ÉRTESÍTŐ 2016/3. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2016/3. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2016/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 7/2016. (I. 27. MÁV-START Ért. 3.) sz. díjszabási rendelkezés a vasutasok nemzetközi vasúti magánutazásához igénybe vehető menetkedvezményi okmányok igényléséről és használatáról... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 7/2016. (I. 27. MÁV-START Ért. 3.) sz. díjszabási rendelkezés a vasutasok nemzetközi vasúti magánutazásához igénybe vehető menetkedvezményi okmányok igényléséről és használatáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV mint FIP tagvasút által a magáncélú utazásokhoz február 1-jétől alkalmazott új típusú, elektronikus kiadású FIP szelvények igénylésével és azok nemzetközi utazásra történő felhasználásával kapcsolatos feladatok szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi igényjogosultra, akit a FIP szabályzat szerint magáncélú utazásra nemzetközi utazási kedvezmény illet meg (1. és 2. sz. melléklet), illetve azokra a szervezetekre, akik a jelen utasításban ismertetett feladatok végzésére az 1. számú mellékletben felsorolt társaságokkal szerződéses viszonyban állnak. A szolgálati célú és az egyéb FIP utazási kedvezmények igénybevételéhez kapcsolódó utazásokat külön rendelkezés szabályozza. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. értékesítési vezérigazgató-helyettese a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA FIP: Vasutasok Nemzetközi Menetkedvezményi Egyesülete FIP okmányok: vasutasok nemzetközi jegyfüzete (Jegyfüzet), FIP szelvény, FIP elektronikus úton kiállított szelvény, nemzetközi kedvezményes árú jegy váltására jogosító igazolvány vasúti személyzet részére (FIP igazolvány) FIP igazolvány: nemzetközi kedvezményes árú jegy váltására szóló igazolvány, vasúti személyzet részére 2/15 oldal Jegyfüzet: vasutasok nemzetközi jegyfüzete (borítóba fűzött FIP szelvények) FIP szabadjegy: FIP szelvény, FIP elektronikus szelvény FIP szelvény: az adott szolgáltató teljes hálózatán díjmentes magánutazást biztosító okmány, a jegyfüzet része, ellenőrző számmal ellátva FIP elektronikus szelvény: az adott szolgáltató teljes hálózatán díjmentes magánutazást biztosító okmány, borító és ellenőrző szám nélkül Szállító: FIP tagsággal rendelkező közlekedési társaság Munkáltató képviselője: jelen utasításban a MÁV-START Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltató szervezete MÁV-START MK: MÁV-START Zrt. menetkedvezményi szakterület (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) Kedvezményre jogosult: az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott személy (továbbiakban jogosult) 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Kedvezmény mértéke A menetkedvezményi okmány fajtájától függően: a.) 100 % kedvezmény (szállítókkal kötött megállapodás alapján): - FIP szelvény, - FIP elektronikus szelvény b.) 50% kedvezmény (FIP tagok által nyújtott legcsekélyebb mérték): - FIP igazolvány alapján váltható menetjegy Az egyes szállítók által biztosított kedvezmény mértéket a 3. számú melléklet tartalmazza Kocsiosztály jogosultság Az 1. osztályú FIP menetkedvezményre csak az a munkavállaló jogosult, aki belföldön első kocsiosztályra érvényes vasúti utazási igazolvánnyal és FIP kedvezményre jogosult társaságnál folyamatos 20 év munkaviszonnyal rendelkezik. Nyugdíjasként olyan kocsiosztályra jogosult, amilyen a nyugdíjazást közvetlenül megelőzően megillette.

3 4.2. FIP okmányok igénylése és kiszolgáltatása A jogosult az Igénylőlap külföldi utazási kedvezményre (továbbiakban: Igénylőlap) nyomtatványon (5. sz. melléklet) igényelhet FIP okmányt díjfizetés mellett. A nemzetközi menetkedvezményi okmányokért fizetendő térítési díjakat a Vasúti Menetdíjtáblázatok Belföld I. Kötet tartalmazza. A díjak a MÁV-START Zrt. gépesített személypénztáraiban fizethetők be Ha a MÁV-START MK a FIP okmányt már kiállította, akkor az a jogosult részére kiadásra kerül, a térítési díj nem igényelhető vissza Az Igénylőlapot jogosultanként kell kiállítani. Egy igénylőlapon max. 10 szállító hálózatára igényelhető FIP szabadjegy. A FIP igazolványt és a FIP szabadjegyet külön Igénylőlapon kell szerepeltetni Munkavállalók esetén a kitöltött Igénylőlapokat a befizetést igazoló pénztári bizonylat(ok) egyidejű csatolása mellett a Munkáltató képviselőjével záradékoltatni kell. A záradékolás legkorábbi időpontja az Igénylőlapon feltüntetett indulási dátumot megelőző 3 hónap Nyugdíjasok esetén a kitöltött Igénylőlapo(ka)t a befizetést igazoló pénztári bizonylat(ok) egyidejű csatolása mellett a MÁV-START MK kijelölt munkavállalója záradékolja FIP okmányok kiállításának ügyintézési határideje 30 nap. A határidő kezdete az a nap, amikor az Igénylőlapot a MÁV START MK részére kézbesítették. Tárgyévre vonatkozó igény beérkezésének legkésőbbi időpontja november Nemzetközi utazási okmányok használatának szabályai, FIP okmányok érvényessége A MÁV-START február 1-jétől a FIP tag közlekedési társaságok hálózataira FIP elektronikus szelvényt állít ki. Az új szelvény jellemzőit és a rajta szereplő adatokat a 6. számú melléklet mutatja be. A MÁV-START által kiállított FIP igazolvány mintája a 7. számú mellékletben található A FIP szabadjegy 3 hónapig érvényes, a rajta feltüntetett érvényességi időn belül. 3/15 oldal Az utazás a FIP szabadjegyen feltüntetett érvényességi idő kezdeténél hamarabb nem kezdhető meg, és az utazást legkésőbb az érvényesség utolsó napján be kell fejezni. A december hónapban kiállított FIP szabadjegy érvényességének vége a követő év március 31-e A FIP szabadjegy érvényessége nem módosítható. Kivételesen, indokolt esetben (az érvényesség vége 1 hónappal későbbi dátumra módosítható; betegség, baleset, haláleset vagy bizonyítottan szolgálati okból (szabadságkérelem dokumentált elutasítása, munkáltató a szabadság jogszabály szerinti kiadásánál nem tudta figyelembe venni a munkavállaló igényét) meghiúsuló utazás esetén igazolás benyújtása mellett a MÁV- START MK a jogosult részére új FIP szabadjegyet állíthat ki. Az ilyen jogcímen kiadott új FIP szabadjegyért a térítési díjat a 4.2. pontban foglaltak szerint ismételten meg kell fizetni Tárgyévre kiadott elektronikus szabadjegy érvényességének első napja legkorábban január 1-je, legkésőbb december 31-e lehet. A naptári év lejárta után jegyfüzetet nem lehet kiadni az előző év terhére. Lásd még a pontban leírtakat A FIP igazolvány a rajta megjelölt érvényességi évet követő év január 31-ig érvényes A nyugdíjas és annak igényjogosult hozzátartozója részére kiadott FIP igazolványt P jelzésű (Pensioniert) bélyegzővel kell ellátni A FIP okmányok névre szólóak, azok nem átruházhatók. Utazás megkezdése előtt a jogosultnak a FIP okmányt alá kell írnia az erre a célra szolgáló mezőben. Ha a FIP okmány 15 év alatti gyermek nevére került kiállításra, akkor azt a munkavállalónak vagy a nyugdíjasnak kell aláírnia. Ha a gyermek árva, akkor az özvegynek/hátramaradt élettársnak vagy a gyámnak kell aláírnia Utazáskor a FIP okmány tulajdonosának - kérésre - az érvényes határátlépésre jogosító igazolványát fel kell mutatnia A FIP szabadjegy az érvényessége alatt a rajta feltüntetett szállító hálózatán korlátlan számú utazásra jogosítja fel tulajdonosát a megjelölt kocsiosztályon.

4 A FIP szabadjegyen lévő mezőket sorrendben kell felhasználni. Az első mezőbe azt a dátumot kell beírni nap, hó, év sorrendben, mindig két arab számjeggyel (pl.: ), kitörölhetetlen írással, amikor a vonat az adott szállító hálózatára belépett. Egy mező a rajta feltüntetett napot követő nap 24:00 óráig érvényes Helytelen dátum bejegyzése esetén, vagy a dátum bejegyzésének elmulasztásakor a mezőt jegyellenőrzéskor keresztirányban át kell húzni. Ezenkívül a határ-, illetve az utazás megkezdésének állomásától a vonat következő állomásáig teljesárú menetjegyet kell váltani. Ha a FIP szabadjegy tulajdonosa rendelkezik érvényes FIP igazolvánnyal, akkor részére kedvezményes árú jegyet kell kiszolgáltatni. A jegyfüzettel való továbbutazásra a következő mezőt kell felhasználni A jegykiadó ország hálózatára való visszatérés után, a jegykiadó vasúttal szomszédos vasút már használt FIP szabadjegyét nem lehet újból felhasználni. Valamennyi svájci FIP szállító (SBB, BLS és SP) egy vasútnak minősül e rendelkezés szempontjából. Ha a jegykiadó vasút hálózatáról történő beutazáskor olyan FIP szabadjegyet mutatnak fel, amely már ellenőrző megjegyzéssel ellátott kitöltött mezőt tartalmaz, akkor azt a FIP szabadjegyet a jegyvizsgálónak átlós áthúzással érvénytelenítenie kell és a tulajdonosát érvényes menetjeggyel nem rendelkező utasnak kell tekintenie. A több FIP szelvényt tartalmazó jegyfüzetet a többi FIP szelvény esetleges felhasználására a jogosultnál kell hagyni Ha vonatkimaradás vagy vonatkésés miatti csatlakozásmulasztás következtében nem lehet az utazást az eredeti útiterv szerint egy mező érvénytartama alatt befejezni, akkor a kedvezményezett kérésére e mező érvénytartamát a szükséges mértékben legfeljebb azonban 24 órával meghosszabbítják. Azon az állomáson, ahol a vonat kimaradt vagy a csatlakozást elmulasztották, kéziratilag vagy bélyegzővel a következő megjegyzést vezetik rá a megfelelő FIP szabadjegy hátoldalára: Wegen Anschlussversäumnis* / Zugausfall* Feld Nr gültig bis 4/15 oldal (Csatlakozásmulasztás*/vonatkimaradás* miatt a számú FIP szelvény -ig érvényes.) állomásbélyegző, dátum és aláírás *Csak a megfelelőt kell beírni A 2. osztályra érvényes FIP szabadjeggyel 1. osztályon történő utazáskor a teljesárú kocsiosztály-különbözeti jegyet meg kell váltani A munkavállalónak a FIP okmány elvesztését (ellopását), a körülmények közlése mellett haladéktalanul jelentenie kell a kiállítóhelynek. Az általános szabályok szerint az elveszett FIP szabadjegy nem pótolható, és nem igényelhető azoknak az utazási költségeknek a megtérítése sem, amelyek az elvesztés (ellopás) miatt keletkeztek A FIP okmányok adatainak módosítása nem megengedett. A módosított FIP okmány érvénytelen Az útipoggyász elszámolása a díjszabásban maghatározott feltételekkel történik Visszaélések, szabálytalanságok A FIP okmány igénylője felelős a számára kiadott FIP okmánnyal elkövetett visszaélésekért és szabálytalanságokért. FIP okmánnyal történő visszaélés és más szabálytalanság a FIP okmány azonnali bevonását és a nemzetközi menetkedvezményből történő kizárást vonja maga után Különleges határozmányok a FIP okmányok használatára A FIP okmányok egyes szállítók hálózatára érvényes felhasználási feltételeit, az esetleges korlátozásokat a szállítók a FIP Függelékben hirdetik meg, mely a MÁV SZK Humán Ügyfélszolgálatain tekinthető meg Teendők a jogosultság megszűnésekor Jogosultság megszűnése esetén a FIP okmány(oka)t haladéktalanul le kell adni, munkavállalók esetében a Munkáltató képviselőjénél, nyugdíjas esetén a MÁV- START MK-nál. A le nem adott okmányok tiltólistába kerülnek.

5 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A szolgálati célú FIP utazásokat az 53/2015. DR. sz., az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról tárgyú rendelkezés szabályozza. Az egyéb FIP utazási kedvezmények igénybevételét a FIP Szabályzat szabályozza. 5/15 oldal 5.2 Hatályon kívül helyezés Jelen rendelkezés hatályba lépésétől a C.52. sz. Menetkedvezményi utasítás II. Függelék Nemzetközi jegycsere egyezmény része és a /2014/START Új típusú FIP okmányok alkalmazásáról szóló rendelkezés hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen rendelkezés február 1-jétől visszavonásig hatályos. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Munkavállalók jogosultsága 2. sz. melléklet: Nyugdíjasok, özvegyek, árvák jogosultsága 3. sz. melléklet: FIP-ben részes szállítók és kedvezményeik 4. sz. melléklet: Gyermek korhatárok vasutanként 5. sz. melléklet: Igénylőlap magáncélú külföldi utazási kedvezményhez 6. sz. melléklet: FIP elektronikus szelvény minta 7. sz. melléklet: FIP igazolvány mintája Feldmann Márton sk. értékesítési vezérigazgató-helyettes

6 6/15 oldal 1.számú melléklet MUNKAVÁLLALÓK JOGOSULTSÁGA A MÁV-csoport következő társaságainak munkavállalói jogosultak nemzetközi utazási kedvezményre: 1. MÁV Zrt. 2. MÁV-START Zrt. 3. MÁV FKG Kft. 4. Záhony-Port Zrt. 5. MÁV SZK Zrt. 6. MÁV VAGON Kft. 7. MÁV Nosztalgia Kft. 8. MÁV KFV Kft. FIP menetkedvezmény csak olyan személynek biztosítható, aki az aktív munkaviszony ideje alatt, illetve az aktív munkavállaló halála után a munkavállalóra érvényes feltételekkel a FIP tag saját vonalhálózatán teljes körű belföldi kedvezményben részesül, és aki a FIP Szabályzatban szereplő feltételeket teljesíti. Ezeknek a kedvezményeknek a részleges vagy a teljes megszűnése esetén semmilyen FIP menetkedvezmény nem adható. FIP menetkedvezményekre jogosult: Az a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, aki a FIP okmány kiszolgáltatásának időpontjában legalább egy éves állandó és kizárólagos jellegű, megszakítás nélküli szolgálati idővel rendelkezik FIP kedvezményre jogosult társaságnál. Igényjogosult hozzátartozó: - a munkavállalóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs, - a munkavállaló és házastársa/élettársa törvényes, házasságon kívül született, nevelt- vagy örökbefogadott gyermeke legfeljebb a 25. életéve betöltéséig, ha a munkavállalóval közös háztartásban él, nem házas és nincs kereső foglalkozása, - a fent megjelölt gyermek a 25. életévének betöltése után is megtartja menetkedvezményi jogosultságát, ha a FIP menetkedvezményre való igényjogosultságának megszűnése előtt már fogyatékosságban szenvedett és a belföldi rendelkezések alapján tartósan keresőképtelen, a munkavállalóval közös háztartásban él és nem házas. Gyermekeknek a negyedik életévük betöltéséig általában nem adható ki FIP szabadjegy ülő- fekvőés hálóhely biztosítása céljából. Azoknál a családoknál, ahol egy család több négy év alatti gyermekkel utazik, fekvő- vagy hálóhely biztosítása céljából kiadható két gyermekenként egy gyermek nevére kiállított FIP szabadjegy, ha a családtagok díjmentes utazásáról a társaságok kétoldalú megállapodást kötöttek (3. sz. melléklet). A gyermekeket megillető kedvezménynél az adott országra vonatkozó gyermek korhatárt kell figyelembe venni. Ennek megfelelőn kell gondoskodni az egyes országokba a FIP szabadjegyekről vagy a menetjegyekről. A szállítónkénti korhatártáblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza.

7 7/15 oldal 2. számú melléklet NYUGDÍJASOK, ÖZVEGYEK, ÁRVÁK JOGOSULTSÁGA Az alábbi társaságoktól nyugdíjba vonuló személyek jogosultak nemzetközi utazási kedvezményre: 1. MÁV Zrt. 2. MÁV-START Zrt. 3. MÁV FKG Kft. 4. Záhony-Port Zrt. FIP kedvezmény csak olyan személynek biztosítható, aki a nyugállománya alatt, vagy a nyugdíjas halála után a munkavállalóra érvényes feltételekkel FIP tag saját vonalhálózatán teljes körű belföldi kedvezményben részesül, valamint FIP kedvezményre jogosult társaságtól ment nyugdíjba és ott legalább 11 év folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett. Ezeknek a kedvezményeknek a részleges vagy a teljes megszűnése esetén semmilyen FIP kedvezmény nem adható. A nyugdíjasnak, amennyiben a nyugdíjba vonulás évében nem váltotta ki FIP szabadjegyét, a nyugdíjazást követő 3 hónapon belül történő igénylését a volt Munkáltató képviselője záradékolja, a nyugdíjas jogosult ez idő alatt a munkavállalók kedvezményét veheti igénybe. A nyugdíjas, amennyiben a nyugdíjba vonulás évében nem vette ki FIP szabadjegyét a nyugdíjba vonulást követő 9 hónapon belül a munkavállalókat megillető kedvezmény igénybevételére jogosult. Az igénylést a MÁV-START MK-nál kell benyújtani. A nyugdíjas és kétoldalú megállapodás esetén az igényjogosult hozzátartozó is a nyugdíjazást követő 45 hónapon belül egy alkalommal szállítónként 1 db FIP szabadjegy igénybevételére jogosult. Az igénylést a MÁV-START MK-nál kell benyújtani. Ha a jogosult munkavállaló nyugdíjba vonul, részére és igényjogosult hozzátartozói részére a FIP igazolvány hat hónapig minden további feltétel nélkül meghagyható. Igényjogosult hozzátartozó: - a nyugdíjassal közös háztartásban élő házastárs/élettárs, - a nyugdíjas és házastársa/élettársa törvényes, házasságon kívül született, nevelt- vagy örökbefogadott gyermeke legfeljebb a 25. életéve betöltéséig, ha a munkavállalóval közös háztartásban él, nem házas és nincs kereső foglalkozása, - a fent megjelölt gyermek a 25. életévének betöltése után is megtartja menetkedvezményi jogosultságát, ha a FIP menetkedvezményre való igényjogosultságának megszűnése előtt már fogyatékosságban szenvedett és a belföldi rendelkezések alapján tartósan keresőképtelen, a munkavállalóval közös háztartásban él és nem házas, - a tényleges munkaviszonyban elhunyt munkavállaló özvegye és a fent leírt feltételeknek megfelelt gyermeke, - az elhalálozott nyugdíjas özvegye és a fent leírt feltételeknek megfelelt gyermeke. Az özvegy, aki újból férjhez megy, elveszti mind a maga, mind pedig gyermeke számára a FIP menetkedvezményre való jogosultságot. A gyermekekre az 1. számú mellékletben ismertetett feltételek vonatkoznak.

8 8/15 oldal 3. számú melléklet FIP tagvasút rövidített neve FIP-ben részes szállítók és kedvezményeik FIP tag neve Kedvezményre jogosultság mértéke Tényleges dolgozó Nyugdíjas saját házastárs gyerek saját házastárs gyerek % % % % % % ATOC Angol Vasutak BDZ Bolgár Államvasutak BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Vasút ČD Cseh Vasutak 3x CFL Luxemburgi Vasutak CFR Román Vasutak CIE Ír vasutak CP Portugál Vasutak Társasága DB Német Szövetségi Vasutak DSB Dán Államvasutak EIL Eurostar (Párizs-London) FS Olasz Államvasutak HŽ Horvát Vasutak MÁV Magyar Államvasutak Zrt MZ-T Macedón Köztársaság Vasútjai NIR Észak-Ír Vasutak NS Holland Vasutak Nemzeti Vállalata NSB Norvég Államvasutak ÖBB Osztrák Szövetségi Vasutak OSE Görög Vasutak PKP Lengyel Államvasutak RENFE Spanyol Nemzeti Vasutak SBB/CFF Svájci Szövetségi Vasutak SNCB Belga Vasutak Nemzeti Társasága SNCF Francia Vasutak Nemzeti Társasága SP Svájci Magánvasút SŽ Szlovén Vasutak THI THI Factory SA (Thalys) VR Finn Államvasutak ŽFBH Bosznia-Hercegovina Vasútja ŽPCG Montenegro Vasútja ŽRS Bosnyák Szerb Köztársaság Vasútja ŽS/SV Szerb Vasutak ŽSR Szlovák Köztársaság Vasútjai 3x Hajózási társaságok Attica Attica Group Hajózási Társaság BSB Bodeni Hajózási Társaság SLL StL Stena Line Limited Hajózási Társaság Stena Line BV Hoek van Holland- Harwich Hajózási Társaság

9 9/15 oldal Európán kívüli országok vasútjai (nem részes a FIP-ben), de kérhető szabadjegy (viszonylati jegyek) TCDD Török Vasutak SNCFT* Tunéziai Vasút ONCFM* Marokkói Vasút CFS* Szíriai Vasút ER* Egyiptomi Vasút SNCFA* Algériai Vasút HSH* Albán Vasút OSZZSD szabadjegy a volt Szovjetunió utódállamainak vasútjaira (viszonylati jegyek) Oroszország (RDZ), Fehéroroszország (BC), Ukrajna (UZ), Moldova (CFM), Grúzia (GR), Azerbajdzsán (AZ), Kazahsztán (KZH), Üzbegisztán (UTI), Türkmenisztán (TRK), Kirgizisztán (KRG), Tádzsikisztán (TZD), Észtország (EVR), Litvánia (LG), Lettország (LDZ), OSZZSD szabadjegy a következő országok vasútjaira Irán (RAI) Kína (KZD), Mongólia (MTZ), Vietnám (VDZ), Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (ZC) Az OSZZSD szabadjegy családonként évente egy alkalommal biztosít díjmentes utazást (függetlenül az utazók számától). Az OSZZSD kedvezményre a nyugdíjasnak és igényjogosult hozzátartozója nem jogosult. Az OSZZSD szabadjegyek globáldíjas vonaton történő elfogadására különleges szabályok érvényesek. * a szabadjegy biztosításáról saját hatáskörben dönt a szállító.

10 10/15 oldal 4. számú melléklet Gyermek korhatárok vasutanként Nemzetközi forgalomban (határt átlépő utazáskor) az alábbi gyermek korhatárokat kell alkalmazni: a) 4 éves korig díjmentes az utazás a táblázatban szereplő társaságok vonalain. b) Általános szabályként 12 éves korig 50%-os kedvezményű gyermekjegy váltható a táblázatban szereplő társaságok vonalain; kivéve: - az alábbi vasutak esetén nemzetközi fogalomban a következő korhatárok alkalmazhatók: ATOC betöltött 16. életév ÖBB betöltött 15. életév CIE betöltött 16. életév SBB-CFF 2) betöltött 16. életév DSB betöltött 15. életév VR betöltött 16. életév NIR betöltött 16. életév StL betöltött 14. életév NSB betöltött 16. életév Belföldi forgalomban (az országon belüli, határt át nem lépő utazáskor) az alábbi táblázat gyermek korhatárait kell alkalmazni: Társaság Díjmentes utazás az életkor betöltéséig 1) 50%-os kedvezmény az életkor betöltéséig ATOC 5. életév 16. életév BDZ 5. életév 10. életév ČD 6. életév 15. életév CFL 6. életév 12. életév CFR 5. életév 10. életév CIE 5. életév 16. életév CP 4. életév 12. életév DB 6. életév 14. életév DSB 4. életév 15. életév EIL 4. életév FS 4. életév 12. életév GYSEV/osztrák szakasz 6. életév 15. életév GYSEV/magyar szakasz 4. életév 14. életév HŽ 6. életév 12. életév KW MÁV 6. életév 14. életév MZ-T 4. életév 12. életév NIR 5. életév 16. életév NS 4. életév 10. életév 3) NSB 4. életév 16. életév ÖBB 6. életév 15. életév OSE 4. életév 12. életév PKP 4. életév 6) 12. életév RENFE 4. életév 12. életév SBB-CFF 2) 6. életév 16. életév 5)

11 11/15 oldal Társaság Díjmentes utazás az életkor 50%-os kedvezmény az betöltéséig 1) életkor betöltéséig SNCB 6. életév 12. életév SNCF 4. életév 12. életév SŽ 6. életév 12. életév THI 4. életév 12. életév 7) VR 6. életév 16. életév ŽFBH 4. életév 12. életév ŽPCG 6. életév 14. életév ŽRS 4. életév 12. életév ŽS/SV 6. életév 14. életév ŽSR 6. életév 15. életév Attica 4. életév 12. életév BSB 4) 6. életév 16. életév SLL 4. életév 16. életév StL 4. életév 14. életév 1) Ha a gyermekek külön (ülő)helyet foglalnak el, akkor gyermek kedvezményű jegyet kell váltani. 2) Beleértve a BLS és az SP társaságokat is. 3) Nemzetközi menetjegyek esetén 12 éves korig alkalmazható az 50%-os kedvezmény 4) Beleértve a VLB, a SBS és az URh társaságokat is. 5) 11 éves kor betöltéséig: gyermek; 26 éves kor betöltéséig: ifjúsági kedvezmény vehető igénybe 6) Egy útra szóló díjmentes menetjegyet kell váltani 7) Különleges ár alkalmazása

12 12/15 oldal 7/2016. (I. 27. MÁV-START Ért. 3.) sz. DR 5. számú melléklet Igénylőlap magáncélú külföldi utazási kedvezményhez

13 13/15 oldal 6. számú melléklet MÁV elektronikus szelvény minta Az elektronikus szelvény nincs borítóba fűzve Előlap Jogosult aláírása - a szelvényt a jogosultnak (akinek a neve a szelvényen szerepel) kell aláírnia, - 15 éven aluli gyermek esetén a jogszerzőnek kell aláírnia a szelvényt, - 15 éven felüli gyermek esetén a jogosult gyermeknek kell aláírnia a szelvényt. Az utazó által kitöltendő rovatok: - Jogosult aláírása (az első utazás előtt), - Utazási naptár (az utazás megkezdése/határátlépés előtt). Hátoldal

14 14/15 oldal 7. számú melléklet FIP igazolvány minta Előlap Hátoldal

15 15/15 oldal Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Csépke András vezérigazgató

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS RAILPLUS

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS RAILPLUS 2013. december 15-től Kelet-Nyugat díjszabás RAILPLUS melléklete MÁV-START Zrt. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) 103/2013. DR.

Részletesebben

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje: hétfő csütörtök 8.00-14.00-ig péntek 8.00-12.00-ig Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011.

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011. 94/2011 ÜVH K-5086/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) CITY-STAR Díjszabás Érvényes 2011. december 11-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3

Részletesebben

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje: hétfő csütörtök 8.00-14.00-ig péntek 8.00-12.00-ig A menetkedvezményi térítési díjak a következők:

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG -

HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG - HORVÁTORSZÁG HORVÁTORSZÁG 1. MÁV-HŽ menettérti kedvezmény... 1 A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)... 1 B. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (31-40)... 3 C. JEGYMINTÁK (41-50)... 4 2. Kerékpárszállítás... 5 A. DÍJSZABÁSI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM 2016/44. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2016. (XII. 22. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók utazási idő díjazásának

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra

SCIC NT. Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 98/2014 DR 83231/2014/START SCIC NT Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszakai vonatokban történő utazásra 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes 2014. december 14-től

Részletesebben

2014/51. SZÁM TARTALOM

2014/51. SZÁM TARTALOM 2014/51. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 89/2014. (XII. 19. MÁV-START Ért. 51.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról szóló

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM 2016/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 6/2016. (III. 01. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás Díjszabás és a jogszabályban megállapított utazási kedvezmények 4. számú módosításáról... 2 15/2016.

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

96/2014 DR 80611/2014/START

96/2014 DR 80611/2014/START 96/2014 DR 80611/2014/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) Helybiztosítást tartalmazó menetjegyek (SCIC-IRT) Bérletajánlatok (SCIC-RPT)

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VII. 6. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) InterRail MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1) 444 44 99 E-MAIL: informaciókérés: informacio@mav-start.hu egy, különvonat, Diák-Charter,

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Vasúti Menetdíjtáblázatok. II. Kötet Nemzetközi 2011/2012. 2. sz. módosítással egységes szerkezetben. Hivatali példány

Vasúti Menetdíjtáblázatok. II. Kötet Nemzetközi 2011/2012. 2. sz. módosítással egységes szerkezetben. Hivatali példány Vasúti Menetdíjtáblázatok II. Kötet Nemzetközi 2011/2012 2. sz. módosítással egységes szerkezetben Hivatali példány Érvényes: 2011. december 11-től VASÚTI MENETDÍJTÁBLÁZATOK II. Kötet Nemzetközi 2. sz.

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei Az üzletpolitikai kedvezmény mértékét kedvezményenként a MÁV-START Zrt. Üzleti vezérigazgató-helyettese hagyja jóvá. Kocsiosztály Az üzletpolitikai

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz március 1-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések Terjedelem: 23306 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 2007060 5 133 Mutáci ó: Dátum: 2007060 4 12:37

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 83/2015 DR 65405/2015/START Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2015. december 13-tól MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

2013/30. SZÁM TARTALOM

2013/30. SZÁM TARTALOM 2013/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2013. (XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról... 2 91/2013.

Részletesebben

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől

Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának általános feltételei 2010. június 1-jétől Az üzletpolitikai kedvezmények kiadásának és igénybe vételének általános szabályait a MÁV- START Zrt. Díjszabásának 1.3.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 93/2012 DR S-6113/2012. Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről Érvényes 2012. december 9-től MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Tárgy Ügyirat száma Új kiadás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule OM:027861 6326 Harta Bajcsy-Zs. u. 4. Telefon/fax: 06 78-407-020 www.radayiskola.hu,iskola@hartainfo.hu

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 110/2010. ÜVH K-3536/2010. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helyfoglalás nélküli menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás (SCIC-IRT)

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től

MÁV-START kiegészítő feltételek a nemzetközi díjszabásokhoz december 11-től Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

2013/27. SZÁM TARTALOM

2013/27. SZÁM TARTALOM 2013/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 70/2013. (VIII. 08. MÁV-START Ért. 27.) DR sz. díjszabási rendelkezés 1. sz. módosítása a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. TARTALOM 17. szám 122. évfolyam 2007. május 11. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (V. 11. MÁV Ért. 17.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás 101 / 2013. Díjszabási rendelkezés 58483 / 2013 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

Részletesebben

INTERRAIL DÍJSZABÁS. Hivatali példány. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegő ajánlatok (SCIC-RPT) 87/2012 DR S-5710/2012.

INTERRAIL DÍJSZABÁS. Hivatali példány. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegő ajánlatok (SCIC-RPT) 87/2012 DR S-5710/2012. 87/2012 DR S-5710/2012. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegő ajánlatok (SCIC-RPT) INTERRAIL DÍJSZABÁS Hivatali példány Érvényes 2013. január 1-jétıl Módosítások jegyzéke MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP. a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez

IGÉNYLŐLAP. a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez IGÉNYLŐLAP a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez Kérjük, hogy a helyes kitöltés érdekében olvassa el a mellékelt tájékoztatót!

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 15/2013 DR 3164/2013/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Az 1-3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes: 2013. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) INTERRAIL DÍJSZABÁS. 1. számú módosítással egységes szerkezetben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) INTERRAIL DÍJSZABÁS. 1. számú módosítással egységes szerkezetben 99/2014 DR 838459/2014/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Bérlet jellegű ajánlatok (SCIC-RPT) INTERRAIL DÍJSZABÁS 1. számú módosítással egységes szerkezetben Hivatali példány Érvényes 2015.

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 91/2016 DR 59016/2016/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

2014/6. SZÁM TARTALOM

2014/6. SZÁM TARTALOM 2014/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 92/2013.(XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak feláras vonatok szolgálati célú igénybevételének szabályozásáról

Részletesebben