Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Kutyej Pál, Dr. Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Miklós Attila, Takács Péter, Hrabovszki György képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Meghívottként jelen volt: Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetőhelyettese, Wittmann László, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Csernus István, a Stratégiai Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető, Krizsán Miklós könyvvizsgáló, Kozma János, a Békéscsabai VAK Zrt. vezérigazgatója, Rákóczi József, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Csák Gyula, az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Szeverényi György az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. üzemmérnökség vezetője, Flender Zsolt a Közép- Békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezet-vezetője Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen nem jelentette be senki. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z/1., Z/2. jelű napirendeket a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban nyilvános ülésre tervezett napirend sorában 6.6. jelzéssel későbbi kiküldéssel szerepelt a Tulajdonosi

2 hozzájárulás a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club pályázatának benyújtásához tárgyú napirend, amelynek pontosított címe: Pályázat benyújtása műfüves sportpálya kialakítására a Békéscsaba 2595/9. és 2595/5. hrsz-ú ingatlanokon. A törvényi keretek, végrehajtási utasítások megjelenése miatt az 5/1. és 5/4. jelzésű előterjesztés módosult, új anyag került kiküldésre. Megállapította, hogy a képviselők az anyagot kézhez kapták. Az elhangzottakon és a meghívóban jelzetteken kívül van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A nyilvános ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A Bejelentések között szeretne Vantara Gyula polgármesterhez és Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: A testületi ülés végén szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A Bejelentések között képviselői kérdést intézne Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, a módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Napirendi pontok: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester Nyilvános ülés: 1.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2

3 Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Gerlai ÁMK alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Intézményvezetői megbízások (Gerlai Általános Művelődési Központ és Szent László Utcai Óvoda) Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Személyzeti Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum alapítása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A Gyermekélelmezési Intézmény alapító okiratának módosítása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Villamos energia beszerzése Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3

4 5.) Városüzemeltetési ügyek: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2. A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3. A köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló) Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Az Alföldvíz Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Békéscsaba, Kétegyházi út 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békés Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjének személyére Előkészítő: Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Kozma János, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 3. A Farkasagro Plusz Kft. Almáskerti Ipari Park 6/1. sz. alatti ingatlan beépítési kötelezettség meghosszabbítására irányuló kérelme Előkészítő: Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Kozma János, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 4. Víziközmű-vagyon tulajdonjogi rendezése, térítésmentes átháramoltatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. részére nyújtandó kölcsön 4

5 Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. Tulajdonosi hozzájárulás a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club pályázatának benyújtásához Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 7.) A helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előkészítő: Közigazgatási Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9.) Az önkormányzati képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenése Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének I. félévi munkaterve Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 11.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Bejelentette, hogy a közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 9 óra 20 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Napirend előtti felszólalás: Miklós Attila képviselő: Kérdéseit azért teszi fel a napirend tárgyalása előtt, mert így a polgármesternek lesz arra ideje, hogy összeszedje a gondolatait, és válaszol majd a feltett kérdésekre. Frakciójuk több esetben tette fel azon kérdését Vantara Gyula polgármesternek, hogy a Szent István Egyetem kihelyezett karával kapcsolatban milyen eredményeket tudott elérni az országgyűlésben? Gyakorlatilag eddig, amelyik felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral egyeztetett, vagy tárgyalt, azt a személyt leváltották. A tegnapi nap folyamán a városunkba látogató Hoffmann Rózsa felelős államtitkárral sikerült egyeztetnie, hátha leváltják őt is a közeljövőben? Békéscsabát mennyiben érinti a keretszám-csökkenés? Milyen konkrét intézkedések várhatóak annak érdekében, hogy a helyi felsőoktatás helyzete javulhasson? Országgyűlési képviselőként tett-e bármiféle lépéseket? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Sokkal komolyabb a helyzet annál, mint ahogy ezen a képviselő elviccelődik. Egy biztos, Békéscsabán, Gyulán és Szarvason az oktatás megmarad. Az ország 200 egyetemén szak működik. Azzal egyetért, hogy az utóbbi évek oktatáspolitikája, és jellemzően az előző kormányzat, mindent elkövetett annak érdekében, hogy az oktatási 5

6 rendszer ne legyen tökéletes. A békéscsabai főiskolai kart 200 millió forint/év terheli a PPPkonstrukció megvalósítása miatt. Ez az összeg kb. 6-8 szorosába kerül az országnak, az adófizetők fizetik az összeget. Az intézménykorszerűsítés szükségességét nem vitatja senki, csak a módját, hiszen egyedül az állam nem járt jól, ez terheli az oktatást. A Szent István Egyetemen végzett hallgatók jó néhány százalékát azonnali munkanélküliség fogadja. Ezek után joggal vetődik fel az a kérdés, hogy jó-e az az oktatási forma, ami nem a társadalom igényeihez alkalmazkodik? A keretszámokat érintően nincs tudomása törvényi vagy végrehajtási utasításokról, a sajtó által felkapott téma, amiről a hétvégén dönt a kormány. Tény, hogy ekkora munkanélkülieket kitermelő rendszert nem lehet fenntartani. Óvja a fiatalokat a mindenféle provokatív információk befogadásától. Az sem állapot, hogy a Békéscsabától nem messze lévő nagyváros diákszervezetének vezetője 8 éve jár egyetemre. Ezt sem tudja a magyar társadalom tovább finanszírozni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Célszerű lenne, ha a kellő tiszteletet megadnák egymásnak. Információi szerint éves szinten 180 milliárd forintot költ az ország az adófizetők pénzéből felsőoktatásra, a jövő évben 100 milliárd forintot fordítana stadion rekonstrukcióra. El lehet gondolkodni azon, hogy melyik a fontosabb. A mai kormányzat önfenntartó oktatásról beszél, amely viszonylag kevés helyen valósul meg a világban, valamennyivel hozzá kell járulnia az államnak is, nem csak annak, aki a felsőoktatásban részt vesz. Véleménye szerint, ha már esélyteremtésről is szó esik, a felsőoktatáshoz való hozzájutást kell segíteni a mindenkori kormányzatnak, azonban a jelenlegi nem teszi ezt lehetővé. A békéscsabai felsőoktatásban a fizetős, államilag nem finanszírozott forma valósul meg, és ez a legnagyobb probléma polgármester úr. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem üdvözli, hogy a képviselő számszerű és tényszerű megállapításaira szlogenekkel válaszol, ugyanis szóvivőjük is a tandíj bevezetéséről beszélt, csak annak bevezetése egy évvel később következne be. De nem tandíjról van szó, csak annak taglalására nincs idő. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében olyan képzési formákat vezetnének be, amelyeket a piac felvesz. Képezhetnek számtalan diplomást, akik azonnal munkanélkülivé válnak. A kérdés az, hogy ez megéri-e a társadalomnak. A vitát zárta. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Oktatási, közművelődési és sport ügyek Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolják a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Még az előző témához szeretne hozzászólni, amennyiben a polgármester engedi, és nem húzza ki a mikrofonját. Tény, hogy azért, hogy valaki tanulhasson, fizetnie kell. Vantara Gyula politikai pártja tiltakozott a legharcosabban az ellen, hogy bármiféle költség-hozzájárulást vezessenek be a felsőoktatásban. Egyetért azzal, hogy olyan képzéseken kell részt venni, amelynek van felvevőpiaca. Ahhoz, hogy valaki 6

7 felsőoktatásban tanuljon, kell az esélyt megteremteni, és az átszervezés azért kell, hogy olyan szakok legyenek, aminek elvégzése után nem munkanélküliként kezdi az ember. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megérti, hogy a sajtó előtt szerepelni kell, el kell mondani pártjuk központi akaratát, de személye megpróbálta a békéscsabai szintre levetíteni a problémát. Csak egyre kéri a diákokat, hogy provokatőröknek ne üljenek fel, megélhetési politikusok léptek színre. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint a közoktatási intézmény általános iskolai részét az állam működteti, az óvodai szakfeladatellátás az önkormányzat feladata. Emiatt van szükség a napirendi pont tárgyalására. Kérte a határozati javaslat elfogadását. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: A polgármester által a napirend kapcsán elmondottakhoz kíván hozzászólni. Mindannyian Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésén ülnek. Kéri, hogy amikor a polgármester megélhetési politikusokról beszél, ne rébuszokban beszéljen, nevezze meg, hogy miről van szó, és kikre gondol, találgatásokra ne adjon okot. A mai testületi ülésen lesznek olyan napirendek, ahol a nemzeti együttműködést más alapra helyezve családi, baráti együttműködési rendszert fognak kitárgyalni. Vannak olyanok, akik úgy tűnik, hogy megélhetési politikusok, és a tisztelt városvezetés megfelelő pozícióba helyezheti azokat a képviselőket, akik nem jutottak be a jelenlegi testületbe. Amikor megélhetési politikusokról lesz szó, személye fog mondani dolgokat. A polgármester olyan dolgokat fogalmaz meg, ami minősíthetetlen. Miklós Attila felfogóképességére való utalását, mivel számára nem adott felszólalási lehetőséget, vissza kell utasítania. Úgy tűnik, hogy amiről a képviselő beszélt, éppen a polgármesternek nem jutott el a tudatáig. Konkrétumokat említett, amire a polgármester rébuszokban válaszolt. Ez nem korrekt. Tessék megnevezni miről van szó, vagy tessék elnézést kérni a képviselőtől. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megköszönte az oktatást. A képviselő nézze át a tegnapi felvételeket, a szakmai vitán megjelent személy, a nevét nem mondja, mert nem tartja érdemesnek, elfogadta az államtitkár asszony válaszát, majd a diákok előtt lázított. Ez a megélhetési politikus. Szavazásra bocsátotta a napirendet. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 349/2012. (XII. 14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. -a alapján a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: - az intézmény elnevezése: Szent László Óvoda; 7

8 - székhelye: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.; - telephelye: 5600 Békéscsaba, Hajnal utca 12.; - szervezeti, gazdálkodási formája: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el; - az intézményvezető: a Törvény 2. (5) bekezdése alapján január 1-jétől a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig az óvodai intézményegység óvodapedagógusát, volt intézményegység-vezetőt indokolt megbízni, majd 2013-ban vezetői pályázat kiírása szükséges; - az intézmény megbízott vezetője új OM azonosító igénylését kezdeményezi; - az óvodai pedagógiai feladat ellátásában nem történik módosulás, a már jóváhagyott, elfogadott intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) óvodai feladatellátásra vonatkozó tartalma szerint látja el feladatát az intézmény a 2012/2013-as nevelési évben; - személyi állomány: 22,25 státusz, amely a gazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó létszámot nem tartalmazza: Óvodai feladatot ellátók létszáma: - óvodapedagógus: 15 fő, - nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő: 6 fő, - technikai dolgozó: 2 fő; - az intézmény óvodai feladatellátásához kapcsolódó ingó vagyona, valamint irattára átadás-átvételét december 31. napjáig szükséges elvégezni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 1. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. A módosítás január 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a nevelési-oktatási intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie és a KIR rendszerbe fel kell vezetnie. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január 1. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása: 1. számú melléklet 8

9 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent László utca 17. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A Törvény 4. (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására kerül sor - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.] részéről január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) számára. A Törvény 5. (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége a Központnak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működjön. Az intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amelynek december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap. A Törvény 6. (1) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében január 1-jétől a fenntartói jogokat a Törvényben meghatározott kivételekkel a Központ gyakorolja. A Törvény 6. (3) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében a január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal kapcsolatosan január 1-jén folyamatban levő ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a működtetésre vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok, tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nevelésioktatási intézmény. A Törvény 7. (1) bekezdése alapján a közfeladat-ellátás átadás a Törvényben foglalt kivétellel nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 9

10 A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1. Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodáról Szent László Óvodára változik. 2. Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény székhelye Békéscsaba, Szent László utca 17. szám alatti címről Békéscsaba, Lenkey János utca 12. szám alatti címre módosul, és ugyanezen pontban a telephelyek közül törlésre kerül a Békéscsaba, Lenkey János utca 12. szám alatti cím. 3. Az alapító okirat 3. pontjában a szakágazati besorolás száma ra módosul. 4. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait a Gerlai Általános Művelődési Központ (5600 Békéscsaba, Csabai út 1. sz.) látja el. szövegrész helyébe az Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg lép. 5. Az alapító okirat 8. pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdése, az óvodai ellátásban: általános iskolai ellátásban: az Általános Iskolai Beiskolázási Körzetekről szóló 8/2011. (I. 18.) KIOS bizottsági határozat, Kötelező felvételt biztosító iskola a telekgerendási lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára.. Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése 6. Az alapító okirat 9. pontjában a Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, Intézményegységei: 1. általános iskola: általános iskola: 1-8 évfolyamok, 2. óvoda óvodai nevelés szövegrész helyébe Óvoda szöveg lép. 7. Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül az általános Iskola: 280 fő szöveg. 8. Az alapító okirat 11. pontjában az általános iskolai (alapfokú) oktatás szövegrész törlésre kerül. 9. Az alapító okirat 12. pontjában törlésre kerül a Alapfokú oktatás megjelölés. Ugyanezen pontban törlésre kerülnek az alábbiak: Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 10

11 Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 10. Az alapító okirat 15. pontjában az igazgatóját szövegrész helyébe a vezetőjét szöveg lép. 11. Az alapító okirat 16. pontjából törlésre kerül a hrsz.-ú, 3199 m 2 Békéscsaba, Szent László u. 17. sz. alatti megjelölés. Egyéb jogszabályváltozások miatt az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 12. Az alapító okirat 6. pontjában a a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szövegrész helyébe a a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szövegrész lép. 13. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján az alapító okirat 7. pontjában a költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása szövegrész a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegre módosul. 14. Az alapító okirat 11. pontjában A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szövegrész helyébe a A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szövegrész lép. 15. Az alapító okirat 12. pontja kiegészül a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. megjelöléssel, továbbá ugyanezen pontban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény helyébe a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. lép. 11

12 16. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja alapján az alapító okirat 12. pontjában a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése szövegrész helyébe a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szöveg lép. 17. Az alapító okirat 16. pontjában a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szöveg lép. 18. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 19. Ezen alapítóokirat-módosítás január 1. napján lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés 349/2012. (XII. 14.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző 2. számú melléklet A Szent László Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 18/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: XII Intézmény neve: Szent László Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Lenkey János u

13 Békéscsaba, Hajnal utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: 5. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy. A Szent László Utcai Általános Iskola (5600 Békéscsaba, Szent László u. 17.), a Hajnal Utcai Óvoda (5600 Békéscsaba, Hajnal u. 12.) és az Áchim L. András Lenkey Úti Óvoda (5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.) általános jogutódja. 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. 8. Illetékességi és működési köre: 9. Típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése, valamint a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szerinti működési (felvételi) körzet. 13

14 Óvoda tagozata: nincs Tagintézménye: nincs 10. Felvehető maximális tanuló- és gyermeklétszám: óvoda: 180 fő 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szerinti óvodai nevelés. 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Iskola-előkészítő oktatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a sportról szóló évi I. tv., valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. alapján: Óvodai nevelés, ellátás cigány gyermekek kulturális nevelése magyar nyelven speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: óvodai fejlesztő program Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd) Óvodai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon: 14

15 Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: az hrsz.-ú, 1598 m 2 Békéscsaba, Hajnal utca 12. sz. alatti és a hrsz.-ú, 1533 m 2 Békéscsaba, Lenkey u. 12. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI l.), a 319/1997. (VI. 19.), a 365/1997. (VII. 10), a 82/1998. (III. 19.), a 603/2000. (X. 19.), az 589/2001. (XI. 11.), a 138/2002. (III. 7.), a 115/2003. (II. 27.), a 191/2003. (III. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 372/2005. (VII. 14.), a 266/2006. (V. 11.), 153/2007. (III. 29.), a 454/2007. (IX. 20.), a 38/2008. (I. 24.), a 271/2008. (IV. 24.), és a 284/2008. (IV. 24.), a 96/2009. (II. 19.), a 266/2009. (V. 14.), az 543/2009. (IX. 24.), a 93/2010. (II. 18.), a 131/2011. (III. 25.), valamint a 349/2012. (XII. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Gerlai ÁMK alapító okiratának módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolják a közgyűlésnek. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Hasonlóan az előző napirendi ponthoz, kérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására. A törvény értelmében a jövőben az óvodai szakfeladat-ellátás az önkormányzat hatáskörébe tartozik, míg az általános iskola állami kézbe kerül. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 350/2012. (XII. 14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. -a alapján a Gerlai Általános Művelődési Központtal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 15

16 - az intézmény elnevezése: Gerlai Általános Művelődési Központ; - székhelye: Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.; - telephelyei: Békéscsaba, Csabai út l. (faluház) Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezőmegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár); - szervezeti, gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el; - az intézményvezető: a Törvény 2. (5) bekezdése alapján január 1-jétől a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig az óvodai intézményegység jelenlegi vezetőjét indokolt megbízni, majd 2013-ban vezetői pályázat kiírása szükséges; - az intézmény megbízott vezetője új OM azonosító igénylését kezdeményezi; - az óvodai pedagógiai feladat ellátásában nem történik módosulás, a már jóváhagyott, elfogadott intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) óvodai feladatellátásra vonatkozó tartalma szerint látja el feladatát az intézmény a 2012/2013-as nevelési évben; - maradó személyi állomány: 10,25 fő státusz, amely a gazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó létszámot nem tartalmazza Óvodai feladatot ellátó létszám: - óvodapedagógus: 5 fő, - nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő: 5 fő, - technikai dolgozó: 1 fő. ÁMK feladatot ellátó létszám: - közművelődési szakember (könyvtáros, falugondnok): 0,75 fő; - az intézmény óvodai és a közművelődési feladatellátásához kapcsolódó ingó vagyona, valamint irattára átadás-átvételét december 31. napjáig szükséges elvégezni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 1. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. A módosítás január 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a nevelési-oktatási intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie és a KIR rendszerbe fel kell vezetnie. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 16

17 Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január számú melléklet A Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gerlai Általános Művelődési Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Csabai út 1. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A Törvény 4. (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására kerül sor - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.] részéről január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) számára. A Törvény 5. (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége a Központnak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működjön. Az intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amelynek december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap. A Törvény 6. (1) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében január 1-jétől a fenntartói jogokat a Törvényben meghatározott kivételekkel a Központ gyakorolja. A Törvény 6. (3) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében a január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal kapcsolatosan január 1-jén folyamatban levő ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a működtetésre vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok, tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nevelésioktatási intézmény. A Törvény 7. (1) bekezdése alapján a közfeladat-ellátás átadás a Törvényben foglalt kivétellel nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 17

18 A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1. Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény székhelye Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti címről Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) szám alatti címre módosul, és ugyanezen pontban a telephelyek közül törlésre kerül a Békéscsaba, Jázmin utca 3. szám alatti cím és bekerül a Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház) szám alatti cím. 2. Az alapító okirat 3. pontjában a szakágazati besorolás száma ra módosul. 3. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ellátja a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Békéscsaba, Szent László utca 17.) pénzügyi és gazdasági feladatait. szövegrész helyébe az Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg lép. 4. Az alapító okirat 8. pontjában törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdése, az óvodai ellátásban: általános iskolai ellátásban: az Általános Iskolai Beiskolázási Körzetekről szóló 8/2011. (I. 18.) KIOS bizottsági határozat. Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése. 5. Az alapító okirat 9. pontjában 1. Általános iskola: 1-8. évfolyamok, tagozata: nincs szövegrész törlésre kerül, amelynek okán a 2. és 3. pont 1. és 2. pontra számozódik át. 6. Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül az általános Iskola: 224 fő szöveg. 7. Az alapító okirat 11. pontjában az általános iskolai (alapfokú) oktatás szövegrész törlésre kerül. 8. Az alapító okirat 12. pontjában törlésre kerül a Alapfokú oktatás megjelölés. Ugyanezen pontban törlésre kerülnek az alábbiak: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kötelező, illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Kötelező, illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos 18

19 magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9. Az alapító okirat 15. pontjában az igazgatóját szövegrész helyébe a vezetőjét szöveg lép. 10. Az alapító okirat 16. pontjából törlésre kerül a (helyet biztosít az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó szakszolgálata részére is) szövegrész. Ugyanezen pont a Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiegészül az osztott használata megjelöléssel. Egyéb jogszabályváltozások miatt az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 11. Az alapító okirat 6. pontjában a a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szövegrész helyébe a a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szövegrész lép. 12. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján az alapító okirat 7. pontjában a költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása szövegrész a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegre módosul. 13. Az alapító okirat 11. pontjában A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szövegrész helyébe a A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szövegrész lép. 14. Az alapító okirat 12. pontja kiegészül a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. megjelöléssel, továbbá ugyanezen pontban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény helyébe a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. lép. 15. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja alapján az alapító okirat 12. pontjának vonatkozó részében a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése szövegrész helyébe a 19

20 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szöveg lép. 16. Az alapító okirat 16. pontjában a Békéscsaba, Jázmin utca 3. szám alatti cím - pontosítás okán - Jázmin utca 3/1. szám alatti címre módosul. 17. Az alapító okirat 16. pontjában a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szövegrész lép. 18. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 19. Ezen alapítóokirat-módosítás január 1. napján lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés 350/2012. (XII. 14.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző A Gerlai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 23/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: XII Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Gerlai Általános Művelődési Központ Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) Telephelyei: Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház) Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) 20

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülı közfeladatának

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben