Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv december óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv december óra

2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének december 11-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Horváth László polgármester Horgos Zsolt alpolgármester Barsi Árpád képviselő Bittó Róbert képviselő Bőhm András képviselő Nagy Nándor képviselő Rainer Ferencné képviselő Zombori László képviselő Távol maradt: Jakosáné Palkó Petra képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezető Balázs Mónika Csilla intézményvezető Tuncsik József Cselgáncs Egyesület képviselője Bognár József Cselgáncs Egyesület képviselője dr. Kocsis Tamás ügyeletvezető főorvos Popper Péter EMKK Zrt. képviselője Horváth László: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, határozatképes. Jakosáné Palkó Petra asszony igazoltan van távol. Javaslom, hogy a 9. számú napirendet elsőként, a 15. számú napirendet másodikként tárgyaljuk. Kérem szavazatukat a napirend módosításáról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth László polgármester módosító indítványát - miszerint a 9. számú előterjesztést elsőként, a 15. számú előterjesztést pedig második napirendként tárgyalja a Képviselő-testület - elfogadja. Horváth László: Most a módosított napirendről kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Együttműködési megállapodás megkötése cselgáncs egyesülettel 2./ Tanpálya bővítésének elvi támogatása 2

3 3./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata 5./ évi munkaterv elfogadása 6./ Zsámbék, 3756/2 hrsz-ú földrészlet megosztásának jóváhagyása 7./ Együttműködési megállapodás Országos Mentőszolgálattal 8./ Útjavítási feladatellátás 9./ Központosított beszerzési eljárások 10./ Mezőőri feladatok ellátása 11./ HÉSZ módosításához kapcsolódó döntések 12./ Csillagerdő Közhasznú Egyesület támogatása közösségi park létráhozása céljából 13./ Tájékoztató a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től használatba kapott ingatlanok hasznosításáról 14./ Felcsút község csatlakozása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 15./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 16./ Zichy Miklós Általános Iskola felújításához kapcsolódó munkálatok Zárt ülés 17./ Zsámbékvíz Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 18./ Zsámbékért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak visszahívása, új tagok megválasztása 19./ Északdunántúli Vízmű Zrt. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása 20./ Főépítészi tevékenység ellátása 21./ Zsámbékvíz Kft. működéséhez kapcsolódó döntések 3

4 1./ Együttműködési megállapodás megkötése cselgáncs egyesülettel Horváth László: Az előterjesztést a Humán és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Mindkét bizottság elutasította a határozati javaslatot. Ez azonban nem a dologgal szembeni ellenállást jelenti, az előkészítetlenség hiánya az ok. A Hivatal előkészítette az együttműködési megállapodást, azonban az egyesület még nem jött létre, így nincs kivel szerződést kötni. Továbbra is nyitottak vagyunk a megállapodás megkötésére, csak még nincsenek meg ennek feltételei. Tuncsik József: Egyetértek azzal, hogy hiányos az előkészítés. Átadnám a szót Bognár József úrnak, a Testnevelési Egyetem tanárának és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőben vonják be őt az egyeztetésbe. Bognár József: Szeretnék lehetőséget kérni a Képviselő-testület tagjaitól, hogy az egyesület megalakításával kapcsolatban egyeztetést folytathassunk le. Horváth László: Ezt szerettem volna kérni magam is. 226/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván a cselgáncs klubbal együttműködési megállapodást kötni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesület képviselőivel folytasson további tárgyalásokat. 2./ Tanpálya bővítésének elvi támogatása Horváth László: Az előterjesztést tegnap tárgyalta a bizottság és javasolta elfogadásra. Megadom a szót Popper Péter úrnak. Popper Péter: Az osztrák tulajdonos megbízásából vagyok itt. Egy régi tervünket valósítjuk meg. A mögöttünk lévő 8,5 hektáros, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területet szeretnénk megvásárolni. Ezzel kapcsolatban megállapodást kötöttünk a terület tulajdonosaival, hogy a terület művelés alóli kivonása és a szabályozás elfogadása után megvásárolnánk a területet. Két ütemben szeretnénk a projektet megvalósítani. Első ütemben egy off-road autózásra alkalmas tanpálya jönne létre, amely egy földúthálózatot és 9-10 gyakorlóteret jelentene. Az autópálya alatt izgalmas terepviszonyok vannak, amelyet szeretnénk kihasználni. Elég komoly igény jelentkezik erre. Több gépkocsifejlesztő céggel vagyunk kapcsolatban. Hosszú távon tervezzük, hogy egy tesztpályát hozunk létre, amely a legszélesebb körben kielégítené az igényeket. Nagyon mozgalmas és munkás félév áll előttünk. Egy mezőgazdasági területből beépíthető területet varázsolni nem egyszerű feladat, ráadásul terhelve vagyunk egy erdészeti problémával is. Kb. június-júliusban érünk a végére. 4

5 Horgos Zsolt: Az off-road pálya átadása mikorra prognosztizálható? Popper Péter: Az eljárástechnika kérdése. A kivonási eljárástól függ. Első körben egy offroad pálya megvalósítását definiáltunk. Csak akkor engedik ki mezőgazdasági művelés alól a területet, ha a projektet megvalósítottuk. Van egy kivonási kérelmünk, amelyet, ha pozitívan bírálnak el, felmehetünk a területre és megvalósíthatjuk a projektet, majd kérhetjük az ideiglenes engedélyt. Ezt követően lehet a földhivatalnál kérni az átvezetést. Reményeink szerint ez június - július körül valósulhatna meg. Azokat, akik most hétvégén a mezőgazdasági utakat használják, szeretnénk szabályozott és nem utolsó sorban biztonságosabb körülmények közé terelni. Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Kérem szavazatukat. 227/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott helyszínrajz és műszaki leírás alapján elviekben támogatja a Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Zrt, a Zsámbék, 090/10. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani tervezett off-road tanpálya létesítését. Határidő: december / évi belső ellenőrzési terv elfogadása Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 228/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervet jelen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata 5

6 Horváth László: Az előterjesztést a PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolja. A határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat 2015-ben nem módosít adómértéket és új adót nem vezet be. A hangsúly a nem -en van. 229/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi adók esetében az adómértéket évre vonatkozóan nem módosítja, települési adót pedig nem vezet be. Határidő: azonnal 5./ évi munkaterv elfogadása Horváth László: A Humán és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a tegnapi napon az előterjesztést. Mindkét bizottság módosítással javasolja elfogadni. Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a módosítás lényegét. Bittó Róbert: A Humán Bizottsággal karöltve javasoljuk, hogy az Emlékfa ültetés Életfa állításra módosuljon és az áprilisi testületi ülés előtt, 16 óra 30 perckor legyen. Horváth László: A 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 230/2014.( XII.11.) számú A Képviselő-testület a Képviselő-testület és bizottságai évi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadja el: - az egyéb önkormányzati rendezvényeknél az Emlékfa ültetés Életfa állítás -ra cserélődik. - az Életfa állítás időpontja: április ,30 perc. 6./ Zsámbék, 3756/2 hrsz-ú földrészlet megosztásának jóváhagyása Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 6

7 231/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ jóváhagyja a mellékelt M-14/2014. munkaszámú, /2014. iktatási számú változási vázrajzot a Zsámbék 3756/2. hrsz-ú földrészlet megosztásáról, 2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett a kérelmező költségére a változás bejegyzése ügyében eljárjon, 3./ a jóváhagyással érintett eljárásban a fellebbezési jogáról lemond. Határidő: folyamatos 7./ Együttműködési megállapodás Országos Mentőszolgálattal Horváth László: A PÜT tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 232/2014.( XII.11.) számú 1./ Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálattal együttműködési megállapodást köt jelen előterjesztés melléklete szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő Zsámbék, 1131/1. hrsz-ú (2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 110.) szám alatti ingatlan, Mentőállomás által használt ingatlanrészének közüzemi díjainak megfizetésére. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodásra. Határidő: december / Útjavítási feladatellátás Horváth László: A PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolja változtatás nélkül. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 7

8 233/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete felkéri a Zsámbéki Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési úthálózat útjavítási feladatainak ellátására és a folyamatos karbantartásra soron kívül folytasson le beszerzési eljárást. Határidő: azonnal 9./ Központosított beszerzési eljárások Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 234/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei működéséhez az alábbi termékek és szolgáltatások beszerzését vonja központosított beszerzés körébe: 1./ informatikai és informatikabiztonsági feladatok ellátása; 2./ irodabútorok beszerzése; 3./ irodaszerek, irodai kisgépek beszerzése; 4./ informatikai eszközök beszerzése; 5./ intézményi közüzemi (ivóvíz- szennyvíz-, gáz-, elektromos) szerelési munkák elvégzése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eljárások bonyolítása; 6./ üzemorvosi feladatellátás; 7./ irodatechnikai berendezések és szolgáltatások beszerzése (fénymásoló, borítékoló) 8./ munkavédelmi feladatok ellátása 9./ pályázatírás, pályázatfigyelés; 10./ belső ellenőrzési feladatok ellátása; 11./ közterületi növénybeszerzés és gondozás; 12./ rendezvények technikai feltételeinek biztosítása; 13./ gépjárművek javítása, karbantartása 14./ kisgépek javítása, karbantartása 15./ közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása. A központosított beszerzések lebonyolítására a Képviselőtestület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül önálló beszerzési csoport létrehozására felkéri a polgármestert és a jegyzőt. 8

9 Határidő: december 31. dr. Malik Dean jegyző Horváth László: Most az elfogatott határozathoz kapcsolódó rendeletről kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2014.(XII.15.) számú R E N D E L E T E a központosított beszerzésekről Zsámbék Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. tv pontjában, valamint közbeszerzésekről szóló évi (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a jogszabályok adta kereteken belül, biztosítva a Magyarország Alaptörvényének a gazdálkodás átláthatóságára való követelmény teljesülését is, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya Zsámbék Város Önkormányzata, mint irányító szerv hatálya alá tartozó, az előirányzatai felett önállóan rendelkező költségvetési szervek e rendeletben meghatározott tárgykörökre történő intézményi beszerzéseire és a közbeszerzési értékhatárokat meghaladó értékű közbeszerzéseire kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e rendelet szabályait az Önkormányzat építési, beruházási közbeszerzéseinél az e rendelet tárgykörébe tartozó esetekben, ha annak fedezete az állami, vagy uniós forrás. 2.. E rendelet tárgyi hatálya az alábbi beszerzési és közbeszerzési tárgyakra terjed ki: a.) informatikai és informatikabiztonsági feladatok ellátása; b.) irodabútorok beszerzése; c.) irodaszerek, irodai kisgépek beszerzése; 9

10 d.) informatikai eszközök beszerzése; e.) intézményi közüzemi (ivóvíz- szennyvíz-, gáz-, elektromos) szerelési munkák elvégzése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eljárások bonyolítása; f.) üzemorvosi feladatellátás; g.)irodatechnikai berendezések és szolgáltatások beszerzése (fénymásoló, borítékoló) h.) munkavédelmi feladatok ellátása i.) pályázatírás, pályázatfigyelés; j.) belső ellenőrzési feladatok ellátása; k.) közterületi növénybeszerzés és gondozás; l.) rendezvények technikai feltételeinek biztosítása; m.) gépjárművek javítása, karbantartása n.) kisgépek javítása, karbantartása o.) közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása. 3.. Eljáró szerv kijelölése Költségvetési szervek e rendelet hatálya alá tartozó beszerzése esetén a beszerzést a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv látja el. 4.. Eljárásrend (1) Központosított beszerzések esetében a lefolytatandó eljárásrendet az irányító szerv által jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési eljárás szabályozza azzal, hogy: a.) az eljárás lefolytatására a kijelölt gazdálkodó szerv vezetője köteles, b.) szerződéskötésre a 3.. (2) bekezdésében foglaltak kivételével- a kijelölt gazdálkodó szerv vezetője köteles. (2) A központosított beszerzések nyilvánosságát elsősorban a honlapon kell biztosítani. 5.. A beszerzések díja, költsége (1) A központosított beszerzések díját a kijelölt gazdálkodó szerv elemi költségvetésében kell tervezni a közbeszerzések, beszerzések bonyolításával összefüggő előirányzat részeként az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében. (2) A beszerzések díját a tárgyévet megelőző év erre a célra fordított költségének alapulvételével kell meghatározni. E rendelet alkalmazásában: 6.. Értelmező rendelkezések 10

11 1. Közbeszerzés, beszerzés az, amit jogszabály értékhatár megállapításával- annak nyilvánít és az Önkormányzat határozatával meghatározott értékhatár feletti kötelezettségvállalás; 2. Beszerzés: közbeszerzés, valamint a közbeszerzésre irányadó jogszabályban meghatározott értékhatár alatti beszerzés; 3. Irányító szerv: az Önkormányzat képviselőtestülete, 4. Gazdálkodó szerv: intézményi és önkormányzati gazdálkodást bonyolító, jogszabályban, képviselő-testületi határozatban felhatalmazott költségvetési szerv. 7.. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2.. szerinti tárgykörök szerződéseinek lejártáról december 31-ig köteles valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó szervezet vezetője értesíteni a kijelölt gazdálkodó szerv gazdasági vezetőjét; (3) A folyamatban lévő beszerzésekre e rendelet hatálya kiterjed, a rendelet hatálybalépése napján hatályos megállapodások esetén azok lejártát követően kell e rendelet szerint eljárni. (4) Ez a rendelet a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek, b) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, c) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról szóló szeptember 7-i 2005/51/EK bizottsági irányelvnek, d) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló december 4-i 1422/2007/EK bizottsági rendeletnek, e) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 10./ Mezőőri feladatok ellátása Horváth László: A PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 11

12 235/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzata a településen működő mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatban felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vizsgálja meg - az ellátandó terület nagyságát és az ellátási területhez szükséges létszámigényt, - az optimális működésének lehetőségeit (egyéni vagy más önkormányzattal közös szolgálat) - létrehozásának és fenntartásának költségeit, - a finanszírozási lehetőségeket valamint az őrszolgálat létrehozásához kapcsolódó rendelet- és szabályzatmódosítások előkészítését. Határidő: soron következő testületi ülés 11./ HÉSZ módosításához kapcsolódó döntések Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kérem szavazatukat. 236/2014.( XII.11.) számú 1./ Zsámbék Város Képviselő-testülete a 3317 hrsz-ú, a 3318/4 hrsz-ú, a 3318/7 hrsz-ú és a 3756/3 hrsz-ú földrészleteket a település hatályos Településszerkezeti Tervével összhangban belterületbe vonja. A belterületbe vonás lakóterület kialakításának fejlesztési céljával történik. Zsámbék Város a kijelölt fejlesztési célt, a lakóterület kialakítását négy éven belül végrehajtja. 2./ Az 1. pont megvalósításának feltétele a 3318/4. hrsz-ú ingatlan tekintetében településrendezési szerződés megkötése. 3./ A Képviselő-testület meghatalmazza és megbízza a Polgármestert a belterületbe vonási eljárás kezdeményezésére, lebonyolítására, a szükséges dokumentumok aláírására, jóváhagyó hatósági döntés esetén a jogorvoslati jogról való lemondásra és a változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 12./ Csillagerdő Közhasznú Egyesület támogatása közösségi park létráhozása céljából 12

13 Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolta. dr. Malik Dean: A távollévő képviselő-asszony jelezte,hogy amennyiben pályázatuk nyerni fog, úgy az önkormányzattól ,- Ft-ot fog igényelni a megvalósításhoz. Horgos Zsolt: Szeretném jelezni, hogy az első fordulón már túljutottak. Horváth László: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 237/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zsámbék, belterület 457. hrsz. (Magyar utca) alatti 1800 nmes közterületet a Csillagerdő Közhasznú Egyesület részére legalább öt évre ingyenesen rendelkezésre bocsájtja, közösségi park létrahozása céljából. 13./ Tájékoztató a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től használatba kapott ingatlanok hasznosításáról Horváth László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy javaslom az I. számú határozati javaslat elfogadását. 238/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé készült beszámolót a - Petőfi S. u Zichy tér - Szent István tér 3. - Volt tiszti kantin - Gagarin utcai körház - Börzsei ház - Volt laktanya ingatlanokra vonatkozóan a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: december

14 14./ Felcsút község csatlakozása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz Horváth László: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 239/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény 47. (2) bekezdése, 89. (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Határidő: azonnal 15./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Horváth László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a határozati javaslatról. 240/2014.( XII.11.) számú A képviselő-testület a november 30-ig lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Horváth László: A tájékoztatót írásban mindenki megkapta Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 14

15 Horváth László: November 28-án jegyző úrral vettünk részt a Premontrei Szakképző szalagavatóján. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Szintén ekkor volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése, ahol teljes tisztújításra került sor. Gratulálok az új tagoknak. November 28-án a református templomban tartottak előadást, amelyen egyedül vettem részt a képviselő-testületből. November 29-én a Keresztelő Szent János Iskolában volt szalagavató. November 30-án volt az első adventi gyertyagyújtás a megújult főtéren. Örülök, hogy nagyon sokan eljöttek és sok pozitív visszajelzést kaptunk. December 6-án a Művelődési Házban volt a Mikulás ünnepség, amely nagyon jól sikerült. December 7-én a Lochberg 10 éves jubileumi gálaműsora volt a Művelődési Házban. Régen látott tömeg volt a művelődési házban. December 9-én Mária-út konferencia volt Esztergomban. Nem egészen az történt, amire számítottam. Az egyesület alapítói felajánlották az önkormányzatoknak, hogy vegyék át az utat. December 10-én katasztrófavédelemmel kapcsolatos előadás volt a polgármestereknek Budapesten. 16./ Zichy Miklós Általános Iskola felújításához kapcsolódó munkálatok Horváth László: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon tárgyalta és módosítás nélkül javasolja elfogadásra. Javaslom az I. számú határozati javaslat elfogadását. 241/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zichy Miklós Általános Iskola komplex energetikai felújításához kapcsolódóan jóváhagyja az alábbi építési, kivitelezési tevékenységek elvégzését: 4 db lépcsőházi nyílászáró cseréje: ,- Ft (bruttó) villanyszerelés ,- Ft szúnyogháló ,- Ft étterem-konyha lefolyók ,- Ft mindösszesen bruttó Ft,- összegben, melynek költségeit és a közbeszerzési eljárás díját saját forrásból a beruházás B komponensére elkülönített bruttó 3.048,- eft összegből és az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási céltartalék egyéb soráról eft átcsoportosításával biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására és a kivitelezési szerződések aláírására. Határidő: december 31. Horváth László: December 23-án a Zichy-téren megnyílik a régóta beharangozott jégpálya. Mindenkit hívok, hogy próbálja ki. A nyílt ülés végén szeretnék minden megjelentnek és 15

16 zsámbéki polgárnak kívánok áldott felkészülést az adventre karácsony előtt, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet. A nyilvános ülést bezárom. k.m.f. Horváth László polgármester dr. Malik Dean jegyző 16

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet Határozatok: 156/2014. (XI. 18.) BVKt 157/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben