NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

2 Tartalomjegyzék 1 INTERNET szolgáltatás tartalma ADSL Internet hozzáférési Szolgáltatás A Szolgáltatás leírása A szolgáltatás használatához szükséges eszközök A Szolgáltatás használatának korlátai Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás Fogalmak Szolgáltatás leírása Az átalánydíjas vezeték nélküli internet tarifacsomagokra vonatkozó speciális rendelkezések Szolgáltatás rendeltetésszerű használata Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Elektronikus levelezési szolgáltatások Elektronikus levelezési szolgáltatások POP3, IMAP, SMTP szolgáltatások Domain szolgáltatások Vírusszűrés, spam-szűrés Vírusszűrés, spamszűrés szolgáltatás célja Szerver alapú szolgáltatás WEB-hoszting Szerver-hoszting internet és kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételei, földrajzi területe, felelősségi határok, minőségi követelményei Internet szolgáltatások igénybe vételének műszaki előfeltételei ADSL hozzáférés, mint bérelt vonali szolgáltatás műszaki előfeltétele Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás műszaki előfeltétele Internet Szogláltatások igénybe vételéhez szükséges végberendezések, és használatuk ADSL hozzáférés, szolgáltatás műszaki előfeltétele Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás műszaki előfeltétele Internet hozzáférés szolgáltatások szolgáltatási területei (földrajzi korlátok) Szolgáltatás hozzáférési pontok ADSL hozzáférés, szolgáltatás hozzáférési pontja Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás szolgáltatás hozzáférési pontja Szolgáltatások minőségi követelményei ADSL hozzáférés, mint Bérelt Vonali Szolgáltatás minőségi követelményei Az ADSL szolgáltatás esetén elérhető sávszélességek és sebességeik Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás minőségi követelményei Vezeték nélküli (Mobil) Internet Szolgátatás esetén elérhető sávszélességek és sebességeik Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások minőségi követelményei Webhosting Szolgáltatás minőségi értékei Minőségi célértékek A rendelkezésre állás mérése Szerver-hosting Szolgáltatás minőségi követelményei Minőségi célértékek A rendelkezésre állás mérése Etikai Kódex, adatbiztonság Internet szolgáltatások etikai szabályai Jogosulatlan hozzáférés Jogsértő tartalom közzététele Adatbiztonság A Szolgáltató által végrehajtott biztonsági intézkedések Az Előfizető által végrehajtható biztonsági intézkedések Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 2. oldalt olvassa

3 INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Előfizető alatt jelen mellékletben Egyéni Előfizető értendő. 1 INTERNET SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A Szolgáltató az Előfizetők számára helyhez kötött és mobil Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban együttesen szolgáltatás -nak jelölve). Az Internet hozzáférési szolgáltatás alapvető használati célja az Előfizetői végberendezések és a központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat létrehozása különféle távközlő hálózatokon keresztül, és a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatás által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel megvalósítása, vagyis adat, jel, kép, hang adott címre történő továbbítása az Internet hálózaton belül, az elektronikus hírközlési tövény szerint olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a szolgáltató IP-cím hozzárendelésével biztosítja az IP alapú adatátvitelt az előfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között. A szolgáltatás nem távközlő hálózat-specifikus, a Szolgáltató az Előfizetői végberendezés Internet hálózatra történő csatlakozását az Előfizető igénye szerint különböző távközlő hálózatokon keresztül, különféle technológiai megoldásokat alkalmazva biztosítja. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges, Előfizetőt elérő távközlési csatornák biztosításához más Szolgáltatók szolgáltatását is igénybe veheti. A Szolgáltató által nyújtott internet hozzáférési alap szolgáltatásokat jelen melléklet pontjai tartalmazzák, a kiegészítő szolgáltatásokat az 1.3 pont tartalmazza. 1.1 ADSL Internet hozzáférési Szolgáltatás ADSL hozzáférés esetén az Előfizető számítógépe közvetlenül ADSL modemen keresztül, vagy számítógépes hálózata egy router közbeiktatásával ADSL modemen keresztül csatlakozik a helyi távbeszélő vagy más Szolgáltató által nyújtott ADSL technológián alapuló összeköttetésen át. A szolgáltatás hozzáférési pontja az a pont, amelyen keresztül az Előfizető az általa használt végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása esetén a szolgáltatást eléri. Az ADSL a VoIP szolgáltatás esetén a Szolgáltatás alapfeltétele, így amennyiben nem rendelkezik az Előfizető Internet szolgáltatással, megrendelheti a Szolgáltatótól kapcsolódó szolgáltatásként is (részletszabályok az Általános Szerződési Feltételek 1/B mellékletében) A Szolgáltatás leírása Az Előfizető Ethernet adapterrel vagy ADSL routerrel felszerelt végberendezésével ADSL típusú összeköttetésen keresztül PPP over Ethernet (PPPoE) protokollt használva Internet kapcsolatot létesít a Szolgáltató IP gerinchálózatával. Az ADSL Internet szolgáltatás részét képezi az ADSL alapú távközlési szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a távközlési alapszolgáltatótól szerződéses alapon vesz igénybe, és saját szolgáltatásába beépítve továbbértékesíti, vagy helyi hurok átengedéssel megvalósítva, saját berendezésein keresztül nyújtja, vagy ezt a szolgáltatáselemet az előfizető biztosítja. Amennyiben a helyi hurok átengedéssel nyújtott ADSL alapú távközlési szolgáltatás jellemzői eltérnek a távközlési alapszolgáltatótól igénybe vett és továbbértékesített ADSL szolgáltatás megfelelő jellemzőitől, úgy azok az alábbiakban külön feltüntetésre kerülnek. Az ADSL-en alapuló szolgáltatás a kapcsolt vonali szolgáltatás-elemeket is biztosítja A szolgáltatás használatához szükséges eszközök Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az Internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program működtetéséhez szükséges hardver és szoftver feltételekkel. A szolgáltatás igénybevételéhez szükség van (a hardver és szoftver igényen kívül) egy telefonvonalra, amely az ADSL szolgáltatás alapja. A telefonvonal biztosítása nem az Internet Szolgáltató feladata. A szolgáltatás csak kétirányú távközlési forgalom lebonyolítására alkalmas telefonvonal esetén vehető igénybe. A szolgáltatás jellegéből fakadóan a maximum igénybe vehető le-/feltöltési sebesség eltérő. Telefon-előfizetéses szolgáltatás esetén a telefonvonalon kívül a közcélú távközlési Szolgáltató felé érvényes telefon-előfizetés is szükséges, amely a telefon- előfizetés szolgáltatás alapja és ebből kifolyólag a telefon- Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 3. oldalt olvassa

4 előfizetéses ADSL szolgáltatás az alapját képező telefon-előfizetés sorsát mindenben osztja. Ettől eltérni csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten megemlített esetekben van lehetőség. Telefon-előfizetés nélküli szolgáltatás esetén a távközlési Szolgáltató felé érvényes telefon-előfizetés nem szükséges, de a távközlési Szolgáltató hálózatához való hozzáférést Előfizetőnek kell biztosítania A Szolgáltatás használatának korlátai A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói névvel történő belépések száma 5 percenként legfeljebb 1 alkalom lehet. A Szolgáltató a megadott értékektől pozitív irányban előzetes értesítés nélkül eltérhet. Az ADSL Internet szolgáltatást a Szolgáltató meghatározott, hálózati szerződésekkel lefedett helyeken biztosítja, amelyekről az ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad. Az ADSL Internet szolgáltatás kizárólag olyan telefonvonalra rendelhető meg, amely korlátozásmentesen működik. Amennyiben a korlátozás nélküli vonal az előfizető érdekkörében felmerült okból nem áll rendelkezésre, úgy a szerződés ellehetetlenülés okán megszűnik. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy az a telefonvonal, amelyre az ADSL szolgáltatás megrendelésre kerül, az Igénylő előfizetésében legyen, vagy a vonal előfizetőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az igénylőt az ADSL Internet szolgáltatás adott távbeszélő vonalra történő megrendelésére. A részleges helyi hurok átengedéssel nyújtott ADSL szolgáltatás esetén az előfizető vállalja, hogy a telefon alapszolgáltatást az ADSL szerződés időtartama alatt fenntartja. 1.2 Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás Vezeték nélküli (mobil) Internet hozzáférés esetén 3G/UMTS és/vagy GPRS telefon vagy ilyen telefonhoz/modemhez/adatkártyához kapcsolt számítógép segítségével biztosított a vezeték nélküli (mobil) szélessávú kapcsolódás az Internethez, a mobil távközlési hálózatban a SIM/USIM kártya és az ahhoz egyértelműen hozzárendelt modem képezi a hálózati végpontot, mint szolgáltatás hozzáférési pont Fogalmak Megnevezés Besugárzási/lefedettségi terület Kültéri lefedettség Beltéri lefedettség Csomagkapcsolt adatátvitel UMTS GPRS SIM-kártya Modem/Adatkártya/USB Stick Magyarázat Mindazon terület, ahol a Vodafone Zrt. mobil hálózatával való együttműködés alapján igénybe vehető Szolgáltatás. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget is Mindazon terület, ahol az Előfizető a Szolgáltatást épületeken kívül képes igénybe venni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhető Mindazon terület, ahol az Előfizető épületek belsejében is képes a Szolgáltatást igénybe venni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre vonatkozik. Az épületek felépítése és a használt építőanyagok nagyban befolyásolják a vételi jelszintet, ezért az előrejelzések egy átlagos struktúrát feltételezve készülnek. Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képező blokkokban, csomagokban kerülnek továbbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetővé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák időben megosztott használatát több egység között, mert a vonalkapcsolt megoldásokkal szemben kizárólag a csomag továbbításának idejére igényli a közvetítők kisajátítását. Ebből adódóan a számlázás az átvitt adatmennyiség alapján történik. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagy sebességű (2 Mbit/s), nagy kiterjedésű, kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt biztosító eljárás (WAN) General Packet Radio Service. Nagysebességű, vezeték nélküli adatátviteli technológia, amely nagy területi lefedést, azonban mérsékelt adatsebességet biztosít. Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó aktív eszköz, apró, bélyeg nagyságú microchip..a SIM-kártya csak az erre alkalmas Mobil Eszközzel használható Számítógépeszköz, amelyet adatkapcsolat megnyitásához használnak mobilhálózaton keresztül Szoftver Mobil Eszköz segítségével telepített, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges számítógépes alkalmazás Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 4. oldalt olvassa

5 1.2.2 Szolgáltatás leírása A Szolgáltató által a szolgáltatás díját havi rendszerességgel előre megfizető Előfizetők részére saját márkanév alatt nyújtott olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Mobil Internet Szolgáltatás), ahol a Szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodások alapján a Mobil Internet Szolgáltatás eléréséhez szükséges mobil hálózatot a Vodafone Zrt. biztosítja. A Mobil Internet Szolgáltatás az Előfizetők részére kizárólag a Magyar Köztársaság területén belül a Vodafone Zrt. mindenkori Besugárzási/lefedettségi területén érhető el. A Szolgáltatás mindenkori Besugárzási/lefedettségi területe a Vodafone és a Szolgáltató honlapján tekinthető meg. Vodafone hálózat hiányában a Szolgáltatás nem elérhető. A Mobil Internet Szolgáltatás szélessávú vezeték nélküli és vezeték nélküli internet szolgáltatás lehet. Szélessávú vezeték nélküli internet szolgáltatásnak a 3G/UMTS hálózaton nyújtott szolgáltatás minősül. A 3G/UMTS lefedettség területen kívül a vezeték nélküli internet szolgáltatás nyújtása a GPRS csomagkapcsolt technológia segítségével történik. A Mobil Internet Szolgáltatás lehetővé teszi az Előfizető részére, hogy a 3G/UMTS és/vagy GPRS telefon vagy ilyen telefonhoz/modemhez/adatkártyához kapcsolt számítógép segítségével internet kapcsolatot hozzon létre és ennek segítségével kapcsolódjon az internethez és így Web-oldalakat böngésszen, illetve üzeneteket küldjön és fogadjon. A Mobil Internet Szolgáltatást az Előfizetők a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében meghatározott díjakon és az ott meghatározott Mobil Internet díjcsomagokra történő előfizetés keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott Szolgáltatás céljából vehetik igénybe. A Mobil Internet Szolgáltatás illetve a Mobil Internet díjcsomagok kizárólag adatforgalomra vehetők igénybe, a szolgáltatás nem alkalmas mobil hálózaton indított hanghívás kezdeményezésére illetve hanghívás fogadására. A Szolgáltatás igénybe vétele a roaming helyzetben (Külföldi Szolgáltató hálózatában történő szélessávú vezeték nélküli internet szolgáltatás igénybevétel), illetve SMS (rövid szöveges üzenet) és/ vagy MMS küldés szolgáltatásra nem vehető igénybe Az átalánydíjas vezeték nélküli internet tarifacsomagokra vonatkozó speciális rendelkezések A Szolgáltató Mobil Internet szolgáltatása a felhasználók által megosztottan használt hálózati erőforrások felhasználására, azaz osztott erőforrásokra épül. A felhasználók egymás adatátviteli sebességét is befolyásolhatják, ezáltal ezeknek az erőforrásoknak a túlzott igénybe vétele, akár egy Előfizető részéről is, minden más felhasználó számára negatív hatást (negatív felhasználói tapasztalatot) válthat ki, mely a mobilinternet szolgáltatások alapvető jellemzője. A hálózati erőforrások fentiek szerinti használata leronthatja a hálózat teljesítményét és ezzel a szolgáltatás minőségét. A fentiek figyelembe vételével a hálózat rendeltetésszerű működésének biztosítása és az átlagos ügyfélélmény javítása érdekében az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózathasználati irányelvekkel összhangban (megtekinthető a internetes oldalon) a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a letölthető adatmennyiség korlátozása nélkül az adatsebesség lassítására az alábbiak szerint. A Szolgáltató az általa kínált tarifacsomagok Előfizetője vonatkozásában, az adott számlázási ciklusban az alább megfogalmazott adatforgalom elérésétől amely előre meghatározott adatforgalom túllépése túlzott mértékű hálózat használatnak minősül - függően, Szolgáltató rugalmasan, a hálózat aktuális leterheltségétől függően lassíthatja az adatátviteli sebességet a többi felhasználó védelme értekében. A számlázási ciklus lezárultával az elérhető adatátviteli sebesség korlátozását a Szolgáltató megszünteti. Díjcsomag adatmennyisége Figyelmeztető SMS 1 GB 950 MB elérésekor 3 GB 2850 MB elérésekor 8 GB 7650 MB elérésekor Felhasználható adatmennyiség Forgalom korlát Elérhető maximális fel és letöltési sebesség 1 GB alatt nincs korlátozva 1 GB 2 GB 64 / 16 kbit/s (0,06 / 0,01Mbit/s) 2 GB fölött 9,6 / 9,6 kbit/s (0,009 / 0,009 Mbti/s) 3 GB alatt nincs korlátozva 3 GB fölött 64 / 16 kbit/s (0,06 / 0,01Mbit/s) 8 GB alatt nincs korlátozva 8 GB fölött 128 / 128 kbit/s (0,12 /0,12 Mbit/s) Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 5. oldalt olvassa

6 A korlátozás előtt a Szolgáltató figyelmeztető üzenetet küld az Előfizetőnek a szolgáltatáshoz szükséges szoftver felületére. A Szolgáltató a jelen mellékletében meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja Szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, az Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltatás Előfizető általi személyes igénybevétele céljából használni. A Szolgáltató a Mobil Internet Szolgáltatás esetében a rendeltetésszerű használatnak tekinti azon felhasználási módokat, melyekre a mobil internet szolgáltatás az alkalmazott technológiai megoldások alapján általánosságban alkalmas, így például: weboldalak böngészése, kisebb méretű fájlok továbbítása, online internetes kommunikációs eszközök (pl. chat-alkalmazások), játékok hálózati futtatása, online vásárlás, banki átutalás, online felületen megjelenő multimédiás tartalom alkalomszerű megtekintése. A Szolgáltatás a fájlcserélő, fájlmegosztó, vagy egyéb, nagy mennyiségű adat továbbítására szolgáló alkalmazás használatára nem alkalmas Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata Amennyiben az Előfizető a rendeltetésszerű felhasználástól eltérően, olyan módon használja a Szolgáltatást, mely akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, különösen, ha megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott a hálózathoz, vagy a Szolgáltatás nyújtását részben vagy teljesen megszakítja, akadályozza, a minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, vagy a Szolgáltatás műszaki paramétereit, és egyéb jellemzőit megváltoztatja és/vagy azt részekre bontja, a Szolgáltató jogosult az Előfizető jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani. 1.3 Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások A következő kiegészítő szolgáltatásokat az Egyedi Előfizetői Szerződés jogi feltételei mellett, megrendelés alapján lehet igénybe venni Elektronikus levelezési szolgáltatások Alias címek használata meglevő postafiókokhoz Extra tárterület a levelek fogadására Az Előfizető által birtokolt domain végződésű cím használata Elektronikus levelek átirányítása az Előfizető által megadott címre Elektronikus levelezési szolgáltatások POP3, IMAP, SMTP szolgáltatások A szolgáltatás leírása: A Szolgáltatás célja üzenetek továbbítása az Interneten, POP3, IMAP, és SMTP protokollok felhasználásával, a Szolgáltató szerverein keresztül. A szolgáltatás igénybevételének módja: Az Előfizető a Szolgáltató által biztosított elektronikus levélcímekhez tartozó levelező szerverekhez kapcsolódva küldhet és fogadhat elektronikus üzeneteket, mely a megfelelő kommunikációs protokollok alkalmazásával történik. Az Előfizető által, a kapcsolódáshoz felhasznált kommunikációs csatorna és távközlési összeköttetés nem része a szolgáltatásnak. A Szolgáltató POP3, illetve IMAP protokollok mellett biztosítja azok biztonságos (SSL) használatát is. A szolgáltatás használatának korlátai SMTP 60 perc alatt elküldhető levelek száma: 900 darab, azzal, hogy a címzettek száma is legfeljebb mindösszesen (900 darab levélre vetítve) 900 lehet, egy elektronikus levél maximális mérete: 15 MByte, egy elektronikus levélben szereplő címzettek maximális száma: 50, párhuzamosan küldhető levelek (session-ok) maximális száma: 5, nagy mennyiségű, körlevél/hírlevél küldése esetén az Előfizető köteles azt olyan feladó, envelope from) címmel küldeni, melyre a kézbesíthetetlen levelek (nem létező címzett esete például) eseten a visszapattanó (bounce) levél megérkezhet, elkerülve, hogy ezek a Szolgáltató szerverén gyűljenek fel, külső hálózatból, azaz a Szolgáltató érdekeltségi körein kívül eső, más Szolgáltató hálózatából az SMTP szolgáltatás SMTP authentikáció után vehető csak igénybe, kivétel, ha az adott hoszt RBL (Real-time Blackhole List) listákon szerepel, mely esetben a szolgáltatás nem vehető igénybe, tilos a Szolgáltató SMTP szerverét ún. bounce host-nak használni, azaz tilos a Szolgáltató szerverén keresztül visszapattogtatni más mail-szerverek által bármely oknál fogva kézbesíthetetlennek minősült leveleket. Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 6. oldalt olvassa

7 A Szolgáltató a megadott értékektől pozitív irányban előzetes értesítés nélkül eltérhet. Globális SMTP korlátozás A Szolgáltató hálózata védelme érdekében, különös tekintettel a kéretlen levélküldésre alkalmas ártó programok (vírusok, spyware-k, stb.) tevékenysége ellen és általuk okozott károk csökkentése érdekében, globálisan korlátozhatja az Előfizetőitől a világ bármely hosztja felé irányuló SMTP (TCP, destination port 25) forgalmat, mely alól állandó kivétel a Szolgáltató által biztosított SMTP kiszolgáló szerver(ek). A globális korlátozás bevezetése előtt a Szolgáltató értesíti érintett Előfizetőit, egyúttal lehetőséget biztosit online ügyfélszolgálati adminisztrációs felületen a korlátozás rájuk eső részének kikapcsolására, mely abban az esetben javasolt, ha az Előfizető telephelyéről más SMTP szervereket kíván igénybe venni. A globális korlátozás bevezetése után az új Előfizetők részére a korlátozás alapértelmezetten lép életbe, mely kikapcsolására szintén az online ügyfélszolgálati felületen lehetséges. POP3/IMAP 60 perc alatti maximális belépések száma: 60 (hatvan) Egy mappában tárolt levelek maximális száma 4000 (négyezer), Az adott szolgáltatáshoz tartozó maximális tárhely elérése után a postafiók nem fogad több levelet, a kézbesíthetetlenség tényéről a levél feladója értesül, a Szolgáltató az igénybe vehető tárhely 90%-os telitettségének elérése eseten egy tájékoztató levelet helyez el a postafiókban. A Szolgáltató a megadott értékektől pozitív irányban előzetes értesítés nélkül eltérhet Domain szolgáltatások Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés A Domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed az Előfizető által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett Domain name service-hez röviden DNS- kapcsolódó ügyintézésre. Amennyiben az Előfizető határozatlan időre megkötött Domain szerződéssel rendelkezik a Szolgáltatónál, és Domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató az Előfizető előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja az Előfizető Domain nevét, kivéve, ha a Domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően Előfizető írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét Szolgáltató felé. Határozott időre szóló önálló Domain Szolgáltatás esetén a Domain név törlésre kerül, amennyiben Előfizető a Domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően írásban nem jelzi hosszabbítási szándékát Szolgáltató felé. Határozott időre szóló kiegészítő Domain Szolgáltatás esetén amennyiben a Domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató az Előfizető előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja az Előfizető Domain nevét, kivéve, ha a Domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően Előfizető írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét Szolgáltató felé. Az Előfizető a Domain meghosszabbításáról kiállított számlát köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatónak, kivéve, ha előfizetői szerződését határidőben felmondta. Az Előfizető a Domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Előfizető a Domain lejárati idejét -.hu végződés esetén - előzetesen maga is ellenőrizheti a oldalon, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül. Nemzetközi Domain név esetén a regisztráció, illetve lejárat dátuma a Szolgáltató Ügyfélszolgálata mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez. eu Domain esetén például a weboldalon található, más:.com,.net,.org Domainek esetén például a weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható Magyar Domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 (kettő) év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés. A Domain regisztráció meghosszabbításának díjait a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek 2/C. számú melléklete tartalmazza. Domain szolgáltatások szüneteltetésének egyedi esete Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 7. oldalt olvassa

8 Domain fenntartás, illetve DNS name service szüneteltetésére a Domain parkoltatás szolgáltatással megrendelésével van lehetőség. A parkoltatás ideje nem változtat a Domain lejárati dátumán. További Domain szolgáltatások Domain regisztráció Name server módosítás DNS zóna módosítás Domain átkérés más Szolgáltatótól Domain átadás Domain parkoltatás Vírusszűrés, spam-szűrés Állandó vírusszűrés Spamszűrés Vírusszűrés, spamszűrés szolgáltatás célja A Szolgáltató a lehetőségeinek határain belül biztosítja az általa üzemeltetett elektronikus postafiókok védelmét a nem kívánt, illetve ártalmas levelek ellen. Ennek érdekében állandó vírusszűrést, illetve opcionálisan használható spam (kéretlen elektronikus levél) szűrést alkalmaz, továbbá nem fogad el leveleket RBL listán (Real-time Blackhole List) szereplő hosztokról. A Szolgáltató on-line ügyfélszolgálati adminisztrációs felületén keresztül lehetőséget, biztosit az általa kezelt postafiókokhoz tartozó SPAM (kéretlen levelek) szűrés aktiválására, érzékenységi szintjének változtatásara. A spamszűrő alapesetben kikapcsolt állapotú. A Szolgáltató nem felel a spamszűrés esetén esetlegesen tévesen spamnek minősített levelekért Szerver alapú szolgáltatás WEB hoszting Szerver hoszting A szolgáltatás leírása A Szolgáltató különféle, szerver alapú Internet szolgáltatásokat biztosít az Előfizetők részére, melyek lehetnek: WEB-hoszting, szerver-hoszting szolgáltatások. A szolgáltatások célja, hogy az előfizető által biztosított tartalmak a Szolgáltatónál elhelyezett, az Internet hálózattal folyamatosan, nagy sávszélességű kapcsolatban álló szerverek révén más Internet felhasználók által folyamatosan elérhetők legyenek WEB-hoszting A szolgáltatás igénybevételének módja Az Előfizető a Szolgáltató által biztosított azonosítók alkalmazásával FTP, FTPS protokollon keresztül juttatja el a Szolgáltató szerverére a közzéteendő információkat és állományokat. Az Előfizető által, az átvitelhez felhasznált kommunikációs csatorna és távközlési összeköttetés nem része a szolgáltatásnak. Az információk közzététele az Előfizető által megnevezett (kiválasztott és/vagy birtokolt) azonosító (pl. domain név) alkalmazásával valósul meg. A szolgáltatás használatának korlátai A tárhelyre történő feltöltéshez szükséges FTP belépések száma óránként maximum 60 A tárhelyen elhelyezett tartalomról http-n keresztül 60 perc alatt letölthető elemek (html lapok, képi elemek, stb együttesen) száma maximum 18,000 A WEB-hoszting szolgáltatás egyéb korlátait, mint a felhasználható PHP és MySQL Adatbázis korlátozás értékeit az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza A Szolgáltató a megadott értékektől pozitív irányban előzetes értesítés nélkül eltérhet Szerver-hoszting A szolgáltatás célja Az Előfizető által biztosított berendezés hozzákapcsolása az Internet hálózathoz, a Szolgáltató által biztosított telephelyen. Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 8. oldalt olvassa

9 A szolgáltatás igénybevételének módja Az Előfizető a Szolgáltató áltál kijelölt szerver teremben helyezheti el szerver számítógépét, melyhez a Szolgáltató biztosítja az alapvető működéshez szükséges feltételeket, mint például a klimatizált környezet, szünetmentes áramellátás, újraindítási szolgáltatás, 24 órás felügyelet és hálózati kapcsolat. A szolgáltatás átadási pontja az előfizető tulajdonában levő szerver számítógép ethernet interface-e. A szolgáltatás használatának korlátai egy szerver maximális teljesítménye: 450W naptári hónapot tekintve elszámolási időszaknak, a szerverről kimenő IP forgalom legalább kétszer akkora legyen, mint a szerverre irányuló forgalom. (szerver típusú felhasználás) 2 INTERNET ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, FÖLDRAJZI TERÜLETE, FELELŐSSÉGI HATÁROK, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 2.1 Internet szolgáltatások igénybe vételének műszaki előfeltételei ADSL hozzáférés, mint bérelt vonali szolgáltatás műszaki előfeltétele Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az Internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program működtetéséhez szükséges hardver és szoftver feltételekkel. Az ADSL modem RJ45 csatlakozójú 10/100BaseT interface-szel rendelkezik. A Szolgáltatás bármely, szükség esetén a Hírközlési Hatóság engedélyével rendelkező, megfelelő szoftverekkel ellátott, a kereskedelemben beszerezhető számítástechnikai berendezések segítségével vehető igénybe. Az Előfizetőnek olyan eszközzel kell rendelkeznie, amely alkalmas az alábbi interfész típusok valamelyikével történő együttműködésre: X.21, V.35, G.703/G.704, V.36, Ethernet A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően előzetes felmérést végez, és megfelelő műszaki feltételek rendelkezésre állása esetén az ADSL Internet szolgáltatást a megrendeléstől számított 30 napon belül üzembe helyezi Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás műszaki előfeltétele A szolgáltatás igénybe vételének műszaki előfeltételeit a jelen melléklet 1.3. pontja tartalmazza. 2.2 Internet Szogláltatások igénybe vételéhez szükséges végberendezések, és használatuk Szolgáltató igény esetén - amennyiben a szolgáltatás technikai paraméterei indokolkják a szolgáltatás tipusának megfelelő hálózati végberendezés megvásárlására ad lehetőséget. A hálózati végberendezés díja, és igénybe vételének egyéb feltételei minden esetben Egyedi Előfizetői Szerződésben kerülnek szabályozásra ADSL hozzáférés, szolgáltatás műszaki előfeltétele Az előfizetőnek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az Internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program működtetéséhez szükséges hardver és szoftver feltételekkel. Az ADSL modem RJ45 csatlakozójú 10/100BaseT interface-szel rendelkezik Vezeték nélküli (Mobil) Internet Hozzáférési Szolgáltatás műszaki előfeltétele Az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott Mobil Eszköz üzemeltetési feltételeit az Előfizetői Szerződés időtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén Előfizető köteles a Szolgáltatóval együttműködni és a használatába bocsátott Mobil Eszközt, végberendezéseket, technikai eszközöket üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben erre az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Előfizetőnek felróható okból nem kerülne sor, úgy az Előfizető köteles a Mobil Eszköz, végberendezések, egyéb technikai eszközök értékét megtéríteni. A Szolgáltatás működéséhez szükséges végberendezés beszerzéséről, valamint a beállítások elvégzéséről az Előfizető köteles gondoskodni. A Szolgáltató a beállítások elvégzéséhez az Előfizető számára szakmai támogatást nyújt. A Mobil Eszköz beszerzését, a programok helyszíni installálását a Szolgáltató külön megállapodás alapján Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 14 oldalból áll Ön a(z) 9. oldalt olvassa

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2011.01.14. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2011.01.14

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Micro-Wave Kft. Általános Szerződési Feltételek mobil internet hozzáférési szolgáltatáshoz. tagja

Micro-Wave Kft. Általános Szerződési Feltételek mobil internet hozzáférési szolgáltatáshoz. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek mobil internet hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. szeptember 1. Utolsó módosítás kelte: 2015. június 1. Készült: 2012. július 31. A szolgáltató

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Mobil Internet hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011.09.01 szolgáltató cégszerű aláírása 2/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. JANUÁR 01. (ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN: 2010. DECEMBER 01.) KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele 4. Hozzáférés létesítése 5. A szolgáltatás minősége és megfelelőssége

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók

1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók 1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók 1 Fogalom meghatározások a) Szolgáltató: EnterNet 2001 Kft. b) Előfizető: azon természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra (rövid neve: SPAR internet ÁSZF) Hatálya: 2011. november 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 10. File neve: SPAR_ADSL

Részletesebben

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [ DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató Általános szerződési feltételek Mobil Internet és ADSL Internet Szolgáltatások Igénybevételére Magyarország területén Hatályba lépés kelte: 2015.08.30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. június 2. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. június 2. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 3 1.1 Az internet szolgáltatás

Részletesebben

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2013. november 29. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2013. november 29. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 3 1.1 Az internet szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. december 4. 1/72 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2011.11.02. Utolsó módosítás:2014.08.07. 1. oldal, összesen:81 Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel út 17. Adószám:

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. március 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben