B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. (6) bekezdése rendelkezik A település gyermekeinek száma: 118 Gondozási forma Gondozott Ebből megszűnt családok száma gyermekek száma családok száma gyermekek száma Alapellátás Védelembe vétel Családba fogadás Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása Utógondozás Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 33 gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: 3 gyermek kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: egyedülálló, munkanélküli, betegség a családban,alacsony jövedelem elutasítások szám, főbb okai: 2 család, jogszabályban rögzítettek egy főre jutó jövedelem magas gyermekétkeztetés megoldásának módjai: önkormányzat által vásárolt élelmezés gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nagycsaládosok Jelzések: évben jelzés 8 esetben érkezett jelzés. Mind közoktatási intézménytől ( 2 borzavári ált. isk., a többi középiskola) Eseti gondozással : 1 családnál szüntettük meg az aktuális problémát. Igazolatlan iskolai hiányzások miatt 5 tanulót gondoztam. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A jó szülői minta, a családon belüli kommunikáció hiánya, szülői következetlenség, megengedő szeretet, ( nincsenek feladatok a gyerek számára a családban ) párkapcsolati problémák, anyagi gondok A községben évben a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott családok száma a következőképpen alakult: Alapellátásban részesülők száma : 6 család, 7 gyermek. Még az év folyamán 3család gondozását megszüntettem. Védelembe vett gyermek nincs a településen. Pszichológus segítségét nem kértem, A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: Véleményem és a visszajelzések szerint nagyon jó és hatékony az együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal. Folyamatos a kapcsolattartásunk személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma

2 felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában a megoldás lehetőségeinek feltárásában kidolgozásában kivitelezésében év folyamán ismét lehetőség volt pszichológiai tanácsadás és terápia igénybevételére. A pszichológus nem csupán a Szociális Szolgáltató székhelyén, hanem előzetes egyeztetés alapján, a településeken is elérhető. A nevelési Tanácsadó pszichológusával is nagyon jó az együttműködés. A településen nem kellett pszichológus segítségét igénybe venni. Gyermek és fiatalkorú bűnelkövető: nincs tudomásom róla Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: A tavalyi év során egy hetes ERZSÉBET-táborban vettünk részt Vajtán. A településeinkről 20 gyermeket vittünk. Porváról nem volt gyermekünk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, és sok élménnyel tértek haza. Szakmai tevékenység: 180 esetben végeztem a településen szakmai tevékenységet, 62 alkalommal voltam családlátogatáson Jellemző probléma típusok: anyagi,( napi élelmiszer, tüzelő)gyermeknevelési, párkapcsolati problémák, konfliktusok kezelésének nem ismerete vagy fel nem vállalása, kommunikáció hiányossága a családban, életvitel, pszichés problémák,felelősség fel nem vállalása, ( virtuális világ),igazolatlan iskolai hiányzások ( középiskolákban) Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a zirci családokat; egy budapesti és egy zirci; első sorban tartós élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában. Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: február hónapban a Veszprém Megyei Gyámhivatal és a veszprémi Gyermekjóléti Szolgálat Módszertani Központja az elmúlt 1 év szakmai ellenőrzését megtartotta a térségre vonatkozóan. Az ellenőrzés alkalmával tett megállapítások az Intézmény fenntartója fel megküldésre került. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeink száma: 3. Segítő beszélgetés Hivatalos ügyek intézésében való közreműködések Családlátogatás Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi stb. 3 szolgáltatásba 7. Felülvizsgálati tárgyaláson való Átmeneti nevelésbe 0 részvétel vétel 8. Védelembe vétel 0 9. Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvételek Konfliktuskezelés Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Egyéb Összesen (1-9. sorok összege) 180 A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint: Sorszám Megnevezés Száma 1. Információ nyújtása Tanácsadások 15 Sorszám Probléma típusa Kezelt problémák Száma 1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 10

3 2. Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 9 4. Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülőkgyermek közti) 4 6. Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás 0 8. Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 0 9. Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Problémák száma összesen (1-10. sorok) 125 Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. (7) bekezdésére A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata március 19-én ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak. A tanácskozás helyszínéül a Művelődési Ház klubterme szolgált. A tanácskozás célja volt, hogy átfogóan értékelje a jelzőrendszer működését, áttekintse a térség gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyen a működésük javítására. A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, zirci és vidéki védőnők, a térség óvodáinak gyermekvédelmi, - a környékbeli közoktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, valamint a zirci Rendőrőrs alosztály vezető főhadnagya. A tanácskozáson megjelenteket Nagyné Fáró Katalin, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetője köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy a területen dolgozó szakemberek egyre több és súlyosabb élethelyzettel találkoznak, melyek korábban még nem voltak jellemzőek a térségben. Elmondta azt is, hogy igazán hatékony eredményt a gyermekek érdekében csak a közös összefogás hozhat. Ezt követően Valler Szilvia, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének térségi munkájáról. A családgondozó kiemelte, hogy a tanácskozáson megjelent szakemberek száma is azt mutatja, hogy van összefogás és tenni akarás a gyermekvédelem területén a térségünkben. Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálta felkérését Kapitány Judit, a Zirci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője és Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna, a Zirci Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyintézője, hogy tartsanak tájékoztatást a közigazgatásban munkánkat érintő jogszabályi változásokról. Kapitány Judit részletes beszélt a járási gyámhivatal új feladatairól, a hatósági jogkörök változásairól, és az illetékességről. Dr. Herczeg-Szabó Zsuzsanna tájékoztatásában elmondta, hogy a korábban a jegyzők munkája közé tartozó szabálysértési feladatokat miként látja el a Hatósági Osztály, milyen új feladatokat jelent ez számukra. Badiczné Juhász Anna a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora kért szót az előadók után, aki beszédében kiemelten fontosnak tartotta, hogy az együtt dolgozó szakemberek a gyermekeket érintő problémákat időben észre vegyék, és a szükséges lépéseket tegyék meg. Ezt követően a tanácskozáson részt vevők egy kötetlenebb beszélgetés formájában az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel, véleményeket fogalmaztak meg. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt. Házi segítségnyújtás

4 Idősek Nappali ellátása A nappali ellátás az ellátást igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Alapvető szolgáltatások köre: - Közösségi együttlét, - Napi sajtó, tv, rádió használata, pihenés, - Személyi tisztálkodás, körömápolás, személyes ruházat tisztítása, - Étkeztetés (szükség szerint), - Vérnyomás mérése, gyógyszerek felíratása kiváltása, - Napi gyógyszerfogyasztás ellenőrzése, szükség szerinti kiosztása Szociális esetmunka keretében: - Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, - Egyéni esetkezelés, segítő célzott beszélgetés alkalmazása, - Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről. Közösségi szociális munka keretében: - Ünnepekre való felkészülés,(farsang, nőnap, húsvét, anyák napja, névnapok, születésnapok megtartása, Idősek világnapja, halottakról való megemlékezés, mikulás, karácsony), szabadidős programok szervezése, lebonyolítása Szabadidős programok: - Kerti mulatság,(szalonnasütés, bográcsozás) - Szellemi, ügyességi vetélkedők, társasjátékozás, kártyázás, kertészkedés, - Kirándulások: Arborétum, Természettudományi múzeum, Könyvtár, Segítő Kezek Házában dolgozó ellátottak munkájának megtekintése, igény szerint a boltban vásárlás. - Séta (a városban) - Készségfejlesztő foglalkozások., - Egészségügyi felvilágosító előadások, hallásvizsgálat, egészségügyi szűrővizsgálatok, rendőrségi előadások, az idősek védelmében, védelméről. Mentális ellátás keretében: - Hitélet gyakorlásának lehetősége, - Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése, - Napi lelki problémák megbeszélése, szorongások, félelmek enyhítése, az elmagányosodás elkerülése, preventív előadások - Szűrővizsgálatokon való részvétel, egészségügyi felvilágosító előadások megszervezése. - Hallásvizsgálat - Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi, rendőrségi és szociális területen dolgozó szakemberekkel Egyéni esetkezelés: Segítő és célzott beszélgetések alkalmazása, melynek célja, hogy az idős ellátott képes legyen túljutni szenvedő, tehetetlen, cselekvésében akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait ( Kliensközpontú irányzat ). Krízis esetén feszültségcsökkentés közvetlen beavatkozással (probléma világos megfogalmazása, megértése; remény fenntartása; támogatás). Az Idősek nappali ellátása térítésköteles. A térítési díjat havonta és utólag, számla ellenében kell kifizetni a gondozónak, minden hó 10 ig. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt.

5 Fogyatékosok Nappali Ellátása A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Nappali Ellátásának engedélyezett létszáma 24 fő. Az ellátottakkal dolgozó szakemberek létszáma 4 fő. Végzettségüket tekintve megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A nappali ellátás tárgyi feltételei jó színvonalon biztosítják az ellátottak mindennapi szükségleteit. Az ellátottak közül 2012 év folyamán nem szűnt meg ellátotti jogviszonya senkinek december 31-én Zircről 16 fő Olaszfaluból 4 fő Nagyesztergárról 3 fő Dudarról 3 fő Lókútról 2 fő vette igénybe az ellátást. A környék településeiről az ellátottak szállítását a támogató szolgálat biztosította. Az ellátottak közül 9fő vett részt az év folyamán a munka rehabilitációs foglalkoztatásban. Ők szőttek, lábtörlőt készítettek, varrtak, hímeztek, ajándéktárgyakat készítettek. A munka rehabilitációs foglalkoztatásból kimaradt ellátottak számára napirend szerint igyekeztek változatos, mindenki igényeinek megfelelő elfoglaltságot szervezni. A nappali ellátás programjainak kialakításánál minden esetben figyelembe vettük az ellátottak igényeit, kívánságát. Az Ő esetükben nagyon fontos, hogy az életük mindennapos monotonitását fejlesztő tevékenységekkel, élményt nyújtó programokkal tegyük színesebbé A csoportnak vannak állandó programjai. Folyamatos az ellátottak fejlesztő foglalkozása, a csoport megbeszélések, a könyvtár látogatása, születés és névnapok megünneplése, megemlékezés a nemzeti és egyházi ünnepekről, az anyák napja, és a családi karácsony. Fontos a rendszeresség és az állandóság a kiszámíthatóság a fogyatékos ellátottak életében. Az évek során nagyon jó kapcsolat alakult ki a városi könyvtárral, a fiatalok heti rendszerességgel látogatják az intézményt. Ügyesen megtanultak internetezni. Nagyon szeretik a folyóiratokat, képes könyveket nézegetni, olvasgatni. Néhányan rendszeresen kölcsönöznek könyvet. A város programjaiban is rendszeresen részt vesznek. Minden kiállítást megtekintenek, előadásokat hallgatnak az őket érdeklő témában. Ebben az évben is részt vettek a Föld napja alkalmából szervezett szemétszedési akcióban. A Borzavári utca és a játszótér takarítását vállalták. Előadás sorozatot szerveztek az egészséges életmódra nevelés keretén belül a védőnők segítségével. Az ellátottak nagyon élvezték a mindenkit foglalkoztató témákat. Az év folyamán több alkalommal kirándultak Vinyébe vonattal. A túrát általában bográcsozással kötötték össze. Az év folyamán több országos rendezvényen is részt vettek, melyeket fogyatékosok számára szerveztek. Ilyen a Fővárosi Állat és Növénykert látogatása, a Vidámparki program, a Sérült Emberek Napja. Nagyon sokat kirándultak az év folyamán is. Voltak Balatonfüreden, Győrben, Budapesten, Bakonybélben ben is megszervezték a három napos táborukat. A választásuk a Velencei tó megismerésére esett. A tábor egy Dunakanyari kirándulással kezdődött, melyben az ellátottak szülei is részt vettek. Megismerkedtek Esztergom, Visegrád, Szentendre nevezetességeivel. Vonattal kirándultak a Velencei tó körül, sokat fürödtek, esti hajókázás során megismerkedtek a tó élővilágával. Fontos, hogy a kirándulás költségeit papír és vasgyűjtésből, saját munkával teremtették elő. Az év végén a Nagytétényi Kastélyban jártak, a Karácsony a kastélyban kiállítást tekintették meg. Végig villamosoztak a 2-es villamos útvonalán, amely a világ 7. legszebb villamos útvonala. A fiatalok szinte minden a villamosból látott nevezetességet felismertek Budapesten. A csoport éves működését eredményesnek ítélem meg. Nagyon sokat fejlődtek, tudásuk, ismereteik bővültek. Szívesen járnak a csoportba. A nappali ellátás lehetővé teszi a sérült fiatalok számára, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek, szüleik számára pedig, hogy aki tud, munkát vállalhasson, hiszen gyermekét a csoport működése által biztonságban tudhatja. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt.

6 Pszichiátriai betegek nappali ellátása A pszichiátriai betegek nappali intézménye május másodikán kezdte meg működését azzal a céllal, hogy - a feladat ellátására megállapodást kötött önkormányzatok közigazgatási területén -, saját otthonukban élő, pszichés problémákkal küzdőknek, valamint hozzátartozóiknak, ill. krízisben lévő személyeknek nyújtson segítséget és biztosítson lehetőséget a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, és szükség esetén az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali intézménynek feladata egy korszerű, a betegek egyéni szükségletei által meghatározott öntevékenységre építő pszicho-szociális gondozás megvalósítása. Az ellátás hatékony működésének eredményeként a pszichiátriai betegeknek, a kiegyensúlyozott életvitel megteremtése mellett napi rendszerességgel programokat, szabadidős tevékenységeket szervez, amelyek a betegek társas kapcsolatait, kommunikációs készségét javítják. Év közben szervezett programjaink a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó rendezvényekre korlátozódtak, pályázatok hiányában sajnos kirándulást nem tudtunk szervezni az ellátottaink részére. Együttműködünk az egészségügyi ellátásban közreműködőkkel házi orvosi szolgálattal, pszichiátriai gondozóval, a sümegi kórházzal, a dobai rehabilitációs intézménnyel-, önkormányzatokkal, Munkaügyi Központtal, közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel. Az intézménynek 20 főre van működési engedélye, megállapodása 23 főnek volt. Az elmúlt évben átlagosan naponta 19 fő vette igénybe az ellátást. Az ellátottak települési megoszlása 2012-ben: Bakonybél 1 fő, Dudar 2 fő, Nagyesztergár 2 fő, Pénzesgyőr 1 fő, Lókút 3 fő, Olaszfalu 1 fő és Zirc 13 fő. A településről igénybevevő 2012-ben nem volt. Családsegítés A családsegítő szolgáltatás általános, segítő szolgáltatás keretében segítséget nyújt a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást - a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését - a veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben - a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését - szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat. Családsegítő munkánknak a szakma hazai hagyományai szerint egyik legfontosabb módszere az egyéni esetkezelés, családlátogatás. - A segítségre szoruló ember lakóhelyén történő találkozás a segítő és a segített között, amely többnyire a személyes meghallgatást, a problémafeltáró beszélgetést, a tanácsadást foglalja magába.

7 A problémamegoldó szociális munka csak ritkán hoz eredményt egyszeri találkozással. Ha a megoldásra váró gondok jellege, mélysége ezt szükségessé teszi, akkor rendszeres kapcsolattartássá alakul a segítő folyamat annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő család később képessé váljon jelentkező problémái önálló megoldására. Ez a segítséget kérő (kliens) és a segítő (szociális munkás) között, meghatározott ideig tartó és együttműködési megállapodásra épülő, folyamatos kapcsolattartás. Szolgáltatásaink Tájékoztatás nyújtása a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. Segítség hivatalos ügyek intézésében, (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése). Életvezetési, mentálhigiénés, szociális tanácsadás, a krízishelyzet kialakulásához vezető okok megelőzésében. Rendszeres Szociális Segélyezettekkel való együttműködés. Az aktív korú nem foglalkoztatottak számára biztosított beilleszkedési program, rendszeres kapcsolattartáson keresztül valósul meg. Ezeken a személyes találkozásokon a kliensek információt, tanácsokat és segítséget kaptak abban, hogy a munkaerőpiacon tájékozódni tudjanak, információkhoz jussanak az őket érintő kérdésekben. Szükség esetén amennyiben az ügyfél életvezetése, mentális állapota, anyagi helyzete azt indokolja, családgondozást, adósságkezelési, pszichológiai tanácsadást nyújtunk. Illetve továbbirányítjuk más szolgáltatás felé. Adósságkezelési tanácsadás. A közüzemi tartozást felhalmozó családok számának emelkedésével a évben fokozottan jelentkezett az igény erre az ellátásra. Adományok gyűjtése, közvetítése. - Élelmiszer-adomány osztás. Az év folyamán a nehéz élethelyzetbe került egyének és családok szükség szerint élelmiszercsomaggal való támogatása év végén az Élelmiszer Bank közreműködésével nagyobb mennyiségű élelmiszer került kiosztásra. - Használt ruhák, bútorok és háztartási eszközök osztása Munkanélküliek elhelyezkedésének segítése. Ingyenesen segítséget nyújtunk önéletrajz és kísérőlevél írásában. Lehetőség van a pályázati anyag fénymásolására, internetes álláskeresésére, e mail készítésre, állásportálokon internetes regisztrációra, álláskeresési célú telefonhasználatra. Mediáció Pszichológiai esetkezelés, terápia Hetente egy alkalommal (igény szerint az érintett településen) pszichológiai tanácsadást nyújt az intézmény pszichológusa. A Családsegítő Szolgálat Észlelő és Jelzőrendszert működtet, melynek tagjai: Gyermekjóléti Szolgálat Rendőrség Önkormányzatok szakemberei (szociális és egyéb szakterületeken dolgozók) Egészségügy intézményei: háziorvosok, szakorvosok, fekvőbeteg intézmények, mentők, védőnők Oktatási intézmények: óvodák, iskolák, középiskolák Idősgondozói szolgálat Egyházak Civil segítők Társadalmi szervezetek Önkéntes segítők Magánszemélyek: lakóközösség, szomszéd, házfelügyelő, közös képviselő Katasztrófavédelem A helyi sajátosságokból adódó egyéb intézmények (házkezelőség...) Hajléktalan ellátás intézményei Egyéb közüzemi szolgáltató intézmények

8 Továbbá szakmai kapcsolatot tartunk a fent említetteken kívül: Gyámhivatal Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Áldozatsegítő Szolgálat Nép ügyvédje ORSZI Az elmúlt évben a Kistérségben tapasztalt problémáink: Anyagi problémák: A gazdasági válság hatására a munkájukat elveszített középréteg egyre nagyobb számban küzd megélhetési nehézségekkel. Tömegesen jelentkeznek azon családok, akik közüzemi számláikat nem tudják kifizetni, ezáltal lakhatásuk bizonytalanná válik, télire nem tudnak tüzelőt venni Sajnos egyre többen vannak azok, akiknek már a mindennapi megélhetés is problémát jelent. A Családsegítő Szolgálat nem rendelkezik azon erőforrásokkal, amelyekkel ezeket a problémákat kezelni lehet, mindenképpen térségi összefogásra lenne szükség. (hajléktalan ellátás, szociális bérlakás, családok átmeneti otthona, munkahelyteremtés) Rokkantnyugdíjasok Tapasztalataink szerint 2012-ben felülvizsgált rokkantsági ellátások nagy részét megszüntették, így ezek az emberek gyakran jövedelem nélkül maradnak. Azoknál az ügyfeleknél, akiket átminősítettek, általában csökken a havi jövedelem és nehezebbé válik a megélhetés. Hiszen a rehabilitációs munkahelyek hiánya miatt esélyük sincs a munkavállalásra. Az egyedül élő idős emberek helyzete Egyre több problémát jelent az idősek elmagányosodása, kapcsolataik beszűkülése, mely miatt ritkán kerülnek látókörünkbe, így hatékony segítséget nyújtani nem tudunk. Fontos lenne, hogy az emberek jobban odafigyeljenek egymásra és probléma esetén időben jelezzenek a Családsegítő Szolgálat felé. Az önmaguk ellátására képtelen alacsony jövedelmű nyugdíjasok idős otthoni elhelyezése kapacitás hiánya miatt nehezen megoldható. Egyre nagyobb szükség lenne a házi segítségnyújtó szolgálat kibővítésére. A szolgáltatást igénybe vevők száma: 336 fő, ebből új kliens: 118 fő A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint: Sor - szám Gazdasági aktivitás 1. Aktív kereső Álláskereső Inaktív kereső Ebből nyugdíjas Eltartott 7 6. Ebből gyermek, fiatalkorú 1 7. összesen 336

9 A szolgáltatást igénybe vevők száma hozott problémái: Sorszám A probléma típusa 1. Életviteli Családi kapcsolati Családon belüli bántalmazás 1 4. Lelki mentális Gyereknevelési 2 6. Anyagi Foglakoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézési nehézségben segítségkérés Információhiány Egyéb, éspedig: Összesen 399 A szolgáltatás forgalmi adatai: Forgalmi adatok év forgalma 1968 A családsegítő esetkezelések jellege: Sor - szám Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt vettek száma 1. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése 3. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése Egyéb szolgáltatótevékenység 13. Összesenből: Több probléma együttes előfordulása Krízishelyzet Sorszám Sorszám Tevékenység jellege Egyének száma 1. Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás Beilleszkedési program Dologi javak közvetítése és nyújtása 70

10 Családsegítő Szolgáltatást igénybe vevők száma településenkénti bontásban: ZIRC OLASZFALU DUDAR NAGYESZTERGÁR CSESZNEK BAKONYSZENTKIRÁLY BAKONYOSZLOP BORZAVÁR EPLÉNY PORVA CSETÉNY SZÁPÁR BAKONYNÁNA PÉNZESGYŐR BAKONYBÉL LÓKÚT ÖSSZESEN 185 fő 17 fő 9 fő 8 fő 7 fő 14 fő 9 fő 9 fő 3 fő 7 fő 11 fő 3 fő 21 fő 7 fő 16 fő 10 fő 336 fő Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátást intézményünk július 1-től működteti a törvényi előírásoknak megfelelően. A tevékenységünk lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbejutásuk megelőzése. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony problémamegoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése. Jelenleg a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) kormányrendelet alapján csak a BNO 10 kódkönyvben meghatározott F / ezek a schizophrenia, schizotypiás és paranoid rendellenességek/, / bipoláris affektív zavar és depressziós epizód/ és / fóbiás és egyéb szorongásos rendellenessé-gekben / szenvedő betegeket láthatjuk el. A Mentálhigiénés Szakrendelés pszichiáter szakorvosa a fent megjelölt betegségkódok és a betegek állapota alapján javasolja a közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételét. Ennek megfelelően 2012-ben az egyes településekről összesen 44 főt gondoztunk /Bakonybél 1 fő, Lókút 3 fő, Nagyesztergár 3 fő, Olaszfalu 4 fő, Pénzesgyőr 1fő, Porva 2 fő, Zirc 30 fő, Borzavár 0 fő, Bakonynána 0 fő/. Segítettünk egészségügyi ellátásokhoz hozzájutni időpontok egyeztetésével, kérésre elkísértük Őket vizsgálatokra, rendelésekre, hivatalokba, segítettünk hivatalos levelek, kérvények megírásában, segélykérelmek beadásában, csoportfoglalkozásokat, kirándulásokat szerveztünk számukra. Ezzel szerettük volna csökkenteni a krónikus pszichiátriai betegség miatt kialakult társadalmi kitagolódásukat.

11 Azt szeretnénk, ha Ők is úgy élhetnék mindennapjaikat, mint egészséges társaik, hiszen ez a betegség rajtuk kívül álló okokból alakul ki, amit kezeléssel, rendszeres odafigyeléssel szinten lehet tartani, a betegség fellángolását, esetleges tragédiába torkollását megelőzni! A tevékenység telephelye a Segítő Kezek Házában / Zirc, Ady u. 3./, irodánk, ahol az ellátottakat fogadtuk az Idősek Klubjában /Bajcsy Zs. u. 9. szám alatt/ volt. Fogyatékosokat Támogató Szolgálat A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista halmozottan sérült személyek. A szociális rászorultság megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket a szolgáltatás hatályos jogszabályai tartalmazzák. A támogató szolgáltatás alapvető céljai: egyéni és társas szükségletek fogyatékosságnak, egészségügyi állapotnak, szociális körülményeknek és egyéni elvárásoknak megfelelő kielégítése, az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítése, a társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása, elősegítése a fogyatékos személy izolációjának, szegregációjának elkerülése, csökkentése, a szükséges szolgáltatások lakókörnyezetben való elérhetőségének biztosítása. Célok eléréséhez szükséges, végrehajtandó feladatok: személyes és lakókörnyezeti, szomatikus, pszichés és mentális higiéné biztosítása, fizikai alapellátás a szükséges és elégséges szinten hely- és helyzetváltoztatás, (köz) szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, kommunikáció és információáramlás hozzáférés biztosítása. Szolgáltatásunk a célcsoport jellemzőinek, igényeinek és elvárásainak megfelelően működtet: információs és tájékoztató szolgáltatást szállító szolgálatot személyi segítő szolgálatot Támogató szolgálatunk a 2012-es évben a pályázatban előírt feltételek mellett folytatta működését ben 39 fő fogyatékos személyt láttunk el. Fogyatékosság típusa szerint: értelmi sérült mozgássérült hallássérült látássérült autista halmozottan fogyatékos össszesen 15 fő 13 fő 1 fő 10 fő 0 fő 0 fő 39 fő

12 A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére, speciálisan kialakított gépjárművel, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében, a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosító szolgáltatás. Szállító szolgáltunk 2012-ben 30 fogyatékkal élő személyt szállított. Egy fő mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállítunk gyógytornára. 12 fogyatékkal élő személyt napi rendszerességgel szállítunk Segítő Kezek Házában működő fogyatékosok nappali ellátásába. Pszichiátriai betegek nappali ellátásába 9 főt szállítunk, idősek nappali ellátásába 2 főt. A szolgáltatást igénybevevők általában Zircen és kistérségen belül kérnek szállítást. Nagy számban visszük ügyfeleinket Veszprémbe, de az elmúlt évben szállítottunk ügyfelet Budapestre, Lesencetomajra, Zalaegerszegre, Székesfehérvárra, Balatonfüredre, Balatonalmádiba, Dobára, Dákára, Kisbérre, Pannonhalmára, Majkra, Hajdúszoboszlóra, Pápára, Ajkára, Tatára. A szállítások alkalmával kísérőt is kérhettek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket iskolába, bevásárolni, temetőbe, családi rendezvények látogatására, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. Költöztettünk ügyfeleket bentlakásos otthonba, más településre. A személyi segítést évben 17 fő vette igénybe. A személyi segítő szolgálat a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, mely magába foglalja: Gondozási-ápolási alaptevékenységeket Háztartási segítségnyújtást Felügyelet biztosítását (lakáson belül, kívül, szállítás közben) Segítségnyújtást egyéb szolgáltatások igénybevételében(érdekvédelem, ügyintézés) Mobilizációt lakókörnyezeten belül és kívül(sétáltatás, kíséret) Készségfejlesztést (egyéni és társas készségek fejlesztése) Szabadidős tevékenységek támogatását Mentális segítségnyújtást(pszichés gondozás, kapcsolattartás segítése) A személyi segítés körébe sorolható minden olyan tevékenység, mely a fogyatékosság okán bekövetkező funkcióképesség által érintett szükséglet-kielégítő tevékenység támogatását végzi. A segített személy funkcióképességének megfelelően a segítő tevékenység alapvetően három szinten valósulhat meg: Eredeti tevékenység segítése Az első kategóriába azon tevékenységek kerülnek, melyek egy adott szükséglet kielégítésére irányuló, nem fogyatékos személyeknél is jelenlévő tevékenységet támogatnak. Példa: látássérült személy kísérése a kísérő jelenléte lehetővé teszi, hogy a látássérült személy a tömegközlekedési eszközöket teljes értékűen, másokkal együtt használhassa. Alternatív tevékenység támogatása Második kategóriába azon tevékenységek sorolhatók, melyek alternatívát kínálnak egy fogyatékosság okán önállóan el nem végezhető tevékenység helyett. A segített személy ebben a tevékenységben is aktívan részt vesz. Példa: felolvasás a segített személy önmaga nem jut információkhoz, de a felolvasás révén igen, magának az információnak a további felhasználása, feldolgozása már önállóan történik. Önálló segítői tevékenység Ha a segített személy aktív részvétele nem lehetséges, vagy minimális, a segítő személy tevékenységétől függ a szükséglet kielégítése. Például: lakókörnyezetét elhagyni nem képes személy esetében indokolt a segítő által önállóan elvégzett bevásárlás, ügyintézés. Az önálló segítői tevékenységek körében is meghatározható az az aktivitási szint, ami a segített személytől elvárható: pl. a bevásárlás esetén a bevásárló lista elkészítésében való közreműködés, stb. Fontos szem előtt tartani, hogy ezekben az esetekben az ellátottat megilleti a saját érdekeinek képviseletéhez és a szabad döntéshez, választáshoz való jog az, hogy a segítő helyette jár el, nem jelenti egyben azt is, hogy helyette dönt. A szállítás, és a személyi segítés mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása A támogató szolgáltatás információs szolgáltatásának célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. Az elmúlt évben is működött Támogató szolgálatunknál a segédeszköz kölcsönzés, melynek keretén belül ügyfeleink részére kerekes széket, járókereteket, botokat, tudunk kölcsön adni.

13 Ellátottaink száma településre lebontva: Település Zirc Nagyesztergár Dudar Csetény Szápár Olaszfalu Lókút Pénzesgyőr Bakonyszentkirály Bakonybél Borzavár Csesznek Megállapodással rendelkezők száma tárgyév XII. 31-én 18 fő 5 fő 5 fő 3 fő 2 fő 8 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Védőnői szolgálat Piliséné Wittmann Ildikó gyermekvállalása miatt Prémné Koczner Éva helyettesítette a körzetet 2012 januártól, júliusig. Ekkor érkezett a körzetbe Antal Nikolett védőnő, aki a főiskola elvégzése után első munkahelyként beilleszkedett a körzetbe és a gondozottak megkedvelték november 1.-ig látta el a körzetben a védőnői feladatokat, utána új körzetbe került november 1-től ig Petrovics Ilona helyettesítette a körzetet. A gyakori védőnő váltás sem a gondozottaknak sem a körzetet helyettesítő védőnőknek nem volt jó. Az utolsó hónapban sokan költöztek a körzetbe főleg szociális problémákkal küzdők től új védőnő, Molnár Melinda látja el a terület védőnői teendőit. A körzetben a gondozottak száma én: Várandósok száma: 16 fő, ebből veszélyeztetett: 7 fő Csecsemők száma. 23 fő ebből veszélyeztetett: 3 fő Kisdedek száma. 46 fő ebből veszélyeztetett. 10 fő 3-6 évesek száma: 116, ebből veszélyeztetett 23 fő Decemberben 6 családnak biztosított a Segítő Kezek Zirc Alapítvány élelmiszer segély csomagot. Nagy örömmel fogadták a családok, mert elmondásuk szerint korábban nem részesültek támogatásban Kérem a munkatársaim segítségével elkészített beszámoló megvitatását és elfogadását. Zirc, április 17. Tisztelettel: Nagyné Fáró Katalin mb intézményvezető

14

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. Püspökladány, 2015. április 23. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben