A BELSİ SZOBÁBÓL. sajversek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BELSİ SZOBÁBÓL. sajversek 1964-2005"

Átírás

1 A BELSİ SZOBÁBÓL sajversek Figyelem! Ez nem verskötet. Csak a cím olyan. Megtévesztésül. Magyarországon tízmillió költı él. Akiket valóban annak tartunk, néhány tucat. A fennmaradó kevesek talán hárman-négyen vannak. Nekem az évezred végén kettı maradt.

2 Ezek itten nem versek. Olyan érzelmek leküzdésére íródtak, amelyeknél nem találtam jobb kiutat. Sok balgaság és dilettantizmus van bennük. Néha egész jók is; véletlenül. Egészében véve gyerekesek. De voltak a sorok mögött valódi emberek, igaz gondolatok, és bizony annyi érzelem, amelyhez nem találtam formát. Csak kerestem a zenét, a képet, a szobrot, és néha ezek lettek belılük. De nem kerestem a csillogást, az olvasmányost, a logikust. Nincsen közöttük könnyed sportruha, sem hullámzó beszélgetés/elbeszélés, és nincs csillogó látomás. Pszichoszomatikus. Még gimnazista koromban elküldtem néhányat egy szerkesztıségbe. Azt a választ kaptam, hogy a technika jó, de még élni kellene. Évekkel késıbb mutattam belılük egy irodalmár barátomnak, aki lenézı mosollyal adta vissza. Azóta néha olvasgatom az általa szerkesztett irodalmi lapban a verseket is... hát?! De ez nem mentség persze. Schwarz zöldséges emlékére a Szentkirályi utcába, aki megfogalmazta az én ars poeticámat is: Írom vers, ahogy jön. Neki is a zöldsége volt jobb. 3

3 Paris 1965 A Saint-Michel színes tejút, terített asztal, karácsonyfa dísze. A szellızı fölött egy rongycsomó alszik. A múzeum-szigeten mókás jogászok, és kávét ittunk kiflivel. A Républiqe ragyog, az ég anjou-színben ég. Szabadságom csak szobor. A metróban egy arab feszeng, de látom az üvegre tapadva, míg kint rohan a fal: Egyen Bonbel sajtot egyen... A boulevardon csak egy sörre telt, Andrénál a cipıket próbálgatja szemem. Hajnalban jó a sült krumpli, Fáradt vagy, kicsim? A Szajna fakult vért sodor. A rakparton már ébredeznek. Dal Szeretnék, ha reggel fölébredek Csöndes, derős dalt hallani. Feküdni némán, megpihenten, S fejem szívedre hajtani. Szeretném álnok éjszakákon Ellopni minden kincsedet, S minden kincsem néked adni, És hallgatni - és mindent Szeretnék néked átadni most. Az álmot, a váró éjszakát; Rád lehelni egész lelkemet Egy hosszú csókon át. Útravaló Egy asztal csak, egy üres pohár, elhagyott szoba, köves, kopár, sötétség, keményre dermedt csönd, fojtott bánat, fagyott közöny, könny, falak, hitt emlékek piszka fölmerednek földerengve néha. A falon képek. A betőket 4

4 tudom fejbıl. Elhalt remények, téglák közé falazott, széppé dermedt Kımőves Kelemenné. Mit öntsek az üres pohárba? Megrabolnálak, de hiába. Talán mégis újra kezdeném. Új reményre van-e még remény? Új bánatra van-e még erı? Új kincs az újra elveszthetı. Egy elrontott este A kertbe nem léphetek. Elıttem minden ajtó zárva. Tépetlen virág; rosszul nyesett Bokraimnak szabadság az ára. Fehér szirmok, lábam elıtt Szürke pernyék nyílnak. Virágzó seb, kinyílt és él, Míg emlékeim hullnak, Hullnak pörkölıdnek - Hernyószirmok perzselt fáról -, Csukott szem, és nincs mit Mondanom a tegnapról, a máról. Nicole A bár, a bármen, a fiúk, a lányok, a fiús lányok, a fiúlányok, a lányos fiúk, a lányfiúk. A bár falán szívem kivetítve. Vörös, fekete foltok. Vérrögök hullnak lábaimhoz. Alvadt vér koktél, csók, puha mozgás koktél, amıba mozgás. Szempillantás. Semmi félszeg mozgás, semmi félszeg mozdulat. Most egy furcsa pillanat! A jetsek dzsessze csattog, dobog, kopog fülemben. Gitárhúrokon kúszom föl a mélybıl. Bársonycsillag, fák között vagyok. 5

5 Puha homok tengerpart. Áldott meztelenség. Felejtek Emlékeim zongorán béna ujjak. İszi légy, kopott, recsegı lemez. Felejtek, s elszalasztok minden újat, Minden szépet, mi elıttem áll. Lomhán járok, és nem tudom, hogy korhadt Fán ülök. A fény is bántja szemem, A pohár, s elszalasztok minden újat, Minden szépet, mi elıttem áll. Utolsó csepp kiloccsant. A múltat Nézem, mint csókot filmen, néma Csöndben, s elszalasztok minden újat, Minden szépet, mi elıttem áll. Óhaj Fal Támpontnak éppoly kevés, Mint hülyének gondolat, Kötél bénának, Remény-bimbó, Ha itt állsz megfeszítve, Kikötve, Denevérként felszögezve, Mereven, Gyávák ünnepére. Ha letépném magam, Maradna-e húsomból? Ha kitörnék, Van-e út menekülni? Elvéreznék-e? Remény, vágy maradna-e? Így sőrősödik a homály, Gyengülök, De álmaimban Föléd szállok Csillagvárosom. Egy asszonyhoz A pusztulásban új erı ébred, Régi magad széttöri a jelen. 6

6 Elmaradtál tılem, azt hittem. De látom már, elhagytál megint, Mert míg az maradtál, mindig új, És nem miattam pusztul benned Szépséged az emléket megölve. Pourquoi es-tu revenue? Miért jöttél vissza, miért kergetsz körbe-körbe emlékeim ketrecében? Puha léptekkel közelítsz. Futnék, de rácsot törni nincs erım. Néznek a nyertesek, néznek, kik vesztettek; boldog, ki szemben állhat, és felém fordul a vesztes. Két csorba pohárnál nincs hasonlóbb. Nincs már más, csak ez a rabság, hogy soha feledni ne tudjak, hogy fussak körbe, hogy holtig kívánjalak élı kehely. Falusi este Eljött a szárnyas angyal mikor nem akartam Egyik szárnyát arcomra borítva Szárnya a feledés Másik szárnyát arcomra borítva Szárnya az emlékezés Kapkodtam utánad amerre zizzensz Míg akácillat áradt felejtés édes mérge Hogy pókhajadba csavarva eleméssz újra De mit kezdjek magammal ha elengedsz - bogár Egymás enyves hálójába ragadva Rajtunk szárad foszlányokban Átkozott angyalunk pihéje. 7

7 Közmondások Magadnak ástál vermet Italod magadnak keverted Korán keltél aranytallér Nehéz marhák ágyad mellett Mélységedben csákány és pehely Szíved kakasszóra napfény Ne törd le gyümölcsfa ágát A magot ne köpd ki Meddı bokrok és hajad Bozótja perzselt pillehad Porfüggöny ablakra írom A neved letörlöm Átkozzák! Varázslat Medve-ıseim magukban hordták A vágyat utánad, Örök Alak. Sikolt a kés, lelkük - nagy madarak - Füstként száll: ısök ajkán a mondák. Terjeng a szó, szemük mécse pislog, Föl-föllobog, majd csendben kialszik. Puha álmok madár-hada rajzik. Földedre szállnak, Örökké Áldott. Mert dombos tájadon elsimulnak, Gond, tervek, emlék-bogáncsok hullnak, Hogy szívedbıl iker-jövım szálljon. Ha felejtsz, kívánsz emlék-ravatalt, És feküdnél ısi medve-ágyon, Inkább évekig hordd szíved alatt. Ez maradt Estéink melege Emlékké merevült. Józanok, tiszták A reggeli ébredések. Szemedben más táj, Új erdık sötétjét látom. Eltőnt régi ösvényünk, Érzem csak, hogy Jártam ott egyszer. Minden zilált, zavaros. 8

8 Fürtjeid folyama Ismeretlen örvény, Arcod vonalai Kicsúsznak kezembıl, Ujjaid varázsa, Mint könnyő szél, Ha körbefon. A nehezebb Véred egy csöppje hópárnádon; Kígyózik szád szélén csíkja sóhajodnak. Megnéztek tárgyak közt legtárgyabb: ember. Hasad szent köve köré győltek Imádni hívei az eltakart titoknak. A szertartás szavai megaláztak, Legközelebb a kés állt hozzád, bárány. Az áldozat fehér papjai kitörlik szemedbıl Arcom emlékét is. A semmibe hullasz. Szavam gyásznászinduló füledben. Ki tudja, mikor, miért, nem kérdezem már soha, Átlépsz rajtunk, s én zavartan föltekintek. Elmondani már nem tudom soha, Tanítványból hogy lettél mester. Hogy ülhet meg rajtam szégyen és szemérem, Mint nagy madár, hogy szemem is kivájja. Kérdések Fölriadok, keresem a futó álomképet, Karodat, sosemvolt forró ölelésed; Éjszakám néma volt, csendes. Nem gondoltam semmire közben. Két fény közt a belsı, a béke, Nyugalom vagy fıpróba ismét: Így fekszem majd halál-szeretımmel: Holnapot felel a tegnap, vagy azt sem? Befejeztem, és kezdhetem újra? A ki nem mondott szó elenyészhet? A le nem írt szó nem hiányzik? Vagy hulljak újra áloméjbe? A felejtést is megköszönjem, Hogy a voltak kiengednek? Kúszhatok oszloplábaik között Visszanézve, hogy álom-halálodban Követsz-e, és érdemes? 9

9 Nélküled Nélküled Magamba zárom Gondom, örömem, Bánatom is. Nélküled A mosoly, egy ütés, Az indulat vágya Elmerül. Nélküled Köröttem minden Messze rohan, Távolodik. Minden Elképzelhetetlen Nélküled. Csillagom Nincs biztosabb a csillagoknál, Hogy magányom, Mint hálót kioldjam, És magam mögött húzzam Fonalként emlékeim. Néhány csomó, mi megmaradt; Kibogozni keveset élek. Nem maradt más a megkötı fonalnál, Csak vágyam repülni, elszakadni. Nincs biztosabb a csillagoknál. Ritka mozdulat, ha fejem fölemelem, És távolban keresem a szépet, Miben élhetnék. Fölragyognak csillaggombok, Földön kúsznak nyálkás gondok, Ruhámról a port letörlöm, Széttöröm börtönöm: Magam is csillagba öltözöm. Csörögve gurulnak emlék-kavicsok, Gond-bogáncsok más bırén tapadnak, A háló lehull, Szárnyalok, Mert fölragyog mint trón a Cassiopeia. 10

10 Helyzet 2 Remeg, tép, megmered, míg lélegzet akad, Majd csendesen elalszik a kétfejő bárány. Idı Teljessé nıtt a Hold, méri a jövıt, és méri, ami volt. Rendszám Ibolya-pirosban jött el a reggel. Akasztófa és hurok; Hóhér és elítélt egymás mellett. Két ember: egy meg egy. Egy szobor Hőség vagy igazság Talán e mosoly a jóság Mert jó az igaz Igaz ki hő marad De nem hagy mosoly nélkül A kıbe fagyott hővös józanság Lábhoz faragott kezérıl Madár nem szállt fel soha Karját ki nem tárja hiába Várja éj vagy napsugár. Une situation Je ne veux pas dormir sans toi, Parce que cette nuit des fantômes; Mais tu reste dans un dôme Des sommeils seule et j'ai froid. Le soupir pour toi est sombre. Tu es aveugle devant ma foi. Dans t' âme n'existe pas la loi, Que des corps ont des corps. Et des mots, oui, tu croix, Restent en silence dans moi, Comme des cris meurent en morgue. Dans les mains des filles sont des lilas, Mais nous faisons toujours comme ça, Comme des corps lilas en morque. 11

11 Helyzet 1 Üres pohár vagy elıttem, Néha méreggel teletöltöd. Átlátok rajtad, A csinált homályon, Szavaid kiöntöm. Terveid lábamba harapnak, Mert szeretnéd, mérgedtıl földre essek, De lerántlak magamhoz újra, Ígérem, viszlek, nem engedlek. Meghalok e harcban, Majd újra élek érted. Százszor-száz körömmel tartlak, szorítlak, Megfoglak, ha futsz, Megfoglak, ha kérlelsz. Kerestél, rád találtam. Fogtalak, Nevetted vágyam. Játszottál, mint gyerek Pihés madárral. Most pusztulj velem Kínzó örömmel, Akarással! Dávid érme Mintát vettem rólad Hogy kiöntsem álmaimmal De minden elolvad A hattyú perzselt tollaival S a szemek is fınixként szállnak Az álom marad végül Mikor oroszlán és hárfa S a gyermek is emlékké vénül. Magamban Ha tudnám, se mondanám el, Mert kilesnéd titkom nevetve. Egy szóból megtudhatnád, Mi történt, hogy szenvedve Poharamról a fátylat letörölte, Homályát lágyan föloldta, Hogy kelyhünk titkon összecsörrent, Hogy vártunk csendben, remélve. 12

12 Két győrő most összekoccant Kétszer két bánatot teremtve; Két szempár most összeolvadt Kétszer két könnyet feledve. Megérteni csak késıbb tudtam, Hogy a távolt így leküzdve Egy kézfogásban csókot váltott A múlt, a szándék reménye. Bújnék el, a domb eltakarna, De ránk borulhatsz, titkunk kilesve, S a futásban, rettegésben Kristálykelyhünk megrepedne. Keresztrejtvény Átszállok a tetık fölött, ha rád gondolok. Betörnék hozzád, de egy kémény mögül Káröröm villan, reklám minden napra, Meg nem unhatom: Használd józan eszed, Minden bolondnak jár ennyi szabadság! Hozzám szóltál? Megfejteném, ha tudnám, Merre a függıleges és a vízszintes. A kocsiból kinézek, öreget gázolok, Majd terhes nıt, a rendırre habot kenek. Táblára írom, merre kell menni hozzád. Átmegyek, megnézem mai postám, S talán írok én is néhány levelet. Egyik álom 1 Elképzeltem egy téli kertet, De csak a föld havas. Medveálmú fák és suhogó csönd. Gyümölcsszemek nyíltak, Sötét fátyolfüggöny mögül Fölcsillant a Nap sugára. Fénye a sárról visszacsillant: Gyümölcsszemek nyíltak. Letéptem egyet, hamvas Bıre szinte perzselt; Sütött a Nap. Milyen gyümölcs ez itt E furcsa édenkertben, Milyen szégyen pírja vonja Bíborba itt az álmokat? Beleharaptam. Haraptam kıbe, 13

13 Égı kristálygömbbe, És fogaim, Jégcsapot, ha törnek, A földön szétgurultak. Egy hal tőzte horogra A gyanútlan halászt. Három jade Hallgatom a vadlibákat; Arrább vakond motoz: Nézzük a csillagokat. Újra itt a koldus. Tudom, hírt hozott. Kifizetem elıre. Kutyája ma nem ugatott. Köszönt, elfogadott. Egyik álom 2 Elıttem már ismét bezárult egy kapu. Elıttem már ismét kürt harsant: jövök. Súlyos vasreteszek csattanását hallom, Sietıs lánccsikorgást, ahogy emelik Álomváram dobogó fölvonó hídját. Miért kell itt éjszakáznom ma is, Miért, hogy lápvilágnál kezem se látom? Csak a fények, élı manótüzek, szemek szaladnak. Körbejárom a bezárt kerítést. Hideg van, és lábam minden lépésnél Mélyebbre süllyed az iszamos, Gyökérszıtte, át- meg átfont iszaptestbe. Pedig várnak, valaki mégis vár, tudom. Pedig látom a hatalmas termet is, ahol Bíborserlegen át gyertyák ezre csillog Megsokszorozva egy drága nı drágakı szemét. A bástyákon már senki se jár, Az ırszemet az álom gúzsba kötötte. Kialszik utolsó fényszeme is a várnak, És elsı álmában lomhán szusszan egyet. Óh, jaj, hitem, és jaj, hőségbilincs! Jaj minden élınek, míg van és szenved, És jaj nekem K., bolygó zsidó, mert élek. 14

14 Máshol galambok Mert a elröpültek nem várhatok így tört szárnnyal s tört reménnyel a pusztuló merengı falak kopár csontjain ülve magam. Orion Lenyugszik már fölöttem minden csillag. A Holdat megvárni nincs erım. Köd vonja galambszárnyát a tetıkre. Lassan jár már kezemben a toll is. Hamurudacska várja, hogy szertefoszlik formája, Mint kiásott csontváz egy rossz mozdulatra. Végsı ítélet talán, hogy elvegyüljön a földdel. Nehéz a szemem, és karikás napok óta, Mert várom esténként a Holdat. Várom tejfehér sugárözönében fürdetni arcom, És levetkıznék - teljesen elmerülni. Víz alatt úszva a zöld homályban éreztem Könnyő lebegésem ízét az elsı percben, Míg földobott a kényszer. Elmerülni a tejsugárban, és úszni, Lebegni feléd csillogó anyám. Dávid már letette lantját, vagy hárfa volt talán? S a nyúl sem keresi gyöngymagvait a krátereknek. Ölelı isteni anyám, Hold, tiszta fény, Mint üres lapra írnám a jövım, képzelve egy másik álmot. A Nagy Medvét hajtja dupla vé trónjáról Főzött derekú szelleme a múlt kényszerének. Állapot A repülı sirályok a ködöt hullámzó barázdákra bontják. A nehézkedés, csak az mutatja helyünk, és lábunk érzi még a szikla repedéseit. 15

15 Egy főszál biztosabban áll itt: gyökere tartja, kapaszkodik. Szemem próbálja csak röptét a madaraknak. Keserves hőségben Szinte hihetetlen, Meg kell mégis tudnod - Értve a kínt, enyhül Súlya, nem gyötör -, mert Magányos álmaim Oszlopai között A talán, a mégis, A lehet csak csaló, Villódzó képek a Sötét utcák során. Te vagy! Itt vagy közel! Lábad nyomán már új Remények sarjadnak. Vérem lüktetése Még gyönge üzenet, De pompás kelyhe már Kibomlik. Letépem, Botladozom feléd. Egy tisztásnál feltőnsz, Majd újra elborít Az erdı. Tekergı, Mérges vágyak nınek, Kíntermı borostyánindák. Elborít a virág, Mégsem tehetem, nem, Lábaidhoz soha. Beléd marna, sebet Üthet, mikor ujjad Játéka rózsát bont, Szemedben szirmok Harmatcseppje csillog. Szél fújja lomb-hajad. Így hát pırén hangod Sikoly legyen újra, Vágy-temetı. Most a csendben végre Magam kitárhatom. 16

16 Lepréselt levelek Megmutattam neked Kibomlott virágom. Feltőzted hajadba, És hagytad elhervadni. Reményem fáj talán, Ami történt, nem tudod. Mit ér az élet, ha bánatom Bennem marad örökre? A poháron át rám nézel, Szemed szemembe nem tekint. Csak a bor, a szesz idézi Mámorunk látomásként. Szólok hozzád, De másra gondolunk. Érezlek, foglak, De nevemen nem szólítasz. Élet e rend, e közöny? Élet e szıke öregség? A falra képeket raktam, Vázába virágot, és tudom A vesszı helyét a versben. A másik ágyon alszol; Nézlek mereven. Marad a múlt. Emléknek élsz Mellettem örökké. Ajánlás H.L.-nek Herceg! Igyál hát, a konok Pohár kezedtıl ne váljon soha, Hevítsen bor, lányok mosolya, Az irigyeket meg sújtsa átok. Álmodva Felsorakoztunk valahára, a rajz határoz. Fénycsóva világít be a gazdátlan üzembe. A kéj megtéveszt, de javít, farag, S széttörik a hamis kelyhet végül. 17

17 Leleményes nırablás, csapkod a ponyva. Ötletek pukkannak, zsémbes pereskedés Foglal el, az ügyvéd kardhüvely-oszlop. Az útszéli hajós iszik, bár robbantana. A gyér röptő fecske nyájas kedvő Utazásunk böjtje, nem frissítı citrom. A jogügyet eltörli az orgyilkos idı, Díszét az elıadás igazmondó éneke. Mankót, gyöngykapkodók, győjtögetık. A sas vasárnapot ajándékoz, felordít A szamár, zsoldját keresi, tapogat, Leveri a poharat, bár inna egy kortyot. Ismét Poros kép, a falról leakasztlak. A naptárból a múltat kitépem, És eldobom az ingem, mert Vállamra hajtottad fejed. Hiába, velem maradsz így is: Nem tudtál kérdezni, és én Felelni akarok neked örökre. Vitorla Sárgaszemsugár Vöröslı lepkevirág Szirmán lepkenyár. (Votin Dóra kiállítása ) Egy lépés Ha megérem mégis a holnapot, Neked a szemem hagyom. A fenyık alatti csöndet, A remegı hangyabolyt, A fülledt napsugarat, A leesı tobozt, Egy lépést elıre. Ha megérem mégis a holnapot, Neked a szavam hagyom. Emléknek régi csókot, Hirtelen sóhajt télen, Az utolsó buszt, 18

18 A pelyheket, Egy lépést elıre. Ha megérem mégis a holnapot, Neked a kezem hagyom. A borzongást ujjam alatt, Ahogy bırödön suhan, Fakadó verítéked, Tested melegét, Egy lépést elıre. Aki aláás Miért marad meg minden ütés? Miért van az, hogy az ütések fájnak még évek múlva is? Miért a boldog percek illannak; vízfodrok közt elúszik... Aki aláás, a falat is Rádöntik; aki végigfutna, elgáncsolja valaki. Akit ütnek, mert simogatna, Akit visznek Csáki hadai, éljen csak elvadulva! Este Most leültem az asztal mellé, S nem az ágyra veled. Poharamban gyöngyözik a szóda, Érzem, mint ajkad íves fele Simult ajkamra, azóta. Persze csak gondolatban néhanap. Ha más nincs, vége a könyvnek, És nincs mit mondanom magamnak. Csak a múlt, az árnyak jönnek, Hosszú sor már, mert öregszem. Szinte halott vagyok én is. Trónom elé hódolni járulnak, Mert bók illet mégis. Mint Cháron, obulust, ha kapnék... Fillérekbıl él a néma, Torkomban alszik el a fáklya. Kutyámnak remeg a véknya, Árnyat lát, vonítna. 19

19 Új reggeled Udvara volt este a Holdnak. Szél lesz talán És gyönge szél kelt hajnalra. A Nap pedig a harmattal Messze vitte a felhıket is. A lombok közt szobádba tekintett, És pillantására szemedbıl fénye visszacsillant. Lépések kopogtak a kórház folyosóin, Üveg csörrent egy asztalon, Valahol zöld sugár rajzolta Az élet lüktetését. Új gyermekséged reggelét köszönti Az ébredı ház neszezése. Anyád az ágy, az asztal, majd az ajtó. Holnap talán a folyosó kıkockái Mérik botladozó lépéseid. Meddig? Mikortól meddig szállok fölötted, Mint felhıárnyék? Várva, hogy földerengjen Halvány hajnal fénye. Bánatcseppek hulltak, Álmok perzseltek, Mégis te maradtál örök bástya, Hol fejem lehajthatom, Támadjon bár tüzes nyilával Ádáz tatársereg. A pillanatnyi csendben tudom, Új és újabb bástya omlik. Elhagylak megint, hogy visszatérjek, Hogy melletted újra megtaláljam, Amit elvesztettem érted. Miért, hogy e pusztaságban Téged kereslek? Száraz ajkam örök forrásvizedre vár. Hogy örökre te maradsz, Ez csak büntetésed. Elviseled, míg a törvény, kötelesség Tıled újra és újra eltaszít. Egy emberöltı, Újra és újra megjelensz. Adj erıt magadból, Mert te kell, hogy eltemess! 20

20 F.I. Felhangzott már elcsukló sírása Egy öreg nınek, kit senki sem hívott. Hideg volt, és nem mertünk melléd állni. És mikor belobbantak a fizetett fáklyák, Rémült madárként szállt el a lelked Itt hagyva nekünk cipelni tested, s a szót, Mit elhallgatni kívánt volna a tisztesség. Rekedt kotyogás, tyúkká vedlett fınix, Elszakadt fekete gépedben az utolsó resztli. Játék Elfut Visszanéz Megindul Bevár Kisiklik Megbotlik Elterül a főben. Kergetem Ránevetek Megtorpanok Megindulok Megfogom Megbotlom Elterülünk a főben. Futunk Nevetünk Hamiskodunk Határozunk Döntünk Megbotlunk Elterülünk a főben. Gerle Ki tudta, hogy hazánk a Balkán, mert már nem Európa? İrizte magában: szemetek, Hogy Párizsra vessétek. Gerle szállt ablakomra, Én feketének látom, Mint életem, és téged, hazám. Az utcán átröpül fölöttem. Nyakán véres csík. 21

21 Magyarázat helyett 1. Elszívok egy doboz Kossuthot, Hogy szédüljek, fájjon a fejem, Az utcán tüdım kiköhögjem: Ébredj föl, nyisd ki az ablakot! Minden hiába, nem vársz régen. Megállok, és ablakodon már Csak a holdfény csillog, a lámpát Eloltva alszol, szuszogsz mélyen. Ma már rólad csak ennyit mondok, Ennyi volt, és így lett vége, Hogy nem lehet örökké égve Szeretni. Most te tépsz virágot; Mikor már fenékig kiittam, Az üveget hozzá én adtam. 2. Írhattam volna ezt is neked, De bántani már nem élvezet. Megköszönlek, sértésnek elég, De megköszönöm az örömét A napnak, délnek, éjszakának. A szomszédok semmit sem láttak. A szomszédok nem tudták, ki vagy, Pedig sosem szégyellted magad. Meg kell, hogy értsd, szerettél, érted, Hiába minden, tudtad, hitted: Testünk a híd: eleje, vége. Egymás kezét fogtuk, de szegény Lajos király sem tudta, hogy még Átmenni sem lehet, csak félve. Álmodj Vajban forró kés: Súlyzót emelek, Pelyhet és magam. Tányérozzatok! Fejem meghajtom, 22

22 Mert félhetek már Tıled, elıtted. Tekints rám, és egy Szó éle, szemed Forgácsot hasít. Hulljon halomba! Faragj át, formázz, Állíts szobádba! Paprikajancsi! Álmodj csak! Vitéz László, Emlékeztet. Éjjelente a többiek; Ott leszek ezer történet Falad megett. Kép Vonalakat húzok, árnyékot fátyolos Szemed alá, és meghúzom kemény Vonalát orrodnak is. Kezedhez érve már fogni nem tudsz, Kocsit használsz, ha utad Asztaltól ágyig, ágytól asztalig vezet. Mint gyönge festı, így idézem Képét az aggkornak, hogy felejtsek, Hogy ne számláljam a múlt Buborékcsókjait tovább. Már hosszú idı óta kerget az elmúlás. Telefon cseng, de a magány óráin Képtárba győjtöm azokat, Akik szerettek. Pipacs vagy Pipacs vagy. Éreztem, szirmod rebben. Gyönge vagy, mégis Kés a sebben. Pipacs vagy. Szemed holdfényben kéklı, Csillogó, majd kihunyó Égkı. Pipacs vagy. Arcomon lenge selymed Siklik: Tudom, hogy El kell menned. 23

23 Pipacs vagy. Letépve selymek árnyán, Óarany, zöld homályban Árván. Tükrözés Kihőltek már mind az ágak, Mikor havazik, és fúj a szél, S a rügyek tavaszra várnak, Bár alszanak: érzed, ez a tél. Pelyhet látsz, szirma hóvirágnak. Az éjben csak az éj fénye, A semmiség a nyárias. Ablakban, tükörben, a léte Lámpám, s a csillagok pária- Sóhajok, nem méze mérge. Megreccsen itt-ott a bútor, Mint álom egy szótól, elsuhan, Mikor képzelt emlék gúnyol. Takaróm, új álom-tutaj, Fordulok, fejemre húzom. Harmadik negyed Elment a Hold Az ablak elıtt ment el Ezer levélárnyék foltozta a falat Majd megint este lett és Elment a Hold az ablak elıtt Máskor tejben fürdetem arcom Hagyom a szél pofozzon Vagy simogat ha jó napom van Kuporgok szemben az alvó várossal Hálót fontam belıled Anyám lettél és párnám Elképzelt menedék és semmi Lépj be az üres szobába Ott találsz Nézz a pohárba Benne látsz Nyiss ki egy könyvet Olvass ki Fehér koponyám bolygótérképét Gurítom lábad elé Lépdelj bordalépcsıimen Terhemet hordd 24

24 Átkozott teherként a mostat érezd Mindig most és menedék és semmi. Töredék gondolat Mert elhagynak holnapra, Mert szöknek elılünk, Mert fölemelni kezünk Nem tudja már a napra Legkisebb gyermekünk. Mert a bor csak mámort hoz, Mert a Nap csupán meleget, Mert ırült vágyak helyett Nem maradt más, csak mosoly És csend... A belsı szobából A belsı szobába mentél, De az ajtót nyitva hagytad. Féltél a Naptól, Féltél a fénytıl: Megvilágít, rád mutat. Féltél magadat megmutatni. Éveken át kerestelek, És néha szemüveged mögött A derő felcsillant. Hagytad, hogy minden felszakadjon Egy pillanatra; Csak egy pillanatra. Aztán a szokás. A napok mindent késleltetnek, Az ünnepek pedig Percekre szőkültek. Csillogtak persze addig is. Inter arma, Az erı karma; De csúnya tréfa ez, És rossz rím megmutatni A fájdalmat lelkedben. A cellát, a rácsok árnyékát. Csak árnyékok; Higgy most az egyszer! A belsı szobába mentél. A sötétbıl szerény mosolyod 25

25 Rám világít. Féltél a fénytıl, De az ajtót nyitva hagytad. Nem hagyták Egyik reggel érezted... A csészék megcsörrentek a tálcán. Egyik reggel érezted, Hogy nem bírod tovább, Kiszakad belıled minden. Hogy szíved elhagy, Repülni kezd, és te, szegény, Magadra maradsz. Követni nem tudod, Mert nem hagyták, Hogy tedd, amit kell. A társak lassan elhagytak, Hosszú sorban meneteltek. Mormolták a rend szikár szavait. Tudod, te következel. Várnak is talán! Szóba kerül majd Balassi, A Siralom, erdélyi esték csöndje, És Mallarmé végül. A Nandu bólogat árnyatok fölött. De nem hagyták, Hogy tedd, amit kell. İriznek, védnek ostobák. Félnek, hogy magányuk fölött Csendesen mosolyogsz. Görcsösen fognak, szorítnak, Hogy búcsúd nehéz legyen. Körbefonnak mő-erek, A gondolat kering csak vadul, És nem hagyják, Hogy tedd, amit kell. A hátrahagyottak Magadra hagytak. Eljött az Ige. Eljött a kimondhatatlan Szavak ideje: A tárgytalan fınevek, A jeltelen jelzık. Nem mondanak már semmit 26

26 Neked a vádak, a becézések, Azt hiszem. A nyelv idegen zörej. Ritmusa tán, ha Tested fölött Rajtunk derülve, Fehér lepke, Könnyen megremegtet. Mert siratom én a sírókat, Mert féltem a várakozókat, Mert ırzöm az életüket, Mert sajnálom a hátrahagyottakat. Ezt gondoltam homályos szemedbe tekintve, Majd magamban számolgattam Egyforma köveit A csendes folyosónak. Hiszen élsz, és hátrahagyott vagy magad is! Nem bánthatlak, Mert felidézted a könnyet?! Pályaudvar este A Nyugati-pályaudvar oly szegényes Ablakait a tél beköpte A várótermekben mint főnyíró Kerepel a padlómosó Egy télikabát a pulthoz megy s csak néz Szemét a vénség belepte Fütyül az ifjúság a gız régi esték Valaki szól a hang mindenütt hallatszik A vonat késik kérünk várjatok. Soha Legrosszabb a várakozás. Az ernyedt nyugalom. Gondolat, emlék, könny Burjánzik, betöltve a csöndet. A meg nem érthetı, A meg nem mérhetı, A meg nem szokható, A meg nem fordítható. Megpróbáltam akkor letörölni Fáradt arcáról a múltat, De késın jöttem. İrizem tovább - Kezembıl szállt föl a lepke. A le nem írható, 27

27 Az el nem mondható, Az éjjel-nappal gyötrı, A soha nem felejthetı, A visszafogott mosoly, A megmaradt gondolat, Az elszalasztott simogatás, A ki nem mondott nyugtatás, És mindennél fájóbb A kérdés, a kérdés, a kérdés, Amit nem tettem föl soha. Jóslat Bezárt a választott magány. Bezárt, mert ı akarta. Megtörni nincs hatalma. Sorakozzatok csillagért! Nézi istálló barma: Megállt az idı malma. Thébába kéne menni, de Vak már a Sphinx, és maga Sorsát motyogja ajka. Este van - antikvárium a Váci utcában Este van, járnak az utcán. Tudom egy pillantásból, Megértem egy szóból, Mikor megáll, és nem mond többet, Csak áll és néz - És nem tudja, merre menjen. Kinyitja táskáját, Becsukja táskáját. Elindul, körbenéz, keres Egy újabb állóhelyet. Este van, járnak az utcán. Cipık halomban, Csónak és szırmék, Alaszka prémje, Hogy a fagyot ne érezd. Bagoly, könyvek, egy bizonyos könyv. Kinyitja szemét, Becsukja szemét. Fáradt. Látom, elröpült. 28

28 Este van, járnak az utcán. Sárga, vörös, kék csillagok között, Mellett és lábuk alatt. Fölöttük hunyorgó szemmel Átröpül apám. A rendır megint miért keres? Minden arcban valaki mást látok. Este van, járnak az utcán, És el szeretnék menni innen, Innen már elmennék újra. Szemem becsukom, Szemem kinyitom, És fölöttem hunyorgó szemmel Átröpül apám. Egyik álom 3 Mikor a magányos kutya, Az éjféli, a háromlábú sánta, A Holdat fölfalta, Torkán akadt három hulla És néhány holdszonda. Fejét fölemelte, szemét kínjában - Mert fájt a falat - lehunyta. Rögtön éj borult a falura. Ami történt, csak én láttam, A Holdat néztem, csodáltam, Mikor a magányos kutya A Holdat fölfalta. Torkában a hullák Lassan fölengedtek, Merev tagjaik elernyedtek. A báb-szkafander, mint hártya Levált, fölpattant, és burkából Három pille szállt A gyomor emésztıgödrébe. Mikor a magányos kutya, Az éjféli, csillagpettyes sánta, Szemét újból kinyitotta, Sápadt holdfény a falut borította. Holdszonda-tücskök dala hallik, És ki emlékszik már a Holdra, A három elemésztett holtra! 29

29 Míg holdszonda-tücskök dala hallik, Elalszom én, elalszik a magányos kutya. Adonisz Rejtve az éjszaka fényeitıl, míg játszol krétai nıkkel, Hegyrıl a hegyre szökik, fut le a völgybe a vad. Kötéltánc Azt hiszem, megtehettem volna, Hogy lelkem testem föláldozza. De tudtam, büntetés lenne csak. Az angyal hozzám nem repülhet. Nem ismer. Csak magamnak vagyok kés és szegény bárány. Pedig jogos, hogy magam föláldozzam. Sírtam sokat, Amíg a fal mögött egymást szidták, siratták. És féltem mindig, hogy a polc rám szakad. Winnetou, Old Shatterhand, De különösen a ravasz Vadölı A polc szélére kúsztak. Úgy néztek le rám. És már abban sem tudtam hinni, Hogy szeretnek. Pedig joguk lett volna föláldozni. Csak a Hold kedves fénye - Ágyam még az ablaknál volt - Csak a fényes ıs-szem, ıs-pupilla, Azt néztem, azt tudtam nézni. Ott szállt - néha láttam is - Keresztapám A Földet borító Agy-Istennek poklába. Nyilván, mert joga volt magát föláldozni. Egyszer azt hittem, megfulladok. Elmondani sem tudtam volna soha, És sírni sem azokkal, akik majd elsiratnak. Megérteni csak akkor tudtam - Évekkel késıbb, vagy elıbb talán? - A tükörlap alatt, Hullámzó freskók, Lángok, Verdesı hínár-remegések Ragyogó fényében úgy sötétlett Ágyék-szırzete arcom elıtt, 30

30 Hogy majdnem belehaltam. Magam föláldozni még nem volt jogom. Fut a vonat a Dunánál, Oltnál - A vadász néma lesben. Fogaidról a tündér nevetés, És lehulltunk a rıt avarra. Tavasz volt, vagy tél talán - Nyárra már szégyenbe hoztam, És fájt, hogy fáj neki. Mindezt miért kaptuk? Kérdezni sem tudtam soha. Föláldozni ezért nem volt jogom. Mellém feküdt. Inkább rajzolni tanultam volna Csípıvonalát s lábait! Mint a pók, Mint saskarom és csır. Lenolaj, gyanta s némi masztix - Örökké fölidézem, mert Minden az, hogy nem hagyom fehéren a papírt. Ezért föláldozni nem lehet soha. Céltalan kóborlások, Mindig az örök kör. Elektron-táncok a nem-lét, Vagy talán lét helyett a lét-hiány körül. Mindent láttam, tudok már mindent. Tudom, mi tejben a légy, Csak nem tudom, mi a tej, mi a légy. Jogom sincs hát, hogy magam föláldozzam. Mélyfekete volt és barna zsidó, Láng is volt és skandináv szıke. Istenülni mégsem segített, Mikor szemükbe néztem. Az álmokban kel istenülnöm. Ló, fehér mén, Körbe-körbe fut, Meglát, fölugrik, A palánkon fölszúrja magát értem. Átugrik, hogy magát föláldozza. Magam után is becsukom az ajtót. Már csak hallgatni kéne megtanulni. Szegény Kaspar! A Bastille-ban sem tudta meg: Pierrot-t játszik. Kötéltánc, 31

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

5. osztály. Itt a tavasz! Itt a tavasz! Tavasz. Tavasz. Tavasz. Itt a tavasz

5. osztály. Itt a tavasz! Itt a tavasz! Tavasz. Tavasz. Tavasz. Itt a tavasz 5. osztály Itt a tavasz! Itt a tavasz! Itt a tavasz, elment a tél, virág nyílik szerteszét. Vörösbegyek énekelnek, bicaj csengık csilingelnek, gyerekek ugrókötelen ugrálnak. Itt a tavasz, teljesült a vágyam!

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A folyónál. Húsz évvel késıbb. A hegyekbıl folyók futnak Egyszer majd kiszáradnak Gyors életünkben

A folyónál. Húsz évvel késıbb. A hegyekbıl folyók futnak Egyszer majd kiszáradnak Gyors életünkben A folyónál A hegyekbıl folyók futnak Egyszer majd kiszáradnak Gyors életünkben Fenn a fények Lenn az árnyak Nyugatról madarak szállnak Gyors életünkben Minden emlék egy kiáltás Tőzben vagyok nincs megállás

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Küszöbrıl-küszöbre járok, hol be, hol ki Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól LÉGIFELVÉTEL Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól A kőzetek, a hely szép tiszta kincse, Mit nem értékel

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 A HANGOS AZ NEM CSENDES, A TITKOK A CSENDESEK. ELSŐ KÖNYV HA SÖTÉT LENNE ABLAKUNKON A HIDEG Ezek a szárnyukat csattogtató vadlibák, ötven belőlük, kétszáz is, ezer, mind tudják

Részletesebben

Őda a Szélhez. Fehér Ferenc

Őda a Szélhez. Fehér Ferenc Őda a Szélhez 540 Fiús fuvallat! Lengi vissza, jószagú hereföldi álmom! Lengi vissza sárgalenhajú nyaram lépes méhesébe; hozd el égígér ő cirok- és kukorica-fattyak illatát taglóra váró bociknak a Vágóhídra,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház 18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN Kórház Mint az állat, úgy kéne meghalni, Összevérezni a hófehér ágyat, Szétrágni az ajtókilincset, amelyen A gyógyító lép be életünkbe. A csempén már keményedik az ember Félelmetesen

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÉJSZAKAI ÜZENET. nagy találkozás

ÉJSZAKAI ÜZENET. nagy találkozás ÉJSZAKAI ÜZENET nagy találkozás mennyi gond, mennyi nagy csodálkozás elmúlt,mint egy gyermekkori láz. mennyi csend, mennyi kezdô lázadás, elmúlt,mint egy gyermekkori láz, de az összes zsebkendô eldobható

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

Az örök tökéletes SZIVERI JANOS AMORF

Az örök tökéletes SZIVERI JANOS AMORF Az örök tökéletes SZIVERI JANOS AMORF Kétségkívül projekció-csalódás nem pedig mozgásélmények időbeli összefüggése. A tárgy nem változik, és nem is marad ugyanaz, minta székre helyezett üvegpohár. Két

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben