Prizma - Őrmező parkoló kialakítás - Tájékoztató az eljárás ereményéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prizma - Őrmező parkoló kialakítás - Tájékoztató az eljárás ereményéről"

Átírás

1 Prizma - Őrmező parkoló kialakítás - Tájékoztató az eljárás ereményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 16697/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest Főváros XI. Kerület Őrmező városrész Teljesítés helye: Boldizsár utca - Péterhegyi út - Őrmezei út - Balatoni út által határolt területe, valamint a Rimaszombati út, Május utca és Március utcák Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Garden-System Kft. Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Hamzsabégi út 60. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1113 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb x I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés az Őrmező utcai lakótelep parkolóinak a kivitelezési munkálatai vonatkozásában II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. Kerület Őrmező városrész Boldizsár utca - Péterhegyi út - Őrmezei út - Balatoni út által határolt területe, valamint a Rimaszombati út, Május utca és Március utcák NUTS-kód: HU101 II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: Vállalkozási szerződés az Őrmező utcai lakótelep parkolóinak a kivitelezési munkálatai vonatkozásában 1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának megbízásából az TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. (1139 Budapest, Teve u. 9/C. II/11.) elkészítette a Budapest Főváros XI. Kerület Őrmező városrész Boldizsár utca - Péterhegyi út - Őrmezei út - Balatoni út által határolt területének, valamint a Rimaszombati út, Május utca és Március utcák fizető parkolási övezetbe vonása engedélyezési és kiviteli tervét. A tervezési feladat az Őrmező lakótelep jelenlegi parkolási helyzetének vizsgálata, az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően szabályos parkoló állások kialakítása, fizető várakozási övezet kialakítása. 2. A jelenlegi állapot ismertetése 3

4 A vizsgált terület, Budapesten a XI. kerület Őrmező városrésze. A tervezési terület több jól elkülöníthető egységből áll: Őrmezői lakótelep; családi házas övezet; nem beépített, alig használt területek; M4-es metróhoz ill. Kelenföld vasúti pályaudvarhoz kapcsolódó területek. Őrmezői lakótelep Az Őrmezői lakótelepet nyugatról a 7 sz. főút (Balatoni út), keletről a Kelenföldi pályaudvar és a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal határolja. A lakótelep belső úthálózatának két gyűjtőútja a Neszmélyi út és a Menyecske utca, melyek egyben a lakótelepet kiszolgáló autóbuszok közlekedési útvonalai is. A gyűjtőutakhoz kapcsolódó lakóutak 30-as korlátozott sebességű övezetben vagy lakó-pihenő övezetben fekszenek. A lakótelep parkolási igénye a lakóépületeket és intézményeket figyelembe véve az OTÉK előírásai szerint közel 2500 férőhely. Jelenleg a lakótelepen három őrzött, fizető parkoló található: 90 férőhely a Boldizsár utca keleti részén, 70 férőhely a Menyecske utcai óvoda mellett, valamint 110 férőhely az Igmándi utca végén. Jelenleg közel 1250 férőhely használható szabályos parkolásra (kiépített parkolók és szabályos szegély melletti parkolások) és közel szabálytalanul parkoló jármű van (zöldfelületen megállás, tiltott helyen állás). A parkolási igény kisebb része irányul a közintézmények, üzletek elérésére, döntő része a helyi lakosság parkolása. Családi házas övezet A lakóteleptől nyugatra és délre fekvő lakóutcák, illetve a Kelenföldi pályaudvar aluljárójától északra fekvő lakóutcák családi házas övezetben fekszenek. Ezek az utcák a Csárda utca, Igmándi utca nyugati szakasza, a Mikes Kelemen utca, északon a Május utca, Március utca és Rimaszombati út. Az Csárda utca, Igmándi utca nyugati szakasza és a Mikes Kelemen utca lakó-pihenő övezetben fekszenek. Az északon található lakóutcák átmenő forgalma kicsi, mivel zsákutcák. A lakóutcák burkolata rossz vagy közepes állapotú. Az Igmándi utcában a gyalogos forgalmat kis szélességű járda és a telkek előtti kapubehajtók biztosítják, az utcában nincs teljesen kiépített gyalogjárda. A Mikes Kelemen utcában nincs kiépített gyalogjárda, a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A Csárda utcában egyoldali, kis szélességű gyalogjárda található. A parkolás jellemzően saját telken, kapubehajtón történik. Az Igmándi utcában a meglévő gyalogjárdára ill. zöldfelületre fél kerékkel felállva párhuzamosan parkolnak a gépjárművek. A Rimaszombati út páratlan oldalán gyalogjárda található, páros oldalán murvás kiemelt szegéllyel határolt padka. A Május utca kis szakaszán keskeny gyalogjárda halad. A Március utcában kétoldali gyalogjárda található. Az utcában a 2810/7 és 2810/8 hrsz. ingatlanok határán a burkolaton fizikai lezárás található, így az utca egy része a Budaörsi útról, másik része pedig a Rimaszombati úton keresztül érhető el. Egyéb területek A tervezési terület déli részén található Őrmezei út földút, mely a Létra utca felől beton elemekkel le van zárva a forgalom elől, forgalma csekély. A Létra utca nagyrészt földút, Balatoni úti csomópont közelében szilárd burkolattal rendelkezik. A Rimaszombati út Balatoni úttal párhuzamos szakasza nagyrészt beépítetlen terület, a Balatoni út felől található murvás területet parkolásra használják a gépjármű vezetők. A Boldizsár utca és a Rimaszombati út által határolt területen jelenleg is folyik az M4 metró építéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 3. Tervezési műszaki jellemzők A terv az ÚT :2004 Közutak tervezése (KTSZ) c. útügyi műszaki előírásban és a kapcsolódó útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak, és egyéb műszaki előírásokban megfelelően készült. 4. Javasolt beavatkozások, helyszínrajzi kialakítás 4

5 A beépítettség és a zöld felületek, közösségi terek védelme érdekében nagy felületű parkoló nem létesíthető a lakótelep közvetlen környezetében. A parkoló helyek kialakítása során figyelembe vettük és vizsgáltuk: az egyes utcákban kialakult jelenleg még illegális parkolási szokásokat (pl.: zeneiskola mellett), útügyi műszaki előírásoknak nem megfelelő kialakítású parkoló területeket (pl.: Menyecske utca 10-12, Igmándi utca előtt) a szegélyen parkolást, ahol megfelelően kialakítható parkolóhely (pl.:. Igmándi utca nyugati szakasza), a parkolásra eddig is használt, de nem szilárd burkolattal rendelkező helyeket (pl.: Rimaszombati út). A következőkben említett beavatkozásokkal összesen 147 db parkolóhely építhető: Rimaszombati út: 73 db Zeneiskola mellett: 12 db Péterhegyi út déli szakasza: 18 db Igmándi utca: 42 db Menyecske utca: 2 db Az új parkolóhelyek építése mellett több parkoló felújítását, kijelölését javasoljuk burkolati jelek elhelyezésével. Parkolóhelyek kijelölése Az ÚT Parkolási létesítmények geometriai tervezése c. útügyi műszaki előírás alapján a parkolóállások és azok megközelítését biztosító utak tervezése során az alábbi méreteket vettük figyelembe: Parkolóállások minimális méretei (4.2. táblázat, 16. oldal alapján): Párhuzamos felállás: hossza 5,50-6,00 m, szélessége 2,00 m Ferde felállás (45 ): mélysége a forgalmi sáv szélétől: 4,00 m, utcafronti hosszúság: 3,54 m, parkolóállás szélessége: 2,50 m Merőleges felállás: mélysége: 4,50 m, szélessége: 2,50 m Megközelítést biztosító út minimális szélessége (4.21. ábra, 26. oldal alapján): Ferde és párhuzamos felállás esetén: 3,00 m Merőleges felállás esetén: 5,00 m (Az elkészült terv illeszkedik a Főmterv Zrt. által készített Péterhegyi út, Rimaszombati út és Boldizsár utca engedélyezési tervéhez.) Rimaszombati út A Széchenyi István Gimnázium előtt külön behajtón érhető el 43 parkolóhely, melyből 2 db párhuzamos, és 41 db merőleges kialakítású. A merőleges parkolók hossza 5,00 m, szélességük 2,50 m, a párhuzamos parkoló hossza 6,00 m, szélessége 2,00 m. A parkolóhoz vezető út behajtójának át építése és szegélykorrekció szükséges. A kialakított parkolók és a zöldfelület határán kiemelt szegély, a burkolathoz csatlakozó oldalon süllyesztett szegély épül. A szabálytalan parkolások kivédése céljából pollerek építése javasolt a parkolók környezetében a helyszínrajzon jelölt helyeken. A parkoló mellett 1,50 m széles és 7,30 m hosszú gyalogjárda építése javasolt. A Rimaszombati út belső keleti szakaszán jelenleg az út mellett, gimnázium felől kialakított murvás padkán történik fél kerékkel. A tervezett állapotban a gépjárművek részben a jelenlegi útburkolatot, részben pedig fél kerékkel felállva, a murva helyett szilárd burkolattal kialakított felületet használhatják parkolásra. Az építés előtt meglevő kiemelt szegély felülvizsgálata szükséges, amennyiben a minősége nem megfelelő vagy meghaladja az autók számára 5

6 biztonsággal használható magasságot át kell építeni döntött szegélyre. A tervezett parkoló szélessége 2,00 m. A területen összesen 30 férőhely alakítható ki. A parkolásra használható felület határait tartós burkolati jellel kell jelölni. A parkoló kialakításával 4,80-5,00 m széles útpálya marad a kétirányú forgalom számára. Május utca, Március utca A lakóutcák szélessége és kialakítása nem teszi lehetővé a szegély mellett várakozást vagy parkolóhely kialakítást. A helyi lakosság számára a parkolás telken belül történik. Boldizsár utca A Rimaszombati út és a Kérő utca között a gyalogjárdára parkolás megelőzésére pollerek elhelyezése javasolt. A Rimaszombati úttól a Kérő utcáig Megállni tilos jelzés érvényes. A Cirmos utca felől érkezők számára Kétirányú forgalom tábla kihelyezése javasolt a Kérő utca előtt 50 méterrel. Kérő utca A Boldizsár utca előtt a páratlan oldalon 3 férőhelyes, a páros oldalon 1 férőhelyes párhuzamos parkoló kijelölése javasolt az útburkolaton. Fontos a posta és a rendőrség elérésére szolgáló kiszolgáló út kezdeténél kihelyezett Mindkét irányból behajtani tilos tábla alatt levő Kivéve rendőrség, posta kiegészítő tábla pótlása a szabálytalan parkolások elkerülésére. Az utcában a helyszínrajzon jelölt táblák kihelyezése szükséges. Menyecske utca A Költők parkjánál található kijelölt gyalogátkelőhely után Megállni tilos tábla elhelyezése javasolt. A meglevő rendelőintézet melletti "Megállni tilos" táblát "50 m" kiegészítő táblával kell kiegészíteni. A Menyecske utca előtt a jelenlegi burkolat szélessége nem teszi lehetővé a kétoldali merőleges parkolást, ezért helyette mindkét oldalon 45 -os parkolás kialakítása szükséges. A parkolószám csökkenésének megelőzésére a zöldfelület rovására új burkolt felület kerül építésre. A zöldfelület és a burkolat határán kiemelt szegély épül. Az épülő új, aszfalt burkolat a meglevő burkolat irányába essen a megfelelő vízelvezetés érdekében. Ugyanitt 3 db párhuzamos parkoló felfestése javasolt a csomópont előtt. A Menyecske utca 1-3. előtt kialakított merőleges parkoló állások szabályos felfestését javasoljuk. A közösségi kerttel szemközt, a Csárda utca és Neszmélyi út találkozásánál található parkolóban a parkoló állások szabályos felfestése javasolt. Vőfély utca A Vőfély utcában két helyen "Megállni tilos" tábla kihelyezése szükséges "34 m" és "45 m" kiegészítő táblákkal valamint szegélyen burkolati jellel kiegészítve. A Menyecske utca 29 szám mögötti parkolónál 2 férőhelyes párhuzamos parkoló felfestése javasolt. A Menyecske utca 37 szám mögött 4 férőhelyes párhuzamos parkoló felfestése javasolt. Neszmélyi út A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mellett található vegyes forgalmú utca keresztmetszete nem teszi lehetővé a burkolaton történő párhuzamos parkolást, ezért a meglevő zöldfelület rovására parkoló felületet kell kialakítani. A zöldfelület helyén 1,50 m széles burkolt felület és a meglevő útburkolatból 0,50 m széles sáv biztosítja a 2,00 m széles párhuzamos parkolást. A burkolat és a parkoló felület határáén süllyesztett szegély épül, a parkoló és a zöldfelület határán kiemelt szegély épül. A útból a parkolásra igénybe vehető szélesség határát burkolati jellel jelölni kell. Összesen 12 db párhuzamos parkoló hely alakítható ki. Igmándi utca Az Igmándi utca 28. előtti területen a burkolat felújításával összesen 8 db új merőleges parkolóhely létesíthető. A jelenlegi rossz állapotú járda és a szegély korrekciója szükséges. A meglevő kiemelt szegélyt át kell építeni süllyesztett szegélyre 19,25 m hosszan. A parkoló mellett 6

7 kiemelt szegélyt kell építeni. A parkoló állások szélessége 2,50 m, hossza 4,50 m. Az Igmándi utca előtt, az út bal oldalán jelenleg megengedett a járdán parkolás félkerékkel, azonban a parkoló gépjárművek sokszor annyira felállnak, hogy a gyalogosok már nem férnek el kényelmesen a járdán. Ezért az Igmándi utca előtti merőleges parkoláshoz hasonlóan a lakóépületek előtti területen is parkolókat lehet kialakítani. A meglevő, lakóépületek előtti merőleges parkolókat át kell építeni, és új gyalogjárdát kell kiépíteni, hogy a parkolást a gépjárművezetők ne a jelenleg használt gyalogjárdán keresztül haladva végezzék. A parkoló állások szélessége 2,30-2,50 m között változik, hosszuk 5,00 m. Összesen 18 db teljesen új parkoló létesíthető, és 16 db meglevő parkoló felújítása szükséges a területen. Az építés során figyelembe kell venni és védeni kell a meglévő fákat. A parkolók és a járda csatlakozásánál süllyesztett szegélyt kell építeni. A parkoló mellett, ahol zöldfelülethez csatlakozik kiemelt szegélyt kell építeni és tereprendezés szükséges. A járda korrekciója 123,00 m hosszon 1,50 m szélességben történik, a zöldfelülethez a gyalogjárda kerti szegéllyel csatlakozik. A meglevő parkolást szabályozó, műszaki előírásnak megfelelő kialakított parkoló állások felfestése javasolt az Igmándi utcában a 4.3. helyszínrajz szerint. Az Igmándi utca előtt a járdán fél kerékkel parkolás kijelöléséhez javasolt a meglevő kiemelt szegély átépíteni döntött szegélyre. Az Igmándi utca kétirányú szakaszán a Péterhegyi útig több szakaszon megállási tilalmat kell létesíteni, mivel a szűk keresztmetszet miatt itt nem engedhető meg a két oldalon történő párhuzamos parkolás. Az Igmándi utca családi házas szakaszán a ~6,00-6,20 m burkolatszélesség miatt, kétirányú forgalom esetén csak egy oldalon engedhető meg a szegély mellett parkolás, ezért az utca páros oldalán Megállni tilos tábla kihelyezése szükséges. A parkoló kezdetét és végét tartós burkolati jellel kell felfesteni. A kapubehajtók megközelítésére ügyelve kell kialakítani a parkolókat. A kapubehajtók előtti területen X-jelet kell felfesteni. A helyi lakosság számára a parkolás telken belül biztosított. Péterhegyi út A Péterhegyi út déli szakaszán a meglevő kialakítást követve a murvás felületet szilárd burkolatúvá kell átépíteni. A 4.3. helyszínrajz szerinti kialakításban 18 parkolóhely létesíthető. A parkoló állások hossza 5,00 m, szélességük 2,50 m. A parkoló és a zöldfelület határán kiemelt szegély épül, a Péterhegyi út és a parkolók csatlakozásánál süllyesztett szegély épül. Csárda utca A Mikes Kelemen utca és Igmándi utca között az út páratlan oldalán, az Igmándi utca és a Neszmélyi út között az út páros oldalán párhuzamos parkolók alakíthatók ki 2,00 m szélességben. A parkoló kezdetét és végét tartós burkolati jellel kell felfesteni. A kapubehajtók megközelítésére ügyelve kell kialakítani a parkolókat. A kapubehajtók előtti területen X-jelet kell felfesteni. Mikes Kelemen utca, Létra utca, Őrmezei út A lakóutcák szélessége és kialakítása nem teszi lehetővé a szegély mellett várakozást vagy parkolóhely kialakítást. A helyi lakosság számára a parkolás telken belül történik. Az útburkolati jelek kialakítása tartós, fehér, thermoplasztik festékkel történjen. A tervezett parkoló kialakítások és a forgalomtechnikai megoldások a számú rajzokon kerülnek bemutatásra. 5. Magassági kialakítás A tervezett parkolók kialakítása a meglevő burkolathoz igazodik magasságilag. A magassági szinteket a kivitelezés előtt le kell ellenőrizni, a kivitelezést a meglevő szintekhez igazodva kell elvégezni. Szegélyen, járdán fél kerékkel történő parkolás esetén meg kell vizsgálni a meglevő kiemelt szegély magasságát és állapotát, amennyiben nem kielégítő átépítése szükséges döntött szegélyre. 6. Keresztmetszeti kialakítás 7

8 Új parkoló építése esetén a parkoló 2,00-2,50%-kal a közút felé esik. Jellemzően a parkoló és a zöldfelület határán kiemelt szegély épül, a parkoló és a közút határán süllyesztett szegély épül, járdán fél kerékkel parkolás esetén a meglevő szegély felülvizsgálatát követően döntött szegély építése javasolt. Az előírásoknak megfelelő parkolás biztosításához a 3. fejezetben ismertetett parkoló állás szélességek figyelembe vételével kerültek kialakításra a parkolók. A gyalogjárda minimális szélessége 1,50 m. A gyalogjárda és a zöldfelület határán kerti szegély épül. 7. Pályaszerkezetek Burkolatfelújítás pályaszerkezete parkoló esetén: 8 cm (gyephézagos) betonkő burkolat 3 cm Z0/5 ágyazó homok 15 cm Ckt. stabilizált kavics alapréteg 25 cm homokos kavics védőréteg A Burkolatépítés esetében a védőréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT sz. műszaki előírás szerint az F tényező értéke B terhelési osztály esetén 50 cm (I. éghajlati övezet). Az f i tényező értéke betonkő burkolat esetén 1,3, cementtel stabilizált homokos kavics esetén 1,2. Így hv=50-(8 x 1, x 1,2)=21,6 cm. Az alkalmazott védőréteg vastagsága 25 cm. A beton burkolókövek fektetése a forgalmi terheléstől függően az ÚT szabványnak megfelelően változhat. B terhelési osztály esetén halszálka vagy futósoros kötés vagy ezzel egyenértékű fektetési mintázat lehet, A kapcsolódási osztályú kövekkel kialakítva. Burkolat felújítás, aszfalt burkolat pályaszerkezete: 4 cm aszfaltbeton kopóréteg 6 cm aszfaltbeton kötőréteg 20 cm Ckt. stabilizált kavics alapréteg 25 cm homokos kavics védőréteg Az aszfalt burkolat esetében a védőréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT sz. műszaki előírás szerint az F tényező értéke C terhelési osztály esetén 60 cm (I. éghajlati övezet). Az fi tényező értéke hengereltaszfalt esetén 1,5, hidraulikus kötőanyaggal stabilizált kavics esetén 1,2. Így hv=60-(10 x 1, x 1,2)=21 cm. Az alkalmazott védőréteg vastagsága 25 cm. Gyalogjárda pályaszerkezete: 3 cm MA4 öntöttaszfalt kopóréteg 10 cm C12/15 beton alapréteg 30 cm homokos kavics védőréteg A fenti pályaszerkezet esetében a védőréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az ÚT sz. műszaki előírás szerint az F tényező értéke A terhelési osztály esetén 50 cm (I. éghajlati övezet). A fagyvédőréteg vastagságát a következőképpen kell számítani: hv=f-σ(hixfi) ahol: hv a védőréteg vastagsága hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó tényező. Az fi tényező értéke aszfalt burkolat esetén 1,2, beton burkolatalap esetén 1,3. Így hv=50-(3 x 1, x 1,3)=32,5 cm, így a védőréteg vastagsága 30 cm. Az elkészült járdaburkolatnak ki kell elégítenie az ÚT sz. műszaki előírás 4. fejezete szerinti minőségi követelményeket. Külön felhívjuk a figyelmet az alábbiak betartására: felületi egyenletesség: 4 m hosszú léc alatt 6 mm-nél nagyobb hullám nem lehet, a kopóréteg felülete mikroérdes legyen, 8

9 a kopóréteg keresztirányú esése a tervezettől ±0,25%-al térhet el, a földmű tömörsége a felső 50 cm-ben legalább Trρ=90% legyen, a burkolatalap és a kopóréteg feleljen meg az ÚT , az ÚT és az ÚT sz. műszaki előírások követelményeinek, a szegélyek beton alapjának vastagsága a szegélykő alatt legalább 10 cm, szélessége a külső oldalon 10 cm legyen, a kiemelt szegély külső oldalán az alap felső éle 5 cm-el legyen a szegélykő felső síkja alatt, a kiálló sarkot legalább 45 -os szögben, 4-5 cm szélességben kell letompítani. A lehumuszolt terep felső 0.25 m vastag rétegét Tr# # 85% tömörségi fokig tömöríteni kell. A lehumuszolt felszínen E2 = 15 MN/m2 teherbírást kell igazolni. A földmunkák csak arra alkalmas időjárási körülmények között végezhetők. A töltéstestben mindenhol Tr# # 85% tömörséget kell biztosítani, kivéve a földmunka felső 0,5 m vastag rétegét, amelyben ez a megkívánt érték min. 90%. A földmunka tetejére a pályaszerkezet alá 0,50 m vastagságban speciálisan meghatározott anyagokat kell beépíteni, ezek adják a teljes földmű lezárását. Ennek alsó 0,20 m-es része általános esetben vegyes szemszerkezetű, jól tömöríthető, jól graduált szemcsés anyagból kell épüljön (javítóréteg anyaga), fagyveszélyes miatt. Az előírások szerinti feltételek figyelembevételével ezt a réteget olyan anyagból kell megépíteni, amely a fagyvédő rétegre vonatkozó szemszerkezeti előírásoknak is megfelel (az előírt tömörségi és teherbírási paramétereken túlmenően). 8. Vízelvezetés A tervezési területen a csapadékvíz elvezetését a jelenlegi rendszerrel kell megoldani. Többlet csapadékvíz a tervezett beavatkozástól nem kerül a közterületre. 9. Érintett közművek A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek érintettek. Ahol közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról. A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása. A meglévő föld alatti vezetékeket a közműkezelőktől beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. A nyilvántartási adatok pontosságáért az adott szolgáltató a felelős. A jelen terven szereplő nyomvonalak pontossága a közmű üzemeltetőktől kapott alapadatok bizonytalansága miatt nem garantálható. Ennek figyelembe vételével a föld alatti vezetékek környezetében kivitelezési munkát végezni csak a közmű tulajdonosok előírásait betartva, a közműkezelők szakfelügyelete mellett lehet. A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős. 10. Terület-igénybevétel A tervezett beavatkozások kialakítása közút céljára kijelölt terület igénybevételével történik. 11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására: 9

10 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse. Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata. Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. Az ellátandó feladatok további részletezését az felhívás mellékletét képző dokumentációban található. Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 10

11 II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III ) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : 11

12 A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió forintot [Kbt (7) bekezdés a) pont]. III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem III.3) Adminisztratív információk III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 12

13 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Őrmező utcai lakótelep parkolóinak a kivitelezési munkálatai vonatkozásában IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: igen IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2014/08/01 (év/hó/nap) IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Garden-System Kft. Postai cím: Móra F. u. 87. Város/Község: Kistarcsa Postai irányítószám: 2143 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal) A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%), A szerződés végleges összértéke Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / 13

14 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):, (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%), IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) VIANOVA 87 Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas u (cím) HU (székhely szerinti ország) Hajdu és Társai Kft. (név) 1031 Budapest, Áldomás utca 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) 14

15 Garden-System Kft. (név) 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87. (cím) HU (székhely szerinti ország) (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.2) További információk (adott esetben) V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: Dátum: 2014/07/01 (év/hó/nap) V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján V.2.4) Egyéb információk: V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/12 (év/hó/nap) 15

16 A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére közfoglalkoztatási programhoz kullancs elleni védőoltás (FSME-IMMUN felnőtteknek szuszpenziós injekció) 320 db beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Részletesebben

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: EH - A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "C" és "D" épület tetőfelületének déli oldalán 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

3D Nyomtató - eredmény

3D Nyomtató - eredmény 3D Nyomtató - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.)

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Vadász u. 11-13. energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele TEE- SZE Diákmunka igénybevétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére

Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről

Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány"

1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány "1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Csomagolástechnikai (hegesztő-, ragasztó- és zsugorfóliázó gép) beszerzése - tájékoztató

Csomagolástechnikai (hegesztő-, ragasztó- és zsugorfóliázó gép) beszerzése - tájékoztató Csomagolástechnikai (hegesztő-, ragasztó- és zsugorfóliázó gép) beszerzése - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Tájékoztató hirdetmény A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Budapest XIV. ker., Gvadányi u. 69. szám alatti objektumában a biztonságfelügyeleti rendszer telepítése közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

2 db kegyeleti gépjármű beszerzése

2 db kegyeleti gépjármű beszerzése 2 db kegyeleti gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Volvo 7700 típusú használt szóló autóbusz utastéri klimatizálása (Klíma és kapcsolódó szol-gáltatások beszerzése)-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Beszerzés

Részletesebben

Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint

Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Teljesítés helye:

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Teljesítés helye: EH - A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola épület tetőfelületének déli oldalán 1 db 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben