A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)"

Átírás

1 INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) 1. ÁCS Ágnes (közrem.): A tanulási nehézségek kezelése : kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz. Budapest, Logopédia K., ANDRÁSSY Ildikó: A sajátos nevelési igényről - nemzetközi összehasonlítás = Fejlesztő pedagógia sz p. 3. ARTILES, A. J.: A gyógypedagógia változó identitása = Iskolakultúra sz p. 4. AUER Éva (összeáll.): Alapismeretek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez, oktatásához. Szombathely, Vas M. Ped. Int., Szakmai- és Szakszolgálat, BAKONYI Anna: Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés. In: Kompetencia alapú óvodai programcsomag szakmai koncepciója. Budapest, SuliNova Kht., BALÁZS Ágnes: Éljünk velük! : alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban. Veszprém, Candy K., BALÁZS Éva - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Új horizontok az együttnevelésben. Budapest, OFI, BÁNFALVY Csaba: Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE BGGYTF, p. 9. BÁNFALVY Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest, ELTE, BGGYFK., BÁNFALVY Csaba: Szelekció és kontraszelekció az értelmi fogyatékosok iskolai áthelyezésében. In: Illyés Sándor Bass László (szerk.): Nevelhetőség és általános iskola IV. Budapest, KKTT-MKM, BAUDISCH, Winfried: Bevezetés a kisegítő iskola pedagógiájába. Budapest, Tankvk., BENCZÚR Miklósné (szerk.): Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában. Óvodapedagógusok részére az integrált mozgásfogyatékosok neveléséhez: Oktatási segédanyag. Budapest, Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., BEREY Mária - BERNOLÁK Dóra: Mozgáskorlátozott gyermekek óvodai integrációja (MOI-program). In: Fűzfa Balázs (szerk.): Süss fel nap. Budapest, Soros Alapítvány, p. 14. BÍRÓ Endre: Jogkereső a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz. Budapest, Jogismeret Alapítvány, [2003.] 15. BITTERA Tiborné: A megkésett beszédfejlődés terápiája: tanári segédanyag az Én is tudok beszélni! című munkatankönyvhöz. Budapest, Tankvk., BLESS, Gerard: A tanulásban akadályozottak integrációja a szociális, emocionális és értelmi fejlődéssel kapcsolatos hatékonyságkutatás eredményei. In: Csányi Yvonne 1

2 (szerk.): Együttnevelés Speciális igényű tanulók az iskolában. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, p. 17. BOLLA Veronika - PERLUSZ Andrea - TAUFER Ildikó (szerk.): Inkluzív nevelés - habilitációs és rehabilitációs tevékenységek. Fejlesztőfoglalkozás-tervek és óravázlatok. Segédanyag a DVD-khez. Budapest, Educatio, SuliNova, BORBÉLY Sjoukje: Szülők könyve: értelmileg sérült kisgyermekek nevelése. Budapest, Medicina, CSABAY László: Nevelési kézikönyv a kisegítő iskola 1-4. osztálya számára. Budapest, Tankvk., CSÁNYI Yvonne: Adatok az integráció magyarországi helyzetéhez = Gyógypedagógiai szemle klsz p. 21. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Együttnevelés: Speciális igényű tanulók az iskolában: Az integrált fejlesztés lehetőségei. [Budapest], IFA, OKI Isk.fejleszt. Közp., CSÁNYI Yvonne (szerk.): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. Budapest, ELTE BGGYFK, CSÁNYI Yvonne: Fogyatékosok integrációja - nemzetközi és hazai áttekintés = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 24. CSÁNYI Yvonne: Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon = Gyógypedagógiai Szemle klsz p. 25. CSÁNYI Yvonne: Hallás-beszéd-nevelés. Budapest, Tankvk., CSÁNYI Yvonne: Integráció - a "normál" pedagógia és a gyógypedagógia új együttműködési formája = Új Pedagógiai Szemle sz p. 27. CSÁNYI Yvonne PERLUSZ Andrea: Integrált nevelés-inkluzív iskola. In : Báthory Z. Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris K., p. 28. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Közösen : Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról. Budapest, BGGYTF, CSÁNYI Yvonne ZSOLDOS Márta: A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos OECD politika és a magyar gyógypedagógia. = Gyógypedagógiai Szemle klsz p. 30. CSÁNYI Yvonne: A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE, BGGYTF, p. 31. CSEPREGI András (szerk.): Sokszínű inklúzió : Inklúziót támogató pedagógiai szakszolgálatok hálózatának kiépítése. Békéscsaba, BMHFIK, CZEIZEL Endre LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes - RÁTAY Csaba: Az értelmi fogyatékosságok kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében. Budapest, Medicina, DERERA Mihály: A sajátos nevelési igényű gyerekekről avagy "A fogyatékosok szakképzése, a szakképzés fogyatékossága". = Szakképzési Szemle sz p. 34. DOMBI Alice (szerk.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. Gyula, APC- Stúdió, A DSM-IV diagnosztikai Kritériumai: Zsebkönyv. Budapest, Animula, EHRAT, F. - MATTMÜLLER-FRICK, F.: A nehezen kezelhető gyermekek. (POS). (Ford. Huba J.) Budapest, Gondolat, ELLIS, Andrew W.: Olvasás, írás és diszlexia. Budapest, Tas-11, ENGLBRECHT, A.-WEIGERT, H.: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! Budapest, BGGYTF,

3 39. FISCHER Gabriella: Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 40. FONYÓDI Ilona: Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, BGGYTF, p. [ ] 41. FÖLDINÉ KOCZOR Tünde - GIFLO H. Péter - HERNÁDI Krisztina et al.]: Adaptációs kézikönyv: gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., (Akadály nélkül, ISSN ) 42. FRANZ, Silvia: A hiperaktív gyerek.[budapest], Trivium, GAÁL Éva HORVÁTH Miklós: Szabad tanulás új kezdeményezés a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai fejlesztésében. = Fejlesztő pedagógia sz p. 44. GAÁL Éva: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője In: Gyógypedagógiai Szemle sz p. 45. GEREBEN Ferencné: A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In: Torda Ágnes (szerk.) "...önmagában véve senki sem...",tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből". Budapest, BGGYTF, GERGELY Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. Gyula, APC- Stúdió, GERŐ Zsuzsa - CSANÁDI Gábor - LADÁNYI János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Budapest, U-M-K, GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába. [Budapest], Nemzeti Tankvk., GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankvk., GORDOSNÉ SZABÓ Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest, Medicina, GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Gyógypedagógia. [Főiskolai tankönyv]. Budapest, Tankvk., GORDOSNÉ Szabó Anna: A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, BGGYTF, p. 53. GÓSY Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelvelsajátításban. Budapest, Nikol, GÓSY Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Budapest, [Nikol], GÖLLESZ Viktor (szerk.): Gyógypedagógiai kórtan.[főiskolai tankönyv]. Budapest, Nemzeti Tankvk., GÖLLESZ Viktor: Gyógypedagógiai rehabilitáció. [Főiskolai tankönyv]. Budapest, Tankvk., GÖLLESZ Viktor (szerk.): Gyógypedagógiai iskola-egészségtan.[főiskolai tankönyv]. Budapest, Nemzeti Tankvk., GREGUS Judit: Speciális szükségletű gyermek integrált nevelése az óvodában. = Módszertani lapok: speciális pedagógia sz p. 59. HALÁSZ Gábor LANNERT Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Budapest, Országos Közoktatási Intézet, HATOS Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. Gyula, APC-Stúdió, HATOS Gyula: Fejlesztő iskola speciális didaktika. Gyula, APC-Stúdió,

4 62. HATOS Gyula - KRAUSZ Éva: "Gólya, gólya, gilice..." : Hogyan nevelje értelmi fogyatékos gyerekét? Budapest, Tankvk., HATOS Gyula: Az imbecillisek pedagógiája. Budapest, Tankvk., HOFFMANN Judit: A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései. Pécs, Comenius, HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógia: bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába : szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógia: bevezetés a látássérültek pedagógiájába: szöveggyűjtemény. Pécs. Comenius, HUBA Judit (szerk.): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában I-II. [Budapest], BGGyTF, 1991, HUBA Judit (szerk.): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában III. [Budapest], BGGyTF, HUBERNÉ FIRKOLA Gabriella: Egyéni fejlesztő program gyógypedagógus irányításával. = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 70. ILLYÉS Gyuláné - ILLYÉS Sándor - LÁNYI Miklósné: Gyógypedagógiai lélektan. Budapest, Nemzeti Tankvk., köt. 71. ILLYÉS Gyuláné (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. Budapest, Akad. K., ILLYÉS Sándor: Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás megújulásában - különös tekintettel az ép és a fogyatékos gyermekek együttnevelésére = Új Pedagógiai Szemle sz p. 73. ILLYÉS Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE, BGGYTFK, ILLYÉS Sándor: A különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban = Educatio sz p. 75. ILLYÉS Sándor: A különösség problémája a neveléstudományban = Új Pedagógiai Szemle sz p. 76. ILLYÉS Sándor: Másság és emberi minőség =Új Pedagógiai Szemle sz p. 77. ILLYÉS Sándor (szerk.): Nevelhetőség és általános iskola. Budapest, OKI, , Eszközök és módszerek. [írta Illyés Sándor et al.] , Elméletek és viták. [írta Bánfalvy Csaba et al.] , A zalai iskolák. A nevelhetőség vélelmezése , Háttéranyagok, szelekció-problémák. BGGYTF, ILLYÉS Sándor: A speciális nevelés alternatívái. In: Kozma Tamás-Lukács Péter (szerk.): Szabad legyen, vagy kötelező? (A közoktatási törvény koncepciójához.) Budapest, Educatio, p. 79. ILLYÉS Sándor: A Nemzeti Alaptanterv és a fogyatékos gyermekek iskolai fejlesztésének tartalmi szabályozása = Magyar Pedagógia sz p. 80. ILLYÉS Sándor: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina, p. 81. Az INKLUZÍV oktatás fenntartása: a speciális oktatást igénylő gyermekek bevonása a többségi iskolákba, OECD-tanulmány [ ] 82. HORVÁTH Dezsőné: Gondolatok a lateralizáció, dominancia néhány kérdéséről központi idegrendszeri sérült gyermekek esetében = Fejlesztő pedagógia sz p. 83. JÁSZBERÉNYI Márta: Gyógypedagógiai terápiák és a szupervízió. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina Kiadó, p. 84. KÁLMÁN Zsófia: Bánatkő: sérült gyermek a családban. Budapest, Bliss Alapítvány, Keraban K.,

5 85. KÁLMÁN Zsófia KÖNCZEI György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris Kiadó, KELLER Judit MÁRTONFI György: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Budapest, Országos Közoktatási Intézet, [ ] 87. KERESZTY Zsuzsa: Mindenki iskolája: Sajátos nevelési szükségletű gyerekek többségi iskolában. Budapest, IFA, BTF, OM, (Tanítók kiskönyvtára, ISSN ; 8) 88. KÓKAYNÉ LÁNYI Marietta: Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. Budapest, Sulinova, (Pedagógiai Alternatívák; XI.)(Akadály nélkül) 89. KOLOZSVÁRY Judit: "Más" gyerek, "más" szülő, "más" pedagógus : Más gyerek, szülő, pedagógus. Budapest, OKKER K., KÖNCZEI György: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest, Gondolat, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - MAYER József: Akadálypályán. Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. Budapest, SuliNova Közoktatás-fejlesztési és pedagógustovábbképzési Kht. (Akadály nélkül) 92. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - SINGER Péter (összeáll.): BESZÁMOLÓ a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó magyarországi értékelési politikáról. Értékelési országjelentés [ ] 93. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A befogadó iskolák értékelési gyakorlata: Az együttnevelés tapasztalatai nemzetközi tükörben. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Együttnevelés határon innen és túl. Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre. Budapest, OFI, [ ] 95. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - NÁDAS Pál: Ismerkedő könyv: a paralimpiai sportok - társadalmi elfogadás - szemléletváltás. Budapest, Magyar Paralimpiai Bizottság, [2007]. + DVD mell. 96. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban. Budapest, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - SINGER Péter: Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához. [óravázlatokat kész. Barnáné Lelkes Mónika et al.]. Budapest, OKI, (Gyakorlatközelben, ISSN ). 98. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Nyitott középiskolák. Budapest, OFI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A szervezetfejlesztés jó gyakorlatai : az átalakuló speciális intézmények. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Táguló horizont: pedagógusoknak az együttnevelésről. Budapest, OKI, (Gyakorlatközelben, ISSN ) 101. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Új szakmai igények, új működési forma: az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (alkotószerk.): Útravaló pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához. Budapest, Educatio, SuliNova, KŐRÖSNÉ MIKIS Márta: "Szárnyakat kaptam!" IKT és SNI, avagy informatikai eszközök a sajátos nevelési igényekhez = Tanuló társadalom sz p. 5

6 104. KROMMER Éva (szerk.): Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába. Szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, KULCSÁR Mihályné: A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján. Bicske, Magánkiad., KULLMANN Lajos KUN Helga: A fogyatékosság jelensége az orvostudományban. In: Zászkaliczky Péter Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE, BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, LADÁNYI János CSANÁDI Gábor: Szelekció az általános iskolában. Budapest, Magvető, LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes: Értelmi fogyatékosok pszichológiája. I. köt. Régi nézetek új megközelítésben. [Budapest], Bárczi G. Gyógyped. Tanárk. Főisk., LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes: Gyógypedagógia és terápia. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina, p LASSAN ÉVA (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia: szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes (szerk.): Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában. Budapest, Akad. K., LÉTAI Dalma (szerk.): Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába: szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius Bt, MARTON-DÉVÉNYI Éva (közrem.): Alapozó terápia : gondolatok a dyslexia okairól : a dyslexiás gyermekek fejlesztése idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával, Budapest, Alapozó Terápiák Alapítvány, MARTONNÉ TAMÁS Márta (szerk.): Fejlesztő pedagógia: a fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai. Budapest, ELTE Eötvös K., MEDE Perla: Az alternatív pedagógiák mint esély és kihívás az értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában = Gyógypedagógiai Szemle sz p. [ ] 116. MEIXNER Ildikó: A beszédnevelés és a beszédfejlesztés kézikönyve: A Meixner-féle beszédfejlesztés módszertana. Budapest, Meixner Alapítvány, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia elméletképzése. In: Zászkaliczky Péter Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Kollégium, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon - aktuális dokumentumok és szakmai álláspontok = Gyógypedagógiai Szemle sz p MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete = Gyógypedagógiai Szemle Különszám p MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. Budapest, ELTE, BGGYTFK, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógiai nevelés, mint terápia = Iskolakultúra sz p MESTERHÁZI Zsuzsa és mtsai: Hullámverés -vita (a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai oktatásáról). In: Gerő Zsuzsa Csanádi Gábor Ladányi János (szerk.): Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Budapest, Új Mandátum Kiadó, MESTERHÁZI Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. [Budapest], BGGYTF, MESTERHÁZI Zsuzsa: A tanulási képességről és a tanulási akadályozottságról.= Gyógypedagógiai Szemle sz p MESTERHÁZI Zsuzsa: Változik-e a gyógypedagógia identitása? = Iskolakultúra sz p. 6

7 126. MEZEINÉ ISÉPY Mária - HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Pécs, Comenius, MEZEINÉ ISÉPY Mária [összeáll.]: Gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek. Pécs, Comenius, NAGY Gyöngyi Mária: A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a változó jogszabályok tükrében. = Fókusz sz p NAGYNÉ RÉZ Ilona (szerk.): Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye. Budapest, BGGYTF, NAGYNÉ Tóth Ibolya: Integráció, inklúzió a Dél-Dunántúlon, a kaposvári intézmény szervezésében = Fejlesztő pedagógia sz., p NÉMETH Erzsébet - S. PINTYE Mária: Mozdul a szó... : súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai interaktív fejlesztése. Budapest, Logopédia K., NÉMETH Mária, K. (szerk.): Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. Pécs, Comenius, NÉMETH Szilvia (szerk.): Esély az együttnevelésre: integráció versus szegregáció. Budapest, OKI, NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes - GOLECZ Andrea et al.: Inklúzió - ahogy mi csináljuk = Fejlesztő pedagógia sz p. [ ] 135. NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Körkép a befogadó nevelésről Európán innen és túl. = Fejlesztő pedagógia sz p NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes (szerk.): Értelmi fogyatékosok tanítása összevont osztályban. Budapest, OKI, NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai: kézirat. Pápa, Pápa Nyomda Kft., NEUHAUS, Cordula: Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. [Szentendre], Kairosz, [2007] ÖRKÉNYINÉ DEÁK Adrienn: Az integrált nevelés helyzete Angliában =Új Pedagógiai Szemle sz p. [ ] 140. PÁKOZDINÉ KENDERESSY Katalin (szerk.): Az enyhén sérült gyermekek nevelése az óvodában: szakmai tanácskozáson elhangzott előadások. Hajdúböszörmény, HOKI, PAPP Gabriella FARAGÓNÉ BIRCSÁK Márta: Útmutató a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Budapest, SuliNova Kht., PAPP Gabriella: A differenciálás megközelítésének néhány szempontja a tanulásban akadályozottak együtt és különnevelése során. = Fejlesztő Pedagógia sz p PAPP Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Pécs, Comenius Bt., PAPP Gabriella (szerk.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából: Fordításgyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankvk., PÁRDÁNYI Teodóra (szerk.): Az értelmi fogyatékosság felismerése gyermekkorban. Budapest, Tankvk., PEETERS, Theo: Autizmus: az elmélettől a gyakorlatig. Budapest, Kapocs, PERLUSZ Andrea (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. [Budapest], BGGYTFK, Bibliogr p. 7

8 148. PERSAITS László: Helyzetkép az integráltan nevelt fogyatékos gyermekek oktatásban való részvételéről = Módszertani lapok: speciális pedagógia sz p PESTI Gézáné: Az együttnevelés lehetősége egy gyermekekhez igazodó pedagógiai szisztémában = Fejlesztő pedagógia sz p PETŐ Ildikó: Inklúzió a nevelésben = Iskolakultúra sz p. [ ] 151. PETŐ Ildikó - ENDRE Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005) = Iskolakultúra sz p. [ ] 152. PLÉH Csaba - PALOTÁS Gábor - LŐRIK József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat: PPL Budapest, Akad. K., PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest, ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [!2008] (Iskolapszichológia, ISSN ; 4.) 154. PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. [Budapest], ELTE Eötvös K., RADÓ Péter: Speciális igények, egyenlőtlenségek az oktatásban [ ] 156. RADVÁNYI Katalin MEDE Perla REGÉNYI Enikő Mária: Az értelmileg akadályozott iskoláskorú gyermekeket ellátó intézmények helyzete kérdőíves felmérés eredményei = Gyógypedagógiai Szemle sz p RÉTI Csilla - CSÁNYI Yvonne: Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése az integráció témájában = Gyógypedagógiai Szemle sz p ROSTA Katalin (szerk.): Taníts meg engem! : fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Budapest, Logopédiai K., ROZSOS Kata - KRÉMER Balázs: Fogyatékos gyereket nevelni: szerep és csapda = Gyógypedagógiai Szemle sz SÁNDOR Ildikó: Mozaik: Komplex képesség- és személyiségfejlesztő program felnőtt korú értelmi sérültek számára. Pécs, Comenius, SALNÉ LENGYEL Mária - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Az együttnevelés jelenlegi helyzete : OKI-kutatás tapasztalatai = Fejlesztő pedagógia sz p SALNÉ LENGYEL Mária - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón = Új Pedagógiai Szemle sz p SAUVAGEOT, Béatrice: Hurrá, diszlexia! Budapest, K. u. K. K., [2006] SCHWARZBACH, Brigitte: Mozgássérült gyermek a családban. Budapest, Medicina, SCHIFFER Csilla: Történelmi esély az együtt nevelésre - a 19. században. = Iskolakultúra sz p SEDLAK, Francz SINDELAR, Brigitte: De jó, már és is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél. Brigitte Sindelar programjának magyar adaptációja. Budapest, ELTE BGGYTFK, SPALLER Árpád - SPALLER Katalin: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest, Timp, SPECIÁLIS didaktika. Szeged, APC-Stúdió, Varga Imre (szerk.): Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása. 2. Vágó Éva Anna: Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana. 8

9 169. SPECIÁLIS oktatás Európában, tematikus publikáció, ftp://ftp.oki.hu/eu/specialis.pdf [ ] 170. SZABÓ Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest, Educatio, SuliNova, (Egyéb címváltozat: Inkluzív nevelés.) 171. SZABÓ Ildikó (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek integrált neveléséhez, oktatásához. Budapest, BGGYTFK, SZABÓ Ottília: A sajátos nevelési igényűekért: a szakértői és rehabilitációs bizottságok helye a nevelés-oktatás folyamatában. = Fejlesztő Pedagógia sz p SZEGÁL Borisz: Együtt vagy külön? Integrált nevelés: pró és kontra. In: Csányi Yvonne - Egyed Katalin - Fazekasné Fenyvesi Mar Inkluzív nevelés A tanulók hatékony megismerése Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. Budapest, SuliNova Kht., p SZÉKELY Margit - WEISS Mária: Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája. Budapest, Tanszer-Tár, SZUHAJ Eszter: Örömteli tanulás: Súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra. Budapest, Nikol, TAKÁCSNÉ CSÓR Marianna: Beszélj bátran: feladatgyűjtemény az afázia terápiájához. Dunaújváros, [Szerző], TAKÁCSNÉ CSÓR Marianna (szerk.): Csendülj! : dadogógyermekek szülő csoportja. [..."Együtt a szülőkkel"c. tanfolyam anyagát összeáll. és szerk.] Budapest, Démoszthenész Egyes., TAMÁS Márta, M. (szerk.): Integráció és inklúzió: fejlesztő módszerek a közoktatásban. [Budapest], Trefort, TAUFER Ildikó: Pedagógusok és gyógypedagógusok attitűdjének összehasonlítása a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjával kapcsolatban. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Hagyomány és fejlődés : Apáczai-napok 2006 : Nemzetközi tudományos konferencia: Tanulmánykötet. 1. Győr, NYME AK, p TARINÉ BEREGI Judit: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálási lehetőségei a közművelődési intézményekben = Fókusz sz p TÓTH Péter: Veleszületett rendellenességek - sajátos nevelési igény. = Fejlesztő pedagógia sz TÖLGYSZÉKY PAPP Gyuláné (szerk.): A tanulási nehézségek kezelése: kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz. Budapest, Logopédia K., TUNYOGI Erzsébet: Gyógyító játék a családban. Budapest, Tárogató, ÚTMUTATÓ sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléséhez: módszertani intézményi útmutató. Budapest, SuliNova Kht., (Akadály nélkül) Kapcsos rendezőben 10 füzet: Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez VAJAS András: Az SNI-tanulók integrált oktatásának/nevelésének tapasztalatai Felső- Szabolcsban: a teljesség igénye nélkül =Fejlesztő pedagógia sz p VALETT, E. Robert: A tanulási zavarok terápiája. [Budapest], BGGYTF, VÁNYI Ágnes: Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel: [módszerismertetés gyógypedagógusok számára]. Budapest, OKI, VARGÁNÉ MEZŐ Lilla (alkotószerk): Tovább az akadálypályán: Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére. Budapest, Educatio, SuliNova, VÁRNAI Rudolfné [összeáll.]: Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába : szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, VASEK, Stefan: Speciális diagnosztika: az eltérő fejlődésű gyermekek vizsgálata. Gyula. APC-Stúdió,

10 191. VICSKÓNÉ CSATLÓS Erzsébet: Differenciált oktatás: az egyéni differenciálás jelentősége SNI gyermekek habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatásában = Montessori műhely sz p ZÁSZKALICZKY Péter VERDES Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE, BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, ZSOLDOS Mária - VÁRNAI Zsuzsa - Eric Kool: Együttnevelési lehetőségek a holland és magyar iskolákban. Budapest; Amsterdam, Speciális Nevelés Holland - M. Együttműködési Projekt, Gemeentelijk Pedologisch Inst., ZSOLDOS Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése: egy empirikus kutatás tapasztalata. Budapest, Akad. K., évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról [ ] 196. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény. [ ] / (VI. 24.) MKM sz. rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról. [ ] /2000. (IX. 21.) OM sz. rendelet 2. (4) az ép értelmű fogyatékos tanulókat oktatónevelő iskolák helyi tantervének tartalmi szabályozásáról; [ ] /2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról [ ] /2005. (III. 1.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. [ ] 10

Ajánló bibliográfia. [Bővített]

Ajánló bibliográfia. [Bővített] Ajánló bibliográfia [Bővített] Készült a Prizma EGYMI ellátási körzetébe tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek számára, akik tájékozódni

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Ritoók Pálné (1986): Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Tankönyvkiadó, Király József és Kristály Mátyás (1998): Önismeret, emberismeret. Novorg Kiadó,

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter

Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke Zászkaliczky Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Tanszék) 2013. 01. 19. Publikációk

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) (Nem kell a tételekhez felsorolt irodalmak mindegyikét feldolgozni! Ezek csak a tájékozódást

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Pszichológiai Munkacsoportja Pszichológia

Részletesebben

A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet)

A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet) BÁNFALVY CSABA A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet) A változó demográfiai adottságok következtében a normál iskolák rendszeresen tapasztalják,

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL A TANÍTÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE A következő táblázatokban

Részletesebben

GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata

GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata !!"#$ GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata Ez a szám az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szaktanácsadók:

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Szekeres Ágota: A sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok lemorzsolódása

Szekeres Ágota: A sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok lemorzsolódása Szekeres Ágota: A sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok lemorzsolódása A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült, elsősorban az SNI fiatalok korai iskolaelhagyás

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) Lezárva: 2015. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben