A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)"

Átírás

1 INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) 1. ÁCS Ágnes (közrem.): A tanulási nehézségek kezelése : kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz. Budapest, Logopédia K., ANDRÁSSY Ildikó: A sajátos nevelési igényről - nemzetközi összehasonlítás = Fejlesztő pedagógia sz p. 3. ARTILES, A. J.: A gyógypedagógia változó identitása = Iskolakultúra sz p. 4. AUER Éva (összeáll.): Alapismeretek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez, oktatásához. Szombathely, Vas M. Ped. Int., Szakmai- és Szakszolgálat, BAKONYI Anna: Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés. In: Kompetencia alapú óvodai programcsomag szakmai koncepciója. Budapest, SuliNova Kht., BALÁZS Ágnes: Éljünk velük! : alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban. Veszprém, Candy K., BALÁZS Éva - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Új horizontok az együttnevelésben. Budapest, OFI, BÁNFALVY Csaba: Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE BGGYTF, p. 9. BÁNFALVY Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest, ELTE, BGGYFK., BÁNFALVY Csaba: Szelekció és kontraszelekció az értelmi fogyatékosok iskolai áthelyezésében. In: Illyés Sándor Bass László (szerk.): Nevelhetőség és általános iskola IV. Budapest, KKTT-MKM, BAUDISCH, Winfried: Bevezetés a kisegítő iskola pedagógiájába. Budapest, Tankvk., BENCZÚR Miklósné (szerk.): Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában. Óvodapedagógusok részére az integrált mozgásfogyatékosok neveléséhez: Oktatási segédanyag. Budapest, Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., BEREY Mária - BERNOLÁK Dóra: Mozgáskorlátozott gyermekek óvodai integrációja (MOI-program). In: Fűzfa Balázs (szerk.): Süss fel nap. Budapest, Soros Alapítvány, p. 14. BÍRÓ Endre: Jogkereső a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz. Budapest, Jogismeret Alapítvány, [2003.] 15. BITTERA Tiborné: A megkésett beszédfejlődés terápiája: tanári segédanyag az Én is tudok beszélni! című munkatankönyvhöz. Budapest, Tankvk., BLESS, Gerard: A tanulásban akadályozottak integrációja a szociális, emocionális és értelmi fejlődéssel kapcsolatos hatékonyságkutatás eredményei. In: Csányi Yvonne 1

2 (szerk.): Együttnevelés Speciális igényű tanulók az iskolában. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, p. 17. BOLLA Veronika - PERLUSZ Andrea - TAUFER Ildikó (szerk.): Inkluzív nevelés - habilitációs és rehabilitációs tevékenységek. Fejlesztőfoglalkozás-tervek és óravázlatok. Segédanyag a DVD-khez. Budapest, Educatio, SuliNova, BORBÉLY Sjoukje: Szülők könyve: értelmileg sérült kisgyermekek nevelése. Budapest, Medicina, CSABAY László: Nevelési kézikönyv a kisegítő iskola 1-4. osztálya számára. Budapest, Tankvk., CSÁNYI Yvonne: Adatok az integráció magyarországi helyzetéhez = Gyógypedagógiai szemle klsz p. 21. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Együttnevelés: Speciális igényű tanulók az iskolában: Az integrált fejlesztés lehetőségei. [Budapest], IFA, OKI Isk.fejleszt. Közp., CSÁNYI Yvonne (szerk.): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. Budapest, ELTE BGGYFK, CSÁNYI Yvonne: Fogyatékosok integrációja - nemzetközi és hazai áttekintés = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 24. CSÁNYI Yvonne: Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon = Gyógypedagógiai Szemle klsz p. 25. CSÁNYI Yvonne: Hallás-beszéd-nevelés. Budapest, Tankvk., CSÁNYI Yvonne: Integráció - a "normál" pedagógia és a gyógypedagógia új együttműködési formája = Új Pedagógiai Szemle sz p. 27. CSÁNYI Yvonne PERLUSZ Andrea: Integrált nevelés-inkluzív iskola. In : Báthory Z. Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris K., p. 28. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Közösen : Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról. Budapest, BGGYTF, CSÁNYI Yvonne ZSOLDOS Márta: A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos OECD politika és a magyar gyógypedagógia. = Gyógypedagógiai Szemle klsz p. 30. CSÁNYI Yvonne: A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE, BGGYTF, p. 31. CSEPREGI András (szerk.): Sokszínű inklúzió : Inklúziót támogató pedagógiai szakszolgálatok hálózatának kiépítése. Békéscsaba, BMHFIK, CZEIZEL Endre LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes - RÁTAY Csaba: Az értelmi fogyatékosságok kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében. Budapest, Medicina, DERERA Mihály: A sajátos nevelési igényű gyerekekről avagy "A fogyatékosok szakképzése, a szakképzés fogyatékossága". = Szakképzési Szemle sz p. 34. DOMBI Alice (szerk.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. Gyula, APC- Stúdió, A DSM-IV diagnosztikai Kritériumai: Zsebkönyv. Budapest, Animula, EHRAT, F. - MATTMÜLLER-FRICK, F.: A nehezen kezelhető gyermekek. (POS). (Ford. Huba J.) Budapest, Gondolat, ELLIS, Andrew W.: Olvasás, írás és diszlexia. Budapest, Tas-11, ENGLBRECHT, A.-WEIGERT, H.: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! Budapest, BGGYTF,

3 39. FISCHER Gabriella: Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 40. FONYÓDI Ilona: Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, BGGYTF, p. [ ] 41. FÖLDINÉ KOCZOR Tünde - GIFLO H. Péter - HERNÁDI Krisztina et al.]: Adaptációs kézikönyv: gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., (Akadály nélkül, ISSN ) 42. FRANZ, Silvia: A hiperaktív gyerek.[budapest], Trivium, GAÁL Éva HORVÁTH Miklós: Szabad tanulás új kezdeményezés a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai fejlesztésében. = Fejlesztő pedagógia sz p. 44. GAÁL Éva: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője In: Gyógypedagógiai Szemle sz p. 45. GEREBEN Ferencné: A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In: Torda Ágnes (szerk.) "...önmagában véve senki sem...",tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből". Budapest, BGGYTF, GERGELY Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. Gyula, APC- Stúdió, GERŐ Zsuzsa - CSANÁDI Gábor - LADÁNYI János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Budapest, U-M-K, GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába. [Budapest], Nemzeti Tankvk., GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankvk., GORDOSNÉ SZABÓ Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest, Medicina, GORDOSNÉ SZABÓ Anna: Gyógypedagógia. [Főiskolai tankönyv]. Budapest, Tankvk., GORDOSNÉ Szabó Anna: A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, BGGYTF, p. 53. GÓSY Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelvelsajátításban. Budapest, Nikol, GÓSY Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Budapest, [Nikol], GÖLLESZ Viktor (szerk.): Gyógypedagógiai kórtan.[főiskolai tankönyv]. Budapest, Nemzeti Tankvk., GÖLLESZ Viktor: Gyógypedagógiai rehabilitáció. [Főiskolai tankönyv]. Budapest, Tankvk., GÖLLESZ Viktor (szerk.): Gyógypedagógiai iskola-egészségtan.[főiskolai tankönyv]. Budapest, Nemzeti Tankvk., GREGUS Judit: Speciális szükségletű gyermek integrált nevelése az óvodában. = Módszertani lapok: speciális pedagógia sz p. 59. HALÁSZ Gábor LANNERT Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Budapest, Országos Közoktatási Intézet, HATOS Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. Gyula, APC-Stúdió, HATOS Gyula: Fejlesztő iskola speciális didaktika. Gyula, APC-Stúdió,

4 62. HATOS Gyula - KRAUSZ Éva: "Gólya, gólya, gilice..." : Hogyan nevelje értelmi fogyatékos gyerekét? Budapest, Tankvk., HATOS Gyula: Az imbecillisek pedagógiája. Budapest, Tankvk., HOFFMANN Judit: A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései. Pécs, Comenius, HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógia: bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába : szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógia: bevezetés a látássérültek pedagógiájába: szöveggyűjtemény. Pécs. Comenius, HUBA Judit (szerk.): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában I-II. [Budapest], BGGyTF, 1991, HUBA Judit (szerk.): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában III. [Budapest], BGGyTF, HUBERNÉ FIRKOLA Gabriella: Egyéni fejlesztő program gyógypedagógus irányításával. = Gyógypedagógiai Szemle sz p. 70. ILLYÉS Gyuláné - ILLYÉS Sándor - LÁNYI Miklósné: Gyógypedagógiai lélektan. Budapest, Nemzeti Tankvk., köt. 71. ILLYÉS Gyuláné (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. Budapest, Akad. K., ILLYÉS Sándor: Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás megújulásában - különös tekintettel az ép és a fogyatékos gyermekek együttnevelésére = Új Pedagógiai Szemle sz p. 73. ILLYÉS Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE, BGGYTFK, ILLYÉS Sándor: A különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban = Educatio sz p. 75. ILLYÉS Sándor: A különösség problémája a neveléstudományban = Új Pedagógiai Szemle sz p. 76. ILLYÉS Sándor: Másság és emberi minőség =Új Pedagógiai Szemle sz p. 77. ILLYÉS Sándor (szerk.): Nevelhetőség és általános iskola. Budapest, OKI, , Eszközök és módszerek. [írta Illyés Sándor et al.] , Elméletek és viták. [írta Bánfalvy Csaba et al.] , A zalai iskolák. A nevelhetőség vélelmezése , Háttéranyagok, szelekció-problémák. BGGYTF, ILLYÉS Sándor: A speciális nevelés alternatívái. In: Kozma Tamás-Lukács Péter (szerk.): Szabad legyen, vagy kötelező? (A közoktatási törvény koncepciójához.) Budapest, Educatio, p. 79. ILLYÉS Sándor: A Nemzeti Alaptanterv és a fogyatékos gyermekek iskolai fejlesztésének tartalmi szabályozása = Magyar Pedagógia sz p. 80. ILLYÉS Sándor: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina, p. 81. Az INKLUZÍV oktatás fenntartása: a speciális oktatást igénylő gyermekek bevonása a többségi iskolákba, OECD-tanulmány [ ] 82. HORVÁTH Dezsőné: Gondolatok a lateralizáció, dominancia néhány kérdéséről központi idegrendszeri sérült gyermekek esetében = Fejlesztő pedagógia sz p. 83. JÁSZBERÉNYI Márta: Gyógypedagógiai terápiák és a szupervízió. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina Kiadó, p. 84. KÁLMÁN Zsófia: Bánatkő: sérült gyermek a családban. Budapest, Bliss Alapítvány, Keraban K.,

5 85. KÁLMÁN Zsófia KÖNCZEI György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris Kiadó, KELLER Judit MÁRTONFI György: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Budapest, Országos Közoktatási Intézet, [ ] 87. KERESZTY Zsuzsa: Mindenki iskolája: Sajátos nevelési szükségletű gyerekek többségi iskolában. Budapest, IFA, BTF, OM, (Tanítók kiskönyvtára, ISSN ; 8) 88. KÓKAYNÉ LÁNYI Marietta: Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. Budapest, Sulinova, (Pedagógiai Alternatívák; XI.)(Akadály nélkül) 89. KOLOZSVÁRY Judit: "Más" gyerek, "más" szülő, "más" pedagógus : Más gyerek, szülő, pedagógus. Budapest, OKKER K., KÖNCZEI György: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest, Gondolat, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - MAYER József: Akadálypályán. Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. Budapest, SuliNova Közoktatás-fejlesztési és pedagógustovábbképzési Kht. (Akadály nélkül) 92. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - SINGER Péter (összeáll.): BESZÁMOLÓ a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó magyarországi értékelési politikáról. Értékelési országjelentés [ ] 93. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A befogadó iskolák értékelési gyakorlata: Az együttnevelés tapasztalatai nemzetközi tükörben. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Együttnevelés határon innen és túl. Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre. Budapest, OFI, [ ] 95. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - NÁDAS Pál: Ismerkedő könyv: a paralimpiai sportok - társadalmi elfogadás - szemléletváltás. Budapest, Magyar Paralimpiai Bizottság, [2007]. + DVD mell. 96. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban. Budapest, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária - SINGER Péter: Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához. [óravázlatokat kész. Barnáné Lelkes Mónika et al.]. Budapest, OKI, (Gyakorlatközelben, ISSN ). 98. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Nyitott középiskolák. Budapest, OFI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): A szervezetfejlesztés jó gyakorlatai : az átalakuló speciális intézmények. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (szerk.): Táguló horizont: pedagógusoknak az együttnevelésről. Budapest, OKI, (Gyakorlatközelben, ISSN ) 101. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Új szakmai igények, új működési forma: az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. Budapest, OKI, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária (alkotószerk.): Útravaló pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához. Budapest, Educatio, SuliNova, KŐRÖSNÉ MIKIS Márta: "Szárnyakat kaptam!" IKT és SNI, avagy informatikai eszközök a sajátos nevelési igényekhez = Tanuló társadalom sz p. 5

6 104. KROMMER Éva (szerk.): Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába. Szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, KULCSÁR Mihályné: A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján. Bicske, Magánkiad., KULLMANN Lajos KUN Helga: A fogyatékosság jelensége az orvostudományban. In: Zászkaliczky Péter Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE, BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, LADÁNYI János CSANÁDI Gábor: Szelekció az általános iskolában. Budapest, Magvető, LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes: Értelmi fogyatékosok pszichológiája. I. köt. Régi nézetek új megközelítésben. [Budapest], Bárczi G. Gyógyped. Tanárk. Főisk., LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes: Gyógypedagógia és terápia. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina, p LASSAN ÉVA (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia: szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes (szerk.): Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában. Budapest, Akad. K., LÉTAI Dalma (szerk.): Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába: szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius Bt, MARTON-DÉVÉNYI Éva (közrem.): Alapozó terápia : gondolatok a dyslexia okairól : a dyslexiás gyermekek fejlesztése idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával, Budapest, Alapozó Terápiák Alapítvány, MARTONNÉ TAMÁS Márta (szerk.): Fejlesztő pedagógia: a fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai. Budapest, ELTE Eötvös K., MEDE Perla: Az alternatív pedagógiák mint esély és kihívás az értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában = Gyógypedagógiai Szemle sz p. [ ] 116. MEIXNER Ildikó: A beszédnevelés és a beszédfejlesztés kézikönyve: A Meixner-féle beszédfejlesztés módszertana. Budapest, Meixner Alapítvány, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia elméletképzése. In: Zászkaliczky Péter Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Kollégium, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon - aktuális dokumentumok és szakmai álláspontok = Gyógypedagógiai Szemle sz p MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete = Gyógypedagógiai Szemle Különszám p MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. Budapest, ELTE, BGGYTFK, MESTERHÁZI Zsuzsa: A gyógypedagógiai nevelés, mint terápia = Iskolakultúra sz p MESTERHÁZI Zsuzsa és mtsai: Hullámverés -vita (a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai oktatásáról). In: Gerő Zsuzsa Csanádi Gábor Ladányi János (szerk.): Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Budapest, Új Mandátum Kiadó, MESTERHÁZI Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. [Budapest], BGGYTF, MESTERHÁZI Zsuzsa: A tanulási képességről és a tanulási akadályozottságról.= Gyógypedagógiai Szemle sz p MESTERHÁZI Zsuzsa: Változik-e a gyógypedagógia identitása? = Iskolakultúra sz p. 6

7 126. MEZEINÉ ISÉPY Mária - HOFFMANN Judit (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Pécs, Comenius, MEZEINÉ ISÉPY Mária [összeáll.]: Gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek. Pécs, Comenius, NAGY Gyöngyi Mária: A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a változó jogszabályok tükrében. = Fókusz sz p NAGYNÉ RÉZ Ilona (szerk.): Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye. Budapest, BGGYTF, NAGYNÉ Tóth Ibolya: Integráció, inklúzió a Dél-Dunántúlon, a kaposvári intézmény szervezésében = Fejlesztő pedagógia sz., p NÉMETH Erzsébet - S. PINTYE Mária: Mozdul a szó... : súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai interaktív fejlesztése. Budapest, Logopédia K., NÉMETH Mária, K. (szerk.): Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. Pécs, Comenius, NÉMETH Szilvia (szerk.): Esély az együttnevelésre: integráció versus szegregáció. Budapest, OKI, NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes - GOLECZ Andrea et al.: Inklúzió - ahogy mi csináljuk = Fejlesztő pedagógia sz p. [ ] 135. NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Körkép a befogadó nevelésről Európán innen és túl. = Fejlesztő pedagógia sz p NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes (szerk.): Értelmi fogyatékosok tanítása összevont osztályban. Budapest, OKI, NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai: kézirat. Pápa, Pápa Nyomda Kft., NEUHAUS, Cordula: Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar. [Szentendre], Kairosz, [2007] ÖRKÉNYINÉ DEÁK Adrienn: Az integrált nevelés helyzete Angliában =Új Pedagógiai Szemle sz p. [ ] 140. PÁKOZDINÉ KENDERESSY Katalin (szerk.): Az enyhén sérült gyermekek nevelése az óvodában: szakmai tanácskozáson elhangzott előadások. Hajdúböszörmény, HOKI, PAPP Gabriella FARAGÓNÉ BIRCSÁK Márta: Útmutató a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Budapest, SuliNova Kht., PAPP Gabriella: A differenciálás megközelítésének néhány szempontja a tanulásban akadályozottak együtt és különnevelése során. = Fejlesztő Pedagógia sz p PAPP Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Pécs, Comenius Bt., PAPP Gabriella (szerk.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából: Fordításgyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankvk., PÁRDÁNYI Teodóra (szerk.): Az értelmi fogyatékosság felismerése gyermekkorban. Budapest, Tankvk., PEETERS, Theo: Autizmus: az elmélettől a gyakorlatig. Budapest, Kapocs, PERLUSZ Andrea (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. [Budapest], BGGYTFK, Bibliogr p. 7

8 148. PERSAITS László: Helyzetkép az integráltan nevelt fogyatékos gyermekek oktatásban való részvételéről = Módszertani lapok: speciális pedagógia sz p PESTI Gézáné: Az együttnevelés lehetősége egy gyermekekhez igazodó pedagógiai szisztémában = Fejlesztő pedagógia sz p PETŐ Ildikó: Inklúzió a nevelésben = Iskolakultúra sz p. [ ] 151. PETŐ Ildikó - ENDRE Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005) = Iskolakultúra sz p. [ ] 152. PLÉH Csaba - PALOTÁS Gábor - LŐRIK József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat: PPL Budapest, Akad. K., PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest, ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [!2008] (Iskolapszichológia, ISSN ; 4.) 154. PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. [Budapest], ELTE Eötvös K., RADÓ Péter: Speciális igények, egyenlőtlenségek az oktatásban [ ] 156. RADVÁNYI Katalin MEDE Perla REGÉNYI Enikő Mária: Az értelmileg akadályozott iskoláskorú gyermekeket ellátó intézmények helyzete kérdőíves felmérés eredményei = Gyógypedagógiai Szemle sz p RÉTI Csilla - CSÁNYI Yvonne: Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése az integráció témájában = Gyógypedagógiai Szemle sz p ROSTA Katalin (szerk.): Taníts meg engem! : fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Budapest, Logopédiai K., ROZSOS Kata - KRÉMER Balázs: Fogyatékos gyereket nevelni: szerep és csapda = Gyógypedagógiai Szemle sz SÁNDOR Ildikó: Mozaik: Komplex képesség- és személyiségfejlesztő program felnőtt korú értelmi sérültek számára. Pécs, Comenius, SALNÉ LENGYEL Mária - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Az együttnevelés jelenlegi helyzete : OKI-kutatás tapasztalatai = Fejlesztő pedagógia sz p SALNÉ LENGYEL Mária - KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária: Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón = Új Pedagógiai Szemle sz p SAUVAGEOT, Béatrice: Hurrá, diszlexia! Budapest, K. u. K. K., [2006] SCHWARZBACH, Brigitte: Mozgássérült gyermek a családban. Budapest, Medicina, SCHIFFER Csilla: Történelmi esély az együtt nevelésre - a 19. században. = Iskolakultúra sz p SEDLAK, Francz SINDELAR, Brigitte: De jó, már és is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél. Brigitte Sindelar programjának magyar adaptációja. Budapest, ELTE BGGYTFK, SPALLER Árpád - SPALLER Katalin: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest, Timp, SPECIÁLIS didaktika. Szeged, APC-Stúdió, Varga Imre (szerk.): Az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek tanítása. 2. Vágó Éva Anna: Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana. 8

9 169. SPECIÁLIS oktatás Európában, tematikus publikáció, ftp://ftp.oki.hu/eu/specialis.pdf [ ] 170. SZABÓ Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest, Educatio, SuliNova, (Egyéb címváltozat: Inkluzív nevelés.) 171. SZABÓ Ildikó (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek integrált neveléséhez, oktatásához. Budapest, BGGYTFK, SZABÓ Ottília: A sajátos nevelési igényűekért: a szakértői és rehabilitációs bizottságok helye a nevelés-oktatás folyamatában. = Fejlesztő Pedagógia sz p SZEGÁL Borisz: Együtt vagy külön? Integrált nevelés: pró és kontra. In: Csányi Yvonne - Egyed Katalin - Fazekasné Fenyvesi Mar Inkluzív nevelés A tanulók hatékony megismerése Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. Budapest, SuliNova Kht., p SZÉKELY Margit - WEISS Mária: Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája. Budapest, Tanszer-Tár, SZUHAJ Eszter: Örömteli tanulás: Súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra. Budapest, Nikol, TAKÁCSNÉ CSÓR Marianna: Beszélj bátran: feladatgyűjtemény az afázia terápiájához. Dunaújváros, [Szerző], TAKÁCSNÉ CSÓR Marianna (szerk.): Csendülj! : dadogógyermekek szülő csoportja. [..."Együtt a szülőkkel"c. tanfolyam anyagát összeáll. és szerk.] Budapest, Démoszthenész Egyes., TAMÁS Márta, M. (szerk.): Integráció és inklúzió: fejlesztő módszerek a közoktatásban. [Budapest], Trefort, TAUFER Ildikó: Pedagógusok és gyógypedagógusok attitűdjének összehasonlítása a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjával kapcsolatban. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Hagyomány és fejlődés : Apáczai-napok 2006 : Nemzetközi tudományos konferencia: Tanulmánykötet. 1. Győr, NYME AK, p TARINÉ BEREGI Judit: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálási lehetőségei a közművelődési intézményekben = Fókusz sz p TÓTH Péter: Veleszületett rendellenességek - sajátos nevelési igény. = Fejlesztő pedagógia sz TÖLGYSZÉKY PAPP Gyuláné (szerk.): A tanulási nehézségek kezelése: kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz. Budapest, Logopédia K., TUNYOGI Erzsébet: Gyógyító játék a családban. Budapest, Tárogató, ÚTMUTATÓ sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléséhez: módszertani intézményi útmutató. Budapest, SuliNova Kht., (Akadály nélkül) Kapcsos rendezőben 10 füzet: Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez VAJAS András: Az SNI-tanulók integrált oktatásának/nevelésének tapasztalatai Felső- Szabolcsban: a teljesség igénye nélkül =Fejlesztő pedagógia sz p VALETT, E. Robert: A tanulási zavarok terápiája. [Budapest], BGGYTF, VÁNYI Ágnes: Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel: [módszerismertetés gyógypedagógusok számára]. Budapest, OKI, VARGÁNÉ MEZŐ Lilla (alkotószerk): Tovább az akadálypályán: Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére. Budapest, Educatio, SuliNova, VÁRNAI Rudolfné [összeáll.]: Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába : szöveggyűjtemény. Pécs, Comenius, VASEK, Stefan: Speciális diagnosztika: az eltérő fejlődésű gyermekek vizsgálata. Gyula. APC-Stúdió,

10 191. VICSKÓNÉ CSATLÓS Erzsébet: Differenciált oktatás: az egyéni differenciálás jelentősége SNI gyermekek habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatásában = Montessori műhely sz p ZÁSZKALICZKY Péter VERDES Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Budapest, ELTE, BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, ZSOLDOS Mária - VÁRNAI Zsuzsa - Eric Kool: Együttnevelési lehetőségek a holland és magyar iskolákban. Budapest; Amsterdam, Speciális Nevelés Holland - M. Együttműködési Projekt, Gemeentelijk Pedologisch Inst., ZSOLDOS Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése: egy empirikus kutatás tapasztalata. Budapest, Akad. K., évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról [ ] 196. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény. [ ] / (VI. 24.) MKM sz. rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról. [ ] /2000. (IX. 21.) OM sz. rendelet 2. (4) az ép értelmű fogyatékos tanulókat oktatónevelő iskolák helyi tantervének tartalmi szabályozásáról; [ ] /2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról [ ] /2005. (III. 1.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. [ ] 10

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése.

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése. Inkluzív nevelés CG1025 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 1+0/hét Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév

Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék Tanulásban akadályozottak pedagógiája szak Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA ESÉLYTEREMTÉS A tanulás társadalmi feltételei nem egyenlően adottak ma Magyarországon.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2015 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Házi Dolgozat Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Készítette: Keilbach Józsefné PTE-ETK Népegészségügyi MSc. Levelező

Részletesebben

Integráció, szegregáció

Integráció, szegregáció BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI PEDAGÓGIA TANSZÉKE KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Integráció, szegregáció Konzulens: MEZEI ANNA CZINEGÉNÉ

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere

Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere Mile Anikó Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár mileaniko@gmail.com A XX. század második felében a sajátos nevelési igényű gyermekek,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szakmai anyagok jegyzéke 1. Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (M.A.) Szombathely, Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (V.J.

Szakmai anyagok jegyzéke 1. Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (M.A.) Szombathely, Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (V.J. Szakmai anyagok jegyzéke 1. Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (M.A.) Szombathely, 2010. 2. Antal Andrea: Semmi sem lehetetlen! (V.J.) Szombathely, 2010. 3. Antal Andrea: Molnár Adrián 2. évfolyam 2010/2011.

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben