PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint,

2 Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 PREAMBULUM... 5 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 8 A) ÉPÜLET, AZ ISKOLAUDVAR ÉS BERENDEZÉSE... 8 B) SZERTÁRAK... 9 C) INFRASTRUKTÚRA... 9 D) KÖRNYEZETKULTÚRA PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJAI AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEI BEVEZETŐ PEDAGÓGIAI ALAPOZÁS KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK ELVEI AZ INTÉZMÉNYBEN ZAJLÓ PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK, ÉS AZOK CÉLJAI PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEINK SZERVEZETI CÉLJAINK VÉGSŐ (NYÍLT VÉGŰ) CÉLJAINK AZ INTÉZMÉNY EREDMÉNYCÉLJAI A VIZSGÁK TERÉN AZ ISKOLAI VIZSGÁK, MÉRÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK HELYI RENDJE A TOVÁBBTANULÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSNEK IS HAGYOMÁNYAI VANNAK, AMELYEKET FOLYTATNI SZERETNÉNK AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI (MŰKÖDÉSI) CÉLJAI AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉRTELMEZÉSE: A SZEMÉLYISÉGBEN NÉGY SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐT KÜLÖNÍTÜNK EL: NEVELÉSI PROGRAMUNKBAN AZ ÉRTÉK KULCSFOGALOM A SEGÍTŐ SZEMÉLY ÁLTAL ALKALMAZHATÓ SZEMÉLYBEFOLYÁSOLÓ ELJÁRÁSOK: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉRTELMEZÉSE PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉNEK FELADATRENDSZERE: AZ OSZTÁLYOK KÖZÖSSÉGGÉ FEJLESZTÉSÉNEK FELADATAI: HAGYOMÁNYOK AZ ISKOLA, MINT KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN: A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE FELZÁRKÓZTATÓ, ILLETVE TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK SZERVEZÉSE A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS AZ ISKOLAI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Pedagógiai Program 2

3 A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ KERETTANTERV RÉSZLETES TANTERVEI A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA TANTERVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ KERETTANTERV (KÉK) HELYI TANTERVKÉNT VALÓ ADAPTÁLÁSÁHOZ AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMAIKKAL, ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEIK AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ / EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÁRGYAK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ / EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÁRGYAK AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEI A. ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS B. A KÉK TANTÁRGYI TANTERVEI AZ ALÁBBI ELEMEKET TARTALMAZZÁK: A TANKÖNYVEK, SEGÉDKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ÉRTÉKELÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMÁN A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KEZDŐ SZAKASZÁBAN AZ ÉRTÉKELÉS FUNKCIÓI: A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS KONCEPCIÓJÁNAK ELVI KIINDULÓPONTJAI: ÉRTÉKELÉS GYAKORLATA AZ 1-4. ÉVFOLYAMOKON: OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁT KÖTELES TENNI AZ A TANULÓ: AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK FORMÁI, KÖVETELMÉNYEI, A TANULÓ TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE MILYEN MÓDON TÖRTÉNIK AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI A TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK KORLÁTAI A LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT FORMATÍV ÉRTÉKELÉS TÍPUSAI: A SZUMMATÍV ÉRTÉKELÉS A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI BESZÁMOLTATÁS AZ ISKOLÁBAN A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK: AZ ISKOLÁBAN A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK: AZT A TANULÓT, AKI KÉPESSÉGEIHEZ MÉRTEN AZ ISKOLAI JUTALMAZÁS FORMÁI: A DICSÉRETET ÍRÁSBA KELL FOGLALNI, ÉS AZT A SZÜLŐ TUDOMÁSÁRA HOZNI AZ ISKOLAI BÜNTETÉSEK FORMÁI: FEGYELMI ELJÁRÁS MELLŐZÉSÉVEL KIADHATÓ BÜNTETŐ FOKOZATOK: AZ ISKOLAI ÉLETET, A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT, A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK, A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI, TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉGGONDOZÓ MUNKA ÖSSZETEVŐI: TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKÁNK EZEN SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐK FEJLESZTÉSÉVEL LEHET CSAK EREDMÉNYES A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK, A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI, TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK: Pedagógiai Program 3

4 4.7. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG, A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM AZ ISKOLA FELADATAI A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKÁBAN: AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ISKOLÁBAN AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTEL RENDJE A KÖZÉPISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ALAPELVEI: FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK: A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM TARTALMI ÉS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL INDULÓ OKTATÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZVETLEN CÉLJAI A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMON FOLYÓ IDEGENNYELV-OKTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI A KÖVETKEZŐK: AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMON TÖRTÉNŐ IDEGEN NYELVI OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A NYELVTANULÁS KERETEI FEJLESZTÉSI FELADATOK AZ A1, A2, B1 ÉS B2 SZINTEK, KER-RE ALAPULÓ MEGHATÁROZÁSA A NAT 2003-BAN NYELVTANÍTÁS A ÉVFOLYAMON MÓDSZERTANI JAVASLATOK A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMON TÖRTÉNŐ IDEGENNYELV- OKTATÁSHOZ SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK A NYELVTANÍTÁS HATÉKONYSÁGA, INTENZITÁSA A NYELVTANÁROK FELKÉSZÍTÉSE A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA AZ ÖNÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT EGYBEN AZ ADOTT SZINT KÖVETELMÉNYEIT IS TARTALMAZZA A SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT UTAZÁS & TURIZMUS AZ OKJ SZAKKÉPZÉSBE BESZÁMÍTHATÓ SZAKKÖZÉPISKOLAI MODULOK TERVEZETT ÉS MEGSZEREZHETŐ KÉPESÍTÉSEK OKJ SZÁM SZERINT: Pedagógiai Program 4

5 Preambulum 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Bálint Márton Általános- és Középiskola 2. Az iskola OM száma: OM Az iskola alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte, az engedély kiállítója: 210/2009.(V.28.) Törökbálint Város Önkormányzata Turai István polgármester 4. Az iskola székhelye: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér Az iskola postacíme: 2045 Törökbálint Pf Az iskola telefonszáma (faxszáma, -száma, honlap): 06-23/ ; w3.enternet.hu/balintm1 7. Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Dr. Német István igazgató 8. Az iskola fenntartója: Törökbálint Város Önkormányzata Pedagógiai Program 5

6 9. Az iskola tagozatai: Többfunkciós intézmény: ÁLTALÁNOS ISKOLA a) 8 évfolyamos képességfejlesztő GIMNÁZIUM b) 9. évfolyamon nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos angol/német emeltszintű képzés SZAKKÖZÉPISKOLA c) 9. évfolyamon nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos szakmacsoportos képzés idegenforgalom-vendéglátás és informatika szakmacsoportban. SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK d) Érettségire épülő 1-2 évfolyamos OKJ képzés (vendéglős) 10. Az iskola földrajzi működési területe: Pest megye 11. Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: a) általános iskola esetében: Törökbálint Város területe b) a középiskola esetében: Törökbálint Város területe, továbbá a tömegközlekedéssel elérhető környező települések. 12. Az iskola tanulócsoportjainak száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is): 30 osztály (+ a szakképző osztályok) 8 iskolaotthonos csoport 4 tanulószoba Pedagógiai Program 6

7 es tanév adatai Évfolyam /14. Tanulócsoportok száma A tanulók létszáma Napközis (iskolaotthonos) csoportok száma A napközis ellátást igénylő tanulók létszáma Tanulószobai csoportok száma A tanulószobát igénylő tanulók létszáma Pedagógiai Program 7

8 Helyzetelemzés Az intézmény rövid bemutatása A törökbálinti Kísérleti Általános Iskola augusztus 29-én létesült az akkori Művelődési Minisztérium, Pest Megye Tanácsa és Törökbálint Nagyközség Tanácsa megállapodásának nyomán ben alakult meg az iskolában a Képességfejlesztés Országos Központja szeptember 1-től engedélyt kapott a Kísérleti Általános Iskola gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokkal történő bővítésére január 1-től közoktatási megállapodással az ELTE Kísérleti Gyakorlóiskolája szeptember 1-től közoktatási megállapodással a JPTE Kísérleti Gyakorlóiskolája július 1-től a Törökbálinti Önkormányzat fenntartásába vette vissza az iskolát. Intézményünk fennállása óta több funkciót is ellátott az éppen érvényes fenntartói alapító okirat szerint. Mindvégig megtartotta azonban a jelenleg is érvényes funkciókat: 1. Körzeti általános iskola 1-8. évfolyammal évfolyamon nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnázium 9-13 évfolyammal évfolyamon nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos informatika szakmacsoportos szakközépiskola évfolyammal évfolyamon nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos idegenforgalom-vendéglátás szakmacsoportos szakközépiskola évfolyammal. 5. szakképző évfolyamok vendéglős OKJ képzés 1/14 évfolyammal. Az intézményben alkalmaként az egyes funkciók összevontan működnek, pl. a szakközépiskjolai osztályban az informatikai szakmacsoport és az idegenforgalom vendéglátás szakmacsoport közismereti órákon együtt, szakmai és fakultációs órákon bontásban vesznek részt. A) Épület, az iskolaudvar és berendezése 1/a. Az épület 1979-es átadása után a mindenkori fenntartó csak a legszükségesebb karbantartásokat végezte el. A teljes felújítás és tetőtér beépítés év tavaszán kezdődött el, a rekonstrukció szeptemberére készült el.. Ez ellenére az épület állaga egyelőre szűkösen is, de megfelelő. Mind megjelenésében, mind tereinek funkcionális kihasználtságában ápolt, kulturált környezetű iskola képet mutat os bővítést az MM finanszírozta, ennek során az iskola újabb helyiségekhez jutott: 6 tanterem és három foglalkoztató az alagsorban (jelenleg ebből 1 számítástechnika szaktanterem, 1 KVK és báb szaktanterem, 1 technika szaktanterem) ben a folyosókon szükségmegoldásként 1 kézműves szobát, 2 tanári fülkét választottunk le. Ennek hátterében, az épületben immár krónikus mértékű tanteremhiány ismerhető fel szeptembertől két alsós osztályunk a szomszédos könyvtári épület emeletén nyert ideiglenes elhelyezést. Az intézményben továbbra sincs megnyugtatóan megoldva a felezett nyelvi órák teremszükséglete, a szaktantermek helyzete és a technika szaktanterem elhelyezése. Gondot okoz a tánc, a bábozás, a néprajz, a KVK és a drámapedagógiai foglalkozások elhelyezése, mely tevékenységek a folyosóra szorultak. A helyzet a következő években az iskola Pedagógiai Program 8

9 teljes felújítása után sem oldódhat meg, melyre 2-3 évet még várnunk kell. Az átmeneti időben szükségmegoldásokkal: a) A könyvtári épület tetőterének beépítésével (2 tantermet és egy számítástechnikai szaktantermet nyertünk); b) A könyvtár visszatelepítése az iskola épületébe, majd a helyén két tanterem kialakítása (megvalósult szeptember 1-re). c) A volt CBA áruház átépítésével további négy tanterem, szertár, tanári szoba és egy udvar is nyerhető. Tervezése és az átépítésre történő engedélyek beszerzése folyik. d) Az iskola épületének tetőtéri beépítése (10 tantermet eredményezett), az építkezés 2004-ben elkezdődött, befejeződött 2006.; e) Számításba jöhet egy új iskola építése a középiskola számára (16 tanterem + 8 szaktanterem), kb évi beruházási kezdéssel. Az építkezés áprilisában elkezdődött. Várható átadása május 23. Tényleges használatbavétel: szeptember 1. Az első két változat átmeneti megoldást jelentett, míg a másik kettő alternatíva hosszútávon megoldást jelenthetnek a tanteremgondok kezelésére. A probléma az önkormányzat számára ismert, a megoldásán folyamatosan dolgoznak a képviselők. 1/b. Az iskola tantermeinek berendezése a folyamatos karbantartás és felújítás ellenére néhány tanteremben elhasználódott. Célszerű lenne a folyamatos cseréjét néhány éven belül megvalósítani. A mai árak mellett ez az iskola évi költségvetéséből nem fedezhető, céltámogatást vagy folyamatos költségvetési felhalmozási támogatást igényel. Az idegenforgalmi-vendéglátóipari szakközépiskolai képzés előírásai szerint az alagsorban tankonyhát szereltünk fel világbanki keretből valamint a szakképzési hozzájárulás regionális keretéből nyert pályázattal. Az eszközök és a berendezések folyamatos pótlását pályázatokból és az iskolához befolyó szakképzési hozzájárulásból finanszírozzuk. Az iskolai konyha HACCP-re történő átalakításának tervei elkészültek. A beruházás költségvetési fedezetét az önkormányzat biztosította. A konyha a jelenlegi területe a funkcióhoz - tálaló konyha - nagy, az étterem az ebédelő tanulók létszámához viszonyítva kicsi. Megoldás a tervben szereplő korszerű tálalókonyhai átalakítással az ebédlő méretének növelése, így kb. kétszer akkora étkező biztosítható, mint jelenleg. Az iskola teljes felújításakor megvalósult 2006-ban. B) Szertárak Az iskola számos szakleltári és szaktantermi felszereléssel rendelkezik, ám megfelelő szaktantermek és szertárak hiányában ma már a tárolásuk is komoly gondot okoz. Az alapvető eszközökkel és a minimális felszereltséggel az intézmény még nem rendelkezik. Az önkormányzat kérésére az OKÉV engedélyt adott a hiányzó eszközök és felszerelések pótlásának átütemezésére. Mindez a beruházás ütemezésének és a lehetséges finanszírozás függvénye. A középiskola megszervezésekor a középiskolához adekvát szertári egységek és felszerelések beszerzése csak igen kis mértékben valósulhatott meg elsősorban anyagi nehézségeink miatt. Több évre lesz szükségünk, hogy az általános középiskolai felszereltség szintet elérhessük C) Infrastruktúra Az iskolában levő infrastruktúra igen vegyes, helyenként téves képzetekre adnak okot mind a szülők, mind a község polgárai körében. Látják különféle rendezvényeken tanulóinkat, videofelvételt készíteni, látják/hallják az iskolai számítástechnika terem felszereltségét, tud- Pedagógiai Program 9

10 nak fénymásolók és digitális stencilgépről, máris kész a következtetés: ez egy nagyon jól felszerelt iskola. A helyzet valóságosan más. Eszközeink mára elhasználódtak, cseréjük egyre nehezebb és szinte megoldhatatlan gond. A mozgókép kultúra oktatásának felélesztése céljából erőfeszítést teszünk egy digitális videostúdió újra szervezésére. Az iskola másolási és valamennyi tantárgyra kiterjedő anyag és eszköz ellátását igyekszünk az érvényes költségvetésből biztosítani. Az iskolai számítógépes szaktantermeket a Szakképzési Alaphoz benyújtott pályázati eljárással keretében építettük ki és folyamatosan fejlesztjük, szinten Valamennyi számítógépünk Online Internetes kapcsolattal rendelkezik. Az önkormányzat 2004-től ADSL kapcsolatú szélessávú INTERNET elérést fizetett elő iskolánknak. Az IHM és az OM közös pályázatán digitális zsúrkocsit (= mozgatható Internet elérést és vetítési lehetőséget biztosító mobil számítástechnikai rendszer) nyertünk. Ezzel bármelyik hálózatba kötött szaktantermünkből elérhetés és vetíthető az Internet és az e-learning programok sora. Iskolánk megkapta a tiszta szoftver minősítést, vagyis valamennyi iskolai és oktatói gépünkön jogtiszta Microsoft szoftverek futnak. D) Környezetkultúra Az iskola és környezete ápolt, rendezett, ez elsősorban az ÉKP (értékközvetítő és képességfejlesztő program) tevékenységi rendszerében felvett KVK (környezet és vizuális kultúra) és a munkatanulásként végzett környezetvédő tevékenységnek köszönhető. Iskolánk előtti betonozott utat, parkolót és járdát az iskolai felújítási költségből fedeztük, máig magunk takarítjuk és gondozzuk. Az iskola belső tereinek takarításában és ápolásában valamennyi tanulónk a munkatanulás keretében vesz részt. Tantermeiket a gyerekek maguk takarítják, díszítik. Kertünket, udvarunkat a karbantartóink irányításával, a tanulókkal közösen tartják rendben. Az évek múlásával ismét felújításra szorul a teljesen elhasznált iskolai sportudvar. Bővítésre és karbantartásra érett a kisiskolások szabadidős játszó udvara és az iskola kertje is. Anyagi lehetőségeinkhez mérten évente szeretnénk ezeken a területeken is előbbre lépni. Az iskola környezetkultúrája - a fönti tények ellenére - összességében mind a mai napig még megfelelő, helyenként mintaértékű a magyar iskolai körülmények között. Ennek elérése és fenntartása komoly anyagi és közreműködői erőfeszítéseket igényel valamennyi tanulónktól és dolgozónktól. Pedagógiai Program 10

11 Pedagógiai program A tényleges pedagógiai program a törvényi rendelkezés alapján négy fő részből áll. Meghatározza "(a) az iskolában folyó nevelés és oktatás céljait, (b) az iskola helyi tantervét..., (c) az iskolai életet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket, (d) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységeket, továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot." Azokban az intézményekben, amelyekben szakiskola vagy szakközépiskola működik a pedagógiai programnak meg kell határoznia - a fentieken túl - (e) a szakmai programot" is. 1. Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai A pedagógiai program e fejezete tartalmazza az adott iskola értékválasztásait és célkitűzéseit. Az alábbiakban felsorolt és hierarhizált célkitűzések között megkülönböztetünk pedagógiai célkitűzéseket és szervezeti célokat AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEI BEVEZETŐ - A programot kutatással kimunkált pedagógia 1 alapozza meg évfolyamra kidolgozott tantervvel rendelkezik, amely jól idomul bármely iskolaszerkezethez (a oshoz vagy a eshez). - Jelenleg az értékközvetítő és képességfejlesztő program olyan iskolai program, amely illeszkedik a nemzeti alaptantervhez, az alaptanterv műveltségi területeihez és tantárgyközi területeihez. - Az ÉKP évről-évre újabb és újabb tankönyveket, taneszközöket kínál a tanulók számára. - A pedagógusok felkészülését tanítási segédletekkel, továbbképzésekkel, tanfolyamokkal segíti. - A szülőkre is gondol a program. Hiszen akkor, amikor minden követelményt átad a gyerekeknek kisiskolás korban évente egy füzet formájában -, a szülők is beavatottá válnak. Módjukban áll megtervezni gyermekükkel együtt, hogy év végére miből mely szint elérését tűzik ki célul. Ugyancsak a szülőkkel való együttműködés a cél akkor is, 1 Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája. Tárogató Kiadó, Bp., Pedagógiai Program 11

12 amikor egy kiadvány formájában a program nevelési elveit, értékvilágát ismerhetik meg a szülők a családpedagógiai teendők szempontjából 2. - A program a kultúra teljesebb körét 3 viszi be az iskolába (néprajz, bábozás, tánc, sakkozás, számítástechnika, dráma-pedagógiai stb.). - Tantárgyi programjait átszövi a kommunikáció. A nyelvi kommunikáció mellett komoly szerepet szán a vizuális kommunikáció tanulásának is. - A programban kiemelt szerepe van az érintkezéskultúrának: a jól érthető, tiszta beszédnek, a szabatos, igényes fogalmazásnak szóban és írásban, az illemtudó, toleráns, tapintatos viselkedésnek. Az utóbbi lehetővé teszi, hogy a gyerekek könnyebben elfogadtassák magukat környezetükkel. S az is belátható, hogy azok a gyerekek, akik az általános iskola elejétől végéig folyamatosan tanulták a beszéd művészetét és sok műfajban tanultak fogalmazni, bizonyára megállják a helyüket, akár mindennapi helyzetekben kell megszólalniuk, akár valamely tudomány vagy művészet körébe tartozó témáról kell beszélniük. - A program tantárgyait szívesen tanulják az iskolába lépő gyerekek, hiszen köztük bábozás, színjátszás, furulyázás, virágkötés, szövés, fonás biztosítja a játékélményt, de a sok játék eredményeként szebben beszélnek, ügyesednek, környezetükkel szemben igényesebbé válnak. A pedagógusok ugyanis gondosan kihasználják e játékok fejlesztő hatását. - A gyerekek kisiskolás koruktól kezdve tanulhatják a sakkozást, a rejtvényfejtést, rejtvénykészítést, melyek gondolkodásfejlesztő hatása közismert. - A gondolkodás fejlesztése fontos szerepet kap minden tantárgyban. Külön tantárgyi keretek közt tanulják a diákok a logikát, az emberi gondolkodás történetét és a tudománytörténetet a évfolyamon. - A vállalkozói magatartásra és az innovációra való készség kialakítását, fejlesztését 7. osztálytól a gazdálkodási ismeretek tantárgy tanulása segíti. - A demokráciára, a demokratikus létre való felkészülést többek között a 3. osztálytól a 10. osztály végéig tartó társadalomismeret tantárgy keretei között gyakorolhatják a diákok. Sokat segíthet a célok megvalósításában az iskolai mindennapi létben biztosított demokratikus fórumok szakszerű működtetése, hasonlóképen a diákönkormányzat munkájának támogatása, fejlesztése. - A program fontos célnak tekinti a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép alakítását. Az önismeret, az embertan, az erkölcsismeret, a vallásismeret, a néprajz, az új szemléletű földrajz és történelem, valamint a 11. osztályban bevezetésre kerülő filozófia tevékenységek és tantárgyak tanulása e célok, elérését szolgálja. - A program kitüntetett szerepet szán a művészetek tanulásának. Nem véletlen, hiszen az iskolai élet humanizálását elsősorban a művészeti tantárgyak és tevékenységek teszik lehetővé. Így például az irodalom, az ének-zene, a színjátszás, a bábozás, a vizuális kultúra, 2 Zsolnai József: Kisiskolás gyerek a családban. Oktatáskutató Intézet, Bp., Zsolnai József és munkatársai: ÉKP minősített tanterv. OKI, Bp Pedagógiai Program 12

13 a fotózás, a mozgóképkultúra, a film-, irodalom-, képzőművészet-, színház-, zeneesztétika, a művészettörténet vagy a népművészet. - Ötödik osztálytól számítástechnikát-informatikát tanulhat minden gyerek. Az általános iskolai szakasz végén már szövegszerkesztő és egyéb hasznosan alkalmazható programokat tudnak működtetni. Ez mind a továbbtanulásnál, mind a pályaválasztásnál növeli esélyeiket. - Azok a gyerekek, akiknek az anyanyelvi képességei jól fejlettek, már 2. osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet. Angol, francia, német japán nyelvtanítási programok közül választhatnak a tanulók. Az idegen nyelv tanulását szakköri vagy tanfolyami keretben, részköltséges formában az iskolai Idegen Nyelvi Alapítvány támogatásával tudjuk biztosítani. Negyedik osztálytól kötelezően az első idegen nyelvet tanulhatják a tanulók. Ötödik osztálytól második idegen nyelvet választhatnak a jó nyelvi képességekkel rendelkező diákok. Működtetése részköltséges és alapítványi támogatású. Az előbb említett nyelvek mellett kilencediktől választható a latin nyelv is. Minimális csoportlétszám: 8 fő. - Természetesen ebben a programban is megtanulják matematikából, földrajzból, történelemből, biológiából, kémiából stb. a diákok mindazt, amit minden magyar tanköteles tanulónak a NAT (Nemzeti Alaptanterv) szerint tudnia kell. - Az értékközvetítő és képességfejlesztő program mind a hátrányos helyzetű, lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetségesek kellő terhelésére, fejlesztésére egyaránt figyelmet fordít. Azt vallja, hogy minden gyereket minden tevékenységből a neki megfelelő tempójú tanulásra kell késztetni. Továbbá minden gyerek számára lehetővé kell tenni, hogy a számára lehetséges legnagyobb teljesítményt érhesse el minden tevékenységből, akár néptáncról, akár matematika vagy kémia tanulásáról van szó. - A program minden egyes tevékenysége tartalmazza minden évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódó önművelési lehetőségeket. Azaz minden pedagógus megtanítja és gyakoroltatja a gyerekekkel a tantárgyához illeszkedő önművelési technikákat. A könyv- és könyvtárhasználat tanulása, gyakorlása 1. osztálytól az iskolai tanulás befejezéséig része a programnak. - Része a programnak az alkotásra nevelés. Mivel minden gyerek meglehetősen sok tevékenységben próbálhatja ki magát iskolás évei alatt, nagyobb az esély arra, hogy mindenkiről kiderüljön: miben tehetséges, mely területen célszerű alkotásra késztetni. - A program fontosnak tartja, hogy a gyerekek kulturált, otthonos környezetben tanuljanak, s maguk is nagy gondot fordítsanak szűkebb és tágabb környezetük tisztaságára, esztétikumára. - A program igényes tanulói munkakultúra kialakítására törekszik. Megtanítja őket tanulni, eddzi őket a kudarctűrésben. Igazodik a gyerekek tanulási tempójához. Változatos, érdekes tevékenységei révén érdekessé teszi számukra az iskolát. A pedagógusok egyik legfontosabb feladataként jelöli meg azt, hogy megszerettessék a gyerekekkel az iskolát, a tanulást, megakadályozzák az értékektől, a kultúrától való elidegenedésüket. Pedagógiai Program 13

14 1.2. PEDAGÓGIAI ALAPOZÁS Az akciókutatással kimunkált értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint működő intézményünk pedagógiai alapvetése (diszciplináris megalapozás, az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia belső tagozódása, a pedagógiai folyamatok célkitűzés, tanulásfölfogás, tanulási és tanulásirányítási folyamatok, személyiségfejlesztési folyamatok tervezése és szervezése, a pedagógus munkatevékenységei, valamint a család- és környezetpedagógia) 1995-ben jelent meg (Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. ÉKP Központ Holnap Kkt. Tárogató Kiadó, Budapest, p.). Pedagógiai programunk elkészítésekor e művet tekintjük kiindulási pontnak Kulcskompetenciák fejlesztése A pedagógiai programunkban kifejeződő értékrendszer ugyanakkor tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket is; megfelel a Nat-ban megfogalmazott elveknek, célkitűzéseknek és kiemelt fejlesztési feladatoknak. Alapvető értékként kezeli az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Alapvető céljának tekinti a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra preferenciáját, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést és az alábbi - a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú - kulcskompetenciák fejlesztését. 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Hatékony, önálló tanulás 7. Szociális és állampolgári kompetencia 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A kulcskompetenciák gyakorlásához szükséges ismeretek, képességek és attitűdök: 1. Az anyanyelvi kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben szóban és írásban kommunikálni tud. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresn, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét., 2. Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannnak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Az szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és alkotást az egyéni igé- Pedagógiai Program 14

15 nyeknek megfelelően. Magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kiváncsiságot. 3. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál és alkalmazza megfelelő segédeszközöket. 4. A természettudományos kompetenciával rendelkező egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazásában. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. 5. A digitális kompetenciához szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás. Az IST alkalmazása megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. 6. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. További feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 7. A szociális kompetencia alapja az a képesség, hogy különböző terülreteken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. A társadalmi gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, és magában foglalja az aktuális nemzeti, európai és világtörténelmi eseményeik és tendenciák ismeretét, valamint a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt. 8. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre Pedagógiai Program 15

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. H A T V A N, G ÉZA F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom BEVEZETÉS... 6 I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA, ÖSSZETEVŐI... 7 I. 1. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola 1. Iskolánk története Iskolánk a folyó tanévben fennállásának hatvanhatodik évébe érkezett. Pestszentlõrinc legrégebben nyílt középiskolája. A V.K.M.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA DOROGON, A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN I. PREAMBULUM 1. Az iskola emblémája: a városi címer címerpajzsában, kettéosztott mezőben,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja

A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja 2013. március 2 Vázlat 1. Bevezető 1.1 Intézményi adatok 4. oldal 1.2

Részletesebben

RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai program Rózsa Imre Középiskola és Kollégium 5052 Újszász Dózsa György út 23. Telefon/Fax 56/552-047, 552-048 e-mail:gimnaziumujszasz@pr.hu http://www.ugmszi.hu KÜLDETÉSNYILATKOZAT Minden gyermek

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső 2013. március 2 Tartalom Mottónk... 4 Jövőkép... 4 Bevezető... 5 1. Intézményi adatok... 5 1.1. Az érvényes alapító okirat... 6 1.2. Helyzetelemzés... 11 1.3. Statisztikai adatok... 13 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 3 I. Helyzetelemzés... 4 II. Alapelvek és célok... 7 III. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... 15

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben