A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban"

Átírás

1 A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban Kerezsy Norbert õrnagy Ebben az írásban Afganisztánban, a NATO ISAF 1 erõinek részérõl az újjáépítési munkálataiért felelõs szervek, a tartományújjáépítõ csoportok 2 sajátos helyzetét és mûködésének nehézségeit próbálom felvázolni. Jelenleg több ilyen csoportban is tevékenykednek magyar katonák különbözõ beosztásokban, segítve ezzel az ország megújulási folyamatát. Amennyiben a jövõben magyar tartományújjáépítõ csoport is fog mûködni Afganisztánban, érdemes figyelembe venni azokat a körülményeket, amelyekkel ezeknek a katonai mégis polgári tevékenységeket végzõ szervezeteknek szembe kell nézniük. In this writing I try to sketch the special situation and the operational hardships of the Provincial Reconstruction Teams, which are responsible for the reconstruction job in the NATO s ISAF. There are Hungarian soldiers in some PRTs now, in different positions, helping the renewal of the country. If there will be a Hungarian PRT in Afghanistan in the future, it is worth to consider the circumstances these military in the same time civilian organizations have to face. Mi a célja az ISAF tartományújjáépítõ csoportjainak? A NATO álláspontja szerint a tartományújjáépítõ csoportok (továbbiakban PRT-k) szervezete a katonai-polgári együttmûködésen alapul, hogy kifejezze a nemzetközi közösség elkötelezettségét Afganisztán újjáépítésére. Ezek a csoportok képviselik a NATO jelenlétének értelmét, hiszen nem katonai megszállással egybekötött béketeremtés zajlik az országban, hanem az újjáépítés támogatása, amelyet a PRT-k valósítanak meg. Az ország északi felében, az ISAF tevékenységének színhelyén, (amely kb. háromszorosa Magyarország területének), nem számítva a fõvárost és környékét, csak ezek a csoportok képviselik a NATO-t, kiegészülve két-két logisztikai bázissal és régió koordinációs központtal, amelyek egy-egy PRT-vel közös helységben települtek. A katonai részegységek, amelyek megegyeznek egy NATO-törzs felépítésével kiegészítve a védelmet ellátó és kiszolgáló alegységekkel, az ISAF fennhatósága alá tartoznak. A polgári részegységeket az adott PRT üzemeltetését felvállaló ország adja. Ezek lehetnek CIMIC szakemberek (polgári szakértelemmel rendelkezõ, tarta- 1 International Security Assistance Forces Nemzetközi biztonsági közremûködõ erõk 2 Provincial Reconstruction Team PRT 43

2 lékos katonák), vagy az adott ország hivatalos szerveit (pl. külügyminisztérium) képviselõ hivatalnokok. A PRT elsõdleges feladatai: segítséget nyújtani az afgán kormány hatókörének kiterjesztéséhez, hozzájárulni a biztonságos környezet kialakításához, kapcsolatkiépítése a helyi hivatalos szervekkel, megfelelõ módon segíteni a biztonsági szektor reform tevékenységeit az eszközökön és lehetõségeken belül, hogy ezzel támogassa az újjáépítési erõfeszítéseket. Jelenleg kilenc PRT mûködik az ISAF mûveleti területén, amelyek az ország két részén (Stage 1 észak-kelet, Stage 2 észak-nyugat) helyezkednek el. Jelenleg tervezés alatt áll a harmadik rész megalakítása, a Stage 3, ahol újabb 6 csoport telepítésével terjesztenék ki az ország dél-nyugati részére is az újjáépítõ munkát. A PRT-k munkáját jelenleg két régiókoordinátor szerv 3 koordinálja (RAC East / RAC West), amelyek a tervek szerint a közeljövõben parancsnoksági hatáskörrel 4 fognak rendelkezni a PRT-k felett, mivel eddig lényegében információgyûjtéssel foglalkoztak, és csak ajánlásokat tehettek, de utasításokat nem adhattak a tartományújjáépítõ csoportoknak. Az elõzmények Az amerikai katonai válasz a World Trade Center és a Pentagon elleni támadásra október 7-én kezdõdött, a Háború a terror ellen (War on terror) meghirdetésével. Bush elnök az Egyesült Államok vezetésével mûködõ koalíció kialakítására törekedett. Sok ország tett kisebb felajánlásokat, elsõsorban az Egyesült Királyság lépett elõ, hogy a szükséges csapatokkal és felszereléssel csatlakozzon a katonai akcióhoz. A Biztonsági Tanács 1373-as határozata még 2001-ben elfogadásra került, ami lényegében az államok többségének áldását jelentette. A felhatalmazás kimondja, hogy a terrorizmus a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetés, és idézi az ENSZ alapokmányának 51-es cikkelyét biztosítva az elidegíthetetlen jogát az egyéni vagy kollektív önvédelemnek. 5 Hogy ez legalizálja, vagy sem az Amerika vezette katonai akciót Afganisztánban, a mai napig vita tárgya. Azonban a Biztonsági Tanács nyilatkozatára és az ENSZ alapokmányra való hivatkozás a koalíciót olyan színben tüntette fel, hogy az általánosan elfogadott szabályok és értékek alapján tevékenykedik. A humanitárius célok habár nem ezek voltak az akció alapcéljai jelentõs súlyt képeztek az erõk felhasználásának kérdésében. Mind az Egyesült Államok, mind Nagy-Britannia nyilatkozatokat tett közzé, amelyben kihangsúlyozták az afgán nép szenvedéseit a talibán rezsim alatt. A koalíció újra és újra hangsúlyozta, hogy a légi csapások céljait körültekintéssel fogják kiválasztani. Ennek ellenére afgán civil áldozata volt a légi csapásoknak, és legalább 20 ezren menekültek el vagy vesz- 3 Regional Area Coordinator RAC 4 Regional Area Command 5 United Nations, Security Council: Resolution 1373;

3 KEREZSY NORBERT: A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban tették el otthonukat. 6 Néhány, a koalíciós erõk által elkövetett jelentõs hiba például két alkalommal történõ bombázása egy vöröskeresztes élelmiszerraktárnak elõsegítette a katonai akció ellentmondásos hatásairól kialakuló véleményt. Egyes vélemények szerint a már szeptember 11-e elõtt meglévõ humanitárius krízishelyzet rosszabbodott a légicsapások után. 7 A bombázások beszüntetésére irányuló felszólítások megsûrûsödtek, hogy elkezdõdhessen a mielõbb szükséges segítségnyújtás. Bár ezeknek a felszólításoknak nem tettek eleget, mindkét állam nagy erõfeszítéseket tett az afgán népnek nyújtott saját segítségnyújtás kihangsúlyozására, és a pénzügyi segítséget is erõteljesen fokozta a két ország. A talibán rendszer hirtelen összeomlása és gyors visszavonulása a dél-afganisztáni Kandaharba szabad utat hagyott, hogy az új hivatalos kormány a hatalmat átvegye novemberében megalakult az Afgán Átmeneti Kormány, ami bizonytalan koalíció volt Hamid Karzai vezetésével és az Északi Szövetség erõteljes behatásával. Az átalakítási folyamat, hogy Afganisztán sokszereplõs hatalmi rendszere átalakuljon központi vezetésre, nyilvánvaló hatással volt a hadurakra, akiknek a helyi jellegû hatalmi rendszerbõl sok elõnyük származik. Gazdasági túlélésüket az olyan illegális tevékenységek biztosították, mint a csempészet, ópiumkereskedelem, vámszedés és a helyi lakosság feletti uralom saját katonai erõikkel. Sok vesztenivalójuk volt, amennyiben nem képviseltetik magukat a központi kormányzatban. Nem meglepõ tehát, hogy sokuk keményen harcolt azért, hogy bejusson az ország vezetésbe, vagy megakadályozza a hatalom újraosztását, gyakran fenyegetõzve azzal, megszakítják a reformfolyamatot, amennyiben kizárják õket. Válaszul Hamid Karzai, a politikai átalakulás érdekében és félve attól, hogy a keményvonalasok megszakítják a békefolyamatot, néhány engedményre kényszerült. Ennek eredményeképpen a kormányában elsõsorban az Északi Szövetség tagjai szerepeltek és több tagját az emberi jogok komoly megsértésével gyanúsítják. Katonai céljai elérése érdekében az Egyesült Államok fegyverrel, anyagiakkal és egyéb módon támogatta a hadurakat. Abból a meggondolásból, hogy a hadurak uralma nem szerencsés de elkerülhetetlen, az USA többopciós stratégiát folytatott annak ellenére, hogy a rövid távú katonai haszon ellentétben állt azzal a hosszú távú céllal, hogy a központi vezetés uralmát megerõsítsék. Sok tekintetben nagy fejlõdés következett be Afganisztánban 2001 szeptembere óta. Megválasztásra került az elnök és az alsó-, illetve felsõház; kidolgozták a nemzeti fejlesztés és költségvetés irányvonalait, új nemzeti fizetõeszköz (afgani) került elfogadásra, nõtt a gazdasági termelés, és több millió menekült tért vissza az országba a környezõ államokból, valamint több millió gyerek tért vissza az iskolákba. Ennek ellenére bármikor megszakadhat ez a folyamat és a biztonsági helyzet törékeny maradt. A jelentések a mai napig aggasztó képet festenek. A bûnözés még mindig erõteljesen jelen van az országban: rablás, lopás, különbözõ jellegû támadások. A 6 Carl Conetta: Operation Enduring Freedom: Why A Higher Rate of Civilian Bombing Casulties; 2002 január 18.; p.1.; Peter Marsden: The Importance of Regional Diaspora to the Afghan Economy; p. 5.; 45

4 hadurak ereje nem csökken, és az afgán kormány és a segélyszervezetek alkalmazottai többször is célpontokká válnak. A biztonsági helyzet az ország déli és délkeleti részén különösen veszélyes, idõrõl idõre az ENSZ felfüggeszti egyes területeken a tevékenységét. A feketegazdaság továbbra is dominál a nemzeti piacon azzal fenyegetve, hogy bûnözõi békegazdaság jön létre. Mákültetvények az ország új területein jelennek meg és a kábítószer eladása a gazdaság nagy részét teszi ki. 8 A drágakövek és fegyverek csempészete és a legitim áruk szabályozatlan kereskedelme is virágzik. Ahelyett, hogy ez utóbbi a kormány egyik bevételi forrása lenne, a vámokat a helyi hatalmasságok szedik be. A koalíció a mai napig folytatja harcát a terror ellen Afganisztánban. Mintegy 19 ezer amerikai katona még mindig aktív harctevékenységet folytat, fõleg az ország délkeleti részén. A hangsúly a koalíciónak a harci cselekményekrõl a békefenntartó mûveleteire helyezõdött át. A koalíciós csapatok humanitárius és újjáépítési feladatokat is végrehajtanak. A humanitárius mûveletekben való részvételük az újjáépítõ csoportok ötletének kialakítása elõtt komoly kérdéseket vetett fel. Az amerikai polgári ügyi tisztek szerepe mint segélymunkások, 2002 márciusában dühös elutasítást hozott a segélyszervezetek 9 részérõl. A tartományújjáépítõ csoportok megalakítása Az ISAF az ENSZ 7. fejezetén alapuló mandátum alapján kezdte meg mûködését 2001 decemberében, hogy segítsen Kabul és közvetlen környezete biztonságának fenntartásában. Az ISAF mandátumának Kabul környékén túlra való kiterjesztésére széles körû felhívás érkezett. A javaslatot támogatók között volt az afgán elnök, Hamid Karzai, Kofi Annan, ENSZ fõtitkár és Annan afganisztáni különmegbízottja Lakhdar Brahimi. A szükséges csapatok számának megítélése, amely valós hatást fejtene ki a biztonsági helyzetre, erõteljesen eltérõ volt. Néhányan 25 ezer fõt javasoltak, míg Brahimi az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy szerényebb elképzelést vázolt 8 és 13 ezer katona között. Míg az USA beleegyezett az ISAF küldetésének meghosszabbításába, addig általában ellene volt a Kabulon túli területeken történõ tevékenységnek. Amerikai hivatalnokok Afganisztán nehéz földrajzi és szegény infrastrukturális helyzetére hivatkoztak, amelyek miatt szerintük a kiterjesztett békefenntartói tevékenység nehezen kezelhetõ és megalapozatlan lenne. A védelmi minisztérium a kongresszusnak tett jelentése alapján az USA tartózkodása abból származik, hogy vonakodik ISAF csapatokkal találkozni olyan területeken, ahol az Enduring Freedom mûvelet még mindig zajlik, attól való félelmében, hogy a békefenntartói mûveletek akadályoznák háborús céljai elérésében. Válaszul a megnövelt biztonság iránti igényre, de az ISAF földrajzi kiterjesztését ellenzõ elveknek megfelelõen az USA kidolgozott egy alternatívát: a tarto- 8 United Nations, Office on Drugs and Crime: The Opium Situation in Afghanistan as of 29 August 2005; NGO Non Governmental Organizations 46

5 KEREZSY NORBERT: A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban mányújjáépítõ csoport ötletét. A célja a PRT-nek az volt, hogy a Kabul környékén elért biztonsági szintet elérjék anélkül, hogy teljes, az egész országra kiterjedõ békefenntartó erõt kelljen fenntartani. A PRT általános célja az USA katonai véleménye szerint, hogy nyugodt és biztonságos környezetet teremtsenek a szükséges újjáépítési munkálatokhoz. 10 A NATO elképzelése szerint a PRT-k arra törekednek, hogy úgy érjék el ezt a célt, hogy kiterjesztik az afgán átmeneti kormány jelenlétét az egész országban, mint az Afganisztánban folyó politikai átalakulás része, és elõsegítsék a helyi stabilitást és biztonságot, valamint az újjáépítést és fejlõdést ezeken a területeken. Az elsõ amerikai PRT-t Gardezben alapították december 31-én. Az elsõ körben 8 PRT-t kívántak létrehozni Afganisztánban. A cél az volt, hogy körülbelül 90%-ban a koalíció által üzemeltetett és ellátott legyen. Az ellenõrzés és a vezetés amerikai kézben volt, mint a koalíció vezetõje, létrehozva a bagrami PRT fõhadiszállást, aminek feladata a mûveleti feladatok felügyelése volt. Az elképzelés szerint katonai és polgári alkalmazottak dolgoztak közösen, fõvel, katonai vezetés alatt, és a létszám nagy részét a katonák tették ki. A katonai rész CIMIC, gyorsreagálású, és megfigyelõ csoportokat, valamint gyalogsági erõket tartalmazott. A politikai adminisztrációt az amerikai külügyminisztérium biztosította. A fejlesztési szakértelmet az amerikai USAID 11 és a brit UK DFID 12 adta. A csoportoknak egymás tevékenységének tiszteletben tartásával kellett mûködniük, hogy ezzel is kifejezzék a civil-katonai együttmûködés lényegét. Megtéve a kezdõ lépéseket az USA felkérte a többi koalíciós partnert, hogy vegyenek részt az amerikai PRT munkájában vagy szerepeljenek mint vezetõ nemzet újabb PRT-k megalakításában. Ennek a kérésnek eleget téve Nagy-Britannia PRT-t alapított Mazar-e-Sharif-ben, Észak-Afganisztánban (amely 2003 júliusában kezdte meg mûködését), és embereket küldött más PRT-be és a PRT fõhadiszállásra. Új-Zéland átvette az amerikai PRT-t Bamianban, majd Németország a Kunduz-i PRT-t, decemberében. Más nemzetek is kifejezték érdeklõdésüket, hogy a már mûködõ PRT-be erõket küldjenek, de ekkor még nem jelentkeztek, hogy önállóan üzemeltessenek is egyet. Harcolni a háborút és fenntartani a békét Lehetséges a koalíciónak részt venni a harci cselekmények befejezésében és a békét fenntartani egyidõben? Ezek a tevékenységek nem ellentétesek? A Boszniai tevékenység egyik tanulsága az volt, hogy nem lehet háborúzni és békét fenntartani ugyanazokkal a katonákkal, ugyanazon a területen, ugyanabban az idõben. Nem szerencsés azokat az embereket korlátozni, akikkel együtt kell mûködni. A megoldás valószínûleg az, hogy ezt a két dolgot nem folytatják egyszerre ugyanazok a szereplõk. 10 Mark Sedra: Civil-Military Relations in Afghanistan: The Provincial Reconstruction Team Debate; p. 7; United States Agency for International Development 12 United Kingdom Department for International Development 47

6 Ahhoz, hogy a békefenntartók hatékonyan tudjanak tevékenykedni három dolog szükséges: támogatottság, semlegesség, és az erõk minimális szinten történõ alkalmazása. Ha azt feltételezzük hogy ezek a szabályok a nem ENSZ által kiküldött békefenntartókra is igazak, vizsgáljuk meg ezeket a feltételeket az afganisztáni PRT-k tekintetében. Támogatottság: A PRT-k tevékenységének támogatottsága Afganisztánban bizonytalannak mondható. A gyakorlat, hogy hadurakat támogattak-támogatnak a rövid távú célok elérése érdekében a politikai folyamatokban, átfordult a kölcsönösségi alapon történõ együttmûködésbe. Amíg az anyagi és politikai javak ígérete megvan, a helyi hadurak várhatóan megengedik, hogy a PRT-k eljussanak a lakossághoz. Hasonló helyzet valószínûsíthetõ a lakosság esetében. Addig, amíg az emberek azt látják és tapasztalják, hogy a békefenntartó erõk a hasznukra vannak, addig megvan az ISAF támogatottsága. Nem számít a vallási, kulturális különbség sem, amíg a jelenlévõ erõk tevékenyen segítségére vannak az embereknek. Két példa viszont jól mutatja, hogy ez a békeállapot törékeny lehet, és a baráti viselkedés talán részben a fegyvereknek szól: 2004 õszén a Nyugat-Afganisztáni Heratban a helyi hadúr, Ismail Khan a helyi hatalomból való kimozdítása (bár ezzel együtt miniszteri kinevezést kapott a fõvárosban) az ENSZ-nek a városból történõ kiûzetését jelentette. A felbõszült tömeg ugyan egy segélyszervezeti munkást sem ölt meg, de több épületet kirabolt és felégetett. Az ENSZ alkalmazottak vagy elmenekültek, vagy az irodák óvóhelyein várták be az amerikai erõket, akik nem rendelkeztek sem megfelelõ felszereléssel, sem helyismerettel a kimentés gyors végrehajtásához. Ez jó leckéül szolgált az õket követõ olaszoknak, akik már tettek erõfeszítéseket annak érdekében, hogy az ilyen helyzetre rendelkezzenek legalább egy elõre kidolgozott tervel. A legutóbbi, a Mohamed karikatúrák következtében halálos áldozatokkal is járó és ISAF katonák sebesülését okozó tüntetések szintén rávilágítottak, a helyi lakosság által adott támogatás bizonytalanságára. Semlegesség és pártatlanság: A PRT-k elkerülhetetlen összefüggésbe hozása az Enduring Freedom mûvelettel majd a NATO-val a hadurak, az afgán lakosság, és a segélyszervezetek által lényegében lehetetlenné teszi, hogy harmadik félnek tekintsék, és ezáltal tejesen pártatlannak. Annak ellenére, hogy nemzeti jellege kihangsúlyozásra kerül, a PRT a koalíció katonai rendszerébe tartozik. Az ISAF erõk együttmûködése a kormányszervekkel egyúttal azt is jelenti, hogy a hatalmat megszerzõk oldalán áll. Egy olyan országban, ahol évtizedek óta tavaly szeptemberben tartottak elõször szabad parlamenti választásokat, ez az uralkodó személyek, csoportok, nemzetiségek támogatását jelentheti. Stratégiai szinten a PRT-k, ugyanúgy, mint a fenntartó államok, részesei a konfliktusnak és érdekük, hogy az egyik oldal mellett foglaljanak állást. Természetesen különbség van, hogy melyik területrõl beszélünk. Ott, ahol a harcok befejezõdtek a PRT összefüggésbe hozása egy aktív katonai erõvel kevésbé valószínû. Hasonlóan különbözõ a hadseregek eltérõ módon történõ probléma-megközelítése, amely eredményezheti a pártatlansággal kisebb vagy nagyobb fokozatban történõ megítélését. Például az Észak-Afganisztánban tevékenykedõ brit katonák a zubbonyt a repeszálló mellény felett viselik, és barettsapkát, nem pedig sisakot viselnek. Így kevésbé azonosítják õket a harcoló csapatokkal, mint az amerikai PRT-k állományát, akik teljes harci felszerelésben ténykednek. 48

7 KEREZSY NORBERT: A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban Az ISAF-et a hivatalosan törvényen kívül állókon kívül mindenki a maga oldalán szeretné tudni, különbözõ okoknál fogva. A PRT-ben tevékenykedõ katonáknak pedig, az az érdekük, ha erõs barátként és nem gyenge alájátszóként tekintenek rájuk, ez talán némileg megadja a kívülállás lehetõségét, hiszen így mindenkinek szüksége van rájuk. Elégséges erõhasználat: Az erõk használata tekintetében a PRT-nek szüksége van a megfelelõ önvédelmi képességre, de a párbeszéd és az összeköttetések ugyanolyan fontosak. Védelmi terveiben jelentõs szerepet kap az az elképzelés, hogy a nemzeti hadsereg és rendõrség részérõl minden körülmények között megfelelõ támogatást kap. A helyi politikai erõkkel, a titkosszolgálattal, a segélyszervezetekkel, és a nemzeti képviseletekkel történõ kapcsolattartás kiemelten fontos, hogy állományának tagjait megóvja, és szükség esetében idõben elhagyja a mûveleti területet, vagy annak olyan részeit elkerülje, amelyek nem teszik lehetõvé a viszonylag biztonságos feladatvégrehajtást. A lakossághoz való közeledés mellett a nem túl nagyméretû menetoszlopoknak megfelelõen erõsnek és magabiztosnak kell mutatkozniuk, hogy a szinte teljesen elzárt vidékeken elrettentéssel lehetõleg kizárjanak egy támadást. Ez a kettõség konfliktust okozhat a helyi emberek gondolkodásában, amit megfelelõ viselkedéssel lehet a kapcsolattartás oldalára billenteni. Figyelembe kell venni, hogy a PRT könnyen van felfegyverezve, csak önvédelmi célokból, így problémát okozhat, ha azonosítják õket a harcoló erõkkel, hiszen nem tud egy konfliktusban még csak rövidebb ideig sem részt venni harcoló erõként. A PRT-k tevékenysége stratégiai és mûveleti szinten Meglehetõs zûrzavar van a PRT stratégiai céljait illetõen. A PRT rendszer a biztonság növelésére történõ felhívások eredményeképpen jöttek létre Afganisztánban. A végsõ cél a biztonságos és nyugodt környezet fejlõdésének elõsegítése, annak érdekében, hogy a felújítási és újjáépítési erõfeszítések eredményesek legyenek. És mégis, katonai jellege ellenére céljai úgy tûnik nem közvetlenül a biztonságra fókuszálnak. 13 Eredetileg az elnevezés Egyesített Területi Csoport volt (Joint Regional Teams), késõbb változtatták meg ezt tartományújjáépítõ csoportra az afgán átmeneti kormány kérésére. 14 A szó hozzáadása újjáépítési, komoly aggodalmat okozott a humanitárius és fejlesztéssel foglalkozó szervezetekben. Sokak számára nincs kapcsolat a PRT céljai és a valós szükségletek között. Ez a beavatkozás katonai szereplõkkel a humanitárius területre együtt járt azzal, hogy a koalíciót felszólították, tisztázza a PRT céljait, és legfõképp közölje, hogyan kívánják felhasználni azokat Afganisztán biztonságának növelésére Barbara J. Stapleton: The Provincial Reconstruction Team in Afghanistan, A New Direction?; Bonn, May 2003, p. 2.; u. o. p

8 Ez a szétválás a szükségletek és a PRT céljai között több területen is megmutatkozott. Elõször is a PRT-k nem Afganisztán legveszélyesebb területeire fókuszálnak. A déli és délkeleti területek lennének a legnyilvánvalóbb céljai a béketámogató mûveleteknek, de még csak tervek vannak az ezeken a területeken telepítendõ csoportokra. Másodszor a PRT-k ereje nem engedi meg, hogy kikényszerítse a békét egy nem biztonságos környezetben. 40 ezer békefenntartó katonát küldtek Koszovóba, amelynek lakossága a fele annak a 2 millió afgán menekültnek, akik csak 2002-ben hazatértek. Boszniában 60 ezer katona érkezett hogy felügyelje a békeszerzõdés betartását, egy olyan országba, amelynek mérete 1/12 része Afganisztánnak. Jelenleg az ISAF létszáma 9 ezer fõ, amit 2006-ban terveznek felemelni 16 ezerre. 16 A korlátozott behatás hívei úgy közelítenek a biztonság kérdéséhez, hogy egy nagyméretû megszálló erõ, amit Boszniában, Koszovóban vagy Kelet-Timorban alkalmaztak, valószínûleg elbukna Afganisztánban. Afganisztánnak hosszú történelme van a megszálló csapatokkal kapcsolatban, és lakói mindig erõszakosan reagáltak az inváziós stratégiákra. Minden kísérlet azirányban, hogy rákényszerítsék a biztonságot az afgánokra, erõs külföldi katonai és polgári jelenlétet kívánna, ami azt a hatást keltené, hogy egy muszlim ország külföldi elnyomás alatt van. Csakúgy, mint Szomáliában 1993-ban, a kimenet valószínûleg konfliktushoz vezetne a nemzetközi erõk és a helyi csoportok között. Nem mindenki támogatja a külföldi békefenntartók jelenlétét Afganisztánban, amit az elmúlt évek támadásai is mutatnak. Az aggodalmak, amelyek stratégiai szinten a humanitárius és fejlesztési területbe történõ katonai beavatkozásról szólnak, úgy tûnik még inkább felerõsödnek mûveleti szinten. Érdemes megvizsgálni, hogy miért tartják magukat az ENSZ és egyéb segélyszervezetek viszonylag távol a PRT-tõl. Az amerikai haderõ és a humanitárius és fejlesztési ügynökségek közötti korai találkozókon az amerikaiak kifejtették szándékukat, hogy koordinálni akarják az újjáépítési munkálatokat a PRT-k felelõsségi területén. Az ügynökségek elutasítóan reagáltak erre az erõteljes katonai szerepvállalásra. Az UNAMA 17, amelyet a koalíciós tevékenység nyomdokain hoztak létre, egyértelmûen fel van hatalmazva, hogy koordináló tevékenységet folytasson. Sorozatos nyílt ellenállást követõen a külföldi segélyszervezetek, az ENSZ ügynökségek, és az UNAMA részérõl, az amerikai PRT-k feladták tervüket, hogy koordináló tevékenységet folytassanak és inkább arról beszéltek, felajánlják, hogy segítõ szerepet játszanak a segélyszervezetek számára, ami magába foglalta a tervek meghatározásában történõ segítségnyújtást és lehetséges anyagi támogatást. 18 Másik probléma, ami felmerült a PRT-k és a segélyszervezetek munkásai között az amerikai gyakorlat, amivel végrehajtották a falu szintû értékeléseket. Felhasználva az ENSZ által kifejlesztett alapeljárást, a PRT erõk számos felmérést hajtottak végre, hogy megállapítsák az újjáépítési munkák fontossági sorrendjét a mûködési kör- 16 U.K. to Send 4000 Troops to Afghanistan; United Nations Assistance Mission to Afghanistan es lábjegyzet, p. 1.; 50

9 KEREZSY NORBERT: A tartományújjáépítõ csoportok tevékenysége Afganisztánban zetben. A segélyszervezetek dühösen kritizálták ezt a fajta beavatkozást. A fenti problémákon kívül a segélyszervezetek kifejezték aggodalmukat azzal a hosszú távú hatással kapcsolatban, amit a valótlan remények keltése és a programok gyors végrehajtása okozhat, amelyek súlyosbítják, és nem enyhítik a helyi feszültségeket. Panaszkodtak a rosszul végrehajtott programokra is, amelyek veszélyeztetik a törékeny helyi gazdaságokat. A PRT mûködésének viszonylagos költsége is részletes vizsgálat alá került. Egyes felérések szerint ötvenszer nagyobb költséget jelent egy amerikai katona fenntartása, mint egy vezetõ afgán segélymunkás juttatása, aki a segélyszervezeteknek vagy az afgán kormánynak dolgozik. Bár a PRT-k költségvetése általában viszonylag alacsony, a cél az, hogy a nyugati jelenlétet kihasználva egyéb támogatásokat is megszerezzenek, valamint a megfelelõ cégeket az országba csábítsák a szükséges munkálatok elvégzésére. A brit PRT-ben ellentétben az amerikaival, viszonylag egyértelmû célmeghatározás van a katonai, a fejlesztési, és a politikai részek között. Az újjáépítés és a fejlesztés úgy tûnik, hogy minimális katonai beavatkozással történik mind a feladatok beazonosításában, mind a kivitelezésben. Helyi vállalkozókat vagy segélyszervezetek hívnak meg, hogy tegyék meg ajánlataikat a kivitelezésre. Eközben a brit katonák együtt dolgoznak az UNAMA-val, hogy begyûjtsék a fegyveres csoportok fegyvereit és regisztrálják a helyi milíciák fegyvereit. Végül a politikai rész a párbeszéd fejlesztésére koncentrál a kormányzati szervek, a helyi hadurak és a független afgán szervezetek, mint például az Afgán Emberi Jogi Bizottsága között. A PRT-kel kapcsolatban a segélyszervezetek aggodalmukat fejezték ki, hogy az õket és a katonai szervezeteket elválasztó vonal elmosódhat. A PRT-k elsõsorban katonai formációk még polgári tagjainak jelenléte ellenére is. Ha a helyi lakosság azt tapasztalja, hogy a PRT katonai része felméréseket végez, pénzügyi forrásokat juttat, és programokat kivitelez, akkor a különbözõség civil és katonai szereplõk között veszélyben van. A civil segélyszervezetek ezen összefüggésbe hozása a katonai szervezetekkel megsérti azok alapszabályait az emberiességrõl, a függetlenségrõl, és a pártatlanságról, amire a segélyszervezetek számítanak, hogy munkájukat hatékonyan végrehajthassák. Ezeknek gyakorlati következményeik is lehetnek. A biztonsági helyzet nem tökéletes Afganisztánban, a határvonalak elmosódása, a szereplõk összetévesztése, kihatással lehet a segélyszervezetek munkásainak személyes biztonságára. Több segélymunkás is életét vesztette feladata végrehajtása közben, elsõsorban távoli területeken, de az országban dolgozó magántulajdonban lévõ vállalatok munkásai is áldozatokká váltak már. A biztonság ezen hiánya befolyással lehet a segélymunkások lehetõségeire, hogy folytassák a humanitárius és újjáépítési segítségnyújtást az afgán nép számára. Képesek-e válaszolni a PRT-k a biztonsági kihívásokra? A PRT-k célja, hogy pozitív hatással legyenek Afganisztán biztonsági helyzetére. Kérdés, hogy megvan-e a kapacitásuk, hogy ezt elérjék? A katonai erõ, amit a PRT képvisel csepp a tengerben ahhoz képest, hogy valóban elriassza a békeellenzõket. A békefenntartás alapelvei veszélyeztetve vannak a PRT-ket üzemeltetõ nemzetek hadviselõ helyzete miatt. Közvetve koncentrálnak a biztonsági helyzetre, fordítottan arányo- 51

10 san kiemelve a humanitárius és újjáépítési tevékenységet. Ez az átcsúszás a humán és fejlesztési szektorba ellenérzéseket kelthet más szereplõkben, civil ügynökségekben. A humanitárius és fejlesztési szervezetek félnek, hogy a köztük és a PRT tevékenységében szereplõ katonák közötti választóvonal elmosódása veszélyezteti biztonságukat és programjaik hatékonyságát. A PRT-ket üzemelõ országok harci státusa csak fokozza a segélymunkásokkal kapcsolatos párhuzam megvonását, ami azt eredményezheti, hogy a párbeszéd és az együttmûködés megáll a hatékony katonai-polgári együttmûködés helyett. A PRT-t úgy is jellemzik, mint a második legjobb megoldás az ISAF hatókörének kiterjesztésében. Felvetõdött, hogy ötletének alapja az, hogy a koalíció egy viszonylag kis költségvetésû mûveletet folytasson, miközben az Irakban folyó eseményekre koncentrál. Az a gyanú is felmerült, hogy az egész mûvelet csak látszattevékenység. 19 Tény az, hogy egy PRT méretû katonai alakulat, egy akkora területen, mint a Dunántúl, valószínûleg nem tud katonai behatást kifejteni. A segítségnyújtást is csak nagyon apró mértékben képes adagolni a rendelkezésre álló anyagi erõforrásokkal. De amíg a tartományújjáépítõ csoportok jelen vannak Afganisztánban, és egyre több van belõlük, addig legalább biztosak lehetünk, hogy a nyugati világ nem felejtkezik el teljesen az ott élõ emberekrõl. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Dunai Péter: Újabb magyar Afganisztán misszió lesz, nem lesz?; Népszabadság online; január 28.; 2. Expansion of NATO s presence in Afghanistan; What is the aim of the operation?; Revised operational plan for NATO s expanding mission in Afghanistan; Global Policy Forum: Afghanistan; Human Rights Watch, World Report 2003, Asia; Asylum Level and Trend sin Industrialized Countries, First Quarter 2005, p. 8; Robert M. Perito: The U.S. Experience with Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan: Lessons Identified, 2005 october; Paul O Brian: PRTs guaranteeing or undermining a secure future in Afghanistan?; 2003 september; Barbara J. Stapleton: The Provincial Reconstruction Team in Afghanistan, A New Direction?; Bonn, May 2003; UNHCR Statistical Yearbook 2002; Mark Bowden: A Mogadisu-ügy, Budapest, Athenaeum, 2000; 13. Robert Borders: Provincial Reconstrution Teams in Afghanistan: A Model for Post-Conflict Reconstruction and Development; Journal of Development and Social Transformation; es lábjegyzet; p

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A NATO afganisztáni szerepvállalásának keretei, a bõvüléséhez vezetõ tényezõk *

A NATO afganisztáni szerepvállalásának keretei, a bõvüléséhez vezetõ tényezõk * MHTT-KONFERENCIA A missziós tevékenységek évtizedes felhalmozódott tapasztalatai (Ciprus, Sínai félsziget, Bosznia, Koszovó, Irak, Afganisztán) tervezési, logisztikai és költségadatai már lehetõvé teszik,

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS A hidegháború után alakult NATO-Orosz Tanács olyan tárgyalási fórum, amelynek keretében a Szövetség tagjai és Oroszország a közös

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

ENSZ 1244 (1999) számú határozat

ENSZ 1244 (1999) számú határozat ENSZ 1244 (1999) számú határozat Elfogadva a Biztonsági Tanács 4011. ülésén, 1999. június 10-én* A Biztonsági Tanács, tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaira és elveire, és a Biztonsági

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

9/11 hatása kül- és biztonságpolitikai helyzetünkre

9/11 hatása kül- és biztonságpolitikai helyzetünkre 11 Marton Péter 9/11 hatása kül- és biztonságpolitikai helyzetünkre Hazánk 2001. szeptember 11-ét követõen ahogyan azelõtt is elsõsorban közvetetten volt érdekelt abban, hogy a terrorizmus elleni globális

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE A LÉGIERŐ ÉS A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK KEZDETEI: A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS FEJLŐDÉSE A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG THE BEGINNING OF COOPERATION BETWEEN THE AIR FORCES AND THE LAND FORCES: THE

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY?

MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY? MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY? RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK Évente gyermekek milliói kényszerülnek arra, hogy családjukkal együtt elhagyják az otthonukat háborús helyzet vagy

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International TI s Global Corruption Report 2007 Korrupció az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Szomália az iszlamisták után

Szomália az iszlamisták után In Somalia, two things never change clan identity and the smell of money. 1 Szomália az iszlamisták után Hettyey András Amikor 1991 januárjában az ellenzéki USC (United Somali Congress) katonái Mohamed

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Koordináció. Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29.

Koordináció. Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29. Koordináció Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29. Koordináció UN OCHA Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala - (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA) Feladata: Nemzeti

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR. 432 Frontex: Az Európai Unió Tagállamai Külsı Határain Való Operatív Együttmőködési Igazgatásért Felelıs

KOVÁCS GÁBOR. 432 Frontex: Az Európai Unió Tagállamai Külsı Határain Való Operatív Együttmőködési Igazgatásért Felelıs KOVÁCS GÁBOR A TÖRÖKORSZÁGI HATÁRRENDÉSZETI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK FİBB ELEMEI AZ ACTION PLAN ON INTEGRATED BORDER MANAGAMENT EU TWINNING PROJEKT TÜKRÉBEN Hazánk mindig is vezetı szerepet töltött be a

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az USA-nak óriási kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a politikai átmenet

Részletesebben

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása Footer Text 2/28/2016 1 Nemzetbiztonsági szolgálatok Footer Text 2/28/2016 2 Nemzetbiztonsági szolgálatok Alaptörvény 1995. évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén PROMISE Lelki egészségfejlesztés A lelki betegségek csökkentése Integráció az oktatáson keresztül Egészségügyi és fogyasztói főigazgatóság 2008-2013 egészségügyi program Együtt az egészségért PROMISE európai

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 843 final ANNEX 1 MELLÉKLET A Bizottság és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának közös jelentése az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben