A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKMA L A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön Dr. Sipos Anna Magdolna A Magyar Távirati Iroda tevékenysége és archívuma Nagyné Simon Csilla informatikus könyvtáros MA levelező, II/1. évf. Pécs

2 Mi a Magyar Távirati Iroda? Hírhozó és hírvivő intézmény. Hírt hoz Magyarországnak arról, hogy mi történik a nagyvilágban és hírt visz a külföldnek arról, hogy mi történik Magyarországon. fogalmazza meg lényegre törően a Magyar Távirati Iroda (MTI) es időszakát bemutató propagandakiadvány. 1 A mai napig érvényes összefoglalás körüljárását kezdjük az intézmény történetének megismerésével, Pirityi Sándor, volt MTI-munkatárs 1996-ban kiadott A nemzeti hírügynökség története című munkája alapján. Dolgozatomban nem tudtam kizárólag az ő anyagára hivatkozni, így használtam kiegészítésül többek közt a Magyar Távirati Iroda honlapjáról vett információkat, valamint korábbi MTI-s kiadványokat. A hírügynökségek létrejötte a sajtó létrejöttéhez köthető a 19. században, köszönhetően még az angol ipari forradalomnak és a francia polgári forradalomnak. A tömegtájékoztatás szükségességével párhuzamban a hírtermelés ugrásszerű növekedése volt megfigyelhető, s ennek életrekeltője a társadalmi információszükséglet. Növekedésnek indult az olvasni tudók és az őket kiszolgáló sajtótermékek száma. (A példa kedvéért 1847-ben 65, míg ben már 152 folyóirat került a magyarországi olvasókhoz ben a megyeszékhelyek egyharmadában helyi újság jelent meg.) Az újságokat eltartó vállalkozókat a fokozódó konkurencia együttműködésre késztette együttműködésre a hírek gyártásában, majd hírszolgálati irodák létrehozásában. Elsőként a francia Charles-Louis Havas, a modern hírügynökségek atyja hozott létre 1832-ben olyan nemzetközi hírforgalmi rendszert, amely külföldi lapokból fordított cikkeket bocsátott bankárok, üzletemberek, diplomaták rendelkezésére. Három évvel később Havas Hírügynökséggé alakultak, előfutáraként a mai AFP francia hírszolgálati irodának ben szinte valamennyi jelentős európai lap előfizetett az Havas híreire. A távírás elterjedése megtörte az Havas ügynökség monopóliumát, elősegítette másutt is távirati irodák létrejöttét. Bernhard Wolff 1849-ben Németországban, Paul Julius Reuter 1850-ben Angliában kezdte meg tevékenységét, korai szakaszukra jellemzően kereskedelmi, gazdasági és tőzsdehírek dominanciájával. Észak-Amerikában az európaitól eltérő úton alakultak hírügynökségek, New Yorkban már 1846-ban létrejött a mai AP elődje. 2 Az első nemzeti hírügynökségek között alakult meg 1859-ben az Osztrák- Magyar Monarchiában a k. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau, a Császári és Királyi Távirati és Levelező Iroda. A Magyar Távirati Iroda voltaképpen csak fiókja volt a bécsi távirati irodának, a magyarok minden külföldről érkező hírt Bécs közvetítésével kaptak meg, ami természetszerűleg késedelmet jelentett a hírszolgálatban. A magyar hírek a külföld számára szintén Bécs közbeiktatásával keltek útra, számolva némi cenzúrával, vagy ha úgy tetszik, idomulással. Az Ausztriától történő elszakadás után egy csapásra megváltozott a helyzet: a Magyar Távirati Iroda független szervként önálló szerepet vállalhatott. Régebben a hírek nyelve a német volt, alig volt szükség más emberre a szerkesztőségben mint németül tudó gyorsíróra és magyar fordítóra, az 1 Magyar Távirati Iroda, ; Magyar Távirati Iroda rt., Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. 2 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, , 31. p. 1

3 önálló szerepkörben már a világ szinte valamennyi tájáról érkeztek a hírek, főként angol, francia, olasz, német nyelven. 3 A sajtótörténet a magyar sajtó liberális aranykorának tartja az közötti időszakot, amelyben a gyors gazdasági fejlődésnek köszönhetően erősödött a technika és a városok szerepe, a közoktatás tankötelezettségen alapuló új rendszere növelte az írni-olvasni tudók számát. A pesti nyomdák száma az 1880-as évekre háromszáz fölöttire emelkedett. Az 1870-es évek legvégén már állami szinten is megfogalmazódott bizonyos elégedetlenség a bécsi hírszolgálati iroda és annak budapesti kirendeltségének munkájával kapcsolatban és felvetődtek tárgyalási tervek az osztrák kormánnyal budapesti székhelyű, félhivatalos sürgönyiroda megszervezése tárgyában. Elhatározták öttagú bizottság felállítását az ügy kivizsgálására, a hírszolgálati lobbi megerősítésére. Hamarosan Egyesy Géza és Maszák Hugó országgyűlési gyorsírópáros (az 1869-ben alapított Országgyűlési Értesítő két szerkesztője) mindenkit háttérbe szorítva szeptember 25-én elvállalta iroda létesítését, akkor még a bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítóiként. A Magyar Távirati Iroda ezt a dátumot jegyzi születési dátumaként januárjában az áttörést I. Ferenc József engedélye jelentette magyar nyelvű híriroda megnyitására, ugyan kezdetben csak belföldi hírek továbbítása céljából. Teendőik között első helyen említették távirati tudósítások küldését a vidéki lapoknak országgyűlési és bírósági tárgyalások, törvényhatóságok, a közélet, közművelődés, gazdaság, kereskedelem tárgyában. Emellett megbízható és hiteles vidéki tudósítások szerzéséről is kívántak gondoskodni. Mindezeket tették ugyanazokért a kedvezményekért, melyeket a bécsi iroda is élvezett: a magyar iroda táviratait díjtalanul szállították az állami távíró hivatalok augusztusában a bécsi iroda körlevélben tudatta ügyfeleivel, hogy július elsejével megszűntette budapesti fiókját és annak helyére az önálló Magyar Távirati Iroda lépett, 1883 januárjától egyedüli és kizárólagos joggal bírva, hogy a Magyar Korona országainak területén távirati hírekkel lássa el a sajtót ben közvetlen telefonösszeköttetés is létesült Béccsel, mégis állandó elégedetlenség volt érzékelhető amiatt, hogy a külföldi hírügynökségek nem vették át a híreket tőlünk. 4 Klein Sándor, akit a Bánffy-kormány tett meg az MTI élére így vall: Keserves volt kijózanodásom a nagy tévedésből. Tévedtem, midőn azt hittem, hogy a távirati iroda hírszolgálata révén meg fogom ismertetni a külföldet a magyar viszonyokkal. Ezt nem lehet. Rájöttem, hogy ők az öt világrész híranyagát tisztán mint üzleti objektumot kezelik és monopolizálják. Örökös marakodás Wolff, Havas és Reuter közt egy európai, ázsiai, amerikai vagy afrikai darab területért, hogy melyik közülük kapja meg azt, melyik amazt. A nagy agentúrák kormányaik szigorú felügyelete alatt állnak, a kormányok katonai fegyelem alatt tartják a sürgönyagentúrákat. Minden egyes ügynökségnek szigorú kötelessége a maga kormányának az érdekeit megóvni. 5 3 A Magyar Távirati Iroda szervezetének és szolgálatának általános ismertetése. Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. 4 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 5 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 2

4 1898-ban újabb változás következett be az MTI élén: Bánffy Dezső miniszterelnök 1898 júliusában Radó (Rothfeld) Sámuel újságírót bízta meg a Magyar Távirati Iroda vezetésével. Radó, megőrizve jó viszonyát a bécsi távirati irodával, közvetlen kapcsolatot épített ki a nagy külföldi hírügynökségekkel, s több mint 20 évig vezette az MTI-t. A távirati iroda az 1910-es években reggel 7 órától hajnali 3 óráig szakadatlanul hírszolgálatot teljesített, melyben 15 belső dolgozó, 250 vidéki tudósító és számos külföldi levelező közreműködött. Az MTI forgalma jelentősnek számított, 200 telefon- és sürgönytudósítást küldött, és csaknem ennyit kapott. Az 1914-es sajtótörvényt (egykori minősítés szerint törvény a sajtó államosításáról ) követően nem sokat kellett várni arra a rendeletre, amely már a háborús cenzúra bevezetéséről szólt. Az első világháború a források beszűkülése és nyilvánvaló egyoldalúsága miatt nehéz feladatok elé állította a Magyar Távirati Irodát. Az MTI rádióadásai nyomban kalózkodást szültek: a kalózok természetesen nem fizettek elő az MTI hírszolgálatára, hanem folyamatosan lopkodtak az éterből, ezért például a közgazdasági hírszolgálatot rejtjelezni kellett és rehabilitálták a telefontávkábeleket. Az orvhallgatók azonban hasznos rádióvételi megfigyelésekre tettek szert, mire a kereskedelemügyi miniszter november 10-i rendelete végül kimondta, hogy tilos az állami, szolgálati és magántáviratokat, távbeszélgetéseket a rádióberendezés útján jogtalanul felfogni, leírni, azokat másokkal közölni, bármi módon felhasználni. Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó: egyharmaddal csökkent a magyar nyelvű lakosság, vagyis a potenciális olvasói kör, ami példányszám-csökkenéshez vezetett. Idegen államok fennhatósága alá és vámhatára mögé kerültek fejlett sajtóélettel rendelkező városok, úgy mint Kolozsvár, Arad, Temesvár, Nagyvárad, Szabadka. Károlyi Mihály ugyan 1918-ban visszaállította a sajtószabadságot, eltörölte a háborús cenzúrát és engedélyezte a szabad utcai lapárusítást, de a nyomasztó papírhiány miatt a sajtószabadságnak csak elvi jelentősége volt november 6-án, a polgári demokratikus forradalom győzelme után az új kormány állami tulajdonba vette a Magyar Távirati Irodát. Az MTI a magyar proletárdiktatúra, az március 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság hivatalos ügynöksége lett. A diplomáciailag elszigetelt Szovjet-Oroszország számára az MTI az egyik legfontosabb hírkapcsolatot jelentette. A Tanácsköztársaság bukása után egy évvel, augusztus 17-én Teleki Pál miniszterelnök a Magyar Távirati Iroda vezetésével Kozma Miklós századost, Horthy Miklós kormányzó hűséges katonáját bízta meg. A húszas években a hírügynökség szerkesztőségből, belügyi, külügyi és közgazdasági osztályból, valamint adminisztrációból épült fel. 6 A felelős szerkesztő által vezetett szerkesztőség állította össze az MTI általános hírkiadásait, továbbá a vidékre és külföldre továbbítandó híranyag tetemes részét. A belügyi osztály, amely politikai és vidéki alosztályra tagozódott, egyrészt összeköttetést tartott a minisztériumokkal és a hatóságokkal, ellátta a parlamenti szolgálatot és információs gyorsszolgálatot 6 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 3

5 bonyolított le a kormány irányában, másrészt biztosította a vidéki MTI-fiókok és az MTI-vel szerződéses viszonyban álló más vidéki szervek hírellátását. A külügyi osztály fő feladata az volt, hogy irányító szervként intézze a külföldre menő politikai hírszolgáltatást, egyebek között konspiratív módon hírekkel lássa el az elcsatolt területek magyar nyelvű lapjait. Ennek az osztálynak előírásszerűen állandó szoros érintkezésben kellett állnia a külügyminisztérium sajtóosztályával, amelynek elképzeléseit jóformán minden külföldre menő hír megfogalmazásánál szem előtt kellett tartani. A közgazdasági és magángazdasági hírek az MTI közgazdasági és rendes kiadásában előfizetőknek telefonon, a vidéknek külön összeállításban és táviratokban, Bécsnek külön összeállításban, egyéb külföldre táviratokban kerültek továbbításra. A közgazdasági osztályon külön árfolyam- és tőzsdeszolgálat működött. Végül az adminisztráció végezte a pénzügyi, a kiadóhivatali munkát, intézte a személyi ügyeket. Hozzá tartozott a nyomda, az expedíció és a telefonközpont is. A 20-as évek elején MTI-fiókok működtek Szegeden, Szombathelyen, Miskolcon és Győrött, tervbe vették egy debreceni fiók, a részben jugoszláv megszállás alá került Baranya kiürítése utánra pedig egy pécsi fiók felállítását ben a Magyar Távirati Iroda 24 budapesti napilapot és 4 hétfői lapot szolgált ki. A kőnyomatosokat az újságszerkesztőségek kerékpáros küldöncei vitték el az expedícióból, az átvételt aláírásukkal és az időpont feltüntetésével igazolva. Kozma Miklós arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kormány céljainak az állami hírvállalatnál sokkal megfelelőbb lenne egy részvénytársasági formában működő hírügynökség. Kozma elképzelései alapján április 28-án megalakult a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság. A cég ban először bérelte a Telefon Hírmondó Rt-t, majd meg is vásárolta a részvényeit elején elnyerte a rádió-hírmondó szolgálat koncesszióját, ezáltal a hírügynökség és a rádió a legszorosabb politikai és pénzügyi kapcsolatba került. Az MTI birtokában lévő Magyar Filmiroda Rt.-nek, a központosított kormányzati propagandaközpont részeként, a Magyar Híradó szerkesztése volt a fő feladata. Megalapította az MTI a Magyar Hirdető Iroda Rt.-t, a Magyar Országos Tudósító Rt.-t, ezzel egy modern médiabirodalmat építve ki ban a magyar hírügynökség beilleszkedett a Reuter és az Havas által feltámasztott kartellbe ban az MTI Sándor utcai saját székházba költözött Budapesten. Az ötvenéves távirati iroda szerkezeti felépítése úgy alakult, hogy a bel- és külföldi hírszolgálat egységes szerkesztőségében 30, a közgazdasági osztályon ugyancsak 30, a vidéki osztályon 20, a sportosztályon pedig 10 munkatárs dolgozott. Belföldön 26 vidéki irodában 473 tudósítót alkalmazott. Londonban a Reuter-nél, illetve Párizsban az Havas szerkesztőségében is dolgozott 1-1 kihelyezett munkatárs, akik telefonon magyarul adták le az oda beérkezett legfontosabb híreket. A távirati iroda állandó külföldi tudósítókat alkalmazott Bukarestben, Prágában, Belgrádban, Bécsben, Szófiában, Madridban és New Yorkban. Az előírás 7 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 4

6 szerint állandó érintkezést voltak kötelesek fenntartani a magyar követségekkel, konzulátusokkal. Minden olyan külföldi helyszínre, ahol magyar vonatkozású események történtek, különtudósítók mentek. 8 A hatalom és a Magyar Távirati Iroda között szerződés állt fenn, melynek lényege az volt, hogy az MTI mindazokat a híreket, amelyeket a kormány juttat el hozzá, köteles továbbítani a bel- és külföldi lapokhoz. Kötelezte továbbá magát az iroda arra is, hogy a hozzá jutó hírek közül azokról, amelyek a kormányt érdekelhetik, állandóan tájékoztatja. A kabinettel fennálló kapcsolat csak a fenti megállapodásra szorítkozott, egyébként a távirati iroda hírszolgálatát tekintve minden irányban teljesen szabad volt és működését egyaránt minden befolyástól függetlenül láthatta el. A félhivatalos szervezeti forma tehát egyáltalán nem befolyásolta hírszolgáltatásának tárgyilagosságát és függetlenségét. A Magyar Távirati Iroda elsősorban a napilapoknak juttatta el közvetlenül a tényszerű, minden befolyástól mentes, pontos híranyagát, hozzávetőlegesen 20 újságoldalt megtöltő mennyiségben nap mint nap. Átlagban politikai, gazdasági, kulturális és egyéb hír jelent meg kiadásaiban naponta, amiből a lapok válogattak, feldolgoztak, kommentáltak, kimutatták az események okait és várható következményeit saját érzésük és irányzatuk szerint. A külföldről és belföldről beérkező hírek a távirati iroda szerkesztőségében kerültek feldolgozásra. A szerkesztőség három egymást felváltó csoportban hétköznap, vasárnap és ünnepnapon is dolgozott. Feladata a beérkező információk feldolgozása, a francia, angol és német nyelven befutott táviratok lefordítása, az egész anyag megrostálása és gondoskodás volt arról, hogy a híranyag eljusson fővárosi lapokhoz, valamint az iroda saját vidéki osztályához, amely azután e híreket a szükségleteknek megfelelően rádión, vagy egyéb módon továbbította. A hírek szétküldése a sajtóhoz irodai ívnagyságú kiadásokban, sokszorosítógépen a lehető leggyorsabban történt, néha ötpercenként követve egymást. Az árfolyamjelentésekről, a sporthírekről külön példányok készültek, külön osztályok keretén belül. A sokszorosítás a házi sokszorosítóban történt, ahonnan csőpostán juttatták el az expedícióba, amiket az egyes lapok kerékpáros küldöncei vittek el. 9 Az információ olyan, mint az osztriga: akkor a legértékesebb, amikor friss. Ez különösen igaz az olyan stratégiai információk esetében, mint a részvényárfolyamok, vagy a kamatláb alakulása, mert akik az információ birtokában vannak, stratégiai előnyre tesznek szert azokkal szemben, akik nem jutnak hozzá. Ez az elv persze ennél általánosabb érvényű, hiszen mindnyájan szeretjük naprakésznek látni magunkat. 10 Az 1941-es esztendő belevitte a második világháború sűrűjébe Magyarországot és a Magyar Távirati Irodát is. A forrongó nemzetközi viszonyok és a zaklatott belpolitikai helyzet rányomta bélyegét a hírszolgáltatásra, amely mind tartalmában, mind rendeltetésében, mind pedig szerkesztési gyakorlatában egyre inkább militarista elemeket mutatott. Magyarországon ezidőtájt valóságos sajtóláz volt, 1942-ben a lapok 8 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 9 Magyar Távirati Iroda, ; Magyar Távirati Iroda rt., Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., , p. 10 Shapiro, Carl Varian, Hal R.: Az információ uralma: A digitális világ gazdaságtana. Budapest: Geomédia szakkönyvek, p. 5

7 száma az 1925-ös 934-ről 1379-re emelkedett, nagyrészt a vidéki sajtó felélénkülésének köszönhetően. Az MTI Rádiófigyelő Szolgálatot tartott fenn, mely kora reggeltől késő estig magyarul és húsz idegen nyelven figyelte a határokon túli idegen rádiók hírszolgálatát és propagandáját. Az itt dolgozók átlagon felüli nyelvtudása alapkövetelmény volt, csakúgy, mint a jó stílusú, szabatos, nyomdakész magyaros fogalmazás március 19-én az ország hitleri megszállásakor a németek a Magyar Távirati Iroda és a rádió épületét is ellenőrzésük alá vonták, majd később a nyilasokkal közösen elfoglalták. A következő napokban beszámolók jelentek meg az MTI legendás főszerkesztőjének, Zimmer Ferenc nyugdíjba vonulásáról. Valójában letartóztatták őt, majd Sopronkőhidára internálták. A Magyar Távirati Iroda fennállása alatt első ízben néhány hétre üzemen kívül került. A főváros ostroma után az MTI január 25-én kezdte meg újra munkáját. A távirati iroda élére a Budapesti Nemzeti Tanács Ortutay Gyula kisgazda politikust nevezte ki augusztus 16-án a kormány a kommunista párt javaslatára fasiszta hírközvetítő részvénytársaságnak minősítette az MTI-t és leányvállalatait, elkobozta vagyontárgyaikat, s így gyakorlatilag államosította azokat. A negyvenes évek közepétől megkezdődött a két világháború közötti MTIbirodalom lebomlása: előbb megszűnt a Telefon Hírmondó, aztán a Magyar Filmiroda; önálló vállalattá alakult a Magyar Hirdető; végül 1950-ben a kormány szétválasztotta a Magyar Rádiót és az MTI-t, s döntött külön elhelyezésükről is ben a távirati iroda létszáma 137 fő volt, ebből 90 hazai és 5 külföldi újságíró, 42 gépíró. Ezen kívül létezett a politikai bizottság határozata alapján a távirati irodába beolvadt Külföldi Sajtószolgálat, az idegen nyelvű rádió-híradásoknak az MTI-hez csak formailag kötődő osztálya, mintegy 40 vidéki alkalmi tudósító, a kiadóhivatal, az expedíció, a sokszorosító, a műszaki osztály személyzete és az altisztek. Korabeli feljegyzések alapján rekonstruálható, hogy az MTI vezetői olyan célt tűztek maguk elé, hogy a hírügynökségi kiadásokból ki kell irtani az ellenséges híranyagot, az ellenséges propaganda kakukktojásait, lényegesen fokozni kell a szovjet hírforrásból származó anyagok számát, minden kiadásra kerülő híranyagot több felelős egyénnek kell szigorúan ellenőriznie. Bevezették a kiadványbírálatokat, az eligazító értekezleteket, kötelezővé tették a marxizmus-leninizmus alapelveinek elsajátítását, előszeretettel alkalmaztak munkás, paraszt származású egyéneket. A hírügynökségnél éppúgy, mint az egész országban, a szovjet példa követése vált követelménnyé, így az MTI nem csak átvette a tapasztalatokat, hanem egyre inkább a szovjet TASZSZ hírügynökség magyar fordítóirodájává vált. Híradását teljesen alárendelte a kommunista propaganda szolgálatának. Az MTI 1953-ban új székházba költözött a Naphegyen. Ekkortájt vetődött fel a gondolat, hogy a távirati iroda vegye át a Magyar Fotó Állami Vállalatot, amire március 27-én sor is került: a Minisztertanács rendelettel beolvasztotta annak több száz dolgozóját az MTIbe, aminek következtében jelentősen bővült a távirati iroda fotószolgáltatása. Ennek egyik első eredménye a forradalom napjaiban mutatkozott meg, amikor az MTI Fotó munkatársai gazdagon dokumentálták a történéseket. 6

8 A Magyar Távirati Iroda hosszú fennállása alatt nem volt tán olyan nehéz helyzetben, mint 1956 őszén. Az összetett tájékoztatáspolitikai problémák mellett nehéz technikai, személyi és politikai feltételek között végezték a munkájukat, az állandóan változó széljárás rányomta bélyegét termékeire, bár a rádió hírszolgálatánál kevésbé voltak veszélyeztetve. Annyi bizonyos, hogy az 1956-os forradalom napjaiban az MTI révén működött éjjel-nappal az egyetlen, akkor a legátfogóbb információs rendszer, amelynek segítségével a különböző kormányzati szervek többé-kevésbé megbízhatóan tudtak tájékozódni arról, hogy mi történik az országban és a külvilágban. 11 Ha az 1956 utáni magyarországi tömegtájékoztatás keretfeltételeit, ezen belül a Magyar Távirati Iroda működésének viszonyítási alapjait tekintjük, a pártirányítás volt és maradt a meghatározó kategória, abból a felfogásból kiindulva, hogy Magyarországon a sajtó, a rádió és a televízió alapvetően szocialista intézmény, s irányításukat az MSZMP hivatott kézben tartani. A párt sajtópolitikusai meggyőződéssel hirdették, hogy akár szocialista, akár kapitalista országról van szó, minden tömegkommunikációs eszközt végső fokon a hatalmon levő pártok irányítanak. A sajtó hatalmi eszköz, tehát a tömegkommunikációs eszközök irányítása a pártirányítás fontos és szerves része, a tömegtájékoztatásnak a párt célkitűzéseit kell szolgálnia. 12 A párt politikai bizottsága 1965-ben újra elővette a tájékoztatáspolitika kérdését: Ha valamiről nem beszélünk, arról beszél az ellenség. Javasolták ezért a protokoll-anyagok számának csökkentését, a száraz kommünikék felváltását színes, informáló tudósításokra. A hatvanas években napi átlagban szót tartalmazó híranyagot továbbított az iroda távgépírón bel- és külföldi előfizetőihez, az MTI Fotó fekete-fehér fotópapírból évi , színes papírból évi négyzetmétert használt fel. Az MTI napi és heti kiadványainak száma megközelítette a húszat. A Magyar Televízió és a rádió folyamatosan bővülő műsorkínálatával egyre inkább foglalkoztatta a távirati irodát, a központi lapok a belföld híreinek 90 %-át felhasználták. Arányaiban a vidék hírei %-ot tettek ki, így csökkent a Budapest-centrikusság. A 80-as években naponta gépelt oldalnyi híranyagot kellett fogadni. Nyomdai úton 50 napi- és heti kiadvány, bulletin került az előfizetőkhöz magyarul, illetve öt világnyelven. A magyar külképviseleteken keresztül évente cikkel látták el a nemzetközi sajtót. Az MTI Fotó napi forgalma közel 300 kép volt, napi fotó küldésével külföldre. Az MTI tiszteletére 1980-ban, a budapesti centenáriumi ünnepségen 34 ország hírügynökségei képviseltették magukat. Akkoriban terjedt el a szakma berkeiben: Magyarországon háromféle újságíró van: aki már volt MTI-s, aki most az és aki ezután lesz. A vállalat élvonalbeli műszaki megoldásokat alkalmazott, 1981-ben bemutatták a Budapesti Nemzetközi Vásáron a képernyőújságot, az újságnak és a televíziónak egy sajátos kombinációját. Egy évvel később kísérleti adásban indult be a teletext-képújság a Magyar Televíziónál, s 1986-tól rendszeresen működő tömegtájékoztatási eszközzé vált óta a már számítógépen készült MTI-hírek digitális archívumban gyűlnek és érhetők el. 11 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 12 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 7

9 A rendszerváltás hajnalán, március közepén az MTI a tájékoztatás teljességéért érzett felelőssége és kötelezettségei tudatában, vagyis a demokratikus átalakulás elősegítése érdekében létrehozta az Országos Sajtószolgálatot (OS), amelyet a technikai költségektől eltekintve ingyenesen bocsátott az új pártok, egyesületek, szövetségek, társaságok rendelkezésére. A gombamód szaporodó pártok, egyesületek ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy nézeteiket, programjukat széles körben ismertessék a hazai nyilvánossággal. A 90-es évektől a Magyar Távirati Irodának folyamatosan bizonyítani kellett nélkülözhetetlenségét és elfogadhatóságát, miközben eleget tett szakmai feladatainak. Veszteségessé vált, megszorításokra kényszerült. A csonkítás áldozatául esett a Külföldi Sajtószolgálat, a cikkszolgálat (Budapress) szerkesztősége, idegen nyelvű és hazai időszaki kiadványok. Ezer fő körüli munkatársi létszámból is csökkenteni kényszerült. Előbb székház-rekonstrukcióként, majd új hírközlési üzemépület létesítéseként kommunikálták azt a projektet, amelynek eredményeként az MTI dolgozói ben beköltözhettek az új székházba tól műholdvezérlő állomást adtak át a hírügynökség számára: térségünkben az MTI lett az első, aki műholdas adás keretében továbbította hír- és képanyagát előfizetőinek tavaszának újdonságai közé tartozott a Sajtóadatbank online infografikai szolgáltatásának bevezetése. A felhasználók az MTI számítógépére telefonvonalon történő rácsatlakozással, vagy később műholdas kapcsolaton keresztül vehették igénybe a grafikai szolgáltatást, akár egyéni megrendelések alapján is. Az MTI Kiadó Kft re csak öt kiadványt gondozott: a Cikkek a nemzetközi sajtóból, a Gazdasági cikkek a nemzetközi sajtóból, a Telehold című heti televíziós műsorújságot, a Made in Hungary évente 6-8 alkalommal megjelenő Magyarország gazdaságával foglalkozó színes magazint, valamint az Ungarn Panorama című német nyelvű kiadványt től bevezették az internetet kapcsolattartásra, megjelenésre a nemzetközi ismertség növelésének céljából, 1996-tól már saját honlapján keresztül számol be az iroda a hazai eseményekről januárjában az Országgyűlés elfogadta a médiatörvényt, december 19- én a nemzeti hírügynökségről szóló törvényt, amely az MTI-t ismét részvénytársasággá alakította át. A részvénytársaság egyedüli tulajdonosa a magyar parlament lett. A tulajdonosi jogokat ezután részben az Országgyűlés, részben a pártparitásos alapon megválasztott Tulajdonosi Tanácsadó Testület (TTT) gyakorolta. A részvénytársaság élén az elnök állt, aki ötévenként kiírt pályázat nyomán az államfőtől kapott megbízást feladatai ellátására ben a távirati iroda története újabb fejezetéhez érkezett: a kormány által beterjesztett médiacsomag jelentős mértékben átalakította a magyar médiavilágot, benne a közszolgálati médiumokat. A Magyar Távirati Iroda Zrt. a augusztusi jogszabály szerint nonprofit részvénytársasággá vált, az alapítói és a részvényesi jogokat nem az Országgyűlés és a Tulajdonosi Tanácsadó Testület, hanem a Közszolgálati Közalapítvány gyakorolja. Vagyonát a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kezeli, a társadalmi felügyeletet a Közszolgálati 13 Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 8

10 Testület látja el. Az MTI-t vezérigazgató irányítja, akit a Médiatanács javaslata alapján a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma nevez ki a közmédia-rendszer teljes átalakításának éve: a tevékenység és az egyes szakmai területek felmérése után a munkafolyamatok racionalizálása következett. A Magyar Távirati Iroda célja továbbra is a gyors, hiteles és megbízható hírszolgáltatás, ezért Magyarország mind a 19 megyéjében és 13 külföldi országban - a szomszédos országok mellett például Kínában, Oroszországban, Olaszországban, Németországban - vannak tudósítóik, akik elsősorban a magyar vonatkozású eseményekre koncentrálnak. Megalakult az MTI Hírcentrum, amely az összes közmédium hírellátását végzi, tehát a klasszikus hírügynökségi anyagok mellett például már az MTV és a Duna TV Híradója, valamint a Magyar Rádió Krónikája is az MTI irányításával készül. 14 A Magyar Távirati Iroda saját honlapján, regisztrációt követően kizárólag azon tartalmát teszi közzé díjfizetés nélkül, amely a nemzeti hírügynökség saját forrásából készült, magyar nyelven íródott, és melynek felhasználása, átvétele az Általános felhasználási feltételek betartásával megtehető. Ez a tartalom a teljes hírfolyam szöveges részének mintegy %-át teszi ki, a fotók tekintetében pedig a naponta készült saját, friss felvételek közel felét. Amint valakinek nem elégséges ez a tartalom, és szükségesnek látja az MTI teljes hírfolyamához történő hozzáférést, úgy módja van arra előfizetni. A teljes hírfolyam az ingyenes tartalmon túl az alábbi hírfajtákat, eseményjelző illetve naptárszolgáltatásokat tartalmazza: a speciális hírügynökségi attribútumokkal bíró szöveges híranyagok (pro domo, összefoglaló, előzetes, háttér, embargós anyagok, hírügynökségi lapszemle stb.), az MTI partnerhírügynökségeitől és a nem saját forrásból származó, vagy feldolgozott hírek, az MTI teljes Agenda-szolgáltatása (a Napi Tükör időben korlátlan kiterjesztése), MTI Évfordulónaptár. Ezen felül előfizethetők a napi és archív fotók, angol nyelvű hírek, hírlevelek, hangos hírek, a Magyar Közélet Kézikönyve. A Magyar Nemzeti Múzeum még 1993-ban védett muzeális gyűjteménnyé nyilvánította az MTI archívumait (Sajtóadatbank/Hírarchívum és Mikrofilmarchívum/Fotóarchívum). Ennek a gyűjteménynek a megóvási kötelezettségéről a nemzeti hírügynökségről szóló törvény rendelkezik: a nemzeti hírügynökség közszolgálati feladata, hogy a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű eredeti dokumentumok tartós megőrzéséről és védelméről archívumában gondoskodik, azokat szakszerűen összegyűjti, tárolja, gondozza, és az azokhoz való hozzáférhetőséget biztosítja. Az MTI vezetése az elmúlt időszakban folyamatosan kérelmezte a kormányzatnál, hogy külön forrásokat kaphasson e muzeális archívum állagmegóvására és digitalizálására, hiszen a tulajdonában lévő fotó- és szöveges archívumok állapotának romlása a papír-adathordozók és a fotónegatívok estében veszélyes méreteket öltött. A másik oldalról megjelent az igény szövegfelismerő szoftveren átfuttatott archívumi tartalmak digitalizálására annak érdekében, hogy a felhasználók korszerű keresőrendszerek segítségével gyorsan és hatékonyan megtalálják az MTI képeit, illetve az MTI korábbi híreit. 14 Történet. ( ) 9

11 A Nyitott archívumok projekt részben a már digitalizált MTI-s hírek, illetve képek egy részének internetes nyilvánosságra hozatalát szolgálta, részben pedig a papíron és mikrofilmen megőrzött hírek digitalizálását, nem kereskedelmi célú felhasználás esetén ingyenesen hozzáférhetővé tétellel. A híranyag lelőhelye nem csak az MTI, alapvetően a Magyar Országos Levéltárban és az Országos Széchényi Könyvtárban kőnyomatos és mikrofilmes formában őrzik a történelmi híranyagok szinte teljes egészét. Mindkét közgyűjtemény partner volt e hatalmas digitalizálási projektben. A levéltár digitalizált oldallal, a könyvtár oldallal járult hozzá az adatbázis-építéshez. A projekt részeként sor került egy felhasználóbarát keresési rendszer kifejlesztésére. Alapkövetelmény volt a könnyen kezelhetőség, szűkítési lehetőségeket támogató, és jó találati lehetőséget nyújtó keresőmotorral. Metaadatokkal ellátott anyagok és a tudásbázisban lévő fogalmak és kapcsolatok felhasználásával valósítja meg a keresőszolgáltatást a legújabb időszak híranyagában. Az archívumban hat korszakban lehet keresni a távirati iroda honlapján: : töredékes anyag, nem maradtak teljes évfolyamok az utókorra , valamint az közötti időszak már teljesebb; itt a német nyelvű és a közgazdasági kiadás kivételével minden fellelhető MTI-híranyag bekerült az adatbázisba. Olvashatók bizalmas anyagok is, ezek az MTI szerkesztőségében előállított hírek csak szűk kör számára voltak elérhetők os év teljes anyaga olvasható és kereshető közötti időszakban kiadott, már eredetileg is digitálisan készült MTI-híreket találjuk itt, megtoldva az Országos Sajtószolgálat (OS), az OTS Üzleti Sajtószolgálat, valamint az MTI korabeli rádiófigyelő szolgálatának a rendszerváltásig bizalmas anyagaival (például a Szabad Európa Rádió, a BBC, az Amerika Hangja). Rendszerváltás : külön aloldal nyílik a rendszerváltás időszakának hír- és fotóanyagainak bemutatására. Az oldal időutazás jelleggel napról napra nyitja meg a korabeli tartalmakat. A Belpolitika, Gazdaság, Sport, Panoráma (színes hírek) blokkok mellett sok leágazási lehetőséget és kiegészítő hírtartalmat rejt. Sajnálatos módon két történelmi korszak MTI-hírei várnak még digitalizálásra: az , illetve az közöttiek. Az MTI fotóarchívumáról elmondható, hogy csak előfizetők által látogatható digitális fotóbankja jelenleg közel egymillió digitalizált fotót tartalmaz, a negatívarchívum pedig kb. 13 millió fotót. A Fotómozaik elnevezésű internetes felületen egyfajta ízelítőt kaphatunk az MTI képvagyonából: a nyilvánosság számára ingyenesen elérhetővé tettek több mint 20 ezernél több kisebb méretű képet a ig terjedő korszakból, de cél az állomány folyamatos bővítése Vince Mátyás: Nyitott archívumok az MTI az internet elérhetővé tette régi híreinek nagy részét = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf sz p. 10

12 A Magyar Távirati Iroda 132 évének több tízmillió hírét, valamint az iroda képbázisát már érezhetjük, hogy állami szerepvállalással és pályázati pénzek bevonásával meg kívánják menteni. Bízzunk benne, hogy ez teljességgel megvalósul még a közeljövőben és a heroikus értékmegőrzés a jövő generációinak is támpontul szolgálhat, annak ellenére, amit az 1910-es évek utolsó feléből dr. Nádas József felelős szerkesztőtől olvastam és elgondolkodtatónak találtam: mind a kormány, mind a lapok mostohán bánnak a távirati irodával, minden kormány az előző kormány eszközét, a lapok pedig a mindenkori kormány politikájának eszközét látják az MTI-ben. 16 Felhasznált irodalom: MAGYAR Távirati Iroda, ; Magyar Távirati Iroda rt., Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. A MAGYAR Távirati Iroda szervezetének és szolgálatának általános ismertetése. Budapest: Magyar Távirati Iroda Rt., p. PIRITYI Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. SHAPIRO, Carl Varian, Hal R.: Az információ uralma: A digitális világ gazdaságtana. Budapest: Geomédia Szakkönyvek, p. TÖRTÉNET. ( ) VINCE Mátyás: Nyitott archívumok az MTI az internet elérhetővé tette régi híreinek nagy részét = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf sz p. Pécs, január Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története, Budapest: MTI, p. 11

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

DSM és a hírszolgáltatók kapcsolódó jogi védelme

DSM és a hírszolgáltatók kapcsolódó jogi védelme DSM és a hírszolgáltatók kapcsolódó jogi védelme P I AC T É R VAG Y P I AC G A Z D A S ÁG? A D I G I TÁ L I S E G Y S É G E S P I AC K I A L A K U L Á S A É S A Z E Z Z E L K A P C S O L ATO S K I H Í

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: 2011. október 31. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 3. (03.11) (OR. en) 16291/11 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató AUDIO 63 CULT 91 TELECOM 165 PI 144 Az

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala A Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai beszámolója a Levéltári Szemle 2010. évi elektronikus megjelenítését célzó NKA Levéltári kollégiumi pályázatról A Levéltári Szemle korábbi számai korlátozottan,

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Szendi Attila Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. Networkshop 2015 Sárospatak

Szendi Attila Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. Networkshop 2015 Sárospatak Teljes szövegű tartalmak másolásvédett üzemmódú szolgáltatása a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumában, nyílt forráskódú, alacsony költségű informatikai rendszerekkel. Szendi Attila Miskolci Egyetem

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 18116227-2213-569-01 Statisztikai számjel 9.Pk.61.077/2004 Főv. Bíróság vég. sz. Szervezet megnevezése 1029 Bp., Zsolt fejedelem u. 85. Szervezet címe 2004. december 31. Üzleti év fordulónapja Közhasznú

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

2011. I. félévi mérlegbeszámoló

2011. I. félévi mérlegbeszámoló Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2011. I. félévi mérlegbeszámoló Velencei Pál Ügyvezető igazgató Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió NonprofitKft. 2011. I. félévi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg egyedi fejlesztéseit, melynek köszönhetően kialakítottunk egy olyan innovatív rendszert, ami számos nagy működési terület munkáját hivatott támogatni. Logisztika-

Részletesebben

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00 A nyíregyházi önkormányzat hetilapja, a XXI. évfolyamát élô Nyíregyházi Napló a rendszeresen végzett közvélemény-kutatások szerint a lakosság elsô számú információs forrása: a megyeszékhelyen élôk leginkább

Részletesebben

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Megújuló média - konferencia Budapest, 2010. október 6. MERRE TART A VILÁG LAPKIADÁSA? NAPILAPOK

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

H2020 operatív munkacsoport ülés

H2020 operatív munkacsoport ülés Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H2020 operatív

Részletesebben

NETPUBLICA Alapítvány

NETPUBLICA Alapítvány NETPUBLICA Alapítvány Székhely: 1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 154/b www.netpublica.hu e-mail: p.csery@netpublica.hu Adószám: 18262809-1-43 Bankszámlaszám: 10409015-50485557-55501016 A bírósági végzés

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. október 31. Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött,

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. Veszprém, NIIF Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. április 11. Tartalom 1. Mobil fejlesztések E-book formátumok MEK (Magyar

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben