Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 1840,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 460,-Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 1840,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 460,-Ft."

Átírás

1 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 1 Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 1840,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 460,-Ft. HU ISSN Szerkesztôbizottság Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (fôszerkesztô) Csík Tibor, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhoffer Erzsébet, Jáki László (felelôs szerkesztô) Kelemen Elemér, Nádasi András Borító és tördelés: Illovszky Gyöngyi Olvasószerkesztô: Ábrahám Erika A szerkesztôség címe: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. Levelezési cím: 1063 Budapest, Pf. 49. Telefon: , Elektronikus kiadás: Közreadja az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Felelôs kiadó: Dr. Farkas Katalin Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda, 2030 Érd Törökbálinti út 34. Felelôs vezetô: Juhász László 1

2 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 2 Könyv és Nevelés 2008/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra éves az Országos Pedagógiai Könyvtár (EKéN) Varga Katalin: A szakkönyvtári innováció lehetséges útjai Dippold Péter: Szakmai innováció az Országos Széchenyi Könyvtárban Kocsis Mihály: A pedagógiai kutatás-fejlesztés és a könyvtár Kardos József: A politika szerepe az OPKM újraindításában Téglási Ágnes: Stratégia-innováció-szolgáltatás Lovász Andrea: Klasszicizálódó kortársak. Tendenciák a gyermekirodalomban Jáki László: Mozaikok a magyar pedagógiai folyóiratok kiadása történetébôl Tíz éves a Könyv és Nevelés (EKéN) Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály, Bényei Miklós, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhoffer Erzsébet, Gyarmati Szabó Éva, Jáki László, Karlovitz János, Kelemen Elemér, Lengyelné Molnár Tünde, Tamásné Fekete Adrienn, Murányi Péter, Nagy Attila, Nagy Péter Tibor, Nádasi András, Novák Gábor, Sebestyén György, Sipos Annamagdolna, Sonnevend Péter, Szerafinné Szabolcsi Ágnes, Tölgyesi József, Trencsényi László, Vajda Kornél megemlékezése KÖNYVTÁR Csík Tibor: 50 éves az Országos Pedagógiai Könyvtár. Konferencia a szakmai innováció, az információ szolgáltatás lehetséges útjairól (EKéN) Balogh Mihály Dömsödi Andrea: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könnytári szakfelügyeleti vizsgálatról (EKéN) Sáráné Lukátsy Sarolta: A Nyugat és az új nemzedék OLVASÁSPEDAGÓGIA Hock Zsuzsanna: A francia gyakorlat az olvasás népszerûsítésére (EKéN) Kalocsai Varga Éva: Az olvasástanítás továbbképzô szakaszának szerepe a szövegértési készség fejlesztésében Dömsödy Andrea: Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelôtt és ma. II Péterfi Rita: Olvasásfejlesztés itthon és külföldön Bevált módszerek, kipróbálásra érdemes ötletek Hunyadi Zoltán: A tanítás mûvészete. Mozaikok Oldal Anna egyéniségrajzához (EKéN) Mészáros Lajosné: Nagy pedagógus elôdeink. Emlékezés Panni nénire (EKéN) Vajda Kornél: Néhány henye szó a kötelezô olvasmányokról

3 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 3 IFJÚSÁGI IRODALOM Radek Palotka: Tokaji Zsoltról és kamaszairól a Hová mennek a kacsák? címû regénye alapján TANKÖNYV TANESZKÖZ Interjú Sipos Lajos egyetemi tanárral az irodalomtanításról és az irodalomtörténeti tankönyvekrôl TÖBBEN AZ IRODALOM TANKÖNYVEKRÔL Baloghné Bíró Mária, Baranyai Katalin, Bálintné Lipp Terézia, Derecskeyné Sipos Etelka, Király Török Annamária, Nyizsnyik Judit, Szilbekné Cseh Györgyi, Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Vincellér Katalin x Szöveg és ember. Balázs Géza Szövegtanáról. (Adamikné Jászó Anna) Önfejlesztés hatékonyan (Golnhoffer Erzsébet) (EKéN) Franyó István: Stolmár Lászkó a tankönyvíró (EKéN) Kontra György: A pedagógus lángelme: Stolmár László (EKéN) KITEKINTÉS Varga Katalin: Minôség a tanításban, a tanulásban és a kutatásban. Beszámoló az ECER konferenciáról (EKéN) Olvasáspedagógia Svédországban, Irodalom és az új kommunikációs eszközök, Tankönyvek és történelemtanítás, Olvasónapok Kazahsztánban és Óceániában (Pallos Zsuzsa) HÍREK Gráberné Bôsze Klára: Ugrin Gáborné Majoros Márta, Nekrológ (EKéN) 3

4 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 4 Table of contents Mihály Balogh: Show National Educational Library and Museum is 50 (EKéN) Katalin Varga: Possible ways of innovation in special libraries (EKéN) Péter Dippold: Professional innovation in National Széchenyi Library (EKéN) Mihály Kocsis: The educational R&D and the library (EKéN) József Kardos: The role of politics in the rebirth of NELM (EKéN) Ágnes Téglási: Strategic-innovation-service (EKéN) Andrea Lovász: Contemporaries has become neoclassic: Tendencies in children- and youth literature (EKéN) László Jáki: Mosaics from the publication history of Hungarian educational journals (EKéN) Book and Education is 10 years old (EKéN) Commemorations from Mrs. Tamás Adamik, Mihály Balogh, Krisztina Dán, Ágnes Fischer Dárdai, Erzsébet Golnhofer, Éva Szabó Gyarmati, László Jáki, János Karlovitz, Elemér Kelemen, Attila Nagy, András Nádasi, Gábor Novák, József Tölgyesi, László Trencsényi, Kornél Vajda, Ágnes Hajdú Barát, Tünde Molnár Lengyel, Adrienn Fekete Tamás, Péter Murányi, Tibor Péter Nagy, György Sebestyén, Anna Magdolna Sipos, Péter Sonnevend, Ágnes Szabolcsi Szerafin LIBRARY Tíbor Csík: National Educational Library is 50 years old: A conference about the possible ways of professional innovation and information providing (EKéN) Mihály Balogh Andrea Dömsödy: Report about school-supervision in school (boarding school) libraries in (EKéN) Sarolta Lukáts Sára: The periodical West and the new generation. PEDAGOGY OF READING Éva Varga Kalocsai: The development of text comprehension skills during reading education. Andrea Dömsödy: Reading promotion before 100 years and nowadays. (II. Part) Zoltán Hunyady: The art of education. Mosaics for Anna Oldal s portrait. (EKéN) Mrs. Lajos Mészáros: Great former educators. In remembrance of Aunt Annie. (EKéN) Kornél Vajda: Some sluggish words about compulsory readings. Zsuzsanna Hock: French practice for reading promotion. (EKéN) Rita Péterfi: Reading development in Hungary and abroad: time-honoured methods, worth to try ideas (EKéN). LITERATURE OF YOUTH Patolka Radek: About Zsolt and his teenagers on the basis of his roman Where has the ducks swim? 4

5 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 5 TEXTBOOKS TEACHING AIDS Interview with Lajos Sipos university teacher about literature teaching and textbooks of literature history MORE PEOPLE ABOUT TEXTBOOKS OF LITERATURE Mária Bíró Baloghné, Terézia Lipp Bálintné, Katalin Baranyai, Katalin Sípos Derecskey, Annamária Király Török, Judit Nyizsnyik, Györgyi Cseh Szilbek, Ildikó Huszárik Veszelszki, Katalin Vinczellér x Text and people. About the study of text of Géza Balázs (A. Jászó Anna) Selfdevelopment efficiently. (Erzsébet Golnhoffer) (EKéN) István Franyó: László Stolmár, the author of textbooks (EKéN) OUTLOOK Katalin Varga: Quality in education, learning and research: Report about the conference ECER (2008) (EKéN) Booktalk Dilemmas: teachers organisation of pupils reading, Literature and the new media, Learning history through textbooks: are Mexican and Spanish students taught the same story?, International Voices: Reading in Kazakhstan and Oceania (Zsuzsanna Pallos) NEWS Klára Gráber Bôsze: Márta Majoros Ugrin (Obituary) (EKéN)

6 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 6 INHALT Mihály Balogh: Muster DAS LANDESBIBLIOTHEK UND MUSEUM FÜR PÄDAGOGIK IST 50 JAHRE ALT Katalin Varga: Die möglichen Wege der Innovation in der Fachbibliothek (EKéN) Péter Dippold: Fachliche Innovation in der Landesbibliothek Széchenyi (EKéN) Mihály Kocsis: Die pädagogische Forschung/Entwicklung und die Bibliothek (EKéN) Ágnes Téglási: Strategische Innovationsdienstleistung (EKéN) József Kardos: Die Rolle der Politik in dem Neustart des Landesbibliothek und Museum für Pädagogik (EKéN) Andrea Lovász: Neoklassizistische Zeitgenossen. Tendenzen in der Kinderliteratur (EKéN) László Jáki: Mosaiken aus der Geschichte der Herausgabe der ungarischen pädagogischen Zeitschriften (EKéN) DIE ZEITSCHRIFT BUCH UND ERZIEHUNG (EKÉN) IST 10 JAHRE ALT Erinnerungen von Frau Tamás Adamik, Mihály Balogh, Ágnes Hajdu Frau Barát, Kriszina Dán, Ágnes Dárdai Frau Fischer, Erzsébet Golnhoffer, Éva Gyarmati Szabó, László Jáki, János Karlovitz, Elemér Kelemen, Tünde Molnár Frau Lengyel, Péter Murányi, Attila Nagy, Péter Tibor Nagy, András Nádasi, Gábor Novák, György Sebestyén, Anna Magdolna Sipos, Péter Sonnewend, Ágnes Szabolcsi Frau Szerafin, Adrienn Fekete Frau Tamás, Judit Tóvári, József Tölgyesi, László Trencsényi, Kornél Vajda BIBLIOTHEK Tibor Csík: Das Landesbibliothek und Museum für Pädagogik ist 50 Jahre alt (EKéN) Konferenz über die fachliche Innovation, über die möglichen Wege der Informationsdienstleistung Mihály Balogh Andrea Dömsödy: Bericht über die in den Schulbüchereien (Studentenwohnheim-Bibliotheken) im Jahre 2007 durchgeführte Revision der fachlichen Bibliotheksaufsicht (EKéN) Sarolta Lukács Frau Sara: Der Westen und die neue Generation LESEPÄDAGOGIK Zsuzsanna Hock: Französische Praxis zur Popularisierung des Lesens Rita Péterfi: Entwicklung zum Lesen daheim und außer Landes (EKéN) Éva Varga Kalocsai: Die Rolle der Weiterbildungsphase des Leseunterrichtes bei der Entwicklung der Fertigkeit für Textauffassung

7 KéN4 08/12/5 3:28 PM Page 7 Andrea Dömsödy: Die Erziehung zum Leser vor 100 Jahren und heute (2. Teil) Kornél Vajda: Einige müßige Wörter über die Pflichtliteratur (EKéN) Zoltán Hunyadi: Die Kunst der Lehre. Mosaik zum Persönlichkeitsdarstellung von Anna Oldal (EKéN) Frau Lajos Mészáros: Unsere großen pädagogischen Vorläufer. Erinnerung an Tante Panni (EKéN) JUGENDLITERATUR Radek Patolka: Über Zsolt Tokaji und seine Halbwüchsige auf Grund seines Romans Wo gehen die Enten hin LEHR- UND LERNMITTEL Interview mit Universitätsprofessor Lajos Sipos über Literaturunterricht und Lehrbücher der Literaturgeschichte ÜBER DIE LEHRBÜCHER FÜR LITERATUR VON MEHREREN (EKéN) Schriften von Mária Bíró Frau Balogh, Terézia Lipp Frau Bálint, Katalin Baranyai, Katalin Sipos Frau Derecskei, Annamária Király Török, Judit Nyizsnyik, Györgyi Cseh Frau Szilbek, Ildikó Huszárik Frau Veszelszki, Katalin Vinczellér x Text und Mensch. Über die Wortfassunglehre von Géza Balázs (Frau Tamás Adamik) (EKéN) Selbstentfaltung effektiv (Erzsébet Golnhoffer) (EKéN) István Franyó: László Stolmár der Schulbuchautor (EKéN) György Kontra: Das Pädagogengenie: László Stolmár (EKéN) AUSBLICK Katalin Varga: Qualität in der Lehre, im Studium und in der Forschung (EKéN) Lesepädagogik in Schweden. Literatur und die neuen Kommunikationsmittel. Lehrbücher und Geschichtsunterricht. Tag der Leser in Kasachstan und Ozeanien. (Zsuzsanna Pallos) NACHRICHTEN Klára Bôsze: Frau Grábner: Nachruf auf Márta Majoros Frau Ugrin 7

Könyv és Nevelés 2007/2.

Könyv és Nevelés 2007/2. Könyv és Nevelés 2007/2. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról 7 Rakonczás Szilvia: A szakfelügyelet

Részletesebben

Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft.

Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft. Document4 09/7/31 11:42 AM Page 1 Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Megjelenik évente négyszer Elôfizetési díj: 2000,-Ft. + postaköltség. Egy szám ára 500,-Ft. HU ISSN 0454-3475 Szerkesztôbizottság

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu

XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu XVII. évfolyam 2015/2. www.eken.opkm.hu 5. ábra A folyóiratok együttidézettségi térképe [27. o.] 6. ábra Az Orvosi Hetilap valószínűsíthető helyzete a folyóiratok együttidézettségi térképén [27. o.] 17.

Részletesebben

XVI. évfolyam 2014 / 1.

XVI. évfolyam 2014 / 1. XVI. évfolyam 2014 / 1. Könyv és Nevelés Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhofer Erzsébet, Kelemen Elemér,

Részletesebben

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG DR. BALOGH MIKLÓS (főszerkesztő), DR. HORVÁTH GYULA, DR. HORVÁTH JÓZSEF, DR. KAPROS TIBORNÉ, KOVÁCS

Részletesebben

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA A TANKÖNYVKUTATÁS MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA (2000-2010) KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK VIZSGÁLATÁRA Pécs, 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben Baja, 2013 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra Iskolakultúra Repertórium XIV. évfolyam, 2004 Fõszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Takács Viola Olvasószerkesztõ: Reményi József Tamás Rovatvezetõk: Andor Mihály, Csányi Erzsébet (Újvidék), Csíkos Csaba,

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler

Thursday, 23 April. On-stage conversation with Jonathan Franzen, Guest of Honour Writer of the Festival and Nóra Winkler Programs at the 22 nd International Book Festival Budapest Thursday, 23 April 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Opening ceremony The book festival will be opened by Zoltán Balog, Minister

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

Jahresbibliografie 2011

Jahresbibliografie 2011 Jahresbibliografie 2011 Jahresbibliografie 381 Arany, Mihály: (Ki)útkeresések Christoph Ransmayr regényeiben. In: A varázsgyûrûtôl az interkonfesszionális kommunikációig. Információtudományi metszéspontok

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18.

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18. 15.00 Regisztráció/Registration PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING 18 June 2015 2015. június 18. 15.30 Megnyitó/Opening remarks Jávor András, a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Számunk szerzői ANTOS BALÁZS CSIKÁNY TAMÁS DEÁK ÁGNES HOFFMANN ZSUZSANNA HORVÁTH CSABA

Számunk szerzői ANTOS BALÁZS CSIKÁNY TAMÁS DEÁK ÁGNES HOFFMANN ZSUZSANNA HORVÁTH CSABA Számunk szerzői ANTOS BALÁZS CSIKÁNY TAMÁS DEÁK ÁGNES HOFFMANN ZSUZSANNA HORVÁTH CSABA IGAZ LEVENTE JANEK ISTVÁN KAISER FERENC KISANTAL TAMÁS NAGY BOTOND NAGY MIKLÓS MIHÁLY PAP JÓZSEF PAPP GÁBOR RAÁB RENÁTA

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/ INFORMATION Parking Limited parking lots are available in front of the buliding A (Eszterházy tér 1.). Parking permits can be obtained at the reception (Eszterházy tér 1.). Online video streaming Internet

Részletesebben

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25.

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25. TARTALOMALOM Doktorrrá avatások ünnepi beszédei (Szabó Gyula, Perjési Pál, Miseta Attila, Nyitrai Miklós, Ohmacht Róbert) A Doktori és Habilitációs Tanács ülései (Fischer Emil) A Pécsi Akadémiai Bizottság

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1981--2009) BUDAPEST, 2009.

Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1981--2009) BUDAPEST, 2009. Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1981--2009) BUDAPEST, 2009. Könyv: *Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Értékek, eszmék, reformok, tantervek. Akadémiai Kiadó, Bp. 1990. *History of American

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben