Tisztelt Részvényesek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Részvényesek!"

Átírás

1 Tisztelt Részvényesek! AMIKOR EZEKET A BEVEZETÕ SOROKAT ÍROM, ALIG NÉHÁNY HÓNAP VÁLASZT EL ANNAK A NAP- NAK A TIZENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁTÓL, AMIKOR HAZATÉRÉSEM UTÁN 1989-BEN MEGALAKULT A ZWACK UNICUM BUDAPEST KFT., AMELY AZUTÁN ÚJRA KEZDTE AZ UNICUM GYÁRTÁSÁT MAGYARORSZÁGON AZ EREDETI CSALÁDI RECEPT SZERINT. MIND AZ ORSZÁGBAN, MIND TÁRSASÁGUNKNÁL NAGYON SOK DOLOG TÖRTÉNT E KÖZEL MÁS- FÉL ÉVTIZED SORÁN. A BUDAPESTI LIKÕRIPARI VÁLLALAT SIKERES PRIVATIZÁCIÓJA NYOMÁN MEGALAKÍTOTTUK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT, AMELY 1993 MÁJUSÁBAN MEGJELENT A TÕZSDÉN. AZÓTA ESZTENDÕRÕL ESZTENDÕRE - RÉSZBEN E RENDSZERESEN KIADOTT ÉVES JELENTÉSÜNK SEGÍTSÉGÉVEL -ÖNÖK IS FIGYELEMMEL KÍSÉRHETIK AZT AZ UTAT, AMELYET BEJÁRUNK, AZOKAT A CÉLOKAT, AMELYEKET KITÛZÜNK, SAZOKATAZEREDMÉNYEKET, AMELYEKET ELÉRÜNK. AZ EGYKOR HETVEN DOLGOZÓVAL INDULÓ KIS VEGYES VÁLLALATBÓL AZ ÉVEK SORÁN AZ IPARÁG PIACVEZETÕ TÁRSASÁ- GA LETT. AMI AZ ELTELT ESZTENDÕK ÁLLANDÓSÁGÁT JELENTI, MEGTARTOTTUK, ERÕSÍTETTÜK PIACVEZETÕ SZEREPÜNKET, S A MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE MELLETT MEGÕRIZTÜK A CSALÁDI VÁLLALAT ALAPÉRTÉKEIT. PORTFOLIÓNKAT AZ ELTELT ÉVEKBEN SZÁMOS ÚJ TERMÉKKEL GAZDAGÍTOTTUK, MIKÖZBEN NÖVELTÜK NAGY HAGYOMÁNYÚ MÁRKÁINK NÉPSZERÛSÉGÉT IS A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN. AZ ÉGETETT SZESZESITALOKON TÚL A BORÜZLETÁG TERÜLETÉN IS OLYAN VÁLASZTÉKOT SIKERÜLT KIALAKÍTANUNK, AMELY VONZÓ KÍNÁLATOT JELENT A GASZTRONÓMIA SZÁMÁRA. TUDJUK, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETÕEN JELENTÕS KIHÍVÁSOKNAK KELL MEGFELELNÜNK, S TUDATOSAN KÉSZÜLTÜNK IS ERRE A FELADATRA. ACSATLAKOZÁST KÖVETÕ IDÕSZAK MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEI KOMOLY KIHÍVÁST, DE TERMÉSZETESEN KOMOLY LEHETÕSÉGEKET IS JELENTENEK SZÁMUNKRA, MIND A HAZAI PIACON, MIND KÜLFÖLDÖN. TENNIVALÓ, FELADAT VÁR TEHÁT RÁNK BÕVEN. EZEK TELJESÍTÉSÉBEN, S EGYRE ÚJABB CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÁMÍTOK TÁRSASÁGUNK VALAMENNYI DOLGOZÓJÁNAK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A JÖVÕBEN IS. EZÚTON IS MEGKÖSZÖNÖM MINDEN RÉSZVÉNYESÜNK KITÜNTETÕ FIGYELMÉT ÉS BIZALMÁT. ERRE ÉPÍTJÜK A KÖVETKEZÕ ESZTENDÕK TERVEIT IS. 1

2 AZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA TÚRÁJA Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AGA ZU Spirituosen GmbH 50%+1 részvény Közkézen Selviac B.V. Diageo 24%-1 részvény 26% ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 100% BULIV KFT. 2

3 Tartalom TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELÕSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ 9 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 10 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 18 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24 BESZÁMOLÓ A 2003-AS ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÕL 25 A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRÕL 29 ZWACK UNICUM CSOPORT - MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE (KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN) 30 KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET A DECEMBER 31-ÉN VÉGZÕDÖTT ÉVRE VONATKOZÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 34 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEGÉHEZ 43 ZWACK UNICUM RT. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER 31. (KÉSZÜLT A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN) 44 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT MÉRLEGÉHEZ 47 A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG TAGJAI 48 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 49 A TÁRSASÁG VEZETÕI BAN TÖRTÉNT 51 TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE A TÕZSDÉN 55 ITALOK A ZWACK HÁZTÓL 56 FONTOSABB TELEFON- ÉS TELEFAX SZÁMOK 64 3

4 FELELÔSSÉGVÁLLALÓ NYILATK TKOZAT Alulírott Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Részvénytársaság, a tõkepiacról szóló évi CXX. tv ban foglaltak alapján ezennel felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a Társaság 2003-as gazdasági évére vonatkozó Éves Jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmazza, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság (és a Zwack Unicum Csoport) helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Budapest, március 16. Zwack Unicum Rt. Zwack Péter az Igazgatóság elnöke Frank Odzuck vezérigazgató PÉNZÜGYI NAPTÁR május I. negyedévi gyorsjelentés közzététele június 15-tõl Osztalékfizetés (2003. évi) augusztus I. félévi gyorsjelentés közzététele szeptember 21. Felügyelôbizottsági ülés október 25. A nyomdai úton elõállított törzsrészvények dematerializált értékpapírrá történõ átalakítása november I.-III. negyedévi gyorsjelentés közzététele február 2. Felügyelôbizottsági ülés február évi gyorsjelentés közzététele március 17. Felügyelôbizottsági ülés április 21. Éves közgyûlés 4

5 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg és eredménykimutatás A BESZÁMOLÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK Jelen beszámolóban a Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Részvénytársaság az szeptember 30-án átalakulással létrejött gazdasági szervezet, mely egyrészt termelõ és értékesítõ tevékenységet folytat, másrészt a Zwack Unicum Csoport holding vállalata - lásd Tulajdonosi struktúra és szervezeti felépítés. A Zwack Unicum Csoport megnevezés magában foglalja a Zwack Unicum Részvénytársaságot, valamint annak 100%-os tulajdonában lévõ Budapesti Likõripari Kft.-t. A Csoporton belül a Zwack Unicum Rt. mint termelõ, az Unicum likõrt gyártja, a többi termék elõállítását a Buliv Kft. bérmunkában végzi. A prémiumtermékek forgalmazását a Zwack Unicum Rt., a minõségi és kommersz termékekét a BULIV Kft. látja el. A hatályos törvények értelmében a közgyûlés joga és feladata a Zwack Unicum Részvénytársaság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. A évi CXX. törvény 5. sz. melléklete elõírja az éves, magyar számvitel szerint készített és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatását. Jelen beszámolóban a évi, magyar számvitel szerint készített, konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatást is bemutatjuk a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. jelentésével együtt. Hagyományainknak megfelelõen, a korábbi tájékoztatóinkból már jól ismert, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS, korábban Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)) szerint készített, konszolidált és a PricewaterhouseCoopers Kft. által auditált Mérleget, Eredménykimutatást, valamint a Pénzügyi helyzet változását is teljes körûen bemutatjuk. A vezérigazgatói beszámoló sem a szûken értelmezett Zwack Unicum Részvénytársaság, hanem a Zwack Unicum Csoport által elért (számszerûségében IFRS szerint kimutatott) eredményeket és jövõbeni feladatokat tartalmazza. 5

6 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elôlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elôlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott elôlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 53. D SAJÁT TÔKE I. JEGYZETT TôKE sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE III. TÔKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövôbeni költségekre Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

8 Zwack Unicum Rt december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS TÁS Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésû készletek állományváltozása (4 940) ( ) 04. Saját elôállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebbôl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbôl: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendô kamatok és kamatjellegû ráfordítások ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (10 351) (34 697) E ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ TÁSÁHOZ A Társaság rövid áttekintése A Társaság jogelôdje a Zwack Unicum Budapest Likôrgyár és Kereskedelmi Kft július 10-én alakult meg. A Társaság szeptember 30-án alakult át részvénytársasággá. Cégbírósági bejegyzés száma: /50 Legutóbbi bejegyzés kelte: június 4. Adószáma: Kétszeri alaptôke-emelés után, március 30-án alakult ki a jelenlegi alaptôke: Dátum Megnevezés Jegyzett tôke szeptember 30. Átalakulás november 30. Zártkörû alaptôke-emelés március 30. Nyilvános részvénykibocsátás A jegyzett tôke db Ft névértékû részvénybôl áll. Minden részvény névre szóló törzsrészvény, amely azonos jogokat képvisel. A Társaság tulajdonosi szerkezete december 31-én a következô volt: Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG. ZU Spirituosen GmbH Összesen 50% + 1 részvény Selviac B.V. (Diageo) 26% Közkézen 24% - 1 részvény Összesen 100% A részvénykönyv adatai alapján március 9-én 3548 tulajdonosa volt a Társaságnak. A közkézhányadon belül nincs olyan tulajdonos, akinek 5%-ot elérô részvénytulajdona lenne. A Társaság (Zwack Unicum Csoport) 15 dolgozója és tisztségviselõje összesen névértékû részvénnyel rendelkezik, melybôl vezetô tisztségviselô: Dr. Szecskay András Felügyelôbizottsági tag 651 A Társaság által nyilvánosan kibocsátott részvények záró árfolyama 2003 végén Ft volt a Budapesti Értéktôzsdén, amely magasabb a kibocsátási árfolyamnál (2 250 Ft), és 18,37%-kal haladja meg a évi záróárat (6 750 Ft). Az év folyamán a BÉT-en db Zwack Unicum részvény cserélt gazdát, a forgalommal súlyozott átlagár Ft volt. A Társaság tevékenységi körei az Alapszabály szerint: Szesz- és szeszesital gyártás Élelmiszer nagy- és kiskereskedelem Külkereskedelem Reklámtevékenység Raktározás és tárolás Ingatlanhasznosítás Gépek és berendezések javítása. A Társaság a számviteli törvénynek megfelelôen a kettôs könyvvezetés szabályai szerint vezeti könyveit. Az eredménykimutatás az összköltség ( A típus) eljárás szerint készült. 9

10 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONAV ONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK Folytatódott a tavaly megkezdett cégcsoporton belüli portfolió átcsoportosítás tól a minôségi termékek jelentôs részének forgalmazása került át a Tásaság 100%-os leányvállalatához, a Buliv Kft.-hez. Így a Zwack Unicum Rt.-ben a prémium termékek forgalmazása maradt. Az átkerült tevékenység miatt a Társaság vevôállománya, árbevétele és a termékkörökhöz kapcsolódó kereskedelmi költségek sem tükrözik teljesen az elõzô év teljesítményét. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen Az immateriális javak mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Összesen A vagyoni értékû jogok között a Társaság a telefoncsatlakozási díjakat tartja nyilván. Az alkalmazott leírási kulcs 16,7%. A szellemi termékeknél a világ különbözô pontjain bejegyzett termékvédjegyeket és a szoftvereket mutatjuk ki. A 2003-as év során folytatódtak a SAP-hoz kapcsolódó fejlesztések és a SAP-ra épülô vezetôi információs rendszer kiépítése. Ezek bruttó értékben os növekedést okoztak, amit az értékvesztés csökkentett. A tárgyi eszközök mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Beruházások, felújítások Összesen A tárgyi eszközök között az ingatlanok eszközcsoporton belül a telkeket, épületeket, valamint építményeket, a mûszaki berendezéseken, gépeken belül a termelésben közvetlenül résztvevô gépeket, berendezéseket, illetve tartályokat, az egyéb berendezéseken belül pedig az irodai és egyéb felszereléseket, számítógépeket, valamint a jármûveket mutatjuk ki. 10

11 Az üzleti év során elsôsorban pótló jellegû beruházásokat valósítottunk meg. A befejezetlen beruházások állományának döntô többségét a Soroksári úti irodaépület bôvítésének és felújításának költségei teszik ki, amelynek aktiválására a használatbavételi engedély kézhezvételékor kerül sor. Befektetett pénzügyi eszközök: Tárgyév Elôzô év Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsönök Összesen A Társaság BULIV Kft.-ben meglévô részesedésében nem történt változás, a Zwack Unicum Rt. továbbra is 100%-ban tulajdonos. Az egyéb tartós részesedés a Társaságnak az Öko-Pannon Kht.-ban szerzett értékû 2,94%-os részesedését mutatja. Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron a Társaság a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök egy éven túl lejáró részét mutatja ki. Az elôzô évhez viszonyított csökkenés abból adódott, hogy egy 2002 folyamán nyújtott kölcsön leírásra került. B. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Készletek Követelések Pénzeszközök Összesen A készletek záróállománya Tárgyév Elôzô év Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott elôlegek Összesen Az anyagok között termelési alapanyagok, gyártási segédanyagok, csomagolóanyagok és reklámanyagok szerepelnek. A 40 M Ft-os csökkenés nagy része a kisebb borpárlat készletnek köszönhetô, mely a tavalyi taktikai vásárlás miatti magas szintrôl állt vissza a normálisra. A késztermékek értékének jelentôs csökkenése részben a magasabb félkésztermék készlettel (nem lepalackozva tároltuk a terméket, hanem még hordókban állt), részben a ténylegesen alacsonyabb készletszinttel magyarázható. Az áruk értékének növekedését elsôsorban a göngyölegkészlet emelkedése okozta. 11

12 A készletek nyilvántartásában, elszámolásában az elôzô évhez képest változás nem történt. A készleteket december végén leltároztuk, amelynek során jelentôs leltáreltérések nem voltak, az eltéréseket az elôírásoknak megfelelôen könyveltük le. A követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen Vevôk A vevôk megoszlása Tárgyév Elôzô év Belföldi vevôk Belföldi vevôk értékvesztése (74 497) (99 122) Külföldi vevôk Külföldi vevôk értékvesztése (25 201) (31 200) Összesen A vevôi állomány 96,2%-át a belföldi vevôk alkotják. A belföldi vevôi állomány csökkenése a fejezet elején leírtak következménye. Bruttó vevôkövetelések lejárat szerint Belföldi vevôk Külföldi vevôk Összesen Határidôn belül nap nap nap nap nap (1 205) nap nap felett Összesen A belföldi vevôk korosítása nem változott 2002-höz képest, a külföldi vevôké pedig javult. 12

13 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron mutatja ki a Társaság a BULIV Kft.-nek eladott termékek nyitott tételeit (1 204 M Ft, mely megfelel a decemberi forgalomnak) valamint a Buliv Kft.-tôl osztalék címén várható összeget (612 M Ft). Az egyéb követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Egyéb elôleg Követelés a munkavállalóktól Folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja Követelések az Országos Egészségügyi Pénztárral szemben Egyéb vállalkozással kapcsolatos elszámolás Import ÁFA elszámolása Társasági adó elszámolása Helyi iparûzési adó Szakképzési hozzájárulás 415 N/A Vámbiztosíték elszámolása Egyéb Átsorolás a forrásoldalról Összesen Az elôzô évhez viszonyítva az egyéb követelések állománya 182 M Ft-tal csökkent. A folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja a teljesített szolgáltatások kifizetett értéke utáni visszaigényelhetô ÁFÁ-t tartalmazza. A folyamatos szolgáltatások ÁFA követelése 46 M Ft-tal csökkent. Mivel a 2003-ban megváltozott ÁFA törvényben pontosították a folyamatos szolgáltatások körét, ezért kikerültek belôle az egymás közötti számlázások, mint pl. bérmunka, bérleti díj. A társasági adó követelés 112 M Ft-tal, a helyi iparûzési adó követelés 49 M Ft-tal csökkent, mivel a 2002-es év magasabb eredménye folytán nagyobb adóelôlegeket kellett fizetni az év során, és a decemberi adóelôleg feltöltésénél kevesebb feltöltési igény keletkezett. A vámbiztosíték elszámolás egyenlege 30 M Ft-tal csökkent. Ez a VPOP-nál elôzetesen vámbiztosítékként befizetett, majd az elszámolás után fennmaradó rész követelését tartalmazza. A Társaságnak 2002-ben már 15 napos halasztott vámfizetési kedvezménye volt, így a továbbiakban nem kellett vámbiztosítékot fizetnie. A VPOP-nál letétként maradt összegeket a Társaság visszautaltatta, mivel erre a továbbiakban nincsen szükség. A forrásoldalról átsorolt tételek értéke 105 M Ft-tal nôtt. Pénzeszközök Tárgyév Elôzô év Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen A bankszámlák egyenlege banki egyenlegközlôvel, illetve a bankkivonatokkal, a pénztárszámlák egyenlege a pénztárkönyvek kivonatával megfelelôen alátámasztottak. A devizában lévô banki egyenlegek megfelelôen értékeltek. 13

14 C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Összesen Az elhatárolások bizonylatokkal, illetve kalkulációkkal megfelelôen alátámasztottak. A bevételek aktív idôbeli elhatárolása 38 M Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy a Társaság legnagyobb üvegszállítójának és logisztikai szolgáltatójának bónusza a mérlegkészítés idôpontjáig pénzügyileg nem került rendezésre, így bevételként sem kerülhet kimutatásra. A költségek elhatárolásának növekedése nagyrészt a biztosítási díjak emelkedésébôl származik. D. SAJÁT TÔKE Megnevezés Tárgyév Elôzô év Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tôke állományában és struktúrájában változás nem történt. Az eredménytartalék az évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A évi mérleg szerinti eredmény nem hasonlítható össze az elôzô évi mérleg szerinti eredménnyel, mivel a tárgyévi mérleg szerinti eredmény még tartalmazza a jóvá nem hagyott osztalékot. E. CÉLTARTALÉKOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Céltartalék a várható kötelezettségekre Összesen ben garanciavállalással kapcsolatos valószínûsíthetô fizetési kötelezettségek miatt képzett a Társaság céltartalékot, mely felhasználásra került 2003-ban. Az év végi záró állományból 20 M Ft a nagykereskedelmi partnereknek szervezett Zwack Partnerkártya Program keretében kibocsátott, de be nem váltott pontok jövõbeni beváltási értéke, a fennmaradó összeg pedig a 2004-ben várható, már összegében is meghatározott, mérlegkészítésig ismert leépítésekhez kapcsolódó költségek fedezete. 14

15 F. KÖTELEZETTSÉGEK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen A Társaságnak nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én. Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek a Társaság bankszámláihoz kapcsolódó hitelkeret igénybevételét mutatják. Év végén a megnövekedett forgalomhoz kapcsolódó jövedéki adó, valamint ÁFA kötelezettség miatt van szükség a hitelfelvételre. A Társaság egyik számláján sem lépte túl a megengedett limitet. Szállítók A szállítói egyenleg 51%-os csökkenésének elsôdleges oka az ôszi idôszakra kiírt kedvezményes vámkontingens miatti korábbi termékimport, melynek következtében az év végére gyakorlatilag alig maradt a Társaságnak kötelezettsége az import termékek szállítóival szemben. További csökkenést okozott, hogy a minden eddiginél nagyobb volumenû promóciós termékek elkészítése korábbi termelést kívánt meg, így a szállítók felé is idôben elôbb jelentkezett a fizetési kötelezettség. 15

16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron a BULIV Kft.-vel szembeni kötelezettségek szerepelnek. A BULIV Kft. számviteli, logisztikai és palackozási szolgáltatásokat végez a Társaság számára. Az egyenleget az ezen szolgáltatások év végéig nem ellentételezett része okozza. Szintén ezen a soron kerül kimutatásra a Társaság meghatározó tulajdonosával, a Peter Zwack & Consorten HAG-vel szembeni kötelezettség is. Ez szintén csökkent, mivel még nem került megállapításra a 2003-as év után fizetendô osztalék mértéke. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben. A csökkenés oka szintén a még meg nem határozott osztalék. A fennmaradó egyenleg a korábbi évek után járó, de még fel nem vett osztalék. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év SZJA Jövedéki adó Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási alapot megilletô járulék Egészségbiztosítási alapot megilletô járulék VPOP ÁFA Szakképzési hozzájárulás Egyéb Összesen Az egyéb kötelezettségek összege 30 M Ft-tal csökkent. ÁFA A fizetendõ ÁFA növekedését az utolsó havi értékesítés növekedése, valamint egyéb technikai zárás okozta. 16

17 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen A Társaság által elhatárolt tételek számlákkal, illetve kalkulációkkal alátámasztottak. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 2002-es évet érintõ költségek elhatárolására képeztek 312 M Ft-ot ban ilyen címen 385 M Ft költség elhatárolására került sor. Megnõtt az elhatárolt vevõköltség és a mérlegkészítésig fizetett bónusz a 2002-es évhez képest. A vevõköltség elhatárolása 132 M Ft-tal, a bónuszok elhatárolása 90 M Ft-tal emelkedett. Vezetõi prémiumra és ahhoz kapcsolódó járulékokra 220 M Ft került elhatárolásra (elõzõ évben 222 M Ft volt). Halasztott bevételek Halasztott bevételek között a leltározás során fellelt tárgyi eszközök nettó értékét mutatja ki a Társaság. 17

18 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK TÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEVÉTELEK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele A belföldi értékesítés nettó árbevétele az elõzõekben részletezett okok miatt nem összehasonlítható a bázissal. Összességében a Zwack Csoport 2003-ban megõrizte piacvezetõ helyét és piaci részesedését a belföldi égetett szeszesital piacon. Az export árbevétel a félkésztermék értékesítés megszûnése miatt csökkent. Egyéb bevételek Tárgyév Elôzô év Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Céltartalék felhasználása Követelések értékvesztésének visszaírása Egyéb Egyéb bevételek Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények csökkenése a számviteli szabályok módosításának is a következménye, mivel 2002-ben kerültek pénzügyileg rendezésre a évi engedmények, de itt kerültek elszámolásra a év után mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett engedmények is ban már csak zömmel az adott évre járó szállítói bónuszok kerültek könyvelésre, abban az esetben, ha ténylegesen befolytak mérlegkészítésig. A kapott kártérítés emelkedett 65 M Ft-tal, amelybõl 24 M Ft a logisztikai szolgáltatótól származott, 25 M Ft-ot pedig a biztosító fizetett a leírt követelésekre. 120 M Ft céltartalék feloldására került sor, szemben a 2002-es 153 M Ft-tal, ami csökkentette 33 M Ft-tal az egyéb bevételeket. 39 M Ft az értékvesztett követelések visszaírásának következménye, miután ezen követelések 2003 évben pénzügyileg teljesítésre kerültek. 18

19 Aktivált saját teljesítmények értéke Megnevezés Tárgyév Elôzô év Saját termelésû készletek állományváltozása ( ) (4 940) Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke A befejezetlen termelés és félkész termék állománya megnõtt 2002-höz képest 46 M Ft-tal, a késztermékek 288 M Ft-tal csökkentek, ennek következménye 242 M Ft-os változás. A befejezetlen termelés növekedése a lassított érlelésnek volt köszönhetõ, a késztermék csökkenése pedig a január elsejére meghirdetett áremelésnek ban csak az elsõ hónap közepén volt az áremelés, ezért ez az ugrás január elsõ felében volt tapasztalható. A saját elõállítású eszközök aktivált értékének változását elsõdlegesen a saját termékek értékvesztésének és selejtezésének számviteli technikai elszámolása okozta. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások 5,2 %-kal csökkentek, aminek nagy részét a kisebb kommersz forgalom miatti jövedéki adó csökkenés adta. Az anyagjellegû ráfordítások csökkenése meghaladta az értékesítés árbevételének csökkenését. Az anyagköltségeken belül a közvetlen anyagfelhasználás csökkent, a reklám anyagok felhasználása növekedett az elõzõ évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások 199 M Ft-tal csökkentek. Ez fõleg a fuvar-, bérletés raktárköltségek csökkenésének köszönhetõ. Egyrészt a BULIV Kft. által értékesített termékek fuvar és tárolási költsége a BULIV Kft.-nél jelentkezett, másrészt a Társaság több nagy vevõje megnyitotta központi raktárát, mely a fajlagos fuvarköltségek csökkenését eredményezte. Az egyéb szolgáltatások értékében továbbra is meghatározó a jövedéki adó. Az eladott áruk beszerzési értéke 294 M Ft-tal esett vissza. Ennek oka, hogy az import termékek önköltsége a kedvezményes vámkontingensek miatt csökkent. 19

20 Személyi jellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások A személyi jellegû ráfordítások növekedése egyrészt az áruminta elszámolás, másrészt a 7%-os bérfejlesztés eredménye. Értékcsökkenési leírás Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékcsökkenési leírás A növekedés oka, hogy jelentôsen nôtt a mûszaki és az egyéb eszközök értéke, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalék képzés jövõbeni költségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevôkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb ráfordítás önrevíziója (23 788) Egyéb Egyéb ráfordítások

Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh

Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh TARTALOM TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNCICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 808 397 22 610 177 Export értékesítés nettó árbevétele 812 569 378 720 Értékesítés nettó árbevétele 26 620

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy profitban pozitív évet zártunk! Ez az eredmény annál is inkább figyelemreméltó, hogy egy olyan gazdasági környezetben sikerült elérnünk, ahol a

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben