Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Kutyej Pál, Dr. Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Miklós Attila, Takács Péter, Hrabovszki György képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Meghívottként jelen volt: Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetőhelyettese, Wittmann László, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Csernus István, a Stratégiai Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető, Krizsán Miklós könyvvizsgáló, Kozma János, a Békéscsabai VAK Zrt. vezérigazgatója, Rákóczi József, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Csák Gyula, az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Szeverényi György az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. üzemmérnökség vezetője, Flender Zsolt a Közép- Békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezet-vezetője Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen nem jelentette be senki. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z/1., Z/2. jelű napirendeket a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban nyilvános ülésre tervezett napirend sorában 6.6. jelzéssel későbbi kiküldéssel szerepelt a Tulajdonosi

2 hozzájárulás a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club pályázatának benyújtásához tárgyú napirend, amelynek pontosított címe: Pályázat benyújtása műfüves sportpálya kialakítására a Békéscsaba 2595/9. és 2595/5. hrsz-ú ingatlanokon. A törvényi keretek, végrehajtási utasítások megjelenése miatt az 5/1. és 5/4. jelzésű előterjesztés módosult, új anyag került kiküldésre. Megállapította, hogy a képviselők az anyagot kézhez kapták. Az elhangzottakon és a meghívóban jelzetteken kívül van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A nyilvános ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A Bejelentések között szeretne Vantara Gyula polgármesterhez és Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: A testületi ülés végén szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A Bejelentések között képviselői kérdést intézne Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, a módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Napirendi pontok: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester Nyilvános ülés: 1.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2

3 Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Gerlai ÁMK alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Intézményvezetői megbízások (Gerlai Általános Művelődési Központ és Szent László Utcai Óvoda) Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Személyzeti Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum alapítása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A Gyermekélelmezési Intézmény alapító okiratának módosítása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Villamos energia beszerzése Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3

4 5.) Városüzemeltetési ügyek: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2. A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3. A köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló) Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Az Alföldvíz Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Békéscsaba, Kétegyházi út 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békés Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjének személyére Előkészítő: Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Kozma János, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 3. A Farkasagro Plusz Kft. Almáskerti Ipari Park 6/1. sz. alatti ingatlan beépítési kötelezettség meghosszabbítására irányuló kérelme Előkészítő: Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Kozma János, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 4. Víziközmű-vagyon tulajdonjogi rendezése, térítésmentes átháramoltatása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. A Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. részére nyújtandó kölcsön 4

5 Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. Tulajdonosi hozzájárulás a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club pályázatának benyújtásához Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 7.) A helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előkészítő: Közigazgatási Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9.) Az önkormányzati képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenése Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének I. félévi munkaterve Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 11.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Bejelentette, hogy a közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 9 óra 20 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Napirend előtti felszólalás: Miklós Attila képviselő: Kérdéseit azért teszi fel a napirend tárgyalása előtt, mert így a polgármesternek lesz arra ideje, hogy összeszedje a gondolatait, és válaszol majd a feltett kérdésekre. Frakciójuk több esetben tette fel azon kérdését Vantara Gyula polgármesternek, hogy a Szent István Egyetem kihelyezett karával kapcsolatban milyen eredményeket tudott elérni az országgyűlésben? Gyakorlatilag eddig, amelyik felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral egyeztetett, vagy tárgyalt, azt a személyt leváltották. A tegnapi nap folyamán a városunkba látogató Hoffmann Rózsa felelős államtitkárral sikerült egyeztetnie, hátha leváltják őt is a közeljövőben? Békéscsabát mennyiben érinti a keretszám-csökkenés? Milyen konkrét intézkedések várhatóak annak érdekében, hogy a helyi felsőoktatás helyzete javulhasson? Országgyűlési képviselőként tett-e bármiféle lépéseket? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Sokkal komolyabb a helyzet annál, mint ahogy ezen a képviselő elviccelődik. Egy biztos, Békéscsabán, Gyulán és Szarvason az oktatás megmarad. Az ország 200 egyetemén szak működik. Azzal egyetért, hogy az utóbbi évek oktatáspolitikája, és jellemzően az előző kormányzat, mindent elkövetett annak érdekében, hogy az oktatási 5

6 rendszer ne legyen tökéletes. A békéscsabai főiskolai kart 200 millió forint/év terheli a PPPkonstrukció megvalósítása miatt. Ez az összeg kb. 6-8 szorosába kerül az országnak, az adófizetők fizetik az összeget. Az intézménykorszerűsítés szükségességét nem vitatja senki, csak a módját, hiszen egyedül az állam nem járt jól, ez terheli az oktatást. A Szent István Egyetemen végzett hallgatók jó néhány százalékát azonnali munkanélküliség fogadja. Ezek után joggal vetődik fel az a kérdés, hogy jó-e az az oktatási forma, ami nem a társadalom igényeihez alkalmazkodik? A keretszámokat érintően nincs tudomása törvényi vagy végrehajtási utasításokról, a sajtó által felkapott téma, amiről a hétvégén dönt a kormány. Tény, hogy ekkora munkanélkülieket kitermelő rendszert nem lehet fenntartani. Óvja a fiatalokat a mindenféle provokatív információk befogadásától. Az sem állapot, hogy a Békéscsabától nem messze lévő nagyváros diákszervezetének vezetője 8 éve jár egyetemre. Ezt sem tudja a magyar társadalom tovább finanszírozni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Célszerű lenne, ha a kellő tiszteletet megadnák egymásnak. Információi szerint éves szinten 180 milliárd forintot költ az ország az adófizetők pénzéből felsőoktatásra, a jövő évben 100 milliárd forintot fordítana stadion rekonstrukcióra. El lehet gondolkodni azon, hogy melyik a fontosabb. A mai kormányzat önfenntartó oktatásról beszél, amely viszonylag kevés helyen valósul meg a világban, valamennyivel hozzá kell járulnia az államnak is, nem csak annak, aki a felsőoktatásban részt vesz. Véleménye szerint, ha már esélyteremtésről is szó esik, a felsőoktatáshoz való hozzájutást kell segíteni a mindenkori kormányzatnak, azonban a jelenlegi nem teszi ezt lehetővé. A békéscsabai felsőoktatásban a fizetős, államilag nem finanszírozott forma valósul meg, és ez a legnagyobb probléma polgármester úr. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem üdvözli, hogy a képviselő számszerű és tényszerű megállapításaira szlogenekkel válaszol, ugyanis szóvivőjük is a tandíj bevezetéséről beszélt, csak annak bevezetése egy évvel később következne be. De nem tandíjról van szó, csak annak taglalására nincs idő. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében olyan képzési formákat vezetnének be, amelyeket a piac felvesz. Képezhetnek számtalan diplomást, akik azonnal munkanélkülivé válnak. A kérdés az, hogy ez megéri-e a társadalomnak. A vitát zárta. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Oktatási, közművelődési és sport ügyek Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolják a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Még az előző témához szeretne hozzászólni, amennyiben a polgármester engedi, és nem húzza ki a mikrofonját. Tény, hogy azért, hogy valaki tanulhasson, fizetnie kell. Vantara Gyula politikai pártja tiltakozott a legharcosabban az ellen, hogy bármiféle költség-hozzájárulást vezessenek be a felsőoktatásban. Egyetért azzal, hogy olyan képzéseken kell részt venni, amelynek van felvevőpiaca. Ahhoz, hogy valaki 6

7 felsőoktatásban tanuljon, kell az esélyt megteremteni, és az átszervezés azért kell, hogy olyan szakok legyenek, aminek elvégzése után nem munkanélküliként kezdi az ember. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megérti, hogy a sajtó előtt szerepelni kell, el kell mondani pártjuk központi akaratát, de személye megpróbálta a békéscsabai szintre levetíteni a problémát. Csak egyre kéri a diákokat, hogy provokatőröknek ne üljenek fel, megélhetési politikusok léptek színre. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint a közoktatási intézmény általános iskolai részét az állam működteti, az óvodai szakfeladatellátás az önkormányzat feladata. Emiatt van szükség a napirendi pont tárgyalására. Kérte a határozati javaslat elfogadását. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: A polgármester által a napirend kapcsán elmondottakhoz kíván hozzászólni. Mindannyian Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésén ülnek. Kéri, hogy amikor a polgármester megélhetési politikusokról beszél, ne rébuszokban beszéljen, nevezze meg, hogy miről van szó, és kikre gondol, találgatásokra ne adjon okot. A mai testületi ülésen lesznek olyan napirendek, ahol a nemzeti együttműködést más alapra helyezve családi, baráti együttműködési rendszert fognak kitárgyalni. Vannak olyanok, akik úgy tűnik, hogy megélhetési politikusok, és a tisztelt városvezetés megfelelő pozícióba helyezheti azokat a képviselőket, akik nem jutottak be a jelenlegi testületbe. Amikor megélhetési politikusokról lesz szó, személye fog mondani dolgokat. A polgármester olyan dolgokat fogalmaz meg, ami minősíthetetlen. Miklós Attila felfogóképességére való utalását, mivel számára nem adott felszólalási lehetőséget, vissza kell utasítania. Úgy tűnik, hogy amiről a képviselő beszélt, éppen a polgármesternek nem jutott el a tudatáig. Konkrétumokat említett, amire a polgármester rébuszokban válaszolt. Ez nem korrekt. Tessék megnevezni miről van szó, vagy tessék elnézést kérni a képviselőtől. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megköszönte az oktatást. A képviselő nézze át a tegnapi felvételeket, a szakmai vitán megjelent személy, a nevét nem mondja, mert nem tartja érdemesnek, elfogadta az államtitkár asszony válaszát, majd a diákok előtt lázított. Ez a megélhetési politikus. Szavazásra bocsátotta a napirendet. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 349/2012. (XII. 14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. -a alapján a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: - az intézmény elnevezése: Szent László Óvoda; 7

8 - székhelye: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.; - telephelye: 5600 Békéscsaba, Hajnal utca 12.; - szervezeti, gazdálkodási formája: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el; - az intézményvezető: a Törvény 2. (5) bekezdése alapján január 1-jétől a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig az óvodai intézményegység óvodapedagógusát, volt intézményegység-vezetőt indokolt megbízni, majd 2013-ban vezetői pályázat kiírása szükséges; - az intézmény megbízott vezetője új OM azonosító igénylését kezdeményezi; - az óvodai pedagógiai feladat ellátásában nem történik módosulás, a már jóváhagyott, elfogadott intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) óvodai feladatellátásra vonatkozó tartalma szerint látja el feladatát az intézmény a 2012/2013-as nevelési évben; - személyi állomány: 22,25 státusz, amely a gazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó létszámot nem tartalmazza: Óvodai feladatot ellátók létszáma: - óvodapedagógus: 15 fő, - nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő: 6 fő, - technikai dolgozó: 2 fő; - az intézmény óvodai feladatellátásához kapcsolódó ingó vagyona, valamint irattára átadás-átvételét december 31. napjáig szükséges elvégezni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 1. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. A módosítás január 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a nevelési-oktatási intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie és a KIR rendszerbe fel kell vezetnie. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január 1. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása: 1. számú melléklet 8

9 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent László utca 17. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A Törvény 4. (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására kerül sor - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.] részéről január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) számára. A Törvény 5. (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége a Központnak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működjön. Az intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amelynek december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap. A Törvény 6. (1) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében január 1-jétől a fenntartói jogokat a Törvényben meghatározott kivételekkel a Központ gyakorolja. A Törvény 6. (3) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében a január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal kapcsolatosan január 1-jén folyamatban levő ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a működtetésre vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok, tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nevelésioktatási intézmény. A Törvény 7. (1) bekezdése alapján a közfeladat-ellátás átadás a Törvényben foglalt kivétellel nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 9

10 A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1. Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodáról Szent László Óvodára változik. 2. Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény székhelye Békéscsaba, Szent László utca 17. szám alatti címről Békéscsaba, Lenkey János utca 12. szám alatti címre módosul, és ugyanezen pontban a telephelyek közül törlésre kerül a Békéscsaba, Lenkey János utca 12. szám alatti cím. 3. Az alapító okirat 3. pontjában a szakágazati besorolás száma ra módosul. 4. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait a Gerlai Általános Művelődési Központ (5600 Békéscsaba, Csabai út 1. sz.) látja el. szövegrész helyébe az Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg lép. 5. Az alapító okirat 8. pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdése, az óvodai ellátásban: általános iskolai ellátásban: az Általános Iskolai Beiskolázási Körzetekről szóló 8/2011. (I. 18.) KIOS bizottsági határozat, Kötelező felvételt biztosító iskola a telekgerendási lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára.. Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése 6. Az alapító okirat 9. pontjában a Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, Intézményegységei: 1. általános iskola: általános iskola: 1-8 évfolyamok, 2. óvoda óvodai nevelés szövegrész helyébe Óvoda szöveg lép. 7. Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül az általános Iskola: 280 fő szöveg. 8. Az alapító okirat 11. pontjában az általános iskolai (alapfokú) oktatás szövegrész törlésre kerül. 9. Az alapító okirat 12. pontjában törlésre kerül a Alapfokú oktatás megjelölés. Ugyanezen pontban törlésre kerülnek az alábbiak: Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 10

11 Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 10. Az alapító okirat 15. pontjában az igazgatóját szövegrész helyébe a vezetőjét szöveg lép. 11. Az alapító okirat 16. pontjából törlésre kerül a hrsz.-ú, 3199 m 2 Békéscsaba, Szent László u. 17. sz. alatti megjelölés. Egyéb jogszabályváltozások miatt az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 12. Az alapító okirat 6. pontjában a a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szövegrész helyébe a a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szövegrész lép. 13. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján az alapító okirat 7. pontjában a költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása szövegrész a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegre módosul. 14. Az alapító okirat 11. pontjában A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szövegrész helyébe a A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szövegrész lép. 15. Az alapító okirat 12. pontja kiegészül a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. megjelöléssel, továbbá ugyanezen pontban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény helyébe a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. lép. 11

12 16. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja alapján az alapító okirat 12. pontjában a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése szövegrész helyébe a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szöveg lép. 17. Az alapító okirat 16. pontjában a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szöveg lép. 18. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 19. Ezen alapítóokirat-módosítás január 1. napján lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés 349/2012. (XII. 14.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző 2. számú melléklet A Szent László Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 18/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: XII Intézmény neve: Szent László Óvoda 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Lenkey János u

13 Békéscsaba, Hajnal utca Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: 5. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy. A Szent László Utcai Általános Iskola (5600 Békéscsaba, Szent László u. 17.), a Hajnal Utcai Óvoda (5600 Békéscsaba, Hajnal u. 12.) és az Áchim L. András Lenkey Úti Óvoda (5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.) általános jogutódja. 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. 8. Illetékességi és működési köre: 9. Típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése, valamint a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szerinti működési (felvételi) körzet. 13

14 Óvoda tagozata: nincs Tagintézménye: nincs 10. Felvehető maximális tanuló- és gyermeklétszám: óvoda: 180 fő 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szerinti óvodai nevelés. 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Iskola-előkészítő oktatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a sportról szóló évi I. tv., valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. alapján: Óvodai nevelés, ellátás cigány gyermekek kulturális nevelése magyar nyelven speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: óvodai fejlesztő program Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd) Óvodai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon: 14

15 Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: az hrsz.-ú, 1598 m 2 Békéscsaba, Hajnal utca 12. sz. alatti és a hrsz.-ú, 1533 m 2 Békéscsaba, Lenkey u. 12. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI l.), a 319/1997. (VI. 19.), a 365/1997. (VII. 10), a 82/1998. (III. 19.), a 603/2000. (X. 19.), az 589/2001. (XI. 11.), a 138/2002. (III. 7.), a 115/2003. (II. 27.), a 191/2003. (III. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 372/2005. (VII. 14.), a 266/2006. (V. 11.), 153/2007. (III. 29.), a 454/2007. (IX. 20.), a 38/2008. (I. 24.), a 271/2008. (IV. 24.), és a 284/2008. (IV. 24.), a 96/2009. (II. 19.), a 266/2009. (V. 14.), az 543/2009. (IX. 24.), a 93/2010. (II. 18.), a 131/2011. (III. 25.), valamint a 349/2012. (XII. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülő közfeladatának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala: Gerlai ÁMK alapító okiratának módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolják a közgyűlésnek. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Hasonlóan az előző napirendi ponthoz, kérte a képviselőket a határozati javaslat elfogadására. A törvény értelmében a jövőben az óvodai szakfeladat-ellátás az önkormányzat hatáskörébe tartozik, míg az általános iskola állami kézbe kerül. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 350/2012. (XII. 14.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. -a alapján a Gerlai Általános Művelődési Központtal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 15

16 - az intézmény elnevezése: Gerlai Általános Művelődési Központ; - székhelye: Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.; - telephelyei: Békéscsaba, Csabai út l. (faluház) Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezőmegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár); - szervezeti, gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el; - az intézményvezető: a Törvény 2. (5) bekezdése alapján január 1-jétől a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig az óvodai intézményegység jelenlegi vezetőjét indokolt megbízni, majd 2013-ban vezetői pályázat kiírása szükséges; - az intézmény megbízott vezetője új OM azonosító igénylését kezdeményezi; - az óvodai pedagógiai feladat ellátásában nem történik módosulás, a már jóváhagyott, elfogadott intézményi alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) óvodai feladatellátásra vonatkozó tartalma szerint látja el feladatát az intézmény a 2012/2013-as nevelési évben; - maradó személyi állomány: 10,25 fő státusz, amely a gazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó létszámot nem tartalmazza Óvodai feladatot ellátó létszám: - óvodapedagógus: 5 fő, - nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő: 5 fő, - technikai dolgozó: 1 fő. ÁMK feladatot ellátó létszám: - közművelődési szakember (könyvtáros, falugondnok): 0,75 fő; - az intézmény óvodai és a közművelődési feladatellátásához kapcsolódó ingó vagyona, valamint irattára átadás-átvételét december 31. napjáig szükséges elvégezni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 1. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. A módosítás január 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a nevelési-oktatási intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie és a KIR rendszerbe fel kell vezetnie. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 16

17 Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január számú melléklet A Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gerlai Általános Művelődési Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Csabai út 1. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A Törvény 4. (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására kerül sor - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.] részéről január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) számára. A Törvény 5. (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége a Központnak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működjön. Az intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amelynek december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap. A Törvény 6. (1) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében január 1-jétől a fenntartói jogokat a Törvényben meghatározott kivételekkel a Központ gyakorolja. A Törvény 6. (3) bekezdése alapján az intézményegység tekintetében a január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal kapcsolatosan január 1-jén folyamatban levő ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a működtetésre vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok, tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nevelésioktatási intézmény. A Törvény 7. (1) bekezdése alapján a közfeladat-ellátás átadás a Törvényben foglalt kivétellel nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 17

18 A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1. Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény székhelye Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti címről Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) szám alatti címre módosul, és ugyanezen pontban a telephelyek közül törlésre kerül a Békéscsaba, Jázmin utca 3. szám alatti cím és bekerül a Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház) szám alatti cím. 2. Az alapító okirat 3. pontjában a szakágazati besorolás száma ra módosul. 3. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ellátja a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Békéscsaba, Szent László utca 17.) pénzügyi és gazdasági feladatait. szövegrész helyébe az Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg lép. 4. Az alapító okirat 8. pontjában törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdése, az óvodai ellátásban: általános iskolai ellátásban: az Általános Iskolai Beiskolázási Körzetekről szóló 8/2011. (I. 18.) KIOS bizottsági határozat. Ugyanezen pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése. 5. Az alapító okirat 9. pontjában 1. Általános iskola: 1-8. évfolyamok, tagozata: nincs szövegrész törlésre kerül, amelynek okán a 2. és 3. pont 1. és 2. pontra számozódik át. 6. Az alapító okirat 10. pontjából törlésre kerül az általános Iskola: 224 fő szöveg. 7. Az alapító okirat 11. pontjában az általános iskolai (alapfokú) oktatás szövegrész törlésre kerül. 8. Az alapító okirat 12. pontjában törlésre kerül a Alapfokú oktatás megjelölés. Ugyanezen pontban törlésre kerülnek az alábbiak: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kötelező, illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Kötelező, illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos 18

19 magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek - általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus -, autista gyermekek integrált általános iskolai nevelése, oktatása) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9. Az alapító okirat 15. pontjában az igazgatóját szövegrész helyébe a vezetőjét szöveg lép. 10. Az alapító okirat 16. pontjából törlésre kerül a (helyet biztosít az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó szakszolgálata részére is) szövegrész. Ugyanezen pont a Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiegészül az osztott használata megjelöléssel. Egyéb jogszabályváltozások miatt az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 11. Az alapító okirat 6. pontjában a a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szövegrész helyébe a a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szövegrész lép. 12. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján az alapító okirat 7. pontjában a költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása szövegrész a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szövegre módosul. 13. Az alapító okirat 11. pontjában A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szövegrész helyébe a A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. szövegrész lép. 14. Az alapító okirat 12. pontja kiegészül a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. megjelöléssel, továbbá ugyanezen pontban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény helyébe a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. lép. 15. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja alapján az alapító okirat 12. pontjának vonatkozó részében a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- (hallássérült) és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, autista gyermekek integrált óvodai nevelése szövegrész helyébe a 19

20 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szöveg lép. 16. Az alapító okirat 16. pontjában a Békéscsaba, Jázmin utca 3. szám alatti cím - pontosítás okán - Jázmin utca 3/1. szám alatti címre módosul. 17. Az alapító okirat 16. pontjában a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szövegrész lép. 18. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 19. Ezen alapítóokirat-módosítás január 1. napján lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés 350/2012. (XII. 14.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, december 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző A Gerlai Általános Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 23/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: XII Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Gerlai Általános Művelődési Központ Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) Telephelyei: Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház) Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) 20

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII.89-3/05., V. 5/05. Előadó: Tarné S/uber Éva, Túriné Kovács Márla, Dr. Komán.Ágnes, Dr. Deák Zoltán, Bencsik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.szeptember 26-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Vállaj Község Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő utca 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. január A Jászsági Többcélú

Részletesebben