Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2013

2 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTÁSRA KERÜLŐ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA 1. Ajánlatkérő neve és címe: Petőháza Község Önkormányzata 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. Képviseli: Piskolti Béla polgármester Tel.: / Fax: / Adószám: Számlaszám: Az eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján kerül lefolytatásra. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". A 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épülete több szempontból felújításra, és korszerűsítésre, bővítésre szorul, egyben meg kell oldani az akadálymentesítését is. Az épület hivatali helyiségeinek újrafelosztásával, elrendezésének ésszerűsítésével kialakíthatók olyan helyiségek, melyekben a hivatali munka a jelenkori megnövekedett igényeknek megfelelően folytatható tovább. A viszonylag nagyméretű tanácskozóteremből két iroda kerül kialakításra. A főbejárattól balra eső helyiségek méretét is optimalizálni kell. A három kisebb méretű irodából két, jobban kihasználható teret alakítunk ki, úgy hogy ezáltal még a mellékhelyiségek (nő/férfi toalet) területe is megnő. Az előtető építése nem jelent nagyobb mértékű alapterület bővülést, sőt a hivatali helyiségek alapterülete szinte nem változik. A meglévő hivatali épület bruttó alapterülete: 282,57 m2. Előtető alapterülete: 10,76 m2 Bővítés mértéke: 3,81 %. A felújítás keretében megoldásra kerül az épület megközelítése, és a valamennyi irodába az akadálymentes bejutás. A földszintre lépcsőlift kerül beépítésre. Az új járófelületek (lépcsőn és közlekedőkben) a vakok és gyengén látók számára is megfelelő lesz (sima és érdes felületek váltakozásával). Az épület főbejárata eltérő anyaghasználata és színe végett-, a belső ajtókeretek környezetétől jelentősen eltérő színe miatt pedig vizuálisan is megkönnyíti a tájékozódást. Az épület energetikai korszerűsítése is folytatódik: a fűtéskorszerűsítése a meglévő korszerűtlen gázkazán helyett új kondenzációs fűtőkészülék kerül elhelyezésre. A radiátorokra is felszerelésre kerülnek termosztatikus szabályozó szelepek. A felújítás során az elavult villamos vezetékek cseréje is megtörténik, és valamennyi munkahelyi világítótest energiatakarékos lesz. A hivatal vizes blokkjának átalakítása is megtörténik. Az új kialakítás szerint két WC blokk lesz kialakítva, egy férfi és egy női, a közlekedő folyosóból nyíló külön bejárattal. Tetőszerkezet: A tetőfelújítás során megjelenése nem fog változni a munkák során. A tetőszerkezet hajlásszöge: kb. 39º, anyaga: I oszt. fenyő, melyet utólag gomba- és rovarkártevők ellen hatásos faanyagvédőszerrel lesz lekezelve. A tetőszerkezetet átvizsgálva szükségessé válik néhány helyen a faanyag javítása, pótlása szükséges. A szarufák felső síkját - a héjazat elbontása oldalszám/oldalak száma : 2/37

3 után- meg kell tisztítani a pudvás fa részektől, utána rá lehet tenni a fóliát, az ellenlécet, a tetőlécet és az új héjalást. A korhadt kötőgerendákat bárdolással meg kell tisztítani, és két oldalról rászegezett pallókkal meg kell erősíteni. A részletes feladatokat, mennyiségi adatokat a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. 3. Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. A nyertessel egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés kötésére kerül sor. 4. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Teljesítési határidő: szeptember 15. Előteljesítés lehetséges. Munkaterület átadás Megrendelő részéről: szerződés aláírása napján. 5. A teljesítés helye: 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó előírásokra: Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt (2) bekezdése, 131. (1) bekezdése, valamint a 131. (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése az irányadó, amennyiben ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe. Amennyiben nincs alvállalkozó, a számla kifizetési határideje: a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A számla mellékletét képezi Megrendelő által a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes (nettó) ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az előlegen kívül egy számla benyújtására nyújt lehetőséget, a műszaki átadásátvételt követően Megrendelői teljesítésigazolás után. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben ajánlattevő előleget igényel, akkor annak feltétele, hogy az igényelt előleg visszafizetésére, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő részére. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján történhet, a Kbt (4) bekezdésében foglalt határidőben, a szerződéskötés időpontjában. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. szakaszának hatálya alá esik. 7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot választja. 8. Alkalmassági követelmények a Kbt a, illetve a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet ai szerint: oldalszám/oldalak száma : 3/37

4 Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Az ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat: 8.1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a felhívás megküldést megelőző 24 hónap teljes árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell építési-szerelési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősség-biztosítása fennállásáról szóló igazolást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. d) pontja szerint. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e oldalszám/oldalak száma : 4/37

5 más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 8.3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldést megelőző 24 hónapban általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó árbevétele nem érte el a Ftot Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési-szerelési tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai felelősség-biztosítás fennállásáról szóló igazolással (vagy szándéknyilatkozattal) a szerződés megkötéséig, A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. -a alapján az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő építés-szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékre: minimum Ft/év és minimum ,- Ft/káresemény kártérítési limit. Kérjük csatoljon erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot, hogy a felelősségbiztosítási szerződést megköti, vagy jelenlegi felelősségbiztosítását a fenti összegre kiegészíti. 9. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 9.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének a) pontja szerint, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített épületfelújításra vagy új építésre vonatkozó referenciák bemutatását a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerinti nyilatkozattal vagy igazolással. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az oldalszám/oldalak száma : 5/37

6 előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 10. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év összességében nem rendelkezik legalább 1 épület felújításra, vagy új építésére vonatkozó referenciával, összesen legalább nettó 20 millió Ft összegben. 11. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helye és ideje: Jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül CD lemezen. 12. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypótlást az Ajánlatkérő biztosítja a Kbt a alapján. 13. Ajánlattételi határidő: június :30 óra 14. Az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő székhelyén, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ajánlattétel nyelve: Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentumok az ajánlattevő által felelős fordításban, cégszerűen aláírva magyarra lefordítva csatolhatóak a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján. 16. Ajánlatok felbontásának helye és ideje: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 62. (2) bekezdése alapján. A 14. pontban megjelölt helyen, ideje: megegyezik a 13. pontban foglalt határidővel. oldalszám/oldalak száma : 6/37

7 17. A tárgyalásos eljárás jogcíme: az eljárás a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos. 18. A tárgyalásos eljárás menete, alapvető szabályai, tárgyalás helye és ideje: A tárgyalás időpontja: június 20-án 14:00 óra Helye: ajánlatkérő székhelyén: a 14. pontban meghatározott helyen Egyfordulós tárgyalás tartására kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, a szerződéses feltételek és az ár vonatkozásában. Az ajánlattevőknek a felolvasólap ismételt kitöltésével kell megadniuk a végső ajánlatukat, amelyet ajánlatkérő a tárgyalás után ismertet. Amennyiben ajánlattevő a tárgyaláson módosítani kívánja az ajánlati árát, akkor az ezt alátámasztó módosított költségvetést is át kell adnia a tárgyalás lezárásáig, legkésőbb a tárgyalást követő munkanap 9,00 órájáig. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, a tárgyaláson tett módosított ajánlati árat ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ajánlatuk az eredeti ajánlati árukkal kerül értékelésre. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. Első körben megvizsgálja a tárgyalás/ok megkezdését megelőzően az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Második körben a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát a tárgyalást megelőzően vizsgálja ajánlatkérő, a tárgyalásra csak az érvényes ajánlattevőkkel kerül sor. A szakmai ajánlat módosítására a tárgyalás lezárásáig van lehetőség. A tárgyaláson az ajánlattevők nyilatkozattételre jogosult személlyel képviseltessék magukat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a tárgyaláson nem vesznek részt, ajánlatuk érvényessége esetén az ajánlatuk az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlatok bontásakor ismertetett ajánlati árával kerül bírálatra. Egyebekben a tárgyalásra a Kbt ában foglaltak az irányadóak. 19. Ajánlati biztosíték: jelen eljárásban ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre. 20. A beszerzés forrása: saját költségvetésből és támogatásból biztosítja ajánlatkérő Támogatás megnevezése: EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcím- A szolgáltató önkormányzat- az önkormányzati épület felújítása Petőházán projekt. 21. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő 10. és 30. nap között, a nyertes ajánlattevővel egyeztetve (Kbt (6) bek.). 22. Az ajánlati kötöttség időtartama: A tárgyalás lezárásától kezdődik és onnantól számítva 60 napig tart (Kbt. 96. (4) bekezdése). A Kbt (5) bekezdése értelmében az összegezés megküldésének napjától 30 nappal meghosszabbodik. oldalszám/oldalak száma : 7/37

8 23. Tájékoztatás az eredményről: Az eljárás eredményéről hozott ajánlatkérői döntést követő legkésőbb 3 munkanapon belül. (Kbt. 77. (1)-(2) bek.). 24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: június Rész ajánlattétel, alternatív ajánlattétel lehetősége: Sem részajánlat tételre, sem többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség. 26. Fenntartott szerződés lehetősége: Nem fenntartott. 27. Kizáró okok: Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy részükről nem merülnek fel a törvény 56. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. Ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) és kc) pontja alá nem tartozást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a szerint kell igazolni. Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 10. -a szerint kell eljárni. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolására más szervezetet. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során kell, hogy kiállítsa, a felhívás közzétételét követő dátummal. 28. Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli. 29. Egyéb információk: A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, 2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Ajánlatkérő a cégadatokat a complex céginfoban ellenőrzi, de csatolható az ajánlatokhoz 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, és kötelező csatolni az aláírási címpéldány egyszerű másolatát a képviseleti jog megállapítása és igazolása céljából. oldalszám/oldalak száma : 8/37

9 Amennyiben a complex céginfoban lévő cégkivonat módosítása folyamatban van, kérjük, hogy ajánlattevő csatolja: - az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. Ajánlattevő csatolja, amennyiben fennáll: - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. - egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. A Kbt. 98. (2) bek. értelmében az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányok a tárgyalás/ok befejezéséig pótolhatóak Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a Rendelet 12. -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi ajánlattevői nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. oldalszám/oldalak száma : 9/37

10 A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 8.3., 8.4, és a pontok vonatkozásában Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, illetve adott esetben a megjelölt más szervezet (vagy személy) Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést a Kbt (4) bekezdése alapján A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ában és a Kbt (5) bekezdésében foglaltak az irányadók A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem lehetséges, ajánlatkérő kizárja ennek létrehozását Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók. oldalszám/oldalak száma : 10/37

11 AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u Ajánlatot csak a megküldött Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi feltételek és a szerződés tervezet tartalmi elfogadásával, jelen ajánlattételi feltételekhez csatolt nyilatkozatminták tartalmának kitöltésével és cégszerű elfogadásával lehet benyújtani. A kiadott nyilatkozat minták nem kötelező érvényűek, azok tartalmának megfelelő más, az ajánlattételi felhívás és a hatályos Kbt-nek megfelelő nyilatkozat is benyújtható. A kiadott minták az ajánlattételt segítik. 2. Az ajánlat tárgya és terjedelme "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Az ajánlat elkészítésének alapját az 1.2. pont szerinti Ajánlattételi felhívás és ezen Ajánlattételi feltételek követelményrendszere határozzák meg. 3. Formai követelmények: Az ajánlatokat 3 (három) pld-ban kell benyújtani, papíralapon egy eredeti, és egy másolati jelzéssel ellátottan, továbbá egy másolati példányt a CD, vagy DVD digitális formában kell benyújtani (az eredetiről szkennelt változatban pdf formátumban), a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva. Ajánlattevők csatoljanak cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlat példányainak minden oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignójával kell ellátni. Az ajánlat egyes példányainak valamennyi oldalát össze kell fűzni és irattartóban kell beadni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét. A külső csomagolásra kérjük ráírni még: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Közbeszerzési ajánlat. Nem felbontható az ajánlattételi határidő lejártáig. 4. Vállalkozási szerződés: Ajánlattevőknek nyilatkozattal el kell fogadni az ajánlattételi feltételekhez csatolt szerződéstervezetet az eredményköteles teljesítés érdekében. oldalszám/oldalak száma : 11/37

12 5.. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott teljesítési véghatáridő első napjától kezdve naptári naponként Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Amennyiben az ajánlattevő hibásan teljesít, a hibás teljesítési kötbér összege a nettó vállalkozási díj 5 %-, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az ajánlattevő (nyertes vállalkozó) hibájából adódó meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozó díj 5 %-a, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az Ajánlatkérő - nem az Ajánlattevőnek felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az Ajánlattevőnek fizetni. A kötelező jótállás időtartama: 24 hónap. A nyertes Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárástól számított 24 hónapra jótállást vállalni, amelyet a nettó vállalási ár 5 %-a erejéig kell jóteljesítési garanciával biztosítani, amely teljesíthető a Kbt (6) bekezdése szerint. 6. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) sz. melléklet: Felolvasólap sz. nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bek. szerinti Ajánlati nyilatkozat sz. melléklet a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 4. sz. melléklet a Kbt. 56. (1)-(2) bek. kizáró okokra vonatkozó 4. nyilatkozat 5. sz. melléklet nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 5. tekintetében sz. melléklet a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 7./1 sz. melléklet a Kbt. 55. (5) bek. szerinti nyilatkozat 7. 7/2. sz. melléklet a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 8./1 sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nem alvállalkozónkénti bevonásról 8/2. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat 8. alvállalkozónkénti bevonásról 8/3. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat 8/3. sz. melléklet a Kbt. 55. (6) bek. c) pontja szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 9. 9./1. nyilatkozat az árbevételről 9/2. nyilatkozat a felelősségbiztosításról felelősségbiztosítás Oldalszám oldalszám/oldalak száma : 12/37

13 10. fennállásának igazolása vagy szándéknyilatkozat 10. sz. melléklet műszaki-szakmai alkalmasság: nyilatkozat a referenciákról sz. melléklet a Kbt. 60. (5) bek. szerinti nyilatkozat 12. Árazott költségvetés 13. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése. Adott esetben 14. Ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben) az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. (adott esetben) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Oldalszám A Kbt. 54. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Győr, Jósika u valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. szerezhető be információ. Petőháza, június 3. Az Ajánlatkérő képviseletében:. Piskolti Béla Polgármester oldalszám/oldalak száma : 13/37

14 Felolvasó lap 1. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Ajánlattevő neve:... Ajánlattevő székhelye:... Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja: Ajánlati ár (nettó Ft) Ft + ÁFA Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. oldalszám/oldalak száma : 14/37

15 2. sz. melléklet Ajánlattételi Nyilatkozat 1 Kbt. 60. (3) bek. szerint a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 5. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, továbbá az eljárást megindító felhívásban rögzített szolgáltatást az ajánlatban, illetve a tárgyaláson tett végső ajánlati árunknak meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 6. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs. 7. Egyben nyilatkozom, mint cégjegyzésre jogosult képviselője a tárgyi nemzeti eljárásrend szerint közbeszerzési eljárásban, hogy az ajánlatom üzleti titkot tartalmaz/nem tartalmaz* (ha igen, mely része:.) (amennyiben igen, akkor a Kbt alapján kell eljárni, elkülönített módon kell elhelyezni az ajánlatban. Nem nyilváníthatóak üzleti titoknak a Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak). 8. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatom összeállítása során az elvégzendő teljes munkára vonatkozóan figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. oldalszám/oldalak száma : 15/37

16 3. sz. melléklet A Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk: A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési érték tíz százalékát meghaladó alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: Az igénybe venni kívánt alvállalkozó A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben szerződést fog kötni A teljesítés aránya (%) Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás oldalszám/oldalak száma : 16/37

17 A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 2 4. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben 56. (1) bekezdésében, illetve 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. oldalszám/oldalak száma : 17/37

18 5. sz. melléklet Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet: - nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 3 - amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (megfelelő aláhúzandó) A fentiek szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be 4 : Név: Állandó lakhely: Név: Állandó lakhely: vagy A fentiek szerinti nyilatkozunk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa társaságunknak nincsen. Kelt: <cégszerű aláírás> 3 ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát 4 Kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén. A felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó. oldalszám/oldalak száma : 18/37

19 A Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 6. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Kijelentjük, hogy alvállalkozóinkkal, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás oldalszám/oldalak száma : 19/37

20 7. /1. sz. melléklet A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 5 a(z) a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 55. (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik Kelt: cégszerű aláírás 5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. oldalszám/oldalak száma : 20/37

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Petőháza

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK), TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE, CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás

Eljárást megindító felhívás Eljárást megindító felhívás Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Kbt. 122./A. szerint, hirdetmény közzététele nélkül induló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Veszprém Város közigazgatási területén található köztéri illemhelyek üzemeltetése, takarítása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:

Ajánlattételi felhívás. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tel: +36 1 371-5836 fax: +36 1 205-5951 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Nick Község Önkormányzata Cím: 9652 Nick, Rákóczi u. 14. AJÁNLATKÉRŐ: Nick Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MIKROBUSZ beszerzése tárgyban 2014 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS nemzeti

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: BKV Zrt. TB-42/16.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: BKV Zrt. TB-42/16. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: ) 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Putnok Város Önkormányzat ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 121. (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail címe: Neve: Nemti Község Önkormányzata Cím: 3152 Nemti, Kossuth út 28. Címzett: Erős Róbert polgármester Telefon:32/364-002 Fax: 32/364-002 e-mail:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780 HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1., Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. Tel.: +36-88-453-135 Tel./Fax: +36-88-453-140

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 jegyzo@hajduhadhaz.

1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 jegyzo@hajduhadhaz. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KBT. 122/A. ALAPJÁN 1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 E-mail: jegyzo@hajduhadhaz.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben