Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! gondolatok az energiáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! gondolatok az energiáról"

Átírás

1 Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! gondolatok az energiáról A publikáció központi témája az egészségügyi intézmények energiafelhasználása köré szerveződik. Többek közt a dél-alföldi régió energetika helyzetének bemutatása és ezen adatokból levonható következtetések, az energiacsapdából történő kilépés lehetőségei, valamint két energetikai fejlesztéssel kapcsolatos projekt bemutatása és tapasztalatai a projektmenedzser szemével. A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet gazdasági igazgatójának május 21-én, az EGVE kongresszuson tartott előadása anyagának kivonatát olvashatják. Pásztor István Energiafelhasználás a dél-alföldi régióban Felmérést készítettem a dél-alföldi régió kórházainak as energetikai helyzetéről. A kitöltendő kérdőívet minden illetékes kórházhoz eljuttattam. Az exploratív kérdőívek kitöltését 11 kórház végezte el, és küldte vissza nekem. Kutatásom alapkérdése a felhasznált energiafajták mennyiségére és beszerzési árára, valamint a kórházak pályázati aktivitására irányult. Azt szerettem volna megtudni, hogy van-e számottevő különbség a beszerzési árak között és azt, hogy azon intézmények, amelyek valamilyen alternatív energiaforrásokat használnak, valóban kevesebbet költenek-e energetikai kiadásokra. Ugyanis az egyre szűkülő finanszírozási keretek között minden gazdasági igazgatót foglalkoztatnak azok a lehetőségek, ahol csökkenteni tudják intézményük energetikai kiadásait, ezzel egyenes arányban nő a konkrétan gyógyításra fordítható összeg is. Itt jegyezném meg, hogy a kórházaknak, mint egészségügyi szolgáltatóknak a gyógyításra és ennek költségeinek fedezésére kellene összpontosítani, ezért a lehető legminimálisabb szintig csökkenteniük kell az energiára fordított kiadásokat (1 2. ábra). A rendelkezésemre bocsátott adatok kiértékelése utáni középértékes számítással a következő összegző eredményt kaptam. Az egészségügyi intézmények energiafelhasználása a következőképpen alakul: legtöbb mennyiség a villamos energiából fogy átlagosan 66%, ezt követi a földgázfelhasználás, amely átlagosan 33%, és legkevesebb mennyiség a vízből szükséges, ami csupán 1%. De ez utóbbi érték sem elhanyagolható, ugyanis m 3 -ről beszélünk. Legtöbb villamos energiát a kecskeméti és a legkevesebb villamos energiát a deszki kórház használta el. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy az intézményben szolár energiát is használnak 238 MJ értékben. A földgáz mennyiségének használatában is a kecskeméti kórház élvez prioritást, a kiskunhalasi kórházban nincs földgázhasználat, ugyanis ők hőenergiát vásárolnak. Erre a megoldási módra érdemes figyelni, ugyanis összehasonlítva, egy hasonló kaliberű ágyszámmal bíró kórházzal szemben éves szinten kb. 250 millió Ft-ot tudnak megspórolni. Másik kiemelkedő intézmény a makói kórház, ahol a termálvízből származó energiát hasznosítják, így kb. 60 millió Ft marad a kórház költségvetésében éves szinten. Az energiafelhasználás természetesen arányos az ágyszámokkal, ahol több az ágyszám, ott több az energiafelhasználás mennyisége is (3 5. ábra). A gáz beszerzési ára 76 és 129 Ft/m3 között változik. Ez igen nagy különbség, ha a felhasznált mennyiségeket is figyelembe vesszük. A következő diagram az intézmények havi szintű energiaköltségeit mutatja be. Legtöbb kiadással a kecskeméti megyei kórház bír, ez köszönhető a magas villamosenergia- és földgázhasználatnak. Az ágyszámhoz viszonyított energiakiadások a legkevesebbek a kiskunhalasi, a deszki és a makói kórházakban. Mindhárom intézményben üzemeltetnek valamiféle energiahatékony módszert (6. ábra). Az energiacsapdából való kikerülés lehetőségei Az energiahatékonyság több elem egyszerre történő alkalmazásával lehet a legoptimálisabb és legsikeresebb. Ezen elemek a következők: az energia hatékony előállítása, az energia hatékony felhasználása, 14 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1.

2 1. ábra. Éves energiafelhasználás Földgáz m 3 Villamos energia KWh Víz m ábra. Átlagos energiafelhasználás százalékos arányban Víz 1% Gáz 33% Villany 66% és az energiaveszteségek csökkentése, valamint a liberalizált energiapiacra lépés. Ezekhez pedig a posszibilis európai uniós pályázatokat lehetőség szerint igénybe kell venni. Az energia hatékony előállításánál gondolok a megújuló energiafajták használatára, amivel a költségek jelentősen csökkenthetők, ezenfelül környezettudatos gondolkodásmódra utalnak. A megújuló energiafajtákból kiemelem a napenergiát. A Nap sugárzó teljesítményének a Földet érő része körülbelül 173 x 1012 kw, amely több ezerszerese az emberiség jelenlegi energiaigényének. A napenergia közvetlen hasznosításának legelterjedtebb módjait két fő csoportba lehet sorolni. Ezek egyike az ún. passzív hasznosítás, amikor külön kiegészítő eszköz, berendezés nélkül tudjuk a napenergiát hasznosítani, ehhez szükséges a megfelelő tájolás, a célszerű üvegezés, a hatékony szigetelés és az alkalmas szerkezeti anyagok megválasztása. Azonban ahhoz, hogy a napenergia adta lehetőségeket hatékonyabban ki tudjuk használni, érdemes olyan technológiai megoldásokat alkalmazni, amelyek speciálisan a napenergia befogására és hasznosítására készültek, ez a másik megoldás az ún. aktív hasznosítás. A napenergiát hasznosító rendszerek felhasználásuk alapján lehetnek: használati meleg vizet előállító rendszerek, épületek fűtését ellátó rendszerek, uszodafűtést ellátó rendszerek és épületek hűtését ellátó rendszerek. A napenergiával üzemelő rendszerek gazdaságosságára a következő megállapítás tehető. Magyarországon a hagyományos energiahordozói árak rohamos emelkedésével megdőltek azok a prognózisok, amelyek a napenergia aktív hasznosításának elterjedését a jelentős beruházási költsége miatt és csekély folyamatos ráfordításai ellenére, legfeljebb az ezredfordulót követő évtizedre valószínűsítették. Ehelyett a megvalósítás-beruházás költségei alig növekedtek, illetve más berendezésekéhez képest csaknem stagnáltak. A folyamatos ráfordítás költségei pedig elenyészők a manapság 3,5-4-szeresére növekedett hagyományos villamos energia, földgáz, pébégáz, távhőenergiák fogyasztói árához képest. A napenergia tartós felhasználási lehetőség, mert bőséges, tiszta, szabadon hozzáférhető és mindenütt rendelkezésre álló energiát biztosít most, és az elkövetkező évmilliárdok során. A napenergia maximális kiaknázása szükséges lépés ahhoz, hogy biztosíthassuk a fenntartható energiaellátást, megvédjük bolygónkat és az elkövetkező generációk egészségét. A Kárpát-medence, de különösen Magyarország területe alatt a földkéreg az átlagosnál vékonyabb, ezért hazánk geotermikus adottságai igen kedvezőek. A geotermikus energia hordozóját hazánkban döntően a termálvíz képviseli, amely a EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1. 15

3 3. ábra. Gáz beszerzési ára (Ft/m 3 ) n. a nagy vastagságú, több helyen 6 km-t is meghaladó üledékes kőzetösszetételek porózus permeábilis tartományait tölti fel. A hazai termálvíz-hasznosítás eddigi és jelenlegi állapotát elemezve a következők állapíthatók meg: A hasznosítás iránya alapvetően kettős: direkt hőhasznosítás, illetve balneológia. A hőhasznosítás szezonális jellegű, az év mintegy 180 napjára terjed csak ki, a balneológiai célú alkalmazáson belül viszont a hőhasznosítás mértéke nem számottevő. Geotermikus alapú villamosenergia-termelés egyelőre nincs. A geotermikus energia gyakorlatilag kifogyhatatlan, de nálunk csak egyes helyeken koncentrálódó, helyi energiaforrás. A hazai geotermikusenergia-hasznosítás optimalizálásának követelményei a következőkben foglalhatók össze. A hasznosítás alapvető feltétele a vízügyi előírásokat figyelembe vevő, a tároló- és környezetvédelmet biztosító rendszer kialakítása. Az alapvető cél a többlépcsős integrált hasznosító rendszerek létrehozása. A leggyakoribb hasznosítási mód a lakossági, kommunális, mezőgazdasági létesítmények fűtése, amelyet a komplett hasznosítás megfelelő hőmérsékleti szintjén célszerű igénybe venni. A szél teljes mozgási energiáját 100 TW teljesítményűre becsülik. Azonban ennek csak bizonyos hányadát lehet hasznosítani. A gazdasági megfontolások azt mutatják, hogy a szelet elsősorban azokon a vidékeken érdemes kiaknázni, ahol a szélsebesség évi átlaga meghaladja a 4-5 m/s értéket. Ez többnyire csak tengerparti helyeken van így, ezért Magyarország viszonylag szélcsendes zugnak számít, még ha ezt egyegy tomboló helyi vihar cáfolja is, ráadásul a szél energiasűrűsége aránylag kicsi, W/m2. Ez mutatja, hogy saját célra az energia előállítása a szél segítségével ma már feltétlenül gazdaságos. Magyarországon a vízenergia használata is nagyon alacsony, ugyanis a vízrendszer jellegéből adódóan Magyarországon hihetetlenül alacsony a folyók esése, világ legalacsonyabb esésű folyói kategóriájába sorolhatóak. Ilyen viszonyok mellett gazdaságossági szempontból az energetikai kihasználásra nem sok remény van, és nem is lenne gazdaságos. A biomassza, mint energiahordozó fontosabb jellemzői: megújulása a fotoszintézisnek köszönhető, az energia tárolása az által valósul meg, hogy a fotoszintézis során a növényekben létrejövő szerves anyagokban kémiai energia formájában raktározódik el a napfény energiája, az energetikai hasznosítást úgy lehet megvalósítani, hogy nem növeljük a légköri szén-dioxid mennyiségét, ami nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését. A biomassza, mint energiaforrás a következőképpen hasznosítható: tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy kémiai átalakítás után folyékony üzemanyagként vagy éghető gázként. A biomassza energetikai célokra történő hasznosításának előnyei Kén-dioxid-kibocsátás csökkenése. A tüzelési célokra hasznosított biomassza kéntartalma minimális általában 0,1% alatt van. Kisebb mértékű koromkibocsátás. Policiklikus aromás szénhidrogének kibocsátásának csökkenése. A szén-dioxid-kibocsátás nullának tekinthető, hiszen 16 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1.

4 az elégetett üzemanyag által az atmoszférába jutó szén-dioxid-mennyiséget az előző évben kötötte meg fotoszintézise során a termesztett magas olajtartalmú haszonnövény. A biogáz hasznosítási lehetőségei termikus hasznosítás: gázmelegítők, gázégők, komplex hasznosítás: elektromos és termikus; gázmotor/ turbina generátorral és hőcserélő, mechanikus és termikus: 4. ábra. Villamos energia beszerzési ára intézményenként (Ft/KWh) ábra. Víz beszerzési ára (Ft/m 3 ) EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1. 17

5 6. ábra. Összesített havi szintű energiakiadások intézményenként (ezer Ft) gázmotor/gázturbina és hőcserélő, valamint mechanikus hasznosítás. Az általam végzett felmérésben részt vevő intézmények közül csak 18% használ megújuló energiaforrást (7. ábra). Nagyon fontos lenne, ha a magyar egészségügyi szolgáltatást végző intézmények csatlakoznának a megújuló energiaforrást használó intézményekhez. Az energia hatékony felhasználásánál felmerül az épületeken belüli átgondolt és hatékony hőelosztás kérdése. A hőérték meghatározásánál figyelembe kell venni a hőérzetünket befolyásoló tényezőket. A hőt szabályozhatjuk és 7. ábra. Megújuló és nem megújuló energiát használó intézmények aránya Megújuló energiát használó intézmények 18% Megújuló energiát nem használó intézmények 82% javíthatjuk egyénileg állítható fűtéssel, hővédő tapétákkal, párologtatással és színek használatával. A hőhidakon keresztül gyakran a környezetbe távozik a hőenergia jelentős része, így energiaveszteség jön létre. A legmodernebb nyílászáró- és homlokzati rendszerek segítségével jelentősen csökkenthetők az üzemeltetési költségek mind az új építésű, mind pedig a felújított épületekben. Nagyon sok energia megtakarítható az elektromos berendezések optimális használatával, és olyan korszerű készülékek használatával, amik kis mennyiségű energiával is tökéletesen működnek. Jelentős energiát lehet megtakarítani, ha hagyományos izzók helyett kompakt izzókat használunk. A papír kérdéskörét azért tettem bele beszámolómba, mert közvetve nagyon sok energia megtakarítható azzal, ha a papírfelhasználást drasztikusan csökkentenénk, és emellett újrafelhasznált papírt használnánk az intézményeinkben. Ugyanis a papírok előbb vagy utóbb a hulladéklerakóban végzik, és a lebomlása során metángáz szabadul fel, ami az üvegházhatás legfőbb okozója. Egy érdekes adat az újrafelhasznált papírról: minden tonna újrahasznált papírral megmentünk 17 fát, megtakarítunk 4100 kw elektromos energiát, liter vizet, valamint 27 m 3 -rel kevesebb szemét kerül lerakóba. Érdemes lenne tehát elgondolkozni ezekről a tényekről. A mi intézményünkben már kidolgozás alatt van az a projekt, ami átállást jelent a papíralapú technológiáról a digitális adatkezelésre. Sajnos prolongálódik a liberalizált villamosenergia-piac Magyarországon. A mostani halasztás azonban nem jelenti azt, hogy sokáig el lehetne odázni az energiapiac liberalizációját. Szükség is van a liberalizációra, pontosan azért, hogy a lehető legalacsonyabb áron és a lehető legjobb feltételekkel jussanak az intézmények az energiához, így fokozva az energiahatékonyságot. Alapvető kérdésként merülhet fel az intézmények vezetőiben kilépni a jelenlegi szolgáltatótól vagy maradni a jelenlegi szolgáltatónál. A közüzemi piacra jellemző a garantált biztonság, a szabályozott árak és a rugalmatlanság. 18 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1.

6 8. ábra. A legalacsonyabb és a legmagasabb beszerzési árak Legolcsóbb Gáz Víz Villamos energia Legdrágább Amennyiben a liberalizált piacot választjuk, akkor választhatjuk a passzív vagy az aktív részvételt. Ha passzív résztvevők vagyunk, akkor a feljogosított fogyasztó ugyan kilép a liberalizált piacra, de csak egy ellátási szerződést köt, nagy valószínűséggel korábbi szolgáltatója kereskedelmi engedélyesével. Ebben az esetben is lehetősége van testreszabott szolgáltatási csomag kialakítására. Ha aktív részvevők vagyunk, akkor a feljogosított fogyasztó tudatos, aktív szerepet játszik a piacon, a következők figyelembevételével: a költségek minimalizálása, az ellátás biztonsága szükséges szintjének garantálása, kockázatok komplex kezelése, nem csak az energiabeszerzésre korlátozva (8. ábra). Pályázatokról dióhéjban Az energetikai csapdából való kikerülés lehetőségeként az európai uniós pályázatok nyújtotta lehetőségeket ki kell használni. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a régiónkban vannak olyan kórházak, amelyek egyáltalán nem élnek ezen említett lehetőséggel. A diagram jól szemlélteti a pályázati aktivitást és a kórházak közötti differenciákat (9. ábra). Jelenleg is több olyan EU-s pályázat került kiírásra, ami lehetőséget biztosítana a kórházaknak az energetikai rendszer korszerűsítésére, valamint a megújuló energiaforrások használatának bevezetésére. A konkrét energetikai kiadások számadatainak ismeretében tehát érdemes lenne kalkulációt végezniük azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek még nem éltek a pályázatok nyújtotta pénzügyi források kiaknázásával (10. ábra). Miután Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, lehetővé vált a környezetvédelmi és energetikai pályázatok kiírása. Az egészségügyi intézmények környezetbarát energetikai fejlesztésének támogatását a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) tette lehetővé, melynek Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programja (KIOP) a környezetvédelem és közlekedés prioritásának keretében támogat fejlesztéseket. A következő részben két megvalósult projektet mutatok be, amelyekben projektmenedzserként vettem részt. A Szegedi Kórházban végzett energetikai korszerűsítések összegzése A kórház épületének és műszaki állapotának átvizsgálása után a Városi Önkormányzat úgy döntött, hogy az energetikai fejlesztés nem halogatható tovább, így szükséges a korszerűsítés. 9. ábra. Pályázatok alakulása 2008-ig , EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1. 19

7 10. ábra. KEOP /B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrással Támogatás mértéke, intenzitása Elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft - max. 1 milliárd Ft. Támogatás mértéke: Költségvetési szerv és intézménye 60% Benyújtás határideje: március 20-tól folyamatos. Előleg: A megítélt támogatás 35%-a. KEOP /B Harmadik feles finanszírozás épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Támogatható tevékenységek: Hő- és villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele továbbá technológiai korszerűsítések Elektromos rendszer és világításkorszerűsítés Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek Támogatás mértéke, összege Támogatás összege: min. 3,5 millió Ft - max. 200 millió Ft Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 35%-a. Benyújtás határideje: március 20-tól folyamatos. KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése Támogatható tevékenységek: Energiafelhasználás csökkentése épületek hőtechnikai adottságainak javitása, hőveszteségének csökkentése, utólagos hőszigetelés, külső nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzés létesitése, intézmények fűtési, hűtési, és használati melegvíz rendszereinek korszerűsitése világítási rendszerek korszerűsitése, komplex, több energiahetékonyság-növelési tevékenységet magába foglaló beruházások Vállalkozások üzemi és irodaépületeiben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztések Támogatás métértéke, intenzitása Elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft - max. 500 millió Ft. Benyújtás határideje: március 20-tól folyamatos. KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Támogatható tevékenységek: épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése utólagos hőszigetelés külső nyílászáró cseréje hővisszanyerő szellőzés létesítése intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése világítási rendszerek korszerűsítése komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magában foglaló beruházások Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek napkollektorok alkalmazása HMV termelésre vagy fűtésrásegítésre biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelő kazán HMV termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre geotermális energia hasznosítása geotermikus hőszivattyú alkalmazása napelemek alkalmazása villamos energia termelés céljából Elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft maximum 500 millió Ft. Benyújtás határideje: március 20-tól folyamatos. Előleg: A megítélt támogatás 35%-a. A projekt összköltsége 368 millió forint volt, a beruházás költségeit az EU Strukturális Alapjából elnyert 147 millió forintos és a Belügyminisztériumtól kapott közel 129 millió forintos támogatásból, valamint saját forrásaiból fedezte az önkormányzat. A felújítás több részből adódik össze, különböző területeken kellett végrehajtani az energetikai fejlesztéseket. Így 800 m 2 korszerű napkollektor került beépítésre, amely az egészségügyi intézmény melegvíz-ellátását biztosítja, ezzel is csökkentve az energetikai kiadásokat. Kicserélték a kazán és a kazánház berendezéseit, így az új korszerű kazán hatásfoka 94%-os lett az elavult 75%-kal szemben. A projekt koherens része volt a hőközpont felújítása, az új hőtávvezeték megépítése, valamint kicserélték a régi hőcserélőket is. A rekonstrukció folyamán kiépítettek egy új melegvíz-távvezetékrendszer is. Ezen energetikai korszerűsítésekkel egy időben minden 11. ábra. Eredményességi mutatók Éves energiaköltség Ft/év Károsanyag-kibocsátás Kg/év Beépített napkollektor felülete m 2 Fajlagos energiahatékonysági mutató Kwh/m 2 /év Rendelkezésre állási idő % Karbantartási költség megtakarítás Ft/év Elfogyasztott gázmennyiség GJ Komfortérzet-növekedés felmérése kérdőíves épületszárnyban kiépült egy programozható, automatikus fűtésszabályozási rendszer, mely érzékeli a külső hőmérsékletet, és ennek megfelelően szabályozza a belső hőmérsékletet, így megszűnt a túlfűtés az épület belső légterében. Az épület hőveszteségének csökkentése érdekében kicserélték 20 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1.

8 a nyílászárókat és megtörtént a külső hőszigetelő rendszer kiépítése is (11. ábra). A projekt eredményességének tervezett mutatói számokkal A megújuló energia felhasználása a jelenlegi 58 GJ/év szintről 1440 GJ/év szintre emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a kórház használati melegvíz-igényének 37,5%-át napkollektorok fogják előállítani. A földgázfelhasználás az energiamegtakarítás következtében 43,1%-kal csökken. Ennek következtében az Nox-kibocsátás éves mennyisége 1127 kg/év értékről 372 kg/év értékre, a COkibocsátás 229 kg/év értékről 56 kg/év értékre csökken. Energia- és költségmegtakarítás alakulása százalékos arányban kazánházi korszerűsítések: 19%, hőelosztó hálózat veszteségeinek csökkentése: 14%, korszerű fűtésszabályozás kiépítése: 12%, összesen: 45%. Energetikai költségek várható alakulása A kórház éves energiafelhasználása: GJ/év értékre csökken. Megtakarítás: GJ/év. A megtakarított energiaköltség: E Ft/év. Megtakarított karbantartási költségek: 500 E Ft/év (50%). A berendezések nem igényelnek állandó felügyeletet. Megtakarítás: 3600 E Ft/év. A projekttel elért összes megtakarítás: E Ft/év. A projekt Európa-díjat kapott (15. ábra). A deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházában végzett energetikai projekt a következőképp alakult. A projekt összköltsége 124 millió forint volt, mely a KIOP pályázaton elnyert, saját forrásból és az önkormányzat forrásából adódott össze. Elkészült a kazánház, megvalósult a hőközpontok átépítése gőzről meleg vizes rendszerre, a hőellátó távvezetékrendszer átépítése, a használati melegvíz-ellátó rendszer kiépítése, a napkollektorok telepítése használati melegvíz-ellátáshoz, az épület külső nyílászáróinak cseréje, a villamos hálózat és világítótestek korszerűsítése és az épületfelügyeleti rendszer kiépítése. Zárszó helyett tények Az energetikai projektek megvalósításának hatása több szignifikáns részterülettel bír. Első részterület a környezetvédelem, ugyanis a megújuló energiaforrások beépítésével jelentősen csökkenthetőek a nem megújuló energiák felhasználása, így sokkal kevesebb káros anyag kerül ki a légkörbe, szintén csökken a vízhasználat és a szennyvízkibocsátás, és ezen elemek szintjének csökkenései nagyban növelik a környéken lakók életfeltételeit. Nem lehet negligálni azt a tényt sem, hogy a korszerűsítésekkel jelentősen csökkenthetőek az energetikai kiadások, ezzel egyetemben nő a gyógyászati berendezések beszerzése, a közvetlen gyógyításra fordítható összeg. Ezáltal degradálódik a kórházban töltött idő, a gyorsabb gyógyulást követően a betegek korábbi munkába állása csökkenti a társadalombiztosítás költségeit és javítja a gyógyítottak anyagi helyzetét is. Az innovációk a regionális fejlődésnek is részei. Remélem, hogy e cikk olvasása és átgondolása után tudatosul majd minden reszponzábilis vezetőben, hogy az energetikai fejlesztésekkel intézményük csak nyerhet, továbbá bízom abban, hogy a közeljövőben olvashatjuk majd több kórház energetikai projektének megvalósulási tanulmányát. A projektekhez minden pályázónak sok sikert kívánok. Lehetőségeinkhez képest óvjuk környezetünket, használjunk megújuló energiaforrásokat, így növelhetjük pénzügyi kereteinket. Ne feledjük, hogy a Földet nem a szüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. A szerző gépészmérnök, kórháztechnológus, egészségügyi szakközgazdász, menedzser, pályázati szakreferens, minősített egészségügyi technológiai műszaki szakértő. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/1. 21

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász 2016.11.04. Vállalkozói költségek csökkentése A vállalkozás energia felhasználásának csökkentése beruházással A vállalkozás energia felhasználásának

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi erőforrásokra

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.4.1-8.8.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 A pályázat célja Jelen pályázat célja, hogy hozzájáruljon az

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden május 31.

Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden május 31. Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden 2010. május 31. Előadásvázlat Aktuális pályázati körkép röviden KEOP pályázatok eredményei 2 Buktatók és tapasztalatok Magyar Pályázatkészítő Iroda

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Szám: 14/144-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD

Medgyasszay Péter PhD 1/19 Megvalósítható-e az energetikai egy helyi védettségű épületnél? Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök, MBA BME Magasépítési Tanszék Belső Udvar Építésziroda Déri-Papp Éva építész munkatárs Belső

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2015. JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2015. JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2015. JÚNIUS 3. BUDAPEST Polgár Győző energetikai szaktanácsadó CÉGFILOZÓFIÁNK Fenntartható energiaszolgáltatás Környezetvédelem és energiamegtakarítás Hosszú távú

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft.

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft. Energia Akadémia Pályázati források Budaörs, 2016. május 17. Boza Pál, Virág Emese CAM Consulting Kft.. Áttekintésre kerülő operatív programok - Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) -

Részletesebben

2017. június november március 27.

2017. június november március 27. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1

Korzó-Szeged Kft, Mezei Károly. Minden hozzáállás kérdése 1 Minden hozzáállás kérdése 1 Szó lesz arról, Amihez nem kell pénz Amihez öner kell Amihez bátorság kell Minden hozzáállás kérdése 2 Amihez nem kell pénz Minden hozzáállás kérdése 3 Klasszikus energia gazdálkodás

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP 2.5.3.B-12/1. Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP 2.5.3.B-12/1 Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szakszervezet, egyéb munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, egyéb egyesület,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat Ügyvezető, Móra-Solar Energia Kft. Budapest, Benczúr Ház 2015. 02.12. Geotermikus

Részletesebben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén Alaprajz Tervezői Napok - BME, Magasépítés Tanszék - Ea: Medgyasszay Péter PhD Fenntartható ház. Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház mentén Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök,

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! HŐENERGIA HELYBEN Célok és lehetőségek Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája ma (EurObserv ER 2013): Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) Geotermia 4,5

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Pályázók köre: - KKV-nek minősülő vállalkozás - költségvetési szervek és intézményeik - nonprofit szervezetek Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus É 0093-06/1/3 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU02-0007-A1-2013 ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE Az energiafelhasználás racionalizálása, az energiahatékonyság

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Balneotechnikai Szakosztály 2016. július 6-8. Fürdőlétesítmények energia optimalizálása Papp Dóra A cél pedig olyan fürdő megvalósítása, amely az esztétikus külső, a jó hatásfokú

Részletesebben