A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke"

Átírás

1 KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete február 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Kamond Önkormányzat Tanácskozóterme Kamond, Kossuth u. 28. Jelen vannak: 1. Asbóth Szabolcs polgármester 2. Smidéliusz Sándor alpolgármester 3. Somogyi Dezső 4. Nagyné Márkus Marianna 5. Nagy László képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Bali Tibor körjegyző A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Asbóth Szabolcs polgármester Köszönti a megjelent képviselőket, és Bali Tibor körjegyzőt. Megállapítja, hogy Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagyné Márkus Marianna és Somogyi Dezső képviselőket. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadja. Napirend megállapítása Asbóth Szabolcs polgármester Minden képviselő előtt ismert, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda évi költségvetéséről február 20-i közös képviselő-testületi ülésen a testületek határozatképtelenség miatt nem született döntés. Így Kamond Község Önkormányzatának évi költségvetéséről a mai napon nem tud dönteni a képviselő-testület. A döntést az iskola költségvetésének elfogadása utánra, egy későbbi ülésnapra halasztják. A napirendet kiegészíti a következőkkel: a képviselő-testület 8. napirendi pontként új napirendként - tárgyalja meg a Közvilágítás korszerűsítése tárgyú szóbeli előterjesztést, majd 9. napirendi pontként a Települési Szennyvízkezelési Program tárgyú szóbeli előterjesztést és 10. napirendi pontként pedig a Mikrohullámú internet bevezetése szóbeli előterjesztést. Ezen napirendi pontok tárgyalása után a meghívóban szereplő 9, 10, napirend, majd 11. napirendi pontként a Vegyes ügyek kerülne megtárgyalásra. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek észrevétele, kérdése. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2 2 Ezután kéri a képviselőket, hogy a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt fogadják el. A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosítása 2. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelet módosítása 3. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályos kívül helyezése 4. Döntés hitelkeret szerződés meghosszabbításáról 5. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése a településen 6. Beszámoló a Startmunka Pályázatról Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységéről 8. Közvilágítás korszerűsítése 9. Települési Szennyvízkezelési Program 10. Mikrohullámú internet bevezetése 11. Vegyes ügyek NAPIREND 1. napirendi pont Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a jegyzőt, tájékoztassa a képviselőket, hogy miért van szükség a rendelet módosítására.

3 3 Bali Tibor körjegyző: A lakásfenntartási támogatás eddig polgármesteri hatáskörben volt. Meg volt határozva egy keretösszeg, ami alatt lévő egy főre jutó jövedelem esetén járt, akinek felette volt, nem járt. Igazából nem volt döntési hatásköre a polgármesterekhez, hiszen akinek a keretösszeg alá esett a jövedelme, annak járt. A törvényi módosítások értelmében a normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került, és megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás. A rendelet további módosítása pedig a temetési segéllyel kapcsolatos, polgármester által javasolt. Az önkormányzat anyagi helyzetét áttekintve módosítást javasolt a temetési segélyekkel kapcsolatosan. Temetési segély eddig írásbeli kérelem nélkül, jövedelmi viszonyoktól függetlenül, automatikusan járt. Javasolja, hogy az önkormányzathoz legyenek a kérelmek írásba benyújtva és az 1 főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetében pedig a 300 %-át. Kérdezi a jegyzőt, hogy van-e akadálya a módosítás elfogadásának. Bali Tibor körjegyző: A módosításnak törvényi akadálya nincsen, így a kiküldött anyagban már a módosítás is szerepel. Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselők rövid átbeszélés után támogatják a módosítást és a rendelet megalkotását. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.23.) sz. rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosításáról. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosításáról rendeletet alkot. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi. 2. napirendi pont: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelet módosítása Felkéri a jegyzőt, hogy az anyag kapcsán mondja el kiegészítését. Bali Tibor körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartás működését szabályozó jogszabályok évtől jelentősen megváltoztak. Emiatt van szükség a rendelet módosítására. A jogszabályok hatályba lépését követően még inkább elkülönítetten kell tervezni az önkormányzatok és költségvetési intézményeik költségvetését. Annak érdekében, hogy egy-egy intézményt leválasszák az önkormányzatoktól, így a szakfeladat rendet változtatták. Az idei évben az iskola, óvoda, kisebbségi önkormányzat költségvetése teljes egészében el fog különülni az önkormányzatok költségvetésétől. Köztudott, hogy a Startmunka Program keretében ez évben a községben konyhakerti növények ültetése lesz. Előfordulhat, hogy némi bevételi is keletkezik. Kérdezi, hogy ebből kifolyólag az önkormányzat tevékenységi körét nem kell-e bővíteni?

4 Bali Tibor körjegyző: A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás szerint, amely szakfeladat keretében belül zajlik a foglalkoztatás, azon szakfeladaton belül kell megoldani. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 4 Megköszöni a tájékoztatást. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet módosítását egy olvasatban, minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.23.) sz. rendelete az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról rendeletet alkot. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi. 3. napirend Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.01.) rendelete hatályon kívül helyezése A jogszabályi változásokból kifolyólag van szükség a helyi rendelet hatályon kívül helyezésére. Az Országgyűlés december 30-i ülésnapján elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvényt, amelynek hatályba lépésével (2011. december 31.) egyidejűleg a törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét, azaz az önkormányzatoknak nincsenek a továbbiakban közjogi eszközei a víziközmű-szolgáltatás árainak megállapítására. Az önkormányzatok díjmegállapító jogosultsága megszűnése miatt a továbbiakban nincs szükség helyi rendeletre. Mindezek figyelembevételével kéri a vízi-közmű szolgáltatási díjakra vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, - minősített többséggel - az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.23.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét megalkotja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi.

5 4. napirend Döntés hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Hitelkeret szerződést néhány éve évben - kötött az önkormányzat. Erre azért van szükség, mert ha az önkormányzat az idei évben beruházást végez, pályázatot nyújt be, akkor esetlegesen meg kell előlegeznie az önkormányzatnak a kivitelezési költségeket, hiszen köztudott, hogy a pályázatok utófinanszírozásúak. A beruházást először végre kell hajtania és majd utólag kapja meg az önkormányzat a ráfordított összeget. A rendezvénytér esetén is így zajlott. Az elszámolás benyújtása után négy hónappal kapta meg az önkormányzat a pénzt. Hárommillió forintot e hitel nélkül nem tudta volna az önkormányzat kifizetni. Biztonsági tartalékként szükség van rá. Lehet, hogy szükség lesz a Startmunka Program finanszírozása esetén is. Előlegben megkapják a dologi kiadás 70 %-át, valamint a munkabér első hónapját. El kell költeni azonban addig nagyjából a 100 %-át, ami kb. 2 millió forintot jelent. A feltételek nem változtak a hitelkeret szerződés vonatkozásában. Kérdezi a képviselőket, hogy ki kíván kérdést feltenni, hozzászólást tenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyetértettek. Ezután Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 8/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete e Ft összegű hitel felvétele érdekében, melyre elsősorban az intézmények finanszírozása érdekében kerül sor, megkeresi a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetet, hogy azzal a fenti öszszegről folyószámla hitelszerződést kössön. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos teendőket hajtsa végre, és a hitelszerződést írja alá. A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a hitel fedezetéül Kamond Község Önkormányzata tulajdonában lévő iskola megnevezésű 201. hrsz.- ú korlátozottan forgalomképes ingatlan jelzáloggal történő megterhelése szolgálhat. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. napirend Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése a településen 5 Az előterjesztést mindenki megkapta. Kihangsúlyozza, hogy ez a tervezet plusz terhet nem ró a lakosságra. Lényegében egy Ft-os un. ebrendészeti hozzájárulást vetnének ki kutyánként, aminek fejében az oltás ingyenes lenne. Ha esetlegesen pénzmaradvány keletkezik, akkor évente egyszer a községbe tudnák hívni a gyepmestert és el tudják vitetni az utcán kóborgó, gazdátlan kutyákat. Vannak azonban kivételek, amelyek esetében nem

6 6 szedhető ebrendészeti hozzájárulás, ennek körét törvény határozza meg. Ingyenes oltás azoknak lesz, akik fizetnek hozzájárulást. Akik valamilyen mentesség miatt nem fizetnek, azok kötelesek kifizetni az oltás költségét. Tehát nem fogják a hozzájárulás fizetők megfizetni azoknak az oltását, akik valamilyen októl kifolyólag mentesülnek, vagy esetleg nem fizettek. Kéri a képviselők véleményét. Nagyné Márkus Marianna képviselő: Ez a lakosságnak plusz terhet nem jelent. Csupán azoknak jelent gondot, akik eddig nem oltattak. Smidéliusz Sándor alpolgármester: Ha valaki nem fizeti ki a Ft-ot és nem is oltatja be a kutyáját, azokkal mit lehet tenni? Bali Tibor körjegyző: Tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy olyan jogszabály, amely mindenki számára kötelező lesz. Ha nem fizet, akkor adók módjára történő behajtás lehetséges. A törvényi változások értelmében szabálysértésként nem tudja az önkormányzat kezelni, hiszen május 31-ig valamennyi szabálysértési szankciót ki kell venni a helyi rendeletekből, ugyanis csak a törvény által meghatározott szabálysértési szankciók maradnak életbe. Javasolja, hogy bocsássák társadalmi vitára az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet. Előzetesen a honlapon megjelentetnék, illetve hirdetőtáblákon helyben, szokásos módon közzétennék véleményezésre a lakosság számára. A képviselők a javaslattal egyetértettek. Az oltás díja kutyánként a tavalyi évben Ft volt és 100 Ft-ot kellett fizetni kilogrammonként a féregtelenítésre. Az állatorvosnak csupán olyan nyilvántartása van, hogy az előző évben kik oltattak. A rendelettel a nyilvántartás is megtörténne, és tisztább kép alakulna ki arról, hogy valóban hány kutya van a faluban és kinek tulajdonában. A képviselők rövid átbeszélés után a háznál történő oltás mellett és társadalmi vitára bocsátás mellett döntöttek. 6. napirendi pont: Beszámoló a Startmunka pályázatról A beszámolót minden képviselő kézhez kapta. Az anyag kapcsán kiegészítést nem kíván tenni. Beszélni kell azonban arról, hogy a gépeket valahol tárolni szükséges. Tároló helyiségre 20 m2 alapterületű, tégla hátfallal és fa oldalfallal rendelkező épület építését javasolja. Kérdezi a jegyzőt, hogy az épület felépítése építésengedély köteles-e. Bali Tibor körjegyző ígéretet tesz arra, hogy utánanéz annak, hogy szükséges-e építési engedély a tároló felépítéséhez. A Startmunka Program keretében 21 fő foglalkoztatása zajlik napi 8 órában. A lakásfenntartási támogatáshoz szükséges feltételek is változtak, bővült a támogatottak köre. Bízik abban, hogy az önkormányzatnak ez által nem kell nagyobb összeget segélyezésre fordítania. A munkákat heti szinten ellenőrizni fogják. A feladatokat becsülettel el kell végezni, különben vissza kell fizetni a támogatás összegét. Az önkormányzat ezt nem fogja tudni megtenni. Véleménye szerint a munkanormákat úgy határozták meg, hogy azok teljesíthetőek, így nem lehet gond.

7 Kérdezi, hogy ki kíván kérdést feltenni, véleményt mondani. Farkas Károlyné elnök: A 47 ezer forintos összeg már végleges? A bérezés összegét az állam biztosítja. Az önkormányzatnak nincsen beleszólása a bérekbe. Heti bérfizetés van péntekenként, munkaidő után. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mezőgazdasági munkában dolgozók névsora leközlésre került, de még várni kell. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámolóról a képviselő-testületnek szavazni nem szükséges. 7. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységéről A beszámolót minden képviselő megkapta. Kérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdezni, véleményt mondani. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A beszámolóról a képviselő-testületnek szavazni nem szükséges napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítése Minden képviselő előtt ismert, hogy a költségek csökkentése érdekében néhány hónappal ezelőtt a község közvilágításának korszerűsítése céljából felvették a kapcsolatot az Elmib Tiszta Energia Energiaszolgáltató Hálózati Kft-vel. Előzetes tájékoztatásuk szerint várhatóan kb. 47 %-os költségmegtakarítás érhető el. A korszerűsítés bővítést is jelentene 8 oszlop kihelyezésével a szociális otthon felé. A tervek szerint a beruházás elvégzése után 5-6 évig ugyanannyi díjat kellene fizetni, mint most, tehát az előre rögzített összegek miatt pontosan tervezhetőek az éves kifizetések. Majd a futamidő elteltével jelentkezne a kedvezmény, ami kb. 1 millió forint nagyságrendű. Tehát az önkormányzat a teljes beruházást az elért megtakarításból tudja finanszírozni. Megjegyzi, hogy a jelenlegi szolgáltatóval ellentétben egy hibabejelentésre is kijönnek megvizsgálni a problémát és elvégzik a javítást. Első körben - amennyiben a képviselő-testület egyetért az E-ON-al kötött szerződést szeptember 1-jétől fel kellene mondani, majd felkérni az Elmib Kft-t az új rendszer kiépítésére nyújtson be árajánlatot. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, mivel a képviselők az ülést megelőző napon már átbeszélték e témát. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadják és meghozzák az alábbi határozatot:

8 9/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy Kamond községben közvilágítás korszerűsítést és bővítést hajt végre.. Felkéri az Elmib Tiszta Energia Energiaszolgáltató Hálózati Kft.-t, hogy az új rendszer kiépítésére vonatkozóan nyújtson be árajánlatot. Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi szolgáltatóval, az E- ON Energiaszolgáltató Kft-vel szeptember 1-től a szerződést mondja fel. Felelős: polgármester Határidő: február napirendi pont: Települési Szennyvízkezelési Program 8 Tájékoztatja a képviselőket, hogy megbeszélésen vett részt az elmúlt időszakban Apácatornán végzett szennyvízelhelyezési beruházással kapcsolatosan. Mindenki előtt ismert, hogy Apácatornán a közelmúltban szennyvízberuházás történt, ami Kamondon is szükséges, ugyanis évtől un. talajterhelési díjat vethetnek ki azon településekre, ahol nem történik meg a szennyvízberuházás, illetve, ahol nem történik havonta szennyvíz elszállítás. A beruházás óriási költségeket ró a lakosságra. Települési szennyvízkezelési programot kell készíteni. Jelenleg három cégtől kért árajánlatot, amelyeket várja. Az árajánlatok beérkezése után lehet foglalkozni a témával. A lakosság körében fórumot kell tartani, ahol tájékoztatást kell adni a felmerülő költségekről, az esetlegesen előtakarékosságról stb. Őszre lehetne döntést hozni, hiszen még legalább 2 év, míg a beruházás elkészül. Kamondon 130 háztartás van. Ha a háztartások közül csupán 80-an kívánnak részt venni a programban, akkor annyival indulnak. A pályázathoz a lakosság %-ának beleegyezése és belépése szükséges. Nyertes pályázat esetén a tervezés költségeit is el lehet számolni. A beruházás költségeinek 90 %-át az állami fizeti és 10 % a lakossági önrész, amelyet biztosítani kell. A 10 %-os önrészre kellene előtakarékosságot kötni. Rövid átbeszélés után Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 10/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy Kamond községben a szennyvízelvezetés, szennyvízelhelyezés megoldása érdekében un. Szennyvízkezelési Programot készít. Felkéri a polgármestert, hogy a beruházásra vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, ami alapján a képviselő-testület a későbbiekben dönt.

9 9 Felelős: Határidő: polgármester árajánlatok bekérésére: február napirendi pont: Mikrohullámú internet bevezetése A lakosság és az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében lehetőségként un. mikrohullámú internet bevezetését kezdeményezi. Az internetvonal biztosítása érdekében a Bakonykarszt víztoronyt lehetne használni. Az önkormányzatnál az ADSL internet helyett lenne ez a lehetőség, amely a jelenlegi költségek felét jelentené. A 10 MB internet jelenleg Ft összegű kiadást jelent, viszont a mikrohullámú internet bevezetése csupán havi Ft-os költséget jelentene. Ami még pozitívum, hogy a lakosság részére is elérhető lenne. Legkorábban erről április hónapban kell döntést hozni. Egyelőre tájékozódás fázisban van. 11. napirendi pont: Kamond, Szabadság u. 18. sz. alatti ingatlan bérleti jog megszüntetése A Szabadság u. 18. alatt lévő ingatlant jelenleg Ferenczi László kamondi lakos bérli, aki a területet birkák legeltetésére használja. A Startmunka Program keretében zajló mezőgazdasági munkákhoz azonban szüksége lenne az önkormányzatnak erre a területre, így kéri, hogy március 1-jétől az önkormányzat vegye vissza használatba a területet és a bérleti szerződést mondja fel. A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal egyetértettek és meghozták alábbi határozatukat: 11/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kamond, Szabadság u. 18. sz. alatti területre vonatkozó bérleti szerződést ezúton felmondja és használatra Kamond Község Önkormányzata viszszaveszi. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a jelenlegi bérlőt tájékoztassa. Felelős: Határidő: polgármester szerződés felmondására: március napirendi pont: Kamond 70 hrsz-ú földterület bérbeadása A képviselő-testület az előző napirend kapcsán döntött a Szabadság u. 18. sz. alatti földterület bérleti szerződésének felmondásáról.

10 E döntésre figyelemmel Ferenczi László kamondi lakos bérbe kívánja venni a Kamond 70 hrsz-ú akácos területet. Kéri a képviselő-testület támogatását. Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett kaszálásra a kistemető melletti területre, a víztorony melletti területre, valamint a focipálya területére. A képviselő-testület a 70 hrsz-ú földterület bérbeadásán kívül a többi kérelemmel nem értett egyet és 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 12/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Kamond, 70 hrsz-ú földterületet március 1. napjával ellenszolgáltatás nélkül, ingyenes használatra, állatok legeltetésének céljából bérbe adja Ferenczi László (szül: Tiszakerecseny, , anyja neve: Horváth Irma) Kamond, Szabadság u. 28. sz. alatti lakosnak. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. Felelős: Határidő: 13. napirendi pont: Vegyes ügyek polgármester szerződés megkötése: március 1. A közös testületi ülésen szó esett arról, hogy valamiféle védelmet kellene biztosítani a bérek kifizetésekor. Kéri a képviselőket, hogy beszéljenek róla és oldják meg a felügyeletet. A kiskamondi tejcsarnok épülete mára balesetveszélyessé vált. Ez ügyben a későbbiekben beszélni kell, hisz az önkormányzat nem kéri vissza és az épület ilyen állapotban nem maradhat. Szó esett arról, hogy új un. üdvözlő táblát helyeznének ki. Tájékoztatja a testületet, hogy a két tábla beszerzési ára 130 e Ft lenne. Az összeget a képviselők soknak találják, így egyelőre nem kerül cserére. Úgy gondolja, hogy az idei évben megrendezésre kerülő évfordulós kiállításra néhány tárgyat kellene a múzeumtól kérni. Ígéretet tesz arra, hogy felveszi a kapcsolatot a múzeummal. Kéri a jegyzőt, hogy az EU élelmiszer csomag pályázatnak szíveskedjen utánanézni, ugyanis Kamond község az előző éviekhez hasonlóan az idén is pályázatot szeretne benyújtani. A községben egyre több a kutyákkal kapcsolatos lakossági bejelentés. Sok a kóborló kutya, akik nekimennek a bicikliseknek, mozgássérülteknek, postásnak. Véleménye szerint szigorúbb fellépésre lenne szükség. Bali Tibor körjegyző kéri, hogy adjanak részletes bejelentést az adott esetekben. 10

11 Nagyné Márkus Marianna képviselő megjegyzi, hogy Celldömölkön azonnal büntetnek. Valóban tenni kell az ügyben valamit, mert már félnek az emberek végigsétálni az utcákon. Egyre több a kóborló kutya. A szociális otthon mentálhigiénés csoportja szeretné használatra kérni a kultúrház termét nőnapi műsor céljából. A képviselők egyetértettek. Az idei évben az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve Nyugdíjas Napot nem tud tartani, illetve utalványt sem tud adni a faluban élők nyugdíjasok részére. Ötletként felveti, hogy esetleg Iszkáz községgel közösen szervezzenek kirándulást. A képviselők egyetértettek abban, hogy amennyiben megfelelő számú jelentkező lesz a kirándulásra, úgy természetesen támogatják. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, majd Asbóth Szabolcs polgármester megköszönte a képviselőknek a megjelenést és a nyilvános ülést órakor bezárja. Asbóth Szabolcs Bali Tibor polgármester körjegyző 11 K.m.f. Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagyné Márkus Marianna Somogyi Dezső képviselő képviselő

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete március 1-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete március 1-én órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. március 1-én 18.00

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. november 24-én

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-3/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedden) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137-2/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 19-án 17.00

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 129-2/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben