AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Élelmiszer-gazdasági kockázatok, 2008 A fiatal gazdáké a jövô? Gépmúzeum az egyetemen évf. 4. szám

2 Valójában több, mint 30 éves múltra tekint vissza az 1986-ban alapított múzeum, teljes néven Mezôgazdasági Gépfejlôdéstörténeti Gyûjtemény. A gyûjtemény szervesen kapcsolódott az oktatáshoz. A gépészmérnök hallgatók sehol másutt hozzá nem férhetô modellekhez, makettekhez, sôt mûködôképes gépekhez jutnak, amelyeken a géptan alapjait sajátíthatják el, a gödöllôi Szent István Egyetem gépészmérnök hallgatói. Az elmúlt években a látogatottság ötszörösére nôtt. Hat állandó kiállítás és sok más érdekesség vonzza a látogatókat. A szerteágazó feladatokat is ellátó múzeumról részletesen a 18. oldalon olvashatnak. T. E. Képek: Dr. Szekeres Béla Múltat idézô cséplôgép A Mezôgazdasági Gépfejlôdéstörténeti Gyûjtemény fôbejárata Gôzmagajáró Udvari gépek

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elfogadták a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát Ökoadatbázis A GMO-tilalom piaci elônnyel jár! A fiatal gazdáké a jövô? Ismét az új támogatási rendszerrôl A magyar szlovák határon átnyúló egységes Tokaji borvidék EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Változás a GMO megítélésében Olaszországban? Agrártámogatások nyilvánossága Közvéleménykutatás a közös agrárpolitikáról és a mezôgazdaság támogatásáról BRÜSSZELBE JÁRUNK Tejkvótaemelés, lengyel sertéspiaci helyzet ARCKÉPCSARNOK Gerda Verburg RIPORT Visszapillantás 50 termékeny esztendôre Gépmúzeum az egyetemen Méz, méz, méz, termelt méz! BIOÜZEMANYAG-TERMELÉS A bioüzemanyag-gyártás jelene és jövôje Hazánkban is növekszik a megújuló energiaforrások jelentôsége.. 25 KITEKINTÉS Merre tart a világ? Amerika a gazdagok pártján? Davos KÖZLÖNY Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 4. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u /80 BORÍTÓ 2 BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 3 BORÍTÓ 4 Gépmúzeum az egyetemen Élô, tiszta vizet! Keukenhof Könyvajánló HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: Keukenhofi tulipánkavalkád Lükôné Örsi Gabriella felvétele évfolyam 4. szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS The National Climate Strategy is approved Eco-database Banned GMO-s mean market advantage Future of young farmers About the new supporting system once again The Hungarian-Slovakian cross border Tokaj wine region EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Changing Italian opinions about GMO Publicity of agricultural supports Survey on the common agricultural policy and agricultural supporsts ATTENDING BRUSSELS Increased milk quota Situation of the Polish pig meat market PORTRAIT Gerda Verburg REPORT Review of the fruitful past 50 years Machine Museum within the university Honeysweet BIO-FUEL PRODUCTION Present and future of bio-fuel production Importance of renewable energy resources is increasing also in Hungary OUTLOOK Where is the world going? America takes sides with Wealth Davos BULLETIN AgraEconomy of the European Union Volume 2008/13., Issue 4. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u COVER 2 INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 3 COVER 4 Machine Museum within the university Living, clean water! Keukenhof Recommended books HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes Front Cover: Abundance of tulips in Keukenhof photo by Lükôné Örsi Gabriella 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó v Hazánkat különösen érzékenyen érinti az éghajlatváltozás. A Kárpát-medencében nagyobb hômérséklet-emelkedés várható. Nagy figyelem irányul ezért is a megújuló energiaforrások felé. Mi a teendô? Milyen programok segítik a várható negatív hatások mérséklését? (Részletek a 4. oldalon.) v Önfeláldozó és szorgalmas munka eredményeként létrejött a Bio Információs és Dokumentációs Gyûjtemény, melynek során a Biokultúra címû lapban megjelent több mint 3250 cikket rendezték, s így könnyebben hozzáférhetôvé tették kutatók, diákok, gazdálkodók számára. (Részletek a 4. oldalon.) v A fiatal gazdák hátrányosnak ítélik meg az új SPS-rendszer kötelezô határidô elôtti bevezetését, valamint a 2006-os bázisév alapul vételét. Szerintük a földhasználattól elkülönülô támogatási jogosultságok forgalma spekulációt gerjeszt. (Bôvebben az 5. oldalon.) v Olaszországban élénk vita kíséri a genetikailag módosított növényeket. Termesztésük mellett és az ellen is bôven sorakoznak az érvek. Olaszországban még semmi sem dôlt el igazán ezen a területen. Nem szerencsés, ha a GMO kérdése politikai kampány témája. (További részletek a 10. oldalon.) v Geerda Verburg holland földmûvelésügyi, természetvédelmi és élelmiszerminôségért felelôs miniszter. Érdekes és fontos témák társítása egy tárcán belül. Életútjáról, tevékenységérôl a 15. oldalon jelent meg írás, Arcképcsarnok rovatunkban. v A 80 éves Dr. Pethô Ferenc életútjára tekint vissza. A vele készült riport több érdekes momentumot tartalmaz, számos mának szóló üzenettel a 17. oldalon. v Miért érdemes meglátogatni Gödöllôn a gépmúzeumot? Kiknek köszönhetô, hogy összejött egy értékes gyûjtemény, amely a mezôgazdasági gépek iránt érdeklôdôknek sok érdekességet kínál. Mi lesz a gyûjtemény sorsa? (Részletek a 20. oldalon.) v Legôsibb édesítôszerünk, a méz szerepe óriási az egészség megôrzésében. A magyar méz ára mintegy 30 százalékkal magasabb, mint a Dél-Amerikából származó mézé. A világpiac elismeri és magasabb árral jutalmazza a minôséget. Milyen támogatásokat lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján? Milyen a magyar méz megítélése a világpiacon? Melyek a további elôrelépési lehetôségek? Bodroginé Bögre Gabriellával, az FVM osztályvezetôjével készült riport a 22. oldalon. v A megújuló energiaforrásokkal, a bioüzemanyagok jelenével és várható jövôjével több írás is foglalkozik. A magas világpiaci kôolajár hogyan hat az ún. energianövények termelésére? Az agrárközgazdász érdekes összefüggésekre világít rá! (A 26. oldalon.) v Hogyan látja a FAO fôtitkára az élelmiszerár-emelést a világ szegényeinek szemszögébôl, összefüggésben a bioüzemanyag-termeléssel? Döntéshozók felelôssége és a piaci védelem mélyebb összefüggései. Mit várnak a szegény országok? (Bôvebben a 28. oldalon.) évfolyam 4. szám 3

6 Hírek, események Elfogadták a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát A közötti idôszakra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) fôbb elemei közé tartozik a nemzetközi kötelezettségek teljesítése, az éghajlatváltozást okozó hatások elleni küzdelem, a kibocsátás-csökkentés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Elôrejelzések szerint hazánkat különösen érzékenyen érinti az éghajlatváltozás, ugyanis a Kárpát-medencében a világviszonylathoz képest nagyobb hômérsékletemelkedés várható. Az uniós elvárások alapján 2020-ig Magyarországnak 18%-kal kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A megújuló energiaforrások arányát pedig a jelenlegi 4,5%-ról 13%-ra kell növelni. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 75%-a az energiaszektorból származik, ezért ez az ágazat döntô szerepet játszik a klímaváltozás hatásainak csökkentésében. A stratégia célja elsôsorban az alacsony energiaigényû, magas hozzáadott értékkel rendelkezô technológiák, ágazatok támogatásának elôtérbe helyezése. Az unió energiaszolgáltatási irányelve szerint hazánknak 2008-tól 2016-ig évente legalább 1%-kal kell csökkentenie fajlagos energiafelhasználását. A stratégia elemeinek megvalósításához a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében között összesen mintegy 110 milliárd forint áll rendelkezésre zöld energetikai jellegû fejlesztésekre. Másik forrás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott Zöld Beruházási Rendszerbôl, azaz a fel nem használt kibocsátási kvóták értékesítésébôl származó bevétel, mely között elérheti az évi 7,5 milliárd forintot. Ebbôl elsôsorban az épületek energiahatékonyságának növelését célzó programokat, beruházásokat finanszíroznak. Ehhez járul az unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerében térítés ellenében kiosztott egységekbôl származó bevétel, mely várhatóan évi 3,3 3,7 milliárd forintot jelent. A stratégia megvalósításával számos ágazatban lényeges változások várhatók, így a mezôgazdaságban az integrált, illetve a biogazdálkodás térhódítására számíthatunk. A Nemzeti Erdôtelepítési Program megvalósításával pedig mintegy 7%-kal növekedhet az ország erdôterülete, és elérheti a 27%-ot. A kormány a stratégia végrehajtása érdekében kétéves idôtartamra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Programot fogad el, illetve elôször két év múlva, majd ötévente végez felülvizsgálatot. Papp Mónika Ökoadatbázis A hazai biomozgalom évi elindulásakor az alapító atyák dr. Sárközy Péter, Parádi Andor, dr. Mezei Ottóné, Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs fontosnak tartották az ismeretek átadását, a biokultúrával, biogazdálkodással kapcsolatos ismeretek széles körû terjesztését. Ezért indították el a Biokultúra Tájékoztatót és Újságot, mely 1990 óta Biokultúra néven jelenik meg. A év végéig a Biokultúra Egyesület, majd utódja, a Biokultúra Szövetség mint non-profit civil szervezet adta ki. Ezt követôen egy vállalkozás, a Biokontroll Hungária ellenôrzô szervezet lapja lett. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány elhatározta, hogy összegyûjti és rendezi a hazai szakirodalmat, létrehozva a Bio (öko) Információs és Dokumentációs Gyûjteményt, ezzel is segítve a magyar ökogazdálkodókat, az oktatást, képzést, szaktanácsadást. Ezen belül elkészült a Biokultúra Tájékoztató és Újságban 1983 novemberétôl 2006 decemberéig megjelent cikkeinek tematikus kigyûjtése. Az óriási munka során több mint 3250 cikket rendeztünk 23 fôcsoportba, ezen belül 17 alcsoportba. A kutatók, diákok, gazdálkodók azonnal tájékozódhatnak, hogy egy-egy témában pl. bionövény-termesztés, bioállattartás, talaj-tápanyagutánpótlás, növényvédelem stb. milyen cikkek születtek a 23 év alatt. A feldolgozott cikkeket tartalmazó folyóiratok bekötve, rendszerezve egyedül az országban megtalálhatók a Sárközy Péter Alapítványnál. Itt köszönjük meg a Parádi házaspárnak, hogy az alapítványnak ajándékozták a Biokultúra Tájékoztató már másutt fel nem lelhetô példányait. Az alapítvány következô munkája a 10 éves Romániai Biogazdálkodók Egyesülete szakmai lapjának, a Bioterrának magyar nyelvû hasonló feldolgozása. A Sárközy Péter Alapítvány biodokumentációs gyûjteményérôl bôvebben a honlapról lehet tájékozódni. Dr. Solti Gábor 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 A GMO-tilalom piaci elônnyel jár! Hírek, események Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a génmódosított növények hazai termesztésének lehetôségeirôl és kockázatairól szóló gazdafórumon kijelentette, a génmódosított növényekre vonatkozó magyarországi köztermesztési tilalom nem tartható fenn örökké, ugyanakkor továbbra is óvatosságra van szükség a kockázatok teljes mértékû tisztázásához. Hangsúlyozta, a génmódosított növények engedélyezése csak abban az esetben megengedhetô, amennyiben a fogyasztókra bizonyítottan nem gyakorol kedvezôtlen hatást, illetve a technológiát alkalmazni nem kívánó gazdák sem kerülnek hátrányos helyzetbe. Felhívta a figyelmet, a gabonaágazatban a génmódosítástól mentes magyar termények gazdasági elônyt hoznak nekünk a nemzetközi piacokon. A hazai vetômagágazat szempontjából ugyancsak jelentôs, 20 25%-os árelônyt élveznek a gazdák. A miniszter szerint jelenleg a hazai termelôk túlnyomó része ellenzi a génmódosított növények köztermesztésbe vonásának engedélyezését. Elmondta, hazai szinten egyelôre a génmódosított növények engedélyezett kísérleti alkalmazása is vitás kérdés. A miniszter utalt arra, hogy Ausztria kivételével a szomszédos országokban mindenhol engedélyezett több génmódosított kukoricafajta alkalmazása, melyek pollenjei a szél útján bármikor bekerülhetnek az országba. Magyarország mentessége addig tartható fenn, amíg ki nem derül egy kukoricaszállítmányról, hogy a megengedett fertôzöttségi szintet meghaladja a szennyezettsége. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, Magyarország a világ legszigorúbb szabályozásával rendelkezik a génmódosított és a hagyományos növények együtttermeszthetôsége terén. A jogszabályban elôírt termesztési feltételek jelenleg gyakorlatilag nem teszik lehetôvé génmódosított növények vetését. Hozzátette, a szabályok módosításához mindenképpen parlamenti döntés szükséges. P. M. A fiatal gazdáké a jövô? Várhatóan január 1-jétôl hazánk is átáll az egyszerûsített területalapú támogatási rendszerrôl (SAPS) az ún. összevont gazdaságtámogatási rendszerre (SPS). Az új rendszerre való áttérés elôsegítése érdekében a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) az ország 14 városában szervezett tájékoztató rendezvényeket a Fiatal Gazda Klubok rendezvénysorozat keretében december 4. és február 22. között, ahogy errôl 2008/3. számunkban már hírt adtunk. A rendezvénysorozat záróeseményére, a Fiatal Gazda Konferenciára február 22-én a budapesti Hotel Benczúrban került sor. A konferenciát dr. Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének elnöke nyitotta meg. Ezt követôen dr. Forgács Barnabás, az FVM szakállamtitkára tájékoztatta a megjelenteket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) idén tavasszal induló intézkedéseirôl. Az I. tengelyhez kapcsolódó új intézkedések között szerepel a március 17-én induló fás- és lágyszárú ültetvények telepítési program, valamint a kertészeti ágazat, illetve a növénytermesztés korszerûsítését célzó programok, melyek április 1-jén indultak. Ez utóbbi két program elsôsorban a termelô berendezések, illetve tároló és szárító helységek korszerûsítésében, valamint a gépbeszerzés terén kíván segítséget nyújtani a gazdálkodóknak. Az említett programok keretében a beruházások 40 60% közötti támogatásban részesülhetnek, a támogatás felsô határa 735 ezer euró, azaz mintegy millió forint. Szintén április 1-jén indult az öntözés és melioráció, a mezôgazdasági üzemi és közüzemi létesítmények fejlesztésére irányuló program. Az élelmiszeripari termelô berendezések korszerûsítésének támogatására szolgáló program célja a termékelôállítás és az élelmiszerbiztonság fejlesztése, melyre minimum 500 ezer forint, maximum 250 millió forint támogatás igényelhetô május 1-jétôl. A gazdálkodók informatikai hátterének korszerûsítését célozza a Gazdanetprogram, mely elôreláthatólag ez év második felétôl indul. E program keretében a rendelkezésre álló támogatás összege évfolyam 4. szám 5

8 Hírek, események ezer euró, azaz mintegy 500 ezer forint. A szakállamtitkár elôadásában beszámolt az elmúlt idôszakban lezárult fiatal gazda minôség-regisztrációs folyamatról is, melynek keretében július 13. és október 31. között 559 településrôl 1037 kérelem érkezett be. A regisztrációra a fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás (67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet) igénybevételéhez volt szükség, melyre a támogatási kérelmet december 3. és február 7. között lehetett benyújtani. A programra a keretet meghaladó összegû igény érkezett, a rendelkezésre álló 8 milliárd forint helyett milliárd forintos támogatási összegre lenne szükség. A kérelmek elbírálása folyamatban van, a támogatási határozatokat május végéig hozzák meg. Az ÚMVP keretében rendelkezésre álló uniós források 48%-a az I. tengely (mezôgazdaság, élelmiszerfeldolgozás javítása), 35%-a a II. tengely (a környezet és a vidék állapotának javítása), 17%-a pedig a III. (életminôség javítása) és IV. tengely (LEADER-program) mentén kerül felhasználásra. Lukács László, a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetôje a január 1- jén létrejött hivatal szervezeteit és tevékenységét mutatta be elôadásában Az SPS rendszer bevezetése kapcsán 2008 februárjában létrehozták a Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztályt, melynek feladata az új rendszerre való átállás hatósági ellenôrzése lesz. Lukács László kiemelte, a tervek szerint az SPS rendszerre, illetve a kölcsönös megfeleltetés rendszerére való átállásnak ezév végéig be kell fejezôdnie. A jelenleg zajló KAP-felülvizsgálatról (állapotfelmérésérôl) dr. Vajda László, az FVM EU Koordinációs és Nemzetközi Fôosztály vezetôje tájékoztatta a gazdákat. Elmondta, az Európai Bizottság hivatalos javaslata elôreláthatólag május 20- án jelenik meg. Kiemelte, a KAP-felülvizsgálat több ponton is az eddigi rendszer módosítását jelenti, így a közvetlen támogatások alsó és felsô határának megállapítása, a támogatások termeléstôl való elválasztása, az intervenciós rendszer leépítése, a moduláció bevezetése, valamint a tejkvóták növelése terén. Hangsúlyozta, hazánk nem ért egyet a támogatások felsô határának megállapításával, miután ez hátrányos megkülönböztetéshez vezetne a mezôgazdasági üzemek között. Az intervenciós rendszer leépítése versenyhátrány a magyar mezôgazdaság szempontjából, ezért az agrártárca jelenlegi álláspontja szerint uniós támogatásokra, illetve a hazai biztonsági háló kiépítésére mindenképpen szükség van. A támogatások termeléstôl való teljes elválasztása kapcsán Vajda László arra figyelmeztetett, hogy ez egyes mezôgazdasági termények esetében akár a termôterület nagyarányú csökkenésével, illetve a termelési szerkezet átalakulásával is járhat. Dr. Szabó Zoltán a HANGYA Együttmûködés ügyvezetô titkára elôadásában a KAP felülvizsgálat kapcsán a termelôi érdekérvényesítés lehetséges stratégiáit elemezte. Kiemelte, az élhetô vidék kialakítása mindenkinek érdeke kell legyen, az európai mezôgazdaság támogatásában az adófizetôknek a jövôben továbbra is szerepet kell vállalniuk. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, 2013 után a magyar mezôgazdaság fennmaradása nagymértékben attól függ, sikerül-e elnyerni a társadalom támogatását. Gulyás Levente, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal igazgatója a fiatal gazdák induló támogatása kapcsán a beérkezett kérelmek elbírálási eljárását ismertette. Elmondta, az elsô benyújtási idôszakban 2487 kérelem érkezett be, az összes támogatási igény pedig meghaladja a 88 millió eurót, szemben a rendelkezésre álló 33 millió euróval. Az összevont gazdaságtámogatási rendszer (SPS) egyes elemeit, illetve a kapcsolódó jogi változásokat dr. Nyújtó Ferenc, az FVM Stratégiai Fôosztály vezetôje, illetve dr. Mikó Zoltán fôosztályvezetô-helyettes ismertette elôadásában. Az új támogatási rendszerben a támogatási jogosultság és a termelés elválik egymástól, a támogatási jogosultság mint vagyoni értékû jog a termôföldtôl függetlenül önállóan forgalomképessé válik. Az elôzetes tervek szerint az egyes gazdálkodók egyedi támogatási jogosultságának megállapítása az ún. referenciaidôszakok (kiegészítô komponens), illetve az áttérés éve, (regionális komponens) alapján fog történni. Nyújtó Ferenc hangsúlyozta, az átállás legalkalmasabb idôpontja a 2009-es év, miután a jelenlegi SAPS rendszerhez kapcsolódó, nemzeti forrásból finanszírozott ágazatspecifikus kiegészítô támogatásokat a Koppenhágai Megállapodás értelmében között le kell építeni, ami a legtöbb mezôgazdasági ágazat számára veszteséggel járna. Az SPS-rendszer elônyeként említette, hogy középtávra kiszámíthatóvá teszi a mezôgazdasági üzemek számára a támogatások alakulását. Úgy vélte, az áttérés után a jogosultsági-forgalmazási és belépési korlátozások már stabil viszonyokat eredményezhetnek a földhasználatban, illetve az üzemfejlesztésben. Mikó Zoltán az új rendszerre való áttérés kapcsán kiemelte, 2009-tôl a me- 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Hírek, események zôgazdasági üzemek regisztrációs számához tartozik majd a támogatási jogosultság, illetve az ellenôrzéseket is üzemi szinten végzik majd. Az SPS-rendszerre való átállás megkönnyítése érdekében 2008 februárjában a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött a Projekt Munkacsoport. Az új rendszer bevezetésrôl szóló törvényjavaslatot elôreláthatólag április végén terjesztik majd az országgyûlés elé, a döntés júniusban várható. A támogatási kérelmeket május 15-ig lehet benyújtani, a támogatási jogosultságról szóló határozat pedig december 31-én jelenik meg. A konferencián elhangzott hozzászólásokból kiderült, a fiatal gazdák sikeresnek ítélik a konferenciát, azonban néhány kérdésben aggodalmuknak is hangot adtak. Egyrészt az új rendszernek a kötelezô határidô elôtti bevezetésével nem értettek egyet, illetve a 2006-os bázisév meghatározását is hátrányosnak ítélték meg. A hozzászólók úgy vélték, a földhasználattól elkülönülô támogatási jogosultságok forgalma elôsegíti a spekulációt, valamint indokolatlanul elônyös helyzetbe hozhatja a nagyobb bérelt területtel rendelkezô gazdálkodókat. Papp Mónika Ismét az új támogatási rendszerrôl Hazánk 2009-ben tér át az egyszerûsített területalapú támogatási rendszerrôl (SAPS) az összevont területalapú támogatási rendszerre (SPS), hangzott el Gôgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának sajtótájékoztatóján. Az új rendszerben a támogatási jogosultság és a termelés szétválik, a támogatási jogosultság mint vagyoni értékû jog a termôföldtôl függetlenül önállóan forgalomképes lesz. Az átállás szükségességét hangsúlyozva Gôgös Zoltán kiemelte, a többi uniós tagállam is az elônyösebb SPS-rendszert választotta, mely reményei szerint hozzájárul majd a magyar mezôgazdaság európai szintû versenyképességének eléréséhez. A rendszer mindenekelôtt segíti a fenntartható és többfunkciójú mezôgazdaság hazai szinten való megvalósítását. Ugyanakkor támogatja a fennálló üzemgazdasági rendet, vagyis a jelenleg regisztrált mintegy 200 ezer hazai gazdálkodó az új rendszerre való áttérés után is jogosult lesz támogatásra. Az államtitkár a jelenleg készülô törvényi szabályozás kapcsán hozzátette, szeretne garanciális elemeket arra, hogy a földhasználat és a támogatás ne váljon el egymástól. A támogatás nélküli földterület értéke ugyanis csökken, és nehezebb lesz eladni. Gôgös Zoltán elmondta azt is, a mezôgazdasági termelôk kétféle módon juthatnak támogatáshoz az új rendszerben. Az egyik támogatási forma az ún. regionális komponens, mely a támogatás 70%-a, és mintegy ezer forintot jelent hektáronként. A másik a történelmi alapon kiszámított pénzügyi támogatási forma. A támogatások lehívásához a gazdálkodóknak eleget kell tenniük az unió által elôírt kölcsönös megfelelési kritériumoknak, ennek elmaradása a támogatások csökkentését vonja maga után. Dr. Nyújtó Ferenc, az FVM Stratégiai Fôosztály vezetôje szerint az egyetlen olyan év, amikor az átállás sikeresen elôkészíthetô és elvégezhetô. Az SPSrendszer lehetôséget ad az uniós források egy részének ágazatok közötti differenciálására, így fontos agrárpolitikai célok (pl. állattartás ösztönzése) megvalósítására. Az áttérés lehetôvé fogja tenni azt is, hogy a magyar gazdálkodók a fejlett országok agrártámogatásának 80%-ához hozzájuthassanak. Az új rendszer további elônye, hogy a 2011-es földpiacnyitási kényszer kapcsán megnehezíti majd a magyar föld olcsó felvásárlását, miután a vagyoni jog értéknövelô tényezôként beépül a föld árába. Papp Mónika évfolyam 4. szám 7

10 Hírek, események A magyar szlovák határon átnyúló egységes Tokaji borvidék A magyar szlovák határon átnyúló Tokaji borvidék egységes közös borrégióként szerepel majd, amely világszinten egyedülálló a maga nemében, közölte Gráf József magyar és Zdenka Kramplová szlovák mezôgazdasági miniszter megállapodásáról a TASR hírügynökség. A két miniszter márciusban a csehországi Brnóban találkozott, a Salima nemzetközi élelmiszeripari vásáron. A megállapodás újabb lépés a végsô megegyezés felé, amely a,,tokaji márkanév használatát fogja rendezni Magyarország és Szlovákia között, mondta a szlovák mezôgazdasági minisztérium szóvivôje. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a márkanév használatának egyértelmûvé kell tennie: Tokaj vidéke,,történelmi kincs, amelyben osztozunk, és amelyért együttesen vagyunk felelôsek, mondta a szóvivô. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az MTI-nek megerôsítette, hogy a Tokaji borvidék ügyében a szlovák féllel folytatott megbeszélések jól haladnak, és több kérdésben már sikerült megállapodni. Ezek: a határon átnyúló Tokaji borvidéket egységes borrégióként kezeli majd a két ország, ahol a magyar borászati normák, szabályok lesznek érvényesek. Ezt a szlovákok is elfogadták. Ennek értelme a magyar agrártárca irányítója szerint, hogy a tokaji bor minôségét a továbbiakban is egységes módon szavatolni lehessen. Vitatott kérdés még azonban, hogy szlovák oldalon mekkora területet is lehet a Tokaji borvidékhez tartozónak elismerni. Szlovák részrôl még ragaszkodnak korábbi álláspontjukhoz, miszerint a szlovák oldalon valamivel több, mint 900 hektár tartozik a Tokaji borvidékhez. A magyar fél viszont úgy véli, hogy ennél kisebb, mintegy 565 hektár ismerhetô el olyan területként, amelyen a tokaji bor elôállítására ténylegesen alkalmas szôlôterület található. E kérdéskörrôl még további egyeztetés szükséges Gráf József szerint, ám véleménye az, hogy ebben is megállapodás születik Magyarország és Szlovákia között. Mindkét fél ugyanis jóindulatúan áll a kérdés rendezéséhez. Egyértelmûvé tette ugyanakkor, azt is, hogy a szakértôknek azaz a borászoknak dûlôrôl-dûlôre kell megvizsgálniuk a kérdéses területek alkalmasságát. Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az MTI-nek szintén megerôsítette, hogy ha egységes minôségû bort szeretnének a termelôk Tokaj-hegyaljáról a piacra vinni, akkor a szlovákoknak a magyar normákat kell alkalmazniuk. Erre azért van szükség, hogy a,,felhígulást meg lehessen akadályozni mondta. Közölte azt is, hogy Magyarországon a Tokaji borvidékhez jelenleg mintegy 5600 hektár termô, és mintegy hektár nem termô szôlôterület tartozik. Forrás: FVM honlap, MTI 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 EU Agrárium és Piacszabályozás Változás a GMO megítélésében Olaszországban? Január 25-én egy vitával egybekötött tájékoztatón mutatták be a gazdaságpolitikai elemzéseket készítô részvénytársaság, a NOMISMA legújabb tanulmányát, A GMO és a középtávú kukoricaszükséglet Olaszországban címmel. A rendezvényre a Confagricoltura mezôgazdasági termelôi érdekképviselet székházában került sor. (A Confagricoltura a három meghatározó agrár-érdekképviselet közül a politikailag semleges, pragmatikus, elsôsorban a vállalatszerûen gazdálkodó, nagyobb termelôket tömörítô szervezet.) A bemutatott NOMISMA-tanulmány legfontosabb megállapításai: 1. A genetikailag módosított (GM) növényektôl való mentesség relatív fogalom. (Pl. az olasz GM-mentes szójatermelés a gyakorlatban nem képes kielégíteni az ország szójaszükségletének csak legfeljebb 8%-át. A többit Olaszország importból szerzi be, 99%-ban olyan országokból, amelyek GMO szóját termesztenek, tehát a deklarált GM-mentesség csak részben igaz.) 2. Az elmúlt években Olaszország ugyan kukoricából csak részben volt önellátó, de gond nélkül be tudta szerezni a hiányzó szükségletét GM-mentes importból. (2006-ban elsôsorban Magyarországról.) 3. Olaszországban az utóbbi 5 évben közel 1 millió tonnával nôtt a kukoricaszükséglet, ami 9,3%-os növekedésnek felel meg. (Az olasz kukoricafelhasználás irányait tekintve a megoszlás: 89,5% takarmány, 7,4% élelmiszer, 2,9% non-food, pl. bioetanol, és 0,2% vetômag.) 4. A költségvetési törvény alapján 2007-re 1%- ban, 2008-ra 2%-ban, 2009-re pedig 3%-ban határozták meg a bioüzemanyagok kötelezô bekeverési arányát. A következô 5 év során Olaszországban várhatóan 5 bioetanol-üzem kezdi meg a mûködését, kukoricára alapozva. Ezek együttes alapanyag-szükséglete mintegy 1,8 millió tonna kukorica. (Az olasz bioetanolprogram intézkedései egyébként összhangban állnak az EU közös agrárpolitikájában szereplô ösztönzô eszközökkel, bár sokan megkérdôjelezik a kukoricából bioetanolt program létjogosultságát.) 5. Szintén a költségvetési törvénynek megfelelôen 2007-ben beindult egy kísérleti program, a kukoricakeményítôre alapozott, teljes mértékben lebomló biomûanyag bevásárló zacskók és egyéb biomûanyag termékek alkalmazására. Becslések szerint e termékpálya évente további kb tonna kukoricaszükségletet indukál az elkövetkezô idôszakban. 6. Ezen túlmenôen, pár éven belül évi mintegy tonna kukoricaigényt jelenthet a hígtrágya és az energianövények együttes alkalmazásával biogázt elôállító üzemek mûködése is. 7. Olaszországban a kukoricatermelés stagnálásával, illetve csökkenésével kalkulálnak. A terület növekedésére nem számítanak, a termésátlagokban pedig a tartós relatív vízhiány és egyéb tényezôk miatt sem várható javulás. 8.Ugyan a jelenlegi EU-szabályozás nem tartalmaz szigorú korlátokat a takarmányok mikotoxintartalmát illetôen, de ha ez néhány éven belül bevezetésre kerül, az komoly problémát okozhat. (Az élelmezési célú kukoricára júliusában elfogadott fumonizin-határérték alapján az olasz kukoricatermelés mintegy 50%-a nem felel meg az elôírásoknak.) 9. Középtávon a világ kukoricatermô területe nôni fog (+7,3%), s a javuló termésátlagok következtében ezt meghaladó mértékben a termelés összes mennyisége is nô (+19%). 10. Ugyanakkor a világpiacon csökken a kukorica kínálata, részben az ún. feljövô országok (India, Kína) növekvô igénye, részben a növekvô mértékû nem élelmiszer célú (bioetanol) felhasználás miatt. Ezen belül is a GM-mentes kukorica export-kínálatában jelentôs visszaesés várható, a jelenlegi mintegy 43 millió tonnáról akár kevesebb, mint a felére csökkenhet. (A tanulmány ismertetôje megemlítette, hogy Olaszország számára az egyik lehetséges GMO-mentes kukoricaforrás Magyarország volt az elmúlt években, de ott is a kukoricafeleslegek csökkenése várható a bioetanol-üzemek beindulásával.) Ugyanakkor Magyarország érdeke a GM-mentes kukoricakivitel. 11. A jelenleg exportfelesleggel rendelkezô nem európai országok közül mind többen áttérnek (legalább részben) a GMO fajták termesztésére, illetve tovább növelik a GM kukorica termesztésének az arányát. A GM kukorica aránya a világ kukoricakereskedelmében a jelenlegi mintegy 49%-ról akár 86%-ra is nôhet a következô években évfolyam 4. szám 9

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ... 3

Tartalom MAZSOLÁZÓ... 3 Tartalom MAZSOLÁZÓ............................................ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Az élelmiszerláncok hatalmi visszaéléseinek vizsgálatát kezdeményezi az Európai Parlament....................... 4 Termeljünk

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 7. szám 2008. március 25. Tartalomjegyzék A kertészet

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika 2013 után Magyar érdekek és lehetőségek PAPP GERGELY

A Közös Agrárpolitika 2013 után Magyar érdekek és lehetőségek PAPP GERGELY A Közös Agrárpolitika 2013 után Magyar érdekek és lehetőségek PAPP GERGELY Előadás szerkezete A Közös Agrárpolitika jövője Magyar érdekek és lehetőségek Kérdések A Közös Agrárpolitika jövője FOLYAMATOS

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP-reform AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, 2011.02.25. Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu Mi a Közös Agrárpolitika (KAP)? A KAP olyan működő közösségi politika,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens. Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály január 28.

Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens. Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály január 28. Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály 2016. január 28. AGROmash EXPO 1 1996 - Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) 1998

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

KAP reform társadalmi egyeztetése

KAP reform társadalmi egyeztetése 2010. április 15. KAP reform társadalmi egyeztetése A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezésre került a Milyen legyen a jövő mezőgazdasága? című nyilvános vita, amelyet Dacian Cioloş,

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján 2006-1,83% 2007-1,86% 2008-2,07% 2009-1,76%

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben