A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKMA L A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön Dr. Sipos Anna Magdolna A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma Nagyné Simon Csilla informatikus könyvtáros MA levelező, II/1. évf. Pécs

2 Mi a Magyar Távirati Iroda? Hírhozó és hírvivő intézmény. Hírt hoz Magyarországnak arról, hogy mi történik a nagyvilágban és hírt visz a külföldnek arról, hogy mi történik Magyarországon. fogalmazza meg lényegre törően a Magyar Távirati Iroda (MTI) es időszakát bemutató propagandakiadvány. 1 A mai napig érvényes összefoglalás körüljárását kezdjük az intézmény történetének megismerésével, Pirityi Sándor, volt MTI-munkatárs 1996-ban kiadott A nemzeti hírügynökség története című munkája alapján. Dolgozatomban nem tudtam kizárólag az ő anyagára hivatkozni, így használtam kiegészítésül többek közt a Magyar Távirati Iroda honlapjáról vett információkat, valamint korábbi MTI-s kiadványokat. A hírügynökségek létrejötte a sajtó létrejöttéhez köthető a 19. században, köszönhetően még az angol ipari forradalomnak és a francia polgári forradalomnak. A tömegtájékoztatás szükségességével párhuzamban a hírtermelés ugrásszerű növekedése volt megfigyelhető, s ennek életrekeltője a társadalmi információszükséglet. Növekedésnek indult az olvasni tudók és az őket kiszolgáló sajtótermékek száma. (A példa kedvéért 1847-ben 65, míg ben már 152 folyóirat került a magyarországi olvasókhoz ben a megyeszékhelyek egyharmadában helyi újság jelent meg.) Az újságokat eltartó vállalkozókat a fokozódó konkurencia együttműködésre késztette együttműködésre a hírek gyártásában, majd hírszolgálati irodák létrehozásában. Elsőként a francia Charles-Louis Havas, a modern hírügynökségek atyja hozott létre 1832-ben olyan nemzetközi hírforgalmi rendszert, amely külföldi lapokból fordított cikkeket bocsátott bankárok, üzletemberek, diplomaták rendelkezésére. Három évvel később Havas Hírügynökséggé alakultak, előfutáraként a mai AFP francia hírszolgálati irodának ben szinte valamennyi jelentős európai lap előfizetett az Havas híreire. A távírás elterjedése megtörte az Havas ügynökség monopóliumát, elősegítette másutt is távirati irodák létrejöttét. Bernhard Wolff 1849-ben Németországban, Paul Julius Reuter 1850-ben Angliában kezdte meg tevékenységét, korai szakaszukra jellemzően kereskedelmi, gazdasági és tőzsdehírek dominanciájával. Észak-Amerikában az európaitól eltérő úton alakultak hírügynökségek, New Yorkban már 1846-ban létrejött a mai AP elődje. 2 Az első nemzeti hírügynökségek között alakult meg 1859-ben az Osztrák- Magyar Monarchiában a k. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau, a Császári és Királyi Távirati és Levelező Iroda. A Magyar Távirati Iroda voltaképpen csak fiókja volt a bécsi távirati irodának, a magyarok minden külföldről érkező hírt Bécs közvetítésével kaptak meg, ami természetszerűleg késedelmet jelentett a hírszolgálatban. A magyar hírek a külföld számára szintén Bécs közbeiktatásával keltek útra, számolva némi cenzúrával, vagy ha úgy tetszik, idomulással. Az Ausztriától történő elszakadás után egy csapásra megváltozott a helyzet: a Magyar Távirati Iroda független szervként önálló szerepet vállalhatott. Régebben a hírek nyelve a német volt, alig volt szükség más emberre a szerkesztőségben mint németül tudó gyorsíróra és magyar fordítóra, az 1 Magyar Távirati Iroda, ; Magyar Távirati Iroda rt., Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. 2 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, , 31. p. 1

3 önálló szerepkörben már a világ szinte valamennyi tájáról érkeztek a hírek, főként angol, francia, olasz, német nyelven. 3 A sajtótörténet a magyar sajtó liberális aranykorának tartja az közötti időszakot, amelyben a gyors gazdasági fejlődésnek köszönhetően erősödött a technika és a városok szerepe, a közoktatás tankötelezettségen alapuló új rendszere növelte az írni-olvasni tudók számát. A pesti nyomdák száma az 1880-as évekre háromszáz fölöttire emelkedett. Az 1870-es évek legvégén már állami szinten is megfogalmazódott bizonyos elégedetlenség a bécsi hírszolgálati iroda és annak budapesti kirendeltségének munkájával kapcsolatban és felvetődtek tárgyalási tervek az osztrák kormánnyal budapesti székhelyű, félhivatalos sürgönyiroda megszervezése tárgyában. Elhatározták öttagú bizottság felállítását az ügy kivizsgálására, a hírszolgálati lobbi megerősítésére. Hamarosan Egyesy Géza és Maszák Hugó országgyűlési gyorsírópáros (az 1869-ben alapított Országgyűlési Értesítő két szerkesztője) mindenkit háttérbe szorítva szeptember 25-én elvállalta iroda létesítését, akkor még a bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítóiként. A Magyar Távirati Iroda ezt a dátumot jegyzi születési dátumaként januárjában az áttörést I. Ferenc József engedélye jelentette magyar nyelvű híriroda megnyitására, ugyan kezdetben csak belföldi hírek továbbítása céljából. Teendőik között első helyen említették távirati tudósítások küldését a vidéki lapoknak országgyűlési és bírósági tárgyalások, törvényhatóságok, a közélet, közművelődés, gazdaság, kereskedelem tárgyában. Emellett megbízható és hiteles vidéki tudósítások szerzéséről is kívántak gondoskodni. Mindezeket tették ugyanazokért a kedvezményekért, melyeket a bécsi iroda is élvezett: a magyar iroda táviratait díjtalanul szállították az állami távíró hivatalok augusztusában a bécsi iroda körlevélben tudatta ügyfeleivel, hogy július elsejével megszűntette budapesti fiókját és annak helyére az önálló Magyar Távirati Iroda lépett, 1883 januárjától egyedüli és kizárólagos joggal bírva, hogy a Magyar Korona országainak területén távirati hírekkel lássa el a sajtót ben közvetlen telefonösszeköttetés is létesült Béccsel, mégis állandó elégedetlenség volt érzékelhető amiatt, hogy a külföldi hírügynökségek nem vették át a híreket tőlünk. 4 Klein Sándor, akit a Bánffy-kormány tett meg az MTI élére így vall: Keserves volt kijózanodásom a nagy tévedésből. Tévedtem, midőn azt hittem, hogy a távirati iroda hírszolgálata révén meg fogom ismertetni a külföldet a magyar viszonyokkal. Ezt nem lehet. Rájöttem, hogy ők az öt világrész híranyagát tisztán mint üzleti objektumot kezelik és monopolizálják. Örökös marakodás Wolff, Havas és Reuter közt egy európai, ázsiai, amerikai vagy afrikai darab területért, hogy melyik közülük kapja meg azt, melyik amazt. A nagy agentúrák kormányaik szigorú felügyelete alatt állnak, a kormányok katonai fegyelem alatt tartják a sürgönyagentúrákat. Minden egyes ügynökségnek szigorú kötelessége a maga kormányának az érdekeit megóvni. 5 3 A Magyar Távirati Iroda szervezetének és szolgálatának általános ismertetése. Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. 4 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 5 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 2

4 1898-ban újabb változás következett be az MTI élén: Bánffy Dezső miniszterelnök 1898 júliusában Radó (Rothfeld) Sámuel újságírót bízta meg a Magyar Távirati Iroda vezetésével. Radó, megőrizve jó viszonyát a bécsi távirati irodával, közvetlen kapcsolatot épített ki a nagy külföldi hírügynökségekkel, s több mint 20 évig vezette az MTI-t. A távirati iroda az 1910-es években reggel 7 órától hajnali 3 óráig szakadatlanul hírszolgálatot teljesített, melyben 15 belső dolgozó, 250 vidéki tudósító és számos külföldi levelező közreműködött. Az MTI forgalma jelentősnek számított, 200 telefon- és sürgönytudósítást küldött, és csaknem ennyit kapott. Az 1914-es sajtótörvényt (egykori minősítés szerint törvény a sajtó államosításáról ) követően nem sokat kellett várni arra a rendeletre, amely már a háborús cenzúra bevezetéséről szólt. Az első világháború a források beszűkülése és nyilvánvaló egyoldalúsága miatt nehéz feladatok elé állította a Magyar Távirati Irodát. Az MTI rádióadásai nyomban kalózkodást szültek: a kalózok természetesen nem fizettek elő az MTI hírszolgálatára, hanem folyamatosan lopkodtak az éterből, ezért például a közgazdasági hírszolgálatot rejtjelezni kellett és rehabilitálták a telefontávkábeleket. Az orvhallgatók azonban hasznos rádióvételi megfigyelésekre tettek szert, mire a kereskedelemügyi miniszter november 10-i rendelete végül kimondta, hogy tilos az állami, szolgálati és magántáviratokat, távbeszélgetéseket a rádióberendezés útján jogtalanul felfogni, leírni, azokat másokkal közölni, bármi módon felhasználni. Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó: egyharmaddal csökkent a magyar nyelvű lakosság, vagyis a potenciális olvasói kör, ami példányszám-csökkenéshez vezetett. Idegen államok fennhatósága alá és vámhatára mögé kerültek fejlett sajtóélettel rendelkező városok, úgy mint Kolozsvár, Arad, Temesvár, Nagyvárad, Szabadka. Károlyi Mihály ugyan 1918-ban visszaállította a sajtószabadságot, eltörölte a háborús cenzúrát és engedélyezte a szabad utcai lapárusítást, de a nyomasztó papírhiány miatt a sajtószabadságnak csak elvi jelentősége volt november 6-án, a polgári demokratikus forradalom győzelme után az új kormány állami tulajdonba vette a Magyar Távirati Irodát. Az MTI a magyar proletárdiktatúra, az március 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság hivatalos ügynöksége lett. A diplomáciailag elszigetelt Szovjet-Oroszország számára az MTI az egyik legfontosabb hírkapcsolatot jelentette. A Tanácsköztársaság bukása után egy évvel, augusztus 17-én Teleki Pál miniszterelnök a Magyar Távirati Iroda vezetésével Kozma Miklós századost, Horthy Miklós kormányzó hűséges katonáját bízta meg. A húszas években a hírügynökség szerkesztőségből, belügyi, külügyi és közgazdasági osztályból, valamint adminisztrációból épült fel. 6 A felelős szerkesztő által vezetett szerkesztőség állította össze az MTI általános hírkiadásait, továbbá a vidékre és külföldre továbbítandó híranyag tetemes részét. A belügyi osztály, amely politikai és vidéki alosztályra tagozódott, egyrészt összeköttetést tartott a minisztériumokkal és a hatóságokkal, ellátta a parlamenti szolgálatot és információs gyorsszolgálatot 6 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 3

5 bonyolított le a kormány irányában, másrészt biztosította a vidéki MTI-fiókok és az MTI-vel szerződéses viszonyban álló más vidéki szervek hírellátását. A külügyi osztály fő feladata az volt, hogy irányító szervként intézze a külföldre menő politikai hírszolgáltatást, egyebek között konspiratív módon hírekkel lássa el az elcsatolt területek magyar nyelvű lapjait. Ennek az osztálynak előírásszerűen állandó szoros érintkezésben kellett állnia a külügyminisztérium sajtóosztályával, amelynek elképzeléseit jóformán minden külföldre menő hír megfogalmazásánál szem előtt kellett tartani. A közgazdasági és magángazdasági hírek az MTI közgazdasági és rendes kiadásában előfizetőknek telefonon, a vidéknek külön összeállításban és táviratokban, Bécsnek külön összeállításban, egyéb külföldre táviratokban kerültek továbbításra. A közgazdasági osztályon külön árfolyam- és tőzsdeszolgálat működött. Végül az adminisztráció végezte a pénzügyi, a kiadóhivatali munkát, intézte a személyi ügyeket. Hozzá tartozott a nyomda, az expedíció és a telefonközpont is. A 20-as évek elején MTI-fiókok működtek Szegeden, Szombathelyen, Miskolcon és Győrött, tervbe vették egy debreceni fiók, a részben jugoszláv megszállás alá került Baranya kiürítése utánra pedig egy pécsi fiók felállítását ben a Magyar Távirati Iroda 24 budapesti napilapot és 4 hétfői lapot szolgált ki. A kőnyomatosokat az újságszerkesztőségek kerékpáros küldöncei vitték el az expedícióból, az átvételt aláírásukkal és az időpont feltüntetésével igazolva. Kozma Miklós arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kormány céljainak az állami hírvállalatnál sokkal megfelelőbb lenne egy részvénytársasági formában működő hírügynökség. Kozma elképzelései alapján április 28-án megalakult a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság. A cég ban először bérelte a Telefon Hírmondó Rt-t, majd meg is vásárolta a részvényeit elején elnyerte a rádió-hírmondó szolgálat koncesszióját, ezáltal a hírügynökség és a rádió a legszorosabb politikai és pénzügyi kapcsolatba került. Az MTI birtokában lévő Magyar Filmiroda Rt.-nek, a központosított kormányzati propagandaközpont részeként, a Magyar Híradó szerkesztése volt a fő feladata. Megalapította az MTI a Magyar Hirdető Iroda Rt.-t, a Magyar Országos Tudósító Rt.-t, ezzel egy modern médiabirodalmat építve ki ban a magyar hírügynökség beilleszkedett a Reuter és az Havas által feltámasztott kartellbe ban az MTI Sándor utcai saját székházba költözött Budapesten. Az ötvenéves távirati iroda szerkezeti felépítése úgy alakult, hogy a bel- és külföldi hírszolgálat egységes szerkesztőségében 30, a közgazdasági osztályon ugyancsak 30, a vidéki osztályon 20, a sportosztályon pedig 10 munkatárs dolgozott. Belföldön 26 vidéki irodában 473 tudósítót alkalmazott. Londonban a Reuter-nél, illetve Párizsban az Havas szerkesztőségében is dolgozott 1-1 kihelyezett munkatárs, akik telefonon magyarul adták le az oda beérkezett legfontosabb híreket. A távirati iroda állandó külföldi tudósítókat alkalmazott Bukarestben, Prágában, Belgrádban, Bécsben, Szófiában, Madridban és New Yorkban. Az előírás 7 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 4

6 szerint állandó érintkezést voltak kötelesek fenntartani a magyar követségekkel, konzulátusokkal. Minden olyan külföldi helyszínre, ahol magyar vonatkozású események történtek, különtudósítók mentek. 8 A hatalom és a Magyar Távirati Iroda között szerződés állt fenn, melynek lényege az volt, hogy az MTI mindazokat a híreket, amelyeket a kormány juttat el hozzá, köteles továbbítani a bel- és külföldi lapokhoz. Kötelezte továbbá magát az iroda arra is, hogy a hozzá jutó hírek közül azokról, amelyek a kormányt érdekelhetik, állandóan tájékoztatja. A kabinettel fennálló kapcsolat csak a fenti megállapodásra szorítkozott, egyébként a távirati iroda hírszolgálatát tekintve minden irányban teljesen szabad volt és működését egyaránt minden befolyástól függetlenül láthatta el. A félhivatalos szervezeti forma tehát egyáltalán nem befolyásolta hírszolgáltatásának tárgyilagosságát és függetlenségét. A Magyar Távirati Iroda elsősorban a napilapoknak juttatta el közvetlenül a tényszerű, minden befolyástól mentes, pontos híranyagát, hozzávetőlegesen 20 újságoldalt megtöltő mennyiségben nap mint nap. Átlagban politikai, gazdasági, kulturális és egyéb hír jelent meg kiadásaiban naponta, amiből a lapok válogattak, feldolgoztak, kommentáltak, kimutatták az események okait és várható következményeit saját érzésük és irányzatuk szerint. A külföldről és belföldről beérkező hírek a távirati iroda szerkesztőségében kerültek feldolgozásra. A szerkesztőség három egymást felváltó csoportban hétköznap, vasárnap és ünnepnapon is dolgozott. Feladata a beérkező információk feldolgozása, a francia, angol és német nyelven befutott táviratok lefordítása, az egész anyag megrostálása és gondoskodás volt arról, hogy a híranyag eljusson fővárosi lapokhoz, valamint az iroda saját vidéki osztályához, amely azután e híreket a szükségleteknek megfelelően rádión, vagy egyéb módon továbbította. A hírek szétküldése a sajtóhoz irodai ívnagyságú kiadásokban, sokszorosítógépen a lehető leggyorsabban történt, néha ötpercenként követve egymást. Az árfolyamjelentésekről, a sporthírekről külön példányok készültek, külön osztályok keretén belül. A sokszorosítás a házi sokszorosítóban történt, ahonnan csőpostán juttatták el az expedícióba, amiket az egyes lapok kerékpáros küldöncei vittek el. 9 Az információ olyan, mint az osztriga: akkor a legértékesebb, amikor friss. Ez különösen igaz az olyan stratégiai információk esetében, mint a részvényárfolyamok, vagy a kamatláb alakulása, mert akik az információ birtokában vannak, stratégiai előnyre tesznek szert azokkal szemben, akik nem jutnak hozzá. Ez az elv persze ennél általánosabb érvényű, hiszen mindnyájan szeretjük naprakésznek látni magunkat. 10 Az 1941-es esztendő belevitte a második világháború sűrűjébe Magyarországot és a Magyar Távirati Irodát is. A forrongó nemzetközi viszonyok és a zaklatott belpolitikai helyzet rányomta bélyegét a hírszolgáltatásra, amely mind tartalmában, mind rendeltetésében, mind pedig szerkesztési gyakorlatában egyre inkább militarista elemeket mutatott. Magyarországon ezidőtájt valóságos sajtóláz volt, 1942-ben a lapok 8 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 9 Magyar Távirati Iroda, ; Magyar Távirati Iroda rt., Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., , p. 10 Shapiro, Carl Varian, Hal R.: Az információ uralma: A digitális világ gazdaságtana. Budapest: Geomédia szakkönyvek, p. 5

7 száma az 1925-ös 934-ről 1379-re emelkedett, nagyrészt a vidéki sajtó felélénkülésének köszönhetően. Az MTI Rádiófigyelő Szolgálatot tartott fenn, mely kora reggeltől késő estig magyarul és húsz idegen nyelven figyelte a határokon túli idegen rádiók hírszolgálatát és propagandáját. Az itt dolgozók átlagon felüli nyelvtudása alapkövetelmény volt, csakúgy, mint a jó stílusú, szabatos, nyomdakész magyaros fogalmazás március 19-én az ország hitleri megszállásakor a németek a Magyar Távirati Iroda és a rádió épületét is ellenőrzésük alá vonták, majd később a nyilasokkal közösen elfoglalták. A következő napokban beszámolók jelentek meg az MTI legendás főszerkesztőjének, Zimmer Ferenc nyugdíjba vonulásáról. Valójában letartóztatták őt, majd Sopronkőhidára internálták. A Magyar Távirati Iroda fennállása alatt első ízben néhány hétre üzemen kívül került. A főváros ostroma után az MTI január 25-én kezdte meg újra munkáját. A távirati iroda élére a Budapesti Nemzeti Tanács Ortutay Gyula kisgazda politikust nevezte ki augusztus 16-án a kormány a kommunista párt javaslatára fasiszta hírközvetítő részvénytársaságnak minősítette az MTI-t és leányvállalatait, elkobozta vagyontárgyaikat, s így gyakorlatilag államosította azokat. A negyvenes évek közepétől megkezdődött a két világháború közötti MTIbirodalom lebomlása: előbb megszűnt a Telefon Hírmondó, aztán a Magyar Filmiroda; önálló vállalattá alakult a Magyar Hirdető; végül 1950-ben a kormány szétválasztotta a Magyar Rádiót és az MTI-t, s döntött külön elhelyezésükről is ben a távirati iroda létszáma 137 fő volt, ebből 90 hazai és 5 külföldi újságíró, 42 gépíró. Ezen kívül létezett a politikai bizottság határozata alapján a távirati irodába beolvadt Külföldi Sajtószolgálat, az idegen nyelvű rádió-híradásoknak az MTI-hez csak formailag kötődő osztálya, mintegy 40 vidéki alkalmi tudósító, a kiadóhivatal, az expedíció, a sokszorosító, a műszaki osztály személyzete és az altisztek. Korabeli feljegyzések alapján rekonstruálható, hogy az MTI vezetői olyan célt tűztek maguk elé, hogy a hírügynökségi kiadásokból ki kell irtani az ellenséges híranyagot, az ellenséges propaganda kakukktojásait, lényegesen fokozni kell a szovjet hírforrásból származó anyagok számát, minden kiadásra kerülő híranyagot több felelős egyénnek kell szigorúan ellenőriznie. Bevezették a kiadványbírálatokat, az eligazító értekezleteket, kötelezővé tették a marxizmus-leninizmus alapelveinek elsajátítását, előszeretettel alkalmaztak munkás, paraszt származású egyéneket. A hírügynökségnél éppúgy, mint az egész országban, a szovjet példa követése vált követelménnyé, így az MTI nem csak átvette a tapasztalatokat, hanem egyre inkább a szovjet TASZSZ hírügynökség magyar fordítóirodájává vált. Híradását teljesen alárendelte a kommunista propaganda szolgálatának. Az MTI 1953-ban új székházba költözött a Naphegyen. Ekkortájt vetődött fel a gondolat, hogy a távirati iroda vegye át a Magyar Fotó Állami Vállalatot, amire március 27-én sor is került: a Minisztertanács rendelettel beolvasztotta annak több száz dolgozóját az MTIbe, aminek következtében jelentősen bővült a távirati iroda fotószolgáltatása. Ennek egyik első eredménye a forradalom napjaiban mutatkozott meg, amikor az MTI Fotó munkatársai gazdagon dokumentálták a történéseket. 6

8 A Magyar Távirati Iroda hosszú fennállása alatt nem volt tán olyan nehéz helyzetben, mint 1956 őszén. Az összetett tájékoztatáspolitikai problémák mellett nehéz technikai, személyi és politikai feltételek között végezték a munkájukat, az állandóan változó széljárás rányomta bélyegét termékeire, bár a rádió hírszolgálatánál kevésbé voltak veszélyeztetve. Annyi bizonyos, hogy az 1956-os forradalom napjaiban az MTI révén működött éjjel-nappal az egyetlen, akkor a legátfogóbb információs rendszer, amelynek segítségével a különböző kormányzati szervek többé-kevésbé megbízhatóan tudtak tájékozódni arról, hogy mi történik az országban és a külvilágban. 11 Ha az 1956 utáni magyarországi tömegtájékoztatás keretfeltételeit, ezen belül a Magyar Távirati Iroda működésének viszonyítási alapjait tekintjük, a pártirányítás volt és maradt a meghatározó kategória, abból a felfogásból kiindulva, hogy Magyarországon a sajtó, a rádió és a televízió alapvetően szocialista intézmény, s irányításukat az MSZMP hivatott kézben tartani. A párt sajtópolitikusai meggyőződéssel hirdették, hogy akár szocialista, akár kapitalista országról van szó, minden tömegkommunikációs eszközt végső fokon a hatalmon levő pártok irányítanak. A sajtó hatalmi eszköz, tehát a tömegkommunikációs eszközök irányítása a pártirányítás fontos és szerves része, a tömegtájékoztatásnak a párt célkitűzéseit kell szolgálnia. 12 A párt politikai bizottsága 1965-ben újra elővette a tájékoztatáspolitika kérdését: Ha valamiről nem beszélünk, arról beszél az ellenség. Javasolták ezért a protokoll-anyagok számának csökkentését, a száraz kommünikék felváltását színes, informáló tudósításokra. A hatvanas években napi átlagban szót tartalmazó híranyagot továbbított az iroda távgépírón bel- és külföldi előfizetőihez, az MTI Fotó fekete-fehér fotópapírból évi , színes papírból évi négyzetmétert használt fel. Az MTI napi és heti kiadványainak száma megközelítette a húszat. A Magyar Televízió és a rádió folyamatosan bővülő műsorkínálatával egyre inkább foglalkoztatta a távirati irodát, a központi lapok a belföld híreinek 90 %-át felhasználták. Arányaiban a vidék hírei %-ot tettek ki, így csökkent a Budapest-centrikusság. A 80-as években naponta gépelt oldalnyi híranyagot kellett fogadni. Nyomdai úton 50 napi- és heti kiadvány, bulletin került az előfizetőkhöz magyarul, illetve öt világnyelven. A magyar külképviseleteken keresztül évente cikkel látták el a nemzetközi sajtót. Az MTI Fotó napi forgalma közel 300 kép volt, napi fotó küldésével külföldre. Az MTI tiszteletére 1980-ban, a budapesti centenáriumi ünnepségen 34 ország hírügynökségei képviseltették magukat. Akkoriban terjedt el a szakma berkeiben: Magyarországon háromféle újságíró van: aki már volt MTI-s, aki most az és aki ezután lesz. A vállalat élvonalbeli műszaki megoldásokat alkalmazott, 1981-ben bemutatták a Budapesti Nemzetközi Vásáron a képernyőújságot, az újságnak és a televíziónak egy sajátos kombinációját. Egy évvel később kísérleti adásban indult be a teletext-képújság a Magyar Televíziónál, s 1986-tól rendszeresen működő tömegtájékoztatási eszközzé vált óta a már számítógépen készült MTI-hírek digitális archívumban gyűlnek és érhetők el. 11 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 12 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 7

9 A rendszerváltás hajnalán, március közepén az MTI a tájékoztatás teljességéért érzett felelőssége és kötelezettségei tudatában, vagyis a demokratikus átalakulás elősegítése érdekében létrehozta az Országos Sajtószolgálatot (OS), amelyet a technikai költségektől eltekintve ingyenesen bocsátott az új pártok, egyesületek, szövetségek, társaságok rendelkezésére. A gombamód szaporodó pártok, egyesületek ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy nézeteiket, programjukat széles körben ismertessék a hazai nyilvánossággal. A 90-es évektől a Magyar Távirati Irodának folyamatosan bizonyítani kellett nélkülözhetetlenségét és elfogadhatóságát, miközben eleget tett szakmai feladatainak. Veszteségessé vált, megszorításokra kényszerült. A csonkítás áldozatául esett a Külföldi Sajtószolgálat, a cikkszolgálat (Budapress) szerkesztősége, idegen nyelvű és hazai időszaki kiadványok. Ezer fő körüli munkatársi létszámból is csökkenteni kényszerült. Előbb székház-rekonstrukcióként, majd új hírközlési üzemépület létesítéseként kommunikálták azt a projektet, amelynek eredményeként az MTI dolgozói ben beköltözhettek az új székházba tól műholdvezérlő állomást adtak át a hírügynökség számára: térségünkben az MTI lett az első, aki műholdas adás keretében továbbította hír- és képanyagát előfizetőinek tavaszának újdonságai közé tartozott a Sajtóadatbank online infografikai szolgáltatásának bevezetése. A felhasználók az MTI számítógépére telefonvonalon történő rácsatlakozással, vagy később műholdas kapcsolaton keresztül vehették igénybe a grafikai szolgáltatást, akár egyéni megrendelések alapján is. Az MTI Kiadó Kft re csak öt kiadványt gondozott: a Cikkek a nemzetközi sajtóból, a Gazdasági cikkek a nemzetközi sajtóból, a Telehold című heti televíziós műsorújságot, a Made in Hungary évente 6-8 alkalommal megjelenő Magyarország gazdaságával foglalkozó színes magazint, valamint az Ungarn Panorama című német nyelvű kiadványt től bevezették az internetet kapcsolattartásra, megjelenésre a nemzetközi ismertség növelésének céljából, 1996-tól már saját honlapján keresztül számol be az iroda a hazai eseményekről januárjában az Országgyűlés elfogadta a médiatörvényt, december 19- én a nemzeti hírügynökségről szóló törvényt, amely az MTI-t ismét részvénytársasággá alakította át. A részvénytársaság egyedüli tulajdonosa a magyar parlament lett. A tulajdonosi jogokat ezután részben az Országgyűlés, részben a pártparitásos alapon megválasztott Tulajdonosi Tanácsadó Testület (TTT) gyakorolta. A részvénytársaság élén az elnök állt, aki ötévenként kiírt pályázat nyomán az államfőtől kapott megbízást feladatai ellátására ben a távirati iroda története újabb fejezetéhez érkezett: a kormány által beterjesztett médiacsomag jelentős mértékben átalakította a magyar médiavilágot, benne a közszolgálati médiumokat. A Magyar Távirati Iroda Zrt. a augusztusi jogszabály szerint nonprofit részvénytársasággá vált, az alapítói és a részvényesi jogokat nem az Országgyűlés és a Tulajdonosi Tanácsadó Testület, hanem a Közszolgálati Közalapítvány gyakorolja. Vagyonát a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kezeli, a társadalmi felügyeletet a Közszolgálati 13 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 8

10 Testület látja el. Az MTI-t vezérigazgató irányítja, akit a Médiatanács javaslata alapján a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma nevez ki a közmédia-rendszer teljes átalakításának éve: a tevékenység és az egyes szakmai területek felmérése után a munkafolyamatok racionalizálása következett. A Magyar Távirati Iroda célja továbbra is a gyors, hiteles és megbízható hírszolgáltatás, ezért Magyarország mind a 19 megyéjében és 13 külföldi országban - a szomszédos országok mellett például Kínában, Oroszországban, Olaszországban, Németországban - vannak tudósítóik, akik elsősorban a magyar vonatkozású eseményekre koncentrálnak. Megalakult az MTI Hírcentrum, amely az összes közmédium hírellátását végzi, tehát a klasszikus hírügynökségi anyagok mellett például már az MTV és a Duna TV Híradója, valamint a Magyar Rádió Krónikája is az MTI irányításával készül. 14 A Magyar Távirati Iroda saját honlapján, regisztrációt követően kizárólag azon tartalmát teszi közzé díjfizetés nélkül, amely a nemzeti hírügynökség saját forrásából készült, magyar nyelven íródott, és melynek felhasználása, átvétele az Általános felhasználási feltételek betartásával megtehető. Ez a tartalom a teljes hírfolyam szöveges részének mintegy %-át teszi ki, a fotók tekintetében pedig a naponta készült saját, friss felvételek közel felét. Amint valakinek nem elégséges ez a tartalom, és szükségesnek látja az MTI teljes hírfolyamához történő hozzáférést, úgy módja van arra előfizetni. A teljes hírfolyam az ingyenes tartalmon túl az alábbi hírfajtákat, eseményjelző illetve naptárszolgáltatásokat tartalmazza: a speciális hírügynökségi attribútumokkal bíró szöveges híranyagok (pro domo, összefoglaló, előzetes, háttér, embargós anyagok, hírügynökségi lapszemle stb.), az MTI partnerhírügynökségeitől és a nem saját forrásból származó, vagy feldolgozott hírek, az MTI teljes Agenda-szolgáltatása (a Napi Tükör időben korlátlan kiterjesztése), MTI Évfordulónaptár. Ezen felül előfizethetők a napi és archív fotók, angol nyelvű hírek, hírlevelek, hangos hírek, a Magyar Közélet Kézikönyve. A Magyar Nemzeti Múzeum még 1993-ban védett muzeális gyűjteménnyé nyilvánította az MTI archívumait (Sajtóadatbank/Hírarchívum és Mikrofilmarchívum/Fotóarchívum). Ennek a gyűjteménynek a megóvási kötelezettségéről a nemzeti hírügynökségről szóló törvény rendelkezik: a nemzeti hírügynökség közszolgálati feladata, hogy a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű eredeti dokumentumok tartós megőrzéséről és védelméről archívumában gondoskodik, azokat szakszerűen összegyűjti, tárolja, gondozza, és az azokhoz való hozzáférhetőséget biztosítja. Az MTI vezetése az elmúlt időszakban folyamatosan kérelmezte a kormányzatnál, hogy külön forrásokat kaphasson e muzeális archívum állagmegóvására és digitalizálására, hiszen a tulajdonában lévő fotó- és szöveges archívumok állapotának romlása a papír-adathordozók és a fotónegatívok estében veszélyes méreteket öltött. A másik oldalról megjelent az igény szövegfelismerő szoftveren átfuttatott archívumi tartalmak digitalizálására annak érdekében, hogy a felhasználók korszerű keresőrendszerek segítségével gyorsan és hatékonyan megtalálják az MTI képeit, illetve az MTI korábbi híreit. 14 Történet. ( ) 9

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó. Az addig adott körülményeket egyre új módszerekkel, felfogással tudta mind

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

valóság és tudósítások

valóság és tudósítások valóság és tudósítások 226 [ ] ANDREIDES GÁBOR Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni Zimmer Ferenc fôszerkesztô élete Az 1881-ben alapított Magyar Távirati Iroda (MTI) aranykora vitéz

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations SZAK Levelező tagozat A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Készítette: Ferenczi Zoltán Budapest, 2006 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...5

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra ELTE Jogi Kari Jegyzetek A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra Jogtörténeti vázlat Kedves Imre ELTE eötvös kiadó eötvös loránd tudományegyetem

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Tíz éves a hivatali műtárgyfelügyelet (1998-2008)

Tíz éves a hivatali műtárgyfelügyelet (1998-2008) Forrás: dr. Buzinkay Péter: A hivatali műtárgyfelügyelet 10 éve (1998-2008). in: Műemlékvédelem: Kulturális Örökségvédelmi Folyóirat. LIII. évf., 6. szám, 2009, 369-386.old. Tíz éves a hivatali műtárgyfelügyelet

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989

MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989 M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG ÉS -SZABÁLYOZÁS 1914 1989 Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914 1989 Médiatudományi Könyvtár 6. Sorozatszerkesztő: Koltay András Nyakas

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szerző: Almásy Gyula Témavezető: Kiss László Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Budapest

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG MÉRFÖLDKÖVEK A HAZAI KÖZIGAZGATÁS AUTOMATIZÁLÁSÁNAK ÉS A KORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT Jelen terv a NAVA működésének és intézményi felépítésének elveit és főbb vonalait tartalmazza. A NAVA tevékenységét tekintve példa nélküli vállalkozás Magyarországon,

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban Intézet lettünk A Kormány 42/2006. (II.27.) Korm. rendeletével módosította a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesz tési Program működtetéséről szóló 95/1999.(VI.23.) Korm. rendeletet. Az NIIF Program

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA Elfogadta Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1266/2004. (XII. 16.) sz. határozatával (Összeállította: Kardos Márta sajtóreferens) BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy vázolja a magyarországi média tulajdonviszonyainak

Részletesebben

A hírlap-piac fejlődése és az internet (OECD tanulmány)

A hírlap-piac fejlődése és az internet (OECD tanulmány) A hírlap-piac fejlődése és az internet (OECD tanulmány) Budapest, 2010. szeptember, 8. szám ISSN 2060-0607 ISBN 978-615-5020-09-4 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Varga Tamás

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Varga Tamás DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Varga Tamás Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron, 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

Az Élelmiszeripari Kft. 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálata Fellegi Kristóf 2013.

Az Élelmiszeripari Kft. 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálata Fellegi Kristóf 2013. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az Élelmiszeripari Kft. 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálata Fellegi Kristóf 2013. Tartalomjegyzék

Részletesebben