Szabványosítás, a szabványok alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabványosítás, a szabványok alkalmazása"

Átírás

1 Szabványosítás, a szabványok alkalmazása Bevezetés: előtt az összes magyar szabvány alkalmazása kötelező volt. Ezek mellett léteztek még országos hatályú ágazati szabványok (pl. nehézipari, építőipari stb.), amelyek szintén kötelezőek voltak (az építésügy területén MSZ-04 jelzetűek, amelyek közül csak az MSZ as sorozat egyes elemei maradtak hatályban). A szabványokat kiegészítették a nem kötelező, de általánosan elfogadott országos és ágazati műszaki irányelvek illetve műszaki előírások. A szabványosítás mai rendszere ettől gyökeresen eltér. Az 1995-ben megalkotott szabványügyi törvény a magyar szabványalkotás rendszerét az EU szabványosítási rendszerével hangolta össze. Az évi XXXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról A szabvány fogalma és jellemzői A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. Elismert szervezet például a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), amely kizárólagos jogkörrel adja ki a magyar nemzeti szabványokat (MSZ) A szabványok általános és ismételten alkalmazható eljárásokat és műszaki megoldásokat adnak, amelyeket közmegegyezéssel fogadtak el, és optimális megoldást kínálnak a különböző érdekelt felek számára. A szabvány kidolgozásában önkéntes alapon, a nyilvánosság és nyitottság elvének megfelelően, minden érdekelt szervezet vagy természetes személy részt vehet. (Ennek módját jogszabály rendezi.) A szabványosítás célja A szabvány általában valamilyen szakmai vagy társadalmi közösség számára készül, azzal a céllal, hogy a kor szakmai és technikai színvonalának megfelelő ismereteket és fejlesztési eredményeket széles körben elterjessze, az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot szolgálja, segítse a termékek és szolgáltatások szabad mozgását a közösség érdekei szerint, megalapozza a megfelelőség igazolás követelményrendszerét vagy a termékek teljesítményjellemzőinek meghatározását segítse a minőségvédelmet.

2 A szabványok a közösség érdekeit azzal védik, hogy meghatározzák a rendeltetési célra való alkalmasság, biztonság, környezetvédelem, fogyasztói érdekvédelem, gazdaságosság és hatékonyság, csereszabatosság és kompatibilitás szempontjából teljesítendő minimális követelményszintet, alkalmazkodva a kor általános tudományos színvonalához és műszaki gyakorlatához. Az ellentmondás-mentesség elve Sem a szabványon belül, sem a különböző szabványok között nem lehet ellentmondás, mint ahogy egy jogszabályon belül vagy jogszabályok között sem lehetnek ellenmondások. Nem lehet ellentmondás a jogszabályok és szabványok között, a szabványok nem ütközhetnek jogszabállyal, illetve nem tartalmazhatnak jogszabállyal ellentétes műszaki megoldásokat. A szabványok alkalmazásának önkéntessége A szabványügyi törvény értelmében a szabványok alkalmazása önkéntes annak érdekében, hogy a szabvány ne legyen akadálya a fejlődésnek, újszerű megoldások alkalmazásának. Ez azt jelenti, hogy szabványokban foglaltaktól el lehet térni, legalább azzal egyenértékű más megoldás alkalmazása mellett, és az egyenértékűséget az érintett félnek bizonyítania kell. Tehát a vonatkozó szabványokat ismerni kell akkor is, ha nem azokat alkalmazzuk. A vonatkozó szabvány nem hagyható figyelmen kívül, mivel az abban foglalt megoldás helyett azzal bizonyítottan egyenértékű, vagy jobb más megoldást lehet csak alkalmazni. A szabványt kötelezővé tevő feltételek Vannak azonban olyan feltételek, amelyek a szabvány alkalmazását kötelezővé teszik. A jogszabályban hivatkozott szabvány kötelezővé válik a jogszabály hatályán belül, mivel a jogszabály mindig kötelező. A jogszabály általában nem a szabványszám szerint hivatkozik szabványra, hanem általános hivatkozást tartalmaz egy adott tárgykörben, pl. követelmények vagy eljárások alkalmazása tekintetében. (Lásd az építési termékekre vonatkozó jogszabályok hivatkozásait harmonizált európai szabványokra.) Ha egy szerződésben vagy egy megállapodásban rögzítik a szerződő (megállapodó) felek, hogy valamely szabvány előírásait alkalmazzák, akkor az így hivatkozott szabvány a szerződés/megállapodás keretei között válik kötelezővé. (Kivéve a példaként való hivatkozást, mert ez esetben a szabványban megadott műszaki megoldás helyett más megoldás is alkalmazható, amely azzal legalább egyenértékű.) Ha egy építési szerződés egy olyan tervdokumentáció megvalósítására vonatkozik, amely szabványra való kizárólagos hivatkozásokat tartalmaz, a hivatkozott szabványok betartása kötelezővé válik.

3 A szabvány, mint követelményszint vagy viszonyítási alap A szerződés vagy tervdokumentáció nem csak kizárólagosan, hanem példaként is hivatkozhat egy szabványra, ekkor a hivatkozás a követelmény szintként vagy teljesítmény szintként értelmezhető. Ha a felek nem állapodtak meg másban, vitás kérdések vagy peres eljárások keretében a vonatkozó szabványokat tekintik mértékadónak, mivel a szabványok követelményszintje alkalmazkodik a kor általános szakmai színvonalához és műszaki gyakorlatához. Ha a szerződésben vagy megállapodásban nem volt meghatározva egyértelmű követelményszínt, akkor a szabványok adják azt a viszonyítási szintet, amely alapján a vitás kérdés eldönthető. A szabványokra való hivatkozás módjai. Merev hivatkozás: Évszámmal való hivatkozás, ebben az esetben a megadott évszámú, jelzetű szabványt kell alkalmazni, vagy arra kell értelmezni. Pl. MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez (ISO 9004:2000) MSZ EN ISO 9004:2010 Minőségirányítás és minőségbiztosítás A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés (ISO 9004:2009) Megjegyzés: a későbbi szabvány változatnak címe és tartalma is eltér a kilenc évvel korábbitól. A zárójelbe tett ISO szabvány a nemzetközi szabvány kiadásának évét jelöli, amelyet magyar nemzeti szabványként egy évvel később hirdettek ki. (A szabványokat legalább öt évenként átvizsgálják és a tapasztalatok, igények függvényében módosítják.) Rugalmas hivatkozás: Évszám nélküli hivatkozás, ebben az esetben mindig az éppen aktuális, érvényes változatot kell alkalmazni. MSZ EN ISO 9004 Általános hivatkozás: A szabványra tárgy szerinti hivatkozás, amikor az alkalmazónak kell megkeresni, hogy mely szabványok vonatkoznak arra a tárgyra, és azt/azokat kell használnia. A szabványkatalógusban hivatkozási szám (szabvány jelzet, pl. *ISO 9004*) és cím szerint, vagy ICS kód (Szabványok Nemzetközi Osztályozási Rendszere) szerint lehet keresni. Az építőanyag és építés ICS kódja 91. Például egy vállalkozó műanyag ablakokat szeretne gyártani, ezért megkeresi, hogy melyik szabvány vonatkozik éppen erre a termékre, és milyen további szabványok vannak még érvényben, amelyek a termékhez, a gyártáshoz vagy a felhasználáshoz kapcsolódnak. MSZ EN :2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Ez a jelzet azt mutatja, hogy a 2006-ban kiadott szabványt 2010-ben kiegészítették. A szabványosítás szintjei A szabványosítás szintjei egymásra épülnek. Az alacsonyabb szintű dokumentum nem lehet ellentmondásban a magasabb szintűvel.

4 A legmagasabb a nemzeti szabványosítás szintje. Ezen a szinten kiadott nemzeti szabványok a nyilvánosság számára teljes mértékben hozzáférhetőek. A kidolgozók az összes érdekcsoportot képviselik (gyártók, ipari felhasználók, fogyasztók, állami szervek, tudományos kutatók, oktatási intézmények, stb.), a kidolgozás államilag kizárólagosan elismert nemzeti szabványügyi szerv keretein belül, műszaki bizottságokban folyik, részletesen szabályozott eljárási rend szerint. A magyar nemzeti szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) teszi közzé. Az MSZT magánjogi szervezet, jogállása köztestület. A nemzeti szabványok betű jelzete: MSZ. A szabványkatalógus az Interneten elérhető (www.mszt.hu) A következő szint a szakmai szabványosítás. Ez esetben egy szakterülethez tartozó szervezetek és személyek szakmai szövetsége vagy társulása dolgoz ki és hagy jóvá műszaki előírásokat vagy műszaki irányelveket, amelyek a nyilvánosság számára a kidolgozó szervezeteken keresztül hozzáférhetők. A szakmai szabványok alkalmazása ajánlott a szakterülethez tartozó minden érdekelt számára, de az építési folyamatban résztvevő felek kölcsönös megállapodással a műszaki előírás vagy irányelv alkalmazását magukra nézve kötelezővé tehetik. A szabályozás alsó szintje a vállalati szabványosítás. A vállalati szabvány, amelynek lehet más elnevezése is, a vállalaton belül készül, és azon belül használják. A nyilvánosság számára többnyire nem hozzáférhető dokumentum, de a vállalat hozzáférhetővé teheti a vevői és más partnerei számára és hivatkozhat rá üzleti megállapodásaiban, ha mindkét fél elfogadja. Az építési termékekre vonatkozó vállalati szabvány például, rögzítheti egy gyártó vagy kivitelező szervezet és a megrendelője közötti műszaki átadás-átvételi feltételeket, amelyre a két fél közötti szerződésekben hivatkozni lehet. Nemzeti szabvány jogilag elismert státuszú, az alacsonyabb szintű szabvány elfogadottsága csak az adott szakmai vagy vállalati körben. Hozzáférhetőség: a nemzeti szabvány mindenki számára hozzáférhető, az alacsonyabb szintű csak szűkebb körben. A szabványok szerzői jogvédelem alatt állnak. Magyar nemzeti szabványok kizárólag az MSZT-től vásárolhatók meg, nem terjeszthetők nem másolhatók, nem adhatók tovább sem egészében, sem részleteiben. Minden országnak saját nemzeti szabványosítási szervezete van. A szabvány betűjelzetéből megállapítható, hogy melyik ország nemzeti szabványa, például a nálunk legismertebb külföldi szabványok a német DIN, az osztrák ÖNORM vagy a brit illetve angol BS. Magyar nemzeti szabvány kiadható magyar nyelvre lefordítva, vagy úgynevezett jóváhagyó közleménnyel angol nyelven (csak a cím, vagy csak a címoldal magyar nyelvű is.) Nemzetközi szabványosítás, amelyet a világ (ISO szabványok) vagy egy nemzetközi régió (EN jelzetű európai szabványok) több országa alkotta nemzetközi szabványügyi szervezet végez. A világon legelterjedtebben alkalmazott ISO jelzetű (International Standard) nemzetközi szabványt az International Organisation for Standardization (ISO) bocsátja ki, amelyet száznál több nemzeti szabványügyi szervezet, mint tagszervezet alkot.

5 Harmonizált szabványok Az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai közös szabványügyi szervezete a CEN (European Committee for Standardization), amelynek feladata az európai régió, pontosabban az EU és EGT országai között az áruk, vagyis a termékek szabad mozgását lehetővé tévő szabályozási háttér megteremtése. Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) mellett az Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) ugyanennek a régiónak a szakmai szabványosítási szervezeti. Ezek a szervezetek dolgozzák ki egy-egy termékdirektíva vagy EU rendelet alapján az úgynevezett harmonizált szabványokat. Az Európai Unióban a műszaki jogszabályokat közös irányelvek (direktívák) alapján vagy minden tagországra nézve kötelező európai rendelettel hangolják össze. Ilyen az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU számú rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. A szabványok összehangolása pedig az európai szabványokon keresztül valósul meg. A CENtagtestületek kötelesek a harmonizált európai szabványokat minden változtatás nélkül nemzeti szabványként bevezetni. Nem minden európai szabvány harmonizált szabvány. A harmonizált szabványokat az európai jogszabályok szerint az EU Bizottságtól kapott mandátum alapján dolgozzák ki, minden részletében egyeztetve a tagországokkal. A harmonizált szabványok előírják az alapvető követelmények szempontjából lényes termékjellemzőket, valamint azokat a vizsgálati módszereket és eljárásokat, amelyekkel a termék teljesítmény-jellemzőit, illetve a teljesítmény állandóságot értékelni kell. A harmonizált szabványokban hivatkoznak az irányelvre vagy az EU rendeletre. További megjegyzések: Az áruk szabad mozgásáról szóló előírások azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok között megteremtsék az egységes belső piacot, amely kereskedelmi korlátozásoktól mentes. Ez csak akkor lehetséges, ha megvannak azok a feltételek, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy használatra nem alkalmas, a biztonságot, egészséget és környezetet veszélyeztető, gazdaságtalan termékek kerüljenek forgalomba. Ez csak a harmonizált szabványokkal valósítható meg. Előfordulhat, hogy a szabványfelhasználók egy készülő európai szabvány előszabványának alkalmazásában állapodnak meg. Ez akkor lehetséges, ha a tárgyban nincs hatályos nemzeti szabvány, vagy akkor, ha az előszabvány követelményei nem enyhébbek a nemzeti szabványénál. Az előszabvány (ENV) közzétételét az indokolja, hogy a lényegében elkészült európai szabvány tagországok közötti egyeztetése még nem fejeződött be, nem jutottak minden részletkérdésben konszenzusra, de a szabvány alkalmazására sürgető igény van, vagy lehetőséget kívánnak adni a szabványok alkalmazásával kapcsolatban tapasztalatok gyűjtésére, és azok visszacsatolására a szabvány véglegesítése előtt. Budapest, Szerző: Földessyné Nagy Márta Irodalom: Építési segédkönyvek sorozat 3. Soltész Ilona dr. Szakács György: Közérthetően a szabványokról

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Európa - minőség EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Haba József, Loidl Mátyás, Medveczky Gábor, Tóthné Veinperl Ilona, Vass Ilona, Winkler Istvánné 1995 ITDH, Bp. ITDH EURO INFO

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai... 2 1.1.1 Alapdefiníciók... 2 1.1.2 Minőségügyi,

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/5 A nemzeti szabványosítás szerepe mûszaki tartalmú jogszabályok egyszerûsítésében Szabványosítás az építési termékek területén Az átvételi mintavétel új területei A vevõi elégedettség mérése Önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A hegesztés jogi szabályozásának egyszerűsítése az ÁROP 1.1.3-2008-0002

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-164/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-164/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-164/2012. számú ügyben Előadó: dr. Barta Eszter Az eljárás megindítása Két társadalmi szervezet beadvánnyal fordult a jövő nemzedékek országgyűlési biztosához

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu A piacvezető magyar kisvállalkozói cégcsoport Könnyűszerkezetes ház építése az Európai Unió területén és hazánkban (a jogi

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság Fontos megjegyzés A

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Minőségbiztositási előírások és azok. alkalmazása a vegyiparban egyes. speciális területeire konkretizálva

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Minőségbiztositási előírások és azok. alkalmazása a vegyiparban egyes. speciális területeire konkretizálva Wölfling Anna Minőségbiztositási előírások és azok alkalmazása a vegyiparban egyes speciális területeire konkretizálva A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Részletesebben

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. március 2012. évi törvény a közadatok újrahasznosításáról

Részletesebben

A szabványügy és a magyar nyelv: a szabványosítás online forrásai az információszerzés, a terminológiai munka és az oktatás szolgálatában *

A szabványügy és a magyar nyelv: a szabványosítás online forrásai az információszerzés, a terminológiai munka és az oktatás szolgálatában * 274 Bölcskei Andrea 55emphasising that, etc. state that the associated proposition makes valuable pieces of information available. Finally, 4. Metatextemes like figyelemre méltó az a tény, hogy it is noteworthy

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3530 Miskolc Corvin 2 IV/14. Tel: 20/ 466-7208 SZÉF 2000 Magyar-Kanadai Korlátolt Felelősségű Társaság 3529 Miskolc, Aulich u 22. Tel: 30/370-2390

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt)

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) A közösségi joganyaggal való összhangból adódóan a törvény összetett szempontrendszer szerint tagol. Egyrészt az értékhatártól függ, hogy pontosan

Részletesebben