Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2013

2 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTÁSRA KERÜLŐ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA 1. Ajánlatkérő neve és címe: Petőháza Község Önkormányzata 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. Képviseli: Piskolti Béla polgármester Tel.: / Fax: / Adószám: Számlaszám: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján kerül lefolytatásra. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". A 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épülete több szempontból felújításra, és korszerűsítésre, bővítésre szorul, egyben meg kell oldani az akadálymentesítését is. Az épület hivatali helyiségeinek újrafelosztásával, elrendezésének ésszerűsítésével kialakíthatók olyan helyiségek, melyekben a hivatali munka a jelenkori megnövekedett igényeknek megfelelően folytatható tovább. A viszonylag nagyméretű tanácskozóteremből két iroda kerül kialakításra. A főbejárattól balra eső helyiségek méretét is optimalizálni kell. A három kisebb méretű irodából két, jobban kihasználható teret alakítunk ki, úgy hogy ezáltal még a mellékhelyiségek (nő/férfi toalet) területe is megnő. Az előtető építése nem jelent nagyobb mértékű alapterület bővülést, sőt a hivatali helyiségek alapterülete szinte nem változik. A meglévő hivatali épület bruttó alapterülete: 282,57 m2. Előtető alapterülete: 10,76 m2 Bővítés mértéke: 3,81 %. A felújítás keretében megoldásra kerül az épület megközelítése, és a valamennyi irodába az akadálymentes bejutás. A földszintre lépcsőlift kerül beépítésre. Az új járófelületek (lépcsőn és közlekedőkben) a vakok és gyengén látók számára is megfelelő lesz (sima és érdes felületek váltakozásával). Az épület főbejárata eltérő anyaghasználata és színe végett-, a belső ajtókeretek környezetétől jelentősen eltérő színe miatt pedig vizuálisan is megkönnyíti a tájékozódást. Az épület energetikai korszerűsítése is folytatódik: a fűtéskorszerűsítése a meglévő korszerűtlen gázkazán helyett új kondenzációs fűtőkészülék kerül elhelyezésre. A radiátorokra is felszerelésre kerülnek termosztatikus szabályozó szelepek. A felújítás során az elavult villamos vezetékek cseréje is megtörténik, és valamennyi munkahelyi világítótest energiatakarékos lesz. A hivatal vizes blokkjának átalakítása is megtörténik. Az új kialakítás szerint két WC blokk lesz kialakítva, egy férfi és egy női, a közlekedő folyosóból nyíló külön bejárattal. Tetőszerkezet: A tetőfelújítás során megjelenése nem fog változni a munkák során. A tetőszerkezet hajlásszöge: kb. 39º, anyaga: I oszt. fenyő, melyet utólag gomba- és rovarkártevők ellen hatásos faanyagvédőszerrel lesz lekezelve. A tetőszerkezetet átvizsgálva szükségessé válik néhány helyen a faanyag javítása, pótlása szükséges. A szarufák felső síkját - a héjazat elbontása oldalszám/oldalak száma : 2/37

3 után- meg kell tisztítani a pudvás fa részektől, utána rá lehet tenni a fóliát, az ellenlécet, a tetőlécet és az új héjalást. A korhadt kötőgerendákat bárdolással meg kell tisztítani, és két oldalról rászegezett pallókkal meg kell erősíteni. A részletes feladatokat, mennyiségi adatokat a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. 3. Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. A nyertessel egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés kötésére kerül sor. 4. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Teljesítési határidő: szeptember 15. Előteljesítés lehetséges. Munkaterület átadás Megrendelő részéről: szerződés aláírása napján. 5. A teljesítés helye: 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó előírásokra: Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt (2) bekezdése, 131. (1) bekezdése, valamint a 131. (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése az irányadó, amennyiben ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe. Amennyiben nincs alvállalkozó, a számla kifizetési határideje: a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A számla mellékletét képezi Megrendelő által a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes (nettó) ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az előlegen kívül egy számla benyújtására nyújt lehetőséget, a műszaki átadásátvételt követően Megrendelői teljesítésigazolás után. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben ajánlattevő előleget igényel, akkor annak feltétele, hogy az igényelt előleg visszafizetésére, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő részére. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján történhet, a Kbt (4) bekezdésében foglalt határidőben, a szerződéskötés időpontjában. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. szakaszának hatálya alá esik. 7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot választja. 8. Alkalmassági követelmények a Kbt a, illetve a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet ai szerint: oldalszám/oldalak száma : 3/37

4 Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Az ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat: 8.1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a felhívás megküldést megelőző 24 hónap teljes árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell építési-szerelési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősség-biztosítása fennállásáról szóló igazolást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. d) pontja szerint. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e oldalszám/oldalak száma : 4/37

5 más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 8.3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldést megelőző 24 hónapban általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó árbevétele nem érte el a Ftot Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési-szerelési tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai felelősség-biztosítás fennállásáról szóló igazolással (vagy szándéknyilatkozattal) a szerződés megkötéséig, A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. -a alapján az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő építés-szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékre: minimum Ft/év és minimum ,- Ft/káresemény kártérítési limit. Kérjük csatoljon erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot, hogy a felelősségbiztosítási szerződést megköti, vagy jelenlegi felelősségbiztosítását a fenti összegre kiegészíti. 9. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 9.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének a) pontja szerint, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített épületfelújításra vagy új építésre vonatkozó referenciák bemutatását a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerinti nyilatkozattal vagy igazolással. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az oldalszám/oldalak száma : 5/37

6 előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 10. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év összességében nem rendelkezik legalább 1 épület felújításra, vagy új építésére vonatkozó referenciával, összesen legalább nettó 20 millió Ft összegben. 11. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helye és ideje: Jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül CD lemezen. 12. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypótlást az Ajánlatkérő biztosítja a Kbt a alapján. 13. Ajánlattételi határidő: június :30 óra 14. Az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő székhelyén, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ajánlattétel nyelve: Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentumok az ajánlattevő által felelős fordításban, cégszerűen aláírva magyarra lefordítva csatolhatóak a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján. 16. Ajánlatok felbontásának helye és ideje: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 62. (2) bekezdése alapján. A 14. pontban megjelölt helyen, ideje: megegyezik a 13. pontban foglalt határidővel. oldalszám/oldalak száma : 6/37

7 17. A tárgyalásos eljárás jogcíme: az eljárás a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos. 18. A tárgyalásos eljárás menete, alapvető szabályai, tárgyalás helye és ideje: A tárgyalás időpontja: június 20-án 14:00 óra Helye: ajánlatkérő székhelyén: a 14. pontban meghatározott helyen Egyfordulós tárgyalás tartására kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, a szerződéses feltételek és az ár vonatkozásában. Az ajánlattevőknek a felolvasólap ismételt kitöltésével kell megadniuk a végső ajánlatukat, amelyet ajánlatkérő a tárgyalás után ismertet. Amennyiben ajánlattevő a tárgyaláson módosítani kívánja az ajánlati árát, akkor az ezt alátámasztó módosított költségvetést is át kell adnia a tárgyalás lezárásáig, legkésőbb a tárgyalást követő munkanap 9,00 órájáig. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, a tárgyaláson tett módosított ajánlati árat ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ajánlatuk az eredeti ajánlati árukkal kerül értékelésre. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. Első körben megvizsgálja a tárgyalás/ok megkezdését megelőzően az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Második körben a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát a tárgyalást megelőzően vizsgálja ajánlatkérő, a tárgyalásra csak az érvényes ajánlattevőkkel kerül sor. A szakmai ajánlat módosítására a tárgyalás lezárásáig van lehetőség. A tárgyaláson az ajánlattevők nyilatkozattételre jogosult személlyel képviseltessék magukat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a tárgyaláson nem vesznek részt, ajánlatuk érvényessége esetén az ajánlatuk az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlatok bontásakor ismertetett ajánlati árával kerül bírálatra. Egyebekben a tárgyalásra a Kbt ában foglaltak az irányadóak. 19. Ajánlati biztosíték: jelen eljárásban ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre. 20. A beszerzés forrása: saját költségvetésből és támogatásból biztosítja ajánlatkérő Támogatás megnevezése: EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcím- A szolgáltató önkormányzat- az önkormányzati épület felújítása Petőházán projekt. 21. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő 10. és 30. nap között, a nyertes ajánlattevővel egyeztetve (Kbt (6) bek.). 22. Az ajánlati kötöttség időtartama: A tárgyalás lezárásától kezdődik és onnantól számítva 60 napig tart (Kbt. 96. (4) bekezdése). A Kbt (5) bekezdése értelmében az összegezés megküldésének napjától 30 nappal meghosszabbodik. oldalszám/oldalak száma : 7/37

8 23. Tájékoztatás az eredményről: Az eljárás eredményéről hozott ajánlatkérői döntést követő legkésőbb 3 munkanapon belül. (Kbt. 77. (1)-(2) bek.). 24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: június Rész ajánlattétel, alternatív ajánlattétel lehetősége: Sem részajánlat tételre, sem többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség. 26. Fenntartott szerződés lehetősége: Nem fenntartott. 27. Kizáró okok: Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy részükről nem merülnek fel a törvény 56. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. Ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) és kc) pontja alá nem tartozást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a szerint kell igazolni. Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 10. -a szerint kell eljárni. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolására más szervezetet. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során kell, hogy kiállítsa, a felhívás közzétételét követő dátummal. 28. Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli. 29. Egyéb információk: A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, 2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Ajánlatkérő a cégadatokat a complex céginfoban ellenőrzi, de csatolható az ajánlatokhoz 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, és kötelező csatolni az aláírási címpéldány egyszerű másolatát a képviseleti jog megállapítása és igazolása céljából. oldalszám/oldalak száma : 8/37

9 Amennyiben a complex céginfoban lévő cégkivonat módosítása folyamatban van, kérjük, hogy ajánlattevő csatolja: - az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. Ajánlattevő csatolja, amennyiben fennáll: - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. - egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. A Kbt. 98. (2) bek. értelmében az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányok a tárgyalás/ok befejezéséig pótolhatóak Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a Rendelet 12. -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi ajánlattevői nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. oldalszám/oldalak száma : 9/37

10 A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 8.3., 8.4, és a pontok vonatkozásában Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, illetve adott esetben a megjelölt más szervezet (vagy személy) Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést a Kbt (4) bekezdése alapján A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ában és a Kbt (5) bekezdésében foglaltak az irányadók A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem lehetséges, ajánlatkérő kizárja ennek létrehozását Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók. oldalszám/oldalak száma : 10/37

11 AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ajánlatot csak a megküldött Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi feltételek és a szerződés tervezet tartalmi elfogadásával, jelen ajánlattételi feltételekhez csatolt nyilatkozatminták tartalmának kitöltésével és cégszerű elfogadásával lehet benyújtani. A kiadott nyilatkozat minták nem kötelező érvényűek, azok tartalmának megfelelő más, az ajánlattételi felhívás és a hatályos Kbt-nek megfelelő nyilatkozat is benyújtható. A kiadott minták az ajánlattételt segítik. 2. Az ajánlat tárgya és terjedelme "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Az ajánlat elkészítésének alapját az 1.2. pont szerinti Ajánlattételi felhívás és ezen Ajánlattételi feltételek követelményrendszere határozzák meg. 3. Formai követelmények: Az ajánlatokat 3 (három) pld-ban kell benyújtani, papíralapon egy eredeti, és egy másolati jelzéssel ellátottan, továbbá egy másolati példányt a CD, vagy DVD digitális formában kell benyújtani (az eredetiről szkennelt változatban pdf formátumban), a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva. Ajánlattevők csatoljanak cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlat példányainak minden oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignójával kell ellátni. Az ajánlat egyes példányainak valamennyi oldalát össze kell fűzni és irattartóban kell beadni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét. A külső csomagolásra kérjük ráírni még: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Közbeszerzési ajánlat. Nem felbontható az ajánlattételi határidő lejártáig. 4. Vállalkozási szerződés: Ajánlattevőknek nyilatkozattal el kell fogadni az ajánlattételi feltételekhez csatolt szerződéstervezetet az eredményköteles teljesítés érdekében. oldalszám/oldalak száma : 11/37

12 5.. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott teljesítési véghatáridő első napjától kezdve naptári naponként Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Amennyiben az ajánlattevő hibásan teljesít, a hibás teljesítési kötbér összege a nettó vállalkozási díj 5 %-, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az ajánlattevő (nyertes vállalkozó) hibájából adódó meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozó díj 5 %-a, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az Ajánlatkérő - nem az Ajánlattevőnek felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az Ajánlattevőnek fizetni. A kötelező jótállás időtartama: 24 hónap. A nyertes Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárástól számított 24 hónapra jótállást vállalni, amelyet a nettó vállalási ár 5 %-a erejéig kell jóteljesítési garanciával biztosítani, amely teljesíthető a Kbt (6) bekezdése szerint. 6. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) sz. melléklet: Felolvasólap sz. nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bek. szerinti Ajánlati nyilatkozat sz. melléklet a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 4. sz. melléklet a Kbt. 56. (1)-(2) bek. kizáró okokra vonatkozó 4. nyilatkozat 5. sz. melléklet nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 5. tekintetében sz. melléklet a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 7./1 sz. melléklet a Kbt. 55. (5) bek. szerinti nyilatkozat 7. 7/2. sz. melléklet a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 8./1 sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nem alvállalkozónkénti bevonásról 8/2. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat 8. alvállalkozónkénti bevonásról 8/3. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat 8/3. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bek. c) pontja szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 9. 9./1. nyilatkozat az árbevételről 9/2. nyilatkozat a felelősségbiztosításról felelősségbiztosítás Oldalszám oldalszám/oldalak száma : 12/37

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, Kbt. 122/A. 1.) Ajánlatkérő neve, címe és kapcsolattartási pontok Név: Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Postai cím: 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Kapcsolattartási pont: Sipos

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben