Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 3. Az önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Beszámoló a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évben végzett tevékenységéről 5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról 6. Önkormányzati rendeletek módosításáról 7. A évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 8. SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet módosításáról 9. Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 10.Közterületek és középületek fellobogózásáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr 2. napirendhez meghívott: Czibulkáné dr. Németh Emília független könyvvizsgáló 2., 3. napirendhez meghívott: intézményvezetők 4. napirendhez meghívott: Rácz Péter Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője 8. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 9. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő intézményvezetője Fegyvernek, április 19. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Fels zabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület április 26- ai ülésére a két ülés közötti esem ényekr ől, intézkedésekr ől. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 2-án kistérségi pénzügyi bizottsági ülésén vettem részt Örményesen. Április 3-án Kisújszállás Tűzoltó Köztestület ülésén vettem részt. 4-én kistérségi ülésre került sor Törökszentmiklóson. 4-én fogadónapot tartottam. 11-én Könyvtárban a fegyverneki Irodalmi kör vers és novellaírói bemutat kozó el őadást tartottak. 12-én egyeztetést folytattunk a Fegyverneken megrendezésre kerülő Vándorló Bográcsok Tal álkozójának megrendezésér ől. 14-én a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület versenyén vettem r észt. 19-én a Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba háziorvosaival fol ytatt am tárg yalást a hét végi or vosi üg yelettel kapcsolatban. 22-én a Fegyverneki Horgász Egyesület által szervezett versenyen vettem r észt március közepétől április 1-ig folyamatosan 60 db SOS segél yhí vó készül ékből 50 db-ot kötöt tünk be, a fennmar adt 10 db nem volt működőképes, mel yet visszajuttattunk a Saturnus Inform atikai Kft-hez, a készülékek kicser élése miatt. 50 fővel április 01-től működik a rendszer, az intézmény elkészítette a nyilvántartásokat, megkötötte az igénybevevőkkel a megállapodásokat. Az intézmény mint Központ és a Polgárőrség között kialakult az együttműködés. Egy esetben történt indokolt segélyhívás, melyet 10 percen belül sikerült megoldani. Az intézmény a rendelet szerint szedte be a szolgáltatási díjat. Jelenleg a felmérésben szereplő többi igénylő adatfelvételét végzi a Központ, a soron következő Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot és folyamatosan rögzíti az intézmény az igénylőket. Rendőrségtől kapot t tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Március I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 4 - köztemetés -

3 - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 4 - átmeneti segély elut. 3 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön 1 - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évre tervezett: ,- Ft Március 31-ig felhaszn ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évben felhasználható: ,- Ft Március 31-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : évi XXVI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. tv. módosításáról évi XXVIII. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. módosításáról évi XXIX. törvény A helyi adókról szóló évi C. tv. módosításáról évi XXXIV. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. módosításáról. Fegyvernek, április 19. Tatár László polgármester

4 1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének április 26-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) számú Kormány rendelet 6.. és 10.. (7) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 92/A..(2) bekezdése alapján, mivel az Önkormányzat évi teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik a 19/1995.(XII.14.) számú határozattal megbízott könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámolót és rendelet tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet 2.. és 40.. (11) bekezdése, valamint a számvitelről szóló évi C. tv (8) a )és b) pontjaiban foglalt előírások szerint ha az Önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező, akkor erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell, továbbá a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve. A Képviselőtestület által elfogadott, könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszerűsített beszámolót a Számvevőszéknek meg kell küldeni és a korábbi évekhez hasonlóan a Belügyi és Cégközlönyben közzé kell tenni. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója 6/a számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

5 2 6/b számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 6/c számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített eredmény kimutatása 6/d számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban én 12. számú mell. A FRNÖK 4/2012.(IV.2.) számú határozata a TCKÖK évi költségvetésének végrehajtásáról Önálló előterjesztésben a évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. - ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: Könyvvizsgálatot végezte Könyvvizsgálói szolgáltatások megnevezése Könyvvizsgálói díj összege NC&C Könyvszakértő, az Önkormányzat évi költségvetésének ,-Ft Vállalkozásszervező és teljesítéséről szóló beszámoló könyvvizsgálata Kereskedelmi Kft Budapest, Margit krt II. em. 11/b. Összesen: ,-Ft 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 11/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 6 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások és bevételek ( pályázati összegek, saját forrás) a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), lakossági közműfejlesztés befizetései, szennyvízhálózat közműfejlesztésekvisszafizetése befizetők részére, saját bevételek növekedése, valamint az év végi folyószámlahitel (likvid hitel) felvétele indokolta. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2012. február 24-i ) ülésén rendeletet alkotott a évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Általánosan elmondható, hogy a 2011-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése, infláció növekedése). Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította.

6 3 Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A fejlesztéseket hitelfelvétele nélkül valósította meg az Önkormányzat. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: -az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, -ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; -az intézmények minimális pótigényt nyújtottak be; A költségvetési hiány alakulását befolyásolta az a folyószámla hitel csökkentésére kapott az Önkormányzat eft központi támogatás. melyet a -mindezek eredményeként az önkormányzat eft likvid hitel állománya év végére efttal eft-ra csökkent. Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések) évben benyújtott pályázatok: 1. Komposztálás népszerűsítése a településen a beszámoló készítésének időpontjáig nem született döntés 2. Dózsa Gy. út 2. szám alatti épület felújítása és évben megvalósult nyílászárók cseréje(orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ épülete) 3. Szennyvízhálózat építés II. ütem március 29-én a támogatási szerződés aláírásra került évben zárult pályázati forrásból megvalósult fejlesztések: 1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (2010. évről) 2. Település Központ rehabilitáció II. ütem 3. TIOP Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ infrastruktúra fejlesztése évre áthúzódó fejlesztések: 1. Szennyvízhálózat kiépítése a településen 2. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TÁMOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP ( A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható. ) Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke december 31-én eft, a forgóeszközök értéke eft, a befektetett eszközök értéke e Ft-tal nőtt a évi záró eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke eft-tal csökkent a évi záró adatokhoz viszonyítva a pénzeszközök csökkenése miatt. Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel

7 4 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A beszámolási időszakban az önkormányzatnak volt 30 napot meghaladó tartozása. 4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezetten felül realizálódtak. 5. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több hazai és uniós támogatással megvalósuló projektet valósítottak meg sikeresen. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú mellékletének 31. oldalán) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése eft 103,03%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 99,14%-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 0,86 %-os bevételi lemaradást mutatnak (7.151 eft), mely a Polgármesteri Hivatal bevételi lemaradásából adódik (a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építéséhez kapcsolódó Áfa bevétel elmaradása miatt). A sajátos működési bevételekre tervezett bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 100 %-os teljesítést mutatnak. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból és egyéb támogatásokból a tervadatoknak megfelelően egyaránt 100% folyt be. A központosított előirányzatból, kötött felhasználású támogatásokból szintén az előirányzat 100,00% - a teljesült. A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,19 %-os a teljesítés. A bevételi lemaradás 988 eft egy része a lakásértékesítés bevételi elmaradásából adódik (122 eft), másrészt a szippantó autók bérleti díjának elmaradásából adódik. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 82,67 %-ra. A bevételi lemaradás eft. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 100,00 %-ában realizálódtak. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzaton belül realizálódtak 90,54 %-ban, a kistérségi társulástól és a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök a tervezettől eltérőn eft-os lemaradást mutatnak. A megállapodásnak megfelelően a rendőrségen foglalkoztatott adminisztratív dolgozó béréhez vállalt hozzájárulást csak részben utalták az önkormányzatok. A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a teljesítés 66,02%-os. A eft-os bevételi lemaradás oka, hogy a költségvetésben szereplő komposztálás népszerűsítése a településen pályázat még nem került bírálatra, Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott évben. ( A évben várható bevételeket és átütemezett kiadásokat a tárgyévi költségvetésben szerepeltetjük. ) A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 92,01%-os. Ezen belül a működési célú véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 87,14 %-os a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeké 100,00 %-os. A működési célú pénzeszköz átvételek bevételi előirányzatából a Virágzó Tisza Napjának Leader támogatás összege átadásra került a lebonyolító Baldácsy Művészeti Egyesület részére. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 98,02 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. A bevételi lemaradás minimális összegű, 95 eft. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán 12 alkalommal összesen eft munkabérhitelre

8 5 volt szükség. Ezen felül az Önkormányzat a földalapú támogatás megelőlegezésére eft működési hitelt vett fel december 31-én a folyószámla hitel eft volt. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás eft-tal eltér az előirányzattól, mely összeg nem lett felhasználva évben. (340 eft környezetvédelmi alap, eft örményesi vízmű tartalék, lakásalapok 447 eft) II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú mellékletének oldalán ) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 102,46 %-os a módosított előirányzathoz képest eft kiadási túllépést mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 98,78 %(ezen belül a bérjellegű kiadások és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzaton belül teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű eft kiadás a tervezett 99,10%- a. A kiadási megtakarítás eft. A dologi kiadások teljesítése 96,13 %. A tervezett előirányzat 3,87%-a, eft kiadási megtakarításként mutatkozik, melyből eft a Polgármesteri Hivatalnál, 18 eft a az önnállóan működő intézményeknél, a fennmaradó összeg eft az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél keletkezett. A dologi kiadásokon belül kiemelt energi előirányzat és a vásárolt élelmezés előirányzata is 100 %-ban felhasználásra került. A megtakarítások a kötött dologi, rehabilitációs hozzájárulás és egyéb dologi kiadások előirányzat maradványai. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 99,51 % -ra teljesültek, előirányzaton belül. A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata ezen belül 100%-ban felhasználásra került, a 140 eft előirányzat maradvány a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál van. Egyéb támogatásoknál a teljesítés 100,00 %, a tervezettnek megfelőlen alakult.. Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 95,89 %-os. A 440 eft-os kiadási megtakarítás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál keletkezett. A felhalmozási kiadások 68,94 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%- os, a beruházások 65,26%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen bemutatjuk a évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Hitel törlesztés alakulása évben eft munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre eft-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Ezen felül a évi földalapú támogatás megelőlegező hitelből eft került visszafizetésre. Az adott kölcsönöknél a teljesítés 9,49 %-os, a tervezettől való eltérést az okozza, hogy a dolgozói lakásvásárlási és építési, valamint az önkormányzati lakás vásárlási és építési kölcsönre tervezett összegből évben nem került felhasználásra. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 100 %- os évben a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 97,1 %-os teljesítést mutat, ami 343,08 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -10,57 fő. Az eltérés összetétele: (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen Ssz. I. II. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. Eltérés Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp 21,10 21,10 4,96 4,96 26,06 26,06 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 51,52 51,52 4,24 4,24 55,76 55,76 0,00

9 6 III. Orczy Anna Általánios Iskola és EPSZ 110,25 109,75 13,26 13,26 123,51 123,01 0,50 Művelődési Ház és IV. Könyvtár 5,86 5,09 3,09 2,47 8,95 7,56 1,39 V. Polgármesteri Hivatal 42,05 39,16 6,43 7,00 48,48 46,16 2,32 Fegyvernek 36,05 33,99 6,43 7,00 42,48 40,99 1,49 Igazgatás 26,05 23,99 26,05 23,99 2,06 Jogalkotás 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Adó illeték beszedés 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Közterület rendj 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 Hús és hentesáru kisker. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Közfoglalkoztatás-Rövid 3,47 4,20 3,47 4,20-0,73 Közfoglalkoztatás- Hosszú 1,96 1,97 1,96 1,97-0,01 Egyéb közfoglalkoztatás 1,00 0,83 1,00 0,83 0,17 Örményes 6,00 5,17 0,00 0,00 6,00 5,17 0,83 Igazgatás 4,00 3,17 4,00 3,17 0,83 Jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Adó illeték beszedés 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,00 17,65 1,83 2,35 19,83 20,00-0,17 Fegyverneki Vízmű és B) Községgazdálkodási Intézmény 42,45 41,28 16,33 13,40 58,78 54,68 4,10 C) Orvosi rendelő 10,78 8,60 1,50 1,25 12,28 9,85 2,43 Foglalkozatott összesen: 302,01 294,15 51,64 48,93 353,65 343,08 10,57 (rendelet tervezet 1. számú melléklet 33. oldal) 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés I. CSORBA MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1. számú melléklet 1. oldal) Az intézmény a hatályban levő jogszabályok figyelembe vételével állította össze és készítette el a évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolóját. 1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám / Tervezett össz. létszám: Fegyvernek 220 fő ebből étkezők: 97 fő Örményes 54 fő 15 fő Kuncsorba 72 fő 19 fő Összesen: 346 fő 131 fő Tényleges össz. létszám: Fegyvernek Örményes 57 fő 38 fő Kuncsorba 94 fő 56 fő Összesen: 384 fő 258 fő 233 fő ebből étkezők: 164 fő

10 7 Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása: Házisegítségnyújt Étkeztetés Nappali ellátás. Fegyvernek Tervez. Tényleg. Tervez. Tervez. Tényleges fő fő Tényleg Összesen fő fő. klub elvit. kiszáll. össz. fő fő fő fő fő fő I.sz.Idősek Klub II.szIdősek Klub III.sz.Idősek Klub Összesen Örményes Kuncsorba Mindösszesen Összintézményi szinten az ellátottak száma a tervezettnek megfelelően alakult. Étkeztetés esetében a ténylegesnél kimutatott számok halmozottan jelennek meg, mivel 2011-ben az étkeztetésnél kell a klubban étkezőket és a házi segítségnyújtásban étkeztetettek számolni, így egy-egy fő a klubnál is és a házi segítségnyújtásnál is jelen van. Szolgáltatásként elemezve az idősek klubjainak a száma a tervezettnek megfelelően alakult. Házi segítségnyújtásnál Fegyverneken az év végén szociális otthoni elhelyezés és elhalálozás miatt csökkent, de az engedélyezett létszámnál még így is több, Örményesen és Kuncsorbán viszont a tervezettnél többen igényelték ezt az ellátási formát. A szombati étkezést igénybevevők létszáma: A tervezettnél többen igényelték a hétvégi étkeztetést. Mindhárom településen az össz étkeztetést igénylők 50%-a igényelte a szombati meleg ebédet. Tervezett Tényleges Különbség Fegyvernek: 52 fő 59 fő + 7 fő Örményes: 20 fő 20 fő + 0 fő Kuncsorba: 30 fő 30 fő 0 fő Összesen: 102 fő 113 fő + 8 fő Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést, 2 adagot szombaton 12 fő kérte. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: szoc. mentális esetkezelés (esetszám) Fegyvernek: 509 fő 111fő 2938 Örményes: 166 fő 26 fő 657 Kuncsorba: 62 fő 8 fő 114 Fegyverneken elsősorban ügyintézéshez, információnyújtáshoz, családi és anyagi problémák miatt valamint foglalkoztatással, munkalehetőségekkel kapcsolatban kérték a családgondozók segítségét.

11 8 Örményesen: ügyintézés, információkérés anyagi és családi problémákkal kapcsolatos segítségkérés a domináns. Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik fel a családgondozót. Gyermekjóléti szolgálat: 0-17 éves korú gyermekek száma: Fegyvernek: 1506 fő, ebből 1300 esetben 390 gyermeknek, Örményes: 200 fő, ebből 183 esetben 53 gyermeknek, Kuncsorba: 110 fő, ebből 212 esetben 95 gyermeknek nyújtottak segítséget a családgondozók. Jelentősen növekedett mindhárom településen a segítségre szoruló gyermekek száma. 2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma: Dolgozók január dec. 31. létszáma statisztikai foglalkoztatott statisztikai foglalkoztatott Fegyvernek 13,815 fő 18 fő 13,815 fő 18 fő Örményes 3,125 fő 4 fő 3,125 fő 4 fő Kuncsorba 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő Összsesn: 20,94 fő 26 fő 20,94 fő 26 fő Közfoglalkoztatás: 1 fő 8 órában 34 fő 4 órában Éves szinten 2 havi, 4 havi váltásokban 35 főt foglalkoztatott az intézmény kisegítői, karbantartói, adminisztratív munkakörben, ebből 3 főt örményesi telephelyen kisegítői munkakörben segítette az intézmény munkáját dec. 31-én foglalkoztatottak (fő és részmunkaidős) Teljes munkaidős Részmunkaidős Fegyvernek 2 fő 16 fő Örményes - 4 fő Kuncsorba 4 fő - - Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként: Intézmény dolgozói létszámának összetétele a december 31.-i állapot szerint (Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba)

12 9 Kat. A B Telephely Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Igazgató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Telph.vez Vez. csg csládgond Szoc.segítő Klubvez. Idősellátás Klubgond. gondozó házigond Ügyviteli csoport C Fegyv 0,87 2 0,75 3,625 Örm 0,75 0,75 Kuncs D Fegyv 1,75 2,5 0,94 0,5 5,69 Örm 0,75 0,75 1,5 Kuncs 1 1 E Fegyv 0,938 0,875 0,25 2,063 Örm Kuncs 1 1 F Fegyv 1,438 1,438 Örm Kuncs G Fegyv 1 1 Örm 0,875 0,875 Kuncs Össz.(Fő) 1 1,875 3,126 0,875 4, ,25 0,94 0,5 20,94 gazdvez pénzt Adm Össz (Fő) 3.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Melléképület Összesen Fegyvernek I. sz. Klub 325 m2 Felszabadulás út m2 II. sz. Klub 212,5 m2 Felszabadulás út ,5 m2 III. sz. Klub Ady 200 m2 Endre út m2 215 m2 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 110 m2 110 m2 Felszabadulás út 173. Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2 Örményes 87 m2 87 m2 Kuncsorba 112 m2 112 m2 Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2 Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft.

13 10 Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés e Ft volt. Záró nettó érték e Ft. A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés eft. Záró nettó érték 351 eft. 4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése: Szakmai feladatok: ÉTKEZTETÉS: Fegyvernek: től étkeztetettnek számítanak a klub és házi étkezők is. Szolgáltatásonként elemezve, a csak étkeztetést igénybevevők száma nem mutat jelentősebb csökkenést. 110 fő, viszont a napi nyilvántartás szerinti adagszám csökkent. Szombatonként átlagosan 59 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 12 fő kérte. Házhozszállítást jogosan 50 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő szállította ki az ebédet. Örményes: A tervezettnél többen igényeltek étkeztetést, a szombati étkezés a tervezett szerint alakult. Házhoz a 11 fő részére 1 fő közfoglalkoztatott vitte ki a meleg ebédet. Kuncsorba: Az étkeztetésnél az igénylők száma csökkent, viszont 50%-a kéri a szombatonként az ebédet. Házhozszállítást 10 fő kért, részükre 1 fő közfoglalkoztatásban részesülő szállította a meleg ebédet. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Fegyvernek: Az előző évhez viszonyítva csökkent a házi segítségnyújtást igénylők száma, szoc. otthoni elhelyezés, elhalálozás miatt, de még így is magasabb az engedélyezett létszámnál. Éves szinten átlagban 30 főt látott el 4 gondozónő (1 fő 8 órában, 3 fő 6 órában) hétfőtől-péntekig. Napi 1-2 órás gondozási tevékenységgel 9 főt kellett ellátni. Karácsonyra 278 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és jókívánságait. Örményes: 1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő napi bontásban 6-7 főt keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal. Karácsonyra fő kapott önkormányzati ajándékcsomagot. Kuncsorba: A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében az Idősek Klubjában foglalkoztatott gondozónőt munkaidejének felében a házi segítségnyújtásban kellett foglalkoztatni. Ezáltal a 14 fő gondozottat 1 fő 8 órás és részben a klubgondozó látta el. NAPPALI ELLÁTÁS: A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. Mindhárom településen a klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira, szolgáltatásaira. A Klubok ellátotti létszáma nem csökkent, mindhárom településen az engedélyezett férőhelyszám szerint alakult. Fegyvernek: összesen 6 fő 3 fő 7 órás klubvezetők 2 fő 6 órás gondozónőkkel 1 fő 4 órás gondozónővel látták el a feladatot Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények:

14 11 Farsangi mulatságok, Nőnapi rendezvények Klubonként Összevont Anyák Napja és Idősek Napja a Művelődési Házban Egészségügyi, ismeretterjesztő előadások szervezése Szűrővizsgálatok: ortopédia, látás-hallás vizsgálat, tüdőszűrés Strandolások, fürdőzések június, július, augusztus hónapokban Bográcsolások, szalonnasütés, közös főzések klubonkénti szervezésben Mise az Idősekért a település időseinek és a helyi bentlakásos idősotthonok bevonásával a Katolikus egyházzal közös szervezésben Névnapok megünneplése (zenés programok) klubbonként Kézműves foglalkozások Reggeli torna Nyílt napok szervezése (klubélet bemutatása) Fodrász, pedikűrös biztosítása havonta Karácsonyi ünnepségek klubonként óvodásokkal Örményes: segítségével. 1 fő 6 órás klubvezető látja el a feladatokat, a telephelyvezető és családgondozó Programok: - Farsangolás Intézményi évforduló megünneplése Nőnap, Húsvét, Anyák Napja ünnepség szervezése Strandkirándulások Nagyi olvasóklub Idősek Napjának szervezése, faluszintű rendezvény Egészségügyi előadások szervezése Névnapok, születésnapok megünneplése ¼ évente vásár rendezése az idősek részére ortopédia szűrővizsgálat szervezése faluszinten. Kuncsorba: 1 fő 8 órás klubvezető, 1 fő 8 órás klubgondozó osztott munkakörben látja el a feladatot Programok: - Farsangolás Húsvéti szokások megtartása Névnapok, születésnapok megünneplése Idősek Napjának megrendezése közös főzéssel Adventi programsorozat óvodásokkal Karácsonyi ünnepség Ortopédiai szűrés faluszinten CSALÁDSEGÍTÉS Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot ezen a szakterületen: 2938 probléma megoldására került sor a szolgálatnál 2011-ben. Napi átlagforgalom átlagosan 12 fő volt. Rendszeres Szociális segélyben részesülő 54 fő 55 év feletti köteles résztvenni együttműködési és beilleszkedési programban. A többiek a Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban részesültek, viszont továbbra is a szolgálat kapcsolatrendszerében maradtak. Munkához való hozzájárulásban, átképzéseikben segítenek a családgondozók. Hajléktalansággal veszélyeztetett 16 fő van a településen. Fogyatékkal élők közül 2 fővel, valamint gondnokaival, Gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat. Pszichológus heti 4 órában volt foglalkoztatva, kihasználtsága 100 %-os. Pártfogói felügyelő: havi kétszer tart fogadónapot, átl. 12 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta a kapcsolatot.

15 12 Egész évben folyamatosan érkeztek használt ruhák a lakosság részéről, valamint a Katolikus Karitasz csoport is biztosított ruhákat, amelyek szétosztásra kerültek a rászorulók között. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (tolókocsi, járóka) melyet igénybe is vett a lakosság. Hivatalos ügyek intézéséhez (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás, leszázalékolás) nyomtatvány biztosítás, kitöltésében segítségnyújtás a családgondozók részéről. Krízis segélyezés miatt folyamatosan keresték fel a szolgálat munkatársait. 70 család kapott vetőmagokat a Vöröskereszttől. Az Orczy Anna általános iskola és EPSZ szakiskola adományaként 2 alkalommal több mázsa kelkáposzta szétosztására került sor. Impulzus Egyesület TÁMOP c.-09/2 pályázatával együttműködve 12 fő tartósan munkanélküli átképzésére kerül sor. Gyermekvédelmi tv. változása miatt fő kiskorú családpótlékjának levásárlásában esetgondnoki feladatokat láttak el a családgondozók. Örményes: 1 fő 6 órás családgondozó látja el a feladatot: 5 fő aktív korú nem foglalkoztatottal tartja a kapcsolatot beilleszkedési program keretében a szolgálat. 216 esetben történt dologi javak nyújtása. 863 esetben kellett szociális és mentális esetkezelést végezni, problémát megoldani. Baptista Szeretetszolgálat adományában 210 fő részesült, melyet az intézmény dolgozói osztottak szét. 50 család kapott ingyenes vetőmagot a Vöröskereszttől, 6 fő "Nyúlunk a munkáért" program keretén belül nyulakat kapott továbbtenyésztésre. Kuncsorba: 1 fő 8 órás telephelyvezető végzi osztott munkaidőben a feladatot ben 200 fő fordult segítségért a családsegítőkhöz problémáinak megoldásában. 22 esetben foglalkoztatással kapcsolatban, 23 esetben ügyintézéshez kértek segítséget többek között. 6 fővel kötött a családgondozó beilleszkedési program megállapodást. 2 fő pártfogói felügyelet alatt áll. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Fegyvernek: Gyerekkorú lakosság száma 1506 fő. 2 fő családgondozó 7,5 órában látja el a feladatot. Örményes: Gyermekkorú lakosság száma 191 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a családgondozói munkát, aki egyben az intézmény igazgatóhelyettesi feladatát is ellátta. Kuncsorba: Gyermekkorú lakosság száma 110 fő. 1 fő a telephelyvezető, 8 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a feladatát a családsegítéssel együtt. A 3 településnél a kiemelkedően előforduló problémák, a szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek, és a gondozott kiskorúak összetétele a következő: Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (eset) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Anyagi Gyermeknevelési Szülők vagy a család életvitele

16 13 Magatartászavar Családi konfliktus Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset) Családlátogatás Hivatalos ügyek intézése Segítő beszélgetés Tanácsadás Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő) Alapellátott Védelembevett Átmeneti neveltgyermekek/családok száma 16-1 utógondozott Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a család életvitel miatti esetkezelések száma. Kiugróan magas a magatartászavaros gyermekek száma, megnövekedett az alapelllátásban és védelembe vett gyermekek száma is, amely gyermekvédelmi törvény (iskolai hiányzások) miatt történt. A jelzőrendszer hatékonyan működik a településen, 2011-ben 186 esetben küldött írásos jelzést. Nyári étkeztetés címén 2011-ben a település nem kapott támogatást ben 24 család 46 gyermeke vett részt a Művelődési Házzal közösen rendezett Karácsonyi Előzetesen márciusában megtartottuk a Gyermekvédelmi Tanácskozást, minden hónapban a jelzőrendszer esetmegbeszélést tartott, 2 alkalommal került sor esetkonferencia megtartására. A Gyámhivatal munkatársa hetente tartott fogadóórát az intézményben. Pszichológus: A pszichológus kéthetente 1 alkalommal 4 órában foglalkozott a szolgálathoz tartozó problémás gyerekekkel ben 5 fő vette igénybe javaslatunkra a szolgáltatást. A pártfogói felügyelet 12 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta havi 2 alkalommal az intézményben a kapcsolatot. Az iskola jelzése és felkérésére iskolai magatartási probléma miatt 2 alkalommal tartottunk, pedagógusok, család, önkormányzati képviselők részvételével Fórumot. Az egyiknek volt hozadéka, a másik nem valósult meg a család együttműködési hiánya miatt. Örményes: Az előző évhez viszonyítva nagyobb eltérések a családi konfliktusok megnövekedése, a gyermekek magatartászavara miatt történt. Több családlátogatás történt a problémák megoldása érdekében. Védelembe vett 5 fő van, átmeneti nevelt gyermek nincs a településen. 30 gyermek kapott a nyári étkeztetés keretében ebédet.

17 14 Kuncsorba: Növekedett a családi problémák, konfliktusok száma, amely a szülők vagy a család életviteli problémájára vezethető vissza Megnövekedett az anyagi okból segítségre szorulók száma is, ezért a családlátogatásokra fordított idő is növekedést mutat. Sokproblémás családok 40 gyermek részesült a nyári étkeztetés keretén belül melegíthető ételkonzerv formájában. 5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése Az intézmény összességében a bevételeit 101,9 %-ra, kiadásait 98,52%-ra teljesítette az eredeti előirányzathoz képest. Összességében az előirányzat e Ft-al nőtt, amit a Képviselőtestület jóváhagyott, a közhasznú foglalkoztatottak alkalmazása és egy gondozónő 2 havi foglalkoztatása miatt változott a létszám. FEGYVERNEKI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzatát e Ft-al emelte meg a Képviselőtestület. Bevételek Az étkezési térítési bevételek teljesítése csak kissé magasabb az eredeti tervhez képest. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredeti előirányzatot. Ennek több oka is van. Egyrészt, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek ( Anyák Napja, Idősek Napja). A házi gondozásért befizetett térítés is magasabb a nagyobb igénybevétel miatt. Ezek a bevételek nehezen tervezhetőek, mivel gyakran változik az igénybevevők köre. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás a közfoglalkoztatottak bér és járulék fedezete. A teljesítés magasabb a módosított előirányzathoz képest, mivel itt jelentkezik a 2010 évi kiutalatlan finanszírozás, de mivel ez a pénzmaradvány része ennek előirányzatát nem kell megemelni. Az intézményi finanszírozást 11/2011 (III.1.) sz. hat. alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest minimális megtakarítás mutatkozik. A pénzmaradványt a 23/2011.(V.2.) sz határozat szerint a telephely felhasználta. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bérfelhasználás is a módosított előirányzatnak megfelelő. Év közben megtakarítást jelentett a táppénz, betegszabadság, valamint, hogy a jutalmat nem fizettük ki a dolgozóknak, növekedés pedig a jogszabály szerint kifizetett bér kompenzáció, és a két hónapig foglalkoztatott gondozónő bére. Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása, ami az ebéd kiszállítással van összefüggésben, valamint, hogy az itt tervezett kötelező szakképzésekre kifizetett összeg nem itt, hanem a dologi kiadások között jelentkezett, valamint nem minden képzés indult el. A járulékok a járulék köteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a csak kissé magasabb az eredeti előirányzathoz képest. Az egyéb célra kapott dologi kiadás a pszichológus foglalkoztatatására jóváhagyott előirányzat, amit csak részben használtunk fel, mivel nem egész évben működött ez a szolgáltatás. Az energia felhasználást minimális megtakarítást mutat, nagy figyelmet fordítunk a takarékoskodásra. Az egyéb működési dologi kiadások előirányzatát a saját bevétel terhére növelte meg az intézmény. Erre azért volt szükség, mert sok költséget alul terveztük a tervkoncepció szerint. Ilyen kiadások voltak az irodaszer, tisztítószer, telefon díj, karbantartási kiadások. Ezek az intézmény működéséhez szükséges kiadások. A dologi kiadásoknál jelentkező megtakarítás a 2011 évi pénzmaradvány része. A támogatásértékű kiadások a 2010 évi szabad pénzmaradvány átadását jelenti a Polgármesteri Hivatal részére.

18 15 ÖRMÉNYESI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzatát 238 e Ft-al csökkentette a Képviselőtestület. Bevételek A működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. Ennek oka az volt, hogy kisebb mértékben igényelték az étkezést az ellátottak a tervezettől. Az egyéb az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredetileg tervezetett. Ennek oka, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás a közfoglalkoztatottak bér és járulék fedezete. A teljesítés magasabb a módosított előirányzathoz képest, mivel itt jelentkezik a 2010 évi kiutalatlan finanszírozás, de mivel ez a pénzmaradvány része ennek előirányzatát nem kell megemelni. Az intézmény-finanszírozást az 11/2011 (III.1.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős a megtakarítás a bevételnél leírtak miatt. Kiadások A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett bér kompenzáció és a közfoglalkoztatott bére. Megtakarítást pedig az igénybevett betegszabadság jelentett. A betegszabadság az egyéb személyi kiadásokat növelte. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. Az energia kiadások, és az egyéb működési kiadások megtakarítást mutatnak az eredeti előirányzathoz képest. Az élelmezési kiadás jelentősen elmaradt a bevételnél leírtak miatt. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2011 évi pénzmaradvány része. KUNCSORBA A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzatát e Ft-al csökkentette a Képviselőtestület. Bevételek A működési bevételeket ezen belül az étkezési bevétel csak kissé maradt el az eredeti tervtől. Oka, hogy kisebb mértékben igényelték az ebédet az ellátottak. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredetileg tervezetett. Ennek oka, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek. A támogatásértékű bevétel nincs módosított előirányzat, mivel itt jelentkezik a 2010 évi kiutalatlan finanszírozás, de mivel ez a pénzmaradvány része ennek előirányzatát nem kell megemelni. Az intézmény-finanszírozást 11/2011 (III.1.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős a megtakarítás. Oka, hogy a terv készítésekor még nem

19 16 lehetett tudni, hogy az idősek melyik fizetési kategóriába esnek, valamint csökkent az ebéd igénybevétele. Kiadások A személyi juttatások ezen belül a bér a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett bér kompenzáció. Az egyéb személyi juttatásoknál év közbeni megtakarítást jelentett, hogy a tiszteletdíjas gondozónő helyét közhasznú foglalkoztatottal töltöttük be. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a jelentős megtakarítást mutat, mivel csökkent az ebéd igénybevétele, a szociálpolitikai támogatásnál leírtak szerint. Az energia kiadás megtakarítást mutat a módosított előirányzathoz képest. Év közben kértük az előirányzat emelését, mert látszott, hogy nem fedezi a kiadást. Az egyéb dologi kiadások kissé magasabbak, mint az eredeti előirányzat, különösen a kommunikációs ( telefon ) kiadások haladták meg a tervezetett. 6./ Rövid összefoglaló értékelés az intézmény működéséről. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre szakmai munkáját. Fegyvernek: 2011-ben az intézmény ellátotti létszáma a tervezett szerint alakult. Kisebb mértékű igénybevétel az étkeztetések adagszám terén jelentkezett. A nappali ellátáson belül az Idősek Klubjai színes, változatos programokkal várták a klubtagokat. A házi segítségnyújtásban a naponta ellátottak száma nőtt, 30 főből átlag fő a naponta ellátottak száma hétfőtől-péntekig a napi 1-2 órás gondozást 9 fő kéri január 01-től csak a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszámot láthatja el az intézmény, amely gondozói létszám függvényében kerül meghatározásra. Intézményünkben 29 főre kaptunk engedélyt, elutasítani a szociális törvény miatt senkit nem lehet. A szombati étkeztetést az igénylők 50 %-a kéri. A közfoglalkoztatásban 35 fő dolgozott az intézményben. 34 fő 4 órában látott el kisegítői, karbantartói, illetve adminisztratív feladatokat, 1 fő 8 órában a hármas ikrek gondozásában segíti a családot. Elkezdtük az SOS telefonok igényfelmérését, a lakosság biztonságos életvitelének megteremtéséhez, első körben 60 fő vezetékes telefonnal rendelkező igényelte ezt a szolgáltatást.. Az igazgató és az igazgatóhelyettes tagja az Észak-alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoportnak, melynek feladata a tervezett jogszabályi változások megvitatása, javaslatok kidolgozása, gyakorlati megvalósítások vizsgálata, melynek 1 alkalommal intézményünk adott otthont. Akkreditált továbbképzésben 23 szakdolgozóból 20 fő vett részt a Törökszentmiklósi Kistérségi pályázat eredményeként. A törökszentmiklósi " Kapocs a mozgássérültekért" Alapítvánnyal együttműködve 6 fő önkéntes kiképzésére került sor Fegyvernek, Örményes vonatkozásában. Örményes: A telephelyen az ellátotti létszám a tervezett szerint alakult, az étkeztetésnél csökkent ugyan az igénybe vevők száma, viszont a nappali ellátásnál javult. Továbbra is az étkeztetettek 50 %-a igényelte jogosan a házhoz szállítást.. A kisegítő gondozónő helyett közfoglalkoztatottal oldottuk meg az ebédszállítást és a takarítási feladatokat. Növekedett a házi segítségnyújtást igénybevevők száma. Az Impulzus Egyesület pályázatában és a továbbképzési pályázatban aktívan vettek részt az ott dolgozók.

20 17 Kuncsorba: Csökkent az étkeztetést igénybevevők száma, a nappali ellátást kérők létszáma viszont nőtt. A házi segítségnyújtásban több ápolási tevékenységet kértek az ellátottak. Felerősödött az elmúlt években elkezdődött gyermekjóléti problémák, a településre beköltözött családoknál. A házi segítségnyújtást többen igényelték, több ápolási tevékenységet kértek az ellátottak. A megnövekedett feladatot a szakfeladaton az idősek klubjában foglalkoztatott gondozónő munkaidejének megosztásával oldottuk meg. A másik két telephelyhez hasonlóan az intézmény dolgozói szintén aktívan vettek részt a fentebb említett pályázatokban. A 3 településen a szakmai munkát a költségvetéssel és egymással összehangoltan, együttműködve végeztük. 7./ A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. Az intézmény a pszichológus foglalkoztatására kapott összeget egy részét a feladatra fordította, másik részét visszafizeti. A pénzügyi tervhez jóváhagyott személyi juttatásokat az intézmény felhasználta, a megtakarítás a megnövekedett dologi kiadások fedezetére szolgált. II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (1. számú melléklet 1-2. oldal) a.)az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés M.e. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen terv tény terv tény terv tény terv tény óvodás ellátottak száma 2010/2011 tanévben fő /2012 tanévben fő sajátos nevelési igényű gyerm. 2010/2011 tanévben fő /2012 tanévben fő bejáró gyermek (Tiszabőről) 2010/2011 tanévben fő /2012 tanévben fő étkező gyermekek száma (átlag) fő bölcsődés ellátottak száma fő Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 5 fővel változott. Az étkezést igénybevevők száma 1 fővel csökkent átlagosan. A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám 5 fővel emelkedett, étkezést 4 fővel többen vettek igénybe. Kuncsorba: gyermeklétszám 5 fővel csökkent, étkezést igénybevevők 5 fővel szintén csökkent. Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Csoportszám délelőtt délután Fegyvernek: Ujtelep 4 3 Központi 3 2

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014.(IX.25.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző NAPIREND Ügyiratszám /2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. április -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben