Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 67. -a alapján címet alkot. (2) Az önkormányzat Képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer Forintban, b.) bevételi főösszegét ezer Forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Polgármesteri Hivatalnak a évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A Balatonakali Önkormányzatot évben megillető normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó, a bérkiadások kiegészítő támogatását, az Önkormányzatok jövedelem differenciálását mérséklő kiegészítését, illetve a beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról jogcímek szerinti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza

2 II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Megnevezése: - Működési kiadások a összesen: eft Ebből: - személyi jellegű kiadások: eft - munkaadókat terhelő járulékok: eft - dologi jellegű kiadások: eft - speciális célú támogatások: eft (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt onként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer Forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: ezer Forint, - a felújítások a: ezer Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer Forint - támogatások a: 400 ezer Forint. 6. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, a felújítási kiadásait az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerve és az alcímek kiadási ait, kiemelt jogcímenkénti részletezéssel a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve az átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 17. számú melléklet tartalmazza. (3) A feladatmutatók állományát a 18. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak ait a 7. számú melléklet tartalmazza

3 9. (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését kiemelt onként a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: ezer Forint. Ebből ezer Forint az általános tartalék, ezer Forint céltartalék. A céltartalék jogcímeit a 9. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 10. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet adja meg. 11. Az önkormányzat költségvetési szerve - szakfeladatonként - összes bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 12. (1) Az Önkormányzat évi -felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat a évekre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza. 13. Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 4.000,- Ft/óra összegben határozza meg. 14. Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,-Ft ban határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kútról, napi egy alkalommal, maximum 1 m 3 mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvétel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja. IV. A költségvetési létszámkeret 15. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat létszám-át: - 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 22 fő az év utolsó napján határozatlan idejű foglalkoztatotti záró-létszámban állapítja meg

4 (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-át a Képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 16. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 17. (1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a Képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet. 18. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben módosítást hajthat végre. Az -módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részait. (3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok át összesen 50 ezer Forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az módosításról csak a Képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. 19. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselőtestület 500 ezer Forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer Forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg

5 (4) A polgármester 50 ezer Forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat a költségvetés terhére, erről a következő testületi ülésen beszámol. 20. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. 21. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot ,-Ft-ban határozza meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. Záró és egyéb rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Kemendy Miklós polgármester Dr. Szabó Sándor jegyző A rendelet kihirdetve: Balatonakali, február 16. Dr. Szabó Sándor jegyző - 5 -

6 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához megfelelően, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 2/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti évi tervezett működési kiadásairól és létszámáról, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási kiadásait célonként, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához, az önkormányzat évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban, 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. (1) bekezdéséhez a évi költségvetés kiemelt onként és címenként, 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően a évi céltartalék megnevezéseit tartalmazza. 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. ához a költségvetési szerv összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként, 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (1) bekezdéséhez, a évi felhasználási ütemtervről, 12. számú melléklet az Önkormányzat évi közvetett támogatásai a 12. (2) bekezdésének megfelelően, 13. számú melléklet az Önkormányzat hitelállománya 12. (3) bekezdésének megfelelően, 14. számú melléklet az Önkormányzat évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 12. (4) bekezdésének megfelelően, 15. számú melléklet a Balatonakali Önkormányzat állami támogatásai 4. (3) bekezdésének megfelelően, - 6 -

7 16. számú melléklet az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek kimutatása 7. (1) bekezdése szerint, 17. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 7. (2) bekezdés szerint, 18. számú melléklet mutatószámok állománya 7. (3) bekezdése szerint

8 1. számú melléklet A 2/2009. (II.16.) költségvetési rendelete 2. -ához címrend Cím száma és neve Alcím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal I. Önkormányzati igazgatási tevékenység. 2. Önkormányzat II. Önkormányzat - 8 -

9 2. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi mérlege Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. IV. Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

10 2/a. számú melléklet az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi bevételei Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 3.2. Központosított ok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 9. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 10. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

11 3/a. számú melléklet az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú bevételei Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 3.2. Központosított ok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

12 3/b. számú melléklet az 2/2009 ( II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévő beruházások címzett és 10. céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási 12. célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

13 3/c. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi bevételi forrásonként Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított ok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

14 Sorsz. 4. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú kiadásai Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Általános tartalék Céltartalék 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

15 4./a számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi kiadásáinak a és teljesítése Sorszám Megnevezés Gazdálkodási jogkör Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt ok szerint) Előző évi Tárgy évi 1 Igazgatási tevékenység önálló Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Átadott pe Mindösszesen Létszám (fő) Önkormányzat önálló Kisegítő mezőgazdasági szolg. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Beruházás 500 Mindösszesen Létszám (fő) Helyi utak Felújítás Mindösszesen Közutak, hidak üzemeltetése Dologi kiadások Felújítás Mindösszesen Saját v. bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Beruházás Mindösszesen Máshová nem sorolható szer. Átadott pénzeszköz Mindösszesen Tűzvédelem és katasztrófa Átadott pénzeszköz Mindösszesen Város és községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Beruházás Mindösszesen Létszám (fő) Köztemető fenntartási feladatok Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok

16 Dologi kiadások Beruházás Minösszesen Közvilágítási feladatok Beruházás Dologi kiadások Mindösszesen Óvodai nevelés iskolai előkész. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Létszám (fő) Nappali rendszerű oktatás Átadott pénzeszköz Mindösszesen Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Mindösszesen Fogorvosi szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Védőnői szolgálat Pénzeszköz átadás AHT belülre 50 Mindösszesen Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Kisegítő alapellátás Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Mindösszesen Rendszeres szociális pénzb.ell Munkaadókat terh. járulékok Ápolási dij normatív Ápolási dij Mindösszesen Rendszeres gyermekvéd.pénz Átementi segélyek Rászorultságtól függő Átadott pénzeszközök Mindösszesen Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek ell Mindösszesen Eseti pénzb. szoc. ellátások Étkeztetés

17 Segély Mindösszesen Eseti pénzb. gyermv. ellátások Átmeneti segély Mindösszesen Szennyvíz elvezetés és kezelés Dologi kiadások Felhalmozási célú hitel Beruházás Mindösszesen Települési hulladékok kezelése Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Mindösszesen Egyéb szórakoztatási és kult tev. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Beruházás Mindösszesen Létszám (fő) Közművelődési könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok 96 Dologi kiadás Átadott pénzeszköz 160 Beruházás 389 Mindösszesen Sportcélok és feladatok Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadás 172 Átadott pénzeszköz Mindösszesen Fürdő és strand szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Átadott pénzeszköz 70 Dologi kiadások Beruházás Mindösszesen Létszám (fő)

18 5. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként Felújítási kiadást nem tervez. Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi. évi számított. évi számított = Kossuth tér

19 6. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi 2010 évi számított 2011 évi számított = I. Beruházások Közvilágítás Hóvirág utca járda Ravatalozó előtető Telek közművesítése Strandra lépcső belépő 800 Akadálymentesítés Strandi villamosítás 800 II. Nem beruházási kiadások Lakásépítés támogatása BAHART részvény III. Hiteltörlesztések Szennyvízcsatornázás Kossuth u. 45. ingatlan Fejlesztési kiadások összesen

20 7. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak a éves bontásban Az Önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladatai Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi évi számított ) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások Szennyvízcsatornázás Kossuth u. 45. ingatlan

21 Sorsz. az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi kiadásai Megnevezés Előző évi 8. számú melléket 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

22 8 számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkrományzat Polgármesteri Hivatala 2009 évi kiadásainak a Sorsz. Intézmény / szakfeladat Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év összege %-a összege %-a összege %-a Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen (1-4) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

23 8 számú melléklet folytatása az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi kiadásainak a és teljesítése Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/Előző év Előző év Tervezett Terv/Előző év összege %-a összege %- a összege %- a össuege %-a össuege %-a

24 8 számú melléklet folytatása az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi kiadásainak a és teljesítése Egyéb kiadás Ebből Létszám Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett összege %-a Terv/előző év

25 9. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. kötlségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi céltartaléka Sorsz. Feladat/cél 2009 évi Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Szennyvízelvezetés hitel fedezet Képviselőtestület Összesen

26 Az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez önkormányzati hivatal költségvetése (szak) feladatonként 10. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevétel Előző év Bevétel Terv év Kiadás Előző év Kiadás Terv év 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgálat Helyi utak fenntartása Közutak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznos Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás Polgári védelem Máshová nem sorolható tevékenységek Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartása Közvilágítási feladatok Finanszírozási műveletek 13. Önkorm. Feln. N. terv. elsz Óvodai nevelés isk. előkészítés Nappali rendszerű oktatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés kezelés Települési hulladékok kezelése Egyéb szórakoztató tevékenység Közművelődési könyvtár 30. Közművelődési könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok Fürdő és strand szolg Összesen: Általános tartalék Céltartalék Összesen:

27 11. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi -felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel 5. Előző havi záró pénzállomány Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró 13. pénzállomány és 12 különbsége)

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

,Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.10.) Ök.sz. rendelete

,Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.10.) Ök.sz. rendelete ,Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.10.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4 /2004/ II.11. / ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4 /2004/ II.11. / ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4 /2004/ II.11. / ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (II.11.) számú

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

I. A rendelet hatálya. A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2007./III.06./ rendelete Az Marcaltő község Önkormányzata és Szervei 2007.évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Marcaltő község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben