PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához harmadik kiírás 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához harmadik kiírás 2014"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához harmadik kiírás 2014 A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

2 Tartalom 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA PÁLYÁZÓK KÖRE A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE A PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek Egyéb szempontok Elszámolható költségek köre Nem elszámolható költségek A projekt megvalósításának ideje A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: A támogatás mértéke Önerő, önkéntes munka A támogatás összege A támogatás folyósítása Biztosíték ÁFA INDIKÁTOROK A PÁLYÁZÁS MÓDJA A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA Formai ellenőrzés Szakmai bírálat AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK KAPACITÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ Infóvonal, elérhetőségek Információs nap

3 A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) TANDEM Fejlesztési Alap néven ben pályázati programot indított, melynek keretében között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül pályázat támogatására lesz mód. 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése gyermekek és szüleik azon képességeinek a fejlesztése, mely révén az információs társadalomban jelentkező modernizációs veszélyekkel szemben minél inkább felkészültebbek, védettebbek lehetnek. A pályázati program a következő problémákat célozza meg: Felgyorsult és digitalizálódott társadalmunkban a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak mind újabb kihívásokkal, nehézségekkel kell szembenézniük. A rossz tapasztalatok kivédésére és kezelésére szolgáló kompetenciáikat fejleszteni kell. Az ezzel összefüggő társadalmi problémák hatékony kezelése új szolgáltatások, modellek bevezetését teszi szükségessé. A következő problémák kezelésére várjuk a projektjavaslatokat: internetfüggőség média negatív hatásai médiaerőszak nem biztonságos internethasználat (adathalászat, illegális tartalmak, cyberbullying - online zaklatás, sexting, gyermekpornográfia) emberkereskedelem, prostitúció 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Olyan, gyermekfejlesztésben szerzett tapasztalattal rendelkező, legalább 2 éve működő civil, és egyházi szervezetek pályázhatnak, akik a megvalósítandó program beilleszthető a profiljukba. KSH besorolás szerint: Egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Egyház (KSH 551) Egyéb kikötések - A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van. - Minimum 2 éve bejegyzett 1, és bejegyzése óta folyamatosan aktívan működik. - Nincs köztartozása. - Nem pályázhat: o olyan alapítvány, egyesület, melynek az alapítói között szerepel állami szervezet, önkormányzat vagy párt; 1 A pályázat beadásának dátumától számítva a 2 évet. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjának a jogelőd szervezet alapítási időpontja tekintendő. Ebben az esetben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratokat a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. 3

4 o olyan szervezet, mely létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezet; o biztosító egyesület. - Egy szervezet egy pályázatot adhat be. Kivételt képeznek ez alól az egyházak, egyházanként 3 db pályázat is beadható, amennyiben a projektek különböző helyszínen és tartalommal valósulnak meg. - Az első és második, 2012-es, 2013-as TANDEM kiírásban támogatást elnyert szervezetek a harmadik körben csak abban az esetben pályázhatnak, ha az előző projekt a pályázat beadása pillanatában már lezárásra került és a pályázó egy olyan projektet dolgoz ki, mely az előző projekt eredményeinek továbbvitelét, továbbfejlesztését szolgálja. - A különböző intézményekre, de azonos tartalommal beadott pályázatok elutasításra kerülnek, mivel a kiíró egyik alapvető célja, hogy minél többféle újszerű kezdeményezés, modell, szolgáltatás valósulhasson meg. 3. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE A pályázati program kedvezményezetti körébe éves gyermekek, fiatalok és szüleik tartoznak. 4. A PÁLYÁZAT TARTALMA 4.1 Támogatható tevékenységek Jelen kiírásban a következő tevékenységcsoportra lehet pályázatot benyújtani. Prevenciós programok szervezése Gyermekek, fiatalok és családjaik számára szervezett újszerű célzott prevenciós programok megvalósítása, mely a családok olyan képességeit fejleszti, melyekkel az információs társadalomban jelentkező modernizációs veszélyek felismerésére és kivédésére válnak alkalmassá. Modernizációs veszélyek, melyeknek felismerésére és kivédésére a prevenciós programoknak irányulniuk kell: internetfüggőség média negatív hatásai médiaerőszak nem biztonságos internethasználat (adathalászat, illegális tartalmak, cyberbullying - online zaklatás, sexting, gyermekpornográfia) emberkereskedelem, prostitúció A pályázati program keretében megvalósítandó prevenciós program, a fenti modernizációs veszélyek közül tetszőlegesen választott részterület(ek)re irányulhat. Az egyes részterületen belül egyedi módszerek és eszközök segítségével szakemberek bevonásával komplex programot kell megvalósítani. A komplex program részeként alkalmazott eszköz lehet többek között előadás, több alkalmas csoportfoglalkozás, tréning, mentorszolgáltatás, tanácsadói pont kialakítása, és egyéb alternatív pedagógiai megoldások. A pályázat benyújtásakor a kidolgozott prevenciós program minden egyes elemére vonatkozóan részletes tematikát kell benyújtani. A tematika alapján a tervezett komplex program minden egyes 4

5 elemére már a tervezés során egyéni indikátorokat kell meghatározni, megjelölve az indikátor mértékegységét, célértékét és igazolásának módját. A választott indikátorok relevanciáját a pályázati adatlap 6. pontjában ki is kell fejteni. A program során az egyedi módszerekkel megvalósított prevenciós program végére egy, a témával kapcsolatos üzenetet hordozó produktumnak kell elkészülnie. A produktum lehet plakát, videó, művészeti alkotás, alkalmasnak kell lennie szakmai rendezvényeken, internetes felületen történő közzétételre. A Kiíró alapvető elvárása, hogy a támogatás ne rutinszerűen működő szolgáltatás finanszírozását szolgálja, hanem új prevenciós tevékenység, program, szolgáltatás kidolgozását és megvalósítását. Minden pályázónak vállalnia kell a következőket: - A választott részterületeken komplex prevenciós program megvalósítását. - A komplex program elemeire vonatkozóan előzetesen részletes tematika elkészítését és egyéni indikátorok meghatározását. - A célzott prevenciós programról szakmai program/módszertani leírás készítését. - A fejlesztési program során egy, a témával kapcsolatos üzenetet hordozó, disszeminációs hatású produktum elkészítését, mely lehet videó, plakát, művészeti alkotás. - A Segélyszervezet által nyújtott képzéseken való részvételt, melyeknek célja a támogatott szervezetek kapacitásfejlesztése (lásd 15. pont). - A megvalósítás utolsó hónapjában a térségben található szervezetek (egyházi, civil, helyi önkormányzat) számára programzáró találkozó/szociális fórum szervezését, ahol bemutatják a programot és eredményeit. Előnyt élvez: - aki referenciával rendelkezik az adott célterületen - aki jelen projektjét már elért fejlesztési eredményeire, annak továbbvitelére építi - aki egyidejűleg több prevenciós részterületre dolgoz ki komplex programot - aki a kötelezőn felül vállal indikátorokat (a vállalt indikátorszám módosítására a megvalósítás során nincs lehetőség) - aki újszerű, modellértékű programot dolgoz ki - aki a projekt során széleskörű együttműködést valósít meg 4.2 Egyéb szempontok Újszerűség, innováció Támogató célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek újszerűek, innovatívak. Az újszerűség legalább a pályázó eddigi, az adott célcsoporthoz kapcsolódó tevékenységeihez képest legyen jellemző, de még jobb, ha az egész szakmára nézve újszerű, modellértékű tevékenység valósul meg. Fenntarthatóság Fenntartható a projekt, ha eredményei a támogatás lejárta után is megmaradnak, továbbvihetőek. Az elsajátított módszert a résztvevők részben vagy egészben később maguk is alkalmazhatják. A támogatásból beszerzett eszközök a későbbiekben is használhatóak lesznek, a támogatásból olyan modelltevékenységek valósulnak meg, amelyek alkalmazhatók más civil szervezetek számára olyan szakmai tudás, eredmény jön létre, amely alapot adhat további programok megvalósításához, további pályázati források megszerzéséhez. 5

6 4.3 Elszámolható költségek köre A TANDEM Fejlesztési Alap nem a szervezet alapműködését kívánja támogatni, hanem olyan projekt megvalósítását, amely a szervezet tevékenységeiben új elemet, új program, tevékenység bevezetését jelenti. Alapvető szempont, hogy a pályázati program költségvetésének reálisnak és takarékosnak kell lennie, a költségvetésben csak a pályázati programmal szorosan összefüggő költségtételek szerepelhetnek. Már a tervezés során ügyeljen arra, hogy a projekt megvalósítása során kizárólag olyan költségtételeket lehet elszámolni, melyek szerepelnek az elfogadott költségvetésben! 1. Személyi jellegű kifizetések Elszámolható költségek: A programban résztvevő munkatársak bruttó bérköltsége, megbízási szerződés keretében történő munkavégzés díja (számfejtett megbízási díj) 2, munkáltatót terhelő járulékok. Munkavállalóknak fizetett egyéb személyi jellegű juttatások (étkezési utalvány, munkába járás költségei) nem tervezhetők a költségvetésben. Indokolt esetben az önkéntes munkavégzéshez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségek (utazás és étkezés) itt elszámolhatók. A munkabérről a programban eltöltött munkaidővel arányosan kell elszámolni. Személyi jellegű kifizetésekre a támogatás legfeljebb 30%-át lehet felhasználni. 2. Utazási költség Elszámolható költségek: A programmal szorosan összefüggő külső helyszínen történő megvalósításhoz kapcsolódó költségek, mind a célcsoport, mind pedig a munkatársak részéről, azaz: tömegközlekedés költsége, szervezet tulajdonában lévő vagy a munkatárs tulajdonában lévő gépjármű használata. Az alkalmazottak munkába járásának költségei nem tervezhetők. 3. Dologi kiadások A Támogató előnyben részesíti az olyan tartós, jellemzően informatikai és fejlesztési eszközök beszerzését, melyek a projekt befejezése után is használhatók, így a pályázati program keretében kidolgozott új szolgáltatások fenntarthatóságát szolgálják. Elszámolható költségek: 3.1 Kisértékű eszközök: Ft alatt 3.2 Nagyértékű eszközök: Ft felett 3.3 Egyéb dologi kiadások, amelybe a következő beszerzések tartoznak: Foglalkozásokhoz szükséges fogyóeszközök - ragasztó, festék, rajzlap -, élelmiszer, vendéglátás (reprezentáció) költségei A kötelező disszeminációs célú produktumhoz szükséges fogyóeszközök Tájékoztató tábla, amelynek beszerzése kötelező, lásd 14. pont Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program működéséhez kapcsolódó közvetett költségek (mint pl. papír, írószer, festékpatron, ill. egyéb irodai eszközök) dologi kiadások soron nem számolhatóak el, hanem csak a működési költségek soron. Éttermi költség nem számolható el. 4. Működési költség Elszámolható költségek: villany, gáz, víz, kommunikációs költségek, posta, irodaszer, bérleti díj, könyvelés, bérszámfejtés és egyéb, kizárólag a program működéséhez szükséges közvetett költség. A támogatás legfeljebb 7%-át lehet működési költségekre költeni. 2 Csak bérszámfejtett kifizetések tartoznak ide, számlás megbízási díjak az 5. költségsorba kerüljenek. 6

7 A működési költségeket költségcsoportonként kell a költségvetésbe betervezni. Megfelelő, a költségsorba illő számlákkal kell a költésekről elszámolni, de Támogató nem követeli meg az arányosítást azaz a költésekről nem kell időarányosan, havonkénti százalékos lebontásban elszámolni. 5. Egyéb szolgáltatások Elszámolható költségek: szakmai megvalósítók és egyéb szakértők vállalkozói megbízási szerződés keretében történő munkavégzésének díja 3, szállítás, illetve egyéb olyan szolgáltatások, beleértve a produktum elkészítésével összefüggő szolgáltatási költségeket is, melyek a program megvalósításához szorosan kapcsolódnak. 6. Felújítás Felújításra maximum a támogatás 20%-át lehet felhasználni, abban az esetben, ha a felújítás a projekt megvalósításához szükséges, indokolt. Felújítás vagy dokumentálhatóan saját tulajdonú vagy igazolhatóan a pályázatban megjelölt tevékenységek helyszínéül szolgáló ingatlanban lehetséges. 4.4 Nem elszámolható költségek - lakás, ház, egyéb ingatlan vásárlása - gépjárművásárlás - más keretből már finanszírozott tételek - adósságok és esetleges későbbi veszteségek vagy adósságok fedezésére képzett tartalékok - bírságok, kötbér és perköltség - a szerződéskötést megelőzően felmerült költségek - állami normatív támogatásból finanszírozott költségek, illetve azon szolgáltatások költségei, amelyeket a családok átmeneti otthonának kötelezően nyújtania kell 4.5 A projekt megvalósításának ideje A projekt megvalósítására a pályázónak 6 hónap áll a rendelkezésére. A támogatott projektet (és a támogatás felhasználását) legkorábban a szerződés mindkét fél általi aláírásakor lehet elkezdeni (várhatóan május vége). A projekt záró dátuma nem lehet későbbi, mint december A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 5.1 A támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. 5.2 Önerő, önkéntes munka A Támogató pénzbeli önerőt nem követel meg, az esetlegesen felhasznált más forrás nem képezi részét jelen támogatás költségvetésének. 3 Csak a számlás kifizetések tartoznak ide, a számfejtett megbízási díjak az 1. költségsorba kerüljenek! 7

8 A Támogató elvárása, hogy a pályázó szervezet vállaljon legalább 10 óra önkéntes munkát. Több önkéntes munka vállalása előnyt jelent az elbírálásnál. Megvalósulását Támogató ellenőrzi, a következő dokumentáció alapján: - önkéntes szerződés, - önkéntesmunka-nyilvántartó lap (Támogató által megadott űrlapon), - fotódokumentáció. A pályázati űrlapon a Pályázat főbb adatai résznél, a 2.7 pontban kell beírni, hogy hány önkéntes órát vállal a Pályázó a projekt megvalósításához hozzájárulásként (tehát az összes önkéntes összes óráját kell összegezni), és a 4.5 pontban kifejteni. Az önkéntes fogadás jogszabályi követelményeknek való megfeleléséért a Pályázó a felelős! 5.3 A támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke maximum 4 millió forint lehet, figyelembe véve az elérendő személyek fajlagos költségének realitását, költséghatékonyságát. 5.4 A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása két részletben történik. A Támogató a támogatási összeg 75%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírásától számított 15 munkanapon belül utalja át előleg formájában. A támogatás maradványösszegét (a támogatási összeg 25%-a) a támogatási összegről szóló pénzügyi és szakmai végbeszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül utalja át. A Támogató nem követeli meg a Támogatás elkülönített számlán való kezelését. 5.5 Biztosíték A Támogató az általa megítélt pályázati támogatás szabályszerű felhasználásának biztosítékaként előírja, hogy a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan adjon meghatalmazást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) érvényesítésére. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, Támogatott részéről történő elállás esetén van lehetőség. Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levele(ke)t a Támogatott szervezetnek a Támogatási szerződés megkötéséig kell a Támogató rendelkezésére bocsátania, mely dokumentum(ok) a Támogatási szerződés mellékletét képezi(k). 6. ÁFA A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, amiről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell. 8

9 7. INDIKÁTOROK Támogató az egyes tevékenységekhez meghatároz kötelezően teljesítendő indikátorokat, melyeket a oldalról letölthető dokumentum tartalmaz. A dokumentumban megadott minimálisan elvárt célértékek (indikátorok) minimum értékek, azoknál többet vállalhat a pályázó a pályázatban, és ez előnyt jelent az elbírálásnál. A kötelező indikátorokon felül a pályázó vállalhat egyéni indikátorokat is Kérjük, tanulmányozza a letölthető dokumentumot! 8. A PÁLYÁZÁS MÓDJA A pályázatot en és postán is kötelező beküldeni. Beküldési határidő: (Tehát az elküldésének, illetve a postai bélyegzőnek a dátuma legkésőbb i lehet.) cím: Postacím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4. A borítékra és az tárgyába kérjük, ezt írják: Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap Az es pályázati csomag tartalma Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) Prevenciós program(ok) egyes elemeinek részletes tematikája Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) A pályázó szervezet utolsó két évi (egyszerűsített vagy közhasznúsági) beszámolója Formátuma Word file, aláírás nélkül Excel file, aláírás nélkül Word, excel vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban A postai pályázati csomag tartalma (1 eredeti példány és 1 cd) Mindenből 1 eredeti példányt kérünk, emellett a komplett másolati példányt cd-re kiírva kell becsatolni! Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) Prevenciós program(ok) egyes elemeinek részletes tematikája Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) A pályázó szervezet utolsó két évi (egyszerűsített vagy közhasznúsági) beszámolója Formátuma (az eredetinek) Kinyomtatva, cégszerűen aláírva Kinyomtatva, cégszerűen aláírva Kinyomtatva Fénymásolat, aláíró által hitelesítve Fénymásolat, aláíró által hitelesítve 9

10 Másolati példány: a teljes pályázati anyagot, mellékletekkel együtt ki kell írni cd-re Egyszer írható cd A pályázati csomagot összefűzve kérjük beküldeni. A Pályázó felelőssége, hogy az en és papíron beküldött dokumentumok egymással tartalmukban és formájukban megegyezzenek (az aláírásokat kivéve). Amennyiben eltérnek, a papír alapú verziót veszi figyelembe a Támogató. A szükséges adatlapok, dokumentumok letölthetők a internetes oldalról. A pályázati adatlapot, annak formátumát, tartalmát megváltoztatni tilos! 9. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA 9.1 Formai ellenőrzés Támogató a beérkezett pályázatok formai megfelelését ellenőrzi. Figyelem! Bizonyos kritériumoknak való meg nem felelés esetén a pályázat formai okból elutasításra kerül, nem vesz részt a további értékelésben. Az elutasítással járó formai hibákat a lenti táblázat tartalmazza. A pályázat benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati anyag megfelel-e minden feltételnek. BEKÜLDÉS KÖRÜLMÉNYEI, FORMÁJA A pályázat a megadott határidőn belül érkezett (azaz postabélyegző és az e- mail elküldésének dátuma legkésőbb ). A pályázatot és mellékleteit postán és en is elküldték. A papír alapú pályázati anyagot a szervezet képviselője aláírta. (Pályázati adatlap és költségvetés aláírása, mellékletek hitelesítése.) Csak a megengedett számú pályázatot adták be. A pályázati anyag tartalma nem egyezik meg más pályázattal. A pályázó szervezet még nem nyert támogatást a TANDEM Fejlesztési Alapból. Illetve, ha már van nyertes TANDEM projektje a pályázó szervezetnek, az a beadás napjáig lezárásra került, és a most beadott pályázat az abban elért eredmények továbbfejlesztését célozza. PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázatot és a költségvetést a megadott pályázati űrlapokon töltötték ki és azok formátumát, tartalmát nem változtatták meg és a karakterszámokat betartották. Az adatlap minden része ki van töltve. A pályázatot benyújtó szervezet megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek (bejegyzés ideje, szervezeti forma, alapítók stb.). KÖLTSÉGVETÉS Az igényelt támogatás a kiírásban megadott határok között van (azaz 2-4 millió Ft között). A pályázati kiírásban a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat betartották (pl. működési költségre, személyi jellegű kifizetésekre vonatkozó százalékos megkötések). MEG NEM FELELÉS ESETÉN 10

11 A költségvetés csak elszámolható tételeket tartalmaz. Egyéb esetekben egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, 5 napos határidővel. A formai ellenőrzés eredményéről a Támogató en értesíti a pályázókat. A formai megfelelőség nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. 9.2 Szakmai bírálat A pályázatok elbírálását szakmai Bíráló Bizottság végzi. Kiválasztási szempontok A Bíráló Bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a pályázatokat: Ssz. Pontozási szempontok Adható pontszám Relevancia 25 A pályázat jól illeszkedik a pályázati kiírás céljaihoz. (Jók a megfogalmazott célok, összhangban vannak a kiírással és a tervezett 1. tevékenységekkel.) A tervezett tevékenységek jól átgondoltak a projekt eredményessége szempontjából A pályázat jól illeszkedik a célcsoport és az érintettek szükségleteihez. A pályázó komplex programot valósít meg, több modernizációs veszély kezelésére szervez összefüggő, komplex programot A célcsoport bevonásának módszertana megfelelő, figyelembe veszi a célcsoport szükségleteit. 5 Koncepció 55 A tervezett tevékenységek összefüggőek/megvalósíthatóak, az ütemterv logikus. 5 * 6. A pályázatban jól láthatóak a szakmaspecifikus módszerek, felmérések, alkalmazott technikák A projekt módszertana világos és hatékonysága megalapozott A célcsoport bevonása a programba átlátható, világos és átgondolt. Megfogalmazódtak a reális veszélyek és az ezekre adott válaszok, a 5 Amennyiben a csillaggal jelölt szempontokra nulla pontot kap a pályázat, nem támogatható. 11

12 kockázatok csökkentése A pályázó a megvalósítás során használt plusz indikátorokat és azok növelik a végrehajtás hatékonyságát. 5 A pályázó a minimálisan elvárt létszámhoz képest többletvállalást tett, melyhez a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak A tervezett produktum tényleges üzenetet hordoz a témával kapcsolatban, figyelemfelkeltő és disszeminációs hatása van. Szakmai rendezvények, internetes felületen közzétehető A projekt szakmai és pénzügyi fenntarthatósága, illetve a disszemináció hatása megfelelő A pályázat újszerű, tartalmaz innovatív elemeket Költségvetés 40 A költségvetés és a szöveges indoklás átlátható és részletes. 5 A költségvetési tételek a szakmai feladatellátással összhangban vannak, és azt elég részletesen alátámasztják. A célcsoport elérésének fajlagos költsége reális. Az egyes tételek a programelemek megvalósítása szempontjából reálisan tervezettek. 5 A költségvetés megfelelő arányban tartalmaz olyan elemeket, melyek az új szolgáltatások fenntarthatóságát segítik elő * A költségvetés optimális árakkal, költségekkel számol. A költségvetés költséghatékony. 5 5 ÖSSZESEN: 120 A szakmai bírálat részeként bizonyos esetekben a Támogató helyszíni látogatást kezdeményezhet, vagy en, telefonon kérhet kiegészítő információt. A kiegészítő információ kérése, illetve a látogatás vagy a látogatás hiánya nem jelzi előre a döntés pozitív vagy negatív voltát! A Bizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Amennyiben a csillaggal jelölt szempontokra nulla pontot kap a pályázat, nem támogatható. 12

13 10. AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE A támogatott szervezetek listáját a Támogató a oldalon teszi közzé a döntést követő 5 napon belül, legkésőbb április 30-ig. Ezt követően en felveszi a kapcsolatot a támogatott szervezetekkel, és kezdeményezi a szerződéskötési folyamat elkezdését. Az elutasított szervezeteket Támogató szintén en tájékoztatja, rövid indoklással. A pályázati döntés végleges, azt illetően fellebbezésnek helye nincs. 11. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződést és mellékleteit Támogató készíti el a Támogatottal egyeztetve. A következő dokumentumokat Támogató csak a támogatott, nyertes pályázóktól, a szerződéskötéskor kéri (ezeket a pályázat beadásakor, kérjük, ne küldjék még el): - NAV által kiadott nullás adóigazolás, eredeti, 30 napnál nem régebbi (a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szereplés ezzel egyenértékű) - Társadalmi szervezet esetében 60 napnál nem régebbi, s a szervezet hatályos adatait tartalmazó bírósági kivonat - Egyházi pályázó esetén a felettes egyházi szerv igazolása - Aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata - Nyilatkozat a támogatott szervezet bankszámláiról - Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott szervezet összes bankszámlájára vonatkozóan A szükséges dokumentumok mihamarabbi beszerzéséért és az értesítő levélben szereplő határidőig való elküldéséért Támogatott felelős. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek meg a megadott határidőig, vagy a bennük foglaltak nem bizonyulnak megfelelőnek (pl. a szervezet kevesebb, mint 2 éve van bejegyezve, a szervezetnek adótartozása van stb.), a szerződéstől a Támogató elállhat. 12. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A költségvetési sorokon szereplő összegektől (költségvetés-módosítás nélkül) legfeljebb +10%-os eltérés megengedett. Költségvetési sor alatt a költségvetésben meghatározott fő sorokat kell érteni, úgymint Személyi jellegű kifizetések, Utazási költségek stb. Ez azt jelenti, hogy az egyes sorokon fel nem használt összeg más sorokon felhasználható, azok eredeti összegének legfeljebb 110%-os mértékéig. Az egyes sorokon a csökkentés mértéke akármekkora lehet (egy adott sor lenullázása is megengedett), a +10% csak a sorok eredeti összegének növelésére vonatkozik. Új költség, új költségvetési sor utólag nem emelhető be a költségvetésbe. A fő sorokon belül megengedett a mozgás. Ezen felül szerződésmódosítás csak nagyon indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján lehetséges. Vállalt indikátorokkal, költségvetéssel kapcsolatban nincs lehetőség szerződésmódosításra. A projektek szerződésben vállalt megvalósítási idején nem lehet hosszabbítani! 13

14 13. BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai előrehaladásról szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. A beszámolási határidőket a Támogatási szerződés tartalmazza. A beszámolókat a megadott űrlapokon kell elkészíteni, melyek letölthetők a oldalról. Kérjük, tanulmányozza a beszámolási követelményeket tartalmazó dokumentumot is, mely szintén letölthető a fenti oldalról. Időszaki beszámoló Az időszaki beszámolót a program futamidejének felénél, a félidőt jelentő időpontot követően, legkésőbb 30 napon belül kell benyújtani. A negyedéves beszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Végbeszámoló A projekt befejezését követő 30 napon belül a Támogatottnak végbeszámolót kell benyújtania. A végbeszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Monitoring, helyszíni ellenőrzés Támogató fenntartja a jogot a támogatott projekt megvalósulásának vagy a beszámolókban foglaltaknak a helyszíni ellenőrzésére, illetve esetleges projekteseményeken való részvételre, a Támogatottal előre egyeztetve. 14. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK A projekt megvalósításának helyszínén ki kell helyezni egy táblát, amelyen a támogatás ténye, összege, a Támogatók nevei és logói szerepelnek. A tábla elkészíttetése a Támogatott feladata, Támogató által megadott formátumban. A tábla elkészítésének költsége a Támogatottat terheli, kérjük, szerepeltessék a költségvetésben! (A költségvetés 3.3 Egyéb dologi kiadások sorában.) A tábla paraméterei a következők: Méret: 500x500 mm Vastagság: 10 mm Alapanyag: kültéri műanyag Szín: 4+0 szín nyomás (csak az egyik oldal színesen) Mennyiség: 1 db/pályázat 14

15 A megvalósított projekthez kapcsolódóan a Támogató kommunikációs és arculati irányelveket fogalmaz meg. Az irányelveket tartalmazó dokumentum tartalmazza a névhasználattal, valamint a projekt külső kommunikációjával kapcsolatos útmutatásokat is, letölthető a oldalon. A Támogatókat a projekt keretében készített kiadványokon, illetve esetleges sajtóközleményekben is szerepeltetni kell. 15. KAPACITÁSFEJLESZTÉS Támogató a támogatott pályázó szervezetek részére a vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban (gyermekfejlesztés, munkaerőpiaci szolgáltatások), illetve a sikeres megvalósítás, további sikeres projektek megírása érdekében kapacitásfejlesztő tréningeket tart. A kapacitásfejlesztésen való részvétel kötelező, az útiköltséget térítjük de a pályázati költségvetésben NEM kell szerepeltetni! 16. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ 16.1 Infóvonal, elérhetőségek A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) Támogató információt nyújt a pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és ezt az útmutatót Információs nap Nagy Anikó pályázati koordinátor Telefon: Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u február 25-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére. Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a 16.1 pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 15

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-14)

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-14) A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (A pályázat kódja: ROM-RKT-14) Készült: 2014. 02.24. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben