Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási"

Átírás

1 K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja A Kereszténydemokrata Néppárt elismerése Tíz év utáni visszatérés az Európai Néppártba Az Európai Néppárton belül Adenauer, Schuman, és de Gasperi kereszténydemokrata örökségét szeretnénk erõsíteni, a keresztény civilizációra épülõ Európai Unió gondolatára és a barankovicsi keresztényszociális gondolatvilágára helyezve a hangsúlyt mondta a pártelnök. Az európai színtéren vissza kell térni az alapító atyák örökségéhez, akik egyértelmûen egy keresztény civilizációra és a nemzetek sokszínûségére épülõ Európát álmodtak meg, s ezt a gondolatiságot az unió alapokmányában kellõ hangsúllyal rögzíteni kell szögezte le a pártelnök. Ha az uniónak nem lesz lelke, és mi más lenne a lelke, mint a kereszténység, akkor egy ilyen-olyan érdekeket megjelenítõ, lélektelen szövetséggé válik, ha az uniót nem egy mindenek feletti eszmeiség, hanem csak a gazdasági seftelés tartja össze, akkor nem jön létre egy valódi közösség, és a történelem rögös útjának elsõ zökkenõjében alkotó elemeire fog hullani vélte Semjén Zsolt. Mint mondta, a KDNP az Európai Unió egészében a volt szocialista országok egy sajátos problémájára szeretné ráirányítani a figyelmet, nevezetesen arra, amirõl Erdõ Péter bíboros, amikor az Európai Püspöki Konferenciák Tanácskozásának elnökévé választották. A boldogabb történelmû nyugati európai uniós országok és a volt szocialista országok, amelyek tagjai lettek az uniónak, történelmi vonatkozásban az egészségügyet illetõen sajátos K Ö Z É L E T Ismét az Európai Néppárt teljes jogú tagja lett a KDNP. Az európai konzervatív-kereszténydemokrata erõket tömörítõ Európai Néppárt ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú döntése egyértelmû elismerése és megerõsítése a Kereszténydemokrata Néppárt hiteles európai kereszténydemokrata politikájának és a magyar politikai életben betöltött szerepének. A KDNP az egyetlen történelmi párt mind a magyar parlamentben, mind az Európai Unió magyar pártjai között. Ez felelõsség és küldetés a nemzeti érdekek szolgálatára - jelentette ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási megtakarításait államosították, majd a létezõ szocializmusnak nevezett évtizedekben emberöltõkön keresztül emberek millióitól a szocialista állam elvette fizetésük felét, és ennek fejében törvényben, alkotmányban garantálta az ingyenes egészségügyi ellátást. E tények ismeretében óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miközben egy élet munkajövedelmének a felét elvette az állam, cserébe ingyenes ellátást ígérve, hogyan, milyen moralitást követve mondhatja most hetven éves embereknek azt, hogy mostantól gondoskodj magadról. Ez egy teljességgel képtelen helyzet, az erkölcsön túl, az állam és az állam polgárai közötti szerzõdés felrúgása. A tényekbõl adódóan félreérthetetlenül ki kell jelentenünk, a volt szocialista országok saját állampolgáraik felé adósak hangsúlyozta Semjén Zsolt. Ezen gondolatok megfogalmazására és érvényre juttatására felkértem Surján Lászlót, a KDNP európai uniós képviselõjét, az Antall-kormány egykori népjóléti miniszterét, koordinálja és fogja össze az unión belül a volt szocialista országok pártjait, azzal a nem titkolt céllal, hogy ily módon szélesebb hozzáférést biztosítson ezen országok számára többek között az egészségügyi forrásokhoz. Mindennek támogatását kérem az országgyûlésben lévõ pártoktól itt Budapesten és Brüsszelben mondta végezetül. Történelmi lehetõség elõtt... Hiszem, hogy azok a legszentebb dolgok, amelyekbõl mindenkinek csak egy van: az élete, az édesanyja, a hazája, a becsülete. Egy hazánk van, egy becsületünk. Vállaljuk hát a felelõsséget egymásért és a hazánkért, illesszük össze a zászlónkat, és a zászlónk alatt felsorakozva kezdjük el az erõs Magyarország felépítésének kemény munkáját. Ez becsületbeli ügy oldal Jövõnk a gyermek A különbözõ típusú gyermeknevelési ösztönzõ elemek, illetve szociális juttatások másként kell, hogy érintsenek különbözõ társadalmi helyzetû családokat. Ugyanaz a juttatáscsomag bizonyos társadalmi rétegekben születésszám csökkentõ, míg más társadalmi rétegekben születésszám növelõ hatású lesz oldal Mélyponton a magyar rendõrség Nem a rendõrség bûnei az okozói az ön politikai válságának, hanem az ön politikája okozója a rendõrség bûneinek. 11. oldal

2 Erõs szövetség, erõs Fidesz, erõsödõ szövetségesek Mostani feladatunk az új többség megerõsítése, és a közös értékekre épülõ program kidolgozása, ami új politikai struktúrát, új politikai kultúrát és új erõviszonyokat eredményezhet Magyarországon hangsúlyozta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a Fidesz tisztújító kongreszszusán elhangzott beszédében. Az alapvetõ kérdés, amire nekünk válaszolni kell a társadalomnak, az az, miért szerveztük meg ezeket a pártokat, politikai és érdekvédõ szervezeteket szövetségben a szövetséggel. Mi az értelme ennek? Vagy még nyersebben fogalmazva, van-e értelme ennek? tette fel a kérdést a KDNP elnöke, majd így folytatta: Varga László, Laci bátyánk, amikor ez a kérdés felmerült, három igennel válaszolt. Igen, mert karakteres megjelenésünk nélkül csonka lenne a szövetség, és csonka lenne a magyar politikai paletta. Igen, hogy ne fordulhasson elõ még egyszer, hogy egy a Centrumhoz hasonló szélhámos társaság nevével megtévesztve a szavazókat voksokat vigyen el a jobboldalról a baloldalra. És igen, mert ezzel szélesítjük és erõsítjük az egész szövetséget. E szövetség története nem most kezdõdött. És ez a szövetség nem taktikai, még csak nem is stratégiai, hanem értékrendi. A szolidaritás, a polgári értékrend, és a munkán alapuló gazdaság jegyében született meg. Hívei vagyunk a piacgazdaságnak, hívei vagyunk a piacnak a gazdaságban, de az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában a szolidaritásnak és az állami felelõsségvállalásnak vagyunk a hívei mondta a pártelnök. 2 Ez a szövetség azért erõs, mert erõs a Fidesz, és erõsödnek a szövetségesei. A KDNP és a vele már teljes egységben lévõ Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az ország harmadik legnagyobb frakcióját, és 17 ezer tagjával harmadik legnagyobb pártját adja. A mi szövetségünk a bizalomra, a hûségre és a kitartásra épül, és ez meghozta a gyümölcsét, az új többséget. Mostani feladatunk eme új többség megerõsítése és a közös értékekre épülõ program kidolgozása. Ez nem egyszerûen csak a pártpolitikai erõviszonyok gyökeres változásával jár, hanem új politikai struktúrát, új politikai kultúrát teremt Magyarországon jelentette ki Semjén Zsolt. Országromboló új burzsoázia, a szocialisták blöffje Válságban van az ország, mert hozzá nem értéssel, mert pökhendiséggel, mert gátlástalan és szemérmetlen kapzsisággal válságba taszították. egyedül tõlünk remélheti ez az ország a megoldást. Abszurd, hogy azok osztják az észt, hogy hogyan kell kivezetni az országot a válságból, akik maguk taszították ebbe a helyzetbe, akik személy szerint felelõsek az ország tönkretételéért. Akik felelõsek az állami vagyon eltüntetéséért, felelõsek azért, hogy még az unokáinkat is eladósították, akik felelõsek a magyar emberek jogfosztásáért és kifosztásáért. A szocialista párt legnagyobb blöffje az, hogy szocialistának mondja magát. Lehet, hogy könnybe lábad szemmel hallgatják az Internacionálét, de az új burzsoázia tagjaiként és szekértolóikként a legkegyetlenebb vadkapitalizmusban érdekeltek hangsúlyozta Semjén Zsolt. Majd arra kérte a teremben ülõket, idézzék fel megyéikben és az országban az új arisztokrácia emblematikus figuráinak arcát. Azt fogják látni, hogy ezek egytõl-egyig a szocialista párt klientúrájához tartoztak, és tartoznak, akik a Kádár-rendszerben szerzett politikai privilégiumaikat gazdasági tõkére váltották át. Gyárigazgató elvtársakból gyártulajdonos urak, téeszelnök elvtársakból nagybirtokos urak lettek. Õk az új burzsoázia, õk az új arisztokrácia, õk az új kiváltságosok. Az SZDSZ Kuncze és Kóka közremûködésével eleinte a szocialista párt platformjává vált. Most pedig egyre inkább úgy tûnik, hogy az MSZP az SZDSZ kiterjedt, de egyre zsugorodó gyarmata lett fogalmazott. Mára nyilvánvalóvá válhatott az ország számára, hogy az SZDSZ nem más, mint a gátlástalan nagytõke gátlástalan strómanja. A kendermagos devianciák propagátora, a szakértelmével kérkedõ»szürkeállomány«. Elszabadított erõszak, többségi elutasítás Semjén Zsolt leszögezte: ez a kormány, az MSZP és az SZDSZ kormány rászabadította az erõszakot az országra. Október 23-án kiengedték a szellemet a palackból, és ami most történik, az azért történhet meg, mert ezek a rebiszes figurák megszokták azt, hogy földön fekvõ embereket rugdoshatnak következmények nélkül, mert a hatalom falaz nekik. Idefele jövet egy idõs atya azt mondta nekem, hogy az, ami ma ebben az országban történik hogy nõket erõszakolnak meg, hogy gátlástalanul folyik a fosztogatás, szabadrablás õt arra az idõre emlékezteti, amit megélt, amikor Budapest ostroma után a megszálló orosz hadsereg szabadrablást engedett katonáinak Budapesten. Ezt a dicstelen korszellemet támasztotta fel

3 Gyurcsány Ferenc. Oda jutottunk, hogy a rendõr lop a bankból pár százezer forintot, hogy néhány csekket befizessen. De mit is cselekedett ez a rendõr? Nem tett mást, csak azt csinálta kicsiben, amit a kormánytól nagyban látott. Az ország szeme lassan felnyílik, azoké is, akiket korábban be tudtak csapni, és ezért erõsödik az új többség. Egyre többen látják, hogyha nem akarják azt, hogy a magyar nemzet eltûnjön a történelembõl, ha nem akarják, hogy ázsiai migránsok milliót telepítsék Magyarországra Ázsia válságövezeteibõl, akkor a családokat kell támogatni. Ha nem akarják, hogy idegenek nagybirtokain akiknek ez az ország se ingjük, se gatyájuk zsellér legyen a magyar gazda, akkor meg kell védeni a magyar földet, és egyre többen látják, hogyha nem akarják, hogy megfojtsák a magyar vállalkozókat, akkor a multikat rá kell kényszeríteni az arányos tehervállalásra jelentette ki a pártelnök. Rendíthetetlen hûség, megerõsítõ próbatétel Mi a családi jövedelemadózás választhatóságával segíteni tudunk a családokon. A népszavazási kezdeményezésünkkel, és ha kell a gazdák és az egész magyar társadalom mozgósításával meg tudjuk védeni a magyar földet. A gazdasági növekedés pedig a megoldás programja a magyar vállalkozók és a magyar munkavállalók számára. Egyre többen látják ezt, és ezért is erõsödik az új többség mondta Semjén Zsolt és hozzátette: a jövõ sikerének a záloga annak a megértése, hogy 2006-ban ugyan nem tudtuk a hazugságokat legyõzni, de mert hûek maradtunk az igazsághoz, hûek maradtunk az eszméinkhez, és hûek maradtunk egymáshoz, ezért nem roppantunk össze, pártjaink nem estek szét. A próbatétel, a hûség és a kitartás pedig erõsebbé tett minket, erõsebbé, mint valaha voltunk. Ez a mi szövetségünk, ez a mi politikai akaratunk, ez a mi programunk, a szolidáris és erõs Magyarország programja. Barankovics István, amikor az 1947-es választások elõtt kibontotta a kereszténydemokrácia zászlaját, azt mondta: Szeretetbõl az ember és a magyar nép iránt fogunk programunk megvalósítására törekedni. Sem pénz, sem fenyegetés, sem csábítás el nem fog tántorítani minket ettõl. Úgy legyen! Történelmi lehetõség elõtt áll a jobboldal Magyarországnak újra közösséggé kell válnia Egy Magyarország van, az országnak pedig újra közösséggé kell válnia. A jobboldal egy új korszak elõtt áll, bármikor is érkezzék el a választás napja, most azt kínálja a sors, hogy minden idõk legerõsebb Fidesze álljon szemben minden idõk leggyengébb MSZP-jével. A Fidesz és szövetségesei ma az utolsó esélyt jelentik a magyarságnak, hogy szabadságban és jólétben éljen hangsúlyozta beszédében a Fidesz XXII. tisztújító kongresszusán elnöki tisztségében megerõsített Orbán Viktor. A szavazás eredményének kihirdetését követõen pódiumra lépõ pártelnök megköszönte a feléje áradó szeretetet, tiszteletet és bizalmat, s arról biztosította a Szövetség tagjait, hogy ez a bizalom és szeretet kölcsönös. A pártelnök megemelt kalappal köszöntötte a szövetségesek vezetõit, a küldötteket és a szövetség valamennyi tagját, mert mint mondta, õk teszik naggyá ezt a szervezõdést. Az ország helyzetérõl szólva Orbán Viktor kijelentette: lassan minden magyar érzi, tudja, hogy ez így nem mehet tovább, s hogy a dolgok maguktól nem változnak meg, a változást akarni kell. E változás nélkül Mindig van lejjebb, mindig van hova süllyedni, mindig lehet még tovább zülleni mutatott rá. A kormányzópártok politizálása vérszegény, és saját tehetetlenségüket próbálják az emberek nyakába varrni. Ez a tehetetlen állam lefokozza és tönkreteszi Magyarországot, beszûkíti és megrontja a magyarok lelkét. A régi politikát képviselõ hatalom céltalanságot, érthetetlen vitákat, sötétséget hozott az országra. A jelenlegi kormány nincs más út politikájával szemben, amelyet szerinte a totális lemondás, a beletörõdés, az elavult dogmák jellemeznek, és amely további áldozatvállalásokat ír elõ a semmiért a pártelnök arra buzdította az embereket, mondjanak le végre a lemondásról, mert lehetséges a közös nemzeti akarat. A két politikát összehasonlítva azt mondta: a mai politika nem képes közös értékeket és célokat írni a zászlóra, hazugságra és képmutatásra épít, üzletté silányítja az emberi életet, az egészséget, az oktatást és a kultúrát, a piac mindenhatóságára akarja bízni a társadalom megszervezését, az abszurditásig ésszerûtlen reformokat hajt végre, az MSZP pedig a hatalom megszerzése érdekében sutba vágta az emberséget és a becsületet. 3

4 Az új többség nemet mond a totális rombolásra 4 Egy Magyarország van, s Magyarország ma nem olyan ország, amilyen lehetne - mondta az elnök. A magát fennhéjázóan neoliberális -nak valló hatalom eszméivel már torkig vannak az emberek. Arra a totális rombolásra, amelyet reform és nincs más út politikájával a jelenlegi kormány mûvel az országban, a jobboldali szövetség válasza a kölcsönös felelõsségvállalás elve. A nincs más út gondolkodásra mi azt mondjuk, hogy igenis vannak más megoldások jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint az új korszak elengedhetetlen alapját képezi, hogy a Magyarországon élõ emberek újra egy közösséggé váljanak. Ehhez kínálja fel a Fidesz a kölcsönös felelõsségvállalást. A közös felelõsségre épülõ, erõs Magyarország pedig ott kezdõdik, ahol a politika nem a hatalom akaratát, hanem az emberek boldogulását szolgálja. Egy hazánk van, egy becsületünk, vállaljuk hát a felelõsséget egymásért és a hazánkért, illesszük össze a zászlónkat és az alatt felsorakozva kezdjük el az erõs Magyarország felépítésének kemény munkáját hangsúlyozta a pártelnök, aki jelezte: sem politikusként, sem magánemberként nem mondott le arról a rendszerváltó álomról, hogy Magyarország erõs és kiváló ország legyen, és a magyarok egyszer büszkék legyenek hazájukra. Szemben a totális reménytelenség, lemondás, beletörõdés politikájával Nem hiszünk a láthatatlan kezekben, amelyek állítólag mûködtetik a piacot, mert mi pontosan tudjuk, hogy minden piacon egyetlen láthatatlan kéz mûködik és az mindig a tolvaj keze, és mi nem bízzuk a társadalmat tolvajokra jelentette ki a pártelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a szövetség által felkínált új politika érdekeltté teszi az egyént a közösség építésében, támogatja a munkavállalást, a munkaadást, a gyermekvállalást, a tanulást, nem él vissza a szabadsággal, vállalja a teljes foglalkoztatottság megteremtését, csökkenti a munkához kapcsolódó elvonásokat, növekedésorientált, fenntartja a nemzeti kockázatközösséget és segít a nincsteleneken. Ez az új, polgári értékeket képviselõ plebejus politika fellép a kiváltságok ellen, az emberek oldalán áll a hatalmasokkal szemben, nemzeti maximumot teremt. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke szerint a totális reménytelenség, lemondás, beletörõdés politikája nem embernek való! Egy erõs ország hisz a változás erejében! Hiszi, hogy van más út, hogy mindig van jobb megoldás. A nincs más út politikája nem csak az egészségügyet rombolja szét, vagy lehetetleníti el a kisvállalkozókat, hanem például a modern világ szellemében azt hirdeti, hogy falvakra és mezõgazdaságra sincs szükség. Azt mondják, a vidék egyetlen feladata, hogy igazodjon a haladáshoz. A falu jövõképe a város, a családi gazdaságé a nagyüzem, a helyi igények kielégítése helyett a globális versenyhez történõ felzárkózás a feladat. Ezt ugyanaz az öntelt tudatlanság mondatja velük, mint amelyik éve elõdeik szájából azt harsogta, hogy legyünk a vas és acél országa. Azok az elkényeztetett, új arisztokrata semmirekellõk mondják ezt, akik sose dolgoztak, sohasem küzdöttek meg semmiért, akik csak mesterséges környezetben érzik biztonságban magukat, és irtóznak mindentõl, ami valóságos, mert a valóságban azonnal kiderül róluk, hogy milyen gyengék és milyen gyámoltalanok szögezte le Orbán Viktor, hozzáfûzve, hogy valójában Magyarországnak és Európának egyaránt szüksége van saját mezõgazdaságra, s a falu a jövõ életmódja. Ugyanígy szüksége van az országnak azokra a fiatalokra, akiknek életét úgy lehetetleníti el a kormány, mintha azt akarná üzenni, hogy ne menjenek orvoshoz, ne tanuljanak tovább, ne vállaljanak gyermeket, és inkább menjenek más országba boldogulni. Ám a kölcsönös

5 felelõsségvállalás politikája azt üzeni a fiatalságnak: az ambícióitokat valóra válthatjátok. Úgy élhettek, ahogy akartok. Azok lehettek, akivé akartok lenni. De ehhez nektek is tenni kell. Egy erõs Magyarország sokat adhat nektek. Szabaddá tehet benneteket. De hogy megszülessen, ahhoz nektek is küzdenetek kell monda Orbán Viktor. Kiváltságellenes, értékõrzõ, értékalkotó politikát! Az elnök arra is rámutatott, hogy Magyarország mindig akkor volt sikeres, amikor plebejus, azaz kiváltságellenes politikát folytattak az ország vezetõi. Amikor a hatalmasok az emberek oldalán álltak, és azokat képviselték, akiknek nem voltak kiváltságaik. Az elnök véleménye szerint nemcsak Magyarország, hanem a jobboldal is új korszak, és húsz év óta a legnagyobb lehetõsége elõtt áll. Ám ehhez egy egységes jobboldalra van szükség. Én az egységben hiszek, és az egység elnöke leszek jelentette ki az elnök, s hozzáfûzte: a jobboldal erõinek szövetsége több mint tíz éve erõsödik, s erejét mutatja az is, hogy egy vesztes választás után is összetartottak, s így megnyertek egy következõ választást. A jobboldal erõs, mert értékeket õriz és van küldetéstudata, annak ellenére, hogy a baloldallal ellentétben nem örökölt semmit: sem vagyont, sem médiát, sem hálózatot, sem titkosszolgálatot. Mi értékeket õrzünk, és új értékeket alkotunk. Így alkottuk meg a diákhitelt, a Széchenyi tervet, az otthonteremtési támogatást, a magyar igazolványt, a Nemzeti Színházat, a párkányi hidat, az erdélyi magyar egyetemet, a Terror Házát, az önálló gazdasági minisztériumot, és így növeltük több mint duplájára a minimálbért. Így valósítottuk meg a nemzeti petíciót, így vontuk be az embereket a köztársasági elnök megválasztásába, így vittük véghez a Nemzeti Konzultációt. Mi tudjuk, hogy a politika nem másoktól elvett házakból, nem a diktatúrából öröklött vagyonból és nem is médiafölénybõl épül, hanem õszinteségbõl, egyenességbõl, munkából és bizalomból jelentette ki Orbán Viktor. Hiszem, hogy azok a legszentebb dolgok, amelyekbõl mindenkinek csak egy van: az élete, az édesanyja, a hazája, a becsülete. Egy hazánk van, egy becsületünk. Vállaljuk hát a felelõsséget egymásért és a hazánkért, illesszük össze a zászlónkat, és a zászlónk alatt felsorakozva kezdjük el az erõs Magyarország felépítésének kemény munkáját. Ez becsületbeli ügy zárta beszédét Orbán Viktor. Forrás: orbanviktor.hu fidesz.hu 5

6 A témában már 1996-ban javaslattal élt Semjén Zsolt, amikor a Horn-kormány adózással kapcsolatos koncepciójának megváltoztatását, a családi adózás bevezetését javasolta a kabinetnek. A gyermekeket nevelõ szülõk nem kerülhettek volna a jelenlegi nehéz helyzetbe, amennyiben már egy évtizede törvény rendelkezne ezen adózási formáról. A családi jövedelemadózás intézménye mint a francia példa is bizonyította egyszerre szolgálja a méltányos közteherviselést és szorító demográfiai helyzetünk javítását. Semjén Zsolt, a javaslat nyilvánosság elé tárásakor kifejtette: azért döntöttek e megoldás mellett, mert úgy vélték, nem elegendõ, ha kijelentik: nem jó, amit a kormány csinál. Meg kell mondanunk, mi a megoldás, meg kell pontosan mondani, hogy mit javaslunk mi. (...) programot kell adni. Ez a programalkotás fogalmazódott meg ebben a törvényjavaslatban tette hozzá. Semjén Zsolt hangsúlyozta: A magyar politikai gyakorlatban precedens nélküli, hogy a KDNP jelenlegi, 60 oldalas törvényjavaslatát úgy terjeszti a parlament képviselõi elé, hogy az államigazgatás tehermentesítése érdekében a teljes kodifikációs munkát elvégezte. Abban a tekintetben is újszerû a jelenlegi törvényjavaslat közzétételének formája, hogy egy kiadványsorozat elsõ tagjaként hatástanulmányokkal kiegészítve könyv formában is megjelent, s így bárki elolvashatja, miként lehetséges ésszerû gazdaság és társadalompolitika a méltányos közteherviselés intézményrendszerének megteremtésére. A kiadvány címe is jelzi, átgondolt, kidolgozott és optimista koncepcióról van szó: Van megoldás! A háttértanulmányok elkészítése és a könyv kiadása a Barankovics István Alapítvány nevéhez fûzõdik, az Van más megoldás! Törvényjavaslat az igazságosabb adórendszerért Törvényjavaslatot nyújtott be a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlés képviselõcsoportja egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggõ módosításáról, amelyet kötet formájában is a törvényi szöveg közlése mellett tudományos igényû szakmai tanulmányokat mellékelve a nyilvánosság elé tárt. 6 alapítvány a jogszabályi háttér kialakításában is fontos szerepet vállalt. Harrach Péter, a párt parlamenti képviselõje, az Országgyûlés alelnöke a javaslat benyújtásának indokaként azt mondta: fontos szempont volt az igazságosság, az, hogy a több gyermeket nevelõ családok helyzetén javítsanak. Mint mondta, ismert Magyarország jelenlegi rossz demográfiai helyzete, a népességfogyás, amit csak úgy lehet megfordítani, ha a mindenkori kormány támogatja a gyermeket nevelõ családokat. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke a javaslat részleteirõl elmondta, több éven keresztül, fokozatosan vezetnék be a családi adózást; elsõ évben a három- és többgyermekesek, a második évben a két gyermeket nevelõk, s a harmadik évtõl az egygyermekesek, illetve azok az idõsebb házaspárok választhatnák ezt az adózási gyakorlatot, akiknek már felnõtt gyermekeik vannak. A házasság kötelékén kívül gyermeket nevelõket és a gyermeküket egyedül nevelõket is családnak tekinti a javaslat, így e kör is élhetne a kedvezõbb lehetõséggel, mondta a kuratóriumi elnök. Emellett fontosnak tartotta megemlíteni, hogy olyan szisztémát dolgoztak ki, amely megérné az egyéni vállalkozóknak, hogy eddigi fekete, szürke jövedelmüket kifehérítsék a családi adózás igénybevétele érdekében. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rendszer bevezetése éves szinten 60 milliárd forint bevételcsökkenést jelentene a költségvetésnek, ám a kitûzött célt figyelembe véve ez az összeg nem jelentõs. Mészáros József közölte: ha az Országgyûlés nem veszi napirendjére a KDNP törvényjavaslatát, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulnak, mivel a jelenlegi személyijövedelemadórendszer megítélésük szerint alkotmányellenes. Forrás: mno.hu Az európai családszervezetek felhívása Európai családszövetségek és szervezetek európai parlamenti képviselõkkel közösen felszólítják az Európai Uniót, hogy engedélyezzék a tagországok kormányainak csökkentett ÁFA-kulcs (általános forgalmi adó) alkalmazását néhány alapvetõ, gyermekgondozáshoz szükséges árura és szolgáltatásra. A szövetség felszólítja az Európai Bizottságot: ajánlás megfogalmazásával támogassa a családokat. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, dr. Szabó Endre szerint a legújabb demográfiai trendek világosan mutatják, hogy Európa lakosainak sürgõsen családbarát politikákra van szükségük annak érdekében, hogy a termékenységi ráta további csökkenése megállítható legyen. Európának fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy a tagországok kormányait a családok számára alapvetõen szükséges termékek esetében a legmagasabb ÁFA-kulcsok alkalmazására kényszeríti. Az európai családszervezetek szövetsége üdvözli az Európai Bizottság azon erõfeszítéseit, hogy európai családokat támogató politikát dolgozzon ki, és azt a szándékot is, hogy kiadjon egy, az európai családok támogatásáról szóló politikai dokumentumot. Külön üdvözli az Európa Tavasza Tanács törekvését annak érdekében, hogy létrejöjjön egy Európai Szövetség a Családokért. Mindezek mellett konkrét tettekre is szükség van, amelyek tükrözik a politikai célkitûzéseket.

7 ban a tartósan alacsony termékenységhez relatíve magas haladóság társul. így 1981 óta a népesség szám fogyatkozik, összességében a természetes fogyás több mint 660 ezer embert jelent. E folyamat hosszúságát és mértékét illetõen hazánk világrekordernek tekinthetõ. E súlyos folyamatos mindenképpen meg kell változtatni. Magyarország korfáját vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a folyamat megváltoztatása csak hosszabb távon lehetséges, hiszen a korfa talapzatán csak kisebb létszámú korosztályok helyezkednek el. ban az élve születések már hosszabb ideje nem érik el a természetes reprodukcióhoz szükséges mértéket. Az Európai Unióban a reprodukcióhoz szükséges mértékû teljes termékenységi arányszámmal megközelítõleg csak Írország és Franciaország rendelkezik. Magyarországon különbözõ társadalmi csoportok különbözõ demográfiai stratégiát követnek, átlagosan relatíve magas termékenységgel csak az alacsony képzettségû Jövõnk a gyermek A család, a házasság intézmények megerõsítése közös érdekünk Nem mond le a Kereszténydemokrata Néppárt egy igazságos, az eltartottak számát figyelembevevõ adórendszerrõl. Bár a párt által kidolgozott, hatástanulmányokkal alátámasztott tervezetet a költségvetési bizottság elutasította, a KDNP továbbra sem adja fel, hiszi, hogy a családokat sújtó jelenlegi igazságtalan, rosszul mûködõ rendszer nem maradhat fenn sokáig. nõk rendelkeznek. Kedvezõtlen népesedési folyamatok együtt járnak a családszerkezet megváltozásával. Egyre többen születnek házassági kapcsolaton kívül. A mai fiatal generáció kitolódott iskoláztatási periódusa és ebbõl következõen a késõbb kezdõdõ egzisztenciateremtés általában kitolja a nõk családalapítását, így késõbb születnek meg az elsõ gyermekek. Ez a folyamat lerövidíti a nõk termékeny életszakaszát. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy hazánkban csökken a házasodási kedv, növekszik a válások száma, nõ a házasságon kívüli kapcsolatban született gyermekek száma, és csökken a termékenység. A csökkenõ termékenység folyamatát kiegészíti a relatíve magas haladóság, mely különbözõ társadalmi csoportokban nagyon eltérõ jelleget mutat. Termékenységünk alakulásának fõbb tendenciáit a legutóbbi évtizedekben, az alábbiak jellemzik: hosszú ideje több mint 40 éve nem biztosítja az egyszerû reprodukciót; a csökkenés tartós tendenciáját a befejezett termékenységû kohorszoknál sikerült megállítani a termékenységet ösztönzõ, gyermeknevelést támogató intézkedésekkel, a naptári éves adatokban ezek az intézkedések születési csúcsokat hoztak létre; az egyes emberek magatartását kedvezõbben befolyásolták ezek az intézkedések, mint ahogy a kohorszadatok jelzik, a termékenységemelkedést vagy legalábbis nagy részét a modernizációval járó strukturális változások semlegesítették; az idõszak második felében csökkentek az egyes csoportok közötti termékenységi különbségek, általánossá vált a kétgyermekes család; a jelenlegi termékenységcsökkenésben a fiatalok megváltozott családalapítási szokásainak nagy szerepe van, de a házas fiatalokat is jellemzi a szülések késõbbi idõpontra halasztása; a fiatalok termékenységi és házasodási magatartásának változása már a nyolcvanas években megkezdõdött, a rendszerváltás után a folyamatok felgyorsultak; a házasságon kívüli szülések aránya minden korcsoportban emelkedett. Nem tudjuk, hogy a fiatalok termékenysége meddig esik még vissza, s nem tudjuk azt sem, hogy a gyermekszülés késõbbi életkorra halasztásáról van-e csupán szó vagy csökken befejezett termékenységük is, s ha igen, milyen mértékben. Elméletileg van lehetõségük az elhalasztott szülések pótlására, a késõbbi gyermekszülés általában a termékenység csökkenésével jár együtt. Kezelhetõek-e ezek a problémák? Megítélésûnk szerint a helyzeten szükséges és lehetséges is változtatni. Reményt keltõ, hogy a fiatalok vágyott és ideálisnak tekintett családmérete alig tér el a demográfiai egyensúlyhoz szükséges termékenységtõl A gyermeknevelést könnyítõ juttatások elõsegíthetik majd, hogy ez ne következzék be, s esetleg némi változás történjen a fiatal korcsoportok magatartásában is. A jelenlegi termékenységünk oly alacsony, s oly messze került az egyszerû reprodukció szintjétõl, hogy egyre sürgetõbbé válik e kérdés kezelése. Folytatás a 8. oldalon 7

8 Folytatás a 7. oldalról Ez feltételezi a hatékony, a gyermeknevelést sokoldalúan támogató családpolitikát, hogy a hosszú ideje alacsony termékenységbõl adódó népesedési gondjaink ne váljanak még súlyosabbá. A népesedési jellemzõk évtizedek alatt igen lassan változnak, a kedvezõtlen tendenciákat csak lassan, hosszabb távon lehet korrigálni. Így kifejezetten kívánatos lenne olyan népesedés- és társadalompolitika megfogalmazása, amely kormányzati ciklusokon, sõt évtizedeken is átível. Közös feladatunk tehát a fiatal párok számára lehetõséget teremteni, hogy elérhessék a kívánt családméretet. Mi akadályozza ezt? A jóléti társadalomban a gyermek közjószág. Pontosabb megfogalmazásban ez a gyakorta hallott kifejezés inkább fogalmi gyorsírásnak tekintendõ: nem szó szerint a gyermek a közjószág, hanem a jövõ nemzedékek adófizetési képessége. A gyermeknevelés a jövedelmek újraelosztásának magas aránya miatt részben externalizálja a gyermekek felnevelésére fordított egyéni erõfeszítéseket. A gyermeket nem nevelõk olyan juttatásokat is kapnak, például nyugdíjat vagy idõskori egészségügyi ellátást, amelyhez csak gyermekvállalás (vagy szélsõséges esetben munkaerõimport) útján lehet hozzájutni. Vagyis gyermeket vállalók és nem vállalók között láthatatlan újraelosztás zajlik. Érdemes számba vennünk azt, hogy egy-egy gyermek születése mekkora többletjövedelmet eredményez a társadalom számára. Ezt a számítást Németországra nézve elvégezte Hans-Werner Sinn. Egy átlagos német adófizetõ életpályáját elemezve befizetéseinek jelen értékeit számítva megállapította, hogy 90 ezer eurónak megfelelõ többletjövedelmet jelent egy új járulékfizetõ a rendszernek. Ha nettósítjuk a fenti számítást, azaz levonjuk az átlag járulékfizetõ költségeit, akkor is mintegy 35 ezer euro nettó nyereség marad a rendszerben. Ez az okfejtés két dolgot is világossá tesz: a felnevelt gyermekek általában pozitív gazdasági hatásúak, a demográfiai egyensúlyhoz képest meg nem született gyermekek tõkekivonást jelentenek, legalább a felnevelésük költségének erejéig a társadalomnak tartalékot kellene képeznie. A különbözõ típusú gyermeknevelési ösztönzõ elemek, illetve szociális juttatások másként kell, hogy érintsenek különbözõ társadalmi helyzetû családokat. Ugyanaz a juttatáscsomag bizonyos társadalmi rétegekben születésszám csökkentõ, míg más társadalmi rétegekben születésszám növelõ hatású lesz. A családok megbecsülésének hiánya A termékenységi és egészségügyi adatok rávilágítanak arra a tényre, hogy a család társadalmunk legfontosabb megtartó és újratermelõ ereje. A házasságban élõk több gyermeket nevelnek fel. Napjainkban számos társadalmi intézmény támogatja a nem rendezett párkapcsolatban élõket. A tömegtájékoztatás különbözõ intézményei propagálják az alternatív kapcsolatokat. A család, a házasság intézmények megerõsítése közös érdekünk, a termékenység, a gyermekáldás növekedésének is fontos eszköze a biztos, stabil család intézménye. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke, a KDNP alelnöke (A tanulmány folytatása a következõ a számban.) Kevesebben vagyunk Az év elsõ két hónapjában a születésszám kismértékben emelkedett, de a halálozások száma is nõtt az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. A házasságkötések száma jelentõsen, 16%- kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás mértéke nagyobb volt, mint január februárban. A népesség becsült lélekszáma az idõszak végén ezer fõ volt. Az elõzetes adatok szerint 2007 elsõ két hónapjában gyermek született és lakos hunyt el. A születésszám kismértékben, 0,4 százalékkal emelkedett. A halálozások számának növekedése ennél jelentõsebb mértékû, 4,0 százalékos volt, ami a január februárihoz képest 880-nal több elhalálozásból adódott. Hosszú évek óta az év elsõ hónapjaiban kötik a legkevesebb házasságot, önmagában nem meglepõ tehát, hogy az errõl az idõszakról nyert adataink az idén is alacsonyak. Figyelmet érdemel azonban, hogy a trend ismét határozottan csökkenõ, a korábbi évtizedekben ilyen kevés házasságkötés az év elsõ két hónapjában nem fordult elõ. Ezer lakosra 9,7 élveszületés és 14,2 halálozás jutott. Az elõbbi 0,1, az utóbbi 0,5 ezrelékponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A házasságkötési arányszám 1,6 ezrelékes értéke 0,3 ezrelékkel maradt el az elõzõ évitõl. A természetes fogyás mértéke a január februári 4,0 ezrelékkel szemben 4,5 ezreléket tett ki. A csecsemõhalálozási arányszám 2007 elsõ két hónapjában kismértékben emelkedett, ezer élveszületésre 5,0 csecsemõ halott jutott. A halálozások számának növekedése meghaladta a születésekét, az ebbõl adódó népességfogyás mértéke nagyobb volt az egy évvel korábbinál: a január februári 6573-mal szemben 2007 elsõ két hónapjában 7392 fõs volt. A nemzetközi vándorlás becsült értékeinek pozitív egyenlege folytán az ország lakossága ténylegesen ennél kisebb mértékben, mintegy 3000 fõvel csökkent, a népesség lélekszáma február végén ezer fõ volt. Forrás: KSH 8

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor.

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor. K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T Az ország lelke és az egyház Új társadalmi egyezségekre van szükség Hét éve annak, hogy az Országgyûlés egykori felsõházában,

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Hazánk. Bajnai Gordonnak le kell mondania! Magyarország semmit sem felejtett el. Mikor fognak csökkenni a lakossági energiaárak?

Hazánk. Bajnai Gordonnak le kell mondania! Magyarország semmit sem felejtett el. Mikor fognak csökkenni a lakossági energiaárak? K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Bajnai Gordonnak le kell mondania! Az európai parlamenti választást értékelõ kormányfõi felszólalásra reagálva Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban Hatvan évvel ezelõtt, 1948. június 3-án kezdõdött a pócspetri ügy, amelynek

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja A reménytelenséget felváltotta a remény kora A kettôs állampolgárságról megalkotott törvényt, a családi adózást, a segélyezés

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra Tartalom Európai színvonalú kampányt! 1 Etikai kódex a kampányra 1 Eljön-e a Te országod?" A liberális értékválasztás programja 2 Milyen Magyarországon szeretne élni? 3 Kiket támogasson az állam az adófizetôk

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

A szociálpolitikai kommunikáció éve

A szociálpolitikai kommunikáció éve LAKNER ZOLTÁN A szociálpolitikai kommunikáció éve A következõ tanulmányban 2004 szociálpolitikai tárgyú politikai vitáinak elemzésére teszek kísérletet. Azt vizsgálom, hogy a pártok által elõvezetett témák

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

balközép Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Parlamenti vitanap a népességpolitikáról Új központból irányítják a pártot

balközép Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Parlamenti vitanap a népességpolitikáról Új központból irányítják a pártot balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. FEBRUÁR XIV. évolyam 3. szám www.mszp.hu Döntött a kongresszus: megválasztották az MSZP új vezetőit Új központból irányítják a pártot

Részletesebben

Elég volt a többletterhekbõl

Elég volt a többletterhekbõl Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap elsõ hetében II. évfolyam 3. szám, 2008. március Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged,

Részletesebben

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell!

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell! KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. OKTÓBER A fiatalok hidat képeznek az elválasztott térségek között Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék A képviselők eskütételével május 16-án megalakult az új Országgyűlés. Elnökének ismét a szocialista Szili Katalint választották, az alelnöki posztot Áder János (Fidesz)

Részletesebben

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás

Nemzetek Európája. A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért. 2014., EP-választás Nemzetek Európája A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért 2014., EP-választás 1 Tartalomjegyzék Vona Gábor köszöntője... 3 Morvai Krisztina bevezetője... 5 1. Uniós

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben