AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 2. -ban biztosított jogkörében az Abakusz Kör Közhasznú Egyesület (Abakusz Rádió, 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. u. 09.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapítja, hogy az Abakusz Kör Közhasznú Egyesület a március közötti műsorszolgáltatásával megsértette az Rttv. 90. (2) bekezdésében foglaltakat. A törvénysértés miatt a Testület az Rttv. 2. () bekezdésének a) pontja alapján felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 4. () bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján hivatalból vizsgálta az Rttv. rendelkezéseinek megtartását, és az Abakusz Kör Közhasznú Egyesület műsorszolgáltatónál törvénysértést tapasztalt. A hatósági vizsgálat a következő megállapításokat tartalmazza: Az Abakusz Közhasznú Egyesület által üzemeltetett kisközösségi rádió az 009/9/2004. (VII. 4.) sz. határozattal nyerte el a nem nyereségérdekelt státuszt. A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló műsorszolgáltatás napi 6 órában valósul meg. A rádió műsorszolgáltatási szerződése az 30/2006. (VI. 7.) sz. határozat alapján módosult az alábbiak szerint: - a műsorszolgáltató a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként működő műsorszolgáltatásra napi minimális 492 műsorpercet vállalt (heti 3444 minimális műsorperc); - közszolgálati műsorszámok időtartama 8,7 óra/hét; - a rendszeres híradásra szánt műsoridő 3,35 óra/hét.

2 A műsorszolgáltató működését utoljára 2008 márciusában vizsgálta a Testület és akkor azt tapasztalta, hogy a rádió a választott célnak nem tudott megfelelni. Emiatt az 558/2008. (VIII. 27.) sz. határozattal az Rttv. 2. () a) pontja szerinti szankciót szabta ki. Tapasztalatok: Az ellenőrzés első fázisában megállapításra került a rádió napi műsorideje, a szöveg vs. zene időtartama (percben kifejezve), illetve a szöveg és a zene százalékos aránya a napi műsoridőre vetítve: Műsoridő (perc) Zene (perc) Zene aránya % Szöveg (perc) Szöveg aránya % III. 6. III. 7. III. 8. III. 9. III. 20. III. 2. III % 60% 62% 65% 59% 66% 60% % 40% 38% 35% 4% 34% 40% A zene aránya 62%, a szöveg aránya 38% volt a heti teljes műsoridőre vetítve. A fenti adatok azt tükrözik, hogy a zene uralta a rádió heti műsorát. Igaz, a szerződésben nem fogalmazódott meg a zene és szöveg arányának mértéke, mégis fontosnak tartjuk a zenei dominanciára rámutatni. Az ellenőrzés második lépése az volt, hogy az egyes műsorszámok közül melyek fogadhatóak el közszolgálati műsorszámként. A vizsgálat során a legfontosabb mérlegelési elv a következő volt: a) műsorban hallható szöveg és zene összhangban volt-e a tartalom egészével; b) megvalósult-e az értékközvetítés. A határozat mellékletét képező táblázat napokra bontva mutatja be a közzétett műsorfolyamot (vastaggal kiemelve a közszolgálati műsorszámként, szürke háttérrel pedig a vállalt célt és célcsoportot szolgáló műsoregységeket és/vagy műsorrészeket). A vizsgálat nem fogadta el közszolgálati műsorszámként a Kívánságműsort és a Zenés órák c. popzenei műsorszámot, hiszen ezek a programok nem minősülnek olyan műsorszámnak, amelyek a lakóhelyi közösség közéleti fórumát jelentő műsorszolgáltatásba betagozhatóak lennének. Ezen kívül a műsorszámok közötti, csupán időkitöltő szereppel bíró popzenei egységeket, a műsorajánlókat sem. A rádió reklámot nem közvetített. A közszolgálati műsorszámok, valamint a vállalt célnak és célcsoportnak megfelelő műsorszámok időtartama és aránya az alábbiak szerint került összesítésre: 2

3 A közszolgálati műsorszámok időtartama és a közszolgálati műsorszámok aránya a Műsoridő (perc) Közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) Közszolgálati műsorszámok aránya (%) vizsgált időintervallumban: III. III. III. III. III. III. III ,4% 5,3% 50% 49,3% 5,5% 57,6% 46,3% A közszolgálati műsorszámok aránya a heti műsoridő százalékában kifejezve: 50,4% A közszolgálati műsorszámok időtartama 3360 perc volt (vállalás: 497 perc/hét) heti szinten. A vállalt célcsoport (lakóhelyi közösség közéleti fórumaként működő műsorszolgáltatás) számára készített műsorszámok a heti teljes műsoridő tükrében: Műsoridő (perc) Helyi, közéleti műsorszámok (perc) Helyi, közéleti műsorszámok aránya (%) III. III. III. III. III. 20. III. III ,3% 22% 25% 40% 38% 53% 4% A lakóhelyi közösség számára készített műsorszámok aránya a heti műsoridő százalékában kifejezve: 32,2 % A választott célt és célcsoportot szolgáló műsorszámok időtartama 26 perc (vállalás 3444 perc/hét; 492 perc/nap) volt a heti műsoridőre vetítve. Hírek (helyi és országos hírek) aránya a heti teljes műsoridő tükrében: III. 6. III. 7. III. 8. III. 9. III. 20. III. 2. III

4 Műsoridő (perc) Hírek időtartama (perc) Hírek 8,2% 9,5% 6,7% 9% 8,8% 9,2% 9,4% aránya aránya (%) A hírműsorok aránya a heti műsoridő százalékában kifejezve: 8,7% A hírműsorok időtartama 9 óra 44 perc volt az elemzett időintervallumban (vállalás 3 óra 35 perc/hét). Értékelés: A közszolgálati műsorszámok tekintetében nem fogalmazható meg kifogás, ugyanakkor a hírműsorok időtartama heti szinten közel négy órával (3 óra 5 perc) kevesebb volt a szerződésben rögzített kvótánál. Az 069/200. (VII. 24.) sz. ORTT határozat. pontja meghatározza a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló műsorszolgáltatás definícióját. E szerint,,a műsorszolgáltatás akkor minősül e kategória szerintinek, ha az adott közösségben élők számára nyújt lehetőséget a megszólalásra, funkciója a véleménynyilvánítás fórumának biztosítása. A helyi közéleti témákat felsorakoztató és a fenti meghatározásnak megfelelő műsorszámok aránya 32,2% volt, azaz ezt a vállalását alulteljesítette a műsorszolgáltató az elemzett héten (vállalás 3444 perc/hét, azaz 5%). A korábbi vizsgálat is kifogásolta, hogy a rádió műsoraiban nincs jelen az interaktivitás és a fórum-jelleg, azaz a hallgatók nem kapnak szót az egyes témák kidolgozásakor. Ennek a kívánalomnak most sem tett eleget a műsorszolgáltató, hiszen a Kívánságműsort leszámítva, a hallgatók egyetlen műsorszámban sem kaptak szót. Összegzés: Az Abakusz Rádió műsora a március közötti héten nem teljesítette maradéktalanul a műsorszolgáltatási szerződésében foglaltakat, ezért vélelmezhetően megsértette az Rttv. 90. (2) bekezdését. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 5. () bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Testület június 24-én postázott levelében tájékoztatta a műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozata megtételére. A műsorszolgáltató nyilatkozata: A műsorszolgáltató levelében hivatkozik a Testület 558/2008. (VIII.27.) számú határozatára. Véleményük szerint a évi elmarasztalásra döntően azért került sor, mert míg a műsorszolgáltató az ORTT által elfogadott pályázatban leírt műsortervükre hivatkozott, a 4

5 Testület álláspontja szerint a Műsorterv nem a Műsorszolgáltatási Szerződés, hanem a Pályázat részét képezi. Ez alapján úgy tűnik, hogy Önök a Műsortervünket nem tekintik a Szerződés részének! A műsorszolgáltató ezzel kapcsolatban utal a Műsorszolgáltatási Szerződés 2.. pontjára: A Testület, tekintettel a Műsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra, valamint a jelen Szerződés I. fejezete szerinti nyilatkozataira, a Műsorszolgáltatót kisközösségi célú, helyi rádió műsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a Hajdúböszörmény 98,0 Mhz frekvenciára, a jelen Szerződés feltételei szerint ( a Műsorszolgáltatási Jogosultság ), a Nemzeti Hírközlési Hatóság által megadott mellékletként csatolt adatokkal. A melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A műsorszolgáltató értelmezése szerint a fent idézett pont alapján a Pályázati ajánlatuk részét képező Műsorterv elválaszthatatlan része a Szerződésnek. És ebből következik az első dilemmájuk : Ha tarjuk magunkat a Műsortervhez, akkor nem tudunk megfelelni a Műsorelemző Osztály elvárásaihoz, hiszen nem tekintik a Műsortervet a Szerződés részének, ha nem tartjuk magunkat a Műsortervhez, és inkább a Műsorelemző elvárásaihoz igazodunk, akkor megszegjük a Szerződésben vállalt kötelezettségünket. A műsorszolgáltató kifogásolja, hogy a hatósági ellenőrzés nem számította be a vállalt célt és célcsoportot szolgáló műsorszámok időtartamába azokat a műsorszámokat, amelyeket a műsorszolgáltató a Műsortervük alapján célcsoportnak szánt. Műsorszolgáltató előadta, miszerint a Műsortervük összeállításakor úgy gondolták, hogy olyan műsorszám is lehet célcsoportnak szóló műsor, amely nem felel meg a közszolgálatiság követelményeinek, ugyanis lehetnek (és vannak is!) olyan műsorok, amelyeket tartalmunk alapján nem lehet az Rttv pontjában felsoroltak egyikébe se beilleszteni, ugyanakkor a helyi emberek érdeklődését felkeltette a téma és a műsor erről a témáról szól. Az így összeállított Műsortervet az ORTT elfogadta és jóváhagyta, ezért kötelező ahhoz tartani magunkat, ebben a kérdésben nincs mérlegelési lehetőségünk. Műsorszolgáltató az előbbiekkel kapcsolatban a következőket írja le: A jelenlegi műsorelemzés nyomán felmerül a kérdés, hogy a Műsorelemzőnek van-e mérlegelési lehetősége ennek eldöntésére, hogy egy olyan műsorszám, amely egyébként megfelel a Műsortervben leírt elvárásoknak, célcsoportnak szóló műsorszám, vagy nem. Mivel nekünk nincs ilyen mérlegelési lehetőségünk úgy gondoljuk -, hogy a Műsorelemzőnek sincs ilyen lehetősége. Amennyiben a Műsorelemző mégis úgy gondolja, hogy van ilyen mérlegelési lehetősége, akkor az ebből adódó probléma megoldása már meghaladja a mi hatáskörünket, ezzel az ORTT-hez kell fordulnia. Nekünk a Szerződésben vállaltak betartása a feladatunk, és eddig terjed a hatáskörünk is. Műsorszolgáltató megjegyzi, hogy 2008-ban a Műsorelemző elfogadott célcsoportnak szóló műsorszámnak olyan műsorokat, (pl. Gazdasági percek), amelyek most számunkra ismeretlen ok miatt nem fogadott el célcsoportnak szóló műsorszámnak. Nehéz olyan elbírálási szempontoknak eleget tenni, amelyek sehol sem hozzáférhetőek és évről-évre változnak. A műsorszolgáltató a 2008-as ellenőrzésre utalva előadta, miszerint akkor a műsorszámok zenei betéteit nem tekintették a műsorszám részének azért, mert a műsorszám kezdetét és 5

6 befejezését jelző egyértelmű közlés hiányzott. Ezt a hiányosságot azóta pótolták, ennek ellenére sok műsorszámuk zenei betéteit most sem számították bele a műsorszám időtartamába. (pl. keddi Böszörményi fórum, szerdai Köztünk élnek magazin, pénteki Gazdasági Műsor stb.) Szerintük az Rttv pontja egyértelműen rögzíti, hogy a műsorszám zenei betétei is része a műsorszámnak. A zenei betétek nem időhúzás céljából részei egy műsorszámnak, hanem az élvezhetőséget szolgálják. A zene és szöveg összhangjának megteremtése a műsorkészítő felelőssége. Ha szerinte a zene és szöveg összhangban vannak, akkor abban a kérdésben sincs másnak mérlegelési lehetősége. Ha a Műsorelemző ezt másképpen gondolja, akkor minden ilyen kérdéses műsorszám esetében részletes indokolást kérünk arra vonatkozóan, hogy miért nincs összhangban a zene a szöveggel, valamint kérjük megjelölni, hogy ezáltal az Rttv. melyik jogszabályhelyét sértettük meg. A hírműsorok kapcsán előadták, miszerint nem tekintettek minden hírt célcsoportnak szóló hírnek, hanem csak azokat a híreket, amelyeknek volt valamilyen helyi vonatkozása. Álláspontjuk szerint hír az is, amely ugyan nem helyi hír, de lehet helyi vonatkozása. (pl. 4- napos munkahét bevezetése nem helyi hír, de a hírben szereplő közlés közvetlenül is érintheti a hallgatók egy körülhatárolható csoportját.) Ezért minden hír, amit sugároznak, célcsoportnak szóló hír, hisz ezért sugározzák. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy az ellenőrzés a szerdai 7 órakor kezdődő hírt célcsoportnak szóló zenének minősítette. Műsorszolgáltató szerint, amennyiben a hírműsorok vonatkozásában az általa előadott szempontokat figyelembe vesszük, és a táblázatban szereplő híreket összeadjuk, akkor számításaik szerint óra jön ki. Ez még mindig elmarad a Műsortervben vállalt 3 óra 35 perctől, de lényegesen több mint 9 óra 44 perc. Véleményük szerint nem a hírek ideje a domináns, az csak egy kis részét képezi a Műsortervnek vagy a műsorszerkezeti koncepciónak. Ennek kapcsán műsorszolgáltató hivatkozik az 357/2006. (VI.4.) sz. ORTT határozattal módosított 069/200. (VII.24.) számú határozat 2.4. pontjára, amely szerint a műsorszerkezeti koncepciónak összességében kell megfelelnie az. a) pont szerinti célcsoportnak és a műsorszerkezeti koncepciónak összességében ezen vállalásnak kell megfelelnie. Álláspontjuk szerint ha a hírek időtartama elmarad a Műsortervben vállalt időtartamtól, attól még a műsorok összessége (beleértve a híreket is) eleget tud tenni a hivatkozott határozat követelményének. Álláspontjuk szerint a műsorszerkezeti koncepciójuk, és ezzel összhangban a sugárzott műsoraik is, összességében megfelelnek a hivatkozott határozat követelményeinek. Az interaktivitás és a fórumjelleg hiánya kapcsán a következőket szögezi le a műsorszolgáltató: rádiónk egy Egyesület által főt számláló kisvárosban működő kisközösségi rádió. Technikai adottságaink nem teszik lehetővé (és valószínűleg a jövőben sem teszik lehetővé), hogy olyan jellegű interaktivitást és fórum-jelleget biztosítsunk, mint amilyet egy milliárdos költségvetésű rádió biztosítani tud. Nincs olyan technikai felszerelésünk, amellyel külső helyszínekről élőben tudósíthatnánk. Egy ilyen technika beszerzése több 0 millió Ft-ba kerülne. Véleményük szerint egy ilyen elvárás egy kisközösségi rádióval szemben életszerűtlen és irreális. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne törekednének a kifogásolt interaktivitás és fórum-jelleg megvalósítására. Az interaktivitást és a fórum-jelleget közvetve, a műsorkészítőkön keresztül tudják megvalósítani. A célcsoport 6

7 tagjainak valamely kérdésben vagy témában képviselt különböző véleményét, kívánságát és érdeklődését ugyancsak a műsorvezetők gyűjtik össze és igyekeznek kielégíteni. Ez a fajta interaktivitás egy külső Műsorelemző számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, azonban itt helyben ez elfogadott és senkinek nem okoz problémát. A fentiekkel kapcsolatban megjegyzik, hogy a Kívánságműsort a megállapításuk kellően interaktívnak és fórum-jellegűnek minősíti, ugyanakkor a Kívánságműsorokat nem számítják bele a célcsoportnak szóló műsorszámok közé, annak ellenére, hogy az ORTT a Műsortervben (és a Szerződésben is) ezt a célcsoportnak szóló műsorszámok között jóváhagyta. A műsorszolgáltató a fent leírtak, az ORTT által jóváhagyott és a Szerződésben is rögzített Műsorterv, a hivatkozott 357/2006. (VI.4.) sz. ORTT határozat valamint az Rttv. 2. -ban foglaltak figyelembevételével arra kéri a Testületet, hogy értékelje újra a vizsgált időszak műsorszámait a tekintetben, hogy célcsoportnak szól-e vagy sem, és ennek alapján állapítsák meg, hogy a rádió összességében megfelel az elvárásoknak. Számításaik szerint a vizsgált hét minden egyes napján lényegesen (55%-75% között) meghaladták a célcsoportnak szóló műsorok 5%-os arányát. A Testület álláspontja: Az 30/2006. (VI. 7.) számú határozattal módosított műsorszolgáltatási szerződés szerint a műsorszolgáltató rendszeres híradásra szánt műsorideje 3 óra 35 perc/hét. A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a hírműsorok időtartama (9 óra 44 perc) heti szinten közel négy órával (3 óra 5 perccel) kevesebb volt a szerződésben rögzített kvótánál. A műsorszolgáltató szerződésében a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként működő műsorszolgáltatásra napi minimális 492 műsorpercet vállalt (heti 3444 minimális műsorperc, azaz 5%). A vizsgálat alapján azonban a helyi közéleti témákat felsorakoztató műsorszámok aránya 32,2% volt, azaz ezt a vállalását is alulteljesítette a műsorszolgáltató az elemzett héten. A műsorszolgáltató nyilatkozatában utalt a Műsorszolgáltatási Szerződés 2.. pontjában foglaltakra, mely a következőképp szól: 2.. A Testület, tekintettel a Műsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra, valamint a jelen Szerződés I. fejezete szerinti nyilatkozataira, a Műsorszolgáltatót kisközösségi célú, helyi rádió műsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel a Hajdúböszörmény 98,0 MHz frekvenciára, a jelen Szerződés feltételei szerint (a Műsorszolgáltatási Jogosultság ), a Nemzeti Hírközlési Hatóság által megadott, mellékletként csatolt adatokkal. A melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A műsorszolgáltató értelmezése szerint a fent idézett pont alapján a Pályázati ajánlatuk részét képező Műsorterv a Szerződésnek elválaszthatatlan része. Ebből következően pedig kifogásolja, hogy a hatósági ellenőrzés nem számította be a vállalt célt és célcsoportot szolgáló műsorszámok időtartamába azokat a műsorszámokat, amelyeket a műsorszolgáltató a Műsorterve alapján célcsoportnak szánt. A fentiek kapcsán először is megjegyzi a Testület, hogy a Műsorszolgáltatási Szerződés fent idézett 2.. pontját helyesen értelmezve, a melléklet kifejezés nem a Pályázati ajánlatra utal vissza, hanem a Nemzeti Hírközlési Hatóság határozatára, és az ahhoz tartozó mellékletre vonatkozik. Ezen túl pedig a Testület továbbra is fenntartja az 558/2008. (VIII.27.) számú, a 7

8 műsorszolgáltatóval szemben hozott határozatában foglaltakat, vagyis a Műsorterv a Pályázat, nem pedig a Szerződés részét képezi. A Testület álláspontja szerint csak azon oknál fogva, hogy a műsorszolgáltató a célcsoportba tartozóként jelöl meg bizonyos műsorokat, nem jelenti és nem is jelentheti azt, hogy ezek a műsortervben való feltüntetés okán automatikusan, tartalomra tekintet nélkül olyan műsorszámokká válnak, amelyek a Szerződésben megjelölt célt és célcsoportot valóban szolgálják. Ennek okán egyetértve a hatósági ellenőrzés megállapításaival sem a műsorszolgáltató által felhozott Kívánságműsor, sem a Zenés órák című műsorszáma nem tartozik automatikusan a célcsoportnak szóló műsorszámok közé. Az 069/200. (VII. 24.) sz. ORTT határozat. pontja meghatározza a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló műsorszolgáltatás definícióját. E szerint,,a műsorszolgáltatás akkor minősül e kategória szerintinek, ha az adott közösségben élők számára nyújt lehetőséget a megszólalásra, funkciója a véleménynyilvánítás fórumának biztosítása. A kívánságműsor nem minősül olyan műsorszámnak, amely a lakóhelyi közösség közéleti fórumát jelentő műsorszolgáltatásba betagozható lenne. A műsorszolgáltató előadta, miszerint sok műsorszámuk zenei betéteit a hatósági ellenőrzés során most sem számították bele a műsorszám időtartamába. (pl. keddi Böszörményi fórum, szerdai Köztünk élnek magazin, pénteki Gazdasági Műsor stb.). A március 8-i, szerdai Köztünk élnek című műsor kapcsán adhat a Testület csak részben igazat a műsorszolgáltató állításainak. A vizsgálat ebben az esetben a műsor végén, de még a záró szignál előtt leadott zenei egységet valóban nem tekintette már a műsorszám részének. A Testület véleménye szerint a műsorszolgáltató ezen megoldása, miszerint a műsor záró szignálját az utolsó, kb. 7 perces zenei betét után helyezte el, kizárólag a műsoridő nyújtását szolgálhatta. Amennyiben ezt a 7 perc 5 másodperces időtartamot hozzászámítjuk a műsoridőhöz, akkor is messze alatta marad az időtartam a célcsoportot szolgáló műsorszámoknál előírtaktól. Az előbbi leszámítva a Testület a műsorszolgáltató kifogásának nem adhat helyt, hiszen a vizsgálati jelentésben szereplő táblázat bár feltünteti a szöveg és a zene arányát a műsorszámon belül, ám a műsoridőt a műsor kezdő és záró szignálja közötti, a zenét és a szöveget egyaránt felölelő időtartam adja meg. A vizsgálat megállapította, hogy a műsorszolgáltató a vizsgált héten összesen 9 óra 44 percnyi hírműsort sugárzott. Erre vonatkozóan a vállalt műsoridő 3 óra 35 perc/hét. A műsorszolgáltató azon érvelésével, miszerint minden hír egyben helyi vonatkozású is, ezért a vállalt célcsoportot szolgáló műsorszámok közé tartozik, a Testület nem ért egyet. A hírműsor szükségszerűen tágabb a célcsoportnak, azaz a helyi lakosságnak szóló híradásnál. Amennyiben minden híradást egyben a célcsoportnak, azaz a lakóhelyi közösségnek szóló műsorszámnak tekintenénk, értelmét veszítené a célcsoport, mint speciális kategória rendeltetése. A műsorszolgáltató azon megjegyzése nem állja meg a helyét, miszerint a szerdai 7:00-kor kezdődő hírt célcsoportnak szóló (szürke hátterű) zenének minősítették. A táblázat is mutatja, hogy 7:00:0-től 7:07:48-ig a műsorszolgáltató Helyi híreket sugárzott, melyet a vizsgálat a hírműsor, a vállalt célcsoport és a közszolgálati műsorszám kategóriába is besorolt. Megjegyzi a Testület, hogy egyébként a műsorszolgáltató is elismerte, hogy a hírműsorok vonatkozásában nem teljesítette a vállaltakat. 8

9 A műsorszolgáltató levelében kifogásolja, hogy a Gazdasági percek című műsorszámukat a vizsgálat nem tekintette célcsoportnak szóló műsorszámnak, annak ellenére, hogy 2008-ban annak minősítette. Ezzel kapcsolatban a Testület leszögezi, hogy a kifogásolt műsorszámot a hét minden napján sugározta a műsorszolgáltató. Az ellenőrzés során minden egyes adás tartalmi vizsgálata döntötte el azt, hogy célcsoportnak szánt műsorszámnak minősült-e. Ennek eredményeként a pénteki, szombati, vasárnapi adásokat, melyekben helyi témákat is érintettek, az ellenőrzés elfogadta célcsoportnak szánt műsorszámként. A többi adásban viszont nem volt fellelhető a szűkebb, csak a helyi lakosságot érintő témakör. Összegzésként megállapítható tehát, hogy a műsorszolgáltató mind a célcsoportnak szolgáló műsorszámok, mind pedig a hírműsorszámok terén alulteljesítette a vállaltakat, ezért megsértette az Rttv. 90. (2) bekezdésében foglaltakat. Rttv. 90 (2) A műsorszolgáltató a pályázatában vállalt időtartamban és adásidőben az adásidő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy távközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységekre a távközlési szolgáltatási engedélyt nem, de a külön jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyeket be kell szerezni. A Testület eddig 2 alkalommal (35/2006. (VI.4.), 558/2008. (VII.27.)) szankcionálta a műsorszolgáltatót az Rttv. 90. (2) bekezdésének megsértése miatt. Mindkét esetben az Rttv. 2. () a) pontja alapján felhívta a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. Jelen esetben a Testület az Rttv. 2. () bekezdés a) pontja alapján felhívta a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. Az eljárás során a Ket. 53. (2) bekezdése szerint eljárási költség nem merült fel. Az Rttv. 36. (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv. 36. (3) biztosítja. Budapest, augusztus 26. Az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Dr. Majtényi László elnök Melléklet: a műsorszolgáltató március közötti műsorfolyama 9

10 Melléklet: A műsorszolgáltató március közötti műsorfolyama (vastaggal kiemelve a közszolgálati műsorszámként, szürke háttérrel pedig a vállalt célt és célcsoportot szolgáló műsoregységeket és/vagy műsorrészeket) március 6. (hétfő) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00:0 0 Helyi hírek (megemlékezés március 5-ről, Artflexum művészeti kiállítás, nyári óraállítás előrejelzése, helyi rendőrségi hírek, benzinárak változása, időjárás) 6:00: 6:06:0 0 0:06:0 Zene (pop-techno) 6:06: 6:2:5 0:5:04 0 Aktuális információk (csillagjegyek, névnaposok köszöntése, kalendárium, születésnaposok köszöntése, Bocskai népház bemutató és beszélgetés) 6:2:6 6:32:00 0 0:0:44 Zene ( pop) 6:32:0 7:00:00 0:27:59 0 Helyi hírek (Zöldkör környezettudatos nevelés, térkamerák elhelyezése-közbiztonság fokozása, polgárőrség-rendőrség kapcsolata, tavaszi tárlat, vízállás, rendőrségi hírek, időjárás, útinformáció) 7:00:0 7:06:50 0 0:06:49 7:06:5 7:28:2 0:2:2 0 Közszolgálati percek (megemlékezés március 5-ről, Kiss Attila köszöntője) 7:28:3 7:37:32 0 0:09:9 7:37:33 8:00:45 0:23:2 0 Helyi hírek 8:00:46 8:07:00 0 0:06:4 Zene (rap-pop) 8:07:0 8:27:35 0:20:34 0 Gazdasági percek (orvosok külföldre mennek, nyugdíjváltozás, lottószámok, devizaválság Magyarországon, változás az MDF-ben, pályázati lehetőség, vészforgatókönyv a magyar gazdaságra, speciális genetikai vizsgálat Debrecenben, benzinárak változása, országos erdőtelepítési konferencia megnyitása) 8:27:36 8:35:32 0 0:07:56 8:35:33 9:00:00 0:24:27 0 Helyi hírek 9:00:0 9:06:40 0 0:06:39 9:06:4 9:30:40 0:23:59 0 Aktuális információk ism. 9:30:4 9:4:30 0 0:0:49 9:4:3 0 0:8:29 0 Helyi hírek 0:06:0 0 0:06:09 0:06: 0:2:20 0:5:09 0 Közszolgálati percek ism. 0:2:2 0:30:45 0:09:24 0 0:30:45 :00:00 0:29:5 0 Hírek (Helyi hírek) :00:0 :06:57 0 0:06:56 :06:58 :2:39 0:4:4 0 Gazdasági percek ism. :2:40 :29:30 0 0:07:50 :29:3 2:00:03 0:30:32 0 Helyi hírek 2:00:04 2:06:40 0 0:06:36 0

11 2:06:4 2:22:05 0:5:24 0 Közszolgálati percek ism. 2:22:06 2:3:25 0 0:09:9 2:3:26 3:00:05 0:28:39 0 Hírek 3:00:06 3:08:0 0 0:08:04 Utazási magazin (riport Szalóki Erzsébettel, téma a kalotaszegi viselet bemutatása, gyöngyvarrás, tojásdíszítés, széki kézimunkák, cserépedények gyűjtése, fajátékok készítése, interjúk a kézművesekkel) 3:08: 4:00:20 0:4:35 0:37:26 Helyi hírek 4:00:2 4:07:00 0 0:06:39 Utazási magazin (utazók bemutatása, riport Gál Judittal, aki öt és fél évig utazott a családjával, Cielleszki Péter utazóval) 4:07:0 5:00:00 0:3:09 0:39:50 Helyi hírek 5:00:0 5:08:25 0 0:08:24 Gasztronómiai műsor (tej és felhasználási módjai, kecsketej, riport Szabó Sándorné helyi tejtermelővel, a jó fagylalt, a nyírbátori kecsketejfürdő és ökogazdaság bemutatása stb.) 5:08:26 6:00:00 0:06:8 0:45:26 Hírek 6:00:0 6:07:45 0 0:07:44 Locsi-fecsi interjú egy helyi zenetanárral (ének, trombita), interjú az Oláh családdal, interjú Fekete Imrénével a helyi szövés-fonás múltjáról 6:07:46 6:59:58 0:22:4 0:29:54 Helyi hírek 6:59:59 7:08:00 0 0:08:0 Locsi-fecsi (interjú egy helyi aerobic oktatóval, helyi manikűr készítővel és Ficsor László jegyzővel) 7:08:0 7:6:30 0:27:48 0:24:05 Helyi hírek 8:00:00 8:08:0 0 0:08:0 Útravaló (riport a böszörményi sakkcsapat vezetőjével, riport egy amatőr kispályás labdarúgó csapat szervezőjével és csapatkapitányával, riport Görögné Bocskai Évával, a helyi Napsugár óvoda vezetőjével) 8:08:02 8:57:5 0:7:02 0:32:07 8:57:6 9:00:00 0:02:44 0 Hírek délután 9:00:0 9:07:45 0 0:07:44 Kívánságműsor (zenei blokk) iskolások kérései alapján 9:07:46 22:00:00 0:52: március 7. (kedd) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00:0 0 Helyi hírek 6:00:0 6:06:50 0 0:06:40 6:06:5 6:30:25 0:23:34 0:00 Aktuális információk (csillagjegyek, névnaposokszületésnaposok köszöntése, Bocskai néptáncbemutató) 6:30:26 6:40:5 0 0:09:49 6:40:6 7:00:00 0:9:44 0 Helyi hírek 7:00:0 7:06:55 0 0:06:54 7:06:56 7:27:25 0:20:29 0

12 Közszolgálati percek (egészségről, magas vérnyomásról) 7:27:26 7:40:30 0 0:3:04 7:40:3 8:00:00 0:9:29 0 Hírek 8:00:0 8:07:00 0 0:06:59 8:07:0 8:25:50 0:8:49 0 Gazdasági percek (adóbevallás-visszatérítési gondok, bölcsődei gondok, tőzsde hírek, kamatemelési szankciók-bejelentési kötelezettség, válság az egészségügyben, Csáki András kilépése az MDF-ből, gyógyszerárak emelkedése, mobil-szolgáltatók stopja, erdőtelepítési program, magáncsőd, családsegítő támogatás, kamatemelés, innovációs támogatás, euró bevezetése) 8:25:5 8:35:55 0 0:0:04 8:35:56 9:00:00 0:24:04 0 Helyi hírek 9:00:0 9:07:20 0 0:07:9 9:07:2 9:29:35 0:22:4 0 Aktuális információk ism. 9:29:36 9:33:49 0 0:04:3 9:33:50 0 0:26:0 0 Hírek 0:06: :06:52 0:06:5 4 0:29:5 0 0:22:56 0 Közszolgálati percek ism. 0:29:5 0:42: :2:59 0:42:5 :0:0 0 0:8:09 0 :0:0 :08:0 Helyi hírek 0 0 0:06:59 :08:0 :32:0 5 0:24:04 0 Gazdasági percek ism. :32:0 6 :42: 2 0 0:0:06 :42: 3 2:0:0 0 0:8:47 0 2:0:0 2:08:2 Helyi hírek 0 0 0:07:9 2:08:2 2:34: 5 0:25:54 0 Közszolgálati percek ism. 2:34: 6 2:47: 5 0 0:2:59 2:47: 3:0:0 Hírek DR-stúdió műsora (titkok, érdekességek, látnivalók, a forint bevezetése, hagyományok Európában, riport a női-férfi palóc népviseletről) 6 3:0:0 3:07: 0 0:3:44 0 3:07: 0 0 0:06:09 4:00:5 9 0:08:23 0:45: 2

13 Hírek DR-stúdió: Életutak (riport Nagy Ferenc fafaragóval, Witz Éva jelmeztervezővel) Hírek DR-stúdió (hagyományok Európában) Mindentudás egyeteme (Andrásfalvy Bertalan előadása) Elköszönő Hírek Böszörményi fórum (riport Kiss Attilával, megemlékezés március 5-ről) Hírek Böszörményi fórum (beharangozó, riport egy teremlabdarúgó csapat szervezőjével és csapatkapitányával, riport Szabó Imréné díszüveg készítővel) Hírek Útravaló (hasznos gondolatok az életről) Böszörményi fórum (magas vérnyomásról, Oláh családban született hármas ikrekről, labdarúgásról) Helyi hírek 4:0:0 0 4:07:5 5:0:0 6 5:08:5 5:36: 6 5:59:3 6:0:0 6:07: 7:0:0 7:07:5 8:0:0 8:09:0 0 8:0:0 6 8:59: 3 9:0:0 9:08:5 6 4:07: :06:50 5:0:0 5 0:2:6 0:42:08 5:08: :07:44 5:36: 5 0:05:4 0:2:4 5:59: :23:4 6:0: :0:29 6:07: 0 0 0:06:09 7:0:0 0 0:25:3 0:28:33 7:07: :06:49 8:08:5 9 0:23:55 0:29:07 8:08: :07:58 8:0: :0:05 8:59: 2 0:24:36 0:24:30 9:0:0 0 0:0:47 0 9:08: :07:54 22:00:5 3 2:5: március 8. (szerda) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00:0 0 Helyi hírek 6:00: 6:06:45 0 0:06:34 6:06:46 6:24:53 0:8:07 0 Aktuális információk (csillagjegyek, névnaposok, születésnaposok köszöntése) 6:24:54 6:28:56 0:04:02 0 6:28:57 7:00:00 0:3:03 0 Helyi hírek 7:00:0 7:07:48 0:07:47 0 7:07:49 7:26:5 0:8:26 0 3

14 Közszolgálati percek (gazdanapok, kulturális programok) 7:26:6 7:3:40 0 0:05:24 7:3:4 8:00:00 0:28:9 0 Helyi hírek 8:00:0 8:06:47 0 0:06:46 8:06:48 8:24:33 0:7:45 0 Gazdasági percek (mezőgazdasági és vidékfejlesztési hitel a gazdáknak, regionális konzultáció, üdülési csekk megadóztatása, megszűnik a gyógyszerek támogatása, pályázatok támogatása, munkahelymegőrző oktatás, standolási törvény, ingatlanpiaci válság, statisztika a sörfogyasztásról, gázóra leszerelése, gyárak bezárása, tőzsde hírek, családi pótlék korlátozása, munkanélküliség emelkedése, iskolák bezárása, területalapú támogatás a gazdák részére, gazdasági válság kezelésére vasárnapi szünetek) 8:24:34 8:38:58 0 0:4:24 8:38:59 9:00:00 0:2:0 0 Helyi hírek 9:00:0 9:06:40 0 0:06:39 9:06:4 9:2:25 0:4:44 0 Aktuális információk ism. 9:2:26 9:25:30 0 0:04:04 9:25:3 0 0:34:29 0 Helyi hírek 0:06:46 0 0:06:45 0:06:47 0:2:3 0:4:26 0 Közszolgálati percek (gazdanapok, kulturális programok, riport dr. Cs. Varga László alpolgármesterrel) 0:2:4 0:34:20 0 0:3:06 0:34:2 :00:00 0:25:39 0 Helyi hírek :00:0 :07:42 0 0:07:4 :07:43 :26:2 0:8:29 0 Gazdasági percek (ism.) :26:3 :40:32 0 0:4:39 :40:33 2:00:00 0:9:27 0 Helyi hírek 2:00:0 2:06:40 0 0:06:39 2:06:4 2:28:33 0:2:52 0 Közszolgálati percek (riport dr. Cs. Varga László alpolgármesterrel) ism. 2:28:34 2:4:40 0 0:3:06 2:4:4 3:00:00 0:8:09 0 Hírek 3:00:0 3:07:58 0 0:07:57 Zöld pötty környezetvédelmi műsor (ötletek az energiatakarékossághoz) 3:07:59 4:00:00 0:30:37 0:2:23 Hírek 4:00:0 4:07:0 0 0:07:09 Zöld pötty hírek 4:07: 5:00:00 0:23:04 0:29:44 Hírek 5:00:0 5:08:00 0 0:07:59 Zöld pötty folyt. (benne Láng István akadémikus előadása a környezetvédelemről) 5:08:0 6:00:00 0 0:5:58 Hírek 6:00:0 6:07:05 0 0:07:04 Köztünk élnek-magazin (riport Barcsa Gabriellával a demens betegek ellátásáról /helyi téma/) 6:07:06 7:00:00 0:23:45 0:29:07 Hírek 7:00:0 7:07:56 0 0:07:55 4

15 Köztünk élnek-magazin (riport Szabó Imréné helyi díszüveg készítő kézművessel) 7:07:57 7:20:35 0:03:04 0:09:33 Helyi rendőrségi és közlekedési hírek 7:20:36 7:33:55 0 0:3:9 Köztünk élnek (közmeghallgatás) 7:33:55 8:00:05 0:24:9 0:0:49 Hírek 8:00:06 8:07:50 0 0:07:44 Útravaló (gondolatok a lelki élethez) 8:07:5 8:09:00 0 0:0:09 Köztünk élnek (riport Sikós István helyi villanyszerelővel, Lovas András helyi hangszeroktatóval, Gál József helyi sakkozóval) 8:09:0 8:52:44 0::52 0:43:3 8:52:45 9:00:00 0:07:5 0 Hírek 9:00:0 9:07:49 0 0:07:48 Kívánságműsor 9:07:50 2:59:50 0:52:00 0 Elköszönő 2:59:5 22:00: március 9. (csütörtök) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00:0 0 Helyi hírek 6:00: 6:06:30 0 0:06:9 6:06:3 6:27:50 0:2:9 0 Aktuális információk (névnaposok, születésnaposok köszöntése, csillagjegyek, Bocskai néptánc bemutató és beszélgetés) 6:27:5 6:37:35 0 0:09:44 6:37:36 7:00:00 0:22:24 0 Helyi hírek 7:00:0 7:07:25 0 0:07:24 7:07:26 7:2:57 0:4:3 0 Hétvégi programsorozatok 7:2:58 7:26:44 0 0:04:46 Műsorajánló 7:26:45 7:27:27 0 0:00:42 7:27:28 8:00:00 0:32:32 0 Helyi hírek 8:00:0 8:06:25 0 0:06:24 8:06:26 8:25:38 0:9:2 0 Gazdasági percek (benne étkezési utalványok megadóztatása, éttermek forgalmának megszűnése, elbocsátás az iparból, az új gyed-szabályok, elektronikus adóbevallás, népszavazás az országgyűlési képviselők költségtérítéséről, megváltozhat a szolgálati nyugdíj, tiltakoznak az orvostanhallgatók, tőzsde hírek, nemzeti fejlesztési ügynökség késedelmi kamatot fizet) 8:25:39 8:37:3 0 0::34 8:37:4 9:00:00 0:22:46 0 Helyi hírek 9:00:0 9:07:2 0 0:07: 9:07:3 9:23:45 0:6:32 0 Aktuális információk ism. 9:23:46 9:33:37 0 0:09:5 9:33:38 0 0:26:22 0 Helyi hírek 0:06:25 0 0:06:24 0:06:26 0:2:0 0:4:44 0 Hétvégi programsorozatok 0:2: 0:25:59 0 0:04:48 Műsorajánló 0:26:00 0:26:45 0 0:00:45 0:26:46 :00:00 0:33:4 0 5

16 Helyi hírek :00:0 :07:2 0 0:07:20 :07:22 :2:05 0:3:43 0 :2:06 :32:40 0::34 0 Gazdasági percek ism. :32:4 2:00:00 0 0:27:9 Helyi hírek 2:00:0 2:07:0 0 0:07:09 2:07: 2:24:33 0:7:22 0 Hétvégi programsorozatok 2:24:34 2:29:9 0 0:04:45 Műsorajánló 2:29:20 2:30:00 0 0:00:40 2:30:0 3:00:00 0:29:59 0 Helyi hírek 3:00:0 3:07:20 0 0:07:9 Böszörményi fórum (riport Bertalan János presbiterrel, az egyházi tisztségekről, emberi igényekről, riport Dobos Imre kapitányságvezetővel és Kelemen Sándor közlekedésrendészeti alosztályvezetővel, riport a Bocskai táncegyüttes vezetőjével) 3:07:2 4:00:00 0:20:6 0:32:7 Hírek 4:00:0 4:06:37 0 0:06:36 Böszörményi fórum (riportok Bodaszőlő helyzetéről) 4:06:38 5:00:00 0:23:23 0:29:57 Hírek 5:00:0 5:07:20 0 0:07:9 Böszörményi fórum (Bodaszőlő folyt., rendhagyó módon ünnepelték a Sajtó Napját, riport Szekeres Antal helyi kováccsal, előadóművészeket keresnek a Jubileumi Év alkalmából) 5:07:2 6:00:00 0:27:45 0:25:47 Hírek 6:00:0 6:07:20 0 0:07:9 Böszörményi fórum (riport Kiss Attila polgármesterrel, megemlékezés március 5-ről) 6:07:2 7:00:00 0:23:54 0:28:42 Hírek 7:00:0 7:06:40 0 0:06:39 Böszörményi fórum (riport Ficsor László jegyzővel, riport egy szervezővel és egy csapatkapitánnyal teremlabdarúgás kapcsán, riport Szabó Imréné díszüveg készítővel) 7:06:4 8:00:00 0:2:38 0:3:34 Helyi hírek 8:00:0 8:08:5 0 0:08:4 Útravaló (hasznos gondolatok) 8:08:6 8:09:00 0 0:00:44 Böszörményi fórum (a magas vérnyomásról, az Oláh családban született hármas ikrekről, labdarúgásról) ism. 8:09:0 9:00:00 0:26:2 0:24:40 Helyi hírek 9:00:0 9:08:5 0 0:08:4 9:08:6 22:00:00 2:5: március 20. (péntek) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00:0 0 Helyi hírek 6:00: 6:05:32 0 0:05:2 6:05:33 6:25:22 0:9:49 0 Aktuális információk (névnaposok, születésnaposok köszöntése, csillagjegyek) 6:25:22 6:29:38 0 0:04:6 6

17 Beharangozó: Bocskai néptánc bemutató 6:29:39 6:39:46 0 0:0:07 6:39:46 7:00:00 0:20:4 0 Helyi hírek 7:00:0 7:06:20 0 0:06:9 7:06:2 7:27:55 0:2:34 0 Műsorajánló 7:27:56 7:4:00 0 0:3:04 7:4:0 8:00:00 0:8:59 0 Helyi hírek 8:00:0 8:05:24 0 0:05:23 8:05:25 8:25:59 0:20:34 0 Gazdasági percek (vállalkozások pályázhatnak a cukorgyárak bezárása miatt, alkotmánysértő a receptek kitöltése, Gráf József fogadja a hazai tejtermelők demonstrációs bizottságát, csökkent a közalkalmazottak-köztisztviselők bére, nem fizetnek gázdíjat, kabai bioetanol, kevesebb céget alapítottak idén, országos sztrájk, rendőrségi hírek, tőzsde, hajdúszoboszlói-városfejlesztés, nagy áruházak erőfölényben, gazdanapok Böszörményben, csökkent a napi fogyasztási cikkek vásárlása, vagyonosodási vizsgálat) 8:26:00 8:38:00 0 0:2:00 8:38:0 9:00:00 0:2:59 0 Hírek 9:00:0 9:07:20 0 0:07:9 9:07:20 9:23:40 0:6:20 0 Aktuális információk ism. 9:23:4 9:28:00 0 0:04:9 Beharangozó (Bocskai néptánc bemutató) 9:28:0 9:38:07 0 0:0:06 9:38:08 0 0:2:52 0 Helyi hírek 0:05:23 0 0:05:22 0:05:24 0:2:50 0:6:26 0 Hétvégi programsorozatok 0:2:5 0:29:59 0 0:08:08 Közszolgálati percek (riport Cs.Varga Lászlóval helyi aktualitásokról) 0:30:00 0:34:53 0 0:04:53 0:34:54 :00:00 0:25:06 0 Hírek :00:0 :06:5 0 0:06:4 :06:6 :24:37 0:8:2 0 Gazdasági percek ism. :24:38 :36:4 0 0:2:03 :36:42 2:00:00 0:23:8 0 Hírek 2:00:0 2:07:5 0 0:07:4 2:07:6 2:20:50 0:3:34 0 Műsorajánló 2:20:5 2:29:00 0 0:08:09 Közszolgálati percek ism. 2:29:0 2:33:57 0 0:04:56 2:33:58 3:00:00 0:26:02 0 Helyi hírek 3:00:0 3:06:35 0 0:06:34 Traccs-parti/Locsi-fecsi (riport egy helyi trombita oktatóval, interjú az Oláh családdal, interjú Fekete Imrénével a szövés-fonásról) 3:06:36 4:00:00 0:24:7 0:28:42 Helyi hírek 4:00:0 4:06:35 0 0:06:34 Locsi-fecsi (interjú egy helyi aerobik oktatóval, interjú egy helyi manikűrössel, interjú Ficsor László jegyzővel) 4:06:36 5:00:00 0:29:07 0:24:2 7

18 Helyi hírek 5:00:0 5:06:36 0 0:06:35 Traccs parti (riport a böszörményi sakkcsapat vezetőjével, amatőr teremlabdarúgás kapcsán riport egy szervezővel és a csapatkapitánnyal, riport Görögné Bocskai Évával a Napsugár Óvoda vezetőjével) 5:06:37 5:54:47 0:6:59 0:3:08 5:54:47 6:00:00 0:05:3 0 Helyi hírek 6:00:00 6:06:33 0 0:06:33 Zöld pötty hírek (Forrai R. Katalin professzornő előadása a cigánykérdésről) 6:06:34 6:32:6 0 0:25:42 6:32:7 6:32:50 0:00:33 0 Elköszönő 6:32:5 6:33:40 0 0:00:49 6:33:4 6:34:09 0:00:28 0 Mozaik (riport Bánki Gyulával a közlekedésről, riport Szalóczi Pállal és Trunkó Barnabással a munkájukról) 6:34:09 7:00:00 0:04:38 0:25:47 Helyi hírek 7:00:00 7:06:32 0 0:06:32 Útravaló (gondolatok a lelki életről) 7:06:32 7:07:45 0 0:0:3 Gazdasági műsor (riport Kiss Attila polgármesterrel a költségvetésről, riportok az utca embereivel, hajdúböszörményi helyi jogszabályok a növénytelepítéssel kapcsolatban) 7:07:45 8:00:0 0:23:26 0:28:45 Hírek 8:00:0 8:05:55 0 0:05:54 Útravaló (gondolatok a lelki életről) 8:05:56 8:07:00 0 0:0:04 Gazdasági műsor (Bodaszőlő helyzete, étkezési utalványok megadóztatása, vállalkozások pályázhatnak a cukorgyárak bezárása miatt stb.) 8:07:0 9:00:00 0:20:02 0:52:56 Hírek 9:00:0 9:05:55 0 0:05:54 Kívánságműsor 9:05:55 22:00:00 2:54: március 2. (szombat) Műsor címe Kezdés Vége zene szöveg Csatornaazonosító 6:00:00 6:00:0 0:00: 0 0 Hírek 6:00:0 6:05:45 0 0:05:44 6:05:46 6:29:7 0:23:3 0 Aktuális hírek (csillagjegyek, hírességek, névnap- és születésnaposok köszöntése) 6:29:7 6:33:35 0 0:04:8 Aktuális információk a csontsűrűség vizsgálatról, riport Anton Krisztinával 6:33:36 6:39:04 0 0:05:28 6:39:05 7:00:00 0:20:

19 Helyi hírek 7:00:0 7:07:00 0 0:06:59 7:00:0 7:27:27 0:27:2 6 0 Közszolgálati percek (benne gazdasági műsor Bodaszőlő helyzetéről) ism. 7:27:28 7:36:56 0 0:09:28 7:36:57 8:00:00 0:23:0 3 0 Hírek 8:00:0 8:05:55 0 0:05:54 8:05:56 8:24:43 0:8:4 7 0 Gazdasági percek (segélykérők rohama, feketelista és cégnyilvántartás, konferencia az agrárgazdasági karon, panel lakások és készpénzes vásárlók, együttműködés+kutatás=piacképes tudás, jogtalan inkasszó az APEH részéről, átadták az Apolló Termál Hotelt, rezidensi fizetések, munkanélküliség emelkedése, csökkent a népesség Magyarországon, megszűnhet a debreceni, a hatvani és a váci kollégium, elkelt a Héliker, megszűnhet az év végi kampány az autósok kötelező felelősségbiztosítása miatt, a megdrágult törlesztő részletek miatt utcára vonulna egy civil szervezet) 8:24:44 8:36:00 0 0::6 8:36:0 9:00:00 0:23:5 9 0:00 Hírek 9:00:0 9:02:44 0 0:02:43 9:02:45 9:25:04 0:22: 9 0 Aktuális hírek ism. 9:25:05 9:29:25 0 0:04:20 Aktuális információk ism. 9:29:26 9:35:03 0 0:05:37 9:35:04 0 0:24:5 6 0 Hírek 0:05:47 0 0:05:46 0:05:4 8 0:28:47 0:22:5 9 0 Böszörményi fórum (Bodaszőlő helyzete) 0:28:4 8 :00:00 0:2:4 9 0:09:22 Hírek :00:0 :07:00 0 0:06:59 :07:0 :3:4 0:24: 3 0 Gazdasági percek (segélykérők rohama, feketelistacégnyilvántartás stb.) ism. :3: 5 :42:30 0 0::5 :42:3 2:00:00 0:7:2 0 9

20 Hírek Gazdasági hírek (Bodaszőlő helyzetéről: riportok a helyiekkel) - Ismétlés Helyi hírek Baba-mama magazin (anyai örömök) Helyi hírek Baba-mama magazin (anyai örömök) Helyi hírek Baba-mama magazin (műsorismertető, beszélgetés a Napsugár óvoda vezetőjével) Böszörményi fórum (riport az Oláh családdal) ism. Helyi hírek Böszörményi fórum (a keddi adás ismétlése) Hírek Böszörményi fórum - ismétlés (riport Ficsor László jegyzővel, riport egy szervezővel és csapatkapitánnyal a teremlabdarúgás kapcsán, riport Szabó Imréné díszüveg készítő helyi kézművessel) Hírek Útravaló (gondolatok a lelki életről) Böszörményi fórum (magas vérnyomásról, Oláh családban született hármas ikrekről labdarúgásról, riport Lajos Ferenc szakosztályvezetővel és Hordó Attila csapatkapitánnyal) ism. Hírek Kívánságműsor (szerdai adás ismétlése) 9 2:00:0 2:02:50 0 0:02:49 2:02:5 0:25:5 2:28: :28:4 0:09:3 8 2:38: :38: 0:2:4 9 3:00:00 0 3:00:0 3:06:50 0 0:06:49 3:06:5 0:23:3 4:00:00 3 0:29:33 4:00:0 4:08:25 0 0:08:24 4:08:2 0:22:0 6 5:00:00 6 0:26:25 5:00:0 5:08:20 0 0:08:9 5:08:2 0:03: 5:32:28 2 0:20:43 5:32:2 0:04:0 9 5:36: :36:3 0:6:4 5 6:0:00 5 0:07:36 6:0:0 6:09:22 0 0:08:2 6:09:2 0:22:3 3 7:0:00 8 0:28:56 7:0:0 7:07:45 0 0:06:44 7:07:4 6 8:0:00 8:0:0 8:07:56 8:07:5 7 8:09:09 8:09: 0 8:58:24 8:58:2 5 9:0:00 9:0:0 9:07:55 9:07:5 6 22:00:35 0:23:3 8 0:32:30 0 0:06:55 0 0:0:2 0:24:3 6 0:24:32 0:02: :06:54 0:52:

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület. 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata

Országos Rádió és Televízió Testület. 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata Országos Rádió és Televízió Testület 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2252/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2103/2009. (X.28.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2103/2009. (X.28.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2103/2009. (X.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület. 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata

Országos Rádió és Televízió Testület. 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata Országos Rádió és Televízió Testület 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 689/2007. (III. 21.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2286/2009. (XI. 18.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2286/2009. (XI. 18.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2286/2009. (XI. 18.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2162/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2162/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2162/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 974/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 974/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 974/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2738/2006.(XII.12.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2738/2006.(XII.12.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2738/2006.(XII.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 52/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 173/2010. (I. 27.) sz. VÉGZÉSE végzést. közigazgatási hatósági eljárást megszünteti.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 173/2010. (I. 27.) sz. VÉGZÉSE végzést. közigazgatási hatósági eljárást megszünteti. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 173/2010. (I. 27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1654/2009.(VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1654/2009.(VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1654/2009.(VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

2156/2008. (XI. 26.) sz.

2156/2008. (XI. 26.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2156/2008. (XI. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 547/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 27. heti ülésszakának napirendjére 2011. július 6. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

2157/2008. (XI. 26.) sz.

2157/2008. (XI. 26.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2157/2008. (XI. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2134/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2134/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2134/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1910/2007.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1910/2007.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1910/2007.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 893/2008. (V.22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 893/2008. (V.22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 893/2008. (V.22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben