A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság az EnerGas Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1., képviseli: BP-i 230. sz. Ügyvédi Iroda, Dr. Sarnyai Sándor ügyvéd 1114 Budapest, Fadrusz u. 18. III/5., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseli: Nagymihály Ügyvédi Iroda, Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd 6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2., a továbbiakban: ajánlatkérő) Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (1) és (2) bekezdését és a Kbt. 86. (2) bekezdését. A Döntőbizottság a kiegészítő jogorvoslati kérelem tekintetében a jogorvoslati eljárást megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a kérelmezőnek Ft, azaz százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. Ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás

2 2 tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő én feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon án közzétett ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlati felhívás szerint az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt és az alternatív ajánlat adást nem tette lehetővé. Az ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazta a közbeszerzés teljes mennyiségét az alábbiak szerint: Az építési terület a Szeged Kálvária sugárút-jósika utca-gogol utca-londoni körút által határolt tömbbelső, helyrajzi szám: 3300/2. (korábban telephelyként funkcionált, irodákkal, raktárhelyiségekkel), mely a jelenlegi Jósika utcai bejárat mellett a Kálvária sugárút és a Gogol utca felől is feltárásra kerül. A területen található épületek nagy részét el kell bontani, helyükön épül az új közművelődési intézmény épülete, a megmaradó épületek felújításra kerülnek. Műszaki adatok: Telek területe: m². Beépített bruttó alapterület: m². Bontandó létesítmények bruttó alapterülete: m². Bontandó felvonó: 1 db hidraulikus teherfelvonó. Meglévő épület felújítással érintett nettó alapterülete: 201 m². Új térburkolat alapterülete: 2 838,7 m². Térszinti új zöldterület nagysága: m². Parkolók száma, fedett: 37 db, nyitott: 41 db. Új épület (főépület): - építmény magassága: 12,48 m (80,00 mbf-hez viszonyítva), - nettó alapterülete: Földszint: 2 448,4 m²., I. emelet: 1 660,2 m², II. emelet: 1 513,6 m², III. emelet: 1 129,0 m², Összesen: 6 751,2 m². - zöldtető kialakítás: 915 m², - geotermikus talajszonda fúrás (hőszivattyús fűtési rendszerhez): 49 db 100 m mélységben, - napelemek telepítése: 92,2 m² / 72 db, - napkollektor telepítése: 46 m² / 23 db,

3 3 - felvonók: 2 db 630 kg-os (8 személyes) személylift, 1 db kg-os (26 személyes) személy/teherlift, - közműellátás: víz, csatorna, gáz, 10kV középfeszültség (transzformátor állomással) és gyengeáramú hálózat kiépítése szükséges. Pályázati források: TIOP nettó HUF. KEOP 4.2.0/B - nettó HUF. KEOP nettó HUF. Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) pontjában meghatározta a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a III.1.2) pontban a fő finanszírozási és fizetési feltételek, a III.2.1) pontban az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), a III.2.2) pontban a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, a III.2.3) pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit. A felhívás IV.2.1) pontjában rögzítette bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontját. A IV.3.4) pontban az ajánlattételi határidőt , 11:00 órában adta meg. Az ajánlati felhívás VI.3) pontjában - egyebek mellett - a következő további információkat közölte az ajánlatkérő: 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (11:00). 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatokat 1 eredeti és 4 másolati példányban kell elkészíteni és a 5 példányt egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: 6.1. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 14. Ajánlattevőnek nyertessége esetén rendelkeznie kell a dokumentációban előírt tartalmú felelősségbiztosítással, amelynek részletes követelményeit a dokumentáció tartalmazza, amelybe díjmentesen, akár elektronikus úton is betekintést enged az ajánlatkérő. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő és a biztosító nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége

4 4 esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul kiterjeszti. Ajánlatkérő dokumentációt készített, melynek 16. oldalán a 6.2.f) pontja a teljes körű építési-szerelési biztosítás tartalmi követelményei között az alábbi rendelkezéseket tartalmazta: Biztosítottak köre:11) - műszaki ellenőr Biztosítási fedezet: a) Dologi károk fedezete (C.A.R.I. fejezet) biztosítási összeg: - tartalékkerettel növelt vállalási összeg b) Felelősségi károk fedezete (C.A.R.II. fejezet) - kártérítési limit, személyi sérüléses és dologi károkra összevontan: minimum 200 millió Ft/kár Záradékok: 004. kártérítési limit és önrész az a) pont szerint 006. kártérítési limit és önrész az a) pont szerint 115. kártérítési limit 20 millió Ft/kár/időszak kártérítési limit: részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek fedezete, az átadott beruházás szakasz arányában - önrész az a) pont szerint. ( ,-Ft/káresemény) 119.: kártérítési limit 100 millió Ft/kár/időszak. 120.: kártérítési limit 100 millió Ft/kár/időszak. A dokumentáció h) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazta: Az ajánlattevőnek a CD-n is kiadott árazatlan költségvetést - módosítás nélkül - kell beárazva benyújtania és CD-n, xls és pdf formában egy példányban ajánlatához csatolni. A költségvetéssel kapcsolatos esetleges észrevételeit a költségvetés végén, elkülönítetten kell szerepeltetnie. A dokumentáció 17. oldalán a kötelező alaki kellékeket határozta meg ajánlatkérő Az ajánlatok példányszáma: l eredeti és 4 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Ajánlatkérő én helyszíni bejárást tartott. Ajánlatkérő 4 alkalommal kiegészítő tájékoztatást adott, a 3. kiegészítő tájékoztatásban új ajánlattételi határidőt határozott meg a Kbt. 56. (3) bekezdése szerint, melynek időpontja , 10 óra volt.

5 5 A bontási jegyzőkönyv szerint az ajánlattételi határidőre 12 ajánlat érkezett, amelyek az alábbi nettó vállalkozói díjakat tartalmazták: EnerGas Kft. (kérelmező) KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ferroép Zrt. STRABAG-MML Kft., Délút Kft. H&H Konzorcium (H-VILL Kft.,HÉROSZ Zrt.) K-Art Építő Zrt. MERKBAU Kft. ALPINE Hungária Építő Kft. HUNÉP Zrt., HUNÉP Kft. közös ajánlattevők Market Építő Zrt. ARCADOM Építőipari Zrt. Bodrogi Bau Kft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérelmező ajánlatában nem csatolta az árazott költségvetést. Az ajánlat oldalain szerepeltek a biztosító társaságok előzetes díjajánlatai. Az ajánlat oldalán került csatolásra a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által aláírt építés- és szerelésbiztosítás előzetes díjajánlat. A díjajánlatban megjelölt biztosítottak köre nem tartalmazta a műszaki ellenőrt. A II. fejezet, felelősségbiztosítás: - a II. fejezeten belül, a dologi károkra a becsatolt dokumentumban meghatározott kártérítési limit 100 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak volt. - a személyi sérüléses károk esetében 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limit szerepelt. A 004. záradék: 10 millió Ft/kár/időszak kártérítési limitet alkalmazott záradék az ajánlatban nem szerepelt. A 115. záradék 5 millió Ft/kár és 10 millió Ft/időszak kártérítési limitet határozott meg. A 119. záradék 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limitről rendelkezett. A 120. záradék 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak limitet alkalmazott. Az ajánlat tartalmazott egy olyan szövegezésű záradékot, amely szerint a biztosító nem vállal fedezetet a bontási munkák során keletkező vagy arra visszavezethető károkra. A 147. oldalon csatolta a kérelmező az AEGON biztosító előzetes díjajánlatát, amely a biztosító által alá volt írva, azonban nem tartalmazta a C.A.R záradékot.

6 6 A további díjajánlatok vagy nem voltak a biztosító társaságok által aláírtak, vagy nem tartalmazták a C.A.R záradékot. Az ajánlat 491. oldalán a számlázási ütemtervben a TIOP pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, a KEOP 4.2.0/B pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, a KEOP pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, az összesen nettó vállalási ár Ft volt. Ezzel egyezően csatolta a kérelmező a műszaki vonalas és pénzügyi ütemtervet is az ajánlat 492. oldalán. Kérelmező án önkéntes hiánypótlás keretében árazott költségvetést nyújtott be CD-n és nyomtatott formában. A költségvetési főösszesítő táblázatban az alábbi összesítés szerepelt pályázati forrásonként: Összesítés pályázati forrásonként A (Ft) D (Ft) A+D (Ft) Tartalékker et 5% (Ft) Tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár (Ft) TIOP KEOP /B. KEOP Összesen Ajánlatkérő én közölte az ajánlattevőkkel, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdése alapján az eredményhirdetést legfeljebb 30 napra elhalasztja. Ajánlatkérő án hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőknek, kérelmezőnek - többek között - az alábbiakra vonatkozóan: Ajánlata oldalain becsatolt, biztosítóktól származó iratok előzetes díj ajánlatok, illetve a 147. oldalon csatolt díjajánlat nem tartalmazza a C.A.R záradékot, vagy nincs a biztosító által aláírva. Ajánlattevő 4 db előzetes biztosítási díj ajánlatot, illetve keret biztosítási szerződés tervezetet csatolt ajánlatához. Ezek, mint elnevezésükből is kiderül, nem minősülnek - sem tartalmi, sem formai szempontból - a biztosító által kiadott szándéknyilatkozatnak, illetve fedezetigazolásnak. Ezen kívül a 4 dokumentum (különböző biztosítóktól) csatolása az ajánlatban eleve értelmezhetetlen, hiszen nem dönthető el melyik biztosító nyújtaná a fedezetet. Mivel a C.A.R. biztosítási módozat vagyonbiztosításnak minősül, egyazon projektre több biztosítás nem létesíthető, csak az első, időben legkorábban megkötésre kerülő szerződés lenne érvényes, minden további szerződés pedig semmisnek tekinthető (többszörös

7 7 biztosítás tilalma!) Pótolja a hiányt a Dokumentáció 6.2.f) pontja szerinti összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolás benyújtásával. Kérelmező án a felhívásra hiánypótlást nyújtott be. A hiánypótlás 47. oldalán csatolta a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által kiállított szándéknyilatkozatot, mely szerint a biztosító társaság ajánlattevő nyertessége esetén a csatolt díjajánlatban foglaltaknak megfelelően a biztosítási szerződést megköti. A oldalakon került csatolásra az előzetes díjajánlat az ajánlatban benyújtott díjajánlattal megegyező tartalommal. Kérelmező én jelezte, hogy számítási hibát észlelt a beadott költségvetésében. Közölte, hogy A főösszesítő oszlopait átadva azonban a helyes adatok az alábbiak : Összesen Közölte, hogy a számítása szerint a vállalási ára Ft (A+D) helyett Ft. A tartalékkeret helyesen Ft. A tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár helyesen: Ft. Ajánlatkérő án i határidővel hiánypótlási felhívást és nyilatkozattételre felhívást küldött kérelmezőnek az alábbiakra vonatkozóan: Az EnerGas Kft. a teljes költségvetését a főösszesítővel együtt a bontást követően önkéntes hiánypótlásban adta be, az előírt CD melléklettel együtt. Ezt követően küldött levelében maga jelezte, hogy a főösszesítő soraiban számítási hibát vétett, így az eredeti nettó Ft vállalási díj helyett Ft vállalási díjra tett ajánlatot. Az önkéntes hiánypótlás értékelésével kapcsolatban az ajánlatkérőnek az alábbiak szerint kell eljárni: Kbt. 83. (7) bekezdés: Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A fentiek alapján az önkéntes hiánypótlásban benyújtott költségvetés nem vehető figyelembe, hiszen az módosítaná az elbírálásra kerülő vállalási árat. Ennek megfelelően az ajánlatában nem csatolt be a felolvasólapján szereplő vállalási díj alapjául szolgáló költségvetést és főösszesítőt sem papír alapon, sem CD-n, pótolja a hiányt a teljes körű költségvetés és főösszesítő benyújtásával az előírt formai és tartalmi követelmény szerint.

8 8 Nyilatkozattételre felhívás: Az ajánlatkérő a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontja szerint megállapította a jelen eljárásban benyújtott ajánlati árak számtani átlagát, amelytől a megjelölt ajánlattevő nettó Ft összegű ajánlata 15%-ot meghaladó mértékben negatív irányban eltér (becsült érték nettó Ft). Erre tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt, hogy adjon indokolást az ajánlati elem megalapozottságára! Indokolásban térjenek ki különösen a Kbt. 86. (4) és (6) bekezdésében rögzített azon körülményekre, amely a gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőség szempontjából az ajánlatkérő számára megfelelő magyarázattal szolgálnak és az ajánlati ára - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - fedezetet nyújt az előírt munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Kérelmező án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben arra hivatkozott, hogy a hiánypótlás sérti a Kbt. 3. -át, továbbá 83. (8) bekezdését, a 84. -át és a 86. rendelkezéseit. Előadta, hogy a Kbt. 3. -a alapján a Kbt. mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben kötött. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérő az abban foglalt rendelkezéseket köteles alkalmazni és figyelembe venni mind döntései, mind az egyes intézkedései során. Ajánlatkérő a kérelmező ajánlatával kapcsolatban hiánypótlást rendelt el, melynek azonban nem volt része a költségvetés és annak elektronikus változata. Ajánlattevő ajánlatának saját hatáskörben végrehajtott ismételt ellenőrzése során ezt észlelte és erre tekintettel a költségvetés tekintetében önkéntes hiánypótlást teljesített. A Kbt. 3. rendelkezéseire tekintettel - mivel ajánlattevő a hiánypótlást önként teljesítette -, így e körben ajánlatkérő már újabb hiánypótlást nem rendelhet el. Ajánlatkérő tévesen hivatkozik a Kbt. 83. (7) bekezdésének alkalmazási körére. Álláspontja szerint a Kbt szeptember 15-én bekövetkezett módosítása és az ahhoz fűzött miniszteri indokolás egyértelműen rögzíti, hogy ha az ajánlattevő saját maga hívja fel a számítási hibára az ajánlattevő figyelmét, az soha nem eredményezi az ajánlat módosítását. A jogalkotó ezt a tényt, a miniszteri indokolásban megfogalmazott konkrét célok elérése érdekében a Kbt. kógens rendelkezései között maga is deklarálja, amiről a Kbt. 83. (8) bekezdése rendelkezik. Ebben az esetben tehát ajánlatkérőnek mérlegelési lehetősége sincs, mert a Kbt. 84. rendelkezései alapján kell eljárnia. Jelen esetben tehát - lex specialis derogat lex generalis - elv alapján, a speciális rendelkezést, azaz a Kbt. 83. (8) bekezdését kell alkalmazni és nem a Kbt. ajánlatkérő által hivatkozott 83. (7) bekezdését. Ajánlattevő a számítási hibát saját maga észlelte, saját hatáskörben, erre felhívta az ajánlatkérő figyelmét, illetve megjelölte eljárási cselekménye jogalapját is. Ajánlatkérő ebben az esetben nem tehet mást, mint, hogy a számítási hibát

9 9 elbírálja, megvizsgálja, és a Kbt. 84. rendelkezései alapján eljárva, arról valamennyi ajánlattevőt értesíti. A Kbt. és a miniszteri indokolás szövege egyértelmű, félreérthetetlen, maga a Kbt. rendelkezik úgy, hogy a fenti eljárás soha nem eredményezi az ajánlat módosítását, így ajánlatkérő megállapítása nyilvánvalóan teljességgel ellentmond a Kbt. kógens rendelkezéseinek, így nyilvánvalóan jogsértő. Kérte a költségvetési főösszesítő adatainak a Kbt. 83. (8) bekezdésére tekintettel való ellenőrizését, és a Kbt. 84. rendelkezései szerint a számítási hibáról a többi ajánlattevő tájékoztatását. Felhívta az ajánlatkérő figyelmét, hogy a hiánypótlás nem teljesítése nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. Álláspontja szerint ajánlatkérőnek a számítási hiba alapján megállapításra kerülő végleges ajánlati árat kell figyelembe vennie az elbírálás során, így ajánlata e körben nem minősül kirívóan alacsony ellenszolgáltatásnak. Indítványozta: 1. Ajánlatkérő vonja vissza újabb hiánypótlását, tekintettel arra, hogy e körben a Kbt. 3. -a és 83. -a alapján nem volt jogalapja ismételt hiánypótlást elrendelni a költségvetéssel kapcsolatban. 2. Vonja vissza azon megállapítását, mely szerint ajánlatkérőnek a benyújtott, az önkéntes számítási hiba javítását célzó dokumentumot a Kbt. 83. (7) bekezdése alapján úgy értékelte, hogy ajánlattevő az ajánlatát módosította, annak ellenére, hogy a Kbt. 83. (8) bekezdése szó szerint úgy rendelkezik, hogy ez semmilyen körülmények között nem jelenti az ajánlat módosítását. 3. Intézkedjen a Kbt a alapján a számítási hiba javításáról és arról értesítse az ajánlattevőket. 4. Vonja vissza a kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozó indokolás kérését, mert annak megállapítása keretében, nem a számítási hibával javítandó ajánlati árra vette figyelembe, illetve így a felhívás nem felel meg a Kbt. 86. (l)-(2) bekezdés előírásainak sem. Ajánlatkérő én válaszolt az előzetes vitarendezési kérelemre. Leszögezte, hogy a kérelmező az önkéntes hiánypótlás keretében becsatolt, tehát a benyújtott ajánlatban be sem nyújtott tételes költségvetés alapján kiszámított összesített ellenérték jelentős mértékben eltért az ajánlatban megadott vállalástól, csaknem 180 millió forinttal magasabb árat tartalmazott, azonban még így is biztosítva az ajánlattevő ajánlati árának legalacsonyabb mértékét, de még a Kbt. 86. szerinti 15%-os eltérésen belül. A hiánypótlással, illetve az önkéntes hiánypótlás benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő az elbírálás alapjául szolgáló, a Kbt. 81. (4) bekezdése szerinti vállalási díj alapadatait, azaz a benyújtott költségvetést a Kbt. 83. (7) bekezdése szerint vizsgálta meg.

10 10 Az ajánlatkérőnek először a hiánypótlást kell értékelnie, amely körében a 83. (7) bekezdése alapján köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. Ehhez a beadott költségvetést ellenőrzi az ajánlatkérő, megnézi a költségvetés tételeinek műszaki tartalmát, összeadja az egyes tételeket, de amennyiben azok módosítják az elbírálásra kerülő elemet, akkor nem fogja az ajánlatkérő megfelelőnek értékelni a hiánypótlást, hiszen az ajánlat a hiánypótlást követően a Kbt. 83. (2) a) pontjába ütköző módon módosult. Mivel a hiánypótlást az ajánlattevő nem megfelelően teljesítette, ezért a Kbt. 83. (7) bekezdés alapján az nem is vehető figyelembe, azaz ez nem lesz az ajánlat része, az értékelésbe nem vonható be. Amennyiben az ajánlatkérő csak a hiánypótlás során szerez olyan információt, ami tekintetében felmerül a számítási hiba alkalmazhatósága, úgy előbb a hiánypótlást kell értékelnie, meg kell állapítania, hogy a hiánypótlás megfelelő volt-e. Amennyiben a hiánypótlás módosítja az elbírálásra kerülő adatot, akkor a Kbt. 83. (2) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdés értelmében nem is veheti figyelembe a hiánypótlással benyújtott tartalmat. A Kbt. fent hivatkozott rendelkezése alapján ilyen esetben pedig kizárólag azt az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során, amelyben nincs számítási hiba. Mindezekre tekintettel az ajánlattevő önkéntes hiánypótlása a Kbt. 83. (7) bekezdésére tekintettel nem vehető figyelembe. Ettől eltérő értelmezés azt eredményezné, hogy az ajánlattevőknek biztosított lenne annak a lehetősége, hogy az ajánlatban nem megadott ajánlati elemekkel, azoknak hiánypótlás keretében való megadásával módosíthassák/módosíttathassák az ajánlat értékelésre kerülő elemeit. A Kbt. 83. (8) bekezdése szerinti hiánypótlás értelmezése vonatkozásában arra hivatkozott, hogy a jogszabályhely arról rendelkezik, hogy önmagában az a tájékoztatás, amellyel az ajánlattevő felhívja az ajánlatkérő figyelmét a számítási hibára, az nem minősül módosításnak, nem ütközik abba a rendelkezésbe, mely szerint a számítási hiba kezelése az ajánlatkérő feladata. Maga az indokolás is arról a hiánypótlásról szól, amely az ajánlatban meglévő számítási hibára hívja fel a figyelmet. Jelen esetben azonban nem erről van szó, egyrészt, mert a számítási hiba nem az ajánlatban volt, másrészt mert nem az ajánlattevő ezen levele, hanem a hiánypótlás keretében becsatolt költségvetés eredményezte az ajánlat módosítását. A (8) bekezdés csak a hiánypótlásnak: egy különös esete, amikor nem az ajánlatból hiányzó elemet pótol az ajánlattevő, hanem egy iratot nyújt be, amely azonban a Kbt. zárt rendszerében csak hiánypótlásként értelmezhető, hiszen nincs más módja az eljárás ezen szakaszában az ajánlattevői kommunikációnak. E körben egyébként az ajánlatkérő a kérelmező által leírtaknak megfelelően járt el, hiszen az ajánlattevő ezen levelét - a Kbt. előírásainak megfelelően - nem vette figyelembe, azt nem tekintette módosításnak, szemben az ezt megelőzően,

11 11 önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott árazott költségvetéssel, amelyet a hiánypótlásra vonatkozó, a fentiekben idézett rendelkezések szerint értékelt. A kérelmező két hiánypótlást csatolt be lényegében egymástól függetlenül. A költségvetés benyújtása is külön értékelendő és a számítási hibáról való tájékoztatás is külön értékelendő. Előbbit az ajánlatkérő a 83. (7) bekezdése szerint értékeli, az utóbbit a 83. (8) bekezdése szerint. Ennek megfelelően a költségvetés a Kbt. 83. (2) bekezdés a) pontjába ütköző, így azt nem lehet figyelembe venni. A számítási hiba javítása vonatkozásában arra hivatkozott, hogy csak olyan adatok esetében lehetséges, amelyek az ajánlatában szerepelnek, amelyek az ajánlatkérő rendelkezésére állnak. Jelen esetben a figyelembe nem vett hiánypótlás miatt nem része az ajánlatnak a költségvetés. A benyújtott hiánypótlást az ajánlatkérőnek értékelnie kell, hiszen a hiánypótlás teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése határozza meg azt, hogy a hiánypótlással módosított ajánlatot kell-e értékelni, vagy ennek figyelmen kívül hagyásával az alapajánlatot értékeli az ajánlatkérő. Ha a Kbt. alapelvi és tételes rendelkezései ellenére a hiánypótlásban benyújtott, azaz az ajánlatban korábban nem szereplő költségvetéssel úgy lenne módosítható az ajánlat, hogy az megváltoztassa az ajánlati árat, akkor megteremtődne a joggal való visszaélés és a manipuláció lehetősége, sérülne az esélyegyenlőség és az ajánlati kötöttség előírása válna képlékennyé. A fentiekben kifejtett indokok alapján azonban a Kbt. 84. alkalmazására, az egyébként nem az ajánlatban lévő számítási hiba javítására nincs lehetőség. Az ismételt hiánypótlás kiadása vonatkozásában arra utalt, hogy a költségvetést a bontás után két nappal - az ajánlati árak ismeretében, de még az első hiánypótlási felhívás kiadását megelőzően - csatolta a kérelmező. Ezt követően, nyilván egy újabb önellenőrzés eredményeként észlelte a számítási hibát is, amelyet rögtön jelzett is az ajánlatkérő felé, rögzítve egyúttal, hogy álláspontja szerint miért nem lehet módosításnak tekinteni az utólagosan beadott anyagait. A Kbt. 83. (4) rendelkezései az irányadók, mely nem a korábbi hiánypótlásról, hanem a korábbi hiánypótlási felhívásról szól, az abban megjelölt hiányosságok tekintetében tiltja, hogy ismételt hiánypótlást adjon ki az ajánlatkérő, így az önkéntes hiánypótlás hiányosságaira adható ki hiánypótlási felhívás, hiszen ilyenkor a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányosságról van szó. Maga a kérelmező is kiemelte, hogy az első hiánypótlási felhívásban nem szerepelt a költségvetés pótoltatása. Megjegyezte, hogy amennyiben a kérelmező álláspontja szerint járt volna el és az önkéntes hiánypótlást el kellett volna fogadni, amire további hiánypótlást nem lehet kiadni, úgy az a kérelmező ajánlata érvénytelenségét jelentené, hiszen az így beadott költségvetésben a,,főépület és egyéb építmények építése, portorony és szomszédos épületek homlokzatfelújítása, meglévő építmények

12 12 bontása (TIOP) c. költségvetési fejezetből hiányzik a helyszíni beton és vb. munkák tételes költségvetése, továbbá a CD-n beadott költségvetés nem tartalmaz pdf formátumot, pedig ez is kötelező előírás volt. Ajánlatkérő án tájékoztatást küldött az érvénytelen ajánlatot tevőknek, így a kérelmezőnek is, akire vonatkozóan az alábbi indokokat közölte: 1. Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt a fentiekben részletezett tartalommal. Az ajánlattevő a 2. hiánypótlásra és nyilatkozattételre kiadott felhívásban rögzített hiányosságot nem pótolta, illetve a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében kért indokolást nem adta meg. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás kiadását követően megküldött előzetes vitarendezési kérelmében jelezte, hogy a hiánypótlást és az indokoláskérést jogellenesnek tartja, kérte azok visszavonását. Az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak megalapozatlanságára tekintettel a hiánypótlási felhívás és az indokoláskérés nem került visszavonásra, így mivel az abban megjelölt határidőre az ajánlattevő sem a hiánypótlást, sem a felvilágosítás adást nem teljesítette, megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 2. Az ajánlatkérő a fentiekben részletezett hiánypótlási felhívásban jelezte, hogy az ajánlattevő által a biztosítás körében becsatolt dokumentumok nem felelnek meg a kiírásban előírtaknak és kérte, hogy csatoljon a Dokumentáció 6.2. f) pontja szerinti összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolást. Az ajánlattevő által a hiánypótlás keretében becsatolt biztosítói szándéknyilatkozat az alábbiak miatt nem felel meg az ajánlatkérő által kiírt feltételeknek: Biztosítottak köre: - műszaki ellenőr nem szerepel a biztosítottak között II. fejezet, felelősségbiztosítás: - a II. fejezeten belül, a dologi károkra a becsatolt dokumentumban meghatározott kártérítési limit 100 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak. A káreseményenkénti limit nem felel meg az előírásnak (200 millió Ft/kár). - a személyi sérüléses károk esetében 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limitet alkalmaz a biztosító. Ez nem felel meg a követelménynek, ugyanis az ilyen típusú károkra is vonatkoznia kell a 200 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak összegű limitnek. Záradékok: 004.: 10 millió Ft/kár/időszak szublimitet alkalmaz a biztosító, ami nem megfelelő, hiszen az 1. fejezet szerinti teljes építési teljesítésre (tartalékkerettel növelt vállalási összeg) kellene a fedezetnek vonatkoznia. 006.: nincs ilyen kiegészítő fedezet a becsatolt dokumentumban.

13 : 5 millió Ft/kár és 10 millió Ft/időszak szublimitet alkalmaz a biztosító, ami nem megfelelő, hiszen az előírt összeg 20 millió Ft/kár/időszak. 119.: 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak szublimitet alkalmaz a biztosító, ami nem megfelelő, hiszen az előírt összeg 100 millió Ft/kár/időszak. 120.: 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak szublimitet alkalmaz a biztosító, ami nem megfelelő, hiszen az előírt összeg 100 millió Ft/kár/időszak. Egyedi záradék: A biztosító nem vállal fedezetet a bontási munkák során keletkező vagy arra visszavezethető károkra. Mivel a bontási tevékenység a projekt részét képezi, így ezzel a záradékkal lényegesen korlátozásra kerül a projektre vonatkozó biztosítási fedezet. Mindezek alapján megállapítható, hogy a hiánypótlás keretében becsatolt dokumentum tartalma nem felel meg az előírtaknak, így az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. Kérelmező dátummal ismételten önkéntes hiánypótlást nyújtott be nyomtatott és CD formában, a költségvetésből kimaradt helyszíni beton és vasbeton munkák tételeivel kapcsolatosan. Az átadás-átvételi bizonylat dátuma , 15 óra 08 perc. Kérelmező én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő ajánlatkérő - álláspontja szerint - jogsértő hiánypótlási felhívása és a kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása miatt. Kérte a jogsértés megtörténtének megállapítását, ajánlatkérő hiánypótlási felhívásának és nyilatkozattételre történő felhívásának valamint az ajánlatot érvénytelenné nyilvánító döntésének megsemmisítését, bírság kiszabását az ajánlatkérővel szemben, valamint kérte eljárási költségeinek megfizetését. Álláspontja szerint az ajánlatkérő által május 2. napján megküldött felszólítás és a május 6. napján megküldött, az ajánlatot érvénytelenné nyilvánító tájékoztató sérti a Kbt. rendelkezéseit, így kérelmező számára egyrészt nem teszi lehetővé a felszólítás teljesítését, másrészt azt sem teszi lehetővé, hogy az ajánlatkérő jogszerű eljárást lezáró döntést hozzon. A jogsértő esemény megtörténtének időpontja és arról való tudomásszerzésének napja: május 2-a a hiánypótlási felhívás és nyilatkozattételre történő felhívás, május 6-a az érvénytelenné nyilvánító döntésről szóló tájékoztatás tekintetében.

14 14 Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 83. (l), (2), (7) és (8) bekezdését, a Kbt át, a Kbt. 86. (2) bekezdését, a Kbt. 88. (l) bekezdés f) pontjára tekintettel a 81. (l) - (3) bekezdését, és a Kbt. 93. (l) bekezdését jelölte meg. Előadta, hogy az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása és nyilatkozattételi felhívása álláspontja szerint sérti a Kbt. tételes rendelkezéseit, ezért azt nem tudja teljesíteni. Továbbá az ajánlatkérő kérelmező ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, mely álláspontja szerint szintén jogsértő. Hivatkozott arra, hogy az ajánlattételi határidőre benyújtotta az ajánlatát, azonban - tekintettel arra, hogy határidőben nem készült el - a részletes árazatlan költségvetést az ajánlattételi határidő lejártát követően önkéntes hiánypótlás keretében csatolta, mert tudomása volt arról, hogy az ajánlatban be kell nyújtani, azonban azzal az ajánlattételi határidő lejártát követő napon készült el. Az önkéntes hiánypótlás benyújtását követően a kérelmező észlelte, hogy a részletes költségvetésben számítási hiba történt. A számítási hibáról - az arról való tudomásszerzést követően - haladéktalanul értesítette az ajánlatkérőt. 1. A kérelmező az első kérelmi elemében arra hivatkozott, hogy ajánlatkérő jogsértést követett el azzal, hogy az ajánlatában nem javította a számítási hibát, valamint olyan hiányosságra rendelt el hiánypótlást, amelyet már a kérelmező önkéntesen pótolt. Előadta, hogy a Kbt a és a Kbt. 3. -a alapján a Kbt. mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben kötött. Ezen jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat az ajánlatkérő köteles alkalmazni és figyelembe venni mind a döntései, mind az egyes intézkedései során. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérőnek a benyújtott részletes költségvetésben vétett számítási hibát a Kbt a alapján javítania kellett volna, anélkül, hogy erről a kérelmező értesítette volna az ajánlatkérőt. A számítási hiba javítását követően az ajánlati árat szintén az ajánlatkérő köteles megállapítani a helyes matematikai művelet elvégzésével. A számítási hiba javításáról pedig az összes ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatni köteles. Tény, hogy a számítási hibát tartalmazó ajánlat - annak javításával - módosításra kerül. Tény, hogy a számítási hiba javításával pontosan az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme módosul (emelkedik vagy csökken). Azonban a számítási hibát az ajánlatkérő köteles kijavítani, és a számszaki műveletek helyes elvégzését követően megállapított vállalási árat kell figyelembe venni. Ajánlatkérő a számítási hibát jelen beszerzés tekintetében nem javította, ezzel figyelmen kívül hagyta a Kbt át. A kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő május 2. napján hozzá intézett hiánypótlási felhívása jogsértő. Előadta, hogy az önkéntes hiánypótlás során becsatolt költségvetés és

15 15 főösszesítő egyrészt megfelel a vállalási árnak, másrészt abban számítási hiba történt, melyet az ajánlatkérő köteles javítani. A számítási hibára vonatkozóan hiánypótlás elrendelése kizárt. A számítási hibát nem úgy kell javítani, hogy a hibásan kiszámított összeghez kell igazítani az összeszámítandó alapadatokat, hanem az alapadatokból kell megállapítani a helyes matematikai művelet elvégzésével az ajánlati árat. Az alapadatok e körben nem javíthatók. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben számítási hiba történt, azt az ajánlatkérőnek javítania kell, ezért az ajánlatkérő nem szólíthatja fel a kérelmezőt, hogy a költségvetésének elemeit a helytelen ajánlati árra vonatkozóan szerkessze meg, módosítsa. Álláspontja szerint ajánlatkérő azzal, hogy nem javította ki a számítási hibát, megsértette a Kbt át, azzal pedig, hogy olyan hiányosságra rendelt el hiánypótlást, amelyet a kérelmező ajánlata - önkéntes hiánypótlást követően - már nem tartalmazott, így megsértette a Kbt. 83. (2) bekezdését. 2. A második kérelmi elemében azt kifogásolta, hogy az ajánlatkérő kirívóan alacsony ellenszolgáltatás indokolására hívta fel. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a számítási hibát a Kbt.-ben rögzített kötelező javítás ellenére nem javította ki, megállapította a kérelmező ajánlatának kirívóan alacsonyságát, és nyilatkozattételre hívta fel kérelmezőt. Kérelmező ajánlati ára - helyes matematikai műveletek elvégzésével Ft, mely vonatkozásában nem áll fenn az ajánlati ár kirívóan alacsony mértéke, így nem áll fenn a nyilatkozattétel indoka. Kérelmezői álláspont szerint ajánlatkérő azzal, hogy az Ft-os ajánlati ár vonatkozásában nyilatkozattételre hívta fel kérelmezőt, megsértette a Kbt. 86. (1) bekezdését, azzal pedig, hogy nem az ajánlati árra vonatkozóan határozta meg az elrendelés indokát a Kbt. 86. (2) bekezdését c) pontját. 3. Harmadik kérelmi elemében az ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását sérelmezte. Kérelmezői álláspont szerint az ajánlatkérő által megállapított első indok olyan ok, melyre tekintettel az ajánlatot nem lehet érvénytelenné nyilvánítani, mert a Kbt. ilyen érvénytelenségi okot nem ismer. A második érvénytelenségi ok vonatkozásában - ha és amennyiben a felelősségbiztosításra vonatkozóan az ajánlat nem megfelelő - akkor az ajánlatkérőnek a Kbt. 83. (5) bekezdése alapján hiánypótlást kellett volna elrendelnie. Az első érvénytelenségi ok tekintetében sérelmezte, hogy a második hiánypótlási felhívás és nyilatkozattételre történő felhívás nem teljesítése miatt az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította az ajánlatát. Előadta, hogy a Kbt. 88. (l) bekezdése utaló szabályt

16 16 sem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a hiánypótlás nem teljesítése érvénytelenségi okot alapozna meg. Kérelmező álláspontja szerint a hiánypótlás nem teljesítése esetén az ajánlatkérő köteles elbírálni az eredeti ajánlatot úgy, hogy kizárólag az eredeti ajánlatot kell figyelembe vennie. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlat tartalma alapján állapíthatja meg az érvénytelenséget, vagyis meg kell határoznia, hogy az eredeti ajánlatban mely tartalmi elem nem felel a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő az első érvénytelenségi ok vonatkozásában nem jelölte meg, hogy mely feltételnek nem felel meg az ajánlat, kérelmezői álláspont szerint nincs ilyen feltétel, mivel az ajánlat érvényes. Erre tekintettel az ajánlatkérő jogsértő módon nyilvánította érvénytelenné az ajánlatkérő kérelmező ajánlatát. Azzal, hogy az ajánlatkérő érvényes ajánlatot érvénytelenné nyilvánított megsértette a Kbt. 81. (1) és (3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját. A második érvénytelenségi ok vonatkozásában előadta, hogy az ajánlatkérő április 26. napján kibocsátott hiánypótlása alapján az alábbi hiányosságokat állapította meg a benyújtott ajánlattal, illetőleg biztosítással kapcsolatban: 1.) előzetes díjajánlatok 2.) a 147. oldalon csatolt díjajánlat nem tartalmazza a CAR 116. záradékot 3.) nincs aláírva a biztosító által. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat (1-3.) kérelmező határidőre az előírásoknak megfelelően teljesítette. Ehhez képest az ajánlatkérő a biztosítással kapcsolatban olyan tartalmi hiányosságra alapította az ajánlat érvénytelenségét, melyre vonatkozóan hiánypótlást nem rendelt el, azaz fenti hiányosságon túlmenő olyan hiányokra alapította, melyek az általa elrendelt hiánypótlási felhívásban nem szerepeltek. Kérelmező álláspontja szerint a hiánypótlással nem érintett tartalmi elemek vonatkozásában a biztosító szándéknyilatkozata változatlan tartalommal került benyújtásra. Azzal, hogy az ajánlatkérő nem rendelt el hiánypótlást olyan tartalmi elemre, melyre vonatkozóan kötelessége lett volna hiánypótlást elrendelni, megsértette a Kbt. 83. (l) és (5) bekezdését. Ajánlatkérő észrevételében kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását megalapozatlanság miatt. Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati eljárásban előadott kérelmi elemek részben megegyeztek a kérelmező által korábban kezdeményezett előzetes vitarendezés során előadottakkal, fenntartotta a vitarendezés keretében rögzített álláspontját.

17 17 Ezen túlmenően hivatkozott arra, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmében a saját korábbi állításaival ellentétes kijelentéseket tett. Az önkéntes hiánypótlás keretében becsatolt költségvetéssel kapcsolatban az alábbiakat rögzítette: Kérelmező az ajánlattételi határidőre benyújtotta az ajánlatát, azonban - tekintettel arra, hogy határidőben nem készült el - a részletes árazatlan költségvetést az ajánlattételi határidő lejártát követően önkéntes hiánypótlás keretében csatolta, mert tudomása volt arról, hogy az ajánlatban be kell nyújtani, azonban azzal az ajánlattételi határidő lejártát követő napon készült el. Az önkéntes hiánypótlás keretében becsatolt költségvetéssel és az annak eredményeként módosult vállalási ár elfogadásával kapcsolatban kérelmező előzetes vitarendezést is kezdeményezett. A vitarendezési kérelmében e körben más indok szerepelt a költségvetés későbbi beadásával kapcsolatban. Annak hiányáról és hiánypótlás keretében való benyújtásáról az alábbiak szerint nyilatkozott: Ajánlattevő ajánlatának saját hatáskörben végrehajtott ismételt ellenőrzése során azt észlelte és erre tekintettel a költségvetés tekintetében önkéntes hiánypótlást teljesített. Az ajánlatkérő a vitarendezés keretében adott válasza végén felhívta a kérelmező figyelmét, hogy észlelte, hogy a hiánypótlásban benyújtott papíralapú anyag egyik részköltségvetésének keltezési dátuma április 20., 1 nappal a bontás utáni időpont, a CD-n szereplő fájlok utolsó módosítása április 20., 1 nappal a bontás után, amelyekből arra is lehetne következtetni, hogy a módosított összárat eredményező tételes költségvetés az ajánlatok bontását és az ajánlati árak ismertetését követően készült. Miután ezzel kapcsolatban azt is jelezte, hogy a szándékosság megalapozott feltevése esetén felmerülhet a Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatása is, a Közbeszerzési Döntőbizottságnál indult eljárásban már változott a költségvetés beadása elmaradásának indoka. Már nem véletlen kimaradt az anyag, aminek hiánya a saját hatáskörben való ellenőrzéskor kiderült (hiszen ennek valótlansága a fenti dátumok alapján valószínűsíthető), hanem nem készült el időben. Ezen módosított indokolással az a probléma, hogy hogyan tudott a kérelmező ajánlati összárat adni, ha az annak alapjául szolgáló költségvetés még nem volt készen. Kétségesnek tartotta azt az álláspontot, mely szerint a versenytársak ajánlati árainak ismeretében lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy aki nem készült el a költségvetéssel, az a többi ajánlati ár ismeretében állítsa azt össze, amely ezek után - egy véletlen számítási hiba miatt - minden további nélkül a korábban megalapozatlanul megadott (költségvetés nélkül) vállalási ár módosítását eredményezze. Ezek szerint az ajánlatkérő és a többi ajánlattevő csak bízhat abban, hogy az árak ismeretében az el nem készült ajánlattevő, azokat nem figyelembe véve fejezi be az elmaradt költségvetés elkészítését.

18 18 Az első kérelmi elem, a számítási hiba és annak javítása vonatkozásában álláspontjának további alátámasztására előadta, hogy a kérelmező nyilatkozata ellentmondásos. Az önkéntes hiánypótlás során beadott költségvetés nem felelt meg a vállalási árnak, az jelentős mértékben nagyobb volt annál. Maga a kérelmező is éppen azt kéri, hogy az ajánlatkérő javítsa a vállalási árat. A 2. kérelmi elem vonatkozásában a vitarendezés keretében rögzített álláspontjára hivatkozott. A 3. kérelmi elemre előadta, hogy a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó előírásai azt a célt szolgálják, hogy ha valamely ajánlatban hiányosságok vannak, azaz nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, annak a - törvényi keretek közötti - pótlására lehetőség legyen. Azért rendel el hiánypótlást - minden ajánlattevő esetében -, mert az ajánlat álláspontja szerint nem felel meg valamely előírásnak, feltételnek. Azt, hogy ez a meg nem felelés miben áll, a hiánypót1ási felhívásban kerül rögzítésre. Amennyiben a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti az ajánlattevő, akkor az ajánlata továbbra sem felel meg a kérdéses feltételeknek, tehát a hivatkozott jogszabályhely alapján érvénytelen. Közvetlenül tehát a meg nem felelés, közvetetten pedig a hiánypótlás nem teljesítése eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlatkérő - a kérelmező által állítottakkal ellentétben nem a hiánypótlás nem teljesítését jelölte meg érvénytelenségi okként. Kérelmező maga is előadta, hogy a hiánypótlás nem teljesítése esetén az eredeti ajánlatot kell figyelembe venni, illetve meg kell határozni, hogy az eredeti ajánlat mely tartalmi eleme nem megfelelő. Álláspontja szerint az ajánlatkérő ezt nem jelölte meg. Ajánlatkérő a kérelmező által előadottaknak megfelelően járt el, hiszen az eredeti ajánlatot vette figyelembe. Azt is meghatározta, hogy az eredeti ajánlat mely tartalmi eleme nem megfelelő, hiszen erre adta ki a hiánypótlási felhívást. Arról, hogy a hiánypótlás keretében beadott dokumentumokat nem tartja elfogadhatónak szintén tájékoztatta a kérelmezőt, az ajánlata érvénytelenségéről szóló tájékoztatást megelőzően már az előzetes vitarendezés keretében adott válaszában is. A kérelmező által a második érvénytelenségi okkal szemben támasztott kifogás, hogy az ajánlatkérő miért nem adott ki hiánypótlási felhívást a hiánypótlás keretében becsatolt biztosítás hiányosságaival kapcsolatban, arra hivatkozott, hogy az ajánlatkérő a kiadott hiánypótlási felhívásban is jelezte, hogy a C.A.R. biztosítási módozat vagyonbiztosításnak minősül, amellyel kapcsolatban a hatályos Ptk (l) bekezdése rendelkezik.

19 19 Az ajánlati felhívásban és a Dokumentáció 6.2. f) pontjában, a biztosítással kapcsolatban előírta, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában tájékoztatást kell adnia a biztosító által kibocsátott, a dokumentációban részletezett tartalommal rendelkező szándéknyilatkozat vagy fedezeti igazolás becsatolásával, amely szerint a közbeszerzés tárgyára a biztosító a biztosítási szerződést ajánlattevővel megköti, vagy a meglévő biztosítási szerződést a dokumentációban részletezett tartalomnak megfelelően kiterjeszti. A kérelmező ajánlatával kapcsolatban az ajánlatkérő az e körben kiadott hiánypótlási felhívásban rögzítette, hogy az ajánlat oldalain becsatolt iratok egyike sem felel meg az előírásoknak, mivel azok előzetes díj ajánlatok, illetve keretbiztosítási szerződés tervezetek, amelyek nem minősülnek - sem tartalmi, sem formai szempontból - a biztosító által kiadott szándéknyilatkozatnak, illetve fedezetigazolásnak. Amellett, hogy a fentiek szerint összefoglalva tájékoztatást kapott a kérelmező, hogy a becsatolt dokumentumok egyike sem felel meg sem tartalmi, sem formai szempontból az előírásoknak illetve és vagy kötőszavakkal valóban kiemelésre került néhány további konkrét hiányosság is, majd az ajánlatkérő kitért a többszörös biztosítás problémájára is. Ajánlatkérő azonban nem sorolta fel tételesen a megjelölt 36 oldalnyi biztosítási anyag hiányosságait, hanem a fenti általános és egyedi kifogások mellett arra hívta fel az ajánlattevőt, hogy pótolja a hiányt a Dokumentáció 6.2.f) pontja szerinti összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolás benyújtásával. Az ajánlattevőnek nem a korábban becsatolt dokumentumokban kellett valamely kiegészítést átvezettetnie, mivel azok tekintetében ajánlatkérő jelezte, hogy sem tartalmi, sem formai szempontból nem felelnek meg, hanem egy, a dokumentáció összes formai és tartalmi követelményének megfelelő, biztosító által kiadott szándéknyilatkozatot kellett volna becsatolnia. Amellett, hogy a formai és tartalmi előírások teljes körű figyelembevételére felhívta a kérelmező figyelmét, a hiánypótlási felhívásban - a jogszabályi előírásokkal egyezően - tájékoztatta arról is, hogy a fenti körben további hiánypótlásnak helye nincs, a felhívásra beadott iratok kerülnek értékelésre. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívást megértette, hiszen egy formai szempontból megfelelő, a biztosító által kiállított szándéknyilatkozatot csatolt, de a biztosító a közbeszerzési eljárásban előírt feltételeket nem vállalta a szándéknyilatkozatában, több esetben alacsonyabb limittel lett volna hajlandó szerződést kötni, és volt olyan záradék, amelyet nem vállalt. A kérelmező által előadottakkal ellentétben az ajánlatkérő elrendelt hiánypótlást a biztosítás körében és az ennek keretében beadott dokumentumot értékelte. A Kbt. 83. (5) bekezdés szerint a hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a

20 20 későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. Az ajánlatkérő összefoglalóan szerepeltette a beadott biztosítási iratok tekintetében, hogy azok sem tartalmi, sem formai szempontból nem megfelelőek, emellett azt is kiemelte, hogy az összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolás benyújtását várja el. Ezt követően az így beadott dokumentum egyes hiányosságaira újabb hiánypótlás kiadása álláspontja szerint a Kbt. hivatkozott rendelkezésébe ütközne. Megjegyezte, hogy miután az ajánlatkérő tájékoztatta a kérelmezőt, hogy egyébként az önkéntes hiánypótlásban beadott költségvetés is több hiányosságban szenved, így ha a kérelmező álláspontját követve azt venné figyelembe, ez is az ajánlat érvénytelenségét eredményezné, kérelmező 2. számú újabb önkéntes hiánypótlás keretében becsatolta a hiányzó részeket (az ajánlata érvénytelenségéről szóló tájékoztatást követően). Ezzel lényegében elismerte azt az egyébként nem is igen vitatható tényt, hogy az önkéntes hiánypótlás keretében beadott - és korábbi álláspontja szerint nem hiánypótoltatható - költségvetés sem megfelelő. Egyéb érdekeltként, a KÉSZ Zrt. tett észrevételt. Előadta, hogy megítélése szerint az ajánlatkérő helytállóan állapította meg, hogy a kérelmező benyújtott ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a kérelmező benyújtott ajánlatában nem terjesztette elő a költségvetést, azt csak az ajánlatok benyújtását követően, vagyis a bontás után, az ajánlati árak ismeretében nyújtotta be ún. önkéntes hiánypótlás keretében. Ezt követően jelezte az ajánlatkérő felé, hogy számítási hibát vétett, és kérte, hogy azt észlelje az ajánlatkérő, és Kbt. 84. szerint járjon el. Az ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte csatolni a kérelmező felolvasólapján szereplő vállalási díj alapjául szolgáló költségvetést és főösszesítőt, egyben nyilatkoztatta a kérelmezőt a Kbt. 86. (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja szerint. Kérelmező a hiánypótlásnak nem tett eleget, és a felhívás ellenére sem nyilatkozott. Helytállóan állapította meg az ajánlatkérő, hogy az önkéntes hiánypótlással kapcsolatban is köteles meggyőződni arról, hogy az ajánlat nem módosult-e a Kbt. 83. (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A Kbt. 83. (7) bekezdése alapján a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosítás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlat azonban nem felelt meg az ajánlati felhívásban, és a dokumentációban foglalt feltételeknek, ezért érvénytelenné nyilvánítása jogszerű. Utalt arra, hogy a kérelmező a Békés Megyei Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban szintén jogorvoslati eljárást indított ajánlatának

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az alábbiakban részletesen kifejtett indokainkra tekintettel a 2. sz. HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS és 2. sz. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS Kérelmezőre vonatkozó 1. b), d), 2., 4. és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.772/9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + Az előkészítés jelentősége n Időigény n Szakértelem Ajánlatkérői oldalon n Műszaki szakértő, ágazatszakmai szakértő n Hivatalos közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Polgármesterétől 11-17/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 9-i ülésére Tárgy: Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés Előadó: Kómár József polgármester

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.491/8 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.315/15/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.23/

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet szerint az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV a Dévaványa Város Önkormányzata ajánlatkérő által Dévaványa, Sport u. 908. hrsz. alatti ingatlanon álló földszint + tetőtérbeépítéses szintszámú, bruttó 265,66 m2 alapterületű

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben