L&D Solutions Kft. Szoftver Termékcsaládjának Felhasználására És Terméktámogatására Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L&D Solutions Kft. Szoftver Termékcsaládjának Felhasználására És Terméktámogatására Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 L&D Solutions Kft. Szoftver Termékcsaládjának Felhasználására És Terméktámogatására Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a "ÁSZF") határozzák meg az L&D Solutions Kft. (székhely: 3295 Erk, Fő tér 5., Cg.: , adószám: , a továbbiakban: L&D) kizárólagos tulajdonában álló szoftver termékek vásárlásának és felhasználásának feltételeit. Ez egy speciális szerződés Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az L&D között. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig jelen szerződést, mert az L&D szoftvertermékek (a továbbiakban: Szoftverek) telepítésével, letöltésével, belépésével ill. bármi módon történő használatával a Felhasználó kötelező érvénnyel vállalja jelen szerződés feltételeit. Amennyiben jelen szerződés feltételeit nem fogadja el magára nézve kötelezőnek, a szoftvereket nem telepítheti, töltheti le, illetve nem léphet be azokba. Ebben az esetben, kérjük, 3 napon belül jelezze ezt a teljes vételár visszatérítése érdekében. A megvásárolt szoftverek használatához szükséges hozzáférési adatok kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az L&D- hez küldött e- mail üzenetben jelzi az alábbi e- mail címen: I. Általános feltételek A szerződés tárgya A szerződés tárgya az L&D https://lndapps.com weboldalán és annak aloldalain megvásárolható valamennyi szoftver. A szoftverek tulajdonságait, jellemzőit a szoftverekhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az L&D weboldalán keresztül történik. Az eladó Az eladó minden szoftver vonatkozásában az L&D. Az elektronikus szerződéskötés lépései Az L&D weboldalán történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Az L&D weboldalán történő vásárlás kizárólag csak a megrendelési adatok hiánytalan kitöltésével lehetséges. A megrendelés feladásával online szerződés jön létre L&D és a Felhasználó között. A regisztrációval, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az L&D általános hírlevelet, heti hírlevelet küldjön részére. Az egyes hírlevelekről a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért az L&D- t semminemű felelősség nem terheli. Az L&D- t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó elfelejti a jelszavát, termékkódját, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az L&D- nek felróható okból hozzáférhetővé válik. Vételár, fizetési feltételek, számlázás Abban az esetben, ha az L&D leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor az L&D nem köteles a szoftvert a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az L&D felajánlhatja a valós áron történő értékesítést Felhasználó számára, és amennyiben azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától. A vételár kiegyenlítése postai úton elküldött számla alapján, banki átutalás útján történik. A megrendelést követő 3 munkanapon belül L&D számlát állít ki és postáz a vásárló felé.

2 A vásárlástól való elállás joga A megvásárolt szoftverek használatához szükséges hozzáférési adatok kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az L&D- hez küldött e- mail üzenetben jelzi az alábbi e- mail címen: A megvásárolt szoftverek használatához szükséges hozzáférési adatok kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül joga van a garanciális hibák miatt elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az L&D- hez küldött e- mail üzenetben jelzi az alábbi e- mail címen: vagy társaságunk levelezési címére (2000 Szentendre, Teátrum u. 2. 1/2.) küldött levél formájában. Elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az L&D a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat L&D számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő harminc napon belül. Panaszügyintézés A szoftverekkel vagy az L&D tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat: L&D Solutions Kft. Cím: 2000 Szentendre, Teátrum u. 2. 1/2.) E- mail: A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e- mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e- mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg. Felelősségvállalás A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, az L&D nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, ill. hogy minden "berendezéssel és szoftver konfigurációval" kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson és a vásárlás előtt számítógépének és internetes hálózatának adatait és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje. Az L&D és szállítói semmilyen felelősséget nem vállalnak információ vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely ezen L&D termék használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a L&D- t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. L&D jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által a szoftverért fizetett összeghatárig terjed ki. Az L&D nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben sem: Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon az L&D weboldalára, ott megrendelést adjon le. Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok ellen. A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a Ön felelőssége, az L&D nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.

3 Adatvédelem Az L&D a birtokába jutott vásárlói adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adataid kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el. A regisztrált személyes adatok a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a évi C. törvény a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az L&D. AZ L&D a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján reklám célból e- mail üzeneteket, a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos, továbbá az L&D és annak a szolgáltatásai változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e- mailt küldhet az Ön részére. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e- mailekre. A hírlevelekről az L&D Solutions Kft Erk, Fő tér 5., valamint a ügyfélszolgálati e- mail címen is leiratkozhat. Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az L&D által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a e- mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e- mail útján adunk tájékoztatást. Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a címre küldött e- mail útján kérheti. Szellemi tulajdon A Szoftver a Fejlesztő tulajdonát képezi. A Felhasználó a Szerződéssel felhasználói jogosultságot vásárol a Szoftverre. A Felhasználó azonban e jogosultságot harmadik személynek nem adhatja tovább, nem értékesítheti. A Szoftver szerzői jogi és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A felhasználási jog a Szoftver mint egységes termékre érvényes, alkotóelemei nem különíthetőek el egymástól. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Szoftver kizárólag a munkavállalói részére legyenek hozzáférhetőek. A Szoftvert, forráskódját tilos visszafordítani, visszafejteni, feltörni, belső felépítését elemezni, forráskódját nyilvánosságra hozni. A Szoftvert vagy annak bármilyen részét módosítani tilos. Egyéb jogok iránti jogfenntartással a Fejlesztő a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben Felhasználó a jelen Szerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Felhasználó köteles megsemmisíteni a számára kiadott és/vagy illetéktelenül megszerzett Szoftver összes másolatát és alkotóelemét. Szerződésszegés Ezen engedélyezési szerződés bármely pontjának megszegése magával vonja a használati jog azonnali megszűnését és kártérítési kötelezettség keletkezését. Egyéb rendelkezések Szerződő Felek mindazokat az információkat, dokumentumokat és adatokat, amelyekhez a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bármilyen formában hozzájutottak, üzleti titoknak tekintik és csak saját belső tevékenységi körükben használhatják fel és harmadik személy részére azokat semmilyen formában át nem adhatják és nyilvánosságra nem hozhatják. Ha jelen szerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés többi pontjainak érvényességét nem érinti. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni.

4 II. Szoftverhasználat A felhasználás engedélyezése Ennek a szoftvernek az L&D a kizárólagos jogtulajdonosa. Az L&D ezennel megadja a használati jogot a Felhasználónak, de a szoftver tulajdonjogát nem ruházza át. Használati jogosultság A Felhasználó a megrendelés során általa megadott darabszámú termékkódot kap. 1 db termékkód 1 db PC/MAC számítógépen futó web applikáció, és 1 db tetszőlegesen választott Windows Phone, ios vagy Android mobil platformra való felhasználói jogosultságot szerez. A Szoftver első használatkor tárolja mind a PC/MAC, mind a mobil készülék adatait, így az adott termékkóddal a Szoftver más készülékekre történő átregisztrálására csak akkor van lehetőség, amennyiben a Felhasználó új PC, illetőleg mobil készülékre való átregisztrálását kéri az adott termékkódnak. Az átregisztrálást a Felhasználó a e- mail címre küldött levélben kérheti a felhasználói adatok (regisztrált e- mail cím, illetve a termékkód) megadásával. Az új készülékre történő átregisztálás során a korábbi készülék regisztrálása megszűnik, így azon a továbbiakban a Szoftver már nem futtatható. A Fejlesztő az átregisztrálást az azt kérelmező e- mail kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül vállalja. Az 1 licenszhez/egyéni felhasználóhoz tartozó 1 db PC/MAC számítógépen futó web applikáció, és az 1 db tetszőlegesen választott ios vagy Android mobil platformra telepített natív alkalmazás folyamatosan szinkronizál egymással. A szinkronizációnak köszönhetően a bevitt adatok mindkét (web és mobil) applikációban megjelennek, függetlenül attól, hogy melyik platformon történt az adatbevitel. Személyes adat kezelése Az Szoftver használata során keletkezhetnek olyan adatok, melyek az adatvédelmi törvény alapján személyes adatnak minősül, és ezek kezelése a törvényben előírtaknak meg kell, hogy feleljen. Az ilyen adatokat kizárólag a Felhasználó érheti el, használhatja, rendelkezhet vele, az adatok a Felhasználó tulajdonában vannak, kezelésükről Felhasználó köteles gondoskodni. A keletkezett adatok a Felhasználó számára annak kérésére hozzáférhetőek, a Felhasználó használatára átadott webtárhelyen tárolódnak. A szerződés időtartama alatt a Fejlesztő az adott tárhelyet díjmentesen adja bérbe a Felhasználónak. Fejlesztő az adott adatokat nem nyitja meg, semmilyen célból nem használja fel. Technikai adatok, felhasználás, telepítés A Szoftverek előzetes on- line regisztráció nélkül nem futtathatók. A Szoftverek működtetéséhez PC/MAC számítógépre, és/vagy tetszőlegesen választott Windows, ios vagy Android mobil platformra van szükség. A Szoftverek használata internet elérést igényel, off- line, azaz internet kapcsolat nélküli módban csak a mobil eszközökre telepített natív verziók futtathatók, azok is csak korlátozottan. 1. Web applikáció: Az applikáció PC/MAC számítógépeken való webes futtatása nem igényel telepítést, csak webshopban történő regisztrációt és licensz vásárlást. A webes verzió böngészőkből futtatható (Chrome, Firefox, Safari, Explorer8 és a fölött), belépéskor regisztrációs e- mail és termékkód szükséges a futtatáshoz. Minden az applikáció számára kialakított adatkapcsolat és maga az applikáció futása is SSL- titkosított csatornán keresztül történik. A web applikáci linkje: https://lndapps.com/salesprofessional 2. Mobil applikációk: A mobil verziók Windows, ios és Android platformokon natív keretrendszerrel (az adott pltaformra optimalizáltan programozott önálló applikáció, mely a mobil készülékekre települ) telepíthetők és futtathatók. Ezen verziók a Windows phone Áruházból, az Apple Appstoreból és a Google Playstoreból érhetők el, tölthetőek le, ingyenesen, azonban indításkor a regisztrációs e- mail és termékkód szükséges a futtatáshoz. Egyes szoftverek okostelefonokon és táblagépeken egyaránt futnak, egyes szoftverek azonban csak táblagépeken. Vásárlás előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a kiválasztott Szoftver mely eszközökön futtatható. Eszköz és operációs rendszer megkötések: ios eszköz és operációs rendszer verziók közül az alábbi verziók támogatottak:

5 minimum ios 4.3 operációs rendszer iphone 3GS- től fölfelé ipad 2- től fölfelé ipod touch. Android eszköz és operációs rendszer verziók közül az alábbi verziók támogatottak: minimum Android 2.2 operációs rendszer minden olyan eszköz támogatott mely nem rendelkezik fizikai billentyűzettel és a képernyő felbontása minimum: MDPI 470x320dp Apple Appstore link: https://itunes.apple.com/us/app/l- d- sales/id ?mt=8 Google Playstore link: 3. Próbaverzió A Szoftverek megvásárlását megelőzően lehetőség van azok kipróbálására is egy úgynevezett próbaverzió segítségével. A próbaverzióban az adott Szoftver minden funkciója elérhető, azonban csak az alábbi megkötésekkel használható: A PC/MAC számítógépeken futtatható web applikáció rendelkezik próbaverzióval, a mobil eszközökre telepített natív applikációk nem. Azonban ezek funkciókban, tudásban nem különböznek, csak a felhasználói felületben! A próbaverzió az igényléstől számított 48 órán keresztül él, addig érhető el. A próbaverzióba felvitt adatok a 48 óra leteltével törlődnek, így a későbbiekben, egy esetleges vásárlás során nem lesznek elérhetők. 4. Adatszinkronizáció Az 1 licenszhez/egyéni felhasználóhoz tartozó 1 db PC/MAC számítógépen futó web applikáció, és az 1 db tetszőlegesen választott Windows, ios vagy Android mobil platformra telepített natív alkalmazás folyamatosan szinkronizál egymással. Az alkalmazásokba bevitt adatok sem mobil készülékeken, sem a webes alkalmazást futtató PC/MAC számítógépeken nem tárolódnak. Az adatok egy központi felhőben, felhasználónként elkülönítve tárolódnak. A webes és a mobilokon futó alkalmazás is ezzel a felhővel kommunikál működés közben. A szerződés időtartama alatt a Fejlesztő az adott tárhelyet díjmentesen adja bérbe a Felhasználónak. Ezek az adatok a Felhasználó tulajdonában vannak, az adatokkal kizárólag a Felhasználó rendelkezik, azokat a Fejlesztő nem nyitja meg, semmilyen célból nem használja fel, csak és kizárólag a Felhasználó engedélyével és tudtával. A Felhasználó az általa kinyert illetve rögzített adatbázis adatokhoz kérésre FTP- kapcsolaton keresztül hozzáférhet. Terméktámogatás A Szoftverek megvásárlásával, a termékkóddal rendelkező Felhasználó terméktámogatásra jogosult. A terméktámogatás mindenkor az átadott licencek teljes terjedelmére vonatkozik, önálló modulokra, vagy licenszekre nem megbontható. 1. Garancia A Fejlesztő az átadott Szoftverre 6 hónap garanciát vállal. A garancia keretein belül a Fejlesztő a program Felhasználó által jelzett hibáinak bejelentését követően köteles arra 5 munkanapon belül reagálni és javítását köteles megkezdeni. Rendszer működése során esetlegesen felmerülő hibákról a Felhasználó a e- mail címre küldött levélben írásban értesíti a Fejlesztőt. 2. Termékfrissítés A Felhasználó a Szerződés fennállása során folyamatosan jogosult a legfrissebb verziójú Szoftverre. A frissítések a háttérszerverről és az alkalmazás áruházakból automatikusan lezajlanak. A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után elfogadják. Budapest, január 28. Amennyiben a szerződéssel kapcsolatban kérdése van, vagy bármely más okból kapcsolatba kíván lépni az L&D Solutions céggel, kérjük, írjon a következő címre: L&D Solutions Kft.

6 3295 Erk Fő tér 5. E- mail: Honlap:

Az eladó Az eladó minden Termék vonatkozásában a Baby- Med.

Az eladó Az eladó minden Termék vonatkozásában a Baby- Med. Üzletszabályzat (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Baby- Med Professional Company Kft.(székhely: 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 14., létrejöttét

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez C I V I S S O F T Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez Alapvető rendelkezések 1.1. A szerződéses partner a Civissoft

Részletesebben

1.1. A Konzultáció tekintetében szolgáltató az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

1.1. A Konzultáció tekintetében szolgáltató az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. ONLINE MARKETING KONZULTÁCIÓRA JELENTKEZÉS ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Felhasználói szerződés

Felhasználói szerződés Ön a Könyvelői Praktikum használatával elfogadja a jelen szerződésben foglalt felhasználási feltételeket és az azok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket. Könyvelői Praktikum Felhasználói szerződés 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TRENDYVENT Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-959133, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek a Booktrader Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.angolkonyvek.com internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás menete 4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei 5. Ajánlati kötöttség,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TRENDYVENT Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-959133, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Digital-Textil Kft.(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.digital-textil.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alarm Wachter Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alarmwachter.hu weboldalon

Részletesebben

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Digital-Textil Kft.(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bitcomputer.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A http://energetic.auricon.hu weboldal és az Auricon Energetic szoftver kapcsán Hatályos: 2015.07.25.-tól visszavonásig Jelen ÁSZF szerzői jogvédelem alatt áll, másolása

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.09.29. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a Wellnesscentrum.hu Kft. kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.wellnesscentrum.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben