Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE DECEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetési tervkoncepciójának módosításáról 4. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról évi nyersanyagnorma megállapításáról 6. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatóhelyettes pályázatának támogatásáról 7. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti Pegagógiai Szakszolgálat működtetéséről szóló megállapodás felbontása 8. V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet Törökszentmiklós támogatásáról 9. Fogászati Rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról 10.Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 11.Fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 12. Fegyverneki 0242/32 és a 0311/15 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 13.Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 14.Intézmények Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosításáról 15.Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 2., 3. napirendekhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 4. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 6. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója Fegyvernek, december 6. Tatár László polgármester

2 F e g yv e r n e k V á r o s P o l g á r m e s t e r e Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: December 1-én Adventi ünnepségre került sor a Szent Imre téren. December 3-án Kistérségi Társulási ülésen vettünk részt Törökszentmiklóson. December 4-én fogadónapot tartottam. December 5-én egyeztetésekre került sor a Horgász Egyesületekkel a évi törvényi változásokról, a horgászrendről, illetve a horgász engedélyek díjáról. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. Elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások november hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: november 15-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, december 06. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének /2013.(.) rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1)bekezdése és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bek. b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a tábla hatályát veszti és helyébe az alábbi tábla lép: Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg 0 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés felhalmozás a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi

4 műveletek működtetés felhalmozás 2.. A rendelet 1.. (1) bekezdésének a) pontjának első mondata hatályát veszti. 3.. A rendelet 1.. (2) bekezdés a) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Bevételek Működési bevételek intézményi működési bevétel önk.sajátos működési bevétel költségvetési támogatások felhalmozási és tőke jellegű bevétel támogatás értékű bevétel véglegesen átvett pénzeszköz működési célú hitel fejlesztési célú hitel működési célú pénzmaradvány fejlesztési c. pénzmaradvány kölcsönök visszatérülése A rendelet 1.. (2).bekezdésének b) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép: Kötelező Önként vállalt Állami Összesen

5 KIADÁSOK ÖSSZESEN feladat feladat feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Támogatás kiadások Felhalmozási kiadások pénzbeli értékű célú Felújítások kiadásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék célú célú Adott kölcsönök Működési kiadásai Fejlesztési kiadásai hitelek hitelek A rendelet 1..(2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép: 5.. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat (fő) Összesen Létszámkeret (álláshely): 478,45 21,20 6,13 505,78 ebből közfoglalkoztatás: 342, ,08 I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 11,29 0, ,66 41,21 6, ,54

6 III. Művelődési Ház és Könyvtár 5,86 0,50 0 6,36 IV. Önkormányzat =ebből közc. foglalkoztatás 354,84 342,08 5, ,84 342,08 V. Polgármesteri Hivatal 13,50 0 6,13 19,63 A) Gyermekélelmezési Konyha 18, ,75 B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 23,25 9, ,25 C) Orvosi Rendelő 9, , A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi tábla lép: eft A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: polgármesteri keret /2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján Fejlesztési célú tartalék összege: 500 Közművelődési pályázat önerő A rendelet 15. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: (6) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében kezdeményezi a számlavezető banknál ,-Ft folyószámlahitel és ,-Ft munkabérhitel keret nyitását január 1-től. 8.. E rendelet december 16-án lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző

7 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CIXV. tv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület dönt. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete március 13-i ülésén a 8/2013.(III.14.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A költségvetés módosított főösszege jelenleg e Ft. A jelenleg előterjesztett költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt eft (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), Ezen kívül beemelésre kerülnek a START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások és bevételek, a Szennyvízhálózat építés évre ütemezett kiadásai bevételei.( kiadási oldalon eft, bevételi oldalon eft) Az állami támogatások előirányzatainak rendezése, normatíva lemondás, szerkezetátalakítási tartalékból támogatás beemelése, ÖNHIKI támogatási összeg beemelése. Hitel előirányzatok rendezése valamint az intézményi változások szintén indokolják a költségvetés módosítását. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében azt eredményezik, hogy a rövid lejáratú likvid hitel előirányzata eft-ról 0 eft-ra csökken, míg a testület döntése alapján a hosszú lejáratú működési hitel felvétele eft-ra nő. A tételes módosító javaslatok az alábbiak: I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A bevételi előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: e Ft Működési bevétel 65 e Ft Fegyvernek: Óvodák - E-ON kötbérből származó bevétel 60 e Ft - dolgozó egyéb térítése 5 e Ft

8 2 Intézményfinanszírozás e Ft Fegyvernek: Óvodák - Pedagógiai munkát segítők bértámogatása csökkenés 6,5főx1632eFtx4/12-ed e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - csökkenés rehabilitációs hozzájárulás maradványa -204 e Ft - átcsoportosítás bölcsődéhez rehabilitációs hozzájárulásra -12 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra ( ig) 623 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - rehabilitációs hozzájárulás kiadási többlete miatt 12 e Ft Kuncsorba: - Energia kiadási előirányzat átadás csökkenése miatt az átadott finaszírozási előirányzat csökkenése (előirányzat visszavétel, pénzügyileg elszámolt tétel) 218 e Ft A kiadási előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani e Ft Személyi juttatások : e Ft A bért javaslom módosítani e Ft Fegyvernek:: Óvodák - 6,5 fő (1fő dajka, 3fő takarító, 1fő ped.assz., 1fő rendszergazda, 0,5fő pszichol.) bér csökkenése jogszabályi változás miatt (Köznevelési tv.) e Ft - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra ( ig) 491 e Ft Járulékok: -620 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek: Óvodák - 6,5 fő létszámcsökkenéshez kapcsolódó bér járuléka -752 e Ft - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzáció járuléka 132 e Ft Dologi kiadások: 79 e Ft Fegyvernek óvodák - Energia kiadásokra saját bevétel növekedésből 60 e Ft - rehabilitációs kiadások csökkenése miatt -204 e Ft - egyéb dologi kiadás átcsoportosítása bölcsődéhez -12 e Ft - egyéb dologi kiadásra saját bevétel növekedésből 5 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - rehabilitációs hozzájárulás kiadásaira 12 e Ft Kuncsorba: - Energia kiadásokra (átadott előirányzatból visszavétel) 218 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák - pedagógiai asszisztens - 1 fő (óvodai csoportszám csökkenés miatt) -1 fő - dajka -1fő (óvodai csoportszám csökkenés miatt) -1 fő - takarító -3fő (jogszabályi változás miatt) -3 fő - rendszergazda -1fő (jogszabályi változás miatt) -1 fő - pszichológus -0,5fő (jogszabályi változás miatt) -0,5 fő

9 3 III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 900 eft -a kávéház várható bevétele miatt 284 e Ft -terembérleti dij, az oktatások miatt 600 e Ft -postaköltség térítés,késedelmi díj 16 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni 119 e Ft -pályázati támogatás ( Kulturális szakemberek képzése ) Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 371 e Ft A támogatások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A 2013 évi bér komp. fedezete bér és járulék, szept-dec.hó. hó Az önkormányzati kieg. I. előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Karácsonyi készülődésre 159 e Ft 212 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint e Ft A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni 244 e Ft A bér előirányzatát javaslom növelni 125 e Ft 2013 évi bér kompenzáció 408/2012(XII.28.) k.rend.szerint Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni 119 e Ft Pályázati támogatás ( Kulturális szakemberek képzése ) A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni 34 e Ft A bér kompenzáció járuléka 34 e Ft A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Karácsonyi készülődésre Saját bevételből, megtakarításból rendezvényekre, felújításra e Ft e Ft 212 e Ft 700 e Ft A kévéházi árukészlet előirányzatát javaslom növelni Fedezete a kávéházi bevétel 200 e Ft

10 4 IV. ÖNKORMÁNYZAT SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Szennyvízártalmatlanítás(49) KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek szennyvízártalmatlanítás díja (51.) 2. Talaj és talajvíz szenny. Mentesítés -161 KIADÁSOK Dologi kiadások 161 =egyéb dologi kiadások 161 -időjárás jelző állomás beszerzése (31 eft+9 eft Áfa) -meterológiai adatszolgáltatás díja(95 eft+áfa) BEVÉTELEK KEOP / (52) KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás Szennyvízhálózat építése Dologi kiadások Áfa befizetés BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Áfa visszatérülések műkódéshez kapcs. Áfa visszatérülések felhalmozáshoz kapcs Ford adózás alá eső Áfa Támogatás értékű bevételek =Felhalmozási célú tám. Ért. Bev KEOP támogatás Kiskereskedelem-Húsértékesítés(01) -50 KIADÁSOK Személyi juttatások 38

11 5 =Bér 38 -kompenzáció havi 38 -közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka közalkalmazottak alapilletménye 269 -közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai -kereset kiegészítés fedezete Járulék 10 -kompenzációhoz kapcsolódó havi 3. Dologi kiadások 2 -irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 BEVÉTELEK (06.) 5. Kölcsönzés operatív lízing -59 KIADÁSOK Dologi kiadás 59 -Áfa befizetés 59 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 50 =Pénzügyi befektetés kiadásai 50 -tartós hit. Visz. Megtestesítő értékpapír vásárlás Fegyvernek Kavicsos részjegy 2. Véglegesen átadott pénzeszközök 64 =Működési célú 64 K -Kavicsos alapítási ktg Támogatás értékű kiadások =Működési c. tám. értékű kiadások Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. Működési ktg hozzájárulás Személyi juttatások 420 =Bér 420 részmunkaidős diákmunkások bére(100%-ban támogatott kiadás 5. Járulékok 273 részmunkaidős diákmunkások béréhez kapcs. járulék kiadás (szocho) 6. Dologi kiadások

12 6 Ö -Irodaszer nyomtatvány 10 -könyvbeszerzés 4 -egyéb készletbeszerzés (koszorú, mécses, szaloncukor, ) 665 -városnapi élelmezés villamosenergia 30 -Egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai(ügyvédi díj, könyvkötés ) -ÁFA (K 450eFt, Ö 112 eft, Áfa befiz 358 eft) Adott kölcsönök =Működési célú K -háztartásnak nyújtott Ö -háztartásnak nyújtott K -Non profit szervezetnek Ö -Non profit szervezetnek Tartalékok 843 =polgármesteri keret 843 -segély kifizetés kamatmentes kölcsön egyéb önk. Eseti pénzbeni ell. Ei. Átcsoportosítás -visszatérülések Felhalmozási kiadások 432 =Beruházás 432 -EPER könyvelő prg. +oktatással 432 BEVÉTELEK Véglegesen átvett pénzeszközök 67 =garancia és kezességvállalás 67 -kezességvállalásból befolyt összeg Működési bevételek 751 =Intézményi működési bevételek 751 -igazgatási szolgáltatási díjbevétlek 96 -Kormányhivatal működési hj., inf. Eszköz üzemeltetése hirdetési díjak 343 -kerekítési különbözet 70 -bérleti díj, jogtalanul felvett ellátás megtérülése K ÁFA Kölcsönök visszatérülése =Működési c. kölcsönök Ö -Háztartásnak nyújtott kölcsönből K -Non profit szervezettől Ö -Non profit szervezettől

13 7 5. Felhalmozási bevételek 107 =Tárgyi eszköz imm.javak értékesítés K föld értékesítés bevétele 107 K ingatlan értékesítés Ö ingatlan értékesítés Város és községgazdálkodás (11) KIADÁSOK Személyi juttatások 83 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős közalkalmazottak havi bérkompenzáció rész munkaidős közalkalmazottak -kereset kiegészítés fedezete Közalkalmazottak jutalma Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó teljes munkaidős közalkalmazottak havi bérkompenzációhoz kapcsolódó rész munkaidős közalkalmazottak 3. Felhalmozási kiadások 38 =Tartós részesedés 38 TRV részesedés Dologi kiadások K -irodaszer nyomtatvány beszerzés 6 K -könyv beszerzése 2 K -munkaruha védőruha beszerzés 105 K -egyéb készlet beszerzés (karácsonyi díszkivilágítás, izzó, stb) 318 -egyéb üzemeltetés fennt.kiadásai (előadóművészeti szolgáltatás 500 -vásárolt term szolg. Áfa 23 -kiszámlázott term szolg Áfa befizetése 760 -számviteli oktatás 5 fő 175 -munkahelyi akcióterv miatti befizetés 50 -Munkáltatói Szja 24 BEVÉTELEK Működési bevételek =Int. Műk. Bev. 706

14 8 -térkő értékesítés 45 -bérleti díj 5 -Áfa Felhalmozási és tőke bevételek =tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése beépítetlen terület értékesítése Mezei őrszolgálat (02) -292 KIADÁSOK Személyi juttatások 79 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős közalkalmazottak 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó teljes munkaidős közalkalmazottak 3. Dologi kiadások 292 egyéb folyó dologi kiadások munkahelyvédelmi akcióterv egyéb díjak befizetések 9 BEVÉTELEK Véglegesen átveztt pénzeszközök 100 =Működési célú 81 -mezőőri járulék bevétele Működési bevételek =Intézményi működési célú 19 dolgozói befizetés Önk. Elszámolásai (9) KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési bevételek 1801 =Intézményi működési magánszemélyek kom. Adó bev pótlékok 365 -helyszíni és szabálysértési bírság 246 -kötbér, kártérítés 7 2. Állami támogatások =Működési kv. Támogatás ÖNHIKI szerkezet átalakítási támogatás (beszámítás visszapótlására) 7 939

15 9 Óvoda normatíva lemondás bérkompenzáció támogatása hónap Önk. Elszámolásai költségvetési szerveikkel BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre KÖTELEZŐ FELADATRA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATRA -560 ÁLLAMI FELADATRA 0 K Ö K Ö K Ö -Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg Kp KÖTELEZŐ -Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg Kp ÖNKÉNT VÁLLALT -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde KÖTELEZŐ -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT VÁLLALT -Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ -Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNTVÁLLALT K -Polgármesteri Hivatal KÖTELEZŐ Ö K Ö K Ö K Ö -Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT VÁLLALT -Polgármesteri Hivatal ÁLLAMI 0 -Gyermekélelmezési Konyha KÖTELEZŐ 976 -Gyermekélelmezési Konyha ÖNKÉNTVÁLLALT 0 -Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény KÖTELEZŐ 967 -Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ÖNKÉNT VÁLLALT Fegyverneki Orvosi Rendelő KÖTELEZŐ Fegyverneki Orvosi Rendelő ÖNKÉNT VÁLLALT 0 0 0

16 Ár és belvízvédekezés (53) -250 KIADÁSOK Dologi kiadások 250 =egyéb dologi kiadások (Áfás) 250 belvízvédekezés kiadásai 250 BEVÉTELEK Oktatást kieg. Tevékenység (55) -92 KIADÁSOK Személyi juttatások 73 =bér 73 -kazánfűtő megbízási díja Járulékok 19 -kazánfűtő megbízási díjához kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Átmeneti segély(16) -220 KIADÁSOK Egyéb támogatások 220 K Átmeneti segély 20 Ö Átmeneti segély -600 Ö Saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás BEVÉTELEK Temestési segély () 200 KIADÁSOK Egyéb támogatások -200 K -Temetési pénzbeni segély 600 Ö -Temetési pénzbeni segély -800 BEVÉTELEK Eseti segély () 500 KIADÁSOK Egyéb támogatások átcsoportosítás polgármesteri keretre BEVÉTELEK Civil szerv. És program támogatása KIADÁSOK Ö Véglegesen átadott pénzeszköz 2064 =Működési célú végl. Pe. Átadás

17 11 -polgármesteri keretből 2064 BEVÉTELEK FHT áthúzódó (31.) KIADÁSOK Személyi juttatások 762 K =Bér 762 -teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére 747 -jutalom Járulékok 103 munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások 5 -Áfa kiadások 5 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú Támogatás Működési bevételek 194 =Intézményi működési bevételek 194 -készletértékesítés 153 -Áfa bevételek áthúzódó egyéb (38) 300 KIADÁSOK Személyi juttatások kiadásai 41 =Bér 41 -sajátos juttaások 41 -teljes munkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása -részmunkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 341 =Működési célú 341 -Támogatás START MG. Utak (32) -331 KIADÁSOK Dologi kiadások 335 -dologi kiadások hajtó és kenőanyag 335 BEVÉTELEK 4 2. Működési bevételek

18 12 =Intézményi működési bevételek 4 -kamatbevétel START MG. Utak (39) KIADÁSOK Személyi juttatások K =Bér teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére sajátos juttatások Járulékok 265 munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások 69 -dologi kiadások hajtó és kenőanyag 36 -munkaruha 31 -Áfa 2 BEVÉTELEK 1 1. Működési bevételek 1 =Intézményi működési bevételek 1 -kamatbevétel START Belvízelvezetés (33) -909 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 910 =beruházás 910 -gépek, beszerzése 910 BEVÉTELEK 1 1. Működési bevételek 1 =Intézményi működési bevételek 1 -kamatbevétel START Belvízelvezetés (40) -303 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 303 =beruházás 303 -gépek, beszerzése 303 BEVÉTELEK START Közúthálózat jav.(fht) (34) -312 KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 535 -különféle dologi kiadások (Áfa) 4 995

19 13 -egyéb folyó kiadfások Felhalmozási kiadások =beruházás épület vásárlás, létesítés 746 -gépek, beszerzése BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés bevétele Áfa bevétel START Közúthálózat (egyéb) (41) KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 220 -dologi kiadások (Áfa) dologi kiadások egyéb folyó Felhalmozási kiadások =beruházás épület beruházás 305 -gépek, beszerzése BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés kötbér, kártérítés 41 -Áfa START Mezőgazdaság.(FHT) (35) KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 957 -dologi kiadások (Áfa) dologi kiadások egyéb folyó kiadások 102 BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés kamatbevétel START Mezőgazdaság.(egyéb) (42) KIADÁSOK

20 14 3. Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások (Áfa) BEVÉTELEK Működési bevételek 5 =Intézményi működési bevételek 5 -kötbér, kártérítés 3 -kamatbevétel 2 Támogatás értékű bevételek =Működési célú támogatás START Téli ért, teremtő (FHT) (36) -116 KIADÁSOK Dologi kiadások 116 -dologi kiadások készletbeszerzések 8 -szolgáltatások 37 -Áfa 71 BEVÉTELEK START Téli ért, teremtő (egyéb) 30. (43) -50 KIADÁSOK Dologi kiadások 50 -dologi kiadások készletbeszerzések 13 -dologi kiadások szolgáltatások 26 -Áfa 11 BEVÉTELEK START hosszabb idejű kf. (fht) (37) -107 KIADÁSOK Személyi juttatások 357 K =Bér 357 -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére Járulékok 50 munkabérekhez kapcsolódó járulékok 50 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 300 =Működési célú 300 -Támogatás (44) START hosszabb idejű kf. (egyéb) -19

21 15 KIADÁSOK Személyi juttatások 281 K =Bér 281 -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére Járulékok 38 munkabérekhez kapcsolódó járulékok 38 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 300 =Működési célú 300 -Támogatás Téli Start közfoglalkoztatás KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú Támogatás Egyéb társadalmi tev. Sos (45) -9 KIADÁSOK 9 3. Dologi kiadások 9 -dologi kiadások 9 BEVÉTELEK Finanszírozás KIADÁSOK Hitelek 1196 =Működési hitelek hosszú lejáratú hitel törlesztése 1196 BEVÉTELEK Hitelek =Működési célú hitelfelvétel rövid lejáratú hitel felvétel hosszú lejáratú hitelfelvétel KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 16 SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Önk. Jogalkotás-Fegyvernek -38 KIADÁSOK Személyi juttatások 10 =Bér 10 K havi bérkompenzáció 10 K Á K Á K Á K Á -köztisztviselők alapilletménye kötelező feladat -köztisztviselők alapilletménye államigazgatási feladat -köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka kötelező feladat -köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka államigazgatási feladat =Egyéb 0 -köztisztviselők jubileumi jutalma kötelező -köztisztviselők jubileumi jutalma államigazgatási -köztisztviselők egyéb ktgtérítése kötelező feladat -köztisztviselők egyéb ktgtérítése állami feladat Járulékok 3 K havi bérkompenzáció hoz kapcs. Járulék K -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat Ö -szociális hozzájárulási adó önkéntvállalt feladat Á -szociális hozzájárulási adó államigazgatási feladat Dologi kiadások 25 K -folyóirat beszerzés kötelező feladat 960 Á -folyóirat beszerzés államigazgatási feladat -960 K Á Vásárolt term szolg. Áfa kiadása kötelező feladat 68 Vásárolt term szolg. Áfa kiadása államig. feladat -48 3

23 17 -belföldi kiküldetés kiadásai kötelező K feladat 5 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK Személyi juttatások =Bér K K K Á K havi bérkompenzáció teljes munkaidős havi bérkompenzáció részmunkaidős -köztisztviselők alapilletménye kötelező feladat -köztisztviselők alapilletménye állami feladat -köztisztviselők nyelvpótléka kötelező feladat K -megbízási díjak ( levélkihordók díja ) 900 =Egyéb 0 -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése kötelező feladat -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése államig. Feladat 2. Járulékok 120 K Á havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok teljes munkaidős havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok részmunkaidős -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat -szociális hozzájárulási adó állami feladat Dologi kiadások 551 K Á K K -irodaszer nyomtatvány kiadásai kötelező feladat 532 -irodaszer nyomtatvány kiadásai állami feladat folyóirat beszerzés (Magyar Közlöny, Új Néplap, HVG különszám 210 eft+11 eft Áfa) 221 -jegyzőkódex online (60 eft+16 eft Áfa ) 76

24 18 K K Á -hajtó és kenőanyag beszerzés (50 eft+14 eft Áfa) 64 -egyéb kommunikációs szolgáltatások 835 -egyéb kommunikációs szolgáltatások belföldi kiküldetés kiadásai 50 -egyéb befizetési kötelezettség (jogtalanul felvett ellátás visszafizetése) 140 BEVÉTELEK Működési bevételek 789 K =Intézményi működési bevételek 789 -CANON TONER 7 -anyakönyvi esemény, fénymásolás 139 -kártérítés (jogalap nélkül felvett ellátás visszífizetése) -továbbszámlázott szolgáltatás bevétele Adó illeték kiszabása, beszedése- Fegyvernek -206 KIADÁSOK Személyi juttatások 27 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok teljes munkaidős 3. Felhalmozási kiadások 172 =Beruházás 172 -EPSON FX 2190 nyomtató 172 BEVÉTELEK Közgyógyellátás -223 KIADÁSOK Egyéb támogatások 223 -helyben megállapított közgyógyellátások 223 BEVÉTELEK 0 Finanszírozási szakfeladat KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 13-án CSÜTÖRTÖKÖN-15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben