xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT OKJ SZÁMA: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT OKJ SZÁMA: /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Ügyviteli titkár SZAKMA OKJ SZÁMA: /

2 !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 /

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Ügyviteli titkár/iskolatitkár szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelõ elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt A bevitt szöveget megformázza Adatbázisokból adatokat lekérdez egyszerűbb szűréseket végez Adatbeviteli feladatot végez Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít Bels ő ügyiratot készít feladatkörébe tartozó területeken önállóan Bels ő ügyiratot készít feljebbvalójának szakmai irányítással Biztosítja a reprezentációs kellékeket a vendégek fogadásához Céges arculatelemeket kezel Cégről termékről szolgáltatásról prezentációs anyagot készít Diákigazolványokkal kapcsolatos ügyeket intéz Dokumentálja az iratkezelési folyamatot Egyezteti a fogadóórák rendjét Egyszerűbb kiadványokat, tájékoztató anyagokat szerkeszt Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét Elkészíti a szervezet bels ő iratait (pl. jegyzőkönyv feljegyzés emlékeztet ő) Ellenőrzi az általa használt eszközök berendezések működőképességét Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához Előkészíti a rendezvényeket Előkészíti a tanári tantestületi értekezleteket Előkészíti az iskolaorvos munkáját Előkészíti az iskolavezetés prezentációit 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Eszköznyilvántartást végez Fogadja a titkárság vendégeit Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket Gazdálkodik az irodai készletekkel Gondoskodik a rendezvény tárgyi nek biztosításáról Hatáskörének megfelelően leltároz Háttéranyagot készít a döntésekhez Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez Hivatalos kapcsolatokat koordinál a küls ő és bels ő partnerekkel, szakmai irányítással Hivatalos levelezést végez feladatkörében önállóan (papíralapú/elektronikus levél) Időpontokat egyeztet az iskolavezetés és az intézmény külső-bels ő kapcsolatai között Igazolásokat állít ki utasítás szerint Információkat közvetít a szülők és az iskolavezetés a pedagógusok között Információs tájékoztató anyagokat készít Intézi az iskolavezetés hivatalos levelezését Intézi az iskolavezetés szakmai továbbképzésein való részvételt Intézi az újságok szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Irodatechnikai eszközöket kezel Kapcsolatot tart az iskolafenntartó titkárságával Képzési szerződéseket készít elő Kezeli a beérkez ő dokumentumokat a helyi szabályozás szerint Kezeli a hatáskörébe tartozó reprezentációs keretet Kezeli a protokoll adatbázist Kezeli a reklám-ajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Kezeli a rendezvények költségkereteit Kezeli a számítógépet és tartozékait Kezeli a tanügyi dokumentumokat Kezeli az iskolai partnerlistát Kezeli az ügyfél/partnerlistát 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Kimen ő dokumentumokat előkészíti a továbbításra Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezel ő programmal Koordinálja a hirdetési részfeladatokat Koordinálja a rendezvény utómunkálatait Költségkalkulációt készít programokhoz Közreműködik a bels ő információk közvetítésében Közreműködik a médiával való kapcsolattartásban Közreműködik a tanulmányi versenyek szervezésében Közreműködik a vállalati hírlevelek készítésében Közreműködik a vizsgák szervezési adminisztrációs feladataiban Közreműködik az anyagok és eszközök beszerzésében Közreműködik az igazgató igazgatóhelyettes nyilvános fellépéseinek elő készítésében, utómunkálataiban Közreműködik az iratanyagok selejtezésében Közreműködik az iskolai gyakorlatok szervezésében Közreműködik az iskolai kulturális szabadidős és sportrendezvények szervezésében Közreműködik az iskolai ünnepségek megrendezésében Közreműködik az oktatási intézmény minő ségbiztosítási dokumentációjának vezetésében Közreműködik tankönyvek szakmai anyagok folyóiratok újságok megrendelésében Küls ő szakmai rendezvényeket szervez (protokoll esemény tanulmányút) Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint Megrendeli a tanügyi nyomtatványokat szakmai irányítással Megszervezi a reklámajándékozást Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat szervezeti utasításokat Oktatással, képzéssel kapcsolatos nyilvántartást, statisztikákat készít Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez Projektköltségvetéshez adatokat szolgáltat Rendezvényeken hostess feladatokat végez Részt vesz az iskolai felvételi eljárás lebonyolításában 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Sajtófigyelést végez Szervezeten belüli rendezvényeket szervez Szervezi a küls ő látogatók iskolai programjait Szervezi az iskolai küls ő kapcsolataival való együttműködést Szolgáltatásokat rendel a rendezvényekhez Szűrőfeladatot lát el az igazgató mellett Tanügyi statisztikákat készít szakmai irányítással Tisztán tartja a munkaterületét munkaeszközeit Utaztatási költségelszámoltatást végez Ügyfélszolgálati feladatokat lát el Vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan A dokumentumok kezelésének folyamata A dokumentumok rendszerezésének szabályai A dokumentumszerkesztés elemei készítésének szabályai A hivatalos iratok fajtái jellemzői (írott javított kézirat hallás utáni) A hivatalos iratok levelek fajtái jellemzői (írott javított kézirat hallás utáni) A szervezet bels ő iratai (pl. jegyzőkönyv feljegyzés emlékeztet ő) A szervezet bels ő iratainak típusai A szervezet küls ő iratainak típusai A tanügy-igazgatási dokumentumok kezelése Az etikett és a protokoll szabályai az üzleti életben Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben Az iratkészítés szabályai jellegzetes formái B típusú ismeret: A beszédtechnika és retorika A biztonságos adathasználat szabályai A cég bemutatásának módjai A dokumentumok főbb típusai jellemzői A dokumentumok rendszerezésének követelményei A felnőttképzés cél- és intézményrendszere A felnőttképzési törvény A gyermek- és ifjúságvédelem cél- és intézményrendszere A házipénztár szerepe bizonylatai. A vállalkozások készpénzforgalma A képzési tervek képzési programok jellemzői 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek A kereskedelmi jogi gazdasági jogi alapismeretek A közalkalmazottakra vonatkozó törvény A közoktatás cél- és intézményrendszere A közoktatási törvény A minőségirányítási dokumentumok kezelése A minőségirányítási programok jellemzői A nyelvhelyesség A pályázati projektek szerkezete A pedagógiai programok jellemzői A pénzügyi alapműveletek A programszervezés fázisai dokumentumai A szakfeladatokhoz kapcsolódó jogszabályok A szakképzés cél- és intézményrendszere A szakképzési törvény A szervezeti és működési szabályzatok jellemzői A szűrőfeladatok szabályai A tanügy-igazgatási dokumentumok típusai A vállalkozás fajtái Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) Az információszerzés és-nyújtás szolgáltatásokkal és árukkal kapcsolatban Az oktatási-nevelési dokumentumok típusai jellemzői C típusú ismeret: A bankok kialakulása a mai magyar bankrendszer. A bankműveletek A készpénz nélküli fizetési módok A küls ő bels ő ügyféltípusok A makrogazdaság szereplői a makrojövedelem számbavételének módjai A marketing fogalma szerepe a vállalat életében A médiaismeret 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek A munkaerő-gazdálkodás a vállalatoknál A panaszkezelés fázisai dokumentumai A pénz fogalmának kialakulásának a pénz időértékének jellemzői A pénzforgalom lebonyolításának jellemzői A piac működése piaci formák szerkezetek jellemzői A polgári jogi alapfogalmak a tulajdonjog és a kötelmi jog elemei A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai A PR legfontosabb részterületei A PR szerepe a gazdasági életben A PR tevékenység a gyakorlatban A PR tevékenység szereplői A reklám f ő formái A reklám szerepe a gazdasági életben A reklámeszköz kiválasztásának szakaszai A reklámpiac szereplői A reklámtervezés szakaszai A statisztika fogalma szerepe a gazdaságban a grafikus ábrázolás eszközei A vállalat termeléssel kapcsolatos döntései, a vállalat költségei A vállalkozás eredményessége A vállalkozás válsághelyzete A vállalkozási formák Az alkotmányos alapismeretek az államszervezet felépítése Az állam szerepének gazdaságszervez ő tevékenységének jellemzői Az imázs- és márkaösszefüggések reklám szempontból Az ügyfél-adatbázis működtetése Az ügyfél-tájékoztatás (személyesen telefonon írásban) Az üzleti vállalkozás vállalat környezete céljai Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai az EU tagságból adódó előnyök hátrányok A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok 9 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. 10 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: Kézírás Komplex eszközhasználati képességek készségek Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 -s szint ű ek: Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) Szakmai nyelv ű beszédkészség 3 -s szint ű ek: Az ügyviteli szoftverek használata (iktatóprogram határidőnapló névjegy) Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram határidőnapló névjegy) Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram határidőnapló névjegy) 2 -s szint ű ek: ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés 11 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció ECDL 7. m. Információs kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Felelősségtudat Kiegyensúlyozottság Küls ő megjelenés Látás Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önállóság Pontosság Rugalmasság Stressztűr ő képesség Szervezőkészség Terhelhetőség Testi ügyesség Türelem 12 /

13 Feladatok, ismeretek, készségek Társas kompetenciák: Empatikus készség Fogalmazó készség Határozottság Irányíthatóság Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Konfliktusmegoldó készség Konszenzus készség Közérthetőség Nyelvhelyesség Segítőkészség Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekint ő képesség Eredményorientáltság Felfogó képesség Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Információgyűjtés Intenzív munkavégzés 13 /

14 Feladatok, ismeretek, készségek Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Kreativitás Lényegfelismerés képessége Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Nyitott hozzáállás Ötletgazdagság Probléma feltárás Problémaelemzés Problémamegoldás Rendszerben való gondolkodás Rendszerez ő képesség Tervezési készség 14 /

15 Titkári ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 45, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 91, Gyakorlati óraszám: 64, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.3/ Hivatali protokoll 305/2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek 305/2.5/ Ügyféltájékoztatás panaszkezelés 305/2.6/ Titkári ismeretek a gyakorlatban Alapfogalmak. Az etikett, protokoll szükségessége. Köszönés, bemutatkozás, megszólítás, utalás, társalgás, névjegyhasználat, rangsorolás, ajándékozás a hivatali protokoll szerint A meghívás, a meghívó. Hivatalos étkezések protokoll szabályai. A borravaló Ügyféltípusok. Szűrő feladatok telefonhívásnál, napi posta kezelésében, személyes bejelentkezésnél. Az ügyfél-adatbázis működtetése Ügyfél-tájékoztatás személyesen, telefonon, írásban. A panaszkezelés, fázisai, dokumentumai. Az ügyvfél-adatbázis működtetése Gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, marketing, statisztika, protokoll alapismeretek szerepe, alkalmazása a napi titkári teendő k ellátásában, a leggyakoribb munkafeladatokban 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Információk önálló rendszerezése, 40/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Ismerje az ügyviteli munkakörök betöltéséhez szükséges illem, etikett, protokoll témakörbe tartalmazó alapfogalmakat. Ismerje a hivatalos érintkezés módjait és tudja azokat alkalmazni. Ismerje az ügyféltípusokat. Ismerje a titkár, mint szűrő szerepét. Ismerje a bejöv ő és a kimen ő posta kezelésének szabályait, tudja azokat alkalmazni. Ismerje az ügyfél adatbázis lényegét, jelentő ségét. Tudja mű ködtetni az ügyfél adatbázist. Ismerje az ügyfél tájékoztatás formáit, azok szabályait. Ismerje a panaszkezelés szabályait. Tudja mű ködtetni az ügyfél adatbázist. Ismerje a munkaköréhez tartozó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, marketing, statisztika, protokoll alapismeretek szerepét, alkalmazási lehető ségüket. Tudja ezeket alkalmazni a napi titkári teendői során. 15 /

16 Iskolatitkári ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 55, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 80, Gyakorlati óraszám: 135, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/3.1/ A személyi titkár feladatkör az oktatásban képzésben 305/3.2/ Személyi titkári feladatok 305/3.3/ Prezentációkészítés a gyakorlatban Az iskolatitkár, mint az iskolavezetés tagjainak személyi asszisztense. A személyi titkár munkakör feladatai, kompetenciái (ismeretek, készségek, magatartásformák) Etikai elvárások. Az oktatási intézményekre jellemz ő etikett és protokoll szabályai Az iskolatitkár szűrő feladatai, telefon, posta, ek, személyek, feladatok szűrése. Az iskolatitkár információközvetít ő szerepe, az információkezelés szabályai, módszerei A partnerlisták, címlisták kezelése. A vezető i munka segítése: egyeztetés, vendégek fogadása. Hivatalos levelezés az oktatásban, képzésben, speciális szabályok, alapelvek A nyilvános szereplések elő készítése, prezentáció készítése, értekezlet előkészítése 15/Esetleírás készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 15/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk önálló rendszerezése, Ismerje az iskolatitkár, mint személyi titkár munkakör lényegét, fontosságát, a vele kapcsolatos etikai elvárásokat, a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat. Ismerje az oktatási intézményekhez kapcsolódó illem, etikett és protokoll szabályokat. Ismerje az iskolatitkár szűrő feladatait és azok alkalmazási lehető ségeit, alkalmazási módjait. Legyen tisztában az információkezelés szabályaival és módszereivel. Tudja elkészíteni és kezelni az iskola partnereinek listáját, a különböz ő címlistákat. Ismerje a vezető i munka segítésének lehető ségeit. Ismerje az iskolai hivatalos levelezés specialitását, az arra vonatkozó alapelveket, speciális szabályokat. Tudja elő készíteni a saját és vezető i nyilvános szerepléseit, prezentációt. 305/4.1/ Az Az iskolatitkár munkaköri feladatai az iskolai ügyintézésben. Az 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje az iskolai ügyintézés 16 /

17 iskolatitkár ügyintéz ő feladatai 305/4.2/ Iskolatitkári ügyintézés a gyakorlatban 305/5.1/ Az iskolatitkár szervezési feladatai iskolai ügyintézés alapelvei, vonatkozó jogszabályok (pl. egyenlő bánásmód elve, személyiségi jogok védelme, adatvédelem) Az iskolatitkári ügyintézés területei: pl. kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektronikus levélben, postai úton Hivatalos levelezés intézése. Iskolai adminisztráció végzése. Ügyiratok, munkatervek, beszámolók, jelentések, jegyző könyvek készítése Az iskolatitkár munkaköri feladatai a szervezés területén. Alapelvek, módszerek, szervezési technikák (pl. problémakezelés, konfliktuskezelés, sávos ütemterv stb.) 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, specialitásait, az iskolai ügyintézés alapelveit, az arra vonatkozó és az iskolatitkár munkájában is szerepet játszó jogszabályokat. Tudja alkalmazni az eddig megtanult ismereteit az iskolatitkári ügyintézés különböz ő területein. Ismerje az iskolatitkár szervezési munkájának specialitásait, annak alapelveit, a különböző szervezési technikákat. 305/5.2/ Küls ő belső kapcsolatszervezés 305/5.3/ Programszervezés 305/5.4/ Oktatásszervezés A küls ő, bels ő partnerek azonosítása. A kapcsolatszervezés alapelvei, módszerei, technikái A programszervezés területei az oktatásban, képzésben (iskolai rendezvények tanulók, szülő k, támogatók, egyéb partnerek számára) A programszervezés módszerei, dokumentumai (pl. forgatókönyv, ellenőrz ő lista) Az oktatásszervezés fogalma, folyamata, módszerei, dokumentumai 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk önálló rendszerezése, 15/Esetleírás készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Esetleírás készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje a partnerek azonosításának lehető ségeit, a kapcsolatszervezés alapelveit, módszereit és technikáit. Tudja azonosítani az iskola küls ő és bels ő partnereit. Tudja alkalmazni a kapcsolatszervezés módszereit és technikáit. Ismerje az iskolai programok specialitásait. Ismerje az iskola programok szervezésének módszereit és dokumentumait. Tudja elkészíteni az iskolai programok dokumentumait. Tudja alkalmazni az iskolai rendezvények szervezéséhez kapcsolódó ismereteit. Ismerje az oktatásszervezés fogalmát, folyamatát, módszereit 17 /

18 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, és dokumentumait. 305/5.5/ A projektmunkák szervezése A projekttel kapcsolatos alapfogalmak, team-munka, projektszervezési technikák 15/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 15/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismerje a projekttel kapcsolatos alapfogalmakat, a projektszervezési technikákat, a team munka lényegét és fontosságát. 18 /

19 Tanügy igazgatási ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 56, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 40, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.1/ Az oktatás képzés intézményrendszere A magyar oktatási rendszer jellemzése, szerkezete, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés, a közoktatás, szakképzés, felnőttképzés jellemző i A magyar oktatás intézményrendszere, az oktatás szervezeti formái 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a magyar közoktatási, szakképzési és felnő ttképzési rendszer lényegét, szerkezetét, jellemző it, a magyar oktatás szervezeti formáit és azok jellemzőit. 305/1.5/ Tanügyigazgatási alapismeretek 305/1.6/ Tanügyigazgatás a gyakorlatban Az oktatási, képzési intézmények szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatrendszere A közoktatással, szakképzéssel, felnő ttképzéssel kapcsolatos jogszabályok (pl. közoktatási, szakképzési, felnő ttképzési tv., OKJ) A közoktatás információs rendszere, a nonprofit szervezetek alapítása, mű ködtetése az oktatás, képzés területén, foglalkoztatás a közoktatásban, felnőttképzésben, a CD jogtár használata Dokumentumok a közoktatásban, szakképzésben, felnő ttképzésben (pl. alapító okirat, pedagógiai program, SZMSZ, képzési terv, képzési program stb.) Az oktatási szereplő k munkaköri feladatai, az iskolatitkár munkaköri feladatai a közoktatásban, szakképzésben, felnő ttképzésben A tanügyi dokumentumok kezelésére vonatkozó jogszabályok, irányelvek, alapelvek 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 15/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, Ismerje az oktatási intézmények szervezetét, feladatait, az oktatással kapcsolatos jogszabályok lényegét, a közoktatás információs rendszerét. Tudja használni a CD jogtárat. Ismerje és tudja használni az oktatási dokumentumokat. Részt tudjon venni az oktatási dokumentumok elkészítésének folyamatában. Tudja kezelni a tanügyi dokumentumokat. 19 /

20 305/2.1/ Számítástechnikai alapismeretek 305/2.2/ Szövegszerkesztés Számítástechnikai ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 126, Gyakorlati óraszám: 146, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.3/ Szövegszerkesztés a gyakorlatban 305/2.4/ Információ és kommunikáció A PC hardver- és szoftverfelépítése, adattárolás, memória fogalma, egy információs hálózat. Egészségügyi, biztonsági, jogi, biztonságtechnikai elő írások A számítógép és tartozékainak kezelése. A biztonsági mentés, archiválás módjai A PC és az operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvet ő ismeretek, fontosabb beállítások módosítása, a beépített súgófunkciók használata A nem válaszoló alkalmazások, az Asztal parancsikonjainak és az alkalmazásablakok kezelése Könyvtárak/mappák/fájlok létrehozása, kezelése, rendszerezése, másolása, mozgatása, törlése, fájlok tömörítése, kibontása. A számítógépes vírus fogalma, vírusellenőrz ő szoftver használata Az operációs rendszeren belül elérhet ő egyszer ű szövegszerkesztő k és nyomtatásvezérl ő funkciók Szövegszerkesztő vel dokumentumok létrehozása, formázása, módosítása, szöveg másolása, mozgatása dokumentumon belül, több dokumentum között Szövegszerkesztő -alkalmazások: pl. egyszer ű táblázat létrehozása, képek, rajzok beillesztése, körlevél létrehozása A hivatalos levelek fajtái, jellemző i. A hivatalos szervekhez küldött iratok: munkavállalással kapcsolatos iratok (önéletrajz, pályázat), kérvény, fellebbezés A hivatalos szervek iratai: értesítés, meghívó, határozat, igazolás, engedély, munkaviszonnyal kapcsolatos levelezés. A jellemz ő hivatalos levelek bemutatása Elektronikus levelezés, internet, intranet. Webes feladatok. Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos alapvet ő ismeretek A 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Tesztfeladat megoldása, 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a számítógép felépítését, a hardvert és szoftvert. Tudjon adatokat archiválni, biztonságosan menteni. Ismerje a számítógépes operációs rendszert, könyvtárak létrehozását, a vírusellenő rzés módjait. Tudja használni a munkájához szükséges szoftvereket. Ismerje a dokumentumok szövegszerkesztő vel való létrehozásának és módosításának módját, lehető ségeit. Ismerje a dokumentumszerkesztés folyamatát. Ismerje a körlevél készítésének folyamatát. Tudja használni a szövegszerkesztő t dokumentumok létrehozására és módosítására. Tudja elkészíteni a hivatalos szervekhez küldött iratokat, a hivatalos leveleket. Ismerje és tudja alkalmazni az elektronikus levelezést. 20 /

21 305/2.2/ Táblázatkezelés 305/2.3/ Táblázatkezelés a gyakorlatban 305/2.4/ Adatbáziskezelés 305/2.5/ Adatbáziskezelés a gyakorlatban levelezőrendszer mappáinak/könyvtárainak kezelése, rendszerezése Táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerű bb mű veletek elvégzése, diagram készítése. Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata Gyakorlati feladatokban táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerűbb mű veletek elvégzése, diagram készítése Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata A legfontosabb fogalmak ismerete. Használat: táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, ezekbő l formázott dokumentum készítése A táblák közötti kapcsolatok definiálása, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása Gyakorlati feladatokban táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, ezekbő l formázott dokumentum készítése A táblák közötti kapcsolatok, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje meg a táblázatkezelő programot, annak lehetőségeit. Ismerje a standard matematikai és logikai függvényeket. Tudja használni a táblázatkezelő programot. Tudjon táblázatot készíteni, grafikonokat szerkeszteni és tudja alkalmazni a a standard matematikai és logikai függvényeket. Ismerje az adatbázis-kezelés legfontosabb fogalmait. Ismerje az adatbázis-kezel ő program alapvet ő működését. Tudja kezelni az adatbáziskezel ő programot. Tudjon lekérdezni, azokat dokumentumokba foglalni. Tudja az adatbázisait elkészíteni, karbantartani és módosítani. 21 /

22 Rendezvényszervezési ismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.1/ Public relations A PR szerepe a gazdasági életben. A médiaismeret. A PR legfontosabb részterületei. A PR tevékenység szereplő i. A PR tevékenység a gyakorlatban 305/2.2/ Reklám A reklám szerepe a gazdasági életben. A reklám f ő formái. A reklámtervezés szakaszai. A reklámpiac szereplő i. A reklámeszköz kiválasztásának szakaszai. Az imázs- és márkaösszefüggések reklám szempontból 305/2.3/ Programszervezés A programszervezés fázisai, dokumentumai 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Információk önálló rendszerezése, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Információk önálló rendszerezése, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a PR lényegét, alapvető fogalmait, részterületeit, a PR tevékenység szereplőit. Ismerje a PR kapcsán alkalmazásának gyakorlati vonatkozásait. Ismerje a reklám és a reklámozási tevékenység lényegét, f ő formáit, a reklámtervezés szakaszait, a reklámpiac szereplő it, a reklám eszközöket. Ismerje a megfelelő reklámeszköz kiválasztásának szempontjait. Ismerje az imázs lényegét. Ismerje a programszervezés folyamatát, dokumentumait. 22 /

23 Rendezvényszervezési gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 96, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.4/ Rendezvényszervezés a gyakorlatban A hivatali kommunikáció, a Public relations, reklám és programszervezés elméleti háttérismereteinek alkalmazása a rendezvényszervezés gyakorlatában 60/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Tudja alkalmazni a hivatali kommunikáció, a PR, a reklám és a programszervezés kapcsán megtanult ismereteit a rendezvényszervezési gyakorlatban. 305/1.2/ Pedagógiai alapismeretek 305/1.3/ Pszichológiai alapismeretek A nevelés fogalma, cél- és eszközrendszere, dokumentumai, a nevelési folyamat, a speciális nevelés, az oktatás folyamata, szervezeti és munkaformái, módszerei, eszközei, az andragógia fogalma, módszerei A pszichológia fogalma, tárgya, vizsgálati módszerei, a pszichés fejlődés jellemző i, szakaszai, a személyiség megismerésének, fejlesztésének módszerei, a szocializáció folyamata A kommunikáció fogalma, területei, jellemzői 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismerje a nevelés fogalmát, célés eszközrendszerét, a nevelés dokumentumait, a nevelésioktatási folyamat lényegét, kapcsolódását, különbségét, a speciális nevelés sajátosságait, a szervezeti és munkaformákat, a nevelés és oktatás módszereit és eszközeit, az andragógia fogalmát, módszereit. Ismerje a pszichológia fogalmát, tárgyát, vizsgálati módszereit, a pszichés fejlődés jellemző it, annak szakaszait, a személyiség 23 /

24 305/1.4/ Gyermekvédelmi alapismeretek A gyermek- és egészségvédelem cél- és eszközrendszere, dokumentumai. Prevenció, szakellátás, a hátrányos helyzet, deviancia, a gyermekek jogairól szóló egyezmény, civil szervezetek szerepe 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, megismerésének és fejlesztésének folyamatát és módszereit, a szocializáció folyamatát. Ismerje a kommunikáció fogalmát, lényegét, területeit, jellemzőit. Ismerje a gyermek- és egészségvédelem cél- és eszközrendszerét, dokumentumait, formáit. Ismerje a gyermekek jogairól szóló egyezményt, a civil szervek szerepét, jelentő ségét, lehetőségeit. 305/2.1/ Minő ségirányítási folyamatkezelés Minőségirányítási ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 65, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 31, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.2/ Minő ségirányítási rendszer az oktatásban Minőségirányítási alapfogalmak, alapelvek, minő ségirányítás legfontosabb szabványai. Folyamatszabályozás, folyamatirányítás Minőségirányítási rendszerek a közoktatási és felnő ttképzési intézményekben. Az elő író és igazoló dokumentumok készítése. Az audit folyamata, eredményei, szervezeti szint ű önértékelés A minőségirányítási rendszer tanúsítása 10/Tesztfeladat megoldása, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 15/Információk önálló rendszerezése, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje a minő ségirányítás alapfogalmait, alapelveit, szabványait, a folyamatszabályozás és a folyamatirányítás lényegét, fontosságát. Ismerje a közoktatási minő ségirányítási rendszer lényegét, dokumentumait, az auditálás lényegét, folyamatát, 24 /

25 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, eredményeit, a szervezeti szintű önértékelés módszereit. 305/2.3/ Minő ségirányítás az intézményi gyakorlatban Az elő író és igazoló dokumentumok készítése, kezelése. Az önértékelés dokumentumai. Küls ő, bels ő kommunikáció. Az elégedettség mérés. A bels ő képzések tervezése, szervezése, értékelése 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Esetleírás készítése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Tudja elkészíteni a minő ségirányítási rendszer elő író és igazoló dokumentumait. Tudja elkészíteni az önértékelés dokumentumait. Tudja a minő ségirányítási rendszer dokumentumait kezelni, karbantartani. Legyen képes a minő ségirányításhoz kapcsolódó küls ő és bels ő kommunikáció lebonyolítására. Tudjon részt venni az elégedettségmérésekben, a bels ő képzések tervezésében, szervezésében, értékelésében. 25 /

26 Levelezés Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.3/ Iratkészítési alapismeretek 305/1.4/ Hivatalos levelezés Levelezési alapfogalmak, az iratkészítés formai szempontjai, az iratkészítés stílusa Az üzleti levelek fajtái, jellemzői. Érdeklő dés, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, lebonyolítással kapcsolatos levelezés, reklamáció. A jellemz ő üzleti levelek bemutatása 20/Műveletek gyakorlása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Műveletek gyakorlása, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a levelezési alapfogalmakat, a hivatalos levél és a hivatalos iratok formai elő írásait, kellékeit, az iratkészítési stílus kellékeit. Ismerje az üzleti levelek fajtáit, jellemzőit, a közöttük levő kapcsolatot. 305/1.5/ Üzleti levelezés Gyakorlás szövegszerkesztő vel dokumentumok létrehozására, formázására, módosítására, szöveg másolására, mozgatására dokumentumon belül, több dokumentum között Gyakorlás szövegszerkesztővel egyszer ű táblázat létrehozására, képek, rajzok beillesztésére, felsorolás készítésre, beszúrás szerkesztési műveletekre Körlevél létrehozására 30/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Műveletek gyakorlása, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Tudjon szövegszerkesztő programmal dokumentumot létrehozni, módosítani, menteni. 26 /

27 Közgazdasági alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.1/ Mikroökonómiai alapfogalmak alapismeretek 305/1.2/ Makroökönómiai alapfogalmak alapismeretek 305/1.7/ Európai Uniós ismeretek A piac működése, piaci formák, szerkezetek jellemző i. Fogyasztói magatartás (hasznosság, szükséglet, preferenciarendszer). A vállalat költségei, bevétele, profitja A makrogazdaság szereplő i, a makrojövedelem számbavételének módjai, infláció. Az állam szerepének, gazdaságszervező tevékenységének jellemezői, költségvetési mérleg Az EU története, szervezetei, mű ködése. Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai. Az EU-tagságunkból adódó előnyök, hátrányok. Pályázati rendszer 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a piachoz kapcsolódó alapvet ő fogalmakat és összefüggésüket. Ismerje a vállalat fogalmát, jellemzőit, működését. Ismerje a makrogazdaság szereplő it, a makrojövedelem számbavételének módjait. Ismerje az infláció fogalmát, szerepét. Ismerje az állam szerepét, jellemzőit, a költségvetést. Ismerje az Eu történetének fontosabb állomásait, szervezetét, mű ködési mechanizmusát. Ismerje az EU és hazánk kapcsolatának legfontosabb állomásait. Ismerje az EU tagságból származó elő nyöket és hátrányokat. Ismerje az EU-s pályázati rendszer lényegét, fontosabb jellemzőit, követelményeit. 27 /

28 Kommunikáció Elméleti óraszám: 50, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 50, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.1/ Kommunikációs gyakorlatok 305/1.2/ Hivatali kommunikáció A nyelvhelyesség, a beszédtechnika és a retorika készségének fejlesztése munkaszituációkhoz kapcsolva A vállalat bemutatásának módjai, az információszerzés és -nyújtás szolgáltatásokkal és árukkal kapcsolatban 50/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 100/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje és tudja alkalmazni a kommunikáció alapvet ő formáit, különösen a saját munkaterületéhez kapcsolódókat. Ismerje és tudja alkalmazni a közoktatási intézmények bemutatásának módjait, az információszerzés és nyújtás alapvet ő eszközeit. Jogi ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/2.1/ Jogi alapismeretek Az alkotmányos alapismeretek, az államszervezet felépítése. A polgári jogi alapfogalmak, a tulajdonjog és a kötelmi jog elemei. A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a jog alapvet ő fogalmait, az államszervezet felépítését, a polgári jogi alapfogalmakat és kapcsolatokat. Ismerje a polgári peres eljárás legfontosabb szabályait. Ismerje a nem jogkövető magatartás jellemző it és 28 /

29 305/2.2/ Gazdasági jogi alapismeretek A kereskedelmi jogi, gazdasági jogi alapismeretek 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, következményeit. Ismerje a kereskedelmi joghoz és a gazdasági joghoz kapcsolódó alapvet ő fogalmakat. Ismerje a szerző dések lényegét, fontosabb jellemzőit. 29 /

30 Irodai ügyvitel Elméleti óraszám: 92, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 140, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/3.1/ Az ügyviteli eszközök kezelése 305/1.1/ Dokumentumkezelés 305/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés 305/3.1/ Belső ügyiratok készítése 305/3.2/ A jegyzőkönyv készítése Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök mű ködésének alapelvei, használatuk Az iratkezelés szabályai, folyamata, a küldemények átvétele, felbontása, iktatása, továbbítása hagyományosan, elektronikusan. A kimen ő posta elő készítése, postakönyvbe rendezés Az iratok tárolása, selejtezése, TÜK, szigorú számadású nyomtatványok kezelése Iktatóprogram. Az irat előkeresési szempontjai. A határidő napló, névjegy használata. Az irattár-szervezés, archiválás és előkeresés A szervezet bels ő iratainak fajtái (emlékeztet ő, feljegyzés, jelentés, körlevél, stb.), jellemzői, tartalmi és formai kivitelezése A jegyzőkönyv fajtái, készítésének tartalmi és formai sajátosságai 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 40/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, 40/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Információk önálló rendszerezése, 70/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, 70/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, Ismerje az ügyviteli és az irodatechnikai eszközök mű ködésének jellemző it, alapelveit, használatuk adta lehetőségeket. Ismerje az irat lényegét. Ismerje az iratkezelés szabályait, folyamatát. Ismerje az iktatóprogram jellemzőit. Ismerje a kézi iktatás lényegét, tudjon kézzel iktatni. Tudjon használni egy iktatóprogramot. Ismerje az irattár fajtáit, szerepét és használatát. Ismerje a bels ő iratok fajtáit, jellemző it, az azokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. Ismerje a jegyző könyv lényegét, fajtáit, készítésének sajátosságait. 305/3.3/ Dokumentumkészítés a gyakorlatban 305/3.1/ Az önálló iratfogalmazás alapismeretei A bels ő iratok (emlékeztet ő, feljegyzés, jelentés, körlevél, jegyző könyv, stb), dokumentumok készítése a hivatali szokásoknak megfelel ő tartalommal és formában A bels ő iratok (emlékeztet ő, feljegyzés, jelentés, körlevél, jegyző könyv, stb), dokumentumok készítése a hivatali szokásoknak megfelel ő tartalommal és formában. Szerkesztési gyakorlatok: a dokumentumok külalakjának megtervezése/megszerkesztése 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 20/Műveletek gyakorlása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Tudja elkészíteni az alapvet ő belső iratokat. Tudjon jegyzőkönyvet készíteni. Tudja önállóan elkészíteni a közoktatásban használt iratokat, jegyzőkönyvet. Készítsen munkája megkönnyítésére 30 /

31 meghatározott jellemző k, szerkesztési utasítások és a gépírási szabályok betartása alapján. Szerkesztési gyakorlatok: (hosszabb) dokumentumok és iratok készítésének komplex gyakorlatai a tízujjas vakírás és a beépített sablonok, varázslók, stílustár stb. használatával. Az önálló stíluslapok, sablonok készítésének gyakorlata stíluslapokat, sablonokat. Gépírás Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 276, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.1/ Tízujjas vakírás A billentyű kezelés, tízujjas vakírás elsajátítása, a hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenőrzés, javítás 305/1.2/ Irodai gépírás Sebességfokozás a percenként legalább 150 leütés terjedelmű közepes nehézség ű szöveg adatbeviteli szintjének elérésére, a hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenőrzés, javítás 25/Leírás készítése, 70/Műveletek gyakorlása, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Magabiztosan használja a billentyű zet részeit. Sajátítsa el a tízujjas vakírást és az SZVK-ban szerepl ő mértékben tudja azt alkalmazni. Legyen képes a sebességfokozás módszereit alkalmazni annak érdekében, hogy az SZVK-ban szerepl ő mértékben fejlő djön a gépírási kompetenciája. 31 /

32 Gazdálkodási alapismeretek Elméleti óraszám: 86, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 22, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 305/1.3/ Statisztikai ismeretek 305/1.4/ Pénzügyi ismeretek A statisztika fogalma, szerepe a gazdaságban. A grafikus ábrázolás eszközei, viszonyszámok, átlagok A pénz fogalmának, kialakulásának, időértékének jellemző i. A bankok kialakulása, bankrendszerünk. Bankmű veletek. A pénzforgalom lebonyolításának jellemző i. Készpénz nélküli fizetési módok 100/Információk önálló rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a statisztika fogalmát, fontosságát az elemzési munka során. Ismerje a grafikus ábrázolás lehetőségeit, alkalmazási területeit. Ismerje a viszonyszámok és átlagok lényegét, fajtáit, kiszámításuk módját, alkalmazási területüket. Ismerje a pénz lényegét, kialakulásának folyamatát, funkcióit, az időérték elvét. Ismerje a bankrendszer lényegét, jellemző it, az egyes szintek feladatait. Ismerje a bankmű veletek lényegét, különösen azokat, amelyek a munkája során is előfordulhatnak. Ismerje a pénzforgalom lebonyolításának jellemző it, a készpénz nélküli fizetési módokat. Ismerje és tudja kitölteni a bankszámlához kapcsolódó fontosabb bizonylatokat. Ismerje a bankszámlakivonat lényegét és fontosabb információit. 32 /

33 305/1.5/ A házipénztár kezelése A pénzforgalom lebonyolításának jellemző i. A házipénztár szerepe, bizonylatai. Vállalkozások készpénzforgalma 305/1.6/ Marketing ismeretek A marketing fogalma, szerepe a vállalat életében. Eszközrendszere. A marketing mix elemei. A fogyasztói, termelő i magatartás, vásárlás. A piackutatás 305/1.8/ Vállalkozási ismeretek Az üzleti vállalkozás, vállalat környezete, céljai. A vállalkozási formák. A vállalat termelésével kapcsolatos döntései. A munkaerő- gazdálkodás a vállalatoknál. A vállalkozás eredményessége, válsághelyzete. A pályázati projektek szerkezete. 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Információk önálló rendszerezése, 100/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a készpénzforgalom lényegét, jellemző it, a házipénztár szerepét. Ismerje a munkaköréhez kapcsolódó készpénzforgalmi eseményeket. Ismerje és tudja kitölteni, valamint kezelni a készpénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatokat. Ismerje a marketing fogalmát, szerepét és fontosságát az intézmény életében. Ismerje a marketing eszközrendszerét, a munkája során használandó marketingeszközöket. Ismerje a közoktatási intézményekhez kapcsolódó marketing-mix elemeket. Ismerje az üzleti vállalkozás lényegét, jellemző it, környezetének elemeit, céljait. Ismerje a vállalkozási formákat, a vállalat termelésével kapcsolatos céljait és döntéseit. Ismerje a munkaerő -gazdálkodás feladatait. Ismerje a vállalkozás eredményességének méréséhez használt formákat. Ismerje a vállalkozások problémáit. Ismerje a vállalkozások pályázati lehetőségeit. Ismerje a közoktatási intézmények pályázati lehetőségeit. 33 /

34 34 /

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK...

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008 V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2008 Alkalmazható a 2008/2009 tanévtől.. 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült.

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01 IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Készült

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján I. A

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vállalkozási és bérügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 344 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. A Szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ. alapján készült.

IDEGENVEZETŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 160-06/2 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés

Részletesebben

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ

IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI SZAKÜGYINTÉZŐ IDEGEN NYELVI ÜGYFÉLKAPCSOLATI Az iskolában indított elágazások: IT HELPDESK ÜGYFÉLKAPCSOLATI TÁVKÖZLÉSI ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Azonosítószám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

Moderátor Moderátor

Moderátor Moderátor A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás Ügyviteli gyakorlatok Témakörök és elemeik Tantárgy tanításának célja Alapvető cél, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3. 2. A szakképesítések, elágazások

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2025-06 Számítástechnikai feladatok 7. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (60 perc) 2009.

Részletesebben

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 A 282. sorszámú Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 2. vizsgafeladat Magyar és idegen nyelvű dokumentumok tartalmának értelmezése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

HELYI TANTERV. Irodai asszisztens

HELYI TANTERV. Irodai asszisztens Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Ügyvitel szakmacsoport Irodai asszisztens OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben