Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA MÁRCIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2012. MÁRCIUS"

Átírás

1 Híradó Önkormányzati AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA MÁRCIUS Nagy sikerű koncertet adott lengyel testvérvárosunk Clipsy énekegyüttese március 15-e estéjén városunkban, amelyet gyermekeinkkel, fiataljainkkal zártak a művelődési központ színpadán. A célpont én vagyok mondta Molnár Oszkár a február közepi testületi ülésen a kórházban várható változásokról folytatott polémia vége felé. Szó sincs arról, hogy a polgármester XIV. Lajos babérjaira tört volna, vagy netán három lábon álló puccskísérletet kívánt volna leleplezni. Egyszerûen csak kijavította dr. Daher Pierre kórház-fõigazgatót, aki szerint pusztán azért kért tõle tájékoztatást a testület, mert úgymond célkeresztbe helyezték. CÉLPONTBAN A polgármester mondatában benne volt minden, ami évi választások elõtt, alatt és óta történt: a vele és mellette kitartókkal szemben folytatott lejárató hadjárat, az árvízi védekezési pénzek visszatartása, a másfél éve levegõben lógó ígéret az egész térség megújulásáról, a feljelentgetések mára negyvenet elérõ száma, az önkormányzat ellehetetlenítését célzó betartások sorozata. A képviselõtestület ehhez képest, miután már városszerte terjedtek a hírek a tébécé legsúlyosabb válfajában szenvedõk számára kialakítandó kórházi osztályról, elsõsorban a lakosság informálása érdekében csupán tájékoztatást kért alkalmazottjától, az intézmény vezetõjétõl. Ebben persze, bár még csak fel sem vetõdött a fegyelmi felelõsségre vonás lehetõsége, benne volt, hogy a fõigazgató elmulasztotta korábban tájékoztatni a munkáltatóját (s persze az érintett edelényieket), kikérni a fenntartó hozzájárulását az intézmény struktúráját lényegében érintõ folyamatok elindításához, azaz túllépte a hatáskörét. Dr. Daher Pierre megtehette volna, hogy elegánsan elismeri a mulasztást, netán még elnézést is kér ezért, s ígéretet tesz arra, hogy persze, mostantól mindenrõl beszámol, egyeztet. Egészen odáig juthatott volna a dolog, hogy vállalja: még szép, hogy a testület akaratát fogja képviselni, hiszen ki kérheti majd ezért számon, ha a kórház május 1-jén állami tulajdonba kerül. Mert itt van a kutya elásva. Dr. Daher Pierre ugyanis nyilván azért nem engedte meg még a gesztust sem, mert a háta mögött vélte tudni a mindenható államot. Pedig, bár lehet, hogy a célpont a polgármester, az állam, legalábbis egy részben, mégiscsak az itt élõ emberek. Ahogy ez másfél évtizede is nyilvánvalóvá vált az akkori hatalom számára Elstarolt a Start Kevesebb a közmunkás 3. oldal Kórházi látlelet Veszélyforrás vagy magasabb szint? 4 5. oldal Megoldották Rendeződött a belvárosi út kérdése 6. oldal 1

2 Nem azokban a hatalmakban kell keresnünk a szövetségeseinket, amelyek nemzetünket mindig csak felhasználni akarták saját érdekükben mondta Molnár Oszkár polgármester, térségünk független országgyûlési képviselõje a március 15-i városi ünnepségen. Azt is hangsúlyozta, hogy nem is azokban az államokban, amelyekkel sem a történelmi, sem a vallási hagyományaink nem kötnek össze. A Forradalmak terén álló kopjafa megkoszorúzását követõen a színházterem utolsó négyzetméterét is megtöltötték az ünneplõk a mûve lõdési központban. Molnár Oszkár beszédében arra figyelmeztetett, hogy semmi jóra nem vezet, ha becsapjuk önmagunkat: nemzetünk, sajnos, elbukott forradalmakban és szabadságharcokban gazdag. Még inkább sújt azonban minket, hogy a változtatásokat sohasem tudtuk végigvinni, mert újra és újra ugyanazt a színdarabot játszatják el velünk, csak mindig mások a fõszereplõk. Mindig mások fenyegetnek meg minket azzal mondta, hogy ne szóljunk, ne írogassunk, mert még bajunk eshet. ELÉGETTÉK A KISZÉT Néphagyományt elevenített meg a tél múltával a Mátyás Óvoda. A Katica csoport tavaszváró mûsorát követõen a gyermekek mindenféle zajkeltõ eszközökkel járták körbe az épületet, majd elégették a telet jelképezõ kiszét. A szülõk természetesen részt vehettek a programon, így együtt volt a család. Két-két pár krakkói népviseletet adott ajándékba Zdzislaw Banas, Siewierz polgármestere március 15-én a városunkban mûködõ lengyel nemzetiségi önkormányzatnak. JELES NAPOK A szövetség jegyében A polgármester kritikával illette azt, ha valaki az egyik ünnepen bejelenti, hogy búcsút mondtunk a Nemzetközi Valutaalapnak, a következõ elõestéjén pedig már azt okolja, mert nem ül le hozzá a tárgyalóasztalhoz. Hazánknak a nagyhatalmak érdektengerei közepette meg kell találnia azt a keskeny földsávot, amelyen száraz lábbal, de legfõképpen emelt fõvel léphet elõre hangsúlyozta. Szövetségesek nélkül azonban ez nem fog menni, azokat viszont keresni sem A hagyományõrzésben segítettek Testvérvárosunk, Siewierz nevében Edyta Korzus pénzügyi osztályvezetõ (balról), Zdzislaw Banas polgármester és Barbara Bochenek, a képviselõ-testület elnöke koszorúzta meg a március 15-i kopjafát. Zele Józsefné elnök köszönõ szavaiban külön kiemelte Molnár Oszkár polgármester szerepét, aki a gondolat megszületésétõl fogva végig támogatta annak megvalósítását, hogy hagyományaikat e módon is ápolni tudják majd. A nemzetiségi önkormányzat elnöke már most meghívta a testvérváros küldöttségét október 22-i rendezvényükre, amelyen fiataljaik magukra öltik majd a népviseleti ruházatot. A siewierz-i diákok alkotta Clipsy énekegyüttes az ünnep estéjén adott teltházas koncertet a mûvelõdési központban. kellene, hiszen századok óta itt élnek mellettünk, s érdekeink az önérvényesítésben azonosak A lengyel és a magyar nép évezredes sorsközösségét állította beszéde középpontjába Zdzislaw Banas polgármester is, akinek a vezetésével a Comenius-program keretében a lengyelországi testvérvárosból, Siewierz-bõl érkezett delegáció részt vett a koszorúzáson és az ünnepi megemlékezésen a közel egy évtizedes hagyománynak megfelelõen. A kultúra napján A Himnusz születésének az évfordulóján tartott megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat felidézõ tárgyi és szellemi értékeinket, ez ad igazolást fennmaradásunkhoz mondta Hadobás Pál, a kulturális intézmények igazgatója a magyar kultúra napján tartott ünnepi beszédében. A pedagógusok áldozatos tevékenységének, a szakkörökben és hagyományõrzõ körökben folyó munkának köszönhetõen él tovább szûkebb környezetünk szellemi öröksége, a tájház pedig bemutatja tárgyi emlékeinket. A szónok azt is kiemelte, hogy Kalász László költészetével rajzolta rá ezt a térséget hazánk irodalmi térképére. A KÖLTÉSZET NAPJÁN Idén is megrendezi szavalóversenyét a könyvtár a költészet napja alkalmából, Kalász László költõ emlékére. A Fölemelni e tájat címet viselõ versenyen ezúttal is az egykori járás felsõ tagozatos általános iskolásai vehetnek részt. Minden résztvevõnek kötelezõen egy Kalász-költeményt és egy szabadon választott verset kell elmondania. A FELTÁMADÁS HITÉBEN GAZDAG HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 2

3 VÁROSPOLITIKA Kétszáztizenhatmillió forintot nyert el önkormányzatunk a Start munkaprogram pályázatán. A részben foglalkoztatásra, részben anyagi javak teremtésére fordítható összegbõl olyan munkákat végeztetnek el, amelyek egész városunk érdekét szolgálják. A célok között elsõ helyen szerepel a közúthálózat javítása kátyúzással, járdák építésével, felújításával. Kiemelt hangsúlyt kap a mezõgazdasági földutak rendbetétele: a szõlõhegyekre vezetõ utakat zúzott kõvel borítják, kitisztítják az árkokat, kiirtják a bozótot. A csapadékvíz-elvezetés és belvízrendezés keretében ötvenegy kilométernyi árkot tisztítanak ki, közel százhúsz átereszt cserélnek ki, rendbe teszik az Antal-völgyi záportározót és a Katona József utca mögötti övárkot. Kilenc, illetve hat hónap alatt kétszázötven fõ foglalkoztatására nyílik mód, a munkák jellegénél fogva azonban elsõsorban férfiakat kell alkalmazni. A felajánlott foglalkoztatást el nem vállalókkal szemben szankciókat írnak elõ a jogszabályok. Nem ilyen kedvezõ a közfoglalkoztatás helyzete. Míg januárig nyolcvan fõt tudott alkalmazni ebben a formában az önkormányzat, addig Új ajánlatokat kér be a képviselõ-testület víziközmû-szolgáltatóktól a város ivóvíz- és csatornahálózatának az üzemeltetésére. Az új törvény miatt az önkormányzat tulajdonában lévõ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a jövõben már nem végezheti ezt a tevékenységet. A kormány jogalkotási programjának részeként alkotta meg a parlament az új víziközmûtörvényt, amely meghatározza az üzemeltetési formákat, az ármegállapítási jogkört pedig az államhoz telepíti. A jogszabály azt is elõírja, hogy legalább hány fogyasztóval kell rendelkeznie egy szolgáltatónak ahhoz, hogy ezt a tevékenységet végezhesse. Ez többszöröse városunk teljes lakosságának is, még inkább a vízés csatornahálózatra rácsatlakozott lakásokénak. Ebbõl következik, hogy az ország közel EGY KIS SEGÍTSÉG Negyvenmillió forint támogatásban részesült városunk abból a kormányzati keretbõl, amelyet a múlt év végén az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott települések megsegítésére különítettek el és osztottak fel. Mint emlékezetes, a tavalyi elsõ ilyen támogatásból még kimaradt a város, amit akkor azzal indokoltak, hogy még nem került pont az árvízi védekezési költségek megtérítésének a végére. Decemberben azonban a parlamentben interpellációt intézett ezzel kapcsolatban is a miniszterelnökhöz Molnár Oszkár, választókerületünk független országgyûlési képviselõje. ELSTARTOLT A START négyszáz szolgáltatójához hasonlóan a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. sem fog tudni megfelelni a kritériumnak, ezért határozott úgy a képviselõ-testület még októberben, hogy felhatalmazza a polgármestert az egyeztetõ tárgyalások megkezdésére. Virág Tamás képviselõ (Változás Edelény) észrevétele nyomán a következõ ülésen ideiglenes bizottságot hoztak létre (amelynek a kezdeményezõ elõbb a tagja sem kívánt lenni, majd jelenleg csak huszonötöt. A helyzetet jól mutatja, hogy az egész kistérség a félszáz településével mindössze százhuszonhét fõs keretet kapott. Valamennyit enyhíthet a gondon, hogy az országos közfoglalkoztatás keretében az állami feladatokat ellátó cégeknél, hatóságoknál találhatnak munkát az arra rászorulók. Nem pályázott az önkormányzat a szõlõhegyekre vezetõ utak aszfaltozására a Fidesz helyi elnökének az állítása szerint. Mint fentebb látható, ezeknek az utaknak a rendbetétele is ott van a Start munkaprogram tételei között. Ráadásul a Loj Balázs által emlegetett, amúgy jelentõs saját forrást igénylõ pályázat szerint is csak a zúzott kõvel való felszórásra lett volna lehetõség. Ráadásul az önkormányzatnak kötelezettséget kellett volna vállalnia arra, hogy öt éven át gondoskodik a felújítás utáni helyzet megõrzésérõl. Az pedig köztudott, hogy az utak állapotára döntõen az erdészet és a mezõgazdasági vállalkozók nehéz gépjármûvei vannak hatással. Még nyitott a vízi közmû sorsa A korábbiaknál kisebb, száztizenhétmillió forint forráshiánnyal számol városunk idei költségvetési rendelete. az elnöke lett), felruházva azt a testületi döntés elõkészítése érdekében a tárgyalások és a javaslattétel jogával. Hónapokon keresztül több alkalommal üléseztek is, míg márciusban ismét a képviselõ-testület elé kerülhetett a kérdés. Kiderült azonban, hogy volt olyan cég, amelyik még a törvény megjelenése elõtt nyújtotta be anyagát, s volt, amelyik azt követõen, azaz azok ténylegesen nem voltak összemérhetõek. Emiatt kell most újra bekérni az ajánlatokat. NEMCSAK ÜZLET A majdan nyertes cégnek nemcsak üzletet, de komoly kihívást is fog valószínûleg jelenteni a közmû üzemeltetése. A kintlévõségek behajtása rendkívül nehéz, amit várhatóan csak fokozni fog a lakosság és a vállalkozások romló gazdasági helyzete. Jellemzõ, vagy még inkább elszomorító adat, hogy csak az egy éven belüli díjtartozások önmagukban huszonnyolcmillió forintra rúgnak, ami az összesnek a fele. Több mint kilencmillióval a megyei önkormányzat fenntartásában mûködõ fogyatékosok otthona adósa városunknak. Megoldásra vár emellett az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna-hálózat jelenlegi mûszaki állapotának a javítása, a szennyvíztisztító telep bõvítése, illetve felújítása. EGY NEHÉZ ÉV ELÕTT Az elõzõ évekhez hasonlóan tovább csökkent az önkormányzatok állami támogatása. Az, hogy a tervezett mûködési hiány most kisebb, a takarékossági intézkedéseknek, az intézmény-összevonásoknak és két iskola egyházi fenntartásba adásának köszönhetõ. A kedvezõbb forráshiány mégsem ad okot a bizakodásra, mivel az államadósság növekedésének megakadályozása érdekében tavaly alkotott törvény alapján az önkormányzatok nem vehetnek fel mûködési hitelt. Ezért minden edelényi költségvetési szervnek törekednie kell a saját források növelésére, a kiadások csökkentésére, a képviselõ-testület pedig igényt fog benyújtani az önhibájukon kívül forráshiányos települések támogatására. A várhatóan nehéz gazdasági évben a város nem is tervez számszerûen jelentõs beruházásokat. Ugyanakkor európai uniós pályázatok révén több mint háromszázmillió forintot tesz ki a belvárosi gyûjtõút korszerûsítése, a Nefelejcs Óvoda fejlesztése és a Borsodi Tájház felújítása. A rendelethez készült könyvvizsgálói jelentés megállapította: Vizsgálatunk során nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és a kiadási elõirányzatok megalapozottságát hátrányosan érintené. 3

4 MINDENNAPJAINK Kórházi látlelet VESZÉLYFORRÁS VAGY MAGASABB SZINT? Ki gondolta volna másfél évtizeddel ezelõtt, a kórház megmentéséért folytatott emlékezetes küzdelem után, hogy egyszer újra kérdéses lesz az intézmény sorsa, fõként egy Fidesz-kormány alatt. Igaz, ezúttal nem bezárásról hallani, csak államosításról és szerkezetváltásról. Persze, annak idején a népharag láttán a szocialisták is gyorsan funkcióváltásról kezdtek beszélni. Ami nem igazán nyugtatta meg a kedélyeket. Bár képviselõ-testületünk (többsége) próbált megoldást találni az államosítás elkerülésére, hiszen másfél évtizede is az önkormányzati fenntartásba vétel mentette meg a kórházat a végtõl, borítékolható volt, hogy a törvényekkel mindent überelõ hatalom úgyis keresztülviszi az akaratát. Február vége óta immár tény, hogy május 1-jétõl gyorsított eljárásban állami tulajdonba kerül a kórház. Valljuk meg õszintén, nem is foglalkoztatta ez különösebben az embereket, hiszen volt már ebben az országban teljes államosítás is, a tulajdonviszonyok fellazítása is, privatizáció is, visszaállamosítás is, meg mindennek az ellenkezõje is. (Folytatás az 5. oldalon.) 4 A fõigazgató mondta Dr. Daher Pierre az ülésen egyetlen hozzászólásán belül a következõket állította: Egyelõre semmiféle átszervezés nincs, csak javaslat van. Ezekrõl elõre ne beszéljenek, ne tárgyaljanak a témáról, mert semmi nincs, tervezet sincs még. Ígéretet kaptam Cserháti Pétertõl és a GYEM- SZI-tõl (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet), hogy valószínûleg átadják a tüdõosztályt nekem. Feleslegesnek tartom errõl beszélni, amikor még tervezet sincs. Egyértelmûen kijelentette dr. Bartos Ágnes regionális tüdõgyógyász szakfõorvos a városi televíziónak adott interjújában, hogy bár mindkét esetben a cseppfertõzés a kiváltó ok, az általános tbc Egészségünkre? gyógyítható, és gyógyszeres kezeléssel néhány hét alatt a fertõzésveszély lényegesen csökkenthetõ, a polirezisztens tébécés által megfertõzött ember viszont gyógyíthatatlan, azaz halálos beteggé válik. Azt is elmondta, a BCG-oltással a gyermekek serdülõkorig élveznek védettséget, Valamit valamiért? Ez a Pierre a fideszes kapcsolataival mégiscsak elér mindent, amit akar hallani ilyen véleményeket is. Ami persze már így, önmagában sem feltétlenül igaz, hiszen az árvízi védekezési pénzek visszatartott részét még mindig nem kapta meg a város, bár ennek ellenére is mûködik, járási székhely is lesz, hogy csak a nagyobb tételeket említsük. És mi van akkor, ha a tuberkulózis legsúlyosabb válfajában szenvedõket ellátó osztály idetelepítését dr. Daher Pierre nem elérte, hanem egyszerûen csak a nyakába varrták? Mert lehet, hogy Virág Tamás képviselõ (Változás Edelény) szerint ezzel magasabb szintre fog kerülni a kórház, eddig nemigen lehetett hallani arról, hogy más kórházak késhegyig menõ harcot folytattak volna érte. Nagy valószínûséggel annak idején a térség akkori szocialista országgyûlési képviselõje, Vargáné Kerékgyártó Ildikó sem a saját ötletétõl vezéreltetve vette a hátára a bezárás ügyét. Dr. Daher Pierre esetében is ott van a különös úton-módon megkapott parlamenti mandátum, de még inkább az állami tulajdonba kerülõ kórház igazgatói posztjára majdan kiírandó pályázat elbírálása. Legalábbis feltûnõen sokat emlegette ez utóbbit a képviselõ-testület ülésén is A tények beszélnek Aki azonosította a kórokozót. A bajok okozója csak egy a számtalan közül. utána ez megszûnik. A felnõtt emberek tehát nem védettek a tuberkulózissal szemben. Nem is túl régen, mondta el a szakfõorvos asszony, egy miskolci kislány vesztette életét, mert megfertõzte egy polirezisztens tébécés. Ezzel ellentétben dr. Daher Pierre azt állította az ülésen: nem hallott olyat, hogy valaki azért halt volna meg, mert tébécés beteg fertõzte meg. Tavaly körülbelül tíz, multirezisztens tbc-vel fertõzött beteg halt meg Magyarországon, köztük volt egy borsodi gyereklány. A tinédzser éle tét annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy megkapta a legkorszerûbb kezelést. A fertõzést a nagyapjától kapta. Az idõs embert már jó ideje visszaesõ betegként tartják számon a helyi tüdõgondozóban, ám sosem sikerült rávenni arra, hogy szedje a gyógyszereit. (nol.hu augusztus 28.) Érdekes egyébként, hogy az egyik ismeretterjesztõ tévécsatorna a napokban vetítette elõ ször a tuberkulózisról szóló filmjét. Úgy harangozták be, hogy bár Robert Koch száz esztendeje azonosította a kórokozót, azóta sem sikerült megtalálni az ellenszerét.

5 MINDENNAPJAINK (Folytatás a 4. oldalról.) Az már inkább beszédtéma volt egy-két hónapja, hogy a betegségük végsõ stádiumában lévõ tébécéseket akarják kezelni a város közepén álló intézményben. A bomba tulajdonképpen akkor robbant, amikor a fenntartó önkormányzat elõször értesült hivatalosnak mondható formában a szerkezetátalakításra vonatkozó tervekrõl. Január végén ugyanis dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár egy tájékoztatóján elmondta: dr. Daher Pierre fõ igazgató többször járt személyesen egyeztetni a minisztériumban ezzel a témával kapcsolatban. Ennek hatására döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a februári ülésén tájékoztatást kér tõle. A korábbi mindent tagadás után (a testületi ülésen Molnár Oszkár polgármester mondta el, hogy a fõigazgató megtiltotta a dolgozóknak, hogy bármi információt is mondjanak a városban errõl, amit az nem is cáfolt) dr. Daher Pierre ekkorra már a semmit sem tudni biztosan álláspontját képviselte. Ennek részben éppen saját személyi titkára, Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) mondott ellent azzal, hogy felettese a parlament egészségügyi bizottságának a tagjaként információközelben van. Még inkább cáfolta azonban önmagát éppen dr. Daher Pierre azzal, hogy a testületi ülés elõtt megjelent, általa Teljes körû védelem biztosítható? fõszerkesztett helyi Fidesz-kiadványban így nyilatkozott: Megállapodtunk úgy a kormánnyal, mint a budapesti Korányi Kórházzal, hogy a helyi gyógyító intézményben elkülönítünk két tüdõosztályt, ahol a tbc-s betegek kezelése folyna. Jogi problémák Ez a napirend azért van a testület elõtt, mert mint a város polgármestere, nem kérek abból, hogy a kórházban tbc-osztályt hozzanak létre mondta el a vitában Molnár Oszkár. Hangsúlyozta: nem óhajtja kitenni sem a város lakosságát annak a fertõzésveszélynek, amit a polirezisztens tbc-sek jelentenek. A betegek elkülönítésével kapcsolatban pedig emlékeztetett: a helyettes államtitkár is célzott arra a tájékoztatóján, hogy az nagyon komoly személyiségi és alapvetõ emberi jogi problémákat vet fel. Ki hordja a sapkát? A Ha van rajta sapka, azért kap, ha nincs rajta, azért szindróma érvényesült Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) szerint azzal, hogy a képviselõ-testület tájékoztatást kért dr. Daher Pierre fõigazgatótól a kórházzal kapcsolatban. Ezt azzal kívánta aláhúzni, hogy kívülrõl is így látják az érdeklõdõk, hiszen ilyen tartalmú SMS-t kapott a telefonjára. Nyilván teljesen független szemlélõ lehetett az, aki ismerte a képviselõ asszony telefonszámát, s ülés közben üzengetett neki, s akinek vele együtt mi sem természetesebb annál, mint hogy egy alkalmazott, még ha intézményvezetõ is, nem tájékoztatja a munkáltatóját, annak hozzájárulása nélkül tesz lépéseket lényegi változtatások érdekében. Vajon mit tenne a kórházfõigazgató, ha az intézményében bármelyik beosztottja így járna el? Akkor is jogosnak fogná fel, ha az alkalmazott legalábbis sérelmesnek érezné, hogy tájékoztatást kér tõle? Mit jelent? Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) kivenni javasolta a határozati javaslatból azt a részt, amely szerint A képviselõtestület felhívja a fõ igazgató-fõorvos urat, járjon közbe annak érdekében, hogy a regionális fertõzõ tbc-osztály ne kerüljön kialakításra Edelényben. Molnár Oszkár polgármester értelmezése szerint a képviselõ nagyon egyetért azzal, hogy tbc-osztály létesüljön Edelény városában. Baricska Jánosné viszont úgy érvelt, hogy õ a javaslatát azzal folytatta: hagyják a szakmára, az majd alternatívát fog hozni, és elég lesz akkor dönteni. Ez szerinte nem azt jelenti, hogy támogatná a tbc-osztály létrehozását. Másfél évtizede is kiállt. Tíz éve még egyszerre léptek. Vétózott a polgármester Vétót jelentett be Molnár Oszkár polgármestere a képviselõ-testület azon döntésével szemben, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a kórház fenntartásába kerüljön azonnal a kazincbarcikai uszoda. A polgármester indoklásként elmondta: egy hevenyészett levelet kapott dr. Daher Pierre fõigazgatótól, a barcikai polgármestertõl ugyanakkor azt a tájékoztatást kapta, hogy az önkormányzatnak nyolcvanötmillió forinttal kell kiegészítenie a mûködtetést. Ezért csak ahhoz ragaszkodik, hogy az uszoda átvételére az eredeti javaslat szerint a kórház május 1-jei államosítása után kerüljön sor, amikor már az lesz felelõs a forrás biztosításáért. 5

6 VÁROSPOLITIKA Rendezõdik a belvárosi gyûjtõút korszerûsítésének az ügye. Az elmúlt egykét hónapban a polgármesteri hivatal és a városfejlesztési bizottság megtalálta és egyeztette az érintettekkel a megoldás lehetõségét. Átalakuló közoktatás A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény miatt az oktatási intézmények struktúraváltására készül önkormányzatunk. Várhatóan felmondják a Szuhoggyal kötött társulási megállapodást, ugyanakkor megkötik azt Aboddal, Balajttal, Damakkal és Ládbesenyõvel. A Nefelejcs Óvoda, ahogyan azt már korábban is tervezték, a görög katolikus egyház fenntartásába kerülhet át. A gyermekétkeztetést végzõ konyhát vagy az egyház veheti át, vagy vállalkozásba adják majd ki. VÁLTOZOTT A TEMETÕ RENDJE Megváltoztatta a városi köztemetõrõl szóló rendeletét a képviselõ-testület a lakosság részérõl érkezett jelzések és a szolgáltató tapasztalatai alapján. A szolgáltatást végzõ és mozgásukban korlátozottakat szállító gépjármûvek továbbra is behajthatnak nyitvatartási idõben, míg ezt más látogatók számára szerdán, szombaton és vasárnap teszik lehetõvé. A téli idõszakban november 1. elõtt október 31-én is hosszabban, 6 és 21 óra között lesz nyitva a városi köztemetõ. Megoldották a problémát Tavaly augusztusban a kivitelezõ jogerõs útépítési engedély alapján átvette a munkaterületet. A nyomvonal meghatározását követõen azonban azt kellett megállapítania, hogy mivel egyes ingatlanok tulajdonosai az engedélyezettnél kijjebb építették meg a kerítésüket, a rendelkezésre álló keresztmetszet kisebb a szükségesnél. A munkálatok emiatt nem kezdõdhettek meg. A helyszíni bejárást és a közlekedési hatósággal történt egyeztetést követõen a tervezõ tett javaslatot arra, hogy a rendelkezésre álló helyen hogyan lehet a szabványoknak megfelelõen áttervezni az útszakaszt. Az út tengelyének két helyen történõ elhúzásával kikerülhetõ a római katolikus templom kerítése. A posta melletti terület egy része viszont továbbra is szükséges, ehhez viszont még a tervezés kezdeti fázisában a tulajdonos megadta a hozzájárulását. A tervmódosítás a templom körüli parkolási probléma javítása érdekében tartalmazza a Császtai út templom elõtti szakaszának egyirányúsítását és tizenegy parkolóhely kialakítását. Az általános forgalmi adó mértékének idei megemelése miatt az eredetinél jóval magasabb összegû saját részt kellett volna vállalnia az önkormányzatnak az uradalmi pince és borház rekonstrukciójához. A pályázat révén elnyert támogatás szükséges kiegészítése mellett ugyanis az áfa összege is a várost terhelte volna a kiírás szerint. A még 2009-es, tehát még az elõzõ ciklusban az akkori alpolgármester irányítása alatt készült pályázatról az is kiderült, hogy abban nem tervezték a víz- és a szennyvízellátás megoldását Zavartalan a szemétszállítás Új közbeszerzési eljárást folytat le az önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására. Erre azért van szükség, mert az elõzõ kiírásra egyedüliként beérkezett ajánlat nem felelt meg a vonatkozó jogszabálynak, s így eredménytelennek minõsült. A mostani eljárás másfél hónapot vehet igénybe, addig is a korábbi szolgáltató végzi a hulladék begyûjtését és elszállítását. Ahogyan az már lenni szokott, mindjárt rémhírek kaptak szárnyra a városban, azzal riogatva, hogy az önkormányzat le akarja bontatni még a katolikus templom kerítését is. S bár évtizedekkel ezelõtt alakult ki ez a helyzet, a jelenlegi városvezetést vádolták hozzá nem értéssel. Érdekes módon, amint tisztázódott, hogy a beruházást még az elõzõ ciklusban készítették elõ a hivatalból már rég eltávozott szakemberek az akkori alpolgármester irányításával, Loj Balázs, helyi Fidesz-elnök legutóbb már polgármesterjelöltjük vitathatatlan érdemeirõl zengedezett pártkiadványában. Az sem kevésbé érdekes, hogy a pizzafutárként elhíresült Fideszelnök (lásd a képviselõ-testület tavaly december 14-i ülésérõl készült jegyzõkönyvet) ezúttal egy helyi nagyvállalkozó védelmére kel, akit szerinte a polgármester személyes indíttatásból akadályozott meg egy belvárosi szálloda megépítésében. Eltekintve attól, hogy a városrendezési terv alapján éppen az akkori, fideszes többségû testület döntött, nem beszél ugyanakkor egy jelentõs állami támogatással épült, s már régen csõdbe ment üzemrõl, hogy a kastélytetõ-felújításról történt kínos levonulást már ne is emlegessük fel. Mindez már csak elegendõ garancia kellett volna, hogy legyen a Loj Balázs emlegette nagy befogadóképességû, jól felszerelt hotel megépítésére ROSSZUL KÉSZÍTETTÉK ELÕ szolgáló mûszaki kivitelezést. Ennek a tételnek a fedezete szintén hiányzott, amit megint csak az önkormányzatnak kellett volna megfizetnie saját forrásból. A képviselõ-testület ezért döntött úgy, hogy egyelõre eláll a pályázat megvalósításától. Drasztikus díjemelés A korábbi tízszeresére kellett emelni a talajterhelési díjat városunkban a kormány által kezdeményezett törvénymódosítás miatt. A jelentõs kiadásnövelést úgy kerülhetik el azok, akiknek az ingatlanjuk elõtt ki van építve a szennyvízcsatorna, hogy mihamarabb rákötnek arra. A képviselõ-testület emellett úgy alkotta meg az új rendeletet, hogy évi huszonnégy köbméter alatti fogyasztás után nem kell fizetni a talajterhelési díjat, hetvenkettõ alatt marad a korábbi, afölött viszont már az újat kell megfizetni. Szétosztják az utalványokat Száznegyvenhét maradt meg azokból az utalványokból, amelyekkel önkormányzatunk az elmúlt év végén ajándékozta meg az idõseket. A megmaradt ezer-ezer forint értékû utalványokat az átmeneti segély keretében természetbeni juttatás formájában osztják szét a humánpolitikai bizottság döntése alapján. 6

7 A Fidesz helyi elnöke viszont több alkalommal is nyilatkozott úgy, hogy városunk Molnár Oszkár polgármester személye miatt nem részesül pályázati támogatásokban. Loj Balázs azt is mondta, hogy a szakmaiság hiánya miatt nincsenek fejlesztések a városban. Az államtitkár által említett pályázatokat a kastélyfelújításra, a belváros rekonstrukciójára és a A ruhagyár dolgozóinak az állítása szerint a velük több csoportban folytatott megbeszéléseken arról tájékoztatták õket, hogy a cég adótartozásai miatt be kell zárni az üzemet. Semmilyen diktátumnak nem fog eleget tenni a kormány, hazánk szuverenitásába még az Európai Uniónak sem enged beleszólást hangoztatta Budai Gyula a városunkban tartott fórumán. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a nemzetközi balliberalizmus és az annak kezében lévõ sajtó indított összehangolt támadást Magyarország ellen. Bajnai Gordon ex-kormányfõ, aki Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos januári fórumán elmondott szavai szerint nem mer hazajönni Amerikából, február utolsó hetében volt az Edelényi Közéleti Klub vendége. KITEKINTÔ BÛNÖS VÁROS? Összességében hárommilliárd forintnyi fejlesztés folyik jelenleg is Edelényben hangoztatta Tállai András belügyminisztériumi államtitkár a parlamentben Molnár Oszkár országgyûlési képviselõ interpellációjára annak alátámasztásaként, hogy szerinte egyáltalán nincs hátrányosabb helyzetben a város az ország többi településénél. Bezárt a ruhagyár Molnár Oszkár polgármester szintén csak a dolgozók elmondásából értesült a történtekrõl. Emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberi ülésén a képviselõ-testület éppen azért nem emelte az önkormányzatnak fizetendõ közterheket, hogy lehetõségeihez mérten így segítse azokat a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben. Peren kívüli megállapodásra törekednek a munkavállalók érdekében, közölte Varga Éva, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke. A Lux Gold Kft. ugyanis az összes dolgozójától megvált, a szakszervezet szerint azonban megtévesztették a dolgozókat. Azt követelik, hogy a munkáltató fizesse ki az elmaradt bért, és legyen lehetõség a továbbfoglalkoztatásra is. Amennyiben ez nem történik meg, a munkaügyi bírósághoz fordulnak. Arra nem vágyom válaszolta Bajnai Gordon arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha beülhetne Orbán Viktor székébe, hozzátéve, hogy a miniszterelnök még a tanácsait sem szokta kikérni. Saját kormányzását értékelve elmondta: a nemzetközi trendtõl eltérõen meg tudták fékezni az államadósság növekedését, a 13. havi nyugdíj és fizetés megszüntetésével megállították Magyarországot a szakadék szélén. Az Orbán-kabinet megítélése szerint látja a problémákat, felveti a demográfiával, az oktatással, az egészségüggyel és a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseket, de bár a kétharmaddal történelmi lehetõséget kapott rossz válaszokat ad azokra. A legfõbb gond szerinte az, hogy a Fidesz egyszerre ígérte meg a felsõbb osztályoknak, hogy mérsékli a terheiket, és a szegényebb rétegeknek, hogy nem lesz megszorítás. A két ígéret közti ellentmondást a kabinet a nyugdíjkasszák és a külföldi befektetõk Nefelejcs Óvoda felújítására egyébként még a szocialista kormányzás idején nyerte meg az önkormányzat, amelyet akkor még fideszes polgármesterként vezetett Molnár Oszkár. Rövidesen meghallgatják Molnár Oszkárt is az árvízi védekezési költségek kapcsán jelentette ki ugyancsak a parlamentben Tállai András. Bár érdekes, hogy a közigazgatási államtitkár belelát a független nyomozó hatóság mindennapi munkájába, tény, hogy több mint másfél évvel az árvíz után, éppen két nappal a szenteste elõtt valóban meghallgatták a polgármestert tanúként. Ugyanakkor ismert, hogy a Fõvárosi Bíróság a Belügyminisztérium indítványa ellenére sem szüntette be azt a közigazgatási pert, amelyet az önkormányzat a tárca által ki nem fizetett árvízi védekezési költségek megtéríttetése érdekében indított. A képviselõ segítségét kérték Molnár Oszkártól, térségünk független országgyûlési képviselõjétõl kérnek segítséget a ragályi lakosok a községükben tervezett szennyvízberuházással kapcsolatban. Az eredetileg tervezett gravitációs helyett ugyanis a nagyobb költséggel járó szivattyús átemeléssel kötnék rá az ingatlanokat a hálózatra. A ragályiak azért a képviselõhöz fordultak, mert mint írják eddig is jó szívvel viseltetett irányukban, s ismerik igazságérzetét. Molnár Oszkár a tervezõnél és a polgármesternél kíván tájékozódni, s velük együtt keresni a ragályiak pénztárcáját kevésbé megterhelõ megoldást. BUDAI: NEM ENGEDÜNK BELESZÓLÁST! Budai Gyula arról tájékoztatta hallgatóságát, hogy harmincöt kiemelt ügyben folytatnak vizsgálatot. Ezek az elmúlt nyolc évhez kötõdnek, miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok és magas beosztású kormánytisztviselõk felelõssége merül fel velük kapcsolatban. A részben már elindított büntetõ eljárásokat igyekeznek a lehetõ legrövidebb idõn belül lefolytatni, ezt szolgálja az igazságügyi reform is. A kormánybiztos szerint az érintett szocialisták ezt akarják minden eszközzel megakadályozni a túlélésük érdekében, s ehhez használják fel kapcsolataikat a pénzvilágban és a nemzetközi politikában. Ennek egyik eleme állítása szerint, hogy Hillary Clinton amerikai külügyminiszter Bajnai Gordon volt kormányfõt támogatja. Az elszámoltatás révén eddig százmilliárd forint került vissza az államkasszába, de itt maradt az elõzõ kormányok által hátrahagyott államadósság, morális válság és a lenullázott oktatás, egészségügy is. Arról, hogy milyen további eredményeket hoz a Budai Gyula dirigálta folyamat, ígérete szerint az év vége felé tájékoztatja majd az edelényieket. Bajnai: 180 fokos fordulat kell! megtakarításainak a felélésével oldotta fel Bajnai szerint, ám a középosztálynak tett ígéretet beváltani hivatott adórendszerrel mindenki rosszul járt, aki a 230 ezres átlagbér körül vagy az alatt keres. A volt kormányfõ szerint a munkahelyteremtés sem lesz sikeres, mert az új rendszerben egyre drágább az alacsonyabb végzettségûek, a szegényebbek foglalkoztatása. A felzárkózási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban elmondta: ez a pénz még nem veszett el végleg, mert ha a kormány 180 fokos gazdaságpolitikai fordulatot hajt végre, akkor meg lehet úszni a büntetést. 7

8 8 LAPZÁRTA Stabil a közrend és közbiztonság A bûnügyi-közbiztonsági helyzet jóra értékelhetõ, sikerült tartani a stabil helyzetet a nagy létszámhiány ellenére is. Ez derült ki abból a tájékoztatóból, amelyet a rendõrkapitányság vezetõje nyújtott be a képviselõ-testületnek. Begyûjtik a kóbor ebeket Begyûjteti a kóbor ebeket a polgármesteri hivatal az elõzetes panaszbejelentések alapján. A begyûjtött jószágokat a mezõkövesdi gyepmesteri telepre szállítják el, ahol költségtérítés mellett átvehetõk. A kutyákról azonosítás céljából fényképfelvétel készült, amelyek a hivatalban tekinthetõk meg. Érdeklõdni lehet személyesen ügyfélfogadási napokon a polgármesteri hivatal 13. számú irodájában, vagy telefonon az as szám 340-es mellékén. Együttmûködés a DVTK-val A városunk futballegyesülete és a Diósgyõri VTK közötti megállapodást írtak alá a képviselõ-testület márciusi ülésén. Szentes Lázár, a DVTK szakmai igazgatója elmondta: céljuk olyan, mindkét fél számára elõnyöket hozó együttmûködés kialakítása, amely segíti az utánpótlás kinevelését, s újabb Görgeiket adhat a magyar labdarúgásnak. Molnár Oszkár polgármester arról szólt, hogy az önkormányzat erején felül támogatta az elmúlt években az egyesületet, hogy fennmaradjon és eredményeket érhessen el az edelényi futball, amihez a megállapodás komoly többletet adhat. Az elõzõ évhez képest háromszáz százalékkal csökkent tavaly a regisztrált bûncselekmények száma. Ez azonban annak köszönhetõ, hogy lezárták azt az egyet, amelyben a szendrõi polgármesteri hivatal egyik munkatársa több mint kétezer iratot semmisített meg szándékosan. Az pedig külön-külön mind egy-egy bûncselekménynek számított. Az elmúlt éveket tekintve a tavalyi átlagosnak tekinthetõ Soltész András kapitányságvezetõ értékelése szerint. Csoportos elkövetés ugyan elõfordult, de szervezett bûnözésrõl nem lehet beszélni. Viszonylag nagy emelkedés volt kimutatható a vagyon elleni bûncselekmények számában, ami évek óta folyamatos, ezen belül a lopások kiemelkedõek, de nagy feladatot jelentettek a trükkös lopások. Az ok a munkanélküliségben rejlik. Csökkent ugyanakkor a személy és a közrend elleni bûncselekmények száma, a garázdaság kiváltó oka a legtöbb esetben az italozás. A korábbi jelentõs növekedés után sikerült újra átlagos mederbe terelni a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmények számát. Korrupciós bûncselekmény egyáltalán nem volt a kapitányság által ellátott területen. Továbbra sem lehet egyetlen bûncselekményfajta esetében sem határozottan növekvõ vagy csökkenõ tendenciát kimutatni. Aggasztó viszont az, hogy még mindig jelentõs számban találkoznak gyermek- és fiatalkorú elkövetõkkel. A teremtett világ természeti csodái címmel rendezett földrajzi hetet a Szent Miklós Görög Katolikus Kéttannyelvû Általános Iskola. Legnevesebb vendégük a Mount Everest elsõ magyar meghódítója, Erõss Zsolt volt. A cél Barta József igazgató elmondása szerint az volt, hogy felnyissák a tanulók és általuk a felnõtt szemét arra, hogy milyen csodálatos környezet vesz minket körül, szûkebb pátriánktól egészen a csillagos égig. Fel kívánták ébreszteni a vágyat a megismerésre, mivel egyre inkább azt kell tapasztalni, hogy a gyártott világ javainak a megszerzése lett az életcél. Az elõadások, kiállítások révén formálódott a diákok szemlélete, de legalábbis volt egy-egy szép élményük, amelyek után a morzsák megmaradnak, ami ösztönzi õket arra, hogy elmenjenek például túrázni. A programsorozat kétségkívül legnevesebb elõ adója az az Erõss Zsolt volt, aki az elsõ magyarként mászta meg a Föld legmagasabb csúcsát, a Csomolungmát, majd egy balesetben elveszítette az egyik lábát. Azzal szembesülök nyilatkozta, hogy egyfajta példakép lettem: korábban is az eredményeim alapján, most pedig a talpraállásom okán. Ebben a hegymászók között eltöltött évek segítettek neki leginkább. Más sportokban nem talált olyan sikert, a hegymászásban viszont úgy érezte, hogy ez az élete. Korábban naplót vezetett a megmászott csúcsokról, aztán abbahagyta, mert olyan sok lett már. A balesete után sem adta fel, a rehabilitációt követõen jól össze tudta szedni magát, s a csapattal együttmûködve újabb A jövõben továbbra is a vagyon elleni bûncselekmények okozhatják a legtöbb gondot, amelyeket nem kifinomult módszerekkel követnek el, sõt elõtérbe kerülhetnek az erõszakosabb cselekmények a kapitány prognózisa szerint. Nyomozási eredményesség tekintetében továbbra is a megyei élvonalban van a kapitányság. A tavaly év végén távozott dr. Antal István helyét elõbb megbízással, majd március 1-je óta kinevezéssel tölti be a kapitányság élén Soltész András. Arra fogok törekedni mondta a képviselõ-testület elõtt, hogy ez a váltás ne jelentsen negatív változást vagy törést sem a kapitányság, sem a térség lakossága számára. Arra fogok törekedni, hogy az a közrend, közbiztonság, ami itt kialakult, megmaradjon. VILÁGUNK CSODÁI szép sikereket ért el: Körülöttünk balesetveszélyes helyzetek alakultak ki, amelyeket kezelni tudtunk, s ez emelte az egésznek az értékét. A gyerekeknek most a Himaláját mutatta be szavakkal és képekkel, a hegymászás minden szépségével és veszélyével. Azt az aktuális üzenetet kívánta továbbítani, hogy az élethez ugyanúgy hozzátartozik a kudarc elviselése, mint a siker élménye. Idén Nepálban akar megmászni egy újabb olyan csúcsot, amelyen magyar hegymászó még nem járt. Három ilyen van még, tette hozzá. Ma már rövidebb idõ kell az elõkészítésre, a modern világ eszközei ugyanis meggyorsítják az egyeztetéseket. A legnagyobb feladat az anyagi háttér megteremtése. Híradó Önkormányzati AZ MKKM KIADVÁNYA FELELÔS KIADÓ: Hadobás Pál, MKKM-igazgató TÖRDELÉS: MIKOM Nonprofit Kft. KÉSZÜLT: Német Nyomda Kft. LAPZÁRTA: március 20.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 15i képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 27/2013(IV.15) Határozat 28/2013(IV.15.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-19/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Enying Város Jegyzője

Enying Város Jegyzője Enying Város Jegyzője 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-661 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2010. június 22-i Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben