III. évf. 3. szám június Alapítva: az vagy te, az vagy te.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. évf. 3. szám 2003. június Alapítva: az vagy te, az vagy te."

Átírás

1 Nagy Szabolcs Jókívánság a ballagóknak Lehetõségek tárháza, vágyálmok listája, vár reád, vár reád. Vár arra, hogy kipipáld, arra vár, hogy megcsináld, meglátod sikerül, meglátod sikerül. A te álmod, nem másé, ne hagyd, hogy elvegyék, III. évf. 3. szám június Alapítva: az vagy te, az vagy te. Ha nem lesz sok segítség, annál több ellenség, állj talpra akkor is, állj talpra akkor is. Legyetek boldogok, ne legyen gondotok, kívánom nektek is, kívánom nektek is. Hégésippe Moreau: Tizennyolc év Tizennyolc év, megváltozik ma minden S szebb láthatár felé visz a remény. Még egy napig tart minden szenvedésem, S holnap a boldogság mosolyg felém. Oh látom, hogy a tavaszi virág közt Már koszorúmban babér is ragyog, Mily álom ez... bocsássátok meg nékem, Már tizennyolc éves vagyok. MOST BÚCSÚZUNK Ballagás a KERI-ben Provins, szeretlek ódon sírjaiddal, Hol a szerelem keres rejteket, Galambok lakta puszta falaiddal, Melyeket léptem meg-megrezgetett. Itt le-leültem s álmodozva néztem A felhõt, mely az égen gomolyog, Madárka röptét, elhaladó nõket, Már tizennyolc éves vagyok. (részlet) Fotó: Molnár László

2 KRÓNIKA Pulitzer-emléknap Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató a diákok között A beszélgetés pillanatai április 10-én, egy szeles tavaszi délutánon néhány makói polgár és diák méltó módon emlékezett meg a sajtócézár Pulitzer Józsefrõl, aki Makó városának talán legnevesebb szülöttje. Az emlékdélután elsõ állomása Pulitzer egykori szülõházának helyén volt, ahol az emléktáblánál a néhány tucatnyi egybegyûlt elõtt dr. Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató mondott beszédet. Ezután koszorút helyezett el és néma fõhajtással tisztelgett Pulitzer munkássága elõtt a Délvilág fõszerkesztõ-helyettese Õrfi Ferenc, Molnár László újságíró, dr. Keczer Tamás, a Szieszta újság szerkesztõbizottságának tagja, valamint Turi Tímea, a József Attila Gimnázium tanulója. A koszorúzás után a megjelentek a városháza házasságkötõ termében kellemes környezetben egy tanulságos fórumon vehettek részt. A beszélgetést Molnár László vezette, a résztvevõk között 2 volt dr. Siket István alpolgármester úr aki a beszélgetés során szót kért és választ adott néhány kérdésre, Varga Márta, a Városi Televízió KHT ügyvezetõje, Illyés Szabolcs, a Délvilág makói tudósítója, a Szieszta címû lap szerkesztõbizottságának tagjai, a Mafla és HANG-ÁR újságok ifjú írói, valamint néhány diák a makói szakközépiskolákból és az Erdei Ferenc Kollégiumból. Úgy gondolom, az ott eltöltött idõ alatt, mi, fiatalok sokat tanulhattunk a nálunk tapasztaltabb felnõttektõl, s azt hiszem, nekünk, akikben talán van némi írói véna, sokat jelentett ez, és azoknak sem lehet okuk panaszra, akik csak kíváncsiságból jöttek el, hiszen egy nagyszerû kötettel, a Pulitzer-antológiával lettek gazdagabbak. Külön megtiszteltetésben részesültem Szabó Zoltán, a Szt. István Gimnázium, Kovács Andrea, a Galamb József Szakközépiskola, Molnár Bernadett, az Erdei Ferenc Szakközépiskola, valamint Turi Tímea, a József Attila Gimnázium tanulói mellett, én is. A Mafla és HANG-ÁR címû Köszöntõ Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a tanulóknak a bizalmát, akik rám szavaztak. Célom, hogy sok programot tudjak nektek szervezni. Ennek megvalósítása érdekében, már az új diákönkormányzat el is kezdte munkáját. Nagyon sok program van, de azt szeretnénk, hogy még több legyen, és hogy valóra is váljanak. Tõletek is ötleteket várunk. újságok szerkesztéséért Makó monográfiájának köteteivel ismerték el munkánkat. A koszorúzók egy csoportja Nekem de úgy gondolom, a többiekkel sincs ez másképp nagyon sokat jelentett ez, hiszen érzem, hogy a próbálkozásaim nem hiábavalóak. A könyveket dr. Siket Istvántól vehettük át. A Délután utolsó állomásaként Pulitzer József mellszobránál helyeztek el koszorút a Városi Televízió, a Mafla és a HANG-ÁR képviselõi. Azt hiszem, mindenkinek szüksége van arra, hogy megtanulja becsülni az igazi nagyságokat és a valódi értékeket. Ez az emléknap lehetõséget nyújt az idõseknek és a fiataloknak egyaránt, hogy egy méltán híres magyar elõtt tisztelegjenek. Nagyon remélem, hogy ez a szép hagyomány még nagyon sokáig élni fog, és hozzájárul a Makó városáról kialakult kép színesítéséhez. Szabó Ágnes 10/a KERI Szeretnénk, ha a diákönkormányzat minél több helyen be tudná mutatni magát, hogy minél több helyen ott legyen, mint programszervezõ. Ezek nem kis feladatok, ezért kell, hogy sokan megismerjetek bennünket. Igaz Renáta diákpolgármester

3 KRÓNIKA Pulitzer Józsefre emlékeztünk Makó évszázadokon át befogadó város volt. A 18. században húszévenként megduplázódott a helyi népesség. A kitûnõ minõségû föld, a bõséges legelõ, a kisebb földesúri teher nagy vonzerõt képezett. A szomszédos településeken irigykedve, gúnyosan mondogatták: Makóra, ha rossz vagy. Valójában a jobb megélhetés lehetõsége és reménye csalogatta ide az embereket. Elejében csak a földbõl élõ népréteg települt itt le, de késõbb más társadalmi rétegekre is kiterjedt. Érdemes például számba venni József Attila pártfogói körét, azt a demokratikus gondolkodású értelmiséget, amely az ifjú költõt fölkarolta. Espersit János Nagyszentmiklósról, Kesztner Zoltán Pozsonyból, Könyves Kolonics József Nagylakról, Fried Ármin a Felvidékrõl települt ide, és néhány év alatt makóibbak lettek a makóiaknál. De ugyanakkor kibocsátó város is lettünk. Tehetség aranyak gurultak innen szerteszét az országba és a nagyvilágba. Egy Galamb József a Ford-mûvek konstruktõre lett, Szakács Gábor világra szóló találmányait Angliában és Németországban vásárolták meg, Hervay Gizella író Romániában bontakoztatta ki tehetségét, hogy csak ízelítõül említsek néhány nevet. Írók és mûvészek, tudósok és politikusok sodródtak el innen, de lélekben makaiak maradtak, és tehetségükkel, tudásukkal öregbítették a Maros-parti város hírnevét. Mindezek között különleges hely illeti Pulitzer Józsefet. Nehéz rangsorolni a város nagy szülötteit, ki a nagyobb: a tudós akadémikus vagy a közélet porondján küzdõ politikus, a színpadon jellemeket formáló színész vagy a külföldön is elismert könyvtervezõ, a néplelket búvárló szociológus vagy a jövõ kimunkálását segítõ mecénás. Nincs mérce, amivel egzakt módon rangsort állapíthatnánk meg városunk kiválóságairól. Pulitzer József mindenképpen a legnagyobb karriert befutó makói személyiség, és életmûve közel egy évszázad múltán is nemcsak él, de az egyetemes mûvelõdéstörténet részét képezi. Nincs a világon olyan lexikon, amely Pulitzer József nevét ne említené. Azt viszont hiányoljuk, hogy ezekben a kézikönyvekben Makó, mint szülõhely-megnevezés nemigen szerepel. Olyan kiváló összefoglaló munkák, mint a Révai lexikon, a Magyar Zsidó Lexikon, az Enciklopaedia Americana egyaránt Budapestet nevezi meg szülõhelyül. Amerika koronázatlan királyai c. könyv pedig Miskolcról származtatta. Pulitzer József magyar származását nem tagadta, de nem is hangsúlyozta. Családi hátterérõl sohasem nyilatkozott. A róla szóló irodalomban nemcsak születési helye pontatlan, de szüleinek nemzetisége, vallása, foglalkozása éppúgy tisztázatlan, mint kivándorlásának indítéka. Második felesége magyar származásáról tudott, arcvonásait Párizsban Munkácsy Mihály örökítette meg, de zsidó vallását titkolta elõle. Mária Terézia idején ötven zsidó család élt a Maros-parti városban, közöttük már ott találjuk a Pulitzereket is. Makón hat nemzedékük élt. Nagyapja, Pulitzer Mihály jómódú kereskedõ volt, de vízimalomnak és olajsajtolónak is résztulajdonosa. Helyileg gabonát, gyapjút, dohányt vásárolt föl, ezeket Pesten értékesítette, visszafelé fûszerféléket és ruhanemût hozott. Édesapja, Pulitzer Fülöp az útlevélkönyv szerint magas termetû, hajlott testtartású, sápadt arcú, szakállas, gesztenyebarna hajú, kék szemû, vagyonos terménykereskedõ volt. Pulitzer József szülõháza itt, az Úri utca 4. alatt állt április 10-én látta meg a napvilágot. Az egykori két ablakos ház az akkori megyeházára, a mai városházára nézett. Ide látszott a református ótemplom, amelynek órája és harangja jelezte az idõt. Makón akkor egy talpalatnyi köves út sem volt, a település képe falusias hangulatot sugárzott, de a fõtér mozgalmas piaci élete messze földön híres volt. Az apja itt vásárolta föl a szükséges gabonát, amit aztán a Maroson födeles hajókban szállított rendeltetési helyére. Az írás, olvasás és a számolás alapismereteit a Deák Ferenc utcai zsidó iskolában sajátította el. A vallástan, a német betûvetés és ábécé, a számolás és a héber szövegek olvasása képezte a tantárgyakat. Az elsõ népiskolai osztály elvégzése után, 1855-ben felköltöztek Pestre. Az új körülmények között jól ment apja kereskedése, de egy év múltán két testvére, majd apja is meghalt. Máról holnapra tönkrementek. Miután anyja újból férjhez ment, önállósította magát, és a 17 éves nyughatatlan ifjú elhagyta az országot. Az újhazában mostohán indult élete. Volt kazánfûtõ, sírásó, téglahordó, pincér, földmérõ stb. Nem tudunk az ifjú Pulitzer József újságírói ambícióiról, de látva a társadalmi igazságtalanságokat, kimondottan autodidaktaként tollat ragadott. Már elsõ cikkével feltûnést keltett, leszerzõdtették egy német nyelvû laphoz. Tíz év múltán laptulajdonos lett. Vezérelve az igazságtalanság, a korrupció leleplezése, a demagógia elleni harc. A New York World c. lapjában bejelentette: feltár minden csalást és gyalázatosságot, küzd a közélet minden baja és visszaélése ellen. Legfõbb fegyvere a vezércikk volt. Megteremtette a mai értelemben vett modern újságírást, aminek fontos részét képezték a képek, fõleg a karikatúrák, a sportoldal, a nõk érdeklõdését kielégítõ rovatok, a képregény stb. Az õ révén vált az újság és az újságírás politikai nagyhatalommá. Írásaival képes volt elnököt hatalomra segíteni (Grover Cleveland) vagy székében megingatni (Theodor Roosevelt). Demokrata párti politikusként az Egyesült Államok kongresszusában az elsõ magyarországi képviselõ. Mindent elért, amit egy újságíró, egy lapkiadó elérhetett. De hiába lett multimilliomos, szerencsétlen és boldogtalan volt. Asztma, álmatlanság, cukorbaj, érelmeszesedés gyötörte és az a félelem, hogy megvakul. Ez 43 éves korában be is következett. Húsz évig a világtól elzárkózott remeteként élt. Az év nagy részét tengeren töltötte. Hat-hét titkár utazott vele, a vak Pulitzer táviratok és kábel útján irányította lapját. Mint mecénás is világhírû lett. Megalakította a Columbiai egyetem újságíró karát. A Brodway sarkán álló hatemeletes márványpalotában százhúszan tanulják az újságírást. Másik nagy tette a Pulitzer-alapítvány, amelybõl évente ezer-ezer dollárral jutalmazzák a legjobb színmûvet, a legjobb regényt, a legjobb vezércikket, a legjobb riportot, a legjobb történeti értekezést. Ez a kiváló újságíró, laptulajdonos és mecénás innen, a mi porvárosunkból indult el világhódító útjára. Páger Antal szavai rá is vonatkoznak: A tehetség Isten adománya, ez Makón a génekkel kerülhetett belém. Makó, április 10. Elmondta: Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató Szabó Zoltán és Szabó Ágnes koszorúzás közben 3

4 IFJÚ TOLLFORGATÓK Minden, amit a számítógép kibír Ki tudja miért, de pont a XX. század végén született, s jól tudta, élete meghatározó részét a XXI-ben fogja leélni. Ekkor fogja megismerni nagy szerelmét, ekkor fogja megvenni családi házát, s lényegében sokkal több gömb fagylaltot fog megenni ekkor, mint azelõtt. Kényes egy valami a jelen senki sem szeret benne élni. Sokat gondolkodott rajta, milyen modern, ijesztõ és szabatos világ az övé egy XV. századi ember szemével; de személy szerint nem szeretett volna 500 évet elõre utazni, ki tudja, miért... Arra az idõre, amiben élt, sokszor gondolt jövõként, még többször múltként, de jelenként a legkevesebb esetben. Mûvész volt. Vagy nem volt mûvész, nem érdekes, mindenesetre mûvésznek tekintette magát ez volt az egyetlen nagyzolás, amit megengedett magának, de annál nagyobbat már nem is lehetett volna. Álmok Zaklatottan nyitom fel szemem az éjszaka sötétjében. A saját sírásom csendes zajára ébredek. Eltart pár pillanatig míg rájövök arra, hogy hol is vagyok, végigpillantok az ágyam gyûrött összevisszaságán és eszembe jut kusza, kellemetlen álmom. Éjfél múlt, lassan megnyugszom, felszáradnak arcomon a könynyek vonalai. Azt hiszem, ma éjjel már nem alszom el. Szeretnék ugyan, de félek önnön álmaim ijesztõen valóságos képeitõl. Az érzést akaratlanul ismeri minden ember már apró Emléke szeret Nem értem miért gondolok még mindig ilyen nagyon sokat rá. Tizenegy hónapnyi távolba került a szakítás és szívem a szavakra emlékezve még most is sírni kezd és vérbõl formált könnyei fájdalmat csorgatnak szét testembe. Vége lesz valaha? Talán, ha elapadnak örökre a vérzõ, könnyes sebek. Talán Ábránd. Ábrándokba kergetem önmagam, hogy végtelen messze kerülhessek a valóság sötét, nyálkás világától. Álmodozom. Róla. Arról, hogy együtt vagyok vele. Persze, ez sem segít a gyógyulásban; elfertõzi a lassan gyógyuló sebeket, de vállalom. Napsugár és mosoly Ami viszont már kínosabb volt, hogy pont a XXI. században volt mûvész. Zavartan vigyorgott erre a gondolatra, könnyû mûvésznek lenni a reneszánszban, naja, de ilyenkor... Ilyen idõkben... Namindegy; legyintett rá és elõvette hordozható számítógépét. Jó írni, kézzel, kerekíteni a betûket, egy-egy szót különösen szeretni, mint Akakij Akakijevics, de kopogni a laptop billentyûin gyorsabb, könnyebb javítani, ki lehet nyomtatni, meg ilyenek. Meg ilyenek. Szóval ott kopogott hordozható számítógépe szürke, hangtalan billentyûin. Modern mûvész lévén, mert csak nem lehet megtagadni a kort, amiben élünk, megpróbált a nyelvre úgy tekinteni, mint egy kelléktárra, amelybõl bármikor elõhúzhatja az általa használni kívánt szavakat. Az író, gondolta, legalább is a jó író, felette áll a nyelvnek, ugyanúgy, ahogy a mûvész, legalább is a jó mûvész a koron. gyermekkora óta, mikor elõször riadt fel éjjel s hívta sírva édesanyját, aki mellett aztán biztonságban hajtotta álomra újra csöpp fejét. Morfeusz ajándéka néha áldás, néha átok, melyet minden éjjel szétoszt az emberek között, van, ki könnyû, pihentetõ álmot lát, ám az enyém most cseppet sem volt az. S ijesztõ képei néha oly valóságosak, hogy nem látom a határokat álom és valóság között. Sokan azt mondják, nem álmodnak. Bálint Andrea Nem maradt más csak ez, hogy lopva, álmaimba lesek utána és vissza, mikor még itt feküdt mellettem és lelkem az övéhez fonódva tért nyugovóra, és testem teste melegéhez bújva alszik el. Nem hittem az örök szerelemben, hogy létezik olyan földi gyönyör, amely holtig tart és még tovább, de megtanultam, az árát most fizetem. Létezik, s hogy így van, érzem minden nap. Õt keresve ébredek a nappal, járom az utcákat késõ éjjelig, de nem lelem már sehol. Kevés az, hogy szívemben létezik, hogy csak emléke szeret viszont. Bálint Andrea Elõször sikerült hosszú idõ óta végigaludnom az éjszakát. Talán a tavasz hozta vissza az álmaimat. Felkelek, az ablakomhoz lépek, amin újra besüt a nap. Mikor is volt utoljára, hogy beengedtem a szobámba a napot? Nagyot nyújtózok a napsugarak ölelésében és az elsõ pillanatok bizsergése végigcsiklandozza egész testemet. Mosolyogva lépek ki szobámból és ami eddig fájdalmával letörölte ezt a mosolyt, most távolinak, szürkének tûnik és ez a tudat még õszintébb mosolyt csal arcomra. Bálint Andrea Szóval szerette a szavakat használni, és így, ráadásul modern mûvész lévén szerette a szlenget. Ez is hozzátartozik a nyelvhez gondolta, ráadásul túlvagyunk már egy-két kulturális korszakon, lásd junk, pop-art, body-art, Fluxus, és mindennek a posztja, szóval igazán meg lehet adni neki azt a kis élvezetet, hogy jasszot keverjen szépirodalmába. (Szép irodalmába?) Szóval, amikor odaért, hogy azt merte lekopogni: HÜLYESÉG, a számítógép feltehetõen rosszul kezdte érezni magát, mert lelkiismeretes szerzõtársként a következõ üzenettel bombázta szegény, XXI. századi mûvészünket: Ilyet nem illik papírra/képernyõre vetni!!! Egy pillanatra megállt a levegõ a szobában. Aztán kikapcsolta a számítógépet. Nem mentett el semmit. Képek Turi Tímea Hosszan, némán gondolataimba merülve ülök füstös szobám egyik félhomályos sarkában és várok. Magam sem tudom mire, csak végre történjen valami, ami kiragad a monoton egyhangúságból. De nem történik semmi. Aztán eszembe jut egy emlék. Egy jelenet régrõl, amikor ugyanebben a sarokban ültem. Nyár volt és meleg, a napfény beragyogta a pici szobát, a szerelem pedig átölelte a szívemet. Természetes érzés volt, már-már kötelezõ létszükséglet, akár a levegõ, ami nélkül az élet elképzelhetetlen, épp ezért soha nem is gondoltam arra, hogy milyen nélküle élni. Most pedig megmosolygom akkori önmagam mérhetetlen naivságát. A kényszer, csak úgy, mint a szükség nagyúr, és az élet gyakran hoz olyan fordulatot, amit addig elképzelhetetlennek tartottunk és rájövünk, hogy életünk teli van féligazságokkal. Hiszen az, hogy valaki fuldoklik, nem jelenti azt, hogy nincs levegõ, az, hogy valakit már nem szeretnek, még nem jelenti azt, hogy õ nem szerethet tovább. Felállok a sarokból és elindulok, egy pillanatig tétován állok az ablak elõtt, és arra gondolok, kinyitom pár percre, de kint már vége a nyárnak és a nap melege úgy tûnt el az ablakon túli világból, mint a túlcsorduló boldogság a szívembõl. Felveszem vastag, téli kabátom és elindulok keresni egy helyet, ahová nem kísérnek el az emlékeim, és közben arra gondolok, milyen jó is lenne, ha ez a vastag téli kabát nem csak a testemet védené meg a tél zord hidegétõl, hanem lelkemet is az emlékek fájdalmas képeitõl. Bálint Andrea 13.i GJ 4

5 A nõi szív suttogta a lány az esti, sõt, mi több, éjjeli homályban egy szürke házfalhoz dõlve, az író mélykék szemébe bámulva éppolyan törékeny, mint a férfiaké. Majd hozzátette: Higgye el nekem. Az író hosszú, seszínû kabátjában nézte a lányt, és nem hitt neki. Hát, azt gondolja, mondta tovább a lány, végigmérve az író kigombolt ingjébõl kilátszódó vékony, felül már kicsit borostálódó nyakat hogy az íróasztala, vagy kockás füzete, vagy mittudoménmije mögül nézve a világ rendje tökéletesen átlátható... A lány egy pillanatra elhallgatott, észrevette az író nyitott kabátján a hiányzó gombok helyén málló, árva cérnacsonkokat, majd elcsukló hangon folytatta: Ez a világ hatalmas, és minden pillanatban arra vár, hogy megtapsolják, megdicsérjék, maga meg csak vállon veregeti... Az író zavartan elõhúzott seszínû, hiányos gombozatú kabátjának zsebébõl egy gyûrött, alig Anyák napjára Mikor én még kicsiny voltam Karjaim anyám köré fogtam. Szorítottam erõsen, Mondtam el ne engedjen, Hogy szorítson keményen, Ellenségtõl megvédjen. S õ fogott, védett, Reményt bennem õ élesztett. Mikor én még kicsiny voltam Kezeim imára kulcsoltam. Kértem Istent nyújtson jobbot, Ne csináljon belõlem foglyot, Ne nyomjon arcomba mocskot, Ne verjen kezemre láncot. És az Úr meghallgatott, Irányt nyugat felé mutatott. ÁL-ARC Csak álltam és néztem, milyen az élet. Hogy bánik el mindenkivel. A buszok csak jöttek-mentek menetrend szerint, késve. Monoton. Leszállók, felszállók, emberek. Nyomorult világban elveszett szürke egerek. Csak mennek vakon a világba, egyik állomásról a másikra. Az úton nézik a tájat. De, amit látnak szomorú. Fák, a kopár mezõ és a szürke hó. Ez nem nekik való. Õk szeretnének mindig nyarat. Bozóttüzet szító napsugarat és tikkasztó meleget. Utálják a telet. A latyakos utakat, a hideg szelet. De az ember semmit sem szeret. Mindig új kell, mindig más. Sohasem jó a jelen. Azt hiszik, a jövõ szebb lesz. De nem. Foggal-körömmel kapaszkodnak a semmibe. Tegyék hát... Nekem jó itt a koszos pályaudvaron, gondolataimba merülve. Hol sírva, hol derülve. Néha-néha végignéznek, nagyot néznek, aztán lépnek. Tovább... SZAVAINK SZÉPEK LESZNEK A képzelet használt papírzsebkendõt, és a szipogó lány kezébe nyomta. Köszönöm. mondta a lány nazálisan, és hangosan fröcsögve, ügyetlenül kifújta az orrát. Lehajtott fejét lassan felemelte, végigmérte az írót a közeli lámpa fényében: a fekete, sáros, leértékelésen vett félcipõt, a szürke, kopott szövetnadrágot, az õszibarackléfolttal díszített fekete-fehér kockás inget, a nyakhoz közel gombolatlanul, a törékeny testre könnyeden nehezedõ, hosszú, seszínû, nagyzsebes, gombhiányos kabátot, és az arcát, a mélykék szemét, a tekintetét, a tekintetét... A szipogó lányt nézve halvány mosoly és mély megbocsátás jelenik meg az író arcán, pedig igazán nincs miért; a lány megdermed ettõl az arctól, de nem félve, inkább kellemesen, és érzi, ahogy az irodalom szele fújja, kavarja körülöttük a port és a tegnapi újságokat. A képzelet veszélyes jószág. mondja az író meleg, tejeskávé hangján. Tudni kell bánni vele. Turi Tímea Ma anyám a sírban hever, Szavát onnan emeli hozzám fel. Megyek én is utána, Pedig szava nem áll hívásra, hanem küld vissza hazámba, hová õ annyira vágyakoza. Áldását adta rám, És én megyek, mert vár hazám. Isten fentrõl annyit monda: Hallgassál anyádra, hagyd a mocskot, hagyd el ami volt, ne hallgasd tovább a kitaszítót, s vissza ne nézz, mint a Lót, Hallgasd meg hát az intõ szót. Menj vissza õsi honodba, oda, hová anyád monda. Hegyes László 12.a JAG Én a buszra várok, de az nem siet. Ezért nézem az embereket. Most úgy, mint bárki más, én is ránézésre vonom le a következtetést. Lenézem a nyomorult koldust, a kimázolt cicababát, a lila tollas kabátban parádézó nagymamát, a részeg gumicsizmás embert, s szinte mindenkit, aki arra jár. Csak én vagyok tökéletes??? ezen elgondolkodom... Helyes srác közeleg, s nagyot kiált a haverja után: Héj! Várjá má mög!!! Hát, enynyit a külsõrõl... Most nagyot csalódtam. Lehet, hogy a részegnek diplomája van, a nagyi jelmezbálba megy, s a cicababa divatbemutatón volt??? Lehet... Lehet, ahogy az is, hogy mindenkin van egy lepel, mely tökéletesen elfedi azt, aki vagy. Senki sem veszi máson észre, hogy õ is Érted Reggel ébreszt rád gondolok Nappal élek rád gondolok Éjjel sírok rád gondolok Egész napom rólad szól Csak rád várok szüntelen Talán jön egy üzenet Talán megcsörren a telefon Talán eljössz hozzám Aztán az éjszaka megint Úgy suhan tova, hogy Álmatlan fekszem az ágyon Nem jön az üzenet Néma a telefon S te valahol nagyon Messze jársz Talán már azt sem tudod Ki vagyok én Talán már nem érdekel Sem életem, sem halálom Talán már nem akarsz látni sem Talán halálom várod Hát azt kívánod? Csak szólj! Szólj nekem! Érted az életem nem Nagy áldozat! Érted élek, s érted, Miattad halok, ha kell! Bármikor. Életen pusztulás Sötéten világos Felhõsen derült ég Viharos szélcsend Néma zsivaj Társas magány Veled nélküled Van nincs Szerelem Szabó Ágnes csak hús vér ember. De álarc nélkül járni senki nem mer. Én sem. Miért? Mert megszoktam, hogy csak magamban vagyok én, ÉN. Más ÕT látja. Azt, aki ha reggel felkelek, kel velem. De ha álmodom, én egészen más vagyok. Rájöttem hát, hogy ez valószínûleg nem egyedi eset. Nem vagytok mások TI sem. Ti is csak hazug csalók vagytok! Átráztok engem, és mást... Amit mutattok, csak egy látomás. Egy jól vagy rosszul kitalált másik ember, akirõl a másik is csak egyet gondol... De azt hagyjuk... Itt a busz. Én megyek, mielõtt belefeledkezek saját MAGAMBA??? Szabó Ágnes 10/a KERI 5

6 MOZAIK Makói focisták sikere május ig Mezõtúr adott otthont immár a negyedszer megrendezésre kerülõ tanulásban akadályozott tanulók Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnokságának. A részt vevõ 20 csapat közül Csongrád megyét a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon képviselte. Ezen a rangos versenyen a makóiak bejutva az elsõ 8 csapat közé szoros küzdelemben az 5. helyezést érték el. A csapat tagjai: Gajdán Pál, Gán Zoltán, Szatmári Csaba, Fulajtár Szabolcs, Baranyi Sándor, Jani Attila, Molnár György, Antal Csaba. Felkészítõ tanárok: Patkós Gyõzõ, Sümeghy Balázs. Gratulálunk! Az Újvárosi Óvoda tavaszi programjai, megemlékezései Mire jók a szülõk, avagy a csak a te érdekedben szindróma Sok fiatal teszi fel magának e költõi kérdést, mire jók a szülõk? A válasz megadása nagyon egyszerû, a szülõ arra jó, hogy ne engedjenek el bulizni, mert nem tanultunk eleget (pedig mi tanulunk, csak az alkohol különbözõ mennyiségeinek testre gyakorolt csodás hatásairól), és - - mi csak a te érdekedben m - - ondjuk fiunk/lányunk, hogy tanulj! Hogy ne legyenek szimpatikusak nekik a barátaink/barátnõink, mert úristen milyen társaságba keve - - redtél, amúgy is mi az a valami annak a srácnak a szemöldökében, (aki - - egyébként szerintünk tök szimpatikus, és amúgy is csak két éve dr - - ogfüggõ!) Mi csak a te érdekedben mondjuk, hogy ne barátko - - zz velük, hanem inkább tanulj! Hogy ösztönözönnenek arra, hogy tanuljunk, mert kell a diploma, ért - sd meg a mai világban 20 dip - loma és 30 nyelvvizs - ga nélkül semmire se vi - szed (na de ha nekün - k nem életcélunk, h - ogy sznob diplomás - ok legyünk, és - bõven jól éreznénk ma gunkat, ha eltartana minket egy gazdag barát/barátnõ?), de értsd meg mi csak a te érdekedben akarjuk, hogy tanulj! De ne feledjük, mi pont ilyenek leszünk, a mi gyerekeink pont így fognak érezni (bár nekünk úgyse lesz soha gyerekünk, pedig az tényleg csak a mi érdekünk lenne, hiszen adókedvezményt és rendszeres támogatást jelentene, nekünk munkanélkülieknek, akik nem hallgattunk szüleinkre, és nem tanultunk.)!!! Venczel Márk 12.a JAG A Mûvészeti Fesztiválon az Újvárosi Óvoda is képviseltette magát. A produkció tükrözte az óvoda mûvészeti kreativitását, a gyerekek mozgáskultúrájának a fejlettségét. Az ott nyújtott teljesítmény alapján felléphettek a gyerekek a Városnapi Gálamûsoron, ahol nagy sikert arattak. A Városi Sportgálán 105 nagycsoportos óvodás vehetett részt, a Léggömb kavalkád mûsorával. Eszközként színes léggömböket használtak, amelyek még jobban emelték a mûsor színvonalát, látványát. A gyerekek a mozgásformákat jól oldották meg, így egységesen, együtt tudtak mozogni. 6 Barta Szindi rajza, 6 éves Vásárhelyi u.-i épület Erdei Renáta rajza, 4 éves Vásárhelyi u.-i épület Ezek a programok közelebb hozták egymáshoz a tagóvodák gyermekeit, alkalmuk volt az ismerkedésre. Most is, mint minden évben az óvónõk a gyermekekkel közösen készültek az Anyák napjára. Minden csoport dalokkal, versekkel, ajándékokkal Kurunczi Szilvia rajza, 6 éves Vásárhelyi u.-i épület (amiket a gyerekek készítettek) köszöntötték az Édesanyákat. A szívhez szóló gyermekhangok könnyeket csaltak az Édesanyák és Nagymamák szemébe. Osváth Erzsébet: Meséltél és meséltél Velem voltál örömömben. Velem voltál bajban. Velem voltál, ha sírtam, Velem, ha kacagtam. Meséltél és meséltél, igazakat, szépet. Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget. Mit adtam én cserébe?! Te azt sosem kérted. De talán a két szemem elárulta néked. Csíkiné Krnács Bernadett Pappné Zsótér Eleonóra óvónõk Alapítva: Kiadja: Makó Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Dr. Buzás Péter polgármester Felelõs szerkesztõ: Molnár László tanár, újságíró Szerkesztõség: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Szerkesztõbizottság: Csapó Gábor 8.a (Belv. Ált. Isk. és Mûv. Isk.), Szabó Zoltán 12.g (Szent István Egyházi Ált. Isk. és Gimn.), Kiss Mónika 12.b (JAG), Vörös Mónika (Erdei Ferenc Ker.-i Közg.-i Szki), Nyomás: Makói Nyomda

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Szabó Noémi: A Szív ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése Szabó Noémi: A Szív ébredése Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt. Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón. A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak Iskolatársak Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak rád! Hangzott a kerítések felől az iskolába siető kisdiákok után, a szülői figyelmeztetés. A gyerekek siettek, mert fél 8-ra az osztályban kellett lenniük.

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl Spiketrom A csönd ülte meg szobát és az éjjel sötétje. Még érezhető volt a vacsora illata az étkezőasztalon heverő maradékok

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben