BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, január 17-18)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, 2008. január 17-18)"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, január 17-18) 1. Az ülést a madridi INSIA intézet látta vendégül. A részvevık listáját az 1. sz. Melléklet tartalmazza (22 részvevı volt 11 országból) A végsı napirendet az ülésen fogadta el a csoport. A megvitatott témaköröket a kapcsolódó munkaanyagokkal a 2. Melléklet foglalja össze. A csoport által eddig elkészített, a szakértıkhöz eljutatott összes munkaanyag felsorolását a 3. Mellékelt mutatja. Az alábbiakban az ülés legfontosabb elemeit foglalom össze a 2. Mellékletben megadott témakörökhöz kapcsolódóan. 2. További információk, adatok győjtése A csoport folytatta az adatgyőjtést az egyes országokban üzemelı autóbuszok számáról, autóbusz-kategóriák megoszlásáról, autóbuszok borulásos baleseteirıl: 2.1. Francia, lengyel, cseh és újabb magyar statisztikai adatok kerültek bemutatásra. Ezeket figyelembevéve a 4. Melléklet foglalja össze az értékelhetı adatokat. Megnehezíti az adatok összehasonlítását, hogy országonként változik az autóbuszok, autóbusz-kategóriák nyilvántartásának módja, a baleseti statisztikák győjtése, kezelése Francia szakértık (CEESAR) bemutattak egy közötti idıszakban összegyőjtött, részletesen elemzett 94 autóbusz balesetet tartalmazó statisztikát, aminek néhány érdekes tanulsága: Azon buszbalesetek között, amelyekben legalább egy súlyosan sérült busz utas volt, a homlokütközés/borulás aránya gyakorlatilag azonos (45% / 42%) Az emeletes buszok aránya 5% és az emeletes buszokban a halálozás kockázata kétszeres az egyszintes buszokéhoz viszonyítva Az utasok sérülési okait, a sérülési mechanizmusokat illetıen az alábbiakat állapították meg: Belsı (utastérben való) ütközés (fıleg könnyebb sérülések) 63% Tetıdeformáció miatti összenyomódás (fıleg súlyos, halálos sérülés) 18% Teljes kiesés a buszból (fıleg súlyos, halálos sérülés) 8% Részleges kiesés (fıleg súlyos, halálos sérülés) 5% Fulladás, fojtódás (fıleg halálos) 6% 2.3. A svéd szakértı egy magas padlós autóbusz borulásos balesetét mutatta be, amelyben a tetı teljesen összeomlott (9 halott, 42 sérült) s bár a busznak boruláskor volt meghatározhatatlan nagyságú haladási sebessége, a tetıösszeomlás hagyományosan, az oldalerık következménye volt A francia szakértı (PsA Peugeot-Citroen) kis buszok baleseteirıl adott tájékoztatót között (2 év) győjtött baleseti adataik között 80 autóbusz-baleset van, ebbıl 6 minibusz, amibıl egy borulás. Ennek körülményeit ismertették (11 utasból 3 halott 5 sérült, egyikük kiesett a buszból)

2 2.5.Cseh szakértı bemutatta egy emeletes busz borulásos balesetét 2003-bóll, ahol a busz egy lejtın borult le, egyszeri körülfordulással (19 halott, 37 sebesült, ebbıl 27 súlyos) 2.6. Én kiegészítettem korábban bemutatott magyar autóbusz-borulási statisztikámat, amely nyolc év alatt 105 borulást tartalmaz, ebbıl 4 emeletes és 44 kisbusz. Bemutattam két érdekes, hasonló borulást: egy magas-padlós és egy emeletes busszal, amelyek csak 1/8 fordulatot tettek meg, mert felfeküdtek az út melletti emelkedı hegyoldalra Felhívtam a figyelmet arra, hogy az angolok prezentációjában amit a múlt ülésen vetítettek, de csak decemberben küldték meg a szakértıknek a tíz éves vizsgált idıszakban 26 emeletes buszborulást regisztráltak 242 sérülttel, és azért nem javasolták az R.66 kiterjesztését emeletes buszokra, mert nem volt halálos áldozat. 2.8.A spanyol szakértı bemutatott egy elemzést, amelyet 1500 olyan autóbuszon végeztek el, amelyek R.66 alapján jóvá lettek hagyva. Vizsgálták a busz azon geometriai és tömeg adatait, amelyek a standard jóváhagyó borító vizsgálat szempontjából fontosak (magasság, súlypontmagasság, súlypontesés, üres tömeg, utas tömeg stb.) 2.9.Újabb információk jöttek arról, hogy mely jóváhagyási (vizsgálati) módszereket választják a gyártók az R.66 szerinti autóbusz jóváhagyáshoz Hollandia: fıleg számítógépes szimuláció, de használták már a standard borítóvizsgálatot is. Spanyolország: kvázi statikus számítás (laboratóriumi kísérletekre alapozva) UK: szintén a kvázi statikus számítás Magyarország: kvázi statikus számítás és a standard borítóvizsgálat (az elmúlt 5 évben mintegy 15 jóváhagyás történt) Belgium: kvázi statikus számítás UTAC (Franciaország): kvázi statikus számítás EVOBUS (Németország): dinamikus szimuláció 3. Beszámoló a lengyel-amerikai team munkájáról A lengyel szakértı beszámolt P.P. prezentáció keretében a lengyel-amerikai team munkájáról, amelynek keretében biztonsági szabványt dolgoznak ki kis (paratranzit) buszok tetıszilárdságára és oldal-ütközés állóságára. A tetıszilárdság követelmények az R.66 elıírásból indulnak ki (standard borítóvizsgálat, túlélési tér) de a számítógépes szimuláció módszerét szabványosítja, és ennek technikája eltér az R.66-ban leírtaktól. A szabvány tervezete kész van, jelenleg a laboratóriumi vizsgálati módszerek és a szimuláció igazolása történik különbözı konstrukciójú autóbuszokkal, azok karosszéria elemeivel, anyagaival, stb., vizsgálják az energiamérleg alakulását, az energia kritériumok teljesülését. 4. A GRSG-nek készülı jelentés összeállítása. 4.1.A német szakértı prágai vállalásának megfelelıen összeállított egy tervezetet a végsı jelentéssel kapcsolatban. A csoport úgy döntött, hogy azt paragrafusról paragrafusra menve vitassuk meg és véglegesítsük. (Ez a munka azonban így nagyon lassú, idıigényes volt) Megállapodtunk abban, hogy a táblázatok nem a szöveg közben, hanem a végén, mellékletekbe kerülnek. 2

3 4.2.Idı hiányában nem tudtuk az egész anyagot végig vitatni, abban állapodtunk meg, hogy mindenki elküldi további észrevételeit, javaslatait a németeknek, akik a következı ülésre mindezek alapján egy továbbfejlesztett tervezetet készít, amit a csoport reményei szerint a következı ülésen véglegesít. Ez az anyag az R.66 elıírás hatályának kiterjesztésére fókuszál, azzal kapcsolatban tesz javaslatot GRSG-nek. A ToRben megfogalmazott további feladatokkal a GRSG döntése, állásfoglalása alapján fog foglalkozni. 4.3.A szakértık elızetes eszmecserét folytattak az elıírás hatályának kiterjesztésével kapcsolatban, ennek alapján a javaslat megfogalmazása a következı ülésen megtörténhet. 4.4.Az R.66 jelenlegi hatályának spanyol-oica módosítási javaslatára vonatkozó magyar (és orosz) fenntartással kapcsolatos hazai dokumentum tervezetet elıterjesztettem, de idı hiányában ennek megvitatására nem került sor. 5. A biztonság növelése borulásos baleseteknél. Bár hat, igen érdekes gondolatokat, javaslatokat tartalmazó munkaanyag készült, volt napirenden ebben a témakörben (lásd. 2. Melléklet), amelyek a vészkijáratokkal, laminált oldalablak-üvegekkel, biztonsági övekkel, stb. foglalkoztak, idı hiányában ezek megvitatására nem került sor. 6. Egyebek Vállaltam, hogy február végéig elkészítem az ülés jegyzıkönyv tervezetét és azt megküldöm a résztvevıknek. Az észrevételek, javaslatok alapján módosított változat a GRSG áprilisi ülésén nem hivatalos dokumentumként elıterjesztem A következı ülés megszervezésére elızetesen jelentkezı németek visszaléptek, mert a GRSG delegáció vezetıjük most márciusban nyugdíjba megy és még nem ismert az utóda. Varsóból kaptunk meghívást, júniusban lesz az ülés. Egyenlıre két idıpont opció van: jún és jún A következı, áprilisi GRSG-ig véglegesítjük az idıpontot. Budapest, Dr. Matolcsy Mátyás 3

4 1. Melléklet LIST OF PARTICIPANTS Name Country Institution, company, organization Harry Jongenelen Pascal Reyntjens Alan Davis Bohuslav Kovanda Colin Copelin Dariusz Mihalak Leslaw Kwasniewski Jean-Paul Delneufcourt Petr Pavlata Teresa Vicente Patric Botto Johannes Lukaszewicz Michael Becker Allan McKenzie Annie Luchie Mátyás Matolcsy Rocio Grimaldi Francisco Aparicio Jerzy Kownacki Jan Petzall Cristophe Delleville Claude Brion Netherlands Belgium France Czech Republic UK Poland Poland EU Czech Republic Spain France Germany Germany UK Belgium Hungary Spain Spain Poland Sweden France France RDW Van Hool IRISBUS TÜV-SÜD AutoCz IRU SOLARIS Warsaw Techn. Univ. European Commission VCA INSIA-UPM CEESAR BMVBS EVOBUS SMMT CLCCR/AGORIA GTE INSIA INSIA ITS Road Administration PSA Peugot Citroen Renault The following experts excuse themselves by Sándor Vince-Pap Juhani Intosalmi Giulio Mendogni Ras Hashemi Hungary Finland Italy UK JÁFI-AUTÓKUT Vehicle Administration IVECO CIC 4

5 SUBJECT GROUPS AND BELONGING WORKING DOCUMENTS 2. Melléklet A) Collecting further information GRSG-IG/R French statistics (French) - 5-6/Add1. Bus and coach general (French) Some new rollover information (Hungarian) Bus and coach market in Poland (Polish) Geometrical analysis (Spanish) Coach rollover crash (Swedish) Minibusz M2. Fatal accident reports (French) Total number of bus (Czech) (1) Extracts from a FISITA paper (French) (1) Large passenger, goods and (UK) P.P. presentation about a DD coach rollover accident (Czech) (1) Having the written form of the earlier PP presentations, the expert may come back to these subjects by comments, questions B) Information about the work of the Polish-American team GRSG-IG/R Dynamic response and crashworthiness (Polish) C) Preparation of the final report to GRSG GRSG-IG/R Summary document (German) Viewpoints to the extension (Chairman) Possible frame (Hungarian) Comments and proposals (Hungarian) D) Enhanced safety of occupants in rollover GRSG-IG/R Possibilities to enhance (Chairman) Emergency exits and their use (Hungarian) Draft communication regarding emergency windows. (EC) Some thoughts about (Hungarian) Information to the discussion of the safety belts (Hungarian) Engineering requirements for train windows (UK) (Change of opinion about this document) 5

6 LIST OF WORKING DOCUMENTS 3. Melléklet Number GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R Title Madrid meeting The working method of IG/R.66 Preliminary time-table of IG/R.66 Accident statistics and accident analysis (Available sources) Required protection level for all bus categories in rollover (Possible approach) The rollover process and the severity of rollover accidents, considering all bus categories Requirements on extending the scope of R.66 (The first reflections, starting to think about it) Agenda of the Madrid meeting Spanish accidents with buses involved injury mechanism analysis Warsaw meeting Bus rollover accident analysis (Children injury mechanisms ) Bus rollover statistics from Hungary World wide information about bus rollovers Available technical publications Accidents with buses in Germany German bus accidents, reported by the Hungarian media Remarks to the ECBOS summary report Czech Overall Statistic Data APSN Workshop (Bus and Track Safety) Structural response of paratransit buses in rollover accidents Spanish rollover statistics In depth analysis of DD coach rollover Document by Chairman Chairman Chairman Chairman Spanish expert (INSIA) French expert German expert Czech expert Czech expert Polish expert Spanish expert Spanish expert 6

7 GRSG-IG/R /Rev.1 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R /Add.1 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R /Rev.1 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R /rev.1 GRSG-IG/R GRSG-IG/R Budapest meeting Accidents with buses/coaches in Germany Regulatory background to the scope of R.66 Deformation mechanism of bus superstructures in rollover Rollover accidents in Norway Extended Norwegian working document More detailed analysis of DD coach and SB rollover accidents Possibilities to enhance occupant safety in bus rollover accidents Improved version of the original doc. Double deck bus accident in Germany Accident investigation on minibuses (M2 Class B) Considerations to the extension of the scope of R.66 Test results and remarks on midi bus rollover safety Crash and safety assessment program for paratransit buses Draft crash and safety standard for paratransit buses US-Polish task group for small bus rollover simulation address to the Informal Group UK contribution to IG/R.66 meeting in 2007 Budapest Coach roof structure deformation analysis for real world coach accidents to ECE R.66 regulation Some information about two new DD coach accidents Bus sales and registrations in Czech Republic Prague meeting Preventing passenger ejection from buses, coaches and minibuses Considerations to the extension of the scope of R.66 to all bus categories Applicability of the approval tests to DD coaches and small buses Summarized statistical information about DD and SB rollover accidents German expert Norwegian expert Norwegian expert German expert German expert Chairman Polish expert Polish expert Polish expert UK expert French expert UK and Hungarian experts Czech expert UK expert Chairman 7

8 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R /Add1 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R Some experiences with windows and windscreens in bus rollovers Dutch overall statistical data with regard to buses and coaches Emergency exits and their use on buses focusing on rollover accidents Buses and coaches running park and new registrations Information to the discussion of the effectiveness of 2pts versus 3 pts belts Not finished and not circulated Data about the number of registered buses, bus categories and bus rollover accidents Official statistical data on minibuses, buses and coaches Questionnaire for European experts on coaches and buses Comparative study for coach accidents (Standard and DD coaches) Large passenger, goods and agricultural vehicle safety Summary document Madrid meeting Possibilities to enhance safety in bus rollover accidents Emergency exits and their use on buses, focusing on the rollover, but considering every accident situation Some new rollover information Viewpoints to the extension of the scope of R.66 to all bus categories Some thoughts about the side windows from laminated glazes French statistics on the vehicle park and accidents Bus and coach general accidentology data Possible frame (structure) to the scope of R.66 in the future Dynamic response and crashworthiness of paratranzit buses Bus and coach market in Poland Draft communication regarding emergency windows Proposals to working document GRSG-IG/R Dutch expert Italian expert Chairman Belgian expert Spanish expert French expert UK expert German expert Chairman French expert French expert Polish expert Polish expert EC expert 8

9 GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R GRSG-IG/R Geometrical analysis of current coaches Coach rollover crash, Arboga Minibus M2. Fatal accident reports Total number of bus registrations in Czech Republic between Spanish expert Swedish expert French expert Czech expert 9

10 4. Melléklet DATA ABOUT THE NUMBER OF REGISTERED BUSES, BUS CATEGORIES AND ABOUT BUS ROLLOVER ACCIDENTS 1. Norway (GRSG-IG/R and -3-3/Add.1) 1.1. Total number of buses (2005) Class I Class II Class III Small bus 17<PC< PC< Rollover accidents ( ) Class II and III 33 Class A and B Casualties in rollover Fatality 5 Serious injury 13 Slight injury 166 In the presentation 6 bus rollover accidents were shown, one among these happened to a DD coach in Czech republic 2.1. The yearly bus registration figures in Czech Republic (GRSG-IG/R ) All new and used buses Only new buses Class I Class II Class III M Others

11 2.2. The number of registered buses in Czech Republic (GRSG-IG/R ) 3. Germany M M Total Data about bus fleet The number of registered DD buses and coaches together in Germany is 1850 (January, 2007). The estimated ratio of DD city buses in this figure could be 2-3 %, the high majority is tourist coach. The production of DD coaches is in the range of units/year. The number of small buses (M2) is under investigation Accident and casualty data (GRSG-IG/R /Rev.1; GRSG-IG/R ) German overall accident data, 2004 All road accidents in this year: 2.261,689 All road users Bus and coach occupants fatalities Serious injuries All casualties GIDAS (Hanover and Dresden area) data base ( ) Reconstructed road accidents: Among these buses and coaches: 20 minibuses: 6 Rollover accidents of buses large buses 2 among these DD 1 minibuses (class B) 3 4. Belgium (GRSG-IG/R ) 4.1. The bus fleet in 2004 large buses and coaches minibuses total: Yearly new registrations ( ) large buses and coaches minibuses Remarks: minibus means < 3,5 tons Large bus and coach means < 3,5 tons In which the rate of small buses is about 10% 11

12 4.2. Casualty figures ( ) KSI in all road users KSI in all buses 157 Fatality in all road users Fatality in large buses 6 5. UK (the data were given by SMMT, at end 2005) Number of registered large buses (M3) among these DD bus and coach (DD coach around 5%) Large bus yearly registration Number of registered small buses (< 17 passengers) Small bus yearly registration Hungary (GRSG-IG/R ) 6.1. The total bus fleet in Hungary (2005) Estimated values for different categories Class I Class II Class III among these HD DD Class A - Class B Others, not specified New registrations per year DD ratio in fleet of Class II and III 25/ ,23% DD accident ratio in all rollovers 3/97 3,20% SB ratio in total fleet 3200/17,855 7,90% 6.2. Bus rollover accidents in Hungary All bus rollovers ( ) 94 DD rollovers 3 Small bus (SB) rollovers ( ) 50 DD ratio in the total fleet 25/ ,15% DD accident ratio among Class II and III 3/37 8,10% SB accident ratio in all rollovers 50/94 53,2% 7. Italy (GRSG-IG/R ) 7.1. The total bus fleet in 2005 and its distribution Class I Class II Class III DD coach n.d.a. Small buses Total: In small buses class A and B as well as small school buses are considered, too. 12

13 7.2. The yearly registration of these categories in the years Class I Class II Class III Small buses Total: Netherlands (GRSG-IG/R ) 8.1. Data about the bus fleet Class I. and II Class III Casualty figures for these buses ( ) Total number average/year % among all road users Fatalities 26 1,3 0,113 Hospitalized injuries ,6 0, Spain (GRSG-IG/R ) 9.1. National fleet of buses and coaches (2005) Total number of passenger km 53x Number of bus and coach accidents on urban roads on rural roads 420 rollover bus accidents 177 fatalities among bus occupants 26 serious injuries 153 KSI in bus rollovers Poland (GRSG-IG/R ) Buses sold in Poland (new registration) Total among these city bus

14 10.2. Buses sold in Poland in Jan.-Aug City bus 488 School bus 4 Intercity coach 267 Tourist coach 103 Total France (GRSG-IG/R ) Data about the French bus fleet Class I. and A Class II., III. And B total fleet Yearly new registrations GVW < 3,5 t ,6 < VW < 6 t > 6 t Total Number of passengers and kilometres in 2005 transported by coaches Passengers kilometres Scheduled regular transport 945,6 x ,1 x 10 6 without passenger 258,8 x 10 6 Occasional transport 278,5 x ,8 x 10 6 without passenger 95,4 x Casualties in buses and coaches in accident where buses where involved No. of bus accidents No. of fatalities No. of serious injuries No. of all injuries Scientific study of 94 accidents with coaches (GRSG-IG/R /Add.1) in which at least one person on the coach was seriously injured. The time period of the study No. of accidents 94 No. of occupants on board 4780 Service types when the coach accident happened school transport or trip 43% long distance journeys 33% regular, scheduled service 10% one day excursion 10% transporting elderly people 4% 14

15 Types of accidents Frontal collision 45% Tip over and rollover 42% Other accidents 13% The risk of fatality in DD coaches is 2 times higher than in single deck vehicles. The proportion of DD vehicles is 5% In these coach accidents 17% of the occupants were killed or seriously injured The injury mechanisms of the occupants: Protection inside the vehicle (mainly light injuries) 63% Intrusion (mainly serious or total) 18% Total ejection (mainly serious or total) 8% Partial ejection (mainly serious or total) 5% Asphyxiation (mainly total) 6% 12. Florida (USA) The number of newly registered paratransit buses (passenger capacity 16-20) in Florida is around 300 unit/year. 13. CLCCR information The ratio of DD coaches and SB-s in the total fleet is different country by country according to their traditions, passenger transportation systems, and their market demand. There are no generally valid figures for all countries. As a first approach, for Western Europe: DD ratio in total fleet 5% M2 ratio in total fleet 6% 22 seater s ratio in total fleet 10% 14. IRU information DD coaches are mostly in service on international long distance travels and are using motorways, which explains why they appear to be more present on the roads than as it is the case in reality and why they are less involved in rollover accidents than the other vehicles. 15. World wide figures (GRSG-IG/R ) The collected a lot of statistics and information published by different authors which were available and published, presented since The total number of these bus rollover accidents is 570. During the first 25 years DD coaches were not in operation, so 400 rollover accidents may be considered, in which 29 DD coach rollovers happened: DD accident ratio in all rollovers 29/400 7,25% The SB s rollover investigations started in 2002, 67 rollover accidents were reported since that time (including the Hungarian ones, too) while the total number of bus rollovers during this period is 249. SB accident ratio in all rollovers 67/249 26,9% 15

16 Bus categories Class I Class II. Class III Hungary % 58-61% 1809 Norway ,3% ,5% % UK % Italy % % % Nederland % 49% DD coach ,15% ,09% ,5% n.d.a. n.d.a. Small bus % ,2% ,5% (1) n.d.a (2) Total fleet % % % % % Yearly new bus registrations n.d.a n.d.a. = no data available (1) including small school buses, too (2) no class A in use 16

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével It is very pleasant to be an ambassador in Hungary Interview

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal?

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? 2012. július 20. Mintegy két éve jöttek az első hírek az ország egyik legértékesebb ingatlanának megújulásával kapcsolatban. Azóta azonban legfeljebb

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata Popovics Anett 1, Gyenge Balázs 2 1 FVM Agrármarketing Centrum Kht., 2 SZIE Gödöllő, Marketing Intézet A hagyományos élelmiszer meghatározásának

Részletesebben

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Miniszter Úr! Címzett: Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter, KKM Másolat: Baján László főosztályvezető Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár Dr. Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár

Részletesebben

A "FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG" KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN

A FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN Dr. MARKÓ József: A "FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG" KÖVETELMÉNYE A SZABADALOM- KÉPESSÉG ELBÍRÁLÁSÁNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN * A szerző szabadalmi ügyvivő, 1014 Budapest, Móra F. u. 1.,

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-MM és Ne K-LL Auger elektronok szögeloszlása

Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-MM és Ne K-LL Auger elektronok szögeloszlása Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-MM és Ne K-LL Auger elektronok szögeloszlása Angular distribution of Ar L-MM and Ne K-LL Auger-electrons in ion-atom collisions Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Tóth

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Beszámoló a 2012-ben végzett tudományos munkáról

Beszámoló a 2012-ben végzett tudományos munkáról Beszámoló a 2012-ben végzett tudományos munkáról Név: Kiss L. László 1. Tudományos eredmények: a) a 2012-ben elért új tudományos eredmények (magyarul és angolul): Az alábbiakban az általam vezetett Lendület-kutatócsoport

Részletesebben

Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study

Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 41 Geochronology of Mórágy Granite: Results of U Pb, Rb Sr, K Ar, and 40 Ar 39 Ar isotope study KONSTANTINE SHATAGIN 1, IGOR CHERNYSHEV 1 and ZOLTÁN

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben