MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I 2-8/2009. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást adom: december 11. (csütörtök) Több apropója is volt annak a sajtótájékoztatónak, amelyet dr. Lukács János megyei rendőrkapitánnyal, Palicz András makói kapitánnyal, illetve Baranyi Sándor, Guvat László és Nagy-György József települési képviselőkkel együtt ezen a napon tartottam. Az eseményen a rendőrség és a helyi önkormányzat jó kapcsolatának több elemére hívtuk fel közösen a média munkatársain keresztül a makóiak figyelmét. Makó Város Önkormányzata szeptemberben sikeresnek bizonyult pályázatot adott be az Országos Bűnmegelőzési Bizottság társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzatának terhére a bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására meghirdetett pályázati felhívására. A pályázati támogatás a célok elérését szolgáló eszközrendszer kialakítását támogatja. A projekt keretén belül szociológusok bevonásával helyzetelemző szakmai anyagok készülnek, melyekből intézkedési terv és program készül. A program célcsoportja kiemelten: 1. fiatalok, iskolások: hiszen ők sikeresebben elérhetőek. Bevonásuk iskolai, közösségi versenynapok révén valósul meg. 2. A frekventált városi területek közelében élők. Elérésük lakossági fórumok, kampányszerű akciók (szórólapok, plakátok kihelyezése) révén valósul meg. A pályázati siker bejelentése mellett Makó önkormányzata 10 számítógép átadásával is segíti a makói kapitányság munkáját, ezt szimbolikusan, egy klaviatúra formájában adtam át.

2 2 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala júliusban ugyanis megkereste Makó város jegyzőjét, hogy az országos okmányirodai számítógépkorszerűsítések keretében a város kedvezményesen juthat számítástechnikai eszközökhöz. Ezek közül 10 darabbal Makó támogatni tudta a helyi rendőrség munkáját. Délután a Belvárosi Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepségén vettem részt. Este a Natura Marosmenti Művésztelep évzáró találkozóján köszöntöttem a megjelenteket december 12. (péntek) Délelőtt a Makói Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem. A napirendek között tárgyaltuk a Makói Kistérség évi költségvetési előirányzat módosítását, a Makói Kistérség Többcélú Társulása átmeneti gazdálkodását. Még ezen a napon Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén vettem részt. Beszámolót hallgattunk a Társulás évi I III. negyedévi munkájáról, valamint elfogadásra került a Társulás hosszú távú koncepciója. Évek óta hagyomány, hogy az év utolsó bébikötvény átadását az ünnep előtti napokra időzítjük, ezzel a gesztusértékű ajándékkal is gazdagabbá téve a karácsonyt. Novemberig mindösszesen 1180 darab, 10 ezer forint értékű kötvényt adtunk át a makói babák szüleinek. A mostani alkalomra 99 makói baba kapott meghívott a Koronába, ahol alpolgármester társaimmal nyújtottuk át szüleiknek az önkormányzat ajándékát. Este a Bursa Hungarica ösztöndíjasokkal találkoztam. A 2000-ben kiírt pályázathoz Makó városa eddig minden évben csatlakozott. A Bursa Hungarica ösztöndíj ugyanúgy több lábon áll, ahogy azt a térség fejlesztését is megvalósítani kívánjuk. Egyik lába a 4000 forintos önkormányzati támogatás, a másik az 1000 forintos megyei önkormányzati támogatás, a legkomolyabb része pedig az 5000 forintos központi költségvetésből származó támogatás. Idén a 199 pályázóból 192 fő részesült támogatásban. Az elbírálásról a képviselő-testület Szociális Bizottsága döntött: négy fő A típusú pályázót kizárt, mert nem feleltek meg a pályázat követelményeinek (a képzési keretidőt túllépték). A Bursa Hungarica ösztöndíjra Makó Város Önkormányzata Ft-ot különített el. Az átadón rövid vetítés keretében mutattam be a város legfontosabb fejlesztéseit a fiataloknak december 15. (hétfő) A as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinkkel kapcsolatban Budapesten Winkler Gyula, az Önkormányzati Minisztérium Miniszteri Titkárság miniszteri főtanácsadója fogadott december 16. (kedd) Dolgozószobámban Kerekes Rolanddal a Raiffeisen Bank munkatársával tárgyaltam a termál-projektünk finanszírozási lehetőségeiről.

3 3 Délután az Intézményi Nyugdíjasok Karácsonyi rendezvényét nyitottam meg, ezt követően a Jó tanulók karácsonyi rendezvényén köszöntöttem a gyerekeket, szüleiket és a pedagógusokat. Ferencszállás Községi Önkormányzata falugyűlésén vettem részt az este folyamán. Domokos István polgármester beszámolt az önkormányzat évi gazdálkodásáról, tájékoztatta a lakosságot a község évi terveiről december 18. (csütörtök) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soros ülésén vettem részt Szegeden a Megyeháza épületében. Itt többek között szó volt a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 30.) rendelet módosításáról, a Csongrád megye önkormányzatának a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/2007. (IV. 30.) rendeletének módosításáról, a Csongrád Megyei Önkormányzat évi munkatervéről, Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában illetve használatában levő közszolgáltatást nyújtó épületek akadálymentesítésére vonatkozó felmérés és az ezzel kapcsolatos feladatok ütemezéséről. Tájékoztatást kaptunk a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági stratégiáról. Délután a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnökségi, majd az azt követő Fejlesztési Tanácsülésen vettem részt, ahol előterjesztést vitattunk meg a Baross Gábor Innovációs pályázatokkal kapcsolatos DARFT döntésekről, valamint a DARFÜ Kht. nonprofit Kft.-vé alakulásával kapcsolatban december 22. (hétfő) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban (KKK) fogadott Kerékgyártó Attila műszaki igazgató, valamint Simon Attila főosztályvezető, akikkel a Dél-alföldi Regionális Operatív Program es akciótervében szereplő 4. és 5. számjegyű utak felújítása ügyében tárgyaltunk január 1. (kedd): Az újesztendő alkalmából a színvonalas, nagy tömeget vonzó újévi koncerten mondtam el évköszöntő gondolataimat a Városi Sportcsarnokban a megjelent makói, térségi és vidéki vendégeknek. Csikota József karnagyigazgató vezényletével a Magán Zene- és Művészetek Iskola Ifjúsági Fúvószenekara mint házigazda szórakoztatta a közönséget, az Ördöglovas Tánckar produkciója látványban is kimagasló volt. Az est meghívott sztárvendége Feke Pál musical színész volt. A rendezvényt követően tűzijáték emelte az ünnepi hangulatot, amit több ezer vendég tekintett meg január 5. (hétfő) Az újesztendő alkalmából a történelmi egyházak képviselőit fogadtam hivatali dolgozószobámban.

4 4 Ezt követően a makói kórházba vezetett az utam. Hagyomány ugyanis, hogy a város nevében évről évre köszöntöm Makó első, illetve a térség első, Makón született újszülöttjét. A babák ezer forintot, emléklapot, illetve személyes ajándékot kapnak. Ebben az esztendőben Kósa Angelika Emese született elsőként, január 4-én, 13:05-kor. A térség első Makón született babája Szurmai Benedek Gábor, ő január 1-jén, 17:34-kor született. Az újszülötteket Vass Imre földeáki, illetve Szegvári Ernőné kiszombori polgármester társaságában köszöntöttem. Az eseményen részt vett a kórház igazgatója, dr. Baráth Lajos és szakmai vezetője, dr. Dehelán Aurélia is. Délután a hivatali apparátus elmúlt évi munkáját köszöntem meg a földszinti házasságkötő teremben, majd a képviselő-testület tagjait, a pártok képviselőit, a díszpolgárokat, a Konzultatív Tanácsadó Testület tagjait és a volt tanácsi és önkormányzati vezetőket is köszöntöttem január 6. (kedd) Századik születésnapja alkalmából köszöntöttem dr. Bánfi Margit jegyző asszony társaságában Lenhart János Károlyt, városunk második legidősebb polgárát. A város ajándékcsomaggal, a köztársaság kormánya pedig emléklappal és 100 ezer forinttal emelte az ünnep fényét. A nyugdíjas szíjgyártó 1909-ben látta meg a napvilágot, szülei Lenhart János szíjgyártó mester és Faragó Etelka voltak. A szakma a családban apáról fiúra szállt, örülve a kedvező időszakoknak (ilyen volt a két háború közötti korszak például), de átvészelve a nehezebb időket (például az ötvenes éveket, vagy a lótartás hazai visszaesését). Lenhart bácsi egy iskolába járt József Attilával, osztálytársa volt a később miniszterré vált Erdei Ferenc. Mindaz, ami a ma élőknek történelmi ismeret, számára megélt valóság. Különösen a világháborúk maradtak meg a bácsi emlékezetében, és úgy vélte, ezek tanulságait sokkal jobban meg kellene tanítani a ma nemzedékének, mert mintha elfeledtük volna, miből mi következik. Lenhart János Károly szerető és gondoskodó családja körében érte meg ezt a szép kort. Bár látása és hallása megromlott, ma is jó egészségnek örvend, és aktívan követi a világ dolgait, a város, a megye, az ország eseményeit. Sőregi Margittal kötött házasságából május 5-én egy fia született, Lenhart Béla, a generáció ma már a dédunokáknál tart, de az ő édesapjuk, az unoka is őrzi a szíjgyártó mesterség hagyományait a Kálvária utcai bolt működtetésével. Kora délután a pénzintézetek, gazdálkodó szervezetek vezetőit, vállalkozókat, a Vállalkozói Tanácsadó Testület, az Iposz és Kamara elnökségi tagjait köszöntöttem. Ezt követően az intézményvezetőket, a civil szervezetek és a sportszakosztályok vezetőit, a Civil és Sport Tanácsadó Testület tagjait fogadtam a földszinti házasságkötő teremben az óév búcsúztatása alkalmából január 7. (szerda) Szegeden Balogh Lászlóval, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőigazgatójával és Varga Zoltán régióelnökkel egyeztettünk a folyamatban lévő pályázatainkról.

5 január 9. (péntek) A dolgozószobámban, Ruszinkó Ádámmal, az EuroSpa Kft, turisztikai igazgatójával, Bullás Mónikával a DARFÜ Kht. projektmenedzserével és munkatársaival egyeztettük a fürdőfejlesztés azon tényeit, összefüggéseit, amelyek befolyásolják a második körös pályázati munkánk sikerét január 12. (hétfő) Délután a Duna Döner Kft. vezetőivel egyeztettünk az ipari parki beruházásuk ügyében. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem. Itt többek között döntöttünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli közmunkaprogram c. forrására pályázat benyújtásáról január 13. (kedd) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban Simon Attila főosztályvezetővel a Délalföldi Regionális Operatív Program er akciótervében szereplő 4 és 5. számjegyű utak felújítása ügyében egyeztettem január 14. (szerda) Délelőtt a DARFÜ Kht. munkatársaival egyeztettünk a fürdőfejlesztés azon adatairól, amelyek a második körös pályázati munka sikerével függnek össze január 16. (péntek) A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa rendkívüli ülését vezettem, melyen a Többcélú Társulás évi költségvetését tárgyaltuk. Ez után a Makói Oktatási Központ által szervezett Gépészeti Konferencián mondtam el gondolataimat a résztvevőknek. Este a Kertbarátok pótszilveszteri rendezvényén köszöntöttem a megjelenteket január 19. (hétfő) Több, egymásra épülő rendszer segíti a tél, a hideg idő átvészelését, a közlekedés és a mindennapi élet zavartalanságát Makón ezekről számoltam be január 19-i sajtótájékoztatómon Rózsa Istvánné, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője társaságában. Elmondtam, az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályi feltételeknek eleget tesz. Makó összesen több mint ezer makói családnak nyújt támogatást 55,5 millió forint értékben, ez az önkormányzatnak 13,5 millió forintba kerül, amelyhez 42 millió forint központi támogatást kap.

6 6 Az elmúlt évhez képest 104 fővel többnek tudunk segíteni, amely a központi források bővülése miatt az önkormányzatnak 368 ezer forinttal kevesebbe kerül. Az anyagi támogatáson túl az önkormányzat a kerékpárút építése során, illetve közmunkák közben kivágott fákat összegyűjtve 20 rászoruló család között tudott 10 mázsa tűzifát kiosztani az elmúlt év végén. Rózsa Istvánné elmondta, az ENI üzemelteti Makón a Hajléktalan Szállót és Nappali Melegedőt. A tanyagondnoki szolgálat pedig figyeli a külterületeken élőket a Mezőőri Szolgálattal közösen. Öt család és két idős ember kapott tartós élelmiszert a hidegebb napokra. Makó város önkormányzata 2006-ban, a Családok Évében hirdette meg először fiatal makói párok számára kedvezményes telekprogramját a Velnök utca teljes mértékben közművesített építési telkein. Az első három fordulóban kilenc telek kelt el a Velnök utcán kialakított tizenötből. Most, a telekpályázat negyedik fordulójában egy telek talált gazdát. Az építési telkek kiosztására vonatkozó sorsolást a Tulajdonosi Bizottság bonyolította le január 19-én. Viasz-Kádi Zoltán és felesége, Viasz-Kádiné Halász Edit a os helyrajzi számú telket nyerte el. A párnak személyesen gratuláltam. A város itthontartó ereje a következő években növekedni fog, ennek egyik eleme az önkormányzat lakáshoz jutást segítő programja január 20. (kedd) Friedrich Grünerrel, a MakóTherm Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyaltam, a makói távhő szolgáltatással kapcsolatos koncessziós szerződés tartalmáról. A városi televízió Fogadóóra című műsorában értékeltem az elmúlt esztendőt, és ismertettem a következő évre vonatkozó legfontosabb fejlesztési elképzeléseinket, és a várható kilátásokat. Így többek között szó esett a város kitörési pontjáról: a fürdőfejlesztésről, az autópálya-építésről, az ipari park bővítéséről, a szennyvízcsatornázásról, illetve a város többi, jelentős uniós beruházásáról január 21. (szerda) A makói fürdőfejlesztés végleges kiviteli terveit mutatta be Makovecz Imre Kossuth-díjas tervező és Vörös Imre fürdőépítő szakember a makói Városházán. A közel 60 fős közönség előtt a helyiek az alapanyagokról, az energetikai kérdésekről és a használhatóságról tudhattak meg többet. A fórumon köszöntöttem a résztvevőket, és elmondtam, hogy a turizmus a város kitörési pontja, amelynek anyagi háttere biztosított. Ezt követően Makovecz Imre egy kisfilm segítségével mutatta be a kiviteli terv alapján készült látványterveket. Ebből is kiderült, hogy a fürdő rendkívül impozáns, egyedi épület, teljesen más, mint amit megszokhattunk. A 11 ezer négyzetméteres fürdőben 1796,4 négyzetméternyi vízfelület található. Az épület alsó része fehér színű ásványi anyagokból (beton, tégla) épül, a teteje tisztán pácolt fa, felülvilágító kupolákkal a tetején. Vörös Imre szintről szintre haladva mutatta be, hogy a belépés után milyen szolgáltatások, lehetőségek várnak a fürdővendégekre. Mint fogalmazott, az egyedi vonzerő mellett, amelyet Makovecz Imre tervei garantálnak, az épület szolgáltatásai lesznek a döntőek az üzemeltetés során. A fürdő a lehető legszélesebb korcsoportot célozza meg, egyaránt találhatja meg majd számítását benne a gyógyulni vágyó, az úszó, a kikapcsolódást kereső és a családok. Mindezek a funkciók külön, egymást nem zavarva találhatóak meg az épületben.

7 7 Az építkezés hónapot vesz igénybe. Amit lehet, megtesz a város azért, hogy a makói fürdőkultúra addig se sérüljön, de emellett türelmet is kérünk a vendégektől, hiszen egyes megszokott szolgáltatások az építkezés alatt nem lesznek elérhetőek. Makovecz Imre a fórumon kifejtette, alig várja már az első kapavágást, hiszen az után őt el nem lehet mozdítani Makóról, szeretné végigkövetni a kivitelezés minden fázisát január 22. (csütörtök) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezdeményezése alapján, Dr. Csepi Lajos szakállamtitkár úr dolgozószobájában vettem részt azon az megbeszélésen, melyen a Délalföldi Régió re tervezett ROP projektjavaslatait egyeztettük január 23. (péntek) Hivatali dolgozószobámban Lakossági Fogadónapot tartottam január 24. (szombat) Délelőtt a Makói Horgászegyesület Közgyűlésén vettem részt. Este a Makói Polgárőr Egyesület Közgyűlésén köszöntöttem a megjelenteket január 26. (hétfő) Az este folyamán Kiss Imréné települési képviselő körzetében, lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselő a képviselői munkájáról, magam pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot január 27. (kedd) Ezen a napon sajtótájékoztatón jelentettem be, hogy Makó önkormányzata belterületi csapadékvíz-csatorna építési és rekonstrukciós munkái címmel évben is sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz. Makó ezúttal Ft támogatáshoz jutott (90%). A beruházás teljes költsége 154 millió forint. Elmondtam, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen munkák gyökere keserű is lehet, hiszen bejárókat, saját utcafrontokat érint, de gyümölcse mindenképpen édes, hiszen az első nagyobb eső megmutatja, mennyivel jobb, ha a víz hamar lefut az utcákból ráadásul a klímaváltozás még inkább szükségessé teszi az ilyen munkákat. Az évi millió forintos ütemekkel Makó az időjárás jelentette kihívásoknak is meg tud hamarosan felelni a magyar kormány kiemelt figyelmét élvezve. A mostani beruházás során 5292 méter csatorna fog megépülni a következő helyeken: Bethlen-csatorna, Majláth u., Sírkert u., Kálvária u., Ady Endre u., Fűtő u., Gerizdes u., Kelemen László u. (Verebes u. Gerizdes u. közötti szakasz); Jég u., Dr. Tóth A. u., Harmat u., Kelemen László u. (Gerizdes u. Kertész u. közötti szakasz). Makón összesen 180 km hosszúságú csatornahálózat van: ezzel a fejlesztéssel a teljes hálózat 3%-a kerül felújításra. Tavaly a teljes hálózat 4.3 %-a újult meg.

8 8 A városi, városkörnyéki turizmusfejlesztés részeként uniós forrásból fejleszti a Maros-partot az önkormányzat, ez volt ezen a napon a sajtótájékoztatóm második témája. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be tavaly március 1-jén a DAOP /E. kódszámú Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására című pályázati felhívás aktív turisztikai fejlesztések komponensére Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton címmel. A pályázat támogató levele január 8- án érkezett meg a városba. Az ez év szeptember 30-ára elkészülő projekt teljes költségvetése 95 millió 170 ezer forint, ebből 14 millió 370 ezer 670 forint az önerő, azaz a támogatás intenzitása: 85 százalékos. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani Tanszéke által szervezett Termál Konferencián vettem részt. Délután a Makói Általános Iskola által szervezett Beiskolázási Fórumán köszöntöttem a megjelent szülőket, pedagógusokat. Az este folyamán Baranyi Sándor és Guvat László települési képviselők körzetében összevont - a lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselők a képviselői munkájukról, én pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot január 28. (szerda) Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által szervezett városfejlesztési konferencián vettem részt. Levezető elnök, Szaló Péter a területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár volt, akivel a hazai decentralizált források felhasználásának szabályairól szóló jogszabállyal kapcsolatosan tett módosítási javaslataimról tárgyaltam január 29. (csütörtök) Budapesten Bujdosó Sándor szakállamtitkár fogadott dolgozószobájában, akivel az állami költségvetés céltartalékaiból megszerezhető, az önkormányzatok pénzügyi forrásait kiegészítő támogatások elérhetőségéről egyeztettem január 30. (péntek) A pályázati sikerről szóló értesítést január 29-én kaptam meg az államtitkártól, így a jó hírt már másnap sajtótájékoztatón oszthattam meg a makóiakkal: nyert a belváros-rehabilitációs pályázatunk. Makó önkormányzata pályázatot nyújtott be a fürdőfejlesztéshez kapcsolódva a kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című DAOP-pályázatra. A beruházáshoz köthetően a fürdő körüli épületek szállodai átalakításának lehetősége és a bennük működő, közfeladatokat ellátó intézmények új helyre költöztetése. A projekt költségvetése a pályázati siker nyomán az alábbiak szerint alakul, teljes költség: milliárd forint, ebből 866 millió Ft a támogatás. A támogatás intenzitása tehát: 74,51%. A projekt várható megvalósulási időszaka: második negyedév első negyedév. A pályázat keretében felújításra kerül a belváros frekventált részében található több terület, így a felújítandó fürdő főbejáratának előtere (a Marczibányi tér), a Szent János tér, Teleki utca, a József Attila u., a Szép utca, a Csanád vezér tér Széchenyi tér felőli oldala, valamint megtörténik a Mező Imre kollégium értékmegőrző felújítása, fejlesztése és (új) funkcióval történő felruházása.

9 9 Sikeres lobbi segíti Makót abban, hogy játszóterei megfeleljenek az európai unió szigorú szabályozásának. A Marczibányi téri játszóhely költözése átmeneti kellemetlenséget jelent, de végül párját ritkítóan szépül meg a fürdő környéki terület. A gyerekek a Petőfi-parkban, a Návay téren és a Szép utcában találják meg a biztonságos, korszerű játszóeszközöket, illetve kisebb játszóhelyeket a város 17 pontján ez volt pénteki sajtótájékoztatóm második témája. A város 90 milliós kormányzati támogatást kapott játszótereinek szabványossá tételére ez páratlan az egész dél-alföldi régióban. A játszóterek fejlesztése része Makó önkormányzatának azon törekvésének, hogy odafigyeljen a városban élő gyerekekre és szüleikre. A baba-fák, a bébikötvény, a városház galéria mellett kiemelkedően fontos, hogy megfelelő, a szigorú európai szabványok alapján készült, balesetmentes játszótereken kapcsolódjanak ki a legkisebbek és a nagyobbak. A mostani, összesen 100 milliós fejlesztés gyereknapi ajándék lesz a város legfiatalabb lakóinak, amely végén 3 kiemelt, és 17 szabványszerű játszótér, megújult intézményi játszóudvarok, valamint szabadidős parkok és grundok várják majd a fiatalokat. Hogy a kivitelező mennyire komolyan veszi a fejlesztést, mutatja, hogy máris munkaterületet kért a várostól. Délután a Maros-völgyi LEADER Egyesület elnökségi ülését vezettem. Este a Makói Természetbarát SE Közgyűlésén köszöntöttem a megjelenteket február 2. (hétfő) A Páger-gyűrű átadási ünnepségére invitáltam Bálint Márta ügyvezető igazgató társaságában a sajtón keresztül a makóiakat ezen a napon. Elmondtam, jó érzés ilyen nagyszerű, országos hírű ünnepen makóinak lenni. Makó büszke tehetségeire, de különösen Páger áll közel szívünkhöz, aki itthon lett elismert művész. Bálint Márta ehhez hozzátette: az ünnepségnek varázsos hagyománya van, és az ez évi kitüntetettet, Kulka Jánost is nagyon szereti a közönség. A díj a Páger-társulat révén valódi rangot kapott, olyan tőke, amely gyarapodik évről évre. A fogyatékkal élők szempontjából immár EU-konform a Justh Gyula utcai orvosi rendelő, miután megvalósult a komplex akadálymentesítés pályázati forrásból ezt a hírt jelentettem be az Újvárosi Rendelőben. A fejlesztést a helyszínen hallás-, látássérült és mozgásában korlátozott makói emberek próbálták ki, valamennyien elégedetten nyilatkoztak a munkákról. Ismerete, hogy Makó önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Akadálymentesítés (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázati kiírásra a Justh Gyula utcai orvosi rendelők komplex akadálymentesítése címmel novemberében. A pályázat nyert, és összesen 9 millió 999 ezer forint támogatásban részesült. A beruházás keretében a Justh Gyula utcai 336 négyzetméteres ingatlan (orvosi rendelők, szociális blokkok és várótermek) teljes körű, komplex akadálymentesítése valósult meg. A projekt részeként elkészültek a vizuális vezetőjel felfestések is. Ezen kívül három információs térkép és 34 tapintható, Braille információs tábla került kihelyezésre. A beruházás részeként kialakításra került két akadálymentes mosdóhelyiség a szükséges kiegészítőkkel. Az akadálymentesítést szolgálja még három rámpa kialakítása, továbbá a nyílászárók, burkolatok cseréje. A rehabilitációs szakértő javaslata alapján 3 Indi-5 induktív hurkos erősítő is beszerzése került a siketek és nagyothallók számára.

10 10 A beruházás teljes költségvetése 11 millió 110 ezer forint volt, amelyből 90% az állami és uniós támogatás. A város 1 millió 111 ezer forint önerőt tett a fejlesztéshez. A sajtótájékoztatón elmondtam, minden bizonnyal ez a beruházás az első fecskéje a következő akadálymentesítési beruházásoknak a városban. Az életben jól vizsgázott ez a fejlesztés, a város pedig kis lépéssel előrébb jutott azon az úton, amelyet Európának hívnak. Maroslele Község Önkormányzata falugyűlésén vettem részt az este folyamán február 3. (kedd) Az este folyamán Gáspár Sándor települési képviselő körzetében, lakossági fórumot tartottunk, ahol a képviselő a képviselői munkájáról, én pedig a város egészét érintő kérdésekről tájékoztattam a lakosságot. Kérem tájékoztatóm elfogadását! Makó, február 4. Dr. Buzás Péter polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa. 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA

MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa. 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa MAKÓ VÁROS HÍREI Idõsbarát önkormányzat díjat vehetett át

Részletesebben

A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó

A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. október 20. II. évfolyam 41. szám Nemzeti ünnep A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Meghívó a nemzeti ünnep programjaira. Polgármesteri fogadóóra. Változás a Bursa felhívásban. 2008. október 17. XI. évfolyam 42.

MAKÓI HÍREK. Meghívó a nemzeti ünnep programjaira. Polgármesteri fogadóóra. Változás a Bursa felhívásban. 2008. október 17. XI. évfolyam 42. MKÓI HÍREK MKÓI ÖNKORMÁNYZT INFORMÁCIÓS HETILPJ 2008. október 17. XI. évfolyam 42. szám Meghívó a nemzeti ünnep programjaira Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete nevében tisztelettel hívom, várom

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

MAKÓI HÍREK HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22.

MAKÓI HÍREK HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2008. május 16. XI. évfolyam 20. szám MAKÓ VÁROS HÍREI HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22. Szeretettel invitálom önkormányzati képvisel

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Kórházi sorozat indul. Újra modellkísérletnek adhat otthont a makói kistérség

MAKÓI HÍREK. Kórházi sorozat indul. Újra modellkísérletnek adhat otthont a makói kistérség MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. június 8. X. évfolyam 23. szám Fókuszban az egészségügy A makói kórház, illetve a regionális mentõszervezet reform utáni helyzetét tekintette

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. július 13. X. évfolyam 28. szám Lesz Hagymafesztivál! Idén is szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk a hagyományosan szeptember második hétvégéjén

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. december 23. I. évfolyam 19. szám KÖVETKEZÕ SZÁMUNK 2006. JANUÁR 6-ÁN, PÉNTEKEN JELENIK MEG. Tisztelt Makói és Térségi olvasók! ASzenteste elõtti napokban

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2005. június 3. IX. évfolyam 22. szám Pedagógusnapra Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18.

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. június 9. II. évfolyam 22. szám V. Makói Operettfesztivál ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Szeretettel invitálom

Részletesebben

Ásotthalom felé is készül a kerékpárút A nyertes kivitelező, Dél-Út Kft. megkezdte a külterületi kerékpárút. Nógrádi támogatja a szegedi civileket

Ásotthalom felé is készül a kerékpárút A nyertes kivitelező, Dél-Út Kft. megkezdte a külterületi kerékpárút. Nógrádi támogatja a szegedi civileket Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében IV. évfolyam 7. szám, 2010. augusztus Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak

Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. február Ára: 200 Ft 25. évfolyam 2. szám Fotó: Menyhárt Éva Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak Megnyílt a Jászberényi Járási Hivatal Jászfényszarui

Részletesebben

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. március 26. XIII. évfolyam 12. szám.

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. március 26. XIII. évfolyam 12. szám. MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA 2010. március 26. XIII. évfolyam 12. szám Nyolvan család gyűlt össze a Korona emeleti nagytermében, hogy átvegye az önkormányzat

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. javítják a közlekedés feltételeit a fõúton. Igény a kerékpárútra

MAKÓI HÍREK. javítják a közlekedés feltételeit a fõúton. Igény a kerékpárútra MKÓI HÍREK MKÓI ÖNKORMÁNYZT INFORMÁCIÓS HETILPJ 2008. november 14. XI. évfolyam 46. szám PÁLYÁZTI TÁMOGTÁSSL JVÍTHTJÁK KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEIT Összeegyeztethetõ felvetések a forgalom okozta károk enyhítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Polgármesteri fogadóóra

Polgármesteri fogadóóra MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2009. január 23. XII. évfolyam 3. szám VÁLASZTÓKERÜLETI FÓRUM 6. vk. körzet (Sírkert u., Kálvária u., Szilágyi Dezső u., Hosszú utca által határolt

Részletesebben

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. december 22. II. évfolyam 50. szám Lapunk következõ száma Makón 2007. január 5-én, pénteken jelenik meg. Boldog Karácsonyt! Péntektõl

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. április 28. II. évfolyam 16. szám Április 28. (péntek) 10.00 A világ gyermekszemmel Nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Hagymaházban.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. szeptember 7. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azokért, akik segítségre szorulnak Lépjünk be városunk hajdani kiváló orvosa, Petkovics Tamás bácsi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. augusztus 26. I. évfolyam 2. szám A kitüntetetteket és az új kenyeret köszöntötte a testület Ünnepi testületi ülést tartott Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben