Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv december óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv december óra

2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének december 11-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Horváth László polgármester Horgos Zsolt alpolgármester Barsi Árpád képviselő Bittó Róbert képviselő Bőhm András képviselő Nagy Nándor képviselő Rainer Ferencné képviselő Zombori László képviselő Távol maradt: Jakosáné Palkó Petra képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezető Balázs Mónika Csilla intézményvezető Tuncsik József Cselgáncs Egyesület képviselője Bognár József Cselgáncs Egyesület képviselője dr. Kocsis Tamás ügyeletvezető főorvos Popper Péter EMKK Zrt. képviselője Horváth László: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel, határozatképes. Jakosáné Palkó Petra asszony igazoltan van távol. Javaslom, hogy a 9. számú napirendet elsőként, a 15. számú napirendet másodikként tárgyaljuk. Kérem szavazatukat a napirend módosításáról. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth László polgármester módosító indítványát - miszerint a 9. számú előterjesztést elsőként, a 15. számú előterjesztést pedig második napirendként tárgyalja a Képviselő-testület - elfogadja. Horváth László: Most a módosított napirendről kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Együttműködési megállapodás megkötése cselgáncs egyesülettel 2./ Tanpálya bővítésének elvi támogatása 2

3 3./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata 5./ évi munkaterv elfogadása 6./ Zsámbék, 3756/2 hrsz-ú földrészlet megosztásának jóváhagyása 7./ Együttműködési megállapodás Országos Mentőszolgálattal 8./ Útjavítási feladatellátás 9./ Központosított beszerzési eljárások 10./ Mezőőri feladatok ellátása 11./ HÉSZ módosításához kapcsolódó döntések 12./ Csillagerdő Közhasznú Egyesület támogatása közösségi park létráhozása céljából 13./ Tájékoztató a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től használatba kapott ingatlanok hasznosításáról 14./ Felcsút község csatlakozása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 15./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 16./ Zichy Miklós Általános Iskola felújításához kapcsolódó munkálatok Zárt ülés 17./ Zsámbékvíz Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 18./ Zsámbékért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak visszahívása, új tagok megválasztása 19./ Északdunántúli Vízmű Zrt. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása 20./ Főépítészi tevékenység ellátása 21./ Zsámbékvíz Kft. működéséhez kapcsolódó döntések 3

4 1./ Együttműködési megállapodás megkötése cselgáncs egyesülettel Horváth László: Az előterjesztést a Humán és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Mindkét bizottság elutasította a határozati javaslatot. Ez azonban nem a dologgal szembeni ellenállást jelenti, az előkészítetlenség hiánya az ok. A Hivatal előkészítette az együttműködési megállapodást, azonban az egyesület még nem jött létre, így nincs kivel szerződést kötni. Továbbra is nyitottak vagyunk a megállapodás megkötésére, csak még nincsenek meg ennek feltételei. Tuncsik József: Egyetértek azzal, hogy hiányos az előkészítés. Átadnám a szót Bognár József úrnak, a Testnevelési Egyetem tanárának és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőben vonják be őt az egyeztetésbe. Bognár József: Szeretnék lehetőséget kérni a Képviselő-testület tagjaitól, hogy az egyesület megalakításával kapcsolatban egyeztetést folytathassunk le. Horváth László: Ezt szerettem volna kérni magam is. 226/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván a cselgáncs klubbal együttműködési megállapodást kötni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesület képviselőivel folytasson további tárgyalásokat. 2./ Tanpálya bővítésének elvi támogatása Horváth László: Az előterjesztést tegnap tárgyalta a bizottság és javasolta elfogadásra. Megadom a szót Popper Péter úrnak. Popper Péter: Az osztrák tulajdonos megbízásából vagyok itt. Egy régi tervünket valósítjuk meg. A mögöttünk lévő 8,5 hektáros, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területet szeretnénk megvásárolni. Ezzel kapcsolatban megállapodást kötöttünk a terület tulajdonosaival, hogy a terület művelés alóli kivonása és a szabályozás elfogadása után megvásárolnánk a területet. Két ütemben szeretnénk a projektet megvalósítani. Első ütemben egy off-road autózásra alkalmas tanpálya jönne létre, amely egy földúthálózatot és 9-10 gyakorlóteret jelentene. Az autópálya alatt izgalmas terepviszonyok vannak, amelyet szeretnénk kihasználni. Elég komoly igény jelentkezik erre. Több gépkocsifejlesztő céggel vagyunk kapcsolatban. Hosszú távon tervezzük, hogy egy tesztpályát hozunk létre, amely a legszélesebb körben kielégítené az igényeket. Nagyon mozgalmas és munkás félév áll előttünk. Egy mezőgazdasági területből beépíthető területet varázsolni nem egyszerű feladat, ráadásul terhelve vagyunk egy erdészeti problémával is. Kb. június-júliusban érünk a végére. 4

5 Horgos Zsolt: Az off-road pálya átadása mikorra prognosztizálható? Popper Péter: Az eljárástechnika kérdése. A kivonási eljárástól függ. Első körben egy offroad pálya megvalósítását definiáltunk. Csak akkor engedik ki mezőgazdasági művelés alól a területet, ha a projektet megvalósítottuk. Van egy kivonási kérelmünk, amelyet, ha pozitívan bírálnak el, felmehetünk a területre és megvalósíthatjuk a projektet, majd kérhetjük az ideiglenes engedélyt. Ezt követően lehet a földhivatalnál kérni az átvezetést. Reményeink szerint ez június - július körül valósulhatna meg. Azokat, akik most hétvégén a mezőgazdasági utakat használják, szeretnénk szabályozott és nem utolsó sorban biztonságosabb körülmények közé terelni. Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Kérem szavazatukat. 227/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott helyszínrajz és műszaki leírás alapján elviekben támogatja a Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Zrt, a Zsámbék, 090/10. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani tervezett off-road tanpálya létesítését. Határidő: december / évi belső ellenőrzési terv elfogadása Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 228/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervet jelen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata 5

6 Horváth László: Az előterjesztést a PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolja. A határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat 2015-ben nem módosít adómértéket és új adót nem vezet be. A hangsúly a nem -en van. 229/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi adók esetében az adómértéket évre vonatkozóan nem módosítja, települési adót pedig nem vezet be. Határidő: azonnal 5./ évi munkaterv elfogadása Horváth László: A Humán és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a tegnapi napon az előterjesztést. Mindkét bizottság módosítással javasolja elfogadni. Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a módosítás lényegét. Bittó Róbert: A Humán Bizottsággal karöltve javasoljuk, hogy az Emlékfa ültetés Életfa állításra módosuljon és az áprilisi testületi ülés előtt, 16 óra 30 perckor legyen. Horváth László: A 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 230/2014.( XII.11.) számú A Képviselő-testület a Képviselő-testület és bizottságai évi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadja el: - az egyéb önkormányzati rendezvényeknél az Emlékfa ültetés Életfa állítás -ra cserélődik. - az Életfa állítás időpontja: április ,30 perc. 6./ Zsámbék, 3756/2 hrsz-ú földrészlet megosztásának jóváhagyása Horváth László: A PÜT tegnap tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 6

7 231/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ jóváhagyja a mellékelt M-14/2014. munkaszámú, /2014. iktatási számú változási vázrajzot a Zsámbék 3756/2. hrsz-ú földrészlet megosztásáról, 2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett a kérelmező költségére a változás bejegyzése ügyében eljárjon, 3./ a jóváhagyással érintett eljárásban a fellebbezési jogáról lemond. Határidő: folyamatos 7./ Együttműködési megállapodás Országos Mentőszolgálattal Horváth László: A PÜT tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 232/2014.( XII.11.) számú 1./ Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálattal együttműködési megállapodást köt jelen előterjesztés melléklete szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő Zsámbék, 1131/1. hrsz-ú (2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 110.) szám alatti ingatlan, Mentőállomás által használt ingatlanrészének közüzemi díjainak megfizetésére. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodásra. Határidő: december / Útjavítási feladatellátás Horváth László: A PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolja változtatás nélkül. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 7

8 233/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete felkéri a Zsámbéki Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési úthálózat útjavítási feladatainak ellátására és a folyamatos karbantartásra soron kívül folytasson le beszerzési eljárást. Határidő: azonnal 9./ Központosított beszerzési eljárások Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 234/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei működéséhez az alábbi termékek és szolgáltatások beszerzését vonja központosított beszerzés körébe: 1./ informatikai és informatikabiztonsági feladatok ellátása; 2./ irodabútorok beszerzése; 3./ irodaszerek, irodai kisgépek beszerzése; 4./ informatikai eszközök beszerzése; 5./ intézményi közüzemi (ivóvíz- szennyvíz-, gáz-, elektromos) szerelési munkák elvégzése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eljárások bonyolítása; 6./ üzemorvosi feladatellátás; 7./ irodatechnikai berendezések és szolgáltatások beszerzése (fénymásoló, borítékoló) 8./ munkavédelmi feladatok ellátása 9./ pályázatírás, pályázatfigyelés; 10./ belső ellenőrzési feladatok ellátása; 11./ közterületi növénybeszerzés és gondozás; 12./ rendezvények technikai feltételeinek biztosítása; 13./ gépjárművek javítása, karbantartása 14./ kisgépek javítása, karbantartása 15./ közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása. A központosított beszerzések lebonyolítására a Képviselőtestület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül önálló beszerzési csoport létrehozására felkéri a polgármestert és a jegyzőt. 8

9 Határidő: december 31. dr. Malik Dean jegyző Horváth László: Most az elfogatott határozathoz kapcsolódó rendeletről kérem szavazatukat. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2014.(XII.15.) számú R E N D E L E T E a központosított beszerzésekről Zsámbék Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. tv pontjában, valamint közbeszerzésekről szóló évi (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a jogszabályok adta kereteken belül, biztosítva a Magyarország Alaptörvényének a gazdálkodás átláthatóságára való követelmény teljesülését is, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya Zsámbék Város Önkormányzata, mint irányító szerv hatálya alá tartozó, az előirányzatai felett önállóan rendelkező költségvetési szervek e rendeletben meghatározott tárgykörökre történő intézményi beszerzéseire és a közbeszerzési értékhatárokat meghaladó értékű közbeszerzéseire kell alkalmazni. (2) Nem kell alkalmazni e rendelet szabályait az Önkormányzat építési, beruházási közbeszerzéseinél az e rendelet tárgykörébe tartozó esetekben, ha annak fedezete az állami, vagy uniós forrás. 2.. E rendelet tárgyi hatálya az alábbi beszerzési és közbeszerzési tárgyakra terjed ki: a.) informatikai és informatikabiztonsági feladatok ellátása; b.) irodabútorok beszerzése; c.) irodaszerek, irodai kisgépek beszerzése; 9

10 d.) informatikai eszközök beszerzése; e.) intézményi közüzemi (ivóvíz- szennyvíz-, gáz-, elektromos) szerelési munkák elvégzése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eljárások bonyolítása; f.) üzemorvosi feladatellátás; g.)irodatechnikai berendezések és szolgáltatások beszerzése (fénymásoló, borítékoló) h.) munkavédelmi feladatok ellátása i.) pályázatírás, pályázatfigyelés; j.) belső ellenőrzési feladatok ellátása; k.) közterületi növénybeszerzés és gondozás; l.) rendezvények technikai feltételeinek biztosítása; m.) gépjárművek javítása, karbantartása n.) kisgépek javítása, karbantartása o.) közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása. 3.. Eljáró szerv kijelölése Költségvetési szervek e rendelet hatálya alá tartozó beszerzése esetén a beszerzést a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv látja el. 4.. Eljárásrend (1) Központosított beszerzések esetében a lefolytatandó eljárásrendet az irányító szerv által jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési eljárás szabályozza azzal, hogy: a.) az eljárás lefolytatására a kijelölt gazdálkodó szerv vezetője köteles, b.) szerződéskötésre a 3.. (2) bekezdésében foglaltak kivételével- a kijelölt gazdálkodó szerv vezetője köteles. (2) A központosított beszerzések nyilvánosságát elsősorban a honlapon kell biztosítani. 5.. A beszerzések díja, költsége (1) A központosított beszerzések díját a kijelölt gazdálkodó szerv elemi költségvetésében kell tervezni a közbeszerzések, beszerzések bonyolításával összefüggő előirányzat részeként az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében. (2) A beszerzések díját a tárgyévet megelőző év erre a célra fordított költségének alapulvételével kell meghatározni. E rendelet alkalmazásában: 6.. Értelmező rendelkezések 10

11 1. Közbeszerzés, beszerzés az, amit jogszabály értékhatár megállapításával- annak nyilvánít és az Önkormányzat határozatával meghatározott értékhatár feletti kötelezettségvállalás; 2. Beszerzés: közbeszerzés, valamint a közbeszerzésre irányadó jogszabályban meghatározott értékhatár alatti beszerzés; 3. Irányító szerv: az Önkormányzat képviselőtestülete, 4. Gazdálkodó szerv: intézményi és önkormányzati gazdálkodást bonyolító, jogszabályban, képviselő-testületi határozatban felhatalmazott költségvetési szerv. 7.. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2.. szerinti tárgykörök szerződéseinek lejártáról december 31-ig köteles valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó szervezet vezetője értesíteni a kijelölt gazdálkodó szerv gazdasági vezetőjét; (3) A folyamatban lévő beszerzésekre e rendelet hatálya kiterjed, a rendelet hatálybalépése napján hatályos megállapodások esetén azok lejártát követően kell e rendelet szerint eljárni. (4) Ez a rendelet a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek, b) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, c) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról szóló szeptember 7-i 2005/51/EK bizottsági irányelvnek, d) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló december 4-i 1422/2007/EK bizottsági rendeletnek, e) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 10./ Mezőőri feladatok ellátása Horváth László: A PÜT tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 11

12 235/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzata a településen működő mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatban felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vizsgálja meg - az ellátandó terület nagyságát és az ellátási területhez szükséges létszámigényt, - az optimális működésének lehetőségeit (egyéni vagy más önkormányzattal közös szolgálat) - létrehozásának és fenntartásának költségeit, - a finanszírozási lehetőségeket valamint az őrszolgálat létrehozásához kapcsolódó rendelet- és szabályzatmódosítások előkészítését. Határidő: soron következő testületi ülés 11./ HÉSZ módosításához kapcsolódó döntések Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kérem szavazatukat. 236/2014.( XII.11.) számú 1./ Zsámbék Város Képviselő-testülete a 3317 hrsz-ú, a 3318/4 hrsz-ú, a 3318/7 hrsz-ú és a 3756/3 hrsz-ú földrészleteket a település hatályos Településszerkezeti Tervével összhangban belterületbe vonja. A belterületbe vonás lakóterület kialakításának fejlesztési céljával történik. Zsámbék Város a kijelölt fejlesztési célt, a lakóterület kialakítását négy éven belül végrehajtja. 2./ Az 1. pont megvalósításának feltétele a 3318/4. hrsz-ú ingatlan tekintetében településrendezési szerződés megkötése. 3./ A Képviselő-testület meghatalmazza és megbízza a Polgármestert a belterületbe vonási eljárás kezdeményezésére, lebonyolítására, a szükséges dokumentumok aláírására, jóváhagyó hatósági döntés esetén a jogorvoslati jogról való lemondásra és a változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 12./ Csillagerdő Közhasznú Egyesület támogatása közösségi park létráhozása céljából 12

13 Horváth László: A PÜT a tegnapi napon tárgyalta és elfogadásra javasolta. dr. Malik Dean: A távollévő képviselő-asszony jelezte,hogy amennyiben pályázatuk nyerni fog, úgy az önkormányzattól ,- Ft-ot fog igényelni a megvalósításhoz. Horgos Zsolt: Szeretném jelezni, hogy az első fordulón már túljutottak. Horváth László: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 237/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zsámbék, belterület 457. hrsz. (Magyar utca) alatti 1800 nmes közterületet a Csillagerdő Közhasznú Egyesület részére legalább öt évre ingyenesen rendelkezésre bocsájtja, közösségi park létrahozása céljából. 13./ Tájékoztató a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től használatba kapott ingatlanok hasznosításáról Horváth László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy javaslom az I. számú határozati javaslat elfogadását. 238/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé készült beszámolót a - Petőfi S. u Zichy tér - Szent István tér 3. - Volt tiszti kantin - Gagarin utcai körház - Börzsei ház - Volt laktanya ingatlanokra vonatkozóan a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: december

14 14./ Felcsút község csatlakozása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz Horváth László: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat az I. számú határozati javaslatról. 239/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény 47. (2) bekezdése, 89. (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Határidő: azonnal 15./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Horváth László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazatukat a határozati javaslatról. 240/2014.( XII.11.) számú A képviselő-testület a november 30-ig lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről Horváth László: A tájékoztatót írásban mindenki megkapta Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 14

15 Horváth László: November 28-án jegyző úrral vettünk részt a Premontrei Szakképző szalagavatóján. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Szintén ekkor volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése, ahol teljes tisztújításra került sor. Gratulálok az új tagoknak. November 28-án a református templomban tartottak előadást, amelyen egyedül vettem részt a képviselő-testületből. November 29-én a Keresztelő Szent János Iskolában volt szalagavató. November 30-án volt az első adventi gyertyagyújtás a megújult főtéren. Örülök, hogy nagyon sokan eljöttek és sok pozitív visszajelzést kaptunk. December 6-án a Művelődési Házban volt a Mikulás ünnepség, amely nagyon jól sikerült. December 7-én a Lochberg 10 éves jubileumi gálaműsora volt a Művelődési Házban. Régen látott tömeg volt a művelődési házban. December 9-én Mária-út konferencia volt Esztergomban. Nem egészen az történt, amire számítottam. Az egyesület alapítói felajánlották az önkormányzatoknak, hogy vegyék át az utat. December 10-én katasztrófavédelemmel kapcsolatos előadás volt a polgármestereknek Budapesten. 16./ Zichy Miklós Általános Iskola felújításához kapcsolódó munkálatok Horváth László: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon tárgyalta és módosítás nélkül javasolja elfogadásra. Javaslom az I. számú határozati javaslat elfogadását. 241/2014.( XII.11.) számú Zsámbék Város Képviselő-testülete a Zichy Miklós Általános Iskola komplex energetikai felújításához kapcsolódóan jóváhagyja az alábbi építési, kivitelezési tevékenységek elvégzését: 4 db lépcsőházi nyílászáró cseréje: ,- Ft (bruttó) villanyszerelés ,- Ft szúnyogháló ,- Ft étterem-konyha lefolyók ,- Ft mindösszesen bruttó Ft,- összegben, melynek költségeit és a közbeszerzési eljárás díját saját forrásból a beruházás B komponensére elkülönített bruttó 3.048,- eft összegből és az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási céltartalék egyéb soráról eft átcsoportosításával biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására és a kivitelezési szerződések aláírására. Határidő: december 31. Horváth László: December 23-án a Zichy-téren megnyílik a régóta beharangozott jégpálya. Mindenkit hívok, hogy próbálja ki. A nyílt ülés végén szeretnék minden megjelentnek és 15

16 zsámbéki polgárnak kívánok áldott felkészülést az adventre karácsony előtt, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet. A nyilvános ülést bezárom. k.m.f. Horváth László polgármester dr. Malik Dean jegyző 16

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Iktatószám: II/1-10/2016. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. július 27-én 18:00 órakor az önkormányzati hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 93-98. /2016.(XI.10.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/22/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben