JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat április 25-i soron következő üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. április 25-i soron következő üléséről"

Átírás

1 1 03-3/16-5/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat április 25-i soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Süvecz Lászlóné, Csermák Lajosné, Dr. Pollák Gábor, Szabolcs Péterné, Dr. Guth Eszter, Czirkos Kelemen, Tóth János, Vincze Ernőné Oszoli Dénes köszönti az ülésen megjelent részönkormányzati tagokat és meghívottakat. Megállapítja, hogy a részönkormányzat 7 fővel határozatképes, és az órakor a soron következő ülést megnyitja. Javasolja napirendre venni 4. napirendi pontként a Közösségi ház tervezési programjának módosítása tárgyú szóbeli előterjesztést. A meghívóban a 4. napirendi pontban szereplő A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést pedig javasolja ezt követően tárgyalni. Szavazásra teszi fel a Közösségi ház tervezési programjának módosítása tárgyú szóbeli előterjesztés tárgyalását 4. napirendi pontként. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Közösségi ház tervezési programjának módosítása szóbeli előterjesztés napirendre vételét elfogadta. Szavazást kér a fentiek szerint módosított napirendről. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ülés módosított napirendi sorát elfogadta. Napirend tárgyalása: 1.) Dr. Guth Eszternek a 8. sz. háziorvosi körzet új orvosának bemutatkozása Oszoli Dénes köszönti Dr. Guth Esztert a 8. sz. háziorvosi körzet új orvosát és felkéri a rendelés megkezdésével kapcsolatos tájékoztatás megtartására. Dr. Guth Eszter köszöni a meghívást. A rendelés megkezdéséhez vezető folyamat a végéhez közeledik, az ÁNTSZ részéről egy utolsó jóváhagyásra van még szükség a munka megkezdéséhez. A hivatalos papírok beszerzése miatt húzódott el a rendelés beindítása, a helyettesítést pedig azért nem tudta korábban elkezdeni, mert hiányzott az

2 2 ehhez szükséges társadalombiztosítási vizsga. Közben ez utóbbi vizsgát sikeresen letette és az utolsó adminisztrációs feladatok is le fognak zárulni a jövő hét folyamán, így a rendelés májustól indulhat be. A mai napon a rendelőben a számítógépes programot tanulta és ismerkedett a hellyel. Jelenleg a dr. Nemeskéri Klára helyettesít napi két órában. Úgy tapasztalta, hogy a rendelőben nincs EKG készülék, ezt az SZTK-ból próbálja meg beszerezni. Magáról elmondja, hogy 1996-ban végzett az egyetemen, a pécsbányatelepi kórházban, illetve háziorvosi rezidensként kezdett, aztán belgyógyász szakorvosként dolgozott a PTE-ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikáján, majd házon belül átlépett a művese állomásra. A heti óra munka mellett egyre kevesebb ideje maradt a családjára, illetve belefáradt a krónikus betegellátásba, ezért döntött úgy, hogy visszatér a háziorvosláshoz ahonnan elindult. A kollégák közül sokan próbálták lebeszélni a körzetről, de ő szereti a kihívásokat. A mai napon csak pozitív benyomások érték a rendelőben. A helyiektől nem, a feladat nagyságától jobban tart. Reméli minél többen visszajönnek majd a körzetbe. Szabolcs Péterné megköszöni a doktornő pozitív hozzáállását. Mindenki nagyon várta már az új orvos megérkezését. Dr. Guth Eszter elmondja, hogy a beteganyagtól nem tart. Korábban a betegei többsége a roma lakosság köréből került ki, soha nem volt konfliktusa velük. Oszoli Dénes felajánlja segítségét, ha problémák merülnének fel az Egyesített Egészségügyi Intézmény kapcsán és jó munkát kíván a területen a rendeléshez. 2.) Tájékoztató a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című pályázat aktuális helyzetéről Oszoli Dénes felkéri Jónás Gergelyt a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra civil referensét a tájékoztató megtartására. Jónás Gergely elmondja, hogy a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása pályázat ügyében a közelmúltban pozitív döntés született. A kétlépcsős pályázat első elemét képező regisztrációs pályázat befogadásra került, ami alapján a régióban összesen 6 pályázat keretében dolgozható ki projekt a leszakadóban lévő városrészek fejlesztésére. Ebből a három érintett, pécsi terület Pécs-Somogy Rücker-akna, Pécsbánya szegregált területe és a Hősök tere északi része a Komlói út, Pék sor, Tárna utca közötti térség. Az első lépcső volt a komolyabb szűrő így nagy az esély a pozitív elbírálásra. A pályázat fő célja, hogy a legrosszabb helyzetben lévő területi egységek a lakhatási fejlesztése történjen meg. Ez mellett a hely felzárkóztató célú fejlesztéssel is foglalkozni kell, aminek a keretébe a foglalkoztatás növelése a cél. Elképzelhető, hogy a területi lehatárolás még kis mértékben változik. Felvetődött a Margit utcától északra lévő tömbök felvétele is a programba. A teljes forrás 300 millió forint, amiből lakhatási célú beruházásokat kell finanszírozni, ez

3 3 a fő prioritás, de lehet közterület fejlesztéseket és felzárkóztatást is támogatni kisebb mértékben. A programban a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel nem rendelkező lakások közül a műszakilag alkalmatlanokat le kell bontani (felszámolás). Lehetőség nyílik lakások egybenyitására is, itt 6-8 lakásos épületekből 3-4 lakásos épületeket lehet kialakítani azzal a feltétellel, hogy a vezetékes ivóvízhálózatra és a szennyvíz csatornára rá kell kötniük. A vízelvezető árkok és a közutak állapotának a javítására is fordítható támogatás, ahogy a Hősök terének a felújítására és egy multifunkcionális közösségi térré való alakítására is. A program finanszírozza a szennyvízhálózatra való egyedi rákötéseket is valamint komplett fürdőszoba és WC kialakításra is mód nyílik. A pályázat keretében 20 db lakásfelújításra és 20 db bontásra lesz lehetőség. A képzések, a támogatott foglalkoztatások, egészségügyi szűrések, egyéb programok mindenki számára nyitottak lesznek. A lehatárolástól függetlenül a Hősök terétől délre élők is részt vehetnek a programokban. A projekt központi színtere a felújítás alatt álló Jó szerencsét Mozi épülete lesz. A pályázat végleges tartalmáról jelenleg egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázat második köre május végén, június elején jelenik meg. Erre a város a június 20-ai közgyűlés által jóváhagyva nyújtja majd be a pályázatokat a három terület tekintetében. A végleges döntés július végére születhet meg. A fejlesztések szeptembertől, októbertől indulhatnak el. A felszámolások esetében kiköltöztetés is lesz, aminek a keretébe azokat az érintetteket aki erre fel vannak készülve a szegregátumon kívülre költöztetik. Nekik finanszírozniuk kell egy olyan lakást, aminek közmű és rezsiköltsége is van. A programok 2015 közepéig tarthatnak. Eddigre minden felújítási, bontási és költöztetési munkának meg kell valósulnia. A három pályázat - kiegészülve a 2012-ben elindult György-telepi programmal,- komoly lehetőséget jelent Pécs keleti városrésznek. Az Európai Unió teszteli, hogy ezek a beruházások milyen hatékonysággal működnek. Pozitív tapasztalatok esetén a as támogatási időszakban további forrásokra tudnak majd pályázni ahhoz, hogy további területek fejlesztését is megkezdhessék. Ismerteti, hogy pécs-szabolcsi területek nem szerepeltek a projektben, mert annak csak olyan ún. szegregátum területek lehetnek részei, ahol a 2001-es népszámlálási adatok alapján a 8 általános iskolával nem rendelkezők, vagy maximum az azzal rendelkezők és a munkanélküliek aránya meghaladja az 50%-ot. Dr. Pollák Gábor kérdezi, hogy hogyan lakhatnak olyan lakásban, ahol nincs vezetékes víz? Milyen jogcímen élnek lakók ezekben? Jónás Gergely elmondja, hogy György-telepen vannak olyen lakások, ahol vezetékes víz hiányában közkútról szerzik be a szükséges vizet. Önkényesen, lejárt vagy élő lakáshasználati szerződéssel élnek itt a lakók, mindenfajta jogcímen. A pályázatban elvárás, hogy ezeket a jogcímeket tisztázni kell és jogszerű lakhatási feltételeket kell biztosítani, tehát nem maradhat önkényes lakásfoglaló. Természetesen priorizálva lesz az, aki hosszabb ideje lakásszerződéssel rendelkezik, fizeti a rezsit és látható az, hogy az emelt komfortfokozatú lakást is finanszírozni tudja. A

4 4 felkészülési folyamat végén lesz majd csak látható, hogy ki az aki költözhet és hova. Vincze Ernőné lakásbejelentés, lakásnyilvántartás bevezetését szorgalmazza, mert ebben az esetben lehet kiszűrni az törvénytelen lakásfoglalókat. Jónás Gergely egyetért a hozzászólóval. Tisztázni fogják, hogy kinek van szerződése és kinek nincs. A pályázati cél a jogcímek ellenőrzése és tisztázása is. Dr. Pollack Gábor köszön minden forintot, ami a területre jön és köszöni a résztvevő szakemberek munkáját is. Támogatja, hogy amennyire lehet jó helyre kerüljön a pályzati pénz. Szabolcs Péterné ismerteti, hogy az UNDP csapata hasonló feladatot végez eredményesen. Vezetője Csonkáné Utasi Katalin a munkaügyi központtal együtt május 15-én tart tájékoztatót a programról a komlói úti közösségi házban. Jónás Gergely kiemeli, hogy csak a helyiek partnerségével lehet valós csak eredményeket elérni. Csermák Lajosné elmondja, hogy van pár család, akiknek már régóta van beadott lakásigénylése György-telepen. Ez egy olyan csoport, akik később sem fogják tudni fizetni a rezsiköltségeket, ha esetleg elköltöztetik őket. Oszoli Dénes kérdezi, hogy a jelenlegi stádiumban kellett-e a költöztetéseket és a beavatkozásokat megtervezni, vagy ezek csak később történnek meg. Jónás Gergely most esedékes hogy kiválasszák, mely épületek alkalmasak a szanálásra. A költöztetés későbbi lépcső a pályázat előrehaladási folyamatában, mert fel kell készíteni erre az érintetteket. Oszoli Dénes tudomása szerint a felújított lakásoknál kártyás mérőóra lesz kialakítva az áram és víz közszolgáltatások terén. Jónás Gergely az E.On-nal a múlt héten egyeztettek. Köztudott, hogy nemrég az életveszélyes állapotok megszüntetése miatt tartottak ellenőrzést a területen. Kérték őket, hogy a terület előkészítésének ideje alatt ilyen szervezett akciókat ne hajtsanak végre. A kártyás mérőórákról is egyeztettek ezen a megbeszélésen. Vállalták, hogyha valakit védett fogyasztóvá nyilvánít az önkormányzat, akkor mérőóra kiépítését az E.On fogja finanszírozni. Czirkos Kelemen kérdezi, hogy István-akna része-e a programnak illetve a Lakmusz programhoz mennyiben csatlakozik. Jónás Gergely István-akna nem része a programnak, mert az egy sokkal komplexebb probléma, mint hogy egy ilyen jellegű pályázat kezelje. A problémáját felvetették az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére is, de egyenlőre nem látható forrás az ottani

5 5 fejlesztésekre. A Lakmusz program komoly kudarccal végződött. Ennek egyik oka az volt, hogy nem volt kellőképpen felkészítve sem a lakókörnyezet, sem az odaköltöztettet csapat. Az ebből fakadó konfliktus ellehetetlenítette a pályázat eredményességét. A város is levonta a tanulságokat és ezeket figyelembe veszik a jövőben a költöztetések során. Vincze Ernőné megjegyzi, hogy kevesen voltak jelen a György-telepről a mai lakossági fórumon. Ennek az oka az, hogy az Pécsi Hírek újságot későn kapják meg. Ha máshogy nem oldható meg, akkor szórólapozni kellene ilyen események előtt. Többen nem tudják kifizetni a közszolgáltatások díját és a számlázással is komoly problémáik vannak egyeseknél. Levelesláda elhelyezést javasolja a panaszok jelzése érdekében. Az újság kevés sajnos és sok helyre nem jut el. Oszoli Dénes a számlázások jogszerűségét jogsegély kertében lehet megvizsgálni, ebben a részönkormányzat nem tud segíteni. Sajnos csak az újság áll rendelkezésre a lakosság tájékoztatása ügyében. Folyamatosan jelzik az illetékeseknek a kézbesítési problémákat. Vincze Ernőné felhívja a figyelmet a komlói út bal oldalán lévő járda rossz állapotára. Régen a terület állapota kifogástalan volt, de az idők folyamán - nem a helyben születettek miatt,- leromlott a közterületek állaga. A Komlói út 191 sz. alatti önkormányzati tulajdonú házban három bérlő él. Az udvar átjáró ház, ezért javasolja a hátsó és utcafronti telekhatáron drótkerítés felhúzását. Az erdőből e ház udvarán szállítják át a lopott fát. A falopásokra elszaporodására és az törvénytelen szemétlerakásra hívja fel a testület figyelmét. Oszoli Dénes megköszöni a második napirendi pont kapcsán ismertettet tájékoztatást, illetve az észrevételeket, javaslatokat. 3.) Tájékoztató a Komplex Telep Program aktuális helyzetéről Jónás Gergely korábban már részletesen beszámolt a részönkormányzat irányába a program előzményeiről. A december 1-én elindult projekt célja a György telep felzárkóztatása. Kifejezetten látványos fejlesztést nem finanszíroz, inkább a társadalom felzárkóztatására irányul képzésekkel és foglalkoztatásokkal. Pár beruházás azonban mégis megvalósul a pályázat keretében, az egyik ilyen elem a Jószerencsét Mozi közösségi házzá átalakítása. A mozi felújítása elindult és az ütemezés szerint május végére készül el. A kivitelező eddig tartotta az ütemezést. A sajtó nyilvános megnyitóra mindenkit szeretettel várnak. A bejárat melletti előtér és az egykori vetítőterem újul meg első körben, a nagyterem a későbbi ütemben kerül majd átalakításra. Júniustól itt indulnak be a képzések 36 ember bevonásával egészen szeptember végéig. Kőműves melletti segédmunkás, erdőművelő és takarító képzéseket bonyolítnak majd le. Ezt követően indul a támogatott foglalkoztatás egy éven keresztül, 20 ember bevonásával. A foglalkozások egy része már elindult a Máltai Szeretetszolgálat györgytelepi épületében.

6 6 Létrejötte egy barkács férfi klub aki öntevékenyen keresi a közreműködési lehetőségeket. A mozi bontási munkálatait is ez a csapat végezte el. A bontási hulladékért cserében 2 nap alatt elvégezték az összes ilyen jellegű feladatot a mozi épületében. Megkezdték továbbá a telep megtisztítást is (ároktisztítás, gazirtás). Ezek a tevékenységek a környezetet javítják, de a későbbiekben lehetőség nyílik arra, hogy a saját lakásaikat is felújíthassák, amihez majd szakmai segítséget is kapnak. A pályázat jó irányban halad és látványos eredményeket mutat. A másik, női klub is keresi a lehetőségetek. A Török István utcai Iskola tankertjében a háztáji gazdálkodás elsajátítására biztosítanak lehetőséget számukra amihez az iskola az üvegházak használatát is felajánlotta. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy valószínűleg a meszesi iskolához került a korábban itt használt kis traktor, amit szintén be lehetne vonni a programba. Jónás Gergely jelzi, hogy jó a szakmai kapcsolat a Budai-Városkapu Iskolával, ígéretet tesz arra, hogy utánanéz a traktornak. Oszoli Dénes megköszöni Jónás Gergelynek a harmadik napirendi pont kapcsán megtartott tájékoztatót. Elrendel öt perc szünetet a következő napirendi pont tárgyalásáig. 4.) A közösségi ház tervezési programjának módosítása Oszoli Dénes ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 17-i döntésével elindította a közbeszerzési eljárást a tervezés és anyagbeszerzés tekintetében. A tervezési program a polgármesteri egyeztetésnek megfelelően módosult. A megbeszélésen az orvosi rendelő több támogatást kapott a részönkormányzati tagok részéről mint korábban, de ezt a mostani részönkormányzat ülésén is rögzíteni kell egy új állásfoglalás formájában a tervezési program és a költségvetés miatt. Utóbbiban továbbra is szükségesnek látná rögzíteni azt, hogy a részönkormányzat milyen módon és milyen céllal támogatja az építkezést. Javasolja, hogy hozzanak egy olyan állásfoglalást, hogy a részönkormányzat egyetért azzal, hogy az Arany J. utcai felnőtt orvosi rendelés a Szabadságharc utca 1. sz. alatt létesítendő közösségi házban, az észak-nyugati oldalszárny területén kerüljön kialakításra. Belányi Lajosné kérdezi, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pontosan milyen döntést fogadott el, mert szerinte ahhoz kellene igazodniuk. Oszoli Dénes az előterjesztés a Startmunka Program bonyolításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervezés valamint felelős műszaki vezető beszerzéséről címre hallgatott. Ennek elfogadott határozati szöveg szerint a Bizottság - a Közgyűlés 17/2007.(IV.30.) önkormányzati rendelete b. melléklet 4.14 pontjában meghatározott, átruházott hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Startmunka Program bonyolításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervezés beszerzésére irányuló eljárást megindítja. A Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztés 1.) számú melléklete szerinti cégek részére

7 7 kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás. A Bizottság úgy dönt, hogy a beszerzések értéke nem haladhatja meg az előterjesztésben szereplő tervezett összegeket. A beszerzési eljárás fedezete 100%-ban a Startmunka Programhoz biztosított támogatás. A Bizottság utasítja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a beszerzési eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Az 1. sz. mellékletben szerepelt az ajánlatadásra felkért három tervező cég, ezek a következők: Építész Kétszög Építészeti Tervező Kft., Misi Terv Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tervező Bt., K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. Az ajánlattételi felhívás szerint a beruházás pályázat szerinti becsült költsége, anyag és munkabér alapján bruttó 135 millió forint. A szerződés időtartalma,a teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számítva az engedélyes tervre 30 nap, a kiviteli tervre 60 nap. Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívásban fel vannak sorolva az alkalmassági követelmények is. Az ajánlatok beadási határideje május 3. péntek. A referatúra által korábban kért ajánlatok csak engedélyezési tervről szóltak, de mivel most kiviteli tervet is szállítaniuk kell, ezért a megkeresett tervezők kiegészítést kértek az ajánlattételhez amit megkaptak. A kiment program szűk volt, és lényegében egy olyan helyiség felsorolást tartalmazott, ami a kiküldött lakossági tájékoztató B változatban szereplő helyiséglistához állta legközelebb. A polgármesteri megbeszélésről készül emlékeztetőben szerepel egy kiemelt sor, mely szerint dr. Pollák Gábor a következőt mondta személy szerint elfogadhatónak tartja az elhangzottakat, mert látja, hogy az utána következő összes tényező bizonytalanná válik. Egy orvosi rendelővel is el tudja képzeli a közösségi házat. A jelenlevők reagálásából úgy látja és érzékeli, hogy egyértelműen ez a válasz. Páva Zsolt ezt mondta előtte a város azért van jó és egyben rossz helyzetben, mert elnyert egy relatív nagy pénzösszeget erre a programra és nem lehet máshova költeni tehát csak a Szabadságharc utcai épület jöhet szóba, Felmerül a kérdés mi a városháza érdeke és mi a helyi közösségé. Véleményem szerint a városnak az volna a segítség, ha megvalósulna a régi nagy cél a közösségi ház megépítése és benne egy orvosi rendelő. Könnyebbé teszi az ellátási gondokat. Ha ennek ellenére úgy dönt a közösség, hogy ne legyen orvosi rendelő tudomásul veszi, viszont nem tudja mikor lesz újabb forrás arra hogy bárhol egy egészségügyi központ megépüljön. Úgy véli, most van egy kedvező alkalom, hogy egy adott keretből létre tudnak hozni egy új modern felszerelt orvosi rendelőt és egy közösségi házat. Ismételten hangsúlyozza a döntés a közösség kezében van, kéri ennek ismeretében döntsenek. Belányi Lajosné kérdezi meg az egyeztetés a végén, hogy ahhoz szükséges-e a részönkormányzat döntése, hogy a tagok közül valaki figyelemmel tudja kísérni a programot. Páva Zsolt nemleges választ ad. Csak nevezzék meg azt a néhány főt. Zárásképpen jelzi, hogy a mai jegyzőkönyvből mindenkinek egy-egy példányt küldjenek. Köszöni a részvételt. Ahhoz nem kell részönkormányzati döntés, hogy valaki figyelemmel kísérhesse a folyamatot. Dr. Polák Gábor megjegyzi, hogy ígéretet kaptak arra, hogy értesítik őket minden a közösségi házzal kapcsolatos döntés előtt, a különböző tervezési szakaszokban, ahol is ő és Belányi Lajosné részt vehetnek. A jegyzőkönyvben ez nem szerepel.

8 8 Oszoli Dénes ismerteti, hogy a terv kiírásban a földszintre vonatkozóan felnőttorvosi rendelő szerepelt szükséges kiszolgáló helyiségekkel az épület észak-nyugati szárnyában 86 m 2 -en. Dr. Pollák Gábor elmondja, hogy ők egy orvosi rendelőre gondoltak. A lakossági tájékoztatóban az A és B verziónál is kettő orvosi rendelő megvalósítása szerepelt. Nem kell kettő, mert most is egy van az Arany János utcában és nem egyszerre rendel a két orvos. Eldöntötte a részönkormányzat, hogy egy orvosi rendelő lesz. A polgármesterrel is olyan kompromisszum született, hogy egy felnőtt orvosi rendelő kap itt helyet. Oszoli Dénes a maga részéről nem ért egyet azzal, hogy a részönkormányzati tagok határozzák meg, hogy a háziorvost milyen helyiségek kell hogy kiszolgálják. Az egy orvosi rendelő kategóriát úgy értelmezi, hogy az az egy orvosi rendelő ami az Arany J. utcában van, az ide költözik a Szabadságharc utca 1. szám alá. De az, hogy melyek a szükséges kiszolgáló helyiségek és a két körzet hogyan kívánja a rendelést lebonyolítani erről véleménye szerinte nem ebben a testületben kell dönteni. Egy orvosi rendelőt nem tud értelmezni építészként, ezért írták bele a 86 m 2 -t, a folyosótól nyugatra lévő épületrészt. A tervező és a körzeti orvos feladata kell hogy legyen a helység kiosztása. Kérdezi, hogy esetleg a részönkormányzati tagok a 86 m 2 -es épületrészben más célra is szeretnének helyiséget felszabadítani? Dr. Pollák Gábor ismerteti, hogy a döntésük logikája az volt, hogy minél kisebb, de még szükséges helyet biztosítsanak egy felnőtt orvosi rendelőnek. Oszoli Dénes szerint nem célszerű a legkisebbet megcélozni, az optimálist kell kialakítani és építészként is ezt javasolja. A folyosótól nyugatra eső épületrész az legyen egészségügyi célra felhasználva, de a helyiségbeosztást ne a testület tervezze meg. Dr. Pollák Gábor nem szakmai szempontokat akar meghatározni, de a koncepció az alapvetően a közösségi házara épül, ami mellett most egy orvosi rendelőnek is helyet adnak. Kérdés, mekkora rész marad a közösségi ház funkciónak. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy két rendelő esetén kettő intimszobát kell kialakítani. Oszoli Dénes két rendelő esetén az ÁNTSZ nem kér külön elkülönített intimszobákat, nem kell minden rendelőhöz intim szoba. Megjegyzi, hogy mindkét praktizáló orvos két külön rendelőt kért. Kifejti, hogy az orvosi rendelőhöz azért nem kell intimszoba - ha kettő van belőle -, mert az ÁNTSZ úgy nyilatkozott, hogy a használaton kívüli rendelőhelyiség biztosíthatja majd a négyszemközti megbeszélés helyét. Azért kérik a jelenlegi háziorvosok azt, hogy az intimszoba helyett rendelő legyen, mert a hely adott rá. Ismét kérdezi, hogy esetleg vane egyéb célja a részönkormányzatnak a helyiség másik felével, vagy sem. Ha az egyik rendelő intimszobaként működik - mert váltott időben rendel a két körzeti orvos -, akkor arra is van lehetőség, hogy a rendelőben például szűrés történjen. Két rendelő estén a

9 9 felszereltség szempontjából is több hely maradna. Szabolcs Péterné jelzi, hogy az Arany J. utcai ingatlanban jelenleg kevesebb mint 86 m 2 -en működik a rendelés. Belányi Lajosné a polgármesterrel történ egyeztetésen egy orvosi rendelőről volt szó, hogy az kerül a 86 m 2 -es nyugti szárnyba. Ragaszkodnak ehhez. Benczik Imre javasolja, hogy azt a szárnyat biztosítsák egészségügyi célokra. A terület kicsi ahhoz, hogy más funkció is odakerüljön. Oszoli Dénes felteszi szavazásra, hogy az orvosi rendelő a közösségi ház a 86 m 2 -es észak-nyugati szárnyban legyen kialakítva Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 12/2013. (04.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a közösségi ház tervezett funkcióinak módosítása tárgyában A Településrészi Önkormányzat javasolja a Polgármesternek hogy a évi Startmunka program szereplő, a Pécs, Szabadságharc u. 1. sz. alatti volt iskolaépületben kialakítandó Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem tervezési programja alapján kialakítandó orvosi rendelő a közösségi épület 86 m 2 -es észak-nyugati szárnyban legyen elhelyezve. Határidő: Felelős: Kapják: azonnal. Dr. Páva Zsolt polgármester Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Dr. Páva Zsolt polgármester Moór Eszter bizottsági elnök Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Dr. Pollák Gábor kérdezi, hogy milyen funkció kerül még a tervbe? Oszoli Dénes ismerteti, hogy a tervezői felhívásban a földszinten kerül kialakításra a 154 m 2 -es nagyterem, gondnoki iroda, teakonyha, vizesblokk, folyosó, előtér és lépcsőház. Az emeletre kerülne a teleház, teakonyha, szakköri terem, öltözök, Wc-k, kézműves-, ruha- és székraktár.

10 10 Czirkos Kelemen a lépcsőházat javasolja az épület hátsó, déli részéhez illeszteni a kicsi udvar kedvezőbb kihasználása miatt. Tóth János szintén nem tartja jó elképzelésnek a lépcsőház korábban tervezett elhelyezését. Oszoli Dénes szerint jó a lépcsőház elhelyezése, mert sokkal jobban hasznosítható az épület belső területe. Ezzel a megoldással rövidebb a folyosó mérete, mert az épület déli végéből nem kell már a folyosóra területet felhasználni, hanem ott, annak a helyén értékes helyiségeket tudnak kialakítani. A lényeg, hogyha a lépcsőház által az épület harmadában van feltárva, akkor kevesebb közlekedőhelyet kell biztosítani. Az udvar elvágása nem probléma, mert tervezési szempontból jó megoldás, ha különböző minőségű és funkciójú területek is rendelkezésre állnak. Mindezek ellenére a felvetett javaslatot tolmácsolhatják a tervező felé. Az orvosi rendelő helyének meghatározásával most megegyezik a testület álláspontja a kiküldött tervezési programmal, ezért a napirendi pontot lezárja. 5.) A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (szóbeli előterjesztés) Oszoli Dénes az előző ülésen döntöttek a költségvetés kiadási oldalának főbb kereteiről, de az előző évi maradványról még nem tudtak határozatot hozni a szükséges közgyűlési döntés hiánya miatt. Ez azóta megtörtént, a évi fel nem használt szabad pénzmaradvány összege forintban lett meghatározva. Az előző ülésen kérdésként felmerülő 150 ezer forintos kötelezettséget az orvosi rendelő felújításához (Másokért Egészségügyi Bt.) a részönkormányzat által megszavazott támogatás jelenti, melynek a kifizetése áthúzódott erre az évre. Szintén az előző ülésen javasolta, hogy nyissanak egy sort a Szabadságharc u. 1. sz. alatti közösségi ház építkezésének támogatása címen. Akkor ez nem kapott támogatást. Most ismét javasolja ennek kialakítását, mert Moór Eszter bizottsági elnök asszony ismét megkereste azzal, hogy problémát jelent a számukra az építkezés megkezdésénél a 100 ezer forintos ideiglenes mérőállomás kitelepítése ezért szükség lenne a részönkormányzat általi nevesített támogatásra. A cél tehát nevesíthető, vagy akár általánosan is meghatározhatják. 1 millió forintot javasol az építkezés megkezdéséhez szükséges beruházások támogatására (elektromos áram mérőhely kialakítása, vagyonvédelmi eszközök beszerzése és telepítése, felvonulási konténer, építés-szerelés biztosítás és szükséges építőanyagok beszerzése) as évre áthelyezett 2,7 millió forintos maradványösszeg korábban az orvosi rendelőre volt elkülönítve. Döntés szükséges abban, hogy az épület funkcionális kialakításának tisztázását követően az építési és egyéb munkálatokra ez az összeg is felhasználható legyen és a javasolt új sorban feltüntetésre kerüljön. Mindezek együtt egy kb. 3,7 millió forintos keretösszeget jelentenének a közösségi ház építésére elkülönítve. Felteszi szavazásra, hogy a részönkormányzat évi költségvetésének kiadási oldalán nyisson egy új sort a Szabadságharc u. 7. sz. alatti közösségi ház építkezésének támogatása céljából.

11 11 Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes szavazásra javasolja, hogy a közösségi ház építésére létrehozott új sort töltsék fel 3,7 millió forinttal. Dr Pollák Gábor emlékeztet arra, hogy a polgármester ígéretet tett arra, hogy megvizsgáltatja annak a szükségszerűségét, hogy a szükséges-e az településrészi önkormányzat támogatása a beruházáshoz. Nem biztos benne, hogy a beruházáshoz szükséges 135 millió forint átadásra fog kerülni. A maga részéről nem szavazza meg a 3,7 millió forintos keretet. Amíg a polgármestertől nem kapnak visszajelzést, addig maximum az ideiglenes mérőhely kialakításához szükséges 100 ezer forintot tudja támogatni. Oszoli Dénes emlékeztet arra, hogy a 3 millió forint más konstrukció keretében került volna felhasználásra a Szabolcsi út 63-ban. Az is köztudott volt, hogy ez kevés lesz, ezért társadalmi munkára és egyéb támogatásra is szükség lett volna az akkor 14 millió forintban megahatározott beruházás lebonyolításához. Ő is javasolja, hogy legyenek óvatosak, de a 100 ezer forintot kevesli. Az 1 millió forintot támogatásként indokoltnak tartaná a vagyonvédelem kiépítése, a konténer beszerzése és a felolvasott egyéb tételek miatt. Ha sikerül a 2,7 milliót megnyerniük, akkor ezzel az összeggel nem vállalták túl magukat. Elkészül egy komplex közösségi ház és azt 1 millió forinttal a részönkormányzat is megtámogatta. Süvecz Lászlóné kérdezi, hogy miből lesz berendezve a közösségi ház? Oszoli Dénes jogosnak tartja a felvetés, ezért is érdemes a 2,7 millió forintos összeget tartalékolniuk. Dr Pollák Gábor továbbra is a 100 ezer forintos keret elfogadását javasolja egyenlőre. Később lehetségesnek tartja felbővíteni a keretet 1 millió forintra az eszközbeszerzés támogatásához, ha már birtokba vehető az elkészült közösségi ház. A 2,7 millió forintos elkülönített összeget a tartalék keretbe javasolja áthelyezni. Oszoli Dénes módosítja javaslatát és az induláshoz az 1 millió forintos keret helyet 700 ezer forintos összeg elkülönítését kéri. Az 1 milliós tartalékból 700 ezer forint kerülne át a közösségi ház építkezésére. Ha 2,7 millió forintot állítanak be a tartalékba, akkor 300 ezer forint átkerülhetne a civil alaphoz, ami felemelkedne 1,8 millióról 2,1 millió forintra. Felteszi szavazásra, hogy a településrészi önkormányzat évi költségvetés kiadási oldalán szereplő II. Civil alap sor keretösszege 2,1 millió forintra emelkedjen, a III. Egyéb támogatás sor összege maradjon 200 ezer forint, a közösségi ház építésére 700 ezer forint, a IV. Tartalék sor kertére 2,7 millió forint kerüljön megállapításra.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről 03-3/16-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Benczik Imre, Süvecz Lászlóné,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben