A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Pénzügyi helyzet, költségvetés tervezés, kilátások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Pénzügyi helyzet, költségvetés tervezés, kilátások"

Átírás

1 C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ Fotó: Tánczos XXIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: január 30. Pénzügyi helyzet, költségvetés tervezés, kilátások Minden év első hónapjaiban a viszzatekintés, értékelés, valamint az új költségvetés tervezése, a gazdálkodási lehetőségek felmérése határozza meg az önkormányzat munkáját. A Képviselő-testület legutóbbi, január 19-i ülésén értékelték a 2011-es IV. negyedév pénzügyi helyzetét, és ez által az egész 2011-es évnek az eredményét. Ezzel egyidőben már gőzerővel folyik a 2012-es költségvetés előkészítése, tervezése. Azt mindenki tudta, hogy a 2011-es év gazdaságilag nem lesz könnyű, de olyan nehézségekre, mint amit a valutaválság okozott, nem sokan számítottak. Sok magyar család él ma a devizahitelek csapdájában. A hitelek felvételekor a rendkívül kedvező devizakamat kecsegtető volt, sőt a bankok is a devizában felvett hitelt ajánlották. Amikor a devizaárak elszabadultak, a forintban számolt tartozás - és ez által a fizetendő kamat is - tetemesen megnőtt anélkül, hogy az adós bármi hibát követett volna el. Így volt ez az önkormányzat hitelként működő kötvénykibocsátásával is. Ezt tetézte, hogy a bank élt a szerződésben rögzített jogával és a nagymértékű devizaárfolyam változás miatt még a kamaton is emelt. Az önkormányzat forintban számolt adóssága úgy nőtt közel kétszeresére az elmúlt években, hogy közben nem vett fel újabb, milliárdos hiteleket. Ilyen külső körülmények ellenére sike- Az önkormányzat képviselő-testületének január 19-i ülésén rült a 2011-es évet úgy zárni, hogy a tartozás állomány 78 milliós összege 30 millióval kevesebb, mint az előző év végén volt. Ugyanígy a 161 milliós folyószámla hitel is 57 millióval kevesebb, mint 2010 végén. Hiába értékelte a Pénzügyi Iroda vezetője komoly eredményként, hogy az év végén lényegében nem volt 30 napon túli kifizetetlen számla, az MSZP-s ellenzéki képviselő technikai manővernek minősítette a beszámolót. Ott esett tévedésbe, hogy két negyedévet hasonlított össze, pedig év végén az adatokat az előző év záró adataival kell összemérni. Erre azért kell ügyelni mert év közben nem egyenletesen folynak be az adóbevételek, így az ilyen összehasonlítás félrevezető. Összességében tehát a körülményekhez képest jók az elmúlt év pénzügyi eredményei, de ehhez egy visszafogott, szigorú gazdálkodásra volt szükség. Így lesz ez ben is. Már a költségvetési koncepcióban is az szerepel, hogy a 2012-es év tervezésekor az előző év adatai legyenek irányadóak. A tavalyi év is bebizonyította, hogy a külső körülmények bármikor okozhatnak meglepetést, ezért óvatosan kell tervezni. Természetesen ezek ellenére sem szabad lemondani minden fejlesztésről és elsőbbségi sorrendet kell kialakítani. Ennek élén a bruttó 2 milliárd forintos Uniós beruházás, a Szennyvízcsatorna III. üteme áll. Sokan nem tudják, hogy a lakossági befizetések - bár a családoknak komoly terhet jelentenek - csak néhány százalékát teszik ki a valós költségeknek, s hogy az önkormányzatnak is százmilliós nagyságrendű kiadást jelent. A fejlesztéseknél előnybe kell részesíteni azokat, amelyek energia megtakarítással járnak. Jelenleg több ilyen pályázat benyújtására is készül az önkormányzat. Ilyen a termálfürdő esetében a termálhő hasznosítása, illetve a közvilágítás korszerűsítésének előkészítése. Ez utóbbi sikere esetén Led-es lámpatestek kerülnének felszerelésre. Január elején nyújtotta be az önkormányzat azt a pályázatot, amely a Deák téri bölcsőde fejlesztését célozta meg. Ennek során két csoporttal bővülne a férőhelyek száma, valamint energia megtakarítás céljából az épület teljes hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, napelemek, napkollektorok felszerelésére kerülne sor. Az ily módon keletkező energiaköltség megtakarítást az önkormányzat a bölcsőde bővítése után megnövekedett gyermekellátási munkaerőigény finanszírozására használhatja. Az építészeti terveket Tőrös Csaba, a kétszeres Pest Megyei Építészeti Nívódíjas ceglédi tervező készítette el. Tótin Lóránt és Tánczos Tibor

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. Adjuk adónk 1%-át ceglédi alapítványoknak! Cegléd Város Önkormányzata ilyenkor év elején immár ötödik éve biztatja a ceglédi adózó polgárokat arra, hogy adójuk 1%-ával ceglédi alapítványokat támogassanak, hiszen így több tízmillió forint maradhat a városban. Idén Riznerné Sajerman Évát, a neves ceglédi könyvelőt kértük meg, hogy tájékoztasson a lehetőségekről. A magánszemélyek az adóbevallásukban szereplő összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmaradó rész 1%-át felajánlhatják civilszervezetek részére. Anélkül, hogy plusz befizetést kellene tennie, egy magánszemély pusztán azzal, hogy az 1%-ról rendelkező nyilatkozatát eljuttatja az adóhivatalhoz, támogatni tudja a civil szervezeteket. Ezzel lokálpatriótaként saját döntése szerint minden adófizető magánszemély közvetlenül hozzájárulhat például a ceglédi civil ügyekhez és kifejezheti támogató szándékát a neki kedves terület iránt ben a törvény értelmében 1%-ot felajánlani többek között annak a civilszervezetnek lehet, melyet legalább 2 éve - azaz január 1. előtt bíróság jogerősen nyilvántartásba vett. Közhasznú besorolású alapítvány, egyesület és közalapítvány esetében legalább 1 éves közhasznú működés szükséges. A rendelkező nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus űrlap tartalmazza a civil szervezet adószámát, illetve egyház esetén annak technikai számát. A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz: a) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás esetén az adóbevallási nyomtatványon tünteti fel, b) munkáltatói adó megállapítás esetén a munkáltatója útján, c) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén az elektronikus űrlapon tünteti fel, vagy d) az a)-c) ponttól eltérően a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen az adóhivatalban, postán vagy elektronikus űrlapként elektronikus úton legkésőbb május 20-ig. Az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek február 25-ig adják be személyi jövedelemadó bevallásukat. Célszerű ehhez csatolni a rendelkező nyilatkozatot. A magánszemélynek munkáltatói adó megállapítás esetén az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve kell eljuttatnia a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak. Ha a rendelkező nyilatkozat a magánszemély saját érdekkörébe tartozó körülmény miatt, vagy civil szervezet érdekkörében meglévő körülmény miatt érvénytelennek minősülne, az adóhatóság e tényről november 30-áig értesíti a magánszemélyt. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek. Bezárt a jégpálya Idén a korábbi évekhez képest jóval több látogatója volt a Szabadság Újév köszöntő koncert Állva tapsolt a közönség január 22-én a Ceglédi Fúvószenekar téren felállított sátorban a jégpályának. Földi László polgármester elmondta, hogy rekord bevételt hozott idén a létesítmény, de valószínűleg így is mintegy másfél millió forint összegben szükség lesz önkormányzati bepótlásra. A pontos összeget majd csak a márciusi áramszámla után lehet tudni. Kifejezte reményét, hogy a Képviselő-testület 2012 telére is hozzájárul ahhoz, hogy legyen jégpálya a Szabadság téren. évet köszöntő hangversenyén a művelődési központ színháztermében. A Perneczky Gábor zenekarvezető és Márki Sándor karnagy által vezényelt fúvósok ismét könynyed, vidám muzsikával lepték meg a közönséget és ahogy azt már megszokhattuk vendégművészekben sem volt hiány. A koncertet többek között támogatta a Patkós Irma Művészeti Iskola és az önkormányzat.

3 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Kiss Attila (Jobbik) Először is szeretném megköszönni a sok biztatást, melyet önkormányzati munkám során az elmúlt három hónapban kaptam Önöktől. Nagy megtiszteltetés, hogy a ceglédi lakosság jelentős részét képviselhetem a helyi testületben. Rendkívüli öröm számomra, hogy egyre többen keresnek meg gondjaikkal, panaszaikkal, észrevételeikkel és városunk élhetőbbé tételét célzó javaslataikkal, melyeket legjobb tudásom szerint igyekszem képviselni. Az elmúlt hónapokban sok fontos döntés született a városvezetés részéről, melyek hatásait mindannyian érezzük. Sajnos igen nehéz év áll előttünk, ezért is jó hír, hogy a évben nem lesznek helyi adóemelések és új adónemek sem kerülnek bevezetésre. Meggyőződésem, hogy a Fideszes városvezetés ezen döntését nagymértékben befolyásolta a Jobbik ceglédi szervezete által kezdeményezett aláírásgyűjtés, mely a évi helyi adó- és díjemelések eltörlését célozta. A díjemelések tekintetében már korántsem ilyen kedvező a helyzet. Tiltakozásom ellenére a bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkezés díjai az inflációt jóval meghaladó mértékben emelkedtek. Az ivó- és szennyvíz díj emelés testületi vitájában tett módosító indítványomat, mely szerint, ha már az ÖKOVÍZ Kft. mindenáron díjat akar emelni az csak 4,2 % legyen, a Fideszes városvezetés egyhangúlag elutasította és az ÖKOVÍZ Kft. drasztikus áremelési javaslatát fogadta el. Sajnos mind a mai napig azon kérdésemre sem kaptam választ, hogy csökkentett-e a kft. a vezetői prémiumok és jutalmak nagyságán, amely mint a cég átvilágításából kiderült, az előző évben 71 millió Ft volt. Önkormányzati munkámról részletesebben a Gerjemente hírlevelünkben fogok beszámolni Önöknek, és kérem a jövőben is keressenek fogadóóráimon, melyet a Jobbik új irodájában (Kossuth Ferenc utca 3-5) tartok minden héten csütörtökön óráig. Adjon az Isten! Szebb jövőt! Klément György (Fidesz) Tisztelt Választópolgárok! Ezúton kívánok boldog új évet. Ilyenkor januárban szoktunk visszatekintetni az elmúlt évre. Megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi helyzetet szigorú gazdálkodás mellett a stabilitás jellemezte. Ez egyben előre vetíti, hogy a 2012-es évben is hasonlóan kell cselekednünk, hogy a kötelező feladatokat el tudjuk látni és jusson pénz a fejlesztésekre is, amelyek alatt elsősorban a lakók komfortérzetének a javítását értem, a teljesség igénye nélkül pl. kátyúzás, csapdékvíz-elvezetés, közterületek, parkok fenntartása, szépítése. Fontosnak tartom, hogy a városi rendezvényeink az előző évihez hasonló színvonalúak legyenek. Cegléden a vállalkozói adóbevételek azt mutatják, hogy a ceglédi vállalkozók becsülettel helytállnak a gazdasági válság ellenére is. Ez mindenképpen fontos, mert ezekből a bevételekből tudunk forrást biztosítani a helyi fejlesztési elképzelésekhez. Ezek közül a legfontosabb a szennyvíz III. ütemének megvalósítása, amely a választókörzetemet jelentős mértékben érinti. Emellett a másik nagy értékű beruházás az energetikai megtakarításokat teszi lehetővé a lámpatestek energiatakarékos led-es technológiával való leváltásával. Szintén a körzetünket érinti, hogy a Törteli úti laktanyában egyre több vállalkozó létesít telephelyet vagy székhelyet. Valamint bebizonyosodott, hogy jó döntés volt négy évvel ezelőtt a Törteli út 30. szám alatt lévő ingatlanon a szükséglakásokból álló telep megszüntetése, amely a környéken lakóknak nagy megnyugvást jelentett közbiztonság szempontjából. Így értékesítésre alkalmas lett a telek, amelyre az utóbbi időben érdeklődés mutatkozik a vállalkozói szférából, amely további lehetőséggel kecsegtet. Pályázunk a Pesti dűlő teljes hosszába való rendbetételére, mivel a pályázati kiírásnak ez felel meg, de nem feledkezünk meg a többi dűlő állapotának javításáról sem. Fotó: Tánczos A doni hősökre emlékeztünk A sztálingrádi csatával egy időben a 2. magyar hadsereg a Don folyó kanyarulatát védve szenvedett megsemmisítő vereséget. Az ott elesett katonákra és a második világháború valamennyi áldozatára emlékeztünk január 9-én a Kossuth Gimnázium dísztermében, Cegléd Város Önkormányzata és a HONSZ Ceglédi Szervezete közös ünnepségén. Először Gulyás Zoltán, a gimnázium igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd a gimnázium tanulói ünnepi műsort adtak, korabeli dokumentumokból idézve. Ezután Tótin Lóránt, a Polgármesteri Kabinet vezetője mondott megemlékező beszédet. A gimnáziumi rendezvény az iskola leánykarának fellépésével zárult. Befejezésül az I. és II. világháborús emlékműnél egyházi szertartást követően elhelyezték a megemlékezés virágait. Az ünnepségen közreműködött a szolnoki Szent László Hadosztály és Honvéd Hagyományőrző Egyesület.

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. Irénke néni egy szépen berendezett és rendben tartott lakótelepi lakásban él harmonikusan, békességben, szeretetben 90 éves, szépkorú hölgyek A 90-es számot alkotta a két gyertya Nagy Béláné, Irénke néni születésnapi tortáján január 9-én. Kilencvenedik születés napja alkalmából felkereste és köszöntötte a szépkorú hölgyet Hegedűs Ágota alpolgármester asszony is, aki a virág, és az apró ajándék mellet két emléklapot adott át az ünnepeltnek. Egyet a város nevében Földi László aláírásával, és egyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a kézjegyével. Hegedűs Ágota és Nagy Béláné, Irénke néni a lányával egyetlen lányával, aki az egyik ceglédi középiskola ismert, és kedvelt tanárnője. Férje három évvel ezelőtti halála után döntöttek úgy, hogy összeköltöznek. Irénke néni törökszentmiklósi születésű, de nagyon sokáig Karcagon laktak, ahova a férje munkahelye kötötte őket. Cukrásznak tanult, annak is helyezkedett el, de később konyhán dolgozott. Húsz évvel ezelőtt, már nyugdíjasként úgy döntöttek hogy eladják a karcagi házat és Ceglédre költöznek, ahol lányuk már hosszú évek óta élt és tanított. Jó egészségnek örvend, fizikailag jól bírja magát, minden nap lemegy sétálni, van hogy kétszer is. Nyáron ezek a séták hoszszabbak, mert nagyon szívesen elidőz a lakótelepi játszótér környékén, ahol imádja nézni a gyermekeket. Sokat olvas, a televízióban inkább a természetfilmeket szereti nézni. Soha nincs egyedül, mert ha a lánya nincs otthon, Ágika, a nagyon kedves gondozónő jelenti neki a társaságot. Cukrász képesítését sokáig a háztartásban is kamatoztatta. Két évvel ezelőtt még dobostortát sütött. Tudásából sokat sikerült átadni a lányának, aki nem csak szeret, de tud is sütni. Irénke néni könynyedén elfújta a lánya által saját kezűleg sütött ünnepi gesztenyés tortán a gyertyák lángjait. Kívánjuk, hogy még nagyon sok születésnapján így legyen, és megélje azt, hogy a jubileumi tortáján a szám 1-essel kezdődjön! Hegedűs Ágota emléklapot ad át Gulicska Elekné, Marika néninek A ceglédi szépkorúak egyre növekvő táborába lépett Gulicska Elekné, Marika néni is azzal, hogy január 16-án betöltötte 90-ik életévét. Lányával és egyik unokájával fogadta a köszöntésére érkezett Hegedűs Ágota alpolgármester asszonyt és a ceglédi sajtó képviselőit. Hegedűs Ágota miután virággal és ajándékcsomaggal köszöntötte az ünnepeltet, átadta neki a Magyarország kormánya által küldött, Orbán Viktor miniszterelnök által szignózott, valamint a Cegléd Város Önkormányzata nevében Földi László polgármester által aláírt emléklapokat. Marika néni, aki süteménnyel, üdítővel, kávéval kínálta a vendégeket, szívesen válaszolt az újságírók kérdéseire. Megtudtuk, hogy édesapja korai halála után még gyermekként, 12 évesen kezdett el dolgozni az akkori Ungvári kertben. Általában szomorúnak jellemezte az eltelt éveit. Férje vasutas volt, de sajnos őt is korán elveszítette, már negyven éve. Azóta egyedül élt a vasutas őrházban, amelynek udvarában állatokat nevelt, a hozzá tartozó kertben pedig megtermelte a főzéshez szükségeseket. Ahogy idősödött, úgy lett ott egyre nehezebb az élet. A közbiztonság is romlott, már félt egyedül, így egy pár évvel ezelőtt egyik lányával úgy döntöttek, hogy közösen vesznek egy házat és összeköltöznek. Hét gyermeket szült, de sajnos ma már csak három él. Egyik gyermeke nagyon korán, három hónapos csecsemőként hunyt el. A sok szomorúság mellett azonban büszkén mesélt a családról, az utódokról. Három gyermeke mellett kilenc unoka és tizennégy dédunoka jelenti neki a boldogságot. Várja is őket nagyon a hét végére, reméli minél többen eljönnek a születésnap családi megünnepelésére. Marika néni alapvetően jó egészségnek örvend. Néha azért fáj, görcsöl a lába. Ennek ellenére erejéhez képest segít a házimunkában. Rendben tartja a szobáját, begyújt, de ha az idő engedi, még a kertben is szívesen eldolgozgat. Az újságírók összenéztek amikor elmondta, hogy egész életében kerülte a húsos ételeket. Lehet, hogy ez (is) a hosszú élet egyik titka? Időközben előkerült az ünnepi torta, rajta a nem mindennapi 90-es számmal. Marika néni miután elfújta a gyertyák lángját, felszeletelte a süteményt, és kedvesen kínálta vele a vendégeket. Kívánjuk, hogy így legyen ez 5, 10, 20 év múlva is! Képek és szöveg: Tánczos Cegléden a kórházzal szemben raktárnak, üzemnek, műhelynek is alkalmas 500 nm-es épület, egyben vagy akár megosztva is kiadó. Ár: Ft + Áfa/ nm Érdeklődni:

5 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelete* Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi fő összegét forrásonkénti és intézményenkénti bontásban, valamint a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan e Ft-ban a 3. melléklet tartalmazza. (2) A kiadási fő összeg a 3. melléklet szerint összesen e Ft. (3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetés hiánya e Ft: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványából nincs fedezet. b) A költségvetési hiány külső forrásból történő finanszírozása hitel igénybevételével történik. c) Finanszírozási művelet bevételei: ca) működési célú hitelfelvétel: e Ft. cb) fejlesztési célú hitelfelvétel: e Ft. (4) Finanszírozási művelet bevétele e Ft. Finanszírozási művelet kiadása, hiteltörlesztés e Ft. (5) A finanszírozási műveletek megbontása: a) Működési hitelfelvétel (folyószámla): eft dologi kiadások fedezetére, b) Fejlesztési hitelfelvétel: eft ba) 22 db út, útszakasz, járda felújítására bb) KEOP szennyvíz III. ütem kivitelezésére (6) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege e Ft, az 1. melléklet szerint. (7) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. melléklet szerint: a) Működési bevételek előirányzata: eft aa) közhatalmi, intézményi működési bevételek: eft ab) önkormányzatok sajátos működési bevétel: eft ac) központi költségvetési támogatások: eft ad) támogatások, támogatás értékű bevételek: eft ae) működési célú hitelfelvétel: eft b) Felhalmozási bevételek előirányzata: eft ba) felhalmozási bevételek és felhalmozási átvett pénzeszközök: eFt bb) felhalmozás célú támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eft bc) fejlesztési célú hitelfelvétel: eft (8) A 7. mellékletben szereplő ingatlan-értékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló rendelet alapján kell végrehajtani. (9) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint: a) Működési kiadások előirányzatai: eft aa) személyi juttatás: eft ab) munkaadókat terhelő járulék: ac) dologi kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: af) működési céltartalék: ag) általános tartalék: eft eft eft eft eft eft b) Felhalmozási kiadások előirányzatai: eft ba) beruházási kiadások: eft bb) felújítások: eft bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: eft bd) felhalmozási céltartalék: eft be) hiteltörlesztés: eft. 2. Az Ör. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a 12., 13. mellékletek szerint eft: a) személyi juttatás: eft b) munkaadókat terhelő járulék: eft c) dologi kiadások: eft d) egyéb működési célú kiadások: eft 3. Az Ör. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Az intézmények működési kiadása a 12., és 14. mellékletek szerint eft: a) személyi juttatás: eft b) munkaadókat terhelő járulék: eft c) dologi kiadások: eft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: eft e) egyéb működési célú kiadások: eft 4. Az Ör. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadások összege eft, a 12., 13., és 16. mellékletetek szerint: a) Polgármesteri Hivatal: eft b) Intézmények: eft (2) Az önkormányzati szintű felújítási kiadások összege eft a 12., 13., és 17. mellékletek szerint: a) Polgármesteri Hivatal: eft b) Intézmények: eft (3) Az önkormányzati szintű egyéb felhalmozási célú kiadások összege eft, a 12., 13., és 16. mellékletek szerint: a) Polgármesteri Hivatal: eft 5. Az Ör. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. A tartalék összege a 15. melléklet szerint eft: a) Céltartalék aa) Működési célú tartalék: eft ab) Felhalmozási célú tartalék: eft b) Általános tartalék: eft 6. Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 7. Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 8. Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 10. Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 11. Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 12. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 13. Az Ör. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 14. Az Ör. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 15. Az Ör. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 16. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 17. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 18. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta sk. Földi László sk. jegyző polgármester * A rendeletben hivatkozott mellékeltek terjedelmi okokból a rendeletkeresőjében, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán tekinthetők meg. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 5-én rendkívüli ülésre kapott meghívást. A sürgősséget a szoros határidejű napirendek indokolták. Elsőként a Cegléd közvilágításának korszerűsítése napirendben tárgyaltak. Elkészítteti az önkormányzat a Systrade Kft Pécs, Király u. 15. szám alatti gazdasági társasággal Cegléd Város Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó műszaki tanulmánytervet Ft + áfa összegért. A fedezetet a évi költségvetés pályázati keret terhére biztosítja. Pályázat benyújtásáról döntöttek a Középmagyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, KMOP azonosítószámú pályázati felhívásra. Ennek keretében a Cegléd, Deák utca 3. szám alatti ingatlanon lévő bölcsőde két csoportszobával bővülhet majd. A ceglédi hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként hozzájárult az önkormányzat ahhoz, hogy a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft., Cegléd Város Önkormányzata nevében a CO2 kereskedelmi szerződéskötésben teljes jogkörrel eljárjon és a kvóta értékesítés számlázási és értékesítési jogait a tulajdonos nevében és megbízásából gyakorolja. Felhatalmazta a testület Földi László polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás tekintetében a szükséges dokumentumokat aláírja. Módosították a I. félévi munkatervet. A január 19-ei ülésnapra tervezett Az ivóvíz, a szennyvízkezelés és tisztítás díjáról szóló 43/2001. (XII. 13.) Ök. rendelet felülvizsgálata című napirendet, valamint A települési szilárd hulladék kezelése tárgykörbe tartozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata című napirendet törölték a munkatervből. Január 19-én a Képviselő-testület a munkaterv szerint meghatározott ülését tartotta. Első napirendként Cegléd Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetét tárgyalták ÖNKORMÁNYZATI HÍREK meg. Az előterjesztés a december 31-ei állapotot tükrözi. A évi költségvetés módosítása, előirányzat átcsoportosítások című napirend során megalkották az 1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendeletet, mely Cegléd város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedik. Elfogadta a Képviselő-testület azt a határozati javaslatot, mely szerint közös megegyezéssel módosítják a K&H Bank Nyrt.-vel július 11-én jelzálogjog alapítására kötött szerződést. Az e szerződésben korábban megjelölt, fedezetet biztosító ingatlanok listájáról törlik a 0987/7 hrsz-ú területet, és felveszik a listára a 4610/1 hrsz-ú ingatlant. Hozzájárult a Képviselő-testület a Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Kft. 300 millió forintos folyószámla hiteléhez, a CIB Bank Zrt.-vel kötendő hitelszerződéshez. A hitel lejárata december 31. A folyószámla-hitel fedezetéül a Cegléd, 4075/1 hrsz-ú, Törteli út 1-3. sz. alatti ingatlanra jelzálogjogot alapít 330 millió forint keretösszeg erejéig. Jóváhagyták Cegléd Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatát. A változtatások az új közbeszerzési törvény miatt váltak szükségessé. Módosították a Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát, és jóváhagyták a közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát. Módosították a Lövész Utcai Óvoda és a Szép Utcai Tagóvoda házirendjét is. Pályázat benyújtásáról is döntött a testület. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívás alapján a Cegléd, hrsz-ú, Pesti dűlő mezőgazdasági út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítására nyújtja be az önkormányzat. A pályázathoz szükséges műszaki tervdokumentációt elkészítteti az önkormányzat, 350 ezer forint + áfa értékben. Kötelezettséget vállal a testület a pályázathoz szükséges bruttó, maximum 5 millió forint összegű önerő biztosítására. Áttekintették a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak vonatkozásában. Zárt ülésen határozat született a Török János közalapítványról. Ennek értelmében a Polgármesteri Hivatal illetékesei megvizsgálják annak lehetőségét és várható költségét, hogy az alapítvány megszűnjön, vagy összevonják a Ceglédiek - a Ceglédiekért Közalapítvány -nyal. Aki a januári nyilvános ülésekről több információt igényel, a városi honlapon megtalálja a hanganyagot. A jegyzőkönyv annak elkészülte után szintén ezen a felületen olvasható, illetve a Városi könyvtárban is fellapozható, a nyilvános napirendek előterjesztései mellett. Tótin Lóránt Polgármesteri kabinetvezető Anyakönyvi statisztika SZÜLETÉSEK: 2011 decemberében összesen 103 gyermek született városunkban, közülük 30 ceglédi. A ceglédi gyerekek közül 14 fiú és 16 leány. December hónapban a legkedveltebb fiúnév a Kristóf, a legkedveltebb leánynév a Jázmin volt. HALÁLESETEK: 2011 decemberében városunkban 123 fő halt meg. Közülük 43 elhunyt volt ceglédi lakos. A ceglédi elhunytak közül 24-en voltak férfiak és 19-en nők. HÁZASSÁGKÖTÉS: 2011 decemberében összesen 6 házasságkötés történt, mind a hat pár ceglédi.

7 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 Alapítványok adószámai Közalapítványok Adószám: Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Alapítványok Adószám: AGAPE Közhasznú Alapítvány (Református Egészségügyi Gyermekotthon) Ceglédi Fúvós Egylet Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány a Szívbetegekért Alma Mater Cegléd Alapítvány Ambassador Alapítvány Aranyszív Alapítvány (Deák téri Óvoda) Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Állatmenhely Nyílt Alapítvány Az Ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány Bem Alapítvány Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) Budai úti Iskolásokért Cegléd, Külső-Budai út Bella Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány Ceglédi Alkotók Egyesülete Cegléd, Kossuth F. u Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány Cegléd Barátainak Köre (C., Szabadság tér 5/A.) Cegléd Bede Polgárőr Egyesület Cegléd Evangélikus Egyházközség Luther Rózsa Alapítvány Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Cegléd Kapuja Polgári Egyesület (C., Tarló 3.) Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány Ceglédi Nagycsaládos Egyesület Ceglédi Mentők Közhasznú Alapítvány Cegléd Város Polgárőr Egyesület Ceglédi Rádió Sport Egyesület (C., Várkonyi I. u. 35.) Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Sebészetért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Közhasznú Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Ceglédi Úszó- és Vízilabdasportért Alapítvány Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Zsibongó Alapítvány (Dózsa György úti Bölcsőde) Csillagszem Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) Együtt a Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Erkel Ferenc Alapítvány Fiatal Alkotók Műhelye Alapítvány (FIAM) (2700 C., Eötvös tér 2.) Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) HILD Templom Alap Alapítvány HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Ceglédi Szervezete Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Infokapu Közhasznú Alapítvány (Mátyás kir. U. 27.) Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány(Lövész utcai Óvoda) Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány (C., Kővágó u. 23.)

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyarország Közlekedésbiztonságáért Alapítvány (C., Szőlő u. 25.) Megoldás Egyesület (nevelőszülők a nevelt gyermekekért és a nevelőszülőkért) Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány (Pesti út 2.) MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Mozgássérült Önálló Egyesület Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért NAPRA-FORGÓ Alapítvány (Napsugár Magánóvoda) Orrhigiéne Alapítvány Örkényi Úti Gyermekekért Alapítvány Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért SZIMBA Fogyatékkal élő Gyermekekért Alapítvány Szent Lőrinc Alapítvány (Vörösmarty tér 1.) Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) Töredék Világ Autizmussal élő Emberekért Alapítvány Ceglédi Horgászegyesület Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete Közhasznú Szervezet C., Alkotmány u Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület Közhasznú Szervezet (C., Szabadság tér 3.) Tanulni Egy Életen Át Alapítvány C., Alkotmány u Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület * Rendelkezzen évi Szja. 1%-áról! A lapzárta időpontjáig ismert alapítványi adatok. Amennyiben a tudomása van további ceglédi alapítványok létezéséről, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szervezési Irodáján: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata pályázatot hirdet intézményvezetői állás betöltésére az alábbi intézményében ÓVODÁK BÖLCSŐDÉK GAZDASÁGI HIVATALA. Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat. Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól: között. A pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapon történő közzétételtől (2012. március 1.) számított 30. nap (2012. március 31.). Pályázat benyújtás helye (cím): Polgármesteri Hivatal 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Pályázatok elbírálása: június 1-jéig A pályázatnak tartalmaznia kell: az iskolai végzettséget és a szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Részletes pályázati feltételek a KSzK honlapon megjelenő felhívásban olvashatóak. Cegléd, január 16. Földi László polgármester Tisztelt Ügyfeleink! Kérem Önöket, hogy az Okmányiroda és az Anyakönyvi Hivatal ügyfélszolgálatán és ügyfélváró helyiségeiben rendszerbiztonsági okokból szíveskedjenek tartózkodni a mobiltelefonok és más, elektronikus adattovábbításra alkalmas eszközök használatától. Kérem fentiek betartását és megértő együttműködésüket! Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Földrészletek hasznosítása Értesítem Cegléd város lakosságát, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) haszonbérleti pályázatot hirdetett meg a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítására. A Cegléd HU , HU , HU , HU , HU , HU , HU pályázati azonosító számú eljárások pályázati felhívása, valamint bennük az eladásra vagy a haszonbérbe, vagy vagyonkezelésbe adásra kerülő földrészletek jegyzéke az NFA székhelyén: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., NFA internetes honlapján: http: //www.nfa.hu/268/pest-megye-a-nemzeti-foldalapkezelo-szervezet-haszonberleti-palyazati-felhivasai, a Pest Megyei Területi Iroda: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV/35. elérhetőségeken tekinthető meg. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 26. (2) bekezdése szerinti 45 napos ajánlattételi időtartam a közzététel napjával, azaz január 5. napján kezdődik. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

9 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 Változások az okmányirodai ügyintézések során ANYAKÖNYVI CSOPORTNÁL: A Hatósági Bizonyítvány kiállításának illetéke január 1. után 3000 Ft. Az anyakönyvi kivonatok kiállításánál megszűnt a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges anyakönyvi kivonat kiállításának illetékmentessége, így annak illetéke Ft. Az igazságügyi és rendészeti miniszter által engedélyezett ismételt születési névváltoztatás illetéke Ft.-ról Ft-ra emelkedett. További változás, hogy csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül. A születési név első alkalommal történő megváltoztatására irányuló kérelem illetéke továbbra is Ft, a házassági név változtatásának illetéke sem változott. **** OKMÁNYIRODÁNÁL: 1. A polgárok által kezdeményezett lakcímfiktiválási eljárás és a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételi kérelmére indult eljárás is a 3000 Ft összegű általános tételű illeték alá esik. **** 2. Az útlevél kérelmek eljárási illetékének változtatása: A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 30 nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik január 1-jétől azonban lehetőség nyílt a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli) sürgősségi (3 napon belüli) azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért, valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában nyújtható be. A soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele az eddig meghatározott rend szerint történik. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át. A fenti különleges eljárásokért magánútlevél esetében szimpla illetéket, a második magánútlevél esetében dupla illetéket, az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új útlevélért fenti illetékek kétszeresét és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege: soron kívüli eljárás esetén forint, sürgősségi eljárás esetén forint, azonnali eljárás esetén forint. Hol intézhető: A rendes eljárásban (30 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: az ország bármelyik okmányirodájában a Központi Okmányirodában külföldön a konzuli tisztviselőnél A soron kívül (7 napon belül) kiállított valamint a sürgősséggel (3 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: az ország bármelyik okmányirodájában a Központi Okmányirodában Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be és kizárólag: a Központi Okmányirodában (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca ) A rendes eljárásban (30 napon belül) valamint soron kívül (7 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint: belföldön: az okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában személyesen vagy a törvényes képviselő útján postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően külföldön: a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a törvényes képviselő útján postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető belföldön kizárólag a Központi Okmányirodában személyesen vagy a törvényes képviselő útján **** 3. Vállalkozói ügyintézés: január 1-től nemcsak a tevékenység bejelentését, hanem annak megszüntetését is lehet személyesen intézni, országos illetékességgel, bármelyik okmányirodában. A megszüntetés személyes bejelentése esetében ugyanakkor nem kötelező ügyfélkapu létrehozása az ügyfélkapuval nem rendelkező bejelentő számára, míg új vállalkozásnál a tevékenység személyes bejelentése esetében továbbra is kötelező az ügyfélkapu létesítése. Továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető a tevékenység szüneteltetése, illetve a szüneteltetett tevékenység folytatásának bejelentése, továbbá az adatváltozások bejelentésére is csak ilyen úton van mód. Fontos változás, hogy a hatósági ellenőrzés alapvető feladatai sokkal részletesebb szabályozást írnak elő az okmányiroda számára, az új vállalkozókat a vállalkozói tevékenység bejelentésétől számított 30 napon belül ellenőrizni kell. Változtak a nyomtatványok, ezért a honlapról kérjük, hogy a 2012-es nyomtatványokat töltsék le és azon küldjék a kérelmeket. Módosításra került az ügyfélkapuhoz tartozó jelszavak lejárati ideje, így január elseje után is hozzáférhet személyes ügyfélkapujához az a felhasználó, aki elmulasztotta módosítani jelszava lejárati idejét. Új rendelet jelent meg, az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékéről szóló 36/ KIM rendelet, amellyel egyidőben a január 1. előtt alkalmazott szakmakód jegyzék hatályát vesztette. A változásból az okmányirodák számára feladat közvetlenül nem keletkezik, de az ügyfelek és könyvelők számára igen. A hatályos szakmakódok a KSH honlapján megtekinthetők. **** 4. Gépjármű ügyintézés: Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítmény, és a jármű gyártástól számított kora alapján

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. kell meghatározni. Függetlenül attól, hogy a jogügylet január 1-e előtt vagy után ment végbe, az illeték mértékének számítása már az új feltételek szerint történik, ha január 1-jét követően nyújtják be a kérelmet az okmányirodában január 1-től a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül a jármű által futott kilométer adata is, valamint a km-óraállás rögzítésének időpontja. A nyilvántartásba vételre a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója változásának bejegyzésekor kerül sor, mikor a változást bejelentik az okmányirodában. A km-óraállás bejegyzésének alapja ilyenkor az a teljes bizonyító erejű magánokirat, amelyben az eladó és a vevő, illetve a tulajdonos és a majdani üzembentartó együttesen rögzítik a jármű km-számlálója által mutatott értéket és a leolvasás időpontját. Ezért változott a 304/2009-es Korm. Rendelet, amely az adásvételi szerződések, illetve üzembentartói jog változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratok kötelező tartalmi elemeiről szól, a kötelező tartalmi elemek közé belekerült a km-óraállás és annak rögzítési időpontja is. A másik eset, melynek során rögzítésre kerül a nyilvántartásban a km-óraállás, mikor a jármű műszaki vizsgálata során a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap tartalmazza. A nyilvántartásba bejegyzett km-óraállás adatokhoz bárki hozzáférhet az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését követően január 1. előtti helyszíni ellenőrzésnél, ha az eljáró rendőr észlelte, hogy a gépjármű műszaki érvényessége lejárt, a forgalmi engedélyt bevonta és hatóságunknak megküldte, melynek alapján a gépjárművet kivontuk a forgalomból a műszaki érvényesség igazolásáig. A jelenleg hatályos szabályok szerint, a rendőr csak a 3 hónapnál régebben lejárt műszaki érvényesség esetén veheti el a forgalmi engedélyt, de hatóságunkat továbbra is értesíti, ennek alapján a gépjárművet ugyanúgy ki kell, hogy vonjuk a forgalomból és az okmányirodánál kell leadni a forgalmi engedélyt. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény egy új bekezdéssel egészült ki, melyben a települési önkormányzat jegyzőjére egy új hatáskört telepít. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) székhely, telephely címeként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Ezt az igazolást a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során az okmányirodában be kell mutatni. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) felszólítására kérünk minden kedves ügyfelet, hogy az Okmányiroda, valamint az Anyakönyvi Hivatal ügyfélszolgálatán és ügyfélváró helyiségeiben rendszerbiztonsági okokból szíveskedjenek tartózkodni a mobiltelefonok és egyéb, elektronikus adattovábbításra alkalmas eszközök használatától. Galambkiállítás Idén is sok látogatója volt január második hétvégéjén a V184-es egyesület által szervezett galambkiállításnak a CVSE sportcsarnokban. Megváltozott szabályok mentén bírálták el a galambokat, így idén kevesebb fajta győztes címet adtak ki. Az abszolút győztes egy hároméves hím, ceglédi szívhátú galamb lett, amelynek gazdája Király István, a V-184-es Egyesület elnöke elmondta, hogy hamarosan új galambpiac nyílik. Tájékoztató kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül március 31-től Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök településén alkalmazottaink január 17-től június 01-ig folyamatos munkavégzéssel látják el a szolgáltatást. Mihály Zoltán kirendeltség-vezető CSEH ZOLTÁN kéményseprő ( észak-nyugati városrész, Külső-Budai úti terület) PALLAGI SÁNDOR kéményseprő (déli-nyugati városrész) TÖRÖK GÁBOR kéményseprő (dél-keleti városrész március 31-től június 30-ig) FARKAS SÁNDOR kéményseprő (észak-keleti városrész) BODZSÁR ZOLTÁN kéményseprő (elsősorban a társasházak és több szintes, gyűjtőkéményes lakóházak)

11 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 12 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Apáti Bt Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Diósgyõri Gitta jegyzõ Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Képviselõi fogadóórák * 1. sz. választókerület: Hegedűs Ágota a Városháza I. emeleti irodájában minden hónap második szerdáján 9 12 órág 2. sz. választókerület: Rimóczi Gábor a Városháza aulájában lévõ képviselõi irodában minden hónap elsõ hétfõjén órág 3. sz. választókerület: Hörömpő Annamária a Városházán minden második hétfőn óra között 4. választókerület: Klément György Lövész utcai óvodában minden hónap első keddjén óráig 5. választókerület: Takáts László a Városháza aulájában lévõ képviselõi irodában minden hónap harmadik keddjén ig. 6. sz. választókerület: ifj. Károly Ferenc a Báthory utcai óvodában minden hónap elsõ keddjén óráig. 7. sz. választókerület: Fésűs Ferenc az Ugyeri Iskolában (Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda Örkényi úti tagintézménye) minden hónap első hétfőjén 16 órakor, valamint a Posta utcai Óvodában minden hónap második hétfőjén 16 órakor. 8. választókerület: Takátsné Györe Anett ÖKOVÍZ Kft. Irodaház Pesti út. 65. Minden hónap első szerdáján óráig. 9. választókerület: Füle Győzőné Germán Rt. minden hónap első szerdáján óráig, Egyesített Szociális Intézmény (Bajcsy Zs. tér.) óráig. 10. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Városháza (Többcélú Kistérségi Társulás hivatala) Minden hónap első pénteke 12:30 Terjeszti a Nagy László Lázár rajza - 13:30, Széchenyi úti Óvoda 16:30-17:00, Nyugdíjas Közösségi Ház (Külső Budai út 67.) 17:30-18:00 Bobál István a Városháza aulájában minden hónap harmadik hétfőjén ig. Nagy Tamás a Városháza aulájában minden hónap első csütörtökén óráig. Földi Áron a Városháza aulájában minden hónap utolsó csütörtökén óráig. VÁLTOZÁS! Kis Attila minden héten csütörtökön óráig a Jobbik-irodában (Kossuth F. u. 3-5). ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK Földi László országgyűlési képviselő és polgármester fogadóóráját minden hónap első péntekén 9-12 óráig tartja a Városháza I. emeleti polgármesteri irodájában. Előzetes bejelentkezés szükséges. Tel.: 53/ Földi László polgármester lakossági fórumot tart minden hónap első péntekén 18 órai kezdettel a Ceglédi Kaszinóban. VÁLTOZÁS! Korondi Miklós országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden héten csütörtökön óráig a Jobbik helyi irodájában (Kossuth Ferenc utca 3-5). *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. Áldozatvédelmi iroda Új rohamkocsi Ceglédre Győrfi Pál az országos mentőszolgálat szóvivője úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg Ceglédre is jut az első körben vásárolt 37 új esetkocsiból. A kormány az elmúlt időszakban közel 3 milliárd forintot biztosított új autók vásárlására. Az Unió is segíti a programot, így mintegy 330 mentőautó cseréjére lesz mód, ami az Országos Mentőszolgálat teljes flottájának az egyharmada. LAKOSSÁGI FÓRUM Korondi Miklós országgyűlési képviselő és Kis Attila önkormányzati képviselő közös lakossági fórumot tart február 24-én pénteken 18 órai kezdettel a Ceglédi Kaszinóban. A TRA-COLL Kárrendezési és Áldozatvédelmi Központ Kft. megkeresésére a Polgármesteri Hivatal megállapodást kötött január 1-jétől január1- jéig egy Áldozatvédelmi iroda felállításáról. Az Önkormányzat Képviselő-testülete nemrég fogadta el a város közbiztonsági koncepcióját, melyben szerepel egy ilyen iroda működtetése. A TRA-COLL Kárrendezési és Áldozatvédelmi Központ Kft. a tevékenységét térítésmentesen végzi, ennek ellenszolgáltatásaként térítésmentesen használhatja a fogadóóra idején a Polgármesteri Hivatal földszinti képviselő fogadószobát. Áldozatvédelmi iroda fogadóórái: Minden csütörtökön között. A hónap utolsó csütörtökén között Az iroda feladata: a vagyonvédelmi tanácsadás, rendkívüli események, bűncselekmények, hatósági intézkedések esetén tanúsítandó helyes magatartás ismertetése, bűncselekmény sértettjeinek tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről. segíteni a biztosítással kapcsolatos ügyintézést, az anyagi és lelki károk enyhítése megfelelő szakemberek bevonásával. Az iroda munkatársaival (Godó Tibor, és Dr. Vágó György) a Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referense (Somkutas Imre) tartja a kapcsolatot.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. HIRDETMÉNY A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) Cegléd Város Önkormányzatának 23/2009.(V.28.) KT. rendelete alapján 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában, nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja a Cegléd belterület 2745/A/11 hrsz-ú a valóságban Cegléd, Teleki utca 14. szám alatt található gyógyszertár megnevezésű 173 m2 alapterületű, hét helyiségből és szociális részből álló nem lakáscélú helyiséget üzleti tevékenység céljára. A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal, vagy telefon: 53/ ). A pályázati eljárásra írásban, a szükséges dokumentumok legkésőbb február 6-án (hétfőn) 16:00 óráig a VÁRVAG Nonprofit Kft ügyfélszolgálatánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. földszint 7. asztal) vagy postaládájába (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. porta előtt) történő elhelyezésével lehet jelentkezni. A helyiségben folytatható tevékenységek: - Kiskereskedelem (47) - Vendéglátás (56) - Pénzügyi közvetítés (64) - Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (65) - Egyéb pénzügyi tevékenység (66) - Ingatlanügyletek (68) - Kölcsönzés, operatív lízing (77) - Egyéb humán egészségügyi ellátás (8690) A helyiség az ott folytatni kívánt tevékenység folytatásához szükséges módon való kialakítása bérlő feladata, saját költségen. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, vállalkozói igazolvány vagy cégbejegyzés számát, a helyiség általa tervezett felhasználási célját, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, csatolt igazolás, hogy pályázónak köztartozása nincs. Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj: 3 hó Ft = Ft Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni. A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1. I. em. iroda, ideje: január 20-án (pénteken) 10: 00 óra A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): Ft+ÁFA/m2/év A pályázat bontáson és tárgyaláson a pályázónak vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie. A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: február 15. A bérleti jogviszony kezdő napja: február 15. Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázat érkezik, a bérbeadói jogokat gyakorló a bérbeadásról a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart. A VÁRVAG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. VÁRVAG Nonprofit Kft. FELHÍVÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata CEGLÉDEN az Alkotmány u c.épületben minden hónap 3. keddjén óráig (2012.jan.17-én, febr.21-én, márc.20-án, ápr.19-én, máj. 15- én, júni.19-én, júli.17-én, aug.21-én, szept.18-án, okt.16-án nov.20-án és dec.18-án) térítésmentes ügyfélfogadást tart vitás jogi ügyekben A jogi segítségnyújtás során egyszerű megítélésű ügyekben a hivatal tanácsot adhat, Bonyolultabb esetekben határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére van lehetőség. Az ügyvéd készíthet beadványt, szerkeszt okiratot, szükség esetén, per indításához keresetlevelet ír. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyen élnek az 1 főre jutó nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot ( Ft) azok térítésmentességet biztosító határozattal választhatnak ügyvédet. Ha ez az összeg a minimálbér ( Ft )és a nyugdíjminimum ( Ft )közé esik, az ügyvéd munkadíját /3450 Ft + ÁFA óránként, amennyiben a jogi segítő ÁFA-alany /. az állam megelőlegezi, ezt az összeget 1 éven belül kell csak visszafizetni. A Hivatal 2008 január 01-től biztosítja a rászorult ügyfelek számára peres ügyeikben a pártfogó ügyvéd biztosítását, amelyhez szintén igazolni kell a jövedelmi viszonyokat, s mellékelni a bíróság hivatalos iratát. (Aki bírósági költségmentességgel rendelkezik, azt igazolva, annak nem kell a jövedelméről igazolás.) Kizárt a jogi segítségnyújtás: az állampolgársággal kapcsolatos ügyekben, vámügyekben, ügyvédi ellenjegyzést igénylő szerződések, megállapodások esetén, büntető ügyben a nyomozati szakban. Az elkövetőnek semminemű segítség nem nyújtható, sem peren kívüli, sem peres ügyszakban, továbbá nem lehet igénybe venni a szolgáltatást cégek részére és hitel felvételével összefüggésben. Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala Jogi Segítségnyújtási Osztálya 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9. Tel.: 06/1/

13 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Az utolsó kennel is betelt a Bella Állatvédelmi Alapítvány által üzemeltetett gyepmesteri telepen - számoltak be az állatmenhely munkatársai. Egyik oka ennek az, hogy a szilveszteri tűzijáték során elmenekült kutyákat sajnos nem keresik gazdáik. A másik pedig az ebadó. Maga a szó, ami hónapok óta terjed a köztudatban, nagy riadalmat kelt ebtartó körökben. Sajnos nagyon sokan szabadultak meg idejekorán, meggondolatlanul kedvencüktől, nehogy újabb kiadás terhelje meg a családi kasszát. Felesleges volt, ugyanis Cegléd város Önkormányzata a 2012-es adópolitika tárgyalásakor úgy döntött, nem emeli a helyi adókat, és újat sem vezet be. Így ebadót sem! Ne tegyék utcára felelőtlenül kutyáikat! Ne vegyenek magukhoz meggondolatlanul élő állatot! Számoljanak vele, hogy egy Az utolsó kennel is betelt, pedig idén sem lesz ebadó Cegléden kutya, macska tíz-tizenöt évig folyamatos gondoskodást, törődést igényel. Természetesen az állattartásnak anyagi vonzata is van. Kedvencünk rendszeres, megfelelő táplálása, oltása, féregtelenítése költségekkel jár. Sajnos még ma sem ritka, hogy a kutya vashordó elé, egy méteres láncra kötve éli télen-nyáron nyomorúságos életét. Szerencsére az ilyen állattartót ma már a törvény bünteti. Harmadik oka a telep zsúfoltságának a nem kívánt szaporulat. Nagyon kevés helyen ivartalanítják a kutyákat. Az évente A Restart Ceglédi VSE Labdarúgó Szakosztálya hetedik alkalommal rendezte meg utánpótlás korú labdarúgó tornáját Elekes Józsefnek, a ceglédi labdarúgó utánpótlás legismertebb helyi képviselőjének az emlékére. Az emléktornára az idei évben a rendező mellett 16 egyesület fogadta el a meghívást. Négy korosztályban, harminckét csapat versenyzett a sportcsarnokban. Az egyes korosztályok eredményei: U-13 korosztály: I. Kecskeméti TE, II. Nagykáta SE, III. Restart Ceglédi VSE A csapat tagjai: Mészáros Attila (a torna legjobb kapusa), Várkonyi Tamás, Hörömpő László, Hazafi Gergő, Petrik Soma (legjobb ceglédi ), Pataki Zoltán, Balla Norbert, Kovács Bence, Hartyányi Nándor, Mészáros Dávid, Török László, Parázs Benedek, Edző: Zágon László U-15 korosztály: I. Felcsút Monor, II. Monor SE, III. BKV Előre, IV. Restart Ceglédi VSE VIII. Restart Ceglédi VSE 1998 Az 1997-es csapat tagjai: Klement Dávid, Reznák Róbert, Kovács Patrik, Juhász Dávid, Simon Gergő, Mózes Norbet, Hazafi Ákos (legjobb ceglédi), Kisgyörgy Róbert, Czagány Krisztián, Kiszely Zoltán Az 1998-as csapat tagjai: Varga Bence, Gergelyfi Roland, Papp Dániel, G Bíró Gergő, Atkári Ferenc, Szeleczky zsolt, Csoma Bence, Fűz István, Angyal Levente, Király Roland, Koncz Péter Edző: Farkas János kétszer megszülető 6-8 kiskutyát jobb esetben az anyával hagyják, míg az szoptatni tudja, azután dobozban, zsákban, egyéb módon utcára teszik őket. Nem ritka, hogy még önálló táplálkozásra képtelen, 2-3 hetes kölyköket választanak el az anyától és dobnak ki. Van aki lelkiismeretes gazda és a fejlett kiskutyát elajándékozza. Ilyenkor talán még örömmel fogadják a kis szőrmókot és egészen addig a család kedvence marad, míg el nem kezd kaparni, ugatni, ugrálni és a nem megfelelő helyre pisilni. Ekkor innen is kifelé áll a rúdja. Az utcáról telepünkre került kutyák között nagyon sok a testi-lelki sérült, megkínzott, lesoványodott, beteg állat. Ezek tartása, gyógykezelése rendkívüli anyagi terhet jelent számunkra. Hogy ezt a munkát továbbra is végezni tudjuk, a szerencsétlen elárvult állatokon segíteni tudjunk, kérjük segítsék alapítványunk munkáját adójuk 1%-ával! Alapítványunk adószáma: Nagyon sokszor kerülünk olyan szorult helyzetbe, hogy egészséges kutyát helyhiány miatt el kellene altatnunk. Hogy ez ne történjen meg, nagy szükség lenne olyan állatszerető családok segítségére, akik rövidebb ideig magukhoz fogadnának egy-két otthontalanná vált kutyát. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást adunk a / as telefononszámon. VII. Elekes József Labdarúgó Emléktorna A győztes U-19-es csapat U-17 korosztály: I. Monor SE, II. Restart Ceglédi VSE, III. Szolnoki MÁV A csapat tagjai: Schmidt Dániel, Varga Zsolt, Füle Balázs, Tandari Renátó, Mándity Georg, Máté Róbert, Egervári Máté (legjobb ceglédi), Viniczai Viktor, Mészáros Márton, Határ Milán, Gabai Patrik, Berta Lóránt, Tandari Patrik, Szabó Ádám, Matus Tamás. Edző: Kecskeméti József U-19 korosztály: I. Restart Ceglédi VSE A, II. Monor SE, III. Jászberény, VI. Restart Ceglédi VSE B Az A csapat tagjai: Schmidt Dániel (kapus U-17 korosztályú!), Eke Tamás, Pásztor Géza, Márki Bence, Sinka Tamás (a torna legjobb játékosa), Kacsics Balázs, Simon Béla, Szabó Martin, Mailáth Zoltán (legjobb ceglédi) A B csapat tagjai: Manesses Gergely, Toldi Norbert, Plangár Bálint, Péceli Tibor, Bagó Balázs, Nagy Szabolcs, Terék Balázs, Harsányi Tibor, Tarai Richárd, Halasi Károly. Edző: Márton Pál Az Egyesület vezetése gratulál valamennyi korosztály labdarúgójának, legjobbjainak és edzőinek. Szabó Attila utánpótlás technikai vezető

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. Ceglédi fotográfusok kiállítása a Ceglédi Galériában Kiállítások január, Cegléd A Ceglédi Alkotók Egyesülete fotográfus szekciójának munkáiból nyílt kiállítás január 5-én a Ceglédi Galériában. Abonyi Maya, Baán Katalin, Barna Karolin és Papp Elek (Az Év fotográfusa 2011, 2007, 2006, 2005) fotóművészek, valamint Garamszegi Krisztina és Kürtösi Edina fotográfusok színes és fekete-fehér képein távoli országok kulturális sokszínűségébe, az emberek mindennapi életébe, extázisába, a természet csodálatos világába nyújtanak betekintést. A év első ceglédi kiállítását Nagy Barnabás hangulatteremtő zenéje után Reznák Erzsébet a Kossuth Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki gondolatban visszanyúlt egészen 1877-ig, hiszen ettől az évtől kezdve éltek Cegléden fotográfusok. Rövid fotótörténeti áttekintés után pedig méltatta a most kiállító művészek munkáját. Január 14-én a Kossuth Múzeumban nyílt meg Somos Gyula festőművész eddigi életművét bemutató gyűjteményes kiállítása. A rendkívül nagy számban megjelent vendégeket Reznák Erzsébet, a múzeum igazgatója köszöntötte. A megnyitóbeszédet Bokros Levente mesterkanonok, plébános mondta. Az eseményt Olgyay Dóra Réka és Olgyay Gergő zenés produkciója színesítette. A képek többségének témáját a görög és a keresztény mitológia, valamint a Biblia szolgáltatja. Somos Gyula hosszú ideig élt Hollandiában, ahová most is visszajár tanítani, egy magán művészeti akadémiára. Ő festette a katolikus templom felújított Szent Klára kápolnájának seccóját. Erről Papp Elek készített egy fotót, amelynek sokszorosított példányát a megnyitón a vendégek is megkapták, az Apáti Nyomda jóvoltából. Hommage á Benedek Péter Az önarckép individuma Somos Gyula festőművész kiállítása a Kossuth Múzeumban Január 20-án a közelgő Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Ceglédi Alkotók Egyesülete Képzőművészeti Szekciójának és a Benedek Péter rajzkör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a Ceglédi Galériában. A tárlatot Csurgai Ferenc és Apáti-Tóth Sándor rendezte és Kálnoki-Gyöngyössy Márton a Pest Megyei Múzeumok igazgatója nyitotta meg. A szekció tagjai pedig ezúttal kizárólag önarcképeket állítottak ki, hiszen a rajzkör névadójának Benedek Péternek a művei közül kiemelkedik ez a téma. Így tehát festményekről és grafikákról fürkészi a látogatókat : Bakányi Gyula, Bartus Zita, Beréti Réka, Bogdán Márta, Csernus Lajos, Csurgai Ferenc, Dávid Dezső, Girst Ádám, Horváth Klára, Kiszely Margó, Lakos Máté, Matetits László, Nagy László Lázár, Oláh Tibor, P. Rónai Gábor, Somos Gyula és Varga Flórián. A Ceglédi Duo Galéria szervezésében Przudzik József festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás január 19-én az Aquarell Hotel halljában. Ujházi Györgynek, a Duo Galéria tulajdonosának üdvözlő szavai után után maga, a nyolcvanhat éves művész nyitotta meg a kiállítását. Nem vagyok modern festő, az indításom akadémista volt fiatal koromban olyan festőket ismertem, mint például Csók István. Ők azt mondták annak idején: A mű az, amely megfelel a nagy hármas egységnek: az értelemnek, az életnek és az intellektusnak... -kezdte beszédét Przudzik József. Mint elmondta, ő valójában freskó festő, egyházi művész. A most kiállított képei azonban nem a mulváris (fal) festészetnek az egzaktságát és annak a filozófiáját tükrözik, hanem azt, hogy a művészet mindig a természet egyszerűségéhez vonul vissza. Tájképek Dunántúlról és az Alföldről Przudzik József festőművész alkotásai Képek és szöveg: Cegledinfo

15 2012. január 30. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15

16 16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 30. Megnyitottunk! Önkiszolgáló autómosó Cegléd, Külsõ Kátai u. 3. (a volt Ford szalon mellett) Karcmentes ragyogás Foltmentes száradás Minőségi autóápolás Környezetbarát technológia

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére 8. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben