FALUHÁZ PROGRAM. Kedd Gyerekfoci edzés Csütörtök Gyermek néptánc Péntek Dalkör próbája Szombat Hangszóró együttes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUHÁZ PROGRAM. Kedd 18 00 Gyerekfoci edzés Csütörtök 14 30 Gyermek néptánc Péntek 19 00 Dalkör próbája Szombat 13 00 Hangszóró együttes"

Átírás

1 2007. MÁJUS/41. szám

2 FALUHÁZ PROGRAM Május Kiállítás a várgesztesi Kézimunkakor munkáiból Május Ruhavásár Május 26. A hangszóró együttes és vendégei - Rock-koncert Május 28. Májfahúzás Kedd Gyerekfoci edzés Csütörtök Gyermek néptánc Péntek Dalkör próbája Szombat Hangszóró együttes próbája -2-

3 NAPTÁR május Tavaszutó, Pünkösd hava Telihold Utolsó negyed Újhold Első negyed 2-án 11 óra 09peckor 10-én 05óra 27perckor 16-án 20óra 27perckor 23-án 22óra 02perckor Május 04. Május 05. Május 06. Május 08. A magyar tűzoltók napja Európa-nap Anyák napja Nemzetközi Vöröskereszt napja Május 10. Május 15. Május 17. Május 18. Május 21. Május 27. Május 29. Május 31. Madarak és fák napja 110 éve rendezték az első hazai labdarúgó mérkőzést Az állat és növényszeretet napja Távközlési világnap A múzeumok nemzetközi napja A magyar honvédelem napja Nemzetközi gyermeknap Hősök napja Nemdohányzó világnap Április 21-től május 20-ig a bika jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -3-

4 A nem biztosított magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségével kapcsolatos egyes eljárási kérdések től aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult /eltartottak/, alapesetben a minimálbér /jelenleg havi Ft/ után kell 9 %-os járulékot, azaz havi Ft-ot fizetniük az orvosi ellátásért. Ebben az esetben a járulékkötelezettséget a keletkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni az APEH felé a 07T1021. számú nyomtatványon. Ha a családban ennél kisebb az egy főre jutó havi jövedelem, a tényleges összeg, de legalább az öregségi nyugdíjminimum /jelenleg havi Ft/ után kell leróni a 9 %-ot. Ez esetben a folyamat a település polgármesterénél indul. A polgármester hatósági bizonyítványt állít ki. s ennek birtokában kell bejelentkezni az adóhatósághoz. Mentesül a járulékfizetés alól az, akinek családjában a nyugdíjminimumnál is kevesebb az egy főre jutó jövedelem. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell befizetni. Idén az egészségügy még járulékfizetés nélkül is ellátja a betegeket. A gimnáziumokból, szakképzőkből kikerülők sem pottyannak ki azonnal a rendszerből. Az elhelyezkedés, illetve az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt a nyári hónapokra nem kell járulékot fizetniük. Tanulói jogviszonyuk középfokú tanulmányaik befejezését követően október 31-ig tart, további 45 napig pedig passzív jogon ingyenesen vehetik igénybe az orvosi ellátást. A továbbiakban is biztosítottnak minősülő egyetemistáknál, főiskolásoknál alapesetben a záróvizsga-időszak utolsó napjától ketyeg a 45 nap. A biztosítás illetve a járulékmentesség feltétele, hogy nappali tagozaton tanuljon a hallgató. -4- Krüpl Lászlóné

5 KÖZLEMÉNY A TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉKEK ÜZEMBETARTÁSI DÍJÁRÓL A vendéglátó-ipari egység és minden más kereskedelmi egység - kivéve a forgalomba hozók - kötelesek az egységben, vagy nyilvános területen üzemeltetett televíziókészülék után től üzembetartási díjat fizetni. Ez a teher, adónak minősül, összege Ft/készülék/hó. A befizetést minden hónap 20-ig kell teljesíteni. Az APEH felé a készülék üzembe helyezését követő 8 napon belül kell bejelentést tenni az 07T1061-es számú adatlapon. A nyomtatványok kizárólag papíralapon nyújthatók be az Adóhatósághoz. Krüpl Lászlóné -5-

6 PAYER GÁBOR tanár, történész rovata Tata múltja Tata település eredete a 11. századra nyúlik vissza. Az itt létesült bencés apátság / ma Fürdő u. 12./ első okleveles említése 1095-ből ismert. A 13. század közepéig, kiterjedt birtokai révén, fontos településszervező tényező. A középkori Tata három települési egységének központjaként épült ki a 13. századra a forrásokban Thata néven említett település (Abbas de Tota 1221, Thata Villa Tata, Thota 1268) a mai Kossuth tér és környéke. Jellegzetes középkori háromszög formájú főterének középpontjában emelkedett a gótikus Szent Balázs templom. A 13. századi források már említik Alsó-falut is./ a mai Látóhegy/ A harmadik település rész. Felső-falu /ma Kálvária-domb/ A mai Tóváros, a század folyamán népesült be, főként szlovák telepesekkel. Az okleveles forrásokban az Új-Tata megjelölés mellett egyaránt használatos volt a helyi szlovák etnikumra utaló megnevezés is. A mai Tóváros névalak pedig a 18. század közepétől vált általánossá. A tatárjárást követően az egykori Komárom vármegye nagy része, így Tata is a Csákok növekvő tartományúri hatalma alá került. Az Árpádház kihalásával mélyülő feudális anarchiát, a nagyhatalmú oligarchák befolyását, közte a Csákokét is Károly Róbert töri meg. így kerül Tata 1324-ben először királyi kézre. Nagy Lajos uralkodása alatt, a 14. század második felében Tata a Lackfi-család birtokába jut. Mezővárosi rangot is ekkor nyert. Ugyancsak ebben az időszakban épült meg a Nagy-tó felezőpontjára a Lackfiak lakótornyos, zárt udvarú, L alaprajzú főúri vára. Az Anjou- kor végére felemelkedő bárói ligák kormányzati befolyását, így a Lackfiakét is, Zsigmond számolja fel ben így került Tata ismét királyi birtokba. Első városi említése 1388-ból ismert. Jogállását tekintve azonban a település továbbra is mezőváros maradt. Tata jellegzetes Anjou-kori címere 1490-ből maradt fenn. -6-

7 Az Anjouk címereikben hangsúlyozni kívánták ugyanis, hogy ha leányágon is, de az Árpád-ház örökösei. Így az Anjou-házat a címerpajzs jobb felső negyedének három lilioma, míg alatta a vörösezüst vágásos mező az Árpád-házat szimbolizálta. A bal oldali apostoli kettős kereszt pedig a királyi hatalomra és isteni eredetére utal. A vár újabb építés történeti periódusa ugyancsak Zsigmond korához köthető között épült ki a négy saroktornyos, három épület szárnnyal, támpilléres fallal, kaputoronnyal és kettős királyi kápolnával ellátott gótikus palota tól azonban a Rozgonyiak zálogbirtoka lesz, amelyet 1467-ben Mátyás király vált vissza. Mátyás uralkodásához kötődik a vár építés történetének kiemelkedő reneszánsz periódusa re épült ki a korábbi várat magként megtartva, reneszánsz elemekkel tovább bővítve. Mátyás fényűző tatai palotája. Ez az időszak egyúttal a középkori Tata fénykora. A dunántúli végvárak sorában, a vértesi régió központi erőssége Tata volt. Fő stratégiai szerepe a Duna-menti útvonal biztosítására irányult, egyúttal pedig a bicskei országutat is ellenőrzés alatt tartotta Vitánnyal együtt. A győri főkapitánysághoz tartozó tatai vár hadászati szerepének felértékelődése, elsősorban a régió vízrajzi adottságainak volt tulajdonítható. Tata a század folyamán ugyanis egy kiterjedt mocsársáv legfontosabb átkelőhelye volt. Az udvari Haditanács éppen ezért tartotta fontosnak a tatai vár megerősítését és megtartását, 1566-os visszafoglalását követően. A török első ízben ugyanis 1543-as hadjárata nyomán foglalta el, majd ig megszállva tartotta. Ezután került sor a tatai vár véd műveinek kiépítésére között. A korábbi hadászati elveket tükröző rondella korszerűsítése a gyakori pénz szűke folytán meghiúsult. A vár török kori csapóhidas bejárója, a középkori kaputorony elé épült, s hatékony védelmét a Kecske-bástya tüztere biztosította. Ugyancsak a vár védelmét erősítette a Nagy-tó vizének zsilipelésével kialakított vizesárok rendszer is. A török várháborúk korszakának gyakori ostromait, a vár valamint a hódoltsági peremvidék lakossága egyaránt megszenvedte. -7-

8 ig a tatai vár tizenöt ostromot állt ki, kilencszer cserélt gazdát, összesen tizenhat évet volt török megszállás alatt. A 16. század végén, a tizenöt éves háború folyamán. Tata négy ostromot is elszenvedett. A törökök két alkalommal, négy-öt napos ostrommal vették be, míg a keresztény csapatok ugyancsak két ízben egy-két nap alatt foglalták vissza. Közülük a legnevezetesebb a Pálffy Miklós főkapitány irányításával végrehajtott rajtaütésszerű akció volt május án, amelynek során kapu robbantó petárda segítségével törték be a várkaput és foglalták el a várat. Az ostromnak éppen ezért jelentős európai visszhangja volt márciusában pedig ugyancsak hasonló akcióval, Győrt foglalták vissza Pálffy és Schwarzenberg seregei. A tatai vár számára a 17. századdal már egy békésebb időszak veszi kezdetét, noha állapota rohamosan romlik ben Bocskai seregei foglalják el, majd a császáriaké 1620-ig. A török magyarországi kiűzésének kezdetével, 1683-ban ismét török kézre kerül, majd ben a keresztény seregek visszafoglalják. A Rákóczi-szabadságharc kitörésével a várnak ismét fontos hadászati szerepe lesz ben a kurucok elfoglalják, 1706-tól azonban már újra a császáriaké ben a tatai uradalom a környező falvakkal együtt az Eszterházyak grófi ágának birtokába kerül. Tata települése a várral a 19. század első felére válik ténylegesen az uradalmi birtok igazgatás központjává és az is marad 1945-ig. Az Eszterházyak birtokszervező politikájának eredményeként a 18. század második felére jelentős mértékben átformálódtak a régió gazdasági és etnikai viszonyai. Az udvar hű hivatali főnemesség soraiba emelkedő Eszterházyak bőkezű mecénási tevékenysége nyomán a 18. század utolsó harmadára nyerte el Tata azt a sajátos barokk arculatát, amelyet Fellner Jakab építészeti alkotásai kapcsolnak a tájjal, a környezettel harmonikus egységbe. -8-

9 Az Eszterházyak megbízására ugyancsak Fellner Jakab készítette azokat a nagyszabású kastély terveket, amelyek nyomán a tatai vár, romos tóparti épület szárnyának helyébe épült volna meg az Eszterházyak klasszicista formajegyeket ötvöző, monumentális kétszintes kastélya. E grandiózus tervek valóra váltása azonban nagyrészt anyagi okokból meghiúsult. Végül 1777-re készült el a Fellner tervei szerinti szerényebb kivitelben az Eszterházyak egyszintes, két sarok toronnyal szegélyezett copf stílusú tatai kastélya. Ekkorra alakult ki Tatának és Tóvárosnak a két piactér köré szerveződő, zártsorú településrendje. A romos állapotú tatai vár nagyobb szabású átalakítására a 19. század elején majd végén került sor között a megmaradt tóparti épületszárnyat romantikus stílusba átépítik. A Zsigmond-kori kápolna falra ekkor emelik a mai tornyot, a tóparti homlokzat neogótikus ívelésű kváderes borítást kap, a déli torony mellé pedig kváderes terasz és hozzá kapcsolódó zárt erkély készült. -4-

10 Az udvari front mai állapotát csak re nyerte el, a kerengőszárny íveinek átalakításával valamint az emeleti ablaksor neogótikus beépítésével körül létesült tatai Angol-park, az elsők között a hazai angolkertek sorában a 19. század elején került kiépítésre. A romantika, a szentimentalizmus jegyében alkalmazott kertépítészeti elv a természet harmóniáját, örök megújulását kívánta szembeállítani az emberi civilizáció múlandóságával szemben. A tudatosan kialakított természethü környezet, a külvilágtól való elfordulást, az egyén meditatív önmagára találását sugallat. Fő nevezetessége lett a kertnek a két mesterséges barlang valamint a Kelet misztikumát szimbolizáló török mecset mellett emelt, háromhajós templomtorzót utánzó műrom, amelynek főhajóját kis patak szelte át. A reformkori nyelvújító mozgalom jeles vezéralakja Kazinczy Ferenc, utazásai során két ízben is útba ejtette a tatai Angol-kertet, s naplójában elragadtatással szólt róla. -10-

11 Tata jellegzetes kisvárosi, polgári formajegyeit a 19. század utolsó harmadára nyerte el. A nagybirtok tőkés modernizációja nyomán elsősorban a könnyű és élelmiszeripar indult fejlődésnek. A Horty-korszakban, az Eszterházy hitbizomány egyoldalú érdekei érvényesültek a települések önállósági törekvéseivel szemben. Tata és Tóváros 1938-as közigazgatási egyesítése ezt a folyamatot kívánta ellensúlyozni. Az egyesített nagyközségek nevét először Tatatóvárosra, majd Tatára változtatták között Tata-Tóvárost országosan elismertté tették a Tata-tóvárosi Ünnepi Játékok" A színvonalas bemutatók az Angol-kert szabadtéri színpadán kerültek megrendezésre. Jó fél évszázad távlatából, úgy tűnik, e hagyományokat ébresztve váltak rendszeressé az 1990-es évektől a "Víz, zene, virág" fesztivál nyári rendezvényei, minden bizonnyal Tata jó hírét öregbítve, immár az uniós Európában. -11-

12 FELHÍVÁS Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezményeiről személyek A 164/1995. (XII. 27.) számú Kormány rendelet értelmében a súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személyek a személygépkocsi szerzési támogatással, a közlekedési támogatással kapcsolatos kérelmeiket április 30. napjáig nyújthatják be a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez. Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható. A közlekedési támogatás iránti igény a április 30-i határidőt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. A súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személyek az alábbi közlekedési kedvezményekre lehetnek jogosultak: (súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több) 1. Személygépkocsi szerzési támogatás: Belföldi kereskedelmi forgalomban kapható, 3 millió Ft-ot meg nem haladó, maximum 1610 cm lökettérfogatú benzinüzemű, illetve maximum 2000 cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi. A szerzési támogatás mértéke: a vételár 60 %-a. legfeljebb Ft. -12-

13 Feltételek: -szerzési támogatás hétévenként egy ízben adható, -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -az a személy igényelheti, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy vele minimum 1 éve közös háztartásban élő élettársa nyilatkozatban vállalja a mozgáskorlátozott gépkocsival való szállítását. 2. Személygépkocsi átalakítási támogatás: Gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás. Az átalakítási támogatás mértéke: az átalakítás költsége, legfeljebb Ft. Feltételek: -átalakítási támogatásra ugyanaz a személy hétévenként egy ízben jogosult. -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -az a személy igényelheti, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. 3. Közlekedési támogatás: a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: Ft/év. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1-62 éves és tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll: Ft/év, ha a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú eltartásáról saját háztartásában gondoskodik Ft/év. -13-

14 Feltételek: -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -a kérelmező nem részesülhet fogyatékossági támogatásban. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok (kérelem, nyilatkozatok, I. fokú orvosi szakvélemény) személyesen átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. Kérelemhez csatolandó mellékletek: - a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvélemény, - parkolási engedély iránti kérelemhez csak az orvosi szakvéleményt kell mellékelni. - a jövedelemigazolások, melyek tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában az egy főre jutó tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, -szerzési és átalakítási támogatás igénylésekor, amennyiben a szülő 3. életévét betöltött kiskorú gyermeke szállítását írásbeli nyilatkozatában a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt vállalta, a ezek bizonyítására vonatkozó igazolást, - a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetésre való alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja. - a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési, illetve átalakítási támogatásban, valamint gépjármű behozatali vámmentességben - az egyedülálló, súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló. -14-

15 - közlekedési támogatás iránti kérelem esetén, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, be kell mutatnia az eltartott születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi lapját, vagy ha szükséges az elhelyezését igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát. - a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, - a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban nem részesül. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa a tatabányai okmányirodában igényelhető, amelyhez az I. fokú orvosi szakvélemény valamint kérelem benyújtása szükséges. A 164/1995. (XII. 27.) kormányrendelet 20..(5) bekezdése szerint e jogszabály alapján kiadott szakvélemény közokirat; amennyiben a szakvéleményt nem a valóságnak megfelelően állítják ki, a szakvélemény kiállítója köteles az ebből eredő kárt a Minisztériumnak megtéríteni. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a háziorvos illetve szakorvos kizárólag a kormányrendelet szerinti betegségtípusok alapján, orvosilag indokolt esetben állíthatja ki az 1. fokú orvosi szakvéleményt. -15-

16 KEDVES VÁRGESZTESI LAKOS! Közeledik május 21-e, a személyi jövedelemadó-bevallások Adóhatósághoz való benyújtásának határideje. Biztosan mindannyian tudják, hogy az adótörvény biztosítja az adózók számára azt a lehetőséget, hogy az adóévben fizetett személyi jövedelemadójuk 1 + 1%-át felajánlják különböző szervezetek részére. A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében az első 1%-ot elsősorban valamilyen alapítvány, szervezet, míg a második 1%-ot egy egyház részére lehet felajánlani. Amennyiben mindez idáig nem rendelkezett adója 2 x 1%-áról - és lehetősége van még nyilatkozata elkészítésére (a munkáltatók ugyanis sajnos általában március végét jelölik meg ilyen határidőként) - úgy kérem vágja ki az alább található szelvényt, és helyezze adóbevallása mellé, borítékba. Ezzel adója 1%- át a Várgesztesért Közalapítvány javára ajánlja fel. A Közalapítvány a felajánlott összegből továbbra is a gyermek tánccsoport működését, a helyi sportot, az egyházat és a dalkört, valamint egyéb helyi rendezvényeket, szervezeteket fog támogatni. Köszönjük támogatását! -16-

17 HÍRLEVÉL A SZÁMLÁK MELLETT Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepek és szennyvízátemelők üzemeltetése során gyakran problémát jelent a csatornahálózat rendellenes használata, ezért az Északdunántúli Vízmű Zrt. - az önkormányzatok támogatásával - hírlevéllel fordul a lakosság felé. A hírlevél, melyet a számla mellé csatolva a napokban kapnak kézhez a fogyasztók, felhívja a figyelmet a szabálytalan csatornahasználatokra, valamint arra, hogy az átemelő szivattyúk és a szennyvíz-technológia megóvása érdekében, milyen anyagokat nem szabad beengedni a települések csatornahálózatába. Annak érdekében, hogy a felhívás minél szélesebb réteghez eljusson, plakátokat is kihelyeznek a polgármesteri hivatalokban, valamint közzéteszik az információkat a helyi kábel televíziók képújságában is. Az ÉDV Zrt. abban bízik, hogy figyelemfelkeltő kampányuk eljut az érintett fogyasztókhoz, és kialakul a lakosságban a helyes csatornahasználat igénye, gyakorlata. Az Önök szolgáltatója: Északdunántúli Vízmű Zrt

18 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 9/2006. ( ) sz. rendelet a szilárd hulladékszállítás évi díjainak megállapításáról. Várgesztes Község Önkormányzata az évi LXV tv, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII tv. felhatalmazása, valamint a 20/2005. ( ) sz. Önkormányzati rendelet alapján a következő rendeletet alkotja. Díjtételek megállapítása literes edényzet Ft + áfa/ürítés literes edényzet Ft + áfa/ürítés 240 literes edényzet Ft + áfa/ürítés 1100 literes edényzet Ft + áfa/ürítés 2.. A díjtételek január 1-től alkalmazandók. Jelen rendelet január 1. lép hatályba. Menoni Gabriella Török Edit polgármester Baloghné körjegyző Várgesztes Község Önkormányzata csatlakozott az Oroszlány Város Önkormányzata által szervezett hulladékszállítási közszolgáltatáshoz. A szolgáltatást az OTTO Oroszlány Zrt. látja el a község területén. A szolgáltató tevékenysége az évi XLII. Tv. szerint közszolgáltatásnak minősül, igénybevétele az önkormányzat által bekapcsolt ingatlanok tulajdonosára, használójára nézve kötelező. -18-

19 A keletkezett hulladék közterületen nem helyezhető el. A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, fehér és színes üveg, stb.) a tulajdonos a közszolgáltató által működtetett szelektív gyűjtőkben közvetlenül is elhelyezheti. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést 15 napon belül írásban be kell jelenteni a szolgáltatónak. Ez esetben a megüresedést követő hó első napjától mentesül az érintett a fizetési kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve használó ugyancsak írásban 15 napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő hó elsejétől áll fenn. egy alkalommal térítésmentesen szelektív gyűjtőszigetet. Az OTTO Zrt. rendelkezésre bocsátotta a hulladéktároló edényeket (110 I.) az igénybevevők részére, begyűjti és elszállítja a hulladékot az Oroszlányi Regionális Kommunális Szilárd Hulladék lerakóba, évente lomtalanítást végez, üzemelteti a -19-

20 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a tulajdonos az ingatlanon belül köteles tárolni. A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról. cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A hulladéktároló edények ürítése hetente egyszer, hétfői napokon történik. A lakossági szolgáltatás árát (mely magában foglalja a gyűjtés, elszállítás, elhelyezés ellenértékét) szolgáltató részére számla ellenében negyedévente utólag kell a szolgáltatást igénybevevőknek megfizetni. Meg nem fizetés esetében a díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. Egyedülálló 60 év feletti személyek 80 l-es edényzet után fizetik a hulladékszállítás díját. Az önkormányzat által megküldött lakossági listán ezt a tényt jelöltük. valamint azokat, akik időszakosan használják az ingatlanukat, illetve ha az ingatlan üresen áll szintén megjelöltük. -20-

21 BOTTKA CSALÁD BARANGOLÓ ROVATA Szerelmem Jordánia - első rész A képlet megejtően egyszerű - Jordániát egyszer látni kell. Meg persze érezni és hallani és szagolni, mert fantasztikus és varázslatos a maga páratlan Vörös- és Holt-tengerével, a mesés Wadi Ram-jával és persze Petrával, a mesebeli rózsaszín várossal, amit felfedezése után nyomban az ókori világ nyolcadik csodájának kiáltottak ki. Láttam többször is filmeken, olvastam és hallottam számtalanszor e jórészt sivatagi ország páratlan csodáiról, bár álmodni sem mertem, hogy egyszer majd a maga valóságában is láthatom. Aztán 2002-ben megtörtént a csoda, egy felejthetetlen júniusi hajnalon elegánsan landolt a repülőgépünk Aqaba repülőterén. Amikor távoli tájakra repülőgéppel megérkezem, kiszállás után az első dolgom, hogy nagyot szippantsak a fűszeres illatú levegőbe, ahogyan először Egyiptomban és Tunéziában is magamba szívtam a sivatag semmihez sem hasonlítható időtlen leheletét. Amjad barátunk elmondása szerint - aki egyébként szerintünk a város legkedvesebb taxisa és származását tekintve kuvaiti - Aqaba öt-tíz esztendeje még csak egy jelentéktelen kis porfészek volt, ahol jobbára sátrakban, hevenyészett kalyibákban éltek az emberek. Mígnem Abdallah király ki nem adta a parancsot, hogy ideje nyitni a világ felé és láss csodát, tán még Ali Baba sem hinne a szemének, ha mostanában vetődne a világnak erre a tájékára. Szédítő a fejlődés üteme, egy esztendő elteltével jószerivel alig lehet ráismerni a városra ben a repülőteret még hosszú sivár kősivatag választotta el a várostól, sötétedés után legfeljebb a távolban halványan vibráló fényeit lehetett látni. Tavaly már közel a repülőtér kerítéséig értek a négysávos sugárutak és a nyomukban gombamód szaporodó modern lakótelepek. Persze messze nem csak a város épül és terjeszkedik, vele egy időben látványosan szépül is - megszámoltam: a reptérhez vezető sugárút mentén 277 db jó tízméteres pálmafát ültettek el egyetlen hét alatt. Jordániában így szokás élhető, igényes környezetet teremteni. -21-

22 Szállodánk a Dweik Hotel jó szokás szerint a város szívében, az élet sűrűjében található. Fantasztikus szobát kapunk, legfelül a hatodik emeleten, igaz ezen a szinten csak négy van belőle, viszont dukál hozzájuk vagy jó kétszáz m2-es terasz. Mindez magasan a pezsgő, lüktető város fölött. Pazar luxus, este úgy éjfél magasságában, amikor már kellemes 30 fokra süllyed a hőmérséklet, karosszék a márvány korláthoz, whisky, gyöngyöző sör - elviselhető, kellemes ez a sorrend. Közben alattunk a város éli harsány, megszokott életét, balra a Vöröstenger titokzatos kékje, szemközt Izrael, Eilat ragyogó fényeivel, mögöttünk a végtelen kősivatag és mindezt mintegy megkoronázza a müezzin Allah dicsőségét zengő éneke. Hát nem egy utolsó andalító pillanat. Természetesen mi másra is, mint a müezzin imára hívó hangjára ébredünk, de hát ez itt Aqabában így is van rendjén. Reggeli után pénzváltás, majd irány a város, remek hangulatban indulunk titkait felfedezni. Útközben mindenütt vidám, mosolygós emberek, morcosságnak nyoma sincs, pedig többségüknél első ránézésre is látható, hogy szerény körülmények között élheti mindennapjait. Mivel Aqabában egyáltalán nincs tömegközlekedés, az az érzésünk támad, mintha a világ összes taxija a város utcáin körözne, miközben természetesen valamennyi potenciális utast lát bennünk. Nem árt tudni, hogy az idegenvezetők tájékoztatásával ellentétben még egyetlen turistának sem harapták le a fejét, mi több még senkit sem hagytak magára a sivatagban, így hát nyugodt lelkiismerettel bízhatjuk rájuk magunkat. Már csak azért is, mert szemben az utazási irodák fakultatív programjával, valamennyi kirándulást a harmadából úszhatjuk meg taxival. Mintha csak vezetnének, egyenesen a piacra tévedünk, szemünk, szánk tátva, totális a káosz, teljes a hang- és zűrzavar. Ez az a heh ahol minden kapható, a tengeri herkentyűktől a vízipipáig, minden mi csak elképzelhető. Élvezettel vegyülünk el a tömegben, elképesztő fazonok között. A harmadik grátisz menta tea után. már nem vállalunk be többet, egyenesen a tengerpart felé vesszük az irányt. -22-

23 A Vörös-tenger. Hát ez éppen egy olyan tenger, ami kékebb tán még a türkiznél is, ragyog akár csak az ég kékje fölötte. A fehér hullámok még kontrasztosabbá teszik a vakító kékséget, valósággal káprázik a szemünk. A part mentén pazar sétányok, tobzódó, árnyat adó datolya ligetekkel. Tiszta, hamisítatlan egzotikum. A jacht kikötőtől kezdődően a part végig szabad strand és teljes összevisszaságban csónak, pontosabban üvegfenekü csónak kikötő. Akárcsak a taxisok, természetesen a megszámlálhatatlan ladikos is mind minket akar korallnézőbe vinni, nehéz meggyőzni őket, hogy ej ráérünk arra még". A part mentén mindenütt a szüleikkel önfeledten fürdőző gyerekek, kivétel nélkül mind helyiek. A turisták ide nem járnak, nekik a szállodák elszeparált saját strandja dukál. Bámulnak is minket, mintha csak öt fülünk lenne. A lényeg számunkra persze messze nem ez, hanem ahogyan a lányok, asszonyok jó muzulmán szokás szerint tetőtől talpig ruhástól, egyesek fátyolostól vonszolják magukat a hullámokban. Elképesztő látvány, a férfiak persze egy szál fürdögatyában remekül elvannak. Még hogy mi az a hímsovinizmus?! Mire alaposan megéhezünk, remek kis beduin sátrat találunk a suhogó pálmafák árnyékában, mint kiderül egy kényelmes kerevetekkel. párnákkal, szőnyegekkel beduin hagyományok szerint berendezett étterem. Szükségünk is van a hűsölésre, ejtőzésre hiszen a közeli téren a digitális hőmérő az előbb még bagatell 51 fokot mutatott. Ennél többet egyébként soha nem mutat, mivel törvény van rá. hogy 52 foknál abba kell hagyni a munkát... Remek arab zene szól. kényelmesen elnyúlunk a puha párnákon, a sátor előtt roston sülnek a frissen kifogott halacskáink, előttünk andalítóan hullámzik a mélykék Vörös-tenger - tiszta Amerika! De legalább is hamisítatlan arab full service. Ugyancsak estébe hajlik az idő. mikor kávézni indulunk. Gyanítom, tán szunyókáltunk is egy keveset. Jordánia nyitott ország, kedves, szolgálatkész emberekkel. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy öt év elteltével már szembeötlő a változás, ami egyértelműen a tömeges turizmusnak köszönhető. Semmivel sem lett rosszabb, csak más. -23-

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:...... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 -

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 - KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIHEZ A mozgáskorlátozott személy adatai: Név: Születéskori név: Születési hely: Idő: Anyja neve: Családi állapota: TAJ száma ( társadalombiztosítási

Részletesebben

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik kiterjed

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma:

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: K É R E L E M közlekedési támogatás megállapításához Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: T u r a, út szám alatti lakos kérem, hogy részemre közlekedési támogatást

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kazár Rákóczibánya - Vizslás Községek Körjegyzősége 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax: 32/341-333 KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem,

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Olaszliszka-Vámosújfalu községek körjegyzıjének Alulírott Név: Születési hely, idı : Anyja neve: Lakcím:. Kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben