XVII. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzésére Budapest, május 20. Összefoglalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzésére Budapest, 2010. május 20. Összefoglalók"

Átírás

1 Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzésére Budapest, május 20. Összefoglalók SZOCIOKULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁBAN Kósa Zsigmond, Széles György*, Kardos László*, Kósa Karolina*, Németh Renáta**, Országh Sándor**, Fésüs Gabriella*, Martin McKee***, Ádány Róza*, Vokó Zoltán* Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Debreceni Egyetem OEC, Népegészségügyi Kar, Debrecen* Országos Epidemiológiai Központ, Budapest** London School of Hygiene and Tropical Medicine, London*** Hazánk (és az Európai Unió) számban legjelentősebb kisebbsége a roma populáció. A társadalmi-gazdasági mutatók egyértelműen jelzik a roma népesség halmozottan hátrányos helyzetét, bár a nyilvántartások erre közvetlen adatot nem szolgáltatnak ben egészségmagatartás-vizsgálatot végezve összehasonlítottuk a telepszerű körülmények között élő és az általános népesség egészségi állapotát, az adatokat a 2003-ban lezajlott Országos Lakossági Egészségfelmérés adataival vetettük össze. A telepszerű körülmények között élő 44 évnél idősebbek 10%-kal nagyobb gyakorisággal minősítették egészségi állapotukat rossznak, vagy nagyon rossznak, mint az általános populáció alsó jövedelmi szintjén élők. Az egészségügyi ellátások igénybevétele során diszkriminációt vélelmezett a telepszerű körülmények között élők 35%-a, valamint az általános populáció 4,4%-a. A telepszerű körülmények között élők körében a sokat, vagy nagyon sokat tehet az egészségéért válaszok gyakorisága 13 15%-kal alacsonyabb, a dohányzás és az egészségtelen táplálkozás prevalenciája 1,5 3-szor nagyobb, mint az általános populáció alsó jövedelmi szintjén élők körében. A telepszerű körülmények között élők egészségi állapotát jelentős mértékben befolyásolja a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó hátrány, melynek kezelése elengedhetetlen; ezen kívül szükség van speciális, célzott egészségfejlesztési programok megvalósítására is. A TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI Fürst Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest A tudatmódosító szerek (kábítószerek, pszichotróp szerek) közös tulajdonsága, hogy olyan különleges hajtóerővel ( drive ) bírnak, amellyel mentálisan többé-kevésbé egészséges személyeket rákényszerítenek arra, hogy a valóság elől kémiai vakációra menjenek, ilyen szerekkel éljenek. Farmakológiai szempontból legfontosabb hatásuk az eufória, kábulat, bódulat következménye az abúzus (visszaélés, nem orvosi előírásra alkalmazás), majd a függőség kialakulása. Napjainkban komoly problémát jelent a fiatal generáció drogfogyasztása. Az ENSZ adatai szerint millió rendszeres kábítószer-fogyasztó él a világon. Magyarországon ezer drogfüggőről és mintegy ezer alkalmi fogyasztóról tudunk. Sajnálatos, hogy a közelmúltban megkérdezett középiskolás korosztály 70 80%-a kipróbált valamilyen drogot. Az illegális drogokkal visszaélők számát mintegy re becsülik. Szerencsére az illegális szerek fogyasztása terén Magyarország az európai mezőny hátsó harmadában foglal helyet. Magyarországon közismerten az alkohol a vezető drog : hazánkban az alkoholbetegek számát 1 millióra, az alkoholizmus által veszélyeztetett személyek számát 2 millióra becsülik. Az alkohol és gyógyszerek együttfogyasztása ugyancsak riasztó mértékű hazánkban, európai viszonylatban is. Figyelemreméltó, hogy a szedatívumokkal (legális szerek) kapcsolatos visszaélések okozta halálesetek száma felülmúlja a tiltott drogok számlájára írható elhalálozások számát. ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

2 AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ SZENVEDÉLYEK MEGELŐZÉSE Topolánszky Ákos Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest A drogmegelőzés szemléleti kerete az elmúlt évtizedben a korábban meghatározó jelentőségű, elsősorban probléma-fókuszúnak tekinthető klasszikus, Caplantól (1964) származó teoretikus keretből egyre inkább egy célcsoportfókuszú, ugyanakkor a színterek jelentőségét is figyelembe vevő kategorizáció irányába tolódik el. A drogmegelőzési programok (egyre inkább az egészségfejlesztés gondolati rendszerében elhelyezve magukat) elsősorban a 2000-es évek elejétől fejlődtek számukban, a színterekre is specializálódó módon, s mindenekelőtt az iskola világában lettek az egészségmagatartást is már befolyásolni képes módon elérhetővé. Kutatási eredményekre támaszkodva megállapítható, hogy mára az iskolák 90%-a rendelkezik valamilyen prevenciós/egészségfejlesztési tapasztalattal (Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A., 2005). Ebben az időszakban támogatáspolitikai okokból is a leggyakrabban interveniált problémamagatartás az illegális szerfogyasztás volt, ezt követte gyakoriságban lemaradva a legális szerhasználat, majd a táplálkozás, a mentális-, illetve testi higiéné. A szakmai elvárásokkal, és részben a finanszírozói akarattal szemben csak kis mértékben látszik elmozdulás a javallott integrált prevenciós beavatkozási szemlélet irányába. A 2000-es évek közepétől a források jelentős csökkenése okán a szolgáltatók a korábbi táguló piacon a fennmaradásért kezdtek küzdeni, kapacitásaik jelentősen beszűkültek, illetve tevékenységüket új források irányába csoportosították át. Az előadás röviden foglalkozik a prevenciós beavatkozások társadalmi kontextusaival, a közösségi attitűdökkel, a legális és illegális pszichoaktív szerek problémájával foglalkozó létező, vagy fájdalmasan hiányzó szakpolitikákkal, illetve azzal a szerfogyasztási helyzettel, melyre reagálni kíván. Áttekinti a megelőzési kínálat szemléleti kereteit, definíciós készleteit, szervezeti jellemzőit, a kínálat mintázatát, a programok célkitűzéseinek jellemzőit, és a beavatkozásokra ható finanszírozói akaratok változásait. Színtér- és célcsoport-specifikusan elemzi a megelőzési programok fejlődését. Felvázolja a megelőzési programok akkreditációs kérdéseit és minőségügyi rendszerproblémáit, röviden elemzi az értékelés lehetőségeit és határértékeit. Végül a nemzetközi legjobb gyakorlatok és a hazai programértékelések tapasztalatai alapján ajánlásokat fogalmaz meg. A KÁROS SZENVEDÉLYEK ÉS AZ AGRESSZÍV MAGATARTÁS GLOBALIZÁCIÓJA Tompa Anna Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, Budapest A civilizáció minden lehetőséget megteremtett arra, hogy az ember a legjobb és leghasznosabb módon kamatoztassa képességeit. A higiénés körülmények optimalizálása, a fertőző betegségek leküzdése és gyógyítása lehetővé tette a várható élettartam megduplázódását. Ugyanakkor a fogyasztás emelkedése új betegségek járványos elterjedéséhez vezetett. Tömegesen jelentek meg a krónikus nem fertőző betegségek, amelyek főleg a magas kalóriafogyasztású országokra váltak jellemzővé. A társadalom egyik legfontosabb működési feltétele az emberek által a történelmi fejlődés során kialakított viselkedési normákhoz történő alkalmazkodás. Ennek jegyében szocializálódnak a gyermekek, tanulják meg azt, hogy miként illeszkedjenek be a család, az óvoda vagy az iskola közösségébe, majd felnőttként a munkamegosztásba. A javak egyenlőtlen elosztása feszültségeket támaszt az emberek és az országok között, ami általánosan emeli az agresszió szintjét. A bűnözés is fokozódik, ami nem kíméli a gyermekeket sem. Egyre több gyermek válik agresszív bűncselekmény, vagy pedofília áldozatává. A világon kb. 800 millió ember éhezik és évente 2,5 millió gyermek hal meg az éhezés és az alacsony kalóriabevitel miatt. A civilizált világ a krónikus nem fertőző betegségekben, depresszióban, kardiovaszkuláris és rákos betegségekben szenved, a fejlődő világban pedig pusztít az AIDS, a TBC és a malária, különösen Afrikában és Ázsiában. Az emberek közötti gazdasági egyenlőtlenségek feszültségekhez, migrációhoz és a bűnözés, az agresszió terjedéséhez vezetnek. A káros szenvedélyek divatja meghozza a maga áldozatait, különösen a fiatalok körében, főleg a dohányzás, drog és az alkoholizmus rohamos terjedése tovább fokozza az agresszív viselkedés globalizációját, amit a médiában látható minták követése súlyosbít, főleg a gyermekek körében. Ezen negatív tendenciák ellen széles társadalmi és szakmai összefogás szükséges, különösen az egészségnevelés terén dolgozó szakemberek körében, hogy képesek legyünk a jövő generációt megvédeni az önpusztító magatartásformák népegészségügyi következményeitől. A fiatalok nem képesek megfelelő megoldásokat találni a társadalmi egyenlőtlenségek feloldására, ezért az önpusztító életformát egyre fiatalabb korban választják. A fejlődő országok fiatalsága még intenzívebben van kitéve a dohányzás és az alkohol terjedésének, mint a fejlett országok fiatalsága, mert a társadalmi védekezés és az oktatás elmaradottabb, mint a fejlett világban. 182 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

3 TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK ÉS A SZTEROIDOK Pucsok József Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Hazai és nemzetközi vizsgálatok igazolták, hogy a forgalomban lévő egyes táplálékkiegészítők anabolikus androgén szteroidokat illetve prohormonokat tartalmazhatnak. A nemzetközi doppingellenőrző laboratórium adatai szerint a szteroidokra pozitív minták 25,8%-a Hollandiából, 22,7%-a Ausztriából, 19,8%-a Angliából és 18,8%-a az Amerikai Egyesült Államokból származott. Gyakran előfordult, hogy a versenysportban alkalmazott táplálékkiegészítők fogyasztása miatt a doppingvizsgálatok során a MOB által tiltott anyagokat találtak a sportolók szervezetében. Kínában 2005-ben a hatóság számos készítményt lefoglalt. A különböző vitamin- és úgynevezett szálkásító készítményekben stanozolol és metandienon hormonszennyezettséget találtak. A legtöbb esetben a táplálékkiegészítőt fogyasztó személy nem tudott a készítmény hormontartalmáról, ugyanis a forgalmazó által kiadott összetételben a tiltott doppinganyag nem volt feltüntetve. Hazai vizsgálataink során előfordult, hogy a rendkívül közkedvelt ATP-pótló kreatinmonohidrát metiltesztoszteront tartalmazott, amit GCMS-vizsgálattal igazoltunk. A versenysport mellett a szteroiddal szennyezett készítményeket nemcsak a sportolók, hanem a fiatal főleg fittness-szalonokban megfordulók is fogyasztják. Számos esetben a 18 év alatti fiatalokat is érinti. A szteroiddal szennyezett készítmények tartós fogyasztása rendkívül veszélyes. A hormonális rendszer zavara mellett számos anyagcsere-problémát és betegséget okozhatnak. EGY ÚJ DROGSTRATÉGIA LEHETSÉGES ALAPELVEI A FIATALOK ATTITŰDJÉNEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN Pikó Bettina Szegedi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Szeged Egy hatékony drogprevenciós stratégia az epidemiológiai és magatartáskutatási eredményekre támaszkodik, amelyek tartalmazzák a szükséges elméleti keretet, valamint tükrözik a célcsoport kulturális és társadalmi-gazdasági környezetét. A rizikó- és protektív modell megfelelő koncepcionális alap a célcsoport megismeréséhez. A jelen előadás célja, hogy a 2008-as Szegedi Ifjúságkutatás adatainak felhasználásával bemutassa a középiskolás fiatalok szegmentálását, azaz a célcsoport sajátosságait. Faktor- és klaszteranalízist alkalmazva, külön hangsúlyt fektettünk az egyéni és társas védőfaktorokra és a lelki egészségre. Az egészségmagatartási változók közötti kapcsolatok alapján három faktor különült el: a hedonista, felnőttes magatartás, a drogfogyasztó, kockázatos magatartás és az egészségtudatos magatartás. A szerfogyasztás két különböző faktorban is szerepel, ami arra utal, hogy a drogfogyasztás bár szorosan összefügg egyéb szerfogyasztással motivációjában eltérő mechanizmusok játszhatnak szerepet. Egyes fiataloknál a felnőttes viselkedés része lehet, másoknál azonban kockázatos viselkedéshez, és a lelki egészség zavaraihoz társul. A bevitt változók segítségével a középiskolás populáció három szegmensre oszlott. Az elsőbe olyan kiegyensúlyozott, kompenzáló fiatalok tartoznak, akik élvezik az életet. Jellemzőek rájuk a káros szenvedélyek, de közepes mértékben az egészségtudatosság is. Nem depressziósak, elégedettek az élettel, optimisták, és kapcsolati hálójuk is kiegyensúlyozott: vannak barátaik, és szüleiktől is elég érzelmi támogatást kapnak. A második csoport lelkileg veszélyeztetett, kockázatos magatartású, amihez hozzátartozik a drogfogyasztás. Depressziósak, az életükkel elégedetlenek, hiányzik belőlük az optimizmus, és kevés baráttal rendelkeznek. A harmadik csoportra az egészségtudatosság jellemző, megfelelő társas kapcsolati hálóval rendelkeznek, és lelkileg is kiegyensúlyozottak. A bemutatott modell alkalmas a célcsoport jobb megismerésére, s ezáltal elősegítheti egy hatékony program működtetését. STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTŐ PROGRAM Martos Éva Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest Az utóbbi években számos tudományos bizonyíték született arra vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb kockázati tényezője a túlzott sóbevitel. A sófogyasztás mértéke és a vérnyomás között bizonyítottan pozitív összefüggés van mindkét nemnél, minden életkorban. Ez a kapcsolat mind normális, mind magas vérnyomással rendelkezőknél kimutatható. Túlsúlyos, elhízott egyéneken a sófogyasztás növekedésével hatványozottan nő a cardiovascularis kockázat. A hazai felnőtt lakosság sóbevitele több mint háromszorosa a WHO által ajánlott 5 gramm/nap értéknek. A 2009-ben elvégzett országos reprezentatív óvodai táplálkozási felmérés eredményei azt ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

4 jelzik, hogy a sóbevitel már a gyerekeknél jelentős táplálkozás-egészségügyi kockázattal bír, az átlagos sóbevitel 6,9±1,9 g, azaz több mint háromszorosa a korcsoportos ajánlásnak. A sóbevitel nagy része a feldolgozott élelmiszerekből származik, de a közétkeztetésben biztosított ételek is jelentősen hozzájárulnak a lakosság túlzott beviteléhez, sőt az otthoni sózás sem hagyható figyelmen kívül. A sóbevitel 6 g/nappal történő csökkentése esetén a vérnyomás 2 8 Hgmm-es csökkenése révén az agyvérzés okozta halálozásban 24%-os, a szívinfarktus következtében kialakuló halálozásban 18%-os csökkenés figyelhető meg, azaz hatalmas népegészségügyi jelentőséggel bír. Így nem véletlen, hogy az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Igazgatósága Európai sócsökkentő keretprogramot hirdetett a lakosság egészségének javítása érdekében. A keretprogramhoz 21 tagállam mellett hazánk is csatlakozott, vállalva, hogy négy év alatt átlagosan 16%-kal csökkenti a lakosság sóbevitele szempontjából meghatározó élelmiszercsoportok sótartalmát. Az Intézetünk által kidolgozásra került Nemzeti Sócsökkentő Program (STOP SÓ) főbb elemei: (1) Nemzeti szintű helyzetértékelés. (2) A lakosság sóbevitelében jelentős szerepet játszó élelmiszercsoportok kiválasztása, megegyezés a sócsökkentés mértékéről, a reformuláció végrehajtása. (3) Többszintű lakossági felvilágosító kampány a sóbevitel és a magas vérnyomás összefüggésére, az ajánlott sóbevitel mennyiségére és a tudatos vásárlásra koncentrálva. (4) Az érintettek részére információátadás. (5) A javasolt akciók végrehajtása, hatásosságának folyamatos monitorozása és értékelése. Figyelembe véve, hogy hazánkban a hypertonia 2,5 millió embert érint, valamint azt a tényt, hogy a szív- és érrendszeri betegségek állnak a halálozási statisztika élén, a lakossági sóbevitel csökkentésének, a STOP SÓ program megvalósításának népegészségügyi jelentősége nem kérdéses. AZ EVÉS, MINT SZENVEDÉLY Halmy László Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest Az evészavarok prevenciója közös lehet az elhízás megelőzésével. A cél nem a testsúly csökkentése, hanem a magatartás megváltoztatása legyen. Az elhízás nagyobb esélyt ad fogyasztótabletták, hashajtó, vízhajtó alkalmazására, mivel az elhízás és a bulimia együtt gyakran fordul elő. A szigorú diétázás evészavart válthat ki, amely elhízásba csaphat át. Mindkét tünet együttes közös célja a súlykontroll, a kontrollált táplálkozás és fizikai aktivitás, valamint a pozitív testkép kialakítása a megfelelő magatartás figyelembevételével. Alapvető fontosságú, hogy célunk hosszú távú változások kitűzése legyen. Az evés- és testképzavarok pszichológiai és orvosi kezelésén túl a probléma megoldása a szociokulturális viszonyok figyelembevételét és megváltoztatását is igényli. A modern élet átalakította étkezési szokásainkat, és a táplálkozás egészséges örömét is olykor elveszi. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar, valamint a kémia fejlődése táplálékdömpinget hozott létre, amely megszüntette az étel különleges helyét és az étkezés rendjét. A rohanó világban rohanva eszünk egyéni ízektől mentes, előre gyártott ételeket, hogy tovább tudjunk rohanni. Az étel a benzinhez lett hasonló, amely lehetővé teszi a rohanást. Az étel illatát, amely alapvetően kapcsolódik az ízérzéshez, ínyünknek nincs ideje érzékelni a bennünket körülvevő benzingőzben. Évszázadok vagy évmilliók óta meglevő félelmeink az éhségtől arra késztetnek bennünket, hogy az agrárium és az élelmiszeripar többlettermelését eltüntessük magunkban, hogy az a kereskedelmi raktárkészlet helyett testünkben raktározódjék. A globalizáció elérhetetlen súlyú manökeneket, vagy zsírmentes testépítőket mutat be ideálisnak, miközben farizeus módon a következő reklámmal energiagazdag ételek és italok fogyasztására csábít. A táplálkozás nemcsak örömforrás lehet, hanem felemelő élmény is, amely könnyebbé teszi az élet továbbvitelét, a test elviselését és erőt adhat feladataink megoldásához. A DOHÁNYZÁS ELTERJEDTSÉGE A MAGYAR FELNŐTT LAKOSSÁG KÖRÉBEN Tombor Ildikó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest Tanulmányunkban áttekintjük a magyar felnőtt lakosság körében a dohányzás prevalenciáját becslő országos reprezentatív felméréseket, majd összevetjük ezeket az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) felmérés eredményeivel. Az adatfelvétel személyes kérdezéssel és önkitöltős módszerrel történt 2710 fős országos reprezentatív mintán. Eredményeink szerint a magyar felnőttek 36,1%-a dohányzik; a férfiak 40,6%-a, míg a nők 31,7%-a. Kockázati tényezőként azonosítható a férfi nem, az alacsonyabb életkor, az alacsonyabb iskolai végzettség, a kedvezőtlen szocioökonómiai státusz és a szülők dohányzása. Eredményeink enyhe mértékű növekedést feltételeznek a dohányzás prevalenciájában, amiért a dohányzás nők körében történt emelkedése felelős. A férfiak esetében stagnálás figyelhető meg. 184 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

5 A dohányzási szokások alakulásában kitüntetett szerepet játszó tényezők feltárásának nagy gyakorlati relevanciája van. Minél pontosabb kép rajzolódik ki e rizikófaktorok tekintetében, annál célirányosabb prevenciós tevékenység kialakítására nyílik lehetőség. Mára világosan látszik, hogy a megelőzésben kitüntetett figyelemmel kell lenni mind az alacsonyabb iskolai végzettséggel, mind pedig a kedvezőtlenebb szocioökonómiai státusszal rendelkezők rizikócsoportjára. A prevalenciaadatok alapján kirajzolódni látszó növekvő tendencia pedig a női dohányzás kérdéskörére irányítja a figyelmet. Utóbbi vonatkozásában a legfrissebb vizsgálatok a dohányzás magasabb prevalenciáját jelzik a serdülőkorú lányok körében országosan reprezentatív mintán és lokális reprezentatív mintán egyaránt. A nemi különbségek eltűnése vagy a serdülő lányok körében detektálható magasabb prevalencia az ESPAD kutatásokban résztvevő országok 60%-ánál szintén megjelenik, ami a felnőtt populáció vonatkozásában is az általunk jelzett trend az elkövetkező években történő további erősödését vetíti előre. A SZÓRAKOZTATÓIPAR ÉS A PROSTITÚCIÓ SZEREPLŐINEK KÁROS SZENVEDÉLYEI Forrai Judit Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, Budapest A szórakoztató- és a szexiparon belül a prostituáltak káros szokásairól kevés megbízható adat áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy köztudottan több egészséget veszélyeztető faktor rontja amúgy sem stabil egészségi állapotukat. Az egészségre káros, felmerült problémákról a szociológiai módszereken (kérdőív, interjú, önvallomás stb. narratív módszereken) kívül demográfiai adatok, valamint diagnosztikai eljárások is rendelkezésre állnak állításunk bizonyítására. A kapott adatok értékelése után párhuzamot vonhatunk a több kontinensen készült vizsgálatok eredményeivel a prostitúcióban és emberkereskedésben részt vett áldozatok egészségügyi és különböző szerhasználati állapotáról, kiváltó okairól és következményeiről. Prostitúció és az általános egészségi állapotot veszélyeztető betegségek közül a legsúlyosabb az erőszak (fizikai, szexuális) 95%, különösen az emberkereskedelem áldozatai között, a neurológiai (81,25%), urogenitális (69,79%), mozgásszervi (68,75%) és PTS-szindróma (68%) jelenléte. A drogfogyasztás fokozottan fordul elő az átlagos szerfogyasztókhoz képest, de kiemelt helyen szerepel a drogfogyasztás a fiatalkorú prostituáltaknál, különösen azoknál, akik előzőleg csellengő, csavargó fedél nélküliként éltek, de az utcai prostituáltaknál is gyakrabban fordul elő, mint a magasabb fizetési kategóriába tartozó szexuális szolgáltatónál. Kemény drogokat inkább a férfi prostituáltak fogyasztanak, a női prostituáltak, különösen, akik futtatóval dolgoznak, ritkán szoknak rá a kemény drogokra. Alkohol- és dohányfogyasztásuk az átlagpopulációhoz képest jóval nagyobb mértékű, nembeli különbség fedezhető fel a mértékében: a nők 87%-ban és a férfi prostituáltak 73%-ban dohányoznak. A szerencsejáték-szenvedély szocio-demográfiai háttérben a felbomlott család, az anya elvesztése, korai halálozása játszik nagy szerepet, valamint a fizikai és szexuális bántalmazás, kemény alkoholfogyasztás. A patológiás játékszenvedélyt állandóan generálja a szerencsejáték folyamán felhalmozott adósságállomány, amelyet szexmunkával próbálnak kiegyenlíteni. Míg a prostitúciós problémákat ill. hatásukat általában társadalmi szinten vizsgálják, addig ezek a vizsgálatok a prostituált fizikai és mentális állapotának rohamos romlására mutatnak rá, amellyel az egészségügyi ellátásnak foglalkozni kell. Az ártalomcsökkentés és segítség nemzetközi határozatok szerint hajtandó végre. Ám a valóságban mint tudjuk még várat magára az intézkedések realizálása. SZEMÉLYISÉG FÜGGŐSÉG Baraczka Krisztina Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest Az Európai Unió adatai szerint a kábítószer-használat terjedése 2006-ban megállt, a függők számára vonatkozóan pontos adatok nincsenek. Hazai (2003-as) adataink szerint a szerek közül legelterjedtebb az alkohol, a nikotin és nyugtató használata. A kábítószereket illetően hazánk európai viszonylatban a közepesen veszélyeztetett országok közé tartozik, ahol a kokainfogyasztás mutat kissé emelkedő tendenciát ben a 2003-ban elindított prevenciós stratégiai program lejárt. A függőség a BNO-10 meghatározása szerint a viselkedés, kognitív funkciók és fiziológiás jelenségek meghatározott együttese, mely ismételt használatot követően alakulhat ki. Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele szerint elmeorvos szakértői szempontból drogfüggőnek az a személy tekinthető, aki a drog szedését előnyben részesíti minden más aktivitással szemben. Ennek megállapításához szükséges az életvezetési adatok feltérképezése, a személyiségtulajdonságok és a függőség kialakulásához vezető folyamatok részletes elemzése. Jelenlegi genetikai ismereteink szerint egyes géndefektusok esetlegesen szerepet ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

6 játszhatnak a függőség kialakulásában. Az addikció kialakulásában döntő jelentőségű a személyt érő külső hatások együttese és az egyén erre kondicionált viselkedése, a személyiség alakulása. A prevencióban eddig alapvető szerepet játszott a pedagógiai-szociológiai munka, míg az addiktológia (pszichiátria) a már kialakult szerfüggőség gyógyításával foglalkozott. Pszichiátriai szempontból veszélyeztetettnek tekinthető a szellemi fejlődésében enyhén visszamaradott, hiperkinetikus, konfliktusokba keveredő gyermek, akinél a frusztrációtűrő képesség, a konfliktusmegoldó készség alulfejlettsége, az indulati kontroll lazasága tapasztalható. Ezek a személyiségvonások már a kisgyermekkorban, a családban is észrevehetőek, tehát a gyermekorvosi ellátás során felszínre kell, hogy kerüljenek. A későbbiekben, amikor óvodai-iskolai közösségbe kerül a gyermek, a deviancia már rendszerint nyilvánvaló, kezelésükbe az iskolaorvosi-pszichológusi hálózat, nevelési tanácsadók hatékonyabban bekapcsolódnak, de a stigmatizáció elkerülése céljából csak a kirívó esetek kerülnek a pszichiátria látókörébe éves korra azonban a személyiség struktúrája már olyan károsodást mutat, melynek korrekciója a későbbiekben éveket vehet igénybe, és szerény eredményekkel kecsegtet. Hiány mutatkozik abban is, hogy a gyermek folyamatos követése csak kevés esetben (általában speciális nevelési igényű intézményekben) történik meg. A pszichiátriai szempontból deviáns fejlődésű egyén jellemző tulajdonságai közé tartozik, hogy a szociális normákkal szemben opponál, önös érdekeit (személyes jóllétét) mindenek előtt érvényesíteni akarja, a következményekkel nem számol. Felmerülő problémái megoldásában elhárító a magatartása, tehát a számára jónak tűnő szerhasználat felé tolódik. Ebben is keresi a számára legmegfelelőbb megoldást, tehát rendszerint többféle szer kerül kipróbálásra, vagy a későbbiekben alakul ki függőség. Amennyiben kriminális cselekmény miatt kerül látótérbe, ismételten a tőle megszokott módon keresi a megoldást, tehát azokban az esetekben is, amikor a betegség szintjét nem éri el a személyiség torzulása, a Be 267. paragrafusa alapján igyekszik a várható büntetést elkerülni. A szerfüggőség kialakulásának megelőzésében a pedagógus pszichológus pszichiáter szociális munkás együttműködése szükséges. A prevenció hatékonyságát fokozná, ha a mentálhigiénés szempontok nagyobb hangsúlyt kapnának, a (gyermek)pszichiátriai és pedagógiai együttműködés hatékonyabbá válna. ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ÉS TESTTÖMEGCSÖKKENTÉS ÍGÉRETEK, REMÉNYEK ÉS A VALÓSÁG Lugasi Andrea Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest Napjainkban az elhízás világszerte, így hazánkban is járványszerű méreteket ölt. Az elhízott emberek nagy része bármit megtenne a fogyás érdekében, és ezt a különböző alternatív megoldásokat kínáló, kevéssé képzett gyógyítók ki is használják. Sok esetben a testsúly csökkentését célzó személyes aktivitás legtöbbször egy-egy, rendkívüli mértékű fogyást előidéző csodakapszula beszedésében ki is merül. A kérdés azonban az, hogy vajon remélhető-e a gyors fogyás ezektől a termékektől, és vajon biztonságos-e az alkalmazásuk. E termékek az étrend-kiegészítők közé tartoznak. Az étrend-kiegészítők a vonatkozó, harmonizált EU-szabályozásnak megfelelően előzetes engedélyezés és kockázatbecslés nélkül kerülhetnek a piacra, kizárólag a piacra helyezésről kell értesíteni az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (OÉTI). Az étrend-kiegészítők olyan élelmiszerek, melyek koncentráltan tartalmaznak táplálkozási, vagy élettani szempontból fontos anyagokat, és ezek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják. A hazánknak az EU-hoz történt csatlakozása óta eltelt hat évben több mint ötezer-ötszáz terméket jelentettek be, melyekben az aktív összetevők száma meghaladja az ezret. Számos izolált hatóanyag, növényi kivonat esetében a gyártó a terméket fogyókúrára, vagy testtömeg-csökkentő célra javasolja. E hatóanyagok, feltételezett, ill. részben igazolt biokémia mechanizmusuk szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: az energiaháztartás módosítása, pl. szinefrin a keserű narancs (Citrus aurentium) terméshéjából, koffein kávébabból, guarana (Paullinia cupana) magból, egyéb alkaloidok maté (Ilex paraguariensis) levélből, telítettség-érzés előidézése, pl. élelmi rostok gabonákból, galaktomannán guár (Cyamopsis tetragonolobus) magból, psyllium/útifű (Plantago ovata) maghéj, zsírfelszívódás gátlása, pl. kitozán rákpáncélból, fokozott zsíroxidáció, csökkent zsírsavszintézis, pl. L-karnitin, hidroxi-citromsav Garcinia cambogia termésből, zöldteakivonat, konjugált linolsav, a szénhidrát-metabolizmus módosítása, pl. króm, ginzeng, a fokozott emésztés elősegítése, pl. papain és egyéb, növényi eredetű emésztőenzimek, vízhajtás, pl. koffein, gyermekláncfű (Taraxacum officinale), medveszőlő (Arctostaphylus uva-ursi), hashajtás, pl. szenna (Cassia angustifolia). Figyelemmel az OÉTI-hez bejelentett termékekre, összesen több mint 700 étrend-kiegészítő nevében jelennek meg a fenti összetevők önmagukban, egymással, ill. egyéb hatóanyagokkal kombinálva. Legnagyobb számban az L-karnitin és ginzeng fordul elő, majd csökkenő gyakorisági sorrendben a zöldtea-kivonat, a koffein/gaurana/ maté-kivonatok, króm, növényi eredetű emésztő enzimek, hidroxi-citromsav/garcinia-kivonat, konjugált linolsav, 186 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

7 kitozán, psyllium, és néhány termék szinefrin/citrus aurentium-kivonattal, guárgumival és egyebekkel. A legtöbb említett összetevő hatásossága tudományos igényességgel kivitelezett klinikai vizsgálatok során nem nyert bizonyítást. Mindezek ellenére a termékek hatásaival kapcsolatos kommunikáció meglehetősen intenzív Európa-szerte, miközben a vonatkozó jogszabály szigorúan tiltja a testtömegmértékre történő utalást. Elhízottak, túlsúlyosak számára a termékek kecsegtető lehetőséget jelentenek, de jelenleg nem rendelkezünk egy olyan tudományos vizsgálati eredménnyel sem, mely hitelt érdemlően bizonyítaná, hogy e hatóanyagok önmagukban történő fogyasztása, a megfelelő étrend és fizikai aktivitás mellőzésével, hatásos lehet a testtömegcsökkentésben, ill. az esetlegesen elért kisebb testtömeg megtartásában. BUDAPESTI ÓVODÁSOK PASSZÍV DOHÁNYZÁSI PREVALENCIÁJA 2009 Végh Erzsébet, Jacsó Györgyné, Gálné Seres Mária ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete, Budapest A passzív dohányzás fontos népegészségügyi probléma. Irodalmi adatokból ismert, hogy a dohányzás kapcsán keletkező főfüst kevesebb károsító anyagot tartalmaz, mint a mellékfüst, amelyet a nemdohányzó kénytelen elviselni a dohányos társaságában. A dohányfüst több mint 4000 vegyi anyagot tartalmaz, amelyek túlnyomó része toxikus, míg 40 egyenesen rákkeltő; ezeket a dohányos mellett a hozzátartozói is belélegzik. Magyarországon a felnőtt lakosság körében a dohányzási prevalencia rendkívül magas, 1999-ben a fiatal lányoknál 29,9% volt. A dohányélvező fiatalok életkora évről évre alacsonyabb. Nő a dohányzó lányok száma. Az ESPAD*-2003 vizsgálat lányoknál növekedést mutat a dohányzás előfordulását illetően (a napi dohányosok aránya az évi 29,9%-ról 34,9%-ra nőtt). Az 1999/2000. évi felmérésünk szerint a fővárosi óvodások 39,6 százaléka passzív dohányos és a családok 50,5 százalékában található dohányzó személy. A dohányzó családokban kisgyermekük jelenlétében rendszeresen 29,7%-ban, alkalmanként 47,8%-ban dohányoznak. A gyermek jelenlétében dohányzó családokban a gyerekek 49%-a naponta 6 10 db cigaretta füstjét kénytelen beszívni, 21,2%-uk db cigarettáét, 11,5%-uk pedig 21 db cigarettánál is többét. Szabadnapokon a gyermekek 21,5%-a napi 20-nál is több cigaretta füstjét szívja be. Keresztmetszeti vizsgálat keretében a budapesti óvodások passzív dohányzási prevalenciáját mértük fel a budapesti óvodákban 2009 tavaszán. Ebben a felmérésben az évi vizsgálatunkat ismételtük meg, abból a célból, hogy megtudjuk, milyen társadalmi hatása lett az évben bevezetett Nemdohányzók védelméről szóló törvénynek az eltelt 10 év kapcsán. Szerettük volna megtudni, hogyan alakult az elmúlt évtizedben a budapesti óvodáskorú gyermekek passzív dohányzási prevalenciája. Feltételezzük, hogy a fővárosi óvodások dohányzási prevalenciája 10 év múltán nem csökkent, de az is lehet, hogy (a dohányipar sikeres promóciója következtében is) még inkább nőtt. Két lépcsőben, a főváros valamennyi óvodájából random módon kiválasztottunk 1015 gyermeket, 45 óvodai csoportot. A kiválasztott csoportban valamennyi gyermek szülőjét megkérdeztük (kérdőív) dohányzási szokásairól, valamint gyermeke előző évi óvodai hiányzási napjairól, illetve a betegségben eltöltött napokról. Előadásunkban a 2009-es felmérés eredményeit kívánjuk bemutatni. IN VINO VERITAS TANULMÁNY A KULTURÁLT, EGÉSZSÉGES BORFOGYASZTÁSÉRT Héthelyi B. Éva, Szarka Szabolcs, Lemberkovics Éva, Szőke Éva Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet, Budapest Ismert, fontos szerepe van a bornak: a kánai menyegzőn bemutatott csodatételnek a vízből borrá változtatás misztériuma, illetve az utolsó vacsorán felszolgált bornak, mint Krisztus vérének szimbóluma, aki mondván a tanítványoknak: Egyétek és igyátok ezt, mert ez az én vérem, mely értetek ontaték, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amely szertartás 2000 év óta is a katolikus szentmise, a szentáldozás része. Napjainkban is a családi és társadalmi események, gasztronómiai élvezetek fontos szereplője a bor, amely kulturált körülmények között fogyasztva élvezetessé teheti ünnepnapjainkat, és egészségessé étkezési szokásainkat. A Francia paradoxon egyértelműen igazolja az orvostudomány területén, hogy a napi 1 2 pohár, azaz mértékletes borfogyasztás megelőzheti a kardiovaszkuláris események kialakulását. Részben a rezveratrol jelenlétét tartják szükségesnek a vörösborban, részben más biológiailag aktív komponensek antioxidáns hatását tartják fontosnak. Célunk volt a híres magyar tájjellegű bortípusok illat-, egyben illóanyag-tartalmát SPME-GC/MS módszerrel kielemezni. Minőségi vörösborok, több és ismert pincéből származó Egri Bikavér, eltérő helyről származó Zweigelt, Cabernet Sauvignon és Kékfrankos 1-1 ml borminta gázkromatográfiás (GC) és tömegspektrometriás (MS) vizsgálatát végeztük el a SE Farmakognózia Intézet AGILENT 6890/AGILENT 5973 Network Mass Selective Detector GC/ ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 54: , 2010 DOI: /MOnkol

XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest 2009. május 20. Összefoglalók

XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest 2009. május 20. Összefoglalók XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Budapest 2009. május 20. Összefoglalók A TERMÉSZETES ÖREGEDÉSSEL JÁRÓ PSZICHÉS FOLYAMATOK IDŐSKORI PSZICHÉS ZAVAROK Baraczka Krisztina Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító

Részletesebben

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24.

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. Összefoglalók Az elôadás bemutatja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karán 2003/2004-es tanévben elindított szabadon választható tantárgy

Részletesebben

XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19.

XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19. XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19. Összefoglalók A mindennapjaink éléséhez szükséges testmozgás drámaian csökkent 2-3 emberöltô során, és egyéb civilizációs ártalmak is hozzájárulnak

Részletesebben

Xviii. Primer Prevenciós Fórum

Xviii. Primer Prevenciós Fórum Kongresszusi összefoglaló 213 Xviii. Primer Prevenciós Fórum Budapest, 2011. május 19. A zene helye és szerepe a megelőzésben és a gyógyításban Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia & MTA Pszichológiai

Részletesebben

A primer prevenciós fórum rövid története

A primer prevenciós fórum rövid története A primer prevenciós fórum rövid története Konferencia Tompa Anna a Primer Prevenciós Fórum elnöke Jobb félni, mint megijedni tartja a közmondás, ami röviden annyit jelent, hogy abban az esetben, ha elôre

Részletesebben

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 2 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 3 Köszöntő Kedves Kollégák! A Magyar Elhízástudományi Társaság munkásságában a X.

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója 2013. május 23. csütörtök 1 A környezeti hatások epigenetikai következménye az immunrendszerre Falus András Semmelweis Egyetem, Genetikai,

Részletesebben

XX. Primer Prevenciós Fórum

XX. Primer Prevenciós Fórum Kongresszusi összefoglaló 297 XX. Primer Prevenciós Fórum Budapest, 2013. május 23. A környezeti hatások epigenetikai következménye az immunrendszerre Falus András Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt-

Részletesebben

Egészségtudat és tudatos egészség

Egészségtudat és tudatos egészség TOMPA ANNA Egészségtudat és tudatos egészség Tompa Anna orvos, az MTA doktora Bevezetés 1970-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Késôbb kórbonctanból, kórszövettanból

Részletesebben

A Kormány. /2010. (...) Korm. határozata. Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikájának 2010-2013. évekre szóló Cselekvési Tervének végrehajtásáról

A Kormány. /2010. (...) Korm. határozata. Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikájának 2010-2013. évekre szóló Cselekvési Tervének végrehajtásáról A Kormány /2010. (...) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikájának 2010-2013. évekre szóló Cselekvési Tervének végrehajtásáról 1. A Kormány a) elfogadja a Nemzeti Táplálkozáspolitika

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

...minden halállal én leszek kevesebb,... ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól. Ernest Hemingway

...minden halállal én leszek kevesebb,... ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól. Ernest Hemingway ...minden halállal én leszek kevesebb,... ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól. Ernest Hemingway Tartalom 1. A szív és érrendszeri betegségek és veszélyeik.................. 7 2. A

Részletesebben

A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata

A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata A rák elsôdleges megelôzésének elmélete és gyakorlata Krompecher, 2006 Krompecher Tompa Anna Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet, Budapest A rákprevenció elsôdleges célja, hogy megakadályozza a

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata A mellékletek tartalom jegyzéke 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon...2 A szociális, pszichológiai és életmód

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték)

Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték) Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték) Bevezetés A kiskorúak védelme kapcsán elsősorban a televízióban

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development Tartalom Health Development VEZÉRCIKK Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása mint elsôdleges egészségfejlesztési feladat.................................................... 2 Prof. Dr. Simon Tamás GYAKORLATI

Részletesebben

Az egészségmegelôzés és a prevenció

Az egészségmegelôzés és a prevenció IX. Primer Az egészségmegelôzés és a prevenció elôadások kivonatai Budapest, 2002. május 22. Fodor József Országos Egészségügyi Központ MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága www.webio.hu Magyar Onkológia 46. évfolyam

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI KONGRESSZUS A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI COPHES és DEMOCOPHES, két Európai Uniós testvérprojekt Anna Lívia, Középesy Szilvia, Kovács Katalin,

Részletesebben

Absztraktok. A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György

Absztraktok. A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György 137 Absztraktok A csernobili katasztrófa tanulságai a XXI. században Köteles György Amióta a sugaras és nukleáris technológiák beléptek civilizációs arzenálunkba, alkalmazásuk biztonsága szinte folyamatosan

Részletesebben

Megelőző orvostan és népegészségtan

Megelőző orvostan és népegészségtan Megelőző orvostan és népegészségtan Megelőző orvostan és népegészségtan Tartalom 1. Az egészségállapot társadalmi-gazdasági meghatározói... 1 1. Bevezetés... 1 2. Az egészség biomedikális modellje... 1

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói

A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói KONGRESSZUS CONGRESS A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusának összefoglalói KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A SERDÜLŐKORI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSÉBEN Albert-Lőrincz Enikő 1, Albert-Lőrincz

Részletesebben