Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Szám: 09/1/701-2/2013/DB KIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A katasztrófavédelmi feladatokról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint teszem meg. A Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége évben feladatait az elöljáró igazgatóság által kiadott irányelvek, intézkedések, a kirendeltség éves munka- és ellenőrzési tervében foglaltak szerint a évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról alapján hajtotta végre január 1-jével megtörtént a tűzoltóságok állami irányítás alá vonása, így jött létre a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként. A Debreceni KvK szervezeti struktúrájának végleges kialakítása április 1-jével történt meg. A kirendeltség szervezetében megjelent a tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési feladatköre, a korábbi polgári védelmi kirendeltségek feladatrendszere, és az iparbiztonság új szakterülete. 1. Rendkívüli események lakosságvédelmi feladatai 2012-ben két alkalommal történt jelentősebb, lakosságvédelmi intézkedéseket igénylő rendkívüli esemény. Az első a február 4-9. és közötti téli rendkívüli időjárási helyzet kezelése volt. A kritikus időszakban az intenzív havazás és a hófúvás elsősorban a közlekedésben okozott problémát. A tartós fagyok a közművekben okoztak kisebb károkat. Területi szinten a megyei operatív csoport az aktivizált veszélyhelyzeti központból irányította a lakosságvédelmi feladatok végrehajtását. Helyi szinten a KvK biztosította a településekkel és a társszervekkel a kapcsolattartást, segítséget nyújtott a külterületen elzárt lakosság részére. Ez főleg betegszállításra, élelem és tüzelő anyag iránti igények önkormányzat részére való továbbítására terjedt ki. A beavatkozások elsősorban lakossági megkeresésre Debrecen külterületén lévő tanyavilág rászorultjainak megsegítésére irányultak. Néhány órára külterületi településrészeket (Debrecen-Ondód, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő) zárt el hótorlasz, emiatt kezdeményeztük a megközelítési útvonalak soron kívüli hómentesítését. Összesen 5 személy (valamennyien debreceni lakosok) ideiglenes elhelyezéséről kellett gondoskodni. Lakóhelyüket azért kellett elhagyniuk, mert különböző okokból nem volt biztosítható az ingatlanok fűtése. A helyzet február 16-án normalizálódott. A második rendkívüli esemény a június 1-én Nyíracsádot sújtó tornádó. A vihar következtében 34 lakóépület és számos melléképület szenvedett eltérő mértékű károkat. Egy lakóépületet az építési hatóság életveszélyessé nyilvánított. 15 fő személy (1/12 műszaki egység + 1/3 települési pv. parancsnokság) ideiglenes polgári védelmi szolgálatra történő alkalmazására került sor június 1-3. között. Az állomány a sérült tetők fóliás takarását, a keletkezett törmelék eltakarítását, ideiglenes helyreállítási feladatokat végzett a Debrecen HTP elsődleges kárelhárítási tevékenysége és a KvK szakmai segítségnyújtása mellett. 2. Települések katasztrófavédelmi sorolása A tárgyév fő feladatainak egyike a 234/2011. Korm. rendelet a szerint a települések katasztrófavédelmi besorolási eljárásának végrehajtása. Részt vettünk a MKI által szervezett

3 3 megyei besorolási munkacsoport munkájában, illetve végeztük a munkacsoport által meghatározott helyi feladatok végrehajtását. A településeket érintő kockázatok vizsgálatába bevontuk az érintett társhatóságokat is. A besorolás a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján történt. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást felmértük, továbbá ezeket súlyuk szerint értékeltük. A kockázatértékelés részben a települési önkormányzat által megállapított helyi adottságok, részben a társszervek által megadott adatok figyelembevételével történt. Mivel a vizsgálatok és az eljárás komoly szakmai felkészültséget igényelt, az önkormányzatok folyamatosan igényelték szakmai segítségnyújtásunkat. Az eljárás eredményeképpen a KvK 41 települése közül I. katasztrófavédelmi osztályba 3 db, II. osztályba 22 db és III. osztályba 16 db település lett sorolva. Egyek Nagyközség II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A besorolási eljárás eredményeit, a polgármesterek által felterjesztett besorolási javaslatokat a MVB elnöke és a belügyminiszter is jóváhagyta. A települések új besorolása a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítására kiadott 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet által lett kihirdetve. Mivel a rendelet magában foglalja a járási hivatalok létrehozásával kapcsolatos évi változásokat is - melynek értelmében a KvK illetékességi területk a járások illetékességi területekhez lettek igazítva ezáltal január 01.- jétől a Debreceni KvK illetékességi területe 4 járás (Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló, Nyíradony) 29 településére terjed ki, ezek közül 4 db I-es, 12 db II-es, 13 db III-as sorolású. (1.ábra) A kirendeltség veszélyeztetettségi besorolása 1. ábra 2. ábra A 2. ábra jól mutatja, hogy az illetékességi terület lakosságának nagytöbbsége I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen lakik, szám szerint fő, de jelentős a II.

4 4 katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken élők száma is fő, és mindössze csak fő lakik a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen. Ezzel kirendeltségünk messze a legveszélyeztetettebb, és legnagyobb lélekszámú a megyében. 3. Supervisori és egyéb ellenőrzések A BM OKF és a MKI fokozott ellenőrzési tevékenységre vonatkozó utasításai szerint folyamán a KvK illetékességi területéhez tartozó településeken számos supervisori ellenőrzési akciót hajtottunk végre. Az ellenőrzéseken minden esetben részt vettek az önkormányzatok képviselői, illetve esetenként a társhatóságok képviselői is. A belterületi vízelvezető rendszerek I. negyedévi állapotfelmérését a MKI által kijelölt, belvízi veszélyeztetés által leginkább érintett településeken a TIVIZIG szakembereinek bevonásával hajtottuk végre. Az ellenőrzés során 24 településen 110 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. A tapasztalatokról összefoglaló jelentést készítettünk az igazgatóságra, illetve fotódokumentációval rögzítettük az aktuális állapotokat. Ezt követően II. negyedévében helyszíni szemle keretében ellenőriztük a KvK valamennyi településének belterületi belvízelvezető rendszerét. A 41 településen felvett jegyzőkönyvekben 426 kockázati helyszínen megállapított rendellenességet rögzítettek ellenőreink. A feltárt hiányosságok jellege azonnali hatósági intézkedést egyetlen esetben sem igényeltek. Munkatársaink azonban felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a javító intézkedésekre megszabott határidők lejárta utáni időszakban a visszaellenőrzések során szándékos, vagy gondatlan mulasztásokat tárnak fel, hatósági eljárás kezdeményezését fogják javasolni a TIKÖTEVIFE mint vízügyi hatóság - irányába. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a legtöbb esetben kaszálás, ároktisztítás, feliszapolódás, áteresztisztítás, átereszcsere, rendszeres karbantartási hiány, csapadékvíz elvezető árok hiánya, vagy feltöltődése okozta a legtöbb problémát. A legnagyobb nehézséget azok a munkálatok jelentik a településeknek, melyekhez vízjogi engedélyek szükségesek (pl. csapadékvíz elvezető árkok létrehozása), mert ezek elhúzódó ügyintézéssel és jelentős anyagi kiadásokkal járnak II-III. negyedévében belterületi elhanyagolt fasorok állapot felmérését hatottuk végre. Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítására ütemtervet készítettünk, melyet megküldtünk az érintett polgármesteri hivatalok és az ellenőrzésbe bevont Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM Igazgatósága részére. Az ellenőrzés szempontjait, előkészítését, illetve menetét, valamint a katasztrófavédelmi szempontok érvényesülésének fontosságát feldolgoztuk a júniusban megtartott közbiztonsági referensek koordinációs értekezletén. Az ellenőrzések előkészítésével kapcsolatban valamennyi településsel felvettük levélben és személyesen is a kapcsolatot, folyamatosan egyeztettünk, így a közös helyszíni szemlék takarékosabban, célirányosan kerültek végrehajtásra. A 41 településen összesen 111 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. Az állapotfelmérés során 75 javító kötelezés került meghatározásra, melyek jellemzően a fák állapotának függvényében fák kivágása, illetve veszélyes ágak eltávolítása voltak. A javító kötelezések meghatározásánál rövid határidő került megszabásra azokban az esetekben, melyek súlyosan veszélyeztették a környezetükben élőket, az ott lévő épületeket, illetve a kritikus infrastruktúrát (pl. légvezetékek, közlekedés, trolivezetékek, stb.). A kivágásra javasolt fák száma: 170 db volt III-IV. negyedévében belterületi vízelvezető rendszerek visszaellenőrzését hajtottuk végre a korábban felmért, problémás helyszíneken, ahol javító kötelezést rögzítettek ellenőreink a jegyzőkönyvben, illetve ezek határideje már lejárt. A visszaellenőrzés során 13 településen

5 5 összesen 57 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. Ezeken a helyszíneken a betervezett intézkedések időarányosan végrehajtásra kerültek. Elvégeztük a befogadásra tervezett, szükség befogadó helyek közös egészségügyi ellenőrzését a HBM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével. Felmértük a 165 db telepített motoros sziréna műszaki állapotát. A munkatársak a riasztóeszközök fokozódó állagromlását és növekvő üzemképtelenségét állapították meg. Ellenőriztük és értékeltük a mozgósítási és riasztási gyakorlatok - kirendeltségünk által kezdeményezett és a polgármester által elrendelt - végrehajtását az érintett 16 településen. Nem tervezett supervisori ellenőrzés keretében, két közérdekű lakossági bejelentést, illetve panaszt vizsgáltunk ki Egyek és Sáránd településeken, melyről írásos jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Egyeztettünk az országos tűzgyújtási tilalom supervisori ellenőrzési feladata kapcsán az önkormányzatokkal, valamint a rendőrség és a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel közösen végrehajtandó a helyszíni szemlék tárgyában augusztus között 16 településen, 118 helyszínen került ellenőrzésre a KvK területén a tűzgyújtási tilalom betartása. Erről napi jelentéseket, majd összefoglaló jelentést küldtünk a MKI részére. Az év folyamán több esetben közreműködtünk iparbiztonsági ellenőrzéseken is. ADR telephelyi ellenőrzésen vettünk részt a TEVA Gyógyszergyártó Zrt. debreceni telephelyén április 26-án, valamint ADR közúti veszélyes áru szállítási ellenőrzésen vettünk részt a 42. sz. főúton, az Ártándi Határátkelőhely területén december 7-én. A pv. felügyelő, mint RID veszélyes áru ellenőr, részt vett a június 9-én Biharkeresztes vasútállomáson tartózkodó salétromsavat szállító vasúti tartálykocsi szivárgásának kivizsgálásában, ellenőrzésében. 4. Ideiglenes veszélyelhárítási tervrendszer kidolgozása A korábbi, 2006-ban készített terveket az új katasztrófavédelmi jogszabályok hatályon kívül helyezték. Az új végleges veszélyelhárítási tervek elkészítése viszont a települések katasztrófavédelmi besorolásának jogszabályban történő kihirdetését követően kerülhetnek kidolgozásra. A BM OKF és a MKI utasításának megfelelően az átmeneti időszak áthidalására ideiglenes települési és összesített kirendeltségi veszélyelhárítási tervek kidolgozását hajtottuk végre. A MKI PVF tervpontosítási feladatszabást és gyakorlati instrukciókat adott ki. A tervkészítéssel kapcsolatos kötelezettségről értesítettük a polgármestereket és felkészítést tartottunk a települési közbiztonsági referensek/polgári védelmi ügyintézők részére. Ők szakmai segítségnyújtásunk mellett készítették el a települési terveket. Az ideiglenes települési tervek alapján elkészítettük az összesített kirendeltségi tervet, melyet - a MKI igazgatójának egyetértésével május 18-án jóváhagyattunk a Debreceni HVB elnökével. 5. Települési közbiztonsági referensek A települési közbiztonsági referensi rendszert a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet ai alapján hoztuk létre a települési önkormányzattal való együttműködés keretében. A referens a polgármester feladat meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. A jogszabály szerint az I. és II.

6 6 kategóriába sorolt települések kötelezettek referens kijelölésére ben a KvK területén 25 település volt érintett ezen kötelezettségben. Kezdeményezésünkre az önkormányzatoknál megtörtént a referensek kijelölése. A III. sorolású településeken továbbra is ún. polgári védelmi ügyintézők látták el a referensekével megegyező feladatokat (pl. supervisori ellenőrzéseken való részvétel, tervezési feladatok, pv. szervezetek megalakítási feladatai stb.). A közbiztonsági referensek részben a jogszabályok, részben a BM OKF belső szabályozói szerint, de mindvégig a KvK szakmai iránymutatása szerint tevékenykedtek. Irányításukat a polgármesterek, szakmai koordinálásukat a KvK polgári védelmi felügyelője végezte. A kapcsolattartás telefonon, e- mailen és személyes megbeszéléssel történik, valamint a havi koordinációs értekezletek keretében. A referensi rendszer kialakítása két lépcsőben történt I. negyedévében az átmeneti időszakra a régi polgári védelmi besorolás szerinti I. és II. osztályba sorolt településeken lettek kijelölve ideiglenes jelleggel, a referensi feladatokkal megbízott személyek. Gyorsított ütemű felkészítésüket január 24-én Debrecenben hajtottuk végre 36 köztisztviselő részére. A települések katasztrófavédelmi besorolási eljárás lezárását követően III. negyedévében történt meg a referensi állomány végleges kijelölése. Az állományt a MKI által kiadott képzési program, valamint oktatási és vizsgarend szerint készítettük fel egyhetes (34 órás) tanfolyam keretében, két turnusban. Az 1. csoport 13 fővel szeptember között, a 2. csoport 17 fővel október 1-5. között végezte el a tanfolyamot, illetve szeptember 25-én és október 9-én tette le a vizsgát. A foglakozásokat zömében a megyei polgári védelmi felügyelői és a MKI pv. főfelügyelője tartották, az általuk kidolgozott elméleti és gyakorlati oktatási anyag alapján. A tanfolyam valamennyi résztvevője eredményes vizsgát tett. A kapcsolattartás és a felkészítés egy másik formája a KvK székhelyén havi gyakorisággal megtartott koordinációs értekezletek. Az értekezleteken a referensek tájékoztatást, felkészítést kapnak az aktuális és várható feladatokról, egyben beszámolnak a saját végzett tevékenységükről. Az értekezleteken a referensek rendszeresen részt vettek. Hiányzás csak indokolt és igazolt esetben fordul elő (szabadság, betegség, halaszthatatlan munka). Kirendeltségünk általában kéthavonta kibővített koordinációs értekezletet tartott, melyen részt vettek a III. sorolású települések polgári védelmi ügyintézői is. Általános tapasztalat, hogy a referensek az értekezleteken aktívan vettek részt, mivel a rendezvény - céljaink szerint minden esetben szakmai konzultációs fórum is volt. A koordinációs értekezletek állandó napirendi pontjai voltak: - előző hónap tevékenységének értékelése, - feladatszabás tárgyidőszakra, - ismeretátadás feladatszabással kapcsolatosan, - konzultáció, problémák kötetlen megbeszélése, válaszadás a felmerülő kérdésekre. A koordinációs értekezleteken megtárgyalt főbb aktuális feladatok, felkészítések tárgyai: - katasztrófavédelem szervezete, jogszabályi ismeretek, - közbiztonsági referensi rendszer és működése, - felkészülés ár-, belvízvédelmi események kezelésére, - települések katasztrófavédelmi sorolása, kockázatbecslési eljárás, - ideiglenes veszély-elhárítási tervezés, települési tervek készítése, adattárak pontosítása, - mozgósítási tervek aktualizálása, mozgósítási ismeretek és a gyakorlatok levezetése, - belterületi belvízelvezető rendszerek állapot-felmérése, a visszaellenőrzés feladatai, - pv. szervezetek újjászervezésével kapcsolatos feladatok, - pv. szervezetek ünnepélyes eskütételével kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, - belterületi elhanyagolt fasorok állapot-felmérése, - védelmi igazgatási rendszer átalakítása,

7 - felkészülés rendkívüli téli időjárási események kezelésére, 7 Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a fenti feladatok végrehajtásában- a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A felkészítéseken, értekezleten való részvételi arány 62,5 100 % között ingadozott. 6. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, gyakorlatai 2012-ben a szervezési feladatok első időszakában elsődlegesen a munkahelyi polgári védelmi szervezetek újjáalakítása volt napirenden. Az iparbiztonsági szakterület tájékoztatására támaszkodva felvettük a kapcsolatot a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes üzemekkel. Előzetesen személyesen egyeztettünk a létrehozandó munkahelyi polgári védelmi szervezetekről. A 13/2012. számú OKF Főigazgatói utasítás szerint ugyanis a veszélyes ipari üzemekben, létesítményekben baleset-elhárítási szervezetet kell létrehozni, mint munkahelyi pv. szervezetet. A szervezés keretében elkészítettük a veszélyes üzemek munkahelyi polgári védelmi szervezeteinek állománytábláit, melyet megküldtünk az érintettek részére. Felkerestük az érintett üzemeket, igény szerint több alkalommal is egyeztetést végeztünk az üzem vezetőivel, a polgári védelmi szervezet megalakításával megbízott illetékesekkel. A szervezés évi stádiumában 12 településen 25 üzemben történt meg, illetve van folyamatban munkahelyi polgári védelmi egységek szervezése és megalakítása 217 fővel ban a jogszabályi minimum követelményeknek megfelelően a KvK 29 településén összesen 2860 fő beosztotti létszámú települési polgári védelmi szervezettel számolunk. E szervezetek alkalmazhatóságának növelése, illetve felkészítésük az idei év egyik legfőbb feladata. A tárgyévi felkészítések megszervezése a 10/2012. sz. MKI igazgatói parancs alapján történt. A MKI PVF által elkészített felkészítési terv alapján a KvK 16 településen hajtott végre polgári védelmi felkészítést, melyeken 185 települési pv. parancsnokság illetve szakalegység vett részt. A tervezett létszám 1331 fő volt, a foglakozásokon ténylegesen részt vett állomány létszáma 961 fő volt Ez átlagosan 72,2 %-os részvételi aránynak felel meg. A felkészítések zöme 13 esetben mozgósítási gyakorlat volt, 3 alkalommal rendeztünk riasztási gyakorlatot. A mozgósítási gyakorlat 9 esetben alapképzéssel, 2 esetben katasztrófavédelmi tájékoztatással párosult. A mozgósítási gyakorlatot további 2 esetben felkészítés és külső védelmi tervgyakorlat követte a veszélyes anyaggal foglakozó felső küszöbös üzemek veszélyeztető hatásainak kitett Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések esetében (2012. november 27.). A két település térségében koncentrálódik Hajdú-Bihar megye földgáz tároló és feldolgozó iparága. A gyakorlatba bevont három felső küszöbös üzemet a MOL Nyrt. és az E.ON Földgáz Storage Zrt. működteti. A feltételezés szerint a létesítményekből különböző szénhidrogén gázok kerültek a szabadba, melyek egyes belterületi településrészeket is veszélyeztettek. A gyakorlat helyszíne Nagyhegyes Község polgármesteri hivatala volt. A rendezvény három mozzanatból állt. Elsőként a két település polgári védelmi parancsnokságai és infokommunikációs egységei kerültek mozgósításra kor. Ezt követően a gyakorló állomány elméleti felkészítést kapott a katasztrófavédelmi jogszabály, szervezeti és hatásköri változásairól Dr. Nagy Imre tű. alezredes, debreceni kirendeltség-vezető részéről. Tájékoztatót tartott a két veszélyes üzem vezetője is, az üzemek működéséről és a veszélyeztető hatásokról. A társszervek részéről a rendőri intézkedések és az egészségügyi biztosítás megvalósításáról hangzott el előadás. A törzsgyakorlat végrehajtásának szabályairól a pv. felügyelő tartott eligazítást. A harmadik mozzanatban a polgári védelmi parancsnokságok külön munkacsoportban, a 2012-ben módosított ideiglenes veszély elhárítási tervek és külső védelmi tervek alapján, a gyakorlatvezető által településenként kiadott 7-7 közlemény szerint törzsgyakorlaton vettek részt. A főbb végrehajtott feladatok: a törzsek biztonságos munkafeltételeinek megteremtése, a polgári védelmi szervezetek

8 8 mozgósítása, elektromos szirénákon jelek leadása, elzárkóztatás, kimenekítés megvalósítása, befogadó helyek kijelölése, felkészülés az ideiglenes ellátás megszervezésére, valamint az együttműködés és a lakosságtájékoztatás biztosítása. A törzsgyakorlat kor fejeződött be és a munkacsoportok vezetői jelentést tettek a végrehajtott feladatokról. A MKI polgári védelmi főfelügyelője a gyakorlatot megfelelőre értékelte. A polgári védelmi szervezetek felkészítésének helyzetéről negyedévente jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Az év folyamán a kirendeltség által megtartott katasztrófavédelmi felkészítések összesen 1736 főt érintettek. Az érintett létszám megoszlását mutatja be a 3. ábra. A 2012-ben végrehajtott felkészítések (fő) 3. ábra 7. A HVB-k feladataiban való közreműködés Illetékességi területünkön négy helyi védelmi bizottság működött 2012-ben, Balmazújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló székhelyekkel. A jogszabályi változásoknak megfelelően az elnök-helyettesi feladatokat a MKI igazgató által kijelölt kirendeltségi munkatársak látták el. A tárgyévben 3-3 alkalommal ültek össze a HVB-k, kivéve Hajdúszoboszló HVB-t, amely 4 alkalommal ülésezett. A fő napirendi pont a februárjában és decemberében megtartott üléseken a téli rendkívüli helyzetekre való felkészülés feladatainak megvitatása és a helyzetek kezelésében érintett szervek szervezetek részére a feladatok meghatározása. A téli helyzetek kezelésére vonatkozó legrészletesebb előterjesztéseket a decemberi üléseken nyújtottuk be. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészüléshez szükséges feladatok végrehajtásáról. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság 7/2012. (XI.8.) számú határozatának ismertetése, végrehajtásának helyzete. 3. A téli időjárással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok jelentésének rendje, az együttműködés lehetőségei. 4. Intézkedés a téli időszakra vonatkozóan a közüzemi szolgáltatók által a szolgáltatásból történő kizárás felfüggesztésére. 5. Feladatok a szükséget szenvedőkről való gondoskodással kapcsolatosan. 6. Szükségintézkedések előkészítése (pl. iskolaszünet elrendelése). 7. Az alapellátások biztosításának helyzete, különös tekintettel a közlekedés zavartalan biztosítására. Az úton rekedtek ideiglenes elhelyezésének lehetőségei. 8. Mentőosztagok kialakítása településenként. 9. Egyebek.

9 9 Az évközben megtartott ülések fő napirendi pontja a MVB által a HVB-k részére kiadott ideiglenes Szervezeti és Működési Rend megtárgyalása és elfogadása volt. A Hajdúszoboszlói HVB külön ülést szentelt a katasztrófavédelem és a védelmi igazgatás rendszerét érintő 2013-tól esedékes változások megvitatásának tól szintén négy HVB működik területünkön, de megváltozott illetékességi területtel, Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló és Nyíradony székhelyekkel. 8. Közreműködés rendezvények szervezésében, lebonyolításában legjelentősebb rendezvényszervezési feladata volt az augusztus 11-én Debrecenben megrendezésre került polgári védelmi szervezetek és a Hortobágy Mentőcsoport eskütételi és zászlóadományozási központi ünnepsége volt. A MKI PVF koordinációja mellett részt vettünk az előkészítési, szervezési és lebonyolítási feladataiban. A HVB székhelyű települések polgármesteri hivatalaival együttműködve folyamatosan szerveztük az ünnepségre bevont személyekkel kapcsolatos teendőket. Ennek alapján biztosítottuk az előírt 350 fő köteles polgári védelmi beosztott rendezvényen történő megjelenését, részvételét. Emellett aktívan részt vettünk a Hortobágy Mentőcsoport megalakításának szervezésében is, a mentőcsoport egyik fontos szervezeti eleme a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért szolgálatot vállaló önkéntes állománya volt. Gondoskodtunk valamennyi résztvevő ruhaméretének felméréséről, a ruházat biztosításáról, a beosztottak felkészítéséről és a 3x50 fős vidéki állomány megyeszékhelyre történő be- és hazaszállításáról. A KvK kijelölt állománya részt vett a rendezvény lebonyolításában és a technikai bemutatók megtartásában. MKI igazgatói parancs alapján biztosítási feladatok ellátását végeztük a július között megrendezett debreceni Campus Fesztiválon. A pv. felügyelő adatokat biztosított a MKI rendezvénybiztosítási tervének elkészítéséhez, valamint váltásos szolgálatot teljesített a Balmazújvárosi Katasztrófavédelmi Iroda referensével együtt a katasztrófavédelmi biztosítási feladatokra létrehozott helyi Művelet Irányító Központban. Kirendeltségünk gondoskodott a rendezvény tűzvédelmi biztosításáról és a szolgáltatást végző vállalkozások, kereskedelmi egységek hatósági ellenőrzéséről. A rendezvényen rendkívüli esemény nem történt. 9. Katasztrófavédelmi felkészítés A KvK katasztrófavédelmi felkészítési tevékenysége a fentiekben ismertetett módozatokon kívül kiterjedt a lakosság felkészítésére is. Anyagi feltételek hiányában ezt a feladatot az önkormányzatokon keresztül valósítottuk meg a polgármesteri hivatalok részére aktuális közérdekű tartalmú írásban megküldött tájékoztatók formájában. A kiadott tájékoztatók főbb témakörei: - árvízi, belvízi veszélyeztetés, védekezés, az önkormányzat és a lakosság feladatai kötelezettségei, - nyári rendkívüli időjárás veszélyei, az önkormányzat feladatai, tanácsok a lakosság részére hőségriadó esetére, - önkéntes polgári védelmi szolgálatra való jelentkezés és a szolgálatteljesítés feltételei, - téli rendkívüli időjárás veszélyei, rendkívüli helyzetekre való felkészülés önkormányzati és lakossági feladatai. A polgármesteri hivatalok tájékoztatónkat saját honlapjukon, hirdető táblán, helyi sajtóban jelentették meg. Ebben aktívan közreműködtek a közbiztonsági referensek. A nagyobb településeken az elektronikus úton való tájékoztatás jól működött, míg a kisebb településeken a honlapok nem igazán hatékonyak az internetes hozzáférhetőség alacsony szintje miatt. Ezeken a

10 10 településeken a lakosság tájékoztatása elsősorban a helyben szokásos módon, főleg rendszeresített hirdetőhelyeken, piacon, nagyobb boltokban, hirdetmény kifüggesztésével valósult meg. Külön nyomdai sokszorosítású kiadvány kibocsátását forráshiány miatt nem tudtunk megvalósítani. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében kiemelt figyelemmel kezeltük az ifjúság felkészítését is. Az ifjúság felkészítése egyrészt a 3x3 akcióterv alapján történt. A képzés során 313 fő általános iskolás és 296 fő középiskolás kapott életkorának megfelelő szintű felkészítést. A felkészítésen összesen 32 pedagógus is részt vett. A 2011/2012. tanévben végrehajtott akcióterv alapján végrehajtott lakosságvédelmi feladatokról felkészítéseiről összefoglaló jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Másrészt az ifjúság képzése megvalósult a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntőjére való felkészítés során is. A debreceni KvK illetékességi területéről 13 általános iskolás csapat (52 fő) és 6 középiskolás csapat (24 fő) vett részt a versenyen. Az eredményes felkészítést igazolja, hogy mind az általános iskolai, mind a középiskolai kategóriában kirendeltségünk csapata jutott tovább az országos döntőbe. Az ifjúságfelkészítés harmadik pillére az ifjúsági közösségi szolgálat keretében zajlott az év folyamán. Eddig két középiskolából három csoportban 16 diák órás szolgálatot töltött kirendeltségünkön, polgári védelmi, tűzoltósági és iparbiztonsági szakterületeken való ismeretek szerzésével. A közösségi szolgálat biztosítása érdekében jelenleg 5 középiskolával van a KvKnak érvényes befogadó együttműködési magállapodása. Ennek keretében áprilisig folyamatosan be vannak jelentkezve a tanulók közösségi szolgálatra. A legkisebbek felkészítéséről sem feledkeztünk meg, kistérségi katasztrófavédelmi rajzpályázatot hirdettünk Balmazújvároson a Napsugár Óvodával közösen. Tapasztalataink szerint a legfiatalabb generációk is fogékonyak a különböző veszélyeztető hatások megismerésére és az ellenük való védekezésre történő felkészülésre. 10. Egyéb végrehajtott feladatok, igénybevétel Feltöltöttük BM OKF által kiadott települési adatlapokat a KAP-online rendszerben. Elkészítettük és a MKI-ra felterjesztettük a KvK Értesítési Tervét. Pontosítottuk Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések külső védelmi terveit és felülvizsgáltuk a lakossági tájékoztatóit. A településekkel folyamatos kapcsolatot tartottunk a téli időjárásra való felkészülés feladataival kapcsolatban. Tájékoztatót és minta dokumentumot küldtünk ki az önkormányzatok részére a főigazgató úr által meghatározott napi jelentési és adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan. 11. Közreműködés a Hortobágy Mentőcsoport tevékenységében III. negyedévében a MKI PVF koordinációjával megalakult Hajdú-Bihar megye önkéntes területi mentőszervezete a Hortobágy Mentőcsoport. A KvK már a korai szakaszban is részt vett a mentőcsoport szervezési feladataiban. E feladattal összefüggésben az önkéntes mentőszervezetek BM OKF által szervezett nemzeti minősítő törzsvezetési és terepgyakorlatán április 14-én Gyomaendrődön részt vett a pv. felügyelő. A KvK kollégái részt vettek a mentőcsoport szervezeti elemeinek kialakításában, a tagok és lehetséges tagok toborzásában, tájékoztatásában és az eskütételi, zászlóadományozási rendezvényük megszervezésében és lebonyolításában is. A megfelelő szakmaiság biztosítása érdekében a pv. felügyelő vezeti a mentőcsoport árvízvédelmi komponensét. A mentőcsoport felkészítése több lépcsőben történt. A pv. felügyelő megszervezte és levezette az állomány szeptember 22-ei balmazújvárosi ár-, belvízvédelmi gyakorlati felkészítését. A polgári védelmi felügyelő és a Debreceni HTP ből 2 fő

11 11 részt vett a szervezet november 9-ei rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A Hortobágy Mentőcsoport kétnapos nemzeti minősítő gyakorlatán részt vett a KvK 4 fős kijelölt állománya. A mentőcsoport állománya a gyakorlat során tanúsított helytállásával a nemzeti minősítést megszerezte. 12. Hatósági tevékenység A katasztrófavédelmi kirendeltségen a szakhatósági tevékenységet a hatósági osztály végzi, a 54/2012. számú BM OKF intézkedés szerint. A katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági jogkörei: - Építésügyi hatósági eljárásokban való közreműködésben. - Működési engedélyezési eljárásban. - Telepengedélyezési eljárásban. - A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárásban. - Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárásban. - Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásában. - Telekalakítási eljárásban. - A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárásában. - Távközlési építmények engedélyezési eljárásban. - Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárásban. - Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban. - A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában. - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárásában. - Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban. A végrehajtott ellenőrzések száma az aktuális időszakban átfogó 296 végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések utó 20 cél 319 közúti jármű 0 üzlet működéséhez 61 végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések telephely működéséhez 14 hatóság megkeresésére szálláshely működéséhez 2 egyéb 8 összesen: 720

12 12 Ez a szám az ellenőrzési terv szerint betervezett és végrehajtott átfogó ellenőrzések, utó- és célellenőrzések, valamint más hatóság megkeresésére végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések (üzlet-, telephely-, szálláshely működéséhez, stb.) számából tevődik össze. A hatósági kötelezések, bejelentések, a tárgyi időszakbank Közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása 92 Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása 86 Munkavégzéstől való eltiltás 10 Közvetlen tűzveszély 0 összesen: 188 Ez közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálását, tűzvédelmi kötelezettség megállapítását, munkavégzéstől való eltiltás és közvetlen tűzveszély megállapítását jelentő ügyek száma. A tűzvédelmi szankcionálás, a tárgyi időszakban az alábbiak szerint alakult hatósági felhívás kiadása 363 helyszíni bírság kiszabása 0 helyszíni bírság összege (e Ft) 0 tűzvédelmi bírság kiszabása 58 tűzvédelmi bírság összege (e Ft) 8763 összesen: 421 Ez a szám a hatósági felhívások, és a kiszabott helyszíni- és tűzvédelmi bírságok számát takarja. Tűzvédelmi bírság kiszabására 58 esetben került sor összesen Ft értékben. A tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos hatósági munka a tárgyi időszakban eltérési ügyek 11 tűzjelző berendezés létesítés 102 tűzjelző berendezés használatbavétel 79 tűzoltó berendezés létesítés 27 tűzoltó berendezés használatbavétel 026 tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés 0 veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás 0 zsindely-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat 3 felhívás hiánypótlásra 18 tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása 155 egyéb hatósági ügyek 2935 összesen: 3356 előírás: 8 elutasítás: 3 Az eltérési ügyek, tűzjelző berendezés létesítés és használatbavétel, tűzoltó berendezés létesítés és használatbavétel, tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés, veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás, zsindely-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat ügyek, felhívás hiánypótlásra, tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása és egyéb hatósági ügyek száma A szakhatósági munka a tárgyi időszakban elvi építési ügy 6 építési ügy 335 építési ügyben érintett építmény darabszáma, amelyek szintenkénti összesített alapterülete (m 2 )

13 3000 felett 18 használatbavételi ügy 181 fennmaradási ügy 16 telekalakítási ügy 25 rendeltetési tervegyeztetés 37 terület felhasználási ügy 0 gyermekjóléti/ - védelmi int. 3 működési ügy szociális int. 19 üzlet 304 telepengedély engedélyezési ügy 28 rendezvénytartási engedélyezési ügy 47 pirotechnikai tevékenység engedélyezési ügy 0 nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: vasút, stb.) 172 sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy 23 atomenergiával kapcsolatos engedélyezési ügy 0 felhívás hiánypótlásra 44 egyéb szakhatósági ügy 1403 igazgatási szolgáltatási díj (darab) 16 igazgatási szolgáltatási díj (e Ft) 208 összesen: 2659 előírás: 137 elutasítás: Ez a szám a fentebb felsorolt, kirendeltség szakhatósági jogkörében végrehajtott eljárások számát jelöli A tűzvédelmi tevékenység a tárgyi időszakban szakvélemény, tájékoztatás 165 tűzvédelmi ügyben tartott, kötelező konzultáció 66 tűzvédelmi ügyben tartott, nem kötelező konzultáció 50 tűzvédelmi szakértő kirendelése 0 áttétel 24 egyéb 42 összesen: 347 Szakvélemény, tájékoztatás, tűzvédelmi ügyben tartott, kötelező konzultáció, tűzvédelmi ügyben tartott, nem kötelező konzultáció, tűzvédelmi szakértő kirendelése, áttétel és egyéb ügyek számát jelenti Fontosabb események: Július a Nagyerdőn került megrendezésre a Campus fesztivál, melynek zavartalan lebonyolítása érdekében az engedélyezési eljáráson túlmenően 2 napon tartottunk célellenőrzéseket a rendezvény területén. Augusztus hónapban OKF Tűzoltósági Főfelügyelői utasítás alapján az aratás supervisori ellenőrzésén vettünk részt. Társhatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és az illetékes rendőrség szakemberei vettek részt. 9 helyszínen történt ellenőrzés, melyeken tűzvédelmi hiányosságokat nem állapítottunk meg. Augusztusban OKF intézkedésalapján a tűzgyújtási tilalom idején vizsgáltuk a tilalomban foglaltak teljesülését. Ennek során a rendőrséggel közösen több, mint 30 helyszínen hajtottunk végre célellenőrzést.

14 14 Szeptemberben HBM KI Igazgató utasítás alapján 10 iskolában hajtottunk végre tűzvédelmi hatósági célellenőrzéseket a megadott szempont rendszer szerint. Az ellenőrzés az alábbi iskolákban lett végrehajtva: Szeptemberben HBM KI Igazgató utasítás alapján Panel épületek közös használati tereiben, lépcsőházaiban hajtottunk végre ellenőrzéseket a megadott szempont rendszer szerint. Az ellenőrzés - Igazgató Úrral való szóbeli egyeztetés alapján a Debrecen, Vénkert területén lévő társasházakra terjedt ki. Az ellenőrzést a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: DB HTP) segítette előzetes helyszíni bejárással. A helyszíni bejárás 82 darab lépcsőházat érintett. A bejáráson a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: DB KVK) által készített ellenőrzési táblázatot használták. A bejárás eredményeként 26 darab lépcsőház lett célellenőrzés keretében ellenőrizve a Hatósági Osztály dolgozói által. Szeptembertől kezdődően több esetben a FÜTESZ kereste meg Kirendeltségünket kötelező kéményseprői közszolgáltatás igénybevételének elmulasztása miatt. Összesen több, mint 3000 címről érkezett bejelentés, hatósági intézkedés kezdeményezése. Az első bejelentés alapján 278 kötelezést adtunk ki a megadott címekre. A visszajelzések alapján egyeztetést kezdeményeztünk a FÜTESZ illetékeseivel, melyen kértük az ügyfelek hitelt érdemlő értesítésének igazolását. Jelenleg OKF állásfoglalás bekérése van folyamatban az üggyel kapcsolatban. Október 6-7-én került megrendezésre a hagyomány szerinti Mihály-napi vásár. A rendezvény területén 25 helyszínen tartottunk tűzvédelmi célellenőrzést, melyen 2 esetben tapasztaltunk hiányosságot. A hiányosságok miatt az üzemeltetőkkel szemben tűzvédelmi bírság kiszabását kellett alkalmazni. December hónapban a karácsonyi vásárok helyszíneit ellenőriztük közel 60 helyszínen. December 28-án pirotechnikai termékek forgalmazásának helyszíneit ellenőriztük 23 célellenőrzés keretében. Az évfolyamán folyamatosan nappali illetve éjszakai célellenőrzések keretében zenés táncos szórakozóhelyeket ellenőriztünk a DMJV munkatársaival közösen a féléves ellenőrzési tervük alapján. Megköszönöm a Tisztelt Képviselő-testületnek, Jegyző Asszonynak és Polgármester Úrnak a katasztrófavédelem működéséhez nyújtott évi támogatást és az elmúlt évben tanúsított hatékony együttműködést. Kérem a tájékoztatóm elfogadását! Debrecen, május 17. Tisztelettel: Dr. Nagy Imre tű. alezredes sk. kirendeltség-vezető HATÁROZATI JAVASLAT Egyek Nagyközség Képviselő-testülete a katasztrófavédelmi feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető A megújult tűzvédelmi hatósági szervezetrendszer, a tűzvédelmi hatósági

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére. Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére. Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iktatószám: 09/3/ /2014/HNKIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Hajdúnánás Katasztrófavédelmi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK Hivatal Feladata a Sz-Sz-B

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója Szám: 35980/1719/2015./ált. Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 1 I. AZ ÉRTÉKELT IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG: Az elmúlt évben a jóváhagyott terveink szerint, továbbra

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport:szolgáltatási

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211 Fax: 06/66 371-962 e-mail: szeghalom.kk@katved.gov.hu TESTÜLETI

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október Polgári védelmi szervezetek alapképzése 2012 október Pv. alapképzés A közbiztonság mindenki számára fontos, A közbiztonság tág fogalom, melynek része a katasztrófák elleni védekezés rendszere, 2011. évi

Részletesebben

A vis maior támogatás felhasználásának szabályai

A vis maior támogatás felhasználásának szabályai A vis maior támogatás felhasználásának szabályai Szabályozási háttér 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól, 24/2011. számú főigazgatói intézkedés

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben