Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület április 1-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben végzett tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófa Kirendeltség XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megküldte a évi tevékenységéről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: április 1. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) jegyző Melléklet: a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi beszámolója Tárgyalásra illetékes bizottság: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca E3: 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) Fax: (36-1) Szám: 35130/723-2/2015.ált. Jóváhagyom: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság BESZÁMOLÓ XIV. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Felterjesztem:

3 BEVEZETÉS A január 01-jen hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról" I ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 2014 év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó parancsnokságok tekintetében a katasztrófavédelem új struktúrájának hatékonyabbá tétele, az új elvárásoknak, feladatoknak, kihívásoknak való megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat, csapatszellem erősítése is. Az állomány kiképzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos tennivalók megismertetésére nagy hangsúlyt fektettünk. Tevékenységünket a jogszabályok és a belső szabályozók maximális betartásával látjuk el. II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (XIV. kerületi HTP) értékelése a tűzoltó események alapián: A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) elsődleges működési területéből (Budapest XIV. és XVI. kerülete) a XVI. kerület területére, a január 01-e, illetve december 3 l-e között eltelt időben, 235 esetben riasztották egységeinket. A XIV. HTP készenléti szerállománya más HTP területére 901 esetben kapott riasztást. Ez a két érték adja az évi összes vonulási számot, amely 1136 riasztást jelent. A kerületünkbe az elmúlt évben 124 alkalommal riasztottak más fővárosi kerület egységét. A káresemények megoszlás a HTP elsődleges működési területén (XVI. kerület): Tűzeset 38 db Műszaki mentés 115 db Téves jelzés 56 db: Kiérkezés előtt felszámolt jelzés 19 db Szándékos megtévesztő jelzés 1 db Utólagos jelzés 6 db 2

4 Tűzeset 38 Műsz. Ment. 15 Téves Klérk. El. Félsz I Káresetek Szánd. Megt. J. 11 Utólagos I A beavatkozások során a megmentett-, sérült, illetve az elhunyt személyek száma a XVI. kerületben: o o o megmentett személyek száma 3 fő sérült személyek száma 32 fő elhunyt személyek száma 4 fő A XIV. HTP készenléti szerállománya: 2 db gépjárműfecskendő, 1 db magasból mentő létrás gépjármű, 1 db ügyintéző személygépjármű, és 1 db MB TLF 1000 tartalék gépj árműfecskendő. Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM OKF főigazgatói, valamint az FKI igazgatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden esetben törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a folyamatos képzések tartása, melyek a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezető és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők, valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek. A BM OKF által bevezetésre került új riasztási, szolgálatszervezési programokat az érintettek megfelelően tudják kezelni, melynek fontos eleme a híradóban lévő informatikai eszközök és nyilvántartások pontos vezetése. A hivatali munkarendben dolgozók feladatköre az elmúlt évben jelentősen bővült új programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetésével, valamint a készenléti állomány személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, annak megteremtésével. A hivatali munkarendben dolgozók és a készenléti állományban szolgálatot teljesítők munkája ezeken felül nagymértékben gyarapodott a jármű és egyéb gépek, berendezések meghibásodásával, annak megszüntetésével kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezésével és végrehajtásával. Az állomány létszámában az elmúlt évben jelentős változás nem történt, a készenléti feladatokat ellátók körében a kerületi és a vonulási körzetek biztonsági védelme változatlan. A kárhelyek mielőbbi felszámolása érdekében a gyorsabb megközelítés elősegítésére minden tűzoltóparancsnokság gépjármüve speciális koordinációs készülékkel rendelkezik, mely nemcsak az útvonal megközelítésében nyújt segítséget, hanem abban is, hogy a főváros területén az adott eseményhez melyik tűzoltói egység tud leghamarabb segítséget nyújtani és a munkát megkezdeni. Beavatkozásaink minősítését továbbra is a KMSZ (Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat), illetve az ellenőrző elöljárók végzik, beavatkozásainkat valamennyi 3

5 esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Tűzoltási és mentési tevékenységünket; az összeszokott állomány gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzése jellemzi, melyet a lakosság, valamint az intézmények köréből érkező elismerő és dicsérő levelek is igazolnak. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és begyakorló gyakorlatok eredményeképpen jól ismerik, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen alkalmazzák. A már meglévő, és a 2014-es évben hozzánk került szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. Évek óta visszatérő probléma, amely nemcsak az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó kerületeket, hanem az egész fővárost érinti, hogy folytonos a közutak telítettsége, valamint állandósultak a közterületeken lévő parkolási nehézségek. Ezek a káreseti helyszínek megközelítését és felszámolásának idejét meghosszabbítják, több esetben ellehetetlenítik. Kerületünk, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, ahol jelentős számban épültek középmagas- és magas épületek, lakóparkok. A parkoló autók, a parkok kialakításának módjai miatt, nagymértékben megnehezül a tűzoltó gépjárművek mozgása, a felvonulási utak biztosítása. Gyakorlatok A tervezett gyakorlatok és helyismereti foglalkozások mind végre lettek hajtva, sajnálatosan ismételni gyakorlatot, 2 esetben kellett. Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb kárfelszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a kapcsolat a Tűzoltóparancsnokság és a létesítmények együttműködésében. Jármű állapot Járműveink a vonatkozó BM OKF intézkedés norma-táblázata" szerint üzemelnek. A készenléti szereink műszaki állapota gyártási évüktől eltelt időt tekintve megfelelő, karbantartott. A szükség szerinti kisebb-nagyobb javításokat szakszervizben végeztetjük. A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelenlegi szerállapotát az alábbi táblázat tartalmazza. Jelenleg a készenléti szerek közül a tartalék gépjárműfecskendő nem a parancsnokság állomáshelyén található. Szer megnevezése Hívónév Rendszám Típus Gyártási év Gépj árműfecskendő XIV/1 LJZ-355 Mercedes TLF Gépj árműfecskendő XIV/2 KPX-130 Renault TLF Magasból mentő gépjármű XIII/LÉTRA JGK-612 Iveco Magirus DLK37 Vario CS Ügyintéző IOM-146 Opel Astra G Tartalékszer Fecskendő AUN-984 Mercedes Megtett km ben a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművei közül a XIV/2-es Renault gépjárműfecskendőnek volt közúti balesete, amiben a tűzoltógépjármű, valamint a személyzet vétlen volt. 4

6 Munkavédelem A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. A XIV. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások 2014-ben az előírt módon megtörténtek. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás). A szolgálatparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság központi egységével közösen biztosítjuk. A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságokat megszüntettük, a szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük. Iparbiztonság A XVI. kerületben felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, továbbá küszöbérték alatti üzem nincs. Veszélyes árú szállítás a kerületben főleg célforgalomban történik közúton, azonban ellenőrzésre minden szempontból alkalmas helyszín nincs. Polgári védelem A 2014-es évben a XVI kerület vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatok kerületek végrehajtásra: A helyi médiákon és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a téli időszakban a CO veszélyeiről, illetve a szélsőséges időjárás esetleges veszélyeiről, követendő magatartásformákról, MOLARI próbákról, sziréna karbantartásról, karácsonyfa tüzek kialakulásáról, annak megelőzéséről, Befogadóhelyek kapacitásának és állapotának felmérését, ellenőrzését a téli időjárásra tekintettel elvégeztük, befogadóhely nyilvántartás elkészítettük Felmértük és ellenőriztük több alkalommal a kerület kritikus pontjait, illetve a kényszerparkoltatásra alkalmas helyet(ket), Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre felkészítettük a kerületet képviselő általános és középiskolákat, Éves kockázatbecslés, Veszély-elhárítási terv felülvizsgálata (mellékletei: Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítései-befogadási terv), Ellenőriztük a felszíni vízelvezető rendszereket bejárással FCSM, közbiztonsági referens közreműködésével, Ellenőriztük a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék által veszélyeztetett területeket. (FCSM-mel, közbiztonsági referenssel közösen). A lakossági riasztóeszközök ellenőrzése, morgató próbája (19 db légó sziréna) az ELMU-vel közösen. Telepítésre kerületek a MoLaRi szirénák, amelyek elősegítik a lakosság pontosabb tájokoztatását egy esetleges katasztrófa esetén (15 db). A köteles pv szervezet részére lebiztosított technikai eszközöket leellenőriztük. Folyamatosan egyeztettünk, a szerveztek technikai állománytáblájának elkészítése kapcsán, technikai eszközök adatainak begyűjtésén, és a beosztási javaslat elkészítésén.

7 Több esetben találtak a kerületben világháborús robbanótesteket, melyek vagy helyszínen kerültek megsemmisítésre, vagy elszállításra kerültek. HVB gyakorlatokon részvétel, közreműködés. HVB felkészítése. Önkormányzati operatív törzs felkészítése. Megszerveztük, részt vettünk az Észak-pesti Mentőcsoport minősítő gyakorlatán. Felkészítettük, gyakorlatba bevontuk az YBL Katasztrófavédelmi Bajtársi Egyletet. Részt vettünk az Országos Téli felkészüléssel kapcsolatos gyakorlaton. Felkészítettük a riasztóőrsöket, árvízvédelmi komplex csoportot. Részt vettünk a külső védelmi terv gyakorlat végrehajtásában. Közösségi szolgálat keretében Tűzriadó terv gyakorlatot hajtottunk végre a Szerb Antal Gimnáziumban, valamint a Csonka János Műszaki Szakközépiskolában. A 2014-es évben a XVI. kerület vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatokat tervezzük végrehajtani: Továbbfolytatjuk a tervek pontosítását, aktualizálását, felülvizsgálatát. Kisvízfolyások, kockázati helyszínek, kritikus pontok bejárása. YBL Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet (pv. szervezet) felkészítése. Sziréna (régi fajta) ellenőrzése. XVI. kerületi PV szervezet egységeinek felkészítése. Önkormányzati operatív törzs riasztási gyakorlattal egybekötött felkészítése. Lakosságtájékoztatás folytatása az aktuális témakörökben. Kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezése. HVB gyakorlaton részvétel, közreműködés. HVB felkészítése. Részvétel a külső védelmi terv részleges gyakorlatán év pénzügyi és gazdasági tevékenysége 2014-ben is a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján a Parancsnokság a havi Ft-os állandó előlegből gazdálkodik. A vásárlások kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélye alapján történnek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk. Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzata már hosszú ideje nyújt támogatást a XIV. kerületi Tűzoltóparancsnokságnak, és teljes személyi állományának, hol eszközök beszerzésében, hol pénzügyi elismerés (jutalmazás) formájában. Ennek köszönhetően tudtuk és most is tudjuk ingatlanunkat, elektronikai és konyhai felszereléseinket, továbbá sportfelszereléseinket megújítani, fejleszteni, munkánkat könnyebbé, rugalmasabbá tenni. Ezen beszerzéseket az állomány kérésének és igényének megfelelően állítjuk össze. Ez azért fontos, mert így a kollégák és munkatársak számára ezek a felszerelések értékekké válnak. Olyan eszközöket, anyagokat vásárolunk, illetve az ingatlanban olyan munkákat végzünk a támogatásokból, melyeket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság pénzforrás hiányában nehezen, vagy egyáltalán nem tudna biztosítani. Az önerős munkák, melyekkel a kollégák szociális komfort igényeit, valamint pihenő idejük kulturáltabb eltöltését szolgálják, nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő minőségének javításához, megtartásához. A Zuglói Önkormányzat támogatásában további dologi eszközök is tervben vannak (pl.: egy megkülönböztető jelzéssel ellátott ügyintéző gépjármű), de jelenleg a beszerzéseik zajlanak. Ingatlan helyzet XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete 76 éves. A régi elöregedett kazánokat 2014-ben lecserélték egy üzembiztosabb és takarékosabb hőcserélős kazánra. Sok helyen hullik a külső vakolat, a tetőfedés elöregedett, a külső nyílászárók zöme lassan javíthatatlanul elhasználódik, elöregszik. 6

8 A Jaktanya elektromos hálózata rendkívül elöregedett, nem üzembiztos. Nagyobb igénybevétel energia felhasználás során többször elfordul meghibásodás, áramkimaradás. Sajnos nagyon sok perec" alakú energiatakarékos izzó kiég, mivel a villamos hálózat öreg, korszerűtlen. Egy áramszünet esetén a pincében található generátor nem oldaná meg az energia ellátásunkat. A folyosókon több helyen lehullott a csempeborítás, melyek pótlása nem megoldható a csempe gyártásának megszűnése miatt, a teljes cserére viszont nincs anyagi keret. A külső térburkolat baleset veszélyes mivel sok helyen a régi kockakő felpúposodott vagy megsüllyedt. A laktanya energia felhasználása a takarékosság, és a gazdaságosság elve alapján működik, amit folyamatosan figyelemmel kísérünk, de a laktanya jelenlegi kialakítása végett nem jelentős és nem hatékony. Kommunikáció A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk rendszeres, emellett erősödött a Zugló televízióval való együttműködésünk is. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Ezekre az alkalmakra felkészülünk, a gyerekeket színes programmal várjuk. A már több éve folyó Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat égisze alatt is középiskolás tanulókat ismertettünk meg a tűzoltószakmai rejtelmeivel. Az Önkormányzatokkal, Közbiztonsági Referensekkel, Védelmi Ügyintézőkkel, valamint a Zugló ÖTE munkatársaival, szintén napi kapcsolatban vagyunk. Társszervekkel való együttműködés Tűzoltóparancsnokságunk 2014-ben is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a helyi társ-, és együttműködő szervezetekkel. A parancsnok valamennyi közbiztonsági referenssel, és alpolgármesterrel is találkozott ebben az évben. A XIV. és XVI. kerületben lévő Rendőrkapitányságokkal rendszeres munkakapcsolat alakult ki a hatósági ellenőrzések, illetőleg egyéb hatósági eljárások kapcsán. A XIV. és XVI. kerület területén a Helyi Védelmi Bizottság ülésein, rendkívüli ülésein mindig részt vett a XIV. kerületi parancsnokság. Az előző évhez hasonlóan a XIV. kerületben a tűzoltóparancsnok, a XVI. kerületben a tűzoltóparancsnok-helyettes látják el a HVB elnökhelyettesi feladatokat. Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység A tűzoltóparancsnok illetve a helyettes negyedévente, ellenőrzi a készenléti állomány szolgálatellátását, valamint a továbbképzési és szerelési foglalkozásokat is alkalomszerűen ellenőrizzük. A KMSZ, valamint az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tűzoltósági Felügyelője is rendszeresen ellenőrzi a szolgálati csoportokat. Ezeken felül az elmúlt évben a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat, valamint az FKI Ellenőrzési Szolgálat is ellenőrzést tartott nálunk, és 2014-ban volt egy tábornoki szemlénk is. A XIV. kerületben működő Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület felügyelete és ellenőrzése is a Tűzoltóparancsnokság feladatkörébe tartozik. Az ÖTE állományáról elmondható, hogy jól együtt tudnak működni a hivatásos erőkkel, nemcsak káresetek felszámolásánál, de gyakorlatokon és helyismereti foglalkozásokon is. A kerületi rendezvényeken gyakran képviselik a tűzoltóságot, valamint tevékeny részt vállalnak a 7

9 közösségi szolgálat lebonyolításában is. Az ÖTE állományából 1-2 fő, a lehetőségekhez mérten a XIV/2-es fecskendőn időnként vonulós szolgálatot is ad a nagyobb szakmai rutin és kellő gyakorlat megszerzése érdekében. Összességében elmondható, hogy főleg a viharkáros időben, és a gaztüzek megfékezésében tevékenyen kivették részüket, és egyre több káresetet oldanak meg önállóan, amivel nagymértékben tehermentesítik a hivatásos tűzoltó állományunkat. Továbbra is számítunk rá, hogy a Zugló ÖTE önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté lép elő, így segítve elő a Főváros és ezen belül Zugló lakosságának a tűzvédelmét és a polgárok biztonságérzetének növelését Összegzés A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves és az év végi számonkérések alapján az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb felmerülő hibák kijavítására intézkedtünk. A társszervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel valamint az állampolgárokkal a kapcsolatunk kiemelten jó. III. A ÉV FELADATAI Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a villámárvizek, valamint a belvíz elleni védekezésre is. A helyi önkormányzat részéről az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvezető árkok csatornák, átereszek, védművek, folyamatos tisztítása, karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az állomány rendszeres felkészítésére, oktatására, képzésére. Tovább kell folytatni a tematika szerinti képzéseken szerzett elméleti tudás átültetését - gyakorlati tapasztalatok révén - gyakorlati tudássá. A speciális ismereteket igénylő beosztásokban (híradós, gépjárművezetők, különlegesszerkezelők) szolgálatot teljesítő kollégák ismereteinek elmélyítése, bővítése, gyakoroltatását az idei évben is folytatni kell. A készenléti állomány által elvégzett gyakorlatok végrehajtásánál törekedni fogunk, hogy elkerüljük a hibákat, valamint ne kelljen gyakorlatot ismételni az idei évben. A laktanya állagmegóvására, valamint a szükséges javításokra (elektromos hálózat korszerűsítése), fejlesztésekre, anyagi források megteremtése, pályázati támogatások, valamint központi források igénylése. Budapest, február Q ~- ^. Salamon Lajos tű. őrnagy tűzoltóparancsnok 8

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 4. Napirend a Katasztrófavédelem és a tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

Tanácsnok. Beszámoló

Tanácsnok. Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok Beszámoló A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2008.évi munkájáról Készítette: Botos László tűzoltó őrnagy Tűzőrség parancsnok Előterjesztő:

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben