Bevezetõ október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetõ. 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3"

Átírás

1

2

3 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük minden kedves olvasónkat Balatonakarattya alapításának 85 éves évfordulója alkalmából ezzel az ünnepi kiadvánnyal. Akarattyát az 1920-as években az akkori módosabb középosztály alapította és építette föl, 1928-tól. Az elsõ világháború utáni területvesztések miatt megszûntek a nyaralási lehetõségek a horvátországi tengerpartokon, és attól kezdve vált egyre népszerûbbé a Balaton, Budapest közelsége miatt is. Így alakultak meg a fürdõ- és nyaralóközségek a Balaton körül, így jött létre Akarattya és pl. Balatonalmádinál Budatava ben megépült az észak balatoni vasútvonal, ünnepélyes megnyitása július 8-án volt, amivel lényegesen könnyebbé vált a közlekedés Budapestrõl a Balatonra. Az ünnepélyes megnyitáson Ferenc József Habsburg császár és magyar király is részt vett, és utazott is a vonattal. /A 95 méter hosszú akarattyai alagút ben épült, hogy megtámassza a szakadó löszfalat./ 1917-ben Budapest Fõváros 47 kat. holdat vásárolt a Magyar Katolikus Tanulmányi Alapból az Öreg tó, és a Csíkkerék mentén, és 1922-tõl 1925-ig megépült a Fõvárosi Üdülõ /a mai Honvéd Üdülõ elõdje/. Két épületben 300 férõhelyes, 80 szobás szálloda várta a fõváros közalkalmazottait ban megalakult a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület /elnök: dr. Balásy Antal, díszelnök: dr. Karafiáth Jenõ/ és az Akarattyai Villatelkek Intézõsége /Budapest, Báthori u. 12./ Uhl Antal miniszteri tanácsos irányitásával ben elkezdõdött a Magyar Katolikus Tanulmányi Alap birtokából vásárolt 47 kat. hold felparcellázása, és birtokba adása. Ma is megvan az a félkör alakú épület az Ady Endre utca 21-ben /volt Erdély utca/ ahol a karókat szétosztották a tulajdonosok között. Ez volt az elsõ épület Akarattyán, ezzel is reklámozták Akarattyát fürdõtelepként. Az akkori parcellázásoknál az utcaneveket az elszakított magyarországi területekrõl nevezték el: Kolozsvár utca: ma Iskola utca, Erdély utca: ma Ady Endre utca, Temesvár utca: ma Batsányi utca, Selmecbánya utca: ma Köztársaság utca, Nagyvárad utca:ma Mátyás király utca, Kassa utca: ma Gyóni Géza út, Bácska utca: ma Toldi Miklós utca, Zenta utca: ma Szabadság utca. A fõútvonalakat akkor is úgy hívták mint ma, mint pl. Rákóczi út, Thököly út, Csaba utca, Bakony utca, Kisfaludy sétány, Szent István utca. (A teljesség igénye nélkül - lásd az 1930-as térképet) És még volt Kossuth utca, Jókai és Petõfi utca. A parcellázások után egységes sodronyhálós vaskapuval ellátott bejárattal épültek a telkek, a jellegzetes félköríves tulipános nagy és kiskapuk kerültek beépítésre, amelyek csak itt találhatók Akarattyán, sok még ma is megvan. /Stadler Mihály Rt, kerítésgyár, Bp. Vl. ker. Teréz körút 43. készítette./ Gyümölcsfákat ültettek az utcákon, volt cseresznyés, meggyes, sárgabarackos utca, melyek megöregedve ma is megvannak. Látványos, lendületes fejlõdésnek indult a település, megépült a templom, a vasútállomás, a Szépkilátás Vendéglõ, Posta és sok minden más. A fejlõdést a II. világháború törte meg december 6-án érte el Akarattyát a háború, a Gáspár-telepen a Balaton utca körül kiépített Margit-vonalnál ádáz harcok dúltak, berobbantották az alagutat, a német haderõ itt akarta feltartóztatni a szovjet hadsereget, végül az oroszok csak március 22-én tudták elfoglalni Akarattyát. Minden romokban állt, ép épület nem volt, minden mozdíthatót elvittek a hadseregek. A belövések, gránátok helyét nyomokban ma is lehet látni a kerítéseken, épületeken ban újjáépült az alagút, a közúti híd, 1947-ben megnyílt az Állami Iskola a Thököly úton ban a Veszprémi Földhivatal 42 családnak utalt ki házhelyet, akkor alakult meg a mai Ságvári utcai területrésze Akarattyának. Akarattya 85 éves 1952-ben a balatonkenesei tanács államosításokkal elkezdte kiutalni a nyaralókat lakásoknak, és sok tulajdonos nem tudott lejönni a nyaralójába. Egyre nagyobb gondot jelentett a vízellátás, mindenhol csak kutak voltak, végül 1959-ben alakult meg az Akarattyai Törpevízmû Társulat, ben adták át a közkifolyós vízhálózatot. Ekkor épült meg a strandok egy része ban szélesítették meg a balatoni mûutat, a mai 71-es utat 6 méterrõl 9 méterre. A rendszerváltásig szolid fejlõdés volt jellemzõ, inkább magánerõs építkezéssel. A rendszerváltás után 1989-ben megalakult újra a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület, majd a Gáspár-telepi, és a Partaljai Fürdõtelep egyesület. Kiépült a vezetékes telefonhálózat, majd a gázhálózat január 23-án együttmüködési megállapodást kötött a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület és a balatonkenesei Polgármesteri Hivatal a közös célok elérése érdekében ben megalakult a Csatornázási Társulat a Balatonkenesei Beruházó Viziközmû Társulattal, megindult a csatornázás, mely 1997-ben fejezõdött be. (Folytatás az 5. oldalon) Bevezetõ Mintegy öt évvel ezelõtt megkaptam olvasásra dr. Koltay Józseftõl aki régi családi akarattyás ismerõs az általa írt tíz kötetes helytörténeti gyûjteményt. Ekkor született a gondolat, hogy ezt az értékes könyvanyagot meg kell õrizni számítógépes digitális formában a jövõ számára ban, mintegy 50 év nyaralásai után végleg Akarattyára telepedtem, idõm lévén hozzáláttam a tetemes gyûjtemény köteteinek feldolgozásához. Végül is a 10 kötetnyi anyag digitalizálása elkészült, és rendelkezésre áll. (A könyvformátum mellett dvd lemezen is megtalálható a könyvtárban Akarattyán és Kenesén is.) Mindeközben megéreztem az akarattyai krónikástevékenység szépségét, nagyon megtetszett. Lassan én is elkezdtem gyûjtögetni a régi akarattyai képeket, írásokat, relikviákat. Mindkét nagyapámnak Akarattyán volt nyaralója, tagjai voltak a Fürdõtelep Egyesületnek, így a családi archívumban felleltem rengeteg iratot, képeket, térképeket és leveleket. Jelen összeállítás elsõ részében szemelvényeket gyûjtöttem a korábbi, a 70, 75 és 80. évfordulóra megjelent írásokból. A második részben igyekszünk számot adni a 80 éves évforduló óta eltelt idõ legfontosabb eseményeirõl és Balatonakarattya önálló településsé nyilvánításának fõbb mozzanatairól. Az önállósodás kronológiai összefoglalójával egyúttal szeretnénk tájékoztatni az akarattyai lakosokat és nyaralókat a megalakult Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tevékenységérõl. Belátom, hogy nagyon nehéz dr. Koltay József nyomába lépni, mert õ ezt a tevékenységet nagyon magas színvonalon mûvelte, és ehhez bizony sok kitartás, precizitás szükséges. Miután azonban bírom ajánlását és bizalmát, remélem elfogadnak kiskrónikásnak. Ily módon is szeretnék lelkesedésemmel, lokálpatriotizmusommal, tudásommal hozzájárulni Akarattya jövõjéhez. Ránky Péter

4 4 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október (Folytatás a 3. oldalról) 1998-ban helyreállították az Állomás utcai mûemlék épületet /volt trafóház/ ben millenniumi szoboravató ünnepségen átadták a Jövõ Kapuja szobrot a a Rákóczi parkban. Meg kell említenünk a Gáspár telep történetét: Akarattyán csak módosabb középosztálybeli köztisztviselõk vásárolhattak telkeket, legalább 400 négyszögöleseket. Akkor született meg az igény, hogy kisebb telkeket is lehessen vásárolni, így fölvásárolták a balatonfõkajári parasztok földjeit, és azt parcellázták föl 1933-tól. Az ötletet adó Gáspár úr, Budapest fõépítésze emlékére nevezték el Gáspár telepnek ezt a területet. A telkek tulajdonosainak nevét kalapból húzták ki. Ezen rövid összefoglalóval a teljesség igénye nélkül szeretnénk Akarattya 85 éves történetének emléket állítani. Enzsöl Gábor EMLÉKEZÉS 85 ÉV TÁVLATÁBÓL 1. Akarattya múltjából Balatonakarattya 2013-ban ünnepli alapításának 85. évfordulóját. 85 év egy ember életében nagy idõ, egy település életében azonban csak igen rövid idõszaknak tekinthetõ. Ennek ellenére elmondható, hogy a fiatal Akarattya már gazdag örökséggel, országosan is példaértékû eredményekkel büszkélkedhet. A következõkben 10 pontban - a teljesség igénye nélkül - felvillantok néhány számottevõ (kiemelkedõ) eredményt az elmúlt 85 év történetébõl, melyekre számos akarattyai üdülõtulajdonos és állandó lakos feltétlenül büszke lehet. Néhány fontosabb eredmény ( ) - Akarattya mintaszerû parcellázása (1929) és a Fürdõtelep gyorsütemû kiépítése az es években. - Számos ismert, híres személyiség, írók, költõk mûvészek, állami vezetõk, politikusok, sportolók vásároltak ingatlanokat a 85 év alatt Akarattyán. - A II. világháborús károk gyors helyreállítása közös összefogással. - Az idõszakban mûködõ Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület eredményes mûködése. - Széleskörû lakossági összefogással ( ) a törpevízmû megépítése és folyamatos fejlesztése. - Az 1989-ben újjáalakult két Akarattyai Fürdõtelep Egyesület hatékony mûködése a 90-es években. - Akarattya teljeskörû szennyvízcsatornázása a lakosság a helyi Önkormányzat és az állam közös összefogásával ( ). - Több kisebb civil szervezõdés eredményes tevékenysége (a Bercsényi Strand Lábteniszezõk Baráti Köre, Nyugdíjas Klub, Faluszépítõ Egyesület). - Az elmúlt néhány évben történt bátor és felelõsségteljes kezdeményezés az önálló Akarattyáért az indokolt elõrelépés érdekében ban elkészült hiteles (akarattyai) szerzõk, emlékezõk összeállításában a 13 kötetbõl álló Akarattyai Helytörténeti Gyûjtemény, mely példaértékû lehet több Balaton menti település fürdõegyesülete és önkormányzata számára is. 2. Köszönet Ezúton mondok köszönetet azoknak a személyeknek, akik a Helytörténeti Gyûjtemény összeállításánál segítették munkámat, a kézirat elkészítésére és mielõbbi befejezésére biztattak. Köszönöm - Taslár Tibor õsakarattyásnak, elsõ telepesnek, erkölcsi és anyagi támogatását, hiteles emlékezéseit, aktív és folyamatos közremûködését az értékes gyûjtemény elkészítésében. - Gyõrfi Károlynénak, a városi Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vezetõjének, a Balatonkenesei Hírlap fõszerkesztõjének folyamatos közremûködését és biztatását. - Gyöngydeákné Takács Hajnalkának, a városi Könyvtár vezetõjének mindvégig lelkesítõ és bátorító szavait és az elkészült kötetekrõl adott hiteles és színvonalas értékelését. - Ránky Péternek, Akarattya alapítója leszármazottjának, hogy vállalta és elkészítette a teljes kéziratról a DVD lemezt és annak egy-egy példányát az akarattyai és a kenesei könyvtár részére átadta. 3. Ránky Péter Akarattya új krónikása Köszönöm Ránky Péternek, hogy társadalmi tevékenységemet évben véglegesen megszüntetve kérésemre elvállalta a továbbiakban a krónikás szerepét. Meggyõzõdésem, hogy a feladat ellátásához kellõ adottságokkal és lehetõségekkel rendelkezik. Személye garancia lehet arra, hogy a gazdag akarattyai örökségbõl Akarattya alapításának 90. évfordulójára (2018-ra) is hiteles és színvonalas kiadvány készüljön. 4. Befejezés Legyen ez a rövid jubileumi emlékezés egy fõhajtás azok elõtt, akik sokat tettek Akarattyáért, a Balatonért, de már nem lehetnek közöttünk. Üzenet Akarattya fejlesztéséért és a hagyományok megõrzéséért tenni akaró fiatalabb generációnak: A helyi érdekeltek (akarattyai telepesek), civil szervezetek (szervezõdések), az önálló Akarattyai Önkormányzat és az állam közös összefogásával, továbbá szorgalmas munkával, kellõ szakmai felkészültséggel és korrekt együttmûködéssel Akarattya fejlesztéséért, értékes hagyományainak megõrzéséért - tegyünk közösen! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, BÉKÉS ÉS SIKERES ÉVEKET, BALATONAKARATTYA! Dr. Koltay József õsakarattyás

5 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 5 Akarattya történetérõl Akarattya földrajzi viszonyai Balatonakarattya a Balaton keleti csücskén, a tó partjától m távolságban emelkedõ mezõföldi fennsíkon fekszik, ott ahol a fennsík DNy-i része meredek fallal szakad le a Balaton felé. Akarattya az elsõ üdülõhely a tó északi partján. Babay Kálmán református lelkész, író így fejezi ki csodálatát: Valami magasztos érzés az, amikor az utas a kincses Mezõföld felõl menve az akarattyai pusztát elhagyva a Matacs tetejérõl, hol a nagy fa áll évszázadok óta, meglátja azt a fenséges vizet, mely alatta csillogtatja a nap sugarait. Szebb panoráma kevés tárul az emberi szem elõtt e világon, mint a Balaton látképe az akarattyai dombtetõrõl. A Kenese-Akarattya-Aligai magas partok a földtörténeti harmadkortól a pannonkorszak maradványai. A víz és a szél alakította ki a partvonalat. Kenesén jól látható a lösztakaró. Akarattyán a szél munkája miatt csak a mélyedésekben található. A tó vize gyakran kilépett a medrébõl, majd visszahúzódott. Az erõs szél elhordta a lejtõk lába alól a földet, így a part alátámasztása meggyengült, gyakran le is szakadt. Cholnoky Jenõ földrajztudós a Balaton kutatásáról írt könyvében ezt a jelenséget suvadásnak nevezi. A suvadás erdélyi szó, a hegylejtõ kifelé csúszik, a lejtõ része utána megy, elszakad az állva maradt faltól, valósággal letottyan kissé elferdülve. A vasút építésekor megbolygatták mindkét településen a lejtõt és nem gondoskodtak arról, hogy a hullámok ne támadják meg a hegy lábát. Így történhetett meg, hogy 1908 húsvét vasárnapján az alagút pesti oldalán hatalmas omlás kíséretében a vasút leomlott. A talajvíz összegyûlt a vízzáró agyagrétegnél. Ezután készítették a furatokat a hegy alá, ami elvezette a vizet. Lejtõsítették a pályaszakaszt kõhányásokkal, akácfák ültetésével próbáltak védekezni újabb omlás ellen. A magaspart pusztulása jelenleg is folyamatban van, gondoljunk csak az év májusában bekövetkezett földomlásra. A part oldalán gyönyörû látvány a szalmavirág és az árvalányhaj. A tópart feltöltése után sajnos eltûnt a sás, a káka, de még a nád is pusztulóban van. A MÁV Gyermeküdülõ felett eltûnt a tátorján is. Akarattya egyetlen nagyobb kiterjedésû erdeje a Matacs, amely 1960-ban 760 hold volt, telepített fenyvesekkel, akácfákkal. Az építkezésekhez kivágták az õsfákat, a tölgyet a bükköt. Volt egy Wolf nevû bérlõ, aki igen sok fát eladott, így maradhatott fenn az a mondás: a Matacsot megette a farkas. Mostanában is fogy a fenyves. Helyén szebb villákat csodálhatunk és a turista csak találgathatja, hol is volt az az út, ami az õzikék etetõjéhez vagy az erdészházhoz vitt? A 189 m magas Csitteny-hegy oldalában szõlõmûvelés folyt, ma a kiskertekben a gyümölcsfák sokaságát és a kultúrnövények példás rendjét láthatjuk. Akarattya a történelemben A Balaton vidékén már az õskori ember is élt. A tó nagy kiterjedésû berkei, nádasai kitûnõ menedéket nyújtottak. A magasabb homokpartokban beásott vermeket fedeztek fel, ezekben csiszolt kõbõl készült fegyvereket, kalapácsokat, vésõket, parittyaköveket találtak. A rómaiak is kedvelték a Balatont. Akarattyán a zsidótemetõ fölött találtak római kori sírokat. Hadi útjuk egyik elágazása vezetett Fûzfõ-Kenese-Akarattya-Siófok-Balatonkilitin át Pécs felé. A rómaiakat a népvándorlók ûzték el. A hunok, gótok, avarok itt tartózkodásának emlékét õrzi a veszprémi múzeum. Dr. Kis András az 1000 éves Kenese címû könyvébõl megtudhatjuk, hogy Géza fejedelem 990 körül a veszprémvölgyi görög apácáknak adományozta Knésa, Csitteny, Máma, Sándor falvakat. (Knésa szláv eredetû szó, úr, herceg tulajdonos.) 1109-ben Kálmán király egy peres ügyben felbontatja az eredeti görög nyelvû okiratot és ebbõl tudhattuk meg, hogy a falvak lakói udvarnok sorban éltek, földjük közös neve: Terra Akaratia. Az írásos emlékek Csittenyt, mint falut említik. A monda szerint a Balaton keleti végén két földvár nézett szembe egymással: Matacs, ahol a pogány Csitteny volt az úr és Máma a keresztény Sándor vitézzel. A fiatal Sándor szerelmes volt Csitteny vezér lányába, Ibolyába. Ám apja másnak szánta. Kézfogóra gyûltek össze, amikor Ibolya a tollazott nyílvesszõbõl kitépett egy fehér tollat és egy vérbemártottat tûzött be helyette. A véres tollú nyíl azt jelentette: segíts!. Nemsokára meg is jött a válasz égõ nyílvesszõvel: megyek érted!. A mámai földvár bástyájából lõtte fel Sándor úr és a szokott helyen, a Kútvölgy torkolatánál várta kedvesét. Hajnalra már össze is adta egy német pap az ifjú párt. A matacsi várban nagy volt a szomorúság. A jelzõtüzek hírül adták: Csitteny verve van. Az õröket hiába faggatták, senki sem látta az eltûnt kisasszonyt. Míg végre egy szolgáló lány vallotta be, hogy Sándor vitézhez szökött. A felbõszült apa három napig ostromolta a mámai várat. A két vár ura szemtõl szembe vívta csatáját. A gyõztes Sándor lett. A menekülõ pogányok között volt Vazul, Ibolya võlegényjelöltje, és hátba döfte Sándort, akit a lovak patái tapostak halálra. Az ifjú özvegy apácafátylat öltött és könnyeibõl fakadt az Ibolya forrás. Földrajzi névként találkozunk: Csitteny heggyel, Matacs erdõvel, Sándor dûlõvel, Máma tetõvel. A négy falu földesurai a török uralomig a veszprémvölgyi apácák voltak. Az 1526-os mohácsi csata után a rendek keresték az egymásra találás lehetõségét. Fõ céljuk volt megvédeni az országot a török és a német fennhatóságtól január elsejére Kenesére hívták össze a fõurakat, hogy e fontos dologban döntsenek. A gyûlés helyét a nagy fa köré tették. Eötvös Károly így írt róla: Te láttad bukásunkat: láttad lemenni a napot a magyar nemzet feje fölött. Az öreg szilfa másik legendája mindenki elõtt ismeretes: Rákóczi Ferenc kötötte hozzá a lovát és itt nyilvánította ki az ország A haldokló Rákóczi szilfa a '70-es években akarattyát. Õ azonban még a Dunántúlon sem járt, de kurucai annál inkább. Hosszúmezõnél február 10-én gyõzelmes csatát arattak a császári csapatok felett. A szilfa a halászoknak is fontos tájékozódási pontot jelentett. A vízrõl nézve legmagasabb ágát összekötötték a tihanyi templom tornyával - egy képzeletbeli egyenessel - ez volt a víz felezõ vonala a zalai, a veszprémi és a somogyi halászoknak. Ferdinand 1639-ben Kenesét, Mámát és Sándort a gyõri jezsuitáknak adja. Itt már nincs szó Csitteny faluról. Tehát valószínû házaikat a törökök felégették és lakói Kenesére menekültek.

6 6 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október 1773-tól a Vörösberényi Katholikus Tanulmányi Alapé volt a terület. Ismertebb bérlõi: gróf Zichy Károly, Fiáth Ferenc, Wolf család, Stern Imre, Zongor Gábor. Az akarattyai fürdõtelep kialakulása A fürdõtelep (üdülõtelep) kialakulása szorosan kapcsolódik a vasútépítéshez ban a Kisfaludy gõzös vízre bocsátása után Pestrõl szervezték az utasokat. Lepsényig jöttek vonattal, onnan lovas kocsival Kenesére. Már 1880-ban sürgették az Északi-Balatoni vasútvonal megépítését, de csak a XX. század elején valósult meg. Szorgalmazói: Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter és Bakó József kenesei református lelkész, országgyûlési képviselõ volt. Eredetileg Veszprém-Almádi-Tapolca útvonal volt kitûzve. Az itt lakóknak a Székesfehérvár-Kenese-Almádi lett volna ideális. Hosszú tárgyalások után 1907-ben történt meg a vasút közigazgatási bejárása tavaszára elkészültek az õrházak, vasútállomások Vasdényey Pál tervei szerint. A vasút ünnepélyes megnyitására július 8-án került sor. A vonat Akarattya pusztáról érte el a Balatont, ahol egy pillanatra látható volt az aligai part, majd a Tikacson átnézve elénk tárult a tó. A 95 m hosszú alagút megépítésére azért volt szükség, hogy az omló partot elkerülje a vasút. A Balaton-vidéki vasút átadása után hatalmas tömegek utaztak el a tóra. Kenese kedvelt nyaralóhely lett július 7-én adták át a falu központjában felépült 80 szobás Otthon Szállót. Elsõsorban a vasút alkalmazottjai nyaraltak itt, de neves színészek, írók, festõk, híres közéleti személyiségek is látogatták. Felfigyeltek a nagy kiterjedésû Balaton-partra, a szép fekvésû Akarattyára. A fõváros 1917-ben 47 kat. holdat vásárolt a Magyar Katholikus Tanulmányi Alaptól az Öreg tó és a Csikerrét mentén ben a rendezett területen elkezdõdik az építkezés és három év múlva két épületben 300 férõhelyes, 80 szobás szálloda várja a fõváros közalkalmazottait. Ezzel egy idõben folytak a tárgyalások az akarattyai puszta felparcellázásáról. Endrey Walter úr ajándékozta a falumúzeumnak azt a térképet, amit 1921-ben Lachnit Károly és Péchy Lajos készített. Az álom 1928-ra válik valósággá. Kisebb módosításokkal, helyrajzi számokkal teleírt térképen Péchy Lajos közalapítványi igazgató rajzolta le az Akarattyai Üdülõtelep õsi magját. A Magyar Katholikus Tanulmányi Alapnak Balatonkenese község határában fekvõ birtokából vásárolta meg az Akarattyai Villatelkek Intézõsége Uhl Antal miniszteri tanácsos úr irányításával. Példás szervezettséggel intézõdtek a dolgok, az igénybejelentésbõl a birtokbaadásig. Aki a vételár 1/3-át befizette (ölenként 1 P 16 fillért), jogosult volt a szerzõdés aláírására. A szerzõdés feleségre, gyermekre is átírható volt. A birtokbaadás április 28-án történt meg. Külön értesítést kapott minden érdekelt és a Keleti-pályaudvarról 7 óra 30 perckor indultak ban jelent meg a Balatonakarattyai Fürdõtelep telektulajdonosainak elsõ hivatalos jegyzéke. Az egyesület tisztikara: Díszelnök: dr. Karafiáth Jenõ nyug. államtitkár, országgyûlési képviselõ Elnök: dr. Balásy Antal államtitkár Társelnökök: dr. Csilléry Béla miniszteri tanácsos, országgyûlési képviselõ Csordás István gépészmérnök, MÁV üzletigazgató dr. Nagy Károly ny. fõkapitány-helyettes dr. Rády Andor püspöki fõtitkár Szabó Zoltán gazd. fõtanácsos, országgyûlési képviselõ Ügyvezetõ ig.: dr. Pólya Antal m. királyi pénzügyi fõtanácsos Titkár: dr. Szakács Béla pénzügyi fogalmazó Pénztáros: Batár László postaellenõr Ellenõr: Antal Béla postafõtiszt +27 bizottsági tag, és a 31 fõs felügyelõbizottság. Az egyesület tagjának lenni minden telektulajdonosnak és társnak kötelezõ volt. Alapító díjként 500 pengõt, tagfelvételi díjként 20 pengõt, rendes és pártoló tagdíjként 12 pengõt kellett évenként fizetni. A hozzájárulási díjat a közgyûlés határozta meg. Havi részletfizetésre lehetõség nyílt, de ha valaki a naptári év végéig nem teljesítette fizetési kötelezettségét, bírósági úton behajtható volt - írja az 1936-os alapszabály. E szigorú pénzügyi szabályokkal és a tulajdonosok akarásával tudták csak megvalósítani céljaikat: a fürdõtelep fejlesztését, a telektulajdonosok érdekeinek képviseletét és védelmét a hitelek felvételénél és az építkezéseknél. Rendezett utakat építettek, fásítottak. A világítás, a vízvezeték, a csatornahálózat építése is szerepelt terveik között. De legfõbb feladat az üdülõvendégek kényelmének és szórakozásának biztosítása és a sportélet fejlesztése volt. Az ideális környezetben, a mostani Bercsényi-strand felett volt az elsõ kiépített, fürdõzésre, napozásra alkalmas strand. A löszfal omlása tette szükségessé, hogy a tó vizéhez közelebb tegyék. Teniszpályák, vitorlásversenyek biztosították a pihenési idõ hasznos eltöltését és a sportolás lehetõségét. A II. világháború után csak rövid ideig mûködött még az Egyesület. Irodájuk Budapesten a VIII. kér. Baross utca 90. sz. alatt volt: Balatonakarattya Fürdõtelep Egyesület üdülõhely címen ban (az Egyesület megszûnésének évében) a tagdíj változatlanul 12 - csak nem pengõ, hanem - forint. Az államosítás, a villákba való beköltöztetés az 1950-es években már sokak elõtt ismert történet. Az állandó lakosok száma az 1960-as évektõl lassan emelkedett. Óvoda, iskola, postahivatal létesült Akarattyán. Késõbb orvosi rendelõvel is gazdagodott a település. Az 1957-ben alakult Balatoni Intézõ Bizottság (BIB) karolta fel Akarattyát, még a vízvezeték építése során. A BIB az akarattyai Lidó építésére 1962-ben 12 millió Ft-ot biztosított. Késõbb újabb parcellázások kezdõdtek. Járdák, új utak, szállodák, üdülõk épültek, várva a pihenni vágyókat. Befejezésül: A gazdag zöld övezetben, a kis nyaralókban, családi házakban lakókat dicséri Pásztor Zoltán nóta- és zeneszerzõ, az egyesület barátja 1930-ban szerzett Akarattya szózata : Az akarat - mint vet arat, Föl rajta hát szent akarat! Fû, fa, virág, völgy, hegy, avar, Zúgja, zúgja: akarj magyar! Drága vagy Hon, ám ne feledd! Naggyá csak fiaid Szent akaratja tehet!

7 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 7 Emlékérmesek Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselôtestületének 290/ (VII. 17.) számú határozata alapján Balatonakarattyáért emlékérmet adományozott a 80 éves évforduló alkalmából a következõ személyeknek: Posztumusz emlékérmet adományozott dr. Karafiath Jenõ részére. Dr. Karafiath Jenô a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület örökös díszelnöke. Balatonakarattya alapító tagja, országgyûlési képviselõ, kultuszminiszter, Budapest fõpolgármestere. Nevéhez fûzõdik a jelenlegi Honvéd Üdülõnek, korábban Fõvárosi Tisztviselõk Üdülõjének kialakítása az 1920-as években. Ez az üdülõ volt sokáig a Balaton egyik legszebb üdülõje, az akarattyaiak kedvelt szórakozóhelye. Karafiath Jenõ nemcsak a településért tett sokat, hanem a Balatonért is. Posztumusz emlékérmet adományozott Kara Koppány okleveles gépészmérnök részére. Kara Koppány Okleveles gépészmérnök, az 1989-ben újjáalakult Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület elnöke. Hét évig állt az egyesület élén. A fürdõegyesület ebben az idõszakban oly mértékben erõsödött, hogy a helyi önkormányzat is kellõen értékelte és támogatta mûködését. Ebben nagy szerepe volt Kara Koppány elnök határozott egyéniségének, kitûnõ szervezõképességének, bölcs elõrelátásának és lelkes tenni akarásának. Az elnök alkotó és sikeres tevékenységét a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége is kellõen értékelte és 1997-ben Balaton-díjat adományozott részére. Posztumusz emlékérmet adományozott Kodolányi János író részére. Kodolányi János Baumgartner- díjas író. Több, mint három évtizede távozott 70 évesen. Hosszú idõn át alkotott akarattyai otthonában, általában tavasztól õszig alkotott. Napsütésben szeretett dolgozni. A birtokot maga mûvelte. Semmi segítség, viszont rengeteg szõlõ és állatok. Miután a napi munkát elvégezte, éjjel kettõig olvasott. Tizenhat éves koráig karmester akart lenni, de az orvoslás, az emberiség sorsa is rendkívüli módon foglalkoztatta. S hogy mégis író lett, kivételes szerencséje az utókornak. Hiszen szegényebb lenne az olvasó ormánsági, a paraszti világ tragikus elmaradottságának valósághû, sokszor könyörtelenül naturalista ábrázolása nélkül, azon hõsök nélkül, akikben él a javításvágy. Barátjának mondhatja Móricz Zsigmondot is az Írók Gazdasági Egyesülete révén, amely zászlajára tûzte a gondokkal küzdõ, keserû sorsú írók felkarolását. Hírességek váltak mindennapos látogatókká Akarattyán. Rajongott barátai körében az esti beszélgetésekért, vitákért és legsikerültebb mûvei is itt, ebben az éltetõ környezetben születtek. Mindig azt mondta, hogy az ember a gyermekeinek adja tovább a szeretetet. Posztumusz emlékérmet adományozott dr. Viszkey Mihály okleveles közgazdász részére. Dr. Viszkei Mihály okleveles közgazda, a Balatonfõ Fürdõegyesület alapító elnöke. Több évtizedig dolgozott vezetõ beosztásban a Budapest Fõvárosi Tanács VB Tervosztályán, ahol értékes szakmai és közigazgatási gyakorlatot szerzett. A jól felkészült és lelkes szakember nyugdíjasként szervezte meg az egyesületet. Sokat köszönhetnek a kiváló szaktekintélynek a Gáspártelepiek. Az általa vezetett egyesület alapító tagja volt a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetségének. Értékes munkáját a partnerek valamennyien elismerték. Emlékérmet adományozott Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok részére. Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja, nyolcvanhatszoros magyar válogatott. Grosics Gyula a magyar labdarúgás élõ legendája. Sportteljesítménye, életútja, emberi magatartása és Akarattya iránt érzett szeretete példaértékû mindanynyiunk számára. Így pihent Akarattyán: Tudod, milyen nagyszerû dolog a csendet hallgatni? Valójában mindennél beszédesebb. Amióta a nyaralónk megvan, legkedvesebb szórakozásom, hogy elmentem Akarattyára, bezártam magam mögött a kertajtót, leültem a partra, és néztem a vizet. A vadlibákat és a hattyúkat. Emlékérmet adományozott dr. Koltay József aranydiplomás mérnök részére. Dr. Koltay József: Négy évtizedes vízügyi szakmai tevékenysége a vízellátás és csatornázás szakterületeire terjed ki. Fontos munkát végzett a víziközmû társulatok szervezése és mûködése érdekében. Az akarattyai törpe vízmû építésének elõkészítése és végrehajtása, a Társulat megszervezése is érdemei közé tartozik. Szakmai elhivatottsága mellett folyamatosan publikál, ismertetõket, elemzéseket készít, több éven át a Balatonkenesei Hírlap szerkesztõségi tagja. Több tanulmánya idegen nyelven is megjelent. Nemzeti kincsünk, a Balaton címmel értékes alkotást hozott létre a millennium évében, mely jelentõs részében Balatonakarattyáról szóló írásokat tartalmaz. Munkássága, lokálpatriotizmusa, Balatonakarattyához való kötõdése példaértékû. Emlékérmet adományozott Kiss Tamásné egyesületi elnök részére. Kiss Tamásné a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesületnek megalakulásától tagja, 1998-tól az egyesület elnöke. Kiss Tamásné elnök aktívan és lelkesen, jól együttmûködve az önkormányzattal, a képviselõ-testület tagjaival, a részönkormányzattal és az egyesület tagságával 10 éve eredményesen és rutinosan végzi közérdekû tevékenységként az elnöki teendõket. Munkájának és az egyesület tevékenységének elismerését jelenti, hogy tagja a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetség Elnökségének is. Emlékérmet adományozott Taslár Tibor okleveles építészmérnök részére. Taslár Tibor: Akarattyai õslakos. Öt országos építészeti nívódíjat nyert. A Rákóczi fával szemben épített kápolna tetõszerkezetét, kapuját és egyéb famunkáit édesapja készítette. A környéken jól ismerték a Taslár- féle csónakkölcsönzõt, ahol evezni, úszni tanult az akarattyai nyaralóifjúság. Jelentõs szerepet vállalt családjával a II. világháború utáni újjáépítésben. Emberi magatartását, mélyen gyökerezõ hagyománytiszteletét és Akarattya szeretetét bizonyítja az a tény is, hogy az elmúlt 10 év során erkölcsileg és anyagilag is folyamatosan segítette Akarattya történetének feltárását, a fontosabb események leírását. Emlékérmet adományozott Jaskó Ferenc nyugalmazott köztiszt viselõ részére. Jaskó Ferenc az elsõ akarattyai telepesek egyike, 70 éve állandó lakos. Sokat tett a közjóért, az üdülõtelep folyamatos fejlesztéséért és szépítéséért, az akarattyai állandó lakosok és az üdülõ telep társak közötti együttmûködés megteremtéséért. Kivette részét a települést ért II. világháborús károk

8 8 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október helyreállításában, 1945-ben a közbiztonság megszervezésében. Több évtizedig dolgozott a helyi közigazgatásban, a megszerzett szakmai tapasztalatokat Akarattyán jól tudta kamatoztatni. A közigazgatásban végzett munkáját több alkalommal kitüntetésekkel is elismerték. Aktív és lelkes alapítója volt a Kertbarát Körnek, valamint a Faluvédõ Egyesületnek. Kezdeményezõje, szervezõje és több társával együtt résztvevõje volt Akarattyán a 71-es út mentén felállított II. világháborús emlékmûnek. Jaskó Ferenc több évtizeden keresztül nyújtott értékes segítséget a közérdekû tevékenységekben. Emlékérmet adományozott Vörös Gyula nyugdíjas klubvezetõ részére. Vörös Gyula feleségével együtt sokat tett az akarattyai közösségi élet összekovácsolásáért. Hosszú éveken át vezette az Akarattyai Nyugdíjas Klubot, mely színtere volt a jóízû beszélgetéseknek, találkozásoknak. Színvonalas elõadásokat szerveztek a klubban, gyakran jutottak el színházi mûsorokra, sokat kirándultak. Vörös Gyula közösségformáló tevékenysége nyomán a nyugdíjas élet ma is aktív a településen, az õ klubvezetõi példája ma is meghatározó. Taslár Tibor: Balatonakarattya fejlõdésérõl Akarattyát a Trianon traumájából újból talpra állt magyar nemzet középosztályának alkotó ereje hozta létre az 1920-as évek végén. Elsõ épülete az akarattyai fennsíkon egyedülálló Rákóczi fával szemben épített kápolna volt. Ennek tetõszerkezetét, kapuját és egyéb famunkáit apám készítette. A nyaralótelep az 1928-ban megalakult Fürdõegyesület irányításával gyors ütemben fejlõdött. Az 1930-as években már 3 strandja volt: a Bercsényi-, Rákóczi- és a Bezerédj strandok. Ezek közül a legkorszerûbb a Bercsényi strand volt étteremmel, büfével, vízi sportfelszerelésekkel és egyéb szolgáltatásokkal. E mellett mûködött a Taslár féle csónakkölcsönzõ, ahol az ideérkezõket a 6 tagú család evezni, vitorlázni, úszni, vízbõl menteni tanította és db csónakkal járult hozzá a Fürdõegyesület által minden nyáron augusztus 20-án István királyunk tiszteletére megrendezett víziparádéhoz. Akarattyán már a 30-as évek közepétõl 3 cserkészcsapat a tábortüzek mellett rendezett hangulatos mûsorokkal felváltva szórakoztatta az akarattyaiakat. A Fürdõegyesület és a környékbeli iparosok alkotó tevékenységének köszönhetõen Akarattya az 1940-as évek elejére a Balaton környék egyik legszebb és legkellemesebb nyaralótelepévé fejlõdött. A magasparton épültek ki a Balaton környék leghosszabb (kb m) és a legszebb Kisfaludy és Liszt Ferenc sétányok, amelyekrõl tiszta idõben a tó háromnegyedét, a fonyódi és a badacsonyi hegyeket is láthatjuk. Erre még ma is büszke lehet Akarattya. A fejlõdést a II. világháború szakította meg. Nagy mérföldkõnek számít Akarattya történetében, hogy a több mint négy hónapig tartó heves harcok során lerombolt fürdõtelepet, - közúti hidat, berobbantott vasúti alagutat, szétlõtt, illetve megrongált épületeket, elektromos és telefonhálózatot, - a kb. 30 helybeli lakos családnak és kb. ugyanennyi, a bombázások elõl ide menekült villatulajdonosnak nagy részben közmunkában néhány év alatt sikerült újjáépíteni. A vezetékes ivóvízhálózat kiépítésével ( ) újabb nagy mérföldkõhöz érkezett Akarattya. Addig csak kb. minden 4. telken volt ásott kút. Ezekbõl fárasztó munkával m mélyrõl kellett vizet felhúzni. A vízellátás súlyos problémáját Koltay József mérnök és társai aktív közremûködésével a Balaton-parti fürdõhelyek közül elsõként az 1960-as évek elején sikerült megoldani. Koltay József nem csak a Törpevízmû Társulat szervezésében nyújtott jelentõs segítséget, hanem a beruházáshoz szükséges támogatási összegek elõteremtésében is közremûködött. A törpe vízmû üzembe helyezését követõen (1962) pedig aktív segítséget vállalt a vízmû folyamatos fejlesztéséhez szükséges mûszaki és pénzügyi feltételek biztosításához. Akarattya jelentõsebb továbbfejlõdését a rendszerváltás tette lehetõvé. Ettõl kezdve az önkormányzat, a polgármesterek és jegyzõk támogatásával az 1989-ben újjáalakult Balatonakarattyai Fürdõtelep Emlékezések Egyesület lelkes közremûködésével Nagy Ervin fõépítész nívós szakmai munkájával Akarattyán több tucat impozáns épület, virágos parkok, terek, emlékmûvek kerültek megvalósításra. Jelentõs eredménynek tekinthetõ, hogy az elmúlt idõszakban megkezdõdött Akarattyán az úthálózat fejlesztése is. Remélhetõleg a lakosság anyagi támogatásával a program mérsékelt ütemû gyorsításával lehet számolni. Ezzel Akarattya ismét a Balaton környék egyik legszebb, legkellemesebb, a pihenésre, kikapcsolódásra legalkalmasabb üdülõhelyévé válhat. Talán kevesen tudják, hogy az akarattyai parton van a Balaton legtisztább fürdõvize. Ezt nagy részben a számos kristály tiszta vizet kibocsátó fenékforrás biztosítja. Ezért javaslom, hogy a Balaton Törvény végrehajtásánál az illetékesek ezt a ritka természeti adottságot is vegyék figyelembe, és ne tervezzenek ezeken a helyeken nádast, illetve öböl feltöltéseket. vitéz Ruszkay Endre: Emlékek a II. világháború elõtti idõszakból: Családi kötõdésünk Akarattyához a település kiparcellázásánál jóval régebbi eredetû. Apám, Ruszkay István a MÁV Balatoni Vasútépítési Felügyelõsége beruházó-mérnökeként közt közremûködött az észak-balatoni vasútvonal akarattyai alagutat is magába foglaló megvalósításában. Késõbb rajta volt azon a vonaton, amely június 17-én a Kenese és Füzfõ közti lösz partszakasz hatalmas, több százezer m 3 -es, lassan kialakuló leszakadásakor végül is a Balatonban kötött ki végén a MÁV Zágrábi Üzletvezetõsége apámnak A Balatonkenese-Balatonalmádi állomás közti elcsúszott pályatestek rendkívül gyors helyreállításáért teljes elismerését fejezte ki. Nyilván a balatoni vasútépítés is szerepet játszott abban, hogy a parcellázás megkezdésekor õ is jelentkezett telekvásárlásra. Elsõ emlékeim a 30-as évek eleji akarattyai bérleményes nyaralásokhoz kötõdnek, majd üdülõnk 1936-os megépüléséhez. Az építésrõl csak annyit, hogy a kétszintes ház két hónap alatt készült el. Mindenütt folytak építkezések, mivel a harmincas évek közepétõl komoly prosperitás kezdõdött el. Az 1928-ban megalakult Fürdõtelep Egyesület Szabó Ernõ igazgató vezetésével minden téren serényen mûködött, szervezett. A kialakított mintegy 700 telek sodronyhálós kerítéseinek elkészítése is gyorsan megtörtént, gondolom annak is köszönhetõen, hogy az egyesület maga szervezte meg a Heinrich és Deishsel cégekkel a megvalósítást. A kerítések nagyobb része 70 év múltán ma is áll. A kor hangulatára jellemzõen a kialakított utak és terek a Trianoni békeszerzõdéssel elszakított városok, történelmi személyiségeink, nagy íróink neveit kapták. A három fürdõ Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj lett. (A 30-as évek elején a Bercsényi-strand mai helyén még rendszeresen itatták a közeli major teheneit ). Lelkes katolikusok hamar megépítették kis templomukat.

9 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 9 Mivel ebben az idõben jórészt csak detektoros rádiók voltak, a nagyobb készülékek még nem, a TV-nek híre-hamva sem volt, az emberek sokkal többet érintkeztek egymással, az új telepesek gyorsan összebarátkoztak. A fiatalság a strandolások, csónakázások, játékok révén szintén hamar összeismerkedett, barátkozott, így élénk társadalmi élet alakult ki rövid idõ alatt. Sportkör alakult, Wein Árpád régi MAC-ista sportember vezetésével teniszpálya létesült. Az egyesület fásított, parkosított: a Kisfaludy sétány behársításával az egyik legszebb Balaton menti sétányt hozta létre. A Rákóczi téri nagy park kialakítása szintén a kezdeti idõkben történt. Az egyes utcákban egyfajta gyümölcsfákat ültetett. E fák termését az szedte le, aki a fát megvette. Gyalogjárdákat burkoltak, élelmiszerboltok is létesültek, sõt a Brassó utca és 71-es út találkozásánál pékmûhely létesült, naponta friss és jó pékáruval. Hamarosan felépült a vasútállomás restije, Horváth úr Szép kilátás nevû vendéglõje, ami aztán hamar központja lett az egyesületi gyûléseknek és vidám összejöveteleknek egyaránt. De le lehetett menni a Bp. Székesfõvárosi Segítõalap üdülõtelepére is, ahol az étterem teraszán táncolni is lehetett. (1933- ban a teraszon egy pohár málnaszörp 33 fillérbe került). Egyébként a társadalmi élet erejét mutatta, hogy Budapesten a Benczúr utcai Postás Kaszinóban is rendszeresek voltak az akarattyai táncestélyek. A telepesek augusztus 20-án az alagút feletti térségben nagy tüzet rakva rendszeresen megemlékeztek Trianonról. A telepesek közt MÁV-osok is szép számmal voltak, így hamar megépült a vasúti megálló állomása. Juni úr volt az elsõ állomásfõnök. Az állandó leutazási lehetõség révén a MÁV is részesévé vált Akarattya fejlõdésének. Késõbb a filléres gyors beállítása is támogatta a Balatonra utazókat. Egy nem nagypénzû, nyitott, kis-középosztálybeli, jóakaratú, szolidáris, köz iránt érdeklõdõ társaság rövid 15 év alatt virágzó üdülõ-települést indított el, illetve valósított meg. Megjegyzés: Vitéz Ruszkay Endre gyémántdiplomás mérnök édesapja elsõ telepes közremûködött az észak-balatoni vasútvonal megvalósításában. Veres Péter: Akarattya értékeirõl, szépségeirõl: Tíz éve ülök itt nyaranta, amikor tehetem (ritkán tehetem) Akarattyán, a Balaton partján és még sohase írtam róla. Azaz hogy: lehet már annak vagy esztendeje, amikor meghívott ide látogatóba Kodolányi János és pár napot eltöltöttem nála. Írtam is róla valami cikkecskét az akkori Híd címû képes hetilapba (szerkesztette Zilahi Lajos), de nem emlékszem pontosan, mit mondtam benne. Mégis annyi viszszarémlik, hogy elégedetlenkedtem a Balaton-part elhagyatottságáról és a mögöttes falvak elmaradottságáról. Egyebek közt megemlítettem, hogy itt van a szomszédban Csajág község (elgyalogoltam oda is) kitûnõ jó földön és az egész faluban nincs annyi egészséges termõ gyümölcsfa, mint a Kodolányi János akarattyai kertjében. Pedig, hogy mit tud adni a föld, azt megmutatják még az akarattyai utcák is, amelyeken végig cseresznye, meggy és sárgabarack fák állnak. Abban az esztendõben például annyi sárgabarack termett az utcákon és annyira nem kellett senkinek, hogy terítve volt a fák alja, vagyis a szekérút és a gyalogjáró. Vigyázva kellet lépkednem, nehogy rátapossak egyre is. Nem ezért, mert kellemetlen szín a csizmatalp szélén a sárga szín, hanem azért, mert az én szikes hortobágyi házamban olyan becse volt a gyümölcsnek is, mint a kenyérnek, sem elhajítani, sem rátaposni nem illett. Talán éppen ezért vettem késõbb Akarattyán telket, mert ilyen Kánaán-élményem volt róla. Ezt én addig csak a Bibliában olvastam és az észak-olasz síkságon, a Piave, Livenza és Tagliamento folyók mentén láttam belõle valamit. No meg persze azért is kötöttem itt ki, mert minek végig bumlizni a Balaton mentén még kilométert, akár vonaton, akár autón, amikor már ez is Balaton és ráadásul olyan csendes, amilyen csak írónak és öregedõ embernek kellhet. Sõt nemcsak a legcsendesebb, hanem a legmelegebb helyek egyike ez a soköblû tó mentén. Ha kijövök tavasszal és õsz felé (nyáron leginkább a gyerekek és unokák vannak itt, akiknek kell a víz) mindig majdnem az elsõ dolgom (a legelsõ a kertben való széttekintés és az élelembeszerzés), hogy kimegyek a partra, a magas szakadék szélére, mert a fák közül nem látni ki a tóra. Leülök valami kis dombocskára a parton, és nézem a Balatont, mert szomjazom, hogy lássam. És szép a Balaton! Akkor is szép, ha csendes, akkor is, ha hullámzik, akkor is, ha tiszta fölötte az ég, akkor is, ha párás-homályos. Akkor is szép, ha idelátszik a Tihanyi-félsziget az akarattyai szakadék peremére, akkor is, ha nem látszik ide. És másképpen szép reggel, mint este, alkonyatban és hajnalon, víz-szikráztató napfény vagy borús ég alatt. És persze akkor is szép, ha zöld a vize, akkor is, ha kékesszürke, akkor is, ha színek váltódnak, vagy felhõárnyékok futnak át rajta és akkor is szép, ha egyszerûen csak vízszínû. Megjegyzés: Veres Péter író-politikus. Több évig saját ingatlannal rendelkezett, szerette Akarattyát. Akarattya szebb jövõje A Köztársasági Elnöki határozatot, miszerint Balatonakarattya a 2014-es önkormányzati választásoktól önálló településként létezhet minden akarattyai lakos és üdülõ óriási örömmel fogadta. Csodálatos születésnapi ajándék ez a 85. évfordulón! Szép összefoglalót olvashatunk ebben a különszámban Balatonakarattya történetének fénykoráról, a háború elõtti idõkrõl. Bizony a 60-as évektõl nehéz sors jutott a településnek, hiszen Balatonkenese csatolt részeként kellett mûködnie. Köszönet mindenkinek, aki dolgozott és munkálkodik, azért, hogy Balatonakarattya újra önálló és fejlõdõ település legyen. Tudjuk nehéz lesz. Sokszor sokan foglaltak írásba elképzeléseket, fejlesztési terveket, tennivalókat. A legfontosabb véleményem szerint mégis a kis település örökös elõnye, az erõs közösség kialakulása, kialakítása és tenni akarása. A balatonakarattyai polgárok önzetlen munkája tudja felépíteni az önálló község jövõjét, erre sok példa volt az elmúlt 85 évben. Mostanában divat Balatonakarattyán, hogy az elért eredményeket elfelejtjük, lekicsinyeljük. Természetesnek vesszük, például, hogy víz folyik a csapból, hogy a Körszínpadon egész nyáron csodálatos mûsorokat nézhetünk, hogy zebrán közlekedhetünk. Elfelejtjük, hogy ezek mögött milyen sok emberi munka van. Azonban Akarattya nem fejlõdött kellõ ütemben sok-sok éve, ezért kellett elválnunk. Nagy reményûek és álomszerûek az összeállított fejlesztési elképzelések. Az egyesület is részt vett ezek kidolgozásában. Rajtunk, a Balatonakarattyát szeretõ embereken múlik, hogy mit valósítunk meg belõle, mennyit és milyen kitartással tudunk érte dolgozni. Kívánom Akarattyának, hogy szépen sorban megvalósításra kerüljön valamennyi terv. Kívánom továbbá, hogy minden eredménynek, legyen az bármilyen kicsi is, örülni tudjunk és meg tudjuk becsülni egymás munkáját. Boldog születésnapot Akarattya! Kiss Tamásné, a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület elnöke

10

11 Válogatás Ránky Péter fotó és képeslap gyûjteményébõl.

12 12 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október A rendszerváltozás után létrehozott új és már mûködõ egyesület vezetõsége a következõ: Elnök: Kara Koppány Elnök helyettes: Thury Attila Gazdasági titkár: Kiss Tamásné Ügyvezetõ elnök: Dr. Koltay József Szervezõ titkár: Koltai József Jogi képviselõ: Dr. Kondi Mariann Választmányi tagok: Benesch Ferenc Chronowski Ferenc Mook Monika Szontágh Gáspár 2008-ban az elnökség: Elnök: Kiss Tamásné Elnök helyettes: Thury Attila Gazdasági titkár: Pauló Béla Titkár: Kiss Tamás Környezetvédelmi felelõs: Drobni Mária Sport felelõs: Dr. Zavaros Gábor Kultúra: Kardos Gáborné Kommunikáció: Siminszky Zsolt Tisztelt Balatonakarattyai Lakók és Nyaralók! Bár Balatonakarattya csak a évi önkormányzati választások után lesz önálló község, már most saját kezünkbe kell vennünk településünk sorsát. A törvény által elõírtak szerint a Balatonakarattyai Részönkormányzat egyetértése szükséges (csak egyetértési joga van) a) területszervezési kérdésben, b) a bel- és külterületek lehatárolásához, c) önkormányzati vagyonról, vagyoni jogokról és kötelezettségekrõl szóló döntéshez. FELHÍVÁS! Érdekességek Az akarattyai megálló Közöltük legutóbb, hogy a pusztaakarattyai feltételes megállóhely ügyében elõterjesztést tettünk. Bacsinszky Vladimir dr. üzletvezetõ e tárgyban a következõket közölte velünk: A börgönd-tapolczai vonal 16. számú õrháza ugyanis, ahol a vonatoknak természetszerûleg meg kellene állaniok, 10% esésben fekszik, tehát olyan ponton, ahol a vonatok megállása, illetõleg megindítása nehézséggel jár. E mellett azonban a vonal még itt olyan élesen is kanyarodik, hogy a vonatok megindítása egyenesen veszéllyel járhat, mert ki van téve az elszakadásnak. Forgalombiztonsági szempontokból ennélfogva - nagy sajnálatomra - a megállóhely létesítését felsõbb helyen javaslatba nem hozhatom. Az igazgató- választmány Kmetty Károly dr. udvari tanácsos, majd Hegyeshalmy János dr. miniszteri tanácsos hozzászólása után elhatározta, hogy újabb elõterjesztést intéz éspedig Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszterhez és Tolnay Kornél államvasúti elnökigazgatóhoz is, hogy a feltételes megállóhely érdekében való kérelmet magukévá tegyék és a hivatkozott õrháztól keletre, a törvényhatósági hídon túl létesítsenek nyári feltételes megállóhelyet. Balaton címû folyóirat T. Cím! Van szerencsém értesíteni, hogy a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület tagjai részére a felmerült közóhajnak megfelelõen évi november hó 5-én szerda este 9 órai kezdettel egri T. Károly Fõvárosi (Pesti) Vigadó I. emeleti táncintézetében (bejárat Vigadó u szám alatt) TÁNCTANFOLYA- MOT rendez, melyre az Egyesület tagjait és b. családját, valamint k. hozzátartozóit és ismerõseit ezúton tisztelettel meghívom. Tanítási idõ szerda és szombat este 9-11 óráig. Tandíj 6 hétre (heti 4 óra) 15 pengõ. Külön gyermek és bakfis tanfolyamok. Érdeklõdni és beiratkozni lehet egri T. Károly táncintézetében naponta 6-8 óráig. Budapest, évi október hó 25-én Dr. Pólya Antal ügyvezetõ igazgató Új községünk jövõbeni kialakításához már most is rengeteg különbözõ feladat vár megoldásra. Jelen kiadvány írásaiban is megtalálhatók a legkülönfélébb szaktudást igénylõ megoldásra váró feladatok. Kérjük a tenni akaró, Akarattya sorsát szívükön viselõ polgárok jelentkezését, akik tudásukkal, ötleteikkel, tapasztalatukkal szeretnének hozzájárulni településünk jövõjének megalapozásához! Minden jobbító szándékú javaslatot szívesen veszünk és örömmel várunk! Jelentkezni lehet a BART félfogadásán: minden pénteken óra között, vagy levélben a postaládába: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

13 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 13 A sport hagyományai és kiválóságai Akarattyán, a Balaton keleti kapujában Istennek ajándéka, sport! Élet éltetõ vize! a nehéz munka idejébe ki szórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letûnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az Ember, s fölfelé hagyott a Napisten s kigyúltak a hegyormok, s távozáskor fénybe merültek a magasságos erdõk. Pierre De Coubertin Balatonakarattyát az elmúlt 80 év során nemcsak az írók, költõk, mûvészek, hanem a magyar sport kiválóságai, ismert sportolók is kedvelték. Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja a 2007-ben megjelent könyvében Akarattyáról, az Aliga úti ingatlanáról a könyv szerzõjének, Kõ Andrásnak így nyilatkozik: Régebben sokat jártunk le, szerettem ezt a helyet, mert kiesik a forgalomból. Nincs lárma, csendes a környezet. A part mellett van a telek, egy zsákutca. S ha beljebb megyek, Siófok felé, a bekerített, lezárt egykori pártüdülõbe botlom Amióta a nyaralónk megvan, a 80-as évek eleje óta, legkedvesebb szórakozásom az volt, hogy lementem Akarattyára, bezártam magam mögött a kertajtót, leültem a partra és néztem a vizet. A vadlibákat és hatytyúkat. És sokat olvastam. Tudod, milyen nagyszerû dolog a csendet hallgatni? Valójában mindennél beszédesebb A Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület a vízisport élet területén jelentõs eredményeket ért el az elmúlt évtizedekben. A vízisportok beindulásához Akarattyán kedvezõ lehetõséget biztosított az a tény, hogy az egyesület célul tûzte ki a korszerû strandok mielõbbi kiépítését. A 30-as évek elején létrejött strandokon jelentõs sportélet indulhatott meg. Így a szabadidejüket Akarattyán töltõk közül sokan tanulhattak meg úszni, és ismerkedhettek meg a vízi élet szépségeivel. Taslár Tibor, a csónaképítõ hat tagú, elsõ telepes család gyermeke, a világjáró mérnök, a több tengeren is vitorlázó kiváló sportember, így emlékezik vissza az akarattyai vízispor télet kezdeti szakaszára: Ezt a folyamatot nagy részben elõsegítette édesapám, aki az akarattyai és a környékbeli ifjúságot, illetve a távolból érkezõket is úszni, evezni, vitorlázni és vízbõl menteni tanította, a Taslár- az ittas cégtábla festõ miatt Tazlár néven megismert strandokon és hajókon tanult vitorlázni számos akarattyai ismert személy. A Fõvárosi Üdülõnél mûködött a BYC vitorlás egyesület. Ennek ma is meglévõ kikötõjébõl 1944-ig minden évben több jelentõs vitorlásverseny indult. Itt versenyzett többek között több országos hírû vitorlázó, mint pl. Krasznai, a többszörös dingi bajnok Hamvas. Néhány versenyen a Taslár fiúk is részt vettek, saját 15-ös vitorlás hajójukkal ben egy orosz hadosztály, majd a Magyar Honvédség foglalta el a Fõvárosi Üdülõt. A Taslár-féle csónakkölcsönzés államosítása után az akarattyai vízisport élet is visszaesett. A sport kiválóságai, ismert sportolók Balatonakarattyán Olimpiai aranyérmesek: Dr. Török Ferenc öttusázó (1964. Tokió, Mexikóváros), Grosics Gyula labdarúgó ( Helsinki), Dalnoki Jenõ labdarúgó ( Helsinki), Csollány Szilveszter, tornász ( 2000 Sydney) Válogatott labdarúgók: Koltai (Kolhanek) József ( ), (FTC, Postás), az elsõ magyar válogatott tagja, az FTC örökös bajnoka, négyszeres magyar válogatott, játékvezetõ, edzõ. Rudas Ferenc ( FTC) 23- szoros magyar válogatott. Grosics Gyula (Honvéd, Tatabánya). Olimpiai bajnok (1952), 76- szoros magyar válogatott, az Aranycsapat tagja. Dalnoki Jenõ ( ) ( FTC). Olimpiai bajnok (1952), bronzérmes (1960), tizennégyszeres magyar válogatott, mesteredzõ. Nyilasi Tibor (FTC). Ezüstcipõs gólkirály , hetvenszeres magyar válogatott, mesteredzõ. Szokolai László (FTC). tízszeres magyar válogatott, edzõ, szakvezetõ. Wukovics László (FTC). kétszeres magyar válogatott. Kónya József (Csepel). kétszeres magyar válogatott. Az akarattyai Aranycsapat Az akarattyai érdekeltségû, kiváló játékosokból összeállított csapat (a régi felállásban): Grosics Gyula- Rudas Ferenc, Dalnoki Jenõ- Kónya József, Bálint László, Lakat Károly- Wukovics László, Szokolai László, Nyilasi Tibor, Koltai ( Kolhanek) József, Peredy ( Rikker) József. (A csapatban tíz magyar válogatott, nyolc FTC játékos szerepel.) Az elsõ akarattyai focicsapat (1945) Az állandó lakosból álló elsõ akarattyai csapat tagjai: Peredy László, Lengyel János, Lengyel Dezsõ, Spergli István, Spergli Imre, Nagy József, Taslár Tibor, Walter Dezsõ, Szitkovics Lajos, Fürdõs István, Fürdõs Ferenc, Takács István, Jaskó István, Mérei Árpád, Tóth István, Sági László (17 fõ). Akarattyaiak a balatonkenesei csapatban az 1950-es években: Nagy József, Walter Ákos, Sági László, Kajdi János, Peredy László, Koltay József. További kiváló és ismert sportolók: Saáry Éva (korcsolya), Saáry Marika (korcsolya), Ladányi Gedeon (Saáry Éva férje, korcsolya, kerékpár), Saly Borbála (mûvészi torna), Saly Orsolya (mûvészi torna), dr. Urvári Sándor (Saly Borbála férje, torna), dr. Békesi László (atlétika), Szeles Dezsõ (jégkorong), Ránky Péter(jégkorong), Kertész Péter (jégkorong), Kuncze Gábor (kosárlabda), Kara Koppány (kosárlabda), id. Wukovics László (asztalitenisz), Dr. Koltay József (asztalitenisz), Borbás Rita (kézilabda), Baumgartner Antal (Forma I. versenyzõ), Majtényiné Gyõry Edit (tájfutás). Ismert vitorlások: Hamvas Imre, Dulácska István, Taslár Tibor, Bánhídi László, Koronczay testvérek, Polónyi Ferenc, ifj. Várnay Levente, Szûcs László, ifj. Cselényi József, Oltai M. László, Csákány Rudolf, Dömötör Tibor, Lendvay Kurt, Ránky Péter, Paulovics Dénes (országos ifjúsági bajnok). Válogatott lábteniszezõk (EB és VB helyezettek): Vadász Tamás, Tatár Péter, Koltai Viktor, Királyvölgyi László, Dienes Tivadar, Magyar László. Ifjúsági versenyzõk: Koltai Kristóf, Királyvölgyi Krisztián, Vaszil Dániel, Zámbó Dávid ban a pekingi olimpia évében megállapítható, hogy a 80. születésnapját ünneplõ Balatonakarattyán, a sport hagyományainak tisztelete, a sport szeretete ott él számos sportot kedvelõ akarattyás szívében. Így lobog a sportszeretet tüze és keríti apák után a fiúkat, lelkesíti nemzedékek végtelen sorát és ez a tûz ragyogja be négy évenként az olimpiai játékok nagyszerû, békés küzdelmeit is. Szerencsés és boldog ember vagyok, mert elmondhatom, hogy a sport és Akarattya szeretetét, melyet édesapám eredeztetett lelkemben, sikerült örökül hagynom fiaimnak és unokáimnak. Dr. Koltay József

14 14 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október Balatonakarattya önállóvá válásának kivonatos összesítése Balatonakarattya településrész polgárai aláírásgyûjtést követõen megkeresték a Településrészi Önkormányzat Testületének (TÖT) vezetõjét, Lengyel Jánost, hogy Képviselõtestületi ülésre terjesszen elõ határozati javaslatot a településrészen lakossági fórum összehívására, a településrész leválása, új község alakítása tárgyában A TÖT elõterjesztését követõen Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 64/2012. (II.23.) számú határozatával - 7/7 igen szavazattal napjára falugyûlést hívott össze Balatonakarattya településrész leválásának tárgyában A falugyûlés egyhangú szavazással úgy határozott, hogy elõkészítõ bizottságot kíván létrehozni annak érdekében, hogy Balatonakarattya önálló településként jöjjön létre. A falugyûlés egyenként megválasztotta a Bizottság tagjait A Leválást Elõkészítõ Bizottság (LEB) megalakult, és megkezdte munkáját A LEB kezdeményezésére a leválással kapcsolatos kérdések tisztázására Balatonkenese polgármesterével és képviselõ-testületével egyeztetés jött létre. Az egyeztetésen a Bizottság tájékoztatta a képviselõket, hogy részletes vizsgálatot kívánnak lefolytatni a leválással kapcsolatban, melyhez kérték a leválással kapcsolatos - Balatonkenese Hivatalában található - adatokat. Az egyeztetésen Balatonkenese polgármestere átvette a Bizottság adatkérõ levelét A Bizottsági egyeztetések, levelezések, dokumentumok beszerzése A LEB ismételten kérte Balatonkenese polgármesterét, hogy az adatokat hivatalos irat formájában szíveskedjen megküldeni A Bizottsági egyeztetések, levelezések, dokumentumok beszerzése, leválási dokumentáció összeállítása Földhivatal hivatalos térkép kiadása településhatár javaslathoz A LEB levélben felkérte Lengyel János képviselõt, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésen kezdeményezze a népszavazás kitûzését napjára Balatonkenese város jegyzõje kiadta a hivatalos adatokat digitális és papír alapon. Az önkormányzati ingatlanok Balatonakarattyán jegyzõi adatszolgáltatásban szerepel a Matacsalja utca (1. sorszám alatt) és a Tompa Mihály utca (253. sorszám alatt) A LEB jogi szakértõje jelezte, hogy Balatonkenese Önkormányzata Képviselõ-testületének 22/2004 (VI.28.) számú A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendelete 3. -ának (2) bekezdése szemben áll a választási eljárásról szóló évi C. törvénnyel. Javaslata szerint a népszavazás kiírása akkor aggálytalan jogi értelemben, amennyiben a kiírásra már a módosított önkormányzati rendelet alapján kerül sor, erre pedig kizárólag akkor van lehetõség, amikor az önkormányzati rendelet módosítása már hatályba lépett. A LEB jogi szakértõje Balatonkenese város jegyzõjét az anomáliák feloldása érdekében megkereste A helyi rendelettel kapcsolatos aggályokra tekintettel a LEB kérte a népszavazási kezdeményezés visszavonását. A TÖT elnöke elõzõekre tekintettel a népszavazás kezdeményezés elõterjesztését visszavonta A Balatonkenese jegyzõje által dokumentált formában megküldött adatok felülvizsgálata során fellelt ellentmondásokra tekintettel a LEB adatpontosítást kért Balatonkenese város jegyzõjétõl Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõtestülete 170/2012. (IV. 26.) számú határozatával a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendeletének elõterjesztésben csatolt rendelt tervezetét az elõterjesztésnek megfelelõ formában május 11-ig társadalmi egyeztetésre bocsátja Településhatárral kapcsolatos tevékenységek: Levéltári kutatás térkép ügyben Veszprém Megye Fõjegyzõjével egyeztetés a településhatárról. Részt vett még Kenese jegyzõje. (További egyezetés Balatonfüred földhivatala és Zatkalik Attila geodéta bevonásával, folyamatosan.) A LEB elnöke én kelt levelében ismételten kérte az adatok kiadását Balatonkenese város jegyzõjétõl Balatonkenese város önkormányzata módosította a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló rendeletét Balatonkenese város jegyzõje kiadta a pontosított hivatalos adatokat A LEB Szabó Zoltán fõépítész és Zatkalik Attila geodéta szakvéleményét elfogadva meghozta a 6/2012. (V.18.) határozatot: Az Elõkészítõ Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Balatonkenese Város és az újonnan létrejövõ Balatonakarattya község és Balatonkenese közötti határvonalat - a jelen jegyzõkönyv mellékletét képezõ térképi ábrázolással összhangban - az alábbiak szerint határozzák meg: A 3657 hrsz-ú (Csapatpihenõ) és a 3633/1hrsz-ú ingatlanok köztes telekhatárának meghosszabbítása elmetszi a 0256 hrsz nádast és annak folytatásában a Balatont. A két település közötti határ további vonala a Tompa Mihály utca - amely a 3656 hrsz-ú ingatlan - D- K-i oldala és a 3633/1 hrsz ingatlan köztes határvonala a Juhász Gyula utca (4100 hrsz-ú ingatlan) DK-i sarkáig. A Tompa Mihály utca megosztásra kerül a Juhász Gyula utca DK-i sarkától a vasútvonalig, és az alábbi hrsz-ú ingatlanok - amelyek az újonnan létrejövõ Balatonakarattya község területéhez tartoznak - a Tompa Mihály utcára nyílnak: 4113, 4114, 4115/1, 4115/2, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123/1, 4123/2 és A 4463 hrsz alatt felvett ingatlan (vasút) és a 71-es út (4462 hrsz) a térképi melléklet szerint megosztásra kerül. A továbbiakban a Matacsalja utca (1697 hrsz) hosszanti (NYi) és a 0177 hrsz alatt felvett út Ny-i határvonala képezi a két település közötti határvonalat - amely út egyebekben a tervek szerint az M8-as autópálya bekötõ szakasza lesz. A további határvonal a 0179 hrszú ingatlan (Akarattya-puszta dûlõ) D-NY-i oldala, ami csatlakozik a 0183 hrsz-ú és 0184/5 hrsz-ú ingalanok közös határához. A határvonalat képezi továbbá a 0184/6 hrsz-ú ingatlan ÉNY-i oldala, amely vonal elmetszi a megosztásra kerülõ 0136/4 hrsz- ú utat Bizottsági egyeztetések, vizsgálati anyag véglegesítése A LEB meghozta az alábbi határozatokat: 8/2012. (V.25.) A Bizottság tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy a leválási dokumentációt elfogadják, és felkérik Vatics Erzsébet és Lengyel János képviselõket, hogy a dokumentációt terjesszék Balatonkenese város képviselõ-testülete elé. 9/2012. (V.25.) A Bizottság tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy felkérik Vatics Erzsébet és Lengyel János települési képviselõket, hogy Balatonkenese város képviselõ-testülete elõtt kezdeményezzék népszavazás kiírását augusztus 5. napjára az alábbi kérdés tekintetében: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkezõ új községként jöjjön létre és mûködjön tovább? A népszavazás kiírására a Bizottság által meghatározott településrész tekintetében kerüljön sor Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 236/2012. (V. 31.) számú határozatával (6/6 igen szavazattal) augusztus 5. napjára helyi népszavazást ír ki az alábbi kérdés tekintetében: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkezõ új községként jöjjön létre és mûködjön tovább? A LEB Akarattya állandó lakosainak és nyaraló tulajdonosainak részletes tájékoztatása érdekében lakossági fórum megtartását, a Balatonkenesei Hírlap különszámának kiadását, a Fürdõtelep Egyesület honlapján fórum indítását, szórólapok (1 500 db), plakátok és molinók kihelyezését, péntekenkénti fogadóórák megtartását határozta el Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 320/2012. (VI. 28.) számú határozata (5 igen és 2 nem szavazattal): Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet Balatonakarattya Kisfaludy sétány rózsaültetés és lakossági tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 352/2012. (VII. 19.) számú határozatával (5 igen és 2 tartózkodott) a Képviselõ-testülete a helyi népszavazás lebonyolításával öszszefüggésben a választási eljárásról szóló C. törvény alapján elkészített határidõket és határnapokat a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi Lakossági tájékoztatás, kérdések megválaszolása a leválási anyaggal és a népszavazással kapcsolatban Kenesén Lakossági tájékoztatás, kérdések megválaszolása a leválási anyaggal és a népszavazással kapcsolatban Akarattyán péntekenként fogadóórák megtartásával lakossági tájékoztatás

15 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 15 Most, Akarattya eltelt 85 évének felidézésekor büszkeséggel tölthet el minket, hogy mi, a ma itt élõk is beírtuk magunkat községünk történelmébe, azzal az új korszakot nyitó polgári összefogással, mely Balatonakarattya önállósága felé vezet. Megteremtettük a lehetõséget és jogi keretet, hogy kezünkbe vehessük jelenünk és jövõnk sorsának irányítását, ami egyszerûen azt jelenti, hogy közelebb kerül a döntéshozatal azokhoz, akikrõl tulajdonképpen szól. A köztársasági elnök döntése az önállóságra való lakossági szándékot és törekvést indokoltnak, jogosnak és megvalósíthatónak minõsítette december 21-i határozatával. Akarattya jövõre, a 2014-es helyhatósági választásokat követõen rendelkezik majd az önállóságát biztosító választott testülettel, polgármesterrel és hivatallal, a hátralévõ idõben részönkormányzatként mûködik. A polgári összefogás ereje abban rejlett és rejlik, hogy kizárólag VA- LAMIÉRT és NEM VALAMI ELLEN szervezõdött, és hogy ennek a lakossági összefogásnak az egyetlen pillére és mozgatórugója kizárólag az akarattyai lokálpatriotizmus, azaz a településhez való erõs kötõdés az összekötõ szál, továbbá az a közös óhaj, törekvés és tenni akarás, mely a közvetlen környezetünket jobbá, szebbé és élhetõbbé kívánja tenni. Akarattya érdeke az, hogy egy jól átgondolt, a település potenciálját a lehetõ legjobban feltérképezõ és kiaknázó községfejlesztési koncepció, terv, program és megvalósítási elképzelés mögé sorakoztassa fel a lakosságot, s hogy mindezt a szomszédaival való harmonikus együttmûködésbe ágyazva törekedjen elérni. A megvalósításához elengedhetetlenül szükséges lesz egy olyan hatékony, menedzser- szemléletû településvezetõség (polgármester, testület, hivatal) megválasztása, illetve létrehozása, mely eltökélt a program maradéktalan végrehajtása iránt. Felkészültségénél, elhivatottságánál, rátermettségénél fogva, továbbá tapasztalata, gyakorlottsága, helyismerete és elfogadottsága révén képes a programban megfogalmazottak realizálására. A kor követelményeihez és igényeihez igazodó hatékonyságon - a pályázatok eredményes megírása, a finanszírozhatóság a tárgyi- és személyi feltételek, a csapatmunka összehangoltságának biztosítása, a kormányzati szervekkel való folyamatos, eredményes együttmûködés megvalósítása, stb - túlmenõen, képes a település mindennapi életének és mûködésének gazdája lenni. Ezen demokratikus vívmánynak, az önigazgatás lehetõségének azonban eddig csupán a keretei teremtõdtek meg. Elsõsorban a BART-ra, és a TÖT-re hárul az az embert- és közösséget próbáló munka, odaadás és felelõsség, hogy hogyan tudja e keretet tartalommal megtölteni, azaz hogyan tudja Akarattyát a legoptimálisabb kiinduló helyzetbe hozni a hivatal felállásának idõpontjáig. Természetesen mindez igencsak nehéz és körülményes vagy éppen Köszöntõ Népszavazás. Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága 2/2012.(08.05) határozatában rögzítette, miszerint a helyi népszavazás érvényes és eredményes Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 391/2012.(VIII.16.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a Balatonakarattya településrész leválásával kapcsolatosan augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás érvényes és eredményes volt. Továbbá állást foglal 320/2012. (VI. 28.) számú határozatát megerõsítve, miszerint: a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság anyagát megismerte és a lakosság tájékoztatására alkalmasnak tartja. A települések határvonalával és a vagyonmegosztással nem ért egyet. Valamint. Felkéri a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz történõ felterjesztés megtételérõl törvényességi határidõn belül gondoskodjon Balatonkenese város polgármesterének felterjesztése Balatonakarattya településrész leválása tárgyában Pintér Sándor belügyminiszternek A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Balatonakarattya településrész új községgé alakításával kapcsolatos elõkészítõ iratokat a KIM vezetõje, Dr. Navracsics Tibor miniszter úr részére megküldte A Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetõjének (Kovács Zoltán) nyilatkozata:... a kormányhivatal feladata az eljárás törvényességének, a területszervezési kezdeményezés törvényi feltételei teljesítésének vizsgálata volt. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti fõosztálya a dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a kezdeményezés törvényes volt, maradéktalanul megfelelt az eljárásjogi szabályoknak Balatonkenese város polgármestere levelében elutasította az SzMSz módosítás kezdeményezést Akarattya településrész érdekképviselet erõsítése tárgyában A LEB Elnöke levélben kereste meg Balatonkenese város polgármesterét a határvonallal kapcsolatos egyeztetés tárgyában Balatonkenese polgármestere levelében jelezte, hogy pillanatnyilag korai még az idõpont az egyeztetésre Dr. Navracsics Tibor - KIM XXII-6/1451/21/2012) - levele szerint a Leválást Elõkészítõ Bizottság által elkészített - Balatonakarattya településrész új község alakítása iránt felterjesztett kezdeményezését a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény érdekében, benyújtottam Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 94. b) pontja alapján - a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára - Balatonkenese város Balatonakarattya településrészét Balatonakarattya néven községgé nyilvánítom. Balatonakarattya községgé nyilvánítása nem érinti Balatonkenese város városi címét. A területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 4. (3) bekezdése alapján ez a határozat a kihirdetését követõ önkormányzati általános választás napján lép hatályba. Áder János köztársasági elnök. (KEH ügyszám: XI- 1/06219/2012.) Dr Navracsics Tibor a Köztársasági Elnöki határozatot ellenjegyezte Köztársasági Elnöki határozat 13/2013. (I. 8.) számon a Magyar Közlöny évi 4. számában megjelent. Az összeállítás Balatonkenese Város Képviselõ-testülete és a Leválási Bizottság határozatai, valamint a hivatalos dokumentumok alapján történt. Farkas Sándor megvalósíthatatlan a kenesei polgármesteri hivatal segítõ hozzáállása, szándéka és közremûködése nélkül. Meggyõzõdésünk, hogy Kenese is élni fog alkotmányos kötelezettségének lehetõségével, hogy a hátramaradt elvégzendõket idõben teljesíthessük. Napjaink együttmûködése, problémamegoldó készsége jelentheti a jövõbeni összmunka alapját, s hogy az új korszakba viszonyunk valamennyi aspektusát felölelõen rendezett, mindkét fél által elfogadható megállapodások révén létrejött kapcsolatrendszerrel lépjünk immár a jószomszédi viszony ápolásának új fejezetébe. Mindehhez már kevesebb mint egy év áll csak rendelkezésünkre. Ezért kérek mindenkit, akinek fontos Akarattya önállósága - a jelen helyzetben - az önállóság megvalósíthatóságának elõkészítése, az tegyen meg mindent azért, hogy az egyûvé tartozás, a közös cél elérése, programunk valóra váltása, a közös gondolkodás, a választott testületek támogatása legyen a közös nevezõ további tevékenységeinkben. E nemes szándék és törekvés legyen képes jelentõsen tompítani, halványítani vagy épp kiiktatni mindazt, ami megoszt vagy gyengít bennünket. Meggyõzõdésem, hogy az az Akarattya, amely felismerve érdekeit példás együttmûködéssel, céltudatos magatartással, polgári összefogással érte el az önállósodás intézményes kereteinek megteremtését, ugyanazzal a tudatos hozzáállással, magatartással, összetartással és összefogással fogja támogatni az elõttünk álló közel egy év munkáját és annak eredményességét. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ehhez a munkához a lakosság széleskörû támogatását élvezhetjük. Ugyanakkor számítunk minden jószándékú lakos támogatására, tanácsára, ötletére, elképzelésére és együttmûködésére, szomszédainktól - az újszülöttnek kijáró - türelemre és megértõ segítségére, kezdõ botladozásaink megértésére és eltökélt jószomszédi törekvéseink felkarolására. Végezetül ezt a pillanatot - amikor emlékezünk, ugyanakkor cselekszünk, és merjük álmodni jövõnket - kívánom megragadni arra is, hogy nagyrabecsülésemet és tiszteletemet fejezzem ki magam és a BART nevében Akarattya lakosainak azért, hogy megtisztelték személyemet és a BART tagjait azzal, hogy képviselhetjük céljaink megvalósítását. Tudatában vagyunk annak, hogy egy születendõ község életének valamennyi aspektusát koordinálni hivatott adminisztráció létrehozása rendkívül szerteágazó és szakértelmet igénylõ tevékenységet igényel. Ezt az utat kell most bejárnunk, amihez gyakorlatilag se pénz, se katona nem áll rendelkezésünkre. Csak a nemes ügy szolgálata, a nagy elszántság, a tettvágy és egyéni teljesítmények. Tegyünk meg mindent azért, hogy a hivatalba lépõknek ne a múlttal kelljen majd foglakozniuk, hanem rögtön a jelenünkkel és a jövõnkkel. Számítok mindannyiukra az eredményes és hatékony együttmûködésben! Udvardy Gábor, a BART elnöke

16 16 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október Akarattya a Balaton Kapuja Balatonakarattya fejlesztési elképzelései A település jövõjét az itt élõk életfeltételeinek javulása alapozhatja meg. Elsõdleges szerepet kell kapnia a munkalehetõségek megteremtésének, a meglévõk bõvítésének és a fiatalok helyben tartásának. Elõ kell segíteni az állandó lakosság növekedését, részben vonzó fejlesztésekkel, részben az itteni ingatlantulajdonosok letelepedésével. Lényeges még a közösségi ellátás színvonalának emelése, a hagyományosan kialakult családias, csendes, környezetbarát jelleg megtartása. A fejlesztéseknek védeni és korlátozni kell belsõ értékeinket, ezzel érve el településünk felértékelõdését, szelektív vonzásképességének növekedését. Balatonakarattya hamarosan teljesen önálló település lesz, minek következtében további feladatokat is meg kell oldania. A következõ évtized fejlesztési tervei: Turisztika Cél: a települési adottságok - mint a Balaton kapuja, a magas part, a Balaton, a meglévõ erdõk, közparkok és a környékbeli települések lehetõségeinek (bor, autóverseny, tátorján, stb.) kihasználása, valamint az idényre koncentráltság feloldása, a helyben foglalkoztatás jelentõs növelése. - Panoráma turizmusos sétányok, kilátópontok és pihenõk kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások támogatása, panoráma lift. Egész éves attrakció. - Bercsényi viadukt Kisfaludy és Liszt sétány gyalogos és kerékpáros összekötése, mely a sétány és kerékpáros közlekedés feltételeinek javításán túl egy kivételes balatoni turisztikai attrakció is egyben. Egész éves attrakció. - Parti sétányok, Balaton-parti közparkok kialakítása fejlesztése a jelenleg eldugott vízpart feltárása ezzel is egy turisztikai látványosságot képezve egész évben. - Strandok felújítása, fejlesztése (fövenypart, melegíthetõ medence) - gyermekbarát és sportos fürdõhely kialakításával a szezon is kinyújtható. - A Balaton kapuja az M7-es lehajtótól a Balatonhoz érkezõk méltó fogadása. - Termálfürdõ geotermikus és alternatív energia felhasználásával, kiegészítõ szolgáltatásokkal, szintén egész éves mûködéssel. - Kerékpáros turizmus a csomóponti helyzet és magas parti adottság kihasználása az év nagy részében. - Horgászturizmus. - Ökoturizmus az érintetlen Balaton part, és az õsfás véderdõk. - Egészséges életmód több hektár dombos panorámás erdõ, közpark kihasználása. - Kemping létesítése illetve beindítása, kombinálva horgászattal, vízi sportokkal hónapos Tourinform szolgáltatás bevezetése. - Információs, eligazító (és helyes) utcanév táblák. - Rendezvények meglévõk mellé továbbiak. Kultúra, sport és oktatás 0 99 éves korig - Kulturális mûsorok infrastruktúrájának megteremtése, - Rákóczi park - színpad és nézõtér felújítása, - Közösségi ház felújítás, energiatakarékos megoldásokkal, - Tanulás módszertani és felkészítõ foglalkozások, - Pályakezdõk pénzügyi kultúráját segítõ képzések, - Érettségire, szakmára való felkészítést segítõ tanfolyamok, - Véderdõkben mint pld. Macskatorok, Bezerédj lejáró vagy a közparkokban mint Csittényhegy, Rákóczi park, stb. közösségi sportolási infrastruktúrafejlesztés, sportpályák kialakítása a természeti értékek megóvásával, - Strand sportok elõsegítése, mint lábtenisz, vízilabda, - Egyéb vizi sportok, vitorlázás, evezés, szörf, stb. lehetõségek kialakítása. Infrastruktúra - Az önkormányzati utak, terek fejlesztése, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, forgalomlassító szigetek kialakításával, elõzetesen a közmûvek rendbetételével, csapadékvíz elvezetéssel, növényesítéssel. - Akarattya Aliga vasútvonal megépítése a Balaton körbejárhatósága érdekében. - Kerékpárforgalmi hálózat és létesítmények fejlesztése, Balatonakarattya csomópont kialakítása Berhida (Csajág, Küngös), Enying, Lepsény vonatkozásában, meglévõk (Világos, Kenese) felújítása, kerékpáros híd építése (71-es úttal párhozamosan), Bercsényi viadukt építése. - Sétányok, járdák, erdei utak, kilátó pontok és közparkok építése, felújítása, továbbfejlesztése. - Lejárók - mint Bercsényi, Bezerédj, Debreceni, Vaj Ádám - fejlesztése, felújítása. - Honvéd üdülõn átvezetõ út megnyitása (minimum gyalogos és kerékpáros forgalomnak). - Strandok környékén a parkolási gondok megoldása távolabbi parkolók építése. - Helyi közlekedés megvalósítása (közúti kisvonat), helyközi közlekedés fejlesztése. - Kikötõ létesítése. - Temetõ létesítése. - Csapadékvíz elvezetés - a külterületekrõl érkezõ (Matacsalja, Ságvár lakótelep) csapadékvíz, és a belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása. - Felszíni vízkészletek megõrzése környezõ településekkel. - Meglévõ ivóvíz és szennyvíz-gyûjtõ rendszerek fejlesztése és bõvítése beleértve a fejlesztéshez kapcsolódó hálózatrekonstrukciót. - Oltóvíz hálózat felújítása, építése. - Öntõzõ-víz hálózat kialakítása. - Elektromos hálózat és közvilágítás fejlesztése, törekedve az energiatakarékos közvilágítás kialakítására és a légvezetékek földkábellel történõ kiváltására, különösen a védendõ fák és panorámás sétányok esetében. - Nagysebességû internet, telefon és kábeltévé hálózat kiépítése. - Szelektív hulladék gyûjtés fejlesztése, házhoz menõ szelektív gyûjtés kiépítése. - Komposztálás, biogáz termelés környezõ településekkel. Természetvédelmi és élõvilág-védelmi fejlesztések Balatonakarattya azon kevés település közé tartozik, ahol még fellelhetõk természetes és természet közeli területek, miközben jelenleg nincs védett vagy Natura 2000 terület. A természetes életközösségek és élõhelyek megõrzése, károsodásainak megelõzése, mérséklése vagy elhárítása érdekében az alábbiakat tervezzük: - Mozgás-veszélyes partfalak (állami, önkormányzati és magáningatlanok) védelme érdekében infrastrukturális háttér fejlesztése, mint szennyvíz és csapadékvíz csatornázás, ivóvíz-vezeték felújítás, védelmi erdõk felújítási és egyéb munkái. - A közösségi jelentõségû fasorok különösen Kisfaludy sétányon hársfa sor védelem alá helyezése, ezzel kapcsolatos beruházások elvégzése, mint elektromos légvezetékek földkábellel történõ kiváltása. - Bercsényi lejáró, Balatonfõkajár, illetve a vízpart és a Sirály utca között terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása, ezzel kapcsolatos beruházások elvégzése, élõhely-fejlesztés és rekonstrukció. Környezetvédelmi fejlesztések Volt szennyvíztelep rehabilitációja új funkcióval történõ megtöltése, mint ökológiai, természetvédelmi objektummá történõ (munkahelyteremtõ szempont szerinti) átalakítása.

17 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 17 Településközpont Karakteres településközpont kialakítása klímabarát és energiatakarékos megoldásokkal, illetve lehetõség szerint a megújuló energia-források használatának alkalmazásával, köztük: - Községháza, - Szociális alapellátások fejlesztése illetve kialakítása (bölcsõde, óvoda, családi napközi), - Az orvosi rendelõ felújítása, akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (infrastruktúra és eszközfejlesztés célirányos támogatása), - Mentõállomás kialakítása, - Ökumenikus templom építése. Szolgáltató és kereskedelmi központ. - Inkubátorház, innovációs és szolgáltató központ kialakítása, - Helyi térségi termékek gyártása, illetve ezeknek piacteremtés, termelõi piac kialakítása. Helyi identitás növelése és kis települések összefogása - Nonprofit és civil szervezetek közösségi akcióinak, programjainak támogatása, alternatív és kiegészítõ fejlesztése kiemelten településfejlesztési (pl.: térségi/települési szemétszedési, erdõtisztítási, tópart rekultivációs, parkosítási, faültetési, világosítási, közösségi intézmény felújítási akciók), örökség és kulturális, szociális, társadalmi befogadási projektek. - MOST programhoz és gondolathoz kapcsolódó fizikai aktivitási, egészséges, fenntartható életmód és életvezetési programok, akciók. Balatonakarattya településkialakítási elképzelés 1. Rész/önkormányzat A lakosság és a nyaralók széleskörû tájékoztatását és együttmûködési készségét kell megszervezni. (Fórum) Hatékony, rendszeres lakossági tájékoztatást kell kialakítani jövõbeni feladatokkal kapcsolatban. (Hírlevél, Honlap, Fürdõtelep Egyesület) - A meglevõ rész/önkormányzati tulajdon számbavétele, az önkormányzati vagyon részletes felmérése, az ingatlan(ok) teljes leltára, azok mûszaki állapotának a felmérése, költségvetésbe történõ beillesztése a hatékony vagyongazdálkodás kialakítása érdekében. A jövõbeni falugondnokság munkájának a felmérését el kell végezni. A napi feladatok mellett biztosítani lehet a jelentkezõ lakossági és nyaralói igények üzleti alapon történõ kielégítését, az általuk végzett munkák értékének az ellenõrzését és minõsítését. A rész/ önkormányzati tulajdonosi jogviszony fenntartása mellett vállalkozási forma bevezetése is elképzelhetõ. - Polgárõrség megalakítása Akarattyán - Rész/önkormányzati telephely, hivatal, közösségi ház fenntartása, népszerûsítése - LED közvilágítás jövõbeni kialakítása pályázat útján 2. Infrastruktúra - Körforgalom rendezése - Balaton Keleti Kapuja -, üdülõhelyi arculat az M7 lejárótól, Balatonakarattya: Isten hozta Akarattyán felirat elhelyezése - Karakteres faluközpont kialakításának a megtervezése szükséges. A Rákóczi Park, a Kisfaludy sétány a Katolikus templom, a piac (a Julcsi büfé mögött) és a volt Népbolt (a mostani bolt zárva van), Orvosi rendelõ volt a központ, amelynek újrateremtése meggondolandó. Emellett kialakítható még vásárló központként a körforgalomnál található terület is, és a kertmozi, valamint a Szépkilátás Vendéglõ (jelenleg eladó) részen. Méltatlanul elhanyagolt a túrázásra, kirándulásra alkalmas Akarattyán a Csittény hegy, mely területek kisköltségû portalanított utakkal kell elérhetõvé tenni. Elengedhetetlen a murvás utak, sétautak, kerékpárutak mai színvonalnak megfelelõ megtervezése csatorna, szegély, vízelvezetés, járda, stb - és kivitelezése, megvalósítása. 3. Kultúra - Körszinpadi programok megtervezése - Kodolányi János Akarattya írójának népszerûsítése - Emlékház - Szoborpark kialakítása a Rákóczi parkban - Elõadások- Vetítések a Közösségi Házban, Árpád Ház bevonása - Templom felújítása - Sportprogramok szervezése: lábtenisz (Bercsényi, Bezerédj kupa), szörf, tenisz, nyíltvizi úszás, vitorlázás (Akarattya kupa), Nordic walking, kerékpár (Keleti kapu körút), vízilabda. Farkas Sándor 4. Turizmus - Idegenforgalmi szempontból feltétlenül át kell helyezni a kerékpárutat a Kisfaludy sétányra, amelyre pályázni lehet. - Aligai utca kerékpárútként történõ megnyitása a Club Aliga felé, forgalomlassító szigetek kialakítása és a Bercsényi lejáróhoz történõ legális bekötése. (Turizmus fejlesztése koncepció) - Balatonakarattya elhelyezkedésébõl fakadó különleges elõny kihasználása, olcsó szálláshelyek, fizetõvendég-szolgálat formájában történõ felkutatása, önkormányzati szinten történõ internetes népszerûsítése, terjesztése. (Tourinform, szálláshely lista) - Az idegenforgalom, a nyaraló vendégek jó tájékoztatása megköveteli az esztétikus, stílszerû, információs táblák, eligazítást szolgáló feliratok helyes ki/áthelyezését: utcanév táblák, strandok, turista utak, nevezetességek, szolgáltatások, üzletek jelzésére. - Strandbelépõk biztosítása a kurtaxát fizetõ nyaralóknak. - Az idegenforgalmi idõszakban az ún. tömegközlekedést vállalkozók bevonásával kell megoldani, pl. közúti kisvonattal (lásd B.füred, Tihany), amely körjáratként közlekedhet Akarattyán Vasútállomás - Bercsényi lejáró-koppány soron bevonva a Honvéd Üdülõt is - visszaút: 71-es út Rákóczi Park Kisfaludy sétány Vasútállomás Bercsényi lejáró. Ezzel a strand közeli parkolási gondokat lehetne enyhíteni a felsõ Napfény ABC parkoló használatával. 5. Gazdálkodás - Vállalkozások adókedvezménnyel Akarattyára történõ meghívása - Lobbizás az elnyerhetõ pályázatok ügyében a nyaraló tulajdonosok bevonásával - Adományozók felkutatása, közadakozás az Együtt Akarattyáért mozgalomhoz: padok kihelyezése, virágosítás, gyümölcsfák felújítása, templom felújítása, utcatáblák felújítása stb. - A jövõben a potenciálisan elnyerhetõ pályázati lehetõségek kiaknázására kell törekedni: közlekedés, turizmus, kerékpárturizmus, faluközpont kialakítása 6. Környezet - környezetvédelem - Az utcák gyümölcsfáinak pótlása, felújítása visszaemelné a régi Fürdõtelep Egyesület által alakított üdülõ-településképet. - Be kell vezetni a központi komposztálást lásd Almádi, Alsóörs - Napkollektoros rendszerek telepítése a strandokon pályázással - Természetvédelmi terület: a Partalja legyen természetvédelmi körzet tekintettel arra, hogy a terület a törvényi kritériumoknak eleget tesz. Egyes, partvédelemmel ellátott, parkosított részek a természeti állapotnak megfelelõ visszaállítása, meglevõ természetes állapot megvédése, a löszfal védelme mind a löszfal alatti, mind a löszfal feletti részen.(környezet és védelme koncepció) (Folytatás a 18. oldalon)

18 18 Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány október (Folytatás a 17. oldalról) Az Aligai úton a volt szennyvíztelep ökológiai, természetvédelmi objektummá történõ (munkahelyteremtõ szempont szerinti) átalakítása. A partalja, vagyis a volt Piroska kemping, a Club Aliga, a Balaton meder és a Sirály utca által határolt partszakasz különleges figyelmet, egyedi - a táj, a természet védelmét szolgáló - szabályozást és védelmet érdemel, ezért felmérésen alapuló alaptérkép elkészítése, meglevõ adottságok figyelembe vételével a terület természetvédelmi területté történõ besorolása, és ennek az állapotnak a megóvása szükséges. Véderdõ: Az Aligai út melletti véderdõ rendezése, õshonos fák telepítése. 7. Területrendezés Közpark A 3482/ hrsz. Ingatlanok mögötti bezárt terület közpark és út funkció törlése, a tulajdonviszonyok rendezése, a megváltozott részek és a beton falvédelemmel ellátott partszakaszok felülvizsgálata. (Környezet és védelme koncepció) Az Aligai utcai részen levõ parti sétány részben a Balaton vízébe jelölt Parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonal törlése, a természetes környezet megóvásával. (Környezet és védelme koncepció) Alaptérkép és funkciók: A valóság és a térképek jelentõsen eltérnek, elengedhetetlen legalább a vízpart és az Aligai utca felmérése Készíttette:Ránky Péter a 2013.évi költségvetési koncepcióhoz Pokornik István és Farkas Sándor javaslatai alapján. Akarattya település jövõképét az állandó lakosság és a nyaralónépesség véleményének megismerése alapján lehet megfogalmazni. Ehhez egy széleskörû közvélemény-kutatást kell végrehajtani, a kérdések megfogalmazása az elsõdleges feladat. Akarattya múltjának kardinális pontja az állandó lakosság és a nyaralóközönség (fõleg az állandó üdülõk) között kialakult történelmi feszültségek. A cél ezeknek a feszültségeknek oldása, a feszültségek gyökereinek megkeresése (kenesei viszályszítás? kulturális, társadalmi különbözõségek? rétegellentétek? vélt érdekkülönbségek?) és elemzése által. A település jövõbeli prosperitásának elérése érdekében minden eszközzel elõ kell segíteni az állandó népesség növekedését, részben vonzó fejlesztésekkel, részben az itteni ingatlantulajdonos népesség belsõ átstruktúrálódásának szorgalmazásával, elõsegítésével. A fiatalok helyben tartásának célja kiemelt programpontja legyen a jövõképnek. Ez csak a kommunikációs és távmunka feltételeinek javításával (pl: infopark) érhetõ el. A település jövõjét az itt élõ népesség életfeltételeinek javulása alapozhatja meg. A jövõkép kialakításában ezért elsõdleges szerepet kell kapnia a munkalehetõségek megteremtésének és a meglévõk bõvítésének. Hosszú távon a balatoni idény rövidsége miatt az idegenforgalom önmagában nem képes stabil és kiegyensúlyozott fejlõdést generálni. Ezen az idény kinyújtását szolgáló törekvések sem segíthetnek. A munkalehetõségek megteremtésének természetesen korlátokat szab a település üdülõkörzeti elhelyezkedése. Ennek ellenére keresni kell olyan vállalkozási formákat, melyek termelési feldolgozási jellegû beruházások megtelepedését feltételezik. A foglalkoztatottsági szint javításával függ össze a közösségi ellátás színvonalának emelése. Helyi foglalkoztatottság hiányában nincs kellõ vásárlóerõ, ami nélkülözhetetlen a szolgáltatási színvonal emelésében. Távlatban el kellene érni, hogy ne kelljen mindenért Kenesére, vagy még távolabbra járni. Akarattya létrejötte és sajátos történelmi fejlõdése (elmaradása?) az, ami különlegessé teszi. A hagyományosan kialakult eredeti településszerkezet a családias, csendes, környezetbarát jelleget determinálta. Ezt a jelleget kell megõrizni és erõsíteni a jövõben, nem a tömeges, környezetkárosító és kíméletlen, lelketlen értékpusztító törekvéseknek adni teret. Védeni és korlátozni kell belsõ értékeinket, ezzel érve el településünk felértékelõdését, szelektív vonzásképességének növekedését. Akarattyai jövõkép Akarattya különleges adottságai miatt kiemelt szerepet kell kapnia a jövõképben a közterületek fejlesztésének. A közterületek mûszaki állapota (burkolatlan közutak, vízelvezetés hiánya) színvonalának javítása és kellõ esztétikai megjelenése (zöldfelületek elhanyagoltsága, ápolatlansága, zöldhulladék megoldatlansága, stb.) elengedhetetlen, ez az új településirányítás elsõdleges feladata kell, hogy legyen. Ennek érdekében meg kell teremteni egy korszerû és szakszerû településgazdálkodás feltételeit. Csak így érhetjük el a település képének vonzóvá tételét, ami elsõdleges feltétele a pangó ingatlanforgalom élénkülését. Akarattya bel és külterületei igen intenzíven feltártak, ennek ellenére a korábbi évtizedek pazarló és értékeket felélõ településirányítása a területhasználat gazdaságtalanságát eredményezte. Elemezni kell a megmaradt lehetõségeket, és új területgazdálkodási politikát kell kialakítani a távlati fejlesztések hatékony megvalósíthatósága érdekében. Ebben partneri kapcsolatot kell kialakítani a település területén lévõ nagy intézményekkel (MÁV, Honvédség, stb.) a közös célok megvalósítása érdekében. Az akarattyai jövõkép céljainak megfogalmazásával párhuzamosan új településfejlesztési koncepció kidolgozása válik szükségessé. A jövõkép egyes elemeinek felhasználásával az új önkormányzat kezdeményezze munkacsoport létrehozását a településfejlesztési koncepció részleteinek kidolgozására, megalapozására. A jövõkép valóra váltásának mûszaki eszköze és kerete az új településrendezési terv készítése. Az új terv elkészítése pénzügyi eszközeinek megteremtéséhez mielõbb sürgõs lépésekre lesz szükség. Morvay István BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Tömör István Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep

19

20

Balatonakarattya (1928-2008) BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA. Polgármesteri köszöntô. Akarattyai látomások. Akarattya 80 éves múltjából

Balatonakarattya (1928-2008) BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA. Polgármesteri köszöntô. Akarattyai látomások. Akarattya 80 éves múltjából Rákóczi szilfa 8 0 é v e s Balatonakarattya (1928-2008) 2008. augusztus Polgármesteri köszöntô BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA Akarattyai látomások Kedves Olvasóink! A jubileumi újságunkon keresztül köszöntöm

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

á ö é Ö á á é ö é é ő ő é é ö é Á á ö á á ö ú á á á ü é é éö á ó ö é é á í á é ö ő á á ö á á á á é á ö é é á á á ő é í ő á á ü é é ö á á á é ö á é ö á é á ü é á á ü é é ö á ő ő é í ő á é é ö é á ü é é

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 13. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 13. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a Pénzügyi Bizottság elnöke, Héri Viktor, Rudolf Károlyné a Pénzügyi Bizottság tagjai, Farkas Ernő

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Kedves Vendégeink! A település története

Kedves Vendégeink! A település története 2 Kedves Vendégeink! Balatonakarattya új, önálló település Önkormányzata, Fürdõtelep Egyesülete, a Kelet Balatoni Turisztikai Egyesület és az Akarattya Klub civil szervezetei köszöntik kedves vendégeinket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/279-10/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december

Részletesebben

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa)

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa) UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK 2004.06.08. 2004. 06. 08. kedd (Pápa) Pápa-ASE 0-6 G.: Makk Balázs (2) DŐmény Balázs Ambrus László Házer Péter Hortobágyi Róbert Pápa-ASE 1-2 G.: Kovács András (2) 2004. 06. 08. kedd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Matolcsy Gyöngyi polgármesterjelölt

Matolcsy Gyöngyi polgármesterjelölt Matolcsy Gyöngyi polgármesterjelölt Tisztelt Balatonakarattyai Választópolgárok! Matolcsy Gyöngyi üzemgazdász vagyok, férjezett, két felnőtt fiú édesanyja. A településért és az itt élők közösségéért tenni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására Készült: Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-i ülésére. Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Lássuk az eredményeket! II.

Lássuk az eredményeket! II. fejlődő Lássuk az eredményeket! II. Tisztelt Budapestiek! Budapest nemcsak Európa egyik legszebb fővárosa, de mindannyiunk szeretett otthona is. Az elmúlt években mind a fővárosban, mind a kerületben azért

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben