Pápa és Vidéke augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Az elmúlt szombaton került sor Nagytevelen a hagyományos Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó programjára. Mint azt Babits Emil, a község polgármestere lapunknak elmondta, a fesztivált 1995 óta rendszeresen szervezik meg augusztus második szombatján. A nap programja szentmisével kezdõdik, majd kultúrcsoportok bemutatójával folytatódik. A bemutatkozás mellett egymás megismerése, tapasztalatszerzés is célja a fesztiválnak. Az idei évben a bakonyjákói gyermektánc Pápai Hõsök Napja A Pápai Történelmi Napok keretében került sor vasárnap délelõtt a Pápai Hõsök Napjának ünnepségére. Az önkormányzat képviseletében dr. Kovács Zoltán polgármester, a hagyományõrzõk, veterán bajtársak, a rendõrség, a bázisrepülõtér és civil szervezetek képviselõi koszorúzták meg a Deák Ferenc csoportot és a gannaiakat hívták meg a helyiek bemutatói mellé. A mûsort követõen kerül sor a hagyományos sváb bálra, az idén a városlõdi Johann's Kapelle szolgáltatta a zenét. Továbbiak a 4. oldalon utcában Kiss Zoltán honvéd alezredesnek, a katonai ejtõernyõzés egyik megteremtõjének emléktábláját, majd az emlékezõk a Korvin utcára vonultak, ahol Lubiensky János, a 7. pápai honvéd huszárezred parancsnokának emléktáblájánál helyezték el koszorúikat. Folytatás a 2. oldalon Pápai Történelmi Napok A reneszánsz jegyében Attyapuszta Ötödik alkalommal rendezték meg az Országos Kármelita Ifjúsági Találkozót Pápakovácsi-Attyapusztán, a Bakony lábainál található P. Marton Marcell Kármelita Lelkiségi Központban augusztus 13-án. Talán nincs a magyar történelemnek olyan idõszaka, amibõl Pápa, történéseivel kimaradt volna. A város történetének jelentõs eseményei átfogják az elmúlt századokat, életében kiemelkedõ a reneszánsz kor, és még inkább az azt követõ barokk korszak. Részletek a 3. oldalon Kármelita találkozó A csodaszép környezetben épült rendház területén megtartott egész napos programon ezúttal is több száz fiatal vett részt, fõként a Dunántúlról és Budapestrõl érkeztek a résztvevõk. Bõvebben az 5. oldalon Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Német vendégek Csóton Közel negyvenfõs delegáció látogatott a hétvégén Csótra. A németországi Rottenackerbõl érkezõk három napot töltöttek a Pápa környéki településen. A vendéglátók gazdag programot állítottak össze a partnertelepülésrõl érkezõ vendégek számára. A rottenackerieket csütörtök este fogadták a csótiak. A vendégek megtekintették a Faluház épületébe nemrégiben elköltözött hivatali helyiségeket, majd közös vacsora és szórakoztató mûsor következett. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke augusztus 16. Pápai Hõsök Napja Ezt az Eszterházy úton, a gorodok-satanowi emlékmûnél megemlékezés követte. Az ünnepségre az esõs idõjárás miatt a Jókai Az érdeklõdõket Glück Ferenc, az egyesület elnöke köszöntötte, külön üdvözölve az alkalomra látogató Lamperth Mónika szociális és munkaügyi minisztert, dr. Kovács Zoltán és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõket. Beszédében kiemelte az egymással való találkozás, a tapasztalatok megosztásának és a közös együttlétnek a jelentõségét. Lamperth Mónika köszöntõjében elmondta, hogy egy társadalmat többek közt az is minõsít, hogy milyen feltételeket teremt a fogyatékkal élõk számára. Ma a kormánynak erkölcsi kötelessége az esélyegyenlõség biztosítása, de ehhez társadalmi párbeszédre, összefogásra, szolidaritásra van szükség, hiszen a fogyatékkal élõk is jogosultak a teljes, boldog életre. A kormány tehát támogatja számunkra a munkahelyteremtést, illetve az uniós szabályozásnak megfelelõ támogatási rendszert biztosít számukra. Ezzel megvalósulhat a szociális és a munkaerõpiaci foglalkozta- Rokkantak napja Sokan látogattak el a Malom-tóhoz az elmúlt szombaton, ahol a Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület szervezésében került sor a Rokkantak napjának rendezvényeire. tás különválása. A nemrég megalkotott intézkedési tervben harminchárom különféle tervezet foglalkozik a megváltozott munkaképességû emberek feltételeinek javításával. Ilyen például a kísérleti foglalkoztatási program, a gyógyászati segédeszközökhöz való jutás vagy a személyi segítés. A miniszter asszony hangsúlyozta, hogy a szolidaritás Segít a Nép ügyvédje A szociálisan rászorulók jogi problémáinak megoldásához nyújt segítséget az Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata. A Veszprém Megyei Hivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy kihelyezett ügyfélfogadást tart Pápán. Az ügyfélfogadás helye: Pápa, Fõ tér 24., II. emelet 210. (Belvárosi Irodaház) Az ügyfélfogadás ideje: augusztus 23., csütörtök 9-12 óráig. Tel.: 88/ Mór Mûvelõdési Központ elõterében került sor. Itt Kincses László szavalatát követõen Legény Miklós százados beszélt Magyarország elsõ és második világháborús részvételének történelmi okairól, a gorodoki lovasrohamról, a doni katasztrófáról és a pápai ejtõernyõs zászlóalj, majd ezred hõsi helytállásáról. Az emlékezés minden generáció erkölcsi kötelessége. A pápaiak hagyományosan augusztus 12-én, a gorodok-satanowi ütközet napján emlékeznek meg a hõsi halottakról. A pápai huszárezred emlékmûve a harmincas években közadakozásból és a város támogatásával készült, mementóként, hogy soha ne felejtsük el az értelmetlen háborúk borzalmait. Az emlékünnepség Kossuth Gergõ énekével és a Szózattal ért véget. A nap zárásaként az emeleti elõtérben a hagyományos bajtársi találkozóra került sor. Nagy I. érdekében fontos a civil szervezetek összefogása és a rendelkezésre álló források hatékony fölhasználása is. A köszöntõt követõen adták át Glück Ferenc részére az egyesület által adományozott Életmû díjat. Glück Ferenc több évtizede képviseli szívvel-lélekkel a mozgáskorlátozottak ügyét. Ezért döntött az elnökség az õ személye mellett. A nap további részében kultúrmûsort tekintettek meg az érdeklõdõk, amiben zömében mozgáskorlátozott mûvészeti csoportok léptek fel. Lamperth Mónika a Malom-tónál tett látogatást követõen, az országgyûlési képviselõk társaságában megtekintette az Ipari Parkban mûködõ Move Alfa Rehabilitációs Kht. mûködését, és kérdésekre válaszolva kifejtette véleményét a mozgáskorlátozottak foglalkoztatásával kapcsolatban. Kanadai magyarok Pápán Idén tavasszal indult útjára Veszprém és Fejér megyében az a kanadai-magyar kapcsolat, mely kulturális, oktatási és gazdasági területeket céloz meg. A projekt keretében a múlt héten kanadai magyar gyerekek és fiatalok látogattak térségünkbe. A vendégek múlt szerdán Pápán is eltöltöttek egy napot. - Március 15-én látogattuk végig az Ontario-vidéki magyar házakat a Duna TV-nek forgatva. Beszéltünk az ottani magyar közösségekkel, a házak képviselõivel, találkoztunk a magyar kultúrát ápoló néptáncegyüttesekkel, gyerekcsoportokkal. A kint élõk elmondták, hogy a kanadai magyaroknak identitásuk megõrzésére korlátozott lehetõségeik vannak, és az is kiderült, hogy a két ország között hiányzik egy olyan csereegyezmény, mely mindezt megkönnyítené, és természetesen a gazdasági kapcsolatokat is mederbe terelné. A megfogalmazott gondolatokat rögzítettük, és eljuttattuk Sólyom László köztársasági elnöknek, aki ennek birtokában tett látogatást áprilisban Kanadában részletezte Nagy Judit, a Veszprém Megyei Közösségi Kommunikációért Egyesület elnöke. A kanadai magyarokhoz ellátogatók természetesen azt szorgalmazták, hogy saját régiójuk, azaz Veszprém és Fejér megye vállaljon úttörõ szerepet a kulturális csereegyezmény létrehozásában, és arra kérték a megyékben lévõ települések önkormányzatait, hogy fogadják a kanadai közösségek képviselõit, és segítsenek a többszintû együttmûködés megalkotásában is. A turisztikai lehetõségek feltérképezését, a kanadai magyaroknak nyújtható Vajnai Attila a nemrégiben bejegyzett Magyar Gárda Egyesülettel kapcsolatban tett észrevételeket a sajtótájékoztatón. - Szélsõjobboldali újfasiszta veszély jelent meg nyíltan Magyarországon, ezt az egyesületet félkatonai céllal hozták létre. A Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke egyben a Magyar Gárda Egyesület elnöke is, ez pedig a mi megítélésünk szerint ellentétes az Alkotmánnyal, mely kimondja, programokat készíti elõ a most zajló ifjúsági cserekapcsolat, melynek keretében közel egy hónapig tartózkodnak régiónkban a kanadai gyerekek és fiatalok. A program része volt a pápai látogatás is, mely során augusztus 8-án egy napot töltöttek a városban. Itt Mezei Zsolt könyvtáros vezetésével megtekintették a Kékfestõ Múzeumot, a Nagytemplomot, a Várkastélyt, a Címer Múzeumot, a Református Gyûjteményeket és a Várkertfürdõben is strandoltak. - Nem elõször vagyok Magyarországon, a szüleimmel már többször voltunk itt. Sok érdekeset láttunk, de legjobban a romvárak tetszettek. Egyébként én a kanadai London nevû városban élek, szüleim magyarok. Édesanyám szülei erdélyiek, édesapám szülei Múlt csütörtök délelõtt Pápán tartott sajtótájékoztatót a Magyarországi Munkáspárt Veszprém Megyei Szervezete, valamint Pápa és Környéke Györök Leó Szervezete. Vajnai Attila országos pártelnökhelyettes és Morva Tamás közgazdász, a párt központi bizottságának tajga aktuálpolitikai kérdésekrõl beszélt a programon. hogy politikai párok vezetõi semmiféle formában nem vehetnek részt katonai, félkatonai szervezetekben, azok mûködésében. A Magyar Gárda egyenruhája, jelképei, a Szebb jövõt! köszöntése egyértelmûen a fasiszta, nyilas idõkre utal. Politikai megnyilatkozásaik is ezt idézik fel hangoztatta a sajtótájékoztatón Vajnai Attila. A párt elnökhelyettese elárulta: a Magyarországi Munkáspárt a legfõbb ügyészség- már nem élnek, õk Magyarországon laktak mondta lapunknak a 11 éves Christopher Princz. A kanadaiakat a veszprémi származású Takács Katalin, a kanadai magyar házak képviselõje kísérte, kinek azért is fontos volt a pápai kirándulás, mert leánya itt él a városban. - Az a célom, hogy a gyerekek a sok-sok élményt hazavigyék Kanadába, és elmondják, lehet nagyon jól érezni magukat Magyarországon. Egyébként csodálatos érzés itthon lenni, és igen felemelõ megmutatni, hogy sok szép látnivaló van Magyarországon. Szívet melengetõ, hogy annak ellenére, hogy sok a gond és probléma, vannak jóérzésû emberek, akik szívesen segítenek nekünk fogalmazott Katalin asszony. A Polgármesteri Hivatalban Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ és dr. Hermann István, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket. Varga Bea Magyarországi Munkáspárt sajtótájékoztatója Így látjuk ma Magyarországot hez fordul, és kezdeményezi a szervezet mielõbbi feloszlatását. A mai gazdasági helyzettel kapcsolatban Morva Tamás elmondta: a kormány gyakran hivatkozik az eredményekre, ennek ellenére jelentõs inflációval és áremelkedésekkel kell számolni. Fõként az alacsony jövedelmû háztartásoknál komoly életszínvonal-csökkenés tapasztalható. Vajnai Attila hozzátette: a mostani irányt nem lehet tovább folytatni, és a rendszerváltás korrekciója egyre sürgetõbb. Mindezek mellett a gyermekszegénység megszüntetése érdekében is azonnali lépésekre lenne szükség.

3 2007. augusztus 16. Pápa és Vidéke 3 Német vendégek Csóton - Harmincheten érkeztek Rothenackerbõl, a delegáció gerinchadát a 125 éves jubileumát ünneplõ tûzoltóegyüttes alkotja, de eljött hozzánk a település polgármestere is a képviselõkkel együtt. A vendégek között van tizenegy fiatal is részletezte Kékesi István polgármester. Pénteken Pápán jártak a csótiak a rottenackeriekkel látogatást tettek a tûzoltóparancsnokságra, megnézték a Kékfestõ Múzeumot és a Nagytemplomot, fürödtek a Várkertfürdõben. Szombaton budapesti kirándulás volt a program, hazafelé pedig Ászáron jó hangulatú borkóstoláson vett részt a társaság. - Nagy vendégszeretettel, finom étellel és borokkal fogadtak minket a csótiak. Nagyon jól érezzük magunkat, én például már harmadszor vagyok itt, Csóton. Most, hogy már nincsenek határok, egyre fontosabb, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, és lényeges, hogy a fiatalokat is megismertessük egymással. A legnagyobb nehézséget egyébként a nyelv jelenti, mivel a magyar nyelv nagyon nehéz, de nagy örömömre szolgál az, hogy most már egyre többen és egyre jobban beszélnek németül a csótiak közül nyilatkozta Karl Hauler, Rottenacker polgármestere. A két település kapcsolata nyolcéves múltra tekint vissza, árulta el Kékesi István polgármester. - Most már elmondható, hogy öregjeink, fiataljaink, sportolóink, önkormányzatunk képviselõ-testületei kölcsönösen találkoztak mind Rottenackerben, mind Csóton. Elsõ utunk során a Bohnacker anyavállalat vendégei voltunk, õk barátkoztatták össze a két önkormányzatot, azóta a magunk útján járunk mint önkormányzatok tette hozzá Kékesi István. - Nemcsak a hivatalos, hanem a személyes kapcsoltok is fontosak számunkra egyre többször fordul elõ, hogy a németek Csóton töltik rövid szabadságukat, vagy ellátogatnak egy-egy esküvõi meghívásra. Az ilyen alkalmaknak nagyon örülünk. Ami még hiányzik, az egy közös esküvõ egy csóti és egy rottenackeri fiatal között mondta nevetve a rothenackeri polgármester. A németek vasárnap délelõtt indultak vissza hazájukba. A vendégek szíves invitálással búcsúztak jövõ évben várják a csótiakat Rothenackerbe. Pápai Történelmi Napok A reneszánsz jegyében 2007 a reneszánsz éve. Több város csatlakozott ahhoz a törekvéshez, hogy az idei évben fesztiváljaik e korszakot járják körül. Pápa nagyrendezvényei közük kiemelkedik a Pápai Történelmi Napok programsorozat, ami az idén a reneszánsz jegyében megrendezett történelmi játékokból és az ezekhez kapcsolódó Pápa a somlói bor városa Borfesztiválból állt össze. A rendezvény ugyan hivatalosan csak a múlt péntek este kezdõdött, de a hagyományos borminõsítõ versenyre már a reggeli órákban sor került az Edvy Malom Fogadóban. Itt Ferencz Vilmos, a zsûri elnöke vezetésével huszonhat borról mondtak véleményt a bírák, mely szerint idén is igen jó minõségû borokat minõsíthettek, köztük is kiemelkedõ volt a Tornai pincészet több évjárata és fajtája. Délután a tizenöt éves Somlói Borrend tagjainak ünnepi tanácskozására került sor, akik új tagot is avattak Lampért Sándor személyében. A tanácskozást országos borrendi találkozó követte. Este már hangos volt a Fõ tér, síposok, dobosok, zászlóforgatók, gólyalábas maszkák csalogatták a közönséget a Borfaluba, a fesztivál ünnepélyes megnyitójára. A menetben közel az összes résztvevõ jelen volt, vitézi vagy éppen reneszánsz ruhában. A borfalu színpadán, a borrendek képviselõitõl koszorúzva foglalt helyet a hercegi pár, hogy az udvari bolond vaskos tréfáit követõen megadják az engedélyt a játékok nyitására. A közönséget dr. Kovács Zoltán borrendi ruhában köszöntötte, megemlítve beszédében a több mint kétszáz pápai illetõségû somlói szõlõtulajdonost, akik munkájukkal kivívták Pápa számára a somlói bor városa címet. A reneszánsz muzsika, ének és tánc mellett a megnyitó hangulatáról a Vadvirág és Greznár Zoltán zenekara gondoskodott. A fesztivál kísérõ programjai közt a gyermekekrõl is gondoskodtak a szervezõk, hiszen a borfalu házai mellett a legapróbbak apródoknak szóló lovagi próbákon mérhették össze erejüket, szerencséjüket, bátorságukat. A kézmûves mesterségek is felvonultak a borfaluban, a Bakonyalja Népmûvészeti Egyesület mesterei mellett az ország különbözõ tájairól is ellátogattak ólomöntõk, gyöngyösök, fazekasok, tûzzománc- és üvegékszeresek, bõrösök, fajátékkészítõk. A Jókai Mór Mûvelõdési Központban érmekbõl, fegyverekbõl, képeslapokból, magyar várakról szóló kiadványokból álló kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk, és a Kékfestõ Múzeumban lehetõség nyílt a textilfestés tanulmányozására is. Szombaton portréfestõ versenyt hirdettek a vállalkozó kedvûeknek, a hercegi pár kínálkozott modellként. A legjobbnak itt Katona György festõmûvész bizonyult, aki a vasárnap esti záró rendezvényen vehette át az elismerést. A reneszánsz zene gyöngyszemei és a régi magyar énekelt költészet kedvelõi is rátaláltak a mûfaj ízére, de a szombati fõ attrakció minden bizonnyal az a történelmi bemutató volt, amely színes forgatagával, elképesztõ produkcióival méltán vívta ki a közönség elismerését. A kor jellegzetes fegyverei és katonai ruházata mellett csatajelenetek, ügyességi próbák borzolták a kedélyeket. A pápai huszárok, a lovas klub és az íjászok mellett a Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság, a Királyi Kardforgatók Rendje és a pápateszéri lovasok gondoskodtak a reneszánsz kor harcmûvészetének bemutatásáról. A régi korok ízei közt kemencében sült kenyérlángossal, eredeti székely kürtõs kaláccsal, aszalt gyümölcsökkel, törökmézzel és jófajta pálinkákkal idézhették fel az ínyencek a múlt emlékeit. Vasárnap a nagy esõ ugyan elmosta a történelmi íjászversenyt, de a délutáni programok zömét nem befolyásolta a rossz idõ. Délelõtt a pápai hõsökrõl emlékeztek meg a város vezetõi, a hagyományõrzõk, a rendõrség, a bázisrepülõtér, a civil szervezetek és a veteránok képviselõi. Ezt a JMK emeleti elõterében a már hagyományos bajtársi találkozó követte. A délután a somlói borok élvezetével, versenyekkel, francia komédiával, bábelõadással és katonadalok hallgatásával telt, majd este nyolc órakor Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatója és Borbély Lajos díjakat, okleveleket adtak át a fesztivál résztvevõinek, a versenyek nyerteseinek és a borosgazdáknak. Az ünnepélyes zárás még nem jelentette a program végét, hiszen tartott a bor, sült a lángos és a kalács, a kellõ hangulatról pedig a Pápai Musical Stúdió és a Vadvirág néptáncegyüttes gondoskodott, ez utóbbihoz a Jurta húzta a talpalávalót. Hajnalra aztán elcsendesedett a borfalu, reggel pedig a szervezõk hozzáláttak a díszletek bontásának. Fesztivál volt, három napos, a reneszánsz jegyében.

4 4 Pápa és Vidéke augusztus 16. Erdélyi gimnazisták a türrösöknél Augusztus 2. és 6. között majdnem egy teljes hetet töltöttek Pápán azok az erdélyi gimnazisták, akik a Türr István Gimnázium 9.G osztályos tanulóinál vendégeskedtek. A gyerekek Székelyudvarhelyrõl érkeztek a Tamási Áron Gimnáziumból. dó osztály osztályfõnöke, Grõber Attila. Az öt nap során a gimnazisták között több szorosabb barátság is kialakult, ennek oka nemcsak a személyes találkozás volt, hanem az is, hogy a gyerekek már jó fél éve interneten leveleztek egymással. - Nagyon élvezték a türrös és az erdélyi diákok is a közösen eltöltött idõt. Valamennyi szülõnek és Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Ezen a napon emlékeztek meg a kitelepítés évfordulójáról júniusában telepítettek ki Nagytevelrõl négyszáznegyven személyt, a kollektív bûnösség elve alapján. A ma itt élõk megkoszorúzták a kitelepítettek emléktábláját azzal a néhány Karlsruhéból érkezettel együtt, akik részesei voltak a tragikus eseménynek. A délutáni megnyitóra a sportcsarnokban került sor. Itt Babits Emil polgármester üdvözölte a vendégeket, s vázolta a fesztivál célját, ami a német kultúra és a hagyományok felelevenítése és ápolása. A rendezvény vendégeként dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ köszöntõjében a múlt és a jelen találkozását, a régi szokások megelevenedését, az itt lakók kettõs identitástudatának fontosságát hangsúlyozta. - A fesztivál magában foglalja az ezzel kapcsolatos teljes gondolatkört, kultúrát és hagyományt. Ennek átörökítése a jövõbe a mai fiatalok feladata emelte ki beszédében a szónok. A rendezvény résztvevõit Leinefelde polgármestere is üdvözölte, majd kölcsönös ajándékozásra került sor. A kultúrmûsort követõen dr. Albert Vendel, a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Közösségének elnöke mondott zárszót. A fesztivál a hagyományos sváb bállal fejezõdött be. Nagy I. Vasárnap a délelõtti viharos idõjárás láttán sokan úgy gondolták, a Pápai Történelmi Napok rendezvényeinek vége. Délután két óra körül még csak néhány ember sétált a Borfaluban és környékén, de a néha felbukkanó nap lassan kicsalta az embereket a Várkerti parkolóba, így már szinte teli nézõtér elõtt lépett színpadra a gödi Maszk Bábszínpad. A csodálatos, reneszánsz kort idézõ marionett figurák Arany János két történetét, a Bajuszt és a Pázmán lovagot keltették életre. A közönség nagyokat derült, miközben a féltékenységtõl ûzött Pázmán lovag és a bajúsztalanságtól szenvedõ Szûcs György gazda történetét követte nyomon, s természetesen megjelent a A székelyudvarhelyi gimnazistákkal a türrösök már tavaly felvették a kapcsolatot, a mostani alkalom már tulajdonképpen egy viszontlátogatás volt, hiszen a Türr akkori 8. osztályát márciusban már vendégül látták az erdélyiek. - Udvarhelyen huszonnégyen vettek részt a kiránduláson, és most tizenkilenc erdélyi diákot fogadtunk. Öt napot voltak nálunk, családoknál szállásoltuk el a gyerekeket. A program úgy gondolom, színesre sikeredett, szerepelt benne pápai városnézés és termálfürdõ-látogatás, keszthelyi és tihanyi utazás, de megmutattuk az erdélyieknek a környéket is voltunk Gannán és Döbröntén, az utolsó nap pedig Budapestre vittük a csoportot. A gyerekeknek nagyon tetszett minden. Érdekes egyébként, hogy az erdélyi gimnazisták jóval többször és jóval többet jártak már Magyarországon, ha nem is Pápán, de például a Balatonon, mint ahány pápai diák járt Erdélyben. Úgyhogy azt gondolom, fontos, hogy a mi diákjaink és itt nemcsak a türrösökre, hanem valamennyi pápai iskolásra gondolok is jobban megismerjék Erdélyt, annak történelmi múltját, értékeit és szépségeit mondta a foga- Szórakoztató vasárnap délután színen igazságos királyunk, Hunyadi Mátyás is. A vasárnap délután másik színpadi darabja a JMK Sztornó csoport Szamártestamentum címû, kora reneszánsz francia komédiája volt. A közönség vidáman figyelte a fiatal férjet, aki a forróvérû ifjú asszony és a meglehetõsen határozott anyós különleges kötelességlistájától szenvedett, majd már-már felülkerekedett az asszonynépen, ám mégis a két nõé lett az utolsó szó, amit nagy nevetéssel nyugtázott a publikum. A vasárnap délután tehát a borús elõjelek ellenére derûsen folytatódott, s adta át a helyét az estének, amikor is zenés programok várták a Borfaluba látogatókat. pe mindenkinek, aki segített a vendéglátás lebonyolításában, nagyon köszönünk mindent. Természetesen tervezzük, hogy fogunk még találkozni, a kapcsolatot azonban szeretnénk iskolai szintre kiterjeszteni, hogy a többi türrös diáknak is legyen lehetõsége megismerkedni Erdéllyel tette hozzá az osztályfõnök. Varga Bea Magyar Gusztáv (Szany): - A szabadságomat is munkával töltöttem, szinte végig. A szanyi televíziónál dolgozom vágóként. A nyár azzal telt, hogy a hétvégi mûsorokat állítottuk össze. Egyszer voltunk három napig a barátnõmmel Balatonfüreden, az idei nyáron ennyi telt. Már korán kint voltunk a strandon, aztán délben bemenekültünk a nap elõl, majd délután vissza estig. A televízió folyamatosan mûködik, s mivel a vágásra egyedül vagyok, nincs túl sok lehetõségem szabadságot kivenni. A show-nak folytatódni kell. Ez az év így telik. Jövõ Hogyan telt a szabadsága? Bár a meteorológusok még ígérnek néhány kellemes napot, lassan vége a nyárnak, így a szabadságolásoknak is. Ismét kezdõdnek a dolgos hétköznapok, amiket legföljebb a nyaraláson készült fényképek újbóli megnézegetése, az emlékek fölidézése enyhít. Pedig de ránk fért az a néhány nap, néhány hét! Hiszen az egész éves hajtást követõen jólesik az aktív pihenés, a kikapcsolódás, a kirándulás, barangolás az ismeretlen vagy jól ismert tájakon. Aki tehette, szabadsága idejére elhagyta otthonát, és az idei nagy meleg miatt a különbözõ vízpartokat részesítette elõnyben. Ma már elérhetõ, ha szerény körülmények közt is a külföldi nyaralás, az idén is népszerûnek bizonyult a horvát tengerpart. Fellendült a Balaton forgalma is, majdnem másfélszer annyian jártak ott a honi turisták, üdülõk, mint a tavalyi évben. Mert pihenni, töltekezni, együtt lenni a családdal szükséges. Legalább ennyit, két-három hetet egy évben. Azután újra indulhat a mókuskerék, a hajtás, hajsza a pénz után, hogy jövõre is legyen mibõl finanszírozni az év legkellemesebb idõszakát. Kérdésünkkel arra kerestük a választ, ki milyen lehetõségekkel élt a nyáron. évi terveim? Talán egy új kolléga, aki majd besegít a munkába. Pihenés? Hajnali kettõ és hat között. Magyar Gusztáv Horváth László (Celldömölk): - Éppen most töltjük. A szabadságom egy évben három hét, amíg a leállás tart. Általában vásárlással töltjük, a nyaralás kicsit odébb van. Az idén nem voltunk, talán majd jövõre. Felújítjuk a házunkat, az elég sok idõ és pénz is. A jövõ évben vagy Horvátországba, vagy Hajdúszoboszlóra szeretnénk eljutni, ez a két álmunk van. A szabadságot azért pihenéssel, utazgatással, biciklitúrával töltjük. Többször fölmentünk a Ság hegyre, ismerõsökhöz. Külföldre nem járunk és itthon sem voltunk túl messze. Kovács Balázs (Pápa): - Ebben az évben nem megyek szabadságra. Feleségem vállalkozó, így nem is tudnánk most erre idõt Horváth László szánni. Katona vagyok, idén megyek nyugdíjba, így az idei napjaimat bennhagytam. Huszonöt év szolgálati idõ után döntöttem a nyugdíj mellett. Rövidebb nyaralásokra azért szoktunk menni, két-három napot töltünk a Balatonon vagy az Északi-középhegységben. Nehéz, mert egy vállalkozó nem nagyon tud elszakadni a munkától. Pedig ráférne a pihenés, mert kevés a szabad idõ, nagyon sok a munka. Nem tudják, de ez azzal jár, hogy hajnalban kell kelni, hidegben, hóban, esõben, kánikulában egyformán helyt kell állni, menni kell. Ebben az országban tévhit az, hogy a vállalkozóknak jól megy anélkül, hogy megdolgoznának érte. Kovács Balázs

5 2007. augusztus 16. Pápa és Vidéke 5 - Csiha Kálmán erdélyi püspök járt Pápán, személyes jóbarátság fûz hozzá, ezért írtam róla. Papp Lajos szintén mikor Pápán járt, azt tanácsolta nekem, hogy írjak, mert csak így gyógyulok meg. Bácsi Sándort pedig igen szerettem, õ konfirmált engem. Emlékszem, amikor õ beszélt nekünk Trianonról, ahogy mentem haza, egész úton sírtam. Jó ember, jó magyar volt, azért is vettem be ebbe a kötetbe, de õ ennél sokkal többet érdemelne; nagy-nagy megbecsülés kellene neki mondta Karcsi bácsi, aki mesélt arról is, hogyan születtek novellái. Gerincbetegsége miatt komoly fájdalmak gyötörték, ennek Keresztutak Ez a címe annak a kötetnek, melyet a közelmúltban jelentetett meg a Borsosgyõrön élõ Horváth Károly író, tanár. A könyvben gondolatok, versek, novellák olvashatók. A Keresztutak valójában egy válogatáskötet Horváth Károly eddigi munkáiból, de a könyvben megtalálhatók a szerzõ által nagy becsben tartott emberekrõl is írások. ellenére kitartóan végezte az írást. - Tíz-tizenöt percet írtam, utána gyorsan lefeküdtem, aztán húsz percet szabtam magamnak. Végül mellém tettem az órát, és azt mondtam: Karcsi, most harminc percet kell írnod, nem baj, ha fáj, hadd fájjon aztán elkészült a könyv. Benne többféle gondolat megfogalmazódik, írtam a hajléktalanokról és a cigányproblémáról, a családról, a rendõrökrõl. A kötetnek egyetlen sorát sem szégyellem. Igyekeztem úgy megalkotni ezt a könyvem, hogy aki elolvassa elmondhassa: kicsi, de tömör, minden sorában ott a lélek, a szív és az ész. Szépet, jót szerettem volna létrehozni ezzel a munkámmal. Igazat szerettem volna írni, ez volt egyetlen célom árulta el a szerzõ. A kötet elkészülte után Horváth Károly már új könyvén dolgozik. A 150 oldalasra tervezett munkájáról azt mondja, még az idén meg kell írnia. - A készülõ mû három kisregénybõl áll majd, melyek társadalmi problémákat vetnek fel. Egy székely kislányról, egy narkós nénirõl és egy Annuska nevû lányról fognak szólni, akinek halált okozták a bevonuló szovjetek mondta Horváth Károly. A kötetet Katona György festõmûvész grafikái illusztrálják, a címlapon Horváth Géza fotómûvész fényképmontázsa látható. A kötet nem kerül könyvesbolti forgalomba, de a szerzõ szívesen dedikálja mindenkinek, akit érdekel a Keresztutak. Varga Bea Felavatták a rendház új épületrészét is Kármelita találkozó Az ifjúsági találkozóról P. Kovács Csaba Albert provinciális atyával, a Kármelita Rend tartományfõnökével beszélgettünk. - Attyapusztának van egy különleges hangulata, ahol minden évben több száz ember közösen imádkozik, találkozik, és jól érzi magát Most második alkalommal szerveztük meg azt a há- Attyapusztán szentmise után az érsekatya megáldotta az attyapusztai rendház újonnan elkészült épületrészét. - Egész évben ez a ház lelkigyakorlatos házként mûködik hangsúlyozta Albert atya. Minden hónap 13-án zarándoklatok vannak, havonta különbözõ témákban lelkigyakorlatot illetve csöndes hétvégéket tartunk, ilyenkor azokat fogadjuk, akik szeretnének következett batyuból, majd fél óra közös énekléssel folytatódott a program, közben véradás is zajlott a Vöröskereszt szervezésében. A résztvevõk ezt követõen Raffael atya elõadását hallgathatták meg Marton Marcell atyáról, akinek boldoggá avatása folyamatban van. Az értékes gondolatok után kiscsoportos beszélgetéseket tartottak, majd fél óra imádság következett a templomban. Az Országos Karmelita Ifjúsági Találkozó közös áldással fejezõdött Országos pápai siker Ismét nem talált legyõzõre a pápai Munkácsy Mihály Általános Iskola ifjúsági bélyeggyûjtõ szakkörének csapata a Sárospatakon július ig megrendezésre kerülõ országos filatelista vetélkedõn. A Szent Erzsébet év 2007/2008 alkalmából Sárospatakon megrendezett Szent Erzsébet országos filatelista vetélkedõn a Kertész Dávid, Kovács Bálint, Ferenczi Balázs és Funtek Martin alkotta csapat ismét elsõ helyet szerzett az ország különbözõ pontjairól érkezett csapatok közül. A vetélkedõ témája a 800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet élete, munkássága. A vetélkedõ szellemi részbõl és gyakorlatból állt. A szellemi részt totóból és villámkérdésekbõl, majd a gyakorlati rész Szent Erzsébet bélyegekbõl kiállítási lapok készítésébõl állt. A feladatokat ügyesen megoldották a csapatok, de kiemelkedõen a pápai csapat szerepelt és jutalmul ismét elhozhatták az elsõ helyet. Somogyi Zoltán szakkörvezetõ büszkén meséli, hogy jutalmul már a negyedik alkalommal vehettek részt a bélyegtáborban Sárospatakon. A Munkácsy-iskola bélyeggyûjtõ csapata több alkalommal szerzett már elsõ helyet különbözõ vetélkedõkön és kiállításokon. Az Alpok Adriai kiállításon Caorle-ban Somogyi Ágnes szakköri tag vermelt ért el, Somogyi Judit pedig ezüstérmet szerzett a budapesti XIV. tematikus bélyegkiállításon. Kuba múltja, jelene, jövõje A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Pápai Honvéd Bajtársi Klubja meghívására érkezett az elmúlt csütörtökön Pápára Blas Nabel Perez Camejo, a Kubai Köztársaság követtanácsosa, hogy ismeretterjesztõ elõadást tartson hazájáról. A HEMO nagytermében sok érdeklõdõ gyûlt össze, õket Markel János, a klub elnöke köszöntötte, majd beszámolt a látogatás céljáról. Perez Camejo a már korábban városunkban járt Diaz asszony utódjaként dolgozik a követségen, s azért látogatott el a bajtársi klubba, hogy hû képet fessen a mai Kubáról. Idén lesz 515. évfordulója annak, hogy Kolombusz felfedezte a földrészt, és a kontinens története ettõl kezdve ismert Európa népei elõtt is. A spanyol, majd az angol hódítások, az indiánok kiirtása, a területek afrikai rabszolgákkal való benépesítése és a függetlenségért vívott harc határozták meg az itt található országok történetét. Perez úr ismertette Kuba létrejöttének és fejlõdésének körülményeit, kitérve a sorsfordító eseményekre. Kuba a nehézségek és a folyamatos gazdasági blokád ellenére is képes volt talpon maradni és fejlõdni. Közben keresi a megoldásokat a gazdasági és a társadalmi élet fejlesztésére. Az elõadásban tények hangoztak el az Amerikai Egyesült Államok és Kuba viszonyáról, a forradalom vezéralakjairól, Che Guevaráról, aki Magyarországon járva kiépítette a két nemzet gazdasági és kulturális kapcsolatait. Az elõadást követõen a hallgatók kérdéseket tettek föl a követtanácsosnak országa és Oroszország viszonyáról, a fennálló társadalmi rendrõl. Itt mutatták be a Kuba és mi címû kiadványt, ami a magyar-latin-amerikai kapcsolatokról, a közelmúlt történelmi eseményeirõl szól. Az elõadást követõen Markel János, a klub tagjai nevében ajándékot adott át Perez úrnak, aki megköszönte a meghívást és az érdeklõdést. romnapos zarándoklatot, amely megelõzte ezt az ifjúsági találkozót. Tavaly Keszthelyrõl idén Székesfehérvárról indult az a zarándoklat, amelyen közel negyven fiatal vett részt. A mostani, jubileumi összejövetelünkre meghívtuk a veszprémi érsekatyát, dr. Márfi Gyulát is, aki nagy örömmel fogadta a felkérést, és attyapusztai tartózkodása alatt lelkesített, buzdított bennünket a keresztény erkölcsi életre. A Kármelita Ifjúsági Találkozó reggel nyolc órakor rózsafüzérrel kezdõdött, majd a keresztút következett. Tíz órakor dr. Márfi Gyula tartotta a szentmisét, aki Szent Imre herceget mint példaképet emelte ki a mai fiatalok számára. A elcsendesedni. Nemcsak katolikusok jönnek hozzánk, voltak már evangélikus és református látogatóink is. Ezért is bõvítettük a rendházat. Két-három éve nagytermet építettünk, ami étkezésre, beszélgetésekre, tanításokra alkalmas, a most elkészült új épületszárnyban lakószobákat, gyóntatószobát, vizesblokkokat, irodát, pincehelyiséget alakítottunk ki, és található itt egy belsõ udvar folyosóval is, amit mi kerengõnek hívunk. Ez a rész a régi szerzetesi kolostorok hangulatát idézi. A jövõben a szabadtéri oltárunkat szeretnénk kibõvíteni, hogy sokkal többen férjenek el nálunk. A szentmise után ebéd Programajánló A Somogyi József Galériában Molnár László címû fényképkiállítása látható. Az A. Tóth Sándor Galériában A. Tóth Sándor rajztanár, festõmûvész, bábmûvész életmûvének emlékkiállítása tekinthetõ meg. A Hollósy Simon Galériában az Õseink asztalánál címû kiállítás látható. A galériák nyitva tartási ideje: 9-12 és óráig, vasárnap óráig. Hétfõ, csütörtök és a hónap utolsó szombatja szünnap. A Petõfi moziban augusztus ig 19 órától Azodiákus címû színes amerikai thrillert, augusztus ig 19 órától a Grindhouse Halálbiztos címû színes amerikai akció-thrillert vetítik. be. - Szeretném elmondani azt is, hogy jelenleg két zarándokútvonal van Magyarországon. Az egyik Csíksomlyóról indul és Mariazellt érintve Rómán át Santiago de Compostelába vezet. A másik ugyanezt az útvonalat követi, csak Mátraverebély-Szentkút az indulási helye. Mindkét zarándokút érinti Attyapusztát, a kármelita rendházat is, ahová nemcsak magyarok jönnek; a közelmúltban egy francia zarándok is érkezett hozzánk mondta P. Kovács Csaba Albert atya. Polgár Szilárd Igal lakótelepen 47 négyzetméteres 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 20/ * * * Egyházaskeszõn 114 négyzetméteres 3 szobás családi ház eladó. Tel.: 30/

6 6 Pápa és Vidéke augusztus 16. Hétköznapi füstölgések a balatoni árakról Nekem a Balaton a Riviéra daloltuk kínunkban, abban az idõben, amikor még csak álmodni mertünk horvátországi, spanyol- vagy olaszországi nyaralásokról. Annak idején nemcsak a balatoni strandok, de a szórakozóhelyek is méltán népszerûek voltak, s hozzájárultak a sajátosan magyar fíling -hez. Hiszen nekünk tengerünk van, csak a miénk, akkor utazunk oda, amikor úri kedvünk úgy tartja. Áfészes borkimérések, termelõszövetkezeti pecsenyések árnyékában múlattuk az idõt, a strandon elérhetõ volt a lángos, a palacsinta, a pedagógus fizetés pedig már abban az idõben is lehetõvé tette, hogy az egyhetes nyaralás végeztével étteremben verje el a család a maradék aprópénzt. Napközben négy forintért tíz deka véres hurkát, ötven fillérért szelet kenyeret, háromért csõ fõtt kukoricát lehetett venni, de a kolbász adagja sem volt több tizenhatnál. Mindehhez öthúszért egy Soproni ászok és teljes volt a nap. Ma a Balatonon egy strandi belépõ háromszázötven. A sör háromszáz és hatszáz között mozog, egy darab rántott szelet ötszáz, egy pár virsli négyszáz, a palacsinta száz-százötven, a hamburger négyszáz, a gyros pitában hatötven, csak úgy, tálban kilencszáz forint. Hekket kapni kettõszáznyolcvanért, igaz, hogy az a fél fogadra sem elég, és jégcsap van a közepén, hiszen Uruguayból érkezik. Egy deci bor nyolcvan forint, egy adag hasábburgonya kettõötven, egy szelet kenyér ötvenbe kerül. Számoljunk kicsit. Érkezik egy hosszú hétvégére egy négytagú család. Péntek reggel sorban állás a strandnál. A belépõ a két felnõttnek hétszáz, a gyerekeknek ötnegyven. Labdát elfelejtettek hozni, márpedig az kell a vízbe, s egy ócskát már háromszázért kapni. A papa újságot is olvas, vesz egy képeset kettõszázért. A strandolás étvágynövelõ, ebédre palacsintát, lángost, kolbászt, hamburgert kell enni, mellé üdítõt, sört inni. Este irány a szállás, aminek a legszerényebbje családnál is fejenként kettõezer-kettõszáz. Hol is tartunk? Adjuk össze. Nekem jött ki. Ez a péntek. Reggeli és vacsora nélkül. Ha vasárnapig maradnak, az szûken számolva is ötvenezer. És akkor nem szóltunk az útiköltségrõl, az útravalóról, az idegeskedésrõl, a családi perpatvarról a pénz miatt. Meg a strandok egyéb szolgáltatásainak minõségérõl, a vízibicikli-bérlésrõl, az úszó szigetekrõl, a reggeli árvaszúnyog-lárvák inváziójáról és a hullámok által partközelben ringatott szeméthegyekrõl. Mert ez nem pénz kérdése. Persze mondhatnók, hogy nem kell ide nyaralni menni. De nagyon sokunknak még mindig a Balaton a Riviéra. Anyakönyvi hírek Házasság: Horváth Zoltán Hencz Viktória Mária, Joó Dezsõ Babos Andrea, Pataki Miklós Pánczél Gyöngyi, Buti Roland Lipták Roxána Éva, Preiczer László Szórádi Zsuzsanna, Mógor Tibor Schmidt Katalin. Születés: Farkas Gyula József Dömötör Karolina: Dzsesszika, Gubicza Antal István Németh Erika: Eszter, Recse Róbert Szökrényes Rita: Nóra Anna, Pásztor József Üveges Hajnalka: Kinga, Szabó Norbert Kovács Anita: Vajk Attila, Varga István Szempfner Renáta: Milán Valentin, Tóth Szabolcs Szedenics Lívia: Dávid, Banai Róbert Karvas Rita: Zétény, Balogh László Rácz Tímea: Ábel. Halálozás: Takács Emilné sz.: Gál Anna, Lampért Ferencné sz.: Döme Mária, Beszprémi Lajos, Toki Ferencné sz.: Vései Karolina Éva, Füleki Józsefné sz.: Boldog Mária, Erdélyi József, Szalai Lajos, Kolonics Istvánné sz.: Kolláth Anna, Molnár Ferencné sz.: Kovács Julianna, Varga Imréné sz.: Tóth Terézia. Összefogással a természeti értékek védelméért Számos kezdeményezés történik napjainkban világszerte annak érdekében, hogy fokozottabb figyelmet kapjon az egyre súlyosabb károkat szenvedõ természeti világ. Rangos világszervezetek hoznak határozatokat a jobbításért, összefogásra bíztatva. Ezeknek nyomán sok ország vonatkozó szervezetei tesznek hasonló lépéseket, melyeket örvendetes módon követnek a kisebb régiókban élõ, természetet féltõ emberek, szervezett formát öltve. Szûkebb pátriánknál maradva is jó példát említhetünk. Alig több, mint egy esztendõvel ezelõtt alakult meg a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület, melynek tagjai nem kis áldozatokat vállalva fáradoznak azért, hogy ebben a zaklatott, gátakat alig ismerõ, törtetõ világban óvják és védjék otthonunk és környékének mindazon természeti értékét, melyek szépségükkel örömöt, megnyugvó lelki békét teremthetnek. E fontos, mindenki számára életminõséget javító munkához megértésre és támogatásra van szükség. Mert gond az van. Egyik ezek közül a gyöngybaglyok sorsa környékünkön. A hosszú évek során beállott változások miatt ezeknek a madaraknak szinte utolsó menedéket a templomok tornyai adják. Életük függ attól, hogy ott nyugalmat leljenek a fészkeléshez. Indokolt hát a tiszteletteljes kérés az egyházak képviselõihez, a plébániákhoz, lelkészi hivatalokhoz; segítsenek a hozzájuk forduló természetvédõknek, adják egyetértésüket a költõládák elhelyezéséhez. Több helyütt ez már megvalósult (lásd Hencz Péter fotóját), legyen ez így másutt is. A fehér gólyák számának csökkenése is elgondolkodtató. A nem ismert okok mellett ott vannak sok esetben az ismertek is, ezért a lakosság segítségével kiemelt feladata van az önkormányzatoknak, nem feledve, hogy a megváltozott tulajdonviszonyok is okoznak olykor rosszul értelmezett érdekvitát. Volt nekünk itt városunkban egy fészkelõ madarunk, a sarlósfecske. Mondom volt sajnos. Ugyanis fészkelõhelyén a városi víztornyon most hatalmas, élénk színû (jórészt piros) reklámblokk van, mely elriasztotta madarunkat több társával együtt. Mindemellett az is igaz, hogy más madárfajok száma is csökkent. Kicsit hosszabbra sikeredett kényszerpihenõ után tett terepi barangolásom tapasztalata is ezt támasztja alá. Kissé sivárabb lett a kép, még ha alkalmanként egy-egy új, eddig környékünkön még nem észlelt madár bukkan is fel, ahogy errõl nekem fiatal barátom, Hencz Péter, az egyesület társelnöke esetenként beszámol. Jó alkalom itt elmondanom, én nagyon örülök, hogy létrejött a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület, mint közösség máris összefogást jelképez, és ösztönzést is arra, hogy minél többen keressék a találkozást velük a még jobb, hatékonyabb munka reményében. Erdélyi Gyula A Pápai Rendõrkapitányság eljárást folytat a BTK (3) bekezdésbe ütközõ közúti közlekedés biztonság elleni vétségének elkövetésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 6-án Marcaltõ és Egyházaskeszõ közötti úton lévõ vasúti átjáróban a fénysorompónak jármûvével nekiütközött, majd a helyszínrõl adatai hátrahagyása nélkül távozott. Kérjük a lakosságot, hogy aki a balesettel kapcsolatosan, illetve az ismeretlen jármûrõl, annak vezetõjérõl bármilyen információval rendelkezik, az értesítse a Pápai Rendõrkapitányságot a 89/ es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon, illetve hívja a telefontanút az ingyenesen hívható 80/ es telefonszámon, vagy értesítse bármely szolgálatot teljesítõ rendõrt. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium felvételt hirdet a következõ képzési formákban: Szakiskolai képzés 11. évfolyam gépész szakmacsoportban. Feltétel: betöltött 16. életév és általános iskola 8. osztálya. Szakiskolai képzés 9. évfolyam: asztalos, gépészeti, ruhakészítõ, fodrász, villanyszerelõ, építõipari szakmákban. Feltétel: általános iskolai végzettség. Érettségit adó képzés nappali és esti tagozaton. Feltétel: 10. évfolyam elvégzése. Jelentkezési határidõ: augusztus 24. Érdeklõdni lehet: Pápa, Erkel F. u. 39. Tel.: 89/

7 2007. augusztus 16. Pápa és Vidéke 7 Táborozó rockisok A nyár is mozgalmasan telik a Black Bunny Rock and Roll Club számára, tájékoztatta lapunkat Szegediné Murai Dóra, a klub vezetõedzõje. Július végén a hagyományokhoz hûen gyermek és serdülõ tábort tartottak, ahol nagyon jó csapat gyûlt össze, eredményesen tudtak együtt dolgozni a gyerekekkel. Ezt követte az óvodások tábora, ami a szakemberek szerint szintén nagyon jól sikerült. A kicsik nagyon fegyelmezettek és kitartóak voltak, örömmel hajtották végre a változatos feladatokat az edzéseken. A Junior, a C és B osztályos versenyzõk táborát augusztus 13 és 19 között rendezik Balatonfenyvesen. A tábornak a pápai rockisokon kívül Budapestrõl, Egerbõl és Ózdról is vannak résztvevõi. A klub õsztõl minden korosztály számára indít kezdõ csoportokat. A kezdõ csoportokkal kapcsolatos idõpontok augusztus 20-ától megtalálhatók az egyesület honlapján: www. blackbunny.gportal.hu. Az egyesület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai csoportjával, valamint a Szent József Kápolna és Közösségi Ház közösségével közösen az elmúlt évi Pünkösdi Játszóház mintájára nyárbúcsúztató családi délutánt szervez augusztus 26-án 15 órától a Szent József Kápolnánál. A program során zenés mûsor és kézmûves foglalkozások várják az érdeklõdõket. A rendezvényen 15 és 18 óra között folyamatosan lehet jelentkezni a Black Bunny Rock and Roll Clubba, valamint az Anna téren mûködõ Balance Stúdió õsztõl induló csoportjaiba. papp Szakmailag sokat fejlõdtek a pápai Kung-fu iskola tagjai Edzõtábor az erdõ közepén A pápai Mantis Kung-fu SE ezen a nyáron is több edzõtábort szervezett tagjai számára a Bakonyban, illetve Tolna megyében. A Bakonybélben és a Szekszárd melletti Sötétvölgyben megtartott közösségi programokról Pintér Péterrel, az iskola vezetõjével beszélgettünk. - Több, mint tíz éve rendezünk nyáron edzõtáborokat, mindenki erre az idõpontra idõzíti a szabadságát és az iskolában is ilyenkor van szünet. Általában ekkor adnak számot a tanítványok a tudásukról, és az edzõtábor végén különféle vizsgákat is tartunk. Június ig tartott a haladó tábor Bakonybélben, ahol régi tanítványok voltak jelen, mindenki elhozta a családját is. Július 1-tõl 8-ig zajlott a gyermektábor szintén Bakonybélben, amelyen többnyire Pápáról voltak résztvevõk. Július 28-tól augusztus 8-ig pedig felnõtt tábor került megrendezésre Sötétvölgyben; ez a csodaszép, erdõ közepén lévõ hely, Szekszárd és Bonyhád között található. - Mi az évet edzõtábortól edzõtáborig számoljuk folytatta a beszélgetést Pintér Péter, erre építjük a felkészülést is. Szép helyen, kicsit kiszakadva a mindennapokból a természetben zajlottak ezek az edzések, a munkában segítségemre volt Kovács András oktatótársam. Túráztunk is, vezetõ segítségével ismerkedhettek meg a fiatalok az erdõvel, ehhez kapcsolódtak akadályversenyek és ügyességi feladatok. Ezen kívül különbözõ elõadások zajlottak az edzõtáborban, amelyek a Kung-Fu-ról, annak szellemiségérõl, elméleti hátterérõl szóltak. Igaz, hogy a Kung-Fu kínai irányzat, de mi Magyarországon élünk, azért elõtérbe került a hagyományoknak, a magyar történelemnek a taglalása is. Ehhez kapcsolódóan rovásírással kapcsolatos foglalkozások is voltak. Ezek nagyon hasznos dolgok, hiszen a gyökereinket õrizni kell. Ahhoz, hogy tisztában legyen valaki azzal, honnan jött és hová tart, ahhoz kell a múlt és a jelen ismerete is. Pintér Péter hozzátette: az edzõtáborokban szigorú napirend szerint éltek, napi három, illetve a kisebbek kettõ edzéssel készültek, ezért egy-egy edzõtábor alatt szakmailag sokat fejlõdtek a résztvevõk. A pápai Kung-Fu csoport közben készül a szeptember 2-án sorra kerülõ Európabajnokságra is, ahova hárman utaznak Pápáról. A gyermekek korcsoportjában Kovács Péter és Kapcsándy Martin, a felnõttek között Pintér Péter képviseli majd a magyar színeket, és öregbíti városunk hírnevét a kontinenstornán. Jó úton a pápai labdarúgó utánpótlás Egy évvel ezelõtt újult meg a Pápai Egyesített Labdarúgó Club mûködése. A pénzügyileg, szervezetileg önállóvá vált klub célja a pápai labdarúgó utánpótlás nevelése, képzése. A megújult PELC ügyvezetõje Lantai Balázs lett. Vele beszélgettünk az egyesület elmúlt egy évérõl. - Szakmai célkitûzésünk, hogy a mennyiségbõl minõséget teremtsünk, minél több gyerekbõl képezzünk élvonalbeli szintû labdarúgót mondta az ügyvezetõ. Az óvodai csoportjainknál már túljelentkezés volt, megduplázódott a létszám. Örömteli, hogy már az elõkészítõ csoportjaink is jó eredményekkel szerepeltek tornákon, még akkor is, ha az U16-os korosztályig nem az eredmény, hanem a sportági alapok elsajátítása az elsõdleges. A éves játékosok esetében kell már kifejezetten az eredményre helyezni a hangsúlyt. A pápai oktatási rendszer is segíti céljainkat. Volt beiskolázás a Munkácsy labdarúgó osztályába és a Batthyányba is. Kedvezõ ez a rendszer, mivel így az egyik lépcsõfokról a másikra léphetnek tovább a játékosok az iskolában. - A versenykorosztályok közül a legjobb eredményt az U16-osok érték el, harmadikak lettek a bajnokságban. A többi korosztály a helyen végzett. A végsõ helyezésekre vonatkozóan milyen célokat tûztek ki az egyes korosztályoknak? - Az elsõdleges cél a felsõ középmezõnyhöz tartozás volt. Ezt teljesítették is, kivéve az U19-eseket, akiktõl az alacsony létszámú játékosállomány miatt tisztes helytállást kértünk. Négy olyan korosztályunk van, amely fiatalokkal szerepelt a bajnokságban, az U12, az U14, az U16 és az U18-asok. Õk is remekül helytálltak. Fontos volt számunkra, hogy az edzõi munka is színvonalas legyen. B és D licences edzõink vannak, akik a licenc lejárta után háromévente vizsgán kell, hogy érvényesítsék képzettségüket, kétévente pedig továbbképzõ tanfolyamon vesznek részt. - Az egyik játékosuk, Megyeri Patrik Szombathelyre igazolt. Ez az utánpótlás-nevelésnek, a szakmai munkának a sikere? - Az a célunk, hogy tehetségeket neveljünk, közvetlenül a Pápán mûködõ felnõtt csapatba. Siker, hogy felfigyelnek a tehetségeinkre, de számunkra nagyon fontos az értékek megtartása, ugyanakkor erõszakkal játékosokat itt tartani nem tudunk, pláne úgy nem, amikor egy teljes család költözik Szombathelyre, hogy a gyerekeiket ott beiskolázzák. Tervben van egyébként éppen a szombathelyiekkel egy utánpótlás együttmûködés, így még arra is lehetõség kínálkozna, hogy ne eligazoljon a játékos, hanem csak kölcsönbe adjuk. Számunkra elsõsorban az a fontos most, hogy az utánpótlásból Stileth Máté mellé meg tudjunk adni biztos játékosokat a Lombardnak. - Az egy évvel ezelõtti egyesületi megújulás a pénzügyi önállósodást is magával vonta. Akkor, amikor szûkülnek az elmúlt években jól mûködõ, a sportnak adható anyagi források, mennyire biztos a pápai utánpótlásképzés financiális háttere? - Négy lábon áll a PELC finanszírozása. Továbbra is legfõbb támogatónk az önkormányzat, az idén 8,5 millió forintot szavazott meg a Sportbizottság az utánpótlásnak. A teljes évi mûködésünk egyébként 15 millió forintba kerül. Szponzoraink is vannak, s a sportolóink által fizetett tagdíjak is a forrásokhoz tartoznak. Mint önálló szervezet, most már jobban kihasználhatjuk a pályázati lehetõségeket.

8 8 Pápa és Vidéke augusztus 16. Közel kétezer nézõ látogatott ki a Perutz Stadionba Gyõzelemmel kezdett a Lombard Vakáción a judosok A pápai és a környékbeli focibarátok már nagyon várták a labdarúgó évad kezdetét, ezért nem meglepõ, hogy augusztus 11-én este szép számú nézõközönség elõtt futott ki a Perutz Stadion gyepszõnyegére a Lombard Pápa együttese. A nyár folyamán jelentõsen átalakult Kiprich-legénység az újonc Komló gárdáját fogadta, és egy komlói öngólnak köszönhetõen itthon tartotta a három pontot. Kiprich József vezetõedzõt a mérkõzést követõen kérdeztük. - Azt kaptuk, amit vártunk. Szerintem minden meccsünk ilyen lesz, tíz emberrel védekezik majd az ellenfél. A szombati találkozó a csapat diadala volt, az a társaság tud így nyerni, aki akarja a gyõzelmet. - A szurkolók is látták a játékosok részérõl azt a hozzáállást, amirõl az imént beszéltél, és folyamatosan bíztatták is az együttest. - Szerintem ez egy ilyen csapat lesz, csúszni-mászni fogunk, és mindent megteszünk majd a gyõzelemért. - Sok újonnan szerzõdtetett labdarúgó kapott lehetõséget a kezdõ tizenegyben. Kivel voltál elégedett a pályán lévõ Lombard játékosok közül? - Szûcs Lajost emelném ki, akinek egy komoly védenivalója volt, és ezt a ziccert remekül hárította. - Fabinho, Welton Silva és Alex révén három remek brazil csatárral rendelkezik a Pápa. Nyilván dilemmát okoz, hogy közülük ki lépjen pályára, illetve két- vagy háromcsatáros hadrendet alkalmazzon-e a csapat. - Úgy gondolom, hogy mindenképpen fel kell vállalnunk a háromcsatáros játékot, fõleg hazai pályán ilyen szervezetten védekezõ együttes ellen. Ilyenkor nem négy védõvel lépünk pályára, hanem három csatárral. Ezt a szerkezetváltást mindenképpen meg kell lépni, meglátjuk, hogyan fog bejönni. Ma bejött. - Nekem úgy tûnt a mérkõzést figyelve, hogy sok támadást középen erõltetnek a labdarúgók, az üres területen tartózkodó szélsõ játékosok viszont kevés labdát kaptak. - Egész héten azt gyakoroltuk, hogy a széleken kerüljünk az ellenfél védelme mögé. Ez az elsõ félidõben háromszor-négyszer be is jött, sajnos a második félidõben tényleg középen erõltettük a támadásokat. A szélsõjátékot fogjuk gyakorolni a következõ héten is. - Kapics játszhat már a jövõ héten? - Adem Kapics feleségét megmûtötték, õ ezért hiányzott a keretbõl, remélem a következõ fordulóra itt lesz közöttünk, és a csapat hasznára lesz. - Jövõ héten Dunaújvárosba mentek, ahol igazi rangadó vár a Lombardra. - Ki lehet mondani, hogy rangadó vár ránk Fejér megyében. Mindig nagyon várom a rangadókat. Nem lesz könnyebb meccs, mint a szombati, de bízom a jó eredményben. Polgár Szilárd A Bakony Judo Klub sportolói júliusban a pálkövei ifjúsági üdülõben önvédelmi sporttáborban voltak. A hatnapos táborozáson tizenkilenc gyermek vett részt. - Az edzéseken a judo technikai anyagából merítve, önvédelmi szituációkat gyakoroltak a gyerekek. Az ilyen jellegû munkára évközben nincs lehetõség, hiszen a versenyekre való felkészülés az elsõdleges cél. Szerveztünk egy egésznapos túrát is. A nagyjából húsz kilométeres gyaloglást sétahajózás tette színesebbé. Jól fogadták a gyerekek a katonai jellegû járõrversenyt is, amely során gyakorolhatták a kézigránát hajítást, természetesen gyakorló eszközzel, megtanultak tájolni, bepillantást nyertek a tereptanba, elsajátítottak elsõsegélynyújtási ismereteket és még sátrat is kellett állítaniuk, amelyet katonai álcahálóval fedtek le. Minden este ellenõriztük a szobák rendjét, és a tábor végén megjutalmaztuk a legrendesebbeket. Összességében a tábor nagyon jól sikerült, már elkezdtük a jövõ évit tervezgetni. A tábor költségeihez a Veszprém Megyei Közgyûlés pályázatán sikerült támogatást kapnunk tájékoztatott a programról Végh József, a klub edzõje. A tábort követõen a klub sportolói Szügy községben versenyeztek, ahol Székely Mária, Székely Tamás, Tóth Barnabás aranyérmet, míg Pillér Viktória, Müller Rajmund bronzérmet szerzett. A klub a csapatok versenyében a harmadik helyen végzett. A Pápa Városi Sportcsarnokban augusztus 16-án Pannon Kupa nõi válogatott kézilabda torna. A világbajnokság 1-3. helyezettje méri össze tudását. 18 órakor Oroszország Lengyelország 20 órakor Magyarország Románia Jegyek a sportcsarnokban elõvételben munkanapokon 14 órától is kaphatók. Jegyár: Ft/fõ. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. XXIV. KIHÍVÁS NAPJA Szekszárd 2015. május 20. Részletes program Sportcsarnok Szekszárdi Sportközpont NKft. 2015. május 20-án, szerdán, 00:00 órától: 00.00 óra Ünnepélyes megnyitó 0.30 óra Kézilabda és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

kshíe Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület /Szeghalmi kistérség/

kshíe Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület /Szeghalmi kistérség/ Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület /Szeghalmi kistérség/ 2008 Ismertető a Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről 2008 2 Tartalom A megalakulás----------------------------------------------------------------------------------4

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben