Tisztelt Részvényesek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Részvényesek!"

Átírás

1 Tisztelt Részvényesek! AMIKOR EZEKET A BEVEZETÕ SOROKAT ÍROM, ALIG NÉHÁNY HÓNAP VÁLASZT EL ANNAK A NAP- NAK A TIZENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁTÓL, AMIKOR HAZATÉRÉSEM UTÁN 1989-BEN MEGALAKULT A ZWACK UNICUM BUDAPEST KFT., AMELY AZUTÁN ÚJRA KEZDTE AZ UNICUM GYÁRTÁSÁT MAGYARORSZÁGON AZ EREDETI CSALÁDI RECEPT SZERINT. MIND AZ ORSZÁGBAN, MIND TÁRSASÁGUNKNÁL NAGYON SOK DOLOG TÖRTÉNT E KÖZEL MÁS- FÉL ÉVTIZED SORÁN. A BUDAPESTI LIKÕRIPARI VÁLLALAT SIKERES PRIVATIZÁCIÓJA NYOMÁN MEGALAKÍTOTTUK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT, AMELY 1993 MÁJUSÁBAN MEGJELENT A TÕZSDÉN. AZÓTA ESZTENDÕRÕL ESZTENDÕRE - RÉSZBEN E RENDSZERESEN KIADOTT ÉVES JELENTÉSÜNK SEGÍTSÉGÉVEL -ÖNÖK IS FIGYELEMMEL KÍSÉRHETIK AZT AZ UTAT, AMELYET BEJÁRUNK, AZOKAT A CÉLOKAT, AMELYEKET KITÛZÜNK, SAZOKATAZEREDMÉNYEKET, AMELYEKET ELÉRÜNK. AZ EGYKOR HETVEN DOLGOZÓVAL INDULÓ KIS VEGYES VÁLLALATBÓL AZ ÉVEK SORÁN AZ IPARÁG PIACVEZETÕ TÁRSASÁ- GA LETT. AMI AZ ELTELT ESZTENDÕK ÁLLANDÓSÁGÁT JELENTI, MEGTARTOTTUK, ERÕSÍTETTÜK PIACVEZETÕ SZEREPÜNKET, S A MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE MELLETT MEGÕRIZTÜK A CSALÁDI VÁLLALAT ALAPÉRTÉKEIT. PORTFOLIÓNKAT AZ ELTELT ÉVEKBEN SZÁMOS ÚJ TERMÉKKEL GAZDAGÍTOTTUK, MIKÖZBEN NÖVELTÜK NAGY HAGYOMÁNYÚ MÁRKÁINK NÉPSZERÛSÉGÉT IS A FOGYASZTÓK KÖRÉBEN. AZ ÉGETETT SZESZESITALOKON TÚL A BORÜZLETÁG TERÜLETÉN IS OLYAN VÁLASZTÉKOT SIKERÜLT KIALAKÍTANUNK, AMELY VONZÓ KÍNÁLATOT JELENT A GASZTRONÓMIA SZÁMÁRA. TUDJUK, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETÕEN JELENTÕS KIHÍVÁSOKNAK KELL MEGFELELNÜNK, S TUDATOSAN KÉSZÜLTÜNK IS ERRE A FELADATRA. ACSATLAKOZÁST KÖVETÕ IDÕSZAK MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEI KOMOLY KIHÍVÁST, DE TERMÉSZETESEN KOMOLY LEHETÕSÉGEKET IS JELENTENEK SZÁMUNKRA, MIND A HAZAI PIACON, MIND KÜLFÖLDÖN. TENNIVALÓ, FELADAT VÁR TEHÁT RÁNK BÕVEN. EZEK TELJESÍTÉSÉBEN, S EGYRE ÚJABB CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÁMÍTOK TÁRSASÁGUNK VALAMENNYI DOLGOZÓJÁNAK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A JÖVÕBEN IS. EZÚTON IS MEGKÖSZÖNÖM MINDEN RÉSZVÉNYESÜNK KITÜNTETÕ FIGYELMÉT ÉS BIZALMÁT. ERRE ÉPÍTJÜK A KÖVETKEZÕ ESZTENDÕK TERVEIT IS. 1

2 AZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA TÚRÁJA Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AGA ZU Spirituosen GmbH 50%+1 részvény Közkézen Selviac B.V. Diageo 24%-1 részvény 26% ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 100% BULIV KFT. 2

3 Tartalom TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELÕSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ 9 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 10 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 18 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ 24 BESZÁMOLÓ A 2003-AS ÉV GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRÕL 25 A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG JELENTÉSE A ÜZLETI ÉVRÕL 29 ZWACK UNICUM CSOPORT - MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE (KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN) 30 KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET A DECEMBER 31-ÉN VÉGZÕDÖTT ÉVRE VONATKOZÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 34 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM CSOPORT MÉRLEGÉHEZ 43 ZWACK UNICUM RT. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER 31. (KÉSZÜLT A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN) 44 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT MÉRLEGÉHEZ 47 A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG TAGJAI 48 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 49 A TÁRSASÁG VEZETÕI BAN TÖRTÉNT 51 TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE A TÕZSDÉN 55 ITALOK A ZWACK HÁZTÓL 56 FONTOSABB TELEFON- ÉS TELEFAX SZÁMOK 64 3

4 FELELÔSSÉGVÁLLALÓ NYILATK TKOZAT Alulírott Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Részvénytársaság, a tõkepiacról szóló évi CXX. tv ban foglaltak alapján ezennel felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a Társaság 2003-as gazdasági évére vonatkozó Éves Jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmazza, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság (és a Zwack Unicum Csoport) helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Budapest, március 16. Zwack Unicum Rt. Zwack Péter az Igazgatóság elnöke Frank Odzuck vezérigazgató PÉNZÜGYI NAPTÁR május I. negyedévi gyorsjelentés közzététele június 15-tõl Osztalékfizetés (2003. évi) augusztus I. félévi gyorsjelentés közzététele szeptember 21. Felügyelôbizottsági ülés október 25. A nyomdai úton elõállított törzsrészvények dematerializált értékpapírrá történõ átalakítása november I.-III. negyedévi gyorsjelentés közzététele február 2. Felügyelôbizottsági ülés február évi gyorsjelentés közzététele március 17. Felügyelôbizottsági ülés április 21. Éves közgyûlés 4

5 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg és eredménykimutatás A BESZÁMOLÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK Jelen beszámolóban a Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Részvénytársaság az szeptember 30-án átalakulással létrejött gazdasági szervezet, mely egyrészt termelõ és értékesítõ tevékenységet folytat, másrészt a Zwack Unicum Csoport holding vállalata - lásd Tulajdonosi struktúra és szervezeti felépítés. A Zwack Unicum Csoport megnevezés magában foglalja a Zwack Unicum Részvénytársaságot, valamint annak 100%-os tulajdonában lévõ Budapesti Likõripari Kft.-t. A Csoporton belül a Zwack Unicum Rt. mint termelõ, az Unicum likõrt gyártja, a többi termék elõállítását a Buliv Kft. bérmunkában végzi. A prémiumtermékek forgalmazását a Zwack Unicum Rt., a minõségi és kommersz termékekét a BULIV Kft. látja el. A hatályos törvények értelmében a közgyûlés joga és feladata a Zwack Unicum Részvénytársaság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. A évi CXX. törvény 5. sz. melléklete elõírja az éves, magyar számvitel szerint készített és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatását. Jelen beszámolóban a évi, magyar számvitel szerint készített, konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatást is bemutatjuk a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. jelentésével együtt. Hagyományainknak megfelelõen, a korábbi tájékoztatóinkból már jól ismert, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS, korábban Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)) szerint készített, konszolidált és a PricewaterhouseCoopers Kft. által auditált Mérleget, Eredménykimutatást, valamint a Pénzügyi helyzet változását is teljes körûen bemutatjuk. A vezérigazgatói beszámoló sem a szûken értelmezett Zwack Unicum Részvénytársaság, hanem a Zwack Unicum Csoport által elért (számszerûségében IFRS szerint kimutatott) eredményeket és jövõbeni feladatokat tartalmazza. 5

6 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG - ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elôlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elôlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott elôlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

7 Zwack Unicum Rt december 31. MÉRLEG - FORRÁSOK (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 53. D SAJÁT TÔKE I. JEGYZETT TôKE sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE III. TÔKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövôbeni költségekre Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

8 Zwack Unicum Rt december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS TÁS Sorszám A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésû készletek állományváltozása (4 940) ( ) 04. Saját elôállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebbôl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbôl: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendô kamatok és kamatjellegû ráfordítások ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (10 351) (34 697) E ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 MEGJEGYZÉSEK A ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ TÁSÁHOZ A Társaság rövid áttekintése A Társaság jogelôdje a Zwack Unicum Budapest Likôrgyár és Kereskedelmi Kft július 10-én alakult meg. A Társaság szeptember 30-án alakult át részvénytársasággá. Cégbírósági bejegyzés száma: /50 Legutóbbi bejegyzés kelte: június 4. Adószáma: Kétszeri alaptôke-emelés után, március 30-án alakult ki a jelenlegi alaptôke: Dátum Megnevezés Jegyzett tôke szeptember 30. Átalakulás november 30. Zártkörû alaptôke-emelés március 30. Nyilvános részvénykibocsátás A jegyzett tôke db Ft névértékû részvénybôl áll. Minden részvény névre szóló törzsrészvény, amely azonos jogokat képvisel. A Társaság tulajdonosi szerkezete december 31-én a következô volt: Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG. ZU Spirituosen GmbH Összesen 50% + 1 részvény Selviac B.V. (Diageo) 26% Közkézen 24% - 1 részvény Összesen 100% A részvénykönyv adatai alapján március 9-én 3548 tulajdonosa volt a Társaságnak. A közkézhányadon belül nincs olyan tulajdonos, akinek 5%-ot elérô részvénytulajdona lenne. A Társaság (Zwack Unicum Csoport) 15 dolgozója és tisztségviselõje összesen névértékû részvénnyel rendelkezik, melybôl vezetô tisztségviselô: Dr. Szecskay András Felügyelôbizottsági tag 651 A Társaság által nyilvánosan kibocsátott részvények záró árfolyama 2003 végén Ft volt a Budapesti Értéktôzsdén, amely magasabb a kibocsátási árfolyamnál (2 250 Ft), és 18,37%-kal haladja meg a évi záróárat (6 750 Ft). Az év folyamán a BÉT-en db Zwack Unicum részvény cserélt gazdát, a forgalommal súlyozott átlagár Ft volt. A Társaság tevékenységi körei az Alapszabály szerint: Szesz- és szeszesital gyártás Élelmiszer nagy- és kiskereskedelem Külkereskedelem Reklámtevékenység Raktározás és tárolás Ingatlanhasznosítás Gépek és berendezések javítása. A Társaság a számviteli törvénynek megfelelôen a kettôs könyvvezetés szabályai szerint vezeti könyveit. Az eredménykimutatás az összköltség ( A típus) eljárás szerint készült. 9

10 A TÁRSASÁG MÉRLEGÉRE VONAV ONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK Folytatódott a tavaly megkezdett cégcsoporton belüli portfolió átcsoportosítás tól a minôségi termékek jelentôs részének forgalmazása került át a Tásaság 100%-os leányvállalatához, a Buliv Kft.-hez. Így a Zwack Unicum Rt.-ben a prémium termékek forgalmazása maradt. Az átkerült tevékenység miatt a Társaság vevôállománya, árbevétele és a termékkörökhöz kapcsolódó kereskedelmi költségek sem tükrözik teljesen az elõzô év teljesítményét. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen Az immateriális javak mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Összesen A vagyoni értékû jogok között a Társaság a telefoncsatlakozási díjakat tartja nyilván. Az alkalmazott leírási kulcs 16,7%. A szellemi termékeknél a világ különbözô pontjain bejegyzett termékvédjegyeket és a szoftvereket mutatjuk ki. A 2003-as év során folytatódtak a SAP-hoz kapcsolódó fejlesztések és a SAP-ra épülô vezetôi információs rendszer kiépítése. Ezek bruttó értékben os növekedést okoztak, amit az értékvesztés csökkentett. A tárgyi eszközök mérlegsorból: Tárgyév Elôzô év Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Beruházások, felújítások Összesen A tárgyi eszközök között az ingatlanok eszközcsoporton belül a telkeket, épületeket, valamint építményeket, a mûszaki berendezéseken, gépeken belül a termelésben közvetlenül résztvevô gépeket, berendezéseket, illetve tartályokat, az egyéb berendezéseken belül pedig az irodai és egyéb felszereléseket, számítógépeket, valamint a jármûveket mutatjuk ki. 10

11 Az üzleti év során elsôsorban pótló jellegû beruházásokat valósítottunk meg. A befejezetlen beruházások állományának döntô többségét a Soroksári úti irodaépület bôvítésének és felújításának költségei teszik ki, amelynek aktiválására a használatbavételi engedély kézhezvételékor kerül sor. Befektetett pénzügyi eszközök: Tárgyév Elôzô év Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsönök Összesen A Társaság BULIV Kft.-ben meglévô részesedésében nem történt változás, a Zwack Unicum Rt. továbbra is 100%-ban tulajdonos. Az egyéb tartós részesedés a Társaságnak az Öko-Pannon Kht.-ban szerzett értékû 2,94%-os részesedését mutatja. Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron a Társaság a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök egy éven túl lejáró részét mutatja ki. Az elôzô évhez viszonyított csökkenés abból adódott, hogy egy 2002 folyamán nyújtott kölcsön leírásra került. B. FORGÓESZKÖZÖK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Készletek Követelések Pénzeszközök Összesen A készletek záróállománya Tárgyév Elôzô év Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott elôlegek Összesen Az anyagok között termelési alapanyagok, gyártási segédanyagok, csomagolóanyagok és reklámanyagok szerepelnek. A 40 M Ft-os csökkenés nagy része a kisebb borpárlat készletnek köszönhetô, mely a tavalyi taktikai vásárlás miatti magas szintrôl állt vissza a normálisra. A késztermékek értékének jelentôs csökkenése részben a magasabb félkésztermék készlettel (nem lepalackozva tároltuk a terméket, hanem még hordókban állt), részben a ténylegesen alacsonyabb készletszinttel magyarázható. Az áruk értékének növekedését elsôsorban a göngyölegkészlet emelkedése okozta. 11

12 A készletek nyilvántartásában, elszámolásában az elôzô évhez képest változás nem történt. A készleteket december végén leltároztuk, amelynek során jelentôs leltáreltérések nem voltak, az eltéréseket az elôírásoknak megfelelôen könyveltük le. A követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen Vevôk A vevôk megoszlása Tárgyév Elôzô év Belföldi vevôk Belföldi vevôk értékvesztése (74 497) (99 122) Külföldi vevôk Külföldi vevôk értékvesztése (25 201) (31 200) Összesen A vevôi állomány 96,2%-át a belföldi vevôk alkotják. A belföldi vevôi állomány csökkenése a fejezet elején leírtak következménye. Bruttó vevôkövetelések lejárat szerint Belföldi vevôk Külföldi vevôk Összesen Határidôn belül nap nap nap nap nap (1 205) nap nap felett Összesen A belföldi vevôk korosítása nem változott 2002-höz képest, a külföldi vevôké pedig javult. 12

13 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron mutatja ki a Társaság a BULIV Kft.-nek eladott termékek nyitott tételeit (1 204 M Ft, mely megfelel a decemberi forgalomnak) valamint a Buliv Kft.-tôl osztalék címén várható összeget (612 M Ft). Az egyéb követelések megoszlása Tárgyév Elôzô év Egyéb elôleg Követelés a munkavállalóktól Folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja Követelések az Országos Egészségügyi Pénztárral szemben Egyéb vállalkozással kapcsolatos elszámolás Import ÁFA elszámolása Társasági adó elszámolása Helyi iparûzési adó Szakképzési hozzájárulás 415 N/A Vámbiztosíték elszámolása Egyéb Átsorolás a forrásoldalról Összesen Az elôzô évhez viszonyítva az egyéb követelések állománya 182 M Ft-tal csökkent. A folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja a teljesített szolgáltatások kifizetett értéke utáni visszaigényelhetô ÁFÁ-t tartalmazza. A folyamatos szolgáltatások ÁFA követelése 46 M Ft-tal csökkent. Mivel a 2003-ban megváltozott ÁFA törvényben pontosították a folyamatos szolgáltatások körét, ezért kikerültek belôle az egymás közötti számlázások, mint pl. bérmunka, bérleti díj. A társasági adó követelés 112 M Ft-tal, a helyi iparûzési adó követelés 49 M Ft-tal csökkent, mivel a 2002-es év magasabb eredménye folytán nagyobb adóelôlegeket kellett fizetni az év során, és a decemberi adóelôleg feltöltésénél kevesebb feltöltési igény keletkezett. A vámbiztosíték elszámolás egyenlege 30 M Ft-tal csökkent. Ez a VPOP-nál elôzetesen vámbiztosítékként befizetett, majd az elszámolás után fennmaradó rész követelését tartalmazza. A Társaságnak 2002-ben már 15 napos halasztott vámfizetési kedvezménye volt, így a továbbiakban nem kellett vámbiztosítékot fizetnie. A VPOP-nál letétként maradt összegeket a Társaság visszautaltatta, mivel erre a továbbiakban nincsen szükség. A forrásoldalról átsorolt tételek értéke 105 M Ft-tal nôtt. Pénzeszközök Tárgyév Elôzô év Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen A bankszámlák egyenlege banki egyenlegközlôvel, illetve a bankkivonatokkal, a pénztárszámlák egyenlege a pénztárkönyvek kivonatával megfelelôen alátámasztottak. A devizában lévô banki egyenlegek megfelelôen értékeltek. 13

14 C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bevételek aktív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása Összesen Az elhatárolások bizonylatokkal, illetve kalkulációkkal megfelelôen alátámasztottak. A bevételek aktív idôbeli elhatárolása 38 M Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy a Társaság legnagyobb üvegszállítójának és logisztikai szolgáltatójának bónusza a mérlegkészítés idôpontjáig pénzügyileg nem került rendezésre, így bevételként sem kerülhet kimutatásra. A költségek elhatárolásának növekedése nagyrészt a biztosítási díjak emelkedésébôl származik. D. SAJÁT TÔKE Megnevezés Tárgyév Elôzô év Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A jegyzett tôke állományában és struktúrájában változás nem történt. Az eredménytartalék az évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A évi mérleg szerinti eredmény nem hasonlítható össze az elôzô évi mérleg szerinti eredménnyel, mivel a tárgyévi mérleg szerinti eredmény még tartalmazza a jóvá nem hagyott osztalékot. E. CÉLTARTALÉKOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Céltartalék a várható kötelezettségekre Összesen ben garanciavállalással kapcsolatos valószínûsíthetô fizetési kötelezettségek miatt képzett a Társaság céltartalékot, mely felhasználásra került 2003-ban. Az év végi záró állományból 20 M Ft a nagykereskedelmi partnereknek szervezett Zwack Partnerkártya Program keretében kibocsátott, de be nem váltott pontok jövõbeni beváltási értéke, a fennmaradó összeg pedig a 2004-ben várható, már összegében is meghatározott, mérlegkészítésig ismert leépítésekhez kapcsolódó költségek fedezete. 14

15 F. KÖTELEZETTSÉGEK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen A Társaságnak nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én. Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év Rövid lejáratú hitelek Vevôtôl kapott elôlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek a Társaság bankszámláihoz kapcsolódó hitelkeret igénybevételét mutatják. Év végén a megnövekedett forgalomhoz kapcsolódó jövedéki adó, valamint ÁFA kötelezettség miatt van szükség a hitelfelvételre. A Társaság egyik számláján sem lépte túl a megengedett limitet. Szállítók A szállítói egyenleg 51%-os csökkenésének elsôdleges oka az ôszi idôszakra kiírt kedvezményes vámkontingens miatti korábbi termékimport, melynek következtében az év végére gyakorlatilag alig maradt a Társaságnak kötelezettsége az import termékek szállítóival szemben. További csökkenést okozott, hogy a minden eddiginél nagyobb volumenû promóciós termékek elkészítése korábbi termelést kívánt meg, így a szállítók felé is idôben elôbb jelentkezett a fizetési kötelezettség. 15

16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron a BULIV Kft.-vel szembeni kötelezettségek szerepelnek. A BULIV Kft. számviteli, logisztikai és palackozási szolgáltatásokat végez a Társaság számára. Az egyenleget az ezen szolgáltatások év végéig nem ellentételezett része okozza. Szintén ezen a soron kerül kimutatásra a Társaság meghatározó tulajdonosával, a Peter Zwack & Consorten HAG-vel szembeni kötelezettség is. Ez szintén csökkent, mivel még nem került megállapításra a 2003-as év után fizetendô osztalék mértéke. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben. A csökkenés oka szintén a még meg nem határozott osztalék. A fennmaradó egyenleg a korábbi évek után járó, de még fel nem vett osztalék. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév Elôzô év SZJA Jövedéki adó Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási alapot megilletô járulék Egészségbiztosítási alapot megilletô járulék VPOP ÁFA Szakképzési hozzájárulás Egyéb Összesen Az egyéb kötelezettségek összege 30 M Ft-tal csökkent. ÁFA A fizetendõ ÁFA növekedését az utolsó havi értékesítés növekedése, valamint egyéb technikai zárás okozta. 16

17 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen A Társaság által elhatárolt tételek számlákkal, illetve kalkulációkkal alátámasztottak. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 2002-es évet érintõ költségek elhatárolására képeztek 312 M Ft-ot ban ilyen címen 385 M Ft költség elhatárolására került sor. Megnõtt az elhatárolt vevõköltség és a mérlegkészítésig fizetett bónusz a 2002-es évhez képest. A vevõköltség elhatárolása 132 M Ft-tal, a bónuszok elhatárolása 90 M Ft-tal emelkedett. Vezetõi prémiumra és ahhoz kapcsolódó járulékokra 220 M Ft került elhatárolásra (elõzõ évben 222 M Ft volt). Halasztott bevételek Halasztott bevételek között a leltározás során fellelt tárgyi eszközök nettó értékét mutatja ki a Társaság. 17

18 A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK TÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEVÉTELEK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele A belföldi értékesítés nettó árbevétele az elõzõekben részletezett okok miatt nem összehasonlítható a bázissal. Összességében a Zwack Csoport 2003-ban megõrizte piacvezetõ helyét és piaci részesedését a belföldi égetett szeszesital piacon. Az export árbevétel a félkésztermék értékesítés megszûnése miatt csökkent. Egyéb bevételek Tárgyév Elôzô év Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott késedelmi kamat Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott kártérítés Céltartalék felhasználása Követelések értékvesztésének visszaírása Egyéb Egyéb bevételek Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények csökkenése a számviteli szabályok módosításának is a következménye, mivel 2002-ben kerültek pénzügyileg rendezésre a évi engedmények, de itt kerültek elszámolásra a év után mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett engedmények is ban már csak zömmel az adott évre járó szállítói bónuszok kerültek könyvelésre, abban az esetben, ha ténylegesen befolytak mérlegkészítésig. A kapott kártérítés emelkedett 65 M Ft-tal, amelybõl 24 M Ft a logisztikai szolgáltatótól származott, 25 M Ft-ot pedig a biztosító fizetett a leírt követelésekre. 120 M Ft céltartalék feloldására került sor, szemben a 2002-es 153 M Ft-tal, ami csökkentette 33 M Ft-tal az egyéb bevételeket. 39 M Ft az értékvesztett követelések visszaírásának következménye, miután ezen követelések 2003 évben pénzügyileg teljesítésre kerültek. 18

19 Aktivált saját teljesítmények értéke Megnevezés Tárgyév Elôzô év Saját termelésû készletek állományváltozása ( ) (4 940) Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke A befejezetlen termelés és félkész termék állománya megnõtt 2002-höz képest 46 M Ft-tal, a késztermékek 288 M Ft-tal csökkentek, ennek következménye 242 M Ft-os változás. A befejezetlen termelés növekedése a lassított érlelésnek volt köszönhetõ, a késztermék csökkenése pedig a január elsejére meghirdetett áremelésnek ban csak az elsõ hónap közepén volt az áremelés, ezért ez az ugrás január elsõ felében volt tapasztalható. A saját elõállítású eszközök aktivált értékének változását elsõdlegesen a saját termékek értékvesztésének és selejtezésének számviteli technikai elszámolása okozta. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Anyagjellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegû ráfordítások Az anyagjellegû ráfordítások 5,2 %-kal csökkentek, aminek nagy részét a kisebb kommersz forgalom miatti jövedéki adó csökkenés adta. Az anyagjellegû ráfordítások csökkenése meghaladta az értékesítés árbevételének csökkenését. Az anyagköltségeken belül a közvetlen anyagfelhasználás csökkent, a reklám anyagok felhasználása növekedett az elõzõ évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások 199 M Ft-tal csökkentek. Ez fõleg a fuvar-, bérletés raktárköltségek csökkenésének köszönhetõ. Egyrészt a BULIV Kft. által értékesített termékek fuvar és tárolási költsége a BULIV Kft.-nél jelentkezett, másrészt a Társaság több nagy vevõje megnyitotta központi raktárát, mely a fajlagos fuvarköltségek csökkenését eredményezte. Az egyéb szolgáltatások értékében továbbra is meghatározó a jövedéki adó. Az eladott áruk beszerzési értéke 294 M Ft-tal esett vissza. Ennek oka, hogy az import termékek önköltsége a kedvezményes vámkontingensek miatt csökkent. 19

20 Személyi jellegû ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegû ráfordítások A személyi jellegû ráfordítások növekedése egyrészt az áruminta elszámolás, másrészt a 7%-os bérfejlesztés eredménye. Értékcsökkenési leírás Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékcsökkenési leírás A növekedés oka, hogy jelentôsen nôtt a mûszaki és az egyéb eszközök értéke, melyeknél az értékcsökkenési kulcs is viszonylag magasabb. Egyéb ráfordítások Megnevezés Tárgyév Elôzô év Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Utólag adott engedmény, bonusz Céltartalék képzés jövõbeni költségekre Közvetlen anyag értékvesztés Követelések értékvesztése Helyi adó Anyagok selejtezése Vevôkkel kapcsolatos hitelezési veszteség Egyéb ráfordítás önrevíziója (23 788) Egyéb Egyéb ráfordítások

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! ISMÉT ELTELT EGY ESZTENDÔ, S KEZÜKBEN TARTJÁK TÁRSASÁGUNK ÉVES JELENTÉSÉT, AMELYNEK BEVEZETÔJÉBEN ÖNÖKET EGY EREDMÉNYES ESZTENDÔ LEZÁRÁSA ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTHETEM. IMMÁRON HARMADIK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben