KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: október 01-tõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2010. október 01-tõl"

Átírás

1 KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: október 01-tõl

2 Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása 4. Nyers biztosítási díj megállapítása (alapbiztosítás + kiegészítõ fedezetek) 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) 6. Díjmódosító tételek meghatározása (kedvezmények, pótdíjak) 7. A napidíj meghatározása 8. Állománydíj (korrigált éves díj) meghatározása 9. Elsô biztosítási idôszak díjának meghatározása 10. A következõ esedékességig fizetendõ elsô díj meghatározása 11. A tagdíj meghatározása 12. Összesen fizetendõ összeg meghatározása * * * 1. A biztosítási szempontból hasznos alapterület meghatározása Elsõ és egyben legfontosabb lépés, a biztosítási szempontból lényeges hasznos alapterület meghatározása. A hasznos alapterület azért is nagyon lényeges információ, mert ez az egyetlen objektív kapocs a valóság és a biztosítási szerzõdés absztrakciója között, erre az egyetlen lényeges alapadatra van felfûzve a díjkalkuláció és a biztosítási védelem mértéke. Meghatározásának alapja a biztosítandó épület lakóépület* részének hasznos alapterülete**. * Lakóépület: a lakás céljárára szolgáló épület, épületrész, melybe a nem lakás célú épületrészek (pl. melléképületek, kiegészítõ helyiségek) területe nem számít bele. ** Hasznos alapterület: a lakás célú helyiségek végleges, belsõ falsíkokkal határolt teljes alapterületének az a része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m. Lakás célú helyiség: a lakás célú helyiségek összegzett alapterülete, beleértve az épülethez tartozó fedett és legalább három oldalról zárt külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác területét, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten számított vízszintes vetületét. 2. A biztosítási összeg meghatározása A biztosítási összeget az alapbiztosítás esetében vagyoncsoportonként, illetve fedezetenként határozzuk meg. Fontos, hogy az alapbiztosítás biztosítási összegeit minden esetben a szerzõdõ határozza meg. Épületek vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó épület újjáépítési, újraépítési értéke, amely nem azonos a forgalmi értékkel. Lényeges továbbá, hogy egy adott ingatlan piaci értéke minden esetben magában foglalja a telek értékét is, amelyet azonban a biztosítási összeg meghatározásakor nem kell figyelembe vennünk. Háztartási ingóságok vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó vagyontárgyak újrabeszerzési értéke. Ennél a kategóriánál leggyakrabban az jelent problémát, hogy meghatározzuk, pontosan mely vagyontárgyak tartoznak ehhez a vagyoncsoporthoz. Praktikusan megközelítve a kérdést, minden olyan mozdítható vagyontárgy ide sorolandó, amely nem minõsül értéktárgynak, vagy nem tartozik a vállalkozás vagyontárgyai közé. Értéktárgyak vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja az értéktárgyak valóságos értéke. Értéktárgynak minõsülnek a nemesfémek, drágakövek, igazgyöngyök, vagy ezek felhasználásával készült tárgyak, a képzõ-, ipar-, és népmûvészeti alkotások, gyûjtemények, a valódi szõrmék, kézi csomózású, kézi szövésû szõnyegek, az antik tárgyak és a különösen nagy értéket képviselõ régiségek, mûvészeti alkotások. Vállalkozás vagyontárgyai: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja ingóságok esetében az ingóságok szerzõdéskötés évében aktuális valóságos (amortizált) értéke, illetve saját elõállítású készletek esetében az elõállítás önköltsége. 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása Valamennyi biztosítási összeggel rendelkezõ vagyoncsoporthoz megállapítjuk az adott vagyoncsoportra, illetve a területi kategóriára meghatározott díjtételt, figyelembe véve a lakottság, illetve a használat jellegét. 4. Nyers biztosítási díj megállapítása A fentiek szerint meghatározott biztosítási összeget beszorozzuk az adott vagyoncsoporthoz tartozó és a kockázatviselési cím szerint adódó díjtétellel. Amennyiben szükséges, a kerekítési szabályok figyelembevételével kerekítünk. 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) A fentiek szerint kiszámított nyers biztosítási díjakat összeadjuk, majd hozzáadjuk az ügyfél által választott kiegészítõ biztosítások (pl. felelõsség, baleset) fix díjait, valamint a fixdíjas záradékokhoz tartozó díjakat. 6. Díjmódosító tételek meghatározása A szerzõdõ meglévõ tagsági viszonya, a biztosítandó vagyontárgyak és valóságos kockázati viszonyok, valamint egyéb mérlegelhetõ üzletpolitikai szempontok, továbbá a szerzõdõ díjfizetésre, önrészre vonatkozó választásai, végül az esetlegesen meglévõ kármentességi elõzmény alapján kiszámítjuk a biztosítási szerzõdés módosító tényezõjét, a megjelölt szorzótényezõk egyszerû, kerekítés nélküli összeszorzásával. 7. A napidíj meghatározása A fentiek szerint kiszámított (kerekítés nélküli) módosító tényezõt összeszorozzuk a nyers biztosítási díjjal, majd az így kapott számot elosztjuk az adott biztosítási év napjainak számával (365 vagy 366). Az eredményt a kerekítés szabályainak megfelelõen kerekítve, megkapjuk az adott naptári évben alkalmazandó napidíjat. Figyelem: amennyiben a biztosítási szerzôdés kockázati tartama naptári éveken átívelô idôszak (több, mint 12 hónap), a napidíj és a kockázati napok számának meghatározása a naptári évekre vonatkozólag külön-külön történik. 8. Állománydíj (korrigált éves díj) meghatározása A fentiek szerint egész forintokra kerekített napidíjat megszorozzuk az adott naptári év napjainak számával (365 vagy 366). 9. Elsô biztosítási idôszak díjának meghatározása Amennyiben a biztosítási szerzôdés kockázati tartama naptári éveken átívelô idôszak (több, mint 12 hónap), az elsô biztosítási idôszakra esô díj meghatározása a naptári évekre külön-külön kiszámított díjrészletek összeadásával történik. Egy évnél rövidebb tartam esetén az elsô biztosítási idôszak díja a napidíj és az adott biztosítási idôszak kockázati napjainak szorzata. 10. A következõ esedékességig fizetendõ elsô díj meghatározása Negyedéves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap hátra van, a biztosítási díjat az adott negyedévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat az adott naptári negyedévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári negyedév napjaira együtt kell beszedni. Féléves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap hátra van, a biztosítási díjat az adott félévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat, az adott naptári félévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári félév napjaira együtt kell beszedni. Éves gyakoriság esetén: Minden esetben a kockázatviselés napjától a biztosítási év utolsó napjáig járó kockázati napokra jutó teljes díjat szedjük be. 11. A tagdíj meghatározása Az egyesületi tagdíj meghatározásánál a választott gyakoriságtól függetlenül, a biztosított idôszak végéig járó idõarányos tagdíjat szedjük be. A tagdíjat a tört hónapra is be kell szedni, amely a kockázatviselés kezdô napjától esedékes. 12. Összesen fizetendõ összeg meghatározása A fentiek szerint meghatározott, a következõ aktuális esedékességig kalkulált fizetendõ biztosítási díj és a fizetendõ tagdíj összege együtt adja a szerzõdõ által fizetendõ összesen díjat. Ezt az összeget kell feltüntetni a befizetési csekken is.

3 DÍJSZABÁS Érvényes: október 01-tõl Standard négyzetméter egységárak (Ft/m 2 ) Standard egységárak Ft/m 2 Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épület I. (melléképületekkel és építményekkel együtt) Ft Ft Ft Épület II. (melléképületek és építmények nélkül, csak fôépület) Ft Ft Ft Háztartási ingóságok Ft Ft Ft Díjtételek (ezrelékben) Vagyoncsoport (állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Alapbiztosítás díjtételei Épületek 01,64 01,52 01,27 Háztartási ingóságok 02,33 01,53 01,16 Értéktárgyak 06,00 05,00 04,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A 11,00 09,00 07,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B 16,00 13,00 10,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C 22,00 18,00 14,00 Vagyoncsoport (nem állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 3,28 3,04 2,54 Háztartási ingóságok 4,66 3,06 2,32 Vagyoncsoport (építés alatt) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 2,46 2,28 1,91 Vagyoncsoport (bérlemény) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 02,46 02,28 01,91 Háztartási ingóságok 03,50 02,30 01,74 Értéktárgyak 09,00 07,50 06,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A 16,50 13,50 10,50 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B 24,00 19,50 15,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C 33,00 27,00 21,00 Vagyoncsoport (nem állandóan lakott bérleményre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 3,69 3,42 2,87 Háztartási ingóságok 5,25 3,45 2,61 Felelôsségbiztosítás Felelôsségbiztosítás Biztosítási összeg: Ft/év Biztosítási díj (Ft/év) Ft Ft Ft Balesetbiztosítási szolgáltatási táblázat Kiegészítô biztosítások Biztosítási esemény Biztosítási összeg 1 egységre 2 egységre 3 egységre Baleseti halál Ft Ft Ft Baleseti maradandó rokkantság Ft Ft Ft Baleseti eredetû csonttörés Ft 0, Ft 0, Ft Kutyaharapás Ft 0, Ft 0, Ft Baleseti eredetû égési sérülés Ft 0, Ft 0, Ft Egyösszegû gyógyulási támogatás Ft 0, Ft 0, Ft Baleseti eredetû mûtéti térítés Ft 0, Ft 0, Ft Temetési hozzájárulás Ft 0, Ft Ft Biztosítási díj az alap biztosítottra Ft Ft Ft Biztosítási díj az együtt lakókra Ft Ft Ft 3

4 DÍJSZABÁS Érvényes: október 01-tõl Kedvezmények Kedvezmény típusa Kedvezmény mértéke Szorzó KÖBE tagsági kedvezmény 10% 0,90 Kockázati kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 15% 0,85 20% 0,80 Üzletpolitikai, mennyiségi kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 15% 0,85 20% 0,80 25% 0,75 30% 0,70 Kedvezmények és pótdíjak Eléréses önrész mértéke Kedvezmény mértéke Szorzó Ft 10% 0, Ft 15% 0,85 Díjfizetés gyakorisága Kedvezmény mértéke Szorzó Féléves 2% 0,98 Éves 5% 0,95 Kármentes idôszak Kedvezmény mértéke Szorzó Egy teljesen kármentes megfigyelési idôszak 5% 0,95 Kettô teljesen kármentes megfigyelési idôszak 10% 0,90 Három, vagy több teljesen kármentes megfigyelési idôszak 15% 0,85 Pótdíjak Pótdíj típusa Pótdíj mértéke Szorzó Üvegbiztosítás kiterjesztése 6 m 2 -es üvegfelületig Ft Kockázati pótdíj 5% 1,05 10% 1,10 15% 1,15 30% 1,30 50% 1,50 100% 2,00 Területi kategóriák Vidék 1. kategóriába az alábbi települések tartoznak: Békéscsaba Debrecen Dunaújváros Eger Érd Gyôr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Budapest, illetve a fentiekben felsorolt Vidék 1. kategória kivételével az összes többi magyarországi település Vidék 2. kategóriába tartozik. Záradékok: A) Jelen biztosítási szerzôdés egyedi záradékkal jön létre, melynek szövege az ajánlat mellékletét képezi. B) Jelen záradék értelmében az Épületbiztosítás Különös Feltételeinek pontjában megfogalmazott üvegtörés biztosítási esemény vonatkozásában, a díjszabásban meghatározott pótdíj megfizetésével, a biztosító kockázatviselése 6 m 2 táblaméretig terjed. C) A biztosított ingatlan hitellel terhelt, a biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô engedményezôi nyilatkozattal jön létre. D) A biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô díjhalasztási megállapodás alapján, halasztott díjfizetéssel jön létre. E) A biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô egyedi kockázatelbírálási részletezô alapján jön létre. F) A biztosított ingatlan hitellel terhelt. (Engedményezôi nyilatkozat nélkül.) G) Jelen szerzõdés minimum díj alkalmazásával jön létre. H) Jelen biztosítási szerzôdés a biztosító külön engedélye alapján alkalmazott üzletpolitikai kedvezménnyel jön létre. I) Szerzôdô kezdeményezésére a felek megállapodnak abban, hogy az Épületbiztosítás különös feltételei 3.1. ponttól eltérôen, a melléképületek és építmények nem minôsülnek biztosított vagyontárgynak, így az azokban keletkezett épület- és ingóságjellegû károkat jelen szerzôdés alapján a biztosító nem téríti meg. 4

5 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0112 Rizstermesztés A 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése A 0114 Cukornádtermesztés A 0115 Dohánytermesztés A 0116 Rostnövénytermesztés A 0119 Egyéb, nem évelô növény termesztése A 0121 Szôlôtermesztés A 0122 Trópusi gyümölcs termesztése A 0123 Citrusféle termesztése A 0124 Almatermésû, csonthéjas termesztése A 0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése A 0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése A 0127 Italgyártási növény termesztése A 0128 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése A 0129 Egyéb évelô növény termesztése A 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése A 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése A 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése A 0143 Ló, lóféle tenyésztése A 0144 Teve, teveféle tenyésztése A 0145 Juh, kecske tenyésztése A 0146 Sertéstenyésztés A 0147 Baromfitenyésztés A 0149 Egyéb állat tenyésztése A 0150 Vegyes gazdálkodás A 0161 Növénytermesztési szolgáltatás A 0162 Állattenyésztési szolgáltatás A 0163 Betakarítást követô szolgáltatás A 0164 Vetési célú magfeldolgozás A 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás A 0210 Erdészeti, egyéb erdôgazdálkodási tevékenység A 0220 Fakitermelés A 0230 Vadon termô egyéb erdei termék gyûjtése A 0240 Erdészeti szolgáltatás A 0311 Tengeri halászat A 0312 Édesvízi halászat A 0321 Tengerihal-gazdálkodás A 0322 Édesvízihal-gazdálkodás A 0510 Feketeszén-bányászat C 0520 Barnaszén-, lignitbányászat C 0610 Kôolaj-kitermelés C 0620 Földgázkitermelés C 0710 Vasércbányászat C 0721 Urán-, tóriumérc-bányászat C 0729 Színesfém érc bányászata C 0811 Kôfejtés, gipsz, kréta bányászata C 0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat B 0891 Vegyi ásvány bányászata C 0892 Tôzegkitermelés C 0893 Sókitermelés C 0899 Egyéb m.n.s. bányászat C 0910 Kôolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás C 0990 Egyéb bányászati szolgáltatás C 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás B 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása B 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása B 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás B 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás B 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása B 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás B 1041 Olaj gyártása B 1042 Margarin gyártása B 1051 Tejtermék gyártása B 1052 Jégkrém gyártása B 1061 Malomipari termék gyártása B 1062 Keményítô, keményítôtermék gyártása B 1071 Kenyér B 1072 Tartósított lisztes áru gyártása B 1073 Tésztafélék gyártása B 1081 Cukorgyártás B 1082 Édesség gyártása B 1083 Tea, kávé feldolgozása B 1084 Fûszer, ételízesítô gyártása B 1085 Készétel gyártása B 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása B 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása B 1091 Haszonállat-eledel gyártása B 1092 Hobbiállat-eledel gyártása B 1101 Desztillált szeszes ital gyártása C 1102 Szôlôbor termelése B 1103 Gyümölcsbor termelése B 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása B 1105 Sörgyártás B 1106 Malátagyártás B 1107 Üdítôital, ásványvíz gyártása B 1200 Dohánytermék gyártása B 1310 Textilszálak fonása B 1320 Textilszövés B 1330 Textilkikészítés B 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása B 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) B 1393 Szônyeggyártás B 1394 Kötéláru gyártása B 1395 Nem szôtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) B 1396 Mûszaki textiláru gyártása C 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. C 1411 Bôrruházat gyártása B 1412 Munkaruházat gyártása B 1413 Felsôruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) B 1414 Alsóruházat gyártása B 1419 Egyéb ruházat, kiegészítôk gyártása B 1420 Szôrmecikk gyártása B 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása B 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása B 1511 Bôr, szôrme kikészítése B 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása B 1520 Lábbeligyártás B 1610 Fûrészárugyártás B 1621 Falemezgyártás B 1622 Parkettagyártás B 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása B 1624 Tároló fatermék gyártása B 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása B 1711 Papíripari rostanyag gyártása B 1712 Papírgyártás B 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása B 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása B 1723 Irodai papíráru gyártása B 1724 Tapétagyártás B 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása C 1811 Napilapnyomás A 1812 Nyomás (kivéve: napilap) B 1813 Nyomdai elôkészítô tevékenység A 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás A 1820 Egyéb sokszorosítás A 1910 Kokszgyártás A 1920 Kôolaj-feldolgozás C 2011 Ipari gáz gyártása C 2012 Színezék, pigment gyártása C 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása C 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása C 2015 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása C 2016 Mûanyag-alapanyag gyártása C 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása C 2020 Mezôgazdasági vegyi termék gyártása C 2030 Festék, bevonóanyag gyártása C 2041 Tisztítószer gyártása C 2042 Testápolási cikk gyártása C 2051 Robbanóanyag gyártása C 2052 Ragasztószergyártás C 2053 Illóolajgyártás C 2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása C 2060 Vegyi szál gyártása C 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás C 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása C 2211 Gumiabroncs, gumitömlô gyártása C 2219 Egyéb gumitermék gyártása C 2221 Mûanyag lap, lemez, fólia, csô, profil gyártása C 2222 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása C 2223 Mûanyag építôanyag gyártása C 2229 Egyéb mûanyag termék gyártása C 2311 Síküveggyártás C 2312 Síküveg továbbfeldolgozása C 2313 Öblösüveggyártás C 2314 Üvegszálgyártás C 2319 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása C 2320 Tûzálló termék gyártása C 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása C 2332 Égetett agyag építôanyag gyártása C 2341 Háztartási kerámia gyártása C 2342 Egészségügyi kerámia gyártása C 2343 Kerámia szigetelô gyártása C 2344 Mûszaki kerámia gyártása C 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása C 2351 Cementgyártás C 2352 Mész-, gipszgyártás C 2361 Építési betontermék gyártása C 2362 Építési gipsztermék gyártása C 2363 Elôre kevert beton gyártása C 2364 Habarcsgyártás C 2365 Szálerôsítésû cement gyártása C 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása C 2370 Kômegmunkálás C 2391 Csiszolótermék gyártása C 2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása C 2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása C 2420 Acélcsôgyártás C 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása C 2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása C 2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása C 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása C 2441 Nemesfémgyártás C 2442 Alumíniumgyártás C 2443 Ólom, cink, ón gyártása C 2444 Rézgyártás C 2445 Egyéb nem vas fém gyártása C 2446 Nukleáris fûtôanyag gyártása C 2451 Vasöntés C 2452 Acélöntés C 2453 Könnyûfémöntés C 2454 Egyéb nem vas fém öntése C 2511 Fémszerkezet gyártása C 2512 Fém épületelem gyártása C 2521 Központi fûtési kazán, radiátor gyártása C 2529 Fémtartály gyártása C 2530 Gôzkazán gyártása C 2540 Fegyver-, lôszergyártás C 2550 Fémalakítás, porkohászat C 2561 Fémfelület-kezelés C 2562 Fémmegmunkálás C 2571 Evôeszköz gyártása C 2572 Lakat-, zárgyártás C 2573 Szerszámgyártás C 2591 Acél tárolóeszköz gyártása C 2592 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártása C 2593 Huzaltermék gyártása C 2594 Kötôelem, csavar gyártása C 2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása C 2611 Elektronikai alkatrész gyártása C 2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása C 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása C 2630 Híradás-technikai berendezés gyártása C 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása C 2651 Mérômûszergyártás C 2652 Óragyártás C 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása C 2670 Optikai eszköz gyártása C 2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása C 2711 Villamos motor, áramfejlesztô gyártása C 2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása C 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása C 2731 Száloptikai kábel gyártása C 2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása C 2733 Szerelvény gyártása C 2740 Villamos világítóeszköz gyártása C 2751 Háztartási villamos készülék gyártása C 2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása C 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása C 2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármû-motor) C 2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása C 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása C 2814 Csap, szelep gyártása C 2815 Csapágy, erôátviteli elem gyártása C 2821 Fûtôberendezés, kemence gyártása C 2822 Emelô-, anyagmozgató gép gyártása C 2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) C 2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása C 2825 Nem háztartási hûtô, légállapot-szabályozó gyártása C 2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésû gép gyártása C 2830 Mezôgazdasági, erdészeti gép gyártása C 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása C 2849 Egyéb szerszámgép gyártása C 2891 Kohászati gép gyártása C 2892 Bányászati, építôipari gép gyártása C 2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása C 2894 Textil-, ruházati, bôripari gép gyártása C 2895 Papíripari gép gyártása C 2896 Mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása C 2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása C 2910 Közúti gépjármû gyártása C 2920 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása C 2931 Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása C 2932 Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása C 3011 Hajógyártás C 3012 Szabadidô-, sporthajó gyártása C 3020 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása C 3030 Légi, ûrjármû gyártása C 3040 Katonai harcjármû gyártása C 3091 Motorkerékpár gyártása C 5

6 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása C 3099 M.n.s. egyéb jármû gyártása C 3101 Irodabútor gyártása C 3102 Konyhabútorgyártás C 3103 Ágybetét gyártása C 3109 Egyéb bútor gyártása C 3211 Érmegyártás C 3212 Ékszergyártás C 3213 Divatékszer gyártása C 3220 Hangszergyártás C 3230 Sportszergyártás C 3240 Játékgyártás C 3250 Orvosi eszköz gyártása C 3291 Seprû-, kefegyártás C 3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység B 3311 Fémfeldolgozási termék javítása C 3312 Ipari gép, berendezés javítása C 3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása C 3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása C 3315 Hajó, csónak javítása C 3316 Repülôgép, ûrhajó javítása C 3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása C 3319 Egyéb ipari eszköz javítása B 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése C 3511 Villamosenergia-termelés C 3512 Villamosenergia-szállítás C 3513 Villamosenergia-elosztás C 3514 Villamosenergia-kereskedelem C 3521 Gázgyártás C 3522 Gázelosztás C 3523 Gázkereskedelem C 3530 Gôzellátás, légkondicionálás C 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás C 3700 Szennyvíz gyûjtése, kezelése B 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése B 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése C 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása B 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása C 3831 Használt eszköz bontása C 3832 Hulladék újrahasznosítása C 3900 Szennyezôdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés C 4110 Épületépítési projekt szervezése A 4120 Lakó- és nem lakó épület építése C 4211 Út, autópálya építése C 4212 Vasút építése C 4213 Híd, alagút építése C 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmû építése C 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése C 4291 Vízi létesítmény építése C 4299 Egyéb m.n.s. építés C 4311 Bontás C 4312 Építési terület elôkészítése C 4313 Talajmintavétel, próbafúrás C 4321 Villanyszerelés B 4322 Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés B 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés B 4331 Vakolás B 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése B 4333 Padló-, falburkolás B 4334 Festés, üvegezés B 4339 Egyéb befejezô építés m.n.s. B 4391 Tetôfedés, tetôszerkezet-építés B 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. C 4511 Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem B 4519 Egyéb gépjármû-kereskedelem B 4520 Gépjármûjavítás, -karbantartás B 4531 Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem B 4532 Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem B 4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása B 4611 Mezôgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme B 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme B 4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme B 4614 Gép, hajó, repülôgép ügynöki nagykereskedelme B 4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme B 4616 Textil, ruházat, lábbeli, bôráru ügynöki nagykereskedelme B 4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme B 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme B 4619 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem B 4621 Gabona, dohány, vetômag, takarmány nagykereskedelme B 4622 Dísznövény nagykereskedelme B 4623 Élôállat nagykereskedelme B 4624 Bôr nagykereskedelme B 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem B 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme B 4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme B 4634 Ital nagykereskedelme B 4635 Dohányáru nagykereskedelme B 4636 Cukor, édesség nagykereskedelme B 4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fûszer-nagykereskedelem B 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme B 4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme B 4641 Textil-nagykereskedelem B 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme B 4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme B 4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem B 4645 Illatszer nagykereskedelme B 4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme B 4647 Bútor, szônyeg, világítóberendezés nagykereskedelme B 4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem B 4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. B 4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme B 4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei B 4661 Mezôgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme B 4662 Szerszámgép-nagykereskedelem B 4663 Bányászati-, építôipari gép nagykereskedelme B 4664 Textilipari gép, varró-, kötôgép nagykereskedelme B 4665 Irodabútor-nagykereskedelem B 4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme B 4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme B 4671 Üzem-, tüzelôanyag nagykereskedelme B 4672 Fém-, érc-nagykereskedelem B 4673 Fa-, építôanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem B 4674 Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme B 4675 Vegyi áru nagykereskedelme B 4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme B 4677 Hulladék-nagykereskedelem B 4690 Vegyestermékkörû nagykereskedelem B 4711 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem A 4719 Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem A 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme A 4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme A 4723 Hal kiskereskedelme A 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem A 4725 Ital-kiskereskedelem A 4726 Dohányáru-kiskereskedelem A 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem A 4730 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem B 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme A 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme A 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme A 4751 Textil-kiskereskedelem A 4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem A 4753 Takaró, szônyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme A 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme A 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme A 4761 Könyv-kiskereskedelem A 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem A 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme A 4764 Sportszer-kiskereskedelem A 4765 Játék-kiskereskedelem A 4771 Ruházat kiskereskedelem A 4772 Lábbeli-, bôráru-kiskereskedelem A 4773 Gyógyszer-kiskereskedelem A 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme A 4775 Illatszer-kiskereskedelem A 4776 Dísznövény, vetômag, mûtrágya, hobbiállat-eledel A 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem A 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme A 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme A 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme A 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme A 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme A 4791 Csomagküldô, internetes kiskereskedelem A 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem A 4910 Helyközi vasúti személyszállítás B 4920 Vasúti áruszállítás B 4931 Városi, elôvárosi szárazföldi személyszállítás A 4932 Taxis személyszállítás A 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A 4941 Közúti áruszállítás A 4942 Költöztetés A 4950 Csôvezetékes szállítás B 5010 Tengeri személyszállítás B 5020 Tengeri áruszállítás B 5030 Belvízi személyszállítás A 5040 Belvízi áruszállítás B 5110 Légi személyszállítás C 5121 Légi áruszállítás C 5122 Ûrszállítás C 5210 Raktározás, tárolás B 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5222 Vízi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5223 Légi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5224 Rakománykezelés B 5229 Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás A 5310 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) A 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység A 5510 Szállodai szolgáltatás A 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás A 5530 Kempingszolgáltatás A 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás A 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás A 5621 Rendezvényi étkeztetés A 5629 Egyéb vendéglátás A 5630 Italszolgáltatás A 5811 Könyvkiadás A 5812 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása A 5813 Napilapkiadás A 5814 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása A 5819 Egyéb kiadói tevékenység A 5821 Számítógépes játék kiadása A 5829 Egyéb szoftverkiadás A 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás A 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai A 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése A 5914 Filmvetítés A 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása A 6010 Rádiómûsor-szolgáltatás A 6020 Televíziómûsor összeállítása, szolgáltatása A 6110 Vezetékes távközlés A 6120 Vezeték nélküli távközlés A 6130 Mûholdas távközlés A 6190 Egyéb távközlés A 6201 Számítógépes programozás A 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás A 6203 Számítógép-üzemeltetés A 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás A 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás A 6312 Világháló-portál szolgáltatás A 6391 Hírügynökségi tevékenység A 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás A 6411 Jegybanki tevékenység A 6419 Egyéb monetáris közvetítés A 6420 Vagyonkezelés (holding) A 6430 Befektetési alapok és hasonlók A 6491 Pénzügyi lízing A 6492 Egyéb hitelnyújtás A 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés A 6511 Életbiztosítás A 6512 Nem életbiztosítás A 6520 Viszontbiztosítás A 6530 Nyugdíjalapok A 6611 Pénz-, tôkepiac igazgatása A 6612 Értékpapír-, árutôzsdei ügynöki tevékenység A 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítô tevékenység A 6621 Kockázatértékelés, kárszakértés A 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység A 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítô tevékenysége A 6630 Alapkezelés A 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele A 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A 6831 Ingatlanügynöki tevékenység A 6832 Ingatlankezelés A 6910 Jogi tevékenység A 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység A 7010 Üzletvezetés A 7021 PR, kommunikáció A 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás A 7111 Építészmérnöki tevékenység A 7112 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás A 7120 Mûszaki vizsgálat, elemzés A 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés A 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés A 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A 7311 Reklámügynöki tevékenység A 7312 Médiareklám A 7320 Piac-, közvélemény-kutatás A 7410 Divat-, formatervezés A 7420 Fényképészet A 7430 Fordítás, tolmácsolás A 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység A 7500 Állat-egészségügyi ellátás A 7711 Személygépjármû kölcsönzése A 7712 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) A 7721 Szabadidôs, sporteszköz kölcsönzése A 6

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.) 2006.12.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 393/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS TEÁOR A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS 01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet 01.11 Gabonafélék,

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Budapest, 2010. január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám 2002. december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si

Részletesebben

típusa típusa 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

típusa típusa 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. ÖVTJ megnevezés 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011102 Máktermesztés 011102 Máktermesztés

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött.

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött. 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi 011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége

Részletesebben

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési 01.41 Növénytermelési 01.41.1 Növénytermelési,

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

Támogatható tevékenységek bemutatása

Támogatható tevékenységek bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott kérelmek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 2. sz. melléklet a./2007. (SK...) KSH közleményhez Régi szakmakód Szakmakód'08 Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 001 Javítási és karbantartási 33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása 33.11.1 Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása 33.11.11 Fémszerkezet javítása, karbantartása

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.2-15 A Felhívás indokoltsága

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

2009.07.31-i változat

2009.07.31-i változat 0141110 Növénytermelési 016110 Növénytermesztési 0141110 Növénytermelési 016310 Betakarítást követő 0141110 Növénytermelési 016410 Vetési célú magfeldolgozás 0141120 Parkosítás, zöldterületi 813010 Zöldterület-kezelés

Részletesebben