AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Élelmiszer-gazdasági kockázatok, 2008 A fiatal gazdáké a jövô? Gépmúzeum az egyetemen évf. 4. szám

2 Valójában több, mint 30 éves múltra tekint vissza az 1986-ban alapított múzeum, teljes néven Mezôgazdasági Gépfejlôdéstörténeti Gyûjtemény. A gyûjtemény szervesen kapcsolódott az oktatáshoz. A gépészmérnök hallgatók sehol másutt hozzá nem férhetô modellekhez, makettekhez, sôt mûködôképes gépekhez jutnak, amelyeken a géptan alapjait sajátíthatják el, a gödöllôi Szent István Egyetem gépészmérnök hallgatói. Az elmúlt években a látogatottság ötszörösére nôtt. Hat állandó kiállítás és sok más érdekesség vonzza a látogatókat. A szerteágazó feladatokat is ellátó múzeumról részletesen a 18. oldalon olvashatnak. T. E. Képek: Dr. Szekeres Béla Múltat idézô cséplôgép A Mezôgazdasági Gépfejlôdéstörténeti Gyûjtemény fôbejárata Gôzmagajáró Udvari gépek

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elfogadták a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát Ökoadatbázis A GMO-tilalom piaci elônnyel jár! A fiatal gazdáké a jövô? Ismét az új támogatási rendszerrôl A magyar szlovák határon átnyúló egységes Tokaji borvidék EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Változás a GMO megítélésében Olaszországban? Agrártámogatások nyilvánossága Közvéleménykutatás a közös agrárpolitikáról és a mezôgazdaság támogatásáról BRÜSSZELBE JÁRUNK Tejkvótaemelés, lengyel sertéspiaci helyzet ARCKÉPCSARNOK Gerda Verburg RIPORT Visszapillantás 50 termékeny esztendôre Gépmúzeum az egyetemen Méz, méz, méz, termelt méz! BIOÜZEMANYAG-TERMELÉS A bioüzemanyag-gyártás jelene és jövôje Hazánkban is növekszik a megújuló energiaforrások jelentôsége.. 25 KITEKINTÉS Merre tart a világ? Amerika a gazdagok pártján? Davos KÖZLÖNY Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 4. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u /80 BORÍTÓ 2 BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 3 BORÍTÓ 4 Gépmúzeum az egyetemen Élô, tiszta vizet! Keukenhof Könyvajánló HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: Keukenhofi tulipánkavalkád Lükôné Örsi Gabriella felvétele évfolyam 4. szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS The National Climate Strategy is approved Eco-database Banned GMO-s mean market advantage Future of young farmers About the new supporting system once again The Hungarian-Slovakian cross border Tokaj wine region EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Changing Italian opinions about GMO Publicity of agricultural supports Survey on the common agricultural policy and agricultural supporsts ATTENDING BRUSSELS Increased milk quota Situation of the Polish pig meat market PORTRAIT Gerda Verburg REPORT Review of the fruitful past 50 years Machine Museum within the university Honeysweet BIO-FUEL PRODUCTION Present and future of bio-fuel production Importance of renewable energy resources is increasing also in Hungary OUTLOOK Where is the world going? America takes sides with Wealth Davos BULLETIN AgraEconomy of the European Union Volume 2008/13., Issue 4. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u COVER 2 INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 3 COVER 4 Machine Museum within the university Living, clean water! Keukenhof Recommended books HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes Front Cover: Abundance of tulips in Keukenhof photo by Lükôné Örsi Gabriella 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó v Hazánkat különösen érzékenyen érinti az éghajlatváltozás. A Kárpát-medencében nagyobb hômérséklet-emelkedés várható. Nagy figyelem irányul ezért is a megújuló energiaforrások felé. Mi a teendô? Milyen programok segítik a várható negatív hatások mérséklését? (Részletek a 4. oldalon.) v Önfeláldozó és szorgalmas munka eredményeként létrejött a Bio Információs és Dokumentációs Gyûjtemény, melynek során a Biokultúra címû lapban megjelent több mint 3250 cikket rendezték, s így könnyebben hozzáférhetôvé tették kutatók, diákok, gazdálkodók számára. (Részletek a 4. oldalon.) v A fiatal gazdák hátrányosnak ítélik meg az új SPS-rendszer kötelezô határidô elôtti bevezetését, valamint a 2006-os bázisév alapul vételét. Szerintük a földhasználattól elkülönülô támogatási jogosultságok forgalma spekulációt gerjeszt. (Bôvebben az 5. oldalon.) v Olaszországban élénk vita kíséri a genetikailag módosított növényeket. Termesztésük mellett és az ellen is bôven sorakoznak az érvek. Olaszországban még semmi sem dôlt el igazán ezen a területen. Nem szerencsés, ha a GMO kérdése politikai kampány témája. (További részletek a 10. oldalon.) v Geerda Verburg holland földmûvelésügyi, természetvédelmi és élelmiszerminôségért felelôs miniszter. Érdekes és fontos témák társítása egy tárcán belül. Életútjáról, tevékenységérôl a 15. oldalon jelent meg írás, Arcképcsarnok rovatunkban. v A 80 éves Dr. Pethô Ferenc életútjára tekint vissza. A vele készült riport több érdekes momentumot tartalmaz, számos mának szóló üzenettel a 17. oldalon. v Miért érdemes meglátogatni Gödöllôn a gépmúzeumot? Kiknek köszönhetô, hogy összejött egy értékes gyûjtemény, amely a mezôgazdasági gépek iránt érdeklôdôknek sok érdekességet kínál. Mi lesz a gyûjtemény sorsa? (Részletek a 20. oldalon.) v Legôsibb édesítôszerünk, a méz szerepe óriási az egészség megôrzésében. A magyar méz ára mintegy 30 százalékkal magasabb, mint a Dél-Amerikából származó mézé. A világpiac elismeri és magasabb árral jutalmazza a minôséget. Milyen támogatásokat lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján? Milyen a magyar méz megítélése a világpiacon? Melyek a további elôrelépési lehetôségek? Bodroginé Bögre Gabriellával, az FVM osztályvezetôjével készült riport a 22. oldalon. v A megújuló energiaforrásokkal, a bioüzemanyagok jelenével és várható jövôjével több írás is foglalkozik. A magas világpiaci kôolajár hogyan hat az ún. energianövények termelésére? Az agrárközgazdász érdekes összefüggésekre világít rá! (A 26. oldalon.) v Hogyan látja a FAO fôtitkára az élelmiszerár-emelést a világ szegényeinek szemszögébôl, összefüggésben a bioüzemanyag-termeléssel? Döntéshozók felelôssége és a piaci védelem mélyebb összefüggései. Mit várnak a szegény országok? (Bôvebben a 28. oldalon.) évfolyam 4. szám 3

6 Hírek, események Elfogadták a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát A közötti idôszakra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) fôbb elemei közé tartozik a nemzetközi kötelezettségek teljesítése, az éghajlatváltozást okozó hatások elleni küzdelem, a kibocsátás-csökkentés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Elôrejelzések szerint hazánkat különösen érzékenyen érinti az éghajlatváltozás, ugyanis a Kárpát-medencében a világviszonylathoz képest nagyobb hômérsékletemelkedés várható. Az uniós elvárások alapján 2020-ig Magyarországnak 18%-kal kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A megújuló energiaforrások arányát pedig a jelenlegi 4,5%-ról 13%-ra kell növelni. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 75%-a az energiaszektorból származik, ezért ez az ágazat döntô szerepet játszik a klímaváltozás hatásainak csökkentésében. A stratégia célja elsôsorban az alacsony energiaigényû, magas hozzáadott értékkel rendelkezô technológiák, ágazatok támogatásának elôtérbe helyezése. Az unió energiaszolgáltatási irányelve szerint hazánknak 2008-tól 2016-ig évente legalább 1%-kal kell csökkentenie fajlagos energiafelhasználását. A stratégia elemeinek megvalósításához a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében között összesen mintegy 110 milliárd forint áll rendelkezésre zöld energetikai jellegû fejlesztésekre. Másik forrás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott Zöld Beruházási Rendszerbôl, azaz a fel nem használt kibocsátási kvóták értékesítésébôl származó bevétel, mely között elérheti az évi 7,5 milliárd forintot. Ebbôl elsôsorban az épületek energiahatékonyságának növelését célzó programokat, beruházásokat finanszíroznak. Ehhez járul az unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerében térítés ellenében kiosztott egységekbôl származó bevétel, mely várhatóan évi 3,3 3,7 milliárd forintot jelent. A stratégia megvalósításával számos ágazatban lényeges változások várhatók, így a mezôgazdaságban az integrált, illetve a biogazdálkodás térhódítására számíthatunk. A Nemzeti Erdôtelepítési Program megvalósításával pedig mintegy 7%-kal növekedhet az ország erdôterülete, és elérheti a 27%-ot. A kormány a stratégia végrehajtása érdekében kétéves idôtartamra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Programot fogad el, illetve elôször két év múlva, majd ötévente végez felülvizsgálatot. Papp Mónika Ökoadatbázis A hazai biomozgalom évi elindulásakor az alapító atyák dr. Sárközy Péter, Parádi Andor, dr. Mezei Ottóné, Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs fontosnak tartották az ismeretek átadását, a biokultúrával, biogazdálkodással kapcsolatos ismeretek széles körû terjesztését. Ezért indították el a Biokultúra Tájékoztatót és Újságot, mely 1990 óta Biokultúra néven jelenik meg. A év végéig a Biokultúra Egyesület, majd utódja, a Biokultúra Szövetség mint non-profit civil szervezet adta ki. Ezt követôen egy vállalkozás, a Biokontroll Hungária ellenôrzô szervezet lapja lett. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány elhatározta, hogy összegyûjti és rendezi a hazai szakirodalmat, létrehozva a Bio (öko) Információs és Dokumentációs Gyûjteményt, ezzel is segítve a magyar ökogazdálkodókat, az oktatást, képzést, szaktanácsadást. Ezen belül elkészült a Biokultúra Tájékoztató és Újságban 1983 novemberétôl 2006 decemberéig megjelent cikkeinek tematikus kigyûjtése. Az óriási munka során több mint 3250 cikket rendeztünk 23 fôcsoportba, ezen belül 17 alcsoportba. A kutatók, diákok, gazdálkodók azonnal tájékozódhatnak, hogy egy-egy témában pl. bionövény-termesztés, bioállattartás, talaj-tápanyagutánpótlás, növényvédelem stb. milyen cikkek születtek a 23 év alatt. A feldolgozott cikkeket tartalmazó folyóiratok bekötve, rendszerezve egyedül az országban megtalálhatók a Sárközy Péter Alapítványnál. Itt köszönjük meg a Parádi házaspárnak, hogy az alapítványnak ajándékozták a Biokultúra Tájékoztató már másutt fel nem lelhetô példányait. Az alapítvány következô munkája a 10 éves Romániai Biogazdálkodók Egyesülete szakmai lapjának, a Bioterrának magyar nyelvû hasonló feldolgozása. A Sárközy Péter Alapítvány biodokumentációs gyûjteményérôl bôvebben a honlapról lehet tájékozódni. Dr. Solti Gábor 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 A GMO-tilalom piaci elônnyel jár! Hírek, események Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a génmódosított növények hazai termesztésének lehetôségeirôl és kockázatairól szóló gazdafórumon kijelentette, a génmódosított növényekre vonatkozó magyarországi köztermesztési tilalom nem tartható fenn örökké, ugyanakkor továbbra is óvatosságra van szükség a kockázatok teljes mértékû tisztázásához. Hangsúlyozta, a génmódosított növények engedélyezése csak abban az esetben megengedhetô, amennyiben a fogyasztókra bizonyítottan nem gyakorol kedvezôtlen hatást, illetve a technológiát alkalmazni nem kívánó gazdák sem kerülnek hátrányos helyzetbe. Felhívta a figyelmet, a gabonaágazatban a génmódosítástól mentes magyar termények gazdasági elônyt hoznak nekünk a nemzetközi piacokon. A hazai vetômagágazat szempontjából ugyancsak jelentôs, 20 25%-os árelônyt élveznek a gazdák. A miniszter szerint jelenleg a hazai termelôk túlnyomó része ellenzi a génmódosított növények köztermesztésbe vonásának engedélyezését. Elmondta, hazai szinten egyelôre a génmódosított növények engedélyezett kísérleti alkalmazása is vitás kérdés. A miniszter utalt arra, hogy Ausztria kivételével a szomszédos országokban mindenhol engedélyezett több génmódosított kukoricafajta alkalmazása, melyek pollenjei a szél útján bármikor bekerülhetnek az országba. Magyarország mentessége addig tartható fenn, amíg ki nem derül egy kukoricaszállítmányról, hogy a megengedett fertôzöttségi szintet meghaladja a szennyezettsége. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, Magyarország a világ legszigorúbb szabályozásával rendelkezik a génmódosított és a hagyományos növények együtttermeszthetôsége terén. A jogszabályban elôírt termesztési feltételek jelenleg gyakorlatilag nem teszik lehetôvé génmódosított növények vetését. Hozzátette, a szabályok módosításához mindenképpen parlamenti döntés szükséges. P. M. A fiatal gazdáké a jövô? Várhatóan január 1-jétôl hazánk is átáll az egyszerûsített területalapú támogatási rendszerrôl (SAPS) az ún. összevont gazdaságtámogatási rendszerre (SPS). Az új rendszerre való áttérés elôsegítése érdekében a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) az ország 14 városában szervezett tájékoztató rendezvényeket a Fiatal Gazda Klubok rendezvénysorozat keretében december 4. és február 22. között, ahogy errôl 2008/3. számunkban már hírt adtunk. A rendezvénysorozat záróeseményére, a Fiatal Gazda Konferenciára február 22-én a budapesti Hotel Benczúrban került sor. A konferenciát dr. Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének elnöke nyitotta meg. Ezt követôen dr. Forgács Barnabás, az FVM szakállamtitkára tájékoztatta a megjelenteket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) idén tavasszal induló intézkedéseirôl. Az I. tengelyhez kapcsolódó új intézkedések között szerepel a március 17-én induló fás- és lágyszárú ültetvények telepítési program, valamint a kertészeti ágazat, illetve a növénytermesztés korszerûsítését célzó programok, melyek április 1-jén indultak. Ez utóbbi két program elsôsorban a termelô berendezések, illetve tároló és szárító helységek korszerûsítésében, valamint a gépbeszerzés terén kíván segítséget nyújtani a gazdálkodóknak. Az említett programok keretében a beruházások 40 60% közötti támogatásban részesülhetnek, a támogatás felsô határa 735 ezer euró, azaz mintegy millió forint. Szintén április 1-jén indult az öntözés és melioráció, a mezôgazdasági üzemi és közüzemi létesítmények fejlesztésére irányuló program. Az élelmiszeripari termelô berendezések korszerûsítésének támogatására szolgáló program célja a termékelôállítás és az élelmiszerbiztonság fejlesztése, melyre minimum 500 ezer forint, maximum 250 millió forint támogatás igényelhetô május 1-jétôl. A gazdálkodók informatikai hátterének korszerûsítését célozza a Gazdanetprogram, mely elôreláthatólag ez év második felétôl indul. E program keretében a rendelkezésre álló támogatás összege évfolyam 4. szám 5

8 Hírek, események ezer euró, azaz mintegy 500 ezer forint. A szakállamtitkár elôadásában beszámolt az elmúlt idôszakban lezárult fiatal gazda minôség-regisztrációs folyamatról is, melynek keretében július 13. és október 31. között 559 településrôl 1037 kérelem érkezett be. A regisztrációra a fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás (67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet) igénybevételéhez volt szükség, melyre a támogatási kérelmet december 3. és február 7. között lehetett benyújtani. A programra a keretet meghaladó összegû igény érkezett, a rendelkezésre álló 8 milliárd forint helyett milliárd forintos támogatási összegre lenne szükség. A kérelmek elbírálása folyamatban van, a támogatási határozatokat május végéig hozzák meg. Az ÚMVP keretében rendelkezésre álló uniós források 48%-a az I. tengely (mezôgazdaság, élelmiszerfeldolgozás javítása), 35%-a a II. tengely (a környezet és a vidék állapotának javítása), 17%-a pedig a III. (életminôség javítása) és IV. tengely (LEADER-program) mentén kerül felhasználásra. Lukács László, a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetôje a január 1- jén létrejött hivatal szervezeteit és tevékenységét mutatta be elôadásában Az SPS rendszer bevezetése kapcsán 2008 februárjában létrehozták a Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztályt, melynek feladata az új rendszerre való átállás hatósági ellenôrzése lesz. Lukács László kiemelte, a tervek szerint az SPS rendszerre, illetve a kölcsönös megfeleltetés rendszerére való átállásnak ezév végéig be kell fejezôdnie. A jelenleg zajló KAP-felülvizsgálatról (állapotfelmérésérôl) dr. Vajda László, az FVM EU Koordinációs és Nemzetközi Fôosztály vezetôje tájékoztatta a gazdákat. Elmondta, az Európai Bizottság hivatalos javaslata elôreláthatólag május 20- án jelenik meg. Kiemelte, a KAP-felülvizsgálat több ponton is az eddigi rendszer módosítását jelenti, így a közvetlen támogatások alsó és felsô határának megállapítása, a támogatások termeléstôl való elválasztása, az intervenciós rendszer leépítése, a moduláció bevezetése, valamint a tejkvóták növelése terén. Hangsúlyozta, hazánk nem ért egyet a támogatások felsô határának megállapításával, miután ez hátrányos megkülönböztetéshez vezetne a mezôgazdasági üzemek között. Az intervenciós rendszer leépítése versenyhátrány a magyar mezôgazdaság szempontjából, ezért az agrártárca jelenlegi álláspontja szerint uniós támogatásokra, illetve a hazai biztonsági háló kiépítésére mindenképpen szükség van. A támogatások termeléstôl való teljes elválasztása kapcsán Vajda László arra figyelmeztetett, hogy ez egyes mezôgazdasági termények esetében akár a termôterület nagyarányú csökkenésével, illetve a termelési szerkezet átalakulásával is járhat. Dr. Szabó Zoltán a HANGYA Együttmûködés ügyvezetô titkára elôadásában a KAP felülvizsgálat kapcsán a termelôi érdekérvényesítés lehetséges stratégiáit elemezte. Kiemelte, az élhetô vidék kialakítása mindenkinek érdeke kell legyen, az európai mezôgazdaság támogatásában az adófizetôknek a jövôben továbbra is szerepet kell vállalniuk. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, 2013 után a magyar mezôgazdaság fennmaradása nagymértékben attól függ, sikerül-e elnyerni a társadalom támogatását. Gulyás Levente, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal igazgatója a fiatal gazdák induló támogatása kapcsán a beérkezett kérelmek elbírálási eljárását ismertette. Elmondta, az elsô benyújtási idôszakban 2487 kérelem érkezett be, az összes támogatási igény pedig meghaladja a 88 millió eurót, szemben a rendelkezésre álló 33 millió euróval. Az összevont gazdaságtámogatási rendszer (SPS) egyes elemeit, illetve a kapcsolódó jogi változásokat dr. Nyújtó Ferenc, az FVM Stratégiai Fôosztály vezetôje, illetve dr. Mikó Zoltán fôosztályvezetô-helyettes ismertette elôadásában. Az új támogatási rendszerben a támogatási jogosultság és a termelés elválik egymástól, a támogatási jogosultság mint vagyoni értékû jog a termôföldtôl függetlenül önállóan forgalomképessé válik. Az elôzetes tervek szerint az egyes gazdálkodók egyedi támogatási jogosultságának megállapítása az ún. referenciaidôszakok (kiegészítô komponens), illetve az áttérés éve, (regionális komponens) alapján fog történni. Nyújtó Ferenc hangsúlyozta, az átállás legalkalmasabb idôpontja a 2009-es év, miután a jelenlegi SAPS rendszerhez kapcsolódó, nemzeti forrásból finanszírozott ágazatspecifikus kiegészítô támogatásokat a Koppenhágai Megállapodás értelmében között le kell építeni, ami a legtöbb mezôgazdasági ágazat számára veszteséggel járna. Az SPS-rendszer elônyeként említette, hogy középtávra kiszámíthatóvá teszi a mezôgazdasági üzemek számára a támogatások alakulását. Úgy vélte, az áttérés után a jogosultsági-forgalmazási és belépési korlátozások már stabil viszonyokat eredményezhetnek a földhasználatban, illetve az üzemfejlesztésben. Mikó Zoltán az új rendszerre való áttérés kapcsán kiemelte, 2009-tôl a me- 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események zôgazdasági üzemek regisztrációs számához tartozik majd a támogatási jogosultság, illetve az ellenôrzéseket is üzemi szinten végzik majd. Az SPS-rendszerre való átállás megkönnyítése érdekében 2008 februárjában a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött a Projekt Munkacsoport. Az új rendszer bevezetésrôl szóló törvényjavaslatot elôreláthatólag április végén terjesztik majd az országgyûlés elé, a döntés júniusban várható. A támogatási kérelmeket május 15-ig lehet benyújtani, a támogatási jogosultságról szóló határozat pedig december 31-én jelenik meg. A konferencián elhangzott hozzászólásokból kiderült, a fiatal gazdák sikeresnek ítélik a konferenciát, azonban néhány kérdésben aggodalmuknak is hangot adtak. Egyrészt az új rendszernek a kötelezô határidô elôtti bevezetésével nem értettek egyet, illetve a 2006-os bázisév meghatározását is hátrányosnak ítélték meg. A hozzászólók úgy vélték, a földhasználattól elkülönülô támogatási jogosultságok forgalma elôsegíti a spekulációt, valamint indokolatlanul elônyös helyzetbe hozhatja a nagyobb bérelt területtel rendelkezô gazdálkodókat. Papp Mónika Ismét az új támogatási rendszerrôl Hazánk 2009-ben tér át az egyszerûsített területalapú támogatási rendszerrôl (SAPS) az összevont területalapú támogatási rendszerre (SPS), hangzott el Gôgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának sajtótájékoztatóján. Az új rendszerben a támogatási jogosultság és a termelés szétválik, a támogatási jogosultság mint vagyoni értékû jog a termôföldtôl függetlenül önállóan forgalomképes lesz. Az átállás szükségességét hangsúlyozva Gôgös Zoltán kiemelte, a többi uniós tagállam is az elônyösebb SPS-rendszert választotta, mely reményei szerint hozzájárul majd a magyar mezôgazdaság európai szintû versenyképességének eléréséhez. A rendszer mindenekelôtt segíti a fenntartható és többfunkciójú mezôgazdaság hazai szinten való megvalósítását. Ugyanakkor támogatja a fennálló üzemgazdasági rendet, vagyis a jelenleg regisztrált mintegy 200 ezer hazai gazdálkodó az új rendszerre való áttérés után is jogosult lesz támogatásra. Az államtitkár a jelenleg készülô törvényi szabályozás kapcsán hozzátette, szeretne garanciális elemeket arra, hogy a földhasználat és a támogatás ne váljon el egymástól. A támogatás nélküli földterület értéke ugyanis csökken, és nehezebb lesz eladni. Gôgös Zoltán elmondta azt is, a mezôgazdasági termelôk kétféle módon juthatnak támogatáshoz az új rendszerben. Az egyik támogatási forma az ún. regionális komponens, mely a támogatás 70%-a, és mintegy ezer forintot jelent hektáronként. A másik a történelmi alapon kiszámított pénzügyi támogatási forma. A támogatások lehívásához a gazdálkodóknak eleget kell tenniük az unió által elôírt kölcsönös megfelelési kritériumoknak, ennek elmaradása a támogatások csökkentését vonja maga után. Dr. Nyújtó Ferenc, az FVM Stratégiai Fôosztály vezetôje szerint az egyetlen olyan év, amikor az átállás sikeresen elôkészíthetô és elvégezhetô. Az SPSrendszer lehetôséget ad az uniós források egy részének ágazatok közötti differenciálására, így fontos agrárpolitikai célok (pl. állattartás ösztönzése) megvalósítására. Az áttérés lehetôvé fogja tenni azt is, hogy a magyar gazdálkodók a fejlett országok agrártámogatásának 80%-ához hozzájuthassanak. Az új rendszer további elônye, hogy a 2011-es földpiacnyitási kényszer kapcsán megnehezíti majd a magyar föld olcsó felvásárlását, miután a vagyoni jog értéknövelô tényezôként beépül a föld árába. Papp Mónika évfolyam 4. szám 7

10 Hírek, események A magyar szlovák határon átnyúló egységes Tokaji borvidék A magyar szlovák határon átnyúló Tokaji borvidék egységes közös borrégióként szerepel majd, amely világszinten egyedülálló a maga nemében, közölte Gráf József magyar és Zdenka Kramplová szlovák mezôgazdasági miniszter megállapodásáról a TASR hírügynökség. A két miniszter márciusban a csehországi Brnóban találkozott, a Salima nemzetközi élelmiszeripari vásáron. A megállapodás újabb lépés a végsô megegyezés felé, amely a,,tokaji márkanév használatát fogja rendezni Magyarország és Szlovákia között, mondta a szlovák mezôgazdasági minisztérium szóvivôje. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a márkanév használatának egyértelmûvé kell tennie: Tokaj vidéke,,történelmi kincs, amelyben osztozunk, és amelyért együttesen vagyunk felelôsek, mondta a szóvivô. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az MTI-nek megerôsítette, hogy a Tokaji borvidék ügyében a szlovák féllel folytatott megbeszélések jól haladnak, és több kérdésben már sikerült megállapodni. Ezek: a határon átnyúló Tokaji borvidéket egységes borrégióként kezeli majd a két ország, ahol a magyar borászati normák, szabályok lesznek érvényesek. Ezt a szlovákok is elfogadták. Ennek értelme a magyar agrártárca irányítója szerint, hogy a tokaji bor minôségét a továbbiakban is egységes módon szavatolni lehessen. Vitatott kérdés még azonban, hogy szlovák oldalon mekkora területet is lehet a Tokaji borvidékhez tartozónak elismerni. Szlovák részrôl még ragaszkodnak korábbi álláspontjukhoz, miszerint a szlovák oldalon valamivel több, mint 900 hektár tartozik a Tokaji borvidékhez. A magyar fél viszont úgy véli, hogy ennél kisebb, mintegy 565 hektár ismerhetô el olyan területként, amelyen a tokaji bor elôállítására ténylegesen alkalmas szôlôterület található. E kérdéskörrôl még további egyeztetés szükséges Gráf József szerint, ám véleménye az, hogy ebben is megállapodás születik Magyarország és Szlovákia között. Mindkét fél ugyanis jóindulatúan áll a kérdés rendezéséhez. Egyértelmûvé tette ugyanakkor, azt is, hogy a szakértôknek azaz a borászoknak dûlôrôl-dûlôre kell megvizsgálniuk a kérdéses területek alkalmasságát. Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az MTI-nek szintén megerôsítette, hogy ha egységes minôségû bort szeretnének a termelôk Tokaj-hegyaljáról a piacra vinni, akkor a szlovákoknak a magyar normákat kell alkalmazniuk. Erre azért van szükség, hogy a,,felhígulást meg lehessen akadályozni mondta. Közölte azt is, hogy Magyarországon a Tokaji borvidékhez jelenleg mintegy 5600 hektár termô, és mintegy hektár nem termô szôlôterület tartozik. Forrás: FVM honlap, MTI 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 EU Agrárium és Piacszabályozás Változás a GMO megítélésében Olaszországban? Január 25-én egy vitával egybekötött tájékoztatón mutatták be a gazdaságpolitikai elemzéseket készítô részvénytársaság, a NOMISMA legújabb tanulmányát, A GMO és a középtávú kukoricaszükséglet Olaszországban címmel. A rendezvényre a Confagricoltura mezôgazdasági termelôi érdekképviselet székházában került sor. (A Confagricoltura a három meghatározó agrár-érdekképviselet közül a politikailag semleges, pragmatikus, elsôsorban a vállalatszerûen gazdálkodó, nagyobb termelôket tömörítô szervezet.) A bemutatott NOMISMA-tanulmány legfontosabb megállapításai: 1. A genetikailag módosított (GM) növényektôl való mentesség relatív fogalom. (Pl. az olasz GM-mentes szójatermelés a gyakorlatban nem képes kielégíteni az ország szójaszükségletének csak legfeljebb 8%-át. A többit Olaszország importból szerzi be, 99%-ban olyan országokból, amelyek GMO szóját termesztenek, tehát a deklarált GM-mentesség csak részben igaz.) 2. Az elmúlt években Olaszország ugyan kukoricából csak részben volt önellátó, de gond nélkül be tudta szerezni a hiányzó szükségletét GM-mentes importból. (2006-ban elsôsorban Magyarországról.) 3. Olaszországban az utóbbi 5 évben közel 1 millió tonnával nôtt a kukoricaszükséglet, ami 9,3%-os növekedésnek felel meg. (Az olasz kukoricafelhasználás irányait tekintve a megoszlás: 89,5% takarmány, 7,4% élelmiszer, 2,9% non-food, pl. bioetanol, és 0,2% vetômag.) 4. A költségvetési törvény alapján 2007-re 1%- ban, 2008-ra 2%-ban, 2009-re pedig 3%-ban határozták meg a bioüzemanyagok kötelezô bekeverési arányát. A következô 5 év során Olaszországban várhatóan 5 bioetanol-üzem kezdi meg a mûködését, kukoricára alapozva. Ezek együttes alapanyag-szükséglete mintegy 1,8 millió tonna kukorica. (Az olasz bioetanolprogram intézkedései egyébként összhangban állnak az EU közös agrárpolitikájában szereplô ösztönzô eszközökkel, bár sokan megkérdôjelezik a kukoricából bioetanolt program létjogosultságát.) 5. Szintén a költségvetési törvénynek megfelelôen 2007-ben beindult egy kísérleti program, a kukoricakeményítôre alapozott, teljes mértékben lebomló biomûanyag bevásárló zacskók és egyéb biomûanyag termékek alkalmazására. Becslések szerint e termékpálya évente további kb tonna kukoricaszükségletet indukál az elkövetkezô idôszakban. 6. Ezen túlmenôen, pár éven belül évi mintegy tonna kukoricaigényt jelenthet a hígtrágya és az energianövények együttes alkalmazásával biogázt elôállító üzemek mûködése is. 7. Olaszországban a kukoricatermelés stagnálásával, illetve csökkenésével kalkulálnak. A terület növekedésére nem számítanak, a termésátlagokban pedig a tartós relatív vízhiány és egyéb tényezôk miatt sem várható javulás. 8.Ugyan a jelenlegi EU-szabályozás nem tartalmaz szigorú korlátokat a takarmányok mikotoxintartalmát illetôen, de ha ez néhány éven belül bevezetésre kerül, az komoly problémát okozhat. (Az élelmezési célú kukoricára júliusában elfogadott fumonizin-határérték alapján az olasz kukoricatermelés mintegy 50%-a nem felel meg az elôírásoknak.) 9. Középtávon a világ kukoricatermô területe nôni fog (+7,3%), s a javuló termésátlagok következtében ezt meghaladó mértékben a termelés összes mennyisége is nô (+19%). 10. Ugyanakkor a világpiacon csökken a kukorica kínálata, részben az ún. feljövô országok (India, Kína) növekvô igénye, részben a növekvô mértékû nem élelmiszer célú (bioetanol) felhasználás miatt. Ezen belül is a GM-mentes kukorica export-kínálatában jelentôs visszaesés várható, a jelenlegi mintegy 43 millió tonnáról akár kevesebb, mint a felére csökkenhet. (A tanulmány ismertetôje megemlítette, hogy Olaszország számára az egyik lehetséges GMO-mentes kukoricaforrás Magyarország volt az elmúlt években, de ott is a kukoricafeleslegek csökkenése várható a bioetanol-üzemek beindulásával.) Ugyanakkor Magyarország érdeke a GM-mentes kukoricakivitel. 11. A jelenleg exportfelesleggel rendelkezô nem európai országok közül mind többen áttérnek (legalább részben) a GMO fajták termesztésére, illetve tovább növelik a GM kukorica termesztésének az arányát. A GM kukorica aránya a világ kukoricakereskedelmében a jelenlegi mintegy 49%-ról akár 86%-ra is nôhet a következô években évfolyam 4. szám 9

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Tízbôl az elsô................................................. 4 Szimpózium a gluténmentes élelmiszerekrôl........................ 4 Az üzlet lendületében..........................................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38 Tartalom MAZSOLÁZÓ............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Magyar álláspont a cukorreformról......... 4 Cukorkészletek cukormozgások.............. 4 Portugál példa............ 4 Együtt a hazai gabonáért.... 5

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ....................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK................................................ 5 Új közigazgatási államtitkár........................................

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ................................................. 4 HÍREK, ESEMÉNYEK........................................... 5 Korproblémák Európa mezôgazdaságában.........................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről Tartalom MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről HÍREK, ESEMÉNYEK 20 millió liter tej intervencióra Határtalan befektetések 150 éves a kertészeti felsőoktatás Készül a gabonaimport korlátozás

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó... 4 Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 Hírek, események... 8 Lélegzetvétel csatlakozás elôtt... 8 Erdélyi kitûntetett...

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett FiatalGazda_2004_1.qxd 9/27/04 2:54 PM Page 1 A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja Beköszöntô helyett Egy megújuló szervezet megújult belsô lapját tartja a kezében a kedves olvasó. Beköszöntô

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben