Dél-Cserhát LEADER+ 4. Tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Cserhát LEADER+ 4. Tájékoztató"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 8 oldal Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport Vezető Szervezet: Héhalom Önkormányzata Dél-Cserhát LEADER+ 4. Tájékoztató Örömmel értesítjük a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport valamennyi résztvevőjét, a tagtelepülések lakosságát, vállalkozóit, civil szervezeteit, hogy az MVH Irányító Hatóság Vezetőjének döntése értelmében Akciócsoportunk sikeresen bejutott a magyarországi AVOP LEADER+ támogatást elnyert akciócsoportok közé március 13-án volt a Parlamentben az ünnepélyes eredményhirdetés és reméljük, hogy a helyi területi pályázati és fejlesztési programok megvalósítását nagyon rövid időn belül megkezdhetjük. Ebben a két éves ciklusban 90,000,000 forint értékű LEADER támogatással kb millió Ft összértékű fejlesztés megvalósítására nyílik lehetőség. A Dél- Cserhát Akciócsoport Gesztorszervezete, a Pályázatot készítő kozárdi EurAgro csapat nevében köszönjük az előkészítő folyamatban Önök által nyújtott segítséget. Kérjük, már most gyűjtsék ötleteiket a közelgő LEADER+ helyi pályázatokra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport tagtelepülésein (Bér, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Palotás, Szarvasgede, Szirák, Vanyarc) lakókat, hogy a április 11-től május 5-ig megrendezett Falufórumok folytatásaként minden faluban újabb lakossági LEADER Fórumokat tartunk, ahol a pályázati- felhívásokról (pályázati adatlap, kitöltési útmutató, kötelező mellékletek) és példákról, a leggyakrabban feltett kérdésekről, valamint a finanszírozási lehetőségekről lesz szó. Ezúton is szeretnénk mindenkit biztatni és ösztönözni arra, hogy a rendelkezésünkre álló elnyert Európai Uniós LEADER támogatás teljes egésze december 15-ig szerződéssel alátámasztva lekötésre kerüljön, mert az a pénzösszeg, amit eddig a határidőig nem kötünk le, az nem is jön be az országba, tehát elvész. Érdemes tehát mindenkinek elgondolkodnia azon, hogy mit is szeretne valójában a háza körül, a vállalkozásában, a saját településén megvalósítani. A LEADER+ helyi pályázatokkal kapcsolatosan fontos tudni, hogy a pályázatok megjelenése 1-2 héten belül várható, és a megjelenést követően a weboldalról lesz letölthető a teljes pályázati felhívás, valamint az INFORMÁCIÓS PONTOKON (http://www.euragro.hu/leaderinfopont.htm) a Polgármesteri Hivatalokban is hozzá lehet jutni nyomtatott formában a pályázati dokumentumokhoz. A szinte minden

2 2. oldal, összesen: 8 oldal háztartásba eljutó rikkancsokban is fel fogjuk hívni a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport valamennyi polgárát a pályázatok megjelenésére. A következőkben ismertetjük az akciócsoport intézkedési tervét, amelyben az intézkedéseket, a célokat, a célcsoportokat, az alintézkedéseket, az intézkedések tartalmát, tárgyát, valamint a maximális támogatási összeget (azt a maximális forintösszeget jelenti, amelyet a pályázat teljes költségvetéséből a támogatási arányok figyelembe vételével - támogatás céljából igényelni lehet a meglévő saját erő kiegészítése mellé) és az átlagos projekt. AZ AKCIÓCSOPORT INTÉZKEDÉSI TERVE: I. Intézkedés: Környezetkímélő agrártermelés, helyi termékek előállítása, a térségi feldolgozás fejlesztése Célja: Térségre jellemző termék-előállítás elősegítése 1. alintézkedés: Elfelejtett gyümölcsfajok termesztése (pl. naspolya, mandula, kajszibarack, birsalma, véralma, körte, cseresznye) Tartalma, tárgya: Szaporítóanyag beszerzés, telepítési költségek támogatása, kerítésépítés, permetezőgép vásárlása 2. alintézkedés: Őshonos legeltetéses állattartás fejlesztése, tartási körülmények megteremtése (tenyészanyag beszerzés, illetve a létesítmények építésének - ólak, kerítés - támogatása) Tartalma, tárgya: Tenyészanyag beszerzés, tartási hely kialakítása 3. alintézkedés: Növényi- és állati termékek értéknövelő házi feldolgozása (az akciócsoport területén előállított növényi- és állati termékek feldolgozása a cél, hogy pl. az őshonos mangalica ne bőrében hagyja el a térséget, hanem helyben feldolgozva történjen az értékesítése) Tartalma, tárgya: Házi feldolgozás eszközigényének támogatása II. Intézkedés: Hagyományőrző tevékenység és természetes anyagokat használó kézműves mesterségek fejlesztése Célja: Történelmi, kulturális hagyományok megőrzése 1. alintézkedés: A mesterségek történetét, munkafolyamatait

3 3. oldal, összesen: 8 oldal bemutató helyek kialakítása (pl. kosárfonás, fazekas-, cserepes mesterségek) Tartalma, tárgya: Bemutatóhelyek kialakítása 2. alintézkedés: Elfeledett mesterségek újraélesztése Tartalma, tárgya: Hagyományos nyersanyagok előállításának és kézműves eszközigény beszerzésének támogatása 3. alintézkedés: Kulturális hagyományok ápolása (táncház, népi tánc, népdalkör, stb.) Tartalma, tárgya: Hagyományőrző tevékenységet folytató csoportok támogatása III. Intézkedés: Helyi természeti, épített és kulturális értékek turisztikai bemutatásának elősegítése Célja: Térségi adottságok turisztikai hasznosítása 1. alintézkedés: A turisztikai értékek, szabadidő programok létrehozása (kerékpárutak kialakítása, a természetjárás ösztönzése, tanösvények kijelölése, horgászhelyek létesítése, lovaglás) Tartalma, tárgya: Útvonalak kialakítása, bővítése 2. alintézkedés: Térségi fesztiválprogramok tartalmi gyarapítása, helyszínének fejlesztése (az akciócsoport területén megrendezett fesztiválok, rendezvények színvonalának emelése, programajánlatának bővítése, valamint helyszínének - színpad, sátor - fejlesztése Tartalma, tárgya: Programok tartalmi gyarapítása, helyszínek fejlesztése 3. alintézkedés: Látványműhelyek, élményporták szolgáltatási és fogadó feltételeinek kialakítása (a térségbe látogató turisták fogadása, elhelyezése a létrehozott látványműhelyeknél és élményportáknál Tartalma, tárgya: Szolgáltatási és fogadó feltételek kialakítása IV. Intézkedés: A térségi közösségi marketing erősítése Célja: Helyi termékek értékesítésének elősegítése

4 4. oldal, összesen: 8 oldal 1. alintézkedés: A térségi termékek bemutatásának és piacra jutásának elősegítése (internetes információs rendszer létrehozása, amely lényeges megkönnyíti az akciócsoport területén előállított növényi- és állati termékek bemutatását, értékesítését) Tartalma, tárgya: Internetes információs rendszer létrehozása 2. alintézkedés: Egységes, az összetartozást is szimbolizáló térségi információs tájékoztató rendszerek kialakítása (térségi információs tájékoztató rendszer kialakítása, amely pl. információkat szolgáltat a tagtelepüléseken megrendezett fesztiválokról, rendezvényekről, valamint olyan tájékoztató táblák kihelyezése, amely megkönnyítik az idelátogató turisták tájékozódását) Tartalma, tárgya: Térségi információs tájékoztató rendszerek kialakítása, tájékoztató táblák elhelyezése 3. alintézkedés: Térségi jellemző ismertető védjegy kifejlesztése (a 15 tagtelepülést szimbolizáló ismertető védjegy kifejlesztése, amely fokozza a térségben előállított termékek megismerését, helyben történő értékesítését Tartalma, tárgya: Ismertető védjegy létrehozása V. Intézkedés: Ismeretátadás, oktatás, környezettudatos nevelés, oktatási segédeszközök beszerzése Célja: Szakmai alapismeretek, fogások oktatása 1. alintézkedés: A mezőgazdasághoz, különösen a gyümölcs- és gyógynövénytermesztéshez kapcsolódó képzések Tartalma, tárgya: Oktatás 2. alintézkedés: Hagyományos kézműves mesterségek oktatása Tartalma, tárgya: Oktatás 3. alintézkedés: Informatikai és számítástechnikai képzések. Alapfokú iskola utáni idegen nyelvi oktatás. A vidéki turizmus és házi vendéglátó képzés kiterjesztése (alapfokú ismeretek szerzésének támogatása, amelyek segítségével az idelátogató turistákat vendégül lehet látni, útba lehet igazítani) Tartalma, tárgya: Oktatás VI. Intézkedés: Az életképes kistérségi vállalkozások támogatása, foglalkoztatás ösztönzés

5 5. oldal, összesen: 8 oldal Célja: Vállalkozások és foglalkoztatás elősegítése 1. alintézkedés: Új vállalkozókat segítő inkubátor-funkciók létrehozása, vállalkozások beindítása, termékfejlesztés. A vállalkozások pénzügyi feltételeinek segítése, pályázati tanácsadás Tartalma, tárgya: Tanácsadás és pénzügyi támogatás 2. alintézkedés: Regionális és nemzetközi tőkebevonás összehangolt megszervezése (azok a pályázók részesülnek támogatásban, akik regionális és nemzetközi tőke bevonását segítik elő az akciócsoport területére) Tartalma, tárgya: Tőkebevonást elősegítő szervezet támogatása 3. alintézkedés: Fiatal-, női-, roma munkavállalók foglalkoztatásának segítése (azokat a pályázókat támogatjuk, akik fiatal- és/vagy női- és/vagy roma munkavállalók foglalkoztatását valósítják meg) Tartalma, tárgya: Foglalkoztatás támogatása VII. Intézkedés: Vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése Célja: Vállalkozói összefogás előmozdítása Célcsoportja(i): Vállalkozások 1. alintézkedés: A helyi vállalkozások felkutatása, termékeiről, anyag- és beszállítói szükségletükről adatbázis létesítése. A térségi kommunikáció (vállalkozói levelező lista) technikai hátterének megteremtése. Az akciócsoporton belüli vállalkozói klub megszervezése. Térségi kapacitás- és termékbörze szervezése Tartalma, tárgya: Adatbázist létrehozó vállalkozó támogatása VIII. Intézkedés: A minőségbiztosítási rendszerek alkalmazásának elősegítése Célja: Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének elősegítése Célcsoportja(i): Vállalkozások 1. alintézkedés: A térségi termelő és szolgáltató vállalkozások minőségtanúsítási igényeinek felmérése. A HACCP, EUREPGAP és más (pl. ISO) minőségbiztosítási rendszerek lényegének megismertetése a vállalkozókkal Tartalma, tárgya: Tájékoztató rendezvények támogatása

6 6. oldal, összesen: 8 oldal 2. alintézkedés: A vállalkozások minőségbiztosítási rendszereknek való megfelelésének támogatása Tartalma, tárgya: Minőségbiztosítás bevezetésének támogatása IX. Intézkedés: A megújuló energiaforrások feltárásának és hasznosításának segítése Célja: Megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeinek megismertetése Célcsoportja(i): Helyi lakosság, vállalkozások 1. alintézkedés: A térségben keletkező biomassza környezet- és készletkímélő energetikai hasznosításának felmérése (azokat a pályázókat támogatjuk, akik felmérik az akciócsoport területén keletkező mezőgazdasági, ipari melléktermékek mennyiségét, milyenségét) Tartalma, tárgya: Tanulmány elkészítésének támogatása 2. alintézkedés: A napenergia hasznosítás (napkollektorok, napelemek) alkalmazásának megismertetése, mintarendszerek létesítése Tartalma, tárgya: Tájékoztató rendezvények támogatása 3. alintézkedés: Megújuló energiaforrások kommunális és ipari hasznosításának elősegítése Tartalma, tárgya: Tájékoztató rendezvények támogatása LEGGYAKRABBAN FELTETT KÉRDÉSEK: 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre? A pályázat benyújtására jogosultak körét a megjelenést követően a pályázati felhívás tartalmazza, de általánosságban elmondható, hogy az Akciócsoport (ACS) területén élők, az ACS területén bejegyzett mikrovállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok képezik a jogosultak körét. 2. Hogyan lehet pályázni? Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) regisztrációs számmal és hiánytalanul, pontosan kitöltött pályázati csomaggal. 3. Mi a regisztrációs szám és hogyan lehet igényelni? Az ügyfél országosan egységesen képzett egyedi azonosító száma, mely 10 jegyből álló szám. A regisztrációs számot a falugazdászon keresztül a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivataltól kell kérni, mint támogatásigénylő.

7 7. oldal, összesen: 8 oldal 4. Hogyan kell a pályázatot benyújtani? A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott vagy grafikusan tárolt pályázatok feldolgozására nincs lehetőség, azok hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek. A kitöltött pályázati formanyomtatványt egy eredeti nyomtatott és két másolati példányban, valamint egy CD-R lemezre rögzített formában kell benyújtani. A pályázati adatlap valamennyi oldalát a pályázó szervezet vagy a hivatalos képviselőjének aláírásával el kell látni. 5. Hogyan lehet beszerezni a pályázati adatlapokat? A pályázati adatlapokat a megjelenést követően a weboldalról lehet letölteni, valamint személyesen az EurAgro Kft. irodájában (3053 Kozárd, Külterület 095) lehet nyomtatott formában hozzájutni. 6. Hogyan lehet kitölteni a pályázati adatlapokat? A pályázati adatlapokat kizárólag számítógép segítségével lehet kitölteni. A formanyomtatvány kitöltése során mindvégig törekedni kell a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdésére azért nem tud válaszolni, mert az nem vonatkozik a pályázatára, kérjük, hogy ezt a tényt a pályázatomra nem vonatkozik bejegyzéssel jelezni a formanyomtatvány megfelelő helyén. 7. Hogyan lehet pályázati tanácsadásért fordulni? Pályázati tanácsadásért munkaidőben 7-17 óráig személyesen az EurAgro Kft. irodájában, valamint telefonon az alábbi számokon lehetséges: Tel/Fax: / , Dr. Hajas Pál ( ) Igazgató, Kodák József ( ) Cégvezető, Olajos József ( ) Projekt Menedzser 8. Milyen szempontokra kell figyelni a pályázati kiírással kapcsolatban (nem teljes lista)? Jogosultsági feltétel, vissza nem térítendő támogatás, kizárási okok, jogszabályi háttér, elismerhető költségek köre, kiválasztás folyamata, beszámolási-, jogorvoslati lehetőség. Hiánypótlás nélküli elutasítás: benyújtási határidőt meghaladta a postára adás dátuma, aláírások hiányoznak, nem megfelelő példányszámban került benyújtásra a pályázat, formailag nem egyezik meg a pályázati adatlap, pályázó jogosultsága nem

8 8. oldal, összesen: 8 oldal megfelelő, fejlesztés helye szerinti jogosultság nem megfelelő (nem a HACS területe). Hiánypótoltatható dokumentumok (kézhez vételtől számított 15 nap a határidő): alapítás ideje, pályázó jogállását bizonyító dokumentum, TEÁOR szám, lakhely, székhely, levelezési cím, hivatalos képviselő neve, adószám, statisztikai szám, megvalósítás helyének tulajdoni viszonya (tulajdoni lap), megvalósítás időtartama, pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok, kiírásnak megfelelő elismerhető költségek, mellékletek (ÁFA nyilatkozat, ÁFA visszaigénylés). 9. Hány árajánlatot kell kötelezően a pályázathoz csatolni? Épületek, gépek, berendezések esetén 2 db azonos műszaki tartalmú árajánlatot kell csatolni. 10. Honnan lehet gyümölcsösbe oltványt beszerezni? Ellenőrzött faiskolából lehet oltványt beszerezni. 11. Honnan lehet őshonos mangalica malacot vagy magyar szürke borjút beszerezni? Ellenőrzött törzstenyészetből. Kérjen tájékoztatást a Gesztortól. 12. Milyen mértékű a támogatás a különböző pályázatoknál? A támogatás mértéke jövedelemtermelő beruházás esetén 45 százalék, nem jövedelemtermelő beruházás, illetve nem beruházás jellegű pályázatok esetében ez az arány elérheti a százalékot is, ami függ a pályázók körétől. 13. Várhatóan hány nap áll majd rendelkezésre a pályázatok elkészítéséhez? Előreláthatólag 1 hónap áll majd a pályázók rendelkezésére a pályázatok elkészítéséhez. Copyright 2005 by EurAgro Ltd., Hungary * All rights reserved.

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1)

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1) Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. április A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A 76/2011. (VII. 29.) VM

A 76/2011. (VII. 29.) VM Gyakran Ismételt Kérdések Vállalkozói alapú fejlesztésnél a pályázó amennyiben őstermelő illetve kézművesek, népi kismesterségek esetében önálló tevékenységet végző magánszemély, úgy nem kell vállalkozóvá

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 1. LEADER Intézkedési Terv Gazdaságfejlesztés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi adottságok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség.

Részletesebben

2013. évi LEADER kiírás

2013. évi LEADER kiírás 2013. évi LEADER kiírás Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Közgyűlés 2013. április 15., Zalacsány Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006

Kisújszállás Város Önkormányzatának. Közvetítő Szervezete. Működési Kézikönyv. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Város Önkormányzatának Közvetítő Szervezete Működési Kézikönyv ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0006 Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása 1 2 1. A Programalap felépítése 1.1. Elvárt célok,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Hírlevél 2014. április

Hírlevél 2014. április Hírlevél 2014. április Nyertes turisztikai pályázatok 2.o Tervezhet a Mezöföldi Híd a 2014-2020-as idöszakra 3.o Megyei vidékfejlesztési tanulmányok MNVH-támogatással 5.o Magyar Kézmüves Remek 2014. pályázati

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben