MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I 2-8/2009. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: december 11. (csütörtök) Több apropója is volt annak a sajtótájékoztatónak, amelyet dr. Lukács János megyei rendőrkapitánnyal, Palicz András makói kapitánnyal, illetve Baranyi Sándor, Guvat László és Nagy-György József települési képviselőkkel együtt ezen a napon tartottam. Az eseményen a rendőrség és a helyi önkormányzat jó kapcsolatának több elemére hívtuk fel közösen a média munkatársain keresztül a makóiak figyelmét. Makó Város Önkormányzata szeptemberben sikeresnek bizonyult pályázatot adott be az Országos Bűnmegelőzési Bizottság társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatának terhére a bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására meghirdetett pályázati felhívására. A pályázati támogatás a célok elérését szolgáló eszközrendszer kialakítását támogatja. A projekt keretén belül szociológusok bevonásával helyzetelemző szakmai anyagok készülnek, melyekből intézkedési terv és program készül. A program célcsoportja kiemelten: 1. fiatalok, iskolások: hiszen ők sikeresebben elérhetőek. Bevonásuk iskolai, közösségi versenynapok révén valósul meg. 2. A frekventált városi területek közelében élők. Elérésük lakossági fórumok, kampányszerű akciók (szórólapok, plakátok kihelyezése) révén valósul meg. A pályázati siker bejelentése mellett Makó önkormányzata 10 számítógép átadásával is segíti a makói kapitányság munkáját, ezt szimbolikusan, egy klaviatúra formájában adtam át.

2 2 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala júliusban ugyanis megkereste Makó város jegyzőjét, hogy az országos okmányirodai számítógépkorszerűsítések keretében a város kedvezményesen juthat számítástechnikai eszközökhöz. Ezek közül 10 darabbal Makó támogatni tudta a helyi rendőrség munkáját. Délután a Belvárosi Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepségén vettem részt. Este a Natura Marosmenti Művésztelep évzáró találkozóján köszöntöttem a megjelenteket december 12. (péntek) Délelőtt a Makói Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem. A napirendek között tárgyaltuk a Makói Kistérség évi költségvetési előirányzat módosítását, a Makói Kistérség Többcélú Társulása átmeneti gazdálkodását. Még ezen a napon Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén vettem részt. Beszámolót hallgattunk a Társulás évi I III. negyedévi munkájáról, valamint elfogadásra került a Társulás hosszú távú koncepciója. Évek óta hagyomány, hogy az év utolsó bébikötvény átadását az ünnep előtti napokra időzítjük, ezzel a gesztusértékű ajándékkal is gazdagabbá téve a karácsonyt. Novemberig mindösszesen 1180 darab, 10 ezer forint értékű kötvényt adtunk át a makói babák szüleinek. A mostani alkalomra 99 makói baba kapott meghívott a Koronába, ahol alpolgármester társaimmal nyújtottuk át szüleiknek az önkormányzat ajándékát. Este a Bursa Hungarica ösztöndíjasokkal találkoztam. A 2000-ben kiírt pályázathoz Makó városa eddig minden évben csatlakozott. A Bursa Hungarica ösztöndíj ugyanúgy több lábon áll, ahogy azt a térség fejlesztését is megvalósítani kívánjuk. Egyik lába a 4000 forintos önkormányzati támogatás, a másik az 1000 forintos megyei önkormányzati támogatás, a legkomolyabb része pedig az 5000 forintos központi költségvetésből származó támogatás. Idén a 199 pályázóból 192 fő részesült támogatásban. Az elbírálásról a képviselő-testület Szociális Bizottsága döntött: négy fő A típusú pályázót kizárt, mert nem feleltek meg a pályázat követelményeinek (a képzési keretidőt túllépték). A Bursa Hungarica ösztöndíjra Makó Város Önkormányzata Ft-ot különített el. Az átadón rövid vetítés keretében mutattam be a város legfontosabb fejlesztéseit a fiataloknak december 15. (hétfő) A as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinkkel kapcsolatban Budapesten Winkler Gyula, az Önkormányzati Minisztérium Miniszteri Titkárság miniszteri főtanácsadója fogadott december 16. (kedd) Dolgozószobámban Kerekes Rolanddal a Raiffeisen Bank munkatársával tárgyaltam a termál-projektünk finanszírozási lehetőségeiről.

3 3 Délután az Intézményi Nyugdíjasok Karácsonyi rendezvényét nyitottam meg, ezt követően a Jó tanulók karácsonyi rendezvényén köszöntöttem a gyerekeket, szüleiket és a pedagógusokat. Ferencszállás Községi Önkormányzata falugyűlésén vettem részt az este folyamán. Domokos István polgármester beszámolt az önkormányzat évi gazdálkodásáról, tájékoztatta a lakosságot a község évi terveiről december 18. (csütörtök) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soros ülésén vettem részt Szegeden a Megyeháza épületében. Itt többek között szó volt a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 30.) rendelet módosításáról, a Csongrád megye önkormányzatának a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/2007. (IV. 30.) rendeletének módosításáról, a Csongrád Megyei Önkormányzat évi munkatervéről, Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában illetve használatában levő közszolgáltatást nyújtó épületek akadálymentesítésére vonatkozó felmérés és az ezzel kapcsolatos feladatok ütemezéséről. Tájékoztatást kaptunk a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági stratégiáról. Délután a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnökségi, majd az azt követő Fejlesztési Tanácsülésen vettem részt, ahol előterjesztést vitattunk meg a Baross Gábor Innovációs pályázatokkal kapcsolatos DARFT döntésekről, valamint a DARFÜ Kht. nonprofit Kft.-vé alakulásával kapcsolatban december 22. (hétfő) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban (KKK) fogadott Kerékgyártó Attila műszaki igazgató, valamint Simon Attila főosztályvezető, akikkel a Dél-alföldi Regionális Operatív Program es akciótervében szereplő 4. és 5. számjegyű utak felújítása ügyében tárgyaltunk január 1. (kedd): Az újesztendő alkalmából a színvonalas, nagy tömeget vonzó újévi koncerten mondtam el évköszöntő gondolataimat a Városi Sportcsarnokban a megjelent makói, térségi és vidéki vendégeknek. Csikota József karnagyigazgató vezényletével a Magán Zene- és Művészetek Iskola Ifjúsági Fúvószenekara mint házigazda szórakoztatta a közönséget, az Ördöglovas Tánckar produkciója látványban is kimagasló volt. Az est meghívott sztárvendége Feke Pál musical színész volt. A rendezvényt követően tűzijáték emelte az ünnepi hangulatot, amit több ezer vendég tekintett meg január 5. (hétfő) Az újesztendő alkalmából a történelmi egyházak képviselőit fogadtam hivatali dolgozószobámban.

4 4 Ezt követően a makói kórházba vezetett az utam. Hagyomány ugyanis, hogy a város nevében évről évre köszöntöm Makó első, illetve a térség első, Makón született újszülöttjét. A babák ezer forintot, emléklapot, illetve személyes ajándékot kapnak. Ebben az esztendőben Kósa Angelika Emese született elsőként, január 4-én, 13:05-kor. A térség első Makón született babája Szurmai Benedek Gábor, ő január 1-jén, 17:34-kor született. Az újszülötteket Vass Imre földeáki, illetve Szegvári Ernőné kiszombori polgármester társaságában köszöntöttem. Az eseményen részt vett a kórház igazgatója, dr. Baráth Lajos és szakmai vezetője, dr. Dehelán Aurélia is. Délután a hivatali apparátus elmúlt évi munkáját köszöntem meg a földszinti házasságkötő teremben, majd a képviselő-testület tagjait, a pártok képviselőit, a díszpolgárokat, a Konzultatív Tanácsadó Testület tagjait és a volt tanácsi és önkormányzati vezetőket is köszöntöttem január 6. (kedd) Századik születésnapja alkalmából köszöntöttem dr. Bánfi Margit jegyző asszony társaságában Lenhart János Károlyt, városunk második legidősebb polgárát. A város ajándékcsomaggal, a köztársaság kormánya pedig emléklappal és 100 ezer forinttal emelte az ünnep fényét. A nyugdíjas szíjgyártó 1909-ben látta meg a napvilágot, szülei Lenhart János szíjgyártó mester és Faragó Etelka voltak. A szakma a családban apáról fiúra szállt, örülve a kedvező időszakoknak (ilyen volt a két háború közötti korszak például), de átvészelve a nehezebb időket (például az ötvenes éveket, vagy a lótartás hazai visszaesését). Lenhart bácsi egy iskolába járt József Attilával, osztálytársa volt a később miniszterré vált Erdei Ferenc. Mindaz, ami a ma élőknek történelmi ismeret, számára megélt valóság. Különösen a világháborúk maradtak meg a bácsi emlékezetében, és úgy vélte, ezek tanulságait sokkal jobban meg kellene tanítani a ma nemzedékének, mert mintha elfeledtük volna, miből mi következik. Lenhart János Károly szerető és gondoskodó családja körében érte meg ezt a szép kort. Bár látása és hallása megromlott, ma is jó egészségnek örvend, és aktívan követi a világ dolgait, a város, a megye, az ország eseményeit. Sőregi Margittal kötött házasságából május 5-én egy fia született, Lenhart Béla, a generáció ma már a dédunokáknál tart, de az ő édesapjuk, az unoka is őrzi a szíjgyártó mesterség hagyományait a Kálvária utcai bolt működtetésével. Kora délután a pénzintézetek, gazdálkodó szervezetek vezetőit, vállalkozókat, a Vállalkozói Tanácsadó Testület, az Iposz és Kamara elnökségi tagjait köszöntöttem. Ezt követően az intézményvezetőket, a civil szervezetek és a sportszakosztályok vezetőit, a Civil és Sport Tanácsadó Testület tagjait fogadtam a földszinti házasságkötő teremben az óév búcsúztatása alkalmából január 7. (szerda) Szegeden Balogh Lászlóval, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőigazgatójával és Varga Zoltán régióelnökkel egyeztettünk a folyamatban lévő pályázatainkról.

5 január 9. (péntek) A dolgozószobámban, Ruszinkó Ádámmal, az EuroSpa Kft, turisztikai igazgatójával, Bullás Mónikával a DARFÜ Kht. projektmenedzserével és munkatársaival egyeztettük a fürdőfejlesztés azon tényeit, összefüggéseit, amelyek befolyásolják a második körös pályázati munkánk sikerét január 12. (hétfő) Délután a Duna Döner Kft. vezetőivel egyeztettünk az ipari parki beruházásuk ügyében. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem. Itt többek között döntöttünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli közmunkaprogram c. forrására pályázat benyújtásáról január 13. (kedd) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban Simon Attila főosztályvezetővel a Délalföldi Regionális Operatív Program er akciótervében szereplő 4 és 5. számjegyű utak felújítása ügyében egyeztettem január 14. (szerda) Délelőtt a DARFÜ Kht. munkatársaival egyeztettünk a fürdőfejlesztés azon adatairól, amelyek a második körös pályázati munka sikerével függnek össze január 16. (péntek) A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem, melyen a Többcélú Társulás évi költségvetését tárgyaltuk. Ez után a Makói Oktatási Központ által szervezett Gépészeti Konferencián mondtam el gondolataimat a résztvevőknek. Este a Kertbarátok pótszilveszteri rendezvényén köszöntöttem a megjelenteket január 19. (hétfő) Több, egymásra épülő rendszer segíti a tél, a hideg idő átvészelését, a közlekedés és a mindennapi élet zavartalanságát Makón ezekről számoltam be január 19-i sajtótájékoztatómon Rózsa Istvánné, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője társaságában. Elmondtam, az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályi feltételeknek eleget tesz. Makó összesen több mint ezer makói családnak nyújt támogatást 55,5 millió forint értékben, ez az önkormányzatnak 13,5 millió forintba kerül, amelyhez 42 millió forint központi támogatást kap.

6 6 Az elmúlt évhez képest 104 fővel többnek tudunk segíteni, amely a központi források bővülése miatt az önkormányzatnak 368 ezer forinttal kevesebbe kerül. Az anyagi támogatáson túl az önkormányzat a kerékpárút építése során, illetve közmunkák közben kivágott fákat összegyűjtve 20 rászoruló család között tudott 10 mázsa tűzifát kiosztani az elmúlt év végén. Rózsa Istvánné elmondta, az ENI üzemelteti Makón a Hajléktalan Szállót és Nappali Melegedőt. A tanyagondnoki szolgálat pedig figyeli a külterületeken élőket a Mezőőri Szolgálattal közösen. Öt család és két idős ember kapott tartós élelmiszert a hidegebb napokra. Makó város önkormányzata 2006-ban, a Családok Évében hirdette meg először fiatal makói párok számára kedvezményes telekprogramját a Velnök utca teljes mértékben közművesített építési telkein. Az első három fordulóban kilenc telek kelt el a Velnök utcán kialakított tizenötből. Most, a telekpályázat negyedik fordulójában egy telek talált gazdát. Az építési telkek kiosztására vonatkozó sorsolást a Tulajdonosi Bizottság bonyolította le január 19-én. Viasz-Kádi Zoltán és felesége, Viasz-Kádiné Halász Edit a os helyrajzi számú telket nyerte el. A párnak személyesen gratuláltam. A város itthontartó ereje a következő években növekedni fog, ennek egyik eleme az önkormányzat lakáshoz jutást segítő programja január 20. (kedd) Friedrich Grünerrel, a MakóTherm Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyaltam, a makói távhő szolgáltatással kapcsolatos koncessziós szerződés tartalmáról. A városi televízió Fogadóóra című műsorában értékeltem az elmúlt esztendőt, és ismertettem a következő évre vonatkozó legfontosabb fejlesztési elképzeléseinket, és a várható kilátásokat. Így többek között szó esett a város kitörési pontjáról: a fürdőfejlesztésről, az autópálya-építésről, az ipari park bővítéséről, a szennyvízcsatornázásról, illetve a város többi, jelentős uniós beruházásáról január 21. (szerda) A makói fürdőfejlesztés végleges kiviteli terveit mutatta be Makovecz Imre Kossuth-díjas tervező és Vörös Imre fürdőépítő szakember a makói Városházán. A közel 60 fős közönség előtt a helyiek az alapanyagokról, az energetikai kérdésekről és a használhatóságról tudhattak meg többet. A fórumon köszöntöttem a résztvevőket, és elmondtam, hogy a turizmus a város kitörési pontja, amelynek anyagi háttere biztosított. Ezt követően Makovecz Imre egy kisfilm segítségével mutatta be a kiviteli terv alapján készült látványterveket. Ebből is kiderült, hogy a fürdő rendkívül impozáns, egyedi épület, teljesen más, mint amit megszokhattunk. A 11 ezer négyzetméteres fürdőben 1796,4 négyzetméternyi vízfelület található. Az épület alsó része fehér színű ásványi anyagokból (beton, tégla) épül, a teteje tisztán pácolt fa, felülvilágító kupolákkal a tetején. Vörös Imre szintről szintre haladva mutatta be, hogy a belépés után milyen szolgáltatások, lehetőségek várnak a fürdővendégekre. Mint fogalmazott, az egyedi vonzerő mellett, amelyet Makovecz Imre tervei garantálnak, az épület szolgáltatásai lesznek a döntőek az üzemeltetés során. A fürdő a lehető legszélesebb korcsoportot célozza meg, egyaránt találhatja meg majd számítását benne a gyógyulni vágyó, az úszó, a kikapcsolódást kereső és a családok. Mindezek a funkciók külön, egymást nem zavarva találhatóak meg az épületben.

7 7 Az építkezés hónapot vesz igénybe. Amit lehet, megtesz a város azért, hogy a makói fürdőkultúra addig se sérüljön, de emellett türelmet is kérünk a vendégektől, hiszen egyes megszokott szolgáltatások az építkezés alatt nem lesznek elérhetőek. Makovecz Imre a fórumon kifejtette, alig várja már az első kapavágást, hiszen az után őt el nem lehet mozdítani Makóról, szeretné végigkövetni a kivitelezés minden fázisát január 22. (csütörtök) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezdeményezése alapján, Dr. Csepi Lajos szakállamtitkár úr dolgozószobájában vettem részt azon az megbeszélésen, melyen a Délalföldi Régió re tervezett ROP projektjavaslatait egyeztettük január 23. (péntek) Hivatali dolgozószobámban Lakossági Fogadónapot tartottam január 24. (szombat) Délelőtt a Makói Horgászegyesület Közgyűlésén vettem részt. Este a Makói Polgárőr Egyesület Közgyűlésén köszöntöttem a megjelenteket január 26. (hétfő) Az este folyamán Kiss Imréné települési képviselő körzetében, lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselő a képviselői munkájáról, magam pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot január 27. (kedd) Ezen a napon sajtótájékoztatón jelentettem be, hogy Makó önkormányzata belterületi csapadékvíz-csatorna építési és rekonstrukciós munkái címmel évben is sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz. Makó ezúttal Ft támogatáshoz jutott (90%). A beruházás teljes költsége 154 millió forint. Elmondtam, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen munkák gyökere keserű is lehet, hiszen bejárókat, saját utcafrontokat érint, de gyümölcse mindenképpen édes, hiszen az első nagyobb eső megmutatja, mennyivel jobb, ha a víz hamar lefut az utcákból ráadásul a klímaváltozás még inkább szükségessé teszi az ilyen munkákat. Az évi millió forintos ütemekkel Makó az időjárás jelentette kihívásoknak is meg tud hamarosan felelni a magyar kormány kiemelt figyelmét élvezve. A mostani beruházás során 5292 méter csatorna fog megépülni a következő helyeken: Bethlen-csatorna, Majláth u., Sírkert u., Kálvária u., Ady Endre u., Fűtő u., Gerizdes u., Kelemen László u. (Verebes u. Gerizdes u. közötti szakasz); Jég u., Dr. Tóth A. u., Harmat u., Kelemen László u. (Gerizdes u. Kertész u. közötti szakasz). Makón összesen 180 km hosszúságú csatornahálózat van: ezzel a fejlesztéssel a teljes hálózat 3%-a kerül felújításra. Tavaly a teljes hálózat 4.3 %-a újult meg.

8 8 A városi, városkörnyéki turizmusfejlesztés részeként uniós forrásból fejleszti a Maros-partot az önkormányzat, ez volt ezen a napon a sajtótájékoztatóm második témája. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be tavaly március 1-jén a DAOP /E. kódszámú Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására című pályázati felhívás aktív turisztikai fejlesztések komponensére Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton címmel. A pályázat támogató levele január 8- án érkezett meg a városba. Az ez év szeptember 30-ára elkészülő projekt teljes költségvetése 95 millió 170 ezer forint, ebből 14 millió 370 ezer 670 forint az önerő, azaz a támogatás intenzitása: 85 százalékos. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani Tanszéke által szervezett Termál Konferencián vettem részt. Délután a Makói Általános Iskola által szervezett Beiskolázási Fórumán köszöntöttem a megjelent szülőket, pedagógusokat. Az este folyamán Baranyi Sándor és Guvat László települési képviselők körzetében összevont - a lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselők a képviselői munkájukról, én pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot január 28. (szerda) Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által szervezett városfejlesztési konferencián vettem részt. Levezető elnök, Szaló Péter a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár volt, akivel a hazai decentralizált források felhasználásának szabályairól szóló jogszabállyal kapcsolatosan tett módosítási javaslataimról tárgyaltam január 29. (csütörtök) Budapesten Bujdosó Sándor szakállamtitkár fogadott dolgozószobájában, akivel az állami költségvetés céltartalékaiból megszerezhető, az önkormányzatok pénzügyi forrásait kiegészítő támogatások elérhetőségéről egyeztettem január 30. (péntek) A pályázati sikerről szóló értesítést január 29-én kaptam meg az államtitkártól, így a jó hírt már másnap sajtótájékoztatón oszthattam meg a makóiakkal: nyert a belváros-rehabilitációs pályázatunk. Makó önkormányzata pályázatot nyújtott be a fürdőfejlesztéshez kapcsolódva a kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című DAOP-pályázatra. A beruházáshoz köthetően a fürdő körüli épületek szállodai átalakításának lehetősége és a bennük működő, közfeladatokat ellátó intézmények új helyre költöztetése. A projekt költségvetése a pályázati siker nyomán az alábbiak szerint alakul, teljes költség: milliárd forint, ebből 866 millió Ft a támogatás. A támogatás intenzitása tehát: 74,51%. A projekt várható megvalósulási időszaka: második negyedév első negyedév. A pályázat keretében felújításra kerül a belváros frekventált részében található több terület, így a felújítandó fürdő főbejáratának előtere (a Marczibányi tér), a Szent János tér, Teleki utca, a József Attila u., a Szép utca, a Csanád vezér tér Széchenyi tér felőli oldala, valamint megtörténik a Mező Imre kollégium értékmegőrző felújítása, fejlesztése és (új) funkcióval történő felruházása.

9 9 Sikeres lobbi segíti Makót abban, hogy játszóterei megfeleljenek az európai unió szigorú szabályozásának. A Marczibányi téri játszóhely költözése átmeneti kellemetlenséget jelent, de végül párját ritkítóan szépül meg a fürdő környéki terület. A gyerekek a Petőfi-parkban, a Návay téren és a Szép utcában találják meg a biztonságos, korszerű játszóeszközöket, illetve kisebb játszóhelyeket a város 17 pontján ez volt pénteki sajtótájékoztatóm második témája. A város 90 milliós kormányzati támogatást kapott játszótereinek szabványossá tételére ez páratlan az egész dél-alföldi régióban. A játszóterek fejlesztése része Makó önkormányzatának azon törekvésének, hogy odafigyeljen a városban élő gyerekekre és szüleikre. A baba-fák, a bébikötvény, a városház galéria mellett kiemelkedően fontos, hogy megfelelő, a szigorú európai szabványok alapján készült, balesetmentes játszótereken kapcsolódjanak ki a legkisebbek és a nagyobbak. A mostani, összesen 100 milliós fejlesztés gyereknapi ajándék lesz a város legfiatalabb lakóinak, amely végén 3 kiemelt, és 17 szabványszerű játszótér, megújult intézményi játszóudvarok, valamint szabadidős parkok és grundok várják majd a fiatalokat. Hogy a kivitelező mennyire komolyan veszi a fejlesztést, mutatja, hogy máris munkaterületet kért a várostól. Délután a Maros-völgyi LEADER Egyesület elnökségi ülését vezettem. Este a Makói Természetbarát SE Közgyűlésén köszöntöttem a megjelenteket február 2. (hétfő) A Páger-gyűrű átadási ünnepségére invitáltam Bálint Márta ügyvezető igazgató társaságában a sajtón keresztül a makóiakat ezen a napon. Elmondtam, jó érzés ilyen nagyszerű, országos hírű ünnepen makóinak lenni. Makó büszke tehetségeire, de különösen Páger áll közel szívünkhöz, aki itthon lett elismert művész. Bálint Márta ehhez hozzátette: az ünnepségnek varázsos hagyománya van, és az ez évi kitüntetettet, Kulka Jánost is nagyon szereti a közönség. A díj a Páger-társulat révén valódi rangot kapott, olyan tőke, amely gyarapodik évről évre. A fogyatékkal élők szempontjából immár EU-konform a Justh Gyula utcai orvosi rendelő, miután megvalósult a komplex akadálymentesítés pályázati forrásból ezt a hírt jelentettem be az Újvárosi Rendelőben. A fejlesztést a helyszínen hallás-, látássérült és mozgásában korlátozott makói emberek próbálták ki, valamennyien elégedetten nyilatkoztak a munkákról. Ismerete, hogy Makó önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Akadálymentesítés (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati kiírásra a Justh Gyula utcai orvosi rendelők komplex akadálymentesítése címmel novemberében. A pályázat nyert, és összesen 9 millió 999 ezer forint támogatásban részesült. A beruházás keretében a Justh Gyula utcai 336 négyzetméteres ingatlan (orvosi rendelők, szociális blokkok és várótermek) teljes körű, komplex akadálymentesítése valósult meg. A projekt részeként elkészültek a vizuális vezetőjel felfestések is. Ezen kívül három információs térkép és 34 tapintható, Braille információs tábla került kihelyezésre. A beruházás részeként kialakításra került két akadálymentes mosdóhelyiség a szükséges kiegészítőkkel. Az akadálymentesítést szolgálja még három rámpa kialakítása, továbbá a nyílászárók, burkolatok cseréje. A rehabilitációs szakértő javaslata alapján 3 Indi-5 induktív hurkos erősítő is beszerzése került a siketek és nagyothallók számára.

10 10 A beruházás teljes költségvetése 11 millió 110 ezer forint volt, amelyből 90% az állami és uniós támogatás. A város 1 millió 111 ezer forint önerőt tett a fejlesztéshez. A sajtótájékoztatón elmondtam, minden bizonnyal ez a beruházás az első fecskéje a következő akadálymentesítési beruházásoknak a városban. Az életben jól vizsgázott ez a fejlesztés, a város pedig kis lépéssel előrébb jutott azon az úton, amelyet Európának hívnak. Maroslele Község Önkormányzata falugyűlésén vettem részt az este folyamán február 3. (kedd) Az este folyamán Gáspár Sándor települési képviselő körzetében, lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselő a képviselői munkájáról, én pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot. Kérem tájékoztatóm elfogadását! Makó, február 4. Dr. Buzás Péter polgármester

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-139./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/656-1/2015/I Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-110./2008. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/265-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-270./2008. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/339-1/2015/I. Ea: Paksi Pauletta Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-252/2007. Üi.: Dr. Bánfi Margit ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Fürdő beruházási koncepció kiválasztása Mell.: 3 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I.2-430/2009. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-427./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/378-1/2012/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-243./2007. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/73-1/2014/I. Tárgy: LEADER pályázatok támogatása Üi.: Kovács Tünde Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/657-1/2015/I. Ea: Paksi Pauletta Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I. 2-177/2008. Tárgy: i TEKI pályázatok benyújtása Üi.: Horváth Bernadett Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/723-1/2014/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/104-1/2014/I. Ea: Erki-Kis Beáta Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

Javaslom, hogy a Falugyűlés napirendje meghívóban szereplő legyen: Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat az egyebek napirendben tegyék fel.

Javaslom, hogy a Falugyűlés napirendje meghívóban szereplő legyen: Kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat az egyebek napirendben tegyék fel. Tisztelt Jelenlévők! Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, a 2009. évi Falugyűlés alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Buzás Péter urat, térségünk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/260-1/2011/I. Ea: N. Erki-Kis Beáta Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/733-1/2014/I. Ea: Erki-Kis Beáta Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2653-7/2010. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben