Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing salvation to all...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing salvation to all..."

Átírás

1 VOLUME 85. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER ÉVFOLYAM 4. SZÁM OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing salvation to all... Titus 2:11 MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET! AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ PÜSPÖKSZENTELÉSE BISHOP S ORDINATION OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA

2 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ Ma, ha az Ö szavát halljátok... Rovatvezető: Ft. Demeter Andor, tiszteletbeli püspök Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltóan ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével, Efézusi levél 4:1-3. A mindennapi keresztyén hívő életünk nyugodtabbá és szebbététele érdekében érdemes szívünkre helyezve elfogadni Dr.Budai Gergely teologiai professzor 1962-ben Az Újtestamentum eredeti görög szöveg fordításához fűzött evangélium alapvetésű bizonyságtételét: Szeretet: a szeretet gyakorlása a keresztyén vallásnak legfőbb ismertető jele, minden más vallástól megkülönböztető és a keresztyén vallást minden más vallásnál különbbé tevő vonása. Amely keresztyénben nincsen szeretet, az nem keresztyén. Mert Jézus szerint az első és a legnagyobb parancsolat: Szeresd a te Istenedet, ehhez hasonló a második parancsolat: Szeresd felebarátodat.(mk.12:28-34; Mt.22:34-40; Lk.10:25-28) Félreérthetetlenül olvassuk és halljuk a igénk üzenetéből, hogy a gyülekezethez tartozók minden körülményben féltőn szerető gonddal őrízzék meg a hitbeni szellemi egységet és az egymásiránti szeretetet. Múltunk története bizonyítja, hogy az Úr Jézus Krisztus mindeneket felülmúló kegyelmével és a Szentlélek Isten útmutató áldásával épül és gyarapodik az eklézsia egyház, a kiválasztottak és elhívottak közössége. A történelmi örökség jogfolytonosságának tekintjük a Krisztus születésétől számított időt, a esztendőt. Az előrehaladó és állandó fejlődésében jelentkező életidő keretében foglal helyet a keresztyénség hitélete. Ennek a nagyegésznek parányi kis része az Észak Amerikai Kontinenes nagy térségében 1924 december 8-tól a hét gyülekezettel elinduló és ma huszonkilenc diaszpora gyülekezetet számláló Amerikai Magyar Református Egyház. Az Úr szolgálatában eltöltött nyolc évtized, azaz nyolcvankét esztendő a jó Isten ajándéka. A kivülről és belülről átsuhanó eszmei hatások alapvetően sohasem bontották meg a hitélet egységét. A Krisztus szeretetével átitatott Isten Igéjét követő szolgálati készség a múltban, mint a jelenben sokkal erősebbnek bizonyult, mint az egyénieskedő uralkodási próbálkozás. Az elkötelezettség felelősségteljes szolgálatot igényel. Különben értékteremtő ereje jelentéktelen, sőt kétségbe vonható. Igen, a nagy világ minden részén az igaz hitben kiválasztottak seregéhez való tartozás a Szentlélek Isten megszólító és hívó szeretetszavának feltételnélküli engedelmes elfogadása alapján történik. Elődeinkkel együttérezve teljes erőnkkel a szolgálat munkamezején fenntartjuk magyar népi jellegünket és erősítjük a sajátosan magyar református örökségünk maradandó jellemvonásait. Igehírdetési és a szétágazó gyülekezeti szolgálatunkat: a teljes Szentírás, az Apostoli Hitvallás, a II.Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté egybehangzó tanításai, és az Egyházkerületi Közgyűlés által jóváhagyott Constitution and By-Laws of The Hungarian Reformed Church in America szabályai alapján teljesítjük. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Zsoltárok Könyve 106:1 Az Amerikai Magyar Református Egyház nevében hálásan köszönjük a gyülekezeteknek, amelyek befizették a évi hozzájárulásukat a "Magyar Egyház-Magyar Church" megjelenéséhez. On behalf of the Hungarian Reformed Church in America we would like to thank the congregations for sending the 2004 dues in time which made publishing the "Magyar Egyház - Magyar Church", possible: **Eastern Classis $300. Cliffside,NJ $50. New Brunswick,NJ $400. New York,NY $384. Perth Amboy,NJ $250.- Pughkeepsie,NY $150. Rochester,NJ $30.- Roebling,NJ $234. Staten Island,NY $100. Trenton,NJ $200. Washington,D.C. $100.- **Central Classis Windsor,ONT $ Toronto,ONT $125.- **Western Classis $300.- Hollywood, CA $300.- Ontario,CA $250.- Phoenix,AZ $500.- San Diego,CA $50.- San Francisco,CA $50. Vancouver,B.C. CAN. $100.- MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER VOL. 85, NO. 4 ISSN EDITOR IN CHIEF AND BUSINESS MANAGER The Rt.Rev. Sándor Szabó, Bishop 1053 East Sixth Street #32 ONTARIO, CALIFORNIA Phone: , EDITOR Zsolt Demeter 4024 W. Sweetwater Ave. Phoenix, AZ Phone: , EDITORIAL BOARD Rt.Rev. Stephan M. Török, General Secretary 68 Cherrywood Dr. Sommerset, NJ Very Rev. Ferenc Varga, Dean Stacey Dr. Brownstown, MI Rev. Bálint Nagy 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA OFFICE OF PRINTING "AD PRINT" INC N.36th Ave. Phoenix, AZ YEARLY SUBSCRIPTION: Group $5.00 Personal $6.00 MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH is published quarterly (March, June, September and December) by THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA and printed at AD-PRINT, Inc. in Phoenix,AZ. Address manuscripts and editorial correspondents to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH 4024 W. Sweetwater Ave. Phoenix, AZ Phone: , Address all subscription orders, renewals, payments, and change of address notifications to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 1053 East Sixth Street, #32 Ontario, CA 91764

3 MAGYAR EGYHÁZ ÉVI KARÁCSONYI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Szeretettel köszöntjük az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezeteinek lelkipásztorait, gondnokait, presbitereit, szolgálattevőit, az egyház tagjait. Karácsony arról beszél, arról tanít, hogy Isten szeretete Krisztus szeretetén keresztül érkezik a világba, amelyet csak úgy érezhetünk meg, ha mi is és mások is megmutatunk, gyakorlunk, cselekszünk. A karácsony felszólítás: álljunk a szeretetre vágyók mellé, támogassuk az elesetteket, az elhagyottakat, a vígasztalásra szorulókat, Krisztus kicsinyeit, hogy mi magunk is erősödjünk általa. Karácsonykor Isten teremtő szava lesz Krisztusban cselekvő szeretetté. Karácsonykor Jézusban beszél az Isten, Ő jön el hozzánk, hogy kezdjünk valamit azzal a szeretettel, amit nyújt minékünk, amit emberi szavakon keresztül hallat felénk. A karácsony feladat, a szeretetet tovább kell adni, szeretni kell, Isten kijelentését tovább kell hirdetni. A szerető ember váljon Isten szeretetének látható kijelentésévé ebben a világban. Karácsonykor megtudjuk, hogy mit gondol Isten a világról, karácsony Isten gondolatának kifejezése Krisztusban. Ő velünk van, nem kell félni, általa biztos a jövőnk! Az Amerikai Magyar Református Egyház új vezetősége elsősorban magára értelmezi a szeretet mindent megváltoztató hatalmának gyakorlását, amikor békességre, együttmunkálkodásra, együtt szolgálásra hívja a gyülekezetek vezetőit, tagjait, a testvérgyülekezeteket. A templomainkban felhangzó bíztatásra és bátorításra indulva mutassa meg amerikai magyar református népünk a bennünk rejlő drága értéket és ajándékot, amely gazdagítson és erősítsen arra, ami mindnyájunknak feladata és kötelessége lesz: krisztusi indulattal élni, dolgozni, munkálkodni, cselekedni, egyszóval szeretni a másik embert és az egyház jövőjét, Isten országát építeni ebben a világban, ahová rendelt minket az Úr. Hittel megerősítve, reménységgel megáldva, szeretettel felvértezve legyünk Isten ügyének képviselői egy olyan világban, amelyik sátáni erővel vissza akarja szorítani az igazat, amelyik ellene van minden szép és jó kezdeményezésnek, amelyik csak azt tartja jónak és haladónak, ami modern és kirívó. Adjon Isten erőt gyülekezeteinknek, hogy megálljuk a helyünket, hogy hitünk erős maradjon egy harcra és küzdelemre kihívó világban. Ne feledjük, Isten helyezett minket ebbe a világba, hogy hitünk által legyőzzük általa a kísértést, hogy mindig felette álljunk azoknak. Ez a mostani karácsony adjon erőgyűjtésre, hitvallásra, szeretetgyakorlásra módot és lehetőséget, hogy aztán az új esztendőben is legyen alkalom megmutatni Istenhez tartozandóságunk valóságát. Így kívánunk áldott ünneplést, Krisztus szeretetében való meggyökerezést, hogy teremje az a hitből fakadó jócselekedetek áldott gyümölcseit, tudva azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Testvéri szeretettel az Úrban: 3. oldal 2006 CHRISTMAS LETTER TO THE CONGREGATIONS OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA Dear Brothers and Sisters, Pastors, Leaders and Members of the Hungarian Reformed Church in America. On behalf of the new leaders and officers of our Synod, on this Christmas we repeat the heavenly message of the angels and greet all of you with this peace and goodwill. But has it been anything more than just words? Has it been anything more than the tinsel and the lights and the colored balls which you bring down from the attic once a year, hang on the tree for a week or more days, and then put away again? There are many indications which would lead you to say, no! In the world there is so little of peace and goodwill. We are in war, we spend so much for security, in our homes there is too little of peace and goodwill between man and woman, parents and children. In our inner lives there is precious little peace and goodwill, and every book dealing with inner peace and harmony at once becomes a best seller. What can we as Christians and the members of the Hungarian Reformed Church in America do to make this Christmas message of peace and goodwill come more alive? For one thing we can begin where the message of the heavenly host began, by giving Glory to God! That came first. Only when glory has been given to the heavenly father can you expect peace and goodwill in the world, in the home and in the heart. There is no short cut. Let us keep on repeating this message of glory to God, and coming from it, peace and goodwill among men. No matter what anybody else thinks, you can keep faith that peace and goodwill are possible. We must maintain the abounding faith that peace and goodwill are possible in the world, the home and the heart. We need to maintain the confidence that peace and goodwill are the will of the heavenly father and are therefore possible. As Christians and members of the Hungarian Reformed Community, we have to pray, and we can pray. If there were more honest prayer for peace and goodwill today, there might be more of it. The enemies of the Christmas message in world, home and heart might be put to flight. On this Christmas, we need to remember that the Christmas message of peace and goodwill is a word from heavenly host, and therefore, we believe, truer than any contradictory voices of earth. Each one of us can help to make it ring out again. As we wish a blessed Christmas and a happy New Year for our congregations of the Hungarian Reformed Church in America, we ask God and pray to give us peace and goodwill, to dwell more and more in our world, our homes and our hearts. May we help it so to do, following the example of Jesus Christ our Lord. Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. Luke 2:14. Your brothers in the service of the Lord: Szabó Sándor püspök Beke C. Antal egyházkerületi főgondnok Sandor Szabo, Bishop Anthony C. Beke, Chief Elder

4 4. oldal MAGYAR EGYHÁZ Report of the Bishop on the 2006 General Assembly of the Hungarian Reformed Church in America Ontario, California, November 18, Beloved Members of the General Assembly of the Synod! Dear Chief Elder Beke! Dear officers, pastors and elders of the Synod! Dear honored guests! Dear Brethren in the Lord Jesus Christ! I choose to open this report in the words of the Apostle. In 2.Peter 1:19 he writes, We also have the prophetic word made more sure, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts; Through his words, the Apostle Peter makes it evident that the Holy Spirit is at work in his life. We know to be true that in Biblical times, it was not unusual for the Holy Spirit to ascend on prophets, pastors, apostles and the like. His utmost goal for you, and for myself and for these congregations before us, is to take His words and use them for His glory. His word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Since the General Assembly held on November 23, 2002 the following changes have been made. Eastern Classis: The Reformed Church in America s congregation in New Brunswick,NJ, lawfully and through the Lord s blessings joined the Hungarian Reformed Church in America in January The General Assembly of the Classis took into consideration the existence of several congregations. After much deliberation, it was decided that the following congregations would cease to exist: The congregations in Linden,NJ, Peeskill,NY, Roseton,NY, Warrenville,CT are no longer functioning as members of the Hungarian Reformed Church. Central Classis: The Oshawa,ONT.Canada church has separated from its mother church in Toronto, Canada and subsequently stepped out from our denomination. Western Classis: a. After a two year break, the Dallas,TX and Houston,TX congregations, with the dedication of Rev.Ferenc Gaál, have once again begun a work in the church, and are rebuilding their community for Christ. b. As a result of the dedication and great servitude of Dean Sándor Szabó new churches have emerged in Denver,CO, Honolulu,HI and Seattle,WA. In accordance with the By-Laws of our church, with the assistance and hard work of many pastors, I was able to visit all of the congregations within the Hungarian Reformed Church in America, with the exception of the mission congregations in San Diego,CA and Rochester,NY. I would like to remind each one of us; that our actions, thoughts and works should be governed by one alone, the Lord Jesus Christ. It is only, with this focus that our congregations and the entirety of the Hungarian Reformed Church in America can reach its true potential and its goals. The standards for this statement come from the BIBLE and it is crucial that we understand that no individual member, pastor, elder or office holder has the power above this to change any portion of the By-Laws of this Church and as faithful followers of the Lord we must obey these By-Laws. Additionally, each time the pastors as well as church council members meet in conferences, this serves to strengthen the work and live of our congregations. The production and distribution of our official newsletter, Magyar Egyház-Magyar Church, as well as monthly newsletters, bulletins and other announcements within individual congregations, also serve to cement our churches in mind and spirit. Despite our small size, our congregations have made a large impact in missions for the homeless, as well as survivors of floods, donations to schools as well as working to strengthen and build our partner churches. In keeping contact and support for our partner churches in the states, we have worked toward a time to meet, together with the partner church and share in worship together. In accordance with the By-Laws, I have sent letters my colleagues as representation that we, working together, have filled the duties of our positions. Consequently, I could not have completed my duties without the heartfelt dedication and faith of the following: Mr.Antal C. Beke, Chief Elder, Rt.Rev.Sándor Szabó, Ecclesiastical Secretary, Ms.Priscilla Hunyady, Treasurer, Very Rev.Dr.Imre Bertalan, Ecumenical Secretary and Rev.Árpád Drotos, Rev.Ambrus Batiz Members of the Ministerial Qualifying Committee for the Synod. From the Eastern Classis: Very Rev.Barnabás Rőczey, Dean, Frank Király, Chief Elder. From the Central Classis: Very Rev.Ferenc Varga, Dean, Mr.Mihály Szokol, Chief Elder. From the Western Classis: Rt.Rev.Sándor Szabó, Dean, Mr.Zsolt Demeter, Chief Elder. Additionally, I would like to extend warm gratitude to those associated with the labor for the publication of the Magyar Egyház- Magyar Church newsletter: Rev. Bálint Nagy, Editor and Rt.Rev.Sándor Szabó, Co-Editor and business manager, Very Rev.Ferenc Varga, Rev.Árpád Drótos and Rev.Lajos Fábian, members of the editoral board as well as the work of the printer, AD PRINT (Phoenix, AZ.) Over my four years of service, as Bishop, each year I participated as a consultant for the Hungarian Reformed Consultant Synod as well as at the Hungarian Reformed World Federation conferences. As a consultant at each event, I presented the accomplishments of each of our congregations and of the Hungarian Reformed Church in America as a whole. I officially announced my retirement on August 1, However, I will continue to work along side the newly appointed pastor, Rev.Dr.Sándor Tenke and assist my congregation until the appointment of the new Bishop. Rev.Dr.Sándor Tenke was elected pastor of the church by a congregational vote and began his servitude at the church on October 15, In the name of the General Assembly, I would like to thank the congregation of the Ontario Church, Rt.Rev.Sándor Szabó, Pastor-Dean, Mrs.Ilona Péter, Chief Elder as well as the work of the Church Council members. I pray the Lord s blessings on the Rt.Rev.Sándor Szabó, Bishop, and Mr.Anthony C. Beke, Chief Elder as well the newly appointed Officers of the Synod. May the Lord bless your work and your lives, as you continue to follow His teaching and work for His glory. May our Lord continue to shepherd the 29 congregations within the Hungarian Reformed Church in America and continue to bless the faithful, and hard working within each congregation. It is with heartfelt sympathy that we remember those who are no longer with us. Rev.Ollie Benko-Hali, Rev.Mária Babos, whose dedication the Chinese missions will be missed and is greatly appreciated. May their memories be honored. Worship the Lord with gladness; come before Him with joyful songs! Psalm 100:2 Andor Demeter, Bishop

5 MAGYAR EGYHÁZ Püspöki Jelentés az Amerikai Magyar Református Egyház évi Közgyűlésén Ontario, California november 18. Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! Tisztelt Főgondnok Úr! Kedves Tisztségviselő Munkatársak, Lelkipásztor, Gondnok Testvérek! Kedves Vendégeink! Szeretett Keresztyén Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 5. oldal Péter apostol második levele első részének tizenkilecedik versével nyitom jelentésemet: Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amig felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Az apostol küldetése tudatában szíve szerint szól a Szentlélek által egybegyűjtött gyülekezet hívő népéhez. Tudjuk, hogy a külső létformák és az időbeni történések különbözőek, de Isten akarata, üzenete változatlanul mindig ugyanaz. Kezdettől fogva az Úr által megszólított próféták, apostolok, tanítványok, bizonyságtevő igehírdetők, az elhívott küldöttek a Szentlélek erejével hírdették Isten Igéjét. Jézus Isten fia is a szolgálatra küldő Atyja akaratát cselekszi. Az Isten üzenetét, beszédét minden időben tisztán kell szólni, tovább adni.... Így voltunk és vagyunk Krisztust követő hitvalló keresztyének. Jelentem továbbiakban a november 23-án tartott Egyházkerületi Közgyűlés után végbemenő gyülekezet szintű változásokat: Keleti Egyházmegye: a Reformed Church in America hivatalosan januárban Isten áldásával törvényesen hozzájárult a New Brunswick,NJ gyülekezet az Amerikai Magyar Református Egyházhoz való csatlakozásához. Az Egyházmegyei Közgyűlés tudomásul vette és megerősítette: Linden,NJ, Peekskill,NY, Roseton,NY, Warrenville,CT gyülekezek megszünését. Közép Egyházmegye: Egyházmegyei Közgyűlés tudomásul vette az Oshawa-i gyülekezet, (ONT. Canada), a Torontoi,ONT.Canada) anyaegyháztól való elszakadását és az Amerikai Magyar Egyházból való kilépését. Nyugati Egyházmegye - Egyházmegyei Közgyűlés jóváhagyással megerősítette: a. Dallas és Houston, (TX) missziói gyülekezetben, két évi megszakítás után Gaál Ferenc lelkipásztor szolgálatával folytatódik a gyülekezeti tevékenység. b. Szabó Sándor esperes szolgálatával újonnan alakult gyülekezetek: Denver,CO, Honolulu,HI, Seattle, WA. Egyházunk szabálya szerint, - San Diego,CA, és Rochester, NY - missziói gyülekezetek kivételével,- esperesi - főgondnoki közreműködő szolgálattal meglátogattam egyházunkhoz tartozó gyülekezeteket. Fegyelmi esetünk nem volt. Most is tudomásul vételre bejelentem függetlenül attól, hogy esetenként milyen megnyílvánulásban élünk-gondolkozunk, hogy a zsinat-presbitériális egyház a Szentírás, a Hitvallások egybehangzó tanításai alapján szolgál és e szellemben megalkotott és jóváhagyott Egyházalkotmány útmutatása szerint működik. Zsinormértéke a BIBLIA. A szolgálatra megválasztott és esküt tett tisztségviselők egyházunk alapszabályát önkényes eljárással nem módosíthatják A továbbiakban pedig, a lelkészértekezleti és a presbiteri konferenciák összejövetelei erősítik gyülekezeteink életét, munkáját. Említésre méltó, hogy egyházunk hivatalos lapja a Magyar Egyház-Magyar Church, valamint gyülekezetenkénk megjelenő Értesítők Hírlapok tudósításai, bizonyságtevő írásai szintén növelik az együvétartozás szellemét. Kicsinységünk ellenére gyülekezeteink megértően, gyakorian erőnfelettien segélyakciókkal támogatják az éhezők, árvízkárosultak, testvéregyházak, intézmények, iskolák, tanulók, az újjonnan érkezők segélyezését. A testvéregyházakkal tarjuk kapcsolatainkat és ennek megerősítésére mind a három egyházmegyénkben találkozási alkalmakat hoztunk létre. A szolgálatunk biztonsága érdekében a közvetlen munkatársaimmal egyházunk alkotmányos szabálya alapján a kapcsolatokat fenntartottam és teljesítettük szolgálati kötelességeinket. Miheztartásra-tudomásul vételre megküldtem hivatalos írásaimleveleim másolatait. Köszönöm szeretett egyházunkért vállalt felelősséget, az együttérző szolgálati készséget. Értékelem és köszönöm tisztségviselő munkatársaim közreműködő szolgálatát: Beke C.Antal főgondnok, Szabó Sándor lelkészi főjegyző, Hunyady Piroska pénztáros, Dr. Bertalan Imre és Drótos Árpád ökumenikus titkár, valamint Batiz Ambrus lelkészképesítő tag, Keleti egyházmegye: Rőczey Barnabás esperes, Király Frank főgondnok, Közép Egyházmegye: Varga Ferenc esperes, Szokol Mihály főgondnok, Nyugati Egyházmegye: Szabó Sándor esperes, Demeter Zsolt főgondnok, valamit Magyar Egyház-Magyar Church egyházi lapunk megjelenése érdekében kifejtett minőségi munkát: Nagy Bálint szerkesztő, Szabó Sándor társszerkesztő-anyagi ügyvezető, Varga Ferenc, Drótos Árpád, Fábián Lajos szerkesztő bizottsági tagok szolgálatát, valamint az AD PRINT (Phoenix,AZ) nyomda munkáját. A négy évi szolgálatom alatt a Püspöki Tanács jóváhagyásával résztvettem a Magyar Tanácskozó Zsinat és a Magyar Református Világszövetség gyűlésein ban a Magyar Reformátusok V.Világtalálkozóján, valamint Nagykálna gyülekezet (Szlovákia) temploma újjáépítéséért tartott ünnepi hálaadó istentiszteletén. Az ígehírdetésemben és a beszámoló jelentéseimben ismertettem diaszpora gyülekezeteink élettevékenységét. Hivatalosan bejelentettem augusztus 1-el nyugalomba vonulásomat. A pályázat útján választott lelkipásztorunk Dr.Tenke Sándor október 15-én foglalta el szolgálati helyét és Isten segedelmével a gyülekezetben maradva társlelkészként szolgálok az újonnan választott püspökünk felszenteléséig. Közgyűlésünk nevében köszönöm az Ontario-i gyülekezetünk vendégszeretét, Szabó Sándor lelkipásztor - esperes, Péter Ilona főgondnok és a presbitérium ügyintéző szolgálatát. A jó Isten megsegítő áldását kérem Szabó Sándor püspök, Beke C.Antal főgondnok, valamint az újra, - újonnan választott tisztségviselők életére és egyházépítő szolgálatára. Gondviselő Istenünk legyen továbbra is őrízője a 29 diaszpora gyülekezetünknek. A jó Isten éltesse hiterőben egyházunkat fenntartó hiveinket. Kegyeletteljes lélekkel emlékezünk halottainkra. Benkő- Hali Ollie lelkipásztor, Babos Mária nyugalmazott lelkipásztor, volt kinai misszionárus szeretett testvéreinkre. Emlékük legyen áldott: Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé! (Zsoltárok Könyve 100:2) Köszönöm a türelmet és szeretetteljes tisztelettel kérem jelentésem elfogadását Békesség Istentől! Demeter Andor püspök

6 6. oldal MAGYAR EGYHÁZ GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA NOVEMBER 18, 2006 ONTARIO, CALIFORNIA On November at the Free Magyar Reformed Church of Ontario, California, the constituents of the General Assembly of the Hungarian Reformed Church in America held their meeting. The leaders of the Hungarian Reformed Church in America, pastors, officers, church members looked back on the past 4 years service, rendering thanks to the past and placed their future in the hands of God, knowing that blessing could only come from Him, because without it their service cannot be valued. Rev.Dr. Imre Bertalan, one of the oldest, but still active pastor of the American Hungarian Reformed Church in America greeted the Synod s Meeting in writing: Dear Assembly! Together with heart and soul. The establishing meeting of our denomination in Duquense,PA was called once by our establishing fathers with the same motto. They were few, but they were all there. Since they were there with their heart and soul, they received the Holy Spirit and a present guiding them towards good. Sincerely, Imre Bertalan Lord, you have been our dwelling place in all generations..., was the hymn that opened the General Assembly of the Hungarian Reformed Church in America in The same day the ordination of the newly elected bishop Rt.Rev.Sandor Szabo and other officers defined the agenda of the meeting. The General Assembly asked for God s infinite blessing to fall upon the service of the officers. During the Assembly, reports of the leaders and officers were presented resulting in important resolutions regarding the churches future. The reports summarized the past 4 years of service. This event bears historical significance to the Hungarian Reformed Church in America since the establishment of the denomination 82 years ago, there weren t any General Assembly Meeting on the West Coast. The meeting was opened by the Rt.Rev.Andor Demeter, Bishop, with a prayer and Antal. C. Beke, Chief Elder who both greeted the General Assembly. After discussing and approving the agenda and financial reports Bishop Demeter gave a presentation on his last four years of service, life of the church, thanking God of his grace and the fellow servants for their support and help. Deans and Bishops reported on the life of the Classis, placing emphasis on the fact that despite great difficulties the church is alive and serving the Glory of God. The Election Committee s report confirmed that the congregations of the Hungarian Reformed Church in America has elected Sandor Szabo, - pastor of the Free Magyar Reformed Church of Ontario, California, Dean of the Western Classis, and General Secretary of the Hungarian Rformed Church in America, - for the office of Bishop. Mr.Anthony C. Beke was reelected Chief Elder, who fulfilled the duty in the previous 4 years as well. The positions of the Judicial Commission were filled by (Clergy) Rev.Laszlo Lukacsi (Miami,FL), Rev.Ferenc Varga (Allen Park,MI), Rev.Balint Nagy (Hollywood,CA) and (Lay) Dr.Ottó Kanócz (Cliffside, NJ), Mr.Mihaly Szokol (Windsor,ONT) Mr.Károly Okos (Hollywood, CA) The General Assembly accepted the proposal of the Nominating Committee and unanimously elected the following candidates for these positions: General Secretary of the Synod: Rt.Rev.Stefan M. Torok (Carteret,NJ), Lay Secretary: Dr.Zoltan Mester (Hollywood,CA), Treasurer: Mrs.Szilvia Russell (Ontario,CA), Controller: Mr.Karoly Okos (Hollywood,CA), Legal Counselor: Mr.Charles Quinn, Ministerial Qualifying Committee member: Rev.Dr.Eva Lukacsi (Miami,FL), Ecumenical Secretary: Rev.Ferenc Varga, Dean (Allen Park,MI), Editor of Magyar Egyház-Magyar Church Official Publication: Mr.Zsolt Demeter (Phoenix,AZ), Business Manager of Magyar Egyhaz-Magyar Church : Rt.Rev.Sándor Szabó (Ontario,CA), Editorial Board: Rt.Rev.Stefan M. Torok (Carteret,NJ), Rev.Ferenc Varga (Allen Park, MI), Rev.Balint Nagy (Hollywood,CA). The General Assembly accpeted many motions of the Resolution Committee, entursting the newly elected officials to carry them out. Some very important resolutions: The General Assembly approved to increase the amount of the General Fund from $4. from $6. per member of the congregations. proposes a continued cooperation with the leadership and congregations of the Calvin Synod, UCC proposes the renewal of our membership and participation with national and international church organizations to support continuously the new Church Conference Center at the Bethlen Home in Ligonier,PA, to held there the Synod s meetings. adopted the motion to elect Rt.Rev. Andor Demeter as Honorary Bishop of the Synod. approved to edit a picture I.D. for the pastors. approved the newly established congregations: Denver,CO; Honolulu,HI; Seattle,WA, to be members of the Hungarian Reformed Church in America. to call the attention of the congregations to purchase and use the newly published Catechism in the congregations, to follow and obey the rules of the Constitution and By-Laws of the Hungarian Reformed Church in America, to accept the leaving of the Oshawa,ONT; Youngstown,PA; and the dissolution of the Warrenville,CT; congregations. The Meeting of the General Assem-bly of the Hunga-

7 MAGYAR EGYHÁZ Rt.Rev.Jozsef Vasarhelyi Auxiliary Bishop of the Calvin Synod,UCC rian Reformed Church in America continued with the ordination and inauguration of the new B i s h o p, Rt.Rev.Sandor Szabo in the sanctuary of the Free Magyar Reformed Church of Ontario, where approx. 300 people were present. The newly elected bishop Sandor Szabo entered the church accompanied by 15 other pastors to accept his duty to serve the Hungarian Reformed Church in America. Every pastor took part in the church sevice. The English sermon of Very Rev.Ferenc Varga, Dean, was followed by the Hungarian sermon of Rt.Rev.Andor Demeter, resigning Bishop. The newly elected bishop placed his left hand on the bible at the Lord s table, while placing his right hand on his heart, gave oath in front of God and the congregation. Afterwards Rt.Rev.Sandor Szabo took oath of his office, the pastors placed their hands on his head, while reciting scripture verses and asked for God s blessing for the life and service of the new Bishop, singing the Hymn: Jövel Szentlélek Úr Isten... In his inaugural sermon, Bishop Szabo emphasized God s calling to duty and strenghtening grace, which will be needed to carry out the tasks awaiting him. In front of the resigning Bishop, the newly ordained Bishop and the rest of the officials in front of the newly ordained Bishop took oath of their office. The newly elected officers of the Synod: Mr.Anthony C.Beke, Chief Elder, Rt.Rev.Stefan M.Torok, General Secretary, Dr.Zoltan Mester, Lay Secretary, Mrs.Szilvia Russell, Treasurer, Mr.Karoly Okos, Controller 7. oldal The pastors participating in the meeting and the Bishop s ordination service were as follows: Rt.Rev.AndorDemeter, Honorary Bishop, Phoenix,AZ; Rt.Rev.Stefan M. Torok, General Secretary, Hungarian Reformed Church of Carteret,NJ; Very Rev.Ferenc Varga, Dean of the Central Classis and Ecumenical Secre-tary, American Hungarian Reformed Church, Allen Park,MI; Rev.Balint Nagy, Hungarian Reformed Church in Hollywood,CA; Rev.Dr.Attila Kocsis, Magyar Reformed Church, Perth Amboy,NJ; Rev.Gabor Magyari-Köpe, Hungarian Reformed Church of San Francisco and Vicinity,CA; Rev.Lajos Fábián, Hungarian Reformed Church of Vancouver,B.C.Canada; Rev.Dr.Sandor Tenke, Hungarian Reformed Church of P h o e n i x, A Z ; Rt.Rev.Jozsef Vasarhelyi, Auxili-ary Bishop, Calvin Synod, UCC, Hungarian Reformed Church of Passaic,NJ; Rev.Zsolt Jakabffy, Grace Hungarian Reformed Church,CA; Rev.Istvan Kacsó, Dean, First Hungarian Reformed Church of Los Angeles,CA; Rev.Dr.Béla Bónis,pastor,CA; Rev.Dr.Ildiko Szabó,pastor,CA; Rev.Istvan Danyi, adven- Rev.Ferenc Varga, Dean of the Central Classis tist pastor,ca; Rev.Gerlac A. Horvath, O.Praem. St.Michael s Abbey of Norbertine Fathers, Silverado,CA. After the greetings of the pastors Mr.Ferenc Bosenbacher, Consul General of Los Angeles, greeted the newly elected Bishop, follo-wed by Ms.Ilona Peter, Chief Elder, Mr.Frigyes Hefty and Ms.Judit Peters Church Council members, along with the youth of the congregation. Zsóka Szabó recited a poem by Sándor Reményik: Az én lelkipásztorom Pastor of mine, greeting her bishop-pastor husband. After the church service, the many guests continued to celebrate in the Church s Zágonyi hall of the during a fundraiser dinner. November 18th was a blessed day with a new beginning in the life of the Hungarian Reformed Church in America. We all deeply felt that the call to serve our fellow men comes from God. We are looking forward with great hope and joy that those of us who have been entrusted to carry on the burden of the governance of our church will do it by seeking the will of God, but we must always be aware that guidance and blessing and salvation to our church is received only from Christ. We all pray to almighty God that those who have been honored and chosen to guide our community and our church will have strength and ability to carry out their task in good time and bed time to build our church to the greater glory of God. Frigyes Hefty, member of the Church Council of the

8 8. oldal MAGYAR EGYHÁZ The Fullness of Time Ephesus 1:10 All time is precious, but Christians have held that one point of time was significant above every point. That conviction is clearly seen in our manner of reckoning. The Greeks counted their time in Olympiads, that is the periods of four years between the Olympic games. The Romans began their dating with the legendary founding of the city of Rome. The Jews counted their years from the date on which they believed God had created the world. In Bible days events were sometimes dated with reference to the king of emperor. But to Christians there was but one real center of time, to which all previous time had led up and from which all future time was to come. That was the birth of Jesus Christ. That was what Paul, in writing to the Ephesians, said was the fullness of times. So in the 6th century a monk named Dionysius the Little became so convinced that it was wrong to date history by pagan calendars that he worked out a new chronology, marking the year in which Christ was born as the year 1. Everything after that he called A.D. Anno Domini in the year of our Lord. Everything before that he called A.C. Ante Christum, before Christ. This, for some unknown reason, has been has been Anglicized, so that we say B.C. meaning Before Christ in English. In this fullness of time Christ was born.... as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. (Ephesus 1:10) Notice that this fullness of time arises out of a long background. That is the significance of the Advent season. The word means coming or to come from the Latin ad and venio. Just as when you expect a guest in your home you make preparation for his coming, just so the world had to be prepared for Christ s coming. The Hebrew religion was a preparation for the Christian, and the prophets were a preparation for Jesus. Notice also, that the proper use of the fullness of time depends upon a courageous employment of it. Our Lord had no easy life even though all centuries before had been a preparation for his coming. He struggled throughout his life against a wicked and blind generation. A lesser person might have thrown away the opportunity. When the time is ripe our zeal must be ripe, too. We must see, too, that the outcome of the fullness of time must be left in God s hands. When our Lord was rejected, his cause seemed lost. Only a very few of the faithful remained. But he knew that the success of his kingdom was ultimately entrusted, not to men, but to God. One of the early Scotch reformers, Andrew Melville, was threatened by the Earl of Morton with death by hanging if he did not cease his free speaking. Melville laughed and said: Tush, sir. Threaten your courtiers after that manner! It is the same to me whether I rot in the air or in the ground. It will not be in your power to hang or exile the truth. Jesus came in the fullness of time. All the past had been a preparation for his advent. He used the few years that were his with courage and faith. He was then content to leave the outcome to the will of his heavenly Father. In a real sense, each person comes in the fullness of time. The past has been a preparation for you. The present has a task for you to do. The future you cannot know, but you can hope, so that we, who were the first to set our hope in Christ might live for the praise of his glory. Prayer for Christmas Holy and Mighty Lord, strong and tender God, One candle can pierce a thousand darkness, one flickering light can kindle new vision, one voice on fire can set our heart ablaze. Passionate and gentle God, you are the source of light, and we are your many candles, each uniquely burning for you. Touch us. Light us. Warm us. Purify us. May a flame rise in us and burn bright in us this holy and fiery night. Let it be. This wondrous night shines with the brilliance of your Son, the true Light who has come into the world. This greatest of all miracles we celebrate anew, amazed that you, who roam the universe at will, would shrink your Being, relinquish your glory and imprison yourself in the cramped and limited world within a human skin. But you did. You have reached for our hand in the darkness so that you could lead us from the land of shadowy fears and half-truths to the sparkling realms of healing light and ceaseless joy. Thank you for this love beyond measure, this gift beyond price. By the light of your birthing star over Bethlehem, shepherds and kings alike were led into your Presence. With you they found reasons to hope and to sing, a purpose for their existence and the vision of a future worth living for. Those who sought you became wise. Those who seek you today do, too. There may be among us people who are searching for something to make life worth the price of admission. Let them find you, here and now. Entice them with hope. Reassure them with the gift of suddenly blossoming belief. Guide them as they take their first steps along the way of love and mercy. Others among us have already journeyed far with you. Let some of the radiance of this holy night cling to them that they can become guiding stars for people who do not know the way to your Presence. With apt words and gentle encouragement, let them lead others to encounter the light and life you were born to give. Amen. A Christmas Benediction May the stars be extra bright. May the song of the angels be clear. May the love of God hold you tonight and May God bring joy to you and all who are near.

9 MAGYAR EGYHÁZ Paul Harvey says: I don't believe in Santa Claus, but I'm not going to sue somebody for singing a Ho-Ho-Ho song in December. I don't agree with Darwin, but I didn't go out and hire a lawyer when my high school teacher taught his theory of evolution. Life, liberty or your pursuit of happiness will not be endangered because someone says a 30-second prayer before a football game. So what's the big deal? It's not like somebody is up there reading the entire book of Acts. They're just talking to a God they believe in and asking him to grant safety to the players on the field and the fans going home from the game. "But it's a Christian prayer," some will argue. Yes, and this is the United States of America, a country founded on Christian principles. According to our very own phone book, Christian churches outnumber all others better than 200-to-1. So what would you expect-somebody chanting Hare Krishna? If I went to a football game in Jerusalem, I would expect to hear a Jewish prayer. If I went to a soccer game in Baghdad, I would expect to hear a Muslim prayer. If I went to a ping pong match in China, I would expect to hear someone pray to Buddha.And I wouldn't be offended. It wouldn't bother me one bit. "But what about the atheists?" is another argument. What about them? Nobody is asking them to be baptized. We're not going to pass the collection plate. Just humor us for 30 seconds. If that's asking too much, bring a Walkman or a pair of ear plugs. Go to the bathroom. Visit the concession stand. Call your lawyer! Unfortunately, one or two will make that call. One or two will tell thousands what they can and cannot do. I don't think a short prayer at a football game is going to shake the world's foundations. Christians are just sick and tired of turning the other cheek while our courts strip us of all our rights. Our parents and grandparents taught us to pray before eating; to pray before we go to sleep. Our Bible tells us to pray without ceasing. Now a handful of people and their lawyers are telling us to cease praying. God help us. And if that last sentence offends you, well.. just sue me. The silent majority has been silent too long. It's time we let that one or two who scream loud enough to be heard... that the vast majority don't care what they want. It is time the majority rules! It's time we tell them, you don't have to pray; you don't have to say the pledge of allegiance; you don't have to believe in God or attend services that honor Him. That is your right, and we will honor your right. But by golly, you are no longer going to take our rights way. We are fighting back... and we WILL WIN! God bless us one and all, even those who denounce Him. God bless America, despite all her faults. She is still the greatest nation of all. God bless our service men who are fighting to protect our right to pray and worship God. This year be the year the silent majority is heard and we put God back as the foundation of our families and institutions. Why go to Church? If you're spiritually alive, you're going to love this! If you're spiritually dead, you won't want to read it. If you're spiritually curious, there is still hope! Why Go To Church? A Church goer wrote a letter to the editor of a newspaper and complained that it made no sense to go to church every Sunday. "I've gone for 30 years now," he wrote, "and in that time I have heard something like 3,000 sermons. But for the life of me, I can't remember a single one of them. So, I think I'm wasting my 9. oldal time and the pastors are wasting theirs by giving sermons at all." This started a real controversy in the "Letters to the Editor" column, much to the delight of the editor. It went on for weeks until someone wrote this clincher: "I've been married for 30 years now. In that time my wife has cooked some 32,000 meals. But, for the life of me, I cannot recall the entire menu for a single one of those meals. But I do know this. They all nourished me and gave me the strength I needed to do my work. If my wife had not given me these meals, I would be physically dead today. Likewise, if I had not gone to church for nourishment, I would be spiritually dead today!" When you are DOWN to nothing... God is UP to something! Faith sees the invisible, believes the incredible and receives the impossible! Thank God for our physical AND our spiritual nourishment! "When Satan is knocking at your door, simply say, "Jesus, could you get that for me?" Church Suffering Cultural Drift? Does the church need to determine what it is before figuring out what it does? Christianity Today's Mark Galli cites two quotes from evangelical leaders that touch on the challenge of Christianity meeting the culture. Greg Laurie said, "The church has made such tremendous strides that now my only concern is that we're so cutting edge, we're so cool, and we're so hip. But are we still preaching the authentic gospel message?" Franklin Graham commented: "The most important challenge that will face evangelical relief in the next 50 years is to make sure we don't dilute our faith as we respond to hurting people around the world." Galli writes, "While evangelicals have been adept at adapting to culture, we have not always been able to retain a critical distance from it being in the world, but not of it. The reasons are many." As examples, historian David Bebbington notes how the Wesleys' "optimism of grace" fit the Enlightenment, while the Keswick movement's "victorious life" philosophy owed much to 19thcentury romanticism. Theologian David Wells notes how different segments of the church are echoed in secular institutions: preaching (teaching), evangelism (sales), ritual (law/courts), counseling (casework), church administration (business). As a result, evangelicals have lost "their capacity to think theologically," Wells says. Galli adds that, "because we pay little attention to church history, we fail to gain critical distance from our own time and culture." Survey: Young Adults Want Genuine Church The Christian Post reports that more studies are taking a closer look at young adults and are finding the church is having a fading influence in their lives. According to a new LifeWay survey, the primary factor is the church's inability to minister to young people during their transition stage. The survey measured people age 18 to 34 and found that this particular group's greatest need is community. But once they end high school, churches send them away to their next life stage without accountability. "After graduation, they (the church) give you a pat on the back and say, 'when you start a family, we'll be here for you,'" said one respondent. The need for community was further confirmed when 71 percent of young adult churchgoers said they want to participate in small-group meetings to discuss life application of Scripture. Social action also proved to be another essential element to this generation with 66 percent of churchgoers and 47 percent of nonchurchgoers agreeing.

10 10. oldal MAGYAR EGYHÁZ Churches Reaching Men through Outdoors Ministries More ministers like William Johnson in Montana are realizing the importance and popularity of outdoor recreation, as well as the ministry potential. Baptist Press reports Johnson's congregation, Gallatin Valley Baptist Fellowship in Manhattan, Mont., hosts sportsmen s rallies for hunters and fishermen in his area. The weekends are the only times when men who hold full time jobs get to enjoy these activities," Johnson said. "They place recreation as a higher priority than coming to church on Sunday mornings. If we offer a rally during the work week, they make time to come." The rally allows Johnson and other church members to meet many men who have never been involved in a church. It also offers an opportunity for men in the church to use their passions for God. It has helped us gain the image that we meet people where they are instead of just inviting them to come join us," Johnson said. Additionally, Southeastern Baptist Theological Seminary is partnering with God s Great Outdoors, Inc. to offer the Trail to Adventure Training Conference on the seminary campus Wake Forest, N.C., Jan Pastors, lay leaders and other interested individuals can learn ways to implement outdoor ministries. Lutheran Denomination Releases Study on Human Sexuality "Lutherans talk about human sexuality." That's the subject of a study released Tuesday by the Evangelical Lutheran Church in America, which has lost members amid divisions over homosexuality, Agape Press reports. Last year, delegates to the denomination's national meeting split almost evenly on whether to let homosexuals in long-term relationships serve as clergy. The proposal, which needed a two-thirds majority, failed but a church task force was told to keep studying issues of sexuality and prepare the report that is being issued today. ELCA officials say the new study will invite Lutherans "to consider human sexuality through the lens of Scripture and Lutheran teaching." 'Church of the Ark' Found on West Bank According to the London Telegraph, archaeologists claimed yesterday to have uncovered one of the world's first churches, built on a site believed to have once housed the Ark of the Covenant. The site, in the hills of the West Bank, is richly decorated with brightly colored mosaics and inscriptions referring to Jesus. The find dates to the late 4th century, making it one of Christianity's first formal places of worship. An inscription at the site refers to itself as Shiloh, which, according to the Old Testament, kept the Ark of the Covenant for centuries. Pope Calls Christian Divisions a 'Scandal' The Christian Post reports that Pope Benedict XVI called divisions among Christians a "scandal to the world" at a joint ceremony Thursday with the spiritual leader of the Orthodox Christian church, which split from Catholicism nearly 1,000 years ago. Benedict has made a priority in his papacy of reaching out to the 250-million-strong Orthodox Christians. After joining Ecumenical Patriarch Bartholomew I to mark the feast day of St. Andrew, the Pope said, "The divisions which exist among Christians are a scandal to the world." Christians should "renew Europe's awareness of its Christian roots, traditions and values, giving them new vitality." Benedict and Bartholomew together stressed the need to "preserve Christian roots" in European culture while remaining "open to other religions and their cultural contributions." Over the remainder of his stay in Turkey, Benedict is expected to sharpen his calls for what the Vatican labels "reciprocity" that Muslim demands for greater respect in the West must be matched by increased tolerance and freedoms for Christians in Islamic nations. Christmas with Billy Graham The Billy Graham Christmas Special, airing December 2-10 in 150 markets across the United States and Canada, offers viewers the opportunity to remember why we celebrate Christmas. The program will feature a 1979 Christmas message from Billy Graham in which he discusses the innkeeper who missed the first Christmas because he was too busy to recognize the Savior being born in his midst. Mr.Graham implores viewers to not make the same mistake. I m asking you to let Jesus be born this Christmas in the central places of your heart and life, he states in this classic address. Let His birth and His presence fill your home, and flood your heart this Christmas season. The cornerstone of the program will be Billy Graham s latest sermon, given at Franklin Graham s recent Festival in Baltimore. Also included are testimonies from two parents who, for very different reasons, are facing Christmas without their sons. Musical performances are woven throughout the program with never-before-seen Christmas music videos from Paul Baloche and Erin O Donnell, and songs from multi-grammy Award winning artists Michael W. Smith and Randy Travis. Visit billygraham.org/tv for the date, time, and station in your area. ROAD RAGE STORY An honest man was being tailgated by a stressed-out woman on a busy boulevard. Suddenly, the traffic light turned yellow just in front of him. The man did the right thing stopping at the crosswalk even though he could have beaten the red light by accelerating through the intersection. The tailgating woman hit the roof - and the horn - screaming in frustration as she missed her chance to get through the intersection. As she was still in mid-rant, she heard a tap on her window and looked up into the face of a very serious police officer. The officer ordered her to exit her car with her hands in the air. He took her to the police station where she was searched, finger printed, photographed and placed in a holding cell. After a couple of hours, a policeman approached the cell and opened the door. She was escorted back to the booking desk where the arresting officer was waiting with her personal effects. He said, "I'm very sorry for this mistake. You see, I pulled up behind your car while you were blowing your horn, flipping off the guy in front of you, and cussing a blue streak at him. I noticed the 'Choose Life' license plate holder, the 'What Would Jesus Do' bumper sticker, the 'Follow Me to Sunday School' bumper sticker, and the chrome-plated Christian fish emblem on the trunk. Naturally, I assumed you had stolen the car." RECALL NOTICE The Maker of all human beings is recalling all units manufactured, regardless of make or year, due to a serious defect in the primary and central component of the heart. This is due to a malfunction in the original prototype units code named Adam and Eve, resulting in the reproduction of the same defect in all subsequent units. This defect has been technically termed "Subsequential Internal Non-Morality," or more commonly known as S.I.N., as it

11 MAGYAR EGYHÁZ is primarily expressed. Some other symptoms include: 1. Loss of direction 2. Foul vocal emissions 3. Amnesia of origin 4. Lack of peace and joy 5. Selfish or violent behavior 6. Depression or confusion in the mental component 7. Fearfulness 8. Idolatry 9. Rebellion The Manufacturer, who is neither liable nor at fault for this defect, is providing factory-authorized repair and service free of charge to correct this SIN defect. The Repair Technician, Jesus, has most generously offered to bear the entire burden of the staggering cost of these repairs. There is no additional fee required. The number to call for repair in all areas is: P - R - A - Y - E - R. Once connected, please upload your burden of SIN through the REPENTANCE procedure. Next, download ATONE- MENT from the Repair Technician, Jesus, into the heart component. No matter how big or small the SIN defect is, Jesus will replace it with: 1. Love 2. Joy 3. Peace 4. Patience 5. Kindness 6. Goodness 7. Faithfulness 8. Gentleness 9. Self control Please see the operating manual, the B.I.B.L.E. (Believers' Instructions Before Leaving Earth) for further details on the use of these fixes. WARNING: Continuing to operate the human being unit without correction voids any manufacturer warranties, exposing the unit to dangers and problems too numerous to list and will result in the human unit being permanently impounded. For free emergency service, call on Jesus. DANGER: The human being units not responding to this recall action will have to be scrapped in the furnace. The SIN defect will not be permitted to enter Heaven so as to prevent contamination of that facility. Thank you for your attention! GOD Please assist where possible by notifying others of this important recall notice, and you may contact the Father any time by "kne ". Without the Lord Death is certain but the Bible speaks about untimely death! Make a personal reflection about this. It is written in the Bible (Galatians 6:7): "Be not deceived; God is not mocked: for you reap what you sow. Here are some men and women who mocked God: JOHN LENNON: Some years before, during his interview with an American Magazine, he said: "Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain. Jesus was ok, but his subjects were too simple, Today we are more famous than Him" (1966). Lennon, after saying that - the Beatles 11. oldal were more famous than Jesus Christ, - was shot six times. TANCREDO NEVES (President of Brazil): During the Presidential campaign, he said if he got 500,000 votes from his party, not even God would remove him from Presidency. Sure he got the votes, but he got sick a day before being made President, then he died. CAZUZA (Bi-sexual Brazilian composer, singer and poet): During a show in Rio de Janeiro, whilst smoking his cigarette, he puffed out some smoke into the air and said: "God, that's for you." He died at the age of 32 of AIDS in a horrible manner. THE MAN WHO BUILT TITANIC: After the construction of Titanic, a reporter asked him how safe the Titanic would be. With an ironic tone he said: "Not even God can sink it" The result: I think you all know what happened to the Titanic. MARILYN MONROE: She was visited by Billy Graham during a presentation of a show. He said the Spirit of God had sent him to preach to her. After hearing what the Preacher had to say, she said: "I don't need your Jesus". A week later, she was found dead in her apartment. BON SCOTT: The ex-vocalist of the AC/DC. On one of his 1979 songs he sang: "Don't stop me, I'm going down all the way, down the highway to hell". On the 19th of February 1980, Bon Scott was found dead, he had been choked by his own vomit. CAMPINAS In Campinas, Brazil a group of friends, drunk, went to pick up a friend. The mother accompanied her to the car and was so worried about the drunkenness of her friends and she said to the daughter, holding her hand, who was already seated in the car: "MY DAUGHTER, GO WITH GOD AND MAY HE PROTECT YOU." She responded: "ONLY IF HE (GOD) TRAVELS IN THE TRUNK, CAUSE INSIDE HERE IT'S ALREADY FULL". Hours later, news came by that they had been involved in a fatal accident, everyone had died, the car could not be recognized what type of car it had been, but surprisingly, the trunk was intact. The police said there was no way the trunk could have remained intact. To their surprise, inside the trunk was a crate of eggs, none were broken. Christine Hewitt: a Jamaican Journalist and entertainer, said the Bible (Word of God) was the worst book ever written, in June 2006 she was found burnt beyond recognition in her motor vehicle. Many more important people have forgotten that there is no other name that was given so much authority as the name of Jesus. Many have died, but only Jesus died and rose again, and he is still alive. JESUS!!! What benefit does it have, if a man gains the whole world but loses his soul? What can man give in exchange of his soul? (Matthew 16:26). Jesus had no servants, yet they called Him Master. Had no degree, yet they called Him Teacher. Had no medicines, yet they called Him Healer. Had no army, yet kings feared Him. He won no military battles, yet He conquered the world. He committed no crime, yet they crucified Him. He was buried in a tomb, yet He lives today. You should feel honored to serve such a Leader who loves us. "If you deny me before man, I will deny you before my Father in Heaven." Blessings to you ~ Live simply. Love generously. Care deeply. Speak kindly. Leave the rest to God.

12 12. oldal MAGYAR EGYHÁZ Az Amerikai Magyar Református Egyház Zsinati gyűlése az Ontarioi Független Magyar Református Egyháznál Kaliforniában Az Amerikai Magyar Református Egyház november 18-án tartotta Zsinati-Egyházkerületi Közgyűlését Kaliforniában, az Ontarioi Független Magyar Református Egyház kistemplomában. A gyűlésre az Egyesült Államokból és Kanadából érkeztek az egyházkerület képviselői, tisztségviselői és küldöttei. A vendéglátó gyülekezet 3 napon keresztül nagy szeretettel gondoskodott a távolról érkezettek elszállásolásáról és ellátásáról. Az Egyházkerületi Közgyűlést és alkotótagjait az alábbi írásban köszöntötte az Amerikai Magyar Református Egyház lekészi karának egyik legidősebb, de most is nagyon aktív, köztiszteletben és közszeretetben álló tagja, Ft.Dr.Bertalan Imre: Az Amerikai Magyar Református Egyház november 18-án tartott Zsinati-Egyházkerületi Közgyűlésén résztvevők az Ontarioi Független Magyar Református Egyház kistemplomában Főtiszteletű Közgyűlés! "Szívvel, lélekkel együtt"! A hajdan Duquesne-ben (PA) tartott alakuló Közgyűlést ezzel a bibliai alapgondolattal hívták egybe atyáink. Kevesen voltak, de mindnyájan ott voltak. És mivel szívvel-lélekkel voltak együtt, ajándékba kapták a jóra vezérlő, közösséget teremtő Szentlelket. Úgy érzem, közegyházunknak ma sincs nagyobb szüksége, mint, hogy "szívvel-lélekkel" legyenek együtt az alkotó tagok, azok is, akik csak lélekben és imádságban lesznek veletek. Isten Szent Lelke áldja meg a Közgyűlés munkáját, megválasztott püspökünk és minden tisztségviselő szolgálatát. Atyafiságos köszöntéssel, Bertalan Imre Te benned bíztunk eleitől fogva, Uram... Református himnuszunknak a zsoltáríró által megfogalmazott bibliás gondolatával fohászkodva kezdte a évi Zsinati Közgyűlését az Amerikai Magyar Református Egyház alkotótagsága, Isten minden áldozatot elfogadó és hitelesítő áldását kérve az Egyház szolgálatára. Ugyanezen a napon történt az új püspök, Ft.Szabó Sándor tisztségébe és szolgálatába való beiktatása és felszentelése is. A Zsinati gyűlésen az egyház vezetőinek, tisztségviselőinek jelentései, beszámolói hangzottak el, és fontos határozatok születtek az egyház életére, szolgálatára vonatkozóan. A jelentések az elmúlt négy év munkáját, felelős szolgálatát foglalták össze, átértékelve az elvégzett munkát, hálaadással visszatekintve a múltba és reménységgel helyezve a jövőbeni szolgálatot Isten kezébe, tudva, hogy csak tőle jöhet áldás, mert enélkül nem értékelhető a szolgálat. Az Amerikai Magyar Református Egyház történetében egyháztörténeti jelentőségű a kaliforniai esemény, hiszen az egyház fennállása óta, az elmúlt 80 évben még soha nem volt Zsinati gyűlés az Amerika nyugati partjain szolgáló magyar református egyházaknál. A Közgyűlés Ft.Demeter Andor püspök imádságával és Beke C. Antal egyházkerületi főgondnok köszöntő szavaival kezdődött. A hivatalos napirendi pontok megtárgyalása és elfogadása, valamint a pénzügyi jelentések után a leköszönő püspök Ft.Demeter Andor számolt be az elmúlt négy év szolgálati eseményeiről, az egyház életéről, hálát adva Istent kegyelméért, egyben megköszönve a szolgatársak támogatását és segítségét. Beke C. Antal beszámolójában ismertette felelős szolgálatának áldásait, amit mint egyházkerületi főgondnok végzett az elmúlt négy évben. Az egyházmegyék életéről, szolgálatairól az esperesek és főgondnokok által elhangzott beszámolók és jelentések adtak részletes összefoglalót, mindegyik hangsúlyozva, hogy bár sok nehézség között, de él és végzi küldetését egyházunk Isten dicsőségére. A Szavazatbontó Bizottság jelentésében ismertette, hogy az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezetei többségi szavazattal Ft.Szabó Sándort, az Ontarioi Független Magyar Református Egyház lelkipásztorát, a Nyugati Egyházmegye esperesét, egyben az Amerikai Magyar Református Egyház eddigi püspökhelyettesét és lelkészi főjegyzőjét választották meg püspöknek. Az egyházkerületi főgondnoki tisztségre Beke C. Antal (Trenton, NJ) lett újra megválasztva, aki az előző négy évben már betöltötte ezt a megbízatást. Az Egyházkerületi Lelkészi Tanácsbírói tisztségre: Nt.Lukácsi László, Miami,FL; Nt.Varga Ferenc, Allen Park,MI; Nt.Nagy Bálint, Hollywood,CA; Világi Tanácsbírói tisztségre: Dr.Kanócz Ottó, Cliffside,NJ; Szokol Mihály, Windsor,ONT; Okos Károly, Hollywood, CA lett megválasztva.

13 MAGYAR EGYHÁZ A Jelölő Bizottság ajánlásait elfogadva, a Közgyűlés egyhangú szavazattal a következő tisztségviselőket választotta meg: Püspökhelyettes és Egyházkerületi Lelkészi Főjegyző: Ft.Török István, Carteret,NJ; Egyházkerületi Világi Főjegyző: Dr.Mester Zoltán, Hollywood,CA; Egyházkerületi Pénztáros: Russell Szilvia, Ontario,CA; Pénzügyi Ellenőr: Okos Károly, Hollywood,CA; Egyházkerületi Jogtanácsos: Quinn Charles, Lelkészképesítő Bizottsági tag: Nt.Dr.Lukácsi Éva, Miami,FL; Ökumenikus Titkár: Nt.Varga Ferenc esperes, Allen Park,MI; Magyar Egyház újság: Szerkesztő: Demeter Zsolt, Phoenix,AZ; Szerkesztő Bizottság: Ft.Török István, Carteret,NJ; Nt.Varga Ferenc, Allen Park,MI; Nt.Nagy Bálint, Hollywood,CA. A Közgyűlés a Javaslattevő Bizottság több javaslatát fogadta el, megbízva az Egyházkerület új vezetőit a határozatok végrehajtásával. A Közgyűlés a püspökszentelési istentisztelettel folytatódott az Ontarioi Független Magyar Református Egyház teljesen megtelt templomában, ahol közel háromszázan voltak jelen. Az újonnan választott püspök, Ft.Szabó Sándor 15 palástos lelkipásztor kíséretében vonult be a templomba, hogy szolgálatba iktatása és felszentelése után Isten hívásának engedve, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke legyen. Az istentisztelet liturgiájában minden jelenlévő lelkipásztor részt vett. Nt.Varga Ferenc, a Közép Egyházmegye esperese angol nyelvű igehírdetését Ft.Demeter Andor leköszönő püspök (Phoenix,AZ)) magyar nyelvü püspökszentelő igehirdetése követte. Az újonnan választott püspök az úrasztalánál bal kezét a Bibliára, jobb kezét szívére helyezve tette le a hivatali esküt a leköszönő püspök, a gyülekezet és Isten színe előtt. Az ünnepélyes eskütétel után a jelenlévő lelkipásztorok kezüket a felszentelendő új püspök fejére helyezve, bibliai Igét mondva és a Jövel Szentlélek Úr Isten... kezdetű ének eléneklésével kérték Isten áldását Ft.Szabó Sándor életére és szolgálatára. Szabó Sándor püspöki székfoglaló igehírdetésében hangsúlyozta Isten szolgálatra elhívó és abban megerősítő kegyelmét, kiemelve a legfontosabb feladatokat, amelyek szolgálatának végzésében rá várnak. Ezt követően az újonnan választott tisztségviselők tették le szolgálati esküjüket az új püspök és a gyülekezet előtt. A gyűlésen és a püspökszentelő Az Amerikai Magyar Református Egyház közgyűlésén az elnökségi asztal Beke C. Antal egyházkerületi főgondnok jelentését olvassa, mellette Ft.Demeter Andor püspök és Ft.Szabó Sándor az új püspök istentiszteleten résztvevő és szolgáló lelkipásztorok: Ft.Demeter Andor, tiszteletbeli püspök, Phoenixi Magyar Református Egyház,AZ, Ft.Török István, püspökhelyettes-lelkészi főjegyző, 13. oldal Cartereti Magyar Református Egyház,NJ; Nt.Varga Ferenc, Keleti Egyházmegye esperes, ökumenikus titkár, Amerikai Magyar Református Egyház, Allen Park,MI; Nt.Nagy Bálint, egyházkerületi bírósági tag, Hollywoodi Magyar Református Egyház,CA; Nt.Dr.Kocsis Attila, Perth Amboyi Magyar Református Szolgálattevők a püspökszentelésen Ontario, Californiában: Ft.Török István püspökhelyettes, Carteret,NJ; Nt.Varga Ferenc esperes, Allen Park,MI; Ft.Szabó Sándor püspök, Ontario,CA; Ft.Demeter Andor püspök, Phoenix,AZ; Ft.Vásárhelyi József püspökhelyettes Kalvin Egyházkerület,UCC, Passaic,NJ Egyház,NJ; Nt.Magyari-Köpe Gábor, San Francisco-i Magyar Református Egyház,CA; Nt.Fábián Lajos, Vancouveri Magyar Református Egyház, BC,Canada; Nt.Dr.Tenke Sándor, Phoenixi Magyar Református Egyház,AZ; Ft.Vásárhelyi József, Kálvin Egyház-kerület,UCC, püspökhelyettes, Passaici Magyar Református Egyház,NJ; Nt.Jakabfyy Zsolt, San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház,CA; Nt.Kacsó István esperes, Los Angelesi Első Magyar Református Egyház,CA; Nt.Dr.Bónis Béla ny.lelkész,ca; Nt.Danyi István adventista lelkész,ca; Nt.Dr.Szabó Ildikó református lelkész,ca; és Ft.Horváth Gerlac atya a St.Michael s Abbey tagja,ca. A lelkészek köszöntése után Bősen-bacher Ferenc, Los Angeles-i főkonzul köszöntötte az új püspököt, majd az Ontario-i gyülekezet nevében Péter Ilona főgondnok, vitéz Hefty Frigyes és Péter Judith presbiterek, valamint a gyülekezet fiataljainak áldáskérése hangzott el. Szabó Zsóka főtiszteletű asszony, Reményik Sándor: Az én lelkipásztorom c. versét szavalta püspök-lelkipásztor férjét köszöntve. Istentisztelet után az Ontario-i egyház Zágonyi termében folytatódott az est, ahol közös ünnepi és Benefit vacsorára gyűlt össze nagyon sok vendég. November 18-a egy áldásos nap volt az Amerikai Magyar Református Egyház történetében. Bizodalmas reménységgel hisszük, hogy a megválasztott tisztségviselők Isten oltalmában és segítségében bízva hordozzák majd az egyházkormányzás terheit és Isten akaratát szem előtt tartva Krisztusnál keresik egyházunk üdvét és javát. Gyülekezeteink közössége imádságos szívvel kéri a mindenható Istent, hogy a megválasztottak hűségesen álljanak helyt a rájuk bízott szolgálatokban, a nehéz és könnyű időkben egyaránt, hogy szolgálatuk mindenben egyházunk javára és Isten dicsőségére legyen. vitéz Hefty Frigyes,

14 14. oldal MAGYAR EGYHÁZ Ft.Szabó Sándor püspöki székfoglaló beszéde Elhangzott november 18-án az Ontarioi Független Magyar Református Egyház templomában Kaliforniában Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. ( Efézus 1:4-6 ) Mert a Krisztus szeretete szorongat minket! (2.Korinthus 5:14.) Főtiszteletű Püspök Úr! Mélyen Tisztelt Főgondnok Úr! Nagytiszteletű Lelkipásztor testvéreim! Kedves testvérek, Kedves vendégek az Úr Jézus Krisztusban! Szorongó szívvel, remegő lélekkel, az Úr Isten hatalmának megtapasztalásával, de szeretetének és kegyelmének elfogadásával jöttem most fel a szószékre, hogy életem legnagyobb küldetésének a küszöbén benyissak a holnap felé. Minden ilyen elindulás arra visz, a holnap, a jövő felé, amely ismeretlen és tátongó bizonytlanságokat rejteget mindnyájunk számára. Ha minden bizonyosság nélkül indulnánk el, akkor semmit nem tudnánk kezdeni, hagynánk, hogy minden menjen a maga útján, amerre akar. De mi Isten kezébe helyezzük jövőnket. Minden út innen vezet ki, hogy aztán újra visszatérjen Őhozzá. Így érkeztem el én is életem nagy mérföldkövéhez, annyi nehézség és annyi öröm után. Elsősorban elszakíthatatlan kapocs fűz az én református vallásomhoz,... és ezt a kedves templomot is szeretem. Sok templomban jártam már, de ez az, amelyik a legjobban a szívemhez nőtt. Ehhez is elszakíthatatlan kapocs fűz, hiszen életemnek nagy eseményeinek szemtanúja volt, életem nagy útjának útjelzőjévé vált. 17 évvel ezelőtt prédikáltam itt először. Aztán néhány hónap múlva itt választott meg a gyülekezet lelkipásztorának. Milyen erőt kaptam itt a további küldetésre a magyarság között! Aztán megint néhány hónap telt el, s szomorúan, nagy fájdalommal a szívemben kellett feleségem porai felett megállni. Nagyon fájt, de akkor is kaptam erőt Istentől. Néhány év múlva boldog bizonyossággal hangzott itt el ajkamról az igen, amikor feleségemmel itt tapasztaltuk meg Isten egybekötő és áldó szeretetét az új házasságunkban. Nehéz évek következtek, sok imádsággal, Isten ajtaján való zörgetéssel, és ez a kapocs csak erősebb lett, mert éreztük, Isten fogja a kezünket, vezeti életünket, nem kell félni senkitől és semmitől. Mintha az Ő tenyerén lettünk volna biztonságban, s ha néha úgy éreztük, hogy kiesnénk ebből a tartásból, az is csak a mi hibánk volt. De nem így történt, mert pontosan négy évvel ezelőtt újabb megbízatás, az esperesi és püspökhelyettesi tisztség utalt erre a kapocsra, amit én a Krisztus szeretete szorongatásának mondanék, mert most is azért vagyok itt. Az újabb megbízatások, küldések mind innen ebből a templomból hangzottak, aminek nem lehetett ellenállni. A megbízás hozzátartozik Isten gondolkodásmódjához, és az mindig a hűség szerint nő és gyarapodik úgy, hogy a hűséggel elvégzett és eredményes munka után jutalmul még több szolgálatot kapunk. Aztán láttatok letörve, összeroskadva vígasztalásra várava, itt a templomban, amikor gyermekünket veszítettük el. Mi volt az, ha nem a szorító szeretet próbája, egy újabb jel a kapocsról, - de kaptam segítséget, hogy megtaláltam a küldetés bizonyosságában nyert erőt. Ezekben a helyzetekben napról-napra bizonyosodtam meg arról, hogy Isten valóság, akit nem az ésszel, hanem a szívünkkel és lelkünkkel tudunk befogadni. Ahogyan az apostol vall erről csodálatosan, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Most is ezt érzem, amikor megválasztásom után a püspöki szolgálatra lettem felhatalmazva. Irtózatos súly van a vállamon, ami alatt össze kellene roskadni, meg kellene szakadni, bele kellene görnyedni. De Isten nem engedi. Szorongatja a szívet, a lelket, küld, buzdít, bátorít, int, figyelmeztet, emlékeztet, nem hagy nyugodni, állandóan zaklat, lelkiismeretfurdalást okoz, de erőt is nyújt az útra. Nekünk mindezekre mozdulni kell, Isten érintésére reagálni kell, mert a szorongató szeretet jön utánunk, és nem engedi, hogy elmeneküljünk Jónás módjára. Most álljunk meg egy pillanatra, hogy átgondoljuk, mit tegyünk, mit csináljunk, hová menjünk? Szükséges ez a megállás az életünkben és különösen most, amikor ez a mai nap olyan fontos számunkra. Tisztázódni és rendeződni kell ennek a legfontosabb életkérdésnek, hogy a lehetséges kívánt rend és nyugalom megvalósuljon mindennapi életünkben, a ránk váró szolgálatokban. Ezért nagyon fontos, hogy nézzünk önmagunkba, megismerve önmagunk értékeit és képességeit és ennek a tudatában adjunk számot a bennünk élő Ft.Szabó Sándor püspök hitről, reménységről és szeretetről, az eszményeinkről, a céljainkról, a rendeltetésünkről és a küldetésünkről. Az az Ige, amit ma választottam az Efézusi levél 1:4-6. szakaszából, mindenre magyarázatot ad. Emberi természetünk szerint a teljes romlottság jellemző ránk, amelyből nincs kiút, nincs megoldás. A bűn teljesen áthatja az embert, gondolkodását, beszédét, cselekedeteit, akaratát, amely megakadályozza, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Ez a helyzetünk teljesen lehetetlenné teszi számunkra azt, hogy igazságban állhasunk meg Isten előtt. Erre csak Isten képes, aki hittel ajándékoz meg, és szeretetével gazdagítja meg a bűnöst, hogy megtérjen és éljen. A hit Isten ajándéka, az Ő cselekedete életünkben, Ő választ ki a szolgálatra, a hűségre, az áldozatosságra, vagyis eleve elrendeli életünknek nagy valóságát. És Isten nem alapozza az Ő kiválasztását arra, ami az emberben van. Ez a lényege az Úr elhatározásának, aki az Ő saját akarata és döntése alapján cselekszik minden feltétel nélkül. Amikor Ő engem erre a szolgálatra elrendelt, - merjem így elmondani, - akkor megbízott azzal, hogy hűséggel végezzem a feladataimat. Különösen fontos erről beszélni most, amikor meg kell érteni és látni, hogy a mi egyéni és közösségi életünknek, egy-

15 MAGYAR EGYHÁZ házi és társadalmi szolgálatunknak az értéke sajátos módon attól függ, hogy mennyi öntudatos hit, mennyi élő reménység és mennyi szolgálatra kész szeretet van bennünk és az egyháztagokban. A mi egyházainknak az értékét nem az határozza meg, hogy milyen vagyona van, milyen nagy a temploma és mennyi bankbetétje van, hanem az, hogy a mi egyházainknak a tagjai együtt, közösségileg mennyit érnek Isten előtt! A másik kapcsolódó pont az életemben, az én egyházam, amelyik most engem szolgálatára hívott el a nagy közösség vezetésére. Amelyiknek testvérei otthon vannak Magyarországon és az elszakított drága magyar területeken, amelyek még visszasírják magukat a családi fészekhez. Az én egyházam nekem kedves, ezen keresztül akarom én Istent szolgálni. Ez pedig nemcsak nekem, de másnak is lehetséges. Isten ad ezer és ezer lehetőséget arra, hogy megmutassuk hitünkből fakadó jócselekedeteink gyümölcseit ebben az egyházban. Ne legyen egy régi-módi szokás az egyházhoz tartozás, hanem legyen élő valóság a közösség! Legyen a mi Amerikai Magyar Református Egyházunk olyan erő, amely megszépíti a jelent, amely erő az élő Istentől árad a lelkünkbe, és úgy hat bennünk tovább, hogy szolgálatra késztet. Konkrétan, amikor elhangzanak a kérdések, látva zsugorodó egyházaink életét, a jövő bizonytalanságát, a jéghegy olvadásának bizonyosságát, amelyiken úgy érezzük egyre nagyobb bizonyossággal, hogy a szép virágoskert egyházak napjai meg vannak számlálva, kérdezzük: hogyan tovább? Feladataink végtelensége elcsügeszthetne, de erre nincs idő. Ha sorba szedjük mindezeket a feladatokat, akkor megláthatjuk, hogy bőven van belőlük. Az Amerikai Magyar Reformátusság legnagyobb vágya az Amerikában szolgáló magyar református egyházak egyesítése. Közös testként, testvérekként már 80 éve vágyakozik erre a két különálló, de egymást mindig megbecsülő csoport, de ez az egyezség soha nem valósult meg. Sokan kértek erre, én is szeretném tovább folytatni püspök elődeimnek a próbálkozásait. Ha valaki tud nekem segíteni ebben, örömmel ajánlom fel szolgálatomat az egyház élén, hogy ez a folyamat ne álljon le, folytatódjon tovább, erősödjön a vágy beteljesüléséig, hogy amikor most hitben egyek vagyunk, szervezetileg is azok lehessünk. Nyújtom a kezemet! Ki az, aki megfogja és azt mondja, hogy csináljuk! Itt vagyunk együtt többen mindkét egyháztesttől. Mi lehet az akadálya, hogy megvalósuljon? Tegnap egy szép levelet kaptam a Kálvin Egyházkerület püspökétől, aki a jókívánságai mellett reményét fejezte ki a közös szolgálat folytatására. Én itt vagyok, hiszem, hogy küldetésemnek része lesz ez a nagyon fontos szolgálat, amelyet nem fogok meggátolni, hogy megvalósuljon. Legyetek ebben társak, segítsetek ebben kedves lelkipásztor testvéreim! A másik nagyon fontos adminisztrativ ügy elintézése sem halasztható már sokáig, a lekipásztorok nyugdíjügye. Ez nálunk nincs megoldva! Szükséges ebben is a lépés, elsősorban a William Penn és az Amerikai Magyar Református Egyesület felajánlott segítsége által. Fontosnak találom, hogy lelkipásztorainknak biztosítva legyen az idős kor nyugalma, megelégedettsége. Egy forrongó, liberális világban élünk, amelyik óriási kihívásokkal ostromolja biztos alapokon álló, Istenbe vetett hitünket. Egyházunk napról-napra ki van téve annak, hogy különböző újabbnál-újabb áramlatok sodrába kerülhetünk és visz az ár. Nagy kérdése egyházunknak az azonos neműek kapcsolata, az euthanazia, a művi vetélés és meddővététel, a sejtkutatás kérdése, hogy csak néhány aktuálisat említsek a sok közül. Egyházunknak nincs még írásban rögzített álláspontja, hogy mit gondolunk ezekről és hasonló, korunkat jellemző kérdésekről. Tudjuk, ismerjük a Biblia tanítását, hivatkozunk rá ilyen felmerülő esetekben, de szükséges egy határozott irányvonal meghatározása és rögzítése egyházunk részéről is. 15. oldal Szolgálatunk sokszínűségében mindenre találunk lehetőséget, s gyakran elfeledkezünk Jézus egyik legnagyobb parancsolata, a missziói parancsolatról és annak megtartásáról. Ez a legfontosabb, hiszen az életet mindig ez a szolgálat jelentette az egyháznak. Amikor elhalványult, amikor elerőtelenedett ez a szolgálat, akkor került mélypontra az egyház, s amikor a küldetéstudatában újra jelentkezett a misszió fontossága és gyakorolta ezt a parancsolatot, akkor ott minden megváltozott, - virágzásnak indult az elsivatagosodott egyházi élet. Volt egy lelkészházaspár a mi egyházunknál itt Kaliforniában, Ontario-ban, akiket sokan ismertetek. Példájuk, a küldetésteljesítéshez való ragaszkodásuk iránymutató számomra. Ezen a szószéken a Babos házaspár mindig a missziói parancsról prédikált és tudtak erről kimeríthetetlenül prédikálni, utat mutatni és bátorítani a misszióra, a küldetés elsődlegességére a szeretet mellett. Tőlük tanultam meg, hogy a hívő élet a leghatalmasabb térítő beszéd. Mert szeretni csak az tud, aki elindul a másik felé. Ez az elindulás a misszió. Induljon hát el az Amerikai Magyar Református Egyház azokhoz a magyar testvéreinkhez, akik még várják a megjelenésünket. Üzenem mindenkinek, hogy vannak ilyenek sokan! Nagyvárosainkban Amerikában, kis magyar szigeteken club életet élve tudatják, hogy keresik magyarjaink a közösséget. Lehet, hogy olyanok is vannak, akik egy kis lelki elcsendesedésre, békességre vágyva töltenék el idejüket és nincs a közelben senki, aki segítene ebben. Világvárosok forgatagában milyen óriási dolog lenne az, ha egyre több helyen hangozhatna fel az ősi zsoltár: Te benned bíztunk eleitől fogva, Uram... Albuquerque,NM; Tucson,AZ; Boston,MA; Atlanta,GA; Sacramento,CA; Portland,OR; hogy csak néhány nagyvárost említsek, ahol missziói feladattal prédikációs állomásokat kell létesítenünk minnél hamarabb időszakos istentiszteletek tartására. Bíztatom a lelkipásztorokat! Ez a jövő! Gyülekezeteink már nem tudnak templomokat építeni és azokat nagy pénzekből fenntartani. De Isten megmutatja az utat, amelyhez nekünk hozzá kell simulnunk és alkalmazkodni kellene a kihívás lehetőségéhez, még amíg időnk van rá! Hát induljunk el!! A sok között még fontosnak tartom a békesség munkálását egymás között. Ki, ha nem mi mutatjuk meg híveinknek, az embereknek, hogy szeretni, támogatni kell egymást mint lelkipásztorok. Ha mi nem tudjuk mutatni és megélni amit hírdetünk, akkor hiteltelenné válik nemcsak a mi ügyünk, de leginkább az Úré. Püspöki szolgáltomra nézve sok más dolog mellett ezeket tartom a legfontosabbaknak, amelyekben egyházunk törvényeit a legmesszebbmenőkig megtartva és megtartatva szeretnék munkálkodni Isten kegyelméből. Ezt a szolgálatot úgy szeretném végezni, gyakorolni, hogy az legyen egy istentisztelet. Tehát nemcsak itt a templom csendességében kell megmutatni, hogy kik vagyunk, hanem kint az életben is, ahol ezer és ezer lehetőség van hitünket gyakorolni, cselekedeteinkben elégni. Sokan várják szolgálatunkat, mint az Amerikai Magyar Református Egyház szolgálatát Isten szőlőskertjében. Annyi szív és annyi élet ígényli az Istennek tetsző és az embernek hasznos életet, a hűséggel, engedelmességgel, odaadással, odaszánással végzendő munkát, a becsületes helytállást, a feladatokhoz való jó hozzáállást, a segítésre, a bajok orvoslására való készséget. Ezt mind nekünk kell megtenni. Legyünk mi, az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezeteinek tagjai az élet minden területén hűséges bizonyságtevők, akik nemcsak szájjal, hanem örömteli meggyógyult szívvel és békességet talált lélekkel, boldog élettel teszünk bizonyságot arról, aki azért jött a földre, hogy aki hisz őbenne, annak örökélete legyen, aki azt akarja, hogy békesség legyen a szívben és jóakarat az emberekhez. Isten áldja meg amerikai magyar református egyházunkat.

16 oldal MAGYAR EGYHÁZ Wass Albert: Angyalka Feketén készülődött a karácsony. Reggel óta szünet nékül csorgott az eső, s a kisváros csatakos utcáin hideg köd tapadt a házfalakhoz. Az emberek föltűrt gallérral, morcosan siettek, s ázott, ócska ruháikban még soványabbaknak és éhesebbeknek látszottak, mint máskor. A rendőrség épületében rosszkedvű homály uralkodott. A főnök indulatosan csapkodta az ajtókat egész nap, s az írnok behúzott nyakkal hajolt az asztala fölé, csak lopva mert néha a faliórára pislogni. Iszonyú lassan mászott az idő. Öt perccel négy előtt a főnök kilépett a belső irodából. Kabát volt rajta és kalap. - Kimegyek levegőzni, Krájnik - mordult rá az írnokra. - ha ötig nem jövök vissza, hazamehet. Jelentés? A sovány írnok buzgó igyekezettel szökött fel székéről. - Semmi fontos főnök úr. Az öreg Garami két hete nem jelentkezett... A hatalmas rendőrfőnök hangja úgy csattant a nyaka közé, mint a mennydörgés. - És ezt csak most jelenti? Behozatni a vén bitangot! Büntetőcellába vele! Tán azt hiszi a vén semmirevaló, hogy amiért törvényszéki bíró volt annak idején, most nem kell engedelmeskedjék a törvénynek? Majd megtanítjuk! Ahelyett, hogy hálás lenne, amiért kiengedték a munkatáborból, s megúszta annyival, hogy hetenként egyszer jelentkeznie kell! Most már az is sok neki! Mihelyt bejön a járőr, küldje ki utána! Érti? - Igenis - hebegte az írnok, s a főnök haragtól fújtatva kidübörgött az irodából. Az ajtót döngve csapta be maga után. Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte kabátján a gallért, s lassú léptekkel megindult az utcán. A ködszagú, nyirkos levegő jólesett, s ahogy zsebre dugott kezekkel, maga elé bámulva haladt, megpróbált nem gondolni semmire. Arra sem, hogy karácsony van. A múltra sem. Semmire. De a léptei súlyosak voltak, s vállait valami nyomta láthatatlanul. Ázott kis olcsó ruhában sovány leányka haladt előtte az utcán, vállán karácsonyfát cipelt. Alig lehetett több tíz esztendősnél. Nagy volt számára a fenyő, s nehéz, alig vonszolta magát alatta. Harisnyátlan, vörösre fázott lábán, nagy elnyűtt munkásbakancsot viselt. Időnként megállt, letette a fát, és kékre fagyott kezeit szájához emelte. A rendőrfőnök lassan utolérte, és megállt mellette. - Kinek viszed azt a fát? - kérdezte haragosan. A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá. Szemei kékek voltak és nagyok. - Haza, nagyapóhoz rebegte félénken. - Nagyapó beteg. A temető szélén vágtam. Nem szabad? - -Miért ne lenne szabad... - morogta a főnök bosszúsan. Valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés fogta el, ahogy azokba a kék szemekbe nézett. - Hol laktok? -A Rigó utcában. A hatalmas ember körülnézett. Üres volt az utca, és félig már sötét. Hirtelen lehajolt és megmarkolta a fát. - Majd én viszem - dünnyögte valami furcsa szégyenkezéssel a hangjában. - nehéz neked. A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme ragyogott. - Milyen jó ember maga! - Gyere! - morogta a főnök, és megindult a Rigó utca felé, vállán a fenyővel. Szó nem esett közöttük egész úton. Egy ház előtt a leányka megállt. Itt lakunk - mondta - hátul... A főnök is megállt, és a fenyőt letette maga mellé a falnak támasztva. Szótlanul nézték egymást egy pillanatig. - Köszönöm, hogy olyan jó volt... - kezdte a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök legyintett. Szinte gorombán mondta: - Ne köszönj semmit. Csak emlékeztettél valakire, ennyi az egész. Nekem is volt egyszer egy kislányom, olyan, mint te... A goromba hang furcsán ellágyult, s a leányka csodálkozva nézett föl a nagy erős emberre. - Hol van most? - Meghalt. Csönd volt a szó után, mély és sötét csönd. csak az esőt lehetett hallani, ahogy alácsorgott a háztetőről. - Akkor az égben van - szólalt meg a kislány tárgyilagosan. - Ott van az én apukám is, meg anyukám is. Biztosan együtt vannak ott most, és az ő kislányuk, a maga kislánya ott fönt... Nem jön be? - kérdezte hirtelen. - nagyapó örvendene, s én is... Segíthetne nekem földíszíteni a kará-csonyfát... Aztán énekelnénk egy kicsit, ahogy karácsonykor szokás... A nagydarab ember lehajtotta a fejét, és egy pillanatra félrefordult. Mintha egy könnycseppet törölt volna ki a szeméből. Aztán lehajolt a fenyőfáért. - Gyerünk hát! - mondta, és a hangja furcsa volt, mély és halk, és egészen más, mint azelőtt... A leányka kinyitotta a kaput, és előrement. Megkerülték a házat. - Még azt sem tudom, hogy mi a neved - szólalt meg a rendőrfőnök, mikor a hátsó ajtóhoz értek. - Angyalka - felelte a kislány, és kezét rátette a kopott kilincsre. - Így szólítanak az emberek. Egyébként Rozi a nevem, csúnya név, ugye? Legyünk csöndesen, hátha nagyapó alszik... Óvatosan kinyitotta az ajtót és belesett. - Jöjjön! - suttogta halkan. Aztán elakadt a szava és egy pillanatig döbbenve nézett. - Valami baj van? Beteg talán? A rendőrfőnök halálos sápadt volt, és reszketett. S a szemei... a szemei olyanok voltak, mint aki kísértetet lát. - Beteg? - ismételte meg a leányka ijedten a kérdést. A rendőrfőnök megrázta a fejét, és szótlanul belépett a nyitott ajtón, vállán a karácsonyfával. A szegényesen berendezett szűk kis szobában egy árva villanykörte égett, fénye hideg volt és kietlen. A szoba sarkában ócska vaságyon, fehér hajú, sovány öregember aludt a falnak fordulva. A főnök odatámasztotta a fenyőfát a fal mellé. - Nincs tűzrevalótok, - kérdezte dörmögve, és állával a

17 MAGYAR EGYHÁZ oldal sarokban álló pléhkályha felé bökött. A leányka betette az ajtót. - Van egy kevés, de takarékoskodni kell vele - súgta. A szekrény alól előhúzott egy fából készült karácsonyfatalpat, és az asztalra tette. - Ide tesszük a karácsonyfát, jó? A főnök föltette a fenyőfát a talpra. A leányka kinyitotta a szekrényt, és elővett egy papírdobozt. - Amíg nagyapó alszik, földíszítjük a fát - súgta és odatette a dobozt az asztalra. Használt karácsonyfadísz volt benne. A szekrényajtó nyikorgására az öreg-ember ott az ágyon megmozdult, köhögni kezdett, majd nehézkesen átfordult a másik oldalára. Szemei lassan megnyíltak és keresve tapogatták végig a szobát. Aztán megakadtak a rendőrfőnökön és nem mozdultak többet. - Nagyapó - újságolta a kislány lelkendezve - ez a jó bácsi segített nekem hazahozni a fát! Nagyon jó bácsi, nagyapó, neki is van egy leánykája fönt az égben, ahol anyuék vannak, és én behívtam, hogy legyen velünk karácsony estéjén. Ugye jól tettem nagyapó? - Jól tetted, Angyalka - felelte az öregember halkan, anélkül, hogy levette volna szemét a rendőrfőnök arcáról. - tessék leülni rendőrfőnök úr... Köhögés rázta meg, görcsös, csúnya köhögés. A rendőrfőnök néhány pillanatig döbbenve nézte hamuszürke arccal. Aztán lassan odament az ágyhoz. - Nem tudtuk, hogy beteg, Garami úr - mondta halkan. - Hívatott orvost? A volt törvényszéki bíró megrázta a fejét a gyűrött párnákon. Kár nekem az orvos - hörögte - tudom én azt. Az idő eltelt fölöttem. Mindannyiunk fölött eltelik egyszer. Ebben az egyben nincs különbség közöttünk... A köhögés miatt alig lehetett megérteni a szavait. A rendőrfőnök lassan leült az ágy melletti székre és arcát a tenyereibe hajtotta. Csönd volt, csak a beteg ziháló hörgése hallatszott, s az ezüstpapír-láncocskák halk nesze, ahogy a kislány ott az asztal mellett egymás után aggatta őket a karácsonyfára. - Három gyertyavégem is van még! - szólalt meg boldog, csilingelő hangon, mikor befejezte a díszítést. - Csak átszaladok Sánta nénihez gyufáért, s aztán boldog karácsony lesz, és énekelünk! Alig csukódott be az ajtó, a beteg megszólalt megint. Rekedten, akadozva: - Meghalni... nem rossz... az olyannak, mint én vagyok... csak... azt tudnám... Angyalkával mi lesz? Mi lehet belőle a maguk világában... rendőrfőnök úr?... Az Angyalkákból?... A rendőrfőnök néhány percig hallgatott. Amikor megszólalt a hangja komoly volt és szelíd: - Nekem is volt egy leánykám - mondta. Angyalkának hívtuk őt is. Ekkora volt éppen, amikor... amikor meghalt. A háború vitte el... - Sok mindent elvitt a háború - felelte a beteg. - A családomat - mondta a főnök, és a hangja keserű volt. - Az enyémet is... csak ő maradt. Angyalka. Kinek maradt? - tette hozzá a kérdést zihálva. - nekem, aki elmegyek?... Aztán csönd volt a két magányos ember körül a szobában. Az emlékek árnyéka ránehezedett a csöndre, sötét, fekete, vérbe fagyott árnyékok, s az asztal közepén álló árva kis karácsonyfán didergett az ócska ezüstdísz. Könnyű, futó léptek hallatszottak kint, s a rendőrfőnök hirtelen fölkapta a fejét. - Miatta ne aggódjon, Garami úr - mondta sebesen, s a hangja rekedt volt és fojtott. - Angyalka az én leányom lesz, örökbe fogadom... Az ajtó megnyílt. - Itt a gyufa! - csilingelte örömtől lelkesen a kislány. - Most meggyújtom a gyertyákat, nézzék! A csöndben hallani lehetett a gyufa sercegését. Az öregember feje lassan megmozdult, s egy kép felé fordult a falon. Katonatisztet ábrázolt a kép. Ez volt az apja - motyogta halkan. - A rendőrfőnök ránézett a képre, aztán lehajtotta a fejét. - Magának ellensége volt... - suttogta a beteg lázas szája. A három kis gyertyacsonk apró, sárga lánggal égett a karácsonyfán. Félénk, szomorú kis lángok voltak, de égtek mégis. - Most énekeljünk! - szólalt meg a kislány a karácsonyfa mellett. A rendőrfőnök fölállt. - Kezdd el, Angyalka! - mondta szelíden. Mikor a rendőrjárőr durván berúgta a Garami-lakás ajtaját, döbbenve torpant meg a küszöbön. A hatalmas és félelmetes rendőrfőnök ott állt összetett kezekkel egy olcsó kis karácsonyfa előtt, mellette egy vézna, csillogó szemű leányka, és együtt énekelték a karácsonyi dalt. Az ének elakadt, a leányka szeme nagyra nyílt, ijedtre, az egyenruhák gombjai hidegen csillogtak. - Tegyétek be az ajtót! - mordult rá a rendőrfőnök az őrjáratra. - Nem látjátok, hogy karácsony van? - Aztán intett. - Énekeljetek! Ezüstös tiszta csengéssel emelkedett föl Angyalka hangja a fűtetlen, szegényes szobából, föl, föl a magasságos ég felé, s néhány pillanatig egyedül szálldosott, mint egy árva, Istenhez menekülő galamb. De aztán lassan, tompán, mintha mély és sötét pincéből jött volna, követni kezdte énekét a férfiak dörmögő hangja is, s a dal hömpölygött, áradt, nőtt, emelkedett, míg végül is egyetlen hatalmas zsoltárrá forrva betöltötte a szobát s az egész sötét, hideg világot. S a három kis pislákoló gyertyavég fénye szelíden csillant meg a marcona férfiak megkönnyesedõ szemeiben. A beteg vénember ott hátul az ágyban lehunyta a szemeit. Valami mégis megmaradt - suttogta halkan -, az emberi szív. Köszönöm, Isten... Jókai Anna KARÁCSONY Átnézek az ócska rácson. Valahol messze: Őskarácsony. Nehéz szülés volt, Sárga szalmán véres a folt. Kényes terhesség, veszélyeztetett - de a születés már bevégeztetett. A Fény kiáradt. A Gyerek a sírásra fáradt. Erőt gyűjt a szörnyű szenvedésre. Mi még nem - Ő már tudja, mivégre.

18 18. oldal MAGYAR EGYHÁZ Ravasz László: Tebenned bíztunk eleitől fogva! 90. zsoltár Ezt a zsoltárt a szív imádságának nevezik. Költői szempontból alighanem a legnagyobb az egész Psaltériumban. Azzá teszi egyszerű és nagyszerű monumentalitása, gondolat - és tárgyköre, alapeszméjének egyetemessége és konkrét ereje a benne változó érzelmek fensége s az egésznek roppant lendülete. Mélységes passzivitás zokogna fel ezekben a sorokban, ha nem zúgna még az uralkodó motívum: Tebenned bíztunk eleitől fogva! Ha felismerjük Isten akaratát, ha életünkben megoldódik az Istentől való elszakadás, vagyis a bűn problémája, akkor megoldódik a halál és az élet problémája is. Ezt ő így fejezi ki: Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Az ótestámentum nagy költője még nem tudja, hogy ez a tanítást ezt a váltságmű vet Isten Jézus Krisztusban adta meg. Őbenne adott bűnbocsánatot és örök életet. Gyümölcseit már tudja és leírja: Szolgáihoz tér a megbékélt Gazda és könyörül rajtuk. Új élet napja ez, amelynek hajnala azzal kezdődik, hogy megelégít minket kegyelmével. Azzal folytatódik, hogy mi örvendezünk és vígadunk minden időnkben. Megvidámít minket szenvedéseinkhez mérten. Miután ez olyan perspektíva, amely túlér a halál korlátozta láthatáron, eszkatologikus síkban kéri Isten dicsőségének feltetszését fiainak fiain. Ugyanakkor nem feledkezik meg mindennapi életünkről sem, s kéri, hogy kezeink munkáján - a pillanatoknál is kisebb egységek ezek - látszódjék meg az Ő jókedve és állandósága, mint az örökkévalóság visszfénye. Mindaddig, míg az örök életben elérjük és betöltjük célunkat, amiért Isten teremtett. Wass Albert: Karácsonyi üzenet, Véreim, magyarok szerte ezen a búbánatba szakadt világon: álljatok meg egy percre. Emeljétek föl csüggedt fejetek. Karácsony van újra, s csillagporos nyomán új esztendő készül! Patagóniától föl Alaszkáig, Ausztráliától tova Lappföldig kigyúlnak egymás után a színes villanygyertyák, ahogy a Föld türelmes lassúsággal fordul a maga tengelye körül. Valahol a Hargita lábánál, a Tátra alatt, a Bácska hólepte, széljárta síkján, itt is, amott is megvilágosodnak a homályos ablakok, s száll bentről ég felé a fojtott hangú ének: Mennyből az angyal S gyermekek, vének sugdossák egymásnak vigyázva, hogy gonoszok füle meg ne hallja: Megszületett minékünk az Úrjézus, megszületett biza! Megszületett. Gonoszok meggyilkolták, de harmadnapon mégis föltámadott, s fölment a mennyekbe, mondja a tanítás. Itt hagyta ezt az ember készítette világot, mely nem volt méltó Őhozzá. Odaföntről, az Úristen jobbján ítélkezik eleveneken és holtakon, mondja az írás. Az igazi nagy titkot azonban maguk az írástudók sem tudják: hogy évente egyszer, néhány percre, mégiscsak mindég visszatér azokhoz, kik tiszta szívvel s reménységes szeretettel várják. Nagyvárosok üres csillogásába, hegyi kunyhók tűz világította csöndjébe, börtönök sivár sötétjébe, mindenüvé, ahol csordultig telt emberi szívek megváltásra várnak. Visszatér s a szeretet gazdag áldásával jutalmazza azokat, kik lelkükben minden megpróbáltatáson át is megőrizték a szeretet csíráját. És még valami történik akkor, valami fontos nagy esemény: egy vesződéssel, bajjal telt esztendő véget ér. Véget ér, lezárul, befejeződik s múlttá változik át. Vadonatúj esztendő veszi kezdetét az újjákezdés reménységes szép ígéretével mindazok számára, akiket ezen a titokzatos estén az Úrjézus meglátogat néhány szép, áhítatos percre. Köröskörül a zűrzavar neonfényében tülekedő, bálványimádó világ semmit sem tud erről. Az írástudók naptára szerint, mely az emberi világrendetlenség munkaütemét igyekszik szabályozni, az úgynevezett új esztendő egy teljes héttel később érkezik csupán, hogy lezárja a számlakönyveket. Márpedig az igazság az, hogy valóban új kezdetet csakis az Úrjézus hozhat ere a világra azokhoz, akiket karácsony estéjén meglátogat. Mint ahogy Ő veszi le a vállakról a múltak terheit, ő szárítja fel a könnyeket, gyógyítja a sebeket, s mossa tisztára a lelkünket egy új kezdet elé. Nincs szükség vakító villanygyertyák sokaságára ahhoz, hogy ránk találjon ebben a vaksötét világban. Még karácsonyfára sincs szükség. Egyetlen kicsi lángocska elegendő, ami a szívünkben kigyúl, s szemünkön át kivilágít az éjbe. Szétszórt, vihar szaggatta nemzetem: nyissátok meg szíveteket ezen a karácsony estén mindenütt, ahol csak vagytok. Hadd jelezzék a kicsike lángok, hogy hol mindenfelé élnek magyarok ezen a megveszekedett földön. S hadd fonódjanak végre egybe ezek a szétszórt kis lángocskák egyetlen nagy tábortűzzé, melyet lélekben körülállva, a távolságon át is meglelhessük egymás kezét, s indulhassunk együtt, egymás szeretetében s az Úrjézus áldásával egy karácsonyos szép újjászületés, egy valóban Új Esztendő felé! A Magyar Feltámadás esztendeje felé! Írtam pedig ezeket a sorokat az Úr 1982-ik esztendejének december havában, bujdosásom harminchetedik évében, Amerika földjén, nemzetem szolgálatában. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek ujra gyermekek hogy emberek lehessetek! (Wass Albert)

19 MAGYAR EGYHÁZ 19. oldal NEWS FROM OUR CONGREGATIONS EGYHÁZI HÍREK KRISZTUS ELSŐ MAGYAR EGYESÜLT EGYHÁZA FIRST HUNGARIAN UNITED CHURCH OF CHRIST 2236 NW 14th Street Miami, FL Tel: (305) Lelkipásztor: Nt.Lukácsi László, Nt.Lukácsi Éva Főgondnok: Mezey János Szeretettel kívánunk áldást, boldog ünnepet a jóhírrel: Megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére Titusz 2:11. Kívánunk békés, örömteli Karácsonyt és áldott újévet a lap olvasóinak, minden testvérünknek gyorsan elrepült, de nem haszontalanul telt el. Hisszük, hogy előbbre jutottunk a hitben, a reménységben, a Krisztus megismerésében és a szeretetben! Istentiszteleteinket minden vasárnap megtartottuk és minden hónap első vasárnapján volt szentmise. Szervezeteink havonta gyűlésen tanácskoztak, kivéve a nyári hónapokban. Két kiemelkedő ünnepünk igen emlékezetes marad: templomépületünk 50. évfordulóját ünnepeltük áprilisban és az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóját október 22-én. Szép ereklyével gazdagodott magyar kolóniánk: az 1956-os emlékművel, melyre híveink adományokat adtak, külön is kiemelkedik Czeisler Lajos presbiterünk nagylelkű adománya. Október 22-én zsúfolásig megtelt a templom és a Kossuth terem: jó volt ünnepelni! Imádságban gondolunk a Kárpát-medencei magyar véreinkre, akiknek vérbe fojtották a békés ünneplését és demokratikus tüntetését. Szüntelenül imádkozunk egy jobb jövő kibontakozásáért! Az év utolsó hónapjaiban adományokat küldtünk Pellérd új temploma építésére és Böjthe Csaba atya erdélyi árvamissziójára. Őszi rendezvényeink viszonylag sikeresen zárultak: a Szüreti Bál, az Erzsébet Katalin bál, valamint a zenés vasárnapok. December 9.-én és 10.-én tartottuk a Karácsonyi Nagybazárt, mely erkölcsi és anyagi sikert hozott, sok előkészület eredményét megkoronázva. Gyermekeink számára a mikulás ajándékokkal érkezett. Advent harmadik vasárnapján öt fiatal tett vallást hitéről a konfirmációban: legifjabb Szakács Dénes, Tanács Mike, Tapolyai Ágnes, Boglárka és Attila ban öt gyermeket kereszteltünk, három pár esküdött és hét magyar testvérünktől vettünk búcsút, az utóbbi időben Teltch Aliztól és dr. Lévay Károly volt presbiterünktől. A lelkipásztorok hűséggel és odaadással álltak helyt a közösség élén, az év végén egész családjuk nevében hálás köszönetet mondanak Egyházközségünk, a Női Kör és a Kossuth Polgári Kör vezetőségének, kiemelten Mezey János főgondnoknak és hitvesének Margónak áldozatos munkáikért, Tóth Dezső művész-gondnoknak és Szakács Dénesnek az 1956-os emlékmű elkészítéséért, Berki Valériának pénztárosi és jegyzői munkájáért, Rev. Beregszászi Miklósnak a lelkiismeretes könyvelésért, ellenőrzésért, és a szentmiséken való szolgálatokért, Kiss Erzsébetnek, Michna Ilonának és Perjéssy Anikónak az ebédek és a bazár előkészítő munkáiban való részvételért, valamint presbitériumunknak, közösségünk tagjainak és támogatóinak! Mindenki segítségére és támogatására szükségünk van, mert csak akkor tudunk elérni szép eredményt magyarságunk szolgálatában, Isten dicsőségére. Urunk áldását és Szentlelke vezetését kérve indulunk a 2007-es új esztendő felé: Isten áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel! Imában hordozzuk az amerikai magyar református egyházak vezetőségét, püspökeit és felelős őrállóit és áldozatos tagjait: legyen az eljövendő év az Úr jó tetszésének éve, a kegyelem és szabadulás ideje. Ámen. Nt. Lukácsi László és Éva lelkipásztorok HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF NEW YORK CITY 229 East 82 nd Street, New York, NY Tel: (212) Lelkipásztor: Nt. Drótos Árpád Főgondnok: Szinay Sándor A év ősze lázas készülődéssel telt el az 1956-os forradalom 50. évfordulójának méltóképpeni megünneplésére. Gyülekezetünk aktívan részt vett annak az Emlékbizottságnak a munkájában, amely két évvel ezelőtt alakult és fő célkitűzésének egy emlék koncert megrendezését nevezte meg október 15-ére a Carnegie Hall-ban. A Bizottság munkája azt is bizonyította, hogy össze tud fogni a magyar; hiszen tagjai olyan szervezetekből jöttek, akik addig mégcsak nem is igen beszéltek egymással, nemhogy együtt szervezzenek valamit. Az 56-os emlékezések egy nem elhanyagolható mellékhatása, hogy megszünt a turáni átok ; együtt munkálkodik a magyar. A világhírű Carnegie Hall tökéletes otthonává lett az 56-os koncertnek, ahol a komolyzene csillagai léptek fel. Előtte, október 15-én, vasárnap délelőtt 10:30-kor ökumenikus istentiszteletet tartottunk a Manhattan-i magyar egyházközségek bevonásával. Vendégeink voltak testvéregyházunk, a 69. utcai református gyülekezet tagjai lelkipásztorukkal, Nt. Papp Zsolttal, az Első Magyar Baptista Egyház tagjai lelkipásztorukkal, Nt. Kulcsár Sándorral, valamint római és görög katholikusok, adventisták és unitáriusok. Mindannyian együtt dícsértük Istent. Szintén eljöttek alkalmunkra a Magyar Köztársaság külképviseletének tagjai és két magyarországi országgyűlési képviselő. Az ökumenikus istentisztelet után Gyülekezetünk fejedelmi módon látta vendégül szeretetvendégségen a templomlátogatókat. A segítőknek külön köszönetet mondunk. Sajnálatos módon a magyar római katólikusok a meghívás ellenére és saját elhatározásból kimaradtak a közös ünneplésből. Egyházunk törvényeinek megfelelően minden hónapban megtartottunk egy presbiteri gyűlést. Az egyik gyűlésen, az egyházkerületi tisztújítás keretén belül presbitereink Nt.Rőczey Barnabás, New Brunswick, NJ-i lelkipásztorra adták szavazatukat a püspöki tisztség tekintetében. A Presbitérium jelentős felújítási sorozatot indított el, amelyből egyelőre a templomi előtér kifestése valósult meg. A Presbitériumban elindult egy eszmélkedés, amely remélhetően a hibás beidegződések felszámolását és testvéribb, valamint bibliaibb szellemiséghez vezet majd az egész Gyülekezeten belül. Ezzel kapcsoltban később Fórumot fogunk összehívni. A presbiterek mind hitet tettek amellett, hogy Egy-

20 20. oldal MAGYAR EGYHÁZ házunknak olyan közösségnek kell lennie, ahol mindenki otthonra talál. Minden templomba érkezőt szeretettel és kedvesen fogadunk felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül. Elhatározták, hogy ebédeinken legyen az Egyház vendége az, aki születésnapját éppen akkor ünnepli. Hálás köszönetet mondunk Bihary László presbiterünknek, aki karbantartási kiadásaink számláit felülvizsgálta és így több száz dolláros külön kiadástól tehermentesítette az Egyházat. - Az október végi magyarországi események valamennyiünket nyugtalansággal töltötték el. A Gyülekezet lelkipásztora egy amerikai magyar újságban tiltakozását fejezte ki a budapesti rendőrterror láttán. Egyre népszerűbbek lettek az istentiszteletet követő szeretetvendégségek, amelyen a legfontosabb program a beszélgetés, egymás terhének hordozása és az asztalközösség titkainak megtapasztalása. Gyülekezeti 56-os megemlékezésünket Wass Albert Szavalócsoportunk tette gazdagabbá november 5-én vasárnap verses csokruk előadásával, amelyet magyar és idegen költők, a forradalmat méltató műveiből válogattak. Az istentisztelet és a műsor után gyülekezeti ebédet szolgáltunk fel Nagytermünkben. Gyülekezetünk látta vendégül az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület Keleti Körzetét október 2-án, hétfőn Nagytermünkben. Az egybegyülteknek reggelit és ebédet szolgáltunk fel. Aznapi előadónk dr. Hunter Erik presbitériumi jegyzőnk volt, aki az Egyház jövőjéről tartott előadást. Mondanivalóját azzal kezdte, hogy a próféta sorsa mindig szomorú. Az Egyház üzenete nem arról szól, amit az emberek hallani szeretnének. A fiatalokat és a kezdő keresztyéneket nem érdeklik az Egyház úgynevezett saját igazságai. Vágynak ugyan a lelki tapasztalatok után, de legtöbbjük szüleikkel is meghasonlott és nem találja helyét a világban. Ha meg akarjuk szólítani őket, akkor hangsúlyt kell helyeznünk a hitre, amelynek nem hatalom, pénz, ország vagy egyéb külső dolog az alapja, hanem Isten. Tisztázni kell azonban az Isten személyével kapcsolatos félreértéseket. Isten nem egy távoli, hideg, bosszúálló hatalom. Nem is egy kaporszakállú idős úr, aki több, kevesebb sikerrel követi nyomon a világ eseményeit. Ha nem ismerjük Istent, minden összekavarodhat bennünk. Az istenkérdésre választ csak úgy kaphatunk, ha ugyanakkor személyes kérdéseinkre is választ kapunk általa. Az istenkérdés kapcsán nagyon fontos Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hangsúlyozása. Az emberek általában kétféle módon gondolkodnak: vagy szeretet szerint, vagy pedig üzleti módon. A vallásos gondolkodásból ki kell küszöbölni az üzleti gondolkodásmódot! Hangsúlyozni kell, hogy nincs más közbenjáró csak Jézus Krisztus. A hozzászólások során nagyon sok jó gondolat felmerült. Egyik vendég, Gacsályi Gábor, hajdúnánási lelkipásztor arról beszélt, hogy a fiatalokat úgy próbálják megszólítani, hogy ifjusági zenekart, énekkart, bibliaórákat szerveznek számukra. Beinditották a pedagógusok és a szülők bibliaóráját. 40 gyermek készül náluk konfirmációra. Balla László gyulaházai lelkipásztor szerint az ifjúsági munka kezdetén a szülőket kell elérni és megszólítani. Szomorú tapasztalata, hogy csak egy töredéke marad a gyülekezetben a konfirmált fiataloknak. Sok fiatalt a tanulmányai szólítanak el a Kisvárdához közeli községből. Újborért október 29-én, vasárnap adtunk hálát úrvacsorás istentisztelet keretén belül, mely alkalommal a Reformációról is megemlékeztünk. A évi őszi időszakban Gyülekezetünk 5 új taggal szaporodott, melyért az Úrnak adunk hálát. Tamás Gábor Svédországban élő, erdélyi származású énekes november 12-én, vasárnap délután lépett fel Nagytermünkben november 26-án, vasárnap délután pedig Balogh Sándor tartotta könyvbemutatóját. Fórumot november 12-én, vasárnap tartottunk az istentisztelet és a szeretetvendégség után. A közösség elé került egy angol nyelvtanfolyam beindítása érdeklődők számára. Debrőczi Zsuzsa nagylelkűen felajánlotta, hogy angol nyelvtudását megosztaná azokkal, akik tanulni szeretnének. A felszólalók azt javasolták, hogy fejenként $10 adományt fogadjunk el a foglalkozásokért, amelyek időpontja szombat délután lenne; helyszíne pedig a Templom Tanács -terme. A kétszer egy órás foglalkozások januárjában indulnának be. Addig folyik a résztvevők számbavétele november 18-án, szombaton este a New York-i Első Magyar Baptista Egyház 100. éves évfordulóját ünnepeltük a mintegy $200,000 költségen megújított baptista imaházban. Az első adventi vasárnapon, december 3-án a gyertyát dr. Hámos Ottó tiszteletbeli presbiter és felesége Sándor Margit gyújtotta meg azon a cserép gyertyatartón, amelyet maguk hoztak Korondról, Erdélyből. Aznap megtartottuk első gyülekezeti kis ebédünket. Az ebéd teljes hozzávalóit a Bollók család ajánlotta fel Isten dicsőségére. A kis ebéd azért újdonság, mert csak egy tál ételt szolgálunk fel, nincs többé ültetés, mindenki ott foglal helyet, ahol óhajt és gyülekezeti tagoknak és templomlátogatóknak $5-os önköltségi áron adjuk az ebédet. Terveink között szerepel a templom épületének folyamatos felújítása, karácsonyi beigli vásár és a templom helyiség hangosítása január közepétől pedig újraindítjuk bibliaóráinkat. Nt.Drótos Árpád, lelkipásztor HUNGARIAAN REFORMED CHURCH 9 Grove Street, Poughkeepsie, NY Pastor: Rt.Rev. Alexander Forró Tel.: (845) Főgondnok: Mr. Vince Kovács június 18-án az egyház Apák Napi Ebédet rendezett. Július 16-án ősi református szokás szerint ÚJ KENYÉRÉRT hálaadásul istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Az úrvacsorai kenyeret és bort Csordás Gáborné orgonistánk adományozta. Augusztus 13-án az egyház Nyári Ebédet rendezett. Augusztus 20-án, a vasárnapi istentisztelet keretében, a lelkipásztor, Makkai Tamás és Nagy Mária újszülött fiúgyermeket a Dániel névvel a szent keresztség sákramentumában részesítette. Szeptember 16-án az egyház Női Köre Ételvásárt rendezett a gyülekezeti teremben. Szeptember 23-án, Skolik Józsefné, a Rosetoni gyülekezet volt tagja elhamvasztott porai felett tartott a lelkipásztor áhitatot a Newburgh város környéki Cedar Hill-i temetőben. Október 1-én Egyetemes Úrvacsora napján istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Az úrvacsorai jegyeket erre az alkalomra Galambos László tb. gondnok és neje adományozták. Október 8-án, az 1956-os Magyar Forradalom 50 éves évfordulóján az egyház Emlék-ebédet rendezett a gyülekezeti teremben, amelyen stanley László és a lelkipásztor, - mindketten 56-os magyarok - szavalattal és előadással megemlékezést tartottak. Október 15-én vasárnap az istentisztelettel egyidőben megkezdődött a Vasárnapi Iskolai tanítás a gyülekezeti teremben.

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2013. december 20. MEGOLDÓLAP

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2013. december 20. MEGOLDÓLAP Név:. Neptun kód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat 1. 2. 4. 5. 3. Elért pontszám:.

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

52 things you should be able to about yourself

52 things you should be able to about yourself 52 things you should be able to say about yourself 52 dolog, amit jó lenne, ha elmondhatnál magadról VIGYÁZAT! Pozitív gondolat veszély! Életunt, keserű felnőtteknél szemöldökfelhúzást, széles legyintéseket

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Calgary Public Library

Calgary Public Library B1 I. feladat Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Calgary Public Library You can get your own Calgary

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS:

A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Corvinus Nyelvvizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20p / Értékelő 1: Értékelő 2: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Nyelvvizsgaközpont

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Angol nyelv 7-8.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben