Klaszterújság. 1. évfolyam 1 2. szám. Biogáz és Biofinomító Klaszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klaszterújság. 1. évfolyam 1 2. szám. Biogáz és Biofinomító Klaszter"

Átírás

1 Klaszterújság 1. évfolyam 1 2. szám Biogáz és Biofinomító Klaszter

2 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter Pályázati hírek Pályázati felhívás az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére...egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni. Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati együttműködés hiányát a magyar innovációs rendszer gyengeségei közt említi. Az együttműködési hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő, stb. cégek erőforrásait. A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres pia- ci réseket betölteni. A jelen pályázati kiírás célja innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási hatású klaszterek akkreditálása oly módon, hogy a már működő klaszter e k k ö z ü l k i v á l a s z t á s r a (akkreditálásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai célnak megfelelnek. Az AIK-2011 kódszámú címpályázat keretében a cím odaítélése- Pályázati felhívás környezeti célú fejlesztések támogatására A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezeti célú fejlesztések tárgyú támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-,víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe. Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások jelenleg is működő tevékenységük technológiájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése) eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat. Az elnyerhető támogatás az

3 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter Pályázati hírek Március végéig elérhetőek a napkollektoros pályázat vissza nem térítendő Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram című pályázat meghosszabbított határideje március 31-én jár le. A beruházásokkal a lakóépületek fenntartásának költségei mérsékelhetők, az energiafogyasztás csökkenthető. Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer utófinanszírozású pályázata elsősorban a háztartások fűtési és használati meleg vizének napkollektoros előállításához nyújt támogatást. A pályázatra vonatkozó minden információ elérhető a pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. Honlapján: vagy a oldalon. Rejtvény 1.Állatvilág 2.Energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok összessége 3.Nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyag, amelyet vagy saját anyaga, vagy belekevert kötőanyag tart össze 4.Csökkenti az épület belső hőjének kiáramlását 5.(Salicaceae) család névadó nemzetsége 6.A szél mozgási energiáját mechanikai munkává alakítja át egy tengelyre szerelt lapátok segítségével 7.A talajra jellemző speciális szervesanyag-forma 8.Apró szemű szilárd anyagból, préseléssel készített tüzelőanyag 9.Feleslegessé vált anyag, melyet szelektíven gyűjtünk, és ezáltal lehetővé tesszük az újrahasznosítását 10.Fűtőtest, története egészen a rómaiakig nyúlik vissza

4 I. évfolyam, 1 2. szám Aktuális RENEXPO Central Europe 6. Nemzetközi energetikai szakkiállítás május én kerül megrendezésre a 6. Nemzetközi energetikai szakkiállítás Budapesten. A RENEXPO Central Europe a megújuló energia és energiahatékonyság területének vezető szakmai rendezvénye. A Fókusztémák 2012-ben a fenntartható és decentrális energiatermelés - megújuló energiák (bioenergia,nap-, szél, vízenergia, geotermia, kapcsolt energia, hulladékból nyert energia), energiaellátás, energiaelosztás, energiatárolás (smart grid, smart metering, smart home, épületautomatizáció), intelligens és energiahatékony energiafelhasználás (építés-felújítás, alacsony energiájú és intelligens épületek, ipari folyamatok, elektromos és alternatív hajtású járművek, bioüzemanyagok), XVII. Országos Megújuló Energetikai és Energiatakarékossági Konferencia; Wels-i Energiatakarékossági Szakvásár A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Veszprém Megyei Szervezete 2012-ben is megszervezi hagyományos megújuló energetikai és energiatakarékossági konferenciáját Sopronban és az ausztriai szakvásár látogatást Wels -ben. A szakvásár Európa egyik legszínvonalasabb megújuló energetikai és energiatakarékossági szakmai eseménye, amely ebben az évben 28. alkalommal kerül megszervezésre. A vásár kiemelt szakterületei: napenergia hasznosítás, biomassza hasznosítás, hőszivattyúk alkalmazása, energiatakarékos építészeti megoldások, épületenergetikai szoftverek. A rendezvény helye: Sopron, Hotel Szieszta, Lővér krt. 37. illetve Wels (Ausztria) Időpont: március 1 2. A Wels-i Energiatakarékossági Szakvásár részletes programja az alábbi webcímen tekinthető meg: Megújuló energia és energiahatékony épületek Nemzetközi Kiállítás és Konferencia 2012 március között Megújuló energiával és energiahatékony épületekkel kapcsolatos nemzetközi kiállítást és konferenciát rendez a REECO GmbH. Kiállítási területek, témák közé tartoznak az energetikai szolgáltatások, építési rendszerek és technológiák, a passzív házak, a napenergia és a hőszivattyú. Helyszín: Landesmesse Stuttgart További információ: EUREM - Energiagazdász képzés Energiagazdász képzés indul én a Német- Magyar Képző Központ Egyesület szervezésében Budapesten. Az Energiagazdász program a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált továbbképzés. Pontszám értéke: 15. További információ:

5 I. évfolyam, 1 2. szám Aktuális Renewable Energy World Europe 2012 Konferencia és Kiállítás június között kerül megrendezésre a Renewable Energy World Europe 2012 Konferencia és kiállítás, Helyszín: Koelnmesse, Cologne, Németország További információ és program: ENERGIA REGENERABILA 4. Nemzetközi eurorégiós energia vásár április között kerül m e gr en de zé sr e a 4. N em ze tk öz i eurorégiós energia vásár a REECO szervezésében. A vásár témakörei a napenergia, a fából nyert energia, a biogáz, a geotermális energia, a vízenergia, és a hőszivattyúk. Helyszín: Arad Nemzetközi Biogáz Tanulmányút Az IBBK Fachgruppe Biogas GmbH szervezésében kerül megrendezésre az a nemzetközi tanulmányút, melynek során a résztvevők biogázüzem tervezőkkel, a biogázüzem eszközeinek gyártóival is megismerkedhetnek. Ezt követően a tanulmánytút során több, különböző technológiával működő biogázüzemet is felkeresnek a tanulmányút résztvevői. Helyszín: A tanulmányút a németországi Stuttgartból indul, és Frankfurt am Main-ban ér véget Időpont: április 2-5. További információ: Tiszta energia & Fenntartható épületek Konferencia kiállítással 2012 április között Tiszta energiával és fenntartható épületekkel kapcsolatos kiállítást és konferenciát rendez a REECO Poland Sp. z o. o. A konferencia és kiállítás témaköreibe tartoznak az építési rendszerek (passzív ház, alacsony energiafogyasztású épületek, stb.), az épületek szigetelése és a természetes építőanyagok, a megújuló energiaforrások, és ezen témákhoz kapcsolódó szolgáltatások. 20. Európai Biomassza Konferencia és Kiállítás A 20. Európai Biomassza Konferencián és Kiállításon több, mint 800 tudományos és technológiai előadás lesz látogatható. A Kiállítás a biomassza szektor egyik legjelentősebb eseménye, amely kitűnő nemzetközi platformot nyújt a kutatás, az ipar és a politika képviselői számára. Helyszín: Milánó, Convention Centre Időpont: június További információ: Helyszín: Varsó

6 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter A METÁNTERMELÉS FOKOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI BIOGÁZRENDSZEREKNÉL Szerző: Dr. Lissberger Ildikó A megújuló nyersanyagokkal üzemeltetett biogázrendszerekből e g y r e t ö b b é p ü l N y u g a t - Európában. Magyarországon az u t ó b b i é v e k f e j l e s z t é s i eredményeinek köszönhetően jelenleg már csaknem 30 m e z ő g a z d a s á g i b i o g á z ü z e m működik, és a tervek szerint a következő 5-10 évben további 30 új rendszer fog megépülni. Különösen elősegíti majd a biogáztermelés fellendülését a jelenlegi igen alacsony átvételi tarifa tervezett felemelése. A korábban épült biogáztelepek hibáiból tanulva ma már jó n é h á n y k o r s z e r ű, s z i n t e problémamentes biogázteleppel

7 I. évfolyam, 1 2. szám találkozhatunk. Jellemző azonban hazánkban, hogy az állattartó telepekhez kapcsolódó b i o g á z ü z e m e k s o k s z o r é l e l m i s z e r i p a r i é s e g y é b maradékot, illetve hulladékot, s ő t s z e n n y v í z i s z a p o t, a biodízelgyártásból származó mellékterméket, szappanos vizet is hasznosítanak. Éppen ezért a fermentorban lévő szituáció minden biogáztelep esetében más és más. A bevitt alapanyagkeveréken kívül függ ez az üzemeltetés módjától és számos más tényezőtől. Minden esetben a cél az, hogy a telepet problémamentesen és k e v é s s a j á t energiafelhasználással lehessen üzemeltetni, és hogy az adott alapanyagokból a lehető legtöbb biogázt lehessen kihozni. E cél elérésében tudnak a különböző adalékanyagok segíteni, amelyeket a bevitt szubsztráttal a fermentorba adagolva egyrészt megteremtjük a fermentációban r é s z t v e v ő b a k t é r i u m o k működésének optimális feltételeit, másrészt megszüntetjük a gátló tényezőket, mint például a magas ammónia- vagy kénhidrogéntartalom. További lehetséges módszer a

8 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter Innovatív termékek a biogáz-kihozatal fokozására A Schaumann BioEnergy megközelítésének alapelve az innovatív termékek alkalmazása az alapanyag feltárásának és hasznosításának elősegítésére, amely kéz a kézben jár a pontos laborvizsgálattal és az átfogó szakmai tanácsadással. A m i k r o t á p a n y a g - keverékek ugyanúgy, mint ahogy a növények hozamát képesek fokozni, éppúgy elősegítik a mikroorganizmusok anyagcserefolyamatait is. A Schaumann BioEnergy által kifejlesztett BC.PRO (Biogas Control) termékvonal kifejezetten a fermentorban lévő biológiai folyamatok számára készül. Képes a metántermelést optimális szintre hozni, azaz az adott alapanyagból, szubsztrátmixből a lehető legtöbb metánt kihozni. A biogázképződés első lépésében, a hidrolízisben az enzimek a szubsztrát alapanyagait (cellulózok, hemicellulózok, pektinek, keményítők, fehérjék, zsírok) olyan méretű molekulákká bontják le, amelyek képesek áthatolni a sejtmembránon (cukrok, aminosavak, zsírsavak). Csak ezt követően tudják a biogáz képződésért felelős baktériumok a folyamat következő lépéseit végrehajtani. A BC.ZYM enzimkészítmény lehetővé teszi a gyors és átfogó hidrolízist, és megteremti az alapját az optimális fermentációnak és a lehető legnagyobb mértékű metánkihozatalnak.

9 I. évfolyam, 1 2. szám A BC.ZYM kifejezetten e folyamat számára tartalmaz optimalizált enzimeket. Ez az innovatív enzimkeverék számos speciális problémát képes megoldani a biogázrendszerekben. A BC:ZYM lényegesen több nyersrostot képes lebontani, ezá l t a l f o k o z z a a m e t á n - kihozatalt. Az alkalmazása előtt a kezelendő alapanyaggal elvégzünk egy enzimaktivitási tesztet a németországi Wahlstedtben található biogázlaborunkban. A termék változatát az alapanyag összetételének megfelelően választjuk ki.

10 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter - A SILASIL ENERGY a silózás folyamatát két fontos hatással irányítja: védi az energiát a silóban és többletenergiak i n y e r é s t b i z t o s í t a fermentorban. A termék hatása a kifejezetten biogáztermelésre szelektált baktériumtörzsekre vezethető viszsza, amelyek egy speciális savmintát hoznak létre. Az erjedési f o l y a m a t o t g y o r s a n h a t ó homofermentatív baktériumtörzsek vezetik be. Ezt követően a heterofermentatív tejsavbaktéri- umok gondoskodnak az ecetsavas erjedés hangsúlyáról. A SILASIL ENERGY által biztosított speciális savösszetétel csökkenti az aerob instabilitás veszélyét, az utólagos felmelegedést, valamint a gombásodást és a rothadás beindulását a silóban annak érdekében, hogy az energia és a tápanyag optimálisan hasznosulhasson. A SILASIL ENERGY termékkel k e z e l t s i l ó k k ö n n y e b b e n hidrolizálhatók. A biogáz képződése lényegesen hamarabb beindul és a biomassza biogázzá való lebontása gyorsabban végbemegy.

11 I. évfolyam, 1 2. szám Hírek a nagyvilágból Önjáró biomasszagyűjtő gépet fejleszt EU-s támogatással a Smartsol Önjáró biomasszagyűjtő gép fejlesztésén dolgozik a székesfehérvári Smartsol Engineering Kft; a több mint 129 millió forint összköltségű kutatásfejlesztési munka megvalósítására 77 millió forint uniós támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében a vállalkozás - mondta el az MTI-nek a cég ügyvezetője. Forrás: energiakerdes.hu Az eddigieknél hatékonyabb napelemet fej- A Cambridge Egyetem Cavandish Laboratóriumának kutatói olyan napelemet fejlesztettek ki, mely maximális hatékonysága akár 25%-kal is meghaladhatja a jelenleg használt napelemekét. Az új fejlesztésnek köszönhetően jelentős mértékben megnőhet a napelemek által megtermelt energia mennyisége. NegaJoule A magyar lakóépületekben rejlő energia megtakarítási lehetőségek A m a g y a r l a k ó é p ü l e t e k b e n r e j l ő energiamegtakarítási potenciál nagyságát mutatja be az ENERGIAKLUB "NegaJoule2020" elnevezésű kutatási projektje keretében készült elemzés. A kutatás két szempontból is egyedülálló Magyarországon: egyrészt, a számításokat országos, bizonyos ismérvekre reprezentatív, 2000 háztartás körében végzett statisztikai adatfelvétel előzte meg, amely biztosította a vizsgálatokhoz szükséges részletes alapadatokat. Számításaik során gyakorló energetikus, energiatanúsító közreműködésével több száz energetikai alapszámítást lényegében mintaenergiatanúsítványt készítettek el a háztartási adatfelvétel adatai alapján felállított épületállomány-modellünk 74 különböző épülettípusára. A NegaJoule kutatási program elérhető a webol- Baktériumból bioüzemanyag Alternatív üzemanyagok forrásaiként nem csak a kukorica, repce, cukornád és egyéb szántóföldi növények jöhetnek szóba, hanem például az algák is. A szárazföldi növényekkel szemben számos előnnyel rendelkeznek: nagy mennyiségben nőnek a tengerben, nem kell trágyázni őket, nem veszik el a teret az élelmiszernövényektől, ugyanakkor valóságos szénhidrátbombák. Biomasszafűtést terveznek Tatabányán Elkezdődött a tatabányai távfűtő erőmű biomassza alapú fejlesztésének tervezése. A négymilliárd forintos beruházáshoz szakmai és politikai egyetértést kíván teremteni a város vezetése. Első lépésként az önkormányzat a fűtőerőművel és a városi távfűtő művekkel közösen fűtéskorszerűsítési programot indított, a lakók bevonásával mintegy lakásban

12 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter A biomasszaipar, mint a vidék fejlődésének kitörési Előrelépés megítélésem szerint addig nem is várható, amíg a vidék fő gazdasági ágazata a mezőgazdaság, melyeknek fő bevételi forrását a feldolgozatlan, tőzsdei termékek előállítása biztosítja, hiszen ezáltal ki van téve a spekulációs tevékenységeknek. A mezőgazdaság termelési eszköz- és energiaigényét is szinte teljes mértékben a piacról elégíti ki, gondolok itt a felhasznált növény- és állatfajtákra, a tápanyagvisszapótlásra, növényvédelemre, energiára, termelési eszközökre. Mindez a gazdasági függés mellett a gazdák tudati kötődését is erősíti a nagyüzemi, kémiai mezőgazdasághoz. Nincs alternatíva, haladni kell a korral, a termelők folyamatos beruházásifejlesztési kényszer alatt vannak. De mi lesz akkor, ha a fosszilis energiakészletek már nem fedezik az energiaigényeket? Hetesi Zsolt, a Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport elemzője a 2008 és 2011 közötti időszakra teszi a kőolaj kitermelési csúcsát, vagyis ezen fosszilis energiaforrás kitermelésében ezután már fokozatos csökkenés várható. A földgáz és a kőszén is

13 I. évfolyam, 1 2. szám eléri a kitermelési csúcsát az elkövetkező 30 évben (Háttértanulmány a klímatörvényhez [Hetesi Zsolt, 2010]). A vidéki térségek életben tartására csak akkor van esély, ha prosperáló mezőgazdaságot és biztos munkahelyeket hozunk létre. Felvetődik a kérdés, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság képes-e munkahelyeket biztosítani. Valószínűsíthetjük, hogy ha eddig nem volt képes, ezután sem lesz az. Mi lehet tehát a megoldás? Megítélésem szerint a biomassza-termelés és a biomassza helyi feldolgozása, a biofinomítás. A biofinomítás során a biomasszából organikus savak, ipari enzimek segítségével környezetbarát, fenntartható módon különféle vegyipari és gyógyszeripari alapanyagokat, élelmiszerés textil-alapanyagokat, bioalapú műanyagokat stb. állítanak elő. A biomaszszából energiahordozók is előállíthatók, pl. biobrikett, biogáz, bioetanol, biobutanol, biodízel, biohidrogén. A biomasszából elő lehet állítani élelmiszert, takarmányt, energiát, textíliát, gyógyszereket, építőanyagokat, textil csomagolóanyagokat és papírt, valamint kemikáliákat (szerves savak, enzimek) is. Hosszú távon a biomassza lesz az ipar alapanyaga. Biomassza alatt itt a teljes zöldnövényt értjük, nem csak a termését, illetve a vegetációs periódusát befejező növényt. A biomassza feldol- gozás alatt nem is az égetéses hasznosítást értjük. A biofinomítás alapanyaga a zöld növény frissen, illetve tartósított formában, amely gazdag tárháza a különböző hasznos molekuláknak, fehérjéknek, zsí- roknak, szénhidrátoknak, illetve egyéb biológiailag a k t í v a n y a g o k n a k (vitaminok, különböző színanyagok, alkaloidok stb.). Ha a zöld biomasszát

14 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter ipari alapanyagnak tekintjük, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy annak %-a víz. Ebből az következik, hogy a zöld biomassza a termelés helyétől történő elszállítása megemeli a feldolgozás költségeit, hiszen 70 80% vizet szállítunk, ha a zöld növényt mozgatjuk. A probléma megoldása a helyben történő feldolgozás, legalábbis az elsődleges feldolgozás. Ez a helyben történő feldolgozás helyi zöldipar megtelepítését jelenti. A helyi zöldipar hozzájárulhat a mezőgazdasági termelés függőségének csökkenéséhez. Ezt a megállapítást néhány példa is alátámasztja: A gazdák helyben értékesítik a terméküket (nem függnek a felvásárlóktól). A zöld biomasszát feldolgozva jól értékesíthető termékeket kapunk (nem tőzsdei termékek). A biomassza előállítása helyi tájfajtákkal is megtörténhet (nem kell drága vetőmag). A feldolgozási hulladékból aerob vagy anaerob kezeléssel növényi trágyázó anyag termelhető (műtrágya kiváltása). Ha biogázt is termelünk, akkor felhasználhatjuk azt erőgépek működtetésére is (fosszilis üzemanyagok kiváltása). A biogáz további ipari feldolgozás alapanyaga is lehet. A biomassza elsődleges feldolgozásának tehát a termelés helyén kell megtörténnie. Az elsődleges feldolgozás eredményeképpen nyert félkész-termékek t o v á b b i f e l d o l g o z á s a mikrotérségekben történhetne. A mikro-, illetve kistérségi körzetekben megteremthetnénk késztermék-előállító iparágakat. A rendszer segítené a kistérségi kötődést a gazdasági kapcsolatok erősítését. Az előbbi rendszerre egy p é l d a : a h e l y i biofinomítóban előállíthatunk cukrokat, ezt az alapanyagot pedig a központi finomítóban dolgozh a t n á n k f e l bioüzemanyaggá, szerves savakká, illetve biopilmerekké.

15 I. évfolyam, 1 2. szám A Biogáz és Biofinomító Klaszter

16 BIBIK Biogáz és Biofinomító Klaszter I. évfolyam, 1 2. szám Klasztertagok Provisio-Studio Kft. Elsőként a Győrben működő építészirodával, a PROVISIO-STUDIO Kft.-vel ismerkedhetünk meg. A PROVISIO-STUDIO Kft. tevékenysége az építészeti tervezés, az arculattervezés, a számítógépes grafikai tervezés, és a felelős műszaki vezetés. Az építészirodát az ügyvezető, Reidl Nándor mutatja be: Győrben működő építészirodánk környezettudatos és energiahatékony szemlélettel végzi tervezési feladatait, komplexen tekint egy-egy építészeti projektre, hogy maximálisan teljesülhessenek a megrendelői törekvések. Meggyőződéssel valljuk, hogy a XXI. században épületeinknek, tágabb épített környezetünknek saját egészségünk és természeti környezetünk megóvását kell szolgálnia. Hisszük, hogy a fenntarthatóság és a modernizmus nem zárja ki egymást. Részt veszünk megújuló energiát népszerűsítő projektek, pályázatok megvalósításában is től tagjai vagyunk a Biogáz és Biofinomító Klaszternek, elsősorban építészeti, arculattervezési területen erősítve a társulat célkitűzéseinek megvalósulását. Az építésziroda kiemelt projektként kezeli a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházásokat, és környezettudatos energiakorszerűsítési megoldásokat. Építészeti tervezés során figyelembe kell venni az építési terület adottságait (napjárás, szél, domborzati viszonyok) öszsze kell hangolni az épületfizikai törvényszerűségek adta lehe-

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei

ENERGIA HÍRLEVÉL. Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V. évfolyam. 5. szám, 2013. május-június Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V.évf. 2. szám, 2013. február Jön az épületenergetikai cselekvési terv Folyik a zöld cselekvési terv felülvizsgálata,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap. Tartalom. konferencia és kiállítás

ENERGIA HÍRLEVÉL. I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap. Tartalom. konferencia és kiállítás ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa II. évf. 4. szám, 2010. április I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap konferencia és kiállítás Napjainkban

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010. Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV 2010. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV A

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020

CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 KOORDINÁTOR 2 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 TARTALOM 04/05 CITY_SEC PROJEKT 06/07 ELÉRT FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEK 08/09 10/17 18/35

Részletesebben