A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke"

Átírás

1 KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete február 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Kamond Önkormányzat Tanácskozóterme Kamond, Kossuth u. 28. Jelen vannak: 1. Asbóth Szabolcs polgármester 2. Smidéliusz Sándor alpolgármester 3. Somogyi Dezső 4. Nagyné Márkus Marianna 5. Nagy László képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Bali Tibor körjegyző A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Asbóth Szabolcs polgármester Köszönti a megjelent képviselőket, és Bali Tibor körjegyzőt. Megállapítja, hogy Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagyné Márkus Marianna és Somogyi Dezső képviselőket. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadja. Napirend megállapítása Asbóth Szabolcs polgármester Minden képviselő előtt ismert, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda évi költségvetéséről február 20-i közös képviselő-testületi ülésen a testületek határozatképtelenség miatt nem született döntés. Így Kamond Község Önkormányzatának évi költségvetéséről a mai napon nem tud dönteni a képviselő-testület. A döntést az iskola költségvetésének elfogadása utánra, egy későbbi ülésnapra halasztják. A napirendet kiegészíti a következőkkel: a képviselő-testület 8. napirendi pontként új napirendként - tárgyalja meg a Közvilágítás korszerűsítése tárgyú szóbeli előterjesztést, majd 9. napirendi pontként a Települési Szennyvízkezelési Program tárgyú szóbeli előterjesztést és 10. napirendi pontként pedig a Mikrohullámú internet bevezetése szóbeli előterjesztést. Ezen napirendi pontok tárgyalása után a meghívóban szereplő 9, 10, napirend, majd 11. napirendi pontként a Vegyes ügyek kerülne megtárgyalásra. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek észrevétele, kérdése. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2 2 Ezután kéri a képviselőket, hogy a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt fogadják el. A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosítása 2. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelet módosítása 3. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályos kívül helyezése 4. Döntés hitelkeret szerződés meghosszabbításáról 5. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése a településen 6. Beszámoló a Startmunka Pályázatról Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységéről 8. Közvilágítás korszerűsítése 9. Települési Szennyvízkezelési Program 10. Mikrohullámú internet bevezetése 11. Vegyes ügyek NAPIREND 1. napirendi pont Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a jegyzőt, tájékoztassa a képviselőket, hogy miért van szükség a rendelet módosítására.

3 3 Bali Tibor körjegyző: A lakásfenntartási támogatás eddig polgármesteri hatáskörben volt. Meg volt határozva egy keretösszeg, ami alatt lévő egy főre jutó jövedelem esetén járt, akinek felette volt, nem járt. Igazából nem volt döntési hatásköre a polgármesterekhez, hiszen akinek a keretösszeg alá esett a jövedelme, annak járt. A törvényi módosítások értelmében a normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került, és megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás. A rendelet további módosítása pedig a temetési segéllyel kapcsolatos, polgármester által javasolt. Az önkormányzat anyagi helyzetét áttekintve módosítást javasolt a temetési segélyekkel kapcsolatosan. Temetési segély eddig írásbeli kérelem nélkül, jövedelmi viszonyoktól függetlenül, automatikusan járt. Javasolja, hogy az önkormányzathoz legyenek a kérelmek írásba benyújtva és az 1 főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetében pedig a 300 %-át. Kérdezi a jegyzőt, hogy van-e akadálya a módosítás elfogadásának. Bali Tibor körjegyző: A módosításnak törvényi akadálya nincsen, így a kiküldött anyagban már a módosítás is szerepel. Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselők rövid átbeszélés után támogatják a módosítást és a rendelet megalkotását. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.23.) sz. rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosításáról. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) sz. rendelet módosításáról rendeletet alkot. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi. 2. napirendi pont: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelet módosítása Felkéri a jegyzőt, hogy az anyag kapcsán mondja el kiegészítését. Bali Tibor körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartás működését szabályozó jogszabályok évtől jelentősen megváltoztak. Emiatt van szükség a rendelet módosítására. A jogszabályok hatályba lépését követően még inkább elkülönítetten kell tervezni az önkormányzatok és költségvetési intézményeik költségvetését. Annak érdekében, hogy egy-egy intézményt leválasszák az önkormányzatoktól, így a szakfeladat rendet változtatták. Az idei évben az iskola, óvoda, kisebbségi önkormányzat költségvetése teljes egészében el fog különülni az önkormányzatok költségvetésétől. Köztudott, hogy a Startmunka Program keretében ez évben a községben konyhakerti növények ültetése lesz. Előfordulhat, hogy némi bevételi is keletkezik. Kérdezi, hogy ebből kifolyólag az önkormányzat tevékenységi körét nem kell-e bővíteni?

4 Bali Tibor körjegyző: A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás szerint, amely szakfeladat keretében belül zajlik a foglalkoztatás, azon szakfeladaton belül kell megoldani. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 4 Megköszöni a tájékoztatást. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet módosítását egy olvasatban, minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.23.) sz. rendelete az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról rendeletet alkot. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi. 3. napirend Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.01.) rendelete hatályon kívül helyezése A jogszabályi változásokból kifolyólag van szükség a helyi rendelet hatályon kívül helyezésére. Az Országgyűlés december 30-i ülésnapján elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvényt, amelynek hatályba lépésével (2011. december 31.) egyidejűleg a törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét, azaz az önkormányzatoknak nincsenek a továbbiakban közjogi eszközei a víziközmű-szolgáltatás árainak megállapítására. Az önkormányzatok díjmegállapító jogosultsága megszűnése miatt a továbbiakban nincs szükség helyi rendeletre. Mindezek figyelembevételével kéri a vízi-közmű szolgáltatási díjakra vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, - minősített többséggel - az alábbi rendeletet alkotja: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.23.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 10/2008. (XII.15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét megalkotja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi.

5 4. napirend Döntés hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Hitelkeret szerződést néhány éve évben - kötött az önkormányzat. Erre azért van szükség, mert ha az önkormányzat az idei évben beruházást végez, pályázatot nyújt be, akkor esetlegesen meg kell előlegeznie az önkormányzatnak a kivitelezési költségeket, hiszen köztudott, hogy a pályázatok utófinanszírozásúak. A beruházást először végre kell hajtania és majd utólag kapja meg az önkormányzat a ráfordított összeget. A rendezvénytér esetén is így zajlott. Az elszámolás benyújtása után négy hónappal kapta meg az önkormányzat a pénzt. Hárommillió forintot e hitel nélkül nem tudta volna az önkormányzat kifizetni. Biztonsági tartalékként szükség van rá. Lehet, hogy szükség lesz a Startmunka Program finanszírozása esetén is. Előlegben megkapják a dologi kiadás 70 %-át, valamint a munkabér első hónapját. El kell költeni azonban addig nagyjából a 100 %-át, ami kb. 2 millió forintot jelent. A feltételek nem változtak a hitelkeret szerződés vonatkozásában. Kérdezi a képviselőket, hogy ki kíván kérdést feltenni, hozzászólást tenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyetértettek. Ezután Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 8/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete e Ft összegű hitel felvétele érdekében, melyre elsősorban az intézmények finanszírozása érdekében kerül sor, megkeresi a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetet, hogy azzal a fenti öszszegről folyószámla hitelszerződést kössön. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos teendőket hajtsa végre, és a hitelszerződést írja alá. A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a hitel fedezetéül Kamond Község Önkormányzata tulajdonában lévő iskola megnevezésű 201. hrsz.- ú korlátozottan forgalomképes ingatlan jelzáloggal történő megterhelése szolgálhat. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. napirend Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése a településen 5 Az előterjesztést mindenki megkapta. Kihangsúlyozza, hogy ez a tervezet plusz terhet nem ró a lakosságra. Lényegében egy Ft-os un. ebrendészeti hozzájárulást vetnének ki kutyánként, aminek fejében az oltás ingyenes lenne. Ha esetlegesen pénzmaradvány keletkezik, akkor évente egyszer a községbe tudnák hívni a gyepmestert és el tudják vitetni az utcán kóborgó, gazdátlan kutyákat. Vannak azonban kivételek, amelyek esetében nem

6 6 szedhető ebrendészeti hozzájárulás, ennek körét törvény határozza meg. Ingyenes oltás azoknak lesz, akik fizetnek hozzájárulást. Akik valamilyen mentesség miatt nem fizetnek, azok kötelesek kifizetni az oltás költségét. Tehát nem fogják a hozzájárulás fizetők megfizetni azoknak az oltását, akik valamilyen októl kifolyólag mentesülnek, vagy esetleg nem fizettek. Kéri a képviselők véleményét. Nagyné Márkus Marianna képviselő: Ez a lakosságnak plusz terhet nem jelent. Csupán azoknak jelent gondot, akik eddig nem oltattak. Smidéliusz Sándor alpolgármester: Ha valaki nem fizeti ki a Ft-ot és nem is oltatja be a kutyáját, azokkal mit lehet tenni? Bali Tibor körjegyző: Tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy olyan jogszabály, amely mindenki számára kötelező lesz. Ha nem fizet, akkor adók módjára történő behajtás lehetséges. A törvényi változások értelmében szabálysértésként nem tudja az önkormányzat kezelni, hiszen május 31-ig valamennyi szabálysértési szankciót ki kell venni a helyi rendeletekből, ugyanis csak a törvény által meghatározott szabálysértési szankciók maradnak életbe. Javasolja, hogy bocsássák társadalmi vitára az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet. Előzetesen a honlapon megjelentetnék, illetve hirdetőtáblákon helyben, szokásos módon közzétennék véleményezésre a lakosság számára. A képviselők a javaslattal egyetértettek. Az oltás díja kutyánként a tavalyi évben Ft volt és 100 Ft-ot kellett fizetni kilogrammonként a féregtelenítésre. Az állatorvosnak csupán olyan nyilvántartása van, hogy az előző évben kik oltattak. A rendelettel a nyilvántartás is megtörténne, és tisztább kép alakulna ki arról, hogy valóban hány kutya van a faluban és kinek tulajdonában. A képviselők rövid átbeszélés után a háznál történő oltás mellett és társadalmi vitára bocsátás mellett döntöttek. 6. napirendi pont: Beszámoló a Startmunka pályázatról A beszámolót minden képviselő kézhez kapta. Az anyag kapcsán kiegészítést nem kíván tenni. Beszélni kell azonban arról, hogy a gépeket valahol tárolni szükséges. Tároló helyiségre 20 m2 alapterületű, tégla hátfallal és fa oldalfallal rendelkező épület építését javasolja. Kérdezi a jegyzőt, hogy az épület felépítése építésengedély köteles-e. Bali Tibor körjegyző ígéretet tesz arra, hogy utánanéz annak, hogy szükséges-e építési engedély a tároló felépítéséhez. A Startmunka Program keretében 21 fő foglalkoztatása zajlik napi 8 órában. A lakásfenntartási támogatáshoz szükséges feltételek is változtak, bővült a támogatottak köre. Bízik abban, hogy az önkormányzatnak ez által nem kell nagyobb összeget segélyezésre fordítania. A munkákat heti szinten ellenőrizni fogják. A feladatokat becsülettel el kell végezni, különben vissza kell fizetni a támogatás összegét. Az önkormányzat ezt nem fogja tudni megtenni. Véleménye szerint a munkanormákat úgy határozták meg, hogy azok teljesíthetőek, így nem lehet gond.

7 Kérdezi, hogy ki kíván kérdést feltenni, véleményt mondani. Farkas Károlyné elnök: A 47 ezer forintos összeg már végleges? A bérezés összegét az állam biztosítja. Az önkormányzatnak nincsen beleszólása a bérekbe. Heti bérfizetés van péntekenként, munkaidő után. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mezőgazdasági munkában dolgozók névsora leközlésre került, de még várni kell. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beszámolóról a képviselő-testületnek szavazni nem szükséges. 7. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységéről A beszámolót minden képviselő megkapta. Kérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdezni, véleményt mondani. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A beszámolóról a képviselő-testületnek szavazni nem szükséges napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítése Minden képviselő előtt ismert, hogy a költségek csökkentése érdekében néhány hónappal ezelőtt a község közvilágításának korszerűsítése céljából felvették a kapcsolatot az Elmib Tiszta Energia Energiaszolgáltató Hálózati Kft-vel. Előzetes tájékoztatásuk szerint várhatóan kb. 47 %-os költségmegtakarítás érhető el. A korszerűsítés bővítést is jelentene 8 oszlop kihelyezésével a szociális otthon felé. A tervek szerint a beruházás elvégzése után 5-6 évig ugyanannyi díjat kellene fizetni, mint most, tehát az előre rögzített összegek miatt pontosan tervezhetőek az éves kifizetések. Majd a futamidő elteltével jelentkezne a kedvezmény, ami kb. 1 millió forint nagyságrendű. Tehát az önkormányzat a teljes beruházást az elért megtakarításból tudja finanszírozni. Megjegyzi, hogy a jelenlegi szolgáltatóval ellentétben egy hibabejelentésre is kijönnek megvizsgálni a problémát és elvégzik a javítást. Első körben - amennyiben a képviselő-testület egyetért az E-ON-al kötött szerződést szeptember 1-jétől fel kellene mondani, majd felkérni az Elmib Kft-t az új rendszer kiépítésére nyújtson be árajánlatot. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, mivel a képviselők az ülést megelőző napon már átbeszélték e témát. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadják és meghozzák az alábbi határozatot:

8 9/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy Kamond községben közvilágítás korszerűsítést és bővítést hajt végre.. Felkéri az Elmib Tiszta Energia Energiaszolgáltató Hálózati Kft.-t, hogy az új rendszer kiépítésére vonatkozóan nyújtson be árajánlatot. Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi szolgáltatóval, az E- ON Energiaszolgáltató Kft-vel szeptember 1-től a szerződést mondja fel. Felelős: polgármester Határidő: február napirendi pont: Települési Szennyvízkezelési Program 8 Tájékoztatja a képviselőket, hogy megbeszélésen vett részt az elmúlt időszakban Apácatornán végzett szennyvízelhelyezési beruházással kapcsolatosan. Mindenki előtt ismert, hogy Apácatornán a közelmúltban szennyvízberuházás történt, ami Kamondon is szükséges, ugyanis évtől un. talajterhelési díjat vethetnek ki azon településekre, ahol nem történik meg a szennyvízberuházás, illetve, ahol nem történik havonta szennyvíz elszállítás. A beruházás óriási költségeket ró a lakosságra. Települési szennyvízkezelési programot kell készíteni. Jelenleg három cégtől kért árajánlatot, amelyeket várja. Az árajánlatok beérkezése után lehet foglalkozni a témával. A lakosság körében fórumot kell tartani, ahol tájékoztatást kell adni a felmerülő költségekről, az esetlegesen előtakarékosságról stb. Őszre lehetne döntést hozni, hiszen még legalább 2 év, míg a beruházás elkészül. Kamondon 130 háztartás van. Ha a háztartások közül csupán 80-an kívánnak részt venni a programban, akkor annyival indulnak. A pályázathoz a lakosság %-ának beleegyezése és belépése szükséges. Nyertes pályázat esetén a tervezés költségeit is el lehet számolni. A beruházás költségeinek 90 %-át az állami fizeti és 10 % a lakossági önrész, amelyet biztosítani kell. A 10 %-os önrészre kellene előtakarékosságot kötni. Rövid átbeszélés után Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 10/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy Kamond községben a szennyvízelvezetés, szennyvízelhelyezés megoldása érdekében un. Szennyvízkezelési Programot készít. Felkéri a polgármestert, hogy a beruházásra vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, ami alapján a képviselő-testület a későbbiekben dönt.

9 9 Felelős: Határidő: polgármester árajánlatok bekérésére: február napirendi pont: Mikrohullámú internet bevezetése A lakosság és az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében lehetőségként un. mikrohullámú internet bevezetését kezdeményezi. Az internetvonal biztosítása érdekében a Bakonykarszt víztoronyt lehetne használni. Az önkormányzatnál az ADSL internet helyett lenne ez a lehetőség, amely a jelenlegi költségek felét jelentené. A 10 MB internet jelenleg Ft összegű kiadást jelent, viszont a mikrohullámú internet bevezetése csupán havi Ft-os költséget jelentene. Ami még pozitívum, hogy a lakosság részére is elérhető lenne. Legkorábban erről április hónapban kell döntést hozni. Egyelőre tájékozódás fázisban van. 11. napirendi pont: Kamond, Szabadság u. 18. sz. alatti ingatlan bérleti jog megszüntetése A Szabadság u. 18. alatt lévő ingatlant jelenleg Ferenczi László kamondi lakos bérli, aki a területet birkák legeltetésére használja. A Startmunka Program keretében zajló mezőgazdasági munkákhoz azonban szüksége lenne az önkormányzatnak erre a területre, így kéri, hogy március 1-jétől az önkormányzat vegye vissza használatba a területet és a bérleti szerződést mondja fel. A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal egyetértettek és meghozták alábbi határozatukat: 11/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kamond, Szabadság u. 18. sz. alatti területre vonatkozó bérleti szerződést ezúton felmondja és használatra Kamond Község Önkormányzata viszszaveszi. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a jelenlegi bérlőt tájékoztassa. Felelős: Határidő: polgármester szerződés felmondására: március napirendi pont: Kamond 70 hrsz-ú földterület bérbeadása A képviselő-testület az előző napirend kapcsán döntött a Szabadság u. 18. sz. alatti földterület bérleti szerződésének felmondásáról.

10 E döntésre figyelemmel Ferenczi László kamondi lakos bérbe kívánja venni a Kamond 70 hrsz-ú akácos területet. Kéri a képviselő-testület támogatását. Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett kaszálásra a kistemető melletti területre, a víztorony melletti területre, valamint a focipálya területére. A képviselő-testület a 70 hrsz-ú földterület bérbeadásán kívül a többi kérelemmel nem értett egyet és 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 12/2012. (02.22.) határozat Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Kamond, 70 hrsz-ú földterületet március 1. napjával ellenszolgáltatás nélkül, ingyenes használatra, állatok legeltetésének céljából bérbe adja Ferenczi László (szül: Tiszakerecseny, , anyja neve: Horváth Irma) Kamond, Szabadság u. 28. sz. alatti lakosnak. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. Felelős: Határidő: 13. napirendi pont: Vegyes ügyek polgármester szerződés megkötése: március 1. A közös testületi ülésen szó esett arról, hogy valamiféle védelmet kellene biztosítani a bérek kifizetésekor. Kéri a képviselőket, hogy beszéljenek róla és oldják meg a felügyeletet. A kiskamondi tejcsarnok épülete mára balesetveszélyessé vált. Ez ügyben a későbbiekben beszélni kell, hisz az önkormányzat nem kéri vissza és az épület ilyen állapotban nem maradhat. Szó esett arról, hogy új un. üdvözlő táblát helyeznének ki. Tájékoztatja a testületet, hogy a két tábla beszerzési ára 130 e Ft lenne. Az összeget a képviselők soknak találják, így egyelőre nem kerül cserére. Úgy gondolja, hogy az idei évben megrendezésre kerülő évfordulós kiállításra néhány tárgyat kellene a múzeumtól kérni. Ígéretet tesz arra, hogy felveszi a kapcsolatot a múzeummal. Kéri a jegyzőt, hogy az EU élelmiszer csomag pályázatnak szíveskedjen utánanézni, ugyanis Kamond község az előző éviekhez hasonlóan az idén is pályázatot szeretne benyújtani. A községben egyre több a kutyákkal kapcsolatos lakossági bejelentés. Sok a kóborló kutya, akik nekimennek a bicikliseknek, mozgássérülteknek, postásnak. Véleménye szerint szigorúbb fellépésre lenne szükség. Bali Tibor körjegyző kéri, hogy adjanak részletes bejelentést az adott esetekben. 10

11 Nagyné Márkus Marianna képviselő megjegyzi, hogy Celldömölkön azonnal büntetnek. Valóban tenni kell az ügyben valamit, mert már félnek az emberek végigsétálni az utcákon. Egyre több a kóborló kutya. A szociális otthon mentálhigiénés csoportja szeretné használatra kérni a kultúrház termét nőnapi műsor céljából. A képviselők egyetértettek. Az idei évben az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve Nyugdíjas Napot nem tud tartani, illetve utalványt sem tud adni a faluban élők nyugdíjasok részére. Ötletként felveti, hogy esetleg Iszkáz községgel közösen szervezzenek kirándulást. A képviselők egyetértettek abban, hogy amennyiben megfelelő számú jelentkező lesz a kirándulásra, úgy természetesen támogatják. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, majd Asbóth Szabolcs polgármester megköszönte a képviselőknek a megjelenést és a nyilvános ülést órakor bezárja. Asbóth Szabolcs Bali Tibor polgármester körjegyző 11 K.m.f. Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagyné Márkus Marianna Somogyi Dezső képviselő képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Jegyzőkönyv 2013. január 28. napján 17.00 órakor kezdődő rendes, nyílt testületi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-17 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben