FALUHÁZ PROGRAM. Kedd Gyerekfoci edzés Csütörtök Gyermek néptánc Péntek Dalkör próbája Szombat Hangszóró együttes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUHÁZ PROGRAM. Kedd 18 00 Gyerekfoci edzés Csütörtök 14 30 Gyermek néptánc Péntek 19 00 Dalkör próbája Szombat 13 00 Hangszóró együttes"

Átírás

1 2007. MÁJUS/41. szám

2 FALUHÁZ PROGRAM Május Kiállítás a várgesztesi Kézimunkakor munkáiból Május Ruhavásár Május 26. A hangszóró együttes és vendégei - Rock-koncert Május 28. Májfahúzás Kedd Gyerekfoci edzés Csütörtök Gyermek néptánc Péntek Dalkör próbája Szombat Hangszóró együttes próbája -2-

3 NAPTÁR május Tavaszutó, Pünkösd hava Telihold Utolsó negyed Újhold Első negyed 2-án 11 óra 09peckor 10-én 05óra 27perckor 16-án 20óra 27perckor 23-án 22óra 02perckor Május 04. Május 05. Május 06. Május 08. A magyar tűzoltók napja Európa-nap Anyák napja Nemzetközi Vöröskereszt napja Május 10. Május 15. Május 17. Május 18. Május 21. Május 27. Május 29. Május 31. Madarak és fák napja 110 éve rendezték az első hazai labdarúgó mérkőzést Az állat és növényszeretet napja Távközlési világnap A múzeumok nemzetközi napja A magyar honvédelem napja Nemzetközi gyermeknap Hősök napja Nemdohányzó világnap Április 21-től május 20-ig a bika jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -3-

4 A nem biztosított magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségével kapcsolatos egyes eljárási kérdések től aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult /eltartottak/, alapesetben a minimálbér /jelenleg havi Ft/ után kell 9 %-os járulékot, azaz havi Ft-ot fizetniük az orvosi ellátásért. Ebben az esetben a járulékkötelezettséget a keletkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni az APEH felé a 07T1021. számú nyomtatványon. Ha a családban ennél kisebb az egy főre jutó havi jövedelem, a tényleges összeg, de legalább az öregségi nyugdíjminimum /jelenleg havi Ft/ után kell leróni a 9 %-ot. Ez esetben a folyamat a település polgármesterénél indul. A polgármester hatósági bizonyítványt állít ki. s ennek birtokában kell bejelentkezni az adóhatósághoz. Mentesül a járulékfizetés alól az, akinek családjában a nyugdíjminimumnál is kevesebb az egy főre jutó jövedelem. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell befizetni. Idén az egészségügy még járulékfizetés nélkül is ellátja a betegeket. A gimnáziumokból, szakképzőkből kikerülők sem pottyannak ki azonnal a rendszerből. Az elhelyezkedés, illetve az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt a nyári hónapokra nem kell járulékot fizetniük. Tanulói jogviszonyuk középfokú tanulmányaik befejezését követően október 31-ig tart, további 45 napig pedig passzív jogon ingyenesen vehetik igénybe az orvosi ellátást. A továbbiakban is biztosítottnak minősülő egyetemistáknál, főiskolásoknál alapesetben a záróvizsga-időszak utolsó napjától ketyeg a 45 nap. A biztosítás illetve a járulékmentesség feltétele, hogy nappali tagozaton tanuljon a hallgató. -4- Krüpl Lászlóné

5 KÖZLEMÉNY A TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉKEK ÜZEMBETARTÁSI DÍJÁRÓL A vendéglátó-ipari egység és minden más kereskedelmi egység - kivéve a forgalomba hozók - kötelesek az egységben, vagy nyilvános területen üzemeltetett televíziókészülék után től üzembetartási díjat fizetni. Ez a teher, adónak minősül, összege Ft/készülék/hó. A befizetést minden hónap 20-ig kell teljesíteni. Az APEH felé a készülék üzembe helyezését követő 8 napon belül kell bejelentést tenni az 07T1061-es számú adatlapon. A nyomtatványok kizárólag papíralapon nyújthatók be az Adóhatósághoz. Krüpl Lászlóné -5-

6 PAYER GÁBOR tanár, történész rovata Tata múltja Tata település eredete a 11. századra nyúlik vissza. Az itt létesült bencés apátság / ma Fürdő u. 12./ első okleveles említése 1095-ből ismert. A 13. század közepéig, kiterjedt birtokai révén, fontos településszervező tényező. A középkori Tata három települési egységének központjaként épült ki a 13. századra a forrásokban Thata néven említett település (Abbas de Tota 1221, Thata Villa Tata, Thota 1268) a mai Kossuth tér és környéke. Jellegzetes középkori háromszög formájú főterének középpontjában emelkedett a gótikus Szent Balázs templom. A 13. századi források már említik Alsó-falut is./ a mai Látóhegy/ A harmadik település rész. Felső-falu /ma Kálvária-domb/ A mai Tóváros, a század folyamán népesült be, főként szlovák telepesekkel. Az okleveles forrásokban az Új-Tata megjelölés mellett egyaránt használatos volt a helyi szlovák etnikumra utaló megnevezés is. A mai Tóváros névalak pedig a 18. század közepétől vált általánossá. A tatárjárást követően az egykori Komárom vármegye nagy része, így Tata is a Csákok növekvő tartományúri hatalma alá került. Az Árpádház kihalásával mélyülő feudális anarchiát, a nagyhatalmú oligarchák befolyását, közte a Csákokét is Károly Róbert töri meg. így kerül Tata 1324-ben először királyi kézre. Nagy Lajos uralkodása alatt, a 14. század második felében Tata a Lackfi-család birtokába jut. Mezővárosi rangot is ekkor nyert. Ugyancsak ebben az időszakban épült meg a Nagy-tó felezőpontjára a Lackfiak lakótornyos, zárt udvarú, L alaprajzú főúri vára. Az Anjou- kor végére felemelkedő bárói ligák kormányzati befolyását, így a Lackfiakét is, Zsigmond számolja fel ben így került Tata ismét királyi birtokba. Első városi említése 1388-ból ismert. Jogállását tekintve azonban a település továbbra is mezőváros maradt. Tata jellegzetes Anjou-kori címere 1490-ből maradt fenn. -6-

7 Az Anjouk címereikben hangsúlyozni kívánták ugyanis, hogy ha leányágon is, de az Árpád-ház örökösei. Így az Anjou-házat a címerpajzs jobb felső negyedének három lilioma, míg alatta a vörösezüst vágásos mező az Árpád-házat szimbolizálta. A bal oldali apostoli kettős kereszt pedig a királyi hatalomra és isteni eredetére utal. A vár újabb építés történeti periódusa ugyancsak Zsigmond korához köthető között épült ki a négy saroktornyos, három épület szárnnyal, támpilléres fallal, kaputoronnyal és kettős királyi kápolnával ellátott gótikus palota tól azonban a Rozgonyiak zálogbirtoka lesz, amelyet 1467-ben Mátyás király vált vissza. Mátyás uralkodásához kötődik a vár építés történetének kiemelkedő reneszánsz periódusa re épült ki a korábbi várat magként megtartva, reneszánsz elemekkel tovább bővítve. Mátyás fényűző tatai palotája. Ez az időszak egyúttal a középkori Tata fénykora. A dunántúli végvárak sorában, a vértesi régió központi erőssége Tata volt. Fő stratégiai szerepe a Duna-menti útvonal biztosítására irányult, egyúttal pedig a bicskei országutat is ellenőrzés alatt tartotta Vitánnyal együtt. A győri főkapitánysághoz tartozó tatai vár hadászati szerepének felértékelődése, elsősorban a régió vízrajzi adottságainak volt tulajdonítható. Tata a század folyamán ugyanis egy kiterjedt mocsársáv legfontosabb átkelőhelye volt. Az udvari Haditanács éppen ezért tartotta fontosnak a tatai vár megerősítését és megtartását, 1566-os visszafoglalását követően. A török első ízben ugyanis 1543-as hadjárata nyomán foglalta el, majd ig megszállva tartotta. Ezután került sor a tatai vár véd műveinek kiépítésére között. A korábbi hadászati elveket tükröző rondella korszerűsítése a gyakori pénz szűke folytán meghiúsult. A vár török kori csapóhidas bejárója, a középkori kaputorony elé épült, s hatékony védelmét a Kecske-bástya tüztere biztosította. Ugyancsak a vár védelmét erősítette a Nagy-tó vizének zsilipelésével kialakított vizesárok rendszer is. A török várháborúk korszakának gyakori ostromait, a vár valamint a hódoltsági peremvidék lakossága egyaránt megszenvedte. -7-

8 ig a tatai vár tizenöt ostromot állt ki, kilencszer cserélt gazdát, összesen tizenhat évet volt török megszállás alatt. A 16. század végén, a tizenöt éves háború folyamán. Tata négy ostromot is elszenvedett. A törökök két alkalommal, négy-öt napos ostrommal vették be, míg a keresztény csapatok ugyancsak két ízben egy-két nap alatt foglalták vissza. Közülük a legnevezetesebb a Pálffy Miklós főkapitány irányításával végrehajtott rajtaütésszerű akció volt május án, amelynek során kapu robbantó petárda segítségével törték be a várkaput és foglalták el a várat. Az ostromnak éppen ezért jelentős európai visszhangja volt márciusában pedig ugyancsak hasonló akcióval, Győrt foglalták vissza Pálffy és Schwarzenberg seregei. A tatai vár számára a 17. századdal már egy békésebb időszak veszi kezdetét, noha állapota rohamosan romlik ben Bocskai seregei foglalják el, majd a császáriaké 1620-ig. A török magyarországi kiűzésének kezdetével, 1683-ban ismét török kézre kerül, majd ben a keresztény seregek visszafoglalják. A Rákóczi-szabadságharc kitörésével a várnak ismét fontos hadászati szerepe lesz ben a kurucok elfoglalják, 1706-tól azonban már újra a császáriaké ben a tatai uradalom a környező falvakkal együtt az Eszterházyak grófi ágának birtokába kerül. Tata települése a várral a 19. század első felére válik ténylegesen az uradalmi birtok igazgatás központjává és az is marad 1945-ig. Az Eszterházyak birtokszervező politikájának eredményeként a 18. század második felére jelentős mértékben átformálódtak a régió gazdasági és etnikai viszonyai. Az udvar hű hivatali főnemesség soraiba emelkedő Eszterházyak bőkezű mecénási tevékenysége nyomán a 18. század utolsó harmadára nyerte el Tata azt a sajátos barokk arculatát, amelyet Fellner Jakab építészeti alkotásai kapcsolnak a tájjal, a környezettel harmonikus egységbe. -8-

9 Az Eszterházyak megbízására ugyancsak Fellner Jakab készítette azokat a nagyszabású kastély terveket, amelyek nyomán a tatai vár, romos tóparti épület szárnyának helyébe épült volna meg az Eszterházyak klasszicista formajegyeket ötvöző, monumentális kétszintes kastélya. E grandiózus tervek valóra váltása azonban nagyrészt anyagi okokból meghiúsult. Végül 1777-re készült el a Fellner tervei szerinti szerényebb kivitelben az Eszterházyak egyszintes, két sarok toronnyal szegélyezett copf stílusú tatai kastélya. Ekkorra alakult ki Tatának és Tóvárosnak a két piactér köré szerveződő, zártsorú településrendje. A romos állapotú tatai vár nagyobb szabású átalakítására a 19. század elején majd végén került sor között a megmaradt tóparti épületszárnyat romantikus stílusba átépítik. A Zsigmond-kori kápolna falra ekkor emelik a mai tornyot, a tóparti homlokzat neogótikus ívelésű kváderes borítást kap, a déli torony mellé pedig kváderes terasz és hozzá kapcsolódó zárt erkély készült. -4-

10 Az udvari front mai állapotát csak re nyerte el, a kerengőszárny íveinek átalakításával valamint az emeleti ablaksor neogótikus beépítésével körül létesült tatai Angol-park, az elsők között a hazai angolkertek sorában a 19. század elején került kiépítésre. A romantika, a szentimentalizmus jegyében alkalmazott kertépítészeti elv a természet harmóniáját, örök megújulását kívánta szembeállítani az emberi civilizáció múlandóságával szemben. A tudatosan kialakított természethü környezet, a külvilágtól való elfordulást, az egyén meditatív önmagára találását sugallat. Fő nevezetessége lett a kertnek a két mesterséges barlang valamint a Kelet misztikumát szimbolizáló török mecset mellett emelt, háromhajós templomtorzót utánzó műrom, amelynek főhajóját kis patak szelte át. A reformkori nyelvújító mozgalom jeles vezéralakja Kazinczy Ferenc, utazásai során két ízben is útba ejtette a tatai Angol-kertet, s naplójában elragadtatással szólt róla. -10-

11 Tata jellegzetes kisvárosi, polgári formajegyeit a 19. század utolsó harmadára nyerte el. A nagybirtok tőkés modernizációja nyomán elsősorban a könnyű és élelmiszeripar indult fejlődésnek. A Horty-korszakban, az Eszterházy hitbizomány egyoldalú érdekei érvényesültek a települések önállósági törekvéseivel szemben. Tata és Tóváros 1938-as közigazgatási egyesítése ezt a folyamatot kívánta ellensúlyozni. Az egyesített nagyközségek nevét először Tatatóvárosra, majd Tatára változtatták között Tata-Tóvárost országosan elismertté tették a Tata-tóvárosi Ünnepi Játékok" A színvonalas bemutatók az Angol-kert szabadtéri színpadán kerültek megrendezésre. Jó fél évszázad távlatából, úgy tűnik, e hagyományokat ébresztve váltak rendszeressé az 1990-es évektől a "Víz, zene, virág" fesztivál nyári rendezvényei, minden bizonnyal Tata jó hírét öregbítve, immár az uniós Európában. -11-

12 FELHÍVÁS Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezményeiről személyek A 164/1995. (XII. 27.) számú Kormány rendelet értelmében a súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személyek a személygépkocsi szerzési támogatással, a közlekedési támogatással kapcsolatos kérelmeiket április 30. napjáig nyújthatják be a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez. Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható. A közlekedési támogatás iránti igény a április 30-i határidőt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. A súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személyek az alábbi közlekedési kedvezményekre lehetnek jogosultak: (súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több) 1. Személygépkocsi szerzési támogatás: Belföldi kereskedelmi forgalomban kapható, 3 millió Ft-ot meg nem haladó, maximum 1610 cm lökettérfogatú benzinüzemű, illetve maximum 2000 cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi. A szerzési támogatás mértéke: a vételár 60 %-a. legfeljebb Ft. -12-

13 Feltételek: -szerzési támogatás hétévenként egy ízben adható, -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -az a személy igényelheti, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy vele minimum 1 éve közös háztartásban élő élettársa nyilatkozatban vállalja a mozgáskorlátozott gépkocsival való szállítását. 2. Személygépkocsi átalakítási támogatás: Gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás. Az átalakítási támogatás mértéke: az átalakítás költsége, legfeljebb Ft. Feltételek: -átalakítási támogatásra ugyanaz a személy hétévenként egy ízben jogosult. -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -az a személy igényelheti, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. 3. Közlekedési támogatás: a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: Ft/év. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1-62 éves és tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll: Ft/év, ha a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú eltartásáról saját háztartásában gondoskodik Ft/év. -13-

14 Feltételek: -az 1 főre eső jövedelem évi átlagos mértéke a Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg, -a kérelmező nem részesülhet fogyatékossági támogatásban. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok (kérelem, nyilatkozatok, I. fokú orvosi szakvélemény) személyesen átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. Kérelemhez csatolandó mellékletek: - a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvélemény, - parkolási engedély iránti kérelemhez csak az orvosi szakvéleményt kell mellékelni. - a jövedelemigazolások, melyek tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában az egy főre jutó tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, -szerzési és átalakítási támogatás igénylésekor, amennyiben a szülő 3. életévét betöltött kiskorú gyermeke szállítását írásbeli nyilatkozatában a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt vállalta, a ezek bizonyítására vonatkozó igazolást, - a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetésre való alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja. - a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési, illetve átalakítási támogatásban, valamint gépjármű behozatali vámmentességben - az egyedülálló, súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló. -14-

15 - közlekedési támogatás iránti kérelem esetén, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, be kell mutatnia az eltartott születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi lapját, vagy ha szükséges az elhelyezését igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát. - a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, - a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban nem részesül. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa a tatabányai okmányirodában igényelhető, amelyhez az I. fokú orvosi szakvélemény valamint kérelem benyújtása szükséges. A 164/1995. (XII. 27.) kormányrendelet 20..(5) bekezdése szerint e jogszabály alapján kiadott szakvélemény közokirat; amennyiben a szakvéleményt nem a valóságnak megfelelően állítják ki, a szakvélemény kiállítója köteles az ebből eredő kárt a Minisztériumnak megtéríteni. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a háziorvos illetve szakorvos kizárólag a kormányrendelet szerinti betegségtípusok alapján, orvosilag indokolt esetben állíthatja ki az 1. fokú orvosi szakvéleményt. -15-

16 KEDVES VÁRGESZTESI LAKOS! Közeledik május 21-e, a személyi jövedelemadó-bevallások Adóhatósághoz való benyújtásának határideje. Biztosan mindannyian tudják, hogy az adótörvény biztosítja az adózók számára azt a lehetőséget, hogy az adóévben fizetett személyi jövedelemadójuk 1 + 1%-át felajánlják különböző szervezetek részére. A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében az első 1%-ot elsősorban valamilyen alapítvány, szervezet, míg a második 1%-ot egy egyház részére lehet felajánlani. Amennyiben mindez idáig nem rendelkezett adója 2 x 1%-áról - és lehetősége van még nyilatkozata elkészítésére (a munkáltatók ugyanis sajnos általában március végét jelölik meg ilyen határidőként) - úgy kérem vágja ki az alább található szelvényt, és helyezze adóbevallása mellé, borítékba. Ezzel adója 1%- át a Várgesztesért Közalapítvány javára ajánlja fel. A Közalapítvány a felajánlott összegből továbbra is a gyermek tánccsoport működését, a helyi sportot, az egyházat és a dalkört, valamint egyéb helyi rendezvényeket, szervezeteket fog támogatni. Köszönjük támogatását! -16-

17 HÍRLEVÉL A SZÁMLÁK MELLETT Az önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telepek és szennyvízátemelők üzemeltetése során gyakran problémát jelent a csatornahálózat rendellenes használata, ezért az Északdunántúli Vízmű Zrt. - az önkormányzatok támogatásával - hírlevéllel fordul a lakosság felé. A hírlevél, melyet a számla mellé csatolva a napokban kapnak kézhez a fogyasztók, felhívja a figyelmet a szabálytalan csatornahasználatokra, valamint arra, hogy az átemelő szivattyúk és a szennyvíz-technológia megóvása érdekében, milyen anyagokat nem szabad beengedni a települések csatornahálózatába. Annak érdekében, hogy a felhívás minél szélesebb réteghez eljusson, plakátokat is kihelyeznek a polgármesteri hivatalokban, valamint közzéteszik az információkat a helyi kábel televíziók képújságában is. Az ÉDV Zrt. abban bízik, hogy figyelemfelkeltő kampányuk eljut az érintett fogyasztókhoz, és kialakul a lakosságban a helyes csatornahasználat igénye, gyakorlata. Az Önök szolgáltatója: Északdunántúli Vízmű Zrt

18 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 9/2006. ( ) sz. rendelet a szilárd hulladékszállítás évi díjainak megállapításáról. Várgesztes Község Önkormányzata az évi LXV tv, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII tv. felhatalmazása, valamint a 20/2005. ( ) sz. Önkormányzati rendelet alapján a következő rendeletet alkotja. Díjtételek megállapítása literes edényzet Ft + áfa/ürítés literes edényzet Ft + áfa/ürítés 240 literes edényzet Ft + áfa/ürítés 1100 literes edényzet Ft + áfa/ürítés 2.. A díjtételek január 1-től alkalmazandók. Jelen rendelet január 1. lép hatályba. Menoni Gabriella Török Edit polgármester Baloghné körjegyző Várgesztes Község Önkormányzata csatlakozott az Oroszlány Város Önkormányzata által szervezett hulladékszállítási közszolgáltatáshoz. A szolgáltatást az OTTO Oroszlány Zrt. látja el a község területén. A szolgáltató tevékenysége az évi XLII. Tv. szerint közszolgáltatásnak minősül, igénybevétele az önkormányzat által bekapcsolt ingatlanok tulajdonosára, használójára nézve kötelező. -18-

19 A keletkezett hulladék közterületen nem helyezhető el. A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli. A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, fehér és színes üveg, stb.) a tulajdonos a közszolgáltató által működtetett szelektív gyűjtőkben közvetlenül is elhelyezheti. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést 15 napon belül írásban be kell jelenteni a szolgáltatónak. Ez esetben a megüresedést követő hó első napjától mentesül az érintett a fizetési kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve használó ugyancsak írásban 15 napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő hó elsejétől áll fenn. egy alkalommal térítésmentesen szelektív gyűjtőszigetet. Az OTTO Zrt. rendelkezésre bocsátotta a hulladéktároló edényeket (110 I.) az igénybevevők részére, begyűjti és elszállítja a hulladékot az Oroszlányi Regionális Kommunális Szilárd Hulladék lerakóba, évente lomtalanítást végez, üzemelteti a -19-

20 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a tulajdonos az ingatlanon belül köteles tárolni. A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról. cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A hulladéktároló edények ürítése hetente egyszer, hétfői napokon történik. A lakossági szolgáltatás árát (mely magában foglalja a gyűjtés, elszállítás, elhelyezés ellenértékét) szolgáltató részére számla ellenében negyedévente utólag kell a szolgáltatást igénybevevőknek megfizetni. Meg nem fizetés esetében a díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. Egyedülálló 60 év feletti személyek 80 l-es edényzet után fizetik a hulladékszállítás díját. Az önkormányzat által megküldött lakossági listán ezt a tényt jelöltük. valamint azokat, akik időszakosan használják az ingatlanukat, illetve ha az ingatlan üresen áll szintén megjelöltük. -20-

21 BOTTKA CSALÁD BARANGOLÓ ROVATA Szerelmem Jordánia - első rész A képlet megejtően egyszerű - Jordániát egyszer látni kell. Meg persze érezni és hallani és szagolni, mert fantasztikus és varázslatos a maga páratlan Vörös- és Holt-tengerével, a mesés Wadi Ram-jával és persze Petrával, a mesebeli rózsaszín várossal, amit felfedezése után nyomban az ókori világ nyolcadik csodájának kiáltottak ki. Láttam többször is filmeken, olvastam és hallottam számtalanszor e jórészt sivatagi ország páratlan csodáiról, bár álmodni sem mertem, hogy egyszer majd a maga valóságában is láthatom. Aztán 2002-ben megtörtént a csoda, egy felejthetetlen júniusi hajnalon elegánsan landolt a repülőgépünk Aqaba repülőterén. Amikor távoli tájakra repülőgéppel megérkezem, kiszállás után az első dolgom, hogy nagyot szippantsak a fűszeres illatú levegőbe, ahogyan először Egyiptomban és Tunéziában is magamba szívtam a sivatag semmihez sem hasonlítható időtlen leheletét. Amjad barátunk elmondása szerint - aki egyébként szerintünk a város legkedvesebb taxisa és származását tekintve kuvaiti - Aqaba öt-tíz esztendeje még csak egy jelentéktelen kis porfészek volt, ahol jobbára sátrakban, hevenyészett kalyibákban éltek az emberek. Mígnem Abdallah király ki nem adta a parancsot, hogy ideje nyitni a világ felé és láss csodát, tán még Ali Baba sem hinne a szemének, ha mostanában vetődne a világnak erre a tájékára. Szédítő a fejlődés üteme, egy esztendő elteltével jószerivel alig lehet ráismerni a városra ben a repülőteret még hosszú sivár kősivatag választotta el a várostól, sötétedés után legfeljebb a távolban halványan vibráló fényeit lehetett látni. Tavaly már közel a repülőtér kerítéséig értek a négysávos sugárutak és a nyomukban gombamód szaporodó modern lakótelepek. Persze messze nem csak a város épül és terjeszkedik, vele egy időben látványosan szépül is - megszámoltam: a reptérhez vezető sugárút mentén 277 db jó tízméteres pálmafát ültettek el egyetlen hét alatt. Jordániában így szokás élhető, igényes környezetet teremteni. -21-

22 Szállodánk a Dweik Hotel jó szokás szerint a város szívében, az élet sűrűjében található. Fantasztikus szobát kapunk, legfelül a hatodik emeleten, igaz ezen a szinten csak négy van belőle, viszont dukál hozzájuk vagy jó kétszáz m2-es terasz. Mindez magasan a pezsgő, lüktető város fölött. Pazar luxus, este úgy éjfél magasságában, amikor már kellemes 30 fokra süllyed a hőmérséklet, karosszék a márvány korláthoz, whisky, gyöngyöző sör - elviselhető, kellemes ez a sorrend. Közben alattunk a város éli harsány, megszokott életét, balra a Vöröstenger titokzatos kékje, szemközt Izrael, Eilat ragyogó fényeivel, mögöttünk a végtelen kősivatag és mindezt mintegy megkoronázza a müezzin Allah dicsőségét zengő éneke. Hát nem egy utolsó andalító pillanat. Természetesen mi másra is, mint a müezzin imára hívó hangjára ébredünk, de hát ez itt Aqabában így is van rendjén. Reggeli után pénzváltás, majd irány a város, remek hangulatban indulunk titkait felfedezni. Útközben mindenütt vidám, mosolygós emberek, morcosságnak nyoma sincs, pedig többségüknél első ránézésre is látható, hogy szerény körülmények között élheti mindennapjait. Mivel Aqabában egyáltalán nincs tömegközlekedés, az az érzésünk támad, mintha a világ összes taxija a város utcáin körözne, miközben természetesen valamennyi potenciális utast lát bennünk. Nem árt tudni, hogy az idegenvezetők tájékoztatásával ellentétben még egyetlen turistának sem harapták le a fejét, mi több még senkit sem hagytak magára a sivatagban, így hát nyugodt lelkiismerettel bízhatjuk rájuk magunkat. Már csak azért is, mert szemben az utazási irodák fakultatív programjával, valamennyi kirándulást a harmadából úszhatjuk meg taxival. Mintha csak vezetnének, egyenesen a piacra tévedünk, szemünk, szánk tátva, totális a káosz, teljes a hang- és zűrzavar. Ez az a heh ahol minden kapható, a tengeri herkentyűktől a vízipipáig, minden mi csak elképzelhető. Élvezettel vegyülünk el a tömegben, elképesztő fazonok között. A harmadik grátisz menta tea után. már nem vállalunk be többet, egyenesen a tengerpart felé vesszük az irányt. -22-

23 A Vörös-tenger. Hát ez éppen egy olyan tenger, ami kékebb tán még a türkiznél is, ragyog akár csak az ég kékje fölötte. A fehér hullámok még kontrasztosabbá teszik a vakító kékséget, valósággal káprázik a szemünk. A part mentén pazar sétányok, tobzódó, árnyat adó datolya ligetekkel. Tiszta, hamisítatlan egzotikum. A jacht kikötőtől kezdődően a part végig szabad strand és teljes összevisszaságban csónak, pontosabban üvegfenekü csónak kikötő. Akárcsak a taxisok, természetesen a megszámlálhatatlan ladikos is mind minket akar korallnézőbe vinni, nehéz meggyőzni őket, hogy ej ráérünk arra még". A part mentén mindenütt a szüleikkel önfeledten fürdőző gyerekek, kivétel nélkül mind helyiek. A turisták ide nem járnak, nekik a szállodák elszeparált saját strandja dukál. Bámulnak is minket, mintha csak öt fülünk lenne. A lényeg számunkra persze messze nem ez, hanem ahogyan a lányok, asszonyok jó muzulmán szokás szerint tetőtől talpig ruhástól, egyesek fátyolostól vonszolják magukat a hullámokban. Elképesztő látvány, a férfiak persze egy szál fürdögatyában remekül elvannak. Még hogy mi az a hímsovinizmus?! Mire alaposan megéhezünk, remek kis beduin sátrat találunk a suhogó pálmafák árnyékában, mint kiderül egy kényelmes kerevetekkel. párnákkal, szőnyegekkel beduin hagyományok szerint berendezett étterem. Szükségünk is van a hűsölésre, ejtőzésre hiszen a közeli téren a digitális hőmérő az előbb még bagatell 51 fokot mutatott. Ennél többet egyébként soha nem mutat, mivel törvény van rá. hogy 52 foknál abba kell hagyni a munkát... Remek arab zene szól. kényelmesen elnyúlunk a puha párnákon, a sátor előtt roston sülnek a frissen kifogott halacskáink, előttünk andalítóan hullámzik a mélykék Vörös-tenger - tiszta Amerika! De legalább is hamisítatlan arab full service. Ugyancsak estébe hajlik az idő. mikor kávézni indulunk. Gyanítom, tán szunyókáltunk is egy keveset. Jordánia nyitott ország, kedves, szolgálatkész emberekkel. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy öt év elteltével már szembeötlő a változás, ami egyértelműen a tömeges turizmusnak köszönhető. Semmivel sem lett rosszabb, csak más. -23-

GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám

GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám GESZTESI CSENGŐ 2007 JÚLIUS / 43. szám E HAVI SZÁMUNKBAN Itt a nyár, a teljes megújulás időszaka! Vége a sulinak - minden gyerek örömére! Ezt tapasztalatból mondhatom!:) A felnőttek is szívesebben mennek

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..!

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..! Gondolatok anyák napjára Utólag is sok szeretettel és megbecsüléssel köszönt a szerkesztőség minden édesanyát! Anya - még ha - szülő is mindig anya marad! Gyöngéden ölelő karok és anyaillat. Vajh hány

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI Híradó

ÖNKORMÁNYZATI Híradó ÖNKORMÁNYZATI Híradó 2009. December TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDÕSZAKOS KIADVÁNYA Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag békés boldog új esztendöt kívánunk! A leghosszabb éjszaka

Részletesebben

GESZTESI CSENGŐ. VÁRGESZTES/Gestitz

GESZTESI CSENGŐ. VÁRGESZTES/Gestitz GESZTESI CSENGŐ VÁRGESZTES/Gestitz December 36.szám E HAVI SZAMUNKBAN OLVASHATOD: A szerkesztő üzenete -2- Gondolatok Advent idején... Az ólomlábakon cammogó barátságtalan őszi hónapokon, egy dologért

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Hóviharos március 15.

Hóviharos március 15. Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk kedves Olvasóinknak! Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 3. szám Hóviharos március 15. 2013. március 22. Ára: 150 Ft Tisztújítás a fogathajtó szakágban

Részletesebben

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció Közélet Kultúra Mindennapok 2014. március 10. 120 forint Elfogadták a költségvetést Februárban kétszer is ülésezett Nagymaros Város Képviselő-testülete. A rendkívüli ülésen a fő téma az idei költségvetés

Részletesebben

13000 virág talált gazdára Bõvebben a 3. oldalon

13000 virág talált gazdára Bõvebben a 3. oldalon INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. május 18., IV. évf., 19. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 13000 virág talált gazdára Bõvebben a 3. oldalon

Részletesebben

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. JANUÁR 10. (822. SZÁM) Hajdú őseink nyomában Városi Kitüntető Díjasok 2. rész IKSZT Tedejen Focisuli torna Valamikor az 1970-es

Részletesebben

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Március 15-i ünnepség Akarattyán Balatonakarattya új településfejlesztési

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester Szót kér a polgármester Az új politikai rezsimeknek a világ polgárosodott részében 100 nap türelmi időt szoktak adni, ez lassan letelik számomra. Így azt gondolom eljött az ideje a levegővételnek és a

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2004. ÁPRILIS VI. ÉVF 3.SZÁM (19.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2004. április 5-én a képviselő-testület valamennyi tagja részvételével ülést tartott. Elfogadásra

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Jäger István halálára

Jäger István halálára Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után,

Részletesebben

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból:

a Mi Lapunk Munkában a rózsaültetõ brigád Ilyen lesz ha vigyázunk rá A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. április XI. évf. 4. szám Ez a tábla legalább megmaradt Amire nem vagyunk büszkék.. Olvasóink megszokhatták már, hogy címlapon adunk hírt a- zokról

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók!

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! X. évfolyam 1. szám 2013. június MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Köszöntő az Olvasókhoz Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! Szívből remélem, hogy örömmel veszik

Részletesebben

Tájházunkat megnyitottuk...!

Tájházunkat megnyitottuk...! Tájházunkat megnyitottuk...! 2011. szeptember 17-18. Kulturális Örökség napjai. Minden évben országosan szervezett program, az ingyenesen látogatható épületek hétvégéje. Ilyenkor van lehetőség múzeumok,

Részletesebben

Újévi üdvözlet Nagyajtáról

Újévi üdvözlet Nagyajtáról Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XXI. évfolyam 2011. január Tisztelt Alsónémedi Polgárok! Kedves Lakótársaim! Alsónémedi község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és

Részletesebben