PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP /2 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 4 C. A pályázat tartalma...6 Támogatható tevékenységek köre... 6 Projekt területi korlátozása... 6 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...8 Támogatás formája... 8 Támogatás mértéke... 8 Támogatás összege... 8 E. Kiválasztási kritériumok...8 F. Adminisztratív információk...9 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából. Jelen konstrukcióra azok pályázhatnak, akik a as Akciótervben szereplő TÁMOP számú konstrukciók valamelyike által támogatásban nem részesültek. A pályázat alapvető célja, hogy a pályázó intézmények kapacitás- és szolgáltatásbővítéssel hozzájáruljanak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátórendszerének minőségi javításához, alakuljon ki olyan szolgáltatási professzió, ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, a sikeres együttnevelés feltételeinek megteremtését, segíti a társadalmi integrációt, javítja az esélyeket a munkaerő-piaci megjelenésben. A pályázat további célja, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények speciális eszközök beszerzésével, kapacitás és szolgáltatásbővítéssel a fogyatékossági típusok előfordulásának arányában javítsák a területi lefedettséget, és bővítsék a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátórendszerének kínálatát. A pályázat célja továbbá, hogy a már működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények továbbfejlesztésével és új Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények kialakításával egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő, megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező szolgáltatási rendszer épüljön ki, amely hatékonyan képes segíteni az együttnevelést 3

4 támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a konvergencia régiókban támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: B. PÁLYÁZÓK KÖRE Ft Jelen kiírásra nem pályázhatnak a TÁMOP kiírás kedvezményezettjei (főpályázó és konzorciumi partnerei sem). Jogi forma a) Jelen pályázati kiírás keretében azon költségvetési szervként vagy non-profit gazdálkodó szervezetként működő közoktatási intézmények pályázhatnak, amelyek megfelelnek a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alábbi szakaszaiban foglalt feltételek egyikének: szerinti közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézménye (1) szerinti közoktatási pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény (1) f. pontja szerinti gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (1) szerinti többcélú intézmény, amely rendelkezik ugyanezen bekezdés d)-e) pontjában meghatározott intézményegységgel. b) A pályázónak rendelkeznie kell továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alábbi szakaszaiban meghatározott tevékenységtípusokkal, azokon belül a felsorolt tevékenységek közül tevékenységtípusonként egyel-egyel: - 34., a) b), e), g) és h) pontjában felsorolt pedagógiai szerinti szakszolgálati tevékenység valamelyike, (12) bekezdésének felhatalmazása alapján az utazó szakember hálózat működtetése, (2) szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatói tevékenység valamelyike, továbbá (2) bekezdésének b) e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai szakmai szolgáltatói tevékenység valamelyike, továbbá (2) szerinti gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésbenoktatásban való részvétel: Nevelési, oktatási gyakorlat a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, kollégiumi nevelése terén az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, óvodai tagozaton, iskolai tagozaton, osztályban, csoportban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt. A felsorolt közoktatási intézmények közül az alábbi szervezetek fenntartásában állók pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 311- Központi költségvetési irányító szerv, o KSH 312 Központi költségvetési szerv Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 321- Helyi önkormányzat, 4

5 o KSH 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv, o KSH 325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv), o KSH 326 Többcélú kistérségi társulás, o KSH 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, o KSH 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás, Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 371 Helyi kisebbségi önkormányzat, o KSH 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, o KSH 373 helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek o KSH 351 Országos kisebbségi önkormányzat, o KSH 352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, o KSH 353 Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása önkormányzati társulások 1 gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) non-profit szervezetek: - egyesület o KSH 521 Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség o KSH 529 Egyéb egyesület - egyház, egyházi intézmény o KSH 551- Egyház, o KSH 552- Önálló egyházi intézmény, o KSH 553 Egyház önálló szervezete, o KSH 554 Egyházak szövetsége, o KSH 559 Egyéb egyházi szervezet - alapítvány o KSH 561- Közalapítvány, o KSH 562 Közalapítvány önálló intézménye, o KSH 569 Egyéb alapítvány - egyesülés (KSH 591) - egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) - Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a pályázati útmutató a B1. b) pontjában felsorolt mindhárom tevékenységtípuson belül legalább 1-1 tevékenységet ellát. Amennyiben a pályázó a pályázati útmutató B1. b) pontjában meghatározott tevékenység-feltételeket önállóan teljesíteni nem tudja, úgy pályázatát konzorciumi formában kell benyújtania, amely így együttesen teljesíti a feltételeket. A konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 5. sz. mellékletét képező konzorciumi megállapodás minta alapján. A pályázati útmutató B1. pontjában megfogalmazott jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrzése az alapító (létesítő) okiratból történik. A konzorciumi tagok száma maximum 5 lehet (konzorcium vezetője + 4 tag). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: Konzorciumi tag lehet, aki az a) pontban foglalt szervezeti és jogi feltételeknek megfelel Jelen pályázat keretében konzorciumi megállapodások benyújtása kötelező 1 Önkormányzati társulások esetében kérjük megjelölni a társulás nevében eljáró önkormányzatot. 5

6 A konzorcium támogatása tagi 2 finanszírozással történik. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A pályázónak a pályázat szakmai tartalmát az adott szolgáltatási térségre vonatkozó helyzetelemzésre kell alapoznia. A helyzetelemzés szempontrendszerét a pályázati útmutató 2. sz. melléklete tartalmazza. Pályázó vállalja, hogy legkésőbb a projekt befejezéséig a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (bek.) szerinti egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lesz, Alapító Okirata valamint az intézmény működését meghatározó valamennyi dokumentuma ennek megfelelően módosításra kerül. (A tevékenységi körében megjeleníti a pályázat keretében kifejlesztésre került valamennyi szak- és szakmai szolgáltatását.) Részvétel a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettje által kidolgozott egységes szakmai módszertani standard adaptációjában. A pályázó vállalja, hogy a pályázati program végén az intézmény a standard adaptációja során szerzett tapasztalatait összegzi és az összegzés eredményeként megfogalmazott javaslatokat átadják a kiemelt projekt kedvezményezettje számára az ágazati jogszabályalkotás szakmai támogatásának előkészítésére. A standard dokumentációja a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettje rendelkezésre bocsájtja, mely az Educatio honlapján elérhető. Az együttnevelésben részt vevő intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakítására: ösztönzés, támogatás, felkészítő szakmai programok, speciális és specifikus szolgáltatások megalapozása Az SNI tanulók tanulócsoportba, osztályba való befogadásának támogatásához, tanulói fejlesztési-, átvezetési tervek készítéséhez és alkalmazásához pedagógia módszertanok kidolgozása, vagy standardok alkalmazása, a résztvevők (pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, szülők, stb) felkészítésének támogatása. Az együttnevelés megvalósításához szükséges továbbképzési programok kidolgozása, átvétele vagy adaptálása, a képzők képzőinek felkészítése, a pályázatban résztvevő pedagógusok és gyógypedagógusok felkészítése az együttnevelő pedagógiára, illetve az együttnevelő intézményi gyakorlat bevezetésének támogatására. Az intézményirányítás szereplői számára továbbképzési programok kidolgozása, átvétele vagy adaptálása, a képzők képzőinek felkészítése az együttnevelési szolgáltatások nyújtására és azok fogadására. 2 A partnerenkénti finanszírozás esetében valamennyi konzorciumi partner támogatásban részesül és a támogatás folyósítása közvetlenül az egyes tagok részére történik. 6

7 Pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek kiterjesztése, minőségi megújítása, továbbfejlesztése az indikátoroknak megfelelően, a pályázó saját, az együttnevelést támogató szolgáltatási innovációjának a megvalósítása. Az együttnevelésben érintett társadalmi szereplők (szülők, szülői szervezetek, civil szervezetek, intézményi fenntartók, szakmai szervezetek, stb.) bevonásához, az együttnevelésben való aktív részvételükhöz a feltételek megteremtése, képzési programok, szabadidős és egyéb közösségi programok, kidolgozása, átvétele, adaptációja. Az EGYMI szolgáltatásainak bővítése az ellátórendszerbe bekapcsolódó civil és szülői szervezetekkel való kapcsolattartás érdekében - szülő segítő klubok létrehozása, szakmai támogatása, a szülők segítése a passzív ellátástól az aktív szerep erősítéséig, - együttműködés civil szervezetekkel az ellátórendszer minőségi javítása érdekében, az együttműködés formáinak, az ellátórendszerbe való bekapcsolódás és közreműködés folyamatának kidolgozása, szükség szerint protokollok kialakítása Együttműködési mechanizmusok kialakítása a pályázó pedagógusainak, szakembereinek felkészítésével a tartósan beteg tanulók közoktatási intézményen kívüli oktatásának megszervezésére (pl: otthoni, kórházi, szanatóriumi környezet) az érintett intézményekkel, valamint a tanuló anyaiskolájával. Utazó pedagógusi szolgáltatás kialakítása, megszervezése, kiterjesztése, a működtetés mechanizmusának kialakítása és feltételrendszerének megteremtése, a felkészülés támogatása Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása és nyújtása: - a sérült gyermeket nevelő családok számára helyszíni tanácsadás a fogyatékosság típusának és mértékének megfelelő egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről - a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyerekek, tanulók nevelésben, oktatásában érintett szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok, családtagok felkészítése a speciális eszközök használatának támogatására - a speciális eszközök és szolgáltatások kommunikációja, disszeminációja: tájékoztató rendezvények szervezése, kiadványok, filmek, elektronikus információhordozók készítése és fejlesztése A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférését segítő speciális eszközök beszerzése, számukra térítésmentes kölcsönzési lehetőségek biztosítása: - korrektív, kompenzáló speciális eszközök beszerzése a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára - hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése (az ESZA,ERFA útmutató előírásainak megfelelően) a súlyosan, halmozottan sérült, a látás-, és mozgássérült gyermekek, tanulók számára - speciális fejlesztő eszközök beszerzése a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára - a tanítási, tanulási folyamatban felhasználható speciális taneszközök beszerzése a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára - speciális digitális és IKT eszközök taneszközök beszerzése a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára 7

8 Az EGYMI intézmény- és szolgáltatás specifikus kölcsönzési protokolljának, és dokumentációs rendszerének kialakítása és nyilvánossá tétele Az EGYMI korai fejlesztésre irányuló szolgáltatásainak kialakítása, bővítése: speciális eszközök beszerzése, kölcsönzési lehetőségek és szolgáltatások biztosítása, szakemberek felkészítése a kora gyermekkori intervenciós szolgáltatások ellátására. Infokommunikációs akadálymentesítés (eszközbeszerzés, valamint az akadálymentesítés kapcsán felmerülő egyéb tevékenységek) Együttműködési megállapodások kialakítása a pályázó szakmai tevékenységeinek, vállalt szolgáltatásainak nyújtására a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók inkluzív nevelését megvalósító intézményekkel (lásd E 3.). Együttműködés a régiós hálózattal (TÁMOP-3.2.2) és a kiemelt projekt kedvezményezettjével (TÁMOP-3.1.1). A kiemelt projekt által koordinált fejlesztések elterjesztésében való részvétel, valamint a régiós szintű inklúziós hálózat által felmért igények alapján az iskolák számára a pályázatban vállalt tevékenységek szerint szak- és szakmai szolgáltatások biztosítása. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Az elbírálásánál előnyt jelent, amennyiben a pályázó a pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódóan saját, az együttnevelést támogató szolgáltatási innovációt valósít meg. A bevont intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások száma legalább 8 db. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósulása Magyarországon, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a konvergencia régiókban található intézményben történik. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege - konzorciumi formában benyújtott pályázat esetén is: legalább 20 millió Ft, de legfeljebb 40 millió Ft E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 8

9 A pályázatok elbírálása egyfordulós eljárásrend szerint a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) 3 példányban, elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (1. sz. melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP /2 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Váci út 45. C épület Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel Pdf vagy kép formátumban történő CD - re másolását jelenti. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TÁMOP /2 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében, valamint a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázatok benyújtása július 15-től szeptember 30-ig lehetséges. A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelynek címe: A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. 9

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben