érzékeltetett, nyugtalan lelkiállapot. A világosság és a sötétség drámai küzdelme, expresszív indulattal megfestve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "érzékeltetett, nyugtalan lelkiállapot. A világosság és a sötétség drámai küzdelme, expresszív indulattal megfestve."

Átírás

1 A BALATON FESTŐJE A huszadik századi magyar festészet történetének sugárzó remekműveket alkotó nagy egyénisége volt Egry József. Képein keresztül a művészet prófétikus ereje hat ránk: azóta, hogy ő megfestette, másképp látjuk a Badacsony sarlóvonalú öblét, a fonyódi kettős hegycsúcsot, a "fonyódi tompa piramisok szaggatott tükröződését a párás vízben"[1], a tó opálos színeit - másképp látjuk Egry szemével a világot. Vannak vidékek, melyeken örök nyomot hagyott az a művész, aki - miután rácsodálkozott egy tájra - felejthetetlen szavakkal vagy vizuális memóriánkból kitörölhetetlen kompozíciókkal ránk hagyta a maga tájélményét: Csontváry tekintetével idézzük fel a mostari hidat vagy a tarpataki vízesést, Petőfi szavait ismételjük az Alföld tengersík vidékin járva, József Attiláét a külvárosokban, Kosztolányit idézzük az Üllői úti fákkal, végül Egryt, ha a Balaton délibábos, párás fényeit nézzük, vagy a Balaton terét, ahol "minden elveszti tárgyi valóját", s ahol "minden figura valamilyen ünnepi megjelenésben magasztosul"[2]. A dalköltő Pálóczy Horváth Ádám Magyar Tengernek énekelte meg a Balatont. Jókai szerint ez olyan része az országnak, ahol "az egész táj mosolyog". Költők és szépírók ihletett sorokkal adóztak a magyar Tempevölgynek.[3] Precíz hadmérnökök, vándor vedúta-festők, neves külhoni akadémiákon tanult magyar mesterek találtak rajzolni, festeni való témát a Balaton partjainál, a környező várak pittoreszk romjainál. Romantikus és realista tájképfestők, a magyar tájképfestészet kiválóságai - Brodszky Sándor, Ligeti Antal, Keleti Gusztáv, Molnár József és Telepy Károly - remekműveken festették meg a maguk Balaton-képét. Tovább gazdagodott a Balaton ábrázolása a Corot-hoz és a barbizoniakhoz hasonlóan tartózkodó Mészöly Géza alkotásaiban, amelyekben a festő meghitt érzéseinek ad hangot. Huszadik századi festészetünk jelentős mesterei, Szinyei Merse Pál, Csók István, Iványi-Grünwald Béla, Vass Elemér, Bernáth Aurél, Bartha László és még sokan gazdagították ezt a képet. A különböző szemlélettel megfestett tájképek gazdag irodalmi párhuzama is fellelhető a magyar irodalom kincsesházában. A Meotisi-tó felőli megközelítés, valamint az "ősmocsár"-világ éppúgy szerepet játszott a tóról kialakult szemléletben, mint a balatoni víztükörnek a rónával rokonított látásmódja.[4] A természettudósok a maguk kutatási eredményeivel járultak hozzá a Balaton-kultusz teljesebbé tételéhez. A Veszprémben született neves geográfus, Cholnoky Jenő tudományos megközelítéssel elemezte nemcsak a Balaton földrajzi jellemzőit, de a Balaton színét is. Érzékletesen leírta, hogy a tó vizében lebegő legfinomabb iszap hogyan árnyalja a tó színét: "...a tó vize felől kétféle fénysugár juthat a szemünkbe. Az egyik a tó vizének belsejében szétszórt, s újra a levegőbe jutó sugár. Ez sárgás-zöldes, mondjuk kissé sárgás-smaragdzöld fény. A másik a tó felszínéről reflektált fény. Ez aztán már nagyon különböző eredetű lehet, de rendesen sokkal erősebb, mint a tóvíz belsejéből jövő, szétszórt fény."[5] A Balaton vidéke lenyűgöző változatosságával és gazdagságával sokféle élményanyagot tud nyújtani. Mindenki fellelheti a partján azt, amit vár tőle: érintetlen természetet ősvegetációval és irtózatos erejű viharokkal, de olyan civilizált, ember alkotta tájat is, amelyet a nagy kultúrájú Pannónia teremtett, vagy ahol ősi magyar emlékek nyomaira bukkanhatunk. Természeten és tájon sok mindent érthetni. Szerb Antal 1940-es esszéjében meghatározza e két szó használatát, változó jelentéseivel együtt.[6] Természet és táj egyaránt jelent vizet és földet, erdőt és mezőt, és a rajtuk fellelhető faunát és flórát. Az emocionális jellegű, ahisztorikus természet-fogalom bizonyos mértékig időtlen. Ha kimondjuk a természet szót "...mindmáig ez a három komponens van benne: rousseau-i dac az emberi mesterkéltség ellen, pantheista sejtelem a természetben rejlő istenségről, és bizonyos érzelmi készség, hogy az ember együtt érezzen a természettel, ťátéljeť, felolvadjon benne". A táj fogalom pedig leginkább abban különbözik a természet fogalmától, hogy az emberi mesterség jelenségeivel együtt jelenti a vidéket: "A tájba beletartozik az ember és az ember műve is. Fontos színe a város a hegy lábánál, a távoli falvak, a várromok és kolostorok, amelyek megváltoztatják a hegyek kontúrjait; sőt a közeli házak is. Mindezek etnikai vagy művészi milyensége még a tisztán természeti jelenségeknél is erősebben befolyásolja a táj jellegét."

2 Bernáth Aurél, aki jelen volt az első balatoni képek műtermi szemléjén Keszthelyen, 1918-ban, megállapította, hogy a keszthelyi kikötőben festett kép már valódi Egry-kép volt: "átlátszó, könnyed és mégis mélységesen igaz".[7] Már ez az első kép is azt a balatoni tájat mutatja, amelybe beletartozik az ember, illetve szoros kapcsolatban van vele: amilyen a táj, olyan az ember is, aki hozzá tartozik. Hamvas Béla szavaival: "Ez a táj délibb sok olasz vidéknél. Mintha közrejátszana, hogy a tenger messzebb van, ezért a langyos párát és a szikrázó fényt jobban kell szeretnie. Amikor ezt a sarkot az északnyugati szél felhője takarja, megszürkül és nem ismerni rá, mikor aztán a nap süt, elkezd ragyogni, és egyszerre önmaga lesz. Ezen a helyen világosabb a fű, fehérebbek a házak falai és kékebb az ég.... A fény az emberbe is mélyen besugárzik: a lényt is világosabbá teszi, a dolgokba is bevilágít, még a gyümölcs is világosabb, íze is fényesebb és tisztább. Mert oldottabb. Délnyugat erről ismerhető fel, és minden, amit a Földközi-tenger géniusza átsugároz. Oldottság a tájban, az emberben, a dolgokban, a közösségben, a beszédben, a gondolkozásban, a mozgásban... Mindez azonban inkább csak úgy érezhető, hogy ha itt e föld virágzana, s az emberek igazabban lennének önmaguk, oldottabb élet fakadna e világoszöld lankás oldalakból. És még valami: egy szikra mégis mindenkiben él. Nincsen öreg, asszony, férfi, gyermek, nincsen madár, kutya, ló, nincs egyetlen szem cseresznye, egy darab répa s egy falat kenyér, amelyben kicsiny lélekként Dél Géniusza ne élne."[8] A sárgás-smaragdzöld fény a tó felszínéről reflektált fényekkel együtt, amiket a tudós megfigyelt és elemzett, és az esszéíró által említett fény, amely a Mediterráneumban mindenen átsugárzik és amelyben Dél Géniuszának szikrája világít, mind ott ragyog Egry képein. Nem tudós megfigyelés vagy spekulatív elmélkedés eredményeképpen, hanem ösztönös kereséssel talált rá a valóságelemek hagyományos ábrázolásán túl a fény olyan használatára, ami saját elképzeléseinek megfelel. Ezt később, immár tudatosan, szavakban is megfogalmazta: "A fényt mindenki elmosódónak festi. Engem a fény maga izgat. Az atmoszféra, mely architektonikus. Nálam a fény, a pára formát nyer, mint maga a figura. Betölti a teret."[9] Korai tájképein különböző kísérleteket tett a fény megjelenítésére ben megfestette a Dunakanyar egyik csodálatos panorámáját. Az előtérben kiszélesedő folyó tükröző felületű elliptikus vonalát komor hegyek övezik. A gomolygó sötét felhők közül kibukkanó fény és annak okkeres-narancs színekben ragyogó tükröződése a szürke felhők karéjából a későbbi könnyed vonalú, vízen tükröződő nap-képeit juttatják eszünkbe.[10] "Hazafelé" című, 1910 körül keletkezett képén Millet evangéliumi áhítatos hangulata lengi be a horizontális tagolást hangsúlyozó tájat, amelyben megfáradt földművelők ballagnak. Az alakok mögötti középtér fakóarany gabonasávja világító kontrasztja a görnyedt baktató figurák sötét alakjának. A háttér kis templomtornya porhanyó falucskát sejtet. Még szinte a levegőben az Angelusz elhalkuló harangszava. Az 1913-as "Táj fákkal" című kép ragyogását kevés színnel teremti meg Egry. Bevilágítja a nap az enyhén lankás domboldal sötétokker hullámzó árnyékcsíkokkal díszített földjét, az ultramarinkék ég egymás mellett sorakozó felhőit és a kék égből mintegy imádságként égbe emelkedő aranylón világító fát. Ez a fa aranysárga leveleivel ugyanúgy egynemű a tájjal, ugyanúgy fénnyel átitatott anyagból való, mint Egry későbbi, balatoni domboldalakat benépesítő gömb-fái, rőt nádasai. Nyugtalanabb, indulatosabb, expresszív erejű a fénysugarakból szőtt napkorong több Egry festményen is, ami a tízes években, illetve a húszas évek elején készült. A fény kibontakozásának mámoros pillanata az, amikor a nap felkel, és magasztos a pillanat, amikor lenyugszik. Több, ebben a korszakban született képén is lendületes sugárnyalábok strukturálják a képet. A kompozíciókon dominál a fénysugarak centruma, a kép felületéből nagy foltot elfoglaló, sugarakat összesűrítő napkorong. A "Káin és Ábel" 1919-es változata, a "Naplemente" és a "Napfelkelte" elementáris erejű, feszültséggel teli expresszív alkotások. Az ősi napkultusz sugaras ábrázolása keresztény szimbolikával kiegészülve jelenik meg a festő "Vörös igazság" ("Vörös Krisztus") című képén. A napkorong a megfeszített Krisztus alakját megvilágítva, rajta keresztül szórja szét fény-nyalábokból szőtt sugarait a tájra, a sötét kontúrral megrajzolt figurákra, az egész világra. Zaklatottság és küzdelem, sötét, komor színekkel, súlyos ecsetvonásokkal

3 érzékeltetett, nyugtalan lelkiállapot. A világosság és a sötétség drámai küzdelme, expresszív indulattal megfestve. Egry festészetének korai időszakában egyfajta szolidaritással, sötét kontúrral festette meg meunier-i formátumú figuráit, rakodóit, kikötőmunkásait. "Egry nem politizál soha - csak fest, hovatartozását képek jelzik... S itt szakítja félbe a világháború - túlságosan érzékeny művész ahhoz, hogy az új élményeket megrázkódtatás nélkül építse be eddigi életművébe - egész világa megrendül a pusztítás során.... Az ember azonban nem tűnik el festészetéből, csak másképp jelenik meg.... Munkásfigurái vártak valamire, ezek az alakok nem várnak semmire - azok a társadalomtól, önmaguktól várták a változást, esetleg harcot - ezek nem kívánnak maguknak küzdőteret - felolvadnak a természetben, a tájban.... A fiatal Egry még nem tudta ezt kifejezni, hiszen az érzést magát sem ismerte, csak várta, hogy ismerhesse - és a társadalomtól várta. A megkínzott, érett művész tudja ezt az élményt, de nem forradalomban, szociális, emberi közösségben élte át, hanem egyedül, mikor már lemondott a szolidaritás, az egymásért harcolás, egymáshoz tartozás eszményéről. Kicsit rezignáció is ez a nagy feloldódás, kicsit vereség is a magára találás. Mindenesetre igazán magára talál, s ez mégis a legtöbb, ami egy művész életében történhetik."[11] A Balatonnál menedéket találó festő nagy élménye az itt élő emberek valóságos küzdelmeinek színtere, a víz, és a vízből élő halászokkal töltött órákon keresztül a tájba, és a természetbe való beletartozás, s ezen keresztül a mindenséggel való azonosulás-élmény. "Életem egyik legnagyobb élménye volt az az éjszaka, amikor a halászokkal először kimentem a vízre. Semmi mást nem láttam, csak a gyönyörű csillagos eget és a tükröződő vizet, a ladik könnyen ringott velünk s valami remegő pára összekötötte körülöttem az eget és a vizet s ekkor úgy éreztem, hogy valahol a végtelenség közepén vagyok s ennek az éjszakának az átélése újból kezembe adta az ecsetet. Nem érdekeltek az impresszionisztikus természet-megfigyelések, nem akartam "kivágásokat" csinálni. Szinte tárgytalan volt az inspiráció, ami hevített, képeimből kimaradtak a záró vonalak, színeim lebegőkké lettek, s arra törekedtek, hogy a mindenségben való viszonyomat fejezzem ki általuk."[12] A "Balatoni halászok" plasztikusan, szinte szobrászi érzékenységgel megfogalmazott figurái, intenzív tér- és forma-élményt adó erőteljes hullámai, kúp-forma szerkezetet követő fény-nyalábjai maradéktalanul megjelenítik ennek a meghatározó éjszakának az élményét. A mindenség megmutatása, a végtelenség érzésének a felkeltése, egyfajta kozmikus élmény kifejezése a Balatonhoz kapcsolódó táj-élményen keresztül - ez lesz Egry univerzuma. A festő, azonosulva a tájjal és az abban élő emberrel, rajtuk keresztül belesűríti képeibe a teljességet. Egry, mint egy "napimádó szekta sámánja", "mitikus erejű napimádatával"[13] a fényt, a napot úgy festi meg, hogy azok képeinek legfőbb szerkezeti alkotóelemeivé válnak. Az ősrégi pogány napkultusz "napgömbjei" után Egry húszas években festett művein az expresszionisták nap-szimbolikájával rokon értelmezéssel mutatja a társadalmi energiákat is jelképező "napjait" és sugaras nap-foltjait. Majd egyetemesebb, transzcendentális értelmet nyert a fény és a fényt kibocsátó nap a harmincas évek során készített festményeken. "Egry ezt a kifejezésmódot a bibliai legenda által újjáértelmezett világából kilépve találta meg."[14] Egry a szó hagyományos értelmében nem volt vallásos. Az élet bizonyos dolgaihoz azonban szinte vallásos érzülettel közeledett: egyszerű megfogalmazású, tiszta és őszinte feljegyzései vallomásszerűen tanúskodnak arról, hogy templomi áhítat töltötte el a természet láttán. Ez a természeti helyszín pedig nem más, mint a Balaton és környéke. A valós táj szakrális jellege nagy hatással van rá, ezzel kapcsolatos élményeiről írásban is beszámol: "láttam egy öreg parasztot, mikor belemártotta ujját a Balatonba és keresztet vetett magára - megható volt", illetve "a

4 Balatont a szegény halászok avatták szentté."[15] Nem csoda hát, hogy Keresztelő Szent János képének figurái a Balaton vizében állnak mint egy őskeresztény freskó mozdulatlan alakjai, a háttérben a fonyódi kúpok mellől ragyog fel a nap, Szent Kristóf is egy Balaton-melléki kis faluban tűnik fel, és a Balaton vízen átkelve kíséri a fényoszlop a gyermek Jézust nyakában vivő Kristóf alakját, aki lehet az emberiség terhét és reményét cipelő szegény parasztember is.[16] Lenyűgöző közvetlenséggel helyezi át a bibliai helyszíneket a Balaton partjára. Kállai Ernő szerint "...a természetnek ez a mélységes lelki forrásokat tápláló, eleven ereje avatja Egry művészetét olyan tiszta festői lírává"[17]. Egry a természetben találta meg az Istent. Az általa megfestett tájban harmonikus egységben létezik együtt az ember és a mindenütt jelenlévő Isten. Ég és föld egybeolvad, megjelenik a szivárvány, ami szimbolizálja az emberiség reményét és az öröklétet, egyfajta panteisztikus időtlenséget sugallva. Föld és ég között ott áll a közvetítő: az ember. Egry egész életműve olyan, akár egy hatalmas fohász - egységes, gyönyörű imádságként hat. "Egry mindig patetikus. Fellengző pátosza betölti a vásznat, átitatja lírai futamú színképeit, kizendül az összefoglaló formák kiegyensúlyozott összhangjából és a vonalmenetek áhítatosságából. Minthogy képei tartalmából jobbadán mellékesek a gondolati elemek, vásznai felfokozott festőiségükön kívül elsősorban lírájuk kötetlen, érzelmi bensőségével hatnak" - írja Oltványi Imre "Egry József művészete" című írásában.[18] Egry festményeinek himnikus áradása és líraisága a látványra és szépségre fogékony alkatú írókat és költőket a festmények szavakba foglalására ösztönzi. Nincs még egy festő, akik annyi költőt megihletett volna. Sok barátjára hatott szuggesztív egyénisége, némelyek verseiben szikár, szófukar figurája bukkan fel, míg mások írásaiban, verseiben nem közvetlenül a festő alakja, hanem a képein megteremtett Balaton-világ. Weöres Sándor a festő eszköztelen festésmódját ahhoz illő egyszerű szavakkal fejezi ki: "fönn egy nagy semmi / lenn egy nagy semmi / köztük a kusza eleven semmi". A képek határozottabb kontúrral megrajzolt tárgyai Weöres versében a köznevek: "domb", "csónak", "nádas", "tó", "madár", "fény" s végül az "ember" - "fénybe mossa termetét / aztán elolvad az ember".[19] Egry tájképeivel a japán művészetben ismert és elterjedt haikuval rokonítható alkotásokat hoz létre: miként ennél a lírai versformánál, nála is léteznek bizonyos egyszerű eszközökkel megteremtett kompozíciós szabályok. Ugyanakkor a természeti képhez társul egyfajta gondolati, filozofikus tartalom visszatérő szimbólumokkal, amelyek a létben önmagát hiánytalanul megismerő, a külső világgal tökéletes harmóniát kialakító emberi tudatot szimbolizálják. Nem a "kizökkent időben" helyét kereső embert, hanem azt, aki számára nem létezik külön természet és külön én, mert a kettő szétválaszthatatlan, ősi egységben él együtt. Önarcképei nyomon követik magára találásának egész folyamatát. Kevés olyan festő van, akinek életútját ennyi önportré kíséri: a festő "vizuális naplójának" első darabjai, a legkorábbi önarcképek a még szinte gyermekarcú ifjút mutatják. Az ezerkilencszázas évek elejéről való festményekről ránk tekintő arca határozott tekintetű, érlelődő fiatal embert láttat. A magyar festészeti hagyományokat idéző sötét háttér, a sűrű festékhasználat az indulás. Az 1903-as rajzon, a négyzetesre formált ovális keretből a külsőségekre is hangsúlyt helyező kalapos, nyakkendős művész tekint ránk. Derűs, magabiztos az 1907-es, "Ablakban" címmel is szereplő képen velünk szemben, ellenfényben ábrázolt festőnövendék is. Ő az, aki kikívánkozik a főiskola rendjéből. Már a tanulás éveiben is találkozunk Egry rejtett önarcképeivel: Ő az "Éjjeli menedékhely" című kép jobboldali figurája, a "Műhelyben" című rajz előtérben ábrázolt munkásalakja. A rejtett önarcképek sorába sorolhatók a szakirodalomban szerepvállalóként is szerepeltetett tragikus Krisztus-arcok is. Egry harminchárom évesen, krisztusi korban talált rá a Balaton-parti tájban a számára meghatározó motívumra, a térre és a végtelenre, "amelyben minden elveszti reális valóját". Ebben a periódusban festett önarcképein ("Festő állvány előtt" körül, "Önarckép napsütésben" , "Festő napfényben" ) önmagát is a táj részeként festi meg, s valóban ugyanúgy része lesz a tájnak, mint a többi megfestett, ott élő ember: a pásztor és a hébérező, a dombokon szamarával füttyösen baktató vagy a szemlélődve Támaszkodó. Egry számára a létezés egyedüli formája a festés. Fest akkor is, amikor horgászbotjával a stégen naphosszat nézi a párás fényeket, és amikor színeket rak fel a papírra, vagy csak egyszerűen vonalakat húz, vázlatokat készít. A tájban megfestett önarcképeken elnagyoltak az arcok, a vonások lényegtelenek. Ami egyedül fontos: az önmaga megvalósítása, a festés által. "Hát festek, mert ez az életem." Festi a tájat, benne önmagát, aki a panteisztikusan értelmezett kozmosz részévé válik. Ugyanakkor, különösen a második világháború rettegést keltő idejében, újra

5 megjelennek a valósággal könyörtelenül szembenéző kemény képek, a drámai erejű vizuális önvallomások is. "Egry művészetének egyik legnagyszerűbb sajátossága ez a kettősség" - írta róla Németh Lajos -, "a himnikus öröm, a nagybetűs Élet előtti alázat, a természet erői fölé kerülő - mert azt megismerő - ember ősi diadala, ugyanakkor a tragédiát látás, a vereséget bevallani merő bátorság, a társadalmi disszonanciát hamis konszonanciává feloldani nem tudó, szüntelen belső feszültség".[20] Egry egyik legmegrázóbb remekműve az az 1940-es, 27x20 cm-es, kis méretei ellenére is monumentális erejű akvarellel, ceruzával készített önarcképe, amely kegyetlen őszinteséggel mutatja gyötrelmét és rémületét. Ez a riadt tekintet, mely a háború döbbenetét és a belső vívódást is mutatja, az önmagával és a végső dolgokkal is szembenéző emberé. Egry "ezer ráncú" barázdált arca jól érvényesül Borsos Miklós nagyszerű vörösmárvány portréján, szépen megmunkált bronzplakettjein is. Egryt a portrétista fotográfusok is igen kedvelték. Karakterisztikus jelenség volt szikár alakja, kissé görnyedt tartása, feltűnően keskeny mellel és hegyesen felhúzott vállakkal. Puritán műtermében áll a festőállvány előtt, vagy az ajtó keretében, kezében cigaretta, gesztikulál, és magyaráz. Gink Károly ismert fotóján annyira természetes, hiteles minden gesztusa, hogy szinte nem lehet különbséget tenni beállított és "elkapott" fénykép között. Ő mindig A Festő, akár szerepel kezében a festő attribútuma, az ecset, akár nem. Arca különösen hálás témája a fotóművészeknek. Pécsi József közeli Egry-portréjáról is a jól ismert figyelő-kutató tekintet néz ránk. Bal kezét homlokához emeli, hangsúlyozza a feszült figyelmet, jobb kezére könyököl, és merőn szembe néz, figyel, kutat. Átható a tekintete Gink másik portréján is, ahol szemben ül velünk, kecskelábú asztala mellett, karja a maga faragta szék karfáján, másik kezével magyaráz, természetesen a képekről. Nincs "beállása", ő maga a direkt póztalanság. Arca nem akar derűsebb lenni. Kemény, megkínzott, sokat szenvedett arc ez. A Kálmán Kata által készített hivatalos, ünneplőbe öltözött, csokornyakkendős képen is az. Az Egryről készült fotók közül az 1940-es önarcképének fotóbeli megfelelője az az 1950-ben, szabadban készült, közvetlen és szembenéző Egry-portré, amelyet a festőtárs-barát Szalai Zoltán készített. Neki írta 1949-ben a következőket: "Mindenesetre fontos, hogy mind több alkalmad legyen a saját pikturális fejlődésedre az iskolai elfoglaltságod mellett, miután tudvalevő, hogy a piktúra teljes odaadást s egész életet kíván." [21] Egry József egész élete hitelesíti e tanácsot.

6 JEGYZETEK 1 Egry József: Emlékek életem körül (Visszaemlékezések részletekben). Egry Breviárium. Szerk.: Éri István. Budapest o. 2 Item o. 3 Balatoni Almanach. Szerk.: Éri István. Budapest 1967; Balatoni Almanach (bővített kiadás). Szerk.: Ács Anna - Géczi János. 2001;...a természet örömkönnye. Versek, szépírások, tanulmányok a tóról. Szerk.: Németh István Péter. Vörösberény A magyar tájképfestészet balatoni témájú gazdag anyagából dr. Bodnár Éva 1975-ben "Balatoni Képtár" címmel rendezett nagyszabású kiállítást, katalógussal (Keszthely, 1975), legutóbb pedig 2000-ben "Magyar tenger magyar ecsettel, krétával és vésővel" címmel készült kiállítás a tihanyi Bencés Galériában Balatonábrázolásokról, Somogyi György és Szőllőssy Ágnes rendezésében. 5 Cholnoky Jenő: Balaton. Franklin Társulat, Budapest Cholnoky Jenő ( ). Vár ucca tizenhét, 1998/ o.

7 6 Szerb Antal: Természet vagy táj. A varázsló eltöri pálcáját. Magvető, Budapest o 7 Bernáth Aurél: Az Egry művek szépsége (Bernáth Aurél festőművész beszéde a badacsonyi Egry József Múzeum fölavatásán hangzott el, augusztus 8-án). Magyar Nemzet augusztus évf sz. 8 Hamvas Béla: Dél és Nyugat Géniusza. Szellem és egzisztencia. Pannonia könyvek, Pécs o. 9 Sipőcz Ferenc: "A Balaton kiegészítője életemnek. Beszélgetés Egry Józseffel, a Balaton festőjével, aki szabad idejében állatszobrokat és nótákat farag." Magyarország, április o. 10 Haulisch Lenke: Egry József és a Dunakanyar. Magyar Művészeti Fórum, április, II. évf. 2. sz o. 11 Passuth Krisztina: "Természet és társadalom Egry József művészetében". Jelenkor, sz o. 12 Egry József levél-részlet, In.: Bodnár Éva: Balatoni Képtár. Keszthely, o. 13 Genthon István: Egry József. Budapest Új Idők. L'Art Hongrois o. 14 Láncz Sándor Egry monográfiájában (1980) hosszan elemzi, amit Hans Sedlmayr vetett fel arról, hogy a különböző művészeti korszakokban hogyan jelenik meg a napkultusz. Ezt kapcsolatba hozza az Egry művészetében található nap-ábrázolásokkal, amelyek rokoníthatók a C. D. Friedrich, Runge és Van Gogh világképében megjelenő napábrázolásokkal. 15 Egry Breviárium. Szerk.: Éri István. Budapest o. 16 Keresztury Dezső: Egry Józsefre emlékezve. Egry Breviárium. Szerk.: Éri István. Budapest l o. 17 Kállai Ernő: Új Magyar Piktúra. Gondolat, Budapest o. 18 Oltványi Imre: Egry József művészete. Művészeti Krónika. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest o. 19 Weöres Sándor: Egry József. Weöres Sándor Egybegyűjtött írások II. Magvető, Budapest o. 20 Németh Lajos: Egry alkotóművészetének fő korszaka. Fodor András - Szabó Júlia: Egry arcképe. Magyar Helikon, Budapest o. 21 Egry József levelezőlapja V. 21-én Szalai Zoltánnak Magyar Nemzeti Galéria Adattára 20107/1979.

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Egry József és művészete Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Modern magyar művészet A XX. század első felének magyar művészeti irányzatai. http://mek.oszk.hu/03400/03467/html/hatter.htm

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Borbély Károly. A keresztút aranya. (Gondolatok imádságok - a műteremből)

Borbély Károly. A keresztút aranya. (Gondolatok imádságok - a műteremből) Borbély Károly A keresztút aranya (Gondolatok imádságok - a műteremből) Borbély Károly festőművész Csak az érheti el a fényt, aki átmegy a sötétségen. (Thorwald Detlefsen) Nézze most el nekem az olvasó,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Schleicher Veronika Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Várakozásban élünk a következő napokban:

Várakozásban élünk a következő napokban: Művészeti hírlevél Galériánk hírei Ünnepi várakozás Várakozásban élünk a következő napokban: karácsony közeleg, a gyermek-jézus születésének időpontja. Olyan eseményt várunk, amelynek ismerete részlegesen

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

ITÁLIA. Giotto (~1300)

ITÁLIA. Giotto (~1300) Reneszánsz A XIV-XV. Században Európa szerte megerősödtek a városok polgári rétegei. A gazdasági és társadalmi fejlődés során megerősödött polgárság az egyház befolyását lassanként a kultúra területén

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai.

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai. PETŐFI SZEME A költő arca sovány és halvány volt, maga színetlennek mondja; szemöldökei szatírvonalba menők, köztük állandóan két mély ránc; szeme kis, fekete, villogó bogárszem; sötét ragyogása első látásra

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Kérdések és feladatok

Kérdések és feladatok Kérdések és feladatok A vers és a zene egyaránt érzelmeket fejez ki olvashatjuk Benedek Marcell versről, drámáról és prózáról (regényről) szóló hármaskönyvében. 1 1. Milyen érzéseket vagy érzelmeket vélsz

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó Kedves nőbarátom ZiZi (Rokaly Erzsébet) ajándékozott meg e képekkel. Az Ő szenvedélye a harmónia s kedvenc témája a Balaton. Balatoni lány. Itt született, itt él máig is. Mikor vízparton, ha meg-meg áll

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30.

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. Bráda Tibor Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. A kiállított képek Labirintusban, 1998, 110 x 120 cm, pasztell,

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat!

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! Kövesd a madarat! A mûvészek szeretik a madarakat, mûveikben szívesen idézik elénk ôket. Csicsergésük felcsendül a zenemûvekben, színes tollazatukkal, változatos

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

KOROM VALLÁSA (1957 59)

KOROM VALLÁSA (1957 59) KOROM VALLÁSA (1957 59) Az ablakomból épp csak észrevettem, s bár csak két napja, hogy nem láttam őket, a két toprongyos, szürke ismeretlent, a hófehér napfényben tévelygőket, mégis elfog, mint egy kisfiút,

Részletesebben

Nagy László cím adása 1953 és 1973 között

Nagy László cím adása 1953 és 1973 között TAMÁS 1966 = LAJOS, TAMÁS, Etymologisch- Historisches W örterbuch der ungarischen Elemente im Rumanischen. Budapest, 1966. TIKTIN-MIRON = H. TIKTIN, Rumanisch-deutsches Wörterbuch; 2. überarbeitete und

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben