Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület április 1-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben végzett tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófa Kirendeltség XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megküldte a évi tevékenységéről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: április 1. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) jegyző Melléklet: a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi beszámolója Tárgyalásra illetékes bizottság: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca E3: 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) Fax: (36-1) Szám: 35130/723-2/2015.ált. Jóváhagyom: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság BESZÁMOLÓ XIV. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Felterjesztem:

3 BEVEZETÉS A január 01-jen hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról" I ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 2014 év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó parancsnokságok tekintetében a katasztrófavédelem új struktúrájának hatékonyabbá tétele, az új elvárásoknak, feladatoknak, kihívásoknak való megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat, csapatszellem erősítése is. Az állomány kiképzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos tennivalók megismertetésére nagy hangsúlyt fektettünk. Tevékenységünket a jogszabályok és a belső szabályozók maximális betartásával látjuk el. II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (XIV. kerületi HTP) értékelése a tűzoltó események alapián: A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) elsődleges működési területéből (Budapest XIV. és XVI. kerülete) a XVI. kerület területére, a január 01-e, illetve december 3 l-e között eltelt időben, 235 esetben riasztották egységeinket. A XIV. HTP készenléti szerállománya más HTP területére 901 esetben kapott riasztást. Ez a két érték adja az évi összes vonulási számot, amely 1136 riasztást jelent. A kerületünkbe az elmúlt évben 124 alkalommal riasztottak más fővárosi kerület egységét. A káresemények megoszlás a HTP elsődleges működési területén (XVI. kerület): Tűzeset 38 db Műszaki mentés 115 db Téves jelzés 56 db: Kiérkezés előtt felszámolt jelzés 19 db Szándékos megtévesztő jelzés 1 db Utólagos jelzés 6 db 2

4 Tűzeset 38 Műsz. Ment. 15 Téves Klérk. El. Félsz I Káresetek Szánd. Megt. J. 11 Utólagos I A beavatkozások során a megmentett-, sérült, illetve az elhunyt személyek száma a XVI. kerületben: o o o megmentett személyek száma 3 fő sérült személyek száma 32 fő elhunyt személyek száma 4 fő A XIV. HTP készenléti szerállománya: 2 db gépjárműfecskendő, 1 db magasból mentő létrás gépjármű, 1 db ügyintéző személygépjármű, és 1 db MB TLF 1000 tartalék gépj árműfecskendő. Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM OKF főigazgatói, valamint az FKI igazgatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden esetben törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a folyamatos képzések tartása, melyek a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezető és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők, valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek. A BM OKF által bevezetésre került új riasztási, szolgálatszervezési programokat az érintettek megfelelően tudják kezelni, melynek fontos eleme a híradóban lévő informatikai eszközök és nyilvántartások pontos vezetése. A hivatali munkarendben dolgozók feladatköre az elmúlt évben jelentősen bővült új programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetésével, valamint a készenléti állomány személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, annak megteremtésével. A hivatali munkarendben dolgozók és a készenléti állományban szolgálatot teljesítők munkája ezeken felül nagymértékben gyarapodott a jármű és egyéb gépek, berendezések meghibásodásával, annak megszüntetésével kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezésével és végrehajtásával. Az állomány létszámában az elmúlt évben jelentős változás nem történt, a készenléti feladatokat ellátók körében a kerületi és a vonulási körzetek biztonsági védelme változatlan. A kárhelyek mielőbbi felszámolása érdekében a gyorsabb megközelítés elősegítésére minden tűzoltóparancsnokság gépjármüve speciális koordinációs készülékkel rendelkezik, mely nemcsak az útvonal megközelítésében nyújt segítséget, hanem abban is, hogy a főváros területén az adott eseményhez melyik tűzoltói egység tud leghamarabb segítséget nyújtani és a munkát megkezdeni. Beavatkozásaink minősítését továbbra is a KMSZ (Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat), illetve az ellenőrző elöljárók végzik, beavatkozásainkat valamennyi 3

5 esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Tűzoltási és mentési tevékenységünket; az összeszokott állomány gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzése jellemzi, melyet a lakosság, valamint az intézmények köréből érkező elismerő és dicsérő levelek is igazolnak. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és begyakorló gyakorlatok eredményeképpen jól ismerik, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen alkalmazzák. A már meglévő, és a 2014-es évben hozzánk került szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. Évek óta visszatérő probléma, amely nemcsak az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó kerületeket, hanem az egész fővárost érinti, hogy folytonos a közutak telítettsége, valamint állandósultak a közterületeken lévő parkolási nehézségek. Ezek a káreseti helyszínek megközelítését és felszámolásának idejét meghosszabbítják, több esetben ellehetetlenítik. Kerületünk, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, ahol jelentős számban épültek középmagas- és magas épületek, lakóparkok. A parkoló autók, a parkok kialakításának módjai miatt, nagymértékben megnehezül a tűzoltó gépjárművek mozgása, a felvonulási utak biztosítása. Gyakorlatok A tervezett gyakorlatok és helyismereti foglalkozások mind végre lettek hajtva, sajnálatosan ismételni gyakorlatot, 2 esetben kellett. Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb kárfelszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a kapcsolat a Tűzoltóparancsnokság és a létesítmények együttműködésében. Jármű állapot Járműveink a vonatkozó BM OKF intézkedés norma-táblázata" szerint üzemelnek. A készenléti szereink műszaki állapota gyártási évüktől eltelt időt tekintve megfelelő, karbantartott. A szükség szerinti kisebb-nagyobb javításokat szakszervizben végeztetjük. A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelenlegi szerállapotát az alábbi táblázat tartalmazza. Jelenleg a készenléti szerek közül a tartalék gépjárműfecskendő nem a parancsnokság állomáshelyén található. Szer megnevezése Hívónév Rendszám Típus Gyártási év Gépj árműfecskendő XIV/1 LJZ-355 Mercedes TLF Gépj árműfecskendő XIV/2 KPX-130 Renault TLF Magasból mentő gépjármű XIII/LÉTRA JGK-612 Iveco Magirus DLK37 Vario CS Ügyintéző IOM-146 Opel Astra G Tartalékszer Fecskendő AUN-984 Mercedes Megtett km ben a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművei közül a XIV/2-es Renault gépjárműfecskendőnek volt közúti balesete, amiben a tűzoltógépjármű, valamint a személyzet vétlen volt. 4

6 Munkavédelem A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. A XIV. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások 2014-ben az előírt módon megtörténtek. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás). A szolgálatparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság központi egységével közösen biztosítjuk. A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságokat megszüntettük, a szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük. Iparbiztonság A XVI. kerületben felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, továbbá küszöbérték alatti üzem nincs. Veszélyes árú szállítás a kerületben főleg célforgalomban történik közúton, azonban ellenőrzésre minden szempontból alkalmas helyszín nincs. Polgári védelem A 2014-es évben a XVI kerület vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatok kerületek végrehajtásra: A helyi médiákon és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a téli időszakban a CO veszélyeiről, illetve a szélsőséges időjárás esetleges veszélyeiről, követendő magatartásformákról, MOLARI próbákról, sziréna karbantartásról, karácsonyfa tüzek kialakulásáról, annak megelőzéséről, Befogadóhelyek kapacitásának és állapotának felmérését, ellenőrzését a téli időjárásra tekintettel elvégeztük, befogadóhely nyilvántartás elkészítettük Felmértük és ellenőriztük több alkalommal a kerület kritikus pontjait, illetve a kényszerparkoltatásra alkalmas helyet(ket), Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre felkészítettük a kerületet képviselő általános és középiskolákat, Éves kockázatbecslés, Veszély-elhárítási terv felülvizsgálata (mellékletei: Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítései-befogadási terv), Ellenőriztük a felszíni vízelvezető rendszereket bejárással FCSM, közbiztonsági referens közreműködésével, Ellenőriztük a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék által veszélyeztetett területeket. (FCSM-mel, közbiztonsági referenssel közösen). A lakossági riasztóeszközök ellenőrzése, morgató próbája (19 db légó sziréna) az ELMU-vel közösen. Telepítésre kerületek a MoLaRi szirénák, amelyek elősegítik a lakosság pontosabb tájokoztatását egy esetleges katasztrófa esetén (15 db). A köteles pv szervezet részére lebiztosított technikai eszközöket leellenőriztük. Folyamatosan egyeztettünk, a szerveztek technikai állománytáblájának elkészítése kapcsán, technikai eszközök adatainak begyűjtésén, és a beosztási javaslat elkészítésén.

7 Több esetben találtak a kerületben világháborús robbanótesteket, melyek vagy helyszínen kerültek megsemmisítésre, vagy elszállításra kerültek. HVB gyakorlatokon részvétel, közreműködés. HVB felkészítése. Önkormányzati operatív törzs felkészítése. Megszerveztük, részt vettünk az Észak-pesti Mentőcsoport minősítő gyakorlatán. Felkészítettük, gyakorlatba bevontuk az YBL Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletet. Részt vettünk az Országos Téli felkészüléssel kapcsolatos gyakorlaton. Felkészítettük a riasztóőrsöket, árvízvédelmi komplex csoportot. Részt vettünk a külső védelmi terv gyakorlat végrehajtásában. Közösségi szolgálat keretében Tűzriadó terv gyakorlatot hajtottunk végre a Szerb Antal Gimnáziumban, valamint a Csonka János Műszaki Szakközépiskolában. A 2014-es évben a XVI. kerület vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatokat tervezzük végrehajtani: Továbbfolytatjuk a tervek pontosítását, aktualizálását, felülvizsgálatát. Kisvízfolyások, kockázati helyszínek, kritikus pontok bejárása. YBL Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet (pv. szervezet) felkészítése. Sziréna (régi fajta) ellenőrzése. XVI. kerületi PV szervezet egységeinek felkészítése. Önkormányzati operatív törzs riasztási gyakorlattal egybekötött felkészítése. Lakosságtájékoztatás folytatása az aktuális témakörökben. Kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezése. HVB gyakorlaton részvétel, közreműködés. HVB felkészítése. Részvétel a külső védelmi terv részleges gyakorlatán év pénzügyi és gazdasági tevékenysége 2014-ben is a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján a Parancsnokság a havi Ft-os állandó előlegből gazdálkodik. A vásárlások kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélye alapján történnek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk. Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzata már hosszú ideje nyújt támogatást a XIV. kerületi Tűzoltóparancsnokságnak, és teljes személyi állományának, hol eszközök beszerzésében, hol pénzügyi elismerés (jutalmazás) formájában. Ennek köszönhetően tudtuk és most is tudjuk ingatlanunkat, elektronikai és konyhai felszereléseinket, továbbá sportfelszereléseinket megújítani, fejleszteni, munkánkat könnyebbé, rugalmasabbá tenni. Ezen beszerzéseket az állomány kérésének és igényének megfelelően állítjuk össze. Ez azért fontos, mert így a kollégák és munkatársak számára ezek a felszerelések értékekké válnak. Olyan eszközöket, anyagokat vásárolunk, illetve az ingatlanban olyan munkákat végzünk a támogatásokból, melyeket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság pénzforrás hiányában nehezen, vagy egyáltalán nem tudna biztosítani. Az önerős munkák, melyekkel a kollégák szociális komfort igényeit, valamint pihenő idejük kulturáltabb eltöltését szolgálják, nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő minőségének javításához, megtartásához. A Zuglói Önkormányzat támogatásában további dologi eszközök is tervben vannak (pl.: egy megkülönböztető jelzéssel ellátott ügyintéző gépjármű), de jelenleg a beszerzéseik zajlanak. Ingatlan helyzet XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete 76 éves. A régi elöregedett kazánokat 2014-ben lecserélték egy üzembiztosabb és takarékosabb hőcserélős kazánra. Sok helyen hullik a külső vakolat, a tetőfedés elöregedett, a külső nyílászárók zöme lassan javíthatatlanul elhasználódik, elöregszik. 6

8 A Jaktanya elektromos hálózata rendkívül elöregedett, nem üzembiztos. Nagyobb igénybevétel energia felhasználás során többször elfordul meghibásodás, áramkimaradás. Sajnos nagyon sok perec" alakú energiatakarékos izzó kiég, mivel a villamos hálózat öreg, korszerűtlen. Egy áramszünet esetén a pincében található generátor nem oldaná meg az energia ellátásunkat. A folyosókon több helyen lehullott a csempeborítás, melyek pótlása nem megoldható a csempe gyártásának megszűnése miatt, a teljes cserére viszont nincs anyagi keret. A külső térburkolat baleset veszélyes mivel sok helyen a régi kockakő felpúposodott vagy megsüllyedt. A laktanya energia felhasználása a takarékosság, és a gazdaságosság elve alapján működik, amit folyamatosan figyelemmel kísérünk, de a laktanya jelenlegi kialakítása végett nem jelentős és nem hatékony. Kommunikáció A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk rendszeres, emellett erősödött a Zugló televízióval való együttműködésünk is. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Ezekre az alkalmakra felkészülünk, a gyerekeket színes programmal várjuk. A már több éve folyó Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat égisze alatt is középiskolás tanulókat ismertettünk meg a tűzoltószakmai rejtelmeivel. Az Önkormányzatokkal, Közbiztonsági Referensekkel, Védelmi Ügyintézőkkel, valamint a Zugló ÖTE munkatársaival, szintén napi kapcsolatban vagyunk. Társszervekkel való együttműködés Tűzoltóparancsnokságunk 2014-ben is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a helyi társ-, és együttműködő szervezetekkel. A parancsnok valamennyi közbiztonsági referenssel, és alpolgármesterrel is találkozott ebben az évben. A XIV. és XVI. kerületben lévő Rendőrkapitányságokkal rendszeres munkakapcsolat alakult ki a hatósági ellenőrzések, illetőleg egyéb hatósági eljárások kapcsán. A XIV. és XVI. kerület területén a Helyi Védelmi Bizottság ülésein, rendkívüli ülésein mindig részt vett a XIV. kerületi parancsnokság. Az előző évhez hasonlóan a XIV. kerületben a tűzoltóparancsnok, a XVI. kerületben a tűzoltóparancsnok-helyettes látják el a HVB elnökhelyettesi feladatokat. Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység A tűzoltóparancsnok illetve a helyettes negyedévente, ellenőrzi a készenléti állomány szolgálatellátását, valamint a továbbképzési és szerelési foglalkozásokat is alkalomszerűen ellenőrizzük. A KMSZ, valamint az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tűzoltósági Felügyelője is rendszeresen ellenőrzi a szolgálati csoportokat. Ezeken felül az elmúlt évben a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat, valamint az FKI Ellenőrzési Szolgálat is ellenőrzést tartott nálunk, és 2014-ban volt egy tábornoki szemlénk is. A XIV. kerületben működő Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület felügyelete és ellenőrzése is a Tűzoltóparancsnokság feladatkörébe tartozik. Az ÖTE állományáról elmondható, hogy jól együtt tudnak működni a hivatásos erőkkel, nemcsak káresetek felszámolásánál, de gyakorlatokon és helyismereti foglalkozásokon is. A kerületi rendezvényeken gyakran képviselik a tűzoltóságot, valamint tevékeny részt vállalnak a 7

9 közösségi szolgálat lebonyolításában is. Az ÖTE állományából 1-2 fő, a lehetőségekhez mérten a XIV/2-es fecskendőn időnként vonulós szolgálatot is ad a nagyobb szakmai rutin és kellő gyakorlat megszerzése érdekében. Összességében elmondható, hogy főleg a viharkáros időben, és a gaztüzek megfékezésében tevékenyen kivették részüket, és egyre több káresetet oldanak meg önállóan, amivel nagymértékben tehermentesítik a hivatásos tűzoltó állományunkat. Továbbra is számítunk rá, hogy a Zugló ÖTE önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté lép elő, így segítve elő a Főváros és ezen belül Zugló lakosságának a tűzvédelmét és a polgárok biztonságérzetének növelését Összegzés A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves és az év végi számonkérések alapján az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb felmerülő hibák kijavítására intézkedtünk. A társszervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel valamint az állampolgárokkal a kapcsolatunk kiemelten jó. III. A ÉV FELADATAI Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a villámárvizek, valamint a belvíz elleni védekezésre is. A helyi önkormányzat részéről az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvezető árkok csatornák, átereszek, védművek, folyamatos tisztítása, karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az állomány rendszeres felkészítésére, oktatására, képzésére. Tovább kell folytatni a tematika szerinti képzéseken szerzett elméleti tudás átültetését - gyakorlati tapasztalatok révén - gyakorlati tudássá. A speciális ismereteket igénylő beosztásokban (híradós, gépjárművezetők, különlegesszerkezelők) szolgálatot teljesítő kollégák ismereteinek elmélyítése, bővítése, gyakoroltatását az idei évben is folytatni kell. A készenléti állomány által elvégzett gyakorlatok végrehajtásánál törekedni fogunk, hogy elkerüljük a hibákat, valamint ne kelljen gyakorlatot ismételni az idei évben. A laktanya állagmegóvására, valamint a szükséges javításokra (elektromos hálózat korszerűsítése), fejlesztésekre, anyagi források megteremtése, pályázati támogatások, valamint központi források igénylése. Budapest, február Q ~- ^. Salamon Lajos tű. őrnagy tűzoltóparancsnok 8

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu.

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu.

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

~IL. számú előterjesztés

~IL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~IL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. március 11-i ülésére Készítette: Szabó Tamás polgármesteri kabinetvezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 29. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp. FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459-2440 Szám:

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nagyatád Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről. Nagyatád, november 18. Készítette/Felterjesztem:

BESZÁMOLÓ. Nagyatád Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről. Nagyatád, november 18. Készítette/Felterjesztem: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-7500 Nagyatád, Szent Flórián tér 1. Tel: (36-82) 453-000

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 7. hét

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1334-./2015. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi működéséről és tevékenységéről Előadó: Nádai Balázs

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

POLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére! Tárgy: Tájékoztató az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben Hajdúhadházon végzett munkájáról. Jóváhagyom:

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben Hajdúhadházon végzett munkájáról. Jóváhagyom: Jóváhagyom: Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, tanácsos igazgató BESZÁMOLÓ Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben Hajdúhadházon végzett munkájáról Hajdúnánás, 2017. március 17. Felterjesztem:

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben