B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. (6) bekezdése rendelkezik A település gyermekeinek száma: 118 Gondozási forma Gondozott Ebből megszűnt családok száma gyermekek száma családok száma gyermekek száma Alapellátás Védelembe vétel Családba fogadás Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása Utógondozás Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 33 gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: 3 gyermek kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: egyedülálló, munkanélküli, betegség a családban,alacsony jövedelem elutasítások szám, főbb okai: 2 család, jogszabályban rögzítettek egy főre jutó jövedelem magas gyermekétkeztetés megoldásának módjai: önkormányzat által vásárolt élelmezés gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nagycsaládosok Jelzések: évben jelzés 8 esetben érkezett jelzés. Mind közoktatási intézménytől ( 2 borzavári ált. isk., a többi középiskola) Eseti gondozással : 1 családnál szüntettük meg az aktuális problémát. Igazolatlan iskolai hiányzások miatt 5 tanulót gondoztam. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A jó szülői minta, a családon belüli kommunikáció hiánya, szülői következetlenség, megengedő szeretet, ( nincsenek feladatok a gyerek számára a családban ) párkapcsolati problémák, anyagi gondok A községben évben a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott családok száma a következőképpen alakult: Alapellátásban részesülők száma : 6 család, 7 gyermek. Még az év folyamán 3család gondozását megszüntettem. Védelembe vett gyermek nincs a településen. Pszichológus segítségét nem kértem, A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: Véleményem és a visszajelzések szerint nagyon jó és hatékony az együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal. Folyamatos a kapcsolattartásunk személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma

2 felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában a megoldás lehetőségeinek feltárásában kidolgozásában kivitelezésében év folyamán ismét lehetőség volt pszichológiai tanácsadás és terápia igénybevételére. A pszichológus nem csupán a Szociális Szolgáltató székhelyén, hanem előzetes egyeztetés alapján, a településeken is elérhető. A nevelési Tanácsadó pszichológusával is nagyon jó az együttműködés. A településen nem kellett pszichológus segítségét igénybe venni. Gyermek és fiatalkorú bűnelkövető: nincs tudomásom róla Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: A tavalyi év során egy hetes ERZSÉBET-táborban vettünk részt Vajtán. A településeinkről 20 gyermeket vittünk. Porváról nem volt gyermekünk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, és sok élménnyel tértek haza. Szakmai tevékenység: 180 esetben végeztem a településen szakmai tevékenységet, 62 alkalommal voltam családlátogatáson Jellemző probléma típusok: anyagi,( napi élelmiszer, tüzelő)gyermeknevelési, párkapcsolati problémák, konfliktusok kezelésének nem ismerete vagy fel nem vállalása, kommunikáció hiányossága a családban, életvitel, pszichés problémák,felelősség fel nem vállalása, ( virtuális világ),igazolatlan iskolai hiányzások ( középiskolákban) Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a zirci családokat; egy budapesti és egy zirci; első sorban tartós élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában. Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: február hónapban a Veszprém Megyei Gyámhivatal és a veszprémi Gyermekjóléti Szolgálat Módszertani Központja az elmúlt 1 év szakmai ellenőrzését megtartotta a térségre vonatkozóan. Az ellenőrzés alkalmával tett megállapítások az Intézmény fenntartója fel megküldésre került. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeink száma: 3. Segítő beszélgetés Hivatalos ügyek intézésében való közreműködések Családlátogatás Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi stb. 3 szolgáltatásba 7. Felülvizsgálati tárgyaláson való Átmeneti nevelésbe 0 részvétel vétel 8. Védelembe vétel 0 9. Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvételek Konfliktuskezelés Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Egyéb Összesen (1-9. sorok összege) 180 A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint: Sorszám Megnevezés Száma 1. Információ nyújtása Tanácsadások 15 Sorszám Probléma típusa Kezelt problémák Száma 1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 10

3 2. Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 9 4. Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülőkgyermek közti) 4 6. Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás 0 8. Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 0 9. Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Problémák száma összesen (1-10. sorok) 125 Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. (7) bekezdésére A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata március 19-én ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak. A tanácskozás helyszínéül a Művelődési Ház klubterme szolgált. A tanácskozás célja volt, hogy átfogóan értékelje a jelzőrendszer működését, áttekintse a térség gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyen a működésük javítására. A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, zirci és vidéki védőnők, a térség óvodáinak gyermekvédelmi, - a környékbeli közoktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, valamint a zirci Rendőrőrs alosztály vezető főhadnagya. A tanácskozáson megjelenteket Nagyné Fáró Katalin, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetője köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy a területen dolgozó szakemberek egyre több és súlyosabb élethelyzettel találkoznak, melyek korábban még nem voltak jellemzőek a térségben. Elmondta azt is, hogy igazán hatékony eredményt a gyermekek érdekében csak a közös összefogás hozhat. Ezt követően Valler Szilvia, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének térségi munkájáról. A családgondozó kiemelte, hogy a tanácskozáson megjelent szakemberek száma is azt mutatja, hogy van összefogás és tenni akarás a gyermekvédelem területén a térségünkben. Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálta felkérését Kapitány Judit, a Zirci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője és Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna, a Zirci Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyintézője, hogy tartsanak tájékoztatást a közigazgatásban munkánkat érintő jogszabályi változásokról. Kapitány Judit részletes beszélt a járási gyámhivatal új feladatairól, a hatósági jogkörök változásairól, és az illetékességről. Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna tájékoztatásában elmondta, hogy a korábban a jegyzők munkája közé tartozó szabálysértési feladatokat miként látja el a Hatósági Osztály, milyen új feladatokat jelent ez számukra. Badiczné Juhász Anna a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora kért szót az előadók után, aki beszédében kiemelten fontosnak tartotta, hogy az együtt dolgozó szakemberek a gyermekeket érintő problémákat időben észre vegyék, és a szükséges lépéseket tegyék meg. Ezt követően a tanácskozáson részt vevők egy kötetlenebb beszélgetés formájában az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel, véleményeket fogalmaztak meg. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt. Házi segítségnyújtás

4 Idősek Nappali ellátása A nappali ellátás az ellátást igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Alapvető szolgáltatások köre: - Közösségi együttlét, - Napi sajtó, tv, rádió használata, pihenés, - Személyi tisztálkodás, körömápolás, személyes ruházat tisztítása, - Étkeztetés (szükség szerint), - Vérnyomás mérése, gyógyszerek felíratása kiváltása, - Napi gyógyszerfogyasztás ellenőrzése, szükség szerinti kiosztása Szociális esetmunka keretében: - Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, - Egyéni esetkezelés, segítő célzott beszélgetés alkalmazása, - Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről. Közösségi szociális munka keretében: - Ünnepekre való felkészülés,(farsang, nőnap, húsvét, anyák napja, névnapok, születésnapok megtartása, Idősek világnapja, halottakról való megemlékezés, mikulás, karácsony), szabadidős programok szervezése, lebonyolítása Szabadidős programok: - Kerti mulatság,(szalonnasütés, bográcsozás) - Szellemi, ügyességi vetélkedők, társasjátékozás, kártyázás, kertészkedés, - Kirándulások: Arborétum, Természettudományi múzeum, Könyvtár, Segítő Kezek Házában dolgozó ellátottak munkájának megtekintése, igény szerint a boltban vásárlás. - Séta (a városban) - Készségfejlesztő foglalkozások., - Egészségügyi felvilágosító előadások, hallásvizsgálat, egészségügyi szűrővizsgálatok, rendőrségi előadások, az idősek védelmében, védelméről. Mentális ellátás keretében: - Hitélet gyakorlásának lehetősége, - Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése, - Napi lelki problémák megbeszélése, szorongások, félelmek enyhítése, az elmagányosodás elkerülése, preventív előadások - Szűrővizsgálatokon való részvétel, egészségügyi felvilágosító előadások megszervezése. - Hallásvizsgálat - Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi, rendőrségi és szociális területen dolgozó szakemberekkel Egyéni esetkezelés: Segítő és célzott beszélgetések alkalmazása, melynek célja, hogy az idős ellátott képes legyen túljutni szenvedő, tehetetlen, cselekvésében akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait ( Kliensközpontú irányzat ). Krízis esetén feszültségcsökkentés közvetlen beavatkozással (probléma világos megfogalmazása, megértése; remény fenntartása; támogatás). Az Idősek nappali ellátása térítésköteles. A térítési díjat havonta és utólag, számla ellenében kell kifizetni a gondozónak, minden hó 10 ig. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt.

5 Fogyatékosok Nappali Ellátása A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Nappali Ellátásának engedélyezett létszáma 24 fő. Az ellátottakkal dolgozó szakemberek létszáma 4 fő. Végzettségüket tekintve megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A nappali ellátás tárgyi feltételei jó színvonalon biztosítják az ellátottak mindennapi szükségleteit. Az ellátottak közül 2012 év folyamán nem szűnt meg ellátotti jogviszonya senkinek december 31-én Zircről 16 fő Olaszfaluból 4 fő Nagyesztergárról 3 fő Dudarról 3 fő Lókútról 2 fő vette igénybe az ellátást. A környék településeiről az ellátottak szállítását a támogató szolgálat biztosította. Az ellátottak közül 9fő vett részt az év folyamán a munka rehabilitációs foglalkoztatásban. Ők szőttek, lábtörlőt készítettek, varrtak, hímeztek, ajándéktárgyakat készítettek. A munka rehabilitációs foglalkoztatásból kimaradt ellátottak számára napirend szerint igyekeztek változatos, mindenki igényeinek megfelelő elfoglaltságot szervezni. A nappali ellátás programjainak kialakításánál minden esetben figyelembe vettük az ellátottak igényeit, kívánságát. Az Ő esetükben nagyon fontos, hogy az életük mindennapos monotonitását fejlesztő tevékenységekkel, élményt nyújtó programokkal tegyük színesebbé A csoportnak vannak állandó programjai. Folyamatos az ellátottak fejlesztő foglalkozása, a csoport megbeszélések, a könyvtár látogatása, születés és névnapok megünneplése, megemlékezés a nemzeti és egyházi ünnepekről, az anyák napja, és a családi karácsony. Fontos a rendszeresség és az állandóság a kiszámíthatóság a fogyatékos ellátottak életében. Az évek során nagyon jó kapcsolat alakult ki a városi könyvtárral, a fiatalok heti rendszerességgel látogatják az intézményt. Ügyesen megtanultak internetezni. Nagyon szeretik a folyóiratokat, képes könyveket nézegetni, olvasgatni. Néhányan rendszeresen kölcsönöznek könyvet. A város programjaiban is rendszeresen részt vesznek. Minden kiállítást megtekintenek, előadásokat hallgatnak az őket érdeklő témában. Ebben az évben is részt vettek a Föld napja alkalmából szervezett szemétszedési akcióban. A Borzavári utca és a játszótér takarítását vállalták. Előadás sorozatot szerveztek az egészséges életmódra nevelés keretén belül a védőnők segítségével. Az ellátottak nagyon élvezték a mindenkit foglalkoztató témákat. Az év folyamán több alkalommal kirándultak Vinyébe vonattal. A túrát általában bográcsozással kötötték össze. Az év folyamán több országos rendezvényen is részt vettek, melyeket fogyatékosok számára szerveztek. Ilyen a Fővárosi Állat és Növénykert látogatása, a Vidámparki program, a Sérült Emberek Napja. Nagyon sokat kirándultak az év folyamán is. Voltak Balatonfüreden, Győrben, Budapesten, Bakonybélben ben is megszervezték a három napos táborukat. A választásuk a Velencei tó megismerésére esett. A tábor egy Dunakanyari kirándulással kezdődött, melyben az ellátottak szülei is részt vettek. Megismerkedtek Esztergom, Visegrád, Szentendre nevezetességeivel. Vonattal kirándultak a Velencei tó körül, sokat fürödtek, esti hajókázás során megismerkedtek a tó élővilágával. Fontos, hogy a kirándulás költségeit papír és vasgyűjtésből, saját munkával teremtették elő. Az év végén a Nagytétényi Kastélyban jártak, a Karácsony a kastélyban kiállítást tekintették meg. Végig villamosoztak a 2-es villamos útvonalán, amely a világ 7. legszebb villamos útvonala. A fiatalok szinte minden a villamosból látott nevezetességet felismertek Budapesten. A csoport éves működését eredményesnek ítélem meg. Nagyon sokat fejlődtek, tudásuk, ismereteik bővültek. Szívesen járnak a csoportba. A nappali ellátás lehetővé teszi a sérült fiatalok számára, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek, szüleik számára pedig, hogy aki tud, munkát vállalhasson, hiszen gyermekét a csoport működése által biztonságban tudhatja. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt.

6 Pszichiátriai betegek nappali ellátása A pszichiátriai betegek nappali intézménye május másodikán kezdte meg működését azzal a céllal, hogy - a feladat ellátására megállapodást kötött önkormányzatok közigazgatási területén -, saját otthonukban élő, pszichés problémákkal küzdőknek, valamint hozzátartozóiknak, ill. krízisben lévő személyeknek nyújtson segítséget és biztosítson lehetőséget a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, és szükség esetén az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali intézménynek feladata egy korszerű, a betegek egyéni szükségletei által meghatározott öntevékenységre építő pszicho-szociális gondozás megvalósítása. Az ellátás hatékony működésének eredményeként a pszichiátriai betegeknek, a kiegyensúlyozott életvitel megteremtése mellett napi rendszerességgel programokat, szabadidős tevékenységeket szervez, amelyek a betegek társas kapcsolatait, kommunikációs készségét javítják. Év közben szervezett programjaink a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó rendezvényekre korlátozódtak, pályázatok hiányában sajnos kirándulást nem tudtunk szervezni az ellátottaink részére. Együttműködünk az egészségügyi ellátásban közreműködőkkel házi orvosi szolgálattal, pszichiátriai gondozóval, a sümegi kórházzal, a dobai rehabilitációs intézménnyel-, önkormányzatokkal, Munkaügyi Központtal, közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel. Az intézménynek 20 főre van működési engedélye, megállapodása 23 főnek volt. Az elmúlt évben átlagosan naponta 19 fő vette igénybe az ellátást. Az ellátottak települési megoszlása 2012-ben: Bakonybél 1 fő, Dudar 2 fő, Nagyesztergár 2 fő, Pénzesgyőr 1 fő, Lókút 3 fő, Olaszfalu 1 fő és Zirc 13 fő. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt. Családsegítés A családsegítő szolgáltatás általános, segítő szolgáltatás keretében segítséget nyújt a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást - a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését - a veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben - a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését - szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat. Családsegítő munkánknak a szakma hazai hagyományai szerint egyik legfontosabb módszere az egyéni esetkezelés, családlátogatás. - A segítségre szoruló ember lakóhelyén történő találkozás a segítő és a segített között, amely többnyire a személyes meghallgatást, a problémafeltáró beszélgetést, a tanácsadást foglalja magába.

7 A problémamegoldó szociális munka csak ritkán hoz eredményt egyszeri találkozással. Ha a megoldásra váró gondok jellege, mélysége ezt szükségessé teszi, akkor rendszeres kapcsolattartássá alakul a segítő folyamat annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család később képessé váljon jelentkező problémái önálló megoldására. Ez a segítséget kérő (kliens) és a segítő (szociális munkás) között, meghatározott ideig tartó és együttműködési megállapodásra épülő, folyamatos kapcsolattartás. Szolgáltatásaink Tájékoztatás nyújtása a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. Segítség hivatalos ügyek intézésében, (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése). Életvezetési, mentálhigiénés, szociális tanácsadás, a krízishelyzet kialakulásához vezető okok megelőzésében. Rendszeres Szociális Segélyezettekkel való együttműködés. Az aktív korú nem foglalkoztatottak számára biztosított beilleszkedési program, rendszeres kapcsolattartáson keresztül valósul meg. Ezeken a személyes találkozásokon a kliensek információt, tanácsokat és segítséget kaptak abban, hogy a munkaerőpiacon tájékozódni tudjanak, információkhoz jussanak az őket érintő kérdésekben. Szükség esetén amennyiben az ügyfél életvezetése, mentális állapota, anyagi helyzete azt indokolja, családgondozást, adósságkezelési, pszichológiai tanácsadást nyújtunk. Illetve továbbirányítjuk más szolgáltatás felé. Adósságkezelési tanácsadás. A közüzemi tartozást felhalmozó családok számának emelkedésével a évben fokozottan jelentkezett az igény erre az ellátásra. Adományok gyűjtése, közvetítése. - Élelmiszer-adomány osztás. Az év folyamán a nehéz élethelyzetbe került egyének és családok szükség szerint élelmiszercsomaggal való támogatása év végén az Élelmiszer Bank közreműködésével nagyobb mennyiségű élelmiszer került kiosztásra. - Használt ruhák, bútorok és háztartási eszközök osztása Munkanélküliek elhelyezkedésének segítése. Ingyenesen segítséget nyújtunk önéletrajz és kísérőlevél írásában. Lehetőség van a pályázati anyag fénymásolására, internetes álláskeresésére, e mail készítésre, állásportálokon internetes regisztrációra, álláskeresési célú telefonhasználatra. Mediáció Pszichológiai esetkezelés, terápia Hetente egy alkalommal (igény szerint az érintett településen) pszichológiai tanácsadást nyújt az intézmény pszichológusa. A Családsegítő Szolgálat Észlelő és Jelzőrendszert működtet, melynek tagjai: Gyermekjóléti Szolgálat Rendőrség Önkormányzatok szakemberei (szociális és egyéb szakterületeken dolgozók) Egészségügy intézményei: háziorvosok, szakorvosok, fekvőbeteg intézmények, mentők, védőnők Oktatási intézmények: óvodák, iskolák, középiskolák Idősgondozói szolgálat Egyházak Civil segítők Társadalmi szervezetek Önkéntes segítők Magánszemélyek: lakóközösség, szomszéd, házfelügyelő, közös képviselő Katasztrófavédelem A helyi sajátosságokból adódó egyéb intézmények (házkezelőség...) Hajléktalan ellátás intézményei Egyéb közüzemi szolgáltató intézmények

8 Továbbá szakmai kapcsolatot tartunk a fent említetteken kívül: Gyámhivatal Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Áldozatsegítő Szolgálat Nép ügyvédje ORSZI Az elmúlt évben a Kistérségben tapasztalt problémáink: Anyagi problémák: A gazdasági válság hatására a munkájukat elveszített középréteg egyre nagyobb számban küzd megélhetési nehézségekkel. Tömegesen jelentkeznek azon családok, akik közüzemi számláikat nem tudják kifizetni, ezáltal lakhatásuk bizonytalanná válik, télire nem tudnak tüzelőt venni Sajnos egyre többen vannak azok, akiknek már a mindennapi megélhetés is problémát jelent. A Családsegítő Szolgálat nem rendelkezik azon erőforrásokkal, amelyekkel ezeket a problémákat kezelni lehet, mindenképpen térségi összefogásra lenne szükség. (hajléktalan ellátás, szociális bérlakás, családok átmeneti otthona, munkahelyteremtés) Rokkantnyugdíjasok Tapasztalataink szerint 2012-ben felülvizsgált rokkantsági ellátások nagy részét megszüntették, így ezek az emberek gyakran jövedelem nélkül maradnak. Azoknál az ügyfeleknél, akiket átminősítettek, általában csökken a havi jövedelem és nehezebbé válik a megélhetés. Hiszen a rehabilitációs munkahelyek hiánya miatt esélyük sincs a munkavállalásra. Az egyedül élő idős emberek helyzete Egyre több problémát jelent az idősek elmagányosodása, kapcsolataik beszűkülése, mely miatt ritkán kerülnek látókörünkbe, így hatékony segítséget nyújtani nem tudunk. Fontos lenne, hogy az emberek jobban odafigyeljenek egymásra és probléma esetén időben jelezzenek a Családsegítő Szolgálat felé. Az önmaguk ellátására képtelen alacsony jövedelmű nyugdíjasok idős otthoni elhelyezése kapacitás hiánya miatt nehezen megoldható. Egyre nagyobb szükség lenne a házi segítségnyújtó szolgálat kibővítésére. A szolgáltatást igénybe vevők száma: 336 fő, ebből új kliens: 118 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint: Sor - szám Gazdasági aktivitás 1. Aktív kereső Álláskereső Inaktív kereső Ebből nyugdíjas Eltartott 7 6. Ebből gyermek, fiatalkorú 1 7. összesen 336

9 A szolgáltatást igénybe vevők száma hozott problémái: Sorszám A probléma típusa 1. Életviteli Családi kapcsolati Családon belüli bántalmazás 1 4. Lelki mentális Gyereknevelési 2 6. Anyagi Foglakoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézési nehézségben segítségkérés Információhiány Egyéb, éspedig: Összesen 399 A szolgáltatás forgalmi adatai: Forgalmi adatok év forgalma 1968 A családsegítő esetkezelések jellege: Sor - szám Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt vettek száma 1. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése 3. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése Egyéb szolgáltatótevékenység 13. Összesenből: Több probléma együttes előfordulása Krízishelyzet Sorszám Sorszám Tevékenység jellege Egyének száma 1. Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás Beilleszkedési program Dologi javak közvetítése és nyújtása 70

10 Családsegítő Szolgáltatást igénybe vevők száma településenkénti bontásban: ZIRC OLASZFALU DUDAR NAGYESZTERGÁR CSESZNEK BAKONYSZENTKIRÁLY BAKONYOSZLOP BORZAVÁR EPLÉNY PORVA CSETÉNY SZÁPÁR BAKONYNÁNA PÉNZESGYŐR BAKONYBÉL LÓKÚT ÖSSZESEN 185 fő 17 fő 9 fő 8 fő 7 fő 14 fő 9 fő 9 fő 3 fő 7 fő 11 fő 3 fő 21 fő 7 fő 16 fő 10 fő 336 fő Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátást intézményünk július 1-től működteti a törvényi előírásoknak megfelelően. A tevékenységünk lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbejutásuk megelőzése. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony problémamegoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése. Jelenleg a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) kormányrendelet alapján csak a BNO 10 kódkönyvben meghatározott F / ezek a schizophrenia, schizotypiás és paranoid rendellenességek/, / bipoláris affektív zavar és depressziós epizód/ és / fóbiás és egyéb szorongásos rendellenessé-gekben / szenvedő betegeket láthatjuk el. A Mentálhigiénés Szakrendelés pszichiáter szakorvosa a fent megjelölt betegségkódok és a betegek állapota alapján javasolja a közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételét. Ennek megfelelően 2012-ben az egyes településekről összesen 44 főt gondoztunk /Bakonybél 1 fő, Lókút 3 fő, Nagyesztergár 3 fő, Olaszfalu 4 fő, Pénzesgyőr 1fő, Porva 2 fő, Zirc 30 fő, Borzavár 0 fő, Bakonynána 0 fő/. Segítettünk egészségügyi ellátásokhoz hozzájutni időpontok egyeztetésével, kérésre elkísértük Őket vizsgálatokra, rendelésekre, hivatalokba, segítettünk hivatalos levelek, kérvények megírásában, segélykérelmek beadásában, csoportfoglalkozásokat, kirándulásokat szerveztünk számukra. Ezzel szerettük volna csökkenteni a krónikus pszichiátriai betegség miatt kialakult társadalmi kitagolódásukat.

11 Azt szeretnénk, ha Ők is úgy élhetnék mindennapjaikat, mint egészséges társaik, hiszen ez a betegség rajtuk kívül álló okokból alakul ki, amit kezeléssel, rendszeres odafigyeléssel szinten lehet tartani, a betegség fellángolását, esetleges tragédiába torkollását megelőzni! A tevékenység telephelye a Segítő Kezek Házában / Zirc, Ady u. 3./, irodánk, ahol az ellátottakat fogadtuk az Idősek Klubjában /Bajcsy Zs. u. 9. szám alatt/ volt. Fogyatékosokat Támogató Szolgálat A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista halmozottan sérült személyek. A szociális rászorultság megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket a szolgáltatás hatályos jogszabályai tartalmazzák. A támogató szolgáltatás alapvető céljai: egyéni és társas szükségletek fogyatékosságnak, egészségügyi állapotnak, szociális körülményeknek és egyéni elvárásoknak megfelelő kielégítése, az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítése, a társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása, elősegítése a fogyatékos személy izolációjának, szegregációjának elkerülése, csökkentése, a szükséges szolgáltatások lakókörnyezetben való elérhetőségének biztosítása. Célok eléréséhez szükséges, végrehajtandó feladatok: személyes és lakókörnyezeti, szomatikus, pszichés és mentális higiéné biztosítása, fizikai alapellátás a szükséges és elégséges szinten hely- és helyzetváltoztatás, (köz) szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, kommunikáció és információáramlás hozzáférés biztosítása. Szolgáltatásunk a célcsoport jellemzőinek, igényeinek és elvárásainak megfelelően működtet: információs és tájékoztató szolgáltatást szállító szolgálatot személyi segítő szolgálatot Támogató szolgálatunk a 2012-es évben a pályázatban előírt feltételek mellett folytatta működését ben 39 fő fogyatékos személyt láttunk el. Fogyatékosság típusa szerint: értelmi sérült mozgássérült hallássérült látássérült autista halmozottan fogyatékos össszesen 15 fő 13 fő 1 fő 10 fő 0 fő 0 fő 39 fő

12 A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére, speciálisan kialakított gépjárművel, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében, a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosító szolgáltatás. Szállító szolgáltunk 2012-ben 30 fogyatékkal élő személyt szállított. Egy fő mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállítunk gyógytornára. 12 fogyatékkal élő személyt napi rendszerességgel szállítunk Segítő Kezek Házában működő fogyatékosok nappali ellátásába. Pszichiátriai betegek nappali ellátásába 9 főt szállítunk, idősek nappali ellátásába 2 főt. A szolgáltatást igénybevevők általában Zircen és kistérségen belül kérnek szállítást. Nagy számban visszük ügyfeleinket Veszprémbe, de az elmúlt évben szállítottunk ügyfelet Budapestre, Lesencetomajra, Zalaegerszegre, Székesfehérvárra, Balatonfüredre, Balatonalmádiba, Dobára, Dákára, Kisbérre, Pannonhalmára, Majkra, Hajdúszoboszlóra, Pápára, Ajkára, Tatára. A szállítások alkalmával kísérőt is kérhettek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket iskolába, bevásárolni, temetőbe, családi rendezvények látogatására, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. Költöztettünk ügyfeleket bentlakásos otthonba, más településre. A személyi segítést évben 17 fő vette igénybe. A személyi segítő szolgálat a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, mely magába foglalja: Gondozási-ápolási alaptevékenységeket Háztartási segítségnyújtást Felügyelet biztosítását (lakáson belül, kívül, szállítás közben) Segítségnyújtást egyéb szolgáltatások igénybevételében(érdekvédelem, ügyintézés) Mobilizációt lakókörnyezeten belül és kívül(sétáltatás, kíséret) Készségfejlesztést (egyéni és társas készségek fejlesztése) Szabadidős tevékenységek támogatását Mentális segítségnyújtást(pszichés gondozás, kapcsolattartás segítése) A személyi segítés körébe sorolható minden olyan tevékenység, mely a fogyatékosság okán bekövetkező funkcióképesség által érintett szükséglet-kielégítő tevékenység támogatását végzi. A segített személy funkcióképességének megfelelően a segítő tevékenység alapvetően három szinten valósulhat meg: Eredeti tevékenység segítése Az első kategóriába azon tevékenységek kerülnek, melyek egy adott szükséglet kielégítésére irányuló, nem fogyatékos személyeknél is jelenlévő tevékenységet támogatnak. Példa: látássérült személy kísérése a kísérő jelenléte lehetővé teszi, hogy a látássérült személy a tömegközlekedési eszközöket teljes értékűen, másokkal együtt használhassa. Alternatív tevékenység támogatása Második kategóriába azon tevékenységek sorolhatók, melyek alternatívát kínálnak egy fogyatékosság okán önállóan el nem végezhető tevékenység helyett. A segített személy ebben a tevékenységben is aktívan részt vesz. Példa: felolvasás a segített személy önmaga nem jut információkhoz, de a felolvasás révén igen, magának az információnak a további felhasználása, feldolgozása már önállóan történik. Önálló segítői tevékenység Ha a segített személy aktív részvétele nem lehetséges, vagy minimális, a segítő személy tevékenységétől függ a szükséglet kielégítése. Például: lakókörnyezetét elhagyni nem képes személy esetében indokolt a segítő által önállóan elvégzett bevásárlás, ügyintézés. Az önálló segítői tevékenységek körében is meghatározható az az aktivitási szint, ami a segített személytől elvárható: pl. a bevásárlás esetén a bevásárló lista elkészítésében való közreműködés, stb. Fontos szem előtt tartani, hogy ezekben az esetekben az ellátottat megilleti a saját érdekeinek képviseletéhez és a szabad döntéshez, választáshoz való jog az, hogy a segítő helyette jár el, nem jelenti egyben azt is, hogy helyette dönt. A szállítás, és a személyi segítés mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása A támogató szolgáltatás információs szolgáltatásának célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. Az elmúlt évben is működött Támogató szolgálatunknál a segédeszköz kölcsönzés, melynek keretén belül ügyfeleink részére kerekes széket, járókereteket, botokat, tudunk kölcsön adni.

13 Ellátottaink száma településre lebontva: Település Zirc Nagyesztergár Dudar Csetény Szápár Olaszfalu Lókút Pénzesgyőr Bakonyszentkirály Bakonybél Borzavár Csesznek Megállapodással rendelkezők száma tárgyév XII. 31-én 18 fő 5 fő 5 fő 3 fő 2 fő 8 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Védőnői szolgálat Piliséné Wittmann Ildikó gyermekvállalása miatt Prémné Koczner Éva helyettesítette a körzetet 2012 januártól, júliusig. Ekkor érkezett a körzetbe Antal Nikolett védőnő, aki a főiskola elvégzése után első munkahelyként beilleszkedett a körzetbe és a gondozottak megkedvelték november 1.-ig látta el a körzetben a védőnői feladatokat, utána új körzetbe került november 1-től ig Petrovics Ilona helyettesítette a körzetet. A gyakori védőnő váltás sem a gondozottaknak sem a körzetet helyettesítő védőnőknek nem volt jó. Az utolsó hónapban sokan költöztek a körzetbe főleg szociális problémákkal küzdők től új védőnő, Molnár Melinda látja el a terület védőnői teendőit. A körzetben a gondozottak száma én: Várandósok száma: 16 fő, ebből veszélyeztetett: 7 fő Csecsemők száma. 23 fő ebből veszélyeztetett: 3 fő Kisdedek száma. 46 fő ebből veszélyeztetett. 10 fő 3-6 évesek száma: 116, ebből veszélyeztetett 23 fő Decemberben 6 családnak biztosított a Segítő Kezek Zirc Alapítvány élelmiszer segély csomagot. Nagy örömmel fogadták a családok, mert elmondásuk szerint korábban nem részesültek támogatásban Kérem a munkatársaim segítségével elkészített beszámoló megvitatását és elfogadását. Zirc, április 17. Tisztelettel: Nagyné Fáró Katalin mb intézményvezető

14

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Vépi Családsegítő Szolgálat

Vépi Családsegítő Szolgálat Vépi Családsegítő Szolgálat Szakmai programja Családsegítő Szolgáltatás 1. A szolgálat célja, feladatai A családsegítő szolgálat a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben