Andreides Gábor Tájékoztatáspolitika és propaganda a fasiszta Olaszországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andreides Gábor Tájékoztatáspolitika és propaganda a fasiszta Olaszországban"

Átírás

1 Andreides Gábor Tájékoztatáspolitika és propaganda a fasiszta Olaszországban Bevezetés A XIX. század végére XX. század elejére a világban bekövetkezett jelentős társadalmi változások mellett végbement és lezajlott az információáramlás forradalma is. A modern világ, a technika rohamos fejlődésének köszönhetően az addig legyűrhetetlennek tartott távolságok minimalizálásával egyre jobban szomjazta a nagyvilág eseményeiről készített friss és pontos tudósításokat és beszámolókat. Mindezek mellett nyilvánvalóvá vált az is, hogy az újságírás, különösen a politikai zsurnalisztika egyre növekvő szerepe és erősödése, az információközlés és továbbítás technikájának robbanásszerű fejlődése hamar valami új, addig ismeretlen lehetőségek tárházához a későbbi negyedik hatalmi ág, a média kialakulásához vezet majd. A huszadik század elején létrejövő szélsőségesen radikális politikai eszmék és áramlatok pedig éles szemmel vették észre az újság, a technika fejlődése adta propagandisztikus kihívásokat. Így történt ez Olaszországban is, amely három és fél éves hadakozást követően teljesen kimerülve, súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küszködve, a vittoria mutilatában 1 csalódva került ki az első világháborúból. A súlyos válságra egy a háború lövészárkait megjárt katona Benito Amilcare Andrea Mussolini, a volt újságíró kínált radikálisan szélsőséges, de az első időszakban olaszok millióinak egyetértését elnyerő megoldást. Mussolini a hírlapíró Mussolini még nem volt húsz esztendős, mikor svájci emigrációjában megismerkedett az újságírással. Lausanne-ban, a Kőművesek és Segédmunkások Olasz Szakszervezetének egyik vezetője, az Olasz Szocialista Párt svájci titkára, a helyi szocialista pártlap, a L Avvenire dei Lavoratorinak főszerkesztője, Giacinto Menotti 1 Az antant és Olaszország között április 26-án aláírt tikos londoni szerződés értelmében Olaszország kötelezte magát, hogy egy hónapon belül belép a háborúba az antanthatalmak oldalán. A szerződés háború végén Olaszországnak ígérte Trentinót, Alto Adigét, az Isztriai félszigetet, a középső dalmát partszakaszt és városokat, valamint a stratégiai jelentőségű Trieszt városát. Az első világháborút lezáró párizsi béketárgyalásokon Olaszország a londoni szerződés alapján kérte a kialkudott területeket. Igényei azonban ütköztek a ténylegesen döntő nagyhatalmak szándékaival, főleg Franciaország érdekeivel, de Anglia sem tartotta kellően indokoltnak az olasz követeléseket, az Egyesült Államok pedig végképp ellenezte azokat. A diplomáciai alkudozások végül alaposan lehűtötték az olasz reményeket: az Ausztriával kötött Saint Germain-i béke (1919) az eredeti egyezkedésektől függetlenül csak Dél-Tirolt, szerény karinthiai és krajnai területszelvényeket, az isztriai félsziget jelentősebb részét (Fiume nélkül) és egyéb dalmát birtokokat (Zara városát és szigeteket) adta Olaszországnak. A győzelem és az azt követő béke megcsonkított jelzővel társítva vonult be az olasz köztudatba, muníciót szolgáltatván a fasizmus nacionalista politikájának. 1

2 Serrati ( ) nyitotta meg előtte újságjának lapjait. 2 A lapnál és a helyi szocialista körökben megértéssel és szimpátiával fogadták a fiatal Mussolinit, akinek volt valamicske műveltsége, nyelveket ugyan még nem beszélt, de meggyőzően szónokolt és ígéretesen fogalmazott. Megkezdődtek a politikai tanulóévek, amelyek alatt Mussolini elsajátította a hírlapírás alap ismereteit, fortélyait. Rendezettebbé és határozottabbá váltak a szocializmusról alkotott homályos gondolatai, tanulmányozni kezdte a szocialista irodalmat. Fenti lapban jelent meg első cikke augusztus 2-án, mely a törökországi kurd felkelés leverésével foglalkozott, amelyben megállapította, hogy az Attila korához méltó mészárlások a világban csak akkor szűnnek meg, ha a szilárd falanxban egyesült proletariátus határozza majd meg a társadalom arculatát. 3 Ettől kezdve Mussolini rendszeresen foglalkozott újságírással. A kezdő újságíró rövid időn belül igen bíztató előmenetelt tanúsíthatott, hiszen már 1902 végén beajánlották az Amerikában megjelenő, a Giacinto Menotti Serrati ( ) által alapított Il Proletariato című laphoz. Mussolini svájci időszakának cikkei visszhangzottak az erős antiklerikalizmustól, ateizmustól és határozott monarchiaellenességtől, jóformán mindazon fundamentumoktól, amelyre politikai mozgalma épült, mindazon jellegzetességekre, amelyeket hatalomátvételét követően ilyen-vagy olyan praktikus okokból mellőz és félretesz, hogy majd salòi korszakában újra visszatérjen a gyökerekhez ban újabb lappal bővült Mussolini akciórádiusza, miután írogatni kezdett az Arturo Labriola, valamint a milánói szindikalisták nevéhez kötődő L Avanguardia Socialista című lapnak. 4 Dolgozott a svájci Il Risveglio/Le Reveil című újságnak is, amelyet az olasz születésű, de leginkább a szomszédos Svájcban élő és működő Luigi Bertoni ( ) anarchista nyomdász-szerkesztő, szindikalista irányított. Mussolini e lap számára a svájci emigráció első rövid időszaka nem múlt el minden nyom nélkül fordította le franciából az arisztokrata származású anarchista Pjotr Alekszejevics Kropotkin ( ) egyik kötetét ben Mussolini hazatért Olaszországba, és mivel a közel kétesztendős svájci tartózkodást követően 1907-ben Bolognában sikeres francia nyelvvizsgát tett, és következő évben francia tanári állást vállalt a ligúriai Onegliában. A kisváros kedvére való közeg volt nemcsak azért, mert szocialisták vezették, hanem mert itt tartózkodott a fentiekben már említett Serrati két fivére, akik közül Lucio szerkesztette a La Lima című helyi szocialista lapot, mindaddig, míg elfoglaltságai miatt szerkesztése Mussolini kezébe került. Ezzel Mussolini ténylegesen is elérte vágyát és újságíró lett. A ligúriai időszak után az 1908-as Emilia-Romagna-i lázadások már szülőföldjén Doviában találták Mussolinit, aki természetesen támogatta az elégedetlenkedő napszámosokat. A forrongások elmúlta újra megélhetési gondokat hozott számára, ráadásul egy súlyos a tettlegességig fajuló személyes nézetkülönbség miatt, még három hónap börtönbüntetésre is ítélték. Az egyetlen öröm a kellemetlenségek sorozatában egy új barátság megkötése követett: Mussolini megismerkedett Rachele 2 Serrati életrajzát lásd Horváth Jenő: Serrati, Giancinto Menotti ( ). In Grotius online, 3 Ormos Mária: Mussolini. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, o. 4 Ormos i.m. 33. o. 5 Ormos i.m. 34. o. 2

3 Guidival ( ), akit hét esztendőnyi együttélést követően 1915-ben feleségül vett. Magánéletében bekövetkezett változást egy új állásajánlat is követte: Trentóba akkori hivatalos nevén Trient, lévén a város az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott hívták, ahol Mussolinira bízták a helybeli Munkaügyi Titkárság (Segretariato del Lavoro) vezetését, és a titkárság lapjának a L Avvenire de Lavoratorénak szerkesztését. 6 A Trentóban eltöltött hat hónap alatt Mussolini jelentős változásokat hajtott végre az álmos szocialista lap életében. Megváltoztatta az újság külalakját, javította a papír minőségét, jelentősen emelte a hetilap színvonalát, valamint rendszeres és részletekbe menő harcot vívott a városka katolikusaival, személy szerint az Il Trentino című katolikus lap szerkesztőjével, Alcide De Gasperivel ( ) 7, aki Mussolini szemében nem volt más, mint egy német, aki beszél olaszul, aki a reakciós, katolikus, feudális osztrák birodalom védelmezettje ennélfogva Ferenc József szolgája. 8 Természetesen a megtámadott szerkesztő és lapja védekezett, és így írt Mussoliniről: úgy tűnik úgy tekint a közéletre, mint sértések és ütlegelések versenyére. 9 Ez az az időszak, mikor Mussolini lelkesedni kezdett a nacionalista gondolatokat képviselő Giuseppe Prezzolini ( ) és Giovanni Papini ( ) alapította La Voce című politikai és kulturális témákkal foglalkozó folyóiratért, amely szerinte példát mutatott a párton kívüli és a pártokon felüli politizálásra ben ismét fordult Mussolini szerencséje és újból haza kellett térnie néven nevezhető anyagi javak nélkül. Munkája ismét nem akadt, barátai írásra ösztökélték, de Mussolini csak panaszkodott: írásait nem, vagy csak nagyon nagy késésekkel közlik. Született melankóniájának erősödését mi sem mutatta jobban, mikor egyik levelében jelezte, hogy Schopenauer kritikáját fordítja Kant és Fichte etikájáról németről olasz nyelvre, de azonnal ki is jelentette: Mihelyt készen leszek vele, azzal fogok szórakozni, hogy lapról-lapra elégetem. 10 A szocialisták forlìi szekciója önálló lapjának megindításakor 1909-ben Mussolini neve automatikusan első helyen került szóba, mikor a lap irányításáról döntést hoztak. Mussolini nem csak e lap szerkesztője, hanem a helyi szocialista szekció titkára is lett. Az újság címét is maga választotta meg: La Lotta di classe (Osztályharc). Az egyre nagyobb ismertség és határozottság, valamint a párton belüli ellenfelek tétlenkedése pedig oda vezetett, hogy december elsején Mussolini, mint főszerkesztő először jegyezte a példányszámmal megjelenő, országos terjesztésű Avanti! című szocialista napilapot. Főszerkesztővé válásával egy időben szinte rögtön gondjai akadtak az újság készítőivel, helyzete egyáltalán nem volt könnyű. A szerkesztőségben ugyanis sokan úgy vélekedtek, hogy Mussolini túl hamar került túl magas pozícióba, műveletlen és viselkedni sem igen tud. Ellenségeivel a régi barát, Angelica Balabanoff ( ) segítségével leszámolt, ázsiója ismét növekedni kezdett, elgondolásaiban is változás állott be, felhagyott az anarchisztikus államellenzéssel. A lap is változáson 6 Ormos i.m. 43.o. 7 De Gasperiről bővebben lásd M. Szebeni Géza: Alcide De Gasperi, egy kereszténydemokrata a XX. században. Magyar Szemle Könyvek, Budapest, Italia 900 Fatti, personaggi, storia e storie del XX secolo Bimestrale n. 3. maggio-giugno o. 9 u.o. 10 Ormos i.m o. 3

4 ment keresztül; rendszeresen emelkedett, nőtt az előfizetők száma, csökkent az újságnál felhalmozódott adósság. 11 A folyamatosan változó-alakuló Mussolini 1914-ben határozta el, hogy önálló sajtófórumot hoz létre, és maga köré gyűjti a nézeteire fogékony, a szocialista vezetéssel szakítókat. Az Il Popolo d Italia első száma november 15-én jelent meg példányban és délelőtt 10 órára el is fogytak a példányok. 12 Az olasz sajtó a marcia su Romát követően Benito Mussolini az egykori svájci, majd olaszországi hírlapíró nemcsak, hogy ismerte, hanem tökéletesen tisztában is volt az újságírás és a tömegtájékoztatás jelentőségével, szerepük egyre növekvő fontosságával. Ismerte azoknak felhasználási módját és lehetőségeit, teljes mértékben kihasználta a propaganda nyújtotta lehetőségeket. Érdeklődése kormányfőként is rendszeres és intenzív volt, a sajtót, tömegtájékoztatást, és információáramlást fontos esetekben személyesen irányította. 13 Mussolini a Margherita Sarfatti 14 ( ) jegyezte DUX című könyvben, amely nem más, mint a Duce első életrajza, így emlékezett a zsurnaliszta időre: Kormányra lépve nem felejtettem el, hogy újságíró vagyok; gyakran szívesen veszek elő papirost és írok egyet-mást, ami érdekelheti az olaszokat. A látszat az, mintha ezek hivatalos vagy félhivatalos híradások volnának, pedig csak kis rövid cikkek, melyek a régi mesterségem után való vágyódásaimat 11 Ormos i.m. 71.o. 12 Ormos i.m. 89.o. 13 Mussolini személyes érdeklődésre kitűnő példa Guglielmo Ferrero ( ) író, történész esete: Ferrero egy alkalommal értesítést kapott a firenzei prefektustól, hogy sürgős üzenetet kell átadnia neki. A prefektus, aki máskor szokás szerint mosollyal szokta fogadni Ferrerót, most gondterhelten várta: előhúzott egy papírt, és hosszas szemrehányásként felolvasta: ezt a levelet személyesen a kormányfő címezte nekem. A szöveg szó szerint a következő mondattal fejeződött be: «Mondja meg Ferrero úrnak, hogy a francia forradalom nagyon is másként bánt el ellenségeivel». Vajon milyen bűnt követtem el, hogy a mindenható diktátor, szerencsétlen karrierem lehetséges végkifejleteként a máglyát villantotta fel előttem? Egy magánlevélről volt szó, amelyen egy visszautasított útlevélkérelem kapcsán gúnyolódtam egy kicsit azokon a jótéteményeken, amelyeket a szabadságért, demokráciáért és jogért vívott nagy háború biztosított Olaszországnak; ez a levél New Yorkban egy riporter kezébe került, aki néhány soros, kissé harapós jegyzetet készített belőle a nagyváros egyik lapja számára. A konzulátus azonnal elküldte telegráfon Rómába a jegyzet szövegét, és a diktátor Marat-hoz illő fenyegetésekkel és szidalmakkal kezdett bombázni engem * + Szinte hihetetlen volt. Egy angol miniszterelnöknek, egy francia elnöknek még csak tudomására sem jutott volna ilyen jelentéktelen jegyzet. Guglielmo Ferrero: A hatalom Kairosz Kiadó o. 14 A velencei zsidó családban szóletett Margherita Grassini házasságát követően Sarfatti hamar csatlakozott az olasz szocialista mozgalmakhoz, majd a párthoz. Dolgozott szocialista lapok, majd kifejezetten nőknek szóló hetilapok munkatársaként, majd miután 1912-ben megismerkedett Mussolinivel, egyre komolyabb szerepet kapott a leendő diktátor mellett. A szoros munkakapcsolat mély érzelmeket is kiváltott kettőjük között. Sarfatti volt Mussolini első, 1925-ben Angliában is megjelent életrajzának, a Dux címet viselő biográfiának a szerzője. 4

5 jelentik. 15 Ugyanitt a hírlapírói feladatokat tekintve eligazítást is nyújt a közeljövőre: Azt kívánom, hogy a hírlapírás együtt dolgozzék a nemzettel. Sok rokonszenvvel és testvéri érzéssel mondom nektek, hogy szedjétek össze a bátorságotokat, mert nem tudom, hogy ha nem is a tarsolyotokban, de a szerkesztőségi tarsolyotok között nincs-e elrejtve számotokra a jövendő marsallbotja. 16 A marcia su Romát követően az olasz lapok közül néhány azonnal beálltak az új kormányzat mellé. Ilyenek voltak többek között a római Il Messaggero, a trieszti Il Piccolo, vagy a firenzei La Nazione című lapok, a többség azonban megpróbált, a szervezett zaklatások és szabályos terror ellenére neutrális maradni. Szigorú megtorlások csak később 1925 és 1926 során kezdődtek, mikor számos, úgynevezett speciális, restrikciós törvényt ( leggi fascistissime ) fogadott el a fasiszta olasz parlament. A törvények elfogadásával, a fasiszta forradalmat ( rivoluzione fascista ) követő törvénykezéssel ténylegesen is megkezdődött, az állam addig még meglévő liberális struktúrájának leépítése és a totalitárius 17 fasiszta rendszer kiépítése. A miniszterelnök január 3-án a képviselőházban elmondott beszédében nem is nagyon cifrázta mondanivalóját, mikor kijelentette, hogy az olasz nemzet életében szomorú szünetet képző, a fasizmus szellemiségétől oly idegen liberális államnak vége 18 Kiterjesztették a végrehajtó hatalmat, amelyhez már a Mussolini elleni merényletek 19 előtt hozzáláttak. A Duce egy beszédében a változásokat így fogalmazta meg: A mi formulánk a következő: minden az államban, semmi az államon kívül, semmi az állam ellen. 20 A beszéd folytatása pedig ekképpen hangzott: Azt hiszem, hogy a politikai vita más úton haladt volna, ha felfogják azt a tényt, hogy 1922 októberében nem kormányváltozás ment végbe, hanem létrehoztak egy új politikai rendszert. 21 Lassan-lassan vallani kezdte, hogy nincs szükség ellenzékre ben ezt mondta egy beszédében: Az ellenzék azonban bennünk van * + Mi szigorúan ellenőrizzük saját magunkat. Az ellenzéket mindenekelőtt a dolgokban találjuk, az objektív nehézségekben, az életben december 24-én kezdődött meg a gyors állammá alakulás időszaka. Többek között létrehozták a kormány-vagy miniszterelnöki tisztséget a minisztertanács elnökének tiszte helyett, kiterjesztették a 15 Margherita Sarfatti: Dux. 302.o. Közli Mussolini: A fasizmus doktrínája. 131.o. 16 Mussolini: A fasizmus doktrínája 132.o. 17 Maga a kifejezés totalitárius (totalitario) olasz neologizmus, amelyet a Mussolinivel szemben álló ellenzék 1923 májusában alkalmazott és használt először. 18 Benito Mussolini, Discorso pronunciato alla Camera il 3 gennaio in: Renzo De Felice: Autobiografia del fascismo. Antologia di testi fascisti Einaudi Tascabili o során számos merényletet követtek el a fasiszta Olaszország vezetője ellen. Az első meghiúsított merénylet a szocialista képviselő Tito Zaniboni és Luigi Capello tábornok nevéhez fűződik november 4-én. Ezt követte az ír Violet Gibson április 7-i merényletkísérlete, majd ugyanezen év szeptember 11-én az anarchista Gino Lucetti próbálkozása, aki bombát dobot Mussolini kormányfő kocsijára. Október 31-én pedig a 15 éves Anteo Zamboni próbált végezni Mussolinivel egy bolognai rendezvényen. Zambonit a közelben álló squadristák azonnal meglincselték. 20 Ormos Mária: Mussolini Politikai életrajz Kossuth o. 21 u.o. 22 Ormos Mária: Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a században Napvilág kiadó o. 5

6 kormány fejének jogait, kimondták, hogy jóváhagyása nélkül törvénytervezetet benyújtani nem lehet. 23 A fasiszta hatalomátvételt követően, az első esztendőkben önállóságát viszonylag megtartó és többszólamú olasz sajtóval kapcsolatban december 31-én érkezett meg az említett törvénycsomag verdiktje. Szilveszter napján lépett életbe ugyanis az az új sajtótörvény, amely kimondta, hogy az újságok csak abban az esetben jelenhetnek meg, írhatják, vagy nyomtathatják őket, ha arra a területileg illetékes prefektus, vagyis rajta keresztül a központi kormányzat engedélyt ad. Minden más sajtóformátum illegálisnak tekintendő, szólt a határozat. Az elkövetkező hónapokban súlyos teher és represszió nehezedett az olasz sajtóra, a miniszterelnökség sajtóosztályának az évi költségvetése pedig az 1922-es líráról tíz év leforgása alatt közel félmillió ( ) lírára emelkedett során a totalitárius berendezkedéssel egyetemben végérvényesen átalakult a nagyobb olasz lapok struktúrája, bekövetkeztek a főszerkesztőváltások novemberében Luigi Albertini 25 ( ) negyedszázad után kényszerült otthagyni a legnagyobb olasz napilap a Corriere della Sera főszerkesztői székét. Őt rövid, alig négy esztendő alatt több főszerkesztő is követte (Piero Croci , Ugo Ojetti , Maffeo Maffi és végén Aldo Borelli aki egészen 1943-ig maradt hivatalában). 26 Alfredo Frassati ( ) szintén novemberben és szintén negyedszázadot követően állt föl Torinóban és fejezte be a La Stampa irányítását. A sajtó fontosságát mutatta az is, hogy ezen időszakban számos olyan vidéki lapot alapítottak, amelyek a fasiszta mozgalom vezetőinek regionális bástyáihoz kapcsolódtak: Italo Balbo Ferrarájában megalapították az Il Vorriere padano, Roberto Farinacci Cremonájában az Il Regime fascista című lapokat, illetve Bolognában egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az Il Resto del Carlino, amely lapot ekkoriban kezdett igazgatni Leandro Arpinati ( ) Bologna későbbi első embere, a belügyminisztérium majdani államtitkára. 27 Az is az újságírás növekvő befolyására utalt, hogy Perugiában, Triesztben, Ferrarában sorra nyíltak azok az egyetemi tanszékek, ahol az újságírást kezdték oktatni. A kommunista párt (Partito Communista Italiano) Antonio Gramsci ( ) alapította lapja l Unità, a szocialista párt (Partito Socialista Italiano) 1896-ban megszületett orgánuma az Avanti! és a republikánus La Voce Repubblicana, vagy a liberális demokraták lapja, a Rivoluzione Liberale szabad működéséről természetesen szó sem lehetett, ezek a sajtótermékek illegalitásba kényszerültek, csak titkon a legnagyobb elővigyázatossággal terjeszthették őket. 28 Az újságíróknak az átmenet éveiben még nem írták elő a kötelező párttagságot, arra majd csak 1928-ban került majd sor. Sőt 1929-ben Arnaldo Mussolini ( ) vezetésével, mint további 23 U.o. 24 Bosworth i.m. 220.o. 25 Albertini 1900-tól huszonöt esztendőn keresztül igazgatta a Corriere della Sera-t. Mussolini ellenesége nem csak a lap vezércikkeiben, hanem a parlamentben is megnyilvánult: 1929-ig a parlament tagjaként lehetőségeihez mérten mindig a rendszer ellen lépett föl. 26 Bosworth i.m. 220.o. 27 Dogliani i.m. 33.o. 28 Boswort i.m. 221.o. 6

7 felügyelő fórumot fölállították a Legfelsőbb Sajtóbizottságot (Comissione superiore della stampa). A betiltott antifasiszta sajtó egyik jeles képviselője volt a Firenzében, 1925-től illegálisan megjelenő Non mollare című napilap, amelynek kiadásában olyan újságírók vettek részt, mint a Rosselli-fívérek, 29 az európai föderalizmus későbbi képviselője Ernesto Rossi ( ), vagy a történész-politikus Gaetano Salvemini ( ). Az olasz sajtó a totális fasizmus alatt A miniszterelnökség sajtóosztályának első vezetője, sajtófőnöke a szindikalista gyökerekkel rendelkező Cesare Rossi ( ) lett, aki posztját majd a Matteottiügy 30 kapcsán hagyja ott. Rossi utóda Giovanni Capasso Torre ( ) lett követ és meghatalmazott miniszteri rangban, aki a kormányzati sajtóiroda mellett a külügyminisztérium és a belügyminisztérium sajtóosztályát is felügyelte. Mint Mussolini sajtófőnöke természetesen részt vett a minisztertanács ülésein. 31 Capasso Torre személye csak közös sajtóirányítást feltételezett, a három minisztérium sajtóosztályát szervezetileg nem egyesítették. Mindhárom sajtóosztálynak volt vezetője, ezek a vezetők nagy hatáskörrel végezték az adott osztály részletmunkáját. Mindezek mellett a többi minisztérium sajtófőnökkel, vagy vezetővel nem, inkább csak sajtóreferenssel rendelkezett. A Kozma-anyag jelentése talán kissé elhamarkodottan úgy ítélte meg, hogy az előbb említett sajtóosztályok közül a legjelentősebb a külügyi sajtóosztály. Véleménye szerint a miniszterelnökségen működő sajtóközpont jóval csekélyebb jelentőséggel bírt, mint Magyarországon, egyrészt azért, mert csak fascista sajtó lévén Olaszországban, az irányítás belpolitikai kérdésekben jórészt a pártból (Partito Nazionale Fascista, a továbbiakban olasz rövidítéssel: PNF) történik, másrészt, mert az adminisztratív sajtó rendészeti és 29 Carlo Rosselli ( ) és Nello Rosselli ( ), az olasz antifasiszta mozgalom két kiemelkedően fontos figurái voltak. Franciaországi emigrációjuk alatt június 9-én Ciano minden valószínűség szerint Ciano rendeletére meggyilkolták őket. 30 Giacomo Matteotti ( ). A szocialista párti (Partito Socialista Italiano) Matteotit először 1919-ben választják parlamenti képviselővé, majd 1921-ben és három évvel később 1924-ben is a parlament tagja lesz. Mindvégig élesen szembe helyezkedett Mussilnival számtalanszor felszólalt a fasiszta rohamcsapatok terrorja ellen ben kizárták a szocialista pártból, mire csatlakozik az Egységes Szocialista Párthoz (Partito Socialista Unitario) amelynek titkára lett május 30-án elmondta híres, az áprilisi választások érvényességét kétségbe vonó, és a fasiszta rohamosztagok garázdálkodásait ismét leleplező beszédét a parlamentben. Tíz nappal később elrabolták, holttestét augusztus 16-án, Rómától 25 kilométerre találták meg. A merénylet komoly felháborodást váltott ki az országban és összerázta a szétzilált ellenzéket. Az úgynevezett aventinusi kivonulást követően Mussolini bevallottan a bukástól félt. Bővebben lásd Ormos Mária: A Matteottiügy Kossuth Könyvkiadó Név, és egyéb azonosító nélküli, 1927-es úti beszámoló az albán-olasz útról in: Magyar Országos Levéltár K 429 Kozma Miklós iratai. (a továbbiakban: MOL Kozma iratok). 7

8 sajtótámogatási ügyek a belügyi sajtóosztály hatáskörébe tartoznak, amennyiben azok nem közvetlenül a pártvezetőségtől eszközöltettek. 32 Vizsgáljuk meg tehát először a legfontosabbnak ítélt külügyminisztériumi sajtóosztályt. A minisztérium sajtóosztálya a következő személyekből állott: Capasso Torre sajtófőnök mint a fentiekben már elmondtuk meghatalmazott miniszteri rangban a sajtótitkár, illetve sajtótitkárok, a különböző tematikus szemlék szerkesztőségének személyzetéből, idegen nyelvi fordítókból, illetve írnokokból és irodatisztekből. 33 Az osztály feladatai közé tartozott többek között az Olaszországot közvetlenül, vagy közvetve érdeklő politikai eseményekről szóló tudósítások összegyűjtése. A sajtóattasék az olasz követségeken naponta jelentési kötelezettséggel bírtak, ezekben a jelentésekben összefoglalták a sajtóterületük legfontosabb kommentárjait, történéseit. Az osztály azonnal közölte az olasz diplomáciai és konzuli képviseletekkel, a külföldi sajtó Olaszországgal foglalkozó nyilatkozatait. Természetesen minden követség és diplomáciai képviselet postai úton megkapta az aktuális olasz sajtótermékeket. A minisztérium sajtóosztálya szerkesztette külpolitikai vonatkozásban a hivatalos közleményeket, ellátta a külképviseleteket sajtóanyaggal, fényképekkel, okmányokkal, vagy okmányszerű anyagokkal. Mindezek mellett szerkesztette a több nyelven megjelenő kisebb iratokat, tájékoztatókat, amelyek egybefoglalták a fasizmus által a kormányzati tevékenység különböző területein bevezetett reformokat, intézkedéseket, és nem utolsó sorban szemlézte a külföldi sajtót heti (Rassegna settimanale della stampa estera) és félhavi (Rassegna Quindicinale delle riviste estere) rendszereséggel. 34 Minden külhoni újságíró, ha állandó jelleggel Olaszországban tartózkodik és az újságírás a kizárólagos hivatása a következő kedvezményekkel rendelkezett: utazási kedvezmények, előzékenység lakásvásárlás, telefonigénylés esetén, könnyítések távirati illetékek terén, adóügyi mentességek, külföldi sajtóegyesületek számára biztosított egyéb előnyök. 35 A miniszterelnökség sajtóosztálya ezzel szemben kis létszámú, és csekély hatáskörű szerv fogalmazott kissé pontatlanul a Kozma-anyag jelentése. Kezdetekben ez még így is lehetett, de idővel és erre tanulmányunkban kitérünk jelentős változások mentek végbe struktúráját és feladatait illetően. Kezdetben feladatai jószerivel csak Mussolini személyére, valamint a király és a királyi házzal kapcsolatos sajtótevékenységre vonatkoztak. Belpolitikai és politikai kérdésekben tulajdonképpen nem is volt informatív szerv így a magyar jelentés -, hiszen Mussolini az intencióit inkább a párton, vagy más sajtóosztályokon keresztül továbbította. Valójában erről viszont nem szól a Kozmaanyag úti beszámolója az olasz sajtó számára eljuttatott hazai, és nemzetközi információkról, a hírek és tudósítások tálalásáról, a kísérő képanyagról a miniszterelnökség sajtóosztálya döntött ig ezen említett kérdések ellenőrzése egyenesen és kizárólag Mussolinitől magától függtek. 32 Kozma iratok 33 Kozma iratok 2.o. 34 Kozma iratok 3.o. 35 Kozma iratok 4.o. 8

9 A dolgok radikálisan megváltoztak, mikor 1933-ban Galeazzo Ciano ( ), Mussolini veje 36 került a miniszterelnökség sajtóirodájának élére. Minden bizonnyal a náci Németország példáján okulva Ciano létrehozta a Sajtó- és Propaganda Államtitkárságot. Az így létrejött orgánum feladata nem csak az volt, hogy általánosságban precíz kontrollt gyakoroljon a hírek fölött, hanem, hogy összefogja és koordinálja mindazokat a kiemelkedő fontosságú szektorokat nevelés, kultúra, színház, film amelyek mindeddig külön minisztériumok keretében egymástól elkülönülten működtek 37. És elkülönülten működtek az államtitkárságon belül azok az igazgatóságok is, amelyek a film, a turizmus, a színház és zene ügyeit intézték, illetve a bennük rejlő propaganda lehetőségekkel foglalkoztak. 38 A miniszterelnökséghez hasonlóan a belügyminisztérium sajtóosztálya szintén a Palazzo del Viminaléban volt elhelyezve, vezetője pedig a már említett Giovanni Capasso Torre volt. A sajtóosztály legfontosabb feladatai közé tartozott a belügyi lapszemlék elkészítése, a lapok belpolitikai ellenőrzése, a sajtóadminisztráció és rendészeti ügyek, a szubvenciók kérdése, illetve az olasz sajtó informálása és irányítása a kormány belpolitikájának megfelelően. 39 Olaszország szerte minden prefektúra mellett igen jelentős súllyal bíró sajtóosztály volt rendszeresítve. E fontosság oka részben abban rejlett, hogy az olasz vidéki lapok igen jelentősek voltak, másrészt pedig a fasiszta olasz sajtótörvény a prefektusnak jogot adott napilap betiltására, valamint egyéb rendészeti intézkedések meghozatalára. Ezek a sajtóosztályok részben a külügyminisztérium, részben pedig a belügyminisztérium sajtóosztályán keresztül jutottak instrukciókhoz. Az egyik legjelentősebb olasz sajtópolitikai szerv természetesen a fasiszta párt sajtóosztálya volt. Az osztály vezetője közvetlenül Augusto Turati ( ), a PNF országos vezetőjének (titkár) tartozott beszámolási kötelezettséggel. Mivel ezen osztály szigorúan meghatározott jogosítvánnyal nem rendelkezett számtalanszor összeütközésbe keveredett a minisztériumi sajtóosztályokkal. A PNF sajtóosztálya informálta a PNF titkárát és a Nagytanácsot (Gran Consiglio del Fascimo), ellenőrizte folyamatosan a sajtótermékeket és a szerkesztőket a PNF számára megfelelő szempontok szerint. Az decemberében megszervezett, hivatalos üléseit következő év januárjától megkezdő Nagytanács eredetileg az állami rendszeren kívül, fasiszta vezetőkből álló tanácskozó testület volt, amely majd 1928-tól állami kérdésekben és ügyekben is döntési 36 Az 1903-ban, Livornóban született Galeazzo Ciano kettős kötödéssel kapcsolódott a fasizmushoz. Egyrészt édesapja Costanzo Ciano ( ) révén, aki a fasiszta mozgalom egyik alapítója volt, majd pedig később miniszter és képviselőházi elnök is lett. Galeazzo jogi és diplomáciai tanulmányokat követően lépett a külügyminisztérium szolgálatába, első állomáshelye Rio de Janeiro lett. Családi kötődése a fasizmushoz akkor erősödött jelentősen, amikor április 24-én feleségül vette Benito Mussolini lányát, Eddát, akivel ezt követően Sanghajba utazott konzulként. Ezzel a házassággal Galeazzo Ciano karrierje hatalmas lendületet vett: 1933-ban már apósa sajtófőnöke, harminckét esztendős korában már sajtó- és propagandaügyi miniszter. 37 Patrizia, Dogliani: Il fascismo degli italiani Una storia sociale UTET, o. 38 Dogliani i.m. 223.o. 39 Kozma iratok 6.o. 9

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

valóság és tudósítások

valóság és tudósítások valóság és tudósítások 226 [ ] ANDREIDES GÁBOR Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni Zimmer Ferenc fôszerkesztô élete Az 1881-ben alapított Magyar Távirati Iroda (MTI) aranykora vitéz

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA OLASZ ÉS MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZETEK A HÁBORÚ SZOLGÁLATÁBAN: A BALILLA ÉS A LEVENTE 1 Akár a külső szemlélő számára is feltűnő a hasonlóság az olaszországi balilla mozgalom és a magyarországi leventék

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Babits Mihály és a San Remo-díj

Babits Mihály és a San Remo-díj PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: prof. Dr. Szelestei Nagy László DSc Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989

MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989 M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989 Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914 1989 Médiatudományi Könyvtár 6. Sorozatszerkesztő: Koltay András Nyakas

Részletesebben

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. (134.) szám. SZÁSZ GÁBOR: Az egy főre jutó jövedelmek alakulásának 25 éve és a szegénység (A rendszerváltás évfordulójára)...

XVIII. évfolyam 2. (134.) szám. SZÁSZ GÁBOR: Az egy főre jutó jövedelmek alakulásának 25 éve és a szegénység (A rendszerváltás évfordulójára)... Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 2. (134.) szám Tartalom SZÁSZ GÁBOR: Az egy főre jutó jövedelmek alakulásának 25 éve és

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Szabó Tibor. (tanszékvezetõ egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Politológia Tanszék)

Szabó Tibor. (tanszékvezetõ egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Politológia Tanszék) A Forza Italia (Olaszország) Szabó Tibor (tanszékvezetõ egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Politológia Tanszék) összefoglaló Az 1992-es politikai földrengés után, az olasz politikai életben jelentõs változások

Részletesebben

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között *

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Múltunk, 2005/3. 103 121. 103 [ ] KÔVÁGÓ SAROLTA A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Az 1948. november végétôl 1949. július 19-ig terjedô idôszak sajátos periódusa

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT

SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Program SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT Ph.D. értekezés Készítette: Katona Eszter Témavezető:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború. c. konferencia összefoglalója

BESZÁMOLÓ. Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború. c. konferencia összefoglalója BESZÁMOLÓ Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború c. konferencia összefoglalója 1 Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az első nagy világégésre való emlékezéssel

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

4. fejezet. Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban

4. fejezet. Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban 4. fejezet Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban 4.1. Ellenõrzött enyhülés Romániában Romániában 1955 körül érzékelhetõ volt a Sztálin halálát követõen kibontakozó általános enyhülési

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes.

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes. Bőhm Gergely, Laki László, 2007 Minden jog fenntartva Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes Tárgyszavak: Bőhm Gergely: Felipe Gonzalez szerepe Spanyolország modernizációjában

Részletesebben

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez Múltunk, 2007/4. 255 281. 255 [ ] KEREPESZKI RÓBERT Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez A két világháború közötti magyarországi németségrôl és szervezeteirôl

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül FORRÁSOK A golyóstoll megalkotója, Bíró László József 1899. szeptember 29-én, Budapesten született és számos területen próbálta ki szerencséjét 1938. december 31-én hagyta el Magyarországot. Először Párizsban

Részletesebben

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó. Az addig adott körülményeket egyre új módszerekkel, felfogással tudta mind

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben