JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat április 25-i soron következő üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. április 25-i soron következő üléséről"

Átírás

1 1 03-3/16-5/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat április 25-i soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Süvecz Lászlóné, Csermák Lajosné, Dr. Pollák Gábor, Szabolcs Péterné, Dr. Guth Eszter, Czirkos Kelemen, Tóth János, Vincze Ernőné Oszoli Dénes köszönti az ülésen megjelent részönkormányzati tagokat és meghívottakat. Megállapítja, hogy a részönkormányzat 7 fővel határozatképes, és az órakor a soron következő ülést megnyitja. Javasolja napirendre venni 4. napirendi pontként a Közösségi ház tervezési programjának módosítása tárgyú szóbeli előterjesztést. A meghívóban a 4. napirendi pontban szereplő A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést pedig javasolja ezt követően tárgyalni. Szavazásra teszi fel a Közösségi ház tervezési programjának módosítása tárgyú szóbeli előterjesztés tárgyalását 4. napirendi pontként. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Közösségi ház tervezési programjának módosítása szóbeli előterjesztés napirendre vételét elfogadta. Szavazást kér a fentiek szerint módosított napirendről. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ülés módosított napirendi sorát elfogadta. Napirend tárgyalása: 1.) Dr. Guth Eszternek a 8. sz. háziorvosi körzet új orvosának bemutatkozása Oszoli Dénes köszönti Dr. Guth Esztert a 8. sz. háziorvosi körzet új orvosát és felkéri a rendelés megkezdésével kapcsolatos tájékoztatás megtartására. Dr. Guth Eszter köszöni a meghívást. A rendelés megkezdéséhez vezető folyamat a végéhez közeledik, az ÁNTSZ részéről egy utolsó jóváhagyásra van még szükség a munka megkezdéséhez. A hivatalos papírok beszerzése miatt húzódott el a rendelés beindítása, a helyettesítést pedig azért nem tudta korábban elkezdeni, mert hiányzott az

2 2 ehhez szükséges társadalombiztosítási vizsga. Közben ez utóbbi vizsgát sikeresen letette és az utolsó adminisztrációs feladatok is le fognak zárulni a jövő hét folyamán, így a rendelés májustól indulhat be. A mai napon a rendelőben a számítógépes programot tanulta és ismerkedett a hellyel. Jelenleg a dr. Nemeskéri Klára helyettesít napi két órában. Úgy tapasztalta, hogy a rendelőben nincs EKG készülék, ezt az SZTK-ból próbálja meg beszerezni. Magáról elmondja, hogy 1996-ban végzett az egyetemen, a pécsbányatelepi kórházban, illetve háziorvosi rezidensként kezdett, aztán belgyógyász szakorvosként dolgozott a PTE-ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikáján, majd házon belül átlépett a művese állomásra. A heti óra munka mellett egyre kevesebb ideje maradt a családjára, illetve belefáradt a krónikus betegellátásba, ezért döntött úgy, hogy visszatér a háziorvosláshoz ahonnan elindult. A kollégák közül sokan próbálták lebeszélni a körzetről, de ő szereti a kihívásokat. A mai napon csak pozitív benyomások érték a rendelőben. A helyiektől nem, a feladat nagyságától jobban tart. Reméli minél többen visszajönnek majd a körzetbe. Szabolcs Péterné megköszöni a doktornő pozitív hozzáállását. Mindenki nagyon várta már az új orvos megérkezését. Dr. Guth Eszter elmondja, hogy a beteganyagtól nem tart. Korábban a betegei többsége a roma lakosság köréből került ki, soha nem volt konfliktusa velük. Oszoli Dénes felajánlja segítségét, ha problémák merülnének fel az Egyesített Egészségügyi Intézmény kapcsán és jó munkát kíván a területen a rendeléshez. 2.) Tájékoztató a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című pályázat aktuális helyzetéről Oszoli Dénes felkéri Jónás Gergelyt a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra civil referensét a tájékoztató megtartására. Jónás Gergely elmondja, hogy a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása pályázat ügyében a közelmúltban pozitív döntés született. A kétlépcsős pályázat első elemét képező regisztrációs pályázat befogadásra került, ami alapján a régióban összesen 6 pályázat keretében dolgozható ki projekt a leszakadóban lévő városrészek fejlesztésére. Ebből a három érintett, pécsi terület Pécs-Somogy Rücker-akna, Pécsbánya szegregált területe és a Hősök tere északi része a Komlói út, Pék sor, Tárna utca közötti térség. Az első lépcső volt a komolyabb szűrő így nagy az esély a pozitív elbírálásra. A pályázat fő célja, hogy a legrosszabb helyzetben lévő területi egységek a lakhatási fejlesztése történjen meg. Ez mellett a hely felzárkóztató célú fejlesztéssel is foglalkozni kell, aminek a keretébe a foglalkoztatás növelése a cél. Elképzelhető, hogy a területi lehatárolás még kis mértékben változik. Felvetődött a Margit utcától északra lévő tömbök felvétele is a programba. A teljes forrás 300 millió forint, amiből lakhatási célú beruházásokat kell finanszírozni, ez

3 3 a fő prioritás, de lehet közterület fejlesztéseket és felzárkóztatást is támogatni kisebb mértékben. A programban a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel nem rendelkező lakások közül a műszakilag alkalmatlanokat le kell bontani (felszámolás). Lehetőség nyílik lakások egybenyitására is, itt 6-8 lakásos épületekből 3-4 lakásos épületeket lehet kialakítani azzal a feltétellel, hogy a vezetékes ivóvízhálózatra és a szennyvíz csatornára rá kell kötniük. A vízelvezető árkok és a közutak állapotának a javítására is fordítható támogatás, ahogy a Hősök terének a felújítására és egy multifunkcionális közösségi térré való alakítására is. A program finanszírozza a szennyvízhálózatra való egyedi rákötéseket is valamint komplett fürdőszoba és WC kialakításra is mód nyílik. A pályázat keretében 20 db lakásfelújításra és 20 db bontásra lesz lehetőség. A képzések, a támogatott foglalkoztatások, egészségügyi szűrések, egyéb programok mindenki számára nyitottak lesznek. A lehatárolástól függetlenül a Hősök terétől délre élők is részt vehetnek a programokban. A projekt központi színtere a felújítás alatt álló Jó szerencsét Mozi épülete lesz. A pályázat végleges tartalmáról jelenleg egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázat második köre május végén, június elején jelenik meg. Erre a város a június 20-ai közgyűlés által jóváhagyva nyújtja majd be a pályázatokat a három terület tekintetében. A végleges döntés július végére születhet meg. A fejlesztések szeptembertől, októbertől indulhatnak el. A felszámolások esetében kiköltöztetés is lesz, aminek a keretébe azokat az érintetteket aki erre fel vannak készülve a szegregátumon kívülre költöztetik. Nekik finanszírozniuk kell egy olyan lakást, aminek közmű és rezsiköltsége is van. A programok 2015 közepéig tarthatnak. Eddigre minden felújítási, bontási és költöztetési munkának meg kell valósulnia. A három pályázat - kiegészülve a 2012-ben elindult György-telepi programmal,- komoly lehetőséget jelent Pécs keleti városrésznek. Az Európai Unió teszteli, hogy ezek a beruházások milyen hatékonysággal működnek. Pozitív tapasztalatok esetén a as támogatási időszakban további forrásokra tudnak majd pályázni ahhoz, hogy további területek fejlesztését is megkezdhessék. Ismerteti, hogy pécs-szabolcsi területek nem szerepeltek a projektben, mert annak csak olyan ún. szegregátum területek lehetnek részei, ahol a 2001-es népszámlálási adatok alapján a 8 általános iskolával nem rendelkezők, vagy maximum az azzal rendelkezők és a munkanélküliek aránya meghaladja az 50%-ot. Dr. Pollák Gábor kérdezi, hogy hogyan lakhatnak olyan lakásban, ahol nincs vezetékes víz? Milyen jogcímen élnek lakók ezekben? Jónás Gergely elmondja, hogy György-telepen vannak olyen lakások, ahol vezetékes víz hiányában közkútról szerzik be a szükséges vizet. Önkényesen, lejárt vagy élő lakáshasználati szerződéssel élnek itt a lakók, mindenfajta jogcímen. A pályázatban elvárás, hogy ezeket a jogcímeket tisztázni kell és jogszerű lakhatási feltételeket kell biztosítani, tehát nem maradhat önkényes lakásfoglaló. Természetesen priorizálva lesz az, aki hosszabb ideje lakásszerződéssel rendelkezik, fizeti a rezsit és látható az, hogy az emelt komfortfokozatú lakást is finanszírozni tudja. A

4 4 felkészülési folyamat végén lesz majd csak látható, hogy ki az aki költözhet és hova. Vincze Ernőné lakásbejelentés, lakásnyilvántartás bevezetését szorgalmazza, mert ebben az esetben lehet kiszűrni az törvénytelen lakásfoglalókat. Jónás Gergely egyetért a hozzászólóval. Tisztázni fogják, hogy kinek van szerződése és kinek nincs. A pályázati cél a jogcímek ellenőrzése és tisztázása is. Dr. Pollack Gábor köszön minden forintot, ami a területre jön és köszöni a résztvevő szakemberek munkáját is. Támogatja, hogy amennyire lehet jó helyre kerüljön a pályzati pénz. Szabolcs Péterné ismerteti, hogy az UNDP csapata hasonló feladatot végez eredményesen. Vezetője Csonkáné Utasi Katalin a munkaügyi központtal együtt május 15-én tart tájékoztatót a programról a komlói úti közösségi házban. Jónás Gergely kiemeli, hogy csak a helyiek partnerségével lehet valós csak eredményeket elérni. Csermák Lajosné elmondja, hogy van pár család, akiknek már régóta van beadott lakásigénylése György-telepen. Ez egy olyan csoport, akik később sem fogják tudni fizetni a rezsiköltségeket, ha esetleg elköltöztetik őket. Oszoli Dénes kérdezi, hogy a jelenlegi stádiumban kellett-e a költöztetéseket és a beavatkozásokat megtervezni, vagy ezek csak később történnek meg. Jónás Gergely most esedékes hogy kiválasszák, mely épületek alkalmasak a szanálásra. A költöztetés későbbi lépcső a pályázat előrehaladási folyamatában, mert fel kell készíteni erre az érintetteket. Oszoli Dénes tudomása szerint a felújított lakásoknál kártyás mérőóra lesz kialakítva az áram és víz közszolgáltatások terén. Jónás Gergely az E.On-nal a múlt héten egyeztettek. Köztudott, hogy nemrég az életveszélyes állapotok megszüntetése miatt tartottak ellenőrzést a területen. Kérték őket, hogy a terület előkészítésének ideje alatt ilyen szervezett akciókat ne hajtsanak végre. A kártyás mérőórákról is egyeztettek ezen a megbeszélésen. Vállalták, hogyha valakit védett fogyasztóvá nyilvánít az önkormányzat, akkor mérőóra kiépítését az E.On fogja finanszírozni. Czirkos Kelemen kérdezi, hogy István-akna része-e a programnak illetve a Lakmusz programhoz mennyiben csatlakozik. Jónás Gergely István-akna nem része a programnak, mert az egy sokkal komplexebb probléma, mint hogy egy ilyen jellegű pályázat kezelje. A problémáját felvetették az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére is, de egyenlőre nem látható forrás az ottani

5 5 fejlesztésekre. A Lakmusz program komoly kudarccal végződött. Ennek egyik oka az volt, hogy nem volt kellőképpen felkészítve sem a lakókörnyezet, sem az odaköltöztettet csapat. Az ebből fakadó konfliktus ellehetetlenítette a pályázat eredményességét. A város is levonta a tanulságokat és ezeket figyelembe veszik a jövőben a költöztetések során. Vincze Ernőné megjegyzi, hogy kevesen voltak jelen a György-telepről a mai lakossági fórumon. Ennek az oka az, hogy az Pécsi Hírek újságot későn kapják meg. Ha máshogy nem oldható meg, akkor szórólapozni kellene ilyen események előtt. Többen nem tudják kifizetni a közszolgáltatások díját és a számlázással is komoly problémáik vannak egyeseknél. Levelesláda elhelyezést javasolja a panaszok jelzése érdekében. Az újság kevés sajnos és sok helyre nem jut el. Oszoli Dénes a számlázások jogszerűségét jogsegély kertében lehet megvizsgálni, ebben a részönkormányzat nem tud segíteni. Sajnos csak az újság áll rendelkezésre a lakosság tájékoztatása ügyében. Folyamatosan jelzik az illetékeseknek a kézbesítési problémákat. Vincze Ernőné felhívja a figyelmet a komlói út bal oldalán lévő járda rossz állapotára. Régen a terület állapota kifogástalan volt, de az idők folyamán - nem a helyben születettek miatt,- leromlott a közterületek állaga. A Komlói út 191 sz. alatti önkormányzati tulajdonú házban három bérlő él. Az udvar átjáró ház, ezért javasolja a hátsó és utcafronti telekhatáron drótkerítés felhúzását. Az erdőből e ház udvarán szállítják át a lopott fát. A falopásokra elszaporodására és az törvénytelen szemétlerakásra hívja fel a testület figyelmét. Oszoli Dénes megköszöni a második napirendi pont kapcsán ismertettet tájékoztatást, illetve az észrevételeket, javaslatokat. 3.) Tájékoztató a Komplex Telep Program aktuális helyzetéről Jónás Gergely korábban már részletesen beszámolt a részönkormányzat irányába a program előzményeiről. A december 1-én elindult projekt célja a György telep felzárkóztatása. Kifejezetten látványos fejlesztést nem finanszíroz, inkább a társadalom felzárkóztatására irányul képzésekkel és foglalkoztatásokkal. Pár beruházás azonban mégis megvalósul a pályázat keretében, az egyik ilyen elem a Jószerencsét Mozi közösségi házzá átalakítása. A mozi felújítása elindult és az ütemezés szerint május végére készül el. A kivitelező eddig tartotta az ütemezést. A sajtó nyilvános megnyitóra mindenkit szeretettel várnak. A bejárat melletti előtér és az egykori vetítőterem újul meg első körben, a nagyterem a későbbi ütemben kerül majd átalakításra. Júniustól itt indulnak be a képzések 36 ember bevonásával egészen szeptember végéig. Kőműves melletti segédmunkás, erdőművelő és takarító képzéseket bonyolítnak majd le. Ezt követően indul a támogatott foglalkoztatás egy éven keresztül, 20 ember bevonásával. A foglalkozások egy része már elindult a Máltai Szeretetszolgálat györgytelepi épületében.

6 6 Létrejötte egy barkács férfi klub aki öntevékenyen keresi a közreműködési lehetőségeket. A mozi bontási munkálatait is ez a csapat végezte el. A bontási hulladékért cserében 2 nap alatt elvégezték az összes ilyen jellegű feladatot a mozi épületében. Megkezdték továbbá a telep megtisztítást is (ároktisztítás, gazirtás). Ezek a tevékenységek a környezetet javítják, de a későbbiekben lehetőség nyílik arra, hogy a saját lakásaikat is felújíthassák, amihez majd szakmai segítséget is kapnak. A pályázat jó irányban halad és látványos eredményeket mutat. A másik, női klub is keresi a lehetőségetek. A Török István utcai Iskola tankertjében a háztáji gazdálkodás elsajátítására biztosítanak lehetőséget számukra amihez az iskola az üvegházak használatát is felajánlotta. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy valószínűleg a meszesi iskolához került a korábban itt használt kis traktor, amit szintén be lehetne vonni a programba. Jónás Gergely jelzi, hogy jó a szakmai kapcsolat a Budai-Városkapu Iskolával, ígéretet tesz arra, hogy utánanéz a traktornak. Oszoli Dénes megköszöni Jónás Gergelynek a harmadik napirendi pont kapcsán megtartott tájékoztatót. Elrendel öt perc szünetet a következő napirendi pont tárgyalásáig. 4.) A közösségi ház tervezési programjának módosítása Oszoli Dénes ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 17-i döntésével elindította a közbeszerzési eljárást a tervezés és anyagbeszerzés tekintetében. A tervezési program a polgármesteri egyeztetésnek megfelelően módosult. A megbeszélésen az orvosi rendelő több támogatást kapott a részönkormányzati tagok részéről mint korábban, de ezt a mostani részönkormányzat ülésén is rögzíteni kell egy új állásfoglalás formájában a tervezési program és a költségvetés miatt. Utóbbiban továbbra is szükségesnek látná rögzíteni azt, hogy a részönkormányzat milyen módon és milyen céllal támogatja az építkezést. Javasolja, hogy hozzanak egy olyan állásfoglalást, hogy a részönkormányzat egyetért azzal, hogy az Arany J. utcai felnőtt orvosi rendelés a Szabadságharc utca 1. sz. alatt létesítendő közösségi házban, az észak-nyugati oldalszárny területén kerüljön kialakításra. Belányi Lajosné kérdezi, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pontosan milyen döntést fogadott el, mert szerinte ahhoz kellene igazodniuk. Oszoli Dénes az előterjesztés a Startmunka Program bonyolításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervezés valamint felelős műszaki vezető beszerzéséről címre hallgatott. Ennek elfogadott határozati szöveg szerint a Bizottság - a Közgyűlés 17/2007.(IV.30.) önkormányzati rendelete b. melléklet 4.14 pontjában meghatározott, átruházott hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Startmunka Program bonyolításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervezés beszerzésére irányuló eljárást megindítja. A Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztés 1.) számú melléklete szerinti cégek részére

7 7 kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás. A Bizottság úgy dönt, hogy a beszerzések értéke nem haladhatja meg az előterjesztésben szereplő tervezett összegeket. A beszerzési eljárás fedezete 100%-ban a Startmunka Programhoz biztosított támogatás. A Bizottság utasítja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a beszerzési eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Az 1. sz. mellékletben szerepelt az ajánlatadásra felkért három tervező cég, ezek a következők: Építész Kétszög Építészeti Tervező Kft., Misi Terv Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tervező Bt., K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. Az ajánlattételi felhívás szerint a beruházás pályázat szerinti becsült költsége, anyag és munkabér alapján bruttó 135 millió forint. A szerződés időtartalma,a teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számítva az engedélyes tervre 30 nap, a kiviteli tervre 60 nap. Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívásban fel vannak sorolva az alkalmassági követelmények is. Az ajánlatok beadási határideje május 3. péntek. A referatúra által korábban kért ajánlatok csak engedélyezési tervről szóltak, de mivel most kiviteli tervet is szállítaniuk kell, ezért a megkeresett tervezők kiegészítést kértek az ajánlattételhez amit megkaptak. A kiment program szűk volt, és lényegében egy olyan helyiség felsorolást tartalmazott, ami a kiküldött lakossági tájékoztató B változatban szereplő helyiséglistához állta legközelebb. A polgármesteri megbeszélésről készül emlékeztetőben szerepel egy kiemelt sor, mely szerint dr. Pollák Gábor a következőt mondta személy szerint elfogadhatónak tartja az elhangzottakat, mert látja, hogy az utána következő összes tényező bizonytalanná válik. Egy orvosi rendelővel is el tudja képzeli a közösségi házat. A jelenlevők reagálásából úgy látja és érzékeli, hogy egyértelműen ez a válasz. Páva Zsolt ezt mondta előtte a város azért van jó és egyben rossz helyzetben, mert elnyert egy relatív nagy pénzösszeget erre a programra és nem lehet máshova költeni tehát csak a Szabadságharc utcai épület jöhet szóba, Felmerül a kérdés mi a városháza érdeke és mi a helyi közösségé. Véleményem szerint a városnak az volna a segítség, ha megvalósulna a régi nagy cél a közösségi ház megépítése és benne egy orvosi rendelő. Könnyebbé teszi az ellátási gondokat. Ha ennek ellenére úgy dönt a közösség, hogy ne legyen orvosi rendelő tudomásul veszi, viszont nem tudja mikor lesz újabb forrás arra hogy bárhol egy egészségügyi központ megépüljön. Úgy véli, most van egy kedvező alkalom, hogy egy adott keretből létre tudnak hozni egy új modern felszerelt orvosi rendelőt és egy közösségi házat. Ismételten hangsúlyozza a döntés a közösség kezében van, kéri ennek ismeretében döntsenek. Belányi Lajosné kérdezi meg az egyeztetés a végén, hogy ahhoz szükséges-e a részönkormányzat döntése, hogy a tagok közül valaki figyelemmel tudja kísérni a programot. Páva Zsolt nemleges választ ad. Csak nevezzék meg azt a néhány főt. Zárásképpen jelzi, hogy a mai jegyzőkönyvből mindenkinek egy-egy példányt küldjenek. Köszöni a részvételt. Ahhoz nem kell részönkormányzati döntés, hogy valaki figyelemmel kísérhesse a folyamatot. Dr. Polák Gábor megjegyzi, hogy ígéretet kaptak arra, hogy értesítik őket minden a közösségi házzal kapcsolatos döntés előtt, a különböző tervezési szakaszokban, ahol is ő és Belányi Lajosné részt vehetnek. A jegyzőkönyvben ez nem szerepel.

8 8 Oszoli Dénes ismerteti, hogy a terv kiírásban a földszintre vonatkozóan felnőttorvosi rendelő szerepelt szükséges kiszolgáló helyiségekkel az épület észak-nyugati szárnyában 86 m 2 -en. Dr. Pollák Gábor elmondja, hogy ők egy orvosi rendelőre gondoltak. A lakossági tájékoztatóban az A és B verziónál is kettő orvosi rendelő megvalósítása szerepelt. Nem kell kettő, mert most is egy van az Arany János utcában és nem egyszerre rendel a két orvos. Eldöntötte a részönkormányzat, hogy egy orvosi rendelő lesz. A polgármesterrel is olyan kompromisszum született, hogy egy felnőtt orvosi rendelő kap itt helyet. Oszoli Dénes a maga részéről nem ért egyet azzal, hogy a részönkormányzati tagok határozzák meg, hogy a háziorvost milyen helyiségek kell hogy kiszolgálják. Az egy orvosi rendelő kategóriát úgy értelmezi, hogy az az egy orvosi rendelő ami az Arany J. utcában van, az ide költözik a Szabadságharc utca 1. szám alá. De az, hogy melyek a szükséges kiszolgáló helyiségek és a két körzet hogyan kívánja a rendelést lebonyolítani erről véleménye szerinte nem ebben a testületben kell dönteni. Egy orvosi rendelőt nem tud értelmezni építészként, ezért írták bele a 86 m 2 -t, a folyosótól nyugatra lévő épületrészt. A tervező és a körzeti orvos feladata kell hogy legyen a helység kiosztása. Kérdezi, hogy esetleg a részönkormányzati tagok a 86 m 2 -es épületrészben más célra is szeretnének helyiséget felszabadítani? Dr. Pollák Gábor ismerteti, hogy a döntésük logikája az volt, hogy minél kisebb, de még szükséges helyet biztosítsanak egy felnőtt orvosi rendelőnek. Oszoli Dénes szerint nem célszerű a legkisebbet megcélozni, az optimálist kell kialakítani és építészként is ezt javasolja. A folyosótól nyugatra eső épületrész az legyen egészségügyi célra felhasználva, de a helyiségbeosztást ne a testület tervezze meg. Dr. Pollák Gábor nem szakmai szempontokat akar meghatározni, de a koncepció az alapvetően a közösségi házara épül, ami mellett most egy orvosi rendelőnek is helyet adnak. Kérdés, mekkora rész marad a közösségi ház funkciónak. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy két rendelő esetén kettő intimszobát kell kialakítani. Oszoli Dénes két rendelő esetén az ÁNTSZ nem kér külön elkülönített intimszobákat, nem kell minden rendelőhöz intim szoba. Megjegyzi, hogy mindkét praktizáló orvos két külön rendelőt kért. Kifejti, hogy az orvosi rendelőhöz azért nem kell intimszoba - ha kettő van belőle -, mert az ÁNTSZ úgy nyilatkozott, hogy a használaton kívüli rendelőhelyiség biztosíthatja majd a négyszemközti megbeszélés helyét. Azért kérik a jelenlegi háziorvosok azt, hogy az intimszoba helyett rendelő legyen, mert a hely adott rá. Ismét kérdezi, hogy esetleg vane egyéb célja a részönkormányzatnak a helyiség másik felével, vagy sem. Ha az egyik rendelő intimszobaként működik - mert váltott időben rendel a két körzeti orvos -, akkor arra is van lehetőség, hogy a rendelőben például szűrés történjen. Két rendelő estén a

9 9 felszereltség szempontjából is több hely maradna. Szabolcs Péterné jelzi, hogy az Arany J. utcai ingatlanban jelenleg kevesebb mint 86 m 2 -en működik a rendelés. Belányi Lajosné a polgármesterrel történ egyeztetésen egy orvosi rendelőről volt szó, hogy az kerül a 86 m 2 -es nyugti szárnyba. Ragaszkodnak ehhez. Benczik Imre javasolja, hogy azt a szárnyat biztosítsák egészségügyi célokra. A terület kicsi ahhoz, hogy más funkció is odakerüljön. Oszoli Dénes felteszi szavazásra, hogy az orvosi rendelő a közösségi ház a 86 m 2 -es észak-nyugati szárnyban legyen kialakítva Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 12/2013. (04.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a közösségi ház tervezett funkcióinak módosítása tárgyában A Településrészi Önkormányzat javasolja a Polgármesternek hogy a évi Startmunka program szereplő, a Pécs, Szabadságharc u. 1. sz. alatti volt iskolaépületben kialakítandó Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem tervezési programja alapján kialakítandó orvosi rendelő a közösségi épület 86 m 2 -es észak-nyugati szárnyban legyen elhelyezve. Határidő: Felelős: Kapják: azonnal. Dr. Páva Zsolt polgármester Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Dr. Páva Zsolt polgármester Moór Eszter bizottsági elnök Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Dr. Pollák Gábor kérdezi, hogy milyen funkció kerül még a tervbe? Oszoli Dénes ismerteti, hogy a tervezői felhívásban a földszinten kerül kialakításra a 154 m 2 -es nagyterem, gondnoki iroda, teakonyha, vizesblokk, folyosó, előtér és lépcsőház. Az emeletre kerülne a teleház, teakonyha, szakköri terem, öltözök, Wc-k, kézműves-, ruha- és székraktár.

10 10 Czirkos Kelemen a lépcsőházat javasolja az épület hátsó, déli részéhez illeszteni a kicsi udvar kedvezőbb kihasználása miatt. Tóth János szintén nem tartja jó elképzelésnek a lépcsőház korábban tervezett elhelyezését. Oszoli Dénes szerint jó a lépcsőház elhelyezése, mert sokkal jobban hasznosítható az épület belső területe. Ezzel a megoldással rövidebb a folyosó mérete, mert az épület déli végéből nem kell már a folyosóra területet felhasználni, hanem ott, annak a helyén értékes helyiségeket tudnak kialakítani. A lényeg, hogyha a lépcsőház által az épület harmadában van feltárva, akkor kevesebb közlekedőhelyet kell biztosítani. Az udvar elvágása nem probléma, mert tervezési szempontból jó megoldás, ha különböző minőségű és funkciójú területek is rendelkezésre állnak. Mindezek ellenére a felvetett javaslatot tolmácsolhatják a tervező felé. Az orvosi rendelő helyének meghatározásával most megegyezik a testület álláspontja a kiküldött tervezési programmal, ezért a napirendi pontot lezárja. 5.) A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (szóbeli előterjesztés) Oszoli Dénes az előző ülésen döntöttek a költségvetés kiadási oldalának főbb kereteiről, de az előző évi maradványról még nem tudtak határozatot hozni a szükséges közgyűlési döntés hiánya miatt. Ez azóta megtörtént, a évi fel nem használt szabad pénzmaradvány összege forintban lett meghatározva. Az előző ülésen kérdésként felmerülő 150 ezer forintos kötelezettséget az orvosi rendelő felújításához (Másokért Egészségügyi Bt.) a részönkormányzat által megszavazott támogatás jelenti, melynek a kifizetése áthúzódott erre az évre. Szintén az előző ülésen javasolta, hogy nyissanak egy sort a Szabadságharc u. 1. sz. alatti közösségi ház építkezésének támogatása címen. Akkor ez nem kapott támogatást. Most ismét javasolja ennek kialakítását, mert Moór Eszter bizottsági elnök asszony ismét megkereste azzal, hogy problémát jelent a számukra az építkezés megkezdésénél a 100 ezer forintos ideiglenes mérőállomás kitelepítése ezért szükség lenne a részönkormányzat általi nevesített támogatásra. A cél tehát nevesíthető, vagy akár általánosan is meghatározhatják. 1 millió forintot javasol az építkezés megkezdéséhez szükséges beruházások támogatására (elektromos áram mérőhely kialakítása, vagyonvédelmi eszközök beszerzése és telepítése, felvonulási konténer, építés-szerelés biztosítás és szükséges építőanyagok beszerzése) as évre áthelyezett 2,7 millió forintos maradványösszeg korábban az orvosi rendelőre volt elkülönítve. Döntés szükséges abban, hogy az épület funkcionális kialakításának tisztázását követően az építési és egyéb munkálatokra ez az összeg is felhasználható legyen és a javasolt új sorban feltüntetésre kerüljön. Mindezek együtt egy kb. 3,7 millió forintos keretösszeget jelentenének a közösségi ház építésére elkülönítve. Felteszi szavazásra, hogy a részönkormányzat évi költségvetésének kiadási oldalán nyisson egy új sort a Szabadságharc u. 7. sz. alatti közösségi ház építkezésének támogatása céljából.

11 11 Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes szavazásra javasolja, hogy a közösségi ház építésére létrehozott új sort töltsék fel 3,7 millió forinttal. Dr Pollák Gábor emlékeztet arra, hogy a polgármester ígéretet tett arra, hogy megvizsgáltatja annak a szükségszerűségét, hogy a szükséges-e az településrészi önkormányzat támogatása a beruházáshoz. Nem biztos benne, hogy a beruházáshoz szükséges 135 millió forint átadásra fog kerülni. A maga részéről nem szavazza meg a 3,7 millió forintos keretet. Amíg a polgármestertől nem kapnak visszajelzést, addig maximum az ideiglenes mérőhely kialakításához szükséges 100 ezer forintot tudja támogatni. Oszoli Dénes emlékeztet arra, hogy a 3 millió forint más konstrukció keretében került volna felhasználásra a Szabolcsi út 63-ban. Az is köztudott volt, hogy ez kevés lesz, ezért társadalmi munkára és egyéb támogatásra is szükség lett volna az akkor 14 millió forintban megahatározott beruházás lebonyolításához. Ő is javasolja, hogy legyenek óvatosak, de a 100 ezer forintot kevesli. Az 1 millió forintot támogatásként indokoltnak tartaná a vagyonvédelem kiépítése, a konténer beszerzése és a felolvasott egyéb tételek miatt. Ha sikerül a 2,7 milliót megnyerniük, akkor ezzel az összeggel nem vállalták túl magukat. Elkészül egy komplex közösségi ház és azt 1 millió forinttal a részönkormányzat is megtámogatta. Süvecz Lászlóné kérdezi, hogy miből lesz berendezve a közösségi ház? Oszoli Dénes jogosnak tartja a felvetés, ezért is érdemes a 2,7 millió forintos összeget tartalékolniuk. Dr Pollák Gábor továbbra is a 100 ezer forintos keret elfogadását javasolja egyenlőre. Később lehetségesnek tartja felbővíteni a keretet 1 millió forintra az eszközbeszerzés támogatásához, ha már birtokba vehető az elkészült közösségi ház. A 2,7 millió forintos elkülönített összeget a tartalék keretbe javasolja áthelyezni. Oszoli Dénes módosítja javaslatát és az induláshoz az 1 millió forintos keret helyet 700 ezer forintos összeg elkülönítését kéri. Az 1 milliós tartalékból 700 ezer forint kerülne át a közösségi ház építkezésére. Ha 2,7 millió forintot állítanak be a tartalékba, akkor 300 ezer forint átkerülhetne a civil alaphoz, ami felemelkedne 1,8 millióról 2,1 millió forintra. Felteszi szavazásra, hogy a településrészi önkormányzat évi költségvetés kiadási oldalán szereplő II. Civil alap sor keretösszege 2,1 millió forintra emelkedjen, a III. Egyéb támogatás sor összege maradjon 200 ezer forint, a közösségi ház építésére 700 ezer forint, a IV. Tartalék sor kertére 2,7 millió forint kerüljön megállapításra.

12 12 Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 3 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. Oszoli Dénes felteszi szavazásra, hogy 100 ezer forint kerüljön elkülönítésre a közösségi ház építésére, és IV. Tartalék sor keretébe kerüljön át a maradék, felhasználható összeg forint. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 5 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes javasolja, hogy nevesítsék a 200 ezer forintos III. Egyéb támogatások keret támogatás sorait. Felteszi szavazásra, hogy a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia 100 ezer forint támogatást, a Keleti Városrészi Óvoda, Óvoda Utcai Tagóvodája a fenntartási és program költségekre 50 ezer forint támogatást, a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája felújításra 50 ezer forint támogatást kapjon. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Csermák Lajosné részönkormányzati tag távozik. Oszoli Dénes felteszi szavazásra a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület 480 ezer forintos támogatását éves fenntartási és program költségekre. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes ismerteti, hogy a Pécs Városi Kerékpár Klub tájékoztatása szerint 10 fiatal kérte felvételét a területről a klubba. Dr. Pollák Gábor szerint a beadott dokumentum csak egy szándéknyilatkozat, amin aláírás nem szerepel. Javasolja, hogy kapjanak 50 ezer forintot indulásként. Süvecz Lászlóné felveti, hogy a listán szereplő személyek egy része nem gyermek, illetve nem tartózkodik Magyarországon. Oszoli Dénes felteszi szavazásra a Pécs Városi Kerékpár Klub 50 ezer forintos támogatását éves működésre. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 4 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület támogatás kérelme 850 ezer forintot tartalmaz, de ennek nem része a klubok támogatása, ami tavaly 435 ezer forintot tett ki.

13 13 Felteszi szavazásra, hogy a klubok támogatása a 2013-as évben is legyen 435 ezer forint, melynek pénzügyi elszámolása az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesületen keresztül történjék. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes Felteszi szavazásra, hogy a II. Civil alap kerete módosuljon ezer forintra a tartalék keret terhére. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes felteszi szavazásra az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület 850 ezer forintos támogatását éves működési, program költségekre és a klubok támogatására. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Dr. Pollák Gábor megjegyzi, hogy a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodájában tervezett parketta felújításra a megszavazott 50 ezer forintos összeg kevés lesz, növeljék meg a támogatást. Oszoli Dénes támogatja a felvetést. Felteszi szavazásra, hogy a III. Egyéb sor keretét emeljék meg a tartalék sor terhére 250 ezer forintra. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes felteszi szavazásra, hogy a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia 100 ezer forint támogatást, a Keleti Városrészi Óvoda, Óvoda Utcai Tagóvodája az éves programokra 50 ezer forint támogatást, a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája a felújításra 100 ezer forint támogatást kapjon. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Oszoli Dénes felteszi szavazásra, a költségvetési keret ismertetett szerkezetű és összegű felosztását. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egybehangzó az alábbi határozatot hozta:

14 14 Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 13/2013. ( ) számú h a t á r o z a t a a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1.) A Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: a. A költségvetés B.) Kiadások oldalán szereplő II. Civil Alap keretét forintra megemeli. b. A Mecsek Lovas Egyesület éves működési és programszervezési költségeire forintot, - a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület éves fenntartási és program költségeire forintot, - a Pécs Városi Kerékpár Klub éves működési költségeire forintot, - az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület (működési, program költségek, klubok támogatása) forintot különít el a II. Civil Alap keretén belül. c. A költségvetés B.) Kiadások oldalán szereplő III. Egyéb támogatások keretét forintra emeli. d. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia támogatása felújítási költségekeire forintot, - a Keleti Városrészi Óvoda, Óvoda Utcai Tagóvodája fenntartási és program költségeire forintot, - a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája felújítási költségeire forintot különít el a III. Egyéb támogatások kereten belül. e. A költségvetés B.) Kiadások oldalán új sort hoz létre IV. Új Közösségi ház építése címen és arra forintot különít el. 2.) A részönkormányzat módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: A.) Bevételek Lakossági létszámarányos keret Általános jellegű költség évi maradvány összeg ÖSSZESEN B.) Kiadások

15 15 I. Közösségi házak üzemeltetése, gondnoki bérköltség II. Civil Alap Mecsek Lovas Egyesület (működési és programszervezési költségek) Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület (fenntartási és program költségek) Pécs Városi Kerékpár Klub (működési költségek) Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület (működési, program költségek, klubok támogatása) III. Egyéb támogatások Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia támogatása (felújítási költségek) Keleti Városrészi Óvoda, Óvoda Utcai Tagóvodája (fenntartási és program költségek) Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája (felújítási költségek) IV. Új Közösségi ház építése V. Tartalék ÖSSZESEN A testület felkéri a Referatúra Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az előterjesztés elkészítéséről, a közgyűlésen történő megtárgyalásáról, valamint a támogatási szerződések elkészítéséről. Felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a megítélt támogatások elutalásáról. Határidő: Felelős: Kapják: folyamatos dr. Bokor Károly főosztályvezető Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes Oszoli Dénes a Településrészi Önkormányzat vezetője dr. Bokor Károly főosztályvezető Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes Palanovics Ágnes csoportvezető

16 16 Oszoli Dénes felteszi szavazásra, hogy a részönkormányzat javasolja a Közgyűlésnek, hogy az államháztartás alrendszerébe nem tartozó egyesületek, szervezetek támogatására állapítson meg forint támogatást az ismertetett szerkezetű és összegű felosztásban. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egybehangzó az alábbi állásfoglalást hozta: Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 14/2013. (04.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a társadalmi szervezetek támogatásáról A településrészi önkormányzat javasolja a Közgyűlésnek, hogy az államháztartás alrendszerébe nem tartozó alábbiakban felsorolt szervezetek részére állapítson meg támogatást Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi költségvetési kerete terhére: Szervezet Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája Keleti Városrészi Óvoda, Óvoda Utcai Tagóvodája Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület Pécs Városi Kerékpár Klub Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület Támogatási cél Támogatási összeg felújítási költségek felújítási költségek fenntartási és program költségek fenntartási és program költségek működési költségek működési, program költségek, klubok támogatása A testület felkéri a Referatúra Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az előterjesztés elkészítéséről, a közgyűlésen történő megtárgyalásáról, valamint a támogatási szerződések elkészítéséről. Felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a megítélt támogatások elutalásáról.

17 17 Határidő: május 16. Felelős: Kapják: dr. Bokor Károly főosztályvezető Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes dr. Bokor Károly főosztályvezető Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője 6.) Egyebek, bejelentések Szabolcs Péterné jelzi, hogy a Fekete Gyémánt Bányászenekar a tévedésből feltörte a közösségi ház egyik szekrényét. Csak a hangszereiket vitték el, de rendet nem tettek. Kéri az a részönkormányzat vezetőjének segítségét Moór Eszternél, hogy a Margit utca 1. számtól északra lévő telken, a Margit utcával párhuzamosan a Török István utcáig tartó csapadékvíz elvezető árok tisztításában segítsen közre a közmunka program keretében. Dr. Pollák Gábor jelzi, hogy a részönkormányzat évi költségvetésével kapcsolatos tájékoztató anyagot átnézte és azt fenntartásokkal ugyan, de elfogadja. Gáspár Róbert a tájékoztatja a testületet a Szabolcsi út sz. társasház vízfogyasztásának elszámolásával kapcsolatosan. Elmondja, hogy a mérőcsere óta 7 m 3 -re csökkent a havi átlagfogyasztás ami korábban m 3 / hó volt. Dr. Koniorczyk Mátyás részéről kiemlekedően nagy fogyasztás volt tapasztalható korábban (6,3-15 m 3 /hó), míg ezzel szemben az önkormányzatnak csupán 0,4-0,2 m 3 /hó, a fodrászatnak 2,5-2,8 m 3 /hó illetve Kittl Jánosnénak 0,2 m 3 /hó volt a fogyasztása. A vezetékhálózat részbeni felújítása és mérő csere óta megszűnt társasház a kiemelkedő vízfogyasztása a főmérő alapján, a mellékmérők pedig még nem kerültek leolvasásra azóta. Oszoli Dénes mivel a Szabadságharc utcai közműfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató a lakossági fórumon elhangzott, egyéb megtárgyalandó napirendi pont hiányában megköszöni a bizottság tagjainak munkáját, és az ülést 20 óra 55 perckor azzal zárja, hogy felkéri dr. Pollák Gábort az Mötv a szerinti jegyzőkönyv aláírására. K. m. f. Dr. Pollák Gábor részönkormányzati tag Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője

18 18 A jegyzőkönyvet készítette: Gáspár Róbert vezető-tanácsos

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2012. október 30-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2012. október 30-i rendkívüli üléséről 03-3/16-17/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2012. október 30-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint Oszoli Dénes: köszönti az ülésen megjelent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. október 08-ai rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. október 08-ai rendkívüli üléséről 1 03-3/82-10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2014. október 08-ai rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője, Belányi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. május 09-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. május 09-i soron következő üléséről 1 03-3/16-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. május 09-i soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Süvecz Lászlóné, Dr. Pollák

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á. 29-77/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben