Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2012. MÁRCIUS"

Átírás

1 Híradó Önkormányzati AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA MÁRCIUS Nagy sikerű koncertet adott lengyel testvérvárosunk Clipsy énekegyüttese március 15-e estéjén városunkban, amelyet gyermekeinkkel, fiataljainkkal zártak a művelődési központ színpadán. A célpont én vagyok mondta Molnár Oszkár a február közepi testületi ülésen a kórházban várható változásokról folytatott polémia vége felé. Szó sincs arról, hogy a polgármester XIV. Lajos babérjaira tört volna, vagy netán három lábon álló puccskísérletet kívánt volna leleplezni. Egyszerûen csak kijavította dr. Daher Pierre kórház-fõigazgatót, aki szerint pusztán azért kért tõle tájékoztatást a testület, mert úgymond célkeresztbe helyezték. CÉLPONTBAN A polgármester mondatában benne volt minden, ami évi választások elõtt, alatt és óta történt: a vele és mellette kitartókkal szemben folytatott lejárató hadjárat, az árvízi védekezési pénzek visszatartása, a másfél éve levegõben lógó ígéret az egész térség megújulásáról, a feljelentgetések mára negyvenet elérõ száma, az önkormányzat ellehetetlenítését célzó betartások sorozata. A képviselõtestület ehhez képest, miután már városszerte terjedtek a hírek a tébécé legsúlyosabb válfajában szenvedõk számára kialakítandó kórházi osztályról, elsõsorban a lakosság informálása érdekében csupán tájékoztatást kért alkalmazottjától, az intézmény vezetõjétõl. Ebben persze, bár még csak fel sem vetõdött a fegyelmi felelõsségre vonás lehetõsége, benne volt, hogy a fõigazgató elmulasztotta korábban tájékoztatni a munkáltatóját (s persze az érintett edelényieket), kikérni a fenntartó hozzájárulását az intézmény struktúráját lényegében érintõ folyamatok elindításához, azaz túllépte a hatáskörét. Dr. Daher Pierre megtehette volna, hogy elegánsan elismeri a mulasztást, netán még elnézést is kér ezért, s ígéretet tesz arra, hogy persze, mostantól mindenrõl beszámol, egyeztet. Egészen odáig juthatott volna a dolog, hogy vállalja: még szép, hogy a testület akaratát fogja képviselni, hiszen ki kérheti majd ezért számon, ha a kórház május 1-jén állami tulajdonba kerül. Mert itt van a kutya elásva. Dr. Daher Pierre ugyanis nyilván azért nem engedte meg még a gesztust sem, mert a háta mögött vélte tudni a mindenható államot. Pedig, bár lehet, hogy a célpont a polgármester, az állam, legalábbis egy részben, mégiscsak az itt élõ emberek. Ahogy ez másfél évtizede is nyilvánvalóvá vált az akkori hatalom számára Elstarolt a Start Kevesebb a közmunkás 3. oldal Kórházi látlelet Veszélyforrás vagy magasabb szint? 4 5. oldal Megoldották Rendeződött a belvárosi út kérdése 6. oldal 1

2 Nem azokban a hatalmakban kell keresnünk a szövetségeseinket, amelyek nemzetünket mindig csak felhasználni akarták saját érdekükben mondta Molnár Oszkár polgármester, térségünk független országgyûlési képviselõje a március 15-i városi ünnepségen. Azt is hangsúlyozta, hogy nem is azokban az államokban, amelyekkel sem a történelmi, sem a vallási hagyományaink nem kötnek össze. A Forradalmak terén álló kopjafa megkoszorúzását követõen a színházterem utolsó négyzetméterét is megtöltötték az ünneplõk a mûve lõdési központban. Molnár Oszkár beszédében arra figyelmeztetett, hogy semmi jóra nem vezet, ha becsapjuk önmagunkat: nemzetünk, sajnos, elbukott forradalmakban és szabadságharcokban gazdag. Még inkább sújt azonban minket, hogy a változtatásokat sohasem tudtuk végigvinni, mert újra és újra ugyanazt a színdarabot játszatják el velünk, csak mindig mások a fõszereplõk. Mindig mások fenyegetnek meg minket azzal mondta, hogy ne szóljunk, ne írogassunk, mert még bajunk eshet. ELÉGETTÉK A KISZÉT Néphagyományt elevenített meg a tél múltával a Mátyás Óvoda. A Katica csoport tavaszváró mûsorát követõen a gyermekek mindenféle zajkeltõ eszközökkel járták körbe az épületet, majd elégették a telet jelképezõ kiszét. A szülõk természetesen részt vehettek a programon, így együtt volt a család. Két-két pár krakkói népviseletet adott ajándékba Zdzislaw Banas, Siewierz polgármestere március 15-én a városunkban mûködõ lengyel nemzetiségi önkormányzatnak. JELES NAPOK A szövetség jegyében A polgármester kritikával illette azt, ha valaki az egyik ünnepen bejelenti, hogy búcsút mondtunk a Nemzetközi Valutaalapnak, a következõ elõestéjén pedig már azt okolja, mert nem ül le hozzá a tárgyalóasztalhoz. Hazánknak a nagyhatalmak érdektengerei közepette meg kell találnia azt a keskeny földsávot, amelyen száraz lábbal, de legfõképpen emelt fõvel léphet elõre hangsúlyozta. Szövetségesek nélkül azonban ez nem fog menni, azokat viszont keresni sem A hagyományõrzésben segítettek Testvérvárosunk, Siewierz nevében Edyta Korzus pénzügyi osztályvezetõ (balról), Zdzislaw Banas polgármester és Barbara Bochenek, a képviselõ-testület elnöke koszorúzta meg a március 15-i kopjafát. Zele Józsefné elnök köszönõ szavaiban külön kiemelte Molnár Oszkár polgármester szerepét, aki a gondolat megszületésétõl fogva végig támogatta annak megvalósítását, hogy hagyományaikat e módon is ápolni tudják majd. A nemzetiségi önkormányzat elnöke már most meghívta a testvérváros küldöttségét október 22-i rendezvényükre, amelyen fiataljaik magukra öltik majd a népviseleti ruházatot. A siewierz-i diákok alkotta Clipsy énekegyüttes az ünnep estéjén adott teltházas koncertet a mûvelõdési központban. kellene, hiszen századok óta itt élnek mellettünk, s érdekeink az önérvényesítésben azonosak A lengyel és a magyar nép évezredes sorsközösségét állította beszéde középpontjába Zdzislaw Banas polgármester is, akinek a vezetésével a Comenius-program keretében a lengyelországi testvérvárosból, Siewierz-bõl érkezett delegáció részt vett a koszorúzáson és az ünnepi megemlékezésen a közel egy évtizedes hagyománynak megfelelõen. A kultúra napján A Himnusz születésének az évfordulóján tartott megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat felidézõ tárgyi és szellemi értékeinket, ez ad igazolást fennmaradásunkhoz mondta Hadobás Pál, a kulturális intézmények igazgatója a magyar kultúra napján tartott ünnepi beszédében. A pedagógusok áldozatos tevékenységének, a szakkörökben és hagyományõrzõ körökben folyó munkának köszönhetõen él tovább szûkebb környezetünk szellemi öröksége, a tájház pedig bemutatja tárgyi emlékeinket. A szónok azt is kiemelte, hogy Kalász László költészetével rajzolta rá ezt a térséget hazánk irodalmi térképére. A KÖLTÉSZET NAPJÁN Idén is megrendezi szavalóversenyét a könyvtár a költészet napja alkalmából, Kalász László költõ emlékére. A Fölemelni e tájat címet viselõ versenyen ezúttal is az egykori járás felsõ tagozatos általános iskolásai vehetnek részt. Minden résztvevõnek kötelezõen egy Kalász-költeményt és egy szabadon választott verset kell elmondania. A FELTÁMADÁS HITÉBEN GAZDAG HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 2

3 VÁROSPOLITIKA Kétszáztizenhatmillió forintot nyert el önkormányzatunk a Start munkaprogram pályázatán. A részben foglalkoztatásra, részben anyagi javak teremtésére fordítható összegbõl olyan munkákat végeztetnek el, amelyek egész városunk érdekét szolgálják. A célok között elsõ helyen szerepel a közúthálózat javítása kátyúzással, járdák építésével, felújításával. Kiemelt hangsúlyt kap a mezõgazdasági földutak rendbetétele: a szõlõhegyekre vezetõ utakat zúzott kõvel borítják, kitisztítják az árkokat, kiirtják a bozótot. A csapadékvíz-elvezetés és belvízrendezés keretében ötvenegy kilométernyi árkot tisztítanak ki, közel százhúsz átereszt cserélnek ki, rendbe teszik az Antal-völgyi záportározót és a Katona József utca mögötti övárkot. Kilenc, illetve hat hónap alatt kétszázötven fõ foglalkoztatására nyílik mód, a munkák jellegénél fogva azonban elsõsorban férfiakat kell alkalmazni. A felajánlott foglalkoztatást el nem vállalókkal szemben szankciókat írnak elõ a jogszabályok. Nem ilyen kedvezõ a közfoglalkoztatás helyzete. Míg januárig nyolcvan fõt tudott alkalmazni ebben a formában az önkormányzat, addig Új ajánlatokat kér be a képviselõ-testület víziközmû-szolgáltatóktól a város ivóvíz- és csatornahálózatának az üzemeltetésére. Az új törvény miatt az önkormányzat tulajdonában lévõ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a jövõben már nem végezheti ezt a tevékenységet. A kormány jogalkotási programjának részeként alkotta meg a parlament az új víziközmûtörvényt, amely meghatározza az üzemeltetési formákat, az ármegállapítási jogkört pedig az államhoz telepíti. A jogszabály azt is elõírja, hogy legalább hány fogyasztóval kell rendelkeznie egy szolgáltatónak ahhoz, hogy ezt a tevékenységet végezhesse. Ez többszöröse városunk teljes lakosságának is, még inkább a vízés csatornahálózatra rácsatlakozott lakásokénak. Ebbõl következik, hogy az ország közel EGY KIS SEGÍTSÉG Negyvenmillió forint támogatásban részesült városunk abból a kormányzati keretbõl, amelyet a múlt év végén az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott települések megsegítésére különítettek el és osztottak fel. Mint emlékezetes, a tavalyi elsõ ilyen támogatásból még kimaradt a város, amit akkor azzal indokoltak, hogy még nem került pont az árvízi védekezési költségek megtérítésének a végére. Decemberben azonban a parlamentben interpellációt intézett ezzel kapcsolatban is a miniszterelnökhöz Molnár Oszkár, választókerületünk független országgyûlési képviselõje. ELSTARTOLT A START négyszáz szolgáltatójához hasonlóan a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. sem fog tudni megfelelni a kritériumnak, ezért határozott úgy a képviselõ-testület még októberben, hogy felhatalmazza a polgármestert az egyeztetõ tárgyalások megkezdésére. Virág Tamás képviselõ (Változás Edelény) észrevétele nyomán a következõ ülésen ideiglenes bizottságot hoztak létre (amelynek a kezdeményezõ elõbb a tagja sem kívánt lenni, majd jelenleg csak huszonötöt. A helyzetet jól mutatja, hogy az egész kistérség a félszáz településével mindössze százhuszonhét fõs keretet kapott. Valamennyit enyhíthet a gondon, hogy az országos közfoglalkoztatás keretében az állami feladatokat ellátó cégeknél, hatóságoknál találhatnak munkát az arra rászorulók. Nem pályázott az önkormányzat a szõlõhegyekre vezetõ utak aszfaltozására a Fidesz helyi elnökének az állítása szerint. Mint fentebb látható, ezeknek az utaknak a rendbetétele is ott van a Start munkaprogram tételei között. Ráadásul a Loj Balázs által emlegetett, amúgy jelentõs saját forrást igénylõ pályázat szerint is csak a zúzott kõvel való felszórásra lett volna lehetõség. Ráadásul az önkormányzatnak kötelezettséget kellett volna vállalnia arra, hogy öt éven át gondoskodik a felújítás utáni helyzet megõrzésérõl. Az pedig köztudott, hogy az utak állapotára döntõen az erdészet és a mezõgazdasági vállalkozók nehéz gépjármûvei vannak hatással. Még nyitott a vízi közmû sorsa A korábbiaknál kisebb, száztizenhétmillió forint forráshiánnyal számol városunk idei költségvetési rendelete. az elnöke lett), felruházva azt a testületi döntés elõkészítése érdekében a tárgyalások és a javaslattétel jogával. Hónapokon keresztül több alkalommal üléseztek is, míg márciusban ismét a képviselõ-testület elé kerülhetett a kérdés. Kiderült azonban, hogy volt olyan cég, amelyik még a törvény megjelenése elõtt nyújtotta be anyagát, s volt, amelyik azt követõen, azaz azok ténylegesen nem voltak összemérhetõek. Emiatt kell most újra bekérni az ajánlatokat. NEMCSAK ÜZLET A majdan nyertes cégnek nemcsak üzletet, de komoly kihívást is fog valószínûleg jelenteni a közmû üzemeltetése. A kintlévõségek behajtása rendkívül nehéz, amit várhatóan csak fokozni fog a lakosság és a vállalkozások romló gazdasági helyzete. Jellemzõ, vagy még inkább elszomorító adat, hogy csak az egy éven belüli díjtartozások önmagukban huszonnyolcmillió forintra rúgnak, ami az összesnek a fele. Több mint kilencmillióval a megyei önkormányzat fenntartásában mûködõ fogyatékosok otthona adósa városunknak. Megoldásra vár emellett az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna-hálózat jelenlegi mûszaki állapotának a javítása, a szennyvíztisztító telep bõvítése, illetve felújítása. EGY NEHÉZ ÉV ELÕTT Az elõzõ évekhez hasonlóan tovább csökkent az önkormányzatok állami támogatása. Az, hogy a tervezett mûködési hiány most kisebb, a takarékossági intézkedéseknek, az intézmény-összevonásoknak és két iskola egyházi fenntartásba adásának köszönhetõ. A kedvezõbb forráshiány mégsem ad okot a bizakodásra, mivel az államadósság növekedésének megakadályozása érdekében tavaly alkotott törvény alapján az önkormányzatok nem vehetnek fel mûködési hitelt. Ezért minden edelényi költségvetési szervnek törekednie kell a saját források növelésére, a kiadások csökkentésére, a képviselõ-testület pedig igényt fog benyújtani az önhibájukon kívül forráshiányos települések támogatására. A várhatóan nehéz gazdasági évben a város nem is tervez számszerûen jelentõs beruházásokat. Ugyanakkor európai uniós pályázatok révén több mint háromszázmillió forintot tesz ki a belvárosi gyûjtõút korszerûsítése, a Nefelejcs Óvoda fejlesztése és a Borsodi Tájház felújítása. A rendelethez készült könyvvizsgálói jelentés megállapította: Vizsgálatunk során nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és a kiadási elõirányzatok megalapozottságát hátrányosan érintené. 3

4 MINDENNAPJAINK Kórházi látlelet VESZÉLYFORRÁS VAGY MAGASABB SZINT? Ki gondolta volna másfél évtizeddel ezelõtt, a kórház megmentéséért folytatott emlékezetes küzdelem után, hogy egyszer újra kérdéses lesz az intézmény sorsa, fõként egy Fidesz-kormány alatt. Igaz, ezúttal nem bezárásról hallani, csak államosításról és szerkezetváltásról. Persze, annak idején a népharag láttán a szocialisták is gyorsan funkcióváltásról kezdtek beszélni. Ami nem igazán nyugtatta meg a kedélyeket. Bár képviselõ-testületünk (többsége) próbált megoldást találni az államosítás elkerülésére, hiszen másfél évtizede is az önkormányzati fenntartásba vétel mentette meg a kórházat a végtõl, borítékolható volt, hogy a törvényekkel mindent überelõ hatalom úgyis keresztülviszi az akaratát. Február vége óta immár tény, hogy május 1-jétõl gyorsított eljárásban állami tulajdonba kerül a kórház. Valljuk meg õszintén, nem is foglalkoztatta ez különösebben az embereket, hiszen volt már ebben az országban teljes államosítás is, a tulajdonviszonyok fellazítása is, privatizáció is, visszaállamosítás is, meg mindennek az ellenkezõje is. (Folytatás az 5. oldalon.) 4 A fõigazgató mondta Dr. Daher Pierre az ülésen egyetlen hozzászólásán belül a következõket állította: Egyelõre semmiféle átszervezés nincs, csak javaslat van. Ezekrõl elõre ne beszéljenek, ne tárgyaljanak a témáról, mert semmi nincs, tervezet sincs még. Ígéretet kaptam Cserháti Pétertõl és a GYEM- SZI-tõl (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet), hogy valószínûleg átadják a tüdõosztályt nekem. Feleslegesnek tartom errõl beszélni, amikor még tervezet sincs. Egyértelmûen kijelentette dr. Bartos Ágnes regionális tüdõgyógyász szakfõorvos a városi televíziónak adott interjújában, hogy bár mindkét esetben a cseppfertõzés a kiváltó ok, az általános tbc Egészségünkre? gyógyítható, és gyógyszeres kezeléssel néhány hét alatt a fertõzésveszély lényegesen csökkenthetõ, a polirezisztens tébécés által megfertõzött ember viszont gyógyíthatatlan, azaz halálos beteggé válik. Azt is elmondta, a BCG-oltással a gyermekek serdülõkorig élveznek védettséget, Valamit valamiért? Ez a Pierre a fideszes kapcsolataival mégiscsak elér mindent, amit akar hallani ilyen véleményeket is. Ami persze már így, önmagában sem feltétlenül igaz, hiszen az árvízi védekezési pénzek visszatartott részét még mindig nem kapta meg a város, bár ennek ellenére is mûködik, járási székhely is lesz, hogy csak a nagyobb tételeket említsük. És mi van akkor, ha a tuberkulózis legsúlyosabb válfajában szenvedõket ellátó osztály idetelepítését dr. Daher Pierre nem elérte, hanem egyszerûen csak a nyakába varrták? Mert lehet, hogy Virág Tamás képviselõ (Változás Edelény) szerint ezzel magasabb szintre fog kerülni a kórház, eddig nemigen lehetett hallani arról, hogy más kórházak késhegyig menõ harcot folytattak volna érte. Nagy valószínûséggel annak idején a térség akkori szocialista országgyûlési képviselõje, Vargáné Kerékgyártó Ildikó sem a saját ötletétõl vezéreltetve vette a hátára a bezárás ügyét. Dr. Daher Pierre esetében is ott van a különös úton-módon megkapott parlamenti mandátum, de még inkább az állami tulajdonba kerülõ kórház igazgatói posztjára majdan kiírandó pályázat elbírálása. Legalábbis feltûnõen sokat emlegette ez utóbbit a képviselõ-testület ülésén is A tények beszélnek Aki azonosította a kórokozót. A bajok okozója csak egy a számtalan közül. utána ez megszûnik. A felnõtt emberek tehát nem védettek a tuberkulózissal szemben. Nem is túl régen, mondta el a szakfõorvos asszony, egy miskolci kislány vesztette életét, mert megfertõzte egy polirezisztens tébécés. Ezzel ellentétben dr. Daher Pierre azt állította az ülésen: nem hallott olyat, hogy valaki azért halt volna meg, mert tébécés beteg fertõzte meg. Tavaly körülbelül tíz, multirezisztens tbc-vel fertõzött beteg halt meg Magyarországon, köztük volt egy borsodi gyereklány. A tinédzser éle tét annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy megkapta a legkorszerûbb kezelést. A fertõzést a nagyapjától kapta. Az idõs embert már jó ideje visszaesõ betegként tartják számon a helyi tüdõgondozóban, ám sosem sikerült rávenni arra, hogy szedje a gyógyszereit. (nol.hu augusztus 28.) Érdekes egyébként, hogy az egyik ismeretterjesztõ tévécsatorna a napokban vetítette elõ ször a tuberkulózisról szóló filmjét. Úgy harangozták be, hogy bár Robert Koch száz esztendeje azonosította a kórokozót, azóta sem sikerült megtalálni az ellenszerét.

5 MINDENNAPJAINK (Folytatás a 4. oldalról.) Az már inkább beszédtéma volt egy-két hónapja, hogy a betegségük végsõ stádiumában lévõ tébécéseket akarják kezelni a város közepén álló intézményben. A bomba tulajdonképpen akkor robbant, amikor a fenntartó önkormányzat elõször értesült hivatalosnak mondható formában a szerkezetátalakításra vonatkozó tervekrõl. Január végén ugyanis dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár egy tájékoztatóján elmondta: dr. Daher Pierre fõ igazgató többször járt személyesen egyeztetni a minisztériumban ezzel a témával kapcsolatban. Ennek hatására döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a februári ülésén tájékoztatást kér tõle. A korábbi mindent tagadás után (a testületi ülésen Molnár Oszkár polgármester mondta el, hogy a fõigazgató megtiltotta a dolgozóknak, hogy bármi információt is mondjanak a városban errõl, amit az nem is cáfolt) dr. Daher Pierre ekkorra már a semmit sem tudni biztosan álláspontját képviselte. Ennek részben éppen saját személyi titkára, Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) mondott ellent azzal, hogy felettese a parlament egészségügyi bizottságának a tagjaként információközelben van. Még inkább cáfolta azonban önmagát éppen dr. Daher Pierre azzal, hogy a testületi ülés elõtt megjelent, általa Teljes körû védelem biztosítható? fõszerkesztett helyi Fidesz-kiadványban így nyilatkozott: Megállapodtunk úgy a kormánnyal, mint a budapesti Korányi Kórházzal, hogy a helyi gyógyító intézményben elkülönítünk két tüdõosztályt, ahol a tbc-s betegek kezelése folyna. Jogi problémák Ez a napirend azért van a testület elõtt, mert mint a város polgármestere, nem kérek abból, hogy a kórházban tbc-osztályt hozzanak létre mondta el a vitában Molnár Oszkár. Hangsúlyozta: nem óhajtja kitenni sem a város lakosságát annak a fertõzésveszélynek, amit a polirezisztens tbc-sek jelentenek. A betegek elkülönítésével kapcsolatban pedig emlékeztetett: a helyettes államtitkár is célzott arra a tájékoztatóján, hogy az nagyon komoly személyiségi és alapvetõ emberi jogi problémákat vet fel. Ki hordja a sapkát? A Ha van rajta sapka, azért kap, ha nincs rajta, azért szindróma érvényesült Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) szerint azzal, hogy a képviselõ-testület tájékoztatást kért dr. Daher Pierre fõigazgatótól a kórházzal kapcsolatban. Ezt azzal kívánta aláhúzni, hogy kívülrõl is így látják az érdeklõdõk, hiszen ilyen tartalmú SMS-t kapott a telefonjára. Nyilván teljesen független szemlélõ lehetett az, aki ismerte a képviselõ asszony telefonszámát, s ülés közben üzengetett neki, s akinek vele együtt mi sem természetesebb annál, mint hogy egy alkalmazott, még ha intézményvezetõ is, nem tájékoztatja a munkáltatóját, annak hozzájárulása nélkül tesz lépéseket lényegi változtatások érdekében. Vajon mit tenne a kórházfõigazgató, ha az intézményében bármelyik beosztottja így járna el? Akkor is jogosnak fogná fel, ha az alkalmazott legalábbis sérelmesnek érezné, hogy tájékoztatást kér tõle? Mit jelent? Baricska Jánosné képviselõ (Fidesz) kivenni javasolta a határozati javaslatból azt a részt, amely szerint A képviselõtestület felhívja a fõ igazgató-fõorvos urat, járjon közbe annak érdekében, hogy a regionális fertõzõ tbc-osztály ne kerüljön kialakításra Edelényben. Molnár Oszkár polgármester értelmezése szerint a képviselõ nagyon egyetért azzal, hogy tbc-osztály létesüljön Edelény városában. Baricska Jánosné viszont úgy érvelt, hogy õ a javaslatát azzal folytatta: hagyják a szakmára, az majd alternatívát fog hozni, és elég lesz akkor dönteni. Ez szerinte nem azt jelenti, hogy támogatná a tbc-osztály létrehozását. Másfél évtizede is kiállt. Tíz éve még egyszerre léptek. Vétózott a polgármester Vétót jelentett be Molnár Oszkár polgármestere a képviselõ-testület azon döntésével szemben, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a kórház fenntartásába kerüljön azonnal a kazincbarcikai uszoda. A polgármester indoklásként elmondta: egy hevenyészett levelet kapott dr. Daher Pierre fõigazgatótól, a barcikai polgármestertõl ugyanakkor azt a tájékoztatást kapta, hogy az önkormányzatnak nyolcvanötmillió forinttal kell kiegészítenie a mûködtetést. Ezért csak ahhoz ragaszkodik, hogy az uszoda átvételére az eredeti javaslat szerint a kórház május 1-jei államosítása után kerüljön sor, amikor már az lesz felelõs a forrás biztosításáért. 5

6 VÁROSPOLITIKA Rendezõdik a belvárosi gyûjtõút korszerûsítésének az ügye. Az elmúlt egykét hónapban a polgármesteri hivatal és a városfejlesztési bizottság megtalálta és egyeztette az érintettekkel a megoldás lehetõségét. Átalakuló közoktatás A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény miatt az oktatási intézmények struktúraváltására készül önkormányzatunk. Várhatóan felmondják a Szuhoggyal kötött társulási megállapodást, ugyanakkor megkötik azt Aboddal, Balajttal, Damakkal és Ládbesenyõvel. A Nefelejcs Óvoda, ahogyan azt már korábban is tervezték, a görög katolikus egyház fenntartásába kerülhet át. A gyermekétkeztetést végzõ konyhát vagy az egyház veheti át, vagy vállalkozásba adják majd ki. VÁLTOZOTT A TEMETÕ RENDJE Megváltoztatta a városi köztemetõrõl szóló rendeletét a képviselõ-testület a lakosság részérõl érkezett jelzések és a szolgáltató tapasztalatai alapján. A szolgáltatást végzõ és mozgásukban korlátozottakat szállító gépjármûvek továbbra is behajthatnak nyitvatartási idõben, míg ezt más látogatók számára szerdán, szombaton és vasárnap teszik lehetõvé. A téli idõszakban november 1. elõtt október 31-én is hosszabban, 6 és 21 óra között lesz nyitva a városi köztemetõ. Megoldották a problémát Tavaly augusztusban a kivitelezõ jogerõs útépítési engedély alapján átvette a munkaterületet. A nyomvonal meghatározását követõen azonban azt kellett megállapítania, hogy mivel egyes ingatlanok tulajdonosai az engedélyezettnél kijjebb építették meg a kerítésüket, a rendelkezésre álló keresztmetszet kisebb a szükségesnél. A munkálatok emiatt nem kezdõdhettek meg. A helyszíni bejárást és a közlekedési hatósággal történt egyeztetést követõen a tervezõ tett javaslatot arra, hogy a rendelkezésre álló helyen hogyan lehet a szabványoknak megfelelõen áttervezni az útszakaszt. Az út tengelyének két helyen történõ elhúzásával kikerülhetõ a római katolikus templom kerítése. A posta melletti terület egy része viszont továbbra is szükséges, ehhez viszont még a tervezés kezdeti fázisában a tulajdonos megadta a hozzájárulását. A tervmódosítás a templom körüli parkolási probléma javítása érdekében tartalmazza a Császtai út templom elõtti szakaszának egyirányúsítását és tizenegy parkolóhely kialakítását. Az általános forgalmi adó mértékének idei megemelése miatt az eredetinél jóval magasabb összegû saját részt kellett volna vállalnia az önkormányzatnak az uradalmi pince és borház rekonstrukciójához. A pályázat révén elnyert támogatás szükséges kiegészítése mellett ugyanis az áfa összege is a várost terhelte volna a kiírás szerint. A még 2009-es, tehát még az elõzõ ciklusban az akkori alpolgármester irányítása alatt készült pályázatról az is kiderült, hogy abban nem tervezték a víz- és a szennyvízellátás megoldását Zavartalan a szemétszállítás Új közbeszerzési eljárást folytat le az önkormányzat a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására. Erre azért van szükség, mert az elõzõ kiírásra egyedüliként beérkezett ajánlat nem felelt meg a vonatkozó jogszabálynak, s így eredménytelennek minõsült. A mostani eljárás másfél hónapot vehet igénybe, addig is a korábbi szolgáltató végzi a hulladék begyûjtését és elszállítását. Ahogyan az már lenni szokott, mindjárt rémhírek kaptak szárnyra a városban, azzal riogatva, hogy az önkormányzat le akarja bontatni még a katolikus templom kerítését is. S bár évtizedekkel ezelõtt alakult ki ez a helyzet, a jelenlegi városvezetést vádolták hozzá nem értéssel. Érdekes módon, amint tisztázódott, hogy a beruházást még az elõzõ ciklusban készítették elõ a hivatalból már rég eltávozott szakemberek az akkori alpolgármester irányításával, Loj Balázs, helyi Fidesz-elnök legutóbb már polgármesterjelöltjük vitathatatlan érdemeirõl zengedezett pártkiadványában. Az sem kevésbé érdekes, hogy a pizzafutárként elhíresült Fideszelnök (lásd a képviselõ-testület tavaly december 14-i ülésérõl készült jegyzõkönyvet) ezúttal egy helyi nagyvállalkozó védelmére kel, akit szerinte a polgármester személyes indíttatásból akadályozott meg egy belvárosi szálloda megépítésében. Eltekintve attól, hogy a városrendezési terv alapján éppen az akkori, fideszes többségû testület döntött, nem beszél ugyanakkor egy jelentõs állami támogatással épült, s már régen csõdbe ment üzemrõl, hogy a kastélytetõ-felújításról történt kínos levonulást már ne is emlegessük fel. Mindez már csak elegendõ garancia kellett volna, hogy legyen a Loj Balázs emlegette nagy befogadóképességû, jól felszerelt hotel megépítésére ROSSZUL KÉSZÍTETTÉK ELÕ szolgáló mûszaki kivitelezést. Ennek a tételnek a fedezete szintén hiányzott, amit megint csak az önkormányzatnak kellett volna megfizetnie saját forrásból. A képviselõ-testület ezért döntött úgy, hogy egyelõre eláll a pályázat megvalósításától. Drasztikus díjemelés A korábbi tízszeresére kellett emelni a talajterhelési díjat városunkban a kormány által kezdeményezett törvénymódosítás miatt. A jelentõs kiadásnövelést úgy kerülhetik el azok, akiknek az ingatlanjuk elõtt ki van építve a szennyvízcsatorna, hogy mihamarabb rákötnek arra. A képviselõ-testület emellett úgy alkotta meg az új rendeletet, hogy évi huszonnégy köbméter alatti fogyasztás után nem kell fizetni a talajterhelési díjat, hetvenkettõ alatt marad a korábbi, afölött viszont már az újat kell megfizetni. Szétosztják az utalványokat Száznegyvenhét maradt meg azokból az utalványokból, amelyekkel önkormányzatunk az elmúlt év végén ajándékozta meg az idõseket. A megmaradt ezer-ezer forint értékû utalványokat az átmeneti segély keretében természetbeni juttatás formájában osztják szét a humánpolitikai bizottság döntése alapján. 6

7 A Fidesz helyi elnöke viszont több alkalommal is nyilatkozott úgy, hogy városunk Molnár Oszkár polgármester személye miatt nem részesül pályázati támogatásokban. Loj Balázs azt is mondta, hogy a szakmaiság hiánya miatt nincsenek fejlesztések a városban. Az államtitkár által említett pályázatokat a kastélyfelújításra, a belváros rekonstrukciójára és a A ruhagyár dolgozóinak az állítása szerint a velük több csoportban folytatott megbeszéléseken arról tájékoztatták õket, hogy a cég adótartozásai miatt be kell zárni az üzemet. Semmilyen diktátumnak nem fog eleget tenni a kormány, hazánk szuverenitásába még az Európai Uniónak sem enged beleszólást hangoztatta Budai Gyula a városunkban tartott fórumán. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a nemzetközi balliberalizmus és az annak kezében lévõ sajtó indított összehangolt támadást Magyarország ellen. Bajnai Gordon ex-kormányfõ, aki Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos januári fórumán elmondott szavai szerint nem mer hazajönni Amerikából, február utolsó hetében volt az Edelényi Közéleti Klub vendége. KITEKINTÔ BÛNÖS VÁROS? Összességében hárommilliárd forintnyi fejlesztés folyik jelenleg is Edelényben hangoztatta Tállai András belügyminisztériumi államtitkár a parlamentben Molnár Oszkár országgyûlési képviselõ interpellációjára annak alátámasztásaként, hogy szerinte egyáltalán nincs hátrányosabb helyzetben a város az ország többi településénél. Bezárt a ruhagyár Molnár Oszkár polgármester szintén csak a dolgozók elmondásából értesült a történtekrõl. Emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberi ülésén a képviselõ-testület éppen azért nem emelte az önkormányzatnak fizetendõ közterheket, hogy lehetõségeihez mérten így segítse azokat a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben. Peren kívüli megállapodásra törekednek a munkavállalók érdekében, közölte Varga Éva, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke. A Lux Gold Kft. ugyanis az összes dolgozójától megvált, a szakszervezet szerint azonban megtévesztették a dolgozókat. Azt követelik, hogy a munkáltató fizesse ki az elmaradt bért, és legyen lehetõség a továbbfoglalkoztatásra is. Amennyiben ez nem történik meg, a munkaügyi bírósághoz fordulnak. Arra nem vágyom válaszolta Bajnai Gordon arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha beülhetne Orbán Viktor székébe, hozzátéve, hogy a miniszterelnök még a tanácsait sem szokta kikérni. Saját kormányzását értékelve elmondta: a nemzetközi trendtõl eltérõen meg tudták fékezni az államadósság növekedését, a 13. havi nyugdíj és fizetés megszüntetésével megállították Magyarországot a szakadék szélén. Az Orbán-kabinet megítélése szerint látja a problémákat, felveti a demográfiával, az oktatással, az egészségüggyel és a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseket, de bár a kétharmaddal történelmi lehetõséget kapott rossz válaszokat ad azokra. A legfõbb gond szerinte az, hogy a Fidesz egyszerre ígérte meg a felsõbb osztályoknak, hogy mérsékli a terheiket, és a szegényebb rétegeknek, hogy nem lesz megszorítás. A két ígéret közti ellentmondást a kabinet a nyugdíjkasszák és a külföldi befektetõk Nefelejcs Óvoda felújítására egyébként még a szocialista kormányzás idején nyerte meg az önkormányzat, amelyet akkor még fideszes polgármesterként vezetett Molnár Oszkár. Rövidesen meghallgatják Molnár Oszkárt is az árvízi védekezési költségek kapcsán jelentette ki ugyancsak a parlamentben Tállai András. Bár érdekes, hogy a közigazgatási államtitkár belelát a független nyomozó hatóság mindennapi munkájába, tény, hogy több mint másfél évvel az árvíz után, éppen két nappal a szenteste elõtt valóban meghallgatták a polgármestert tanúként. Ugyanakkor ismert, hogy a Fõvárosi Bíróság a Belügyminisztérium indítványa ellenére sem szüntette be azt a közigazgatási pert, amelyet az önkormányzat a tárca által ki nem fizetett árvízi védekezési költségek megtéríttetése érdekében indított. A képviselõ segítségét kérték Molnár Oszkártól, térségünk független országgyûlési képviselõjétõl kérnek segítséget a ragályi lakosok a községükben tervezett szennyvízberuházással kapcsolatban. Az eredetileg tervezett gravitációs helyett ugyanis a nagyobb költséggel járó szivattyús átemeléssel kötnék rá az ingatlanokat a hálózatra. A ragályiak azért a képviselõhöz fordultak, mert mint írják eddig is jó szívvel viseltetett irányukban, s ismerik igazságérzetét. Molnár Oszkár a tervezõnél és a polgármesternél kíván tájékozódni, s velük együtt keresni a ragályiak pénztárcáját kevésbé megterhelõ megoldást. BUDAI: NEM ENGEDÜNK BELESZÓLÁST! Budai Gyula arról tájékoztatta hallgatóságát, hogy harmincöt kiemelt ügyben folytatnak vizsgálatot. Ezek az elmúlt nyolc évhez kötõdnek, miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok és magas beosztású kormánytisztviselõk felelõssége merül fel velük kapcsolatban. A részben már elindított büntetõ eljárásokat igyekeznek a lehetõ legrövidebb idõn belül lefolytatni, ezt szolgálja az igazságügyi reform is. A kormánybiztos szerint az érintett szocialisták ezt akarják minden eszközzel megakadályozni a túlélésük érdekében, s ehhez használják fel kapcsolataikat a pénzvilágban és a nemzetközi politikában. Ennek egyik eleme állítása szerint, hogy Hillary Clinton amerikai külügyminiszter Bajnai Gordon volt kormányfõt támogatja. Az elszámoltatás révén eddig százmilliárd forint került vissza az államkasszába, de itt maradt az elõzõ kormányok által hátrahagyott államadósság, morális válság és a lenullázott oktatás, egészségügy is. Arról, hogy milyen további eredményeket hoz a Budai Gyula dirigálta folyamat, ígérete szerint az év vége felé tájékoztatja majd az edelényieket. Bajnai: 180 fokos fordulat kell! megtakarításainak a felélésével oldotta fel Bajnai szerint, ám a középosztálynak tett ígéretet beváltani hivatott adórendszerrel mindenki rosszul járt, aki a 230 ezres átlagbér körül vagy az alatt keres. A volt kormányfõ szerint a munkahelyteremtés sem lesz sikeres, mert az új rendszerben egyre drágább az alacsonyabb végzettségûek, a szegényebbek foglalkoztatása. A felzárkózási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban elmondta: ez a pénz még nem veszett el végleg, mert ha a kormány 180 fokos gazdaságpolitikai fordulatot hajt végre, akkor meg lehet úszni a büntetést. 7

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Híradó Önkormányzati AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Nemcsak az ünnepen, hanem mindennap emlékeznünk kell Szent István királyunk művére, ezeresztendős államunk

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata 1./ Intézményvezetői tájékoztatásról T Á R G Y S O

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója XVII. évfolyam 38. szám z 2005. november 17. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A TÁNCOLTATÓ Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója alkalmából jubileumi emlékestet

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12.

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12. 10.qxd 2009.03.19. 13:14 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Miért Bem? A március 14-i ötórai Deák téri ünnep plakátjait látva többekben fölmerülhet: a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hagyományos elõesti

Részletesebben

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat XXI. évf. 11. szám 2012. március 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A felelős állattartásról rendezett tanácskozást a MÖSZ és a MEOE március 20- án Gödöllőn.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. civilek és szaloncukor

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. civilek és szaloncukor A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban télen nincs kilakoltatás konstruktívak lettek a pénzintézetek, szinte minden ügyfelüknek tudnak megoldást találni.

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

XVI. évfolyam, 5. szám 94 MILLIÓ FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON. Oktatásfejlesztés

XVI. évfolyam, 5. szám 94 MILLIÓ FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON. Oktatásfejlesztés KULTÚRA Galéria nyílt a Fő utcában Új kulturális térrel gyarapodott a kerület, február végén nyitotta meg kapuit a Fő utca 38. szám alatt található Artissimo Galéria. A tervek szerint a képzőművészet mellett

Részletesebben

Hajdú-bihari. Nem térkép e táj. [ II. évfolyam 2. szám 2008. január 23. ] Fotó: Nagy Gábor

Hajdú-bihari. Nem térkép e táj. [ II. évfolyam 2. szám 2008. január 23. ] Fotó: Nagy Gábor Hajdú-bihari [ II. évfolyam 2. szám 2008. január 23. ] Fotó: Nagy Gábor Nem térkép e táj Gyakorta igyekszünk kérkedni tájékozottságunkkal. Mert amióta leomlottak körülöttünk a falak, és nem háromévente,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Polgármesterek a járatritkítások ellen

Polgármesterek a járatritkítások ellen XIV. évfolyam 6. szám 2008. március 17. Fejlesztések kötvényekbõl Kaput nyitott az óbudai közterület-felügyelet Helytörténeti vetélkedõ A kiemelt fejlesztések finanszírozására 4 A Ladik utca 2-6. szám

Részletesebben

KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN

KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN XXVI. év fo lyam 3. szám 2011. február 11. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN ZEMPLÉNBEN

Részletesebben

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek Megyei Itthon, Tolnában Napló 2008. február TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA X. ÉVFOLYAM 2. szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban Forintos búcsú Március 1-jével kivonja az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen LXII. évfolyam 10. szám 2010. március 12. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 19-én. A CSEPELÉRT-DÍJAK ÁTADÁSA: 2010. március 12. 14 órakor, a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében. A Botosánka

Részletesebben