A 112 Egységes Segélyhívó Rendszer és a tűzoltóságok kapcsolatának kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 112 Egységes Segélyhívó Rendszer és a tűzoltóságok kapcsolatának kérdései"

Átírás

1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A 112 Egységes Segélyhívó Rendszer és a tűzoltóságok kapcsolatának kérdései Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Főigazgató

2 Jogszabályi háttér: Az Európai Közösség határozata az ESR bevezetéséről és irányelvek a bevezetés szabályozására: az Európai Tanács július 29-i 91/396/EEC határozata az egységes Európai segélyhívó szám bevezetéséről az Európai Parlament és a Tanács február 26-i 98/10/EC irányelve a Nyílt Hálózati Hozzáférés alkalmazásáról a telefonálás és az általános szolgáltatások esetében versenyhelyzetben az Európai Parlament és a Tanács március 7-i 2002/21/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus távközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról az Európai Parlament és a Tanács március 7-i 2002/22/EC irányelve az elektronikus távközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános szolgáltatásokról és felhasználói jogokról (Általános Szolgáltatási Irányelv) az Európai Parlament és a Tanács július 12-i 2002/58/EK irányelve a személyes adatoknak az elektronikus távközlési ágazatba történő feldolgozásáról és magánjellegének védelméről Magyar jogszabályi háttér: az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről szóló 23/2007. (II. 23.) GKM rendelet a 112-es Európai Segélyhívó Rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 2031/2007. (III. 7.) Korm. határozat

3 Katasztrófavédelem jelenlegi ügyeleti rendszere

4 SEGÉLYHÍVÁSOK FOGADÁSI ÉS A BEAVATKOZÓ EGYSÉGEK RIASZTÁSI RENDJE (jelenlegi állapot) Hívás típus Hívás helye Fogadó A jelzés továbbítva Riasztást elrendelő Megjegyzés 105 vezetékes 105 mobil 112 vezetékes vidék HÖT híradó ügyelet Nem kell szolgálatparancsnok Gyors riasztás főváros FTP Hírközpont Nem kell FTP Hírközpont Gyors riasztás vidék Megyeszékhelyi HÖT híradó ügyelet (kivétel Pest MKI) Illetékes HÖT híradó ügyeletére szolgálatparancsnok Lassabb, információ vesztés lehetséges Bp. FTP Hírközpont Nem kell FTP Hírközpont Gyors riasztás vidék Megyei Rendőr Főkapitányság ügyelete Megyei KVI ügyelete illetékes HÖT híradó ügyeletére szolgálatparancsnok Nagyon lassú, sok áttételes, gyakori információ torzulás Bp. BRFK ügyelete FTP Hírközpont FTP Hírközpont Lassabb, információ vesztés lehetséges 112 mobil vidék Megyei Rendőr Főkapitányság ügyelete Megyei KVI ügyelete illetékes HÖT híradó ügyeletére szolgálatparancsnok Nagyon lassú, sok áttételes, gyakori információ torzulás Bp. BRFK ügyelete FTP Hírközpont FTP Hírközpont Lassabb, információ vesztés lehetséges A táblázat alapján szembetűnő, hogy a jelenlegi rendszerben a leghosszabb és legpontatlanabb hívásfogadás illetve riasztási sor a 112-es segélyhívó számra érkezett megkeresések esetén van.

5 ESR a katasztrófavédelemnél (tervezet) A katasztrófavédelem szerveinél 22 tevékenységirányító központ (TIK) kialakításával kell számolni: -19 megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (MKI) - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (FTP) - Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (FPVI) -Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) Az OKF Központi Ügyeletének eseti koordinálása mellett a MKI-ok ügyeletei végzik a beavatkozó egységek riasztását. Az OKF-en a katasztrófák kezelésének irányítása, a statisztikai adatgyűjtés, illetve az MKI-k, tűzoltóságok tevékenységének koordinálása indokolja a TIK kialakítását. (felesleges közel 180 ügyeletre a kiépítés)

6 A segélyhívások szervezeti- és irányítási struktúrája

7 Az ESR rendszerbe integrálható katasztrófavédelmi alkalmazások 1. Központi Ügyeleti Információs Rendszer (KÜIR) -olyan infokommunikációs rendszer, amely széles körben felöleli a katasztrófahelyzetben, veszélyhelyzet-kezelésben érintett szervezeteket, - lehetőséget teremt az elektronikus kapcsolattartásra, csoportmunkára, adatátvitelre, központi Intranet Portál szolgáltatások biztosítására (Dokumentumtár, Hírlevél, Fórum, stb.), - biztosítja az űrlapalapú adatszolgáltatást: a. Létszám adatok (riasztható, nem riasztható, készenlétben, bevetésen) b. Szerállapot nyilvántartás c. KAP (Káreset Adatszolgáltatási Program) d. RST (Riasztási és Segítségnyújtási Terv) e. Rendkívüli időjárás (hóhelyzet) jelentés f. Ár- és belvíz adatszolgáltatás Célunk: bármely időpillanatban meghatározható legyen a kialakult katasztrófahelyzetre, illetve veszélyhelyzet-kezelésre mozgósítható személyi állomány létszáma és a technikai eszközpark összetétele, valamint adatkommunikációs együttműködés lehetőségének megteremtése valamennyi érintett (beavatkozó) szervezet között.

8

9 2. Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) 1996.évi. LXXIV. törvény 15. -a alapján az állami és helyi önkormányzati térinformatikai rendszerek alapjául csak az állami térképeket és állami alapadatokat szolgálhatnak. E rendszerek térképi adatbázisaiban az egységes országos vetületi rendszerben és annak koordinátarendszerében meghatározott, vagy az abba átszámított koordinátákat kell használni. A katasztrófavédelem által használt térképek jellemzői: Koordináta rendszer: 2D Vetület alapján: EOV Megvalósítás: döntően vektoros Méretarány: közepes (topográfiai) kis (tematikus) DSM2003-hoz kapcsolt geokódolt címadatok 31 közintézmény - Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás - Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - Bányászati Hivatal - Egészségbiztosítási Pénztár - Főépítészi Iroda - Földhivatal - Geológiai Szolgálat - Gyámhivatal - Hadkiegészítő Parancsnokság - Hegyközségek - Hírközlési Felügyelet - Illetékhivatal - Központi Kárrendezési Iroda - Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - Közigazgatási Hivatal - Közlekedési Felügyelet - Központi Statisztikai Hivatal - Mérésügyi Hivatal - Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség - Műszaki Biztonsági Felügyelet - Nemzeti Park Igazgatóság - Növényegészségügyi és Talajvizsgáló Állomás - Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság - Mezőgazdasági Minősítő Intézet - Rendőrség - Polgári Védelmi Parancsnokság - Regionális Ifjúsági Irodák - Területi Államháztartási Hivatal - Vízügyi Igazgatóság - Vám és Pénzügyőrség - Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - Munkaügyi Központ - Állami Erdészeti Szolgálat - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - BM Bevándorlási Hivatal - Földművelésügyi Hivatal - Helyi Vállalkozói Központok - Kereskedelmi- és Iparkamara - Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Orvosi Kamara - Regionális Vidékfejlesztési Irodák - Határőrség Digitális alaptérképek DSM10 DTA-50 ArcMagyarország DDM200 KÖZPONTI TÉRINFORMATIKAI ADATOK (Adattár) Megyei Igazgatóságok által létrehozott egyedi tematikus rétegek (igazgatóságonként eltérő számú téma) - Árvízzel elárasztott területek - Átjátszók - Együttműködő szervek - Erdőtüzek - Gázvezeték - Hatáskörzetek - Illetékességi területek - Közlekedési vállalatok - Öblözetek - Raktárak - Rendvédelmi szervek - Szakértők - Tüzépek - Vonulási idők - stb. OKF által elrendelt térképi témák ~ 60 téma - Állattartó telep - Ár- és belvíz veszélyes terület - Balatoni viharjelző rendszer - Benzinkút - Civil mentőszervezetek - Dögkút - Egészségügyi intézmény - Elektromos teherelosztó - Élelmiszeripar - Életvédelmi létesítmények - Erdőtűz oltásához vízvételi hely - Gázfogadó állomás - Határátkelő - Helyhez kötött mentesítő állomás - Hivatásos önkormányzati tűzoltóság - Intézmény - Katasztrófavédelmi igazgatóságok - Kitelepítés/befogadás - Kitermelő kutak - Kórház - Lakosság - Létesítményi tűzoltóság - Nemzeti park - Műemlék - Nukleáris mentesítő helyek - Önkéntes tűzoltóság - Önkormányzat - Polári védelmi kirendeltségek - Polgári védelmi irodák - Regionális Műszaki Mentő Bázisok - Repülőtér - Sziréna - Temető - Tőzeg - Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező objektumok - Tűzoltóságok illetékességi területe - Tűzoltóságok vonulási területe - Tűzoltó egyesületek - URH átjátszó - Vegyi felderítő csoport - Veszélyes anyagot raktározó üzemek - Veszélyes anyag szállítás - Veszélyes hulladék kezelés - Veszélyes tevékenységek - Veszélyes üzemek (Seveso II.) - Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok - stb.

10 A KATIR FELÉPÍTÉSE INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁTTÉR - alaptérképek, - szakmai rétegek, - megyei adatállományok, - projektek, - fórum, - térképek publikációk Metaframe SRV OKFGISSRV OKFGEOKODSRV - címtisztítás - geokódolás - adat feltöltés, letöltés adatfeltöltés, adatszolgáltatás GPS-sel mért adatok letöltése KÜIR VPN FTP SQL - központi térinformatikai adattár - térinformatikai metaadattár OKF adatfeltöltés, adatszolgáltatás, elemzés MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK 128 kbps on-line VPN Pubikált térképek elemzése, megjelenítése GPS-sel mért adatok letöltése adatkarbantartás, térképes elemzés adatfeltöltés, adatszolgáltatás adatfeltöltés, adatszolgáltatás publikált térképek megtekintése HELYI SZERVEK

11 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE VÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL Szám: Jóváhagyom! Martonvásár, 2013...... Dr. Koltai Gábor Hivatalvezető HVB Elnök VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Székesfehérvár,

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bérczi László Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, A JÁSZ-NAGYKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE

AZ ADATÁLLOMÁNYT KEZELŐ, FELDOLGOZÓ INFORMATIKAI RENDSZER MEGNEVEZÉSE 1. oldal ai Információs Rendszer (IBIR) 1) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztály. KGR Forrás SQL - MÁK szerver 1. oldal adatvédelmi ADATÁLLOMÁNY ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, KGR FORRÁS-SQL MÁK-ELEKTRA Számviteli analitikák a (pénzügy, eszköz, készlet, munkáltatói kölcsön, kiküldetés),

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100

Eredeti előirányzat 259 211,9 37 553,9 221 658,0 60 272 Egyszeri csökkentések -5100-5100 2002. évi Országgyűlési választás -5100-5100 2 A Belügyminisztérium fejezet 2003. évi kiadási előirányzata 302.828,3 millió forint, a bevételi előirányzata 36.163,0 millió forint, a támogatási előirányzata 266.665,3 millió forint. A támogatási keretszám

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben