Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület február 26.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtásáról Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan megvásárlására (Jászladányi út 16. szám) Tájékoztató a Wesniczky Antal Művelődési Ház (IKSZT) és Könyvtár évi Munkatervéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselőtestületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő gazdálkodás átadásáról szóló megállapodás megkötéséről Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Parlagfű Mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázat önerő biztosításáról Előterjesztés az Európai polgárokért program pályázat benyújtására Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező Besenyszög külterület 0305/8 hrsz-ú szántó haszonbérbe vételéről 32/2015. (II.26.) /2015. (II.26.) 62. 4/2015. (III. 2.) rendelet 5/2015. (III. 2.) rendelet /2015. (II.26.) /2015. (II.26.) 81. 6/2015. (III. 2.) rendelet /2015. (II.26.) /2015. (II.26.) /2015. (II.26.) /2015. (II.26.) 91.

2 57 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26.-i Városháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Jelen vannak: Távollévők: - Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Lovász Imre, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Berényi Ambrus, Kiss Béla képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoportvezető dr.kelles Mária vezető tanácsos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Nagy Róbert tű.alezredes Kirendeltség vezető Dékány tű.alezredes Tűzoltó-parancsnok Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezető Balog Tiborné Eszterlánc Óvodavezető Csapó Pálné Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Igazgató Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Berényi Ambrus képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 32/2015. (II.26.) számú határozat A Képviselő-testület február 26.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

3 58 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester, Nagy Róbert tű.alezredes, Dékány László tű.alezredes, 2.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására Előadó: Balogh Zoltán polgármester 3.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző 4.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan megvásárlására (Jászladányi út 16. szám) Előadó: Balogh Zoltán polgármester 5.) Tájékoztató a Wesniczky Antal Művelődési Ház (IKSZT) és Könyvtár évi Munkatervéről Előadó: Balogh Zoltán polgármester, Danyi Gyuláné Intézményvezető 6.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester 7.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő gazdálkodás átadásáról szóló megállapodás megkötéséről Előadó: Munkácsi György jegyző 8.) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Parlagfű Mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázat önerő biztosításáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester 9.) Előterjesztés az Európai polgárokért program pályázat benyújtására Előadó: Balogh Zoltán polgármester 10.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező Besenyszög külterület 0305/8 hrsz-ú szántó haszonbérbe vételéről Előadó: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester, Nagy Róbert tű.alezredes, Dékány László tű.alezredes, Balogh Zoltán polgármester köszönti Nagy Róbert tű.alezredest a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltség-vezetőjét és Dékány László

4 59 tű.alezredes Tűzoltó parancsnokot, szintén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Balogh Zoltán polgármester felkéri tűzoltó parancsnok urat beszámolójának megtartására. Dékány László: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó Parancsnokságának célkitűzései között szerepel: A év tapasztalatai alapján a évre költséghatékony működés, fokozva a működési területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet. A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet. A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegítése, helyi kezdeményezéseket felkarolva újjászervezése a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeknek. A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet végző karitatív szervezetek megalakítása. A tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes köztestületi tűzoltóságok létrehozása. Szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés érdekében. Főbb feladatok: - Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása megtörtént, új TMMT kidolgozása, - a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés, - ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása - gépjárművek menetokmányainak ellenőrzése, - éves túlmunka kimutatás készült, - végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle, - a veszélyhelyzeti prognózis, illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az ÖTP állományának, illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került, - új feladatként megjelent a kéménytüzek és a szénmonoxid mérgezések hatósági feladataiban való részvétel, a jegyzőkönyvek kitöltése és továbbítása a kirendeltség felé. - Bekapcsolódtunk a települési mentőcsoportok felkészítésébe, képzésébe. Tűzoltó beavatkozások évben a Szolnoki HTP szerei összesen 657 db vonulást hajtottak végre, ebből 357 db tűzesethez, 300 db műszaki mentéshez történt. A Törökszentmiklósi ÖTP 127 db vonulást hajtott végre, ebből 56 db tűzesethez, 71 db műszaki mentéshez történt. A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a beavatkozás jellege szerint: A Szolnoki HTP esetében 11,2 % I-es Kiemelt, 1% alatt a II-es kiemelt, 1 % alatt a III-as Kiemelt riasztási fokozatú volt, a minősített tűzesetek megoszlása. A tűzesetek 87,4 %-a I-es minősített riasztási fokozatú volt. A műszaki mentések közül 22,3 % I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt. A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 9,6 % I-es Kiemelt, a többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt. A műszaki mentések közül 8,4 % I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.

5 60 Ellenőrzések: A Szolnoki HTP szakmai felügyeleti jogköréből adódóan a létesítményi Tűzoltóságokat és a Törökszentmiklósi ÖTP-t, valamint a Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületet az előírásoknak megfelelően ellenőrizte. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem állapítottunk meg. Lakosságfelkészítés: A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként kezeli a lakosság önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenység során nagyszámú látogatót fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsődéiből, illetve tartunk bemutatókat ezen intézményekben ben ezen tevékenységeink során több mint 20 intézmény 2000 fő tanulóját (gondozottját) értük el. Tűzoltóságunk a terület rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető lakosságfelkészítési és pályaorientációs tevékenységekre kiemelt figyelmet fordít. A rendezvényeken több tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas érdeklődés kíséri. A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta autisták napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét, szolnoki gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi Napok, Moha úti gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok, Hetényi Géza Kórház tábora, Zagyvarékasi falunap, Szolnok Napja, Gulyásfesztivál. December 2-án került sor a pedagógusok felkészítő foglalkozására. Elláttuk az összes szervezési feladatot, valamint előadást tartottunk a felkészítésen márciusában részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny előkészítésében. Az előkészítési feladatok végrehajtása után április 24-én került megtartásra a verseny kirendeltségi fordulója, amely 16 iskola 95 tanulójának a részvételével zajlott le. A 2012/13-as tanévben megkezdett Közösségi Szolgálat (KSZ) folytatódott 2014-ben is: 5 oktatási intézmény 111 tanulója teljesít a kirendeltségen és a Szolnoki HTP-n közösségi szolgálatot. A foglalkozások rendjének, a tevékenységi körök, a mentorok meghatározása megtörtént. Az adminisztrációs feladatok előkészítését végrehajtottuk, ill. az adminisztrációs feladatokat folyamatosan végeztük. Polgári védelmi szervezetek: Tárgyidőszakban a szeptemberi esőzések kapcsán került sor polgári védelmi szervezet éles alkalmazására. A belvízi védekezést három településen 43 fő köteles pv. szervezetbe beosztott segítette. Szolnokon a mélyen fekvő településrészeken az önkéntes mentőcsoport tagjai szivattyúztak, melyek tevékenységét a katasztrófavédelmi megbízottak felügyelték és koordinálták év fő célkitűzése volt a megalakított és rendszerbeállított járási önkéntes mentőcsoportok Nemzeti Minősítő gyakorlatának eredményes végrehajtása. A minősítő gyakorlaton a megye minden járási mentőcsoportja részt vett, így a szolnoki Pelikán és a törökszentmiklósi Szent Miklós mentőcsoportok is Május között, a Tisza mellett elterülő Bivalytó helyszínén, egymást váltva teljesítették a Szervezeti, Műveleti Irányelvekben rögzített feladatokat. Mindkét járási mentőcsoportunk kuriózuma, légi felderítési egység lebiztosított légi közlekedési járművekkel. December hónapban valamennyi I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településünkön megalakításra kerültek a települési önkéntes mentőcsoportok, így a Szolnoki HTP 24 települése közül már 12 rendelkezik

6 61 önkéntes csoporttal ben a járási szervezeteken kívül további két települési csoport minősített 40 fővel ben összesen 28 db (4db önkéntes és 24 db köteles) polgári védelmi szervezet részesült képzésben, amely 1696 főt érintett, 4 db polgári védelmi szervezet mozgósítási gyakorlatát segítettük megszervezni. A kiértesítési riasztási feladatokat a végrehajtó települési önkormányzatok minden esetben több mint 83%-os hatékonysággal végezték el. Referensek: A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinek mindegyikén van közbiztonsági referens kinevezve. A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken szintén kinevezésre kerültek a referensek, ez nagymértékben segíti a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását. A települések többségén közbiztonsági referens-helyettes is működik. Idén a vonatkozó jogszabály alapján felülvizsgálatra kerültek a települési és a területi szintű veszélyelhárítási tervek. A felülvizsgálatokba a kirendeltség nagy részben bevonta a Szolnoki HTP állományát is. A JNSZ MVB igazgatóságunk kezdeményezésére intézményi szintű befogadási tervek készítését szabta feladatul a települések részére. A feladat végrehajtásában közreműködtünk, a tervek egységes kidolgozása érdekében mintatervet és segédletet alkalmaztattunk évi főbb feladatok : A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából. A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából. A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése. A szituációs begyakorló gyakorlatok színvonalának emelése. A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság érdekében. Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése. Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása. Települési mentőcsoportok megalakításának segítése, a képzésükben való részvétel. Nagy Róbert: évben minimális belvízvédelmi feladatot látott el a JNKSZ Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség, ez Besenyszögöt nem érintette, mivel normál, illetve jó csatornahálózattal működik. Hatósági tevékenységre jobban tudtunk figyelni. Szabadtéri tűzeset nem volt a településen, és a településen kívül. Sok a szabadtéri tűz, hatékony fellépést kíván. Önkéntesek munkája igen fontos a számunka. Feladatellátásunkban is szerepel az ő képzésük, és a gyakorlati fejlesztésük. Járási mentőcsoport kialakítása szintén nagy eredménye az igazgatóságunknak. A Szolnoki Pelikán Járási Önkéntes Mentőcsoport egyedi képességekkel rendelkezik a járási mentőcsoportjaink közül. Tevékenységében részt vesz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, különböző profilú gazdálkodó szervezetek. Jelenleg 27 fős a tagsága. Egységei: A csoport, vezetési komponensből, felderítő részlegből, krízisintervenciós csoportból, műszaki mentő komponensből és logisztikai komponensből áll. Rendeltetése: Speciális kutatás-mentési, vízkár-elhárítási, műszaki mentési, logisztikai feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó hivatásos erők megerősítése, támogatása, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság támogatása és nem utolsó sorban lelki segítségnyújtást képes biztosítani a rászorulók részére..

7 62 A mentőcsoport a Szolnoki Járás (Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly,Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas) biztonságát szolgálja, de egész Jász-Nagykun-Szolnok megye, a régió, sőt az ország más területein is bevethető a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során, valamint a katasztrófaveszély és a különleges jogrend veszélyhelyzeten kívüli időszakában. Alapvető feladata: A kárterület felderítése, a sérültek felkutatása, közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, egészségügyi biztosításban továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában. Önkéntes tűzoltó egyesületek működnek, és szeretnénk elérni, hogy minden településen működjön és bevethető legyen. Ilyen egyesület működését kezdtük Kőtelek településen is. Besenyszögön is szeretnénk, ha ez működne, hiszen több pályázat is segíti a települési önkéntes tűzoltóság munkáját. Felkészítések és képzések folyamatosan voltak az elmúlt évben. Polgári védelmi szolgálat is aktívan részt vesz a katasztrófavédelmi munkálatokban. Kéményseprő szolgáltatás, feladatellátással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy átkerül a feladatellátás az igazgatósághoz, és a lakosság részére ingyenes szolgáltatásként biztosítjuk. Köszönjük a település támogatását, munkánk segítését. Balogh Zoltán : Köszönjük a parancsnok urak beszámolóját. Besenyszögön tapasztaltuk a kirendeltség gyors segítségét. A fejlesztéseket magunk is szorgalmazzuk, az önkéntesek tevékenységét szintén segíteni kívánja az önkormányzat. További jó munkát kívánok! Farkas Géza: Beszámolóról köszönettel értesült a Képviselő-testület. Örülök az esetek kevés számának és annak, hogy önkéntes tűzoltó egyesületünk szerveződött és hatékonyan tud együttműködni majd a katasztrófavédelmi igazgatósággal. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 33/2015. (II.26.) számú határozat Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósága Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szolnok 3.) Irattár H.

8 63 II. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XCIC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Besenyszög Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 24. (3) bekezdése kimondja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet- tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A 368/2011. (XII.31.) számú Krom.rendelet (Ávr.) 33. (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül kell elfogadni a rendeletet és adatot szolgáltatni az Államkincstár felé. Az Áht. 24. (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni: a) a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, b) több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, d) a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és a kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az Áht. 23. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a) az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, b) a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat, e) a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló előirányzatokat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

9 64 A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 3. A szociálisan rászorultak támogatása. 4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

10 65 6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában. 7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. A évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata ezer Ft Az iparűzési adó és az egyéb közhatalmi bevételek mértékéke az előző évi szinten került megtervezésre. A ben a feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent az óvodai neveléssel kapcsolatos állami finanszírozás, amit az óvodáskorú gyermekek számának csökkenése indokol. A tervezetben ezer Ft átvett bevétellel számoltunk, ennek részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A Piac építése esetében figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásait ezer Ft hitel felvétellel számoltunk, amelynek visszafizetését az MVH támogatás megérkezését követően még 2015-re irányoztuk elő. A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 55,9 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 44,1. %-át tudjuk fordítani. Jelentősen átalakul márciustól a szociális támogatások rendszere. Megszűnik a jelenlegi lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj, ezen segélyek neve települési támogatás lesz. Ennek fedezetére ezer Ft állami támogatás áll rendelkezésre. A évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata ezer Ft Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 38 fő. A közfoglalkoztatás keretében 80 fő alkalmazásával számoltunk. Az óvodai társulás intézményeiben (Szászbereki és Besenyszögi Óvoda) alkalmazottak létszáma a tervezet szerint 20 fő. Az Önkormányzat az Óvodai Társulás fenntartásához ezer Ft összegben tervez hozzájárulni, amely ezer Ft-tal haladja meg az átadandó állami normatívák összegét. Besenyszög Város Önkormányzata személyi juttatásai és járulékai a választott tisztségviselők (polgármester, képviselők és bizottsági tagok), a védőnői szolgálat 3 dolgozója, 80 fő közcélú dolgozó illetve a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások ezer Ft összegű sorában többek között a városnap, majális, besenyszögi hírmondó, szúnyoggyérítés, TRV eszközök karbantartási költsége, energetikai karbantartás és tanácsadás költsége, a vagyonbiztosítás, a folyószámla és a támogatásmegelőző hitelfelvétellel kapcsolatos kamatok kerültek megtervezésre.

11 66 A felhalmozási kiadások között a piac építése, a napelemes beruházás, a gondozási központ mosókonyha építése, ingatlanvásárlások, az intézmények energetikai korszerűsítése, a BES- ÁSZ kft és a Kertbarát Kör hitelfelvételének kezességvállalási költségei, ill. az ivóvízhálózat rekonstrukciójával kapcsolatos jól teljesítési biztosíték visszafizetésének költségei kerültek megtervezésre. A évi tervezett kiadási előirányzatokat intézményenként és feladatonként a és a 12. sz. melléket részletezi. Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő rendelet tervezet fogadja el. Munkácsi György: Az előterjesztés mellékleteként, illetve az egyeztetések során csatolásra kerültek az intézményeink, az önkormányzat intézményeinek kérései a Képviselő-testület felé. A települési hulladékgazdálkodás szolgáltatás során terveznie szükséges a testületnek a telephely létrehozását. Az óvodánál a kültéri játékok felújítására 1,2 millió Ft szükséges. Művelődési ház esetében az IKSZ-t pályázat teljesítését, dolgozók bérét szintén terveznünk kell a 2015-ös évre. Áht. új előírásokat tartalmaz, többek között a 3/A. (1) Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. (2) A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg (3) A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a közfeladat ellátásának módját és egyidejűleg rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról... Ha a pénzügyi fedezet már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról vagy a közfeladat megszüntetéséről. A kötelező feladatokra költsön a testület: Az óvodára, a meglévő épületek állagmegóvására, a hulladékszállítás telepengedélyére! Ne civil szervezetek támogatására, ingatlanok vásárlására. Balogh Zoltán: Természetesen az intézményi szükségleteket figyelembe véve, összességében kell tekinteni a évi költségvetés tervezését. A pedagógus béremelés szeptembertől ismét kiadási oldalt terhelő tétel. Dr.Elbakour Afif: Örülnék annak, ha nem a jogszabályok követése, betartása mellett kellene meghatározni a költségvetést, és lehetősége lenne a testületnek akár a civil szervezeteink maximális támogatására, vagy akár az intézményeink fejlesztésére, béremelésre. Azonban erre nincs mód ebben a 2015-ös esztendőben sem! De nem szabad hagynunk, hogy az intézményeinket hátrány érje. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a 2015 évi költségvetés tervezetét. Magam képviselőként egyetértek minden hozzászólóval, de nem értek egyet a civilek számára meghatározott pályázati feltételekkel. Besenyszögön nagy szükség van a települési önkormányzat támogatására, hiszen egyes civilek így tudnak működni. Folyamatos önkéntes munkával csatlakoznak az önkormányzati feladatellátáshoz, rendezvényeken aktívan szerepelnek, részt vesznek évre jellemző a szűkösség, a megszorítás minden területen.

12 67 A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság mellékletekkel együtt. javasolja a rendelet elfogadását a Kiss Béla: A civil szervezetek támogatására több olyan pályázati lehetőséget írtak ki, amelyet folyamatosan követve a civilek működését finanszírozza. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetési rendelet elfogadását. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem történt így a képviselőtestület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Város Önkormányzatának 4/2015. (III. 2.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 0 Ft Költségvetési egyenleggel E Ft -ebből működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

13 68 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1 és 8.2 melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a és a mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

14 69 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

15 70 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-től kell alkalmazni. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző A évi költségvetési rendelet táblázatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény március 1-jén hatályba lépő rendelkezéseivel módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt. A módosítás az eddigi szociális támogatási rendszer jelentős átalakítását jelenti. Ezen időponttól az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) március 1-től csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, mely körbe az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság tartozik március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Sztv-ből. Ettől az időponttól kezdődően az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Sztv. alapján nem lehetséges. Munkácsi György: Lehetőségük van tehát az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelés szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás,

16 71 méltányossági ápolási díj támogatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a települési támogatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet- alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmaktól nem lehet eltérni (jövedelem, vagyon, család, háztartás, stb.) Az önkormányzat rendelete lehetőséget biztosíthat arra is, hogy ugyanazon személy ugyan arra az időszakra több jogcímen részesülhessen települési támogatásban. Hozható ugyan akkor olyan szabályozás is, amely egyes ellátások párhuzamos biztosítását kizárja. Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A támogatás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szt. 45. (7) bekezdése értelében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz 2015-ben a Ft-ot. Jelentős hatásköri változás még, hogy az aktív korúak ellátása az eddigi jegyzői hatáskörből átkerül a járási hivatalok hatáskörébe. Az önkormányzatok által biztosított szociális ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. A törvényi felhatalmazás és kötelezés alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól február 28-ig kell önkormányzati rendeletet alkotnia. A rendelet módosítás az eddigi gyakorlatra építve az elmúlt időszakban is jól működő szabályozási formákat tartalmazza. A rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat települési támogatást nyújt: a) rendkívüli települési támogatás b) települési temetési támogatás c) települési lakásfenntartási támogatás d) települési gyógyszertámogatás e) kiegészítő települési támogatás. A rendkívüli települési támogatás nyújtása, illetve szabályozása a törvényi előírások szerint kötelező. Az erre vonatkozó szabályozás a korábbi rendkívüli átmeneti segély, illetve rendkívüli önkormányzati támogatás szabályaira épül. A települési temetési támogatás a korábbi temetési segély szabályaival egyezően került rögzítésre. A jogosultsági feltételeknél itt a legmagasabb az egy főre jutó jövedelemhatár, a támogatási összeg pedig minden esetben azonos Ft. A megszűnő központi lakásfenntartási támogatást kívánja valamelyest ellensúlyozni a települési lakásfenntartási támogatás. Tekintettel az önkormányzat anyagi lehetőségeire a jogosultsági jövedelemhatárt alacsonyabb mértékben határoztuk meg, mint az eddigi törvényi szabályozás. Ugyanakkor egy másik feltétel is szabályozásra került, mégpedig a lakhatáshoz

17 72 kapcsolódó költségek nagyságának figyelembe vétele. Így kettős jogosultsági feltételnek kell megfelelni a támogatás odaítéléséhez. A helyi rendeletben a hatásköröket érintően is van változás. Az Sztv március 1. napján hatályba lépő módosításáig a köztemetés elrendelése önkormányzati hatáskörben a polgármester feladata volt. A törvénymódosítás eredményeképpen ez a hatáskör a képviselőtestülethez került, amelyet a jelen helyi rendelet a polgármesterre ruház át. A helyi szociális ellátási formákról szóló helyi rendelet már nem tartalmaz szabályozást a szociális kölcsönre, a méltányossági közgyógyellátásra, és a méltányossági ápolási díjra vonatkozóan, így ilyen jellegű támogatásokat március 1. napjától kezdődően önkormányunk nem nyújt. A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az 1 főre jutó adóerő- képesség nem haladja meg a Ft-ot. A Belügyminisztérium az egyes települések támogatásának összegét a költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő Szabályok 1.e) pontja alapján január 5.-ig tette elérhetővé. A fentiek alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt rendelet módosítást fogadja el. Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem történt így a képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III. 2.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 42. (1) bekezdése és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint az évi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet 1. (4) bekezdése a következőképpen módosul: (4) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. (3) bekezdésében, a Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra. 2.

18 73 A rendelet 2. (1) (3) (5) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák az igénylésre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be. (3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről, valamint mellékelni kell az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy nevezett az álláskeresők nyilvántartásában szerepel. ( 5 ) A pénzbeni ellátások felhasználását a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizheti: a) megkeresheti az illetékes adóhatóságot, b) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, c) elrendelheti környezettanulmány készítését. 3. A rendelet 3. (1) (2) (3) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint az Önkormányzat jegyzője megállapítja: a) települési lakásfenntartási támogatást; b) óvodáztatási támogatást. (2) A rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi szociális és gyermekjóléti ellátásokról átruházott hatáskörében a polgármester dönt: a) a 14. (1) e)pontja szerinti támogatásról b) köztemetés elrendeléséről. (3) A Szociális és Művelődésügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt: a) rendkívüli települési támogatásról b) a 14. (1) bek. a)-d) pontja szerinti támogatásról c) a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a részletfizetés engedélyezéséről, a részbeni vagy a teljes elengedésről d) települési temetési támogatás e) települési gyógyszer támogatás f) kiegészítő települési támogatás. 4. A rendelet II. fejezet 4. -a a következőképpen változik : Óvodáztatási támogatás 4. (1) Az óvodáztatási támogatás első alkalommal való folyósítására természetben kerül sor, további folyósítása készpénzben, vagy folyószámlára utalással történik.

19 74 (2) A természetbeni ellátás formái: a) ruházati cikkek (utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tornaruha, ágynemű) b) tisztasági felszerelés (papírzsebkendő, szappan, fogkrém, folyékony szappan, toalett-papír) c) nevelési év kezdési rajzcsomag (írólap, rajzlap, mappa) (3) A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a természetbeni óvodáztatási támogatásból megvásárolja a gyermeknek a szükséges ruházati cikkeket valamint a tisztasági felszerelést és elismervény ellenében átadja a szülő részére. A családgondozó tételes elszámolást nyújt be a jegyzőnek. 5. A rendelet II. fejezet 5. -a a következőképpen változik : Rendkívüli települési támogatás 5. (1) A Bizottság az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. (3) Rendkívüli települési támogatás a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra. (4) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek aki a 5. szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. (5) Rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint Ft.

20 75 (6) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja más önkormányzati támogatásban is részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül más önkormányzati támogatásban. (7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg. (8) A Bizottság a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal pénztára gondoskodik. (9) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt rendkívüli települési támogatás a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. 6. A rendelet II. fejezet 6. -a a következőképpen változik : Települési gyógyszer támogatás 6. (1) A bizottság annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, akinek egészségi állapota oly mértékben megromlott, hogy annak helyreállítása komoly megterhelést jelent, a nagy összegű gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvásárlásához gyógyszertámogatást biztosít. (2) A gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a havi gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20% - át meghaladja és az egy főre jutó havi nettó családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén 250 %-át és a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (3) Gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló orvosi (háziorvos, kezelőorvos) igazolás. (4) Naptári évenként a támogatás összege összesen Ft lehet.

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület február hónapban tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület február hónapban tartandó ülésére. Nyírmada Város Önkormányzata 4564. Nyírmada, Ady E. út 16. Telefonszám: 45/492-100. 249-2/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2014. február hónapban tartandó ülésére. Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben