H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e"

Átírás

1 H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (0/3) HU ISSN X TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Ránky Márta, Noe Judit, Tiszeker Ágnes: Magyar élsportolók étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztási szokásainak elemzése egy olimpiai évben Márta Ránky, Judit Noe, Ágnes Tiszeker: Analysis of Dietary Supplement Application Habits by Hungarian Elite Athletes in One Olympic Year Tállay András, Tátrai Miklós: Intraarticularis drén használatának szükségessége artroszkópos elülső keresztszalag pótlás után. Prospektív randomizált tanulmány András Tállay, Miklós Tátrai: Intraarticular Drain Using after Arthroscopic ACL Reconstruction - Is It Necessary or Not. A Prospective Randomized Study GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE Csiák Gyula: Jóindulatú ízületi hipermobilitás szindróma Gyula Csiák: Benign Joint Hypermobility Syndrome KÖNYVISMERTETŐ BOOK REVIEW Dobos József: Könyvismertető Pavlik Gábor: Élettan Sportélettan című tankönyvéről József Dobos: Book Review on Gábor Pavlik's Textbook 'Élettan - Sportélettan' (Physiology - Sport Physiology) SZERKESZTŐI ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS... 06

2 IMPRESSZUM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE CHAIRMAN OF EDITORIAL BOARD Pavlik Gábor FELELŐS SZERKESZTŐ EDITOR IN CHIEF Dobos József SZERKESZTŐBIZOTTSÁG EDITORIAL BOARD Farkas Anna Halasi Tamás Hidas Péter Jákó Péter Martos Éva Mikulán Rita Pavlik Attila Pucsok József Radák Zsolt TANÁCSADÓ TESTÜLET ADVISORY BOARD Norbert Bachl (Ausztria / Austria) Frenkl Róbert (Magyarország / Hungary) Daniel Fritschy (Svájc / Switzerland) Dusan Hamar (Szlovákia / Slovakia) Tihanyi József (Magyarország / Hungary) Jerzy Widuchowski (Lengyelország / Poland) Borító fotó copyright / licence: Jason Stitt / Shutterstock.com HU ISSN X Kiadja a Magyar Sportorvos Társaság 3 Budapest, Alkotás út 48. Kiadásért felel: Pavlik Gábor A borító és a címoldal a Krea-Fitt Kft. tervének felhasználásával készült. Tördelés, nyomdai előkészítés: S-Press Media Kft. s-press.hu Nyomdai munka: HVG Press Kft.

3 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES MAGYAR ÉLSPORTOLÓK ÉTREND/TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTŐ FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK ELEMZÉSE EGY OLIMPIAI ÉVBEN ANALYSIS OF DIETARY SUPPLEMENT APPLICATION HABITS BY HUNGARIAN ELITE ATHLETES IN ONE OLYMPIC YEAR RÁNKY MÁRTA,, NOE JUDIT,3, TISZEKER ÁGNES 4 ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Semmelweis Egyetem TSK Doktori Iskola 3 Pannon Egyetem TSI, 4 Magyar Antidopping Csoport ÖSSZEFOGLALÁS A sportolók közül sokan használnak étrend/táplálék-kiegészítőket felkészülésük, versenyzésük során. Ezek mennyisége, minősége, szükségessége egészségtani szempontból sokszor vitatható. A jelen tanulmány célja adatgyűjtés a magyar élsportolók étrend/ táplálék kiegészítő fogyasztási szokásairól, trendjéről, specifikumairól egy teljes olimpiai évben. A feldolgozott adatok Magyarországon végzett doppingvizsgálatok jegyzőkönyveinek Versenyzői Bevallásaiból származnak (N=58). Ezekben 3 olimpiai sportág (N=396), paraolimpiai sportág (N=6) és 5 nem olimpiai sportág (N=6) képviselői, az ellenőrzést megelőző 0 napban használt készítmények neveit rögzítik. Ezekből az adatokból adatbázisokat hoztunk létre, melyeket több szempontból elemeztünk. Vizsgáltuk a bevallott készítmények számszerinti megoszlását fogyasztási kategóriák, nemek és sportág szerint, kiemelve az általunk soknak tartott illetve extrém használatokat. Külön vizsgáltuk az atlétika, a kajak-kenu, úszás és a vízilabda sportágak bevallásait az alkalmazott készítmények típusai szerint is. Az olimpiai sportágak képviselőinek 89,98 %-a, a pa ra o lim pikonok 7,4%-a, a nem olimpiai sportágak 83,6%-a használt étrend/táplálék kiegészítőt az ellenőrzési időszakban. A versenyzők által megnevezett nagyszámú étrend/táplálék kiegészítő használat komoly veszélyforrás, nem szándékos dopping vétséghez vezethet. Ezért szisztematikus felvilágosító munkát tartunk szükségesnek a reklámok illetve a pszichológiai okok indukálta étrend/ táplálék kiegészítő fogyasztási kényszer megelőzésére, kivédésére. Kulcsszavak: étrend/táplálék kiegészítők, fogyasztási szokások, fogyasztási kockázat, dopping vizsgálatok, egészség védelem BEVEZETÉS: A megfelelően irányított és kivitelezett táplálkozás fontos tényező a sportolók felkészülésében, eredményességében, egészségvédelmében. Korántsem ilyen egyértelmű az étrend/táplálék-kiegészítők szerepének, hatékonyságának, szükségességének megítélése a sporttal, a sporttáplálkozással foglalkozók körében. Álláspontunktól függetlenül, el kell ismernünk, hogy e kérdéskör a ma sporttudományának különböző nézőpontból vizsgálható, folyamatos fejlődésben lévő, igen fontos része, mely sok szempontból még kellően ki nem munkált. A téma jelentőségét hangsúlyozza például az a tény is, hogy egy olyan rangos szaklap, mint a Br. J. Sports Med szeptemberi számában egy sorozatot (Nutritional Supplement Series) indított: A-Z of nutritional supplements: dietary supplements, sport nutrition foods and ergogenic aids for health and performance címen. Igen neves szerzők közreműködésével a cikkek közlése napjainkban is tart. Az S SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 77

4 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES SUMMARY The sportsmen have been used different dietary supplements during the trainings and competitions. Theirs quantity, quality and necessary are disputable by point of view of health protection many times. The aims of this study to gain data about supplement consumption habit and specification, to investigate theirs application trends bay Hungarian elite athletes during one Olympic year. The analyzed information based on the admissions of Doping Control Collection Form of different Hungarian elite athletes in Hungary. The Forms are recording the list of preparation declared to be used within 0 days before the control. The total sum of Doping controls was 58 during in the given period of time. The Olympic Sports 396. Paralympics and Non Olympic sportsmen were checking similar 6 in case. We have created a database out of these data. Results are presented as descriptive statistics, summarised in tables and charts. We examined to distributions of reported supplement by number, genders, discipline of sports and the prominent applications (five or more). The supplements declared by competitors of Athletics, Canoe-Kayak, Swimming and Water-polo were grouped according to their types. Representatives of Olympic Sports (89,98%), Paralympics (7,4%) and non Olympic Sports (83,6%) reported dietary supplements applications during the monitoring days. Widespread use of supplements, combined with absence of evidence of their efficacy and a concern for the possibility of inadvertent doping. According to our opinion it is necessary systematic health education and scientific nutrition advices to fend off pressure of consuming supplements induced by the commercial advertisements and by psychological reasons. Key words: dietary/nutritional supplements, application trends, risk of supplements use, doping control, health protection betűig jutva a lap 0. júniusi számában a 36. közlemény jelent meg. Hazánkban viszont több területen is problémát okozhat, hogy e témakör fogalmi rendszere a tudományos és a sportéletben a mai napig nem egységes. A sportolók körében és a köznyelvben a táplálék-kiegészítő elnevezés az általánosan használt kifejezés. A magyar jogrend ezt a fogalmat nem ismeri, a 37/004 (IV. 6) ESZCSM rendelet két kategóriát, az étrend-kiegészítők és a különleges táplálkozási célú élelmiszerek fogalmát határozza meg. A dietetikusok a rendelet érvénybe lépése óta, e kategóriákat alkalmazzák. A probléma feloldására közleményünkben egy összevont kifejezést, az étrend/táplálék-kiegészítő megnevezést használjuk. Az étrend/táplálék-kiegészítők egyes komponenseinek hatásmechanizmusaival elméleti és kísérleti síkon sok kiváló hazai szerző is foglalkozott: Apor P. (966), Fehér J. (00), Frenkl R. (997), Malomsoki J. (996), Martos É. (998), Pucsok J. (999), Rigó J. (00), Szabó S. A. (00), Sós Cs. (004), Szőts G. (0), Tihanyi A. (0), Téglásy Gy. (006). Sajnos azonban Magyarországon mindez ideig nem készült átfogó felmérés, csak szórványos adatok állnak rendelkezésre a fogyasztási trendekről (Dopping ellenőrzési ismeretek. Jegyzet, 0) A sportolók étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztásának különböző szempontú vizsgálatával több, mint nyolc éve foglalkozva e témakört egyre fontosabbnak tartjuk (Ránky M. 005). Jelen munkánkkal adatokat kívánunk nyújtani három sportági csoportban, (olimpiai, paraolimpiai, és nem olimpia) a magyar sportolók étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztási szokásairól, specifikumairól, egy teljes olimpiai évben (008). Bemutatjuk a fogyasztási trendek alakulását 49 sportágban. E trendek sportszakmai hátterének feltárásával szeretnénk segítséget nyújtani a gyakorlat szakemberei számára. MINTA ÉS MÓDSZER: Az elemzett információk különböző sportágak képviselőinek adatai, a pekingi olimpia évében, 008. január. 0. és december. 3.-e között, hazánkban, magyar élsportolókon végzett dopping vizsgálatok jegyzőkönyveinek, Versenyzői Bevallásaiból származnak. E bevallások, a dopping ellenőrzést megelőző 0 napban használt készítmények (étrend/táplálék-kiegészítők, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, krémek) neveit rögzítik a sportolók önbevallása alapján. A versenyzők személyes érdeke a használt termékek teljes körének megnevezése. Az adott évben 3 olimpiai, paraolimpiai és 5 nem olimpiai sportág képviselői vettek részt 78 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

5 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES doppingszűréseken. Az általuk kitöltött 58 jegyzőkönyvben szereplő információkból adatbázist hoztunk létre, melyet különböző szempontok szerint elemeztünk nemekre és sportágakra bontva. A fogyasztási szokások sportági differenciáinak feltárására elkészítettük a használt termékek listáját, melyet több szempontból kategorizáltunk. A nevesített készítményeket csoportokba soroltuk. Elemeztük a bevallott készítmények számszerinti megoszlását, kiemelve az általunk soknak tartott, ill. extrémnek ítélt fogyasztásokat. Vizsgáltuk egyes sportágak mennyi ségi és minőségi fogyasztásait, a megnevezett készítmények típusait. Bár az adatbázisunkban a jegyzőkönyvben megtalálható minden adatot rögzítettünk, jelen munkánkban, kizárólag az étrend/táplálékkiegészítő fogyasztással kapcsolatos információkat tárgyaljuk. Az eredmények kiértékeléséhez Statistica for Windows 8.0 programot használtunk. Leíró statisztikát és kétmintás t-próbát végeztünk. Az eredményeket ábrákba és táblázatokba foglaltuk. EREDMÉNYEK: Az elemzett évben összesen 58 dopping ellenőrzést végeztek magyarországi helyszíneken, magyar versenyzőknél: 044 esetben vizelet mintából, 474 esetben vérmintából. Az olimpiai sportágak képviselőinél 396 [férfi: 766 (54,87%) és nő 630 (45,%)] a paralimpiai sportágakban 6 [férfi: 4 (68,85%) és nő 9 (3,4%)], a nem olimpiai sportágakban szintén 6 [férfi 43 (70,49%) és nő 8 (9,50%)] vizsgálat történt. Az. ábrán az olimpiai sportágakban, a. ábrán a paraolimpiai és a nem olimpiai sportágakban végzett dopping vizsgálatok számának megoszlását ábrázoljuk. A statisztikai elemzéseknél az ellenőrzések gyakorisága szerint az olimpiai sportágakat 4 csoportra bontottuk. a) egy és tíz közötti vizsgálat történt 6 sportágban (50%). b) tizenegy és ötven közötti ellenőrzés 7 sportágban (,87%). c) ötvenegy és száz közötti pedig 5 sportágban (5,6%): súlyemelés, vívás, öttusa, birkózás, kézilabda. d) száz feletti vizsgálat történt 4 sportágban (,50%): úszás, vízilabda, kajak-kenu és atlétika, melyek közül az utóbbi ellenőrzési száma kiemelkedő: 308 eset. A paraolimpikonoknál e kategorizálás nem volt lehetséges, mert egyetlen sportágukban sem volt 0-nél több ellenőrzés. A nem olimpiai sportágak ellenőrzési száma igen változó volt, csak két sportág került a tizenegy és ötven közötti vizsgálati kategóriába: erőemelés (3) és a búvárúszás (5). Az étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztások megoszlásának szám szerinti elemzésénél négy kategóriát állítottunk fel. Rögzítettük a nulla, az egy-négy, az öt-kilenc, illetve a tíz és több készítményt fogyasztók számát sportáganként és nemenként. Az. táblázatban az étrend/ táplálék- kiegészítőt bevallók számának megoszlását ábrázoljuk, nemek, fogyasztási kategóriák és sportág csoportok szerint. E kérdéskör részletes sportági elemzésénél kiderült, hogy a 3 olimpiai sportág közül 9-ben volt férfi vizsgálva, és ezek közül 5-ben (5,7%) minden férfiversenyző használt étrend/táplálék- Bevallott készítmények száma Number of supplements reported Férfiak n=766 Olimpiai sportágak Olympic Sports Nők n=630 Összesen Total n=396 Férfiak n=4 Paraolimpiai sportágak Paralympic Sports Nők n=9 Összesen Total n=6 Nem olimpiai sportágak Non Olympic Sports Férfiak n=43 Nők n=8 Összesen Total n=6 0 9,3% 70,% 70 0,0% 40 8,57% 6,3% 5 7,86% 7 6,7% 7 6,66% 3 6,39% ,65% ,84% ,5% 74 5,38% 63,5% 55,73% 34 48,83% 44,44% 8 47,54% ,9% 78 6,60% 67 3,87% 445 9,04% 8 0,5% 6,39% 0 3,55% 4 38,88% 7 34,4% 0-6,9% 53,5% 6 4,94% 69,3%,63%. táblázat: Az étrend/táplálék- kiegészítőt bevallók számának megoszlása, nemek, fogyasztási kategóriák és sportág csoportok szerint. Table : Distribution of nutrition supplement reported numbers according to gender consumption category in groups of Sport. SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 79

6 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Bevallott készítmények száma Number of supplements reported Nem Gender Olimpiai sportágak Olympic Sports Férfi n=766,66% 97 9,6% 7 5,35% 4 4,83% 37 4,7% 3 3,3% 4,08% 6 0,9% 7 0,65% 5 0,3% Nő n=630,53% 79 7,70% 49 3,7% 0,53% 6 0,47% 3 0,79% 5 0,47% 3 0,79% 5 0,5% 0,3% Összesen Total n=396,60% 76 8,78% 0 4,46% 6 3,87% 53,56% 35,% 9,39% 9 0,5% 7 0,7% 0 0,4% 0,4% Paraolimpiai sportágak Paralympic Sports Férfi n=4 9,5% 4,38% 4,76%,38% Nő n=9 Összesen Total n=6 6,55% 4,63% 3,7%,63% Nem olimpiai sportágak Non Olympic Sports Férfi n=43 Nő n=8 Összesen Total n=6,6% 5,%,47% 7 4,65% 6,6% 3 8,9% 5 9,30% 4,% 9,83% 6,3%,63% 4,65% 3,7%,3%,63%. táblázat: Az 5 vagy több készítményt bevallók száma nemek és sportág-csoportok szerint. Table : Number of cases five or more nutrition supplements reported by gender in groups of Sport. kiegészítőt (asztalitenisz, BMX, curling, cselgáncs, evezés, gyorskorcsolya, hosszútávúszás, jégkorong, kosárlabda, labdarúgás, mountenbike, műugrás, súlyemelés, szörf, triatlon). Ezt a hölgyeknél 5 sportágból 0-ben (40%) tapasztaltuk (curling, cselgáncs, evezés, kosárlabda, művészi torna, öttusa, súlyemelés, szörf, torna, triatlon). A paraolimpikonok sportága közül 5-ben (4,66%) (atlétika, boccia, cselgáncs, evezés, tenisz) vallott minden ellenőrzött férfi sportoló étrend-/táplálék-kiegészítő használatot. Csak három sportágban volt nő vizsgálva, közülük egyedül a cselgáncsozóknál (33,33%) tapasztaltunk ilyet. Az 5 nem olimpiai sportág közül kizárólag egyben, az erős ember kategóriában, és csak a férfiaknál (0%) észleltük ezt. 80 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

7 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Bevallott készítmények száma Number of supplements reported Atlétika Athletics Férfi n=63 0,84% 3,45% 4,% 3,% 4 5 Erőemelés Powerlifting Nő n=45,06% 3,06% 3 0,68% Birkózás Wrestling Férfi n=60 0% 6 3,33%,66% Nő n= Evezés Rowing Férfi n=6 3,07% 6,53% 3 3,84% Nő n=0 Kajak-kenu Canoe- Kayak Férfi n=09 3,66% 4,83%,83% Nő n=45 Olimpiai sportágak Olympic Sports Öttusa Modern pentathlon Férfi n=3 3,% Nő n=9 Súlyemelés Weightlifting Férfi n=33 6,06% 3,03% Nem olimpiai sportágak Non Olympic Sports Nő n= 4,54% 9,09% Triatlon Triathlon Férfi n=6 Nő n=6 50% 3 6,66% Úszás Swimming Férfi n=93,07% Nő n=86,3% Vízilabda Waterpolo Férfi n=88,7% 5,68% 5,7%,3% Nő n=86 Férfi Nő n=6 n=6 0 3,84% 3. táblázat: Extrém (0 vagy több) étrend/táplálék- kiegészítőt bevallók számának megoszlása nemek és sportágak szerint. Table 3: Distribution of extreme applications (0 or more) reported according to gender and Sports. Bevallott készítmények száma Number of supplements reported Férfi N=63,70% 9 54% 88 7,6% 45 6,7% Atlétika Athletics Nő N=45 8,3% 60,7% 88 6,% 38 4,8% 7 Kajak- Kenu Canoe- Kayak Férfi N=09 6,4% 7 48,6% 53 37,6% 4 7,3% 8 Olimpiai sportágak Olympic Sports Nő N=45,%,% 0 75,6% 34 Férfi N=93 3,% 3 47,3% 44 48,4% 45,% Úszás Swimming Nő N=83 % 0 74,7% 6 3,3% Férfi N=88 8% 7 38,6% 34 4% 37,40% 0 Vízilabda Waterpolo Nő N=86 4. táblázat: Az étrend/táplálék-kiegészítőt bevallók számának megoszlása nemek és fogyasztási kategóriák szerint négy olimpiai sportágban. Table 4: Distribution of nutrition supplement reported according to gender, consumption category in four Olympic Sports. 9,8% 7 58,% 50 9,8% 7,3% SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 8

8 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES A tendenciák változásának szemléltetésére szeretnénk felidézni az előző olimpiai év néhány statisztikai adatát: Tsitsimpikou és szerzőtársai szerint a 004 évi athéni olimpia dopping ellenőrzési jegyzőkönyvek bevallásaiban a versenyzők 4,3%- 5% a deklarálta, hogy nem használt sem gyógyszert, sem táplálék-kiegészítőt. A bevallások 45,3%-ában jelöltek meg táplálék-kiegészítő használatot (43,% vitamin, 3,9% fehérje, aminosav). Gábor A., Martos É. (004): O limpiai kvalifikációs versenyeken résztvevő 3 élsportoló 3 napos táplálkozási kérdőívét elemezték. Adataik szerint a sportolók 53%-a fogyasztott rendszeresen táplálék-kiegészítő készítményt, (46% vitamin, 34% ásványi anyag, 0% egyéb). A sportolóknak csak 3%-a szedett 5 különböző táplálék-kiegészítőt. 0% Százalékos megoszlás / Frequency % 5% 0% 5% 0% Atlétika / Athletics (308) Úszás / Swimming (76) Vízilabda / Waterpolo (74) Kajak-kenu / Canoe-kayak (54) Kézilabda / Handball (78) Birkózás / Wrestling (7) Öttusa / Modern pentathlon (60) Vívás / Fencing (58) Súlyemelés / Weightlifting (55) Cselgáncs / Judo (37) Evezés / Rowing (36) Ökölvívás / Boxing (5) Asztalitenisz / Table tennis (7) Sportlövészet / Shooting (6) Kosárlabda / Basketball (3) Triatlon / Triathlon () Gyorskorcsolya / Speed skating (0) Tenisz / Tennis (0) Torna / Gymnastics (0) BMX / Cycling BMX (8) Kerékpár / Cycling (8) Labdarúgás / Football (8) Műkorcsolya / Figure skating (8) Műugrás / Diving (8) Szörf / Windsurfing (8) Mountainbike / Mountainbiking (6) Hosszútávúszás / Marathon swimming (5) Jégkorong / Hockey (5) Röplabda / Voleyball (4) Vitorlázás / Sailing (4) Curling / Curling () RG / Rhythmic gymnastics () Sportágak / Sports. ábra: Doppingvizsgálatok száma olimpiai sportágakban. / Figure : Doping control numbers in Olympic Sports. 8 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

9 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Férfiak Csont- és porcregenerálók Bones and cartilaginous regenerators Energia háztartást befolyásolók Transformers of energy supply Fehérjék, aminosavak, kreatin és kreatinin tartalmú termékek Proteins, amino acids, creatins Növényi eredetű készítmények Herbal substances Probiotikumok Probiotics Savasodást gátlók Inhibitors of acidity Sport- és energiai italok Sport and energy drinks Szénhidrát tartalmú szerek Substances of carbohydrate Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek Vitamins, minerals, microelements Zsír anyagcserére hatók Fat metabolic actions Cégek és azonosítatlan szerek Firms and non-identifications Összesen Total Nők Csont- és porcregenerálók Bones and cartilaginous regenerators Energia háztartást befolyásolók Transformers of energy supply Fehérjék, aminosavak, kreatin és kreatinin tartalmú termékek Proteins, amino acids, creatins Növényi eredetű készítmények Herbal substances Probiotikumok Probiotics Savasodást gátlók Inhibitors of acidity Sport- és energiai italok Sport and energy drinks Szénhidrát tartalmú szerek Substances of carbohydrate Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek Vitamins, minerals, microelements Zsír anyagcserére hatók Fat metabolic actions Cégek és azonosítatlan szerek Firms and non-identifications Összesen Total Atlétika Athletics Megnevezett készítmények Supplements reported Kajak-kenu Canoe-Kayak Úszás Swimming Vízilabda Waterpolo ,78%,%,% 4 44,44% 4 50,00% 3 75,00% ,7% 9 3,58% 7 9,0% 0,4% ,9% 0 8,57% 34,9% 5 4,9% 0 00,00% ,46% 7 65,38% 0 38,46% 7 6,9% 9,% 5 55,56%,% ,80% 59 45,04% 35 6,7% 50 38,7% ,6% 7 5,93% 8 9,63% 8 9,63% ,46% 5,38% 7,69% 5 38,46% ,03% 34 38,95% 85 4,7% 9 6,45% Atlétika Athletics Kajak-kenu Canoe-Kayak Úszás Swimming Vízilabda Waterpolo 9,67% 8,33% 6,67% 00,00% ,8% 9,43% 5,90%,38% ,00% 5 57,69% 7,69% 4 5,38% 50,00% 50,00% ,% 3 5,79% 4 73,68% 4,05% 5 40,00% 0,00% 0,00% ,8% 30 34,09% 4 7,7% 0,73% ,47% 3 7,65% 3 7,65%,76% 5 4 6,67% 5 33,33% 3,33% 4 6,67% ,44% 66 9,07% 53 3,35% 37 6,30% 5. táblázat: Készítmények számának megoszlása az étrend/táplálék- kiegészítő típusokban nemek szerint a négy olimpiai sportágban. Table 5: Distribution of supplement numbers in type by gender in four Olympic Sports. SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 83

10 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES 60% 50% Százalékos megoszlás / Frequency % 40% 30% 0% 0% 0% Para úszás / Para swimming (7) Para vívás / Wheelchair fencing (3) Para asztalitenisz / Para table tennis (6) Para cselgáncs / Para judo (6) Para boccia / Para boccia (4) Para tenisz / Wheelchair tennis (4) Para sportlövészet / Para shooting (3) Para erőemelés / Para powerlifting () Para evezés / Para rowing () Para vitorlázás / Para sailing () Para atlétika / Para athletics () Para íjászat / Para archery () Sportágak / Sports Erőemelés / Powerlifting (3) Búvárúszás / Finswimming (5) Jet ski / Jet ski () Erős ember / Strongman () Profibox / Professional box (). ábra: Doppingvizsgálatok száma paraolimpiai és nem olimpiai sportágakban. Figure : Doping control numbers in Paralympic and non-olympic Sports. Ránky M. 004-ben végzett kérdőíves adatgyűjtéséből kiderült, hogy a megkérdezett 00 magyar olimpiára készülő élsportoló, (férfi: 66, nő: 34) 86%-a szedett táplálék-kiegészítőket felkészülése, versenyzése során. 5 vagy több étrend/táplálék-kiegészítő használatot a versenyzők 9%-a jelölt meg. A sportági és nemi differenciák feltárására vizsgáltuk a véleményünk szerint magas (5 vagy több), ill. extrém (0 vagy több) számú készítmény fogyasztást. A. táblázatban az 5 vagy több étrend/táplálék-kiegészítőket bevallók számának megoszlását ábrázoltuk nemek és sportág csoportok szerint. A 3. táblázatban foglaltuk össze, az általunk extrémnek ítélt 0 vagy több készítményt bevallók számának 84 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

11 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES megoszlását nemenként az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban. További elemzéseink során kiemelten vizsgáltuk azokat az olimpiai sportágakat, ahol 00 feletti dopping vizsgálat történt. E négy frekventált olimpiai sportág képviselői által megnevezett étrend/ táplálék-kiegészítőket külön adatbankba emeltük. A mennyiségi adatokon kívül a bevallott készítmények milyenségére, típusaira is kíváncsiak voltunk, ezért a versenyzők által nevesített készítményeket csoportokba rendeztük. A 4. táblázatban a kiemelt versenyzők adatainak megoszlását lát hat ják sportáganként, nemek és számszerinti fogyasztási kategóriák szerint. Az étrend/táplálék-kiegészítők csoportosítása szintén egy vitatható területe a sporttudománynak. A kategorizálásnál a különböző szerzők más-más szempontokat tartanak lényegesnek (hatóanyag, vélt-valós hatások, összetevők ). Egységesítésük, hazai és nemzetközi viszonylatban is megoldásra vár. Pucsok József (998) a következő csoportokra osztotta azokat az előnyöket, melyeket a sportolók a különböző készítmények fogyasztásától várnak:. fizikai erő növekedése,. a fáradtság kezdetének kitolása, 3. a munkavégző képesség fokozódása, 4. az idegesség megelőzése, csökkentése, 5. fokozott koncentráló képesség, 6. biztosabb startkészség, 7. megfelelő agresszivitás valamint 8. előnyösebb, eredményesebb versenyzői magatartás. Sipos Andrea (000) az alábbi felosztást alkalmazta:. szénhidrátok,. fehérjék és aminosavak, 3. zsíranyagcserére ható szerek, 4. vitaminok 5. ásványi anyagok, 6. folyadékpótlás, sportitalok és 7. egyéb táplálékkiegészítők. Martos Éva (008) a sportolóknak szánt étrend-kiegészítőket, sport-élelmiszereket az alkalmazás célja szerint csoportosítva a következő osztályozást használta:. központi vagy a perifériás idegrendszert stimulálók,. tápanyagforrás kiegészítő, 3. energiaellátó rendszer hatékonyságát növelők, 4. anyagcsere melléktermék csökkentők vagy semlegesítők, 5. immunrendszer erősítők 6. izomtömeg növelők valamint 7. regeneráció gyorsítók. R.J. Maugham és munkatársai (0) a sportolók által leggyakrabban használt szereket az alábbiak szerint rendszerezte:. szövetgyarapodást-, regenerálást-, edzés adaptációt elősegítők,. zsírbontást elősegítők, 3. energia ellátást emelők 4. immun-rendszert erősítők fertőzésekkel, betegségekkel szemben, 5. központi idegrendszert stimulálók, 6. ízületek egészségét támogatók, 7. általános egészséget támogatók és 8. sport italok, energia szeletek. A négy kiemelt sportágban az étrend/táplálék-kiegészítő választás sportági különbségeinek jellemzésére, a versenyzők 8 bevallásából kapott adatokat tovább elemeztük. A 453 férfiversenyző 344, a 359 nő 7 készítményt nevezett meg. Ezen szereket típusuk szerint 0 csoportba soroltuk (a. csoportba az általunk be nem azonosítható termékek kerültek). Elkészítettük a csoportok számszerinti és készítmény típus szerinti elemzését nemekre bontva. A 3. ábrán az étrend/táplálékkiegészítő típusok megoszlását ábrázoltuk nemek szerint a négy olimpiai sportág együttes bevallásainak alapján. Az 5. táblázatban foglaljuk öszsze a kiemelt sportágak versenyzői által nevesített készítmények számának megoszlását az étrend/ táplálék- kiegészítő típusokban, nemekre bontva. ÖSSZEGEZÉS, MEGBESZÉLÉS: Úgy érezzük, vizsgálataink célját elértük, mert a versenyzői bevallások elemzésével objektív adatokat nyertünk a különböző sportágak képviselőinek étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztási szokásairól. Reméljük, sikerült bemutatnunk a fogyasztási trendek sportági és nemi különbségeit.. Az adatok elemzéséből kitűnik, hogy az olimpiai sportágak képviselőinek 89,98%-a, a paraolimpikonoknak 7,4%-a, a nem olimpiai sportolóknak pedig 83,6%-a használt étrend/ táplálék-kiegészítőket az ellenőrzési időszakban. A fogyasztások nemek szerinti lebontása során azt tapasztaltuk, hogy az olimpiai sportágakban a férfiak 9,58%-a, a nők 88,89%-a, a paraolimpiai sportágakban a férfiak 7,43%-a, a nők 73,68%-a, a nem olimpiai sportágakban férfiak 83,7%-a, a nők 83,33%-a használt kiegészítőket. Véleményünk szerint ezek elgondoztatóan magas értékek.. A bevallott étrend/táplálék-kiegészítők számának elemzésekor kiderült, hogy 5 vagy több készítmény alkalmazását jelölte meg az olimpiai sportágak férfi képviselőinek 766 vizsgálatából 33 eset (43,%), a nők között 630 vizsgálatból 83 eset (9,04%). SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 85

12 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES 40% 35% Százalékos megoszlás / Frequency % 30% 5% 0% 5% 0% 5% Férfiak,6%,6% 5,87% 0,7% 0,00% 0,9% 7,56%,6% 38,08% 7,85% 3,78% Nők 5,9% 0,44% 8,50%,45% 0,88% 0,00% 8,37%,0% 38,77% 7,49% 6,6% Csont- és porcregenerálók Bones and cartilaginous regenerators Energia háztartást befolyásolók Transformers of energy supply Fehérjék, aminosavak, kreatin és kreatinin tartalmú termékek Proteins, amino acids, creatins Növényi eredetű készítmények Herbal substances Probiotikumok Probiotics Savasodást gátlók Inhibitors of acidity Sport- és energiai italok Sport and energy drinks Szénhidrát tartalmú szerek Substances of carbohydrate Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek Vitamins, minerals, microelements Zsír anyagcserére hatók Fat metabolic actions Cégek és azonosítatlan szerek Firms and non-identifications. 0% 3. ábra: Az étrend/táplálék-kiegészítő típusok megoszlása nemek szerint a négy olimpiai sportágban. Figure 3: Distribution of nutrition supplement types by gender in four Olympic Sports. 86 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

13 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES A paraolimpikonoknál a férfiak 4 vizsgálatából 8 (9,04%), a nők 9 vizsgálatából (0,5%), a nem olimpiai sportágaknál a férfiak 43 vizsgálatából 5 (34.88%), a nők 8 vizsgálatából (,%) esetben regisztráltak étrend/táplálék-kiegészítő alkalmazást. Megjegyezni kívánjuk, hogy az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban a férfiak értékei a nemzetközi szakirodalomban tapasztaltaktól eltérően meghaladták a nőkét. 3. Az általunk extrémnek ítélt (0 vagy több) étrend-kiegészítő használat sportági lebontásából kiderült, hogy nem kizárólag a dopping érzékeny sportágak képviselői hajlamosak az túlfogyasztásra. (pld. evezés, triatlon). A bevallásokban leírt legtöbb készítményszám a férfiaknál 4 (vízilabda), a nőknél 5 (súlyemelés) volt. Amikor a sportolók bevallásaiban szereplő minden adatot elemeztük, megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a nagyszámú étrend/táplálék-kiegészítő fogyasztás mel lett a versenyzők nagyszámú gyógyszert is fogyasztottak. Ezek együtthatásának elemzése megoldásra váró nem kis feladat. Kiderült, hogy az 58 vizsgálat során csak 70 fő (49 férfi és nő) vallotta azt, hogy sem gyógyszert, sem étrend/táplálék-kiegészítőt nem fogyasztott az ellenőrzési időszakban. Ebből olimpiai sportágat képviselt 57 eset (4,08%), paraolimpikon 6 fő (9,83%), nem olimpiai sportág versenyzője 7 fő (,47%) volt. Adataink egyértelműen mutatják, hogy a sportolók étrend/ táplálék-kiegészítő fogyasztásának mennyisége és minősége egészségtani szempontból vitatható. A valós szükségletek kialakításához a kereskedelmi és pszichológiai okok indukálta fogyasztások csökkentése érdekében életvezetési, táplálkozási tanácsadást tartunk szükségesnek, nem csak a sportolók, hanem a velük foglalkozó szakemberek körében is. E tevékenység ellátásához az élettani ismereteken kívül a különböző sportágak speciális elvárásaival, a felkészítés különbségeivel is tisztában kell lenni. Ezen belül az étrend/táplálék-kiegészítők fogyasztási trendjei, ezek változásainak ismerete is fontos tényező. 4. A kiemelten vizsgált atlétika, kajak-kenu, úszás és vízilabda sportágak képviselőinek bevallásait összehasonlítva, az 5-9 fogyasztási kategóriában a kajak-kenu sportágnál a nők értékei kiemelkedők, lényegesen meghaladták a férfiakét. Ellenkező tendenciát észleltünk az úszás és a vízilabda sportágakban. Csak a kajak-kenu és az úszás női versenyzőinél nem regisztráltunk 0 feletti étrend/ táplálék-kiegészítő fogyasztást. 5. Bevallásaikban e négy sportág férfi képviselői 344, a nők 7 féle készítményt jelöltek meg. A készítmények típusba sorolása után elemzéseinkben a nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan a férfiaknál és a nőknél egyaránt a leggyakrabban jelölt a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek kategória volt, második a fehérjék, aminosavak, kreatin és kreatinin készítmények (a férfiak értéke magasabb, mint a nőké), harmadik helyen a növényi eredetű készítmények voltak megelőzve a sport és energia italokat. Érdekes, hogy a férfiversenyzők közül senki sem vallott probiotikum használatot, noha egy távol-keleti olimpiára készültek. A növényi eredetű étrend/táplálék-kiegészítők népszerűsége egy sajátos veszélyforrást jelenthet. Nagyon lényeges, hogy ismerjük az étrend/táplálék-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt gyógynövények, növények és növényi részek listáját. (Lugasi A. 008 és OETI 0) A kiemelten elemzett sportágak képviselői által megnevezett étrend/táplálék-kiegészítők magas száma egy további veszélyforrásra is ráirányította figyelmünket. Az EU irányelveknek megfelelően az étrend-kiegészítők forgalomba hozatalánál sajnos eltörölték a kötelező OETI engedélyt, forgalmazásuk csak nyilvántartás céljából, bejelentési kötelezettséghez kötött. A sportolók számára készült különleges táplálkozási célú élelmiszereknél még erre sincs szükség. Így a forgalomba hozott számtalan termék kontrollálása szinte lehetetlen Használatuk óriási rizikóval járhat egy élsportoló számára. Az az elképzelés, hogy az étrend-/táplálék-kiegészítő haszná lat alternatívát jelenthet a doppingkísértéssel szemben, szinte eltörpül a nem szándékos doppingvétség réme mellett (Hollósi I. 004, Horváthné Soos E. 008, ANTSZ közlemény 00, Pucsok J. 00).* A leírtakból kiderül, hogy a sportolók körében óriási az igény a vélt, vagy valós teljesítményfokozó eszközök igénybevételére. Ennek ellenére reméljük, hogy szívós felvilágosító munkával legalább az élsportban elérjük az orvosilag ellenőrzött, egészségtani szempontból indokolt, a sportági terheléshez igazodó, a valódi szükségleteknek megfelelő étrend/táplálék kiegészítő fogyasztást. SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 87

14 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES IRODALOMJEGYZÉK. Apor Péter, Miltényi Márta, Valló József: A vas anyagcsere jelentőségéről élsportolókon végzett vizsgálatok alapján. Testnevelés Tudomány Bp. 966/: 7-3. old.. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kommunikációs Főosztály: Vigyázat: szteroid tartalmú étrend-kiegészítők kerültek Magyarországra 00 júl 8 3. Fehér János Lengyel Gabriella Blázovics Anna: Antioxidánsok, nyomelemek a betegségek megelőzésében. Magyar Sporttudományi Szemle 00/ old. 4. Frenkl R., Csaba L., Mészáros J.: Exsativa kezelés hatása középkorú férfiak fizikai teljesítőképességére. Sportorvosi szemle 38// old. 5. Gábor Anita, Martos Éva: Táplálékkiegészítés az élsportban. Magyar Sporttudományi Szemle 004/ old. 6. Hollósi I., Soós E: Táplálékkiegészítők alkalmazásának veszélyei - pozitív dopping-esetek. Sportorvosi szemle. 004/4/ old 7. Horváthné Soós Erika: Étrend-kiegészítők vizsgálatának tapasztalatai dopping szempontból az elmúlt tíz évben. Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek és gyógynövények az egészséges táplálkozás és életmód tükrében V. Országos szakmai konferencia Bükfürdő 008 március 6-8 Absztraktok 6-7. old. 8. Lugasi Andrea: Étrendkiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt gyógynövények. Mit mond a Szakértői Testület. Étrendkiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek és gyógynövények az egészséges táplálkozás és életmód tükrében V. Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő 008 március 6-8 Absztraktok. old. 9. Magyar Antidopping Csoport: Jegyzet. Doppingellenőrzési ismeretek szakmai képzés London 0 0. Malomsoki J, Pucsok J: Egyes táplálék-kiegészítők, elsősorban sókat és vitaminokat tartalmazó készítmények hatásának vizsgálata. Sportorvosi Szemle 996/37:87-0 old.. Martos Éva, Malomsoki Jenő: A BASICA hatásának vizsgálata sportolók teljesítményére. Sportorvosi Szemle 998/:7- old.. Martos Éva: Étrendkiegé szítő vagy különleges táplálkozási célú élelmiszer sportos megközelítés Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek és gyógynövények az egészséges táplálkozás és életmód tükrében V. Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő 008 március 6-8 Absztraktok 8. old. 3. R.J. Maughan, P.L. Greenhaff, &P. Hespel: Dietary supplements for athletes: Emerging trends and recurring themes. Journal of Sports Sciences, 0;/9(S): S57-S OETI: Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt, ismert egészségkárosító hatással, mellékhatással rendelkező gyógynövények listája. oeti.hu/?mlid=&mid=54 5. OETI vezetősége és munkatársai, A szakértői testület munkatársai: Az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények, növényi részek listája. 0 május. 6. Pucsok J.A rendszeres sportolás hatása a szervezetre sport táplálékkiegészítők. Nutrition & Health, , Pucsok József: Táplálék kiegészítők és a sportteljesítmény. Magyar Sporttudományi Szemle 00/ 5-6. old. 8. Pucsok József: A teljesítményfokozó gyógyszerek és táplálékkiegészítő készítmények használatának veszélyei. Lege Artis Medicinae 00: 0 (): old. 88 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

15 EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES 9. Pucsok József: A sportolók táplálkozása. Dopping. in: A sportorvoslás alapjai. Print City Kiadó és Nyomda Kft.Sárbogárd old. 0. Ránky Márta, Miltényi Márta: Táplálék-kiegészítők használata az élsportban és a szabadidős sportokban. Magyar Sporttudományi Szemle 005/ Ránky Márta, Miltényi Márta: Élsportolók és szabadidő sportolók étrend-kiegészítő fogyasztásának egészségnevelési kérdései. Magyar Sportorvos Kongresszus, Athéntól Pekingig Sporttal az egészségért. Budapest, 006. március 3-5. Sportorvosi Szemle XLVII. évf.. szám , old.. Ránky Márta: Application of medicine and dietary supplement by hungarian elite athletes based on doping control collection forms. in: KalioJ., Komi P., Komulainen J., Avela J. (szerk):th Annual Congress of the European College of Sport Science, Jyvaskyla, Finland, -4 July 007, Book of Abstracts 007.p.50. (ISBN: ) 3. Ránky Márta Zsuzsa Tiszeker Ágnes: Élvonalbeli atléták dopping vizsgálati jegyzőkönyveinek elemzése. Magyar Sporttudományi Szemle 8. évf. 3. szám 007/ old. MSTT/ VI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 4. Ránky Márta Zsuzsa: Élvonalbeli atléták étrendkiegészítő fogyasztásának longitudinális vizsgálata doppingvizsgálati jegyzőkönyvek alapján. Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek és gyógynövények az egészséges táplálkozás és életmód tükrében V. Országos szakmai konferencia Bükfürdő, 008 március 6-8 Absztraktok 0. old. 5. Rigó János: Dietetika. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapes, Cs. Sós: Reduction of plasma lactate elevation and proteinuria by a complex dietary supplement in swimmers during over-loading training. Acta Physiologica Hungarica, Volume 9(3-4), pp. -9 (004) 7. Sipos Andrea: Táplálék-kiegészítők a sportban. Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata Szabó S. András, Tolnay Pál: Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba. Fair Play Sport Bt. Budapest Szőts Gábor, Szmodis Márta, Tóth Miklós: Valóban növelik a sportolói teljesítményt a magas nitrát tartalmú élelmiszerek? Magyar Sporttudományi Szemle,. évf., 46. szám 0/ 75. old. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Előadás kivonatok. 30. Téglásy György: Probiotikumok alkalmazásának lehetőségei sportolóknál, a kedvező gyakorlati tapasztalatok tükrében. Magyar Sportorvos Kongresszus, Athéntól Pekingig Sporttal az egészségért. Budapest, 006. március 3-5. Sportorvosi SzemleXLVII. évf.. szám , old. 3. Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás. Krea Fitt Kft Tsitsimpikou C, Tsiokanos A, Tsarouhas K,Schamasch P, Fitch KD, Valasiadis D, Jamurtas A.: Medication use by athletes as the Athens 004 Summer Olympic Games. Athens 004 Organising Committee for the Olympic Games, Athens, Greece. PMID: 9498 (PubMed Indexed for MEDLINE) SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 89

16 GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE INTRAARTICULARIS DRÉN HASZNÁLATÁNAK SZÜKSÉGES- SÉGE ARTROSZKÓPOS ELÜLSŐ KERESZTSZALAG PÓTLÁS UTÁN PROSPEKTÍV RANDOMIZÁLT TANULMÁNY INTRAARTICULAR DRAIN USING AFTER ARTHROSCOPIC ACL RE- CONSTRUCTION - IS IT NECESSARY OR NOT A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY TÁLLAY ANDRÁS, TÁTRAI MIKLÓS Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés: Az artroszkópos elülső keresztszalag (LCA) - pótlás után a sebészek jelentős része alkalmaz, kisebbik része nem alkalmaz ízületi drént. A hazai irodalomban nincs arra vonatkozó adat, hogy valóban szükséges-e, és ha igen, mik az előnyei a posztoperatív intraarticularis drén alkalmazásának. Cél: Artroszkópos LCA-pótlás utáni intraarticularis drén-használat szükségességének vizsgálata. Módszer: Prospektív, randomizált tanulmányunk során összesen 30 LCA-pótlásra érkező betegünknél randomizáltan alkalmaztunk illetve nem alkalmaztunk intraarticularis szívó drént 0 február és április között végzett műtétek során. Mindkét csoport műtéteit egy sebész, azonos technikával végezte. A két csoport betegeinek átlagos életkora, az oldaliság, a csontfuratok mérete hasonló eloszlást mutatott. Minden esetben egycsatornás, transtibialis műtéti technikával végeztük a beavatkozást, négyszerezett hamstring-ín autograftot (kétszerezett semitendinosus valamint gracilis inakat alkalmazva) használtunk. Az adatokat praeoperatívan, posztoperatívan a műtőben, az első, második és hetedik napokon, majd a harmadik és a hatodik posztoperatív hetekben rögzítettük. Feljegyeztük a drain közvetítésével a palackba ürülő vér mennyiségét. Vizsgáltuk az ízületi duzzanat mértékét, a fájdalomszintet és a fájdalomcsillapító igényt valamint a hatodik hét végén a térdízületek mozgásterjedelmét. Eredmények: Az első két napban a drén-l ellátott csoport tagjai több fájdalomról panaszkodtak (VAS drén: 4,9, nem-drén: 3,8), több fájdalomcsillapítót igényeltek. A posztoperatív haemarthros mértéke a két csoportban Coupen és Yates módszerével vizsgálva nem mutatott szignifikáns különbséget. A drenált csoportban átlagosan 6 ml sanguis ürült a palackba. A posztoperatív harmadik és hatodik héten nem volt különbség a két csoport között a haemarthros és fájdalom mértéke valamint az elért mozgásterjedelmet illetően. A betegek a műtéttel kapcsolatos előzetes félelmek valamint posztoperatív legkellemetlenebb élményként a drén eltávolítást jelölték meg. A vizsgált időszakban egyik csoportban sem alakult ki korai posztoperatív szövődmény. Következtetés: Tanulmányunk során a haemarthros mértékében nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport között, az első két posztoperatív napon a fájdalom szintje drén alkalmazása mellett jelentősen magasabb volt. Punkcióra egyik csoportban sem volt szükség. A drain használata beteganyagunkban az elért mozgásterjedelmet nem befolyásolta. Kíméletes műtéti technika és megfelelő tapasztalat mellett az intraarticularis posztoperatív drén használata hamstring-ín grafttal végzett LCA-pótlás esetén nem feltétlenül indokolt. Kulcsszavak: Intraarticularis drén, LCA-pótlás 90 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

17 GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE BEVEZETÉS Az LCA-pótlás artroszkópos technikája az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott, tökéletesedett [,3]. A korábban többségében csont-patella-ín-csont graft alkalmazása napjainkban háttérbe szorult, a kevésbé invazív hamstring-ín graftok használata került előtérbe (skandináv LCA regiszter 0). A technika fejlődése, a minimális invazivitás mellett a beavatkozást külföldi centrumokban ambulánsan, illetve egynapos sebészet körülményei között is elvégzik (J. Toft, 985). Ezen fejlődés hatására az elmúlt években különböző szerzők megkérdőjelezték a posztoperatív intraarticularis drén használat szükségességét [,4]. Ortopédiai műtéteknél a drén használata máig is széleskörűen elterjedt a korai posztoperatív komplikációk elkerülése céljából. Számos prospektív randomizált tanulmány elemzi a drén használatának szükségességét nagy ortopédiai beavatkozások során, ezek többsége nem igazolja a várt előnyös hatást [,7,0, ]. Míg az operatőrök egyik része úgy gondolja, hogy minden üregben szükséges az intraarticularis drén használata a haemarthros és az adhéziók kialakulásának elvi lehetősége miatt [9], mások úgy vélik, hogy a drén használata növelheti a fertőzések veszélyét, sértheti az üvegporc felszíneket, de akár a graftot is. Mindezek miatt az LCA-pótlás során rutinszerűen alkalmazott intraarticularis drén használatának vonatkozásában a vélemények megoszlanak. Tapasztalatból tudjuk, hogy a betegek nem szeretik a drén eltávolítása során érzett erős fájdalmat, a műtéti előkészület során az érzéstelenítés típusa mellett második SUMMARY Background: A significant proportion of surgeons use intraarticular drains after arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. There are no clear data in the Hungarian literature about the usefullness of postoperative drain after arthroscopic surgery. Objective: The aim of this study is to assess the effect of intraarticular drain use after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Method: In this prospective randomized study, thithy consecutive arthroscopic ACL reconstruction patients were randomized alternately for either intra-articular suction drain group or non-drain group between february-april 0. All arthroscopic ACL reconstructions were performed with a standard technic by the senior aurthor. The patient s characteristics was similar in the two groups regarding, age, gender, side, size of the bony tunnels. In all case we terformed an arthroscopic transtibial reconstruction using doubled semitendinosus and gracilis tendons. The outcome was evaluated preoperatively, in the first, second, sevens days, third week, third week and six week. We recorded the amunt of blood in the suction drain tubes. The results were evaluated through amount of haemoarthrosis, pain assessment, and use of pain-killers, range of motion (ROM) at six weeks. Result: The two groups were comparable in surgical findings and procedures performed. In the first three days, the non-drain group used nearly double the amount of analgesia compared to the drain group. The grade of hemarthrosis was less by one grade in drain group than in non-drain group according to Coupen and Yates grading. However, there were no differences in pain and range of movement at week four or eight. During the study period, there were no complications in either group. Conclusion: This study showed no significant differences in the amount of hemarthrosis in both groups, altough the drain group used twice as much pain killers during the first two postoperative days. There were no need for punction either groups. By the end of the first six postop weeks the range of movement was not influenced by the use of drain. In our experience ACL reconstruction with hamstring tendons using careful, minimal invasive operative technique doesn t necesserely require the use of intrarticular suction drain. Key words: Intraarticular drain, ACL-reconstruction kérdésként a drén szükségesség felől érdeklődnek. Tanulmányunk célja, hogy artro szkópos LCA-pótlás után az intraarticularis drén használatának valós vagy vélt előnyeit megvizsgáljuk. MÓDSZER Egycsatornás, négyszerezett, hamstring-ín (kétszerezett semi tendinosus és gracilis ín) grafttal végzett LCA-pótlás esetén prospektív randomizált körülmények között SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 9

18 GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE vizsgáltuk az intraarticularis drén használatának hatását a korai posztoperatív időszakban. A vizsgálatba az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályára 0. február 5 április 30 között, kizárólag jelentős társsérülésektől mentes, primer LCA-pótlásra érkező betegeinket vontuk be. A két csoport között nem volt szignifikáns különbség az életkor, nem és az oldaliság között. A tanulmány során összesen 30 LCA-pótlásra érkező betegünket vizsgáltuk, randomizáltan 5 esetben alkalmaztunk, 5 esetben nem alkalmaztunk intraarticularis drént a műtétet követően. Valamennyi beavatkozást az első szerző végezte. A betegek átlagos életkora a drén (D-csoport) csoportban 8.8 (8-46), a nem-drén (n-d-csoport) csoportban 30, (6-40) év volt. A nemek eloszlása D-csoport 8 férfi és 7 nő, a n-dcsoportban 9 ffi-6 nő volt, mindkét csoportban 8 jobb és 7 bal térdet operáltunk. Műtét előtt vizsgáltuk az esetleges intraarticularis, ill. ürülő folyadék meglétét, mennyiségét, a betegek fájdalomszintjét, mértük az operálandó ízület mozgásterjedelmét. Minden esetben a végtag 30 mp-ig tartó felemelését követően leszorításos vértelenséget alkalmaztunk. Az érzéstelenítés típusa D-csoport, n-d-csoport 3 esetben laringeális maszkos narkózissal, egyebekben spinális érzéstelenítésben történt. Néhány perces diagnosztikus artroszkópia után az azonos oldali hamstring inakat (gracilis and semitendinosus) pes anserinus feletti, kb. 3 cmes hosszanti egyenes metszésből vettük ki, koagulátort nem használtunk. Az inakat tisztítás után megdupláztuk, a két félbehajtott inat proximális Endobutton rögzítéshez készítettük elő, a graft átmérőjét megmértük. Standard artroszkópos technikát alkalmaztunk. Az LCA-csonkot minden esetben maximálisan igyekeztünk megőrizni, notch-plasztika nem történt. A tibialis furat elkészítése után transtibiális célzó segítségével fúrtuk meg a femurt. A furatok átlagos mérete n-d-csoport 7,4 mm ; D-csoport 7,7 mm volt. A furatok kialakítása során az optimális csatorna kitöltés céljából 0,5 mm átmérő emelkedésű frontfúrókat használtunk. A graft behúzásához db 3-as Synthofil fonalat használtunk. Proximálisan Endobutton-s, distalisan db ácskapcsos rögzítést alkalmaztunk. A tibiális célzás során, valamint a graft behúzását követően ellenőriztük az impingement mentességet. A műtétek végén laringeális maszkos altatás esetén 0 ml 0%- os Marcaint adtunk betegeinknek intraarticularisan és a kivételi helynél lokálisan. A drén-csoportban az artroszkópos portálon keresztül -es drént helyeztünk be az ízület laterális recessusába, ezt követően nyomókötést helyeztünk fel. Szubkután drént egy esetben sem használtunk Nincs tapintható fluidum No detectable fluid Tapintással kevés fluidum sejthető Fluid present wave A D-csoportban a drén eltávolítására a műtétet követő reggelen került sor, az ürülő sanguis mennyiségét feljegyeztük. A két csoport rehabilitációjában nem volt különbség. Minden esetben nyújtott helyzetben rögzített posztoperatív térdrögzítőt alkalmaztunk 3 hétig, elsősorban az esetleges furat kiszélesedés megelőzése céljából. A betegek az első 7-0 napban két mankóval részleges tehermentesítéssel jártak. Az alsó végtag rugalmas pólyázása, felpolcolása és jegelése az első három hétben rutinszerűen történt. Minden beteget a műtét utáni első napon mobilizáltuk, a második napon otthonukba emittáltuk. Az első 3 hétben betegeink a kórházi gyógytornásztól tanult innervációs, izometriás és extenziós gyakorlatokat végezték, alsó végtagjukat polcolták, 8x0 percig jegelték. Részleges tehermentesítés -,5 hétig történt. A 3-6 hét között betegeink gyógytornász segítségével elkezdték illetve végezték a mozgásterjedelem javítását szolgáló gyakorlatokat. A vizsgálatokat és méréseket a műtét előtt, a műtőben a műtét után, az első két posztoperatív na- Tapintható mennyiségű folyadék a suprapatellaris recessusban Fluid palpable in suprapatellar poch Ballotálható patella Ballotable patella Feszülő haemarthros Tense hemarthrosis I-es táblázat: A haemarthros mértékének klinikai osztályozása Coupens és Yates szerint Table I: the clinical grading of haemarthrosis according to Coupens and Yates [] 9 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

19 GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE Műtőben In the operating theater combkörfogat különbség (praeop-postop) thigh circumference difference, cm Posztop első nap First day after operative procedure fájdalom (VAS) pain (VAS) combkörfogat különbség (praeop-postop), cm thigh circumference difference, cm Haemarthros (Coupens és Yates szerint) Haemarthros (according to Coupens and Yates) Posztop második nap Second day after operative procedure fájdalom (VAS) pain (VAS) combkörfogat különbség (-. nap), cm thigh circumference difference (st-nd day), cm Haemarthros (Coupens és Yates szerint) Haemarthros (according to Coupens and Yates) Posztop 7. nap Seventh day after operative procedure fájdalom (VAS) pain (VAS) combkörfogat különbség (-7. nap) thigh circumference difference (nd-7th day), cm Haemarthros (Coupens és Yates szerint) Haemarthros (according to Coupens and Yates) Posztop 3-ik hét Third week after operative procedure fájdalom (VAS) pain (VAS) combkörfogat különbség (-3. hét) thigh circumference difference (first-third week), cm Haemarthros (Coupens és Yates szerint) Haemarthros (according to Coupens and Yates) Posztop 6-ik hét Sixth week after operative procedure fájdalom (VAS) pain (VAS) combkörfogat különbség (-7. nap) thigh circumference difference (nd-7th day), cm Haemarthros (Coupens és Yates szerint) Haemarthros (according to Coupens and Yates) n-d csoport non-drain group (N=5) D csoport drain group (N=5),4, 3,8 4,9,,9,,3, 3,3,,,, 0,5 0,5 -, -,4,, 0, 0, -,5 -,3 0,8 0,7 0, 0, -0,3-0,5 0, 0, II-es táblázat: A fájdalom, a combkörfogat és a haemarthros mértékének összehasonlítása a drén-es és a drén nélküli csoportokban. Table II: Comparison of the level of pain, thigh circumference and haemarthrosis int he drain and non-drain groups. SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 93

20 GYAKORLATI SPORTORVOSLÁS SPORT MEDICINE IN PRACTICE pon, az első, harmadik és a hatodik posztoperatív hetekben végeztük. Mértük a mozgásterjedelmet (manuális goniometer, prae o- pe ratíven és a hatodik héten) és combkörfogatot mindkét végtagon, vizsgáltuk a haemarthros mértékét Coupens és Yates [] ajánlása szerint (I-es táblázat). A fájdalom szintjét 0 cm-es VAS segítségével vizsgáltuk, feljegyeztük az igényelt fájdalomcsillapítók mennyiségét, az esetleges korai posztoperatív punkciók számát és a szövődmények meglétét. EREDMÉNYEK A praeoperatív vizsgálat során minden beteg térdízülete teljes mozgásterjedelemben mozgott az ellenoldalhoz képest, a sérült oldalon az átlagos combkörfogat cm-rel maradt el az egészségestől, a fájdalomszint 0 cm-es vizuális analóg skálán (VAS) mérve 0 volt, egyik betegünknél sem volt intraarticularisan észlelhető folyadékgyülem (Coupens és Yates-szerint 0). A műtét átlagos ideje n-dcsoport 7,7 (3-35); D-csoport 6, (-33) perc volt. A fájdalomszint vizsgálatára 0 cm-es vizuális analóg skálát használtunk, az eredményeket összevetettük az esetleges fájdalomcsillapító igényekkel (II-es táblázat). A legtöbb esetben az első nap délután és este, a második napon este kaptak intramuscularisan vagy orálisan fájdalomcsillapítókat. Általában Algopyrin tablettát és injekciót, Voltaren injekciót és Donalgin kapszulát alkalmaztunk. Az első két napban a D-csoport 30 %-kal több fájdalomcsillapítót használt a n-d-csoportnál. A haemarthros mértéke a két csoportban az egyik vizsgálati időszakban sem mutatott szignifikáns különbséget a Coupen és Yates [] osztályozás alapján. A szívópalackba átlagosan 6 (0-53) ml sanguis ürült. Egyik csoportban sem volt szükség punkcióra, sem haematoma evakuációra. A mozgásterjedelem vizsgálata a két csoportban hasonló eredményt mutatott. Betegeink a 3 hetes merev extendált helyzetű rögzítés után a hatodik hét végére átlagosan 0 (85-0) fok flexiot értek el. A vizsgálat harmadik és hatodik hetében a két csoport között sem a fájdalom, sem a duzzanat, sem a mozgásterjedelem tekintetében nem találtunk különbséget. MEGBESZÉLÉS A két csoport betegei minden esetben két éjszakát töltöttek az osztályon, ezidő alatt a D-csoport tagjai nem szignifikáns mértékben ugyan, de nagyobb számban és mennyiségben igényeltek fájdalomcsillapítót. A műtét utáni enyhe intraarticularis duzzanat mértéke nem mutatott lényeges különbséget a D-, és a n-d-csoportban, éppen ezért egyik csoportban sem végeztünk punkciót. A nemzetközi irodalom sokat foglalkozik az LCA-pótlások rövid és hosszútávú eredményeivel, a műtéti technikával, a rehabilitációval viszont kevés adatot találtunk a drén szükségességével kapcsolatban. A drén alkalmazása talán kevésbé jelentős probléma a sebészeknek, de a műtéti negatív élmények közül a drén eltávolítását a legtöbb beteg az első helyre teszi. Összehasonlítva, a haemarthros miatti ismételt punkciók a drén eltávolításához hasonlóan szintén jelentős stresszt váltanak ki a betegekből. Az általunk használt 3 hetes extenziós brace és az egy hetes részleges tehermentesítés miatti nyugalom lehet az oka annak, hogy betegeink punkciót nem igényelnek. A korai agresszív mozgatás, CPM alkalmazása a visszatérő haemarthros és punkció szükségességét jelentősen növeli. Tanulmányunkhoz hasonlóan Mc Cor mack és társai sem találtak előnyöket a rutinszerű intraarticularis drén használat esetén [6]. Tanulmányunkhoz képest különbséget jelent, hogy műtéteikhez vértelenséget, ami befolyásolhatja a posztoperatív haemarthros kialakulását és menynyiségét, kizárólag a graft-kivétel idejére használtak. Coupens és Yates [] különböző térdműtétek meniscus reszekció, laterális retinaculum bemetszés, porcfelszín kezelés során vizsgálták a drén használatának jelentőségét. Ők Khalifa és mtsi-hoz [5] hasonlóan a drén használatát előnyösnek találták a kisebb posztoperatív haemarthros és a nagyobb mozgásterjedelem elérése miatt. Véleményünk szerint az eredményeket az eltérő műtéti technika jelentősen befolyásolhatja. KÖVETKEZTETÉS Tanulmányunk bemutatja, hogy az LCA-pótlás során használt intraarticularis drén használatának nincs kimutatható előnye, sem a haemarthros, sem a fájdalom vonatkozásában. Az általunk lényegesnek és veszélyesnek tartott korai furat kiszélesedés elkerülése miatt az első 3 hétben nyújtott helyzetű, merev posztoperatív rögzítőt használunk. Ez lehet a kíméletes műtéti technika mellett a másik oka annak, hogy az általunk operált térdízületetek posztoperatív szakban kimu- 94 SPORTORVOSI SZEMLE 0 5. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS Saluti lectorem.............................................................. 5 Fórum / Forum Jákó Péter: A Nemzetközi Sportorvos Társaság (FIMS) etikai kódexe utóírat egy körkérdéshez.......................................................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS MST hírek, kongresszusi- és pályázati felhívás...................................... 137 Jákó Péter: A sportszakorvos képzés curriculuma hazai gyakorlat és az Európai Unió (UEMS)

Részletesebben

A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező

A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező A táplálkozás sport-specifikus aspektusai a táplálkozás, mint teljesítményoptimalizáló tényező Doktori értekezés Gábor Anita Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

Fájdalmas veszteségek után

Fájdalmas veszteségek után Elnöki rovat Fájdalmas veszteségek után 3 Összefoglaló gondolatok társaságunk életébôl rendszerint a naptári év végére gyûlnek össze. Most mégis év közben kell megtorpanjunk egy pillanatra a magyar sportéletet,

Részletesebben

Tartalom/Contents. I S M Ifj...",!i ;.~ SPCJflll>,"i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán

Tartalom/Contents. I S M Ifj...,!i ;.~ SPCJflll>,i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Tartalom/Contents Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Biró György: Néptáplálkozás, egészséges táplálkozás Public Nutrition, Healthy Nutrition Martos Éva: Sporttáplálkozás vagy néptáplálkozás

Részletesebben

Kutatási eredmények - és hasznosításuk

Kutatási eredmények - és hasznosításuk Kutatási eredmények - és hasznosításuk Az Országos Testnevelési és Sporthivatal álta~ az 1997-1999. évi kutatási időszakrakiírt pályázatifelhívásra 56 kutatóhely jelentkezett. Figyelmeztetőnek találtuk,

Részletesebben

A magyarországi edzôképzés helyzete, fejlesztési feladatai

A magyarországi edzôképzés helyzete, fejlesztési feladatai 2005/2 LEKTORÁLT KÖZLEMÉNY MAGYAR EDZŐ 3 A magyarországi edzôképzés helyzete, fejlesztési feladatai TRAINING OF COACHES IN HUNGARIAN HIGHER EDUCATION: PERSPECTIVES OF INSTRUCTION Kovács Etele, Keresztesi

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál

Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál Tanulmányok Kalabiska Irén és tsai: Különbözô életmód faktorok hatása... Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál Effect of lifestyle factors on body dimensions

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A KONFERENCIA HELYSZÍNE Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) XII. Budapest,

Részletesebben

A sport piaci értéke Megvásárolható: Magyar Sporttudományi Társaság 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3. Tel: 30-991-0203

A sport piaci értéke Megvásárolható: Magyar Sporttudományi Társaság 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3. Tel: 30-991-0203 Szemle/2012/3/01-76 2012/10/11 09:28 Page 1 13. évfolyam 51. szám 2012/3 A sport piaci értéke Megvásárolható: Magyar Sporttudományi Társaság 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3. Tel: 30-991-0203 Tanulók és a testnevelésóra

Részletesebben

Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten

Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten 15. évfolyam 59. szám 2014/3 Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten Sportesemények látogatottsága Forrás: Magyar Tudományos Akadémia A tartáskorrekció jelentôsége A hiperventiláció veszélyei

Részletesebben

Tisztújító közgyûlés az MSTT-ben Frenkl Róbertet Tóth Miklós váltotta Beszélgetés az új elnökkel

Tisztújító közgyûlés az MSTT-ben Frenkl Róbertet Tóth Miklós váltotta Beszélgetés az új elnökkel Interjú Tisztújító közgyûlés az MSTT-ben Frenkl Róbertet Tóth Miklós váltotta Beszélgetés az új elnökkel 3 A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), több mint félezer tagot számláló civil szervezetünk,

Részletesebben

VII. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS

VII. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS Program VII. Országos Sporttudományi Kongresszus 5 SPORTKULTÚRA HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS VII. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Budapest, 2009.

Részletesebben

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR.

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. WIEGAND NORBERT Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Mozgásszervi

Részletesebben

Számadás háromszor. Kiemelendô az áprilisi 18-ai, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében megrendezendô a Mozgásgyógyszer

Számadás háromszor. Kiemelendô az áprilisi 18-ai, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében megrendezendô a Mozgásgyógyszer Számadás háromszor 3 Életünk számos területén, így Tudományos Társaságunk életében is az évkezdet lehetôséget biztosít arra, hogy számot adjunk, beszámoljunk az elmúlt év munkájáról, teljesítményérôl,

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 3. sz. 2007. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 3. sz. 2007. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 3. sz. 2007. június TARTALOM Főszerkesztő: Dr. Fejérdy

Részletesebben

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál Tanulmányok Keresztényi Zoltán, Laczkó József: Teher hatása a karizom aktivitásra... Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál THE EFFECT OF

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA IDŐPONT: (2008. február 21.) PROGRAM ÉS TARTALMI KIVONATOK SZÍNHELY: TF (FŐÉPÜLET) 1 A KONFERENCIA

Részletesebben

AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN

AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 113. évf. 1. szám 53 72. (2013) AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN Révész László, Bognár József, Csáki István és Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Semmelweis Egyetem

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest A védőnők által végzett szemészeti szűrővizsgálatok hatékonysága Magyarországon Célkitűzés: a Magyarországon

Részletesebben

Naprakész dietetika MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROGRAMFÜZET. 2012. november 17. Óbudai Társaskör

Naprakész dietetika MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROGRAMFÜZET. 2012. november 17. Óbudai Társaskör Naprakész dietetika A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Szakmai Továbbképzése A tét a jövőnk: A táplálkozás és a mozgás összhangjában A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE XIII. SZAKMAI KONFERENCIÁJA

Részletesebben

Drog- és dopping-prevenció a közoktatásban

Drog- és dopping-prevenció a közoktatásban Drog- és dopping-prevenció a közoktatásban SOÓS Rita¹, PRISZTÓKA Gyöngyvér² ¹PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola ²PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet s.o.s.rita@freemail.hu, gyongy@gamma.ttk.pte.hu

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (2):75 150. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren

Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Tanulmány Dóczi Tamás: Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Hungarian sport and national identity on the global sport

Részletesebben

Tartalom/Contents. Magyar Sporttudományi Társaság. 14. évfolyam 55. szám 2013/3 Megjelenik negyedévenként. Mozgalmas idôszakot élünk...

Tartalom/Contents. Magyar Sporttudományi Társaság. 14. évfolyam 55. szám 2013/3 Megjelenik negyedévenként. Mozgalmas idôszakot élünk... Tartalom/Contents Beköszöntô Szôts Gábor Mozgalmas idôszakot élünk............................................ 3 Tanulmány Azadeh Mohamadinejad, Hamidreza Mirsafian, András Nemes, István Király Jogi kapcsolat

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 104. évfolyam 2. sz. 2011. június

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 104. évfolyam 2. sz. 2011. június Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 104. évfolyam 2. sz. 2011. június Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben