Jobbikos javaslatra továbbra is védelem alatt a lósporttelep és a téli pálya!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jobbikos javaslatra továbbra is védelem alatt a lósporttelep és a téli pálya!"

Átírás

1 IV. évfolyam 3.szám Jobbikos javaslatra továbbra is védelem alatt a lósporttelep és a téli pálya! Beszámoló eredményeinkről A fiúk megszülettek komplex lehetőség meglévő értékeink védelmére Lassan eltelik az önkormányzati ciklus fele, így ideje sort keríteni a szokásos éves számvetésre. A ciklus tényleges közepének idején megjelenő soron következő Kesző Népében erre önkormányzati képviselőnek hagynék lehetőséget, ezért teszem ezt egy kicsit korábban a megszokottnál. Elsőként álljon itt egy felsorolás elért eredményeinkről: Jobbikos javaslatra fogadta el a képviselő-testület a helyi építészeti és természeti védelemre vonatkozó új rendeleteket, valódi védelmet adva ezzel az eddig csak névleg védett értékeknek. Lezártuk az évtizedek óta tartó strand-ügyben a vizsgálatot, mellyel tavaly novemberben bízta meg a képviselő-testület t, a terület hasznosításával kapcsolatban feljelentést tettünk az ügyészségen. Ezt azóta az ügyészség elutasította, mely döntés ellen panasszal éltünk, mert álláspontunk szerint nem vizsgáltak meg minden, a beadványunkban, illetőleg a vizsgálati jelentésben foglalt tényt. A panaszt a Pest Megyei Főügyészség is elutasította: véleményük szerint nyomozás nélkül is megállapítható, hogy nem történt bűncselekmény az ügyben. Bár a mi álláspontunk erről más, a jog ezúttal sem védi a lakosságot, további jogi lépést tenni az ügyben nincs lehetőségünk. Nincs mód büntetőjogi szempontból felelősségre vonni azon vállalkozókat és a vállalkozói érdekeket elvtelenül kiszolgáló politikusokat, akik a jelenlegi helyzetet előidézték, vagy abban közreműködtek. Annyit tudunk mindehhez hozzáfűzni: sajnos ez Magyarország 2012-ben. Ugyanakkor mindezek mellett továbbra is azt valljuk, hogy a lakosságnak joga van megtudni, hogyan és milyen módon került a jelenlegi, használhatatlan állapotba a strand területe, illetve kik viselik ezért a politikai felelősséget. folytatás a 2. oldalon es választási programunk egyik fő sarokköve meglévő értékeink védelme volt. Úgy gondoltuk és gondoljuk ma is -, hogy egy városvezetésnek nem csak látványos fejlesztések érdekében, hanem már meglévő értékeink védelmében is erőfeszítéseket kell tennie. Több hónapos munkával és az Önkormányzat Jogi Osztályának szakmai támogatásával előkészítettük azokat a rendeleteket, melyek ezek biztosítására adnak jogi lehetőséget. Mára elmondható, hogy a képviselő-testület elfogadta mindkét jobbikos rendeletet. januárjában fogadta el a képviselő-testület a Jobbik javaslatára kidolgozott helyi épített örökségvédelmi rendeletet, mely azzal a céllal készült, hogy lehetőséget adjon az építészetileg értékes, városunk jellegét meghatározó épületek védelmére, illetve kötelezettséget fogalmazzon meg azok jó karban tartására. A rendeletnek az elfogadást követően aztán ki kellett állnia a Kormányhivatal próbáját is, azonban egy eredményes konzultáció következményeként immár ezen is túlesett. E rendelet tartalmazza valamennyi olyan, építészeti szempontból védendő épületet, mely folyamatosan védett volt a korábbi védelemről szóló rendelet szerint is, így a lósporttelep épületei, a hozzájuk tartozó parkokkal együtt, valamint a Városháza épülete. Emellett mostantól nyitott bárki számára az a lehetőség is, hogy a szakhatóságoknál kezdeményezze bármely épület védendő értékekké nyilvánítását. Az új rendelet elfogadása előtt már megfogalmaztuk azon álláspontunkat, hogy az épített örökségvédelmi rendelet párjaként indokolt lenne megalkotni és elfogadni egy helyi természetvédelmi rendeletet is, mely városunk természeti értékeit szakmai alapon védené a káros urbánus hatásoktól. folytatás a 3. oldalon... Jobbik Dunakeszi Alapszervezet 1

2 Beszámoló... folytatás az 1. oldalról 2 Tartalom Beszámoló A fiúk Kötelező K. Árpád Demokraták Konzultációk Nagy András Kirívóan Varga-Nyíri Impresszum Kesző Népe Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunakeszi Alapszervezete. Időszakos kiadvány! példányban. Minden jog fenntartva. Sokszorosítja: Papírfeldolgozó Szövetkezet Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztők: Nagy András Szász Béla Internetes elérhetőség: Iwiw: Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunakeszi klub A Kesző Népe elérhető a Facebookon is! Youtube: keszonepe feltöltései Másold és Terjeszd! A magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy a károkozók legalább a politikai felelősség és a lakosság ítélete elől ne tudjanak elbújni. Ennek érdekében javaslatokat is tettünk az önkormányzat részére a strandügy nyilvánosságára vonatkozóan, melyben a zárt ülési anyagok nyilvánosságra hozatalát kezdeményeztük, valamint az eredeti állapot helyreállítását kértük. Legfontosabb javaslatunk mégis arra vonatkozott, hogy kezdeményeztük a vagyonrendelet módosítását. Eszerint a jövőben a város vagyonával történő rendelkezés során a város nem köthet szerződést büntetett előéletű személyekkel, vagy olyan gazdasági társaságokkal, amelynek tagjai között ilyen személy van, így kerülve el, hogy a strand ügyéhez hasonló esetek fordulhassanak elő Dunakeszin. kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a rendőrséggel és a polgárőrséggel, a külterületi illegális szemétlerakások elleni védelem érdekében. A folyamatos odafigyelésnek és a jobbikos képviselő által szervezett Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napnak köszönhetően jelentős mértékben visszaszorult az illegális hulladéklerakás külterületeinken. Az együttműködési megállapodás keretében más eredmények is születtek: Káposztásmegyer irányából a tőzegtavak és a horgásztó közötti áldatlan állapotok felszámolására került sor azáltal, hogy a szemétégető mellől a prostituáltak helyszínre érkezését és ezáltal a szemetelést is megakadályozta a hatóság. Fentiek mellett számtalan mindennapi ügyben jártunk el, kezdve az illegális szemétlerakásoktól, egészen a város déli bejáratánál található ingatlanon uralkodó áldatlan állapotok ügyében utóbbiban jelenleg is keressük a megoldást. Napi szinten kapunk bejelentéseket és jelzéseket, melyekkel minden esetben foglalkozunk, amennyiben érdemi bejelentésről van szó. Mindezek mellett mai napig zajlik aláírásgyűjtésünk az építményadó-kedvezmények csökkentése ellen, melyet a jövő évi adórendeletek elfogadása előtt kívánunk átadni a polgármesternek, kérve az adó mértékének tavalyi szintre való visszacsökkentését. Az építményadó közvetett emelésével ugyanis a központi költségvetés által az önkormányzatoktól elvont forrásokat kívánta pótolni Dióssi Csaba előterjesztésére a fideszes többség, azonban kicsit tudathasadásos az az állapot, hogy akkor Dióssi Csaba országgyűlési képviselőként vajon miért szavazta meg néhány héttel korábban azt a költségvetést, amelyről tudta, hogy később ennek eredményeként adóemelésre kell majd javaslatot tennie Dunakeszin. A magyar családok álláspontunk szerint nem terhelhetők tovább. Amit az állam elvon az önkormányzatoktól, azt az önkormányzatok továbbhárítják a lakosságra, s ezért a lakosság plusz szolgáltatást nem kap. (Ezen adónem nem hasonlítható össze az újonnan kivetett mezőőri járulékkal - melynek felülvizsgálatát egyébiránt indokoltnak tartjuk -, de amelyért legalább mezőőri szolgálat ellenőrzi a külterületeket.) Sokszor beszéltünk erről magunk között, elismerve, hogy nem könnyű a kérdés. Ha azt látnánk, hogy az adóterhek emelkedése annak érdekében történik, hogy Magyarország végre lerázza magáról a globális, gyarmatosító világhatalom béklyóit, és végre valóban visszaszereznénk gazdasági és ezzel együtt nemzeti önrendelkezésünket, ebben az esetben nyilván nagyobb elfogadást (eltűrést?) élvezne akár egy megszorító csomag is. A Fidesz választási kampányában ezt ígérte. Gazdasági szabadságharcot hirdettek, melyből csak a megszorításokat látjuk, a szabadság reményének viszont pislákoló fényét sem! Látunk viszont IMF előtt hajbókoló kormánymegbízottat, Izraelbe látogató köztársasági elnököt, aki nem restelli magát, hogy meghívja országunkba azok képviselőjét, akik nyíltan Magyarország felvásárlására biztatnak. Az Országgyűlés megtárgyalta és a fideszes többségnek köszönhetően el is fogadta a jövő évi költségvetés főszámait. Ebben arra hivatkozva, hogy az állam átvett számtalan önkormányzati intézményt, az idei költségvetésben meghatározott milliárd forint helyett (amely mellett már szükség volt idén az építményadó-emelésekre) a jövő évi költségvetési törvényjavaslat szerint Jobbik Dunakeszi Alapszervezet

3 2013-ra mindössze 647 milliárd forintot állapít meg A fiúk... folytatás az 1. oldalról az önkormányzatoknak, amely az idei értéknek alig 62%-a. Kicsit több mint az idei érték fele lesz az önkormányzatok támogatása jövőre. Ugyanakkor folyik a látványos behódolás az IMF-nek és az Európai Uniónak: joggal érzik úgy az emberek, hogy az adóterhek emelésével tarthatatlan helyzetbe kerülnek, ugyanakkor a magyar kormányban nincs meg a kellő erő és határozottság ahhoz, hogy ellenálljon a nemzetközi gazdasági terroristák zsaroló, sarcoló követeléseinek. Mi, jobbikosok továbbra is azt várjuk és követeljük a kormánytól, a kormányzó párt képviselőitől legyenek azok bár országgyűlési-, önkormányzati-, megyei képviselők vagy éppen polgármesterek, hogy egyoldalú megszorítások és a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés helyett megalkuvás nélkül képviseljék a magyar emberek érdekeit. Mi a magunk részéről folyamatosan, következetesen ezt tesszük, úgy az Országgyűlésben mint a megyei közgyűlésekben és az önkormányzatokban is. Ezen kissé hosszabb, ugyanakkor fontos téma után szeretnék beszámolni azon tevékenységről, melyet a Jobbik, mint mozgalom végez. Két lelkes csapattal vettünk részt az első Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napon, melynek keretében több más résztvevővel együtt több tonna hulladéktól szabadítottuk meg a várost. Az idei évben is sor került hagyományos megemlékezéseinkre a kommunizmus áldozatainak emléknapján, Apor Vilmos vértanúhalált halt győri püspök halálának évfordulóján és a trianoni gyalázatra emlékezve. Már szervezés alatt állnak őszi rendezvényeink is: október 6-a, október 23-a és Gérecz Attila mártírhalált halt költőnk előtti tisztelgésünk. Zajlik emellett a fiatalon, a szovjetek elleni harcban elhunyt forradalmár emlékére a tavaly meghirdetett szoborportré-pályázat megvalósítása is. Célunk egy valóban szép emlékmű felállítása akkor is, ha erre anyagai okból esetleg csak később kerülhet sor. További küzdelmes munkánkhoz a jelenlegi cseppet sem fényes helyzetben Gérecz Attila soraival kérem további támogatásukat: S barlang ölén, cellák sötét mélyén fények gyúlnak. Népedért szólj, Boldog Özséb, mondj imát az Úrnak, hívd egybe ki hív és magyar! Hív ki sebbel ékes! Győzni fog, ki hinni akar, s áldozatra képes! A rendelet végül kidolgozásra került, és a június 28-i képviselő-testületi ülésre előterjesztettem azt, ahol a rendelet teljes támogatással elfogadásra került, majd júliusában a képviselő-testület a korábbi rendeletben természeti értékei alapján védett területeket foglalta az új rendeletbe védendő értékként. E rendeletben került helyi természeti védettség alá a téli pálya és a nyári pálya, továbbá itt is adott a lehetőség bárkinek, a korábban nem védett természeti értékek védelem alá helyezésének kezdeményezésére erre korábban nem volt lehetőség. Így mindenféle riogatás, akadályozás és kormányhivatalhoz való szaladgálás ellenére jogi szempontból végre teljessé vált a helyi értékvédelem Dunakeszin. Bár korábban egyesek mint látható, alaptalanul, de jól felfogott politikai érdekből azzal próbáltak hangulatot kelteni a lakosság körében, hogy a természeti értékvédelem elsumákolásával vádoltak bennünket, most nyilvánvalóvá vált, hogy dezinformálás szándékával írtak ilyeneket magyarosabban úgy is fogalmazhatnánk: hazudtak, ahogyan ezt korábban is tették. Az új rendeletek elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy a továbbiakban szakhatóság közreműködésével vegyünk építészeti, vagy helyi természeti védelem alá olyan területeket és értékeket, melyek érdemesek a megóvásra. Az új rendeletek tehát nemcsak a lehetőséget, hanem a szakmai alapot is hivatott biztosítani ehhez. Feladataink nem értek tehát véget a rendelet kezdeményezésével, a rendeletalkotásban való közreműködéssel és a rendelet elfogadtatásával. Szükség szerint mi magunk is javaslatokat fogunk tenni annak érdekében, hogy az arra érdemes építészeti és természeti értékekről szakhatóság alkosson véleményt, és ezután a képviselő-testület elé kerüljenek. További a rendeletekben is megfogalmazott szándékunk, hogy ne csak listázzuk az értékeket, hanem ismertessük meg minél több polgártársunkkal, tegyük élővé, közbeszéd- és közgondolkodás tárgyává ezeket. Dunakeszi a mi városunk! ezt mi első sorban úgy gondoljuk, hogy közösen vigyázunk értékeinkre, jellegzetes kulturális, építészeti és természeti örökségünkre. önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének alelnöke Kötelező protokoll és gerinctörés Horn Gyula 80 éves. Ha tetszik, ha nem Horn Gyula jelkép, emblematikus figura. Az elhazudott rendszerváltás emblematikus figurája. Annak a jelképe, hogy itt A Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének elnöke, Pest megyei közgyűlés képviselője az elmúlt 20 évben minden csak félig történt. Mert mi is summázhatná jobban a rendszerváltásnak csúfolt kommunista hatalomátmentést, mint az, hogy négy Jobbik Dunakeszi Alapszervezet 3

4 évvel a kommunizmus bukása után miniszterelnökké lehetett az egykori pártállam karhatalmistája? Hogy az egykori kommunista állampárt beilleszkedett a demokratikus jogállamba? Még nagyon át sem öltöztek, sőt, egykori arcaikkal KISZ-vezérek, sajtócenzorok, MSZMP-KB tagok, III/III-as ügynökök, munkásőrparancsnokok álltak újra a nyilvánosság elé. Mindenféle számonkérés, elszámoltatás nélkül. És ennek az aljasságnak volt az egyik levezénylője, sőt, személyes haszonélvezője Horn Gyula. Na és aztán! mondta flegmán, mikor pufajkás múltja napvilágra került. Hát most nyolcvan A hírek szerint évek óta magatehetetlen, nyomorult állapotban fekszik valamelyik luxuskórház VIP-kórtermében. Nem is kell ehhez semmit hozzáfűzni. A sors patikamérlegen méri az igazságot nála is, másnál is Azonban hátrahőköltem, amikor az egyik internetes portálon a következőket olvastam: Orbán Viktor levélben köszöntötte fel Horn Gyula volt miniszterelnököt nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Orbán a levélben azt írta, minden, a köz szolgálatára felesküdött vezetőnek kötelessége elismerését kifejeznie az elődök munkája iránt, és mivel mindketten a nemzet boldogulásáért(!) cselekedtek, több az, ami összeköti őket, mint ami szétválasztja. Demokraták vagyunk-e? Nem vagyunk demokraták! idézte a sajtó Vona Gábor pártelnököt, a Jobbik legutóbbi kongresszusa után. A mondat második felét, melyben a pártelnök kifejtette, hogy abban az értelemben nem vagyunk demokraták, amivé a demokrácia mára züllött természetesen nem idézte a balliberális sajtó. Nos, rántsuk le a leplet: vizsgáljuk meg, milyen demokrácia van ma Magyarországon, és ezzel szemben milyen elveket képvisel a Jobbik? A mai magyar demokrácia úgynevezett tömegdemokrácia. Négyévente tartanak választásokat, melyben a demokrácia külsőségeinek minden elemét felvonultatják. Négyévente egy pillanatra tényleg úgy tűnik, hogy mindenki véleménye számít, aki elmegy választani. Méghozzá ugyanolyan mértékben számít. Mert a tömegdemokrácia alapelve bármilyen furcsa is ugyanaz, mint a kommunizmusé: mindenki egyenlő. Láttuk, mennyire hamis volt ez a prekoncepció a kommunizmus esetében is. És láttuk azt is, hogy mennyire nem gondolták ezt komolyan egy pillanatig sem. Az egyenlők mellett hamar megjelentek az egyenlőbbek: kiváltságosok, megbízható pártemberek, csókosok, jó elvtársak. Akik bár lehet, hogy semmiben nem emelkedtek ki az átlagból, nem voltak képzettebbek, tehetségesebbek, szorgalmasabbak, jobb képességűek sőt, legtöbb esetben egyenesen kontraszelektáltak voltak -, mégis vezető pozíciókba kerültek, tovább gyarapítva az egyenlőbbek táborát. Ha ezt az időszakot összehasonlítjuk a mai magyar demokráciával, azt látjuk, hogy nem sok minden változott. Először nem hittem a szememnek. Mert van ugye, a kötelező protokoll, ami az egyszerű, dolgozó, adófizető embernek mindig is forgatta ugyan a gyomrát, de ettől még el kell fogadni, hogy ez a protokoll van, és alkalmazzák is bizonyos körökben. Olyasmi ez a politikában, mint utcán a köszönés. Ha nem köszönök, engem minősít. Ezért köszönök, még annak is, akit nem szeretek. Ilyen a politikában a kötelező protokoll. Az én olvasatomban, és ebben a helyzetben ez a következőt jelentette volna: 80. születésnapja alkalmából köszöntöm. Orbán Viktor ennyi, és nem több. Mindenki értette volna, mindenki értékelte volna. Azonban a fenti sorok túlmutatnak a kötelező politikai protokollon. Ez gerinctörés. 4 Az idézet utolsó mondata a leginkább megdöbbentő: több az, ami összeköti őket, mint ami szétválasztja. Ez meg baj. K. Árpád De tegyük fel a kérdést: jó-e az, ha a tömeg, vagyis a mennyiség az alapja a demokráciának? Igaz-e az a tétel, hogy mindenki egyenlő, ugyanolyan elbánás vonatkozik rá, ugyanolyan jogok illetik meg? Vagy talán eleve hazugság az egész? Nem látjuk, tapasztaljuk-e nap mint nap, hogy az egyenlőbbeket előbb behívják a rendelőbe, kiszolgálják, törvénytelenségeiket elnézik, tartozásaikat nagyvonalúan, kesztyűs kézzel kezelik? Míg a kiváltságosak táborából kiszorulókon leverik a 20 forint tartozást is Vajon valóban demokrácia, azaz népuralom van Magyarországon? Hazugság, félrevezetés az egész: ha itt igazi népuralom lenne, akkor a képviselők visszahívhatóak volnának. Akkor a képviselők valóban a nép akaratát képviselnék. A reformkorban élt az úgynevezett követutasítás rendszere: ha valakit az Országgyűlésbe küldtek, akkor számára megfogalmazták, milyen elveket, célokat kell képviselnie. A képviselő nem képviselhetett bármit, például a saját, önös érdekét. Ha mégis ezt tette, elvárás volt vele szemben az, hogy azonnal mondjon le. Ha pedig nem tette, választói megkeresték, és amit tőlük kapott, azt nem tette ki az ablakba. Bizony, nem egy esetben még tettlegességig is fajultak a következmények. Persze, változhatott úgy a helyzet, hogy egyszerűen képviselhetetlenné vált a követutasítás: ilyenkor a képviselőnek szépen haza kellett térnie, és a vármegye választó nemességével együtt megbe- Jobbik Dunakeszi Alapszervezet

5 szélték az új helyzetet, és kapott egy új követutasítást. Vagyis mandátuma teljes mértékben kötött volt, emellett rá volt kényszerítve, hogy rendszeresen tartsa a kapcsolatot választóival. Ez a demokratikus vonás teljesen kiveszett a mai tömegdemokráciákból. A képviselői réteg nagy része egyfajta új arisztokráciává avanzsált, és magasról tesz azokra, akik őt pozícióba juttatták, abban a biztos tudatban, hogy négy évig azt csinálhat, amit akar. Ha ez a demokrácia, akkor valóban nem vagyunk demokraták. De ne ugorjunk el a másik, még kényesebb kérdés elől sem, amit immár több mint 80 éve nem mer feszegetni senki. Vajon tényleg célravezető-e az, ha a minőség nélküli tömeg határozza meg egy választás kimenetelét? Képzeljük el: a vizeletben részegen hempergő, életében egy órát nem dolgozó, segélyből, szociális juttatásokból élő, iskolázatlan, haszontalan semmirekellőnek ugyanannyit ér a szavazata, mint a becsületes, munkából élő embernek, akinek az adójából többek között az ilyen mihasznákat is eltartják. Nem lenne érdemes elgondolkodni azon, hogy a választójogot valamiféle cenzushoz, alapszintű műveltségi követelményhez, vagy bármilyen más minőségi tényezőhöz kössük? Persze ez mai demokratáink szerint bűnös, antidemokratikus gondolat, mert nekik éppen az az érdekük, hogy minél több haszontalan, dolgozni nem akaró, műveletlen résztvevője legyen a választási rendszernek, hiszen ezeket a legkönnyebb befolyásolni, vagy szavazatukat megvásárolni egy-két fröccsel, hangzatos ígéretekkel. Hát így alakul ki a tömegdemokrácia, ahonnét már csak egy lépés a csőcselék diktatúrája. Nos, mi a magunk részéről ebben az értelemben sem vagyunk demokraták. Akkor mik vagyunk? Fasiszták! vágná rá kapásból habzó szájjal a balliberális sajtó. A mosolygás után engedjük el a minősítést a fülünk mellett, és válaszoljuk meg komolyan a felvetett kérdést. A mi demokráciaképünk alapjai: a képviselők visszahívhatósága, legalább részben kötött mandátum, a tömegek szellemi, kulturális felemelése annak érdekében, hogy minél többen válhassanak felelős, öntudatos választópolgárokká, akiket nem lehet populista ígéretekkel becsapni, akiknek a szavazatát nem lehet féldecikkel megvásárolni. Az egzisztenciális felemelkedésnek mindez alapfeltétele! A célunk egy olyan értékelvű rendszer megteremtése, amely ellenáll a tömegdemokrácia hazug ígéreteinek, ahol nincs helye megélhetési politikusbűnözőknek, pozícióhalmozóknak, amely minőségi munkán és a törvények tiszteletén alapul, és amelyben ezek alapján vannak kimérve a jogok is - méghozzá patikamérlegen. Konzultációk ideje dék nyilván a kurzus demokratikus voltát igyekszik alátámasztani Ne mondjátok, hogy nem kérdezünk meg titeket! Ugyanakkor vegyük észre: a kérdésfeltevés egyik esetben sem a megoldás módjára vonatkozik, hanem magára a problémára, vagy a megoldás tényére, esetleg álproblémákat vet fel, melyeket megválaszolásából majd sikeres propagandát lehet csinálni. Ilyen módon a kérdésfelvetés álságos és fölösleges hiszen nem ezeket ígérte meg választási kiadványaiban a jelenlegi kormánypárt? Akkor megkapták rá a választ: kétharmaddal nyertek. Fölösleges tehát ezekre újra rákérdezni, ha van rá megoldásuk, orvosolni kell a problémákat. Ha nincs, akkor pedig Mikor kezembe vettem a levelet és megláttam Orbán Viktor mosolyát a fényképen, tudtam, hogy ismét valami huncutságon töri a fejét. Már az elején be is igazolódik, mikor azt olvashatjuk Talán emlékszik, mi magyarok két éve úgy határoztunk, minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, mielőtt döntéseket hozunk. A kérdéseket leginkább a Nők Lapja tesztjeihez hasonlíthatnám, azzal a különbséggel, hogy itt az alkotók azt értékelik, milyen százalékban Fidesz-szavazó az ember. De térjünk vissza az idézett mondatra: minden fontos kérdést megbeszélünk egymással Hol az IMF-hitel kérdése? Hol a magyar föld védelmének kérdése? Hol a vízkincs védelmének kérdése? Hol az államadósság újratárgyalási lehetőségének kérdése? Hol vannak a gazdaságpolitikai kulcskérdések? Vagy ezek talán nem tartoznak a fontos kérdések kategóriájába a Fidesz szerint? Játszunk el a gondolattal, melyek lennének a Jobbik kérdései: Egyetért-e Ön azzal, hogy visszautasítsunk egy újabb IMF hitelt annak érdekében, hogy kikerüljünk az országot sújtó adósságspirálból? Egyetért-e Ön azzal, hogy olyan szigorú feltételekhez kössük külföldiek számára a földvásárlást, hogy azok képtelenek legyenek teljesíteni ezeket a feltételeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy törvényben védjük a magyar vízkészletet, hogy ne kelljen külföldiektől visszavásárolnunk a saját vizünket? Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar kormány mindent tegyen meg annak érdekében, hogy - hasonlóan az ír felvetéshez újratárgyalja az államadósság bizonyos tételeit újabb hitelfelvételek helyett? Egyetért-e Ön azzal, hogy munka- és teljesítmény alapú gazdaságot hozzunk létre a spekulatív tőkén alapuló helyett? Vagy akár egy aktuálpolitikai kérdést is fel lehetett volna tenni, annál is inkább, mivel egyre többen szólják el magukat a kérdésben (legutóbb például Suchmann Tamás): Mit szólna Ön egy Fidesz-MSZP nagykoalícióhoz? nos, ezek mind olyan kérdések, melyeket akár érdemileg is meg lehetne válaszolni, és a kérdéseket feltevők is levonhatnák a magukra vonatkozó következtetéseket. Még javukra is válna. Az elmúlt időszakok egyik legnagyobb pénzkidobása a kormány részéről a Nemzeti Konzultáció volt. A szán- Városunk is meghirdette saját konzultációját. Bizonyos kérdéseknél úgy tűnik a Nemzeti Konzultáció szolgáltatta a mintát. Jobbik Dunakeszi Alapszervezet 5

6 A kérdőív 8+1 kérdést tartalmaz, melynél igen frappánsan, az igen és nem válasz közül jelölhetjük X-el a nekünk megfelelő lehetőséget. Elsőként a kerékpárúthálózat bővítése a kérdés. De nem is kérdés ez igazából, nyilvánvaló, hogy mindenki akar kerékpárutat. Csak nem mindegy, hogy milyet. Ennél a pontnál inkább véleményeztetni kellett volna az eddig megépült szakaszokat (lenyelni az esetlegesen keserű pirulákat és megszívlelni a jó tanácsokat), és a lakosság beérkező véleménye alapján levonni a konzekvenciákat a további szakaszokra vonatkozólag. Fót felé pedig inkább arról beszélhetünk, hogy egy kalap alatt megoldották az Alaglakópark kérésének megfelelően a járdaépítést. Másodikként gyalogátkelőhelyekről, harmadikként a városközpontról, negyedikként a repülőtérről van szó. Aki elolvasta a kérdőívet, annak az az érzése, hogy ezek nem kérdések, hanem inkább bejelentésnek minősülnek. A repülőtér esetében egyenesen találgatásokra, feltételezésekre adhat okot a kérdés pongyola megfogalmazása, melynek következménye szükségszerűen híresztelés és megállíthatatlan pletykalavina lesz. Nem lett volna célszerűbb úgy feltenni a kérdést ha van valamilyen konkrét terv a területtel kapcsolatban -, hogy Kedves Dunakesziek! Akarjátok-e ezt vagy azt a sportlétesítményt a területen? a repülés megtartása mellett természetesen. És a Kedves Dunakesziek majd megválaszolják, hogy akarják-e vagy nem. Ha pedig nincs konkrét elképzelés, kérdezni is fölösleges. A városi szilveszter lehet ugyanakkor érdemi kérdés, ezt mindenki el tudja dönteni, hogy szeretné-e vagy sem. Aki igen, úgyis ott lesz. A magam részéről szimpátiával fogadom, bízva a magas színvonalú szervezésben. A szelektív hulladékgyűjtésnél az ember azért egy bővebb tájékoztatást várna, mert ez alapján nehéz dönteni. Bízom benne, hogy a döntést előkészítők alapos munkát fognak végezni a lakosság tájékoztatása tekintetében is. Mindenesetre, ami most van a szelektív szigetek körül, az nem tartható állapot. Hátha jobban működne a háztartásokból való közvetlen begyűjtés. Az utcai sportok szerelmeseinek pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a kialakításra kerülő park hol kerül megépítésre bár az ötlet mindenképpen üdvözlendő. Lehet, hogy érdemes lenne bevonni néhány deszkás fiatal srácot is a tervezgetés folyamatába, hiszen mégiscsak ők lesznek a felhasználók elképesztő egyébként, mennyit tudnak a különböző ügyességi pályákkal kapcsolatban! A játszóterek, és közterületeink védelmére kiépítendő térfigyelő kamerarendszer felállítása ugyancsak nem kérdőjelezhető meg, mivel szükséges. Itt inkább ismét a helyszínek hiánya miatt nehéz a döntés. A +1-es kérdés már csak hab a tortán mivel megszületett nyilatkozatról kérdezik utólag a polgárokat. Ide azért még hozzáfűzném, hogy helyi szervezetünknél nem kérdés a város érdekében történő együttműködés, hiszen programunkban is ezt ígértük. Bár jobban belegondolva, lehet, hogy mégis van létjogosultsága a kérdésnek: tapasztaltuk ugyanis, hogy van egy politikai szervezet, mely a pillanatnyi politikai haszon érdekében félretesz mindenfajta lokálpatrióta következetességet, ha a politikai érdeke éppen úgy kívánja. Ha a Kedves Olvasó nem tudja, melyikre gondolok, lapozza át a Kesző Népe előző számát újra. Ugyanakkor függőben marad, miért nem kérdezték meg, hogy egyetértünk-e az ingatlanadó kedvezmények csökkentésével? Ha a szándék az önigazolás, akkor ez egy tökéletes kérdőív volt erre a célra. Ha azonban valódi véleményre kíváncsiak a kérdésfeltevők, akkor érdemes máskor felnőttként kezelni a lakosságot, és ennek megfelelő kérdéseket feltenni. Vagy egyszerűen csak kiküldeni egy üres papírlapot, válaszborítékkal. Higgyék el, tudunk írni. És gondolkodni is. Kesző Népe Nagy András Kirívóan közösségellenes magatartás újabb javaslatot tett a Jobbik január 1-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény, melynek értelmében szabálysértési tényállást a jövőben kizárólag törvény állapíthat meg. A törvény előírta, hogy az ország valamennyi önkormányzati rendeletekből ki kellett gyomlálni azt a részt, mely az adott önkormányzati rendelet megszegését szabálysértésnek minősíti és ekként ad lehetőséget szankcionálni. Erre Dunakeszin is sor került. Az önkormányzati rendeletek betartását e törvény megalkotásával tehát a jogkövető magatartást tanúsító állampolgárok jóindulatára bízta az országgyűlés többsége. Nem véletlenül cinikus a megfogalmazás bárki számára nyilvánvaló, hogy erre nem lehet jogalkotási folyamatot építeni. A Jobbik dunakeszi szervezete, kihasználva az új önkormányzati törvény lehetőséget, új önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot, a kirívóan közösségellenes magatartásformákról. Javaslatunk szerint az új rendeletbe, kirívóan közösségellenes magatartásformaként belefoglalnánk valamennyi önkormányzati rendelet megsértését. Ez egy olyan lehetőség, mely az önkormányzati rendeletek szankcionáló szakaszának helyébe lépve adna lehetőséget arra, hogy azokat a magatartásformákat illegális hulladéklerakás, engedély nélküli táblakihelyezés, járdák jégmentesítésének elhanyagolása, védett értékek megrongálása, károsítása, szemetelés, közterületi alkoholfogyasztás, éjszakai hangoskodás stb. a szabálysértésekre vonatkozó 50 ezer forintos felső határral szemben akár 150 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatóak legyenek. A Jobbik a rend pártja, így kiemelkedően fontos számunkra a jogkövető állampolgárok védelme azokkal szemben, akik megpróbálnak kibújni a különböző jogszabályok hatálya alól, kárt okozva mind anyagi-, mind társadalmi értelemben. a Jobbik dunakeszi elnöke, a Jobbik dunakeszi alelnöke, önkormányzati képviselő 6 Jobbik Dunakeszi Alapszervezet

CENZÚRAELLENES AMI KÜLÖNSZÁM! A VÁROSI SAJTÓBÓL KIMARADT. V. évfolyam 2.szám 2013. Jobbik Dunakeszi Alapszervezet 1

CENZÚRAELLENES AMI KÜLÖNSZÁM! A VÁROSI SAJTÓBÓL KIMARADT. V. évfolyam 2.szám 2013. Jobbik Dunakeszi Alapszervezet 1 V. évfolyam 2.szám CENZÚRAELLENES KÜLÖNSZÁM! AMI A VÁROSI SAJTÓBÓL KIMARADT 2013-ra eredetileg öt számot terveztünk. Másként alakult a politikai helyzet, ugyanis láthatóan beindult a kampány. Annak ellenére,

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2015. június 24-én, szerdán, 10 órakor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2009. MÁJUS 22-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2009. MÁJUS 22-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2009. MÁJUS 22-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tisztelettel köszöntöm a testületi tagokat, az iroda munkatársait és a sajtó képviselőit. Két napirendi pontunk van.

Részletesebben

Száz új munkahely Szigetváron

Száz új munkahely Szigetváron Száz új munkahely Szigetváron A 2013-as piacnyitásra készülő Magyar Posta az országos logisztikai hálózatának részeként videokódoló üzemet létesített Szigetváron. A közel 170 millió forintos beruházás

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FFB/88-1/2013. FFB-29/2013. sz. ülés (FFB-138/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2013. október 3-án, csütörtökön, 13 óra 5 perckor kezdődően

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, vendégeinket, a Választási

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 4.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 4. PEDAGÓGUSOK LAPJA 4. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÉRTJÜK EGYMÁST? Jó nap volt az életre április 9.! Ezen a napon Budapesten ötvenezer

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.) FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 9 óra 09 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Simon Gábor

JEGYZŐ KÖNYV. Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Simon Gábor Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-22050-9/2011. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 11- én 9.00 órai kezdettel, a Városháza dísztermében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁRCIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK! Felemelő témákat kínál a március, nemzetközi ünnepként

Részletesebben

Zöldudvar a Magdolna negyedben

Zöldudvar a Magdolna negyedben jozef_10.qxd 5/18/2007 2:23 PM Page 1 Megjelenik kéthetente 24 színes oldalon XV. évfolyam 10. szám 2007. május 21. Pünkösd több szemszögbõl Józsefvárosi kitüntetett Kossuth-díjas cigányprímás A keresztény

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. július 9-ei I. rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. július 9-ei I. rendkívüli üléséről. 40284-12/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. július 9-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 4 Lépjünk együtt! MINDENNAPOK 30 Szennyhelyzetjelentés ÁLLÁSPONTOK 34 pípípí és az önkormányzatok XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról 1710 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. augusztus 23-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 173-202/2010. c./ rendelete: 21/2010. Napirend: 1./ Beszámoló

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben